Index 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 11 mai 2011 - Strasbourg Ediţie JO

Explicații privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0074/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris.(PT) Acest raport referitor la guvernanța corporativă în instituțiile financiare stabilește o serie de măsuri care trebuie implementate în companiile care reglementează instituțiile financiare. Pe scurt, rolul său este de a trage învățăminte din criza financiară globală declanșată de falimentul băncii Lehman Brothers în toamna anului 2008, ca urmare a unei securitizări necorespunzătoare a datoriei ipotecare americane, „subprime”. Pentru a preveni repetarea acestei situații, Parlamentul propune ca guvernanța corporativă să țină seama, în special în sectorul serviciilor financiare, în mod echitabil de interesele celorlalte părți implicate (depunători, titulari de conturi de economii, deținători de polițe de asigurări de viață etc.), precum și de stabilitatea sistemului financiar, având în vedere caracterul sistemic al unui mare număr de actori implicați. Cea mai importantă dintre măsurile propuse este dezvoltarea de criterii de competență obiective pentru a evalua gradul de adecvare al candidaților pentru rolurile controlate, luând în considerare natura, complexitatea și dimensiunea instituției financiare. Aș dori să mă aliniez acestui pachet de măsuri votând în favoarea lui, în speranța că măsurile prezentate de Comisie și acum de Parlament, vor fi suficiente pentru a preveni repetarea situațiilor precum cea pe care am trăit-o în toamna anului 2008, care se mai simte încă în viețile cotidiene ale poporului portughez.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate