Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 11. mai 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0168/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult. (PT) Euroopa Liidu välispoliitika on läbinud pärast Lissaboni lepingu jõustumist märkimisväärse arengu. EL vajab sidusat välispoliitilist strateegiat, mis põhineb Euroopa Liidu asutamislepingu artiklis 21 sätestatud eesmärkidel ja põhimõtetel. ELi tegevus rahvusvahelisel areenil tugineb põhimõtetele, millest on juhindunud liidu enda loomine, arendamine ja laienemine ning mida liit soovib edendada ka ülejäänud maailmas: „demokraatia, õigusriik, inimõiguste ja põhivabaduste universaalsus ning jagamatus, inimväärikuse, võrdsuse ja solidaarsuse ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtete ja rahvusvahelise õiguse austamine”.

Andsin poolthääle raportile, milles käsitletakse nõukogu 2009. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika peamiste aspektide ja põhivalikute kohta, sest olen enamikuga parlamendi tehtud tähelepanekutest nõus. Tahaksin toonitada tõsiasja, et selles ei pakuta võimalikke lahendusi konfliktidele ja küsimustele, mis on raportis nii läbipaistvalt esitatud. Seda arvesse võttes toetan raportööri palvet, et nõukogu ei piirduks kõnealuse aruande puhul vaid selle poliitika meetmete kirjeldusega, vaid teeks sellest pigem lahendustekeskse poliitilise vahendi.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika