Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 11. mai 2011 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 4.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika peamised aspektid ja põhilised valikud (ELi lepingu artikkel 36) – Olukord Süürias ja Ashrafi laagris ning kopti kristlaste kogukonna olukord Egiptuses – Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhivalikute kohta 2009. aastal – Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist – EL kui ülemaailmne osaleja ja tema roll mitmepoolsetes organisatsioonides (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Toidupartiide tähistamine ja märgistamine (A7-0095/2011, Sajjad Karim) (hääletus)
  5.2.Mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine (A7-0089/2011, Sajjad Karim) (hääletus)
  5.3.Mootorsõidukite lubatud müratase ja heitgaasisüsteem (A7-0093/2011, Sajjad Karim) (hääletus)
  5.4.Kitsarööpmelised põllu- ja metsamajanduslikud ratastraktorid (A7-0098/2011, Sajjad Karim) (hääletus)
  5.5.Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadised (A7-0090/2011, Sajjad Karim) (hääletus)
  5.6.Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmed (A7-0092/2011, Sajjad Karim) (hääletus)
  5.7.Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtimiskoht ning uksed ja aknad (A7-0096/2011, Sajjad Karim) (hääletus)
  5.8.Kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavad ümbermineku kaitsekonstruktsioonid (A7-0101/2011, Sajjad Karim) (hääletus)
  5.9.Tubakatoodetele kohaldatav aktsiis (A7-0100/2011, Sajjad Karim) (hääletus)
  5.10.Ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad (A7-0102/2011, Sajjad Karim) (hääletus)
  5.11.Tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine (A7-0086/2011, Toine Manders) (hääletus)
  5.12.Erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes (A7-0243/2010, Vital Moreira) (hääletus)
  5.13.Raadiospektripoliitika (A7-0151/2011, Gunnar Hökmark) (hääletus)
  5.14.Kodukorra muutmine parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri loomise tõttu (A7-0173/2011, Carlo Casini) (hääletus)
  5.15.Institutsioonidevaheline kokkulepe parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri kohta (A7-0174/2011, Carlo Casini) (hääletus)
  5.16.Äriühingu üldjuhtimine finantsasutustes (A7-0074/2011, Ashley Fox) (hääletus)
  5.17.Vabakaubandusleping Indiaga (hääletus)
  5.18.ELi ja Jaapani kaubandussuhted (hääletus)
  5.19.Metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks (A7-0113/2011, Kriton Arsenis) (hääletus)
  5.20.Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhivalikute kohta 2009. aastal (A7-0168/2011, Gabriele Albertini) (hääletus)
  5.21.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist (A7-0166/2011, Roberto Gualtieri) (hääletus)
  5.22.EL kui ülemaailmne osaleja ja tema roll mitmepoolsetes organisatsioonides (A7-0181/2011, María Muñiz De Urquiza) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Euroopa Parlamenti lepituskomitees esindava delegatsiooni juhi sõnavõtt uuendtoidu kohta (arutelu)
 10.Tervitus
 11.Euroopa Parlamenti lepituskomitees esindava delegatsiooni juhi sõnavõtt uuendtoidu kohta (arutelu jätkamine)
 12.Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine (arutelu)
 13.Praeguse võlakriisi arengud ja ELi meetmed (arutelu)
 14.Tööhõive, töötingimuste ja koolitusega tegelevate Euroopa ametite tõhusus (arutelu)
 15.Innovaatiline liit: Euroopa üleminek kriisijärgsesse maailma (arutelu)
 16.ILO konventsiooni täiendamine koduabilisi käsitleva soovitusega (arutelu)
 17.Antibiootikumiresistentsus (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (1368 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (5153 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika