Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 10. maj 2011 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Razrešnica 2009 (razprava)
 5.Popravki (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 6.Razrešnica 2009 (nadaljevanje razprave)
 7.Dobrodošlica
 8.Razrešnica 2009 (nadaljevanje razprave)
 9.Čas glasovanja
  9.1.Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Sodišče Evropske unije (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (glasovanje)
  9.2.Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Evropski varuh človekovih pravic (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (glasovanje)
  9.3.Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (glasovanje)
  9.4.Razrešnica 2009: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.5.Razrešnica 2009: Evropska policijska akademija (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.6.Razrešnica 2009: Prevajalski center za organe Evropske unije (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.7.Razrešnica 2009: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.8.Razrešnica 2009: Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.9.Razrešnica 2009: Evropska agencija za varnost v letalstvu (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.10.Razrešnica 2009: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.11.Razrešnica 2009: Evropska agencija za kemikalije (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.12.Razrešnica 2009: Evropska agencija za okolje (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.13.Razrešnica 2009: Evropska agencija za varnost hrane (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.14.Razrešnica 2009: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.15.Razrešnica 2009: Evropska agencija za pomorsko varnost (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.16.Razrešnica 2009: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.17.Razrešnica 2009: Evropska agencija za železniški promet (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.18.Razrešnica 2009: Evropska fundacija za usposabljanje (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.19.Razrešnica 2009: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis)
  9.20.Razrešnica 2009: Agencija za oskrbo Euratom (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.21.Razrešnica 2009: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.22.Razrešnica 2009: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.23.Razrešnica 2009: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.24.Razrešnica 2009: Nadzorni organ za evropski GNSS (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.25.Razrešnica 2009: skupno podjetje ARTEMIS (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.26.Razrešnica 2009: skupno podjetje Čisto nebo (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.27.Razrešnica 2009: skupno podjetje (skupna tehnološka pobuda za inovativna zdravila) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.28.Razrešnica 2009: skupno podjetje SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  9.29.Zaščita poslanske imunitete Luigija de Magistrisa (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (glasovanje)
  9.30.Zaščita poslanske imunitete Bruna Gollnischa (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (glasovanje)
  9.31.Odvzem poslanske imunitete Brunu Gollnischu (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (glasovanje)
  9.32.Varstvo in trajnostni razvoj območja Prespanskega parka (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (glasovanje)
  9.33.Ukrepi države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (glasovanje)
  9.34.Zamrznitev in razkritje dolžnikovega premoženja v čezmejnih primerih (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (glasovanje)
 10.Dobrodošlica
 11.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  11.1.Razrešnica 2009: splošni proračun EU, oddelek III, Komisija (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (glasovanje)
  11.2.Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2009 (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (glasovanje)
  11.3.Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Evropski parlament (A7-0094/2011, Ville Itälä) (glasovanje)
  11.4.Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Svet (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (glasovanje)
  11.5.Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Računsko sodišče (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (glasovanje)
  11.6.Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Ekonomsko-socialni odbor (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (glasovanje)
  11.7.Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Odbor regij (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (glasovanje)
  11.8.Razrešnica 2009: osmi, deveti in deseti Evropski razvojni sklad (ERS) (A7-0140/2011, Bart Staes) (glasovanje)
  11.9.Razrešnica 2009: Evropska agencija za zdravila (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  11.10.Razrešnica 2009: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  11.11.Razrešnica 2009: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)
  11.12.Nujni avtonomni trgovinski preferenciali za Pakistan (A7-0069/2011, Vital Moreira) (glasovanje)
  11.13.Prehodni dogovori za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (glasovanje)
  11.14.Zagotavljanje nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji (A7-0053/2011, Vital Moreira) (glasovanje)
 12.Obrazložitev glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje:
 15.Migracijski tokovi in azil ter njihov vpliv na Schengen (razprava)
 16.Medinstitucionalni sporazum o skupnem registru o preglednosti - Sprememba pravil po ustanovitvi skupnega registra o preglednosti
 17.Jedrska varnost 25 let po nesreči v Černobilu (razprava)
 18.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 19.Tekstilna imena in s tem povezano označevanje tekstilnih izdelkov (razprava)
 20.Test izjemnih situacij v bančnem sektorju EU (razprava)
 21.Izvrševanje pravil o ladijskem prevozu strupenih odpadkov v države v razvoju (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 23.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1386 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (5553 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov