Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 11. maj 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0074/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) I denne betænkning om corporate governance i finansielle institutioner anføres en række foranstaltninger, som skal gennemføres i de virksomheder, der driver finansielle institutioner. Kort sagt er målet med den at drage konklusioner af den globale finanskrise, der blev udløst af banken Lehman Brothers´ konkurs i foråret 2008 som følge af uhensigtsmæssig securitisering af de amerikanske "subprime-lån". For at undgå at en sådan situation kan gentage sig, foreslår Parlamentet, at corporate governance, navnlig i den finansielle sektor, da mange af aktørerne har systemisk betydning, tager hensyn til andre berørte parters interesser – indskydere, opsparere, livsforsikringstagere osv. – samt til det finansielle systems stabilitet. Den vigtigste af de foreslåede foranstaltninger er udvikling af objektive passende kriterier til vurdering af personers egnethed til kontrollerede funktioner, idet der tages hensyn til arten, kompleksiteten og størrelsen af den finansielle institution. Jeg vil gerne bakke op om denne række af foranstaltninger ved at stemme for dem i håb om, at de foranstaltninger, Kommissionen har foreslået og nu Parlamentet, vil være tilstrækkelige til at forhindre en gentagelse af lignende situationer som den, vi oplevede i efteråret 2008, og som stadig kan spores i det portugisiske folks hverdag.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik