Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 10 mei 2011 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Kwijting 2009 (debat)
 5.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 6.Kwijting 2009 (voortzetting van het debat)
 7.Welkomstwoord
 8.Kwijting 2009 (voortzetting van het debat)
 9.Stemmingen
  9.1.Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Hof van Justitie (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  9.2.Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Europese Ombudsman (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  9.3.Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  9.4.Kwijting 2009: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.5.Kwijting 2009: Europese Politieacademie (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.6.Kwijting 2009: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.7.Kwijting 2009: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.8.Kwijting 2009: Communautair Bureau voor visserijcontrole (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.9.Kwijting 2009: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.10.Kwijting 2009: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.11.Kwijting 2009: Europees Agentschap voor chemische stoffen (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.12.Kwijting 2009: Europees Milieuagentschap (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.13.Kwijting 2009: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.14.Kwijting 2009: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.15.Kwijting 2009: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.16.Kwijting 2009: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.17.Kwijting 2009: Europees Spoorwegbureau (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.18.Kwijting 2009: Europese Stichting voor opleiding (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.19.Kwijting 2009: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.20.Kwijting 2009: Voorzieningsagentschap van Euratom (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.21.Kwijting 2009: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.22.Kwijting 2009: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.23.Kwijting 2009: Europees Agentschap voor het beheer van de operationale samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.24.Kwijting 2009: Europese GNSS-toezichtautoriteit (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.25.Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.26.Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.27.Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming (gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.28.Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  9.29.Verzoek om verdediging van de immuniteit van Luigi de Magistris (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (stemming)
  9.30.Verzoek om verdediging van de immuniteit van Bruno Gollnisch (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (stemming)
  9.31.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bruno Gollnisch (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (stemming)
  9.32.Bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (stemming)
  9.33.Havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (stemming)
  9.34.Debiteursvermogensrenseignering en -bevriezing in grensoverschrijdende zaken (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (stemming)
 10.Welkomstwoord
 11.Stemmingen (voortzetting)
  11.1.Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, afdeling III, Commissie (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (stemming)
  11.2.Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2009 (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (stemming)
  11.3.Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Europees Parlement (A7-0094/2011, Ville Itälä) (stemming)
  11.4.Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Raad (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  11.5.Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Rekenkamer (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  11.6.Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Economisch en Sociaal Comité (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  11.7.Kwijting 2009: algemene begroting van de EU, Comité van de Regio's (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (stemming)
  11.8.Kwijting 2009: achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (A7-0140/2011, Bart Staes) (stemming)
  11.9.Kwijting 2009: Europees Geneesmiddelenbureau (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  11.10.Kwijting 2009: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  11.11.Kwijting 2009: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (stemming)
  11.12.Invoering van autonome handelspreferenties voor Pakistan (noodmaatregel) (A7-0069/2011, Vital Moreira) (stemming)
  11.13.Overgangsregelingen voor bilaterale investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (stemming)
  11.14.Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië (A7-0053/2011, Vital Moreira) (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Migratiestromen en asiel en de gevolgen daarvan voor Schengen (debat)
 16.Interinstitutioneel akkoord over een gemeenschappelijk Transparantieregister - Wijziging van het Reglement ingevolge de invoering van een gemeenschappelijk Transparantieregister
 17.Nucleaire veiligheid 25 jaar na de ramp in Tsjernobyl (debat)
 18.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 19.Textielvezelbenamingen en desbetreffende etikettering van textielproducten (debat)
 20.Stresstest voor de EU-banksector (debat)
 21.Handhaving van de voorschriften inzake de overbrenging van giftige afvalstoffen naar ontwikkelingslanden (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1547 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (6379 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid