Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Sreda, 11. maj 2011 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Obrazložitev glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : A7-0074/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), v pisni obliki.(PT) To poročilo o korporativnem upravljanju v finančnih institucijah določa vrsto ukrepov, ki jih je treba izvajati v podjetjih, ki upravljajo finančne ustanove. Na kratko, cilj je pridobiti izkušnje iz svetovne finančne krize, ki jo je jeseni 2008 sprožil stečaj banke Lehman Brothers, povezan z nesmotrnim listinjenjem ameriških drugorazrednih hipotekarnih posojil. Da bi preprečili ponovitev takšnih razmer, Parlament predlaga, da mora korporativno upravljanje zaradi sistemske narave številnih akterjev, zlasti v sektorju finančnih storitev, upoštevati tudi interese drugih udeležencev – deponentov, varčevalcev, imetnikov polic življenjskega zavarovanja itd. – in stabilnost finančnega sistema. Najpomembnejši med predlaganimi ukrepi je razvoj merila usposobljenosti za preizkus ustreznosti kandidatov za opravljanje nadzornih funkcij, ob upoštevanju vrste, kompleksnosti in velikosti finančne institucije. Rad bi podprl ta sveženj ukrepov in zato glasujem za v upanju, da bodo ukrepi, ki jih je predložila Komisija in zdaj Parlament, zadostovali za preprečevanje ponovnega nastanka razmer kot so tiste, ki smo jih doživeli jeseni 2008 in smo jim še vedno priča v vsakdanjiku Portugalcev.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov