Indiċi 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
PDF 5881k
It-Tlieta, 10 ta' Mejju 2011 - Strasburgu Edizzjoni riveduta
1. Ftuħ tas-seduta
 2. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3. Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4. Kwittanza 2009 (dibattitu)
 5. Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6. Kwittanza 2009 (tkomplija tad-dibattitu)
 7. Merħba
 8. Kwittanza 2009 (tkomplija tad-dibattitu)
 9. Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Ġustizzja (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)
  9.2. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, L-Ombudsman Ewropew (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)
  9.3. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)
  9.4. Kwittanza 2009: rendiment, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-Aġenziji (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.5. Kwittanza 2009: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.6. Kwittanza 2009: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-korpi tal-Unjoni Ewropea (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.7. Kwittanza 2009: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (CEDEFOP) (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.8. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.9. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.10. Kwittanza 2009: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.11. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.12. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.13. Kwittanza 2009: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.14. Kwittanza 2009: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.15. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.16. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA) (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.17. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.18. Kwittanza 2009: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.19. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.20. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.21. Kwittanza 2009: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.22. Kwittanza 2009: EUROJUST (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.23. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.24. Kwittanza 2009: L-Awtorità ta' Viġilanza tal-GNSS Ewropea (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.25. Kwittanza 2009: L-Impriża Konġunta "ARTEMIS" (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.26. Kwittanza 2009: L-Impriża Konġunta "CLEAN SKY" (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.27. Kwittanza 2009: Impriża Konġunta (Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar Mediċini Innovattivi) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.28. Kwittanza 2009: L-impriża komuni SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  9.29. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (votazzjoni)
  9.30. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Bruno Gollnisch (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (votazzjoni)
  9.31. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Bruno Gollnisch (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (votazzjoni)
  9.32. Ftehim dwar il-Protezzjoni u l-Iżvilupp Sostenibbli taż-Żona tal-Park ta' Prespa (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (votazzjoni)
  9.33. Ftehim dwar miżuri tal-Istat tal-port li jimpedixxu, jiskoraġġixxu u jeliminaw is-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (votazzjoni)
  9.34. L-iffriżar u l-iżvelar tal-assi tad-debituri f'każijiet transkonfinali (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (votazzjoni)
 10. Merħba
 11. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  11.1. Kwittanza 2009: Baġit ġenerali tal-UE, Taqsima III - Il-Kummissjoni (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (votazzjoni)
  11.2. Rapporti speċjali tal-QEA fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2009 (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (votazzjoni)
  11.3. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Parlament Ewropew (A7-0094/2011, Ville Itälä) (votazzjoni)
  11.4. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kunsill (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)
  11.5. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Awdituri (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)
  11.6. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)
  11.7. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat tar-Reġjuni (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)
  11.8. Kwittanza 2009: It-tmien, id-disa' u l-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) (A7-0140/2011, Bart Staes) (votazzjoni)
  11.9. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  11.10. Kwittanza 2009: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  11.11. Kwittanza 2009: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)
  11.12. Preferenzi kummerċjali awtonomi ta' emerġenza għall-Pakistan (A7-0069/2011, Vital Moreira) (votazzjoni)
  11.13. Arranġamenti tranżizzjonali għal ftehimiet bilaterali ta' investiment bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (votazzjoni)
  11.14. Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ġeorġja (A7-0053/2011, Vital Moreira) (votazzjoni)
 12. Spegazzjonijiet tal-vot
 13. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 14. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel
 15. Il-flussi migratorji u l-asil u l-impatt tagħhom fuq Schengen (dibattitu)
 16. Ftehim interistituzzjonali dwar Reġistru ta' Trasparenza komuni - Emenda tar-Regoli wara l-istabbiliment ta' Reġistru ta' Trasparenza komuni
 17. Is-sikurezza nukleari 25 sena wara d-diżastru ta' Chernobyl (dibattitu)
 18. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 19. Ismijiet ta' tessuti u l-ittikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti (dibattitu)
 20. Testijiet tal-istress tas-settur bankarju tal-UE (dibattitu)
 21. L-infurzar tar-regolamenti dwar it-trasport ta' skart tossiku lejn pajjiżi li qed jiżviluppaw (dibattitu)
 22. L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 23. Għeluq tas-seduta


  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
1. Ftuħ tas-seduta
Vidjow tat-taħditiet
  

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05)

 

2. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti

3. Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti

4. Kwittanza 2009 (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad:

- sprawozdaniem sporządzonym przez Jorgo Chatzimarkakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja i agencje wykonawcze (SEC(2010)0963 - C7-0211/2010 - 2010/2142(DEC)) (A7-0134/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Jorgo Chatzimarkakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie specjalnych sprawozdań Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2009 (2010/2204(DEC)) (A7-0135/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Ville Itälä w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, Sekcja I - Parlament Europejski (SEC(2010)0963 - C7-0212/2010 - 2010/2143(DEC)) (A7-0094/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Crescenzio Rivelliniego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, Sekcja II - Rada (SEC(2010)0963 - C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC)) (A7-0088/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Crescenzio Rivelliniego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości (SEC(2010)0963 - C7-0214/2010 - 2010/2145(DEC)) (A7-0137/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Crescenzio Rivelliniego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy (SEC(2010)0963 - C7-0215/2010 - 2010/2146(DEC)) (A7-0138/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Crescenzio Rivelliniego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (SEC(2010)0963 - C7-0216/2010 - 2010/2147(DEC)) (A7-0136/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Crescenzio Rivelliniego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, Sekcja VII - Komitet Regionów (SEC(2010)0963 - C7-0217/2010 - 2010/2148(DEC)) (A7-0139/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Crescenzio Rivelliniego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, Sekcja VIII - Rzecznik Praw Obywatelskich (SEC(2010)0963 - C7-0218/2010 - 2010/2149(DEC)) (A7-0116/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Crescenzio Rivelliniego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych (SEC(2010)0963 - C7-0219/2010 - 2010/2150(DEC)) (A7-0117/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Barta Staesa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego 8., 9. i 10.

Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiej za rok budżetowy 2009 (COM(2010)0402 - C7-0220/2010 - 2010/2151(DEC)) (A7-0140/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium za rok 2009: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (2010/2271(DEC)) (A7-0149/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie udzielenia Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0241/2010 - 2010/2181(DEC)) (A7-0150/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0233/2010 - 2010/2173(DEC)) (A7-0153/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009

(SEC(2010)0963 - C7-0232/2010 - 2010/2172(DEC)) (A7-0119/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0226/2010 - 2010/2166(DEC)) (A7-0106/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0244/2010 - 2010/2184(DEC)) (A7-0118/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0237/2010 - 2010/2177(DEC)) (A7-0123/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0239/2010 - 2010/2179(DEC)) (A7-0107/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0245/2010 - 2010/2185(DEC)) (A7-0127/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0230/2010 - 2010/2170(DEC)) (A7-0122/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0238/2010 - 2010/2178(DEC)) (A7-0146/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0229/2010 - 2010/2169(DEC)) (A7-0120/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0236/2010 - 2010/2176(DEC)) (A7-0132/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0252/2010 - 2010/2192(DEC)) (A7-0105/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0240/2010 - 2010/2180(DEC)) (A7-0125/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0235/2010 - 2010/2175(DEC)) (A7-0109/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0231/2010 - 2010/2171(DEC)) (A7-0104/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0246/2010 - 2010/2186(DEC)) (A7-0144/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0227/2010 - 2010/2167(DEC)) (A7-0108/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojust za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0234/2010 - 2010/2174(DEC)) (A7-0133/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0228/2010 - 2010/2168(DEC)) (A7-0130/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0242/2010 - 2010/2182(DEC)) (A7-0145/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Organu Nadzoru GNSS za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0243/2010 - 2010/2183(DEC)) (A7-0103/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0250/2010 - 2010/2190(DEC)) (A7-0126/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0249/2010 - 2010/2189(DEC)) (A7-0128/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0251/2010 - 2010/2191(DEC)) (A7-0129/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0247/2010 - 2010/2187(DEC)) (A7-0131/2011) oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Georgiosa Stavrakakisa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0248/2010 - 2010/2188(DEC)) (A7-0124/2011).

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, Berichterstatter. − Herr Präsident, Herr Kommissar Šemeta, meine lieben Kollegen! Der Vorgang, den wir heute vor uns haben, also die Entlastung für die Ausgaben der Europäischen Kommission, ist ein wesentlicher Vorgang. Er wurde vielleicht in den letzten Jahren ein wenig mit leichter Hand vollzogen, aber de facto handelt es sich um eine wesentliche Aufgabe des Europäischen Parlaments, nämlich darum, die Entlastung aller Ausgaben der Europäischen Kommission für das Jahr 2009 vorzunehmen.

Wir sind uns dessen bewusst, dass 80 % dieser Ausgaben in geteilter Verantwortung zwischen Kommission und den Mitgliedstaaten getätigt werden. Nichtsdestotrotz bleibt die Gesamtverantwortung für diesen Vorgang bei der Kommission. Deswegen spreche ich Sie, Herr Kommissar Šemeta, ganz direkt an. Ich möchte mich zunächst einmal bei Ihnen bedanken. Das stelle ich direkt an den Anfang. Ich möchte meine Kollegen mit einbeziehen, die sehr gut mitgearbeitet haben, die sehr stark die Haltung des Parlaments unterstützt haben. Aber es waren eben intensive Gespräche, die wir geführt haben, Herr Kommissar Šemeta. Sie haben für das Jahr 2009 nur eine Teilverantwortung, gleichwohl haben Sie sich voll eingebracht. Wir haben zum Teil heftige Auseinandersetzungen gehabt, wir sind sehr stark ins Detail gegangen. Aber ich möchte betonen, dass Sie die Entlastung auch innerhalb des Kollegiums, innerhalb der Kommission, sehr stark in den Mittelpunkt der Agenda gerückt haben. Kommissionspräsident Barroso hat über eine Stunde mit uns über Details verhandelt. Sie selber haben auch einen großen Beitrag dazu geleistet, die Haltung der Kommission zu der Entlastung, die Haltung der Kommissionsbeamten zu diesem gesamten Vorgang zu verändern. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sehr offen gesagt haben: Dieser Druck, den wir als Parlament dieses Jahr aufgebaut haben, hilft letztendlich auch Ihnen, mehr Transparenz zu schaffen. Gegenüber den Mitgliedstaaten haben Sie jetzt Druckmittel in der Hand, aber auch gegenüber der eigenen Verwaltung, die bisher ein wenig lax mit diesen Themen umgegangen ist.

Ich finde aber auch, dass wir dieses Momentum, das wir, Herr Kommissar Šemeta, gemeinsam geschaffen haben – und ich bitte Sie, den Dank an den Kommissionspräsidenten Barroso weiterzugeben –, und diese Dynamik für die weiteren Entlastungsberichte nutzen müssen. Denn eines muss uns klar sein: Zum 16. Mal in Folge hat der Europäische Rechnungshof keinen positiven Bescheid gegeben. Das ist kein unwesentlicher Sachverhalt. 16 Mal in Folge haben Sie also das Kriterium eigentlich nicht erfüllt. Dennoch haben wir Hauptkriterien aufgestellt, die ich kurz besprechen will und die Sie erfüllt haben. Ich freue mich, recht nah bei mir den künftigen Berichterstatter für die Haushaltsentlastung, Christofer Fjellner, zu haben. Ich hoffe und wünsche mir, dass er mit diesem Schwung die Arbeit fortsetzt.

Sie haben damit begonnen, liebe Kommission – und das ist entscheidend, weil es sich eben um 80 % geteilte Verantwortung handelt –, im Haushaltsbuch der Europäischen Union für 2009 Fehlausgaben ganz klar zu benennen. Sie haben sie offen aufgezählt. Deswegen haben wir auch aufbauend auf dieser neuen Transparenz fünf Hauptforderungen aufgestellt. Die erste ist ein Dauerbrenner, das ist ein Oldy, mit dem sich das Parlament schon lange befasst, nämlich die nationale Verwaltungserklärung. Ich bin auch froh, als Vertreter der Fraktion der Liberalen darauf hinzuweisen, dass dies in der liberalen Fraktion insbesondere von niederländischen Kollegen auf den Weg gebracht wurde. Es handelt sich dabei um die Bestätigung der Finanzminister, dass die Ausgaben von EU-Mitteln in ihrem Heimatland korrekt abgelaufen sind.

Wir haben diese nationale Verwaltungserklärung noch nicht, wir wollen sie aber bekommen. Da baue ich auf die Zusammenarbeit mit Christofer Fjellner in der Zukunft. Sie, Herr Kommissar, haben zugesagt, dass wir prüfen, ob bis zur nächsten Finanziellen Vorausschau 2014 strengere Bedingungen eingeführt werden können. Wichtig ist, dass Sie Leitlinien aufgestellt haben – dafür sind wir Ihnen dankbar –, dass Sie dargestellt haben, welche Länder überhaupt Verwaltungserklärungen abliefern – das ist mager, im Grunde erfüllen nur die Niederlande die Voraussetzungen in voller Form –, und dass Sie die Generaldirektoren angewiesen haben, zum ersten Mal im Tätigkeitsbericht 2010 auszuweisen, welche Bestandteile einer künftigen nationalen Verwaltungserklärung vorliegen werden, auch wenn dies nur auf der Arbeitsebene erfolgen wird.

Die zweite Kernforderung ist, dass auch die Kommissare stärker Verantwortung übernehmen müssen. Sie haben eine Selbstverpflichtung der Generaldirektionen vorgeschlagen, ihre Kommissare über Missstände zu informieren. Ich danke Ihnen dafür.

Das Dritte und Wesentliche war, dass Sie das Instrument der Zahlungsunterbrechungen bzw. Zahlungsaussetzungen stärker anwenden. Sie haben dazu klare Kriterien aufgelistet, wann Sie das tun, Sie haben uns offen dargelegt, in welcher Form Sie das schon in den letzten beiden Jahren getan haben. Danke für die Offenheit und die Transparenz, das hilft, um den Druck an die Mitgliedstaaten weiterzugeben. Danke auch für den Leitfaden, der den Mitgliedstaaten helfen wird. Sie haben außerdem zugesagt, dass Sie bei der Evaluierung der Leistungsbewertung deutliche Maßstäbe setzen werden, das ist eine Verpflichtung, die Sie nach dem Lissabon-Vertrag sowieso haben. Danke auch dafür, dass Sie uns in den Prozess der Leistungsbewertung, des Performance Audit, sehr stark einbeziehen. Und Sie haben zugesagt, Vereinfachungen vorzunehmen, denn die Kompliziertheit der Materie führt oft dazu, dass man sich hinter den Regeln versteckt und dass man Missbrauch frönt. Danke auch dafür, dass Sie für die nächste Finanzielle Vorausschau ganz konkrete Forderungen aufstellen.

Ich bin dafür, dass wir in diesem Sinne weitermachen. Ich glaube, dass die Kommission durch das Parlament in erheblichem Maße auf eine andere Ebene gehoben wurde. Ich wünsche Christofer Fjellner viel Glück und möchte mich ganz herzlich auch bei meinen Parlamentsmitarbeitern bedanken, insbesondere denke ich an Bent Adamsen und Dominykas Mordas.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä, esittelijä. − Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, ensinnäkin haluan kiittää kaikkia, joiden kanssa olen työskennellyt. Ennen kaikkea varjoesittelijöitä, joiden kanssa tehty yhteistyö oli erinomaista. Samoin talousarvion valvontavaliokunnan jäseniä, sillä valiokunnassa mietinnölle löytyi selkeä enemmistö ja ilmapiiri oli erinomaisen hyvä, ja kaikkia niitä virkamiehiä, jotka ovat olleet apuna. Työ on ollut vaativaa, sitä on tehty pitkään ja asiat ovat varsin arkaluonteisia ja hankalia, mutta ne täytyy kuitenkin käsitellä ja niistä täytyy keskustella.

Pääajatus mietinnössä on se, että me elämme EU:ssa tällä hetkellä taloudellisessa kriisissä. Jäsenvaltiot, yritykset ja kansalaiset joutuvat jatkuvasti miettimään, miten löydetään säästöjä, miten päästään eteenpäin jokapäiväisessä elämässä. Parlamentin on tehtävä samoin, ja neuvosto onkin esittänyt, että myös tältä osin parlamentin täytyy miettiä säästöjä ja että niitä on löydettävä. Tämä on tietenkin hankalaa, koska meillä jokaisella on aina se oma lempilapsi, ajatus siitä, mitä parlamentin ainakin pitäisi tehdä. Silloin säästökohteiden löytäminen on joskus tietysti hyvin vaikeaa.

Monet asiat, joita täällä esitetään ja jotka liittyvät jäsenten etuuksiin ja toimintatapoihin, eivät rahallisesti ole kovin suuria. EU:n talous ei nouse eikä kaadu niiden mukana, mutta se maineen menetys, jonka me voimme aiheuttaa silloin kun me emme toimi järkevällä tavalla ja kansalaisten näkökulmasta hyväksyttävällä tavalla, on huomattava, ja siksi meidän täytyy todella tarkkaan miettiä, mitä me tulemme tekemään.

Mielestäni meidän pitäisi keskittyä siihen oleelliseen, jonka takia me täällä olemme. Me olemme lainsäädäntöelin, me teemme talousarviota, se on sitä työtä, jota me teemme ja siihen meillä täytyy olla hyvät edellytykset. Tietotekniikan on toimittava ja kaiken muunkin on toimittava, mutta kaiken sen osalta, mikä menee sitä pidemmälle, meidän täytyy olla varsin kriittisiä, että kuuluko se todella siihen työhön, jota meidän pitää tehdä.

Nyt kun aikaa on vähän. niin haluan nostaa esiin kaksi tärkeää mutta ehkä myös hankalaa asiaa tästä mietinnöstä. Ensimmäinen on turvallisuus. Puhemies, toivon, että pääsihteeri mahdollisimman pian tekee ehdotuksen turvallisuuden parantamiseksi. Meillä on noin vuoden sisällä ollut kolme ryöstöä, niin pankki-, kanttiini- kuin postiryöstö. Tilanne ei voi todellakaan jatkua näin. Me tiedämme, että koko maailmassa on jatkuvasti olemassa terrorismin uhka. Jos parlamentin turvallisuus on niin heikko, että tänne voi kävellä sisään ja ryöstää postin tai pankin, eikä ketään edes saada kiinni, on syytä tehdä parannuksia ja nopeasti. Tähän asiaan liittyy paljon yksityiskohtia ja niitä on esitelty tässä mietinnössä, jonka pohjalta turvallisuutta ehdottomasti pitää parantaa.

Seuraava tärkeä asia on se, että minä en mitenkään pysty perustelemaan kansalaisille sitä, että me joka kolmas viikko vaihdamme työpaikkaa. Tästä tulee valtavasti lisää kustannuksia. Se ei ole perusteltavissa ja siksi meidän pitää avoimesti uskaltaa keskustella täällä, onko tämä järkevää veronmaksajien rahojen käyttöä. Me tiedämme, kuinka vaikeaa tämä on, tässä on oma historiansa, omat intohimonsa, mutta nykyisessä talouskriisissä on pakko puhua tämän asian puolesta. Me emme voi rakentaa päättäjien ja kansalaisten välille tällaisia muureja ja etäännyttää kansaa ja päättäjiä näillä asioilla toisistaan, ja siksi tästä asiasta on pakko puhua ja ottaa se esiin.

Näin eilen asiakirjan, jossa kerrottiin, että Ranskan senaatti on tehnyt ehdotuksen, että parlamentti kokoontuisi vain yhdessä paikassa, Strasbourgissa. Tämä sopii minulle hyvin, koska pääasia on, että meillä on vain yksi työpaikka, emmekä käytä rahoja siihen, että jatkuvasti matkustamme.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Chciałem od razu odpowiedzieć, że jeśli chodzi o działania na rzecz naszego bezpieczeństwa w Parlamencie to sekretarz generalny i pani zastępca sekretarza generalnego podejmują liczne wysiłki w tym kierunku. Wczoraj było spotkanie Prezydium i poświęciliśmy tej sprawie bardzo wiele czasu. Musimy to usprawnić. Ale mam też przy okazji apel do koleżanek i kolegów, do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego. Trzeba się jednak poddać pewnym rygorom. Wiem, że one są czasami uciążliwe, ale jeśli chcemy mieć bezpieczny Parlament, a równocześnie otwarty dla ludzi, to musimy prowadzić kontrole, choć wiem, że koleżanki i koledzy i ja sam czasami jesteście nimi poirytowani. Ale proszę mi wierzyć - są dwie możliwości: albo te kontrole będą i wtedy będziemy mogli czuć się bezpieczniej, albo z nich zrezygnujemy i wtedy nie ma co mówić o bezpieczeństwie. Także chciałem jeszcze raz zwrócić się z prośbą do koleżanek i kolegów posłów, żeby pozytywnie podejść do spraw tej wzmożonej kontroli, od której nie chciałbym odstępować. Będzie ona obowiązywała również na przyszłość.

Mamy także inne plany, żeby Parlament pozostał otwarty, bo to bardzo ważne. Chcemy być Parlamentem otwartym dla ludzi, ale równocześnie wymogi bezpieczeństwa mówią, że musimy przyjąć pewne działania, których dotąd nie było. To dotyczy także naszych asystentów i dochodzą mnie informacje, że nasi panie i panowie asystenci oburzają się nawet znacznie bardziej niż posłowie. Prosiłbym zatem bardzo, żeby paniom i panom asystentom, którzy bardzo ciężko pracują w Parlamencie, także zwrócić uwagę na konieczność prowadzenia kontroli. Nie tylko posłowie są kontrolowani, ale także asystenci. Ja jestem przekonany, że przyjmiemy te zasady po to, żeby się czuć bezpieczniej.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, előadó. − Mélyen tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Ahogy ez elnök úr tájékoztatásából is kiderült, Rivellini képviselő úr hét asztalunkon fekvő előterjesztésnek a jelentéstevője. Képviselőtársunk a magunk mögött hagyott fél esztendőben rendkívül kemény és eredményes munkát folytatott, azonban sajnálatos módon ma nem tud itt a plenáris ülésen jelen lenni, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy a mai vitában őt helyettesíthetem.

Ahogy ezt magam is említettem, hét előterjesztés jelentésvetője Rivellini képviselő úr. Ha megengedik, azért megemlítem, hogy melyek azok a meghatározó uniós intézmények, amely intézmények mentesítésével kapcsolatos előterjesztések munkálatai kapcsolódnak Rivellini képviselő úrhoz. Az Európai Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Bíróság, az Európai Számvevőszék, az Ombudsman és az európai adatvédelmi biztos, illetve hivatalának a gazdálkodásával kapcsolatos mentesítési jelentés az, amelyet Rivellini úr elkészített.

Engedjék meg, hogy én magam is köszönetet mondjak Rivellini képviselő úrnak, külön köszönetet mondjak az Európai Számvevőszéknek, amely intézmény munkája nélkülözhetetlen volt az asztalunkon fekvő előterjesztések elkészítéséhez.

Engedjék meg, hogy az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága képviselőinek, illetve munkatársainak is köszönetet mondjak azért a munkáért, amely a mai eredményekhez elvezetett.

Tisztelt képviselőtársaim! Két jelentésről szeretnék külön szólni. Egyrészt az Európai Tanács mentesítéséről, illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság mentesítési jelentéséről.

Az Európai Tanács mentesítésének az ügye az mindig egy bonyolult kérdés, hiszen a két intézmény, az Európai Parlament, illetve az Európai Tanács között évről évre vita alakul ki a mentesítési eljárást illetően.

Engedjék meg, hogy világos és egyértelmű legyek. Az Európai Parlamentnek az a határozott és egyértelmű álláspontja, hogy az Európai Tanács mentesítésével kapcsolatban ugyanolyan joga és felhatalmazása van a mentesítés megadására vagy megtagadására, mintsem bármelyik más uniós intézménnyel kapcsolatban. Rivellini képviselő úr az Európai Tanács mentesítése megadásának az elhalasztását javasolja annak érdekében, hogy az Európai Tanács, illetve az Európai Parlament között a mentesítési eljárást érintő vitás kérdésekben további konzultációknak legyen meg a lehetősége. A tavalyi és a tavalyelőtti esztendőben is hasonló eljárást követtünk. A Parlament illetékes bizottsága a Tanács mentesítésének elhalasztását kérte, és egy későbbi időpontban került sor a mentesítés megadására.

Az idei esztendőben, habár a javaslat az hasonló, mint korábban – a mentesítés elhalasztására vonatkozik –, azonban egyértelmű haladást értünk el az Európai Tanács mentesítési eljárását illetően, éppen ezért köszönet és gratuláció az Európai Tanács soros magyar elnökségének.

Ahogyan az Európai Tanács mentesítésével kapcsolatos jelentés nyolcadik pontja is fogalmaz, a magyar elnökség pozitív hozzáállásának, és az általa megtett erőfeszítéseknek köszönhető az előbb említett előrehaladás. Gratulálok tehát a soros elnökség munkatársainak.

Évről évre tapasztaljuk ezt az előrehaladást, azonban az előrehaladás közel sem olyan mértékű, mintsem amilyen kívánatos lenne. Pozitív eredménynek értékeljük, hogy a Tanács elismerte, hogy a mentesítési és a költségvetési eljárás két külön folyamat, és ezeket egymástól függetlenül kell kezelni. Az is üdvözlendő, hogy a mostani mentesítési előterjesztés vitája során a Tanács képviselői jelen vannak és részt vesznek ebben az eszmecserében. Sajnos a szakbizottság meghívásának idén sem tett eleget az Európai Tanács képviselete. Nem vettek részt a mentesítési eljárás bizottsági vitájában, mint ahogy nem engedtek hozzáférést olyan fontos dokumentumok megtekintéséhez, amelyek nélkülözhetetlenek lettek volna a mentesítés megadásához, és nem válaszolt az Európai Tanács a Parlament szakbizottsága által feltett kérdésekre. Ezek azok a problémák, amely problémákon végre túl kéne lépni.

Én bízom abban, hogy a mentesítés elhalasztását követően mód és lehetőség lesz arra, hogy hosszú évekre előretekintő módon végleges egyetértés jöjjön létre a Tanács mentesítési eljárásának a kérdéseiről az Európai Parlament illetékes bizottsága, az Európai Parlament és az Európai Tanács között.

Végül engedjék meg, hogy szóljak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság mentesítési indítványáról. A Bizottság gazdálkodásával kapcsolatban felmerült problémák nem olyan súlyúak, amelyek azt indokolnák, hogy a mentesítést el kelljen halasztani, ezért a mentesítés megadása mellett vagyunk. Ráadásul a szakbizottság munkája során észlelt gazdálkodási problémák nem is a mentesítés tárgyát követő esztendőhöz kapcsolódnak.

Tisztelt képviselőtársaim! Rivellini úr helyetteseként tehát azt tudom mondani, hogy a hét előterjesztést illetően az előterjesztésben szereplő döntést indítványozzuk a Parlamentnél.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur. − Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, mijnheer de Raadsvoorzitter, ik moet u een pluim geven, voor het eerst in jaren is de Raad aanwezig in dit debat over de kwijting. Proficiat daarvoor, wij stellen dat zeer op prijs.

22,6 miljard euro, beste collega's, dat is het bedrag dat het 10e Europees Ontwikkelingsfonds zal besteden over de periode 2008-2013. Daarmee vormt het Europees Ontwikkelingsfonds het belangrijkste financieel instrument van de Europese Unie voor ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landen. Het 10e Europees Ontwikkelingsfonds is qua financieel engagement zelfs erg belangrijk en in omvang 64% groter dan zijn voorganger, het 9e Europees Ontwikkelingsfonds.

Ik wil vijf opmerkingen maken.

De eerste opmerking is dat het Europees Ontwikkelingsfonds tot op heden geen onderdeel uitmaakt van de reguliere EU-begroting. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar, want het bemoeilijkt de democratische controle, leidt tot te weinig verantwoording en zorgt zeker niet voor transparantie van de financiering. In mijn verslag herinner ik de Commissie eraan dat zij zich bij de besprekingen over het toekomstig financieel kader ertoe heeft geëngageerd om ervoor te zorgen dat het Europees Ontwikkelingsfonds inderdaad een volledig onderdeel van de Europese begroting wordt. Ik hoop dat dat nu ook zal gebeuren en ik hoop, mijnheer de Raadsvoorzitter, dat u dat ook zult meenemen naar de Raad, naar de lidstaten om ervoor te zorgen dat het Europees Ontwikkelingsfonds vanaf 2014 inderdaad een volledig onderdeel van de Uniebegroting wordt. Natuurlijk is daar dan wel onder te verstaan dat deze operatie niet mag leiden tot een vermindering van de middelen die er globaal gezien voor ontwikkelingssamenwerking ter beschikking worden gesteld.

Tweede opmerking: kwantiteit is één zaak, kwaliteit is een andere. Voor wat betreft de reguliere ontwikkelingssamenwerking heeft de Europese Commissie zich ertoe geëngageerd 20% van de steun te besteden aan basis- en middelbaar onderwijs en aan eerstelijns gezondheidszorg. In mijn verslag vraag ik dat ook te doen voor het Europees Ontwikkelingsfonds. Primair te focussen op basis- en middelbaar onderwijs, gezondheidszorg en dat bedrag zelfs op te trekken tot 25% van het geheel. Daarbij is samenwerking met ngo's, zowel lokale ngo's als Europese ngo's, van essentieel belang.

Derde opmerking is een opmerking over het financieel beheer. De Europese Rekenkamer heeft op een zeer grondige manier het financieel beheer van het 8e, het 9e en het 10e Europees Ontwikkelingsfonds doorgelicht, behalve in het jaarverslag ook in de vele speciale verslagen, en heel goede opmerkingen, heel waardevolle opmerkingen gemaakt. Er zijn toch ook wel enkele redenen voor bezorgdheid, zoals de vastgestelde tekortkomingen met betrekking tot openbare aanbestedingsprocedures, de tekortkomingen inzake de controles vooraf bij de delegaties van de Europese Commissie en het falende interne controlesysteem in de partnerlanden. De Rekenkamer merkt expliciet op dat het niet om fraude gaat, maar om tekortkomingen. Ik denk dat we dat moeten meenemen. Er is inderdaad een veel te hoog aantal niet-kwantificeerbare fouten.

Mijnheer de commissaris, ik hoop dat u daar ook uw collega over zal aanspreken. Daar moet echt iets gebeuren.

Vierde opmerking: begrotingssteun. De opmerking over de begrotingssteun past in een breder debat. Charles Goerens is in de zaal aanwezig; hij is de rapporteur in de Commissie ontwikkelingssamenwerking voor het Groenboek inzake begrotingssteun. We erkennen allemaal dat begrotingssteun een belangrijk element kan zijn voor de verbetering van de ontwikkelingssamenwerking. Het is niet een louter zaligmakende methodiek, er zijn ook een aantal nadelen aan verbonden. Het voordeel is dat de transactiekosten laag zijn, dat er sprake is van een toegenomen eigen verantwoordelijkheid van de partnerlanden, van een betere dialoog tussen partners en donoren, maar tegelijkertijd is er natuurlijk het risico van verduistering, van ongewenst gebruik van middelen. Ik denk dat dat debat nog verder zal worden gevoerd in komende debatten hier in het Parlement.

Vijfde en laatste opmerking: de investeringsfaciliteit. De investeringsfaciliteit is een vehikel dat door de Europese Investeringsbank wordt gebruikt om leningen door te sluizen naar onze partnerlanden. Dat mechanisme valt eigenlijk op dit ogenblik niet onder de kwijting en ook niet onder de betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer. Dat is eigenlijk niet aanvaardbaar. We moeten een en ander remediëren. Positief in dezen is dat er een zeer goed debat heeft plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van de Europese Investeringsbank en de leden van de Commissie begrotingscontrole. Ze hebben voor het eerst ook een verslag gepresenteerd. Ik denk dat we daar veel uit kunnen leren. In mijn verslag staan een aantal belangrijke opmerkingen dienaangaande. We geven ook een aantal opdrachten aan de Europese Investeringsbank en aan de Europese Commissie. We vragen om een betere coördinatie van de middelen. Europese Investeringsbank, Europese Commissie, we vragen eigenlijk om een doorlichting van de acties van de Europese Investeringsbank tegen eind september dit jaar ten einde de volgende kwijting met goede documentatie te kunnen starten, we vragen om een grotere betrokkenheid van lokale partners daar waar de Investeringsbank projecten meefinanciert, we vragen om een meer directe en minder theoretische verslaggeving en we vragen om een algemene audit op het geheel van de middelen van de Europese Investeringsbank.

Beste collega's, ik denk dat ik u een strenge evaluatie voorleg over de werking van het Europees Ontwikkelingsfonds, maar ik denk dat het een rechtvaardige evaluatie is. Ik denk dat mijn verslag heel wat pistes aanreikt voor een beter beheer van de financiële middelen voor ontwikkelingssamenwerking en ik vraag u dan ook met aandrang mijn verslag met een grote meerderheid goed te keuren.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis, rapporteur. − Mr President, I should like to inform you that I will be making use of all my time.

I was responsible for the discharge of the agencies, where the Committee on Budgetary Control has executed its task of exercising control over the administration of a significant number of decentralised agencies and joint undertakings. The successful execution of this important task would not be possible without the help and cooperation of my fellow shadow rapporteurs or the members of the committee, my office and the secretariat. I would like to thank them all for that. I would also like to very much thank Mr O’Shea from the Court of Auditors for his contribution and cooperation.

I strongly believe that the European agencies and joint undertakings bring added value to the EU and help strengthen European identity with a presence in the Member States. At the same time, our role as a Parliament is accountability towards citizens, so we have to make sure that taxpayers’ money is used properly, transparently and effectively.

The constructive dialogue involved a long monitoring process over several months between Parliament, the agencies, the Commission, the Internal Audit Service and the Court of Auditors. The joint long, analytical and preparatory work has resulted, in my opinion, in increasing transparency and tighter management discipline.

Let me now turn to the two agencies for which our committee is proposing to postpone the discharge: CEPOL and EMEA. In CEPOL we were expecting to find problems dating back to last year’s report. Since the new Director has been in place the action plan that Parliament requested has been implemented and results are just now starting to be visible. I think that it is widely accepted that, since the new management took over, improvements in the running of` CEPOL have been evident. Nevertheless CEPOL needs to step up its efforts.

In EMEA, the European Medicines Agency, problems were found with the management of procurement procedures. Concerns were raised about the potential risk to the independence of experts and also potential problems with staff recruitment. In general, EMEA is considered a well organised and functioning agency. Nevertheless, for an agency of this significance, I think that we should be absolutely sure that the right procedures are in place and effectively applied. For this reason we have requested the agency, with the cooperation of the Internal Audit Service, to conduct an audit and present us with the results by the end of June.

Let me now conclude with a horizontal report. I would like to believe that this report gives a comprehensive overview of all the issues that are related to all the agencies and joint undertakings. The report identifies many examples of good practice and includes proposals for future improvements. It calls for a review of all agencies by the Commission, with particular attention to be paid to the smallest agencies and how their performance can be improved. It also calls on the Court of Auditors to undertake a comprehensive analysis of the agencies’ approach to the management of situations where there is a potential conflict of interests. I am very satisfied with the readiness of the Court to do so.

In the current major economic and social crisis, the significance of monitoring has become more important than ever before. Together – Parliament, agencies, the Commission and the Court of Auditors – we are committed to dealing with and solving the problems and achieving even better results. It is exceptionally difficult to avoid irregularities but it is even more important to find them and to prevent them. I am of the opinion that we have successfully carried out this function of monitoring.

 
  
MPphoto
 

  President. − The next speaker is Minister Zsolt László Becsey on behalf of the Council.

Minister, thank you very much for coming here this morning. The Hungarian Presidency is giving a very good example, also to the next presidencies, in being present for this very important discussion. I am saying what our colleague Bart Staes said a few minutes ago: it is very good that you are present.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, a Tanács soros elnöke. − Tisztelt elnök úr, kedves kollegák! Először is bevezetésként csak magyarul beszélek, utána angolul folytatom, mint a Tanács képviselője, de mivel képviselőként mindig csak magyarul beszéltem a teremben, ezt most is folytatom. Másodszor, szeretném kérni elnök úrtól bármikor is zárja el gépemet, a végén a két percet megkaphassam a vita végén. Remélem, hogy azért az eddigi vitáknak megfelelően a Tanács megfelelő időt kaphat.

This debate comes at a time of economic and financial crisis when many Member States have had to cut their national budgets and keep their expenditure under strict control. European citizens and taxpayers are rightly paying ever closer attention to the proper spending of EU funds. I therefore welcome the opportunity to present the views of the Council and the Hungarian Presidency during this debate.

Of course it is right that the budgets of each of the institutions are part of the wider system of control and scrutiny. For too long we have operated under the ‘gentleman’s agreement’ originating from 1970, according to which both Parliament and the Council have refrained from examining each other’s administrative expenditure.

I think we both accept that such an agreement is no longer appropriate in today’s climate after the Lisbon Treaty. That is why the Council has proposed, and is ready to discuss, new arrangements for governing the long-term cooperation between our two institutions involved in the discharge procedure. We have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you. I strongly believe that it is in both our interests to cooperate in this area, and no less important to show Europe’s citizens that we are cooperating. I therefore invite Parliament to begin discussions on this issue.

I personally ask you, Mr President, to do your best to appoint your delegation to negotiate with us at a political level. We are ready to share our ideas with you. More generally we share your concern that the EU budget be correctly implemented. We have examined in detail the Commission’s annual accounts as well as the observations made by the European Court of Auditors in its annual report.

At the end of February, I myself presented to the Committee on Budgetary Control the Council’s recommendations on the discharge to the Commission for the implementation of the budget. I welcome the fact that many of the points highlighted by the Council have been taken up by your institution as well. The Council recommended granting discharge to the Commission, and it acknowledged the overall improvements identified by the Court. These are part of a welcome trend and are due largely to the efforts over recent years by both the Commission and the Member States. Yet despite these positive signs the overall result is not yet satisfactory and the Court still had to qualify its opinion for 2009.

I would like to briefly mention these issues: we need a serious discussion; we need long-term cooperation and a long-term agreement with you: following on from the gentleman’s agreement that is what we should like to do. We stand by the discharge procedure on the basis of the Court of Auditors’ findings because that is the rule, that is the Treaty issue; and we also expect Parliament and ourselves to take into account the complexity of simplifying existing regulations and enhancing their transparency.

I hope that this kind of problem, whereby the Council discharge has been postponed by Parliament, will never come up in the future again so I ask that even during the Hungarian Presidency we should have a political discussion and agreement.

That is my personal request to you, to Parliament and to you, Mr President.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, first allow me to thank the Committee on Budgetary Control, and in particular the rapporteur Mr Chatzimarkakis, for their excellent cooperation and the report he has drawn up, including the recommendation that the budget for 2009 should be discharged. I would also like to thank Mr Staes for his report on the implementation of the European Development Fund, and Mr Stavrakakis for his report on agencies.

The 2009 discharge procedure is now reaching its end. It was an intensive period in which Parliament and Commission gave shape to the special partnership between our two institutions. We can observe that both institutions have a lot in common as regards sound financial management and European added value.

You have heard the Court of Auditors and examined its reports. Several of my fellow Commissioners have conducted a fruitful dialogue with the Committee on Budgetary Control, and a lot of information has been shared with you. I would like to focus on three topics of special interest.

First, both the Commission and Parliament need to reflect closely, together with the Council, on how the responsibility of the various financial actors can be better defined and outlined in the legislative framework. The fact that the majority of errors are detected by the Court of Auditors and the Commission in projects and payments managed by Member States indicates clearly where more efforts need to be made without delay, as shared management represents almost 80% of the European Funds.

Article 317 of the Lisbon Treaty explicitly requires the cooperation of Member States in the implementation of the budget. To this effect, the Commission has put forward consistent proposals in the context of the current revision of the Financial Regulation. As Parliament is now on an equal footing with the Council as regards recasting this regulation, there is a real and unique opportunity to reinforce Member States’ accountability, and it should not be missed.

Second, you will undoubtedly share the view that the complexity of the rules discourages potential beneficiaries from applying for EU financial support. In addition, this complexity constitutes a significant source of errors, as underscored by the Court of Auditors in several of its audit reports.

The simplification of eligibility rules and financial processes is a priority objective of the Commission in the perspective of the next Multiannual Financial Framework. Therefore, the Commission has also made proposals for the revision of the Financial Regulation aimed at clarifying the rules, ensuring their consistency with sectoral legislation and simplifying financial processes.

Third, these proposals also foresee differentiated control strategies according to the level of risk estimated per programme, action and type of beneficiary. This approach aims at improving the quality of controls by ensuring that their costs are proportionate to the benefits they generate while providing reasonable assurance that the EU budget is managed in accordance with sound financial management principles.

I am happy to see that this approach is high on the agenda of the ongoing discussions and the proposals which are on the table really match the Commission’s ambitions.

The discharge procedure has allowed the Commission to learn from the conclusions and recommendations of the European Court of Auditors and the resolution of the discharge authority at a time when we are considering the future design of EU policies and their reflection in the EU budget.

It is now our common responsibility, together with the Council, to translate concretely those lessons into a new set of modern and efficient rules and processes which will enable the Union to meet better the expectations of our 500 million citizens in a sound and cost-effective way.

Let me conclude by expressing my special thanks to the European Parliament for its continuous support, over the years, of the Commission’s efforts to achieve better financial management of the European Union’s budget.

 
  
  

VORSITZ: SILVANA KOCH-MEHRIN
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, Rapporteur voor advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. − Mevrouw de Voorzitter, het Europees Ontwikkelingsfonds heeft van de Rekenkamer in het verleden de kritiek gekregen dat er meer geïnvesteerd moet worden in de controle op de uitgaven. Die controle moet allereerst van de EU-delegaties in de ontwikkelingslanden komen. Zij zitten het dichtst bij de projecten waar het om gaat.

Vooral de laatste jaren heeft de Europese Commissie belangrijke stappen gezet voor verbetering van de controle, met name wat betreft begrotingssteun en uitgaven in fragiele staten. Betere samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten bij ontwikkelingsbeleid kan bovendien 6 miljard besparen. Maar dat vraagt wel om sterke EU-delegaties die rollen en taken kunnen overnemen en zorgen voor de kwaliteit van de uitgaven.

Het zijn ironisch genoeg vaak dezelfde partijen die moord en brand schreeuwen over fraude en tegelijk weigeren geld uit te geven voor sterker management van de EU-delegaties. Als we echt willen dat die delegaties voorkomen dat ontwikkelingsgeld in verkeerde handen terechtkomt of dat geld weglekt naar mislukkende projecten, dan hebben de EU-delegaties meer personeel nodig. Die keuze moet dan ook worden gemaakt in het budget voor extern beleid voor de komende jaren. Ik ben nieuwsgierig naar het antwoord van de Commissie op een aantal opmerkingen in het uitstekende verslag van Bart Staes. Mijn fractie sluit zich volledig aan bij zijn conclusies.

Maar wat gaat er gebeuren om de controle ex-ante te verbeteren? Hoe wordt toegezien op de verbetering van het management van de uitvoerende organisaties? Wat gaat de Commissie doen om de capaciteit van ontvangende landen en van regionale organisaties verder te verhogen en wat is daarvoor nodig? In de toekomst moet het EU-ontwikkelingsbeleid meer uitgeven aan fondsen die toegang bieden tot financiële diensten, fondsen voor microfinanciering. Mensen genoeg met dromen en capaciteiten in arme landen. Zij moeten de kans krijgen om met kleine leningen een eigen bestaan op te bouwen. Ook het EOF kan daaraan bijdragen.

Tot slot, natuurlijk hoort het Europees Ontwikkelingsfonds thuis binnen het Europese budget onder democratische controle, maar dat mag niet leiden tot een vermindering van het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, rapporteur pour avis de la commission du développement. − Madame la Présidente, la décharge sur l'exécution du budget des 8e, 9e et 10e Fonds européens de développement m'inspire les remarques suivantes.

Premièrement, la Commission ambitionne, à juste titre d'ailleurs, de promouvoir le développement régional en Afrique. Elle dispose pour ce faire de deux outils, en fait de deux mandats. Elle détient d'abord un mandat des États membres pour exécuter le Fonds européen de développement, financé d'ailleurs par les budgets nationaux. Les mêmes États membres lui ont également donné mandat pour négocier des accords de partenariat économique. Il s'agit donc, en l'occurrence, d'une affaire de cohérence des politiques. La responsabilité de la Commission est d'ailleurs lourde dans ce dossier. La même Commission peut cependant compter sur les membres de la commission du développement du Parlement européen en ce qui concerne la mise à disposition des ressources nécessaires au niveau des délégations.

Deuxième remarque: l'exécution du Fonds européen de développement est l'affaire des Africains, copropriétaires du Fonds européen de développement avec l'Union européenne. Les deux partenaires ont intérêt à en faire le meilleur usage possible. J'espère que la budgétisation du Fonds européen de développement, que je revendique également – cette Arlésienne, cet événement toujours annoncé qui ne s'est jamais produit –, sera en mesure de préserver cette originalité liée à l'existence du Fonds. Il va falloir veiller à la préservation de cet acquis.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry, A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. − A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménytevőjeként néhány javaslatra szeretném fölhívni a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, s kérem, hogy ezeket foglalja jelentésébe.

Mindenekelőtt elismerjük a Bizottságnak a pénzgazdálkodás javítására tett erőfeszítéseit, ugyanakkor viszont sajnáljuk, hogy a pénzügyi válság ellenére a tagállamok nem hívják le teljes mértékben az Európai Szociális Alap pénzeszközeit.

A 2007-es 54 %-ról 36%-ra esett vissza ez az arány. Azt gondoljuk, hogy további erőfeszítéseket kell itt tenni. Ugyanígy fokozott erőfeszítéseket sürgetnénk annak érdekében, hogy csökkenjen a nem támogatható költségek visszatérítésének gyakorisága, és fel szeretnénk hívni a Bizottság figyelmét a pénzügyi korrekciókkal kapcsolatos döntési folyamatok felgyorsítására.

Az Európai Szociális Alapnál üdvözlendő, hogy a foglalkoztatási stratégiára összpontosult, ugyanakkor, mint mondtam nem vettek igénybe mindent, Itt tehát szükséges további erőfeszítéseket tenni.

Az ügynökségekkel voltak apró problémák, erre már nincs időm, hogy elmondjam, de egészében véve azt kell mondanunk, hogy elfogadható és támogatandó a gazdálkodásuk.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit. − Frau Präsidentin, Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit hat sich in seiner Stellungnahme für den Haushaltskontrollausschuss sehr positiv geäußert. Wir waren mit der Implementierung der Mittel durch die Kommissionsdienststellen sehr zufrieden. Es gab weder an der Art und Weise der Verausgabung noch an der Höhe der verausgabten Mittel etwas zu kritisieren. Im Gegenteil, wir konnten den guten und zügigen Einsatz der Mittel des Programms LIFE nur loben. Die Kommission hat es geschafft, die von uns zusätzlich bewilligten Mittel zu verausgaben, und zwar sinnvoll zu verausgaben. Auch die Agenturen in unserem Bereich – EEA, ECDC, ECA, EFSA und EMA – sind verantwortungsvoll mit ihrem Geld umgegangen.

Der Haushaltskontrollausschuss kritisiert im Gegensatz zum zuständigen Ausschuss in seinem Bericht die Arzneimittel-Agentur und will ihr sogar die Entlastung verweigern. Das nenne ich, wenn ich nett sein will, übers Ziel hinausgeschossen. Weniger nett kann man sagen, der Haushaltskontrollausschuss mischt sich in Dinge ein, die nicht in seine Kompetenz fallen. Das sollte er gefälligst bleiben lassen. Ich kann da nur das Parlament und das Plenum bitten, an dieser Stelle nachzubessern.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr. − Frau Präsidentin! Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr hat in seiner Stellungnahme nicht nur Positives sagen können, wie der vorherige Ausschuss. Dennoch konnten wir es begrüßen, dass für die Transeuropäischen Netze die Mittelbindung sehr stark war und das Programm Galileo 2009 endlich ein sehr gutes Jahr hatte, was in den Jahren vorher leider nicht der Fall war. Wir konnten auch feststellen, dass die Koordinatoren bei den Transeuropäischen Netzen gute Arbeit leisten, weil sie auch in großem Umfang zum gesamten Finanzschema dieser großen Projekte beitragen.

Verbesserungswürdig sind in unseren Augen weitere Posten, die für dieses Parlament wichtig sind, so unter anderem die Sicherheit im Straßenverkehr. Da sind nur 73 % der Mittel festgelegt worden. Wir sind der Meinung, dass dieses Programm besonders mit reduzierten Mitteln weiter und besser arbeiten kann.

Abschließend möchte ich noch darauf eingehen, dass wir eine verstärkte Koordination zwischen Verkehrs- und Kohäsionspolitik wünschen. Es geht nicht an, dass wir in einem Ausschuss Schwerpunkte festlegen und dies in anderen Ausschüssen überhaupt nicht beachtet wird. Diese Koordinierung erfolgt aber im Moment bei den Begutachtungen, die wir durchführen. Wir hoffen, dass wir hierbei im Jahr 2010 Besseres melden können.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias, relatore per parere della commissione per i trasporti e il turismo. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, la commissione TRAN ha confermato la mia indicazione positiva per la concessione del discarico alle agenzie europee dei trasporti quali entità di supporto alla Commissione europea.

La concessione del discarico muove dal fatto che la Corte dei conti ha sostanzialmente considerato affidabili i conti annuali delle agenzie, anche se si devono registrare e sottolineare alcune criticità, in alcuni casi comuni a tutte le agenzie o a parte di esse, quali ad esempio annullamenti e ritardi nelle procedure di appalto, mancata osservanza dello statuto dei funzionari o violazione del principio di annualità del bilancio. Va comunque evidenziato l'impegno assunto dalle stesse agenzie per il superamento di tali problematiche.

In termini generali, desidero fare due brevi considerazioni politiche, ovvero la mancanza di una programmazione pluriennale – sintomo di un deficit della dirigenza – e un deficit dell'incisività dell'azione di talune agenzie, come quella del trasporto ferroviario. A tale proposito, vorrei ricordare – a distanza di due anni – il ritardo nella definizione delle procedure di responsabilità del disastro di Viareggio.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für regionale Entwicklung. − Frau Präsidentin! Ich würde gerne als Verfasser der Stellungnahme für den Regionalausschuss jetzt nur eine Minute aufwenden und mich dann in der Debatte als Redner meiner Fraktion nochmals für zwei Minuten melden.

Frau Präsidentin, Herr Minister Becsey, lieber Herr Kommissar Šemeta, lieber Herr Präsident Caldeira, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Haushalt für Regionalpolitik bleibt weiter die Achillesferse des Gesamthaushalts der Europäischen Union. Wir haben immer noch etwa 5 % der Zahlungen im Regionalfonds, die mit Fehlern behaftet sind, die also als unregelmäßige Zahlungen charakterisiert werden müssen. Auch Zahlungen, die korrekt erscheinen, unterstützen zum Teil groteske Projekte. Ich erinnere daran, dass Elton John mit Unterstützung aus dem Europäischen Regionalfonds ein Konzert in Neapel gegeben hat. Das alles war als Tourismusförderung apostrophiert. Das mag dazu beitragen, aber ich glaube, dass wirkliche regionale Hilfen für Neapel anders aussehen müssen.

Der Grund dafür ist, dass die Mitgliedstaaten Mittel aus dem Europäischen Regionalfonds immer noch zu oft als Soft Money betrachten. Wir können das daran erkennen, dass die Rückzahlungen von irregulären Zahlungen stocken, dass die Kommission sehr oft – und wir begrüßen das ausdrücklich als Haushaltskontrolleure – zum Instrument der Unterbrechung greifen muss und dass die Pünktlichkeit der Berichterstattung leidet. Der Generaldirektor für Regionalpolitik kann uns für über die Hälfte der operationellen Programme nicht die Rechtmäßigkeit und Zuverlässigkeit zusichern, weil die Berichterstattung der Mitgliedstaaten unzureichend ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier bleibt viel zu tun!

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, rapporteur for the opinion of the Committee on Fisheries. − Madam President, the Community Fisheries Control Agency was established in 2005 to ensure better compliance with the rules of the common fisheries policy by the EU Member States. This agency, which is based in Vigo, Spain, plays an important role in strengthening fisheries control and ensuring coordination between EU Member States.

I welcome the recent adoption by the agency of a multiannual work programme for the period 2011-2015 in line with the EU 2020 Strategy. I believe that the multiannual work programme will improve cost-effectiveness through enhanced regional cooperation and the pooling of means under joint deployment plans. I welcome the approval by the Court of Auditors of the granting of discharge. This viewpoint is supported by my opinion, which was adopted by the Committee on Fisheries.

The Commission will shortly publish its legislative proposals for the reform of the common fisheries policy. This reform must standardise Member States’ compliance and enforcement regimes, as there is no uniformity throughout the EU. In this regard, I strongly urge the Commission to introduce a system of administrative sanctions. This should not be left to each individual country. If we have a common policy, then the sanctions should apply across the board. We should, in fact, have administrative sanctions for minor offences rather than the criminal system that is currently employed in my own country.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, Ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. − Señora Presidenta, año tras año, desde la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, venimos reiterando la necesidad de que, en todo el procedimiento presupuestario, en todas sus fases, sea incorporada la perspectiva de género para poder incidir en el avance de las políticas de igualdad y, por lo tanto, de la igualdad entre los hombres y las mujeres en el seno de la Unión Europea.

Por eso, acogemos favorablemente tanto el informe especial que el Tribunal de Cuentas ha elaborado en relación con las acciones de formación profesional financiadas por el Fondo Social Europeo, como un estudio que evalúa la viabilidad y las opciones respecto a la integración de determinados elementos en la perspectiva de género. Aun así, es esencial seguir avanzando en la misma.

Nos preocupan cuestiones relativas a los pagos en el programa Daphne de lucha contra la violencia de género y esperamos que, año tras año, exista una mayor sensibilidad y realmente tengamos en cuenta la perspectiva de género en todos y cada uno de los programas operativos realizados en el seno de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, för PPE-gruppen. – Fru talman, herr kommissionsledamot! Jag vill verkligen tacka för ett utmärkt samarbete både med kommissionsledamot Algirdas Šemeta och föredragande Jorgo Chatzimarkakis. Det här är ett gediget betänkande och jag kan bara konstatera att vi i budgetkontrollutskottet är överens i allt väsentligt kring de rekommendationer vi har lagt fram. Det här är trots allt det sextonde året på raken som det inte har kommit en ren revisionsförklaring från revisionsrätten. Felaktigheterna ökar inte, tvärtom minskar de, men det är fortfarande inte okej. Summan av varje år som läggs på vartannat skapar en bild som vi inte tycker är okej.

Kommissionen bär ett stort ansvar för detta, men jag skulle nog vilja påstå att medlemsstaterna bär ett ännu större ansvar. Som kommissionsledamoten påpekade är 80 procent av finanserna och de pengar som används under delat ansvar och där tar inte medlemsstaterna sitt ansvar. Det är även där vi har de största problemen. Kommissionen måste därför sätta mer press på medlemsstaterna för att få dem att ta ansvar för de pengar som EU låter dem handha.

I betänkandet har vi tre krav som jag särskilt skulle vilja lyfta fram. Det första är att göra mer för att få medlemsstaterna att lägga fram nationella deklarationer. I dag är det fyra länder – Holland, Sverige, Danmark och Storbritannien – som gör det. De visar att det går. Kommissionen måste ge dessa länder stöd men också använda dem som exempel för att tvinga andra länder att göra samma sak.

Den andra punkten är att kommissionen måste bli bättre på att använda möjligheten att avbryta utbetalningar. För de länder som upprepat har problem med att hantera pengar borde utbetalningar avbrytas. Man kan inte fortsätta att vara syndare utan att det märks.

Den tredje punkten är att vi måste ha bättre system för att återkräva pengar som har betalats ut felaktigt. Vi måste ha klara och tydliga regler. Det är konstigt att de länder som har stora skulder till EU kan fortsätta att få pengar utbetalade till sig och att det kan ta så väldigt lång tid innan pengar kommer tillbaka. Detta är ett område där kommissionen också måste göra förbättringar.

Jag är glad att kommissionsledamoten har gått parlamentet till mötes beträffande dessa tre punkter, och jag ser fram emot att nästa år få arbeta nära kommissionsledamoten Algirdas Šemeta som föredragande. Tack, Jorgo Chatzimarkakis. Jag ska försöka förvalta ditt arbete väl under det kommande året. Nu kör vi!

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, în numele grupului S&D. – Şi eu vreau să mulţumesc raportorului pentru acest raport foarte bun şi colaborarea foarte bună pe care am avut-o în elaborarea acestuia. Aş vrea, de asemenea, să mulţumesc Comisiei pentru dialogul pe care am reuşit să-l avem, pentru că acest raport pe descărcarea bugetară nu este doar un raport de descărcare anuală, ci fixează linii noi de colaborare pentru perioada următoare.

Aş vrea să abordez trei teme pe care eu le consider foarte importante. În primul rând, aş vrea să discut despre acele declaraţii naţionale de management, declaraţii naţionale de management care ar trebui să arate cum sunt folosiţi banii europeni. Peste 80% din bugetul Uniunii Europene este gestionat la nivel naţional, dar aproape toată răspunderea pentru gestionarea acestor bani este la nivel comunitar. Declaraţiile naţionale de management ne-ar ajuta foarte mult să vedem cum sunt folosiţi banii europeni de către autorităţile naţionale şi a cui este răspunderea în utilizarea acestor bani. Este foarte important ca un ministru să îşi asume această răspundere, să existe semnătura decidentului politic pe aceste declaraţii naţionale de management.

În al doilea rând, vreau să abordez tema blocării sistematice a fondurilor europene atunci când banii europeni sunt gestionaţi prost sau când sunt semnale că aceşti bani ar fi gestionaţi prost. Este foarte important să intervenim rapid atunci când mecanismele de gestiune şi de implementare a banilor europeni nu funcţionează foarte bine.

În al treilea rând, discutăm despre banii contribuabililor, despre banii cetăţenilor europeni, deci este foarte important ca recuperările, atunci când vorbim de fraudă în utilizarea banilor europeni, să fie mult mai eficiente şi aceste recuperări să nu vină tot din buzunarul cetăţeanului european. Sunt bani pe care cetăţenii europeni îi dau Uniunii Europene. Atunci când sunt fraudaţi, tot cetăţenii europeni sunt cei care acoperă paguba. Nu este corect. Sunt de două ori păgubiţi cetăţenii europeni şi acest lucru trebuie remediat rapid.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, ook ik wil de heer Chatzimarkakis en alle andere rapporteurs hartelijk danken voor hun uitstekende werk. Ook wil ik met name de Raad en ook de voorzitter van de Rekenkamer danken voor hun aanwezigheid hier, hoewel het raar is dat we dat nog extra moeten benadrukken. Maar toch dank daarvoor.

Voorzitter, de kwijting van dit jaar komt op een belangrijk moment om twee redenen. De eerste reden is dat alle lidstaten te maken hebben met heel forse bezuinigingen. De tweede reden is dat we aan de vooravond staan van het vaststellen van de nieuwe meerjarenbegroting. Ik denk dat beide redenen benadrukken dat we deze kwijting extra kritisch moeten bekijken en dat we de Europese uitgaven extra kritisch moeten bekijken. Hierbij gaat het wat mij betreft zowel om de legitimiteit als de effectiviteit van de Europese bestedingen, want Europese burgers hebben er recht op dat de Europese investeringen ook daadwerkelijk wat opleveren.

Voorzitter, voor mij is politieke verantwoording van uitgaven een politiek abc'tje. Noem mij één lokale, provinciale, regionale of nationale democratische vertegenwoordiging waar die politieke verantwoording van de uitgaven niet bestaat. Waarom hebben wij dat dan op Europees niveau niet? Waarom wordt nog altijd 80% van de uitgaven niet politiek verantwoord door de lidstaten? Opnieuw een oproep aan de Raad: maak nu eindelijk werk van die nationale lidstaatverklaringen. Wat mij betreft komt er geen nieuwe meerjarenbegroting vanaf 2014, zolang die lidstaatverklaring er niet is.

Voorzitter, de huidige tijd dwingt ons ook om extra kritisch naar de eigen begroting van dit Parlement te kijken. Ik ben erg blij met besparingen die wij hebben weten te vinden, ook als die samenvallen met verduurzaming. We gaan onze airmiles nu ook zakelijk gebruiken, we gaan de papierconsumptie aanpakken. Allemaal uitstekende voorstellen. Eén ding wil ik er nog even uitlichten: vanaf september kunnen wij niet alleen van auto's, maar ook van fietsen gebruikmaken en via u, mevrouw de ondervoorzitter, wil ik de heer Buzek uitnodigen om in september deze fietsvoorziening officieel in gebruik te nemen.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, za skupinu ECR. – Vážená paní předsedající, tato debata zahrnuje velmi obsáhlou problematiku, neboť se jedná o udělení absolutoria celé řadě evropských institucí, z nichž každá má svá specifika. Je proto velmi obtížné shrnout celou tuto problematiku do jednoho příspěvku.

Spolupráce mezi Účetním dvorem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu, jehož jsem členkou, je na vysoké úrovni a z této spolupráce vzešla určitá doporučení, jak má Evropský parlament při udělení absolutoria hlasovat. Nicméně v hodnocení jednotlivých institucí, zejména evropských agentur, se neustále vyskytují nedostatky, např. v procesu přijímání zaměstnanců, při zadávání veřejných zakázek, problémy s transparentností nebo problémy s interní kontrolou. Z celé řady těchto důvodů je proto velmi obtížné souhlasit s udělením absolutoria. Naopak budeme podporovat zprávy, kde je navrhováno absolutorium odložit.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, collega's, ik wil over vijf verslagen spreken. Allereerst de Commissie.

Ik apprecieer zeer de aanpak van collega Chatzimarkakis. Ik denk dat hij op een schitterende manier deze kwijtingsoefeningen heeft aangepakt. Hij heeft op een zeer gerichte manier op voorhand op een aantal zaken gefocust, zes vragen gesteld aan de Commissie en ik moet zeggen dat we hebben binnengehaald wat we gevraagd hebben. Ik moet ook de Commissie bedanken. Dit is mijn 12e kwijtingsoefening. Ik denk dat het voor de eerste keer is dat wij op een dusdanig constructieve manier met elkaar hebben samengewerkt; niet alleen commissaris Šemeta, maar ook de individuele vakcommissarissen hebben echt tijd gestoken in deze kwijting. Zij hebben zowel de schaduwrapporteurs als de hoofdrapporteur meermaals ontmoet en dankzij de constructieve dialoog denk ik dat we heel veel bereikt hebben.

Ik sluit mij in grote mate aan bij wat de heer Gerbrandy heeft gezegd. We zitten in tijden van besparingen; we moeten dus goed met ons geld omgaan. 80% van de Europese begroting wordt inderdaad in de lidstaten uitgegeven en door de lidstaten beheerd. Die politieke verantwoordelijkheid, mijnheer de Raadsvoorzitter, van het gedeelde beheer moet er nu toch eindelijk eens komen. Vandaar nog steeds onze eis dat er een nationale beheersverklaring wordt afgelegd. Ik denk dat dat een essentiële eis is.

Er is ook behoefte aan een betere controle. Ik denk dat ook de lidstaten intensiever dan nu een audit moeten verrichten op de middelen die ze Europees besteden; de hoofdrapporteur besteedt ook veel aandacht aan de ontdekking van zaken die niet correct zijn gelopen en de terugvordering van gelden of de invoering van correctiemechanismen; ik denk inderdaad dat dat heel veel aandacht verdient en dat de opmerkingen die daar worden gemaakt een uitgangspunt moeten vormen voor de volgende kwijtingsoefening onder het rapporteurschap van de heer Fjellner.

Het Europees Parlement: ik zie dat onze secretaris-generaal naast de ondervoorzitter zit. Ik moet de heer Welle uitdrukkelijk bedanken. Ik was de vorige kwijtingsrapporteur. Er was enige spanning tussen mij en het secretariaat-generaal. Er is door mij toen een wat streng verslag geschreven, maar ik moet de heer Welle bedanken, omdat hij samen met zijn administratie op een uitstekende manier alle gestelde vragen correct heeft beantwoord en zeer doortastend te werk is gegaan; ik geloof dat uiteindelijk misschien de spanning die even tussen ons bestond geleid heeft tot een beter resultaat en waarschijnlijk ook tot een betere begroting van het Europees Parlement.

Als we over de begroting van het Europees Parlement spreken, wil ik de collega's hier ook zeggen dat we weg moeten van de cultuur van steeds meer, steeds meer en nooit genoeg. We moeten als instelling het voorbeeld geven, dus we moeten ook durven besparen. Daarbij maak ik echter één kanttekening. Ik heb echt grote bezwaren tegen met name dat huis voor de Europese geschiedenis, niet tegen de inhoud van het project op zich, maar tegen de kosten die het project met zich brengt. Ik vind het vanzelfsprekend goed dat er zo'n huis komt, maar ik vind het uitermate slecht dat er eigenlijk hier in de plenaire vergaderzaal nooit een serieus debat over dat project is geweest. Toch gaan we voor het huis van de Europese geschiedenis, als we alles bij elkaar optellen, min of meer 136 miljoen euro spenderen. Dat is veel geld, collega's, en daar is geen serieus debat over geweest. Er is geen debat geweest over waar dat huis moet komen, hoe het eruit moet zien. Het gebeurt allemaal met gesloten deuren, vaak in de cenakels van het Bureau, en dat kan ik als democraat niet goedkeuren.

Ten aanzien van de Lux-prijs: hierover worden een aantal opmerkingen gemaakt in het verslag van de heer Itälä, die ik overigens feliciteer met het werk dat hij heeft verricht. Ik moet zeggen dat mijn fractie die Lux-prijs toch wel zeer waardevol vindt; wij zijn zeer zeker bereid om een aantal kritische opmerkingen ten aanzien van het functioneren van die prijs nu mee op te nemen, maar het feit dat het Europees Parlement dit project steunt achten wij toch wel waardevol, omdat het steun voor waardevolle filmprojecten betekent.

Dan wil ik ook nog iets zeggen ten aanzien van de heer Stavrakakis en wel over een van zijn verslagen over de Raad. Ik richt mij rechtstreeks tot de Raadsvoorzitter, tot het Hongaars Raadsvoorzitterschap. Ik vind het ongelooflijk dat de Raad die altijd maar transparantie betracht ten aanzien van anderen, blijkbaar veel terughoudender is als het over de Raad zelf gaat. Onze eis is zeer eenvoudig, mijnheer de Raadsvoorzitter, wij willen gewoon als Parlement, als kwijtingsautoriteit, inzicht in alle documenten. Wij willen dat er een openbaar debat komt over de Raadsbegroting. Wij willen niet over de inhoud van die Raadsbegroting gaan debatteren en zeggen: u mag dat doen en u mag dat niet doen, maar wij willen wél inzicht hebben in de besteding van die middelen, want de Raadsbegroting is nu anders dan 30 jaar geleden en bestaat uit veel meer dan alleen maar een aantal administratieve uitgaven.

Tenslotte wil ik nog een opmerking maken over het Geneesmiddelenbureau. Wij hebben daar problemen. Wij stellen de kwijting uit, omdat er duidelijk problemen zijn met de aanbestedingsprocedures; voor belangrijke bedragen van circa 30 miljoen euro waren voor projecten aanbestedingsprocedurefouten gemaakt. Voorts is er sprake van belangenverstrengelingsproblemen onder experts en personeel van het Geneesmiddelenbureau. Ik denk dat er door het uitstel van deze kwijting tussen nu en de herfst een debat komt en ik hoop dat we zo kunnen bereiken dat ook binnen het Geneesmiddelenbureau een einde komt aan belangenverstrengeling.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, for GUE/NGL-Gruppen. – Tak, fru formand. Lad mig starte med at takke alle kolleger, som har udarbejdet gode og kritiske betænkninger om EU-institutionernes regnskaber for 2009. Nogle har spurgt, om vi ikke er for kritiske. F.eks. når vi stiller spørgsmål ved vores egen måde at bruge pengene på her i Europa-Parlamentet, hvad enten det drejer sig om den forsinkede åbning af besøgscentret, etablering af en hemmelig tv-kanal eller om det fortsatte rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg. Men nej! Vi er ikke for kritiske. Vores opgave er netop på vegne af de europæiske skatteborgere at sætte fingeren på de ømme punkter og trykke til. Det er det, borgerne forventer af os, og faktisk kunne vi have taget endnu flere kritikpunkter op.

Netop fordi det er vores opgave at undersøge og være kritiske, så er Rådets opførsel også uacceptabel. For igen i år har Rådet gjort alt for at forhindre vores arbejde som regnskabskontrollanter. De har nægtet at sende os det relevante materiale, de har nægtet at svare på vores spørgsmål, og de har nægtet at mødes til en åben drøftelse med Budgetkontroludvalget, som alle andre institutioner gør.

Jeg er selvfølgelig glad for, at det ungarske rådsformandskab har valgt at være til stede. Det skal de have ros for. Men når man taler om en "gentleman agreement" mellem Rådet og Parlamentet, så må vi sige: Hvis der findes en sådan aftale, så læg den frem. Rådet har mulighed for i dag at læse den op, hvis der foreligger en sådan aftale. Vi vil gerne se den. Vi har bedt om at få den fra Rådet gentagne gange, men har aldrig fået den. For den eksisterer ikke! Derfor kan min gruppe 100 % støtte forslaget om ikke i dag at meddele Rådet decharge. I stedet vil vi opfordre Rådet til at stoppe sin boykot af Parlamentet og give os svar på de spørgsmål, som vi stiller til deres regnskab.

I dag behandler vi EU’s regnskaber for 2009. Men lige så vigtigt som det, der kan ses ud af regnskaberne, er det, der ikke fremgår af regnskaberne, men som har stor betydning for EU’s økonomi. For få dage siden offentliggjorde Europol en rapport om organiseret kriminalitet i EU. Det var chokerende læsning. Ifølge gengivelsen i Le Monde koster alene momssvindel mange milliarder euro om året. Dertil kommer svindel med CO2-kvoter og andet. Så der er bestemt grund til, at vi fortsætter og intensiverer diskussionen om, hvordan EU’s økonomi organiseres på en måde, så skatteborgerne kan være tjent med det.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, on behalf of the EFD Group. – Madam President, I believe it is madness for this European Parliament to approve the 2009 EU budget when financial irregularities or possible fraud affect between 2% and more than 5% of the total. These are not figures made up by me to suit party-political propaganda, but estimates from the European Court of Auditors. The level of irregularities for 2009 is abnormally high and equates to half of the UK’s contribution for the EU for this year, roughly EUR 6.3 billion. This situation would simply not be tolerated in any company or organisation: heads would roll.

This House is set to approve discharge for 27 EU agencies – expensive and needless quangos – while the European Court of Auditors has launched a full-scale investigation into their accounts for 2009. This should ring alarm bells ahead of the vote. I repeat, in the strongest possible terms, that it is nothing short of madness to sign off EUR 523 million of – let us remember – taxpayers’ money, while the official auditing arm of the EU is investigating possible fraud and financial mismanagement at these agencies. Medicines Agency and CEPOL postponement is piecemeal.

Year after year we hear the European Commission blame the Member States for the irregularities, yet it does absolutely nothing about it when it has the power to block funding. Instead it is proposing to move from a zero tolerance strategy to one of tolerable risk when it comes to EU expenditure fraud. To make matters worse, the Commission and Parliament are demanding increases in the budget for the coming years. Most of these increases coincide with the areas with the highest level of irregularities. It will be an absolute disgrace, and an affront to taxpayers, if this House grants discharge for the 2009 accounts. The only conclusion to be drawn from a vote in favour of discharge is that this House and its Members openly endorse financial mismanagement or worse.

I call on the British Prime Minister to reduce the UK’s contribution to the EU in line with the amount of the irregularities if the European Parliament fails to act in the interests of the British taxpayer.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). - Frau Präsidentin! Geben Sie mir vielleicht kurz die Möglichkeit, einen sehr allgemeinen Appell in Bezug auf das Entlastungsverfahren an meine Kollegen zu richten. Die Haushaltskontrolle – und somit auch das Entlastungsverfahren – ist sicherlich ein wesentliches Element der parlamentarischen Arbeit, doch bin ich der Meinung, dass dieses Entlastungsverfahren ein völlig zahnloser Tiger ist. Selbst bei einer Verweigerung der Entlastung gibt es keine wirklich verpflichtenden Sanktionsmöglichkeiten, es bleibt lediglich die Möglichkeit, dass der EU-Parlamentspräsident ein Vertragsverletzungsverfahren beim EuGH anstrebt. Im Falle der Verweigerung der Entlastung für das EU-Parlament kommt es dann zu der absurden Situation, dass der Parlamentspräsident gegen sich selbst ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten soll. Hier bedarf es sicherlich einer Reform.

Auch dass die Rechtsgrundlage des Entlastungsprozesses eher auf die Kommission hin ausgerichtet wurde, wir uns aber sehr wohl mit anderen Institutionen gegenseitig Entlastung erteilen, schafft gewisse Rechtsunsicherheit, der wir hier vorbeugen sollten. Was dann in der Praxis bleibt, sind andere politische Hebel, die wir in Gang setzen können. Für dieses Entlastungsverfahren reicht das nicht aus. Deshalb wünsche ich mir, auch mit meinen Kollegen, dass wir hier eine Reform des Entlastungsprozesses anstreben.

 

5. Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

6. Kwittanza 2009 (tkomplija tad-dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Als nächster Punkt folgt die Fortsetzung der Gemeinsamen Aussprache zur Entlastung 2009.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, the first issue I want to discuss is that of our concerns about the functioning of the European agencies. These are areas of concern in which we need to make changes in the future in order to prevent and avoid bad management, irregularities, fraud, conflicts of interest and, at the end of the day, bad expenditure.

One of our concerns is institutional transparency. All the EU agencies should make available on their websites a list of all contracts awarded over the previous three years at least, and the Commission should undertake to integrate this information into its financial transparency system. Transparency is also needed with regard to the rotation of staff between agencies, and I have asked for an overview of all staff members who change working place from one agency to another.

A second area of concern is conflicts of interest, and many of my colleagues have referred to this already. Proper management of current and potential conflicts of interest in the EU agencies requires a major effort, and cases such as that involving the European Medicines Agency must be prevented and avoided, and penalised wherever they occur.

The third area of concern is rationality and efficiency in the functioning of the EU agencies, especially at a time of financial crisis. I propose discussing and finalising a merger of CEPOL into Europol, as this would be the best solution to CEPOL’s structural and chronic problems. Moreover, it is undeniable, beyond the CEPOL case, that a number of EU agencies with common fields of intervention are performing similar or complementary activities from headquarters located all over Europe. The Commission should therefore evaluate the possibility of merging agencies with overlapping or complementary activities.

The second issue I would like to address very quickly is the fact that we decided to postpone the discharge, and will vote to postpone the discharge, for two agencies – CEPOL and EMA. There have been serious violations in terms of public procurement, recruitment and conflicts of interest and also, with regard to CEPOL, appropriations and the cancellation of appropriations.

The last issue I would like to refer to is the transparency of EU beneficiary funds. I have been questioning the Commission about this for a year and I will continue to do so. We need transparency in all EU beneficiary funds, and I would draw attention here to the national companies which benefit from and use such funds. There must be a single website, in one or two languages, with common criteria, on which all these beneficiaries can be identified and compared.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). - Señora Presidenta, quiero manifestar en primer lugar mi alegría por ver por fin reunidos a todos los actores de este procedimiento de aprobación de la gestión. Con especial énfasis doy la bienvenida al señor Caldeira, Presidente del Tribunal de Cuentas, y al señor Becsey, representante de la Presidencia húngara, además de, por supuesto, al Comisario Šemeta.

En relación con el actual procedimiento de aprobación de la gestión, con respecto, sobre todo, a las otras instituciones, que es mi dominio, quiero mostrar mi acuerdo ante los pasos que se vienen dando desde que la Presidencia española del año pasado, al aplicar el Tratado de Lisboa, decidió que era hora de poner al día la necesaria transparencia y control, también de las cuentas del Consejo.

El acuerdo de caballeros sirvió para el siglo pasado, pero sus bases han cambiado radicalmente. Agradezco, pues, a la Presidencia húngara, que continúe con los esfuerzos para seguir avanzando, reconociendo que en el procedimiento de aprobación de la gestión el Consejo aconseja o recomienda, pero es el Parlamento, la única institución democrática de la Unión Europea, elegida por sufragio directo de los ciudadanos europeos, quien decide y adopta la decisión final.

De ahí que saludemos los esfuerzos que ambas instituciones están realizando —la nuestra, bien representada por el señor Welle—, con el objetivo de dotarnos de un procedimiento propio del siglo XXI, de unas instituciones que deben ser transparentes y responder a las expectativas de los ciudadanos europeos.

Como ponente para la aprobación de la gestión del año que viene, me propongo seguir cooperando estrechamente con el Consejo en este sentido, pero de momento el aplazamiento sigue siendo necesario.

Terminaré manifestando mi preocupación por las incidencias e irregularidades observadas en la gestión del Comité Económico y Social Europeo, institución que me parece esencial a nivel europeo, como ámbito de opinión de consenso institucional entre los tres pilares de nuestra vida productiva y económica, tan necesarios en este periodo de crisis, razón esta suficiente para exigir por lo tanto que su gestión administrativa sea tan impecable como la del resto de las instituciones.

De ahí que, ante la decisión de la OLAF de abrir diligencias de investigación, así como ante la reciente sentencia del Tribunal General anulando la convocatoria para proveer la plaza de Secretario General del CESE, mi Grupo se plantee claramente solicitar el aplazamiento hasta dar la oportunidad al Comité Económico y Social para que presente a este Parlamento un plan o estrategia para superar la situación actual de opacidad e irregularidades continuadas, que revelan la necesidad de un cambio urgente.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE). - Mevrouw de Voorzitter, terecht hebben rapporteur Chatzimarkakis en vele andere sprekers de nadruk gelegd op de noodzaak van de lidstaatverklaringen. Het lijkt er een beetje op alsof wij de Raad en de lidstaten om een gunst vragen. Ik denk dat dat een misverstand is. Daarom vind ik het goed dat de Raad hier vanmorgen aanwezig is.

Misschien zou het goed zijn voor de Raad om nog eens een keer na te lezen wat er precies staat in het interinstitutioneel akkoord dat is gesloten is toen wij de financiële vooruitzichten voor deze periode goedkeurden. Daar is toen duidelijk in gezegd dat de Raad die verklaringen zou afgeven op het meest geschikte politieke niveau. Jammer dat de Raad zich niet aan de afspraken houdt. Toch stond er iets tegenover en het is misschien goed om daaraan te herinneren nu wij op het ogenblik ook weer over nieuwe financiële vooruitzichten onderhandelen.

Er was een verschil van mening tussen de Raad en het Parlement over de hoogte van de financiële vooruitzichten. Het verschil was pakweg 112 miljard euro over een zevenjarige periode. Het Parlement ging terug naar 110 miljard. In ruil daarvoor wilden wij een aantal dingen die geen geld kostten. Lidstaatverklaringen en politieke verantwoording kosten geen geld. De Raad tekende daarvoor.

Maar, wat constateren wij nu vier jaar na dato? Vier lidstaten houden zich aan de afspraak en de overige lidstaten niet. Dat is geen goed voorteken voor de komende onderhandelingen. Men moet goed zijn voor de handtekening, zelfs als Oostenrijk in dit geval toen de Raad vertegenwoordigde. Dus ik denk dat het essentieel is dat het nu overeengekomen actieprogramma daadwerkelijk wordt uitgevoerd, want anders is het ook slecht voor de onderhandelingen over de nieuwe financiële vooruitzichten.

Tenslotte nog iets over een algemene zaak. Het is nu, dacht ik, de zeventiende keer dat er geen betrouwbaarheidsverklaring door de Europese Rekenkamer is afgegeven. Het zal in het licht van de komende Europese verkiezingen moeilijk zijn om vol te houden dat het Parlement jaar in jaar uit toch kwijting verleent. Er moet een keer een positieve DAS komen.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR). - Mevrouw de Voorzitter, het is een plezier u hier weer te zien. Overigens, als ik het debat mag samenvatten, dan kom ik tot de conclusie dat het budget van de Europese Unie eigenlijk te groot is. Er is gewoon te veel geld. We kunnen het geld voor het Europees Regionaal Fonds niet goed besteden. Een heel gedeelte ervan wordt verkeerd besteed. Dat zijn de conclusies van de Rekenkamer. Hetzelfde zien we bij de begroting van het Europees Parlement. We hebben te veel geld. We gaan geld uitgeven voor prestigeprojecten zoals het huis voor de Europese geschiedenis wat misschien wordt bedoeld om de geschiedenis te gaan herschrijven. Ik zou willen spreken van het mausoleum voor de heer Poettering, want als ik de foto's bekijk, begint het daar zo langzamerhand wel op te lijken.

Er is een bestedingsdruk, er is te veel geld en men kan het geld niet besteden. Als ik kijk naar het verslag van de Commissie over de begroting 2010, dan zien we dat er een reste à liquider is, een overschot van 194 miljard euro, dat men nog niet heeft kunnen besteden. Mevrouw de Voorzitter, toen ik u zag binnenkomen, dacht ik: u wast witter dan wit. In Nederland zouden we zeggen: u bent de witte tornado. Helaas kan ik dat niet zeggen, mijnheer Šemeta, over de begroting van de Europese Commissie. Onze begroting wast niet witter dan wit, maar grijzer dan grijs en donkerder dan donker en daar ben ik zeer teleurgesteld over.

Succes, mevrouw de Voorzitter.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL). - Vážená paní předsedající, diskutujeme zdánlivě rutinní záležitosti, navíc o již utracených penězích. Každoroční opakování této procedury by mělo především vést k tomu, aby byly věci posuzovány a připravovány pečlivěji a svědomitěji do budoucna. Například v případě dvou největších projektů Evropské unie, kterými jsou globální navigační satelitní systémy a společný evropský podnik pro energii z jaderné fúze ITER považuji za neúnosné, aby tak důležité projekty doslova „zakopávaly“ o nedostatky, které musí umět řešit každý schopný manažer.

Nesrovnalosti v zapojení malých a středních podniků do satelitních projektů, nedostatky v přijímání pracovníků a porušování zásad rovného zacházení, u podniku ITER potíže s dodržováním rozpočtových zásad, audity i pravidly pro poskytování grantů, to je jen část zjištěných chyb. Jednou z výrazných příčin problémů je ale bezesporu zdlouhavé rozhodování o projektech samých. Pokud nebudeme mít jasno o prioritách včetně financování v tak klíčových aktivitách, budou i nadále polovičatá a nekomplexní rozhodnutí přinášet nejen zmíněné problémy, ale sníží i celkovou kvalitu projektů.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, in un periodo di generali ristrettezze economiche in cui si chiedono sacrifici a tutti, considero indispensabile che le Istituzioni comunitarie – che funzionano grazie al denaro dei cittadini europei – abbiano una gestione finanziaria più trasparente possibile. Trovo inaccettabile che uno dei principali organi, il Consiglio, continui a mantenere una posizione di totale chiusura e mancanza di trasparenza.

Poiché il Parlamento è l'unica Istituzione democraticamente eletta e rappresenta direttamente i cittadini e i contribuenti europei, credo che abbiamo il diritto di sapere nello specifico come siano stati gestiti tutti gli stanziamenti previsti. Non è possibile che il Consiglio perseveri nella sua linea d'azione, rifiutando un necessario e doveroso confronto interistituzionale.

L'Unione europea si regge su un fondamentale equilibrio di poteri e così facendo il Consiglio viene meno a questa prerogativa. È pertanto doveroso che si uniformi il prima possibile alle altre Istituzioni e renda conto al Parlamento – quindi ai cittadini – di come viene effettivamente gestito il suo bilancio.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - Mevrouw de Voorzitter, er schijnt een nieuwe regel te zijn ingevoerd in Europa: in geval van twijfel, creëer een agentschap. Vandaag bespreken wij de verslagen van maar liefst 39 agentschappen en beslist het Parlement of kwijting kan worden verleend voor 2009. Wat mijn fractie betreft, absoluut niet. De PVV is tegen deze geldverslindende monsters die geen enkel aantoonbaar nut hebben. Zo is er een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. Het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's slokken alleen al honderden miljoenen euro's op en hebben geen enkele invloed op het beleid. Het zijn slechts praatclubs waar liters koffie doorheen gaan met als resultaat een onmeetbare brij van verslagen die geen hond leest.

Voorzitter, van ons dus geen kwijting behalve dan voor de algehele conclusie dat er zéér veel niet klopt bij de agentschappen, zó veel zelfs dat ze van ons zo spoedig mogelijk mogen worden opgeheven.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Präsident, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal zu den Äußerungen zum Haus der Europäischen Geschichte: Als Berichterstatterin für Gebäude darf ich erstens mitteilen, die Zahl von 136 Mio. Euro ist definitiv falsch. Und zweitens handelt es sich dabei auch nicht um ein Prestigeprojekt; denn wir führen ständig Klage darüber, dass die Menschen nicht Bescheid wissen, was seit dem Zweiten Weltkrieg in der europäischen Entwicklung geschehen ist, und wollen nun für zwei bis drei Millionen Menschen pro Jahr dafür Sorge tragen, dass sie diese Entwicklungen kennenlernen und mehr darüber wissen, sodass sie vielleicht weniger euroskeptisch sind.

Gemeinsam sollten wir darüber diskutieren, wie hoch die Betriebskosten sind und welche Synergien mit dem Informationszentrum verwirklicht werden könnten. Es haben sich sehr viele Abgeordnete an der Diskussion beteiligt. Allerdings ist die Diskussion erst jetzt öffentlich geworden, sodass sich manche Kollegen noch nicht ausreichend informiert fühlen. Ich stehe gerne zur Verfügung, wenn es um entsprechende Diskussionen oder Informationsbedürfnisse geht. Ich halte das Projekt für notwendig und für sinnvoll, denn die Menschen müssen mehr über die europäische Entwicklung erfahren, weil wir sonst immer mehr Euroskeptiker haben werden.

Zweitens zum Thema Entwicklungshilfe: Zunächst danke ich dem Kollegen Bart Staes sehr herzlich dafür, dass wir wirklich einen in ganz, ganz weiten Teilen gemeinschaftlichen Bericht miteinander erreicht haben, den ich deutlich unterstützen kann. Ich halte es für notwendig, dass wir in der Entwicklungshilfe im Bereich der Infrastruktur, Gesundheit, Bildung und vor allem auch der Landwirtschaft Schwerpunkte setzen, und insbesondere vielleicht auch einmal über eine Evaluierung von Projekten nach zehn Jahren nachdenken. Denn nur kurzfristige Projekte zu starten, die dann letztendlich keinerlei Nachhaltigkeit haben, ist nicht unser Ziel.

Des Weiteren sollten wir auch darauf achten, dass wir eine verbesserte Koordinierung der Entwicklungshilfe mit den Mitgliedstaaten erreichen und zudem endlich die Integration des gesamten Budgets der Entwicklungshilfe in den EU-Haushalt durchsetzen können, denn es ist unverständlich, dass nur ein Teil der Entwicklungshilfe im EU-Haushalt enthalten ist.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - Dėkoju visiems pranešėjams už jų puikų darbą. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra labai svarbi ginant Europos Sąjungos finansinius interesus, užtikrinant geresnį Europos Sąjungos finansų valdymą ir skaidresnį bei atsakingesnį Europos Sąjungos rūpinimąsi savo mokesčių mokėtojų pinigais. Turiu keletą pastabų. Pirmiausia, tai, kad viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai tebėra viena iš dažniausiai pasitaikančių klaidų, minimų biudžeto patvirtinimo ataskaitoje. Tai yra susiję su šių taisyklių sudėtingumu. Būtina supaprastinti viešųjų pirkimų taisykles bei nustatyti skaidrius ir vienodus viešųjų pirkimų visoje Europos Sąjungoje principus. Komisija turėtų išanalizuoti geriausią sukauptą patirtį šioje srityje, nes kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Lietuva, jau turi sukūrusios pakankamai efektyvius viešųjų pirkimų principus, paremtus šiuolaikinėmis technologijomis, tačiau šiuo klausimu, kaip ir minėjau, politinę valią turi išreikšti pati Komisija.

Antra, noriu pabrėžti, kad lėšų panaudojimo kokybės gerinimas turi būti ne tik svarbus, bet ir realus Europos Sąjungos prioritetas. Reikalinga aiški ir greitesnė pažanga plėtojant efektyvias valdymo ir kontrolės sistemas valstybėse narėse, mažinant klaidų rizikos lygį bei supaprastinant reikalavimus ir taisykles. Pavyzdžiui, pateiktoje ataskaitoje pabrėžiama, kad dėl sudėtingų taisyklių lėtai panaudojamos Europos Sąjungos lėšos, skirtos TEN ir TNI projektams ir kitiems sanglaudos politikos prioritetams. Manau, kad šioje srityje skubiai būtina užtikrinti procedūrų supaprastinimą, veiksmingumą bei skaidrumą.

Trečia, kaip pranešėjas, atsakingas už Biudžeto kontrolės komiteto darbo dokumentą dėl transporto veiklos rezultatų gerinimo transeuropinėje geležinkelio ašyje, dar kartą noriu paraginti Komisiją imtis veiksmų, siekiant, kad būtų pritaikyta geležinkelių infrastruktūra, kad ji taptų tinkama transeuropinėms paslaugoms teikti sukuriant trūkstamas jungtis pasienio vietovėse ir padedant valstybėms narėms sumažinti sunkumus dėl skirtingų vėžių pločių bei teikiant veiksmingą finansinę pagalbą. Ir pabaigai apie 2009 metų Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimą: manau, kad ir Parlamentas turi įgyvendinti realius sprendimus, kurie apimtų efektyvesnį lėšų panaudojimą.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). - Arvoisa puhemies, haluan omassa puheenvuorossani keskittyä lähinnä koheesiopolitiikkaan. Vaikka koheesiopolitiikan virheprosentti pieneni vuodesta 2008 huomattavasti, 11 prosentista noin viiteen prosenttiin, on se edelleen se alue, jossa varainkäytössä meillä riittää haasteita.

Suurimmat haasteet liittyvät nimenomaan julkisiin hankintoihin ja sen lisäksi suurin osa koheesiovarojen kohdalla tapahtuneista ongelmista liittyy myös monimutkaisiin toimeenpanosääntöihin sekä varainhoitoasetuksesta nouseviin säädöksiin, joissa ei aina oteta riittävästi huomioon aluekehityksen monimutkaista toimijaverkkoa.

Myös virheriskin korottamisesta on puhuttu paljon. Täytyy kuitenkin muistaa, että se ei poista sitä perustavanlaatuista ongelmaa, että säännöt ja järjestelmät ovat liian monimutkaisia, eikä tässä tapauksessa ongelmia pidä lähteä ratkomaan väärästä päästä.

Samaan aikaan parlamentti käsittelee myös varainhoitoasetusta tuleville rahoituskehyksille. Vaikka nyt käsiteltävä vastuuvapausprosessi katsookin vuoteen 2009, on tärkeää ottaa oppia huomisen varalta ja viimein yksinkertaistaa myös varainhoito.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Tak naprawdę nie jest kwestią wzrost liczby eurosceptyków po tym, jak wydają pieniądze instytucje unijne. Problemem jest to, że europejscy podatnicy i europejscy wyborcy zasługują na przejrzystość, na pewien elementarny szacunek. Otóż z całą pewnością fakt, że bardzo źle odzyskuje się pieniądze lub, że źle są one wykorzystane, nie buduje autorytetu Unii Europejskiej i naszych instytucji. Nie budują tego autorytetu również agencje, które są przykładem pewnej eurobiurokracji, które uciekają od kontroli wewnętrznej i zewnętrznej i gdzie zatrudnia się znajomych, a konkursy są fikcją. Muzeum Historii Europy jest bardzo kontrowersyjne. Stąd też większość członków naszej grupy będzie głosować przeciwko większości tych raportów.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die europäischen Agenturen stehen permanent im Kreuzfeuer der Kritik. Andererseits zählen wir auf sie, wenn sich quasi über Nacht Probleme ergeben, die zum Beispiel vermehrte FRONTEX-Einsätze im Mittelmeer erfordern, oder wenn Dioxin in Tierfutter gefunden wird. Aus diesem Grund bitte ich alle Kolleginnen und Kollegen für die anstehenden Entlastungen um ein gesundes Augenmaß und politischen Weitblick.

Um einen Ausweg aus Meinungen und Vermutungen zu finden und um sich ein übersichtliches Bild der tatsächlichen Agenturleistungen machen zu können, muss die betriebswirtschaftliche Effizienz der Agenturen sachlich evaluiert werden. Dafür setze ich mich seit einiger Zeit sehr ein.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ein herzliches Willkommen auch der ungarischen Ratspräsidentschaft und dem Präsidenten des Europäischen Rechnungshofs mit den Mitgliedern! Ich möchte im Namen der EVP allen Berichterstattern für die Zusammenarbeit danken und auch allen Vertretern der Institutionen für ihr Kommen.

Den Rat möchte ich schon darauf hinweisen, dass Parlamentarier für die Kontrolle der Exekutive gewählt werden. Also die Vorstellung, dass nationale Regierungen das Europäische Parlament kontrollieren dürfen, ist ein beispielloser Versuch der Schwächung dieses Parlaments. Deswegen ist Ihr Angebot nicht wirklich ein Angebot – es ist ein Angebot, uns klein und schwach zu machen. Wie würden eigentlich die nationalen Parlamente auf ein derartiges Ansinnen reagieren? Also bitte, was Sie national nicht wagen, muss auch auf europäischer Ebene tabu sein!

Zur Entlastung im Europäischen Parlament möchte ich sagen, dass wir unter dem jetzigen Präsidium und unter dem jetzigen Generalsekretär im Management Verbesserungen feststellen können. Und diese Verbesserungen möchte ich ausdrücklich auch für die EVP anerkennen. Wir sehen, dass gehandelt wird und dass auch auf unseren Wunsch Dinge getan werden, z. B. der Eingriff in den freiwilligen Pensionsfonds, der absolut nötig war, um eine sofortige Insolvenz dieses Fonds im Jahre 2009 abzuwenden.

Ich möchte jetzt hauptsächlich zu den Vorschlägen zur Überarbeitung des Personalstatuts sprechen. Das sind die Ziffern 77 und 81 im Bericht unseres Kollegen Chatzimarkakis. Diese Vorschläge haben zu einem beispiellosen Lobbying der Betroffenen geführt, auch von Mitarbeitern hier im Haus. Aber die Kritik am Statut ist doch berechtigt. Das Statut lebt in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts und wurde noch nie modernisiert. Es bemisst Reisetage wie zu Zeiten der Dampfeisenbahn, und die Privilegien stammen aus einer Zeit, in der das Arbeiten im Ausland absolut ungewöhnlich war. Dies ist heute nicht mehr gerechtfertigt. Wir haben heute die letzte und übrigens einzige Gelegenheit, uns im Vorfeld der Statutsreform einzumischen.

Es geht bei meinen Vorschlägen auch darum, ob es normal ist, dass ein Kommissionsmitarbeiter – ohne Jahresurlaub wohlgemerkt – bis zu sieben Wochen Freizeit bezahlt bekommt, und das auch für all jene, die über 10 000 Euro netto im Monat verdienen. Ich meine, hier müssen Überstunden absolut im Gehalt inbegriffen sein. Worum es geht, ist, dass freie Stellen geschaffen werden. Und mit der Streichung einiger dieser freien Tage wären mehrere tausend Stellen zu gewinnen. Diese tausend Stellen dienen nicht zum Wegstreichen, sondern für die neuen Aufgaben Europas, damit wir auf die EU-Kommission zurückgreifen können statt auf ständig neue Behörden und Agenturen, die wir immer zuerst gründen müssen.

Wir sollten uns auch daran machen, uns einen wirklichkeitsgetreuen Überblick über die Verwaltungskosten zu verschaffen. Die aktuellen 6,7 % des Budgets sind bei Weitem zu tief angesetzt. Sie gelten vielleicht für das direkte Management, aber keinesfalls, wenn wir alle Verwaltungsaufwendungen, auch der Mitgliedstaaten, für das Management von EU-Geldern einbeziehen. Ich rege an, dass wir hier im Haushaltskontrollausschuss einen Initiativbericht über die tatsächlichen Verwaltungskosten der Europäischen Union erstellen.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). - Panie Komisarzu! Na to absolutorium patrzę jako na jedno w szeregu udzielanych absolutoriów kolejnych lat i pamiętam bardzo dobrze jak wielkie zastrzeżenia mieliśmy jeszcze 3 lata temu, zwłaszcza do takich obszarów jak fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, fundusze regionalne, działania zewnętrzne. Trzeba przyznać, że przez te dwa ostatnie lata Komisja dokonywała pewnych zobowiązań odnośnie poprawy i tę poprawę my widzimy: zmniejsza się poziom błędu obserwowanego przez ostatnie trzy lata. I to wydaje się, że jest dobrą okazją, żeby Panu komisarzowi Šemecie powiedzieć: My to widzimy, to zauważamy, my to odnotowujemy i to jest dobry sygnał.

Natomiast co mnie wciąż niepokoi, to po pierwsze wolne tempo odzyskiwania źle wydanych środków. Po drugie, pewna niechęć do koncentrowania się na projektach priorytetowych i unikanie tutaj tego poziomu błędu. Niezależnie od poziomu wartości projektu błąd w finansowaniu, w realizacji finansów, wydaje się wypadkową czegoś tam innego. Bardzo mnie niepokoją narastające rozbieżności między zobowiązaniami a płatnościami. Oznacza to, że kumuluje nam się suma środków, które, odnosimy wrażenie, państwa nie są w stanie wydać. I tu jest wina po stronie państw członkowskich.

Bardzo jest niepokojąca niechęć Rady do współpracy z Parlamentem w zakresie absolutorium. Ale widząc pana ministra, który spędził w tej izbie swoje lata myślę, że Pan będzie w stanie przekonywać Radę, że Parlament jest jedynym demokratycznie, bezpośrednio wybieranym organem, któremu Rada winna to sprawozdanie złożyć. I na końcu, podzielam wiele zastrzeżeń odnośnie do agencji, aczkolwiek zastrzeżenia mamy do małej ich grupy.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE). - Madame la Présidente, mes propos concerneront la décharge de l'Agence européenne des médicaments, mais j'aurais pu tenir à peu près les mêmes propos s'agissant de l'EFSA. Je dois dire que le travail de la COCOBU est un travail tout à fait excellent, et que s'il est un moment où le Parlement peut marquer sa position, c'est bien au moment du vote des décharges. Il y a donc bien un aspect budgétaire dans ce que je vais dire, qui touche à la qualité du travail de l'EMA, d'abord en ce qui concerne sa passivité dans l'affaire du benfluorex – ou Mediator –, qui est une passivité tout à fait inacceptable.

Ensuite, dans la gestion des conflits d'intérêts et je donnerai un seul exemple. J'ai dénoncé publiquement, avec notre collègue Antonyia Parvanova et un ensemble d'ONG, le cas tout à fait scandaleux du directeur exécutif de l'agence. Tout ceci a été géré par le comité de l'agence de manière extrêmement désinvolte et qui ne permet absolument pas d'assurer la confiance. Le rôle de nos agences est de nous donner, à nous, les moyens de décider et de permettre à nos concitoyens d'avoir confiance dans les indications qui sont données. C'est la raison pour laquelle je soutiens avec force le report de la décharge et ne voterai favorablement que si toute satisfaction nous est donnée sur les conflits d'intérêts.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, eurobarometer laat zien dat het enthousiasme voor de Europese Unie al jaren daalt. In nog slechts vijf lidstaten is er een meerderheid die de Europese Unie positief waardeert. De burgers zetten een isgelijkteken tussen Europa en de verspilling van geld. Die bezwaren moeten we uiterst serieus nemen en collega Itälä doet dat ook, zeer terecht. Hij noemt het onverantwoord met dit Parlement nog op twee vergaderlocaties bijeen te komen. Dat ben ik helemaal met hem eens. Ik zeg tegen mijnheer Sarkozy: we moeten af van dat heen en weer gereis van dit Parlement.

Ook is een goede verantwoording van onze eigen algemene onkostenvergoeding nodig. Door het ontbreken van die goede verantwoording hebben EP-leden al gauw de schijn tegen dat ze die algemene onkostenvergoeding in eigen zak steken. Dat moet anders. Terecht bepleit de collega in paragraaf 5 dat we adequate maatregelen nemen voor een verantwoording van onze algemene onkostenvergoeding. Ik hoop dat die paragraaf erin blijft, want dat is goed voor de geloofwaardigheid en de transparantie.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). - Pani Przewodnicząca! Każda debata na temat absolutorium toczy się w określonym kontekście. Dzisiejsza debata z jednej strony toczy się w kontekście kryzysu i środków zaradczych, kłopotów finansowych niektórych państw, a z drugiej strony toczy się wobec już przygotowywanej nowej perspektywy na lata 2014 i następne. Musimy być tego świadomi, że nasze uwagi dotyczące dzisiaj wykonania budżetu w bardzo poważny sposób wpływają na debatę na temat przyszłości perspektywy finansowej. Dlatego też debata na temat absolutorium ma swój element nie tylko kontrolny, ale ma również element związany z poprawianiem błędów i tego, co nam się nie udało bądź co wymaga dzisiaj nowoczesnych działań.

Charakterystyczne w tej debacie jest nie tylko to, że z jednej strony mamy rosnącą liczbę krytyków budżetu, a z drugiej strony mamy ewidentnie lepsze rezultaty, np. w polityce spójności, gdzie jest ewidentna poprawa, której nie dostrzegają krytycy budżetu europejskiego. Chciałbym zwrócić również uwagę na to, że dzisiaj pozytywne efekty muszą również być elementem przemyślenia dalszych działań; jakiego typu działania muszą być kontynuowane i jakie regulacje wprowadzane, w szczególności co do odzyskiwania kwot.

Chciałbym również zwrócić uwagę wysokiej izby na następującą kwestię: debacie na temat prawidłowości wykonania budżetu musi towarzyszyć debata na temat skuteczności polityk. Bardzo często w dokumentach Parlamentu Europejskiego jest o tym mowa, ale koncentrujemy się na procedurach. A jeżeli mamy mówić o Europie rezultatów, wyników, to nie jest to samo, co prawidłowość w procedurach. Jedno wymaga drugiego, ale musimy również zwracać uwagę na skutki i na rezultaty naszych działań.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). - Mr President, I would like to thank all the rapporteurs: they have done an important job for us.

In my contribution I would like to comment on a few reports, and firstly on the discharge for the Committee of the Regions. The CoR is, of course, the voice of regions but it also delivers many EU programmes. It would therefore be wrong to suggest, as some have done, that it should fund itself.

On the Commission’s discharge, I support the granting of a discharge. Although more needs to be done, as outlined in the report, I believe that reducing the error rate for regional policy from 11% to 5% is real progress. Structural funds are extremely important for places like Wales – where I come from – where they are implemented very well. We therefore need to ensure that structural funds are not discredited or undermined.

On the Council discharge, I would support postponement. We are often lectured by certain Council members on the need for transparency, so they themselves should be open to providing information on their expenditure. Unfortunately, some seem reluctant to do so.

Finally, I would like to say a few words on Parliament’s discharge. It is always controversial to consider one’s own spending, and our budget certainly receives a lot of attention, which is perhaps understandable in times of economic and financial difficulties. Therefore I am pleased with many of the suggestions made in the report, including on issues concerning buildings policy and prizes – which need to be reviewed and made more transparent – as well as allowances and the important issue of the need for a savings strategy for Parliament’s budget.

It could be argued that many of these points concern future budgets rather than the 2009 budget, but I believe that, when we consider any budget and any discharge, we should also look to the future to ensure that we learn lessons from the past.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR). - Mr President, for the 16th year the Court of Auditors has only given a qualified statement of assurance, which means for the 16th year public confidence in the integrity of the management of our financial affairs has been undermined. I recognise that the Commission has made efforts to make improvements, but in voting to grant discharge I can only vote outcomes, not intent.

The auditors report that far too many headings are materially affected by error and, since 80% of our spending is under shared management with the Member States, it is perfectly clear that the Member States must accept greater responsibility. It is clear too that the Commission must give greater urgency to achieving that outcome. So until I see evidence of significant improvement, I shall continue to vote against discharge of the budget.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE). - Monsieur le Président, tout d'abord félicitations à tous les rapporteurs pour leur gigantesque travail à l'occasion de cette décharge et je salue également la présence du Conseil pour ce débat.

Le siège du Parlement européen à Strasbourg est une question d'identité européenne et pas seulement une question d'économie. J'en parle aujourd'hui, dans cet hémicycle, à l'occasion du débat sur la décharge 2009 car le symbole de la réconciliation franco–allemande est traité par quelques membres de la commission du contrôle budgétaire comme une manne, un simple moyen de faire des économies.

La question des dépenses du Parlement m'intéresse également. À ce propos, je vous propose de tenir les semaines de groupes à Strasbourg plutôt qu'à Bruxelles, cela nous permettrait de rentabiliser notre siège du Parlement à Strasbourg. Puisque nous voulons faire des économies, je vous propose d'autres choses: par exemple, de supprimer le per diem du vendredi de nos collègues et de supprimer également les per diem pour les journalistes. L'Europe est suffisamment attractive pour que l'on ne soit pas obligé de donner un per diem aux journalistes.

Ne nous cachons pas derrière l'argument budgétaire pour s'approprier une question importante qui dépasse le cadre du contrôle budgétaire et ce, bien que je salue le travail important de Ville, notre rapporteur, concernant cette décharge.

Enfin, puisque nous en sommes à parler d'économies, je souhaite également que l'on moralise et que l'on assainisse le système d'indemnisation des groupes de visiteurs parrainés. Je ne trouve pas très moral, et cela donne une très mauvaise image de notre institution, que le responsable de groupe soit remboursé en numéraire, en espèces, le jour de la visite, sans aucun travail, aucun contrôle quant aux montants que le groupe a dépensés. Parfois, la somme allouée, je vous le signale, dépasse le montant des dépenses effectives. Il serait logique que les groupes envoient un devis, au préalable, au service des visites, qu'ils reçoivent un acompte du Parlement sur dépenses, et cela sur un compte bancaire, et que l'on paie le solde sur présentation des factures effectivement acquittées, avec un plafond, bien évidemment.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Representante do Conselho, caros Colegas, em primeiro lugar quero dar os parabéns a todos os relatores e à excelência dos seus trabalhos. Vou querer dirigir esta intervenção sobretudo para a rubrica 5, para as despesas administrativas e de funcionamento das diversas instituições e para recordar que o volume das despesas administrativas e de funcionamento representa menos de 6 % do orçamento anual da União Europeia.

Apesar deste número, considero fundamental que os princípios da economia, os princípios da eficiência e os princípios da eficácia sejam aplicados. E, para além disso, na execução orçamental deve promover-se a poupança e deve incentivar-se essa poupança e, em simultâneo, não podemos incentivar e promover de forma nenhuma a utilização da totalidade das verbas de cada rubrica.

É importante que se defenda o rigor, a austeridade e, em simultâneo, os meios mínimos para que, no caso do Parlamento Europeu, o objectivo da excelência legislativa seja atingido. E, relativamente à interpretação e à tradução, reputo de essencial e de crucial que os deputados se possam exprimir e trabalhar na sua língua materna. É, no fundo, para darmos forma ao lema: Unidos na diversidade.

Entendo que, em vez de orçamentos puramente incrementais, deveríamos ter no início de cada legislatura orçamentos de base zero e, para além disso, os orçamentos das instituições deviam ser orçamentos plurianuais. Controlo não pode significar burocracia, pois esta é sempre um custo desnecessário. O princípio da confiança nas instituições deve prevalecer.

E, por fim, a quitação não pode ser um exercício em que se pretenda discutir políticas de fundo que exijam amplos consensos e, nomeadamente, a revisão dos Tratados. Assim considero, por exemplo, despropositada a discussão das questões dos locais de trabalho nos relatórios de quitação.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Ulmer (PPE). - Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Mitglieder des Rates und der Kommission! Ich werde im Folgenden zu den Agenturen Stellung nehmen, mit denen ich mich im Rahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit befasst habe.

Vorweg aber einen Satz zur permanenten Diskussion um Straßburg oder Brüssel. Ich bin ein klarer Befürworter von Straßburg und ich glaube, dass wir im Zweifel das gesamte Parlament nach Straßburg und nicht nach Brüssel verlegen sollten. Straßburg ist ein Symbol der Einheit Europas, das nicht preisgegeben werden darf.

Im Umweltausschuss haben wir sechs Agenturen geprüft, die bei der Intensität und der Qualität der Arbeit überwiegend hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Die Fehler sind deutlich gesunken. Hier gilt es auch einmal ein Lob für die Mitarbeiter dieser Agenturen auszusprechen.

Bei der Agentur für chemische Stoffe, die überwiegend unsere REACH-Projekte überwacht, wurden 104 neue Stellen geschaffen. Bei der EFSA, der Agentur für Lebensmittelsicherheit, gilt es anzumerken, dass wir noch eine exaktere Überwachung und eine höhere Transparenz erreichen müssen. Beim ECDC, dem Zentrum für Prävention und Krankheitskontrolle, müssen wir feststellen, dass die Mittel nicht vollkommen ausgeschöpft wurden. Es wurden noch nicht alle Aufgaben wahrgenommen. Die Umweltagentur ist als zuverlässiger Lieferant von Daten und Zahlen sehr wichtig für unsere Arbeit, für unsere Gestaltung der Zukunft. Hier wünsche ich mir allerdings, dass wir noch exakter feststellen, welche Kosteneinsparungen für die Union durch die Verbesserung der Umwelt insgesamt erzielt wurden, und dass wir uns die entsprechenden Zahlen vorlegen lassen. Bei der Europäischen Arzneimittelagentur gibt es trotz ihres mehrjährigen Bestehens noch deutliche Anlaufschwierigkeiten. Hier sind einige Rechenfehler und eine unzulängliche Koordinierung zwischen Finanzdiensten und wissenschaftlichen Diensten festzustellen.

Insgesamt sehe ich jedoch die Arbeit der Agenturen als sehr positiv.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). - Herr Präsident! Herr Ulmer, ich bedanke mich bei Ihnen für einen ausgesprochen sachlichen Beitrag. Das hebt sich angenehm ab von vielen Dingen, die ich heute Morgen hier über die Agenturen gehört habe. Es bedrückt einen schon sehr, wenn vielen Kolleginnen und Kollegen aus den euroskeptischen Teilen dieses Hauses bei Einsparungen im Haushalt nichts anderes und immer wieder nichts anderes einfällt als die Agenturen.

Ich erinnere nur daran, dass in dem Moment, in dem die Agenturen vergeben worden sind, von den Ministerpräsidenten und Regierungen unserer Europäischen Union ein Verhalten an den Tag gelegt worden ist, als ob kein Mitgliedstaat genug dieser Agenturen in seinen Hoheitsbereich bekommen könnte. Und jetzt wird hier so getan, als sei das eine Heimsuchung für die Europäische Union.

Ich freue mich sehr auf die angekündigte Studie des Europäischen Rechnungshofs über die Managementkosten der Agenturen. Ich glaube, auf dieser Grundlage werden wir dann endlich zu einer sachlicheren Diskussion finden.

Ich freue mich – ich habe das in meinem ersten Beitrag schon gesagt – außerordentlich, dass die Vertreterinnen und Vertreter der ungarischen Ratspräsidentschaft heute Morgen bei uns sind. Das ist nicht selbstverständlich in einer Debatte, in der es auch um die Entlastung des Rates geht. Deswegen, Herr Minister Becsey, wende ich mich jetzt direkt an Sie. Ich freue mich über die Bereitschaft des Rates – ich habe das den Ausführungen Ihres Kollegen Deutsch entnommen –, anzuerkennen, dass das Haushaltsverfahren und das Entlastungsverfahren unterschiedlich zu handhaben sind.

Dieses Europäische Parlament ist die Volksvertretung und es verlangt Rechenschaft über die Verwendung der Steuergelder. Insoweit rücken wir nicht davon ab, dass wir auch vom Rat Rechenschaft über die Gelder verlangen, die dem Rat aus dem Gemeinschaftshaushalt zur Finanzierung seiner Arbeit übergeben worden sind. Natürlich können wir über vieles miteinander verhandeln, etwa darüber, wie das Entlastungsverfahren in Zukunft aussehen kann. Ich möchte Ihnen aber die Frage stellen, ob Sie ernsthaft vom Europäischen Parlament erwarten, dass wir über etwas verhandeln, was unser vertraglich zugestandenes Recht ist. Am Ende könnte ja nur eine Einschränkung dieses Rechts stehen. Ich vermag nicht zu erkennen, warum ich als Vertreter des Europäischen Parlaments das tun sollte.

Wir haben leider nicht oft die Gelegenheit zur Diskussion miteinander und ich würde mich freuen, wenn Sie diese Gelegenheit wahrnehmen, um uns einmal darzulegen, wer sich eigentlich im Rat gegen die notwendige Transparenz wehrt.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - So záujmom som si vypočul informáciu o problémoch pri komunikácii s Európskou radou o plnení jej kapitoly všeobecného rozpočtu.

Pokiaľ viem, jednou zo základných náplní poslaneckého mandátu je kontrola výkonnej moci. Rada, Komisia rovnako ako aj ďalšie inštitúcie Európskej únie hospodária podľa dohodnutých pravidiel s finančnými prostriedkami občanov Európskej únie. Preto je prirodzené, že volení zástupcovia ľudu v mene daňových poplatníkov kontrolujú inštitúcie, či nakladajú s peniazmi občanov obozretne a v súlade s dohodnutými pravidlami. Rovnako to funguje vo všetkých demokratických štátoch. Preto nerozumiem postoju Európskej rady, ktorá nám odmieta poskytnúť potrebnú súčinnosť pri posudzovaní jej rozpočtu.

My sa nepýtame na to, či pán Sarkozy alebo pani Merkelová chodia do lepšej alebo horšej reštaurácie alebo či si kupujú lepšiu alebo horšiu tašku, alebo či sa obliekajú u jednej firmy alebo druhej firmy, my sa pýtame na to, ako nakladajú s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov, a na to máme plné právo a oni majú plnú povinnosť tieto informácie poskytnúť.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, a Tanács soros elnöke. − Mivel csak kétperces reagálásom van, néhány dologra térnék ki. Az egyik: megismételném azt, hogy a Tanács és a Parlament közötti vitában készen állunk egy hosszú távú megállapodásra. Csak ez oldhatja meg a problémát. A legitimitási problémát, amit Gräßle képviselőasszony is mondott. El szeretném mondani, hogy persze a Parlamentről tudom – hát magam is itt voltam –, közvetlenül választott testület, azonban a Tanácsban is legitim vezetők, miniszterek vannak. Ráadásul mind a két testület – az egyik az ajánlás, a másik a végleges discharge esetén –, ugyanolyan részese a discharge-nak. Az átadott ajánlatban mi különválasztottuk a költségvetési folyamatot és a zárszámadási folyamatot.

Kérem azt, hogy jelöljenek ki a Parlament részéről egy tárgyaló delegációt, és politikai szinten egy reprezentatív delegációval a Parlament részéről egyezzünk meg. Nem lesz ez hasznos, hogyha tovább folytatjuk ezeket a problémákat. És ebben egyébként, amit átadtunk papírt, a Memorandum of Understanding tervezetét, abban az is világos, hogy azt is tisztáznunk kell, – és ezt segíteni fogja szerintem az adminisztrációk közötti megjelenést –, hogy mi az ami a Tanácsi kompetenciában van adatszolgáltatás, és mi az ami nem? És ami tanácsi kompetenciában van, azt valóban kérhetik, hogy adjuk ki.

Ami a nemzeti deklarációkat illeti – ez is többször fölmerült –, én javaslom azt, hogy ezt majd a pénzügyi rendelet a Financal Regulation vitájában oldjuk meg. Tudom, hogy erre vannak javaslatok. Figyelembe kell természetesen venni a kérdésnek a komplexitását az egyes tagállamokban, de még egyszer mondom, ez egy másik folyamatban egy nagyon lényeges vitapont lesz.

És akkor köszönöm szépen a szót elnök úr, és még egyszer kérném önöket, hogy ne csináljunk pankrációt a két zárszámadási testületnek, intézménynek a kapcsolatából. Üljünk le, tárgyaljunk és egyezzünk meg, és ne a főtitkárságok levelezési vitájává és a bürokráciák levelezési vitájává alacsonyítsuk le ezt a problémát.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, this debate confirms the broad common understanding between Parliament and the Commission on the way forward and on the need to improve our policies and programmes, bringing added value to EU citizens. I think we are moving in the right direction, and the issues you have raised concerning the introduction of management declarations, more automaticity in the application of sanctions and work on recoveries are really important subjects, on which the Commission is working.

I would like, in particular, to thank Ms Grässle for her work on the Financial Regulation. I think it is very important that the proposal submitted by the Commission on the introduction of management declarations is finally approved because this issue is really about increasing the accountability of our Member States, which are responsible for managing 80% of your budget. With streamlined and much more automatic application of the interruption of payments procedure, I think we will see, in the discharge for 2010, that the incidence of interruption of payments is growing and services are no longer afraid to apply this instrument in their work.

We are also working with the Member States on recoveries, and we submitted a lot of information to the rapporteur about the situation in relation to recoveries. I think that, working together, we can find ways of improving the situation here. Of course, sanctions are a good thing but we also have to seek incentives, and this is an important subject in terms of facilitating our Member States’ activity.

We all agree that we have moved forward on simplification of our rules, and we have presented our views on this subject. These proposals will be taken into account when we are preparing new programmes for the next Multiannual Financial Framework. I fully agree that our public procurement legislation is very complex, and a great many errors are occurring in the area of public procurement. That is why the Commission has launched a public consultation on the simplification and improvement of public procurement rules, and I hope this will lead to a much simpler and more efficient system.

With regard to the Staff Regulations, it is time to look at them once again, and my colleague Maroš Šefčovič is working on a revision of the Staff Regulations. This is, of course, a complex issue, and we have to take into account all those sensitive matters which are related to simplification, but the fact is that certain provisions in the Regulations are really outdated and need to be reconsidered and revised.

Of course, the Commission will reply formally to your recommendations in the follow-up report, to be presented after the summer, but, as you can see, we are already working hard to reinforce the management of the EU budget and improve the performance of our programmes. I am looking forward to our future cooperation.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, Berichterstatter. − Herr Präsident! Zunächst nochmals danke an den Herrn Kommissar im Namen des Hauses für die sehr gute Kooperation. Sie haben jetzt nochmals einige Punkte angesprochen. Wir sollten daran anknüpfen und daran weiterarbeiten. Aber ich bitte Sie auch, unseren Dank an Ihre Kollegen weiterzuleiten, denn wir haben ja mit vielen einzelnen Kollegen – ich möchte insbesondere die beiden Herren Cioloş und Hahn erwähnen – einen sehr intensiven Austausch gehabt und beide haben sehr kooperativ gearbeitet. Ich bitte Sie, ihnen das nochmals auszurichten.

Ich möchte mich beim Ratspräsidenten, Herrn Becsey, für die klaren Worte bedanken. Er hat klare Worte benutzt, die mögen uns nicht gefallen, aber er ist zumindest klar in seinen Aussagen. Danke dafür. Dass Sie hier sind, halte ich für selbstverständlich. Ich finde, das ist kein besonderer Anlass, das zu erwähnen. Ich finde es trotzdem gut, dass Sie da sind.

Meinen letzten Dank habe ich für den Präsidenten des Rechnungshofs aufgehoben, Herrn Präsidenten Caldeira, mit dem wir als Parlament immer und jederzeit wirklich offen, kooperativ zusammenarbeiten. Wir schätzen das sehr. Unsere Arbeit wäre nicht möglich ohne Ihre Hintergrundarbeit. Unsere Entlastung basiert hauptsächlich auf Ihren Beiträgen. Wir würden uns wünschen, dass Sie, Herr Präsident Caldeira, bei der künftigen Auswertung des Evaluierungsberichts, also bei dem Performance Audit, eine größere Rolle spielen. Es kommt in der Zukunft der Europäischen Union eben nicht nur darauf an, ob die Mittel rechtmäßig, legal ausgegeben wurden, sondern es kommt vor allem darauf an, dass sie sinnvoll ausgegeben werden, nämlich nach Maßstäben der Effizienz und der Effektivität. Das wird Bestandteil des Evaluierungsberichts nach Artikel 318 des Lissabon-Vertrags. Wir wünschen uns als Parlament eine jährliche Debatte über die Leistungsbewertung der Kommission und wir wünschen uns, dass Sie als Vertreter des Rechnungshofs eingeladen werden, dabei sind und hier mitdebattieren. Herzlichen Dank an die Kollegen und an alle.

 

7. Merħba
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  El Presidente. − Interrumpo un momento el debate para anunciarles que se encuentra hoy en la tribuna de visitantes la profesora Dagmar Lieblová, Presidenta de la Asociación de supervivientes del campo de concentración de Theresienstadt, en la República Checa, a quien damos la bienvenida.

(Aplausos)

La profesora Lieblová está en Estrasburgo acompañada de 28 estudiantes de Praga y de Hamburgo que han trabajado juntos en un proyecto de dos años para investigar el traslado de trabajadores forzosos checos desde Hamburgo al campo de Theresienstadt.

Su visita a nuestro Parlamento se ha hecho por invitación del Vicepresidente Libor Rouček y de Knut Fleckenstein, y su proyecto ha recibido un premio europeo.

Muchas gracias a la profesora Lieblová y a sus estudiantes por su gran contribución a nuestro mejor conocimiento de la historia europea y por su compromiso con los valores morales que inspiran a la Unión.

 

8. Kwittanza 2009 (tkomplija tad-dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  El Presidente. − Continuamos con el debate sobre la aprobación de la gestión 2009 (39 informes).

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä, esittelijä. − Arvoisa puhemies, kun alkupuheenvuorossani puhuin parlamentin turvallisuudesta, puhemies Buzek kertoi heti, että puhemiehistössä on tätä asiaa käsitelty. Se on hieno asia, tärkeä asia ja kiitos pääsihteerille, joka on ryhtynyt ripeästi toimenpiteisiin. Haluan kiittää häntä monista muistakin toimenpiteistä, jotka ovat johtaneet parannuksiin tässä talossa. Vuosi 2009 oli vaalivuosi, sen jälkeen tulivat uudet ohjesäännöt niin avustajille kuin jäsenillekin. Siellä oli paljon ongelmia ja pääsihteerin ja Roth-Behrendtin työryhmän johdolla muutoksia on saatu aikaan ja se on hieno asia.

Monet ovat kysyneet, että miksi otan esiin matkustamisen Strasbourgin ja Brysselin välillä. Siksi, että kansalaiset eivät ymmärrä sitä, että me tuhlaamme veronmaksajien verorahoja. Mitä sitten tapahtuu, kun kansa ei ymmärrä? Suomessa oli vastikään vaalit. Ainoa puolue, joka voitti, oli euroskeptikot ja he voittivat rajusti. Jos tämä leviää Euroopassa, niin sen jälkeen me olemme tärkeissä asioissa isoissa ongelmissa. Suomikaan ei meinaa nyt hyväksyä Portugalin pakettia. Nämä asiat vaikuttavat toinen toisiinsa, ja siksi yritän selittää täällä, että jollemme me ole valmiita nyt muutoksiin, niin kansalaiset eivät tule seuraamaan meitä ja me häviämme suurissa, merkittävissä ja tärkeissä EU-asioissa. Sen takia meidän pitää laitaa pienemmät asiat kuntoon.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, előadó. − Tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki értékes hozzászólásával gazdagította a mai vitát. Ahogy ezt előterjesztőként, egész pontosan Rivellini képviselő urat helyettesítő előterjesztőként jeleztem, hét mentesítési indítvány fekszik az Európai Parlament asztalán. Ezen hét mentesítési indítvány hét nagyon fontos uniós intézményt érint.

Rivellini úr előterjesztésében azt javasolja, hogy a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Bíróságnak, az Európai Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, illetve az európai adatvédelmi biztosnak, ezen intézmények hivatalának a mentesítését adja meg az Európai Parlament. A mai vita is megerősített minket arról, hogy ezzel kapcsolatban egyetértés van az Európai Parlamentben.

Rivellini úr egyik előterjesztése foglalkozik az Európai Tanács mentesítésével. E tekintetben ugyancsak egyetértés van az európai parlamenti képviselők, pártcsaládok között, hogy a mentesítés elhalasztása mellett döntsünk.

Üdvözölni szeretném Becsey államtitkár úrnak a mai parlamenti vitában is elmondott észrevételét. Fontosnak tartom azokat a lépéseket, amely lépések a soros magyar elnökség munkájához kapcsolódnak. Amennyiben ezek a lépések tovább folytatódnak, akkor végre mód és lehetőség lesz arra, hogy amikor feltehetőleg idén ősszel újra a Parlament napirendre tűzi az Európai Tanács mentesítésének a kérdését, akkor úgy tudja megadni az Európai Tanácsnak a mentesítést az Európai Parlament, hogy hosszú évekre előre megállapodás jön létre az Európai Tanács és az Európai Parlament között az Európai Tanács mentesítésének a rendjéről.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében szeretném még egyszer mindenkinek megköszönni a munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezen hét indítványról ma a Parlament dönthessen.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur. − Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, mijnheer de minister, aan het eind van dit debat wens ik heel expliciet de Rekenkamer te bedanken. We hebben in ons midden de heer Caldeira. Hij heeft het woord nu niet kunnen voeren; maar hij heeft het woord wel gevoerd bij het begin van de hele kwijtingsoefening enkele maanden geleden in november. Ik wil hem en zijn team, zijn collega's, uitdrukkelijk bedanken, want zonder het werk van de Rekenkamer zouden wij de Europese begroting en de begrotingen van alle deelinstituties niet zo goed in de gaten kunnen houden. Ik denk dat zij ongelooflijk belangrijk werk verrichten, niet alleen in hun jaarlijks verslag, maar ook in de vele deelverslagen, de speciale verslagen, die wij van hen krijgen.

Ik denk dat wij wat dat betreft nog een les moeten trekken. Ik denk dat die speciale verslagen in dit Parlement te weinig aandacht krijgen. Ik denk dat wij die speciale verslagen op een betere manier moeten benutten, dat wij het debat over die speciale verslagen niet alleen in de Commissie begrotingscontrole moeten voeren, maar ook in de vele vakcommissies, bijvoorbeeld ook in de Commissie ontwikkelingssamenwerking als het gaat over ontwikkelingssamenwerking; ook in de Commissie milieu als het gaat over milieu, zodat het werk dat u en uw collega's en al uw medewerkers presteren naar behoren worden gewaardeerd en de Europese burgers ook kunnen zien dat het geld van de Europese belastingbetaler op een goede manier in de gaten wordt gehouden.

Ik dank u voor al het werk.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D) , na piśmie. – Rzadko zdarza się, by posłowie do Parlamentu Europejskiego, na co dzień podzieleni na osiem frakcji, byli jednomyślni. W dzisiejszych głosowaniach nad 39. budżetowymi absolutoriami za rok 2009 dla poszczególnych instytucji odłożyliśmy decyzję o udzieleniu absolutorium Radzie Unii Europejskiej stosunkiem głosów: 637 za, 4 przeciw i przy 13 posłach wstrzymujących się od głosu.

Dzisiejsza decyzja posłów stanowi naturalną konsekwencję wydarzeń ostatnich miesięcy. Przedstawiciele Rady, w tym Sekretarz Generalny, nie przyjęli od posłów z Komisji Kontroli Budżetowej żadnego zaproszenia do rozmów o wydatkach Rady w 2009 r. Co więcej, nie udzielono nam odpowiedzi na żadne z kilkudziesięciu konkretnych pytań, m.in. o sposób finansowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, która powstała pod koniec 2009 r. (pełna lista pytań w sprawozdaniu posła Rivelliniego). Jeśli przypomnieć trudności towarzyszące rozmowom o wydatkach Rady w 2007 oraz 2008 r. i daleko idące ustępstwa ze strony Parlamentu, tegoroczne stanowisko tego ostatniego jest zrozumiałe. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony obie instytucje potrzebują formalnego porozumienia dotyczącego przeglądu wydatków, które zastąpi „dżentelmeńską umowę” sprzed 30 lat. Obywatele mają prawo wymagać przejrzystości w finansach Rady i Parlamentu. Na razie muszą poczekać do 15 czerwca br., kiedy Rada ma udzielić odpowiedzi na pytania europosłów.

 
  
MPphoto
 
 

  Илиaна Ивaнова (PPE) , в писмена форма. – Подобряването на качеството на изпълнение на разходите и на контрола за законосъобразно харчене и спазване на правилата не е еднократно действие, а един непрекъснат процес, който е основна наша отговорност пред европейските граждани. Хората не разбират защо в средата на 2011 г. се занимаваме все още с бюджета за 2009 г. Затова на базата на предварителни обсъждания, чрез организирането на междуинституционална дискусия, можем да съкратим процедурата, без това да е за сметка на качеството. Контролът по изразходването на европейски средства би се подобрил значително, ако са налице конкретни данни и методи за оценка на системите за управление и контрол в държавите-членки, защото нива на грешки от 0 % са съмнителни. Поне 30 % от грешките са можели да бъдат открити и отстранени от националните органи преди сертифицирането им от ЕК – държавите-членки и ЕК трябва да предприемат необходимите действия за спазване на правилата и да предприемат адекватни мерки за бързо отстраняване на идентифицираните слабости.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel I - Európsky parlament.

Stále sme svedkami mnohých nedostatkov, ktoré spôsobujú, že zdroje nevyužívame celkom hospodárne. Pri svojej práci Hlavného spravodajcu pre rozpočet Európskej únie na rok 2010 pre oblasť Iné oddiely som upozorňoval na konkrétne prípady zlého hospodárenia. Či to bolo v oblasti bezpečnostnej služby, kde neustále dochádza k zvyšovaniu nákladov na bezpečnosť, oblasti prekladov a efektívneho využívania prekladateľských kapacít, ale aj v iných oblastiach. Administratíva zaznamenáva výrazné zvýšenie pracovného zaťaženia. Výsledkom je tlak na potrebu ďalších kapacít. Preto je potrebné komplexné posúdenie potreby kapacít a štruktúry zamestnancov. V oblasti bezpečnostnej politiky, ale aj v oblasti IT a budov je potrebné nájsť rovnováhu medzi internými zamestnancami a externými dodávateľmi. Pri interných problémoch každej inštitúcie sa zabúda na zlepšenie medziinštitucionálnej spolupráce.

Väčšina z narastajúcich problémov má spoločný menovateľ: Málo využívame nezávislé analýzy využívania zdrojov a organizácie práce. Preto je žiadúce, aby sme v tomto roku k takýmto analýzam vo vybraných oblastiach pristúpili.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D) , par écrit. – Je soutiens entièrement la décision de la commission du contrôle budgétaire de repousser la décharge de l'Agence européenne des médicaments au regard d'éléments qui me semblent très graves. Je voudrais insister notamment sur l'absence de garantie quant à l'indépendance des experts et des dirigeants et, par conséquent, sur les conflits d'intérêt potentiels. La question se pose d'autant plus qu'on a pu constater le retrait tardif du marché de certains médicaments dangereux ayant entraîné la mort de nombreuses personnes en Europe.

 
  
  

(La sesión, suspendida a las 11.30 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 

9. Ħin tal-votazzjonijiet
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per i risultati dettagliati della votazione: vedasi processo verbale)

 

9.1. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Ġustizzja (A7-0137/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)

9.2. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, L-Ombudsman Ewropew (A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)

9.3. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)

9.4. Kwittanza 2009: rendiment, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-Aġenziji (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.5. Kwittanza 2009: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.6. Kwittanza 2009: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-korpi tal-Unjoni Ewropea (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.7. Kwittanza 2009: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (CEDEFOP) (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.8. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.9. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.10. Kwittanza 2009: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.11. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.12. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.13. Kwittanza 2009: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.14. Kwittanza 2009: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.15. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.16. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA) (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.17. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.18. Kwittanza 2009: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.19. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.20. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.21. Kwittanza 2009: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.22. Kwittanza 2009: EUROJUST (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.23. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.24. Kwittanza 2009: L-Awtorità ta' Viġilanza tal-GNSS Ewropea (A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.25. Kwittanza 2009: L-Impriża Konġunta "ARTEMIS" (A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.26. Kwittanza 2009: L-Impriża Konġunta "CLEAN SKY" (A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.27. Kwittanza 2009: Impriża Konġunta (Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar Mediċini Innovattivi) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.28. Kwittanza 2009: L-impriża komuni SESAR (A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

9.29. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris (A7-0152/2011, Bernhard Rapkay) (votazzjoni)
 

– Prima della votazione

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signora Presidente, desidero solo un chiarimento, vorrei cioè sapere se la votazione che ci apprestiamo ad effettuare deriva da una procedura automatica o da una specifica richiesta avanzata dall'onorevole de Magistris, che si è distinto in questi anni per aver attaccato i privilegi della casta dei politici, dichiarando che bisogna difendersi nel processo e non cercare scappatoie per evitarlo. Vorrei insomma capire se è l'onorevole in questione a chiedere l'immunità o si tratta invece di una procedura automatica.

Signora Presidente, vorrei chiarisse questo aspetto, perché se è l'onorevole De Magistris a voler evitare il processo.....

(La Presidente interrompe l'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Onorevole Silvestris, posso rispondere? Lei ha chiesto se è l'onorevole de Magistris a chiedere l'immunità o se la procedura è automatica? A chi ha rivolto questa richiesta?

Mi dicono che è l'onorevole de Magistris che ha fatto la richiesta di difesa dell'immunità.

 

9.30. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Bruno Gollnisch (A7-0154/2011, Bernhard Rapkay) (votazzjoni)
 

– Prima della votazione.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Madame la Présidente, je ne prendrai que deux minutes si vous le permettez puisqu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'explication de vote orale, ce que je trouve assez étonnant dans ce genre de procédure. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une expression politique, qui est poursuivie par...

(La Présidente interrompt l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Mi dispiace ma dobbiamo procedere al voto. Onorevole lei ha avuto già modo di rappresentare la sua posizione.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Jusqu'à présent ces deux critères objectifs...

(La Présidente retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Onorevole, l'ha fatto anche ieri! Comunque non è previsto dal regolamento. Mi dispiace, procediamo al voto.

 

9.31. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Bruno Gollnisch (A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (votazzjoni)

9.32. Ftehim dwar il-Protezzjoni u l-Iżvilupp Sostenibbli taż-Żona tal-Park ta' Prespa (A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (votazzjoni)

9.33. Ftehim dwar miżuri tal-Istat tal-port li jimpedixxu, jiskoraġġixxu u jeliminaw is-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat (A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (votazzjoni)

9.34. L-iffriżar u l-iżvelar tal-assi tad-debituri f'każijiet transkonfinali (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (votazzjoni)
 

– Prima della votazione.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy, rapporteur. − Madam President, briefly stated, it was not possible to have a debate and presentation of the report and I would like to thank my colleagues in the other political groups who have supported my recommendation.

I want to inform the Commission and the Council that this is the start of Parliament’s campaign to win new rights for our citizens who are the victims of fraud. Pan-European orders for the disclosure and freezing of fraudsters’ assets are critical, because currently the fraudsters walk away while the victims lose out and face expensive legal bills. With this vote, therefore, we are asking the Commission to urgently come forward with legislative proposals to redress this injustice and to give power back to our citizens, the victims of crime.

 

10. Merħba
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Presidente. − Ora colleghi devo leggere un messaggio del Presidente Jerzy Buzek.

"Ho il piacere di informarvi che oggi abbiamo l'onore di dare il benvenuto all'onorevole Bogdan Borusewicz, Presidente del Senato polacco, all'onorevole Irena Degutienė, Presidente del Seimas della Repubblica di Lituania, e all'onorevole Volodimir Litvin, Presidente della Verchovna Rada ucraina.

I tre presidenti si sono oggi riuniti al Parlamento europeo per una sessione straordinaria dell'Assemblea interparlamentare dei parlamentari delle Repubbliche di Lituania, Polonia e Ucraina. Quest'assemblea è radicata nella tradizione della Confederazione polacco-lituana che per oltre due secoli ha rappresentato i confini dell'Europa, intesa come progetto politico, culturale e di civiltà.

L'incontro di quest'assemblea parlamentare oggi a Strasburgo segna il 220° anniversario dell'adozione della Costituzione del 3 maggio, la prima Costituzione in Europa."

 

11. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
Vidjow tat-taħditiet

11.1. Kwittanza 2009: Baġit ġenerali tal-UE, Taqsima III - Il-Kummissjoni (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (votazzjoni)

11.2. Rapporti speċjali tal-QEA fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2009 (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (votazzjoni)

11.3. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Parlament Ewropew (A7-0094/2011, Ville Itälä) (votazzjoni)
 

– Prima della votazione sul paragrafo 129.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, au nom de mon groupe, je voudrais faire un amendement oral sur ce paragraphe. C'est un amendement plutôt technique mais qui n'est pas anodin. Je propose que pour les points i), ii), iii), le temps du futur soit remplacé par celui du passé composé. En effet, les mesures qui sont évoquées dans ces passages ont été mises en œuvre depuis longtemps – il y a plus de 2 ans. Il ne sert donc à rien de demander des choses pour l'avenir lorsqu'elles sont déjà appliquées dans le présent. Je crois que même cette vénérable maison peut s'accommoder de ce minimum de logique.

Il faudrait donc lire: "le Parlement européen note que la possibilité de bénéficier d'une pension réduite à partir de 50 ans et la possibilité de recevoir un capital correspondant à 25 % des droits à pension ont été supprimées". Il faut lire "l'âge de la retraite au titre du régime est passé de 60 à 63 ans". Il faudrait lire que "les gestionnaires du Fonds ont été invités à adopter...".

(Applaudissements)

 
  
 

(L'emendamento orale è accolto)

 

11.4. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kunsill (A7-0088/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)

11.5. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Awdituri (A7-0138/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)

11.6. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)

11.7. Kwittanza 2009: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat tar-Reġjuni (A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)

11.8. Kwittanza 2009: It-tmien, id-disa' u l-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) (A7-0140/2011, Bart Staes) (votazzjoni)

11.9. Kwittanza 2009: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

11.10. Kwittanza 2009: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

11.11. Kwittanza 2009: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (votazzjoni)

11.12. Preferenzi kummerċjali awtonomi ta' emerġenza għall-Pakistan (A7-0069/2011, Vital Moreira) (votazzjoni)
 

– Prima della votazione sull'emendamento 33.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). - Madam President, in paragraph 2 of Article 9a, after the words ‘at the request of a Member State’, we would like to add the phrase ‘any legal person or any association not having legal personality acting on behalf of the Union industry’. The reason is to make this regulation consistent with other safeguards that we have approved, such as the South Korea FTA safeguard clause.

 
  
 

(L'emendamento orale è accolto)

– Prima della votazione sulla risoluzione legislativa

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, Chair of the INTA Committee. − Mr President, as Chair of the Committee on International Trade I have a mandate from the committee to ask for the postponement of the vote on the legislative resolution. This is of course irrespective of my personal position in this regard.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, the Commission can agree with the proposal to postpone the vote on the legislative resolution.

 
  
 

(Il Parlamento approva il rinvio in commissione)

 

11.13. Arranġamenti tranżizzjonali għal ftehimiet bilaterali ta' investiment bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (votazzjoni)

11.14. Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ġeorġja (A7-0053/2011, Vital Moreira) (votazzjoni)

12. Spegazzjonijiet tal-vot
Vidjow tat-taħditiet
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
  

Relazione: Crescenzio Rivellini (A7/0137/2011)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, a billion here, a billion there, and pretty soon we are talking real money. The amounts that have been dedicated by the European Union to these bailouts dwarf the domestic spending of our national governments. The United Kingdom alone has so far made available GBP 7 billion in Ireland and it is now about to be asked for another GBP 4.2 billion in Portugal.

GBP 7 billion is more than the value of all the domestic cuts we have made in social security put together – and all for a policy which is now visibly failing. When the Greek bailout was originally agreed we were told that it would be enough to deter the speculators, that Greece would now be borrowing competitively in the market and that no more would be needed. Yet, we now see Greece openly negotiating for a default and for further loans.

It is clear that we are not going to see the money again. It is also clear that we are breaking the law. These bailouts are not merely unauthorised under the Treaties, they are expressly prohibited and, worst of all, they are damaging to the recipient countries. There is a racket – a Ponzi scheme – whereby governments and banks connive to give money to European bankers and bondholders, while expecting the repayment to come from ordinary European taxpayers. Ireland and Greece are now having to borrow more money to send to Portugal, while at the same time Ireland and Portugal are having to borrow more money to send to Greece.

Let me finish by quoting my countryman Rudyard Kipling.

‘You will find it better policy to say:--

‘We never pay any-one Dane-geld,

No matter how trifling the cost;

For the end of that game is oppression and shame,

And the nation that plays it is lost!’

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - Madam President, we have voted today on the 2009 accounts at a time when governments across Europe are having to take austerity measures: expenditure is being cut and taxes are being increased. Yet, in the European Union, every year the Commission demands more money, and every year the Court of Auditors replies that the money is not being well spent.

The Court of Auditors says that the 2009 accounts, on which we have just voted, are materially affected by error and that is why I am very pleased that the British Conservatives and our good friends in the European Conservatives have voted against discharge of these accounts. The EU should take much better care of taxpayers’ money.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, when my constituents ask me about the EU budget, one of the things they do not understand, particularly at the difficult time that we are going through, is why we are spending all this money. At a time when our government is having to make cuts and reduce the level of public spending, and governments across the EU are having to do exactly the same thing, why is it, first of all, that the EU is asking for more money for its budgets and its financial perspective, and secondly that it cannot spend the money it has efficiently?

As my colleague Mr Fox said earlier, the EU accounts for 2009 were riddled with error. The accounts have not been signed off for 15 years, and all the time our constituents have been asking us why we are not spending their money better. It is time we put our house in order. Whatever you feel about the European Union, it is surely right that we should spend taxpayers’ money wisely.

 
  
  

Relazione: Ville Itälä (A7-0094/2011)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Madame la Présidente, j'ai voté contre la décharge budgétaire pour ce Parlement, non pas tant pour des raisons financières que pour des raisons politiques, car ce Parlement est tout sauf un Parlement. On n'y parle pas, on n'a pas la possibilité d'y débattre, même quand les droits fondamentaux de l'un de ses membres sont en cause.

Au-delà de ma personne, j'ai honte pour notre institution. Elle est engluée dans le politiquement correct. Il n'y a aucune confrontation des idées. Il n'y a aucune véritable liberté d'expression. C'est le conformisme. Nous passons notre temps à faire le travail que ferait bien mieux une agence technique d'harmonisation des normes ou des règles et, pour le reste, nous jouons à l'Organisation des Nations unies. Vous défendez les droits de l'homme au Guatemala, en Indonésie, partout dans le monde où vous n'avez aucune compétence. Vous n'êtes pas capables de défendre les droits d'un de vos membres. J'ai honte pour ce Parlement, c'est un Parlement minable et un Parlement de minables.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, muutama sana EU:n talousarviosta. Ensinnäkin minusta on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että se rahankäyttö, jota Euroopan parlamentti harjoittaa, on läpinäkyvää ja avointa. Me elämme todellakin sen tyyppistä aikaa Euroopassa, että kaikki jäsenvaltiot joutuvat leikkaamaan talousarvioistaan ja elämään hyvin tarkan euron aikaa, joten myös meidän täytyy olla samassa linjassa. On erittäin tärkeää, että avoimuus ja läpinäkyvyys on kaikessa meidän toiminnassamme tärkeällä sijalla.

On kuitenkin muutamia sellaisia, sanoisinko pieniä lillukanvarsia, joista jotkut halusivat leikata, ja minun mielestäni tämän tyyppiset kulttuuripalvelut ja kulttuuripalkinnot, niin kuin LUX-palkinto esimerkiksi, joiden säästö on muutamia kymmeniä tuhansia euroja, eivät ole oikeita kohteita, koska me näemme, että kulttuuri ja luova teollisuus ovat olleet juuri nyt se kasvun lähde. Tässä suhteessa on tärkeää, että kun tehdään leikkauksia, me katsomme, että me emme leikkaa niitä lähteitä, jotka ovat kasvua tuottavia Euroopan unionin alueella, vaan mieluummin leikkaamme sellaisesta byrokratiasta, joka ei kasvua tuota.

Lopuksi toivon, että meitä parlamentin jäseniä koskeva palkkauudistus, joka on mennyt läpi, toteutuisi kaikkialla, jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa samalla tavalla, koska ymmärsin, että tämän uudistuksen pohjana oli se, että kaikki Euroopan parlamentin jäsenet saisivat samaa palkkaa, ja tämä pitäisi myös kansallisvaltioiden ottaa huomioon omissa verotuskäytännöissään.

 
  
  

Relazione: Vital Moreira (A7-0069/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Fru formand. Nu fik vi ikke stemt om den endelige beslutning om Pakistan her i dag, men jeg vil godt påpege, at jeg synes, det er fuldt ud rimeligt og betimeligt, at vi hjælper Pakistan igennem den meget vanskelige situation, som landet står i. EU har leveret 415 mio. EUR i nødhjælp til Pakistan, og det er godt. Det er også godt, at vi nu tager initiativ til at fjerne told på nogle vigtige eksportprodukter i områderne, nemlig tekstil og læder. Det gør vi, fordi vi grundlæggende har en erfaring med, at frihandel er godt. Men jeg må sige, at jeg samtidig finder det sørgeligt og en lille smule hyklerisk, at vi så samtidig sælger elastik i metermål og siger, at hvis de initiativer, vi tager over for Pakistan, begynder at hjælpe, så lukker vi af igen. Vi sætter toldmurene op igen. Denne opfattelse af, hvordan dette skal håndteres, synes jeg Parlamentet skal revidere. Derfor er det måske meget fornuftigt, at vi har udsat beslutningen.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, anche se la votazione è stata rinviata, io resto fortemente contrario alla relazione perché non voglio veder morire un settore – quello tessile – che è stato per secoli la vera forza economica e propulsiva della mia terra, la Toscana.

Oggi stiamo concedendo l'eliminazione dei dazi sui prodotti tessili al Pakistan: dopo potrebbe essere il turno dell'India e poi di chissà quale altro Stato. Questo è il frutto della scellerata politica commerciale dell'Unione europea. Successivamente alle inondazioni, il Pakistan era già stato aiutato dall'Europa con quasi mezzo miliardo di euro. Sembra che gli aiuti vengano concessi anche per non rischiare pericolose derive antidemocratiche. Ma non è in Pakistan che si nascondeva il più ricercato e pericoloso terrorista della storia? Ne erano veramente all'oscuro le autorità pakistane? Lo scorso anno anche la regione del Veneto era stata colpita da gravissime alluvioni, che avevano messo in ginocchio numerose imprese tessili locali.

Con la firma di questo accordo rischiamo che gli sforzi fatti per ritornare a produrre risultino essere totalmente vani. I produttori tessili, soprattutto i più piccoli, sembrano ormai essere stati abbandonati dall'Europa, dove comandano i grandi produttori che hanno delocalizzato. Ma noi della Lega ci batteremo fino alla fine per conservare e far crescere una preziosa risorsa dei nostri territori.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Madam President, six months after the floods in Pakistan the UN spoke of a humanitarian crisis of epic proportions. Another three months have passed, and there is still an entirely insufficient response by the EU and the WTO.

I voted in favour of granting Pakistan emergency trade preferences for textile and other products in the EU in order for these trade preferences not simply to be a purely token measure that filled the pockets of the corrupt elites in Pakistan. I call for effective control over the increased income by democratic trade unions to ensure that the money is directed towards rebuilding schools and hospitals in the areas affected by flooding.

A major threat to the collective interests of all workers in Pakistan has been brought to my attention by the Progressive Workers Federation of Pakistan. I oppose the disgraceful attempt and threat by the government to no longer allow trade unions to organise on a national level.

 
  
  

Relazione: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signora Presidente, il Trattato di Lisbona indica gli investimenti diretti esteri fra le questioni attinenti la politica commerciale comune e, sulla base dell'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione ha competenza esclusiva in questa materia.

In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno mantenuto in vigore numerosi accordi con paesi terzi in materia di investimenti diretti esteri. Se vogliamo evitare che questi accordi interferiscano con le norme previste dal Trattato, non possiamo non adottare le norme e le misure contenute nella relazione del collega Schlyter.

L'adozione di provvedimenti sostitutivi degli accordi esistenti è l'unico mezzo per assicurare un elevato grado di protezione agli investitori e per fare in modo che i loro diritti vengano riconosciuti e garantiti attraverso la certezza giuridica di tali accordi. Il progetto va sicuramente in questa direzione e per questo ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE). - Signora Presidente, ho espresso voto favorevole per questa relazione perché sono assolutamente convinto della necessità di controllare gli investimenti europei all'estero in un momento di grande crisi e incertezze economiche. Infatti, con l'entrata in vigore del nuovo Trattato, la competenza sulla protezione degli investimenti passa dagli Stati membri all'Unione.

Auspico tuttavia che la Commissione presenti a settembre una relazione che definisca le linee strategiche in materia. Bisogna disciplinare la fase di passaggio ed è essenziale che, attraverso un processo di autorizzazione, siano mantenuti gli accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi dagli Stati membri e che questi ultimi siano autorizzati, a determinate condizioni, a rinegoziare gli accordi in vigore o a perfezionare quelli in corso di adozione e ad avviare negoziati per la conclusione di ulteriori accordi.

La certezza giuridica rimarrà tuttavia relativa fintantoché la transizione del regime di protezione degli investimenti non sarà completata e non saranno fissate le scadenze per gli accordi bilaterali in materia di investimenti già conclusi dagli Stati membri. Un periodo di transizione è quindi necessario per gestire tale passaggio e, allo scopo di evitare vuoti giuridici, il regolamento in oggetto lascia alla competenza degli Stati membri la gestione dei Trattati.

In considerazione di quanto sopra detto, ribadisco il mio auspicio che la Commissione definisca in tempi brevi le opportune linee strategiche.

 
  
  

Relazione: Vital Moreira (A7-0053/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Fru formand! Vi har i dag stemt om at yde 46 mio. EUR i makrofinansiel støtte til Georgien. Pengene kommer selvfølgelig ikke uden betingelser om økonomisk ansvarlighed og gennemsigtighed. Det er selvfølgelig vigtigt, men det er også vigtigt at huske på, at uddelingen af disse penge er i vores egen interesse, da Georgien har en meget vigtig geopolitisk betydning. Landet blev ramt af dobbeltchok: først krigen med Rusland i august 2008 og så den globale finansielle krise, og man lider fortsat under en handelsembargo fra Rusland. Derfor er det i Den Europæiske Unions interesse at støtte en reformvenlig og vestlig orienteret regering, hvilket er, hvad vi har gjort med afstemningen i dag.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Gruzja jest jednym z państw o strategicznym znaczeniu, szczególnie dla krajów położonych we wschodniej części Unii Europejskiej. Dodatkowo objęta jest programem Partnerstwa Wschodniego, które ma na celu zacieśnianie współpracy z krajami Wspólnoty. Jest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.

Niedawny konflikt gruzińsko-rosyjski z sierpnia 2008 roku pokazał jak ważne jest utrzymanie tego państwa w obszarze polityki europejskiej. Realizowany od roku 2009 program pomocy makrofinansowej wzmacniający gospodarkę Gruzji pozostaje więc kluczowy dla dalszego rozwoju pozytywnych relacji polityczno-gospodarczych, a także w kontekście bezpieczeństwa narodowego. W pełni zgadzam się zatem z propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą przeznaczenia dodatkowej puli środków na dotacje i kredyty celem poprawy kondycji finansowej Gruzji.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
  

Relazione: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta, estando de acordo com os procedimentos de quitação, propondo sempre as apropriações adequadas para cada rubrica.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Teisingumo Teismo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai, rengdami kasmetinę 2009 finansinių metų ataskaitą, atliko išsamų stebėsenos ir kontrolės sistemų, kurios taikomos Teisingume Teisme, vertinimą, įskaitant ir patikrinimus susijusius su žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinių išlaidų sandoriais. Apskritai šio vertinimo rezultatai teigiami, išskyrus pastabas dėl vienos paslaugų teikimo sutarties. Pritariu Audito Rūmų siūlymui, jog Teismas turėtų tobulinti ir geriau koordinuoti viešųjų pirkimų procedūras. Teisingumo Teismas susidūrė su sunkumais siekdamas įdarbinti kvalifikuotus konferencijų vertėjus žodžiu, taip pat su apribojimais ir būtinybe naudoti įvairius vertimo žodžiu metodus siekiant atitikti visus kokybinius ir kiekybinius vertimo žodžiu reikalavimus. Pritariu pranešėjui, jog Teisingumo Teisimas savo tolesnėse metinėse ataskaitose turi informuoti apie tai, kaip sprendžiamas šis klausimas, kadangi vertimas žodžiu yra labai svarbus norint užtikrinti tinkamą Teismo darbą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 sul bilancio della Corte di Giustizia perché ritengo che la sua correttezza formale e sostanziale sia il risultato di un lavoro di altissimo livello di tutto il personale di questa istituzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Congratulo-me com a análise exaustiva levada a cabo no presente relatório pelo Tribunal de Contas, e apelo a uma permanente troca de boas práticas entre as instituições, bem como a uma efectiva cooperação interinstitucional no domínio do desenvolvimento e da instalação do sistema integrado de gestão. O relatório alerta para algumas situações que carecem ainda de revisão e que espero que sejam tidas em devida conta. Neste sentido, acompanho e saúdo o relator nas suas conclusões.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il controllo finanziario dell’esecuzione del bilancio comunitario avviene a tre livelli: un controllo interno, nell’ambito di ogni istituzione, un controllo esterno effettuato dalla Corte dei conti europea e una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo. Con il voto odierno è stato concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio della Corte di giustizia europea per l'esercizio 2009. Ho dato il mio voto favorevole in quanto, a seguito dei controlli operati dalla Corte dei conti e dalla commissione per il controllo dei bilanci, è risultato che tutte le operazioni effettuate si sono svolte in piena legittimità e correttezza.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to grant discharge to the Court of Justice, while noting the mixed results in terms of speeding up procedures. I welcome the increase in the number of cases completed by the Court of Justice (377 judgments and 165 orders compared to 333 and 161 respectively in 2008), take note of the number of preliminary ruling cases being the highest ever (302) and welcome the decrease in the number of cases pending at the end of 2009 (741 cases compared to 768 cases at the end of 2008). However, I note with concern that the General Court in 2009 showed a decrease in the number of cases decided and an increase in the duration of the proceedings and that consequently, although the number of new cases in 2009 was lower (568 new cases compared to 629 in 2008), the backlog of pending cases continued to increase (from 1178 in 2008 to 1191 in 2009). I also welcome the fact that the Civil Service Tribunal closed more cases than ever before (155 cases), and that the average duration of a procedure was 15.1 months compared to 17 months in 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta a declaração relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e regularidade das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Secretário do Tribunal de Justiça pela execução do orçamento do Tribunal de Justiça para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Grants the Registrar of the Court of Justice discharge in respect of the implementation of the Court of Justice budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna, il Parlamento europeo concede il discarico al cancelliere della Corte di giustizia per l'esecuzione del bilancio della Corte di giustizia per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo rileva che, nel corso dell'elaborazione della relazione annuale concernente l'esercizio 2009, la Corte dei conti ha compiuto una valutazione approfondita dei sistemi di supervisione e controllo della Corte di giustizia, del Mediatore europeo e del Garante europeo della protezione dei dati, che ha compreso l'esame di un campione supplementare di operazioni di pagamento relative alle risorse umane e ad altre spese amministrative.

 
  
  

Relazione: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau patvirtinimui, kad Europos Ombudsmeno 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Audito Rūmai, rengdami 2009 finansinių metų metinę ataskaitą, atliko išsamų stebėsenos ir kontrolės sistemų, taikomų Audito Rūmuose, Ombudsmeno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno biuruose, vertinimą, kuris apėmė papildomų mokėjimų, susijusių su žmogiškaisiais ištekliais ir kitomis administracinėmis išlaidomis, sandorių vertinimą. Audito Rūmai nustatė, kad Ombudsmenas nepriėmė bendrųjų nuostatų dėl laikinųjų darbuotojų įdarbinimo tvarkos, nors pagal Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų atitinkamą straipsnį yra reikalaujama, kad kiekviena institucija jas patvirtintų. Pritariu pranešėjui, kad nuostatų nepatvirtinimas gali turėti neigiamos įtakos daugumai Ombudsmeno tarnybos darbuotojų, kadangi didžioji dalis įsteigtų pareigybių yra laikinos. Ombudsmenas savo metinėje veiklos ataskaitoje turi pranešti apie pažangą šioje srityje. Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nurodyta, kad atlikus Ombudsmeno institucijos auditą nebuvo pateikta jokių kitų esminių pastabų.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 sul Bbilancio del Mediatore europeo poiché, memore della relazione sulla sua attività, e dei rilievi che in quella occasione ebbi modo di porre, ritengo che le procedure contabili siano state rispettate, che la gestione complessiva possa considerarsi buona e che negli anni a venire si possano migliorare quegli aspetti finora ritenuti controversi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Felicito as conclusões da auditoria do Tribunal de Contas no seu Relatório Anual. Saúdo ainda a execução dos principais indicadores de desempenho do Plano de Gestão Anual e o facto de os objectivos definidos para 2009 terem sido alcançados, bem como a decisão do Provedor de Justiça de publicar a sua declaração de interesses anual no sítio Internet. Por fim, acompanho as conclusões do relator e congratulo o Provedor de Justiça pela qualidade do seu relatório anual de actividades e pela inclusão do seguimento dado, ao longo do ano, às anteriores decisões de quitação do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei in primo luogo ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto nell'intera procedura di discarico. Con il voto odierno, ho supportato la richiesta di concessione del discarico relativo all'esecuzione del bilancio del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione VIII – Mediatore europeo. La Corte dei conti, responsabile del controllo finanziario esterno, ha dichiarato, dopo un'attenta valutazione del bilancio, di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2009 e della legittimità e regolarità delle relative operazioni. Plaudo, inoltre, alla decisione del Mediatore di pubblicare la dichiarazione annuale degli interessi del Mediatore anche sul sito web del Mediatore stesso e mi unisco ai complimenti espressi dalla Corte dei Conti sulla qualità della relazione annuale d'attività presentata dal Mediatore.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the Ombudsman and note, with satisfaction, that in 2009 the Ombudsman was able to help with almost 77% of all complaints and dealt with 70% of inquiries in less than one year, and I welcome the fact that the average length of inquiry was reduced to 9 months (from 13 months in 2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta a declaração relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e regularidade das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Provedor de Justiça Europeu pela execução do seu orçamento para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the European Ombudsman discharge in respect of the implementation of the budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al Mediatore europeo per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009. Sottolineo che il Parlamento europeo accoglie con favore il fatto che nel 2009 il Mediatore sia riuscito ad apportare il suo contributo a quasi il 77% delle denunce e abbia trattato il 70% delle indagini in meno di un anno. Si accoglie con favore il fatto che la durata media delle indagini si sia ridotta a 9 mesi (rispetto ai 13 mesi del 2008).

 
  
  

Relazione: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui bei patvirtinimui Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Audito Rūmai savo metinėje ataskaitoje pažymėjo, kad atlikus auditą jokių reikšmingų su EDAP veikla susijusių trūkumų nenustatyta. Audito Rūmai, rengdami metinę 2009 finansinių metų ataskaitą, atliko išsamų stebėsenos ir kontrolės sistemų, kurios taikomos EDAP biure, vertinimą. Buvo patikrinti ir keli mokėjimų, susijusių su žmogiškaisiais ištekliais ir kitomis administracinėmis išlaidomis, sandorių pavyzdžiai. Audito Rūmai nustatė, kad tam tikromis aplinkybėmis EDAP gali atsirasti rizika dėl išmokų personalui teisingumo. Pritariu Audito Rūmų siūlymui reikalauti EDAP darbuotojų periodiškai pateikti dokumentus apie jų asmeninę padėtį, o EDAP – patobulinti savo sistemą, kad šie dokumentai būtų tikrinami ir tvarkomi laiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 rispetto al bilancio generale del Garante europeo della protezione dei dati poiché, nonostante alcuni dati controversi e meno trasparenti di quanto richiesto, il GEPD ha mostrato la volontà di impegnarsi a intraprendere ulteriori processi di verifica ex-post dal 2011 in poi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Felicito as conclusões da auditoria do Tribunal de Contas, que refere, no seu Relatório Anual, que a auditoria não suscitou quaisquer observações significativas. Saúdo também a publicação anual das declarações de interesses financeiros dos membros eleitos da instituição, com informações relevantes sobre cargos e actividades remuneradas ou actividades profissionais sujeitas a declaração. Por fim, acompanho a conclusão do relator quanto ao pedido feito à Autoridade Europeia de Protecção de Dados para que inclua no seu próximo relatório anual de actividades (exercício de 2010) um capítulo com informações pormenorizadas sobre o seguimento dado durante o ano às decisões de quitação deste Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the European Data Protection Supervisor (EDPS) but I note the Court of Auditors findings that the EDPS had not put in place a system of ex-post verification, where appropriate, as required by the Financial Regulation, and that the standards of internal control adopted by the EDPS did not provide for exceptions to standard financial procedures to be duly recorded in a central register.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta a declaração relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e regularidade das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação à Autoridade Europeia para a Protecção de Dados pela execução do seu orçamento para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This gants the European Data Protection Supervisor discharge in respect of the implementation of the budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al Garante europeo della protezione dei dati per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009. Sottolineo che il Parlamento europeo accoglie con favore il fatto che nel corso dell'elaborazione della relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009, la Corte dei Conti abbia svolto una valutazione approfondita dei sistemi di supervisione e controllo presso la Corte di Giustizia.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. Audito Rūmai informavo Europos Parlamentą, jog 2009 m. finansiniais metais keliose agentūrose buvo perkelta į kitus metus daug nepanaudotų lėšų. Pritariu pranešėjui, jog atitinkamos agentūros turėtų didinti pastangas pagerinti finansinį ir biudžetinį planavimą ir programavimą. Taip pat manau, kad agentūrų išlaidos turėtų būti prognozuojamos ir reikėtų rasti sprendimą, pagal kurį atsižvelgiama į Sąjungos biudžeto metinio periodiškumo principą. Agentūros turėtų sustiprinti savo vidaus kontrolės priemones ir užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos sutartys ir taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Be to, svarbu visapusiškai užtikrinti agentūrų darbuotojų ir ekspertų nepriklausomumą. Komisija turėtų pateikti Parlamentui išsamius kriterijus, kurių taikymas užtikrintų įdarbinamo personalo nepriklausomumą. Pritariu, jog kiekviena agentūra turėtų savo atstovaujamose srityse sukurti daugiametes darbo programas, remiantis Sąjungos strategija, už kurią ji atsakinga. Tokia darbo programa yra svarbi sudarant agentūrai sąlygas geriau organizuoti savo veiklą, pateikti pagrįstą savo veiklos rizikos vertinimą, efektyviau organizuoti savo strategijos įgyvendinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per le prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell'UE poiché trovo che la relazione sia oggettiva, seria e indipendente. Le criticità sono adeguatamente sottolineate, così come gli elementi positivi. Con relazioni di questo livello, purché nei prossimi anni si dia un seguito a quanto indicato, la qualità delle amministrazioni comunitarie non potrà che aumentare, spingendo al ribasso il fondamento per le lamentele di chi critica l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Nos últimos anos registou-se um aumento sem precedentes do número de agências, sendo por isso determinante o Grupo de Trabalho Interinstitucional, bem como o futuro relatório especial do Tribunal de Contas, com uma reflexão sobre o desempenho destas agências e uma análise comparativa dos seus custos. Importa referir as inúmeras insuficiências constatadas pelo Tribunal de Contas e a importância de que as mesmas sejam rapidamente suprimidas.

Assim, acompanho o relator quanto à necessidade de melhorar a transparência das previsões e a responsabilidade dos projectos, de reforçar as suas autorizações de contratação ao nível da decisão financeira e do programa de trabalho, de corrigir deficiências e aumentar a objectividade e transparência no recrutamento de pessoal, bem como da implementação e respeito pelo Regulamento Financeiro ao qual estão adstritas.

Por fim, gostaria de felicitar o relator pelo seu trabalho e instigo todas as agências a incluir as conclusões agora aprovadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Chaque année, le Parlement européen adopte un rapport sur les agences européennes en marge des débats sur les décharges budgétaires. Et chaque année, c'est le même constat de gabegie, de lacunes dans les procédures de recrutement ou de passation de marchés publics, de reports ou d'annulations de crédits trop nombreux... Il n'est pas nécessaire de constater des fraudes, comme au Comité économique et social européen, pour conclure à une mauvaise gestion.

Mais à chaque fois, le Parlement fait semblant de constater des progrès, et octroie les décharges. Pire, il ne remet jamais en cause la politique d'externalisation de la Commission vers ces agences, dont le but semble moins la mise en œuvre efficace des politiques de l'Union européenne que de doter toute ville importante de l'Union de son petit lot d'institutions européennes. La lancinante question de l'efficacité et de l'utilité de ces agences reste hélas, année après année, sans réponse.

Les rares agences qui analysent leurs performances le font au regard des procédures et processus qui leur sont imposés et non par rapport à des résultats concrets. Les agences sont avant tout utiles.... aux agences. C'est pourquoi nous avons refusé la décharge de nombre d'entre elles et nous sommes abstenus sur les résolutions qui les accompagnaient.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. − I support the report of Georgios Stavrakakis on the performance, financial management and control of EU agencies because mainly it stresses the need to encourage the agencies to develop, and then regularly update, a comprehensive situation outlining their financial circuits and the responsibilities of the financial and operational actors. In addition, it reminds the agencies of the importance of fully guaranteeing the independence of their staff and experts. It argues, overall, for a more constructive and transparent process.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi complimento con il lavoro svolto dal relatore e da tutti coloro che hanno partecipato alla stesura dei testi relativi alla concessione del discarico per l'esercizio finanziario 2009. Possiamo dire, in termini generali, che i risultati raggiunti nel 2009 sono migliori dei precedenti, ma è però vero che, anche con riferimento a questo esercizio finanziario, la Corte dei conti ha rilevato, per più di un'agenzia, un elevato livello di riporti e annullamenti di stanziamenti operativi, nonché un elevato numero di storni. Alcune agenzie hanno, inoltre, mostrato diverse carenze nell'ambito delle procedure di appalto. Sicuramente il contesto odierno, caratterizzato da una forte crisi economica, va ampiamente considerato nel momento in cui ci si accinge ad effettuare analisi e valutazioni, ma è altrettanto importante sottolineare la necessità di un miglioramento generale della gestione delle sovvenzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − I voted in favour of the report ‘2009 discharge: performance, financial management and control of EU agencies’ in order to acknowledge that the functioning of all EU agencies needs to be further improved. The discharge procedure for the financial year 2009 revealed that immediate actions are required with regard to transparency and efficiency. For transparency in EU agencies to be improved, all 21 Agencies and the Commission must publish a list of all contracts awarded over the last three years as well as a report of the staff members changing jobs from one agency to another, and they must enact stricter rules regarding conflicts of interest as soon as possible.

Moreover, for the future discharge procedures, the Director of each EU agency should make available to Parliament its report from the Internal Audit Service. To enhance greater efficiency in the functioning and expenditure of the EU agencies, genuine consideration must be given to the possibility of merging Governing Boards for agencies working in related fields. Furthermore, the Commission should deliver an assessment of the feasibility of merging EU agencies with overlapping activities.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Report but am concerned by the Court of Auditors’ findings that several agencies had deficiencies in procurement procedures. I call on the agencies to strengthen their internal controls to make sure that contracts and procurement procedures are correctly applied. Parliament is not ready to accept the chronic inability to put in place a control system which avoids or detects in time persistent errors undermining the legality and regularity of the agency’s transactions.

I urge, in this respect, the agencies to:

- improve the transparency of estimates and responsibility of projects;

- strengthen their procurement authorisation at the financing decision and work-programme level;

- ensure that the disclosure of exceptions in their Annual Activity Report is made in a comprehensive manner;

- ensure adequate follow up of potential irregularities;

- develop and report on ex-post controls.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la décharge 2009: performance, gestion financière et contrôle des agences. Si nous voulons que le Parlement exerce sérieusement sa fonction d'autorité de décharge, les députés doivent pouvoir disposer d'une information plus complète et détaillée sur la gestion budgétaire et financière des agences. Nous constatons que les responsabilités sont partagées, mais elles semblent aussi être diluées. Ainsi, la Commission européenne, bien qu'étant représentée au sein des conseils d'administration, nous rappelle, au sujet des erreurs comptables du CEPOL, qu'une agence est "une entité dotée d'une personnalité juridique propre et pleinement autonome sur le plan administratif, y compris du point de vue financier." Le conseil d'administration, d'autre part, renvoie parfois la responsabilité de la gestion au seul directeur exécutif. Le Parlement européen, en dernier lieu, décide d'octroyer ou de refuser la décharge à une agence, sur la base des rapports, plutôt succincts, de l'auditeur externe et dépend du bon vouloir du directeur exécutif pour les informations complémentaires. Il est pour moi impératif de remédier à cette lacune de la législation relative aux rapports du SAI sur les agences et de proposer une solution pour octroyer un véritable pouvoir au Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I note that the Court of Auditors has once again drawn attention to a large volume of carryovers and cancellations of operational appropriations by several agencies in the financial year 2009. I also note the existence of unused budget lines and the high number of transfers in some of the agencies, and I would call on the agencies concerned to step up their efforts to improve financial and budgetary planning and programming.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau, kad Europos Parlamentas atidetų savo sprendimą dėl Europos policijos koledžo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Audito Rūmai savo ataskaitoje vėl pateikė neigiamą nuomonę dėl vykdytų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Koledžas nuolat neatitinka Finansinio reglamento reikalavimų, susijusių su viešųjų pirkimų taisyklėmis. Su didele Koledžo bendro biudžeto dalimi susiję nemaža pažeidimų. Audito Rūmai nustatė esminius administracinių ir finansinių taisyklių, pagal kurias reglamentuojamos išlaidos, sudarančios didžiąją dalį Koledžo veiklos išlaidų skirtų kursams ir seminarams organizuoti, trūkumus. Pritariu pranešėjui, kad nepriimtina, jog dar neįsigaliojo persvarstytas Koledžo finansinis reglamentas, ir todėl visos pasirašytos darbo sutartys buvo neteisėtos. Koledžas siekdamas didesnio skaidrumo turėtų suteikti tiesioginę prieigą prie jo biudžeto, į kurį turėtų būti įtrauktas jo sprendimų dėl sutarčių ir viešųjų pirkimų sąrašas ir kuris turėtų būti viešai paskelbtas Koledžo tinklapyje.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato contro l'autorizzazione al discarico 2009 per il Collegio europeo di polizia, come suggerito dal relatore, perché nemmeno io sono convinta dalle inusuali procedure adottate nell'arco del periodo di competenza. Ritengo che maggiori approfondimenti siano necessari per permettere una spiegazione più approfondita e dettagliata, che dimostri la regolarità di quanto contabilizzato.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Pour la deuxième année consécutive, la décharge n'a pu être donnée pour l’exercice 2009 au Collège européen de police (CEPOL). Le plan d’action pluriannuel conçu à la suite des problèmes rencontrés dans la gestion de l’agence manque de clarté, et le rapport de suivi est insuffisant pour permettre d’appréhender correctement les actions mises en œuvre. Le Collège a certes amélioré ses performances en 2010, après le départ de l'ancien président Ulf Göransson, épinglé par l'OLAF et la Cour des Comptes pour ses dépenses irrégulières voire frauduleuses. Mais il demeure inacceptable que cette agence créée en 2006 ne satisfasse toujours pas aux critères de bonne administration. Nous devons réfléchir à la structure même du CEPOL, visiblement trop petit pour fonctionner de façon autonome étant donné les règles complexes auxquelles il doit satisfaire en tant qu’agence. Et nous demander pourquoi cette agence, dont la mission consiste à organiser des séminaires de formation pour les hauts gradés des polices nationales, doit avoir son propre siège plutôt que d'être rattachée à Europol, l'Office européen de coopération policière installé à La Haye, dont chacun loue l'efficacité des services.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, con il presente voto il Parlamento europeo ha deciso di non concedere il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2009, ma di rinviarne la decisione. Ed in effetti, la nostra decisione si basa sulla considerazione della Corte dei conti, che ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui erano basati i conti dell'Accademia europea di polizia, in ragione del fatto che le procedure di aggiudicazione degli appalti non erano conformi alle disposizioni del regolamento finanziario. Mi unisco, pertanto, alla richiesta formulata all'Accademia e al suo consiglio d'amministrazione, volta ad ottenere la comunicazione, all'autorità di discarico, entro il 30 giugno 2011, delle azioni intraprese e dei miglioramenti introdotti in relazione a tutti i punti irregolari e/o lacunosi che sono stati sollevati nel corso dello svolgimento della procedura.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − The report on the 2009 discharge for the European Police College provided for the postponement of the discharge. I voted in favour of this report in order to acknowledge the structural problems that the College has been facing for many years now.

For the financial year 2009, almost half of the money carried over to 2009 was not spent, and 43% of the 2009 budget was carried over to 2010. The European Court of Auditors stated that implementation of the College’s budget is hampered by severe and recurrent weaknesses in its programming and monitoring. Moreover, serious and repeated violations of public procurement rules were identified: five procurement procedures – worth a total of EUR 455 111 – failed to comply with the rules. Transparency also remains a matter of concern, since irregularities continue to affect staff selection.

Likewise, I consider unacceptable the lack of investigation of the former Director in relation to his responsibilities concerning College appropriations that have been used to finance private expenditure. Therefore, I advocate the merger of the College into Europol as the best way of achieving greater efficiency in expenditure and tackling the College’s structural and chronic problems.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du report de la décision de décharge pour l'exercice 2009: la Cour des comptes a de nouveau émis des réserves sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes pour l'exercice 2009. La Cour relève en particulier de graves insuffisances quant au respect de la règlementation financière en matière de marchés publics et des règles régissant les dépenses liées à l'organisation des cours. Le rapport note que des crédits de paiement, représentant 43% du budget total, ont été reportés à 2010, ce qui est contraire au principe d'annualité. Nous souhaitons que l'agence informe le Parlement des actions et améliorations entreprises et demande à la Cour des comptes d'effectuer un audit spécifique sur la mise en œuvre du plan d'action du CEPOL. Je propose, avec mes collègues, que le CEPOL fusionne avec Europol à La Haye. J'émets des doutes sur la capacité du Collège à résoudre des problèmes structurels liés à la taille réduite de l'agence, à la localisation du secrétariat à Bramshill (à 70km de Londres) et aux frais de gestion élevés.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Academia Europeia de Polícia relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Academia, votei favoravelmente a presente decisão, que adia a concessão de quitação ao Director da Academia Europeia de Polícia pela execução do orçamento da Academia para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This postpones the closure of the accounts of the European Police College for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Accademia europea di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia per l'esercizio 2009. Nelle sue relazioni sui conti annuali dell'Accademia relativi agli esercizi 2006 e 2007, la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui erano basati tali conti in ragione del fatto che le procedure di aggiudicazione degli appalti non erano conformi alle disposizioni del regolamento finanziario. In particolare il Parlamento ritiene preoccupante che la Corte dei Conti abbia rilevato gravi carenze nelle norme amministrative e finanziarie che disciplinano le spese per l'organizzazione di corsi e seminari, che rappresentano una quota significativa delle spese operative dell'Accademia.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe der Verschiebung der Entlastung zugestimmt. Aufgrund der bisherigen unrühmlichen Vergangenheit der Polizeiakademie hinsichtlich ihrer Finanzgebarung ist eine eingehende Prüfung unumgänglich. Auch bedaure ich in diesem Zusammenhang, dass die Debatte um die – in meinen Augen sinnvolle – Eingliederung der Ausbildungseinrichtung in EUROPOL wieder verebbt ist.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Centro 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertinu Centro ketinimą atlikti savo 2008–2012 m. strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą. Pritariu pranešėjui, jog Centras turėtų toliau gerinti savo veiklos vertinimą, tobulinti strateginių veiksmų, numatytų veiklos programoje, sąsajas bei peržiūrėti veiklos stebėsenos rodiklius, kad būtų laikomasi SMART kriterijų. Centras taip pat turėtų imtis efektyvesnių priemonių dėl nuolatinio jo biudžeto išlaidų augimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea poiché ho riscontrato, nella relazione, una elevata precisione, una grande trasparenza e un notevole orientamento al risultato.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Felicito e acompanho o relator nas suas observações, bem como o trabalho desenvolvido pelo Centro de Tradução dos Organismos da União. Congratulo ainda a decisão do Centro de realizar uma revisão intercalar da sua Estratégia 2008-2012, bem como o seu excelente desempenho, que se traduziu num aumento de 41 % dos seus serviços relativamente a 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei in primo luogo ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto. Come è noto, il controllo finanziario dell’esecuzione del bilancio comunitario avviene a tre livelli: un controllo interno, nell’ambito di ogni istituzione, un controllo esterno effettuato dalla Corte dei conti europea e una procedura di scarico da parte del Parlamento europeo. Con il voto odierno si conclude la procedura di controllo finanziario, attraverso la concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009 del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, i cui conti sono risultati legittimi ed affidabili. Vorrei, infine, congratularmi con il Centro per avere presentato alla Corte dei Conti una comparazione tra le operazioni che sono state effettuate nel corso degli esercizi 2008 e 2009, onde consentire all'autorità di discarico di valutare meglio le prestazioni del Centro da un anno all'altro.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the Translation Centre. However, I call on the Centre to take more effective measures to remedy its constant rise in surplus; I note, in fact, that for several years the Centre has had an accumulated budget surplus contrary to Regulation (EC) No 2965/94, and that in 2009 the surplus amounted to EUR 24 000 000, whereas it had been EUR 26 700 000 in 2008, EUR 16 900 000 in 2006, EUR 10 500 000 in 2005 and EUR 3 500 000 in 2004; I observe that this surplus is mainly linked to the lack of precision in the forecasts for translation requests received from its clients. I welcome, nevertheless, the Centre’s initiative to refund EUR 11 000 000 to its clients in 2009; and I stress that similarly, in 2007, the Centre had already refunded EUR 9 300 000 to its clients

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas do Centro, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação à Directora do Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia pela execução do orçamento do Centro para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Director of the Translation Centre for the Bodies of the European Union discharge in respect of the implementation of the centre's budget for the 2009 financial year.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna, il Parlamento europeo concede il discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea sull'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo plaude al piano del Centro di effettuare una revisione intermedia della propria strategia 2008-2012 ma invita tuttavia il Centro a sviluppare ulteriormente la valutazione del proprio rendimento, migliorando le sinergie tra azioni strategiche e azioni previste nel programma di lavoro e rivedendo gli indicatori per monitorare il rendimento, al fine di rispettare i criteri SMART.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe der Entlastung zugestimmt. Das Übersetzungszentrum wurde 1994 gegründet, um den Herausforderungen der Vielsprachigkeit in der EU, eines ihrer wesentlichen Merkmale und Zeugnis der kulturellen Vielfalt, beizukommen. Die Agentur finanziert sich aus den Zahlungen der Institutionen/Organe für erbrachte Leistungen selbst. Der Rechnungshof erklärte den Jahresabschluss für 2009 mit angemessener Sicherheit für rechts- und ordnungsgemäß.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui bei Europos profesinio mokymo plėtros centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai Agentūros 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos, – kaip teisėtas ir tvarkingas. Centras 2011 m. planuoja pateikti H. Gantto lenteles su duomenimis apie visas pagrindines veiklos sritis. Naudojant šias lenteles galima nustatyti laiką, kurį kiekvienas darbuotojas skiria konkrečiam projektui, ir skatinti vadovautis į rezultatus orientuotu principu. 2009 m. Centras pradėjo taikyti veiklos vertinimo sistemą 2009–2011 m. vidutinės trukmės tikslams ir savo metinei veiklos programai vertinti. Įdiegus šią sistemą Centrui bus lengviau valdyti ir vertinti savo veiksmingumą, efektyvumą ir svarbą. Pritariu pranešėjui, jog institucija ir toliau turi gerinti veiklos programavimą ir stebėseną bei laikytis metinio periodiškumo principo. Be to, Centras turėtų veiksmingiau laikytis biudžeto konkretumo ir skaidrumo principų.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 rispetto al bilancio generale del Centro europeo per la formazione professionale (CEDEFOP) poiché ha condotto una gestione dei fondi egregia e in linea con le previsioni fatte in precedenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à quitação orçamental do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional em 2009, uma vez que contribui para o escrutínio da utilização de fundos por parte das instituições europeias. Tendo em vista uma gestão orçamental mais eficiente no futuro, o Centro deverá apresentar uma comparação das suas operações durante o ano objecto da quitação e durante o exercício precedente, para permitir à autoridade de quitação avaliar mais eficazmente o seu desempenho de ano para ano.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Congratulo-me com as decisões elencadas no relatório do Tribunal de Contas quanto à regularidade e legalidade das operações subjacentes. Felicito o Centro pela introdução de um sistema de medição do desempenho (PMS), bem como pela introdução das alterações nos seus processos de recrutamento, na sequência das observações do Tribunal de Contas no seu relatório de 2009, que contribuíram para uma melhoria na transparência. Felicito e acompanho o relator nas suas observações, bem como o trabalho desenvolvido pelo Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, con il voto odierno, ho supportato la richiesta di concessione del discarico relativo all'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2009. La Corte dei conti, responsabile del controllo finanziario esterno, ha dichiarato, dopo un'attenta valutazione del bilancio del Centro, di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2009 e della legittimità e regolarità delle relative operazioni. Plaudo, inoltre, al lavoro effettuato dal Centro europeo, in quanto è stato il primo a svolgere volontariamente un audit pilota sul quadro etico nel 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the European Centre for the Development of Vocational Training. I congratulate the Centre for introducing a performance measurement system (PMS) in 2009 in respect of its 2009-2011 medium term priorities and its annual work programme, and for having set up a framework of performance indicators to monitor progress and measure output, outcome and impact; I consider, in particular, that the introduction of a PMS helps the Centre manage and evaluate its impact, efficiency, effectiveness and relevance; I believe, furthermore, that this system could include further improvements to the activity-based budget and closer monitoring of payment appropriations to avoid carryovers.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Director of the European Centre for the Development of Vocational Training discharge in respect of the implementation of the centre's budget for the 2009 financial year.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas do Centro, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional pela execução do orçamento do Centro para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna, il Parlamento europeo concede il discarico al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte dei Conti ha dichiarato legittime e regolari le operazioni soggiacenti ai conti annuali relativi all'esercizio 2009 del Centro.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe der Entlastung zugestimmt. Der Rechnungshof konnte für den Jahresbericht 2009 dessen Recht- und Ordnungsmäßigkeit bestätigen. Das 1975 gegründete Zentrum, welches Analysen zu den Berufsbildungssystemen erstellt und Informationen für Politik, Forschung und Praxis in diesem Bereich erarbeitet, ist in Zeiten des mehr als bedenklichen Bildungsniveaus und des drohenden Fachkräftemangels stärker gefordert denn je. Einzig der weit abgelegene Sitz in Griechenland, der ein Verbindungsbüro in Brüssel erforderlich macht, sollte überdacht werden.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Agentūra 2010 m. patvirtino savo 2011–2015 m. daugiametę darbo programą. Šis dokumentas yra svarbus siekiant, kad Agentūra galėtų veiksmingai organizuoti savo strategijos įgyvendinimą ir siekti tikslų. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turėtų pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų geriau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais. Agentūra turėtų tobulinti savo metinę darbo programą ir į ją įtraukti konkrečius ir įvertinamus tikslus tiek politikos srities lygmeniu, tiek pagrindinės veiklos lygmeniu. Taip pat Agentūra turėtų ištaisyti įdarbinimo planavimo trūkumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2009 después de ver el análisis que realiza el Tribunal de Cuentas y que afirma que sus actuaciones son legales y regulares. Quiero destacar, dentro de sus actividades, la aprobación de un plan de trabajo plurianual.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca poiché ho apprezzato la correttezza, la chiarezza e la trasparenza del suo bilancio, e l'efficienza apportata da una pianificazione comprensibile e attuabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Congratulo-me com as decisões elencadas no relatório do Tribunal de Contas quanto à regularidade e legalidade das operações subjacentes. Felicito a Agência pela adopção de um programa de trabalho plurianual para 2011-2015 que irá permitir uma melhor organização e realização dos objectivos a que se propõe, bem como pela criação de uma função de auditoria interna (Estrutura de Auditoria Interna – EAI) especializada no apoio e aconselhamento do Director Executivo e da direcção da Agência.

Felicito e acompanho o relator nas suas observações, bem como o trabalho desenvolvido pela Agência Comunitária de Controlo das Pescas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A execução das medidas de controlo e inspecção relativas à aplicação da Política Comum de Pescas (PCP) na sua respectiva Zona Económica Exclusiva deve ser uma competência dos Estados-Membros, que para tal deverão ser dotados de meios adequados e suficientes, para o que a UE deverá contribuir.

Não negamos a necessidade da existência de formas de cooperação, de articulação e de coordenação entre os diversos Estados-Membros nas actividades de controlo e no combate à pesca ilegal, mas fomos cépticos quanto às mais-valias da criação desta Agência, por entendermos que algumas das sua competências chocam com as competências dos Estados-Membros. Trata-se de uma centralização que, além do mais, não beneficia a necessária eficácia das actividades de controlo.

Afirmámos também a nossa discordância quanto à representatividade do Conselho de Administração da Agência, ao seu modelo de funcionamento e ao peso excessivo que a Comissão Europeia assume neste, nomeadamente ao nível do sistema de votação. Ademais, constatamos agora que, se a Agência é dotada de um orçamento de 10 100 000 de euros (contas anuais 2009), já aos Estados-Membros é-lhes recusada a possibilidade de ver actualizada e aumentada a comparticipação comunitária no financiamento das actividades de controlo, conforme proposta que apresentámos recentemente neste Parlamento, e que, lamentavelmente, foi rejeitada pela maioria.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Deve ser uma competência dos Estados-Membros a execução das medidas de controlo e inspecção relativas à aplicação da Política Comum de Pescas na sua respectiva Zona Económica Exclusiva. Para tal, esses países deverão ser dotados de meios adequados e suficientes, para o que a UE deverá contribuir.

Não negamos a necessidade da existência de formas de cooperação, de articulação e de coordenação entre os diversos Estados-Membros nas actividades de controlo e no combate à pesca ilegal, mas fomos cépticos quanto às mais-valias da criação desta Agência, por entendermos que algumas das suas competências chocam com as competências dos Estados-Membros. Trata-se de uma centralização que, além do mais, não beneficia a necessária eficácia das actividades de controlo.

Afirmámos também a nossa discordância quanto à representatividade do Conselho de Administração da Agência, ao seu modelo de funcionamento e ao peso excessivo que a Comissão Europeia assume neste, nomeadamente ao nível do sistema de votação.

Ademais, constatamos agora que, se a Agência é dotada de um orçamento de 10 100 000 de euros (contas anuais 2009), já aos Estados-Membros é-lhes recusada a possibilidade de ver actualizada e aumentada a comparticipação comunitária no financiamento das actividades de controlo, conforme proposta que apresentámos recentemente neste Parlamento, e que, lamentavelmente, foi rejeitada pela maioria.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Bunaíodh an Ghníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach sa bhliain 2005 chun a chinntiú go mbeadh rialacha an Chomhbheartais Iascaigh á gcomhlíonadh ag na Ballstáit. Tá an-tábhachtach ag baint leis an nGníomhaireacht, atá lonnaithe i Vigo na Spáinne, ó thaobh rialú iascaigh agus chomhordú na mBallstát de. Is rud maith é, i mo thuairimse, gur ghlac an Ghníomhaireacht leis an gclár oibre ilbhliantúil do na blianta 2011-2015, mar atá molta sa Straitéis 2020 don Eoraip.

Cuirfidh an clár oibre ilbhliantúil leis an gcomhoibriú réigiúnach agus leis an gcomhroinnt ar acmhainní faoi na pleananna imscartha, rud a chuirfidh feabhas ar an éifeachtúlacht chostais. Fearaim fáilte roimh chinneadh na Cúirte Iniúchóirí an t-urscaoileadh a dheonú, agus is léir go bhfuil an Coiste um Iascach, a ghlac le Tuairim uaimse ar an tsaincheist seo, ar an intinn chéanna.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Tačiau Agentūra turėtų pašalinti savo veiklos planavimo trūkumus tam, jog ateityje biudžeto sudarymo procedūros būtų pakankamai griežtos ir nereikėtų didinti ir (arba) mažinti į jos biudžeto eilutes įrašytų asignavimų kiekio. Taip pat Agentūra yra dar neparengusi daugiametės darbo programos. Todėl manau, kad į esamas pastabas yra būtina atsižvelgti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, sia la Corte dei conti che la commissione per il controllo dei bilanci hanno dato parere positivo sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca. Per tali motivi, il Parlamento concede oggi con il proprio voto il discarico in relazione all'esercizio 2009. Il bilancio dell'Agenzia è risultato, a seguito dei controlli effettuati, affidabile e le operazioni sottostanti legittime e regolari. Tengo però a sottolineare la presenza di alcune lacune, sopratutto a livello di pianificazione delle assunzioni, per le quali auspico si possa pervenire ad un rapido miglioramento nelle procedure relative agli esercizi successivi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the Community Fisheries Control Agency. Nevertheless, I urge the Executive Director of the Agency to fully fulfil his obligation to include, in his report to the discharge authority summarising the Internal Audit Service (IAS) Report, all recommendations made (including the ones which could be possibly refused by the Agency) and all action taken on these recommendations; I call therefore on the Executive Director of the Agency to provide information on the content of the IAS’s four ‘very important’ recommendations and the action taken by the Agency.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório aprova o encerramento das contas da Agência Comunitária de Controlo das Pescas relativas ao exercício de 2009, renovando a quitação dada pelo Parlamento Europeu, a 5 de Maio de 2010, referente à execução do orçamento da Agência relativo ao exercício de 2008.

Tendo o Tribunal de Contas obtido uma garantia suficiente de que as contas anuais relativas ao exercício de 2009 são fiáveis e de que as operações subjacentes são legais e regulares, e tendo a delegação da Comissão das Pescas, que visitou a Agência Comunitária de Controlo das Pescas em Junho de 2010, ficado muito satisfeita com o estado geral das actividades da Agência, em especial com a execução dos planos de utilização conjunta, considero que este Parlamento deverá aprovar o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Agência Comunitária de Controlo das Pescas relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Agência, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director Executivo da Agência Comunitária de Controlo das Pescas pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the Community Fisheries Control Agency discharge in respect of the implementation of the agency's budget for the 2009 financial year.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo si congratula con l'Agenzia per l'adozione da parte della stessa di un programma di lavoro pluriennale per il periodo 2011-2015 e sottolinea l'importanza di tale documento ai fini dell'adozione, da parte dell'Agenzia, di efficaci accorgimenti organizzativi in vista dell'attuazione della strategia e del conseguimento degli obiettivi dalla stessa perseguiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe der Entlastung zugestimmt. Der Rechnungshof hat den Jahresabschluss für 2009 mit angemessener Sicherheit als recht- und ordnungsmäßig erklärt, und die 2010 erfolgte Erarbeitung eines mehrjährigen Arbeitsprogramms sowie die Einleitung einer Initiative zur Überprüfung ihres Haushaltsverfahrens zeugen davon, dass die Agentur den an sie gerichteten Empfehlungen nachkommt. Inhaltlich leistet die 2005 gegründete Agentur deshalb wichtige – ja, notwendige – Arbeit, nachdem die 2002 vereinbarten Ziele allesamt nicht erreicht wurden und die bisherige Gemeinsame Fischereipolitik als „gescheitert“ gilt. Dabei wird die Agentur in nächster Zukunft angesichts der erschreckenden Tatsache, dass 88 % der Fischbestände in der EU überfischt sind, unverzichtbar sein.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Europos aviacijos saugos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Tarnybos 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog Agentūrą turėtų svarstyti galimybę planuojant kiekvieną savo operaciją taikyti H. Gantto diagramą, kad būtų galima greitai nustatyti, kiek laiko kiekvienas darbuotojas skyrė konkrečiam projektui, ir skatinti vadovautis į rezultatus orientuotu principu. Taip pat, sudarant veiklos biudžetą, Agentūra turi taikyti veikla grindžiamą struktūrą siekiant aiškiai susieti darbo programą ir finansines prognozes bei pagerinti veiklos stebėseną ir ataskaitų teikimą. Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau įvertinti Centro veiklą skirtingais metais. Be to, prie kiekvienų metų biudžeto Agentūra turi pridėti ataskaitą dėl nepanaudotų asignavimų, perkeltų iš ankstesnių metų, kurioje būtų paaiškinta, kodėl minėtosios lėšos nebuvo panaudotos, bei kaip ir kada jos bus panaudotos. Agentūroje vis dar yra trūkumų darbuotojų atrankos procedūrose, dėl kurių kyla pavojus šių procedūrų skaidrumui. Pritariu, kad Agentūra turi informuoti Europos Parlamentą apie veiksmus, kurių ji ėmėsi siekdama ištaisyti šią padėtį ir siekdama padaryti atrankos procedūras skaidresnes.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 rispetto al bilancio generale dell´Agenzia europea per la sicurezza aerea poiché, nonostante la gestione apparentemente dubbia dei fondi disponibili, la Corte dei Conti ha ritenuto i conti affidabili e le operazioni ad essi sottostanti legittime e regolari. Concordo inoltre sulla necessità che l´Agenzia metta in atto meccanismi più precisi per la fissazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Congratulo-me com as decisões elencadas no relatório do Tribunal de Contas quanto à regularidade e legalidade das operações subjacentes. Felicito e acompanho o relator nas suas observações, bem como o trabalho desenvolvido pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Tačiau išreiškia susirūpinimą dėl to, kad buvo nepakankamai tarpusavyje derinami agentūros poreikiai, darbuotojai ir finansinis reguliavimas, ir ypač dėl to, kad darbuotojų atrankos procedūros trukdė įdarbinti tinkamos kvalifikacijos darbuotojus. Todėl manau, kad į esamas pastabas yra būtina atsižvelgti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, con il voto odierno è stato concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2009. Il controllo finanziario dell’esecuzione del bilancio comunitario avviene a tre livelli: un controllo interno, nell’ambito di ogni istituzione, un controllo esterno effettuato dalla Corte dei conti europea e una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo. Chiaramente, ogni dibattito sul discarico si colloca in un contesto particolare, e quello odierno si svolge nel contesto della crisi economico - finanziaria, che ha generato problemi finanziari e di bilancio per alcuni Stati Membri. Nonostante tali condizioni, ritengo comunque soddisfacenti i risultati raggiunti dall'Agenzia e pertanto ho dato il mio voto nella direzione indicata dal relatore.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Jestem zaniepokojony programem prac Agencji na rok 2010 i jednocześnie uważam, że powinien zostać poprawiony tak, aby zostały wprowadzone cele i istotne wskaźniki dotyczące wyników, jednocześnie ulepszając system planowania zasobów. Zwracam również uwagę na potrzebę udoskonalenia systemu monitorowania projektów certyfikacyjnych, aby uzyskać pewność, że opłaty pobierane przez cały okres trwania projektu nie odbiegają znacząco od rzeczywistych kosztów. Ostatecznie podjąłem decyzję udzielenia poparcia dla absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the European Aviation Safety Agency but urge the Agency to implement an activity-based structure for the operational budget in order to establish a clear link between the work programme and the financial forecasts and improve performance monitoring and reporting; note that the Agency prepares a multiannual plan every year, discussed with all stakeholders and approved by the Management Board, in which the budget per activity is presented; and acknowledge the view of the Court of Auditors that the structure of the Agency’s operational budget (Title III) remained partially input-related and that the budget amendments were made without updating the work programme, even when they had a significant impact on the allocation of human and financial resources

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Agência Europeia para a Segurança da Aviação relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Agência, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director Executivo da Agência Europeia para a Segurança da Aviação pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the European Aviation Safety Agency discharge in respect of the implementation of the Agency’s budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo si compiace del fatto che la Corte dei Conti abbia considerato affidabili i conti dell'Agenzia per l'esercizio 2009 e constatato che le operazioni sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe der Entlastung zugestimmt. Der Rechnungshof erklärt den Jahresabschluss 2009 als ordnungsgemäß und erwähnt positiv die Zuverlässigkeit des Abschlusses. Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle die im vorliegenden Bericht gestellte Forderung nach einem transparenteren Personalauswahlverfahren unterstreichen. Im Hinblick auf die verantwortungsvollen Aufgaben der Agentur und der genannten Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden, ist dieser Forderung unbedingt vollumfänglich Rechnung zu tragen.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Centras yra svarbi institucija, gerinanti ir plėtojanti Europos ligų stebėjimą, vertinanti esamus ir atsirandančius infekcinių ligų keliamus pavojus žmonių sveikatai bei apie šiuos pavojus pranešanti. Audito Rūmai Centro 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos, – kaip teisėtas ir tvarkingas. Pritariu pranešėjui, jog Centras turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau įvertinti Centro veiklą skirtingais metais. Taip pat pritariu, jog reiktų padidinti Centro įgaliojimus, kad Sąjunga turėtų nepriklausomą infekcijos rizikos pavojingumo vertinimo instituciją pandemijų atvejais ir kad būtų pagerintas valstybių narių veiksmų koordinavimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми колеги, бюджетът на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 година се е увеличил с 25,3 % спрямо 2008 година. Ако подобно нарастване се забелязва през следващите години, как ще се справим с финансовата криза като харчим все повече и повече? Според мен, тези 51 милиона евро биха могли да бъдат по-ефективно изразходвани, ако бяха инвестирани в регионални системи за наблюдение на заболяванията във всяка една страна-членка. Това не само ще допринесе за борбата с инфекциозни заболявания, но също така ще засилили системите на здравеопазване в самите държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie poiché il relatore ha saputo ben individuare le problematiche di maggiore rilevanza per la trasparenza e la correttezza dei conti, e perché sono fiduciosa nella possibilità che questa importante e utile Agenzia lavori, a livello amministrativo, per migliorare gli aspetti sottolineati senza retrocedere su quanto già ben fatto.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à quitação orçamental do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças em 2009, uma vez que contribui para o escrutínio da utilização de fundos por parte das instituições europeias. Considero que se trata de uma instituição muito importante para reforçar e desenvolver a vigilância de doenças na Europa, bem como avaliar e divulgar os riscos actuais e futuros que as doenças infecciosas representam para a saúde humana. Lamento, no entanto, que não tenha sido respeitado o princípio da anualidade e se verifique um elevado nível de transições.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Congratulo-me com as decisões elencadas no relatório do Tribunal de Contas quanto à regularidade e legalidade das operações subjacentes. Gostaria também de frisar o importante contributo do Centro para as medidas de luta contra a pandemia do vírus H1N1 em 2009, nomeadamente através da publicação de orientações provisórias sobre a utilização de vacinas específicas contra a gripe durante a pandemia do vírus H1N1 em 2009. Felicito e acompanho o relator nas suas observações, bem como o trabalho desenvolvido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2009, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti, ho espresso il mio voto favorevole alla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2009. Chiaramente, ogni dibattito sul discarico si colloca in un contesto particolare, e quello odierno si svolge nel contesto della crisi economico - finanziaria, che ha generato problemi finanziari e di bilancio per alcuni Stati Membri. Ritengo, comunque, ottimo il lavoro svolto dal Centro europeo nel rafforzamento della sorveglianza europea delle malattie, e nella valutazione e comunicazione delle attuali ed emergenti minacce per la salute umana costituite da malattie infettive. Mi congratulo, da ultimo, per il contributo del Centro alle misure di lotta contro la pandemia del virus H1N1 nel 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the European Centre for Disease Prevention and Control and take the view that the Centre’s powers must be strengthened so that the Union has an independent capacity to assess the severity of the risk of infection should a pandemic occur, and so that coordination between the Member States can be improved.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas do Centro, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao director do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças pela execução do orçamento do Centro para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Director of the European Centre for Disease Prevention and Control discharge in respect of the implementation of the Centre’s budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo esorta nuovamente il Centro a presentare, in una tabella da allegare alla prossima relazione della Corte dei Conti, una comparazione tra le operazioni effettuate durante l'esercizio per il quale deve essere concesso il discarico e quelle svolte durante l'esercizio finanziario precedente, al fine di consentire all'autorità di discarico di valutare meglio l'operato del Centro da un anno all'altro.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe mich der Stimme enthalten. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten erfüllt eine sehr wichtige Aufgabe und hat durch seine Maßnahmen zur Bekämpfung der H1N1-Pandemie auch seine Existenzberechtigung bestätigt, allerdings hätte ich mir erwartet, dass die Entlastung aufgeschoben wird, bis der im Bericht geforderte Inhalt der Empfehlungen des Internen Auditdienstes (IAS) vorliegt – der IAS hat eine „sehr wichtige“ und sieben „wichtige“ Empfehlungen abgegeben – und das Zentrum einen entsprechenden Plan zur Umsetzungen dieser Empfehlungen vorgelegt hat.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Europos cheminių medžiagų agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Tarnybos 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turi sumažinti perkeltų asignavimų dalį (perkėlė 29 proc. visų asignavimų) siekiant laikytis metinio periodiškumo principo. Palankiai vertinu Agentūros iniciatyvas, susijusias su orientacijos į klientus ir atsiliepimų rinkimo procedūrų stiprinimu bei tai, kad Agentūra 2009 m. atliko suinteresuotųjų šalių apklausą ir padidino paramą įmonėms. Agentūra taip pat turi toliau tobulinti savo viešųjų pirkimų ir biudžeto vykdymo planavimą ir stebėseną siekiant sumažinti perkeltų asignavimų dalį. Pažymėtina, kad Agentūra įsipareigojo sumažinti nepanaudotų lėšų perkėlimą į kitus metus ir pasiekti, kad tų perkėlimų būtų daug mažiau negu 2008 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми колеги, за какво плащаме тези малко над 70 милиона евро? За една агенция, при която според Сметната палата забавянето на оперативните дейности е в следствие на липсата на квалифицирани служители и затруднението в прилагането на ИТ системата? Разбираемо е, че тези два елемента са фундаментални за доброто функциониране на една агенция, но това ме кара да се замисля дали въобще агенцията се справя с поставените ѝ цели. Гласувах против освобождаването от отговорност, защото според мен тези пари могат да бъдат по-ефективно изразходвани, отколкото в една слабо функционираща агенция.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 rispetto al bilancio generale dell´Agenzia europea per le sostanze chimiche poiché dalla relazione si evince che, nonostante alcune lacune e imperfezioni nei conti, dovute anche alla recente istituzione di questa Agenzia, essa ha dimostrato miglioramenti costanti per quanto riguarda i controlli e la gestione del bilancio.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) contribui para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos europeus garantindo a utilização segura das substâncias químicas e fomentando a inovação. Face à crescente complexidade e intensidade da utilização e da investigação deste tipo de substâncias, creio que esta Agência tenderá a ter uma importância crescente, justificando-se, por isso, um olhar ainda mais atento sobre como gere as dotações orçamentais ao seu dispor.

O Tribunal de Contas atestou a fiabilidade das contas do exercício de 2009 e parecem estar em vias de superação as dificuldades operacionais que quase sempre surgem no arranque de organismos deste tipo. Faço votos para que a Agência cumpra os propósitos para que foi criada e reforce quer o rigor orçamental quer a sua capacidade de planificação.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Tačiau Audito Rūmai atkreipia dėmesį į tai, kad dėl sunkumų, su kuriais susidurta diegiant informacinių technologijų sistemą, ir dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo buvo vėluojama vykdyti pagrindinę veiklą. Todėl manau, kad į esamas pastabas yra būtina atsižvelgti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il controllo finanziario dell’esecuzione del bilancio comunitario avviene a tre livelli: un controllo interno, nell’ambito di ogni istituzione, un controllo esterno effettuato dalla Corte dei conti europea e una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo. Con il voto odierno è stato concesso al direttore esecutivo dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche il discarico sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Ho dato il mio voto favorevole in quanto, a seguito dei controlli operati dalla Corte dei conti e dalla commissione per il controllo dei bilanci, è risultato che tutte le operazioni effettuate dall'Agenzia si sono svolte in piena legittimità e correttezza. Mi congratulo, infine, con l'Agenzia, per la creazione di una struttura di audit interno (IAC) incaricata di svolgere revisioni contabili interne e di fornire consulenze al direttore esecutivo in materia di gestione del rischio e di sistemi di controllo interni emanando pareri e raccomandazioni indipendenti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the European Chemicals Agency but call on the Agency to inform the discharge authority of the steps taken to improve its control system by strengthening its financial circuits, workflows, audits, action plans and risk assessments.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Agência Europeia dos Produtos Químicos relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Agência, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director Executivo da Agência Europeia dos Produtos Químicos pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the European Chemicals Agency discharge in respect of the implementation of the Agency’s budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo valuta positivamente le iniziative dell'Agenzia per potenziare le sue procedure di attenzione al cliente e di feedback. In particolare, si congratula con l'Agenzia per avere condotto nel 2009 un'indagine presso le parti interessate e aver aumentato le attività di assistenza destinate all'industria.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe dem Bericht des Kollegen Stavrakakis zugestimmt, in dem er den Rechnungshof auffordert, die (operativ) junge Agentur einer Wirtschaftlichkeitsprüfung zu unterziehen. Aufgrund der verfügbaren Daten wurde die Entlastung der Agentur empfohlen, wobei diese zur Prüfung bereits Informationen vorlegte, welche von den anderen Agenturen für die Zukunft gefordert werden (zum Beispiel einen tabellarischen Anhang mit einer vergleichenden Aufstellung von zwei aufeinanderfolgenden Jahresabschlüssen).

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui bei Europos aplinkos agentūra 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai Agentūros 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Agentūra patikimai teikia nepriklausomą informaciją aplinkosaugos klausimais visoms Sąjungos institucijoms, valstybėms narėms ir politikos formavimo įstaigoms. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis. Agentūra turi tobulinti komunikacijos metodus siekiant, kad jos padarytos išvados būtų dažniau pateikiamos per visuomenės informavimo priemones ir visuomenė būtų skatinama diskutuoti svarbiais aplinkos klausimais. Tokios priemonės gali padėti didinti Agentūros veiklos skaidrumą ir visuomenės susidomėjimą jos darbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми колеги, защо трябва да финансираме агенции, които не изпълняват препоръките, отправени от службата за вътрешен одит? През 2006 година са били отправени 27 препоръки, от които досега само 9 са изпълнени. Това ме навежда на мисълта, че Европейската агенция за околната среда не функционира коректно и финансирането ѝ трябва да се преустанови.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per l'Agenzia europea dell'ambiente poiché ritengo che il lavoro svolto sia, di questi tempi, fondamentale. Trovo dunque che le criticità sottolineate vadano sì corrette, ma senza perdere di vista gli obiettivi strategici e di lungo periodo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à quitação orçamental da Agência Europeia do Ambiente em 2009, uma vez que contribui para o escrutínio da utilização de fundos por parte das instituições europeias. Considero que se trata de uma instituição muito importante, designadamente no que se refere à adaptação às alterações climáticas, à avaliação de ecossistemas, ao consumo e produção sustentáveis e à prevenção e gestão de catástrofes naturais.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Agência Europeia do Ambiente (EEA) tem por objectivo disponibilizar informação credível e independente no domínio do ambiente. O mandato da Agência inclui dois aspectos: por um lado, o apoio à comunidade e aos Estados-Membros da União Europeia na formulação de política económica que integre as questões ambientais e a sustentabilidade; por outro lado, a coordenação da informação ambiental através da rede Eionet.

A avaliação do estado do ambiente, a identificação das tendências ambientais, incluindo os factores económicos e sociais na base das pressões ambientais, a monitorização das políticas ambientais e sua eficácia e a previsão das tendências e problemas futuros são questões relevantes que justificam um acompanhamento aturado por parte da EEA.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relator faz algumas considerações e recomendações que consideramos pertinentes ao nível dos procedimentos orçamentais a ter em conta pela Agência Europeia do Ambiente. Ao mesmo tempo, assinala importantes insuficiências ao nível dos procedimentos de recrutamento da Agência, que colocam em causa a transparência deste processo, nomeadamente: os avisos de vaga de lugar não indicavam o número máximo de candidatos que deveriam constar das listas de reserva, as questões colocadas nos testes escritos ou nas entrevistas não foram decididas antes do exame das candidaturas, as decisões dos comités de selecção não estavam suficientemente documentadas, as classificações mínimas para convocação para uma entrevista ou colocação na lista de reserva não foram previamente definidas e as actas não estavam completas. Trata-se de falhas graves que deveriam motivar uma intervenção correctiva urgente.

Esta Agência pode e deve ter um papel importante na obtenção de informações objectivas, fiáveis e comparáveis sobre o ambiente na Europa e na sua disponibilização de forma acessível e rigorosa. Seria importante, todavia, cuidar de garantir uma melhor cooperação, articulação e coordenação com as instituições competentes dos Estados-Membros, promovendo sinergias, assim como uma melhor circulação da informação.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai praneša, kad biudžeto sudarymo procedūros nebuvo pakankamai griežtos, todėl buvo atlikta daug biudžetinių perkėlimų, kurie turėjo įtakos daugeliui biudžeto eilučių (atitinkamai 8 proc. Agentūros biudžeto); ypač atkreipia dėmesį į tai, kad dėl kai kurių iš šių perkėlimų periodiškai didėjo ir mažėjo sumos, esančios tose pačiose biudžeto eilutėse, o kai kurie per metus nepanaudoti asignavimai buvo perkelti į kitas eilutes. Todėl manau, kad biudžeto sudarymo procedūros turėtų būti griežtesnės, kadangi didelę finansinių išteklių dalį sudaro Sąjungos subsidijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il controllo finanziario dell’esecuzione del bilancio comunitario avviene a tre livelli: un controllo interno, nell’ambito di ogni istituzione, un controllo esterno effettuato dalla Corte dei conti europea e una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo. Con il voto odierno è stato concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2009. Ho dato il mio voto favorevole in quanto, a seguito dei controlli operati dalla Corte dei Conti e dalla Commissione per il controllo dei bilanci, è risultato che tutte le operazioni effettuate dall'Agenzia si sono svolte in piena legittimità e correttezza. Inoltre, ritengo che l'Agenzia svolga un lavoro molto importante, e condivido gli sforzi compiuti di recente al fine di migliorare il coinvolgimento dell'opinione pubblica su importanti questioni ambientali, quali i cambiamenti climatici, la biodiversità e la gestione delle risorse naturali.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give the European Environment Agency discharge on its budget. However, I call on the Agency to improve, by the end of the year, the accuracy of the information provided by the operational departments on the estimation of accrued operational expenditure.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Agência Europeia do Ambiente relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Agência, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director Executivo da Agência Europeia do Ambiente pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the European Environment Agency discharge in respect of the implementation of the Agency’s budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo si compiace espressamente con l'Agenzia quale fornitore affidabile d'informazioni ambientali indipendenti e sicure per tutte le istituzioni dell'Unione, gli Stati Membri e gli organi decisionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe der Entlastung zugestimmt, nachdem der Rechnungshof den vorgelegten Jahresabschluss 2009 mit angemessener Sicherheit als rechtmäßig und ordnungsgemäß erklärt hat. Die Europäische Umweltagentur leistete in den vergangenen Jahren wichtige Arbeit bei der Bereitstellung von unabhängigen und zuverlässigen Informationen und Daten im Bereich der Umwelt, was einem Großteil der europäischen BürgerInnen ein wichtiges Anliegen ist, wie die Jahresberichte des Petitionsausschusses aufzeigen. Ich begrüße auch den im Bericht enthaltenen Auftrag an den Rechnungshof, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung der Agentur vorzunehmen.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Tarnybos 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog Tarnyba turi stiprinti biudžeto procesų, susijusių su diferencijuotais asignavimais, planavimą ir stebėseną. Tarnyba turi pagerinti savo biudžeto valdymą, kad būtų sumažintos didelės asignavimų perkėlimų sumos. Taip pat Tarnyba privalo užtikrinti, jog jos konsultacijos būtų geros kokybės ir nepriklausomos siekiant užtikrinti atitiktį Sąjungos saugos standartams, taip pat užtikrinti aukštą mokslinių tyrimų lygį ir nepriklausomumą sprendžiant visas problemas, kurios daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį maistui ir maisto saugai bei augalų apsaugai.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − En vista de que el Tribunal de Cuentas ha declarado tener garantías suficientes de que las cuentas de 2009 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria son fiables y de que las operaciones son legales y regulares, y de que el 5 de mayo de 2010 el Parlamento aprobó la gestión en la ejecución del presupuesto del Director Ejecutivo de dicha Autoridad para el año 2008, he apoyado este informe.

He votado a favor además porque, aunque debe consolidar la planificación y la supervisión de los procesos presupuestarios, valoro la necesidad de que la Autoridad vele por un asesoramiento independiente y de alta calidad para garantizar que se cumplan las normas de seguridad de la Unión con independencia y excelencia científica en todas las cuestiones con un impacto en la seguridad alimentaria humana y animal y en la protección de las plantas.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми колеги, не може да се пренебрегне фактът, че през три последователни години – 2006, 2007 и 2008 г., Европейският орган за безопасност на храните прехвърля голяма част от поетите си задължения за оперативна дейност. Още по-спорен е фактът, че за 2009 г. Сметната палата констатира трудности в изпълнението на работната програма на органа. Поради тези причини смятам, че този орган не трябва да се освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, защото европейските данъкоплатци не заслужават техните пари да бъдат изразходвани в орган, който не се справя с възложените му задължения.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 rispetto al bilancio generale dell´Agenzia europea per la sicurezza alimentare poiché non solo la Corte dei conti ha dichiarato l´affidabilità dei conti e la regolarità e legittimità delle relative operazioni, ma anche perché l'Agenzia ha stanziato alcuni fondi della riserva per la realizzazione di alcuni progetti importanti quali infrastrutture, sviluppo informatico e cooperazione scientifica. Ritengo però che debbano essere condotte ulteriori verifiche sull´utilizzo di alcune partite e debba essere migliorata la gestione di bilancio al fine di ridurre l´elevato numero di riporti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à quitação orçamental da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) em 2009, uma vez que contribui para o escrutínio da utilização de fundos por parte das instituições europeias. Considero que a AESA deverá continuar a assegurar a excelência científica e a independência, pelo que são necessárias medidas relativas à declaração de interesses do pessoal da AESA e dos peritos que para ela trabalham.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O trabalho da AESA abrange todas as etapas da produção e do aprovisionamento alimentar, desde a produção primária até ao fornecimento de alimentos aos consumidores, passando pela segurança dos alimentos para animais. Recolhe informações e analisa os novos avanços científicos, de modo a identificar e a avaliar todos os eventuais riscos para a cadeia alimentar. Pode proceder a uma avaliação científica de qualquer matéria susceptível de ter um impacto directo ou indirecto na segurança do aprovisionamento de alimentos, incluindo aspectos relacionados com a sanidade animal, o bem-estar dos animais e a fitossanidade. Se a segurança alimentar é uma das principais exigências e uma das maiores preocupações num mercado com cerca de 500 milhões de consumidores, o modo como esta é avaliada e estudada requer elevado profissionalismo, empenho e isenção. A União vem defendendo a capacidade de seguimento dos géneros alimentícios do prado ao prato, mas é forçoso reconhecer que ainda há muito a fazer.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei in primo luogo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al testo nonchè complimentarmi con la stessa Autorità europea per la sicurezza alimentare, la quale ha rispettato la necessità di assicurare una consulenza indipendente e di alta qualità, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza nonché l'eccellenza e l'indipendenza scientifica in tutte le questioni aventi un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza degli alimenti. Purtroppo, devo evidenziare la presenza di alcune difficoltà, riscontrate dalle Corte dei conti a seguito delle analisi effettuate nell’attuazione del programma di lavoro 2009. Mi associo, pertanto, alla richiesta formulata all'Autorità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tali carenze che, comunque, non hanno inficiato la generale correttezza e affidabilità del bilancio per l'esercizio 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the European Food Safety Authority, but regret that, for the third successive year, the Court of Auditors pointed out that commitments for operational activities carried over from the previous year had to be cancelled (19 % of commitments for operational activities carried over from 2008, 37 % of commitments for operational activities carried over from 2007 and 26 % of commitments for operational activities carried over from 2006). Parliament urges the Authority to change this situation and to notify the Court of Auditors of the measures taken.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Autoridade, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director Executivo da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos pela execução do orçamento da Autoridade para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the European Food Safety Authority discharge in respect of the implementation of the Authority’s budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo si congratula con l'Autorità per avere presentato una tabella comparativa, allegata alla relazione della Corte dei conti per il 2009, sulle operazioni effettuate nel corso degli esercizi 2008 e 2009, che consente all'autorità di discarico di valutare meglio le sue prestazioni da un anno all'altro. Il Parlamento plaude inoltre al fatto che l'Autorità abbia aumentato il numero di documenti tematici e relativi alle politiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Im Falle der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit bin ich nicht der Empfehlung des Berichterstatters gefolgt, nämlich „aufgrund der verfügbaren Daten“ die Entlastung zu erteilen – die augenscheinlichen Mängel in der Haushaltsführung sind einfach zu gravierend. 48 Empfehlungen zur Verwaltung der Finanzhilfe wurden vom IAS ausgesprochen, 27 davon fallen sogar in die Kategorie „kritisch“. Hinzu kommen Bedenken bezüglich möglicher Interessenkonflikte und Mängel in der Transparenz.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui bei Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai Centro 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Pritariu Centro iniciatyvai valdyti kompiuterizuotą „Europos narkotikų ir narkomanijos informacinį tinklą“, skirtą informacijai rinkti ir ja keistis. Šis tinklas sujungia nacionalinius narkotikų informacinius tinklus, specializuotus centrus valstybėse narėse ir tarptautinių organizacijų, bendradarbiaujančių su Centru, informacines sistemas. Pritariu, jog Centras turi apsvarstyti galimybę planuojant visą savo veiklą naudoti H. Gantto diagramą tam, kad būtų galima greitai nustatyti laiką, kurį kiekvienas darbuotojas skiria konkrečiam projektui, ir skatinti naudoti į rezultatus orientuotą metodą. Taip pat manau, kad svarbu užtikrinti, jog Centras gerintų veiklos programavimą ir stebėseną siekdamas sumažinti asignavimų perkėlimą į sekančius metus. Sveikintina Centro iniciatyva Europos Parlamentui pateikti Vidaus audito tarnybos metinę Centro vidaus audito ataskaitą, nes tai yra pažangi praktika bei skaidrumo užtikrinimo požymis.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de la aprobación de la gestión del Observatorio para el ejercicio 2009. Al igual que en los casos anteriores, el Tribunal de Cuentas ha afirmado que sus cuentas son fiables, legales y regulares. Hay que tener en cuenta que, en el mes de mayo, el Parlamento aprobó la gestión de aquel. Su gestión me parece fundamental y he acogido con gran satisfacción la creación de la Red Europea de Información sobre Drogas y Toxicomanías, que permite un mayor contacto de las redes nacionales de información y los centros especializados para compartir las buenas prácticas. Valoro positivamente el cuadro comparativo aportado de los años 2008 y 2009, que ha facilitado el análisis del incremento de sus actividades.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 rispetto al bilancio generale relativo all´Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze in quanto ha operato una gestione delle risorse oculata e coerente con le aspettative. Come si evince dalla relazione restano, tuttavia, alcuni miglioramenti che possono essere apportati al management, soprattutto per quanto concerne la gestione della liquidità e l´analisi dei riporti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Este Observatório tem uma função relevantíssima no contexto europeu. Compete-lhe fornecer informações objectivas, fiáveis e comparáveis, que permitam à União Europeia e aos Estados-Membros ter uma perspectiva abrangente do fenómeno da toxicodependência e das suas consequências.

O rigor na informação justifica igual rigor nas contas. Faço votos para que o Observatório não deixe de executar com verdade e precisão a missão que lhe foi confiada e que o faça no respeito dos melhores critérios de gestão orçamental. E que a informação que recolher ajude os Estados-Membros a seguirem de perto as causas e consequências deste flagelo e a apontar caminhos e soluções que permitam libertar os cidadãos respectivos do vício que os destrói e às suas famílias.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti centro 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Tuo tarpu 2009 m. Centro biudžetas buvo 2,25 proc. mažesnis negu 2008 m. biudžetas.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il controllo finanziario dell’esecuzione del bilancio comunitario avviene a tre livelli: un controllo interno, nell’ambito di ogni istituzione, un controllo esterno effettuato dalla Corte dei conti europea e una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo. Con il voto odierno è stato concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2009. Ho espresso il mio voto favorevole sulla base della relazione della Corte dei conti, la quale ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell'affidabilità dei conti nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni. Ritengo, infine, molto utile la creazione e la gestione, messa a punto dall'Osservatorio, di una rete informatizzata per la raccolta e lo scambio di informazioni, denominata "rete europea d'informazione sulle droghe e le tossicodipendenze", in grado di mettere in collegamento le reti nazionali di informazione sulle droghe, i centri specializzati negli Stati membri ed i sistemi di informazione delle organizzazioni internazionali che cooperano con l'Osservatorio.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addicition and, in doing so, welcome the fact that the Centre has further enhanced the annual forecast of its cash needs; notes that this forecast is constantly updated and submitted as a supporting document to the relevant Commission services to justify the Centre’s quarterly request for payment of the next instalment of its annual subsidy allocated by the Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas do Observatório, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência pela execução do orçamento do Observatório para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Director of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction discharge in respect of the implementation of the Centre’s budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo plaude all'iniziativa dell'Osservatorio di gestire una rete informatizzata per la raccolta e lo scambio di informazioni, denominata "rete europea d'informazione sulle droghe e le tossicodipendenze". Nota che tale rete collega le reti nazionali d'informazione sulle droghe, i centri specializzati negli Stati Membri ed i sistemi di informazione delle organizzazioni internazionali che cooperano con l'Osservatorio.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe der Entlastung zugestimmt. Der Jahresabschluss 2009 wurde als ordnungsgemäß befunden. Die EMCDDA hat sich in haushaltstechnischem Sinne vorbildlich verhalten. Die Beobachtungsstelle hat bereits einen tabellarischen Vergleich der Haushaltsjahre 2008 und 2009 vorgelegt, nicht nur der Zahlen (aus welchen ein Mittelrückgang von 2,25 % gegenüber 2008 hervorgeht), sondern auch der durchgeführten Maßnahmen. Um der Transparenz vollumfänglich Genüge zu tun, will die EMCDDA den gesamten Bericht des Internen Auditdienstes vorlegen.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu, kad Agentūra turėtų svarstyti galimybę programuojant kiekvieną savo operaciją taikyti H. Gantto diagramą, kad būtų galima glaustai nurodyti, kiek laiko kiekvienas darbuotojas skyrė konkrečiam projektui, ir skatinti vadovautis į rezultatus orientuotu požiūriu. Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų geriau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais. 2009 m. Audito Rūmai vėl nustatė daug asignavimų perkėlimų, todėl Agentūra turi toliau siekti gerinti savo biudžeto planavimą ir stebėseną, kad biudžeto perkėlimų būtų kuo mažiau. Taip pat Agentūra turi imtis priemonių ir pašalinti esamus trūkumus darbuotojų atrankos procedūrose, nes dėl šių trūkumų kyla pavojus procedūrų skaidrumui.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He apoyado este informe. El Tribunal de Cuentas afirma que las cuentas de esta Agencia son fiables, y sus operaciones, legales y regulares. Valoro para fijar mi posición la aprobación de su plan plurianual para cinco años, aunque –tal y como manifiesta el Tribunal de Cuentas– deberá mejorar la planificación y gestión presupuestarias. No obstante, la valoración de sus actividades ha sido positiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 rispetto al bilancio generale relativo all´Agenzia europea per la sicurezza marittima poiché, nonostante la precedente assenza di un programma pluriennale e la rilevante preoccupazione che induce l´elevata presenza di storni di bilancio nel 2008, l´Agenzia ha mostrato miglioramenti di gestione e nel complesso la Corte dei conti ha valutato positivamente i conti annuali e le operazioni sottostanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Os desastres ambientais dos navios Erika e Prestige puseram claramente a nu a necessidade de fazer mais pela segurança marítima a nível europeu. A Agência, apropriadamente sediada em Lisboa, tem importantes competências nesta matéria e merece ser apoiada nas suas exigentes tarefas. Esta Agência deverá, porém, esforçar-se para melhorar as suas políticas de planeamento e monitorização.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, desidero in primo luogo ringraziare il relatore per l'eccellente lavoro svolto. Con il voto odierno ho espresso il mio parere favorevole in merito alla concessione del discarico all'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009. Vorrei però sottolineare il riscontro, da parte della Corte dei conti, di un numero elevato di storni di bilancio nel 2009 ed unirmi alla richiesta, formulata all'Agenzia, di impegnarsi al fine di riuscire a migliorare, in vista dei bilanci successivi, la sua pianificazione e il controllo di bilancio al fine di ridurre il numero di storni.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję pracę Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu. Uważam również, że postępowym w przypadku jej działań oraz poprawy dalszej pracy będzie przyjęcie w marcu 2010 roku pięcioletniej strategii. Dlatego też postanowiłem zagłosować za absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to grant discharge to the European Maritime Safety Agency for its 2009 budget but call on the Agency to further reduce the number of posteriori commitments (i.e. legal commitments that were entered into before the corresponding budgetary commitments were made); reminds the Agency that, since 2006, the Court of Auditors has reported infringements of Article 62(1) of the Financial Regulation; welcomes, nevertheless, the Agency’s efforts to improve this situation by providing ad hoc training to avoid posteriori commitments.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório aprova o encerramento das contas da Agência Europeia da Segurança Marítima relativas ao exercício de 2009.

Tendo o Tribunal de Contas obtido garantias razoáveis de que as contas anuais do exercício de 2009 desta Agência são fiáveis e de que as operações subjacentes são legais e regulares, considero que este Parlamento deverá aprovar o relatório em apreço.

Não obstante, sublinha-se o facto de o Tribunal de Contas ter, uma vez mais, registado um elevado número de transferências orçamentais em 2009 (49 em 2009, 52 em 2008 e 32 em 2007), sendo desejável que a Agência melhore o seu planeamento e monitorização para assim reduzir o número de transferências.

Será também desejável que a Agência elabore, no futuro, um quadro a anexar ao próximo relatório do Tribunal de Contas, apresentando uma comparação das suas operações levadas a efeito durante o ano objecto da quitação e no exercício precedente, permitindo desta forma à autoridade de quitação avaliar mais eficazmente o desempenho da Agência de ano para ano.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Agência Europeia da Segurança Marítima relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Agência, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director Executivo da Agência Europeia da Segurança Marítima pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the European Maritime Safety Agency discharge in respect of the implementation of the Agency’s budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento Europeo concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Il Parlamento Europeo si compiace del fatto che la Corte dei conti abbia considerato affidabili i conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2009 e constata che le operazioni sono state, nel complesso, legittime e regolari.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Le vote de la décharge 2009 sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) a permis à notre Parlement de valider la bonne gestion de cette Agence et une utilisation de ses crédits conforme à ses objectifs. Je salue ce vote, qui réaffirme l'attachement de notre Assemblée à cette Agence qui exerce un rôle décisif de surveillance et de contrôle des mers européennes. Alors que les pressions sur l'espace maritime s'accentuent, il est de notre devoir d'être extrêmement vigilants quant à son utilisation. À ce titre, je me félicite particulièrement que les propositions contenues dans mon Rapport de 2008 sur le contrôle par l'État du port soient devenues des principes essentiels de l'activité de l'AESM, notamment en ce qui concerne les inspections des navires et la coordination entre les différents systèmes nationaux de contrôle par l'Agence. La mer est un espace que tous les Européens ont en commun et qui fait partie de notre patrimoine. C'est en favorisant les échanges de bonnes pratiques, en luttant sans relâche contre la pollution et les activités illicites en mer et en prévenant les accidents que nous pourrons tirer profit de manière durable des potentialités de croissance de la mer.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Auch die Mittel der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs wurden 2009 um 3,8 % gekürzt. Die Aufgaben der Agentur, welche Umweltkatastrophen auf See einschließen, sind angesichts des Zustands der EU-Gewässer besonders wichtig. Ich habe der Entlastung zugestimmt, da die gelisteten Mängel in erster Linie die Auftragsvergabe und das Personalausleseverfahren betrafen, während der Rechnungshof sich positiv über den Jahresabschluss 2009 aussprach. Allerdings müssen diese Mängel 2010 behoben werden und die „sehr wichtigen“ IAS-Empfehlungen allesamt umgesetzt werden, um eine Entlastung 2010 zu rechtfertigen.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui bei Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai Agentūros 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Pritariu pranešėjui, kad Agentūra turi sustiprinti savo vidaus kontrolės priemones siekiant užtikrinti, kad būtų teisingai įgyvendinamos sutartys ir taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Taip pat Agentūra turi reguliariai informuoti apie jos finansines procedūras ir atitinkamų finansų pareigūnų ir veiklos subjektų pareigas. Vis dar esama trūkumų vykdant Agentūros darbuotojų atrankos procedūras, dėl kurių kyla pavojus šių procedūrų skaidrumui. Agentūra turi ištaisyti šią padėtį ir informuoti Europos Parlamentą apie veiksmus, kurių ji ėmėsi. Taip pat pritariu, jog Agentūra ex post kontrolę turi vykdyti naudojantis profesionalių darbuotojų paslaugomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de este informe en vista de que el Tribunal de Cuentas ha declarado tener garantías suficientes de que las cuentas de 2009 de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información son fiables y de que las operaciones son legales y regulares, y de que el 5 de mayo de 2010 el Parlamento aprobó la gestión en la ejecución del presupuesto del Director Ejecutivo de dicha Agencia para el ejercicio 2008, aun aceptando que debe mejorar la transparencia tanto en la estimación como en relación con los titulares de los proyectos, los procedimientos de contratación pública y el seguimiento de irregularidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione poiché ho preso atto, attraverso la dettagliata relazione, della correttezza delle procedure adottate e di quali passaggi siano apparsi poco trasparenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A desmaterialização dos contactos entre as pessoas e o uso crescente de diversas plataformas na Internet recomendam a inclusão da cibersegurança na categoria de matéria essencial para a União Europeia. Na verdade, na Internet acumula-se cada vez mais informação, e os cidadãos usam crescentemente a rede para as mais diversas funções do seu dia-a-dia. Semelhante circunstância aumenta exponencialmente os riscos de violação de privacidade e de utilização ilícita de dados, informações, sons ou imagens de terceiros.

O Tribunal de Contas atestou a fiabilidade das suas contas, mas aponta diversas correcções por fazer.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Ó bunaíodh í, tá tacaíocht ríthábhachtach á tabhairt ag an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí don Choimisiún Eorpach agus do na Ballstáit, go háirithe ó thaobh sábháilteachta muirí de agus maidir leis an truailliú ó longa a chosc.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Nors Audito Rūmai ir nustatė viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų, ypač susijusių su nepakankamu pagrindų sutarties biudžeto įvertinimu. 2009 m. Agentūros biudžetas buvo 3,5 proc. mažesnis negu 2008 m. biudžetas. Manau, kad esamus trūkumus reikia taisyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il controllo finanziario dell’esecuzione del bilancio comunitario avviene a tre livelli: un controllo interno, nell’ambito di ogni istituzione, un controllo esterno effettuato dalla Corte dei conti europea e una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo. Con il voto odierno è stato concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione rispetto all'esercizio 2009, chiudendo, quindi, la procedura per il 2009. Ho espresso il mio voto favorevole sulla base delle dichiarazioni della Corte dei conti, la quale ha affermato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali per l'esercizio 2009 e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the European Network and Information Security Agency and, in doing so, I note with disappointment that there has been no progress since the previous year concerning the refund of EUR 45 000 which is the amount of VAT paid in advance by the Agency to the tax authorities of the host Member State; urges, therefore, the Agency to inform the discharge authority when this refund is made by the host Member State.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Agência, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director Executivo da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the European Network and Information Security Agency discharge in respect of the implementation of the Agency’s budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione rispetto all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo sottolinea che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali per l'esercizio 2009 e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe der Entlastung nicht zugestimmt. Die vom Internen Auditdienst (IAS) aufgelisteten Mängel sind zu viele und zu gravierend. Um nur einen zu nennen: Nach einer erneuten Prüfung der Auftragsvergabe durch die Agentur wurden in diesem Bereich erneut Schwachstellen geortet. Die 18 Empfehlungen des IAS zur Verbesserung der Agenturleistungen sind umfassend und ohne Verzögerung umzusetzen. Nachdem aber die Agentur selbst 5 der 18 Empfehlungen zurückgewiesen hat, scheint sogar der dafür notwendige Wille zu fehlen.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Europos geležinkelių agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai pranešė Europos Parlamentui, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog dėl to, kad Agentūros veikla vykdoma dviejose vietose (Lilyje ir Valansjene) kyla papildomų išlaidų. Dėl to manau, kad Taryba turi imtis veiksmų, kad būtų pakeistas sprendimas, kuriuo Agentūra įpareigojama turėti dvi būstines. Manau, jog Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų geriau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais. Palankiai vertinu, kad Agentūra, atsižvelgdama į Audito Rūmų pastabas, įdiegė centralizuotą gaunamų sąskaitų faktūrų registravimo sistemą. Ši priemonė yra būtina siekiant užtikrinti visų sąskaitų faktūrų savalaikį registravimą ir ją taikant išvengiama mokėjimų vėlavimų. Sveikintina Agentūros iniciatyva sukurti vidaus audito struktūrą, kurios paskirtis – teikti paramą ir patarimus direktoriui ir administracijai vidaus kontrolės, rizikos vertinimo ir vidaus audito klausimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de la aprobación de la gestión presupuestaria de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2009 porque el Parlamento, en el mes de mayo, aprobó la gestión de su Director. Comparto, no obstante –tal y como consta en el informe–, que debe mejorarse la gestión de los créditos prorrogados porque incumplen el criterio de la anualidad presupuestaria, así como las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas respecto a la demora de las adjudicaciones. Valoro de forma positiva el esfuerzo realizado para la implantación desde el mes de septiembre de un sistema centralizado de registro de entrada de facturas que permitirá mejorar la gestión de las mismas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 rispetto al bilancio generale dell´Agenzia ferroviaria europea poiché, come riportato nella relazione, la gestione delle risorse è stata nel complesso positiva. Sono altresì d´accordo sulla necessità di apportare alcuni miglioramenti nel campo della revisione dei conti e gestione di bilancio al fine di ridurre il livello di riporti e annullamenti ancora troppo elevato.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O sector ferroviário europeu ressente-se da incompatibilidade das regras técnicas e de segurança nacionais que constituem uma séria desvantagem para o seu desenvolvimento. Compete à Agência reduzir esse fosso e estabelecer objectivos comuns de segurança. A circunstância de ter duas sedes acarreta um acréscimo de custos que talvez não tenha razão de ser. O atraso na execução de diversas actividades pôs em causa o princípio da anualidade orçamental, circunstância que motivou a transição de dotações orçamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Agentūros 2009 m. biudžetas buvo 16,6 proc. didesnis nei 2008 finansiniais metais. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Nerimą kelia tai, kad yra išreišktas susirūpinimas dėl Audito Rūmams atlikus auditą nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų - per šiuos metus pasitaikė viešųjų pirkimų atšaukimo ir atidėjimo, taip pat pasikartojančių mokėjimo vykdymo vėlavimo atvejų ir esminių darbų programos pakeitimų. Audito Rūmai nustatė, jog pasitaikė trūkumų vykdant ilgalaikio turto inventorizaciją, tačiau pažymi, kad Agentūra užtikrino, jog jie bus ištaisyti 2010 m. ataskaitose. Manau, kad tai, jog ne visada žinoma ilgalaikio turto buvimo vieta, dar kartą įrodo, kad dalis problemų ir papildomų išlaidų kyla dėl to, jog dirbama dviejose būstinėse. Tai ir nulėmė mano balsavimo motyvus.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, con il voto odierno il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Purtroppo, durante le procedure di controllo sono stati riscontrati annullamenti e ritardi nelle procedure di appalto, ritardi ricorrenti nell'esecuzione dei pagamenti e significative modifiche apportate al programma di lavoro annuale in corso di esercizio. Credo che problemi simili debbano essere evitati negli anni successivi. E proprio a tale fine, ritengo molto positiva la creazione, da parte dell'Agenzia, di una struttura di audit interno, incaricata di fornire sostegno e consulenza in materia di controlli interni.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009. Niemniej jednak uważam, że Rada powinna podjąć pewne kroki w zakresie likwidacji jednej z siedzib agencji, ponieważ generowane są w ten sposób niepotrzebne dodatkowe koszty. Natomiast do swojego sprawnego działania nie potrzebuje aż dwóch siedzib. Ponadto zaniepokojony jestem faktem złamania regulaminu pracowniczego i jego przepisów wykonawczych.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the European Railway Agency for its 2009 budget. However, I regret the shortcomings in the management of the fixed assets’ inventory identified by the Court of Auditors but note the Agency’s assurance that this will be remedied in the 2010 accounts; considers that uncertainty about the location of fixed assets is another illustration of the problems and additional costs arising from using two sites.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Agência Ferroviária Europeia relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Agência, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director da Agência Ferroviária Europeia pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Director of the European Railway Agency discharge in respect of the implementation of the agency's budget for the 2009 financial year.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo è preoccupato poiché la Corte ha nuovamente evidenziato annullamenti e ritardi nelle procedure di appalto, ritardi ricorrenti nell'esecuzione dei pagamenti e significative modifiche apportate al programma di lavoro annuale in corso di esercizio.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe mich hier der Stimme enthalten, da ich einer Aufschiebung der Entlastung den Vorzug gegeben hätte. Der vorliegende Bericht zeigt auf, dass über den Jahrestätigkeitsbericht nur unzureichende Angaben über Planung, Zuweisung und Inanspruchnahme der Humanressourcen übermittelt wurden. Weiters wird der vom Rechnungshof ausgedrückten Besorgnis über die erneuten Annullierungen und Verzögerung bei der Vertragsvergabe nur bedingt Rechnung getragen, wenn ein Bericht über die Nichtverwendung und geplante Verwendung der Mittel erst für nächstes Jahr eingefordert wird.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui bei Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai informavo Europos Parlamentą, jog Fondo 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertina Fondo ketinimą pagerinti profesinio švietimo ir mokymo sistemų veiksmingumą Fondo šalyse partnerėse ir parengti bendrą metodiką su tarptautinėmis organizacijomis ir dvišaliais donorais siekiant sustiprinti Fondo atliekamą vaidmenį. Manau, jog Fondas turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau vertinti Fondo veiklą skirtingais metais. Pritariu pranešėjui, kad Fondas turi laikytis didesnio tikslumo rengiant biudžeto procedūras. Tokiu būdu būtų galima išvengti nemažo biudžeto lėšų perkėlimo skaičiaus. Taip pat palankiai vertinu Fondo iniciatyvą pateikti Europos Parlamentui Vidaus audito tarnybos metinę Fondo vidaus audito ataskaitą.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de este informe en vista de que el Tribunal de Cuentas ha declarado tener garantías suficientes de que las cuentas de 2009 de la Fundación Europea de Formación son fiables y de que las operaciones son legales y regulares, y de que el 5 de mayo de 2010 el Parlamento aprobó la gestión en la ejecución del presupuesto del Director de la Fundación para el ejercicio 2008. Comparto el contenido total del informe y destaco la iniciativa de la Fundación de facilitar a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria el informe de auditoría interna del SAI, por ser un gesto de transparencia que debería ser seguido por otras agencias.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 relativo alla Fondazione europea per la formazione poiché nel complesso, come sottolineato nella relazione la gestione dei conti e delle operazioni risulta legittima e regolare. Considero tuttavia preoccupante la scarsa trasparenza nelle procedure di selezione del personale e l´inchiesta aperta dall´Ufficio europeo per la lotta antifrode. Mi auguro che la Fondazione prenda i giusti provvedimenti a riguardo al fine di migliorare le proprie performances.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Fundação Europeia para a Formação (FEF) tem por objectivo contribuir para o desenvolvimento dos sistemas de formação profissional, reforçando a cooperação no domínio da formação profissional e assegurando a coordenação da ajuda. As actividades da FEF abrangem os países candidatos à adesão à União Europeia, países dos Balcãs Ocidentais, países da Europa Oriental e da Ásia Central e países parceiros mediterrânicos. As questões relacionadas com a formação profissional envolvendo países terceiros justificam as cautelas quanto ao rigor na aplicação das verbas disponíveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Tačiau nerimą kelia tai, kad yra išreišktas susirūpinimas dėl Audito Rūmų išvadų, susijusių su nepakankamai skaidriomis įdarbinimo procedūromis ir dėl tyrimą (OF/2009/0370) pradėjusios Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) intervencijos. Būtina šalinti visus trūkumus, kad būtų pasiektas didesnis skaidrumas ir nekiltų abejonių dėl Europos mokymo fondo veiklos.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2009, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti, ho espresso il mio voto favorevole alla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2009. Ovviamente, ogni dibattito sul discarico si colloca in un contesto particolare, e quello odierno si svolge nel contesto della crisi economico - finanziaria, che ha generato problemi finanziari e di bilancio per alcuni Stati Membri. Nonostante tali difficoltà, mi congratulo con la Fondazione per la sua intenzione di migliorare il rendimento dei sistemi di istruzione e di formazione professionale nei paesi partner della Fondazione (Processo di Torino) provvedendo, al contempo, ad attuare una revisione approfondita delle proprie procedure di assunzione.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give the European Training Foundation discharge for its 2009 budget and welcome the Foundation’s initiative of providing the discharge authority with the IAS Annual Internal Audit Report concerning the Foundation. Parliament considers this to be a sign of transparency and a best practice to be followed by all other Agencies.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Fundação Europeia para a Formação relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Fundação, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director da Fundação Europeia para a Formação pela execução do orçamento da Fundação para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Director of the European Training Foundation discharge in respect of the implementation of the foundation’s budget for the 2009 financial year.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. ? Die Entlastung wurde erteilt. Es wurde im Bericht positiv vermerkt, dass der Haushalt von 2009 ein tatsächliches Bild der Finanzsituation der Stiftung liefert. Die Haushaltsmittel wurden gegenüber 2008 um 0,5% reduziert. Durch die verstärkte Koordinierung mit dem Europäischen Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOF) könnte weiteres Einsparungspotential gefunden werden. Der beanstandeten mangelnden Transparenz bei Personaleinstellungen will die Stiftung mittels einer gründlichen Prüfung des Verfahrens bekommen.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai pranešė Europos Parlamentui, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais. Palankiai vertinu, kad Agentūra ėmėsi iniciatyvos iki 2020 m. parengti technologinių naujovių ekologiškose darbo vietose poveikio saugai ir sveikatai prognozes. Manau, jog Agentūrą turi sumažinti padidėjusį panaikinamų asignavimų lygį ir informuoti Europos Parlamentą apie veiksmus, kurių buvo imtasi. Agentūra turi ypač didelį dėmesį skirti metų pabaigoje vis dar nepanaudotiems asignavimams, siekiant numatyti galimybę nepanaudotas lėšas naudoti tolesniems finansiniams ir teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 sul bilancio dell´Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro poiché ritengo che, malgrado alcune incoerenze rilevate dalla Corte dei conti nella gestione di alcuni fondi e irregolarità riguardanti una gara di appalto, nel complesso la gestione possa dirsi positivamente condotta. Condivido inoltre le osservazioni della Corte dei conti sulla necessità che vengano realizzati miglioramenti a livello di programmazione e monitoraggio delle attività, al fine di ottimizzare l´utilizzo degli stanziamenti disponibili.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à quitação orçamental da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho em 2009, uma vez que contribui para o escrutínio da utilização de fundos por parte das instituições europeias. É de realçar a afectação de fundos desta Agência para algumas medidas relacionadas com a saúde e segurança das mulheres trabalhadoras.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Esta Agência é responsável por fornecer às instâncias comunitárias, aos Estados-Membros e aos meios interessados informações de carácter técnico, científico e económico, úteis no domínio da segurança e da saúde no trabalho. Estas informações são essenciais para permitir aquilatar quais as condições de segurança e saúde no trabalho na União e quais são as melhores práticas que, neste domínio, vigoram no espaço europeu.

Não obstante a atestação da fiabilidade das contas da Agência pelo Tribunal de Contas e a circunstância de ter coordenado eficazmente a rede de agências durante o processo de quitação relativo ao exercício de 2009, o relator considerou, nomeadamente, que aquela não haveria prestado suficiente informação quanto à comparação das acções executadas em anos subsequentes. Julgo que tal informação é relevante e deveria acompanhar um quadro a anexar ao próximo relatório do Tribunal de Contas, tal como sugerido.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai padarė pastabą dėl viešųjų pirkimų procedūros trūkumo (išlaidos pagal bendrąją viešųjų pirkimų sutartį viršijo maksimalią nustatytą ribą).Agentūros 2009 m. biudžetas buvo 15 100 000 EUR, kuris, palyginti su 2008 m. biudžetu, padidėjo 0,6 proc. Manau, kad būtina Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai pašalinti viešųjų pirkimų procedūrų trūkumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2009, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti, ho espresso il mio voto favorevole alla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2009. Chiaramente, ogni dibattito sul discarico si colloca in un contesto particolare, e quello odierno si svolge nel contesto della crisi economico - finanziaria, che ha generato problemi finanziari e di bilancio per alcuni Stati membri. Nonostante tali difficoltà, mi congratulo con l'Agenzia per i progressi realizzati (nonostante qualche errore) e per l'efficace lavoro svolto in qualità di coordinatore della rete di agenzie durante la procedura di discarico 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the European Agency for Safety and Health at Work. I welcome the Agency’s initiative of providing the discharge authority with the Internal Audit Service (IAS)'s Annual Internal Audit Report. I congratulate the Agency on its considerable progress in this respect. Parliament acknowledges that all ‘very important’ recommendations issued by the IAS to the Agency were adequately implemented and closed, except the recommendation on validation of accounting systems, which was downgraded to ‘important’ as a result of its partial implementation; it calls, accordingly, on the accounting officer of the Agency to describe the methodology used in the validation of its accounting system; and it supports the idea of developing cooperation within the existing Inter-Agency Accountants Network in order to come up with common requirements and develop a common methodology for validation of the accounting systems in agencies.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Agência, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Director of the European Agency for Safety and Health at Work discharge in respect of the implementation of the agency's budget for the 2009 financial year.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo accoglie con favore l'iniziativa dell'Agenzia di avviare un'analisi previsionale sull'impatto delle innovazioni tecnologiche sulla sicurezza e la salute nei "posti di lavoro verdi" entro il 2020. Prende inoltre atto della raccolta di dati sulla salute e la sicurezza delle donne sul lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Die Entlastung wurde erteilt. Die Agentur, in der sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer vertreten sind und welche Unternehmen berät, wie bessere Arbeitsbedingungen auf einfachem und effektivem Weg erreicht werden können, kämpft mit Unregelmäßigkeiten im Bereich der Auftragsvergabe sowie mit dem Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit. Andererseits hat die Agentur bereits ihre Zusicherung gegeben, auf diese Schwierigkeiten ein besonderes Augenmerk zu haben, überdies hat sie durch die Bereitstellung des internen Prüfberichts maximale Transparenz gewährleistet.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą bei pritariau Euratomo tiekimo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai informavo Europos Parlamentą, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Agentūra neturi savo atskiro biudžeto ir iš tiesų yra integruota į Komisijos sudėtį. Pritariu pranešėjui, kad tokia padėtis gali būti nesuderinama su Agentūros statutu ir kad kyla klausimas, ar reikia išlaikyti dabartinę Agentūros formą ir organizaciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per l´Agenzia di approvvigionamento Euratom in quanto ha condotto una gestione finanziaria precisa e oculata. Ritengo, tuttavia, che sia necessario, come riportato nella relazione, rivedere la posizione giuridica dell´Agenzia, essendo essa ancora integrata nella Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comunidade Europeia da Energia Atómica (EURATOM) intervém nos domínios ligados à energia atómica, nomeadamente a investigação, a elaboração de normas de segurança e a utilização pacífica da energia nuclear. Através da criação desta agência, a EURATOM visou assegurar um aprovisionamento regular e equitativo de minérios, matérias-primas e materiais cindíveis especiais na União Europeia. Não obstante as recentes inquietações decorrentes do acidente da central de Fukushima, a energia nuclear faz parte do cabaz energético europeu. O aprovisionamento de tais matérias que permitam assegurar a prossecução dos objectivos da Agência é, pois, essencial para manter a actividade da EURATOM.

O relator constatou a integração efectiva da Agência na Comissão e a inexistência de um orçamento autónomo, que motiva a reflexão sobre a utilidade de a manter nos actuais moldes. Não possuo informação suficiente para tomar partido, mas julgo que deve optar-se pela solução menos onerosa para os cofres comunitários e que ofereça maior eficiência e transparência.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Alors que le budget pour Euratom est de 5,5 milliards d'euros contre 1,2 pour les énergies renouvelables, par principe, je ne souhaite pas donner mon quitus à la gestion d'Euratom. Il est grand temps d'inverser la tendance, c'est pourquoi je me suis abstenue sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei in primo luogo ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto. Come è noto, il controllo finanziario dell’esecuzione del bilancio comunitario avviene a tre livelli: un controllo interno, nell’ambito di ogni istituzione, un controllo esterno effettuato dalla Corte dei conti europea e una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo. Con il voto odierno si conclude la procedura di controllo finanziario, attraverso la concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009 dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom, i cui conti sono risultati legittimi ed affidabili.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the Euratom Supply Agency. In doing so, I note that, in 2009, the agency did not receive any subsidy to cover its operations. The Commission bore all expenses incurred by the agency for the implementation of the 2009 budget. This situation has persisted since the creation of the agency in 2008. In the absence of an autonomous budget, the agency is de facto integrated into the Commission. To me, this raises the issue of the need to maintain the agency in its current form and organisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Agência de Aprovisionamento da EURATOM relativas ao exercício de 2009, acompanhado das respostas da Agência, votei favoravelmente a presente decisão, que dá quitação ao Director-Geral da Agência de Aprovisionamento da EURATOM pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Director-General of the Euratom Supply Agency discharge in respect of the implementation of the agency’s budget for the 2009 financial year.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo sottolinea che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2009, nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe mich bei der Entlastung der Euratom-Versorgungsagentur, welche mit der Aufgabe betraut wurde, die Versorgung der Europäischen Union mit spaltbarem Material (inklusive eventueller Bevorratung) zu sichern, meiner Stimme enthalten. Laut dem vorliegenden Bericht gibt es derzeit Unstimmigkeiten in Bezug auf die gegenwärtige Organisation der Agentur und ihre juristische Form. Dabei wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Agentur in ihrer momentanen Form und mit der gegenwärtigen Organisation beibehalten werden muss. Ich hätte diese Frage gerne – auch im Hinblick auf das derzeitige europaweite Umdenken im Zusammenhang mit der Atomkraft – geklärt gewusst.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui bei Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai informavo Europos Parlamentą, jog Fondo 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertinu Fondo ketinimą pateikti operacijų, atliktų metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių metų operacijomis. Tai padės Europos Parlamentui veiksmingiau įvertinti Fondo veiklą skirtingais metais. Manau, kad Fondo 2005–2008 m. veiklos programos ex post vertinimas Fondui yra labai naudingas. Šis vertinimas Fondui suteikia naudingos patirties ir rekomendacijų, susijusių su jo būsimo planavimo etapo užduotimis. Pritariu pranešėjui, jog Fondas turi toliau plėtoti jo naudojamą veiklos rezultatų stebėsenos sistemą „Eurofound“ siekiant užtikrinti, kad į jo veiklos stebėsenos rezultatus būtų atsižvelgiama priimant su valdymu susijusius sprendimus bei rengiant planus. Taip pat manau, jog Fondas turi imtis veiksmų siekiant pagerinti savo vertinimo ir atrankos procedūrą viešųjų pirkimų srityje bei išvengti vertinimo klaidų ir neatitikimų, kurias nustatė Audito Rūmai, kartojimosi ateityje. Be to, Fondas turi pasirūpinti, kad lėšos būtų naudojamos tik esant asignavimų patvirtinimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 sul bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro poiché, dall´analisi condotta dalla Corte dei Conti sulla contabilità e le operazioni ad essa sottostanti, si evince che la Fondazione ha condotto un lavoro corretto, puntuale e trasparente. Nonostante alcune carenze rilevate nelle procedure di assunzione e di appalto, il mio giudizio non cambia in quanto ritengo che ci siano buone prospettive di miglioramento per il futuro e la volontà da parte dell´Istituzione di metterle in atto.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à quitação orçamental da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho em 2009, uma vez que contribui para o escrutínio da utilização de fundos por parte das instituições europeias. Apesar de o Tribunal de Contas ter declarado legais e regulares as operações subjacentes às contas anuais, é de assinalar que as primeiras contas apresentadas pela Fundação comportavam graves lacunas. No futuro, a Fundação deverá aplicar correctamente os procedimentos de encerramento de exercício e respeitar os prazos de apresentação das suas contas através de mais acções de formação e de recursos suplementares.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (EUROFOUND) é um órgão tripartido da União, instituído em 1975 no intuito de contribuir para a planificação e o estabelecimento de melhores condições de vida e de trabalho na Europa. Mais em concreto, avalia e analisa as condições de vida e de trabalho, dá pareceres autorizados e conselhos aos responsáveis e principais agentes da política social, contribui para a melhoria da qualidade de vida e informa sobre as evoluções e as tendências, em especial as que provoquem mudanças.

A transparência da gestão dos respectivos recursos humanos ofereceu dúvidas ao relator, dúvidas essas que foram corroboradas pelos restantes membros da Comissão dos Orçamentos. Creio haver vantagem em que se dissipem tais preocupações.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Fondo 2009 m. biudžetas buvo 20 200 000 EUR, t. y. 3,8 proc. mažesnis nei 2008 finansiniais metais. Tačiau atlikę vienos atviros viešųjų pirkimų procedūros auditą Audito Rūmai nustatė vertinimo klaidų ir anomalijų, kurios turėjo įtakos procedūros kokybei. Todėl Fondas turi imtis veiksmų siekiant pagerinti savo vertinimo ir apžvalgos procedūrą siekiant išvengti tokių klaidų kartojimosi ateityje. Yra apgailestaujama dėl to, kad Audito Rūmai turėjo pateikti pastabų dėl Fondo biudžeto ir finansų ataskaitos, ypač dėl to, kad Fondo pateiktose pirminėse preliminariose ataskaitose buvo rimtų trūkumų, pagal kuriuos galima spręsti apie Fondo finansinės organizacijos spragas. Manau, kad į išreikštas pastabas ir susirūpinimą būtina atsižvelgti ir imtis atitinkamų priemonių.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, sia la Corte dei conti che la commissione per il controllo dei bilanci hanno dato parere positivo sull'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2009. Per tali motivi, il Parlamento concede oggi con il proprio voto il discarico in relazione all'esercizio 2009. Tengo però a sottolineare la presenza di alcuni errori e anomalie, riscontrate dalla Corte dei conti nella fase di valutazione di una procedura aperta di appalto, che hanno inciso sulla qualità della procedura stessa. Mi unisco, pertanto, alla richiesta volta a far adottare alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro provvedimenti atti a migliorare le sue procedure di valutazione e di revisione.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to European Foundation for the Improvement of Living and Working conditions but call on the Foundation to make sure that appropriations are made available only when the corresponding assigned revenue has been received; notes, in fact, that the Court of Auditors reported that, contrary to its Financial Regulation (Article 19), the Foundation's budget did not provide for specific headings for various programmes financed from assigned revenue; notes, moreover, that under a programme financed by assigned revenue, the Foundation committed EUR 184 000, although the assigned revenue actually received was only EUR 29 000. I regret that the Court of Auditors was compelled to comment on the budgetary and financial statement of the Foundation, especially to the effect that the initial provisional accounts presented by the Foundation contained serious shortcomings, pointing to significant weaknesses in the financial organisation of the Foundation; welcomes the Foundation's confirmation that it will ensure, through additional training and resources, that its implementation of year-end procedures and its adherence to the deadlines for the presentation of its accounts is correct

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Director of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions discharge in respect of the implementation of the Foundation's budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo rileva che la Corte dei conti ha riscontrato errori e anomalie nella fase di valutazione di una procedura aperta di appalto, che hanno inciso sulla qualità della procedura. Invita pertanto la Fondazione ad adottare provvedimenti volti a migliorare le sue procedure di valutazione e di revisione, per evitare il ripetersi di tali errori in futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe mich bei dieser Entlastung der Stimme enthalten. Der Bericht listet eine Reihe von Mängeln auf, gleichzeitig jedoch verweist er auf Zusagen der Stiftung, diese wirkungsvoll zu beheben. Dies ist zwar zu begrüßen, jedoch war – aufgrund der Qualität der Mängel (bereits seit 2006 werden Unzulänglichkeiten bei den Einstellungsverfahren festgestellt, der vorläufige dem Rechnungshof vorgelegte Rechnungsabschluss enthielt schwerwiegende Fehler, resultierend aus Schwachstellen in der Finanzorganisation) einer Entlastung nicht zuzustimmen. Qualifiziertes Personal sollte die Vorgänge in der Stiftung in Dublin einer eingehenden Prüfung unterziehen, und nachdem die daraus resultierten notwendigen Änderungen vorgenommen worden sind, sollte erst über eine Entlastung abgestimmt werden.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą bei pritariau Eurojusto 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Pagal Audito Rūmų pateiktą informaciją, Eurojusto 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertinu Agentūros iniciatyvą įtraukti pagrindinius veiklos rodiklius į savo 2010 m. skyriaus planus. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turi informuoti Europos Parlamentą apie šiuos pagrindinius rodiklius ir jų sąsajas su Eurojusto tikslais, biudžetu ir veiklos programa. Susiejus rodiklius su tikslais, biudžetu ir Agentūros veiklos programa suinteresuotos šalys galės geriau įvertinti Eurojusto veiklą. Pažymėtina, kad Audito Rūmai nepateikė pastabų dėl 2009 m. perkeltų asignavimų ir panaikintų asignavimų lygio. Teigiamai vertinu, kad Agentūra nustatė priemones, kurias taikant bus galima įvertinti atitinkamų produktų ir paslaugų rinkos vertę prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūrą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per Eurojust poiché, come risulta dalla relazione, ha condotto una gestione delle risorse estremamente positiva e trasparente mediante l´utilizzo di molti indicatori esplicativi della situazione finanziaria. Mi rammarico però delle continue sollecitazioni che la Corte dei conti ha dovuto fare in ambito di appalti e procedure di assunzione del personale e che non hanno ancora ricevuto una giusta risposta o soluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Eurojust é um organismo da União Europeia que ajuda investigadores e delegados do Ministério Público em toda a UE a trabalhar em conjunto na luta contra a criminalidade transfronteiras. Desempenha um papel fundamental no intercâmbio de informação e nos processos de extradição. A particular importância e sensibilidade destas matérias justificam que a Agência seja dotada de meios que lhe permitam prossegui-las eficazmente apesar de, como é óbvio, nas matérias da justiça e da repressão da criminalidade todos os meios disponíveis serem sempre insuficientes.

A gestão eficaz dos recursos humanos parece ser o principal problema da Agência. O facto de 24 % dos lugares da Agência permanecerem em aberto e de diversos lugares de chefia estarem ocupados por pessoal não efectivo faz temer pela continuidade e prossecução eficiente das actividades da Agência.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti Eurojusto 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Susilaikiau, kadangi Audito Rūmai vėl, kaip ir trejais ankstesniais finansiniais metais, nustatė viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų, taip pat Audito Rūmai vėl nustatė įdarbinimo procedūrų planavimo ir vykdymo trūkumų, o 2009 m. Agentūrai skirta subsidija siekė 6,4 proc. daugiau nei 2008 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il controllo finanziario dell’esecuzione del bilancio comunitario avviene a tre livelli: un controllo interno, nell’ambito di ogni istituzione, un controllo esterno effettuato dalla Corte dei conti europea e una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo. Con il voto odierno è stato concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2009. Ho dato il mio voto favorevole in quanto, a seguito dei controlli operati dalla Corte dei conti e dalla commissione per il controllo dei bilanci, è stato dichiarato dalla stessa Corte di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2009, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to Eurojust and congratulate the agency for establishing measures to estimate the market value of relevant products/services before commencing a procurement procedure. I consider this initiative an important practice to be followed by other agencies. I welcome, in addition, the agency’s annual procurement plan for 2009 which greatly helped Eurojust’s units and services in the management of their tenders. I consider that these initiatives improve the authorising officer’s guidance and control.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Administrative Director of Eurojust discharge in respect of the implementation of Eurojust’s budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore amministrativo di Eurojust per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo rileva con soddisfazione che la Corte dei conti non commenta il livello dei riporti e degli annullamenti di stanziamenti per il 2009 e che il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dovrebbe basarsi in misura maggiore sulle prestazioni di quest'ultima nel corso dell'esercizio.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe der Entlastung nicht zugestimmt. Großteils deshalb, da berichtgemäß von den 26 Empfehlungen, welche der Interne Auditdienst 2008 ausgesprochen hatte, gerade einmal 4 umgesetzt worden sind und die Umsetzung für 15 der anderen Empfehlungen bereits seit über 12 Monaten fällig wäre. Diesem Umstand ist sofort Abhilfe zu schaffen, bevor eine weitere Entlastung vorgenommen werden kann.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą bei pritariau Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai pranešė, jog agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Agentūros valdančioji taryba 2009 m. birželio mėn. priėmė daugiametį 2010–2013 m. planą, kuris padės jai geriau planuoti savo veiklą ir įvertinti riziką. Pritariu Agentūros iniciatyvai 2009 m. pradėti naudoti "Frontex veiklos valdymo sistemą" siekiant geriau informuoti Agentūros valdančiąją tarybą suteikiant jai duomenis apie Agentūros veiklos poveikį. Taip pat pritariu pranešėjui, jog reikalinga, kad Agentūra gerintų finansų valdymą, susijusį su valstybių narių patirtų išlaidų kompensavimu, kartu su tomis valstybėmis narėmis nustatant trūkumus ir sunkumus, kad bendradarbiaujant su jomis būtų surasti tinkami sprendimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per l´Agenzia europea per la gestione del coordinamento operativo alle frontiere esterne degli Stati membri dell´Unione europea (Frontex) poiché, come espresso nella relazione, l´analisi dei conti e delle operazioni risulta nel complesso positiva, regolare e legittima. Tuttavia mi trovo d´accordo con quanto riportato nella relazione dove si dice che, a causa di alcune incongruenze, procedure poco trasparenti e pendenze riportate nel bilancio, l´Agenzia dovrebbe migliorare la propria gestione finanziaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Agência Frontex tem por funções coordenar a cooperação operacional entre os Estados-Membros no domínio da gestão das fronteiras externas; apoiar os Estados-Membros na formação dos guardas de fronteiras nacionais, incluindo a definição de normas de formação comuns; realizar análises de risco; acompanhar a evolução da investigação relevante em matéria de controlo e vigilância das fronteiras externas; apoiar os Estados-Membros em circunstâncias que exijam assistência operacional e técnica reforçada nas fronteiras externas; facultar aos Estados-Membros o apoio necessário no âmbito da organização de operações conjuntas de regresso.

A crescente pressão migratória sobre as fronteiras da União e a necessidade de coordenação entre Estados-Membros justificam amplamente que se dote a Agência dos meios adequados ao cumprimento das funções que lhe foram confiadas. Não obstante, acompanho o relator na preocupação que manifestou quanto à existência de uma sobreavaliação de 27 % dos custos de pré-financiamento a autoridades fronteiriças constatada pelo Tribunal de Contas, bem como adiantamentos efectuados em excesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Susilaikiau, kadangi yra reiškiamas susirūpinimas tuo, kad Audito Rūmai pranešė apie asignavimų perkėlimus, apie kuriuos jie jau pranešė savo 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. metinėse ataskaitose ir ypač apgailestaujama dėl didelio asignavimų perkėlimų į kitus laikotarpius ir panaikinimų lygio nuo 2006 m. Taip pat antrais metais iš eilės Audito Rūmai praneša, jog Agentūra vykdė mokėjimus remdamasi vienašaliais sprendimais dėl dotacijų, kuriuos pasirašė Agentūra, nors galiojančiose taisyklėse nenumatyta tokio pobūdžio priemonė. Patikrinus 8 išankstinio finansavimo pasienio tarnyboms atvejus paaiškėjo, kad 27 proc. išlaidų yra pervertintos. 2009 m. užbaigtų veiksmų atveju turėjo būti išduoti daugiau kaip 40 susigrąžinimo pavedimų, siekiant atgauti sumokėtus per didelius avansus. O pats Agentūros 2009 m. biudžetas buvo beveik 28 proc. didesnis nei praėjusiais metais. Manau, kad į išreikštas pastabas ir susirūpinimą būtina atsižvelgti ir imtis atitinkamų priemonių.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il controllo finanziario dell’esecuzione del bilancio comunitario avviene a tre livelli: un controllo interno, nell’ambito di ogni istituzione, un controllo esterno effettuato dalla Corte dei conti europea e una procedura di scarico da parte del Parlamento europeo. Ho dato il mio voto favorevole sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Frontex per l'esercizio 2009 in quanto, a seguito dei controlli operati dalla Corte dei conti e dalla commissione per il controllo dei bilanci, è risultato che tutte le operazioni effettuate si sono svolte in piena legittimità e correttezza.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to Frontex, but observe that the Court of Auditors reported, for the second year running, that the agency paid out amounts on the basis of unilateral grant decisions signed by the agency, while the rules in force make no provision for this type of instrument. I note that the amount paid out was more than EUR 28 000 000 in 2009, and was EUR 17 000 000 in 2008. I welcome, nevertheless, the agency's initiative, made in response to the Court's observation, of signing a framework Partnership Agreement with Member State border authorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union discharge in respect of the implementation of the Agency's budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento Europeo concede il discarico al direttore all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009. Il Parlamento Europeo sottolinea che la Corte dei Conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2009 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni. Chiede all’Agenzia di migliorare la propria gestione finanziaria per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute dagli Stati Membri individuando, assieme a tali Stati Membri, le radici del problema per adottare soluzioni condivise.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Η Frontex, λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, καλείται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Σύμφωνα με την Frontex, το 95% των παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη μπαίνει από την Ελλάδα. Η απέλαση ενός λαθρομετανάστη κοστίζει 6500 ευρώ και, σύμφωνα με το «Δουβλίνο ΙΙ», η χώρα εισόδου είναι υπεύθυνη για την απέλασή του. Τα κράτη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ υφίστανται όλη την μεταναστευτική πίεση και έχουν μετατραπεί σε «μεταναστευτικές αποθήκες» όλης της Ευρώπης. Η Frontex πρέπει να υποστηριχθεί οικονομικά και λειτουργικά για να ενισχυθεί η φρούρηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και να προβλεφθεί ένας μηχανισμός κατανομής του συνολικού αριθμού των μεταναστών σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Le vote de cette décharge budgétaire approuve définitivement l'augmentation des dépenses de l'Agence communautaire Frontex, pour exercer sa mission de contrôle de nos frontières extérieures. Cette hausse significative du budget entre 2006 et 2009 était nécessaire et légitime. Elle correspond à un besoin de renforcer la coordination des États membres dans la lutte contre l'immigration illégale. Symbole de la politique migratoire de l'Union, l'Agence Frontex doit veiller à ce que son budget soit consacré à des actions concrètes qui régulent les courants migratoires. Je me félicite, à ce titre, de l'instauration d'un système de gestion de performance qui garantit une meilleure visibilité des actions de l'Agence. Le dispositif fondé sur les résultats facilite la comparaison des activités dans le temps, et donc leur évaluation. Ce vote positif est aussi, selon moi, un message politique fort du Parlement européen en faveur de la politique européenne d'immigration élaborée sous la Présidence française de l'Union. Domaine régalien autrefois réservé aux États membres, la sécurité des frontières est désormais assurée à l'échelle européenne. Cette gestion commune des frontières est un garde-fou indispensable au plein exercice d'une des libertés fondamentales de l'Union: la libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe mich der Stimme enthalten. Der Jahresabschluss 2009 wurde in allen wesentlichen Punkten als zuverlässig erklärt. Frontex leitete auch neue Initiativen zur Analyse seiner Maßnahmen, inklusive deren Auswirkungen, sowie zur Verstärkung der Transparenz und Objektivität bei der Personalauswahl ein. Der Rechnungshof musste 2009 jedoch erneut Mängel beanstanden, auf die bereits seit 2006 jährlich hingewiesen wurde. Das erneute Versäumnis, jene Mängel anzugehen und erfolgreich zu beheben, ist nicht hinnehmbar.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui bei Europos GNSS priežiūros institucijos 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai Agentūros 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Palankiai vertinu, jog didžioji dalis su programomis EGNOS ir „Galileo“ susijusios veiklos ir turto 2009 m. gruodžio mėn. buvo perduota Komisijai. Pažymėtina, jog duomenys apie Institucijos pajamas nebuvo įtraukti į galutinį 2009 m. biudžetą. Nustatyta ir darbuotojų atrankos procedūrų taikymų pažeidimų. Agentūra turėtų ištaisyti šiuos trūkumus ir informuoti Europos Parlamentą nustatyta tvarka.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 sul bilancio dell´Autorità europea di sorveglianza GNSS poiché è stata condotta una buona gestione per quanto riguarda la contabilità e i dati forniti sono ritenuti attendibili. Nel campo delle risorse umane restano tuttavia alcune incoerenze, sopratutto per quanto riguarda le procedure di selezione del personale, ritenute poco trasparenti. Mi auguro quindi che la suddetta Autorità si impegni ad apportare miglioramenti in questo campo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A autoridade supervisora tem por funções assegurar a gestão dos interesses públicos relativos aos programas europeus de radionavegação por satélite (GNSS) e agir na qualidade de entidade reguladora desses programas. As competências da empresa comum Galileo, que chegou ao termo em 31 de Dezembro de 2006, foram para ela transferidas a partir de 1 de Janeiro de 2007. Provisoriamente sediada em Bruxelas, o regulamento prevê que realize, entre outras, as seguintes atribuições, actualmente em revisão: gestão, herdada da empresa comum Galileo, do contrato com o operador encarregado de explorar o sistema Egnos; coordenação das acções dos Estados-Membros quanto às frequências necessárias ao funcionamento do sistema; cooperação com a Comissão na elaboração de propostas relativas ao programa; modernização do sistema; gestão de todos os aspectos relativos à protecção e segurança do sistema; acção na qualidade de autoridade europeia de homologação de segurança GNSS; gestão das actividades de investigação necessárias para o desenvolvimento e promoção dos programas europeus de GNSS.

Semelhante rol de competências denota a importância conferida à Agência e reforça a exigência de que esta compagine a sua actuação e os seus gastos com o orçamento que foi atribuído e que o cumpra no respeito das regras da respectiva execução.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti Europos GNSS priežiūros institucijos 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Institucijos 2009 m. biudžetas buvo 44 400 000 EUR, t. y. 64 proc. mažesnis negu 2008 finansiniais metais. Susilaikiau, kadangi yra apgailestaujama dėl to, kad esama darbuotojų atrankos procedūrų trūkumų, dėl kurių kyla pavojus šių procedūrų skaidrumui. Procedūras yra būtina skaidrinti, kad ateityje nekiltų abejonių šių agentūrų veikla.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, con il voto odierno il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2009. Ho espresso un voto favorevole sulla scorta delle valutazioni e relazioni effettuate dalla Corte dei conti e dalla commissione per il controllo dei bilanci, che hanno dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2009, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to give discharge to the European GNSS Supervisory Authority because the Court of Auditors stated that it has obtained reasonable assurances that the annual accounts for the financial year 2009 are reliable and that the underlying transactions are legal and regular.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the European GNSS Supervisory Authority discharge in respect of the implementation of the Authority’s budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo sottolinea le carenze nelle procedure di selezione del personale, spesso pregiudizievoli per la trasparenza delle procedure stesse. Rileva inoltre che il bilancio definitivo pubblicato dall'Autorità il 31 marzo 2010 non riflette il bilancio definitivo per il 2009 approvato dal consiglio di amministrazione e non ne include le entrate. Sollecita pertanto l'Autorità a rettificare la situazione e ad informare l'autorità di discarico delle modifiche apportate.

 
  
  

Relazione: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą bei bendrosios įmonės Artemis 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Pagal Audito Rūmų pateiktą informaciją, įmonės 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendroji įmonė dar tik pradeda veiklą ir 2009 m. pabaigoje dar buvo nebuvo pilnai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemų. Būtina nedelsiant sėkmingai užbaigti šių sistemų įdiegimą. Įmonės 2009 m. įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo rodikliai atitinkamai buvo 81 proc. ir 20 proc. Pritariu pranešėjui, kad įmonė tebėra pradiniame veiklos etape ir dėl šios priežasties suprantamas palyginti mažas mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis. Taip pat manau, jog atsižvelgiant į bendros įmonės biudžeto dydį ir užduočių sudėtingumą, ji turi apsvarstyti audito komiteto, kuris teiktų ataskaitas tiesiogiai valdančiajai tarybai, įsteigimo klausimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per l´Impresa comune "Artemis" poiché ha condotto una gestione finanziaria egregia per essere un´Agenzia ancora in fase di avviamento. Ritengo quindi che in futuro possano essere fatti miglioramenti e corrette le incongruenze riportate in bilancio per questo esercizio.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Empresa Comum Artemis implementa a iniciativa tecnológica conjunta (ITC) no domínio dos sistemas informáticos incorporados. Esta parceria público-privada destina-se essencialmente a apoiar o co-financiamento de iniciativas de investigação a nível europeu, bem como melhorar a cooperação entre os diferentes operadores do sector. Como bem refere o relator, a sua criação visou definir e executar uma agenda de investigação para o desenvolvimento de tecnologias-chave no domínio dos sistemas informáticos incorporados em diferentes áreas de aplicação, com vista a reforçar a competitividade e sustentabilidade da Europa e a permitir a emergência de novos mercados e aplicações sociais. A fase inicial em que ainda se encontra a Empresa permite acalentar grandes expectativas em relação às suas futuras realizações e desejar que justifique o investimento que nela vem sendo feito.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti bendrosios įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendrosios įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 46 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 8 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo rodikliai atitinkamai buvo 81 proc. ir 20 proc. Manau, kas bendroji įmonė tebėra pradiniame veiklos etape ir dėl šios priežasties suprantamas palyginti mažas mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, sia la Corte dei conti che la commissione per il controllo dei bilanci hanno dato parere positivo sull'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Artemis per l'esercizio 2009. Per tali motivi, il Parlamento concede oggi con il proprio voto il discarico in relazione all'esercizio 2009. Il bilancio dell'impresa é risultato, a seguito dei controlli effettuati, affidabile e le operazioni sottostanti legittime e regolari. Credo utile però, che l'impresa comune raccolga l'invito finalizzato a migliorare la sua documentazione dei processi e delle attività informatiche, nonché la mappatura dei rischi informatici, e a sviluppare un piano di continuità operativa e una politica di protezione dei dati.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to grant discharge to the Artemis Joint Undertaking but I believe that, in view of the size of its budget and the complexity of its tasks, the Joint Undertaking should consider establishing an audit committee reporting directly to the governing board.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the Artemis Joint Undertaking discharge in respect of the implementation of the Joint Undertaking's budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore esecutivo dell'Impresa comune Artemis per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo sottolinea che l'Impresa comune Artemis è stata costituita nel dicembre 2007 per definire e attuare una "agenda di ricerca" per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori di applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l'emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali.

 
  
  

Informe: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui ir bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Kaip informavo Audito Rūmai, 2009 finansinių metų SESAR metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą ir 2009 m. pabaigoje dar nebuvo pilnai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemas. Būtina užbaigti šių sistemų įdiegimą. Pritariu pranešėjo nuomonei, kad atsižvelgiant į bendrosios įmonės biudžeto dydį ir užduočių sudėtingumą, ji turi įsteigti audito komitetą, kuris atsiskaitytų tiesiogiai valdybai. Taip pat manau, kad įmonė turi toliau gerinti nuostatas dėl narystės ir bendro finansavimo. Tikiuosi, kad bendroji įmonė „Švarus dangus“ ateityje paspartins aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą ES, siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми колеги, имам няколко забележки относно функционирането на Съвместното предприятие „Чисто небе“ и за това не подкрепям освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година. Първо, откакто предприятието е било създадено, т.е. от 2007 г., то все още няма подписан договор с Белгия относно помещенията за служебно ползване, привилегиите и имунитетите и други. Как може едно предприятие да функционира правилно без да са осигурени тези основни нужди? Не е изненадващо, че изследователските дейности, финансирани предварително през 2008 г., не са изпълнени напълно през 2009 г. и само 65 % от предварителното финансиране е било използвано. Но най-вече ме безпокои фактът, че Съвместното предприятие още не беше въвело изцяло своите системи за вътрешен контрол и финансова отчетност, което застрашава прозрачността при изразходването на парите, идващи от европейските данъкоплатци.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 sul Bilancio relativo all´Impresa comune "Clean Sky" poiché, nonostante la presenza di alcune irregolarità nel bilancio dell´impresa, ritengo che si possa essere fiduciosi sul futuro miglioramento delle performance di auditing dell´Impresa, in quanto essa è ancora nella fase di avvio.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A criação da Empresa Comum Clean Sky ficou a dever-se à necessidade sentida de promover o desenvolvimento, a validação e a demonstração de tecnologias limpas de transporte aéreo na União Europeia, visando pô-las em prática assim que possível. Tal como a Empresa Comum Artemis, esta encontra-se ainda a começar a sua actividade. Tal não significa que não existam já procedimentos e práticas a corrigir, em particular no tocante à estrutura orçamental, como justamente é apontado pelo relator.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti bendrosios įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Bendroji įmonė „Švarus dangus“ įsteigta 2007 m. gruodžio mėn. siekiant paspartinti aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą ES, siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą ir 2009 m. pabaigoje dar nevisiškai buvo įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemas. Bendrosios įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 91 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 60 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 98 % ir mažiau nei 1 %. Manau, kas bendroji įmonė tebėra pradiniame veiklos etape ir dėl šios priežasties suprantamas palyginti mažas mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, sia la Corte dei conti che la commissione per il controllo dei bilanci hanno dato parere positivo sull'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2009. Per tali motivi, il Parlamento concede oggi con il proprio voto il discarico in relazione all'esercizio 2009. Il bilancio dell'impresa è risultato, a seguito dei controlli effettuati, affidabile e le operazioni sottostanti legittime e regolari. Credo utile però, che l'impresa comune raccolga l'invito finalizzato al completamento dell'attuazione dei controlli interni e del sistema d’informazione finanziaria, considerati, sopratutto, le dimensioni del bilancio e la complessità delle competenze ad essa attribuite.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2009. Zdaję sobie sprawę z faktu, że wspólne przedsiębiorstwo w dalszym ciągu znajduje się na etapie rozruchu. Niestety na tym etapie powstały liczne opóźnienia w projektach, przy wykorzystaniu 65% środków wstępnych. Dodatkowo nie została do tej pory ustalona siedziba w Belgii, co zdecydowanie utrudnia sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa „Czyste niebo”.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to grant discharge to the Clean Sky Joint Undertaking. I recognise that the Joint Undertaking is still in a start-up period. I am concerned, nevertheless, that the research activities pre-financed by the Commission in 2008 on behalf of the Joint Undertaking were not fully implemented during 2009 and that, as a result of delays in the projects, only EUR 8 700 000 or 65 % of the EUR 13 600 000 pre-financing was used. I am particularly concerned that the adoption, structure and presentation of the approved budget of the Joint Undertaking for 2009 were not in line with Regulation (EC) No 71/2008 setting up the Clean Sky Joint Undertaking, or with the Financial Rules of the Joint Undertaking. I therefore urge the Joint Undertaking to rapidly remedy this grave deficiency.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the Clean Sky Joint Undertaking discharge in respect of the implementation of the Joint Undertaking's budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al Direttore esecutivo dell'Impresa comune Clean Sky in relazione all'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo è dell'avviso che, considerate le dimensioni del bilancio e la complessità dei compiti che le sono conferiti, l'Impresa comune debba istituire un comitato di controllo che riferisca direttamente al consiglio di direzione.

 
  
  

Informe: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą ir bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai" 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kaip informavo Audito Rūmai, įmonės 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą, ir 2009 m. pabaigoje dar nebuvo pilnai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemų. Būtina užbaigti šių sistemų įdiegimą. Pritariu pranešėjui, kad įmonė turi toliau gerinti nuostatas dėl narystės ir bendro finansavimo bei užbaigti diegti savo vidaus kontrolės ir finansinės informacijos sistemą. Tikiuosi, kad ateityje bendroji įmonė „Naujoviški vaistai" pagerins vaistų kūrimo proceso veiksmingumą ir rezultatyvumą bei prisidės prie farmacijos sektoriaus gaminamų veiksmingesnių ir saugesnių naujoviškų vaistų.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми колеги, според мен Съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства би следвало изцяло да се финансира от фармацевтични компании или от другите си членове, които имат най-голям интерес това предприятие да съществува. Поради тази причина не подкрепям освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на това предприятие за финансовата 2009 година.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per l´Impresa comune "Iniziativa tecnologica congiunta concernente medicinali innovativi" in quanto, come risulta dalla relazione, l´Impresa ha ottenuto dalla Corte dei conti il giudizio di affidabilità dei propri conti e delle operazioni sottostanti. Ritengo però che, pur essendo in parte giustificabile per essere ancora in fase di avvio, l´Impresa dovrebbe completare la realizzazione dei propri sistemi di controllo e operare, nei prossimi esercizi, una gestione più oculata e trasparente.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Empresa Comum destina-se a melhorar a eficácia e eficiência do processo de desenvolvimento de fármacos para que o sector farmacêutico produza medicamentos inovadores mais eficazes e mais seguros. Assim, a Empresa Comum tem como objectivos contribuir para a execução do 7.º Programa-Quadro e apoiar a investigação e o desenvolvimento farmacêuticos nos Estados-Membros e nos países associados ao 7.º Programa-Quadro. Incentiva a participação das pequenas e médias empresas nas suas actividades e a cooperação entre o sector privado e o mundo universitário. A fase embrionária em que ainda se encontra não permite antever claramente como serão as suas execuções orçamentais futuras. Não obstante, deve, nomeadamente, persistir na conclusão dos seus sistemas de controlos internos e de informação.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti bendrosios įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė buvo įsteigta 2007 m. vasario mėn. siekiant reikšmingai pagerinti vaistų kūrimo proceso veiksmingumą ir rezultatyvumą, įgyvendinant ilgalaikį tikslą, kad farmacijos sektorius gamintų veiksmingesnius ir saugesnius naujoviškus vaistus. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą, ir 2009 m. pabaigoje dar buvo nevisiškai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemas. Tuo tarpu bendros įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 82 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 82 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 97 proc. ir 1 proc.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2009, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti, ho espresso il mio voto favorevole alla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio finanziario 2009. Come è noto, ogni dibattito sul discarico si colloca in un contesto particolare, e quello odierno si svolge nel contesto della crisi economico - finanziaria, che ha generato problemi finanziari e di bilancio per alcuni Stati membri. Pertanto, anche in un'ottica di controlli più efficaci, mi unisco alla richiesta formulata all'impresa comune, volta a chiedere l'inserimento, nel proprio regolamento finanziario, di un riferimento specifico ai poteri del servizio di audit interno della Commissione, in quanto suo revisore interno.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for discharge in respect of the implementation of the budget of the Joint Undertaking for the implementation of the Joint Technology Initiative on Innovative Medicines for the financial year 2009. I urge the Joint Undertaking to complete the implementation of its internal controls and financial information system as a matter of urgency.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the Joint Undertaking for the implementation of the Joint Technology Initiative on Innovative Medicines discharge in respect of the implementation of the Joint Undertaking's budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede al direttore esecutivo dell'Impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio finanziario 2009. Il Parlamento europeo chiede all'Impresa comune di inserire nel proprio regolamento finanziario un riferimento specifico ai poteri del servizio di audit interno della Commissione, in quanto suo revisore interno, sulla base delle disposizioni del regolamento finanziario quadro degli organismi comunitari.

 
  
  

Informe: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą ir bendros įmonės SESAR biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Audito Rūmai informavo, jog 2009 finansinių metų SESAR metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą ir iki 2009 m. pabaigos dar nebuvo pilnai įdiegtos jos vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemos. Būtina užbaigti šių sistemų įdiegimą. Pritariu pranešėjui, kad bendroji įmonė turi pradėti taikyti integruotą valdymo sistemą, kurią naudojant būtų galima priskirti išlaidas konkretiems darbams ir nustatyti, iš kokių šaltinių padengiamos veiklos išlaidos. Be to, svarbu nustatyti sąlygas, kurioms esant nepanaudotos lėšos būtų perkeliamos į sekančius metus.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми колеги, Съвместното предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) е важна инициатива, но в момент на финансова криза и трудности в много страни-членки, не считам за редно да изразходваме тези милиони евро по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 per l´Impresa comune SESAR poiché il lavoro svolto da questa impresa di recente avviamento ha convinto la Corte dei conti della propria affidabilità. E´ già noto l´impegno che questa istituzione sta profondendo per ultimare la realizzazione dei sistemi di controllo ma ritengo che debbano essere fatti maggiori sforzi a proposito che garantiscano la trasparenza e l´attendibilità dei conti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Esta empresa comum visa assegurar a modernização do sistema de gestão do tráfego aéreo europeu, devendo congregar os esforços de investigação e desenvolvimento da Comunidade, no âmbito do projecto SESAR (sistema europeu de gestão do tráfego aéreo de nova geração).

A segurança dos cidadãos que crescentemente recorrem aos serviços das companhias de aviação, bem como dos funcionários destas, justifica um empenhamento particular na busca das melhores soluções de gestão deste tipo de tráfego, bem como o acompanhamento e comparação das metodologias já aplicadas nos diversos Estados-Membros com vista à adopção conjunta de melhores práticas e de soluções seguras, económicas e inovadoras.

Tal como outras empresas comuns em fase de arranque, a SESAR não colocou ainda completamente em funcionamento os seus controlos internos e o seu sistema de informação financeira. Deverá fazê-lo o mais brevemente possível.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendros įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 325 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 157 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 97,1 proc. ir 43,2 proc. Audito Rūmai patvirtino, jog 2009 m. buvo imtasi svarbių veiksmų kuriant kontrolės sistemas, bet reiškia susirūpinimą tuo, kad iki metų pabaigos nebuvo sukurta integruota finansinės, biudžeto ir veiklos informacijos valdymo priemonė. Tačiau Agentūra informavo, jog parengtos ir nuo 2010 m. gegužės mėn. taikomos finansinės sistemos. Pasitaikančius atvejus, kai vidaus kontrolė neveikė tinkamai, būtina šalinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, nonostante qualche lacuna e irregolarità, riscontrate dalle Corte dei conti nel corso delle analisi e delle valutazioni effettuate sul bilancio dell'impresa comune SESAR, ho votato a favore della concessione del discarico per l'esercizio 2009. Ritengo però opportuno, al fine di evitare il ripetersi degli stessi errori nelle procedure future, che SESAR completi e metta in atto meccanismi di controllo interni e un sistema di informativa finanziaria, capaci di consentire una valutazione il più attendibile e corretta possibile delle operazioni di bilancio relative a ciascun esercizio finanziario.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for discharge in respect of the implementation of the budget of the SESAR Joint Undertaking for the financial year 2009. Nevertheless, I am concerned that an integrated management system – allowing costs to be allocated to specific work packages and funding sources for operational costs to be identified – was not in place by December 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This grants the Executive Director of the SESAR Joint Undertaking discharge in respect of the implementation of the Joint Undertaking’s budget for the financial year 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con la risoluzione odierna il Parlamento europeo concede il discarico al direttore esecutivo dell'Impresa comune SESAR per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio 2009. Il Parlamento europeo si compiace del fatto che la Corte dei conti abbia considerato affidabili i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2009 e constatato che le operazioni sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

 
  
  

Informe: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Responsabilitatea asupra declaraţiilor publice acordate de membri ai Parlamentului European revine, în primul rând, autorilor acestora. Intervenţia Parlamentului în a analiza contextul, oportunitatea sau dacă autorul afirmaţiei publice a fost îndreptăţit sau nu să o facă reprezintă cazuri excepţionale, dar în aceeaşi măsură obligatorii atunci când autorul declaraţiei este tras la răspundere pentru conţinutul ideii exprimate. Un astfel de caz excepţional, dar pe care Parlamentul European avea datoria de a-l analiza, este cel al eurodeputatului Luigi de Magistris, chemat în judecată de instanţele din ţara sa în legătură cu un interviu acordat într-un ziar italian, în calitate de membru al unui partid politic cu reprezentare în structurile europene. Dincolo de formularea declaraţiei sau de implicaţiile acesteia în plan politic intern, dreptul unui membru al Parlamentului European de a se exprima trebuie recunoscut ca fiind o libertate a acestuia şi apărat în consecinţă.

La fel ca Luigi de Magistris, oricare alt membru al Parlamentului European beneficiază de imunitate în faţa cercetărilor sau reţinerilor provocate de exprimarea opiniilor sau voturilor. În acest sens, orice încercare de a împiedica deputaţii din Parlamentul European să îşi exprime opiniile cu privire la chestiuni ce ţin de interesul public nu poate fi aprobată într-o societate democratică.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório debruça-se sobre o pedido de defesa dos privilégios e imunidades do eurodeputado Luigi de Magistris, solicitado nos termos dos artigos 8.º e 9.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia e do artigo 68.º da Constituição da República Italiana, com a redacção que lhe foi dada pela Lei Constitucional n.º 3, de 29 de Outubro de 1993, devido ao Tribunal de Benevento ter solicitado a sua presença, e na sequência de uma acção interposta pelo eurodeputado Clemente Mario Mastella, na sequência de uma entrevista a um órgão de comunicação social italiano. Tendo em conta a prática estabelecida neste Parlamento, considerando que os processos judiciais são de natureza civil ou administrativa e atento o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, voto favoravelmente o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Luigi de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pranešimui, kadangi Komitetas mano, kad Luigi de Magistris, duodamas minėtą interviu, vykdė savo kaip Europos Parlamento nario pareigas ir politinę veiklą išreikšdamas savo nuomonę savo rinkėjams visuomenės susidomėjimą keliančiu klausimu. Siekti Parlamento nariams neleisti išreikšti savo nuomonės teisėtą visuomenės susidomėjimą ir susirūpinimą keliančiais klausimais ir kritikuoti savo politinius oponentus iškeliant jiems bylą yra nepriimtina demokratinėje visuomenėje ir tai pažeidžia protokolo 8 straipsnį, kuriuos siekiama ginti narių saviraiškos laisvę jiems vykdant savo pareigas Parlamento kaip Europos Sąjungos institucijos labui. Taip pat remdamasis minėtomis pastabomis ir Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, apsvarstęs priežastis ginti nario imunitetą ar jo neginti, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja Europos Parlamentui ginti Luigi de Magistris kaip Parlamento nario imunitetą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report because the committee responsible considers that, in giving the interview in question, Luigi de Magistris was acting in the performance of his duties as Member of the European Parliament and carrying out political activities by expressing his opinion on a matter of public interest to his constituents. To seek to prevent Members of Parliament from expressing their opinions on matters of legitimate public interest and concern and from criticising their political opponents by bringing legal proceedings is unacceptable in a democratic society and in breach of Article 8 of the Protocol, which is intended to protect Members’ freedom of expression in the performance of their duties in the interests of Parliament as an institution of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Mr de Magistris was summoned to court on charges of slander. In connection with this, he asked the European Parliament for protection of his parliamentary immunity and privileges. In line with the report, the Committee on Legal Affairs recommends that the European Parliament should protect the immunity of Mr de Magistris. I voted ‘in favour’.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Foi solicitado ao Parlamento Europeu o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Luigi de Magistris, na sequência de um mandado de citação que corre contra ele no Tribunal de Benevento, em nome de Clemente Mario Mastella, deputado ao Parlamento Europeu, relacionado com uma entrevista que Luigi de Magistris deu a um jornal italiano, em 31 de Outubro de 2009.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos pronunciou-se sobre o assunto, tendo aprovado um relatório em que decidiu pelo não levantamento da imunidade parlamentar. De facto, considerou-se que Luigi de Magistris estava no exercício dos seus deveres enquanto membro do Parlamento Europeu quando proferiu as declarações. De acordo com o relatado, estava a agir no exercício das suas funções como membro do Parlamento Europeu, desenvolvendo actividade política e expressando a sua opinião sobre um assunto de interesse público para os seus eleitores.

Votei favoravelmente por defender a liberdade de expressão dos deputados no exercício das suas funções e para defender o interesse do Parlamento Europeu enquanto instituição. Não obstante, acrescento considerar que os responsáveis políticos em geral, incluindo os deputados, deverão sempre manter um discurso verdadeiro, bem como uma linguagem respeitadora dos interlocutores, o que, por vezes, não se verifica.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This is to defend the immunity of Mr de Magistris, as in giving the interview in question Mr de Magistris was acting in performance of his duties as an MEP and carrying out political activities by expressing his opinion on a matter of public interest to his constituents.

 
  
  

Informe: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми колеги, аз защитавам привилегиите и имунитета на Bruno Gollnisch и смятам, че преследването, на което е подложен, има чисто политически характер. Неговият имунитет трябва да бъде запазен, за да може да продължава да изпълнява функциите си на член на Европейския парламент с пълна сила. При подобни случаи в пленарна зала се гласува за запазване на имунитета на депутат (разбира се, когато той принадлежи към голяма политическа сила), което ме кара да смятам, че в Европейския парламент понякога се налагат двойни стандарти и това отнема доверието към цялата институция.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Vous connaissez mon attachement aux valeurs démocratiques... Bruno Gollnisch, député au Parlement européen mais également maître à penser du FN, avait demandé la défense de son immunité parlementaire en raison de mesures appliquées par les autorités françaises dans le cadre d'une enquête judiciaire qui le concernait en tant que président du FN au Conseil régional de Rhône-Alpes et dont la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme s'était constituée partie civile en janvier 2009 pour incitation à la haine raciale.

L'article 8 du chapitre relatif aux droit et procédure applicables à l'immunité des députés au Parlement européen stipule que les eurodéputés ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. La Constitution de la République française prévoit la même chose dans son article 26, deuxième alinéa.

À l'heure où le FN français caracole dans les sondages et où il y a lieu de s'interroger sur la banalisation générale dont ce parti fait l'objet (tant médiatique que politique), je suis satisfaite que le Parlement européen ne défende pas l'immunité parlementaire de Bruno Gollnisch et ai demandé la levée de celle-ci pour que la justice puisse faire son travail.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório debruça-se sobre o pedido de defesa dos privilégios e imunidades do eurodeputado Bruno Gollnisch, solicitado na sequência de uma tentativa de detenção, por parte da polícia francesa, com vista a ser ouvido pelas autoridades judiciárias francesas num processo relativo à expressão de opiniões políticas. O processo respeita a uma acusação de incitação ao ódio racial apresentada pela Liga Internacional contra o Racismo e o Anti-Semitismo (LICRA) na sequência de um comunicado publicado no site da Frente Nacional do Conselho de Rhône-Alpes, do qual Bruno Gollnisch era presidente. Tendo em conta a prática estabelecida neste Parlamento e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, concordo com a posição do relator e voto favoravelmente o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Bruno Gollnisch.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pranešimui, kadangi Bruno Gollnischo prašyme ginti imunitetą nesivadovaujama Protokolo dėl ES privilegijų ir imunitetų 8 str. ir jis šiuo atveju nėra taikytinas. Parlamentas, siekdamas nuspręsti ginti parlamento nario imunitetą ar jį atšaukti, taiko savo nuoseklius principus. Atsakingas komitetas neaptiko pakankamai tikslių ir rimtų įtarimų, kad ieškinys buvo pateiktas siekiant pakenkti nario politinei reputacijai.

Antra, šis atvejis nepriklauso Bruno Gollnischo, kaip EP nario, politinės veiklos sričiai. Šis atvejis iš tikrųjų susijęs tik su Bruno Gollnischo, kaip Ronos-Alpių regiono tarybos nario regioninio ir vietos pobūdžio veikla, kuri skiriasi nuo EP nario veiklos.

Trečia, Bruno Gollnisch pateikė paaiškinimą dėl spaudoje skelbto jo frakcijos, veikiančios Ronos-Alpių regiono taryboje, pranešimo, dėl kurio pateikti kaltinimai, nurodydamas, kad šį pranešimą parengė to regiono Nacionalinio fronto grupė, įskaitant jo ryšių vadovą. Parlamento nario imuniteto taikymas tokiai situacijai laikomas netinkamu, nes tai reikštų per daug platų taisyklių, kuriomis siekiama vengti kištis į Parlamento veiklą ir nepriklausomumą, taikymą. Taigi kompetentingos teismo institucijos, o ne Parlamentas turi nuspręsti, kartu laikantis visų demokratinių garantijų, kokiu mastu buvo pažeisti Prancūzijos įstatymai, reglamentuojantys rasinės neapykantos kurstymą, ir kokios galėtų būti teisinės pasekmės. Teisės reikalų komitetas apsvarstė visus argumentus ir rekomenduoja EP neginti Bruno Gollnischo parlamentinio imuniteto.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − After considering the reasons for and against defending the Member’s parliamentary immunity, I agree with the recommendation of the Committee on Legal Affairs that Parliament should not defend the immunity of Bruno Gollnisch.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La stigmatisation et l'incitation à la haine sous prétexte d'appartenance religieuse sont considérées comme des délits en France et la situation s'apparente au flagrant délit. M. Gollnisch a pris publiquement position en soutien à un communiqué scandaleux. Ce communiqué assimile les musulmans à des casseurs. Il parle d'" invasion (et de) destruction de notre culture et de nos valeurs par (l') islam". Il pourra présenter sa défense. Lever son immunité le permet. Je vote donc contre la demande de celui-ci de défense de son immunité parlementaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Bruno Gollnisch solicitou ao PE a defesa da sua imunidade parlamentar no contexto de medidas que considera inibidoras da sua liberdade, aplicadas pelas autoridades francesas no âmbito da investigação judicial de uma queixa-crime (plainte avec constitution de partie civile) apresentada pela Liga Internacional contra o Racismo e o Anti-Semitismo, em 26 de Janeiro de 2009, contra terceiro não identificado por incitamento ao ódio racial. Conclui-se que o caso não se insere no âmbito das actividades políticas de Bruno Gollnisch, na sua qualidade de deputado ao PE, dizendo antes respeito às suas actividades como membro do Conselho Regional da Região Rhône-Alpes, um mandato para o qual foi eleito por sufrágio universal directo e que é distinto do de deputado ao PE. Da investigação feita não há prova de fumus persecutionis, ou seja, intenção de prejudicar a actividade política do deputado. Votei favoravelmente o presente relatório, que decide não defender os privilégios e imunidades de Bruno Gollnisch, deixando às autoridades judiciais competentes decidir, no respeito de todas as garantias democráticas, em que medida a lei francesa sobre o incitamento ao ódio racial foi violada e quais podem ser as consequências judiciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The case concerned does not fall within the scope of Mr Gollnisch’s political activities as an MEP but it relates to his purely regional and local capacity as Rhône-Alpes regional councillor. Thus we have decided not to defend the immunity.

 
  
  

Informe: Bernhard Rapkay (A7-0155/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми колеги, аз защитавам привилегиите и имунитета на Bruno Gollnisch и смятам, че преследването, на което е подложен, има чисто политически характер. Неговият имунитет трябва да бъде запазен, за да може да продължава да изпълнява функциите си на член на Европейския парламент с пълна сила. Затова гласувах против снемането на имунитета му.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), in writing. − I voted against the removal of the Parliamentary immunity of Bruno Gollnisch because: 1. I believe in free speech and the words complained of were not incitements to violence and were not abusive or insulting. The comments were about the intolerance of Islamic regimes towards people deemed to be heretics. 2. No debate was allowed before these most important votes (dealing with the fundamental rights of an MEP) were taken. 3. The proposal to lift Bruno Gollnisch’s immunity (and the eventual decision to lift it) were inconsistent with the proposal to allow the German MEP Elmar Brok to retain his immunity from prosecution for an (alleged) greed offence of tax evasion. It is clear that the prosecution is a vexatious one, by a private organisation, designed to deprive Mr. Gollnisch of his elected position and his good name.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), schriftelijk. − Het feit alleen dat een collega die zijn parlementaire onschendbaarheid dreigt te verliezen niet de kans krijgt om zich in de plenaire vergadering te verdedigen, is al reden genoeg om tegen het verslag te stemmen dat pleit voor de intrekking van de onschendbaarheid. Het is bovendien ongehoord en een parlement onwaardig dat parlementsleden hun onschendbaarheid verliezen en vervolgd worden voor het uiten van hun mening. Wil het Europees Parlement in de toekomst ernstig genomen worden door de kiezers, dan moet het ondubbelzinnig en compromisloos opkomen voor het recht op vrije meningsuiting van zijn eigen leden en van alle burgers in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório debruça-se sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Bruno Gollnisch, apresentado ao Parlamento Europeu (PE) pelo Procurador junto do Tribunal de Segunda Instância de Lyon, após uma investigação levada a cabo na sequência de uma queixa-crime apresentada, em 26 de Janeiro de 2009, pela Liga Internacional contra o Racismo e o Anti-Semitismo (LICRA) por causa de um comunicado publicado no site da Frente Nacional do Conselho de Rhône-Alpes, do qual Bruno Gollnisch era presidente. Tendo em conta a prática estabelecida neste Parlamento, considerando que a aplicação da imunidade parlamentar, neste caso, desvirtuaria os seus objectivos e atento o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, concordo com a posição do relator e voto favoravelmente o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Bruno Gollnisch.

 
  
MPphoto
 
 

  Nick Griffin (NI), in writing. − I voted to oppose the removal of the Parliamentary immunity of Bruno Gollnisch because: 1. Free speech is a core value of our society and the cornerstone of our democracy. It should not be curtailed by political opponents. The comments attributed to Mr Gollnisch were not incitements to violence and were not abusive or insulting. The comments were about the intolerance of Islamist regimes towards Unbelievers. 2. No debate was allowed before the votes on this issue, which affect the fundamental rights of an MEP. 3. The proposal to lift Bruno Gollnisch’s immunity (and the politically motivated decision to lift it) were inconsistent with the proposal to allow the German MEP Elmar Brok to retain his immunity from prosecution for an (alleged) greed offence of tax evasion.

It is clear that the prosecution is a vexatious one, by a private organisation, designed to deprive Mr Gollnisch of his elected position and his good name. It is equally clear that, in the increasingly intolerant atmosphere of Political Correctness that is permeating the Parliament, some MEPs are more equal than others.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi pirma, atsakingas komitetas neaptiko pakankamai tikslių ir rimtų įtarimų, kad ieškinys buvo pateiktas siekiant pakenkti nario politinei reputacijai.

Antra, šis atvejis nepriklauso Bruno Gollnischo, kaip Europos Parlamento nario, politinės veiklos sričiai. Šis atvejis iš tikrųjų susijęs tik su Bruno Gollnischo, kaip Ronos-Alpių regiono tarybos nario regioninio ir vietos pobūdžio veikla, kuri skiriasi nuo EP nario veiklos.

Trečia, Bruno Gollnisch pateikė paaiškinimą dėl spaudoje skelbto jo frakcijos, veikiančios Ronos-Alpių regiono taryboje, pranešimo, dėl kurio pateikti kaltinimai. Parlamento nario imuniteto taikymas tokiai situacijai laikomas netinkamu, nes tai reikštų per daug platų taisyklių, kuriomis siekiama vengti kištis į Parlamento veiklą ir nepriklausomumą, taikymą. Taigi kompetentingos teismo institucijos, o ne Parlamentas turi nuspręsti, kartu laikantis visų demokratinių garantijų, kokiu mastu buvo pažeisti Prancūzijos įstatymai, reglamentuojantys rasinės neapykantos kurstymą, ir kokios galėtų būti teisinės pasekmės. Pažymėtina, kad EP, priimdamas sprendimą atšaukti nario imunitetą, tiesiog leidžia atsakingai nacionalinei valdžios institucijai patraukti asmenį atsakomybėn (atsižvelgiant į tai, kad nepažeidžiama Institucijos veikla ir nepriklausomumas) ir tokiu sprendimu niekaip nėra patvirtinama nario kaltė ar išreiškiama nuomonė dėl to, ar tam tikri veiksmai ar požiūriai pateisina tyrimą. Taip pat Teisės reikalų komitetas apsvarstė visus argumentus ir rekomenduoja EP atšaukti Bruno Gollnischo parlamentinį imunitetą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), par écrit. – Ma longue expérience parlementaire tant à l'Assemblée nationale française qu'au Parlement européen (27 années), me permet d'affirmer que l'attitude de cette dernière dans la levée de l'immunité parlementaire de Monsieur Gollnisch a été particulièrement odieuse. Le parlementaire n'a pas été admis à prendre la parole pour présenter se défense devant ses collègues qui ne se sont d'ailleurs pas donné la peine de s'informer sur les faits de la cause. S'ils l'avaient fait, ils auraient appris que Monsieur Gollnisch n'avait dans cette affaire qu'une responsabilité indirecte et qu'elle s'inscrivait dans le domaine de la liberté d'expression politique. Donner des leçons de démocratie et de respect des droits de l'homme est une chose, les respecter dans sa propre institution en est une autre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. – Le fait de chercher à empêcher des membres du Parlement d'exprimer leur point de vue sur des questions d'intérêt et de préoccupations publics légitimes et de critiquer leurs opposants politiques par le biais d'une procédure judiciaire est inacceptable dans une société démocratique et constitue une violation de l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne qui vise à protéger la liberté d'expression de ses membres". Je souscrits entièrement à cette phrase. Mais pour M. Rapkay, elle ne vaut que pour M. De Magistris, poursuivi pour diffamation, et non pour Bruno Gollnisch, poursuivi pour l'expression d'opinions politiques. Il y a deux poids deux mesures. Pourquoi serait-il d'un plus grand intérêt public et plus démocratique de savoir ce que M. De Magistris pense d'un de ses collègues que de savoir ce que le Front National pense des émeutes de Romans ou des méfaits de l'immigration massive ? Or, c'est précisément parce que le communiqué incriminé n'a pas plu à ses adversaires, mais est du plus grand intérêt pour le public, que Bruno Gollnisch perd son immunité. La liberté d'expression des élus de ce Parlement n'est ni à géométrie variable ni à la tête du client ! En adoptant ce rapport, vous vous déconsidérez !

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I support the waiver of Bruno Gollnisch’s immunity so that he can stand trial for the offence of incitement to racial hatred.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La stigmatisation et l'incitation à la haine sous prétexte d'appartenance religieuse sont considérées comme des délits en France et la situation s'apparente au flagrant délit. M. Gollnisch a pris publiquement position en soutien à un communiqué scandaleux. Ce communiqué assimile les musulmans à des casseurs. Il parle d'"invasion (et de) destruction de notre culture et de nos valeurs par (l')islam". Il pourra présenter sa défense. Lever son immunité le permet. Je vote donc pour la levée de son immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Ich habe gegen die Aufhebung der Immunität von Bruno Gollnisch gestimmt, da die Begründung des Rechtsausschusses, der dem Plenum die Aufhebung empfohlen hat, völlig willkürlich erfolgte. Wenn man Bruno Gollnisch schon eine Pressemeldung, die vom politischen Büro der Front National verfasst wurde, vorhält, dann ist diese Tätigkeit selbstverständlich auch in Ausübung seines EU-Mandates zu sehen. Die Argumentation, dies sei in Ausübung seines Mandates im Regionalparlament geschehen, ist unschlüssig, da man das EU-Mandat nicht als Teilzeitbeschäftigung oder Ähnliches sehen kann. Hätte Bruno Gollnisch die gleiche Äußerung im Plenum des Europäischen Parlaments oder in einem seiner Ausschüsse gemacht, würde man dann anders argumentieren? Der Inhalt der Pressemeldung, der als Grundlage für die Auslieferung diente, ist zudem zu 100 % durch die Freiheit der Meinungsäußerung gedeckt. Wenn nun schon politisch missliebige Äußerungen Grundlage für Auslieferungen sind, zeigt dies einmal mehr, was das EU-Parlament von echter Demokratie hält.