Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 11. mai 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0151/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult. (PT) Kõnealune raport käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse esimene raadiospektripoliitika programm. See programm on oluline samm selle ammenduva ressursi tõhusa ja optimaalse kasutamise poole. Spektripoliitika on Euroopa digitaalses tegevuskavas väljapaistval kohal ning oluline ELi 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Selle programmi eesmärk ei ole üksnes luua konkurentsivõimelise ja elujõulise Euroopa tööstusharu lairibateenuste ja -seadmete pakkumiseks, vaid luua ka keskkond, mis viib üleeuroopaliste teenuste väljaarendamiseni. Mobiilsel lairibaühendusel on järjest suurem roll teenuste pakkumisel ja innovatsioonil muudes valdkondades, nagu tervishoid, haridus, kultuur ja avalik haldus. Sageduste ühtlustamine alandab mobiilsidevõrkude rajamise kulusid, vähendab mobiilsete seadmete hinda tarbijate jaoks ning suurendab konkurentsi ja tarbijate valikuvõimalusi. Lisaks vähendab see kahjulikku piiriülest sekkumist ja häireid. Kõigil nendel põhjustel hääletasin ma raadiospektripoliitika programmi kehtestamise poolt.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika