Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 10 mai 2011 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțarea propunerilor de rezoluție depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Descărcarea de gestiune 2009 (dezbatere)
 5.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 6.Descărcarea de gestiune 2009 (continuarea dezbaterii)
 7.Urări de bun venit
 8.Descărcarea de gestiune 2009 (continuarea dezbaterii)
 9.Votare
  9.1.Descărcarea de gestiune 2009: bugetul general al UE, Curtea de Justiție (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (vot)
  9.2.Descărcarea de gestiune 2009: bugetul general al UE, Ombudsmanul European (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (vot)
  9.3.Descărcarea de gestiune 2009: bugetul general al UE, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (vot)
  9.4.Descărcarea de gestiune 2009: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.5.Descărcarea de gestiune 2009: Colegiul European de Poliție (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.6.Descărcarea de gestiune 2009: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.7.Descărcarea de gestiune 2009: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.8.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.9.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.10.Descărcarea de gestiune 2009: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.11.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.12.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția Europeană de Mediu (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.13.Descărcarea de gestiune 2009: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.14.Descărcarea de gestiune 2009: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.15.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.16.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.17.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția Europeană a Căilor Ferate (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.18.Descărcarea de gestiune 2009: Fundația Europeană de Formare (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.19.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.20.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția de Aprovizionare a Euratom (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.21.Descărcarea de gestiune 2009: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.22.Descărcarea de gestiune 2009: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.23.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (FRONTEX) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.24.Descărcarea de gestiune 2009: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.25.Descărcarea de gestiune 2009: Întreprinderea comună ARTEMIS (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.26.Descărcarea de gestiune 2009: Întreprinderea comună Clean Sky (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.27.Descărcarea de gestiune 2009: Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.28.Descărcarea de gestiune 2009: Întreprinderea comună SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  9.29.Apărarea imunității parlamentare a lui Luigi de Magistris (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (vot)
  9.30.Apărarea imunității parlamentare a lui Bruno Gollnisch (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (vot)
  9.31.Ridicarea imunității parlamentare a lui Bruno Gollnisch (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (vot)
  9.32.Protecția și dezvoltarea durabilă a zonei Parcului Prespa (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (vot)
  9.33.Măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (vot)
  9.34.Înghețarea și divulgarea activelor debitorilor în cazurile transfrontaliere (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (vot)
 10.Urări de bun venit
 11.Votare (continuare)
  11.1.Descărcarea de gestiune 2009: bugetul general al UE, secțiunea III - Comisia (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (vot)
  11.2.Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2009 (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (vot)
  11.3.Descărcarea de gestiune 2009: bugetul general al UE, Parlamentul European (A7-0094/2011, Ville Itälä) (vot)
  11.4.Descărcarea de gestiune 2009: bugetul general al UE, Consiliul (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (vot)
  11.5.Descărcarea de gestiune 2009: bugetul general al UE, Curtea de Conturi (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (vot)
  11.6.Descărcarea de gestiune 2009: bugetul general al UE, Comitetul Economic și Social (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (vot)
  11.7.Descărcarea de gestiune 2009: bugetul general al UE, Comitetul Regiunilor (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (vot)
  11.8.Descărcarea de gestiune 2009: al optulea, al nouălea și al zecelea Fond european de dezvoltare (FED) (A7-0140/2011, Bart Staes) (vot)
  11.9.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția Europeană pentru Medicamente (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  11.10.Descărcarea de gestiune 2009: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  11.11.Descărcarea de gestiune 2009: Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (vot)
  11.12.Preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan (A7-0069/2011, Vital Moreira) (vot)
  11.13.Dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (vot)
  11.14.Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (A7-0053/2011, Vital Moreira) (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectările voturilor și intențiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
 15.Fluxurile de migrație și azilul și impactul acestora asupra spațiului Schengen (dezbatere)
 16.Acordul interinstituțional privind un registru de transparență comun - Modificarea Regulamentului de procedură ca urmare a înființării unui registru de transparență comun
 17.Siguranța nucleară la 25 de ani după dezastrul de la Cernobîl (dezbatere)
 18.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 19.Denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor textile (dezbatere)
 20.Simulări de situații de criză în sectorul bancar din UE (dezbatere)
 21.Aplicarea reglementărilor privind transportul de deșeuri toxice către țări în curs de dezvoltare (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultați procesul-verbal
 23.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (1570 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (5968 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate