Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 10. mája 2011 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Absolutórium za rok 2009 (rozprava)
 5.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Absolutórium za rok 2009 (pokračovanie rozpravy)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Absolutórium za rok 2009 (pokračovanie rozpravy)
 9.Hlasovanie
  9.1.Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  9.2.Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  9.3.Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  9.4.Absolutórium za rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.5.Absolutórium za rok 2009: Európska policajná akadémia (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.6.Absolutórium za rok 2009: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.7.Absolutórium za rok 2009: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.8.Absolutórium za rok 2009: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.9.Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.10.Absolutórium za rok 2009: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.11.Absolutórium za rok 2009: Európska chemická agentúra (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.12.Absolutórium za rok 2009: Európska environmentálna agentúra (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.13.Absolutórium za rok 2009: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.14.Absolutórium za rok 2009: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.15.Absolutórium za rok 2009: Európska námorná bezpečnostná agentúra (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.16.Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.17.Absolutórium za rok 2009: Európska železničná agentúra (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.18.Absolutórium za rok 2009: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.19.Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.20.Absolutórium za rok 2009: Zásobovacia agentúra Euratomu (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.21.Absolutórium za rok 2009: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.22.Absolutórium za rok 2009: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.23.Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.24.Absolutórium za rok 2009: Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.25.Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik ARTEMIS (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.26.Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik Čisté nebo (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.27.Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik (spoločná technologická iniciatíva za inovačnú medicínu) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.28.Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  9.29.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Luigiho de Magistrisa (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
  9.30.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Bruna Gollnischa (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
  9.31.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Bruna Gollnischa (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
  9.32.Ochrana a udržateľný rozvoj oblasti parku Prespa (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (hlasovanie)
  9.33.Opatrenia prístavných štátov zamerané na prevenciu a odrádzanie od nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho odstránenie (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (hlasovanie)
  9.34.Zmrazovanie a zverejňovanie aktív dlžníkov v cezhraničných prípadoch (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (hlasovanie)
 10.Oficiálne privítanie
 11.Hlasovanie (pokračovanie)
  11.1.Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III – Komisia (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (hlasovanie)
  11.2.Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2009 (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (hlasovanie)
  11.3.Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament (A7-0094/2011, Ville Itälä) (hlasovanie)
  11.4.Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Rada (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  11.5.Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  11.6.Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky hospodársky a sociálny výbor (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  11.7.Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  11.8.Absolutórium za rok 2009: ôsmy, deviaty a desiaty Európsky rozvojový fond (ERF) (A7-0140/2011, Bart Staes) (hlasovanie)
  11.9.Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre lieky (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  11.10.Absolutórium za rok 2009: Agentúra Európskej únie pre základné práva (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  11.11.Absolutórium za rok 2009: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (hlasovanie)
  11.12.Núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan (A7-0069/2011, Vital Moreira) (hlasovanie)
  11.13.Prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (hlasovanie)
  11.14.Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku (A7-0053/2011, Vital Moreira) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Migračné toky a azyl a ich dosah na Schengen (rozprava)
 16.Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom registri transparentnosti – Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku po zriadení spoločného registra transparentnosti (rozprava)
 17.Jadrová bezpečnosť 25 rokov po černobyľskej havárii (rozprava)
 18.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 19.Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketou (rozprava)
 20.Záťažové testy bankového sektora EÚ (rozprava)
 21.Presadzovanie právnych predpisov o preprave toxického odpadu do rozvojových krajín (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1508 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia