Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 11. května 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0151/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Tato zpráva se týká návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra. Tento program je důležitým krokem k zajištění účinného a optimálního využívání tohoto omezeného zdroje. Politika rádiového spektra je stěžejní podstatou Digitální agendy pro Evropu a je klíčová pro splnění cílů stanovených strategií EU 2020 pro inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění. Cílem programu je vytvoření konkurenceschopného a dynamického evropského průmyslu poskytujícího bezdrátové širokopásmové služby a vybavení. Program usiluje o vytvoření prostředí, ve kterém by se mohly rozvíjet celoevropské služby. Mobilní širokopásmové připojení má stále důležitější úlohu při poskytování a inovaci služeb v ostatních odvětvích, jako jsou zdravotní péče, vzdělávání, kultura a veřejná správa. Harmonizace frekvencí sníží náklady na zavádění mobilních sítí, sníží výdaje spotřebitelů na mobilní zařízení a podpoří hospodářskou soutěž a výběr spotřebitelů. Navíc se sníží škodlivé přeshraniční rušení a poruchy. Z těchto důvodů jsem hlasovala pro vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí