Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2590(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0284/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0233

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

13. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις αιτιολογήσεις ψήφου.

 
  
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Milan Zver (A7-0169/2011)

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έκθεση αυτή είναι ένα βήμα εμπρός για τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων για τους νέους. Συνηγορεί υπέρ περισσότερης έρευνας, περισσότερης καινοτομίας περισσότερης στρατηγικής Ευρώπη 2020, σε ένα πλαίσιο που καθίσταται όλο και πιο σημαντικό. Χρειαζόμαστε περισσότερη σχολική εκπαίδευση, περισσότερη κατάρτιση, αλλά και περισσότερα πανεπιστήμια, ώστε να συνεργαζόμαστε με τους νέους για να εξασφαλίσουμε ότι η προαγωγή του πολιτισμού θα αποφέρει προστιθέμενη αξία.

Στόχος της έκθεσης αυτής είναι η δόμηση μιας επιτυχημένης εκπαίδευσης, αυτός δε είναι και ο λόγος που την υπερψηφίσαμε. Περισσότερη κινητικότητα για τους νέους, μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης ευκαιριών εργασίας και μια αγορά εργασίας που πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τους νέους που εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά και όλους τους τομείς που παρέχουν ευκαιρίες εξέλιξης στους νέους.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlik (ALDE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, υποστήριξα την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», στόχος της οποίας είναι η μείωση του ποσοστού των μαθητών που σταματούν νωρίς την εκπαίδευσή τους, από 15% σε 10% μέχρι το 2020, και η αύξηση του ποσοστού των ατόμων με πανεπιστημιακή παιδεία από 31% σε 40%. Για λόγους σύγκρισης να αναφέρω ότι το 40% του πληθυσμού των ΗΠΑ. έχει λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ στην Ιαπωνία το ποσοστό αυτό φτάνει το 50%.

Σήμερα, το 14,4% των νέων στην Ευρώπη ηλικίας από 18 έως 24 ετών έχει επίπεδο εκπαίδευσης χαμηλότερο της δευτεροβάθμιας και σχεδόν το 21% των νέων είναι άνεργοι. Επίσης, υποστηρίζω το γεγονός ότι η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» έχει ως στόχο να εξασφαλίσει μια εκπαίδευση που θα καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 η αναλογία των θέσεων εργασίας που θα απαιτεί υψηλού επιπέδου προσόντα θα αυξηθεί από 29% σε 35%.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα που στηρίζουν τους νέους έχουν ανάγκη από υποστήριξη χωρίς επιφυλάξεις. Οι άνθρωποι που αποτελούν το μέλλον της Ευρώπης είναι και οι πλέον ανυπεράσπιστοι, έτσι δεν είναι; Εμείς είμαστε εκείνοι που θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουν τη σωστή εκπαίδευση, με πρόσβαση στα οφέλη του πολιτισμού και, πάνω από όλα, την ευκαιρία να μάθουν ξένες γλώσσες, όπως επίσης την ευκαιρία να έχουν την ελευθερία της επιλογής για το που επιθυμούν να λάβει χώρα η εκπαίδευσή τους. Δεν έχουν όλοι τα χρήματα και τη δυνατότητα να το διαχειριστούν αυτό μόνοι τους. Τα καλά αποτελέσματα που έχουν επιφέρει πολλά προγράμματα βοήθειας της νεολαίας, όπως το Erasmus και το Leonardo da Vinci, δείχνουν ότι πρόκειται για μια καλή επένδυση. Βέβαια, τη μεγαλύτερη υποστήριξη χρειάζονται οι νέοι που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές, οι οποίοι συχνά δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης και δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα να βρουν εργασία εκτός των αγροτικών περιοχών όπου ζουν.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σχετικά με την εξαίρετη πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» του κ. Zver. Πρόκειται για μια από τις επιτυχίες της πολιτικής της ΕΕ. Ακόμα και οι ευρωσκεπτικιστές ή εκείνοι που είναι επικριτικοί απέναντι σε αυτήν την πρωτοβουλία θεωρούν ότι χάρη σε αυτά τα προγράμματα κινητικότητας των νέων επιτεύχθηκε μια κάποια προστιθέμενη αξία που ωφελεί τους πάντες. Η διαδικασία της Μπολόνια, η διαδικασία της Κοπεγχάγης και άλλες πρωτοβουλίες αυτού του χαρακτήρα αποτελούν καλά σχετικά παραδείγματα.

Η έκθεση του κ. Zver στηρίζει αυτήν την τάση, μια τάση που έχει ήδη γίνει αποδεκτή ως ευπρόσδεκτη και που δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προϋποθέσεις για τους νεαρούς Ευρωπαίους που σπουδάζουν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Θα αποτελέσει έναν τρόπο για να μπορέσουμε πραγματικά να ανταλλάξουμε τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές. Πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα, αυτό θα αποτελέσει μια σταθερή βάση για οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, όμως πιο σημαντικό από την οικονομική ανάπτυξη είναι να θυμόμαστε ότι μέσω αυτής της διαδικασίας οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, μπορούν να εξελιχθούν ως άτομα και ως Ευρωπαίοι.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, καταδικάζουμε ολόκληρες γενιές νέων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη σε μετανάστευση και σε συνθήκες φτώχιας. Καταδικάζουμε ακόμα και τις αγέννητες γενιές σε χρέη, και όλα αυτά προκειμένου να συντηρήσουμε αυτήν την εξεζητημένη ιδέα της νομισματικής ένωσης.

Στην Ιρλανδία, το ΑΕγχΠ βρίσκεται 20% κάτω από τη μέγιστη τιμή του, μέγεθος το οποίο είναι σχεδόν απίστευτο. Στην Ελλάδα έχουμε ταραχές ως διαμαρτυρία κατά της δέσμης μέτρων λιτότητας, ενώ παρ’ όλα αυτά γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να φέρουν θετικά αποτελέσματα.

Όταν συμφωνήθηκαν τα μέτρα διάσωσης πριν από έναν χρόνο, η ιδέα ήταν ότι θα λειτουργούσαν ως άμεση παρέμβαση, θα ήταν βραχυπρόθεσμα έκτακτα μέτρα και ότι σήμερα η Ελλάδα θα δανειζόταν και πάλι φθηνά διότι η κρίση θα είχε παρέλθει. Βλέπουμε όμως τώρα ότι αυτό απέτυχε. Ωστόσο, συνεχίζουμε να ακολουθούμε την ίδια πολιτική στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα, αντί να παραδεχτούμε το λάθος μας.

Είναι πραγματικά μεγάλο το τίμημα που ζητάμε να πληρώσουν οι ψηφοφόροι μας μόνο και μόνο για την αλαζονεία μας!

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που σήμερα εγκρίναμε την πρόταση ψηφίσματος με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση»: ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, διότι το ψήφισμα αυτό παρέχει σαφείς συστάσεις και βασικούς προσανατολισμούς, τους οποίους οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν και θα πρέπει να ακολουθήσουν για να βελτιώσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουν. Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία: πρώτον, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» στοχεύει στην επίτευξη του πρωτεύοντα στόχου, ο οποίος έχει τεθεί στη στρατηγική Ευρώπη 2020, για τη μείωση του αριθμού των ατόμων που σταματούν το σχολείο χωρίς την απόκτηση πτυχίων, από 15% σε 10%, εντούτοις εμφανίζει έλλειψη μέτρων και συστάσεων αναφορικά με την αύξηση των ικανοτήτων, των προσόντων ή του επαγγελματικού γοήτρου των καθηγητών. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το επάγγελμα του καθηγητή είναι αυτό που δημιουργεί τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι καθηγητές που έχουμε στις ευρωπαϊκές χώρες είναι οι καλύτεροι. Συμφωνώ απόλυτα με την έκκληση του εγγράφου για την κατάθεση στην Επιτροπή μιας σφαιρικής στρατηγικής που θα στοχεύει στην προαγωγή της μη τυπικής εκπαίδευσης και ζητώ οι βασικές συστάσεις αυτού του εγγράφου να συνδεθούν άμεσα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα έχουμε μαζί μας την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Συλλόγου Γερμανών Σουδητών, συμπεριλαμβανομένης της Νεολαίας Γερμανών Σουδητών, η οποία επιδιώκει δραστήρια τη διασυνοριακή συνεργασία με τη Νεολαία της Τσεχίας. Από την άποψη αυτή, η παρούσα έκθεση είναι πραγματικά ανεκτίμητης αξίας, καθώς καλύπτει τα εξής τρία σημεία: πρώτον, τη δικτύωση των πανεπιστημίων, ειδικότερα των ευρωπεριφερειών και των παραμεθόριων περιοχών, δεύτερον, την επαγγελματική κατάρτιση –διότι δεν έχουμε ανάγκη μόνο από πανεπιστημιακή εκπαίδευση– και τρίτον, και κυριότερο, το ζήτημα των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Θα ήθελα να δηλώσω με σαφήνεια ότι αγαπώ τη γλώσσα του Σαίξπηρ, αλλά πιστεύω ότι είναι κρίμα οι νέοι να μπορούν να συνομιλούν μόνο σε μια γλώσσα. Αυτό που θα πρέπει να προαγάγουμε κυρίως, στο πλαίσιο αυτό, είναι η εκμάθηση των γλωσσών των γειτόνων μας, όπως επίσης και των «μικρότερων» γλωσσών. Στην πραγματικότητα, μπορείς να κατανοήσεις πραγματικά τον πολιτισμό των γειτόνων σου αν αρχίσεις να βιώνεις την καθημερινότητά τους στη γλώσσα τους. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά και σημαντικές δυνατότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Είμαι επίσης ικανοποιημένη, διότι η έκθεση που υπερψηφίσαμε σήμερα επέστησε την προσοχή στη σημασία της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης μέσω της συμμετοχής σε οργανισμούς νεολαίας, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και στον εθελοντισμό. Είμαι σίγουρη ότι η μη τυπική εκπαίδευση βοηθά τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες, τους διδάσκει την ομαδική εργασία, τους βοηθά να αναπτύξουν προσωπικά ενδιαφέροντα και τους δίνει καλύτερες δυνατότητες εύρεσης εργασίας –και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

 
  
  

Έκθεση: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Θα είναι μέρος της ενσυνείδητης ευρωπαϊκής κοινωνίας στο μέλλον και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία. Πρέπει να εμφυσήσουμε θετικές αξίες και τα σωστά ηθικά πρότυπα στα παιδιά μας από τα πρώτα τους χρόνια. Η εκπαίδευση θα πρέπει να βασίζεται σε καλά, γερά θεμέλια και να παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Πρέπει να επιδιώξουμε να επιτύχουμε ισότητα ευκαιριών προκειμένου όλα τα παιδιά, ασχέτως αν προέρχονται από αστικές ή αγροτικές περιοχές, από πλούσιες ή φτωχές οικογένειες, να έχουν ενωρίς πρόσβαση στη μάθηση. Στη διαδικασία εξάλειψης των ανισοτήτων, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις αγροτικές κοινωνίες – εκεί όπου τα παιδιά έχουν πολύ μικρότερη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας και στη φροντίδα και αγωγή παιδιών νηπιακής ηλικίας (ΦΑΠΝΗ). Αυτός είναι ο λόγος που επιδοκιμάζω την έκθεση της κ. Honeyball, στην οποία εγώ η ίδια ήμουν σκιώδης εισηγητής.

Αναφορικά με αυτήν την εξαίσια έκθεση, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι ευελπιστώ πως όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, αυτό στο οποίο πρέπει να δίδεται έμφαση είναι η σημασία της ανατροφής και όχι η εκπαίδευση. Ο λόγος είναι ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή ενός ατόμου εδραιώνονται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του και έτσι είναι προφανώς αλήθεια ότι αν τα παιδιά έχουν μια ασφαλή βασική ανατροφή, ένα ασφαλές περιβάλλον, θα έχουν και την ευκαιρία να επιτύχουν στο μέλλον.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της ανατροφής και όχι της εκπαίδευσης. Αργότερα θα έρθει και η ώρα της εκπαίδευσης, αλλά, όπως προανέφερα, η έκθεση αυτή εξετάζει τα διαφορετικά πρότυπα που υπάρχουν στην Ευρώπη και βασική προϋπόθεση είναι να ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως ήδη από την πρώτη παιδική ηλικία, κανένας νέος άνθρωπος δεν θα μείνει παραγκωνισμένος: όλοι θα πρέπει να έχουν μια ευκαιρία να ζήσουν μια καλή και ολοκληρωμένη ζωή.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, το προηγούμενο καλοκαίρι είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ την εκλογική σας περιφέρεια και μια ημέρα πήγα με τα παιδιά μου στην παραλία. Θυμάμαι πως παρακολουθούσα τα δυο μικρά κορίτσια μου να χτίζουν έναν πύργο στην άμμο, χωρίς να συνειδητοποιούν την επερχόμενη παλίρροια, τόσο αφοσιωμένα ήταν στη διακόσμηση του έργου τους με κοχύλια και κλαδάκια.

Δεν πήγαινε η καρδιά μου να τους πω ότι η παλίρροια ερχόταν, και σήμερα ένοιωσα περίπου το ίδιο συναίσθημα, όταν διάβασα τον κατάλογο ψηφοφορίας. Ενώ έχουμε αυτά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα –την οικονομική κρίση εντός των συνόρων μας, την κατάρρευση του μεριδίου μας στο παγκόσμιο ΑΕγχΠ– είμαστε παρ’ όλα αυτά εδώ και μιλάμε για την εκπαίδευση στα πρώτα χρόνια της ζωής, για τις ευθύνες μας απέναντι στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και για το αν το Σαράγιεβο θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα.

Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω στη σκληρή και τρομακτική πραγματικότητα της στατιστικής: το 1974 στα έθνη της δυτικής Ευρώπης αναλογούσε το 36% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ. Σήμερα το ποσοστό αυτό είναι 26% και το 2020 θα είναι 15%. Ενώ εμείς ανησυχούμε για την εκπαίδευση στα πρώτα χρόνια της παιδική ηλικίας, ξεδιπλώνοντας όλη μας την προπαγάνδα για τον από κοινού σχεδιασμό της Ευρώπης και δημιουργώντας το κόμικ Πόλεμος του Παγωτού Βατόμουρο, ενώ τα παιδιά μας ενθαρρύνονται να διαβάζουν τον αθέλητα αστείο «Captain Euro», η περιοχή μας κατακτάται από πιο δυνατές χώρες που έχουν μάθει τα οφέλη της αποκέντρωσης και της διασποράς της ισχύος.

Είναι βέβαιο ότι έρχεται ο καιρός που όλη αυτή η λαμπρότητα του παρελθόντος μας θα μοιάζει με αυτή της Νινευή και της Τύρου.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω την αντίθεσή μου με την παραπληροφόρηση από μέρους του κ. Tomaševski κατά τη συζήτηση σήμερα το πρωί. Δήλωσε ότι τα παιδιά της πολωνικής μειονότητας στη Λιθουανία δεν έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στα πολωνικά. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι στη Λιθουανία κατοικούν περίπου 200.000 λιθουανοί πολίτες πολωνικής καταγωγής και υπάρχουν 62 σχολεία όπου η διδασκαλία γίνεται μόνο στα πολωνικά και 34 σχολεία με τάξεις που τα μαθήματα γίνονται στα πολωνικά. Εντωμεταξύ, στη Γερμανία, όπου υπάρχουν 2 εκατομμύρια άτομα πολωνικής καταγωγής, δεν υπάρχει ούτε ένα δημόσιο σχολείο αποκλειστικά για πολωνούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο στη Λιθουανία οι πολίτες πολωνικής καταγωγής έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης στα πολωνικά, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο. Επίσης, στη Λιθουανία λειτουργεί και παράρτημα του Πανεπιστημίου Bialystok, το μόνο τμήμα πολωνικού πανεπιστημίου εκτός Πολωνίας. Σε μια έρευνα που διεξήχθη, το 42% των αντιπροσώπων εθνικών μειονοτήτων στη Λιθουανία δήλωσε ότι η ανεπαρκής γνώση λιθουανικών αποτελεί μειονέκτημα για την εύρεση εργασίας. Είναι περίεργο να ακούγεται μια τέτοιου είδους κριτική για το λιθουανικό εκπαιδευτικό νόμο, ο οποίος είναι παρόμοιος με εκείνον της Πολωνίας. Θα ήθελα να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα: μήπως ο κ. Tomaševski νοιώθει ότι οι εθνικές μειονότητες τυγχάνουν κακομεταχείρισης και στην Πολωνία;

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, έχω ήδη μιλήσει στη συζήτηση και επιδοκίμασα το γεγονός ότι η κ. Honeyball προσπάθησε να βρει μια συμβιβαστική λύση που καλύπτει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

Παρ’ όλα αυτά, απείχα από την τελική ψηφοφορία, διότι πιστεύω ότι αυτή η έκθεση παρεμβαίνει στις υποθέσεις των εθνικών κρατών σε πολλά σημεία. Αυτό είναι πιο εμφανές από το γεγονός ότι επιδοκιμάζει τους στόχους της Βαρκελώνης, μολονότι οι στόχοι της Βαρκελώνης τελικά ήταν ένα φιάσκο, ακριβώς λόγω του ότι ήταν απλά και μόνο αριθμοί, τους οποίους υπαγόρευε κεντρικά η ΕΕ στα επιμέρους κράτη μέλη.

Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αφήσουμε στα κράτη μέλη να αποφασίζουν μόνα τους πόσες εγκαταστάσεις προσχολικής αγωγής χρειάζονται, διότι δεν είναι απλά ένα ζήτημα αριθμών, αλλά αφορά και την ποιότητα και τον πολιτισμό της κάθε χώρας. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να υπερψηφίσω αυτήν την έκθεση, αλλά ήταν πραγματικά αντίθετη με ένα σημαντικό πιστεύω μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolasik (PPE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, η παιδική ηλικία έχει αναμφισβήτητα πολύ μεγάλη σημασία για τη σωματική, διανοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Πρέπει, ως εκ τούτου, να κατανοήσουμε ότι η απόδοση των επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση αποτελεί εγγύηση για την ανάπτυξη στο μέλλον. Εκτός από αυτό, πολλές έρευνες έχουν ήδη δείξει ότι αυτού του είδους η χρηματοδότηση επιφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ο καλύτερος και πιο φυσικός τρόπος για να διασφαλίσουμε αυτού του είδους την υποστήριξη είναι να προστατεύσουμε την οικογένεια ως τη βασική μονάδα της κοινωνίας. Οι γονείς είναι οι πρώτοι και οι πιο σημαντικοί δάσκαλοι για τα παιδιά τους και, συνεπώς, το νομικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να περιέχει διατάξεις που να επιβάλλουν ποινές στους γονείς επειδή φροντίζουν προσωπικά τα παιδιά τους, ειδικότερα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Η ατζέντα αυτή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είναι κάτι παραπάνω από επιθυμητό να συμβάλει η Ένωση, μέσω του συντονιστικού της ρόλου, στη βελτίωση της κατάστασης στα επιμέρους κράτη μέλη.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0193/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, οι υποστηρικτές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής συχνά τονίζουν ότι τα αλιεύματα δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Τείνουν να το λένε αυτό λες και είναι κάποια μοναδική διαπίστωση ότι δηλαδή τα ψάρια κολυμπάνε παντού, ποιος θα το πίστευε!

Όμως, στην πραγματικότητα η εδαφική δικαιοδοσία και τα περιουσιακά δικαιώματα αποτελούν τη μόνη ασφαλή βάση για τη διατήρηση. Αν κοιτάξετε τις χώρες που έχουν εφαρμόσει μια επιτυχή πολιτική διατήρησης στην αλιεία –είτε πρόκειται για τις νήσους Φώκλαντ, είτε για την Ισλανδία, τη Νορβηγία ή τη Νέα Ζηλανδία– όλες αυτές οι χώρες το έχουν πραγματοποιήσει δίνοντας στους πλοιοκτήτες την αίσθηση της ιδιοκτησίας, ώστε να έχουν ένα κίνητρο να αντιμετωπίζουν την αλιεία ως έναν ανανεώσιμο πόρο. Είναι η βασική αρχή του Αριστοτέλη ότι αυτό που δεν ανήκει σε κανένα, κανείς δεν πρόκειται να το φροντίσει.

Δυστυχώς, η κοινή αλιευτική πολιτική ορίζει ότι τα αλιευτικά αποθέματα αποτελούν κοινό πόρο, στον οποίο όλα τα έθνη έχουν ισότιμη πρόσβαση. Σε αυτό οφείλεται και η οικολογική πανωλεθρία που έχει πλήξει τα αποθέματα στη Βόρειο Θάλασσα.

Ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τη μετανάστευση του σκουμπριού από τα ύδατα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στα χωρικά ύδατα της Ισλανδίας. Αυτό, φοβάμαι, τα καθιστά ισλανδική ιδιοκτησία. Δεν έχει νόημα να παραπονούμαστε γι’ αυτό. Εμείς είμαστε οι άτυχοι και οι Ισλανδοί οι τυχεροί. Ίσως σε μερικά χρόνια να γίνει το ανάποδο και τότε να είμαστε εμείς οι τυχεροί της υπόθεσης. Εντωμεταξύ, ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίζουμε τα αλιεύματα ως έναν πόρο που θα υπάρχει πάντα είναι να αναγνωρίσουμε τα περιουσιακά δικαιώματα εκείνων που κατέχουν τα ύδατα σύμφωνα με το ναυτικό δίκαιο.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0297/2011

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά δεν είναι το μόνο αίτιο της κρίσης στον αλιευτικό τομέα, διότι τα καύσιμα ήδη έχουν γενικά απαλλαχθεί από τη φορολογία και διότι οι αυξανόμενες τιμές στην παγκόσμια αγορά πλήττουν όλους τους αλιείς στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέρα από αυτήν. Δεύτερον, η αύξηση των ορίων de minimis θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για να βοηθήσει και τους αλιείς, ώστε να μπορούν να εργάζονται –και να αλιεύουν– με πιο οικολογικό και βιώσιμο τρόπο. Τρίτον, η απλή μείωση της τιμής των καυσίμων δεν πρόκειται να επιφέρει την επίτευξη αυτού του στόχου. Εν ολίγοις, περιμένω και από τα κράτη μέλη να προωθήσουν καινοτόμες και χρήσιμες λύσεις αναφορικά με αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Πρώτον, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου σε όλους τους κατοίκους της πόλης Lorca, στην επαρχεία Murcia της Ισπανίας, στις οικογένειες των οχτώ ανθρώπων που σκοτώθηκαν και στα 250 άτομα που τραυματίστηκαν στο χθεσινό σεισμό.

Υπερψήφισα την κοινή πρόταση ψηφίσματος, αντίθετα με την Ομάδα μου, λόγω της ανησυχίας μου για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει αυτός ο κλάδος, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

Η αύξηση της ενίσχυσης de minimis από 30.000 σε 60.000 ευρώ για τις εταιρείες για μια περίοδο μόλις τριών ετών μπορεί να φανεί χρήσιμη σε αυτήν την περίπλοκη κατάσταση. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρω ότι η αύξηση αυτή δεν επιφέρει καμία αύξηση στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της θα πρέπει επίσης να εγγυάται την περιβαλλοντική και την κοινωνική βιωσιμότητα και δεν θα πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τον κλάδο ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των αλιέων από τα ορυκτά καύσιμα και να καταστήσει τη δραστηριότητα αυτή πιο αποτελεσματική, καθώς και να καταθέσει καινοτόμες προτάσεις που θα δώσουν νέες δυνατότητες στο ναυτιλιακό τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Sean Kelly (PPE).(GA) Κυρία Πρόεδρε, ήταν χαρά μου να υποστηρίξω αυτές τις συστάσεις.

(EN) Η αλιεία –όπως και η κτηνοτροφία– είναι ένα πολύ επισφαλές επάγγελμα. Εξαρτάται από τις ιδιοτροπίες του καιρού, υπόκειται σε ποσοστώσεις και, φυσικά, εξαρτάται από τις ιδιοτροπίες των αποθεμάτων και των προμηθειών. Τώρα, εκτός από τα προηγούμενα, έχουμε και την αιφνίδια άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Τελικά, η λύση θα πρέπει να έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτάρκεια όσον αφορά έναν πιο ευρύ ενεργειακό εφοδιασμό, που θα περιλαμβάνει προφανώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, πιστεύω επίσης ότι πρέπει να εξερευνήσουμε περιοχές εντός της Ευρώπης που δεν έχουν εξερευνηθεί μέχρι σήμερα, καθώς αυτό δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο. Τώρα, τα πράγματα αλλάζουν. Πιστεύω ότι αν μπορούσαμε να αυξήσουμε την προμήθεια καυσίμων στην Ευρώπη, τότε θα μειωνόντουσαν αυτομάτως και οι διεθνείς τιμές και φυσικά θα ήμασταν λιγότερο εξαρτώμενοι από μη δημοκρατικά καθεστώτα για τον εφοδιασμό μας.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0286/2011

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolasik (PPE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ πλήρως με το αίτημα η εκτίμηση επιπτώσεων όλων των σχετικών νομοσχεδίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να γίνεται συστηματικά και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι η πραγματική ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρέχοντας περισσότερες από 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, οι σημερινές πρακτικές δείχνουν ότι σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η πρόσβαση σε χρηματοδοτική στήριξη στα αρχικά στάδια καινοτομίας, για την υποστήριξη της εκκίνησης και των μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων είναι ακόμα πολύ ανεπαρκής και ανομοιόμορφη στην ΕΕ.

Αυτή η ανομοιογένεια επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που δείχνουν ότι το 75% του ποσού των 21 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν για οικονομική στήριξη διατέθηκαν πλήρως μέσω των ενδιάμεσων τραπεζών και απορροφήθηκε μόνο από 50.000 ΜΜΕ, επί συνόλου 23 εκατομμυρίων επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, τα μέλη του Fine Gael μου ζήτησαν να μιλήσω εκ μέρους και των τεσσάρων μας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σχετικά με το εν λόγω ζήτημα.

Υποστηρίζουμε ένθερμα τις βασικές γραμμές των διατάξεων που, όπως και η παρούσα, υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Γνωρίζουμε τη σημασία των ΜΜΕ για την ιρλανδική και την ευρωπαϊκή οικονομία. Παρ’ όλα αυτά, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος να περιλαμβάνεται η ΚΕΦΒΕ στην παρούσα έκθεση. Μου φαίνεται ότι πέφτουμε στην παγίδα της προπαγάνδας ή πιστεύουμε αυτό που προβάλλεται κάθε φορά ως επίκαιρο. Σήμερα στη Γερμανία, για παράδειγμα, λένε τώρα ότι ξανασκέφτονται το θέμα της ΚΕΦΒΕ.

Ας βοηθήσουμε, λοιπόν, τις ΜΜΕ, αλλά ας αποφύγουμε να εισάγουμε συγκεκριμένη προπαγάνδα σε αυτού του είδους τις διατάξεις. Υπάρχουν υπέρ και κατά στη ΚΕΦΒΕ. Ας μην αντικαταστήσουμε όμως την πραγματική βοήθεια με την ιδεολογία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε τις ΜΜΕ, όμως δεν είναι απαραίτητο να εισάγουμε συνεχώς τέτοιους όρους.

Ψηφίσαμε κατά της ΚΕΦΒΕ, αλλά δεν καταψηφίσαμε την έκθεση ως σύνολο, διότι δεν θέλαμε να επιβραδύνουμε την απαιτούμενη αυτή στήριξη προς τις ΜΜΕ, και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να το επισημάνω αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Mitchell, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας πείτε τι σημαίνουν τα αρχικά που αναφέρατε;

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που μου κάνατε αυτήν την ερώτηση. Νόμιζα ότι θα με ρωτούσατε αν μιλούσα λιθουανικά στην αρχή! Τα αρχικά ΚΕΦΒΕ σημαίνουν κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Είμαι σίγουρη ότι οι επισκέπτες μας θα ήθελαν να γνωρίζουν για τι πράγμα μιλάμε.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Butikofer (Verts/ALE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω αν κάτι μπορεί να ονομαστεί ιδεολογία, απλά και μόνο επειδή δεν είναι αρεστό την Ιρλανδία.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, το ζήτημα δεν είναι αν κάτι είναι αρεστό ή όχι στην Ιρλανδία. Είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα παρουσιάσουμε την άποψή μας. Δεν θα μας πει τι να κάνουμε κανένας εκπρόσωπος οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε σε αυτήν τη χώρα αυτά που είναι αρεστά σε άλλα κράτη μέλη. Το κάθε κράτος μέλος στέλνει τους βουλευτές του εδώ για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η δική μας άποψη είναι ότι η προβολή της ΚΕΦΒΕ, η οποία αυτήν τη στιγμή δυσφημείται στη Γερμανία, συνιστά εκείνο το είδος προπαγάνδας που διατυπώθηκε μάλλον απερίσκεπτα. Τα υπέρ δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα. Υπάρχουν υπέρ και κατά, και δεν θα πρέπει να αφήσουμε να μας εξαναγκάσει η όποια εφήμερη πολιτική ορθότητα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις αιτιολογήσεις ψήφου.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά την κοινή φορολογία για τις εταιρείες, θα είναι μια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τα 27 κράτη μέλη είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Οι οικονομικές δομές τους έχουν μεγάλες διαφορές, παρ’ όλο που, φυσικά, καθώς βρισκόμαστε σε μια ενιαία αγορά, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, έχουν ισότιμες ευκαιρίες στον ανταγωνισμό.

Σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι και γι’ αυτόν το λόγο είναι πολύ σημαντικό να διεξαχθεί μια επανεξέταση για τις ΜΜΕ. Για παράδειγμα, στη Φιλανδία, απ’ όπου κατάγομαι, γνωρίζω ότι οι φιλανδικές εταιρείες απέχουν πολύ από την καρδιά της εσωτερικής αγοράς και, συνεπώς, το υλικοτεχνικό κόστος –το κόστος μεταφοράς– ανεβάζει τις τιμές των προϊόντων αρκετά. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε διαφορετικά συστήματα αντιστάθμισης μέσω της φορολογίας, ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με άλλους τρόπους, ώστε η κατάσταση ως προς τον ανταγωνισμό να είναι δικαιότερη για όλους.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι συντάχθηκε μια έκθεση σαν αυτή. Θα πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπόψη τις εταιρείες στις απομακρυσμένες περιοχές του Βορρά, ώστε να μπορέσουν και αυτές να ανταγωνιστούν με ίσους όρους τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εταιρείες.

 
  
MPphoto
 

  Sean Kelly (PPE).(GA) Κυρία Πρόεδρε, πρώτον, συμφωνώ με αυτά που ανέφερε ο αρχηγός μου, ο Gay Mitchell, σχετικά με την ΚΕΦΒΕ και ψήφισα αντιστοίχως. Ωστόσο, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα άλλο σημείο.

(EN) Θα ήθελα να αναφέρω πως είναι αξιοσημείωτο ότι χρειάστηκε μια προφορική τροπολογία για να τεθεί το ζήτημα των απομιμήσεων αναφορικά με αυτήν την επιμέρους πρόταση. Αυτό είναι ατυχές, διότι οι απομιμήσεις προϊόντων κάνουν μεγάλη ζημιά στις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και αυτό το ζήτημα δεν τονίστηκε ούτε αντιμετωπίστηκε επαρκώς.

Πολλά από αυτά τα προϊόντα προέρχονται από τρίτες χώρες και το εμπόριό τους διευκολύνεται από τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών, οι οποίες παρέχουν ασφαλές καταφύγιο στα προϊόντα που φτάνουν στην Ευρώπη. Θα πρέπει να κατονομαστούν οι χώρες αυτές και να αναλάβουμε επιτέλους δράση εναντίον τους, διότι οι επιπτώσεις για τις νόμιμες επιχειρήσεις της Ευρώπης είναι φοβερές. Είναι καιρός να πούμε: φτάνει πια!

 
  
  

Έκθεση: Judith A. Merkies (A7-0162/2011)

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, τα καλύτερα μέσα για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων είναι η ταχύτερη ανάπτυξη, η (οικονομική) αποδοτικότητα και η μεγαλύτερη δημιουργική δύναμη. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να εργαστούμε από κοινού για την καινοτομία. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο σημείο αυτό είναι η έμφαση που δίδεται στην δημιουργικότητα των πολιτών, για παράδειγμα παρέχοντας στους εργαζόμενους το περιθώριο να προτείνουν τρόπους για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας. Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην καινοτομία είναι η κατανάλωση, συγκεκριμένο δε παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η δημιουργικότητα των πολιτών μπορεί να συνδυαστεί με την επιθυμία χρησιμοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών είναι οι εφαρμογές iPhone που αναπτύσσονται από ευρωπαίους καταναλωτές.

Η ενίσχυση της βάσης γνώσεων με την προσέγγιση των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ίδιων των πολιτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης Καινοτομίας. Από την άποψη αυτή θα είναι απαραίτητο να επιτευχθεί η πλήρης δέσμευση των δημόσιων και τοπικών αρχών. Θεμελιώδης στόχος της καινοτομίας είναι η διατήρηση υψηλού επιπέδου ευημερίας στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι η συνένωση δυνάμεων που προτείνεται θα συμβάλει στη στήριξη της διαδικασίας της καινοτομίας και θα βοηθήσει στην επίτευξη οικονομικής σταθεροποίησης. Ως εκ τούτου υποστηρίζω την έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς δεν είχα καθόλου την ευκαιρία να λάβω μέρος στη συζήτηση εχθές αν και ήμουν παρών. Θα ήθελα ωστόσο να παράσχω τη στήριξή μου ιδίως σε όσους ομιλητές τόνισαν ότι η καινοτομία και η έρευνα οφείλουν και πρέπει να υπάρχουν και στον τομέα της γεωργίας. Η γεωργία δεν αποτελεί «παλαιά οικονομία» –είναι σύγχρονη, και είναι επίσης ένα περιβάλλον όπου μπορεί να λάβει χώρα δραστηριοποίηση, έρευνα και καινοτομία.

Η ευρωπαϊκή γεωργία αντιμετωπίζει τουλάχιστον τρεις μεγάλες προκλήσεις, και συγκεκριμένα τη διασφάλιση της διατροφής του πληθυσμού, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Και αυτά σε εποχές κατά τις οποίες οι πολύ διαφορετικοί στόχοι απαιτούν συστηματική επιστημονική διείσδυση, και τώρα και στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, υποστήριξα την έκθεση σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας. Η καινοτομία είναι, φυσικά, ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Ωστόσο, κάτι που είναι απολύτως θεμελιώδες κατά τη γνώμη μου είναι η υποστήριξη της καινοτομίας κυρίως στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως στα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία, από την άποψη αυτή, είναι κατά κάποιον τρόπο πίσω. Μάλιστα, οι εξελίξεις στον τομέα αυτόν –όπως καταδεικνύεται από πολυάριθμες αναλύσεις– θα καθορίσουν εάν η ευρωπαϊκή οικονομία του μέλλοντος θα είναι ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες.

Δεν πρέπει να λησμονείται –όπως καταδεικνύεται σε έρευνα που διεξήχθη από τη λογιστική εταιρεία Ernst & Young– ότι τα τρία τέταρτα των αιτήσεων που υποβάλλονται από μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη για επιδοτήσεις έρευνας και την αγορά νέων τεχνολογιών απορρίπτονται, δυστυχώς, από τις τράπεζες. Η χρηματοδότηση συνιστά σοβαρό πρόβλημα, πρέπει επομένως να πεισθούν τα επιμέρους κράτη μέλη να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα αυτόν. Χωρίς τη στήριξη αυτή δεν θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην παγκόσμια οικονομία.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, υποστήριξα την ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με τη μεταμόρφωση της Ευρώπης για έναν κόσμο μετά την κρίση. Το έπραξα με την ελπίδα ότι η πορεία δράσης που προτείνεται στην έκθεση θα μειώσει τις αυξανόμενες δυσαναλογίες στην ανάπτυξη μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και θα επιβραδύνει τη «διαρροή εγκεφάλων», την οποία η έκθεση αποκαλεί –υπερβολικά ευγενικά, κατά τη γνώμη μου– πνευματική κινητικότητα. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης, πρέπει να καταβληθούν αυξημένα κονδύλια για την ανάπτυξη προγραμμάτων καινοτομίας και έρευνας στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι κυβερνήσεις ώστε, εκτός της αύξησης των δημοσιονομικών μέσων που διατίθενται ετησίως για την έρευνα, να θεσπίσουν ένα ποσοστό του προϋπολογισμού τους ως ελάχιστο όριο που πρέπει να χρησιμοποιείται σε προγράμματα της κατηγορίας «έρευνα και ανάπτυξη». Ωστόσο, το ποσό που θα δαπανάται για έρευνα και ανάπτυξη δεν θα πρέπει κατά κανέναν τρόπο να μειώσει τα μελλοντικά δημοσιονομικά σχέδια για τις τρέχουσες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η κοινή γεωργική πολιτική ή η πολιτική συνοχής, διότι εκπληρώνουν τον ρόλο τους καλά.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι οι καινοτομίες είναι απίστευτα σημαντικές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη, η ΕΕ μέχρι σήμερα δεν διέθετε συλλογικούς κανονισμούς σχετικά με τις καινοτομίες. Το γεγονός ότι η παρούσα πρόταση κατατέθηκε από την Επιτροπή και την Επίτροπο Geoghegan-Quinn είναι ως εκ τούτου εξαιρετικά σημαντικό.

Θεσπίζοντας τώρα τους κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ σκληρά, στο παρόν έγγραφο και στην Ένωση Καινοτομίας, ώστε να απλοποιηθούν και να αφαιρεθεί οποιαδήποτε περιττή γραφειοκρατία. Η απλοποίηση των κανόνων είναι εξαιρετικά σημαντική διότι κάθε ερευνητής, κάθε βιομηχανία και κάθε μικρή επιχείρηση την επικαλείται ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων και τη συνεργασία κατά τρόπο εστιασμένο με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης για τις καινοτομίες στην Ευρώπη.

Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι διαθέτουμε πολύ αποτελεσματικότερη διαχείριση. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πραγματικά μεγάλα σχέδια αντί να επιμερίζουμε τα χρήματα σε μεγάλο αριθμό διαφορετικών τομέων, όπως πράττουμε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Τέλος, η Ένωση Καινοτομίας μπορεί να αποτελέσει ένα αληθινά πολύ καλό εργαλείο στο έργο μας για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν το κλίμα. Σας ευχαριστώ.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0296/2011

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Κυρία Πρόεδρε, η καθημερινή ζωή των απασχολουμένων σε οικιακές εργασίες είναι συχνά αβέβαιη, υποτιμημένη και ανεπίσημη. Υφίστανται άνιση, άδικη και άσχημη μεταχείριση.

Στην Ευρώπη, οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες είναι σε γενικές γραμμές μετανάστες εργαζόμενοι, μεγάλος αριθμός εκ των οποίων έχουν φτάσει στη χώρα παράνομα. Δεν εμφανίζονται σε μητρώα, διατρέχουν τον κίνδυνο να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και βρίσκονται στο έλεος των εργοδοτών τους. Η σύμβαση ILO σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες και οι κοινοί κανόνες που ισχύουν αποτελούν πρωταρχικό μέσο ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των οικιακών βοηθών, καθώς και τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματά τους, τηρούνται, εποπτεύονται και αναπτύσσονται.

Θα ήταν αφελές να δηλώσουμε ότι δεν υπάρχουν παράνομοι οικιακοί βοηθοί στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα είδος δουλείας της σύγχρονης εποχής. Οι εργαζόμενοι αυτοί, οι οποίοι είναι συχνά γυναίκες, είναι οι πλέον ευάλωτοι όλων. Δεν τολμούν να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται άσχημα ή όσον αφορά τη βία ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση δεν ισχύει μόνο για όσους προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ: εκμεταλλευόμαστε και τους δικούς μας πολίτες. Η βελτίωση της κατάστασης των απασχολουμένων σε οικιακές εργασίες πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα εκθέσω τις απόψεις μου για την κατ’ οίκον απασχόληση. Καταρχάς, συμφωνώ με όσους αναφέρουν ότι οι απασχολούμενοι στον τομέα αυτόν –και είναι ως επί το πλείστον γυναίκες, βέβαια– δικαιούνται δίκαιης αμοιβής και δίκαιων κοινωνικών υπηρεσιών. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα με όσους δηλώνουν ότι ιδίως στον τομέα αυτόν συμβαίνουν πολλά απίστευτα και υπάρχει μεγάλη αδικία.

Ζητώ, ωστόσο, να δοθεί προσοχή στη γραφειοκρατία κατά την εφαρμογή των αιτιολογημένων αιτημάτων. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η πραγματικότητα είναι ότι εγώ, ως πρόσωπο που καλύπτεται από την εν λόγω νομοθεσία με δεδομένη την απασχόλησή μου ως οικιακό προσωπικό, πρέπει να ζητήσω τη βοήθεια συμβούλου επί των φορολογικών πολύ απλά επειδή υπάρχει τόση πολλή γραφειοκρατία και οι κανονιστικές διατάξεις είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Αυτό έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, απαιτεί χρόνο και κοστίζει χρήματα. Όσοι αποφεύγουν τη γραφειοκρατία αμείβουν ως επί το πλείστον στη συνέχεια το προσωπικό τους με μετρητά συμβάλλοντας έτσι –μερικές φορές άθελά τους– στην παράνομη απασχόληση. Γι’ αυτό ζητώ να δοθεί προσοχή στη γραφειοκρατία που απαιτείται.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0295/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, ως ειδικευμένος αγρότης θα ήθελα να προσθέσω λίγες ακόμη παρατηρήσεις σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Η πρώτη είναι ότι είναι σωστό να αποτελεί στόχο μας η μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών, ειδικότερα στην κτηνοτροφία. «Όσο το δυνατόν λιγότερα» θα πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δράσης μας στον τομέα αυτόν. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι χρειαζόμαστε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, με άλλα λόγια ανάλυση των δεδομένων που θα καλύπτει το τι πραγματικά συμβαίνει επί τόπου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν προφανώς να λάβουν μέρος σε μια τέτοια ανάλυση. Η τρίτη μου παρατήρηση είναι ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω επιστημονικές μελέτες προκειμένου να αναλυθούν οι κίνδυνοι, αλλά και για να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους αυτούς αποτελεσματικά. Τέταρτον, αυτό που δεν χρειαζόμαστε, είναι ιδεολογικά φόβητρα. Η ιδεολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την επιστήμη.

 
  
  

Έκθεση: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση αξίζει τη στήριξή μας. Υπάρχει λόγος που η Ευρώπη θεωρείται οικονομικός γίγαντας: θα μπορούσε εξίσου να αποτελεί πολιτιστικό γίγαντα.

Με όλη την πολιτιστική της πολυμορφία, η ΕΕ συνιστά μια συνεκτική, αλλά ποικίλη κοινότητα αξιών. Στη διεθνή πολιτική, ο πολιτισμός είναι υψίστης σημασίας. Αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και κάθε άτομο και έθνος έχει το δικαίωμα να το απολαμβάνει. Ο πολιτισμός συνδέεται επίσης με την ανθρώπινη ευημερία και τη διαβίωση γενικά.

Η πολιτιστική πολιτική επιτρέπει επίσης στην ΕΕ να συνδέεται με άλλες χώρες με τις οποίες δεν έχει συμφωνηθεί καμία άλλη μορφή συνεργασίας. Η υποστήριξη της πολιτιστικής διάστασης σε εκείνες τις χώρες της Βόρειας Αφρικής οι οποίες οικοδομούν σήμερα μια νέα, περισσότερο δημοκρατική κοινωνία είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική. Η διμερής ανάπτυξη και οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να απαιτούν πάντα όχι μόνο στοιχεία κοινωνικής ευθύνης, αλλά και πολιτισμικά στοιχεία. Θα πρέπει να υπάρχουν ακόμη και εμπειρογνώμονες επί των πολιτισμικών θεμάτων που να συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, έτσι ώστε ο πολιτισμός να μπορέσει να αποτελέσει μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με πιο συγκροτημένο και συστηματικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η πολιτιστική κληρονομιά των ευρωπαϊκών χωρών έχει από μόνη της αξία. Αν και υπάρχουν πολλές πολιτιστικές διαφορές μεταξύ τους, τα κράτη μέλη έχουν ήδη αποκτήσει καλό όνομα παγκοσμίως, ένα όνομα που προσελκύει τους πολίτες άλλων χωρών οι οποίοι θα ήθελαν να αντλήσουν από τους συγκεκριμένους πολιτιστικούς πόρους. Η πολιτική και οικονομική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενισχυθεί με την προώθηση της ταυτότητας και της πολιτιστικής αξίας της Ένωσης.

Σημαντικό ρόλο στον τομέα του πολιτισμού διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες δίδουν επίσης τη δυνατότητα στα άτομα να ασκούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα σε χώρες που βρίσκονται στο έλεος της λογοκρισίας, η δραστηριότητα των πολιτών και η πρόσβαση στην ενημέρωση συντηρούνται μέσω του διαδικτύου. Η Ένωση πρέπει ως εκ τούτου να στηρίξει την ελευθερία του διαδικτύου στη διεθνή σκηνή και να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων σε κλειστές κοινωνίες. Επιπλέον, η νέα γενιά χρειάζεται συνεκτική στρατηγική για την κινητικότητα με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης στον τομέα της επιστήμης και του πολιτισμού. Υποστηρίζω τα μέτρα για την πολιτιστική διπλωματία, η οποία μπορεί επίσης να βοηθηθεί από το έργο των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών. Γι’ αυτό στήριξα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, οι δηλώσεις και οι παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση είναι εξαιρετικά πολύτιμες και ορθές. Θα ήθελα ειδικότερα να αναφερθώ στο σημείο αυτό στις δηλώσεις οι οποίες επισημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να αναλαμβάνει δράση ανά τον κόσμο υπέρ του σεβασμού της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του Τύπου και της ελεύθερης πρόσβασης στα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης. Ορθότατο επίσης είναι το αίτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την ελευθερία στο διαδίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των απειλών προς την ελευθερία αυτή τις οποίες διαβάζουμε και ακούμε όλο και συχνότερα.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σημειώνω ότι ζητούμε αξίες που εμείς οι Ευρωπαίοι θεωρούμε ως θεμελιώδεις, παραδέχομαι επίσης ότι ενέκρινα την έκθεση αυτή με κάποια λύπη. Γνωρίζω ότι ζητούμε μερικές φορές οι θεμελιώδεις αυτές αξίες να γίνουν αποδεκτές σε άλλα μέρη του κόσμου, λησμονούμε όμως ότι παραβιάζονται επίσης σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα αυτού αποτελούν τα όσα συμβαίνουν στην Πολωνία σε σχέση με τους δημοσιογράφους που επικρίνουν την κυβέρνηση. Αποκλείονται μαζικά από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, οι δε εκπρόσωποι της κυβέρνησης προσπαθούν να κλείσουν την ανεξάρτητη ιδιωτική ημερήσια εφημερίδα Rzeczpospolita, η οποία αποτελεί τη δεύτερη σε μέγεθος ποιοτική καθημερινή εφημερίδα στην Πολωνία και η οποία, παρεμπιπτόντως, επικρίνει τη θέση της κυβέρνησης. Ενόσω ασχολούμαστε με τα θέματα που εγείρονται στην έκθεση, πρέπει να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και σε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό να περιλαμβάνεται και η πολιτιστική διάσταση στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

Πιστεύω ότι φθάσαμε στο συμπέρασμα αυτό επειδή, με την τρέχουσα αναταραχή στη Μέση Ανατολή, κατέστη σαφές ότι είχαμε λησμονήσει τα πάντα όσον αφορά την πολιτιστική διάσταση εδώ και δεκαετίες: για παράδειγμα, στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συρία. Η Συρία τελεί υπό καθεστώς νόμου έκτακτης ανάγκης από το 1963, γεγονός το οποίο επέτρεψε την εκτέλεση ανθρώπων χωρίς δίκη, λίγες όμως ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες έθεσαν το ζήτημα, η αντιπροσωπεία της ΕΕ για παράδειγμα. Το εμπόριο και τα οικονομικά απέκτησαν προτεραιότητα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όπως μόλις τώρα ανέφερε ο κ. Repo, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν επίσης κρίσιμο μέρος της πολιτιστικής διάστασης όταν μιλούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, αυτόν τον βασικό πυρήνα, αυτόν οφείλουμε να προωθήσουμε δυναμικότερα στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική αντί να εξετάζουμε την κατάσταση καθαρά από την άποψη της οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, υποστήριξα την ενδιαφέρουσα έκθεση σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ. Πώς μπορεί κανείς να μην είναι υπέρ των δηλώσεων αυτών όσον αφορά τη δράση που αναλαμβάνει η ΕΕ ανά τον κόσμο υπέρ του σεβασμού της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του Τύπου και της ελεύθερης πρόσβασης στα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης και ούτω καθεξής;

Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι ενδιαφερόμαστε υπερβολικά για την κατάσταση εκτός της Ένωσης και μεριμνούμε πάρα πολύ λίγο για τα πρότυπα στο εσωτερικό της Ένωσης, για παράδειγμα στην Πολωνία, διότι στη χώρα αυτή ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός, αφού απέκτησε τον έλεγχο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, άρχισε να απολύει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και να καταργεί τις εκπομπές τους, οι οποίες είχαν όλες ένα κοινό στοιχείο –την κριτική της σημερινής κατάστασης. Έτσι, για παράδειγμα, έχασαν τη δουλειά τους άνθρωποι όπως οι Jacek Sobala, Anita Gargas, Jacek Karnowski και Wojciech Leszczyρski. Δημοσιογράφοι όπως οι Joanna Lichocka, Tomasz Sakiewicz, Rafa³ Ziemkiewicz, Jan Pospieszalski, Grzegorz Gσrny, Tomasz Terlikowski, Bronis³aw Wildstein και Wojciech Cejrowski έχασαν τις εκπομπές τους –και αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα μεταξύ πολλών άλλων. Η φίμωση της ελευθερίας του λόγου στην Πολωνία αποτελεί όνειδος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

Έκθεση: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά καταρχάς την έκθεση της κ. Sanchez-Schmid θα ήθελα να δηλώσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουμε τις επιπτώσεις του κλάδου της δημιουργικότητας και του πολιτισμού και επί της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικές: το 2,6% του ΑΕγχΠ της ΕΕ προέρχεται ειδικά από τους κλάδους της δημιουργικότητας, αυτοί δε απασχολούν το 3,1% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ. Θα μπορούσε επομένως να δηλώσει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια, αν όχι δεκαετίες, έχει καταστεί ένας κλάδος ανάπτυξης, θα συνεχίσει δε κατά τον τρόπο αυτόν και στο μέλλον.

Όταν μιλούμε για την πολιτιστική διάσταση, είναι επίσης σημαντικό να μην λησμονούμε ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό από την απλή οικονομική ανάπτυξη. Αποτελεί επίσης ανάπτυξη για την ανθρωπότητα, και αυτό δεν πρέπει να λησμονείται ποτέ όταν μιλούμε για τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η επίδραση του πολιτισμού δεν πρέπει να μετράται από την άποψη της αύξησης του ΑΕγχΠ: πρέπει επίσης να εκτιμηθεί το γεγονός ότι ένα πρόσωπο δεν παράγει απλώς αύξηση του ΑΕγχΠ συμμετέχοντας στoν ανηλεή ανταγωνισμό, αλλά και ζώντας μια μοναδική ζωή ανθρώπινων αξιών, προς αυτόν δε τον σκοπό πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις. Εμείς ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, επειδή πολύ συχνά η Ένωση μας προβάλλει μια εικόνα της που είναι στενή, σαν κάτι που είναι λίγο περισσότερο από ένα σύστημα φορέων οικονομικής συνεργασίας, και λησμονούμε την ευρύτερη εικόνα.

Όσον αφορά το Σαράγεβο ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014, θα ήθελα να δηλώσω ότι ελπίζω ότι το σχέδιο αυτό θα προχωρήσει. Για εμάς στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας αποτελεί ιδέα και έργο που όλοι συμμεριζόμαστε, δεδομένου ότι το 2014 θα σηματοδοτήσει την εκατοστή επέτειο από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε από ένα περιστατικό σε αυτήν ακριβώς την πόλη. Συμβολίζει τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στην Ευρώπη. Θέλουμε να δείξουμε ότι το 2014 είναι το έτος που σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακράς περιόδου ειρήνης ή που συνεχίζει τη μακρά περίοδο ειρήνης που έχει ήδη ξεκινήσει. Οι χώρες της Βαλτικής θα πρέπει, ωστόσο, να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στην εν λόγω ανάπτυξη συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας. Θα έχει σίγουρα μεγαλύτερη σημασία για μια ευρύτερη Ευρώπη.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0281/2011

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά το Σαράγεβο ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014, θα ήθελα να δηλώσω ότι ελπίζω ότι το πρόγραμμα αυτό θα προχωρήσει. Για εμάς στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας αποτελεί ιδέα και έργο που όλοι συμμεριζόμαστε, δεδομένου ότι το 2014 θα σηματοδοτήσει την εκατοστή επέτειο από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε από ένα περιστατικό σε αυτήν ακριβώς την πόλη. Συμβολίζει κατά κάποιον τρόπο τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στην Ευρώπη. Θέλουμε να δείξουμε ότι το 2014 είναι το έτος που σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακράς περιόδου ειρήνης ή που συνεχίζει τη μακρά περίοδο ειρήνης που έχει ήδη ξεκινήσει. Οι χώρες της Βαλτικής θα πρέπει, ωστόσο, να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στην εν λόγω ανάπτυξη συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας. Θα έχει σίγουρα μεγαλύτερη σημασία για μια ευρύτερη Ευρώπη.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Milan Zver (A7-0169/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ της πρότασης αυτής διότι η παρούσα πρωτοβουλία αποσκοπεί στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο από το 15% στο 10% και αύξηση του ποσοστού των ατόμων που διαθέτουν τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 31% στο 40% έως το 2020. Η «Νεολαία σε κίνηση» εστιάζεται επίσης στη μαθησιακή κινητικότητα, αλλά θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση που παρέχεται ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και παρέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα χρειαστούν. Η κινητικότητα είναι σημαντική ώστε κάποιος να γνωρίσει άλλες κουλτούρες, αλλά και για να κατανοήσει καλύτερα τη δική του. Ποσοστό μικρότερο του ενός τρίτου του πληθυσμού της ΕΕ διαθέτει πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 40% και στην Ιαπωνία πάνω από 50%, συνεπώς η Ευρώπη θα πρέπει να βελτιώσει αυτό το ποσοστό ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστική σε μια ολοένα αναπτυσσόμενη παγκόσμια οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη δημιουργία μιας κοινωνίας της γνώσης που είναι σε θέση να ανταγωνιστεί με όλες τις άλλες οικονομίες σε παγκόσμια κλίμακα. Με τη Νεολαία σε κίνηση, η στρατηγική ΕΕ 2020 έδωσε στους νέους έναν βασικό ρόλο με σκοπό την επίτευξη των πέντε κυριότερων στόχων έως το 2020: απασχόληση, έρευνα και καινοτομία, κλίμα και ενέργεια, εκπαίδευση και μείωση της φτώχειας. Οι στόχοι αυτοί είναι φιλόδοξοι δεδομένου ότι οι τρέχουσες συνθήκες είναι εξαιρετικά ασταθείς και εξαναγκάζουν τους νέους να ζουν σε διαρκή κατάσταση αβεβαιότητας, πολύ μακριά από την ενθαρρυντική προοπτική μιας σταθερής απασχόλησης στο μέλλον και της θέσης τους στην κοινωνία. Θα είναι αδύνατον να παγιωθεί το πνεύμα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και να ελευθερωθεί το δυναμικό που αντιπροσωπεύουν οι νέοι εάν τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα δεν προσφέρουν τους πόρους που απαιτούνται ώστε η κατάσταση να εξελιχθεί καλά.

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να θεσπίζουν μέτρα λιτότητας που περιλαμβάνουν περικοπές στο εκπαιδευτικό σύστημα και την απασχόληση. Αντιθέτως, πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία μηχανισμών που θα περιλαμβάνουν τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους, τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις προκειμένου να προσφερθούν ευκαιρίες στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα της κατάρτισης και να διασφαλισθεί η ύπαρξη επαρκούς κινητικότητας και η αναγνώριση των προσόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balθytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Οι νέοι έχουν πληγεί δριμύτατα από την κρίση και τo ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ υπερβαίνει το 20%, ήτοι είναι διπλάσιο του αντίστοιχου μέσου όρου για τους ενήλικες, σε ορισμένα κράτη μέλη μάλιστα υπερβαίνει το 40%. Λόγω της οικονομικής κρίσης, τα κράτη μέλη περικόπτουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, γεγονός που πλήττει άμεσα τις προοπτικές των νέων για το μέλλον και το μέλλον της ΕΕ. Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι αναμφίβολα απαραίτητη για βιώσιμη αύξηση της οικονομίας και ανάπτυξη και ακόμη και σε εποχές οικονομικής κρίσης η χρηματοδότηση προγραμμάτων υπέρ της νεολαίας και της εκπαίδευσης δεν πρέπει να θεωρείται κόστος που πρέπει να καταβληθεί στο παρόν, αλλά επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. Θεωρώ ότι η «Νεολαία σε κίνηση» που προβλέπεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την κινητικότητα και την απασχόληση των νέων και στην ενθάρρυνση των κρατών μελών για να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Bγsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση Zver. Πάρα πολλοί νέοι σήμερα δεν καταφέρνουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Τα προβλήματα αυτά απαιτούν εναρμονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ ώστε οι νέοι να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε πολιτικές οι οποίες θα καλύπτουν τα στάδια που πρέπει να περάσουν οι νέοι κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας οι νέοι και οι διάφορες οργανώσεις των νέων να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν και της ενεργού προσφοράς σε μια στρατηγική για τη νεολαία. Βασικός στόχος της «Νεολαίας σε κίνηση» πρέπει να είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής. Η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει ίδια χρηματοοικονομικά μέσα για να βοηθήσει τους νέους χρησιμοποιώντας αποτελεσματικότερα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η «Νεολαία σε κίνηση» αποτελεί μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εισάγει 28 μέτρα με στόχο την καλύτερη προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες των νέων, ενθαρρύνοντάς τους να κάνουν χρήση της κοινοτικής ενίσχυσης προκειμένου να σπουδάσουν ή να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα κατάρτισης σε άλλη χώρα. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της κινητικότητας των νέων με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι στην ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν στο εξωτερικό μέχρι το 2020.

Η παρούσα έκθεση, η οποία άξιζε τη θετική μου ψήφο, προειδοποιεί για μια σειρά από καταστάσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Προκειμένου να μην παραμείνει αυτή η πρωτοβουλία στο επίπεδο της ιδέας, είναι απαραίτητο να δεσμευθούν τα κράτη μέλη τόσο ότι θα συνεισφέρουν οικονομικά όσο και ότι θα την εφαρμόσουν στις χώρες τους, και ότι θα εγκριθεί συναφής προϋπολογισμός της ΕΕ.

Είναι απαραίτητο να ξεπεραστούν τα πρακτικά εμπόδια και οι φραγμοί στην κινητικότητα, πρέπει δε να τεθούν σε εφαρμογή επιπλέον μηχανισμοί ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρίες θα διαθέτουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους άλλους. Εξίσου σημαντική είναι η κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει δε να προωθηθούν καλύτερα στα κράτη μέλη προγράμματα όπως το Comenius.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία για την ανεργία των νέων στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά ανησυχητικά –τον Ιανουάριο του 2011 το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών στην ΕΕ αυξήθηκε σε 20,6%– η έκθεση σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής για το 2020 «Νεολαία σε κίνηση» καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κινητικότητα. Οι πολιτικές σχετικά με τους νέους, είτε αφορούν τη βασική, τη συνεχιζόμενη ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, πρέπει να θεωρούνται επένδυση και όχι κόστος. Η εστίαση της προσοχής στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι απαραίτητη για το μέλλον των ευρωπαϊκών μας κοινωνιών. Η επισήμανση των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων παραγόντων, η ανάπτυξη της ανεξαρτησίας των νέων, η λήψη μέτρων ώστε να σταματήσει η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου εκ μέρους των νέων, η επαναβεβαίωση της σημασίας της επαγγελματικής κατάρτισης και των προγραμμάτων μαθητείας και η θέσπιση δεσμευτικού ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας για τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούν παραδείγματα θετικών ιδεών που είναι σημαντικό να προβάλουμε πλέον σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό συμβαίνει επειδή η επιτυχία της στρατηγικής 2020 θα εξαρτηθεί από την πρωτοβουλία και την πολιτική βούληση των κρατών τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της, δεδομένου ότι οι πολιτικές αυτές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εντός των εθνικών αρμοδιοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. (IT) Η «Νεολαία σε κίνηση» είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Η «Νεολαία σε κίνηση» προδιαγράφει τις βασικές κατευθύνσεις δράσης για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων μέσω της κινητικότητας και, συνεπώς, για τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το 14,4% των νέων Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών εγκατέλειψε το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποσοστό δε χαμηλότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με το 40% περίπου στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 50% στην Ιαπωνία. Είναι σημαντικό οι νέοι να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη της Ένωσης.

Επομένως στηρίζω και ενθαρρύνω ολόψυχα την πρωτοβουλία η οποία στοχεύει στη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε 10% και την αύξηση του ποσοστού των ατόμων με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση από 31% σε 40% έως το 2020. Τέλος, πιστεύω ότι η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς. (ES) Υποστήριξα την παρούσα έκθεση λόγω της ανάγκης να προωθηθεί ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Η «Νεολαία σε κίνηση» πρέπει να αποτελέσει πολιτική πρωτοβουλία για την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κινητικότητας και απασχόλησης για τους σημερινούς νέους και κίνητρο για τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ το όραμα του εισηγητή σχετικά με την επένδυση που πρέπει να γίνει στο μέλλον των νέων της Ευρώπης. Η μαθησιακή κινητικότητα, καθώς και η βελτίωση των πιθανοτήτων των ευρωπαίων σπουδαστών για εξεύρεση πρώτης εργασίας, προωθεί την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας και κατά συνέπεια αυξάνει τη συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ένωσης. Ως εκ τούτου στηρίζω τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας και της προσβασιμότητας της μαθησιακής κινητικότητας, θα ήθελα δε να επισημάνω την αναφορά του εισηγητή στη σημασία της ενθάρρυνσης περισσοτέρων κρατών μελών να υπογράψουν τον χάρτη ποιότητας της Επιτροπής για την κινητικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς. (EN) H «Νεολαία σε κίνηση» είναι μια φανταστική πρωτοβουλία και υποστηρίζω σθεναρά την Ομάδα μου προσφέροντας την πλήρη στήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Έκθεση αναφέρεται στο Πρόγραμμα «Νεολαία σε Κίνηση» το οποίο επιτρέπει στους νέους και νεολαιίστικες οργανώσεις να κάνουν περισσότερα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο (σεμινάρια, συναντήσεις, ταξίδια) και να συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις για τις πολιτικές που αφορούν τη νεολαία, έχοντας και οικονομική βοήθεια από την ΕΕ. Στα θετικά σημεία της Έκθεσης είναι η συχνή αναφορά στη σπουδαιότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, η αντίθεση με τις περικοπές στους προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση και το αίτημα για αύξηση της χρηματοδότησής τους με τέτοιο τρόπο που, εκτός των άλλων, θα επιτρέπει σε όλους να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους νέους από τις γειτονικές χώρες να συμμετέχουν και αναπτύσσει την ανάγκη ενάντια στις διακρίσεις σε επίπεδο εργασίας. Μεγάλη σημασία δίνεται στο πραγματικό καθεστώς της «πρακτικής εξάσκησης», (stage), επιτρέποντας αξιοπρεπή αμοιβή και πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση με όρους, ώστε να μην υποκαθιστούν πραγματικές θέσεις εργασίας. Όμως, επειδή στην Έκθεση υπάρχουν και ορισμένα σημεία χαρακτηριστικά της πολιτικής της Μπολόνια για την εκπαίδευση με την οποία είμαι αντίθετος, επειδή γίνεται αναφορά στην ανάγκη να διαμορφωθούν προγράμματα ανάλογα με τις «ανάγκες της αγοράς», πράγμα το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα επικίνδυνο για τον ενδεχόμενο χαρακτήρα του Προγράμματος, ψήφισα αποχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Οι νέοι αποτελούν σήμερα μία από τις ομάδες που έχουν πληγεί δριμύτατα από την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να στηρίξουν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα που θα επιτρέψουν τη μετάβαση στην αγορά εργασίας μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της κινητικότητας. Η «Νεολαία σε κίνηση» ανταποκρίνεται σε αυτήν ακριβώς τη φιλοδοξία προσφέροντας απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι και βοηθώντας τους να επιτύχουν στην οικονομία της γνώσης.

Σε σχέση με τα απαράδεκτα στοιχεία για την ανεργία των νέων, πιστεύω ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η επαρκής ένταξη στην αγορά εργασίας και η ισχυρή δέσμευση για την κινητικότητα των νέων αποτελούν βασικά στοιχεία για την αξιοποίηση του δυναμικού όλων των νέων και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η πρωτοβουλία αυτή εστιάζει στην απασχόληση ως τελικό αποτέλεσμα, δεν αγνοεί ζητήματα που συνδέονται με την εκπαίδευση, τη συμμετοχή της νεολαίας, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, την κινητικότητα, την εκμάθηση γλωσσών και μια ολόκληρη σειρά από δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης σήμερα.

Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης που έχει κατατεθεί και απευθύνω έκκληση για ευρεία χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας η οποία είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), γραπτώς. (IT) Η «Νεολαία σε κίνηση» αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τους νέους πολίτες της Ευρώπης. Πρωτίστως από οικονομικής πλευράς, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει μια ακόμη ώθηση προς τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την κινητικότητα των νέων σπουδαστών και βελτιώνει τα ευρωπαϊκά σχολεία τονώνοντας την έρευνα και τη συζήτηση για τη σημασία της ενωμένης Ευρώπης και καταδεικνύοντας τι μπορεί να προσφέρει. Η συμβολή της «Νεολαίας σε κίνηση» στη συζήτηση για τον ορισμό του ευρωπαϊκού πολιτισμικού μοντέλου είναι εξίσου σημαντική. Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων και η μάθηση στους διάφορους κλάδους, οι οποίοι διδάσκονται κατά τρόπο διαφορετικό στις διάφορες χώρες, ανάλογα και με την πολιτική συνειδητοποίηση των κυρίαρχων τάξεων, αποτελεί επίσης βασική συμβολή στον καθορισμό της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι μέσω των νέων μας οι ταυτότητες αυτές είναι πραγματικά ευρωπαϊκές και να μην επιτραπεί το μοναδικό εκπαιδευτικό μοντέλο για τους νέους μας στο μέλλον να είναι το αμερικανικό, αν και αυτό έχει αποτελέσει, βέβαια, σημαντικό σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται προκειμένου να προσφέρει στον κόσμο τις αξίες και τις ιδέες της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θέλει και θα θέλει να μεγαλώνουν τα παιδιά της.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Οι νέοι χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από δυναμισμό, τεράστια μεγαλοψυχία και εξαιρετική ικανότητα μάθησης και αφομοίωσης. Για να έχει μέλλον και να αποσκοπεί να καθίσταται ολοένα και πιο ανταγωνιστική και δυναμική, η Ευρώπη έχει ανάγκη το σημαντικό αυτό κεφάλαιο. Το πρόγραμμα «Νεολαία σε κίνηση», το οποίο περιλαμβάνεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», αποτελεί συνεπώς σημαντικό συμπίλημα προγραμμάτων για τη στήριξη των νεότερων, με στόχους που είναι φιλόδοξοι, αλλά και πολύ σαφείς, μέσα από τους οποίους βλέπω να αντικατοπτρίζεται ο εαυτός μου και στους οποίους ελπίζω ότι θα συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες στους οποίους απευθύνεται. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζει την ανάγκη να δοθεί σε περισσότερους νέους βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στόχος ο οποίος είναι εξαιρετικά επίκαιρος δεδομένου του επιπέδου που φθάνει η ανεργία των νέων σε ορισμένα κράτη μέλη. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την προσοχή που δίδεται στη σημασία της κινητικότητας των νέων Ευρωπαίων, τόσο κατά την εκπαίδευση όσο και την επαγγελματική τους ζωή. Η εκπαίδευση αυτή σε μια ποικιλία πολιτισμών και τόπων θα προσφέρει πληρέστερη και πλουσιότερη παιδεία συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία πραγματικού αισθήματος «ενστερνισμού των ευρωπαϊκών τεκταινομένων», το οποίο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας που περιλαμβάνεται στις Συνθήκες. Για τη στήριξη και ενίσχυση των μέτρων αυτών, ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Τα προγράμματα κινητικότητας των σπουδαστών όπως τα Erasmus, Erasmus Mundus και Comenius προσελκύουν όλο και περισσότερους υποψηφίους. Εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν πρακτικά εμπόδια στην κινητικότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων και ιατρικών εγγράφων σε διάφορες γλώσσες, τη μεταφορά επιχορηγήσεων στο εξωτερικό και την αναγνώριση των τίτλων που αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος. Το 2004, όταν εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus Mundus, ανάγκασα με τη βοήθεια μεγάλης πλειοψηφίας του Σώματος την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμφωνήσει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του προγράμματος αυτού. Δημιουργήθηκε ακόμη και «ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα». Μόνο που, επτά χρόνια αργότερα, τα ίδια εμπόδια εξακολουθούν να υφίστανται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε να επαναλάβει πόσο απαραίτητη είναι η αύξηση των επενδύσεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το άνοιγμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας σε όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την πορεία ή την κοινωνική τους προέλευση, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να τους δοθεί καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Είναι καιρός τα κράτη μέλη να δεσμευτούν πραγματικά ως προς την εξασφάλιση κατάρτισης υψηλής ποιότητας για όλους τους νέους Ευρωπαίους.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς. (FR) Δεδομένου ότι οι νέοι αποτελούν το μέλλον της Ευρώπης και θα ήταν ανεύθυνο να μην καταστούν προτεραιότητα από τη στιγμή που βιώνουν ποσοστό ανεργίας 20% περίπου, υποστήριξα με ενθουσιασμό την έκθεση Zver σχετικά με τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Για πολλούς σπουδαστές που βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και υψηλότερες απαιτήσεις από την πλευρά των εργοδοτών, η είσοδος στην αγορά εργασίας συνιστά συχνά πραγματική δοκιμασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρότησε θερμότατα τις προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση για τη «Νεολαία σε κίνηση»: την αύξηση των επενδύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων κινητικότητας, την αναγνώριση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν άτυπα, την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη στήριξη των νέων όσον αφορά την είσοδο στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η δέσμευση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση με σκοπό τη βελτίωση των προσόντων των νέων Ευρωπαίων αποτελεί βασικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και μέσο που θεωρώ απαραίτητο για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Επικροτώ συνεπώς τη «Νεολαία σε κίνηση», ιδίως την πτυχή της που αφορά την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της κινητικότητας των σπουδαστών και την αναγνώριση των προσόντων, καθώς και τη σημασία που αποδίδεται στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, η οποία είναι συχνά εξίσου σημαντική με την τυπική μάθηση ή και ακόμη περισσότερο.

Για να ολοκληρώσει η Ευρώπη με επιτυχία τους φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι οποίοι αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την κατάρτιση, θα πρέπει να επενδύσει σε νέους με περισσότερα προσόντα επιλέγοντας μορφές εκπαίδευσης περισσότερο προσανατολισμένες προς τη μελλοντική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γνώσεις που πραγματικά προετοιμάζουν τους νέους για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση αφορά τη «Νεολαία σε κίνηση» η οποία θα αποτελέσει τελικά, ελπίζουμε, πλαίσιο για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρόκειται για μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι αλληλοσυνδεόμενες προτεραιότητες της οποίας είναι η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία αυτή απαρτίζεται από 28 βασικές δράσεις και συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή περισσότερων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους μέσω της κινητικότητας και της απασχολησιμότητας και κινείται προς την κατεύθυνση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κάτω του 10%, αύξηση του επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 31% σε 40% έως το 2020 και μείωση της ανεργίας –της ανεργίας των νέων, ειδικότερα– που βρίσκεται σήμερα στο 21% περίπου. Ως εκ τούτου, και επειδή είμαι υπέρμαχος του προγράμματος κατάρτισης νέων «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES», συμφωνώ απολύτως με τις προτάσεις που σκιαγραφούνται στην έκθεση και ψήφισα υπέρ γνωρίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει και να ενισχύσει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται προς στήριξη των νέων μας. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μιας ισχυρότερης Ευρώπης που βασίζεται περισσότερο στην αλληλεγγύη και την απουσία αποκλεισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης και το πεδίο εφαρμογής της συνεπάγεται ότι καταλήγει αναπόφευκτα να εξετάζει σημαντικά ζητήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις ορθά, σε άλλες λανθασμένα ή πολύ ανεπαρκώς, ενώ σε ορισμένα σημεία είναι αντιφατική.

Αναφέρει, συγκεκριμένα στις αιτιολογικές σκέψεις, σημαντικά ζητήματα όπως η μείωση των δημόσιων επενδύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αύξηση των διδάκτρων και η επακόλουθη διεύρυνση του κοινωνικού χάσματος, όμως το θέμα δεν αναλύεται επαρκώς στο σώμα του ψηφίσματος. Αναφέρει επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι προκειμένου να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας για οικονομικούς λόγους και το πρόβλημα των υψηλών ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και ανεργίας και επισφαλούς απασχόλησης μεταξύ των νέων.

Το γεγονός αυτό καθιστά τις αντιφάσεις της προφανέστερες: προσυπογράφοντας τους στόχους της λεγόμενης στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καταλήγει στο να υποστηρίζει την πορεία η οποία οδηγεί στα προβλήματα της μη ασφαλούς απασχόλησης και της ανεργίας των νέων που εντοπίζει. Αφενός υποστηρίζει τον τερματισμό των διακρίσεων εις βάρος των νέων στον χώρο εργασίας. Αφετέρου, η αναφορά της σε περιόδους μαθητείας ανοίγει εμμέσως την πόρτα σε ένα διαφορετικό καθεστώς για τους εργαζομένους αυτούς, είναι δε εσφαλμένη όσον αφορά τις «διευθετήσεις προστασίας για ιδιότυπες και μη ασφαλείς θέσεις απασχόλησης».

Για τους λόγους αυτούς απείχαμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Δεν αρκεί η έκφραση αρχών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εάν δεν λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα. Η ποιοτική εκπαίδευση από τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του ανθρώπου και των κοινωνιών. Τα κονδύλια ωστόσο για την ποιοτική δημόσια εκπαίδευση ολοένα και μειώνονται, οι δε σπουδαστές βρίσκονται αντιμέτωποι με έλλειψη επιχορηγήσεων, ανεργία στην οικογένεια και πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών τους, όπως συμβαίνει στην Πορτογαλία με τις περιοριστικές πολιτικές που ασκούνται.

Η πραγματικότητα, συνεπώς, είναι μια έντονη αποεπένδυση στους τομείς αυτούς. Στο όνομα της κρίσης παρατηρείται υποχώρηση του κράτους η οποία, και στο ζήτημα αυτό, απειλεί τον κοινωνικό του ρόλο και έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη γνώση και τον πολιτισμό. Αποτέλεσμα είναι ο πολλαπλασιασμός και η εμβάθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η πραγματικότητα σε κράτη μέλη όπως η Πορτογαλία συνίσταται στο κλείσιμο χιλιάδων σχολείων, στην αύξηση της ανεργίας των νέων και τη μείωση της εργασιακής ασφάλειας χιλιάδων εκπαιδευτικών, καθώς και στη χρόνια υποχρηματοδότηση του κρατικού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την αύξηση του κόστους φοίτησης σε αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι οι προϋπολογισμοί για τον πολιτισμό μειώνονται σε επίπεδα πενίας.

Η σοβαρότερη πτυχή όλων αυτών είναι ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σε περίπτωση που τεθεί σε εφαρμογή το επιθετικό πρόγραμμα παρέμβασης που κατήρτισαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Το πρόγραμμα «Νεολαία σε κίνηση» συνιστά πρωτοβουλία η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής ΕΕ 2020. Στόχοι του προγράμματος «Νεολαία σε κίνηση» είναι η ενθάρρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ένωση, η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και η προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση αυτή προσθέτει ένα βασικό στοιχείο σε μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία πρέπει να στοχεύει στο να παράσχει στους νέους Ευρωπαίους τα εργαλεία ώστε να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί σε μια αγορά εργασίας που καθίσταται ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη. Η εστίαση στην κινητικότητα των σπουδαστών πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα όσον αφορά την παροχή περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης στους νέους μας. Δυστυχώς, τα στοιχεία για την απασχόληση των νέων σε πολλά κράτη μέλη θα πρέπει να αποτελούν αιτία ανησυχίας και προβληματισμού. Η στήριξη των νέων με την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων των νέων συνιστά μια καλή αρχή, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί ως ο τελικός στόχος. Πρέπει να είμαστε σε θέση να τους αφουγκραστούμε και να τους προσφέρουμε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη την οποία οι νέες γενιές θα θεωρούν ως ευκαιρία και όχι ως βάρος.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Zver. Για να είναι επιτυχής η εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» της ΕΕ 2020, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να δημιουργήσουν μια ρεαλιστική, ολοκληρωμένη και ευρεία πολιτική που θα υποστηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη, η οποία θα επικεντρώνεται στη σύνδεση των τομέων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, των επαγγελματικών προσόντων, της διά βίου μάθησης και των προγραμμάτων μαθητείας με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος θα ενστερνίζεται πραγματικά τα τεκταινόμενα στο εκπαιδευτικό σύστημα της ΕΕ. Η «Νεολαία σε κίνηση» στοχεύει να καταστήσει ευχερέστερη τη μετάβαση από τη μάθηση και την κατάρτιση στην αγορά εργασίας για τους νέους της Ευρώπης. Ένας από τους στόχους της εν λόγω πρωτοβουλίας πολιτικής είναι η μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και η αύξηση του ποσοστού των ατόμων με τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο λόγος δε είναι ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έρχεται σε αντίθεση με τη δυναμική και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά και σε άμεση σύγκρουση με την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα της Ευρώπης εν γένει. Κατά συνέπεια, όλοι οι παράγοντες της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από τους επαγγελματικούς τομείς, τις επιχειρήσεις, τα συνδικάτα, τα υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε διαρθρωμένο διάλογο σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης της επαγγελματικής ένταξης των νέων, προώθησης της τυπικής/άτυπης εκπαίδευσης και, τέλος, ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού συστήματος στην ΕΕ το οποίο είναι σε θέση να παρέχει ασφάλεια σταδιοδρομίας στους νέους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), γραπτώς. (DE) Η παρούσα έκθεση καταδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο σημαντική είναι για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη η προώθηση της κινητικότητας των νέων μας σε όλους τους τομείς. Πρέπει να επιτευχθεί ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών και η αντίστοιχη αμοιβαία αναγνώριση σε όλους τους τομείς κατάρτισης και εκπαίδευσης, ιδίως στον τομέα της βιοτεχνίας όπου υπάρχει πολύ έδαφος να καλυφθεί.

Θα πρέπει επίσης να υπάρξει περισσότερος έλεγχος από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές στις οικείες χώρες για το κατά πόσον πρέπει να αρθούν πρόσθετα εμπόδια που έχουν δημιουργηθεί στο επίπεδο της διοίκησης ή στο επίπεδο των επαγγελματικών ενώσεων.

Η κινητικότητα από την πλευρά των μαθητευομένων οδηγεί επίσης σε καλύτερη αναγνώριση πολλών επαγγελμάτων και παρεμποδίζει το κοινωνικό ντάμπινγκ εφόσον υπάρχει προοδευτική κλίμακα που σημαίνει ότι για το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης χορηγείται η ίδια αμοιβή.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Η λαϊκή κοινή λογική λέει ότι «τα ταξίδια διευρύνουν το μυαλό». Υπό την προοπτική αυτή υποστηρίζω την ιδέα την οποία προασπίζεται η έκθεση Zver, σύμφωνα με την οποία η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της κινητικότητας των νέων αποτελεί επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης και όχι πρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού, και αυτό παρά την τρέχουσα δύσκολη οικονομική κατάσταση. Επιπλέον, το κοινωνικό υπόβαθρο ή η οικονομική κατάσταση κάποιου δεν θα πρέπει να περιορίζει την πρόσβασή του σε ευκαιρίες να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Ομοίως, ούτε η αναπηρία δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο, αυτός δε είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για τους νέους με ειδικές ανάγκες. Τέλος, πρέπει να καθιερωθούν νομικώς δεσμευτικά δικαιώματα προκειμένου να αποτραπεί η περιστασιακή απασχόληση και η εκμετάλλευση, θύματα των οποίων θα μπορούσαν να πέσουν οι νέοι εκπαιδευόμενοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του εγγράφου αυτού διότι αναγνωρίζει το γεγονός ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν πρακτικά εμπόδια και φραγμοί στην κινητικότητα και να προωθηθεί περαιτέρω η αναγνώριση του χρόνου στο εξωτερικό και των προσόντων που αποκτήθηκαν από άλλες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν ακόμη περισσότερους φραγμούς στην κινητικότητα από τα άτομα χωρίς αναπηρίες και ότι θα πρέπει να θεσπισθούν πρόσθετοι μηχανισμοί ώστε να διασφαλίζεται ότι τους παρέχονται οι ίδιες ευκαιρίες όπως σε όλους τους άλλους. Επιπλέον, οι σπουδαστές με οικογένεια (δηλαδή με παιδιά) θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση για να αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που τους αναμένουν εάν συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική κινητικότητα. Η ποιοτική κινητικότητα είναι καίρια για την επίτευξη της διαπολιτισμικής μάθησης, της προσωπικής εξέλιξης και της πολυγλωσσίας για τους νέους. Η «Νεολαία σε κίνηση» εστιάζεται στην απασχόληση ως τελικό αποτέλεσμα και πράγματι η απασχόληση είναι ένα πρόβλημα της εκπαίδευσης, αλλά και της συμμετοχής των νέων και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά. Επομένως, τα υφιστάμενα προγράμματα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εστιάζουν στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη και στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, στη μη τυπική εκπαίδευση και στην προαγωγή της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών. Προκειμένου να μην παραμείνει αυτή η νέα στρατηγική στο επίπεδο της ιδέας, είναι απαραίτητο να δεσμευθούν τα κράτη μέλη τόσο ότι θα συνεισφέρουν οικονομικά όσο και ότι θα την εφαρμόσουν στις χώρες τους, και ότι θα εγκριθεί συναφής προϋπολογισμός της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεωρήσουν ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμη επένδυση, όχι μόνο στην εκπαίδευση των νέων, αλλά και στη μελλοντική ευημερία των επιμέρους χωρών και της ΕΕ συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Cγtγlin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς. (RO) Η στήριξή μου για το πρόγραμμα «Νεολαία σε κίνηση» είναι αυτονόητη και είναι θέμα αρχής. Ωστόσο, προσπαθήσαμε να προτείνουμε προσθήκες στην πρόταση της Επιτροπής τις οποίες κρίναμε απαραίτητες.

Πράγματι, στην έκθεση που εγκρίθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίσαμε τη σημασία που έχει για τα κράτη μέλη η συμμετοχή τους στη διαδικασία εφαρμογής και η παρακολούθησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ζητήσαμε επίσης τη διάθεση αυξημένης χρηματοδότησης για τα επιτυχή προγράμματα όπως η διά βίου μάθηση στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων.

Πρέπει να δοθεί επαρκής προσοχή στους νέους οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο του εν λόγω γενικού προγράμματος και να δημιουργηθούν για αυτούς θέσεις εργασίας και ευκαιρίες επιβεβαίωσης, διότι είναι οι ευρωπαίοι πολίτες από τους οποίους θα εξαρτώμεθα στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Σε μια Ευρώπη που κοιτάζει προς το μέλλον, η μέριμνα για τους νέους πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Η παροχή της δυνατότητας να ακολουθούν το καταλληλότερο εκπαιδευτικό μονοπάτι, η διευκόλυνση ως προς την εκμάθηση ξένων γλωσσών, την προσέγγιση του κόσμου της εργασίας με εφόδιο τις κατάλληλες δεξιότητες ή, ίσως, την είσοδο σε ένα νέο εκπαιδευτικό ή εργασιακό περιβάλλον σημαίνει την οικοδόμηση ενός μέλλοντος για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ενέργειας των φοιτητών και των νέων εργαζομένων οι οποίοι έρχονται σε επαφή μέσα στο ίδιο οικονομικό και πολιτισμικό χωνευτήρι. Σήμερα περισσότερο από ποτέ πιστεύω στη μία Ευρώπη –ένα φυτώριο ιδεών και έργων– αυτός δε είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την έκθεση του κ. Zver. Όσον αφορά τη στρατηγική ΕΕ 2020, η δημιουργία ενός δικτύου γνώσης και ευκαιριών όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς και όλους όσοι εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σημαίνει παροχή οξυγόνου στην ενέργεια που πρέπει να ελευθερώσουμε με τη χρήση της κινητικότητας των νέων μας, οι οποίοι πρέπει να μάθουν να ζουν στην Ευρώπη του μέλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Milan Zver «Νεολαία σε κίνηση» – ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην παρούσα έκθεση νομίζω ότι είναι σημαντικό να στηριχθούν τα διάφορα προγράμματα που εισάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων, τα οποία είναι ευεργετικά τόσο από την άποψη της απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων όσο και από την άποψη της ανάπτυξης πραγματικής ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικό ότι, μετά το 2013, αυξάνουμε τις πιστώσεις που διατίθενται για ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας όπως τα Erasmus και Leonardo da Vinci και τα καθιστούμε μόνιμα έτσι ώστε να μπορούν να επωφελούνται από αυτά περισσότεροι νέοι –όχι μόνο σπουδαστές, αλλά και εκπαιδευόμενοι, νέοι επαγγελματίες και νέοι γεωργοί. Πιστεύω επίσης ότι είναι απαραίτητο να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αναγνώρισης των προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω των διαφόρων τύπων μαθητείας, μη τυπικής ή άτυπης, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες που μπορεί να αποκτηθούν με τον τρόπο αυτόν. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι ένας από τους βασικούς τρόπους για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι η συνεχής προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων και των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  ElΏbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Το ζήτημα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αποκτά σήμερα μια εντελώς διαφορετική και νέα σημασία σε σχέση με αυτήν που είχε, για παράδειγμα, πριν από μια δεκαετία ή και περισσότερο. Σε διάφορα μέρη της Ευρώπης ερχόμαστε αντιμέτωποι με επίπεδα εκπαίδευσης τα οποία δεν είναι ίδια, συνεπώς η ανάγκη βελτίωσης της κατάστασης στον τομέα αυτόν φαίνεται να βρίσκεται πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Είναι σημαντικό οι νέοι να έχουν την ευκαιρία να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στον κόσμο της εργασίας, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών με την ευρύτερη έννοιά της. Εγώ η ίδια συμμετέχω ενεργά και στηρίζω το έργο που αφορά τόσο τη «Νεολαία εν δράσει» όσο και την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, η οποία αποτελεί μία από τις πέντε επιχειρησιακές δράσεις της «Νεολαίας εν δράσει». Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να συνεχίσει να στηρίζει παρόμοια μέτρα.

Δεν πρέπει να λησμονούμε τους νέους σήμερα. Πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτυχθούν, αλλά και βοήθεια ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσα σε μια οικονομία που γίνεται ολοένα και πιο διεθνής. Η «Νεολαία σε κίνηση» δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία για τους νέους να καταστούν ενεργοί και να εισέλθουν στην εργασία αλλά, πάνω απ’ όλα, έναν τρόπο για να ξεπεράσουν τους δικούς τους περιορισμούς και αδυναμίες και μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Γι’ αυτό ενέκρινα την έκθεση του κ. Zver. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Η «Νεολαία σε κίνηση» είναι μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Η «Νεολαία σε κίνηση» απαρτίζεται από 28 βασικές δράσεις και συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή περισσότερων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους μέσω της κινητικότητας και τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα καθώς οι νέοι, όντας μία από τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί δριμύτατα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, και παράλληλα φέροντας τη μικρότερη ευθύνη για την πρόκλησή της, θα πρέπει να υποστηριχθούν κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, για να διασφαλιστεί το δικό τους μέλλον αλλά και να δοθεί ώθηση στην οικονομία. Οι νέοι του σήμερα είναι εκείνοι που θα λαμβάνουν τις αποφάσεις αύριο και είναι ζωτικής σημασίας να είναι σε θέση να αναπτύξουν σήμερα τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεισφέρουν ενεργά στην ανάπτυξη και στο αειφόρο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια και να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020» οι γνώσεις και δεξιότητες των νέων είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η νεολαία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην επίτευξη των πέντε πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για το 2020: απασχόληση, έρευνα και καινοτομία, κλίμα και ενέργεια, εκπαίδευση και καταπολέμηση της φτώχειας. Η εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 «Νεολαία σε κίνηση» αποσκοπεί να καταστήσει πιο ελκυστική την ανώτερη εκπαίδευση στην Ευρώπη, να αναβαθμίσει τη συνολική ποιότητα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κινητικότητας σπουδαστών και εργαζομένων με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ψηφίσουμε υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής έτσι ώστε στο μέλλον να έχουμε νέους με όλο και περισσότερα προσόντα και καλύτερα προετοιμασμένους για να υλοποιήσουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Το πρόγραμμα «Νεολαία σε κίνηση» εστιάζει στην κινητικότητα για μαθησιακούς σκοπούς, είναι όμως επίσης ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι η διδασκαλία που λαμβάνουν οι νέοι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και, κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας να τους δοθούν οι δεξιότητες και γνώσεις που θα χρειαστούν.

Οι νέοι είναι, δυστυχώς, μία από τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί δριμύτατα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και πρέπει να τους χορηγηθεί βοήθεια ώστε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να είναι σε θέση να διαμορφώσουν οι ίδιοι το μέλλον τους και να στηρίξουν την οικονομία. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι βασικοί παράγοντες για την αύξηση της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Η κινητικότητα των σπουδαστών αποτελεί σαφώς βασικό συστατικό στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Προσφέρει πολλές ευκαιρίες πνευματικής χειραφέτησης των σπουδαστών, καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της ανεργίας και της φτώχειας, καθώς και ανάπτυξης διεθνούς συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Επιπλέον, η κινητικότητα των σπουδαστών συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Παρ’ όλα αυτά, η εν λόγω κινητικότητα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με οικονομικούς πόρους ανάλογους των φιλοδοξιών και με την άρση των πρακτικών εμποδίων για την κινητικότητα αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ήταν δραματικές ιδίως για τους νέους, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και εντός της ΕΕ. Η ανεργία των νέων εντός της ΕΕ έχει φτάσει στα επίπεδα του 21%. Το φαινόμενο αυτό επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το 15% των εν λόγω νέων εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο και κατά συνέπεια δεν διαθέτουν καθόλου προσόντα για την αγορά εργασίας. Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του εν λόγω ποσοστού σε 10% έως το 2020 και την αύξηση του ποσοστού των ατόμων με πτυχίο πανεπιστημίου ή τεχνικής σχολής από 31% σε 40%. Για να καταστεί δυνατή η επιτυχία των στόχων αυτών πρέπει να υπάρξει αναγνώριση των μαθημάτων και τίτλων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη κινητικότητα των νέων μας, κάτι το οποίο αποσκοπεί επίσης στο να τους βοηθήσει να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς και κοινωνίες, έτσι ώστε να έχουν επιπλέον την επιλογή να επιτύχουν τους στόχους τους έξω ​​από την πατρίδα τους κατά τα επόμενα χρόνια. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να αρθούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, ενώ τα υπάρχοντα προγράμματα πρέπει να επεκταθούν και να προωθηθούν.

Απείχα από την ψηφοφορία διότι πιστεύω ότι δεν διεξήχθη συζήτηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα επέλθει η αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται μέσω ποιοτικά διαφορετικών μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό ισχύει κυρίως για τα επαγγέλματα που απαιτούν εξειδίκευση, για τα οποία δεν υπάρχει ενιαίο πρότυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη με βάση το οποίο μπορούν να αξιολογηθούν τα προσόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Για τους νέους ειδικότερα υπήρξαν σοβαρές συνέπειες λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, σημαντικές δηλαδή αυξήσεις στα ποσοστά ανεργίας των νέων και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Οι νέοι βρίσκονται συχνά χωρίς καμία προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να αυξηθεί η κινητικότητα των νέων στην ΕΕ έτσι ώστε, εφόσον είναι αναγκαίο, να έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν απασχόληση σε άλλη αγορά εργασίας. Βάση για αυτό είναι η αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων και των μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης, διότι δεν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις όσον αφορά το ζήτημα τού πώς θα λάβει χώρα η αμοιβαία αναγνώριση όταν, φυσικά, υπάρχουν σε πολλούς τομείς εξαιρετικά διαφορετικές από ποιοτικής άποψης μέθοδοι εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (LT) Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων. Σε ορισμένες χώρες εγγίζει ακόμη και το 21%. Είναι διπλάσιο από το μέσο ποσοστό ανεργίας για τους ενήλικες. Ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης διότι παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η εκπαίδευση των νέων και να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας τους. Συμφωνώ με τη διάταξη της έκθεσης σύμφωνα με την οποία είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στη δημιουργία νέων προγραμμάτων που θα επιτρέπουν στους νέους να συνδυάζουν εργασία και σπουδές. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τους σπουδαστές που επιδιώκουν την εκπαίδευση, αλλά και πρέπει να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι η μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, γεγονός το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικού αποκλεισμού τόσο από την απασχόληση όσο και την κοινωνία. Πρέπει να αυξηθεί η στήριξη για τα άτομα με αναπηρίες και τους νέους με παιδιά ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας και να επωφελούνται της ευκαιρίας αυτής προκειμένου να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ σπουδών, εργασίας και ιδιωτικής ζωής. Η πρόσβαση σε προγράμματα κινητικότητας πρέπει να είναι δυνατή όχι μόνο για τους πανεπιστημιακούς φοιτητές, αλλά και για τους νέους με χαμηλό επίπεδο προσόντων και τους μαθητές. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τους νέους να αποκτήσουν πρακτικότερες γνώσεις και πείρα μέσω υψηλής ποιότητας υποχρεωτικών περιόδων πρακτικής άσκησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε Κίνηση», αποτελεί μία από τις επτά πρωτοβουλίες φάρους που περιλαμβάνονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Εστιάζεται στη μαθησιακή κινητικότητα, αλλά η προστιθέμενη αξία της έγκειται στο γεγονός ότι προσβλέπει και σε μία εκπαίδευση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και θα παρέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα χρειαστούν. Είναι απαραίτητο, ωστόσο, αυτή η πρωτοβουλία να συνδυαστεί με την έκθεση «Μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Νεολαία» η οποία υπερψηφίστηκε το 2010 στο ΕΚ και η οποία αφορά τη χάραξη μιας νέας, ισχυρής ευρωπαϊκής στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας, ώστε η Ευρώπη, στα ζητήματα νεολαίας, να αναπτύξει ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικών. Εξάλλου, για να μην παραμείνει μια απλή διακήρυξη η ευθύνη βαραίνει κατά κανόνα τα κράτη μέλη και είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα προσωρινά Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων δεν ανταποκρίνονται στους στόχους που έχει θέσει η Στρατηγική 2020, παρά το γεγονός ότι όλοι αναγνωρίζουν πως η επένδυση στην έρευνα και την παιδεία αποτελούν μακροπρόθεσμη επένδυση με ανταποδοτική αξία και με σαφείς προεκτάσεις στην μελλοντική ευημερία των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση αυτή αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Το μέτρο αυτό συνιστά μία από τις βασικές δράσεις της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Στόχος της είναι, με τη χρήση συγκεκριμένων μέτρων, η προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων μέσω της κινητικότητας, καθώς και μέσω της διευκόλυνσης της μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για πολύ επίκαιρο θέμα δεδομένου ότι οι νέοι, ως μία από τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και μία από τις ομάδες που συμμετείχαν λιγότερο στην πρόκληση της κατάστασης αυτής, πρέπει να υποστηριχθούν κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον τους και να δοθεί ώθηση στην οικονομία. Μάλιστα, η ίδια η κινητικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Θεωρώ επομένως ότι η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, η οποία θα καθίσταται ταυτόχρονα προσβάσιμη σε όλους τους νέους, συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων πτυχών της κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης. Για τους λόγους αυτούς υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), γραπτώς. (EN) Το πρόγραμμα «Νεολαία σε κίνηση» αποτελεί ευκαιρία να απελευθερωθεί το δυναμικό των νέων και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμβάλουν στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η «Νεολαία σε κίνηση» υποστηρίζει τη διά βίου μάθηση και την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η «Νεολαία σε κίνηση» επιδιώκει τη βελτίωση της ανώτερης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και την ενίσχυση της κινητικότητας των σπουδαστών και των εργαζομένων μέσω των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μέρος της στρατηγικής ΕΕ 2020 είναι ότι «πρέπει να έχουν όλοι οι νέοι της Ευρώπης, έως το 2020, τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδρομής τους σε άλλα κράτη μέλη». Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δυσμενώς τους νέους, τα δε ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ είναι διπλάσια του μέσου όρου για τους ενήλικες. Πρόκειται για μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, είναι δε ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη να μην αντιδράσουν περικόπτοντας τις επενδύσεις στην εκπαίδευση. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι νέοι μας διαθέτουν ευκαιρίες μάθησης και μετακίνησης στο εξωτερικό για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, εάν το επιθυμούν, δεδομένου ότι η επένδυση στην εκπαίδευση σήμερα θα εξοπλίσει καλύτερα την ΕΕ για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Σε μια εποχή κατά την οποία οι νέοι πλήττονται ιδιαίτερα σκληρά από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, πρέπει να γίνει το παν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες, τα προσόντα και τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη και το βιώσιμο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «Νεολαία σε κίνηση» είναι μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Απαρτίζεται από 28 βασικές δράσεις και συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή περισσότερων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους μέσω της κινητικότητας και τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική της εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων στους οποίους είναι αφιερωμένη η πρωτοβουλία αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Η ύφεση πλήττει άμεσα την ευρωπαϊκή νεολαία: ενώ ο ένας νέος στους πέντε είναι άνεργος, το 40% των νέων εργαζομένων απασχολείται βάσει σύμβασης μερικής απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου στην έκθεση του κ. Zver, η οποία προτείνει μια σειρά συστάσεων με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για νέους. Ενώ πρέπει να ενεργήσουμε προκειμένου να ενθαρρυνθεί η φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό και να καταπολεμήσουμε ενεργά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου –μόνο το 31% των Ευρωπαίων διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο σε σύγκριση με το 40% στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 50% στην Ιαπωνία– θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η απασχολησιμότητα των πτυχιούχων. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει αρκετές προτάσεις για την επίτευξη αυτού: βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ενίσχυση της σχέσης μεταξύ πανεπιστημιακών προγραμμάτων και δομών και των ειδικών αναγκών στην αγορά εργασίας, καθώς και εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών περιόδων ποιοτικής εργασιακής εμπειρίας με δίκαιη αμοιβή και σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων των νέων.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η χρηματοδότηση για προγράμματα όπως είναι η διά βίου μάθηση (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Marie Curie, Erasmus Mundus και Νεολαία εν δράσει πρέπει να αυξηθεί. Η επιτροπή προτείνει τη δημιουργία διεθνών δικτύων συνεργασίας σε πανεπιστήμια με χρήση της εικονικής κινητικότητας. Τα προγράμματα κινητικότητας πρέπει να είναι διαθέσιμα σε σπουδαστές επαγγελματικών σχολών, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους νέους. Ζητούμε αναγνώριση των σχολικών, επαγγελματικών και πανεπιστημιακών τίτλων σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιμένουμε επίσης στη σημασία της εκμάθησης δύο μη μητρικών γλωσσών από νεαρή ηλικία, μεταξύ άλλων και γλωσσών γειτονικών χωρών. Τέλος, ζητούμε επιπλέον στήριξη των νέων με ειδικές ανάγκες, των νέων γονέων και όσων επιθυμούν να επιστρέψουν στην εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης διότι τονίζει πόσο σημαντικό είναι σε συνάρτηση με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 να διαθέτουν οι νέοι διεπιστημονική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται αναγκαία η ενθάρρυνση των νέων να συνεχίζουν τις σπουδές τους έως το πανεπιστημιακό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, η είσοδος στον κόσμο της εργασίας υπερβολικά νωρίς αυξάνει τον κίνδυνο ανεργίας αργότερα, αλλά και ενός συγκριτικά χαμηλού βιοτικού επιπέδου.

Αυτό θα μπορούσε να έχει, συνεπώς, υψηλό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, καθώς και αρνητικό αντίκτυπο στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και την ικανότητά της να βελτιώσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον. Για τους ίδιους λόγους πιστεύω ότι για τη διαμόρφωση των πολιτών του μέλλοντος είναι απαραίτητη η πολυπολιτισμική, πολυγλωσσική και πρακτική εκπαίδευση, ειδικά αν αυτό επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων κινητικότητας όπως η «Νεολαία σε κίνηση».

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Σήμερα, πάρα πολλοί νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, ενώ δεν είναι αρκετοί όσοι επωφελούνται της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό υπονομεύει το απόθεμα των προσόντων που θα χρειαστεί η Ευρώπη στο μέλλον. Η «Νεολαία σε κίνηση» επιδιώκει την αύξηση των ευκαιριών εκπαιδευτικής κινητικότητας για όλους τους νέους της Ευρώπης έως το 2020, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μεταβούν ομαλότερα από την εκπαίδευση στον κόσμο της εργασίας και προσφέροντάς τους εκπαίδευση που τους προετοιμάζει για τις απαιτήσεις της αγοράς. Για τους λόγους αυτούς, τα σχολεία και οι επιχειρήσεις πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση της ανάγκης δημιουργίας δικτύων βελτιώνοντας τις πρακτικές γνώσεις των νέων μέσω προγραμμάτων μαθητείας. Η πρωτοβουλία αυτή επικεντρώνεται στους νέους εν γένει, δεν πρέπει όμως να λησμονούμε και τους νέους με αναπηρίες, για τους οποίους πρέπει να εξασφαλιστούν οι ίδιες ευκαιρίες για σπουδές και εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Υποστήριξα την έκθεση σχετικά με τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είμαι υπέρ της παράτασης της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους. Εκτός από τη «Νεολαία σε κίνηση», χρηματοδότηση και πολιτική στήριξη θα πρέπει να δοθούν σε προγράμματα όπως τα Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, «Νεολαία εν δράσει» και Marie Curie. Τα προγράμματα αυτά έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην Ένωση. Περιλαμβάνουν πολύ μεγάλο αριθμό νέων που προέρχονται από διάφορους χώρους (ο αριθμός των πολωνών φοιτητών που μετέβησαν στο εξωτερικό με επιχορήγηση Erasmus μεταξύ 1998 και 2010 ήταν 93.807) και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των νέων και τη δημιουργία ισχυρής ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών. Πρόκειται για πολύ αποτελεσματικά προγράμματα, όπου το μεν κόστος για κάθε ένα συμμετέχοντα είναι πολύ χαμηλό, όμως τα κονδύλια χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό ατόμων. Η προώθηση της κινητικότητας των νέων απαιτεί την υπέρβαση των πρακτικών εμποδίων.

Περίπου το ένα τρίτο των σπουδαστών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus αντιμετώπισαν δυσκολίες που προέκυψαν από αβεβαιότητες όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα σε άλλες χώρες και την έλλειψη αντιστοιχίας και συνέχειας μεταξύ των αντικειμένων σπουδών στη χώρα προέλευσης και το εξωτερικό. Πρέπει να προωθηθεί η αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στο εξωτερικό και των προσόντων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Άλλα θέματα που πρέπει επίσης να επιλυθούν, αφορούν δυσκολίες κατά την απόκτηση θεωρήσεων, το γεγονός ότι τα ιατρικά έγγραφα είναι σε διαφορετικές γλώσσες και τη δυνατότητα μεταφοράς υποτροφιών κατά τη μετάβαση στο εξωτερικό. Τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν ακόμη περισσότερα εμπόδια στην κινητικότητα από όσους δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετοι μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τους παρέχονται οι ίδιες ευκαιρίες με οποιονδήποτε άλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η «Νεολαία σε κίνηση» είναι μία από τις επτά πρωτοβουλίες που αποτελούν μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αποτελείται από 28 βασικές δράσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων μέσω της κινητικότητας και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Η σημασία της έκθεσης αυτής σε εποχές λιτότητας για την Ευρώπη αποδεικνύεται από το αυξανόμενο ποσοστό νέων που είναι άνεργοι στα διάφορα κράτη μέλη, το δε συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα είναι μία από τις ομάδες που έχουν πληγεί δριμύτατα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Ως εκ τούτου, θεωρώ απαραίτητη την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αύξηση του αριθμού των αποφοίτων, καθώς και για να καταστούν η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση περισσότερο ελκυστικές. Η δέσμευση για την εκπαίδευση δεν πρέπει να θεωρείται ως δαπάνη, αλλά μάλλον ως επένδυση για το μέλλον.

Πιστεύω συνεπώς ότι είναι σημαντική η επανεπένδυση στα ήδη υφιστάμενα προγράμματα κινητικότητας και εκπαίδευσης/κατάρτισης, καθώς και η καθιέρωση ελάχιστων προϋποθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις περιόδους μαθητείας, δεδομένου ότι δεν πρέπει να θεωρούνται ως απασχόληση, αλλά μάλλον ως απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη συντονισμού των μέτρων με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές υπό τη μορφή εταιρικών σχέσεων, με σκοπό την επιτυχία της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση».

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου Milan Zver με θέμα τη πρωτοβουλία της Επιτροπής «Νεολαία σε κίνηση». Στόχος της είναι να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης, αλλά και να δοθούν κίνητρα για αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων που διαθέτουν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, γίνεται αναφορά στη μεγάλη σημασία να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση που παρέχεται ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ότι παρέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα χρειαστούν οι νέοι της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Η δημιουργία ενός ασφαλούς μέλλοντος για τους νέους μας είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δυστυχώς, οι προοπτικές για τους νέους στη Λιθουανία σήμερα είναι μάλλον δυσοίωνες. Στη Λιθουανία, η ανεργία των νέων ανέρχεται σε 34%, ποσοστό σχεδόν 14% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Σύμφωνα με τα κοινοτικά στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν δύο μόνο κράτη μέλη της ΕΕ όπου τα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι υψηλότερα από ό,τι στη Λιθουανία. Ακόμη και οι νέοι Λιθουανοί που καταφέρνουν να βρουν απασχόληση, αναγκάζονται συχνά να αποδεχθούν δυσμενείς συμβάσεις εργασίας. Πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την υλοποίηση τριών βασικών προτεραιοτήτων: πρώτον, την προώθηση της επιχειρηματικότητας· δεύτερον, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων με την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και τρίτον, την παροχή στους νέους της ευκαιρίας να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Η «Νεολαία σε κίνηση» είναι μία από τις πλατφόρμες που μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της απασχόλησης των νέων. Η εργασία και οι σπουδές στο εξωτερικό μπορεί να είναι επωφελείς για τους νέους της Λιθουανίας και τη χώρα μας. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικότερο να δοθεί ευρωπαϊκό μέλλον στους νέους μας στη Λιθουανία. Αυτό είναι δυνατό να διασφαλιστεί με την ανάπτυξη επαφών μεταξύ των νέων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Αυτό θα προήγαγε την ανάγκη πρόσληψης νέων από εργοδότες ΜΜΕ και θα ενθάρρυνε τους νέους να εργαστούν σε ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού διότι η διασφάλιση ότι οι νέοι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν και να εργάζονται παντού στην ΕΕ είναι απαραίτητη προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα. Οι στόχοι της ΕΕ 2020 μπορούν να επιτευχθούν με την επένδυση σε προγράμματα που παρέχουν στους νέους ευρύ φάσμα ευκαιριών και προωθούν την κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Με την αύξηση της χρηματοδότησης προγραμμάτων που στηρίζουν την κινητικότητα των νέων και την ενίσχυση της εστίασης στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαίδευσης, οι νέοι Ευρωπαίοι θα έχουν καλύτερες ευκαιρίες για επιτυχή σταδιοδρομία. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας η στήριξη των νέων που δεν ακολουθούν πλέον το καθιερωμένο σύστημα εκπαίδευσης με την ενθάρρυνση της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Απείχα κατά την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή παρά την κριτική της εξέταση των ευρωπαϊκών πολιτικών που απευθύνονται σε νέους, ειδικά όσων εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

Η έκθεση αυτή περιέχει ορισμένες θετικές προτάσεις, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία κατάρτισης ευρωπαϊκών πολιτικών για τη νεολαία, την ενίσχυση της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης και τη βελτίωση του καθεστώτος των ασκουμένων.

Ωστόσο, πέρα ​​από τη δεδηλωμένη επιθυμία ενθάρρυνσης των κρατών μελών να εντείνουν τις επενδύσεις τους στον τομέα της εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η έκθεση ακολουθεί το πνεύμα των πολιτικών που στοχεύουν στην ελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την αποκλειστική υποταγή της στα άμεσα συμφέροντα της αγοράς και, ως εκ τούτου, των εταιρειών.

Ορισμένες διατάξεις όπως η θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος δανεισμού για σπουδαστές σε συνεργασία με την ΕΤΕπ είναι μάλιστα και ανησυχητικές, εάν ληφθούν υπόψη οι στόχοι που τίθενται για πρόσβαση του μέγιστου δυνατού αριθμού στο πανεπιστήμιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς. (FR) Ψηφίζοντας υπέρ του προγράμματος «Νεολαία σε κίνηση» –ενός πλαισίου με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη– θέλησα να στηρίξω ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης υπέρ των νέων Ευρωπαίων. Η Συνθήκη της Λισαβόνας διεύρυνε τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας. Από την άποψη αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε καθήκον να επαναβεβαιώσει τη στήριξή του για την εν λόγω πολιτική. Πράγματι, η ευρωπαϊκή ταυτότητα έχει νόημα μόνο εάν υιοθετηθεί από τους νέους συμπολίτες μας. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αυτή προτείνοντας μια συντονισμένη στρατηγική στους τομείς της κατάρτισης και της απασχόλησης. Επικροτώ τη φιλοδοξία της παρούσας έκθεσης, η οποία ορίζει σε 2% του ΑΕγχΠ την επένδυση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε μια εποχή κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας πλήττεται από μεγάλη οικονομική κρίση, η κατάρτιση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητά μας, ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μελλοντικές προοπτικές στους νέους και να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους στην απασχόληση. Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ανταλλαγών (Erasmus, Leonardo da Vinci) θα είναι επίσης ευεργετική για τους νέους, αφού τα προγράμματα αυτά προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας και η ανακάλυψη ενός άλλου πολιτισμού αποτελούν και τα δύο εφόδια που θα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Η προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης συνεπάγεται κατ’ ανάγκη τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες και δυνατότητες για εκπαίδευση και κατάρτιση. Η κινητικότητα παράλληλα με τις σπουδές, η οποία διευκολύνεται από κοινοτικά προγράμματα όπως τα Erasmus, Leonardo da Vinci και Comenius, προωθεί όχι μόνο τις πτυχές της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση αυτή.

 
  
  

Έκθεση: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Υπερψηφίζω την πρόταση αυτή, καθώς η προσχολική και νηπιακή εκπαίδευση παρέχονται σύμφωνα με διάφορες παραδόσεις σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, καθιστώντας δύσκολη τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος νηπιακής εκπαίδευσης. Είναι πιο εύκολο να εφαρμόσουμε κοινούς στόχους και σκοπούς για τη συνεπή εναρμόνιση των πρακτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η μάθηση των παιδιών κατά τα πρώτα τους χρόνια θέτει τα θεμέλια για την επιτυχημένη διά βίου μάθησή τους. Τα παιδιά στη νηπιακή ηλικία είναι ιδιαίτερα περίεργα, δεκτικά και πρόθυμα να μάθουν και επίσης, σε αυτήν την ηλικία διαμορφώνεται η ικανότητά τους για ομιλία και έκφραση. Επιπλέον, σε αυτήν την ηλικία τίθενται τα θεμέλια για τη μελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελματική καριέρα των παιδιών, καθώς και για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Αυτή η περίοδος είναι κρίσιμη για τη γνωστική, αισθητηριακή και κινητική ανάπτυξη, τη συναισθηματική και προσωπική ανάπτυξη και την εκμάθηση της γλώσσας, και παρέχει επίσης τη βάση για τη διά βίου μάθηση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ανάπτυξη υγιών συμπεριφορών και τρόπων ζωής κατά τα πρώτα χρόνια, όπως οι καλές διατροφικές συνήθειες και η κατάλληλη και ισορροπημένη άσκηση, μπορούν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαρτίζεται από πλούσιες και ποικιλόμορφες εκπαιδευτικές παραδόσεις, και η εκπαίδευση κατά τα πρώτα χρόνια παρέχεται με διαφορετικούς τρόπους ανά την ήπειρο. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή η οποία, παρόλο που αναγνωρίζει ότι θα ήταν δύσκολη η εφαρμογή μιας προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ στις υπηρεσίες νηπιακής εκπαίδευσης, ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου που θα περιλαμβάνει κοινούς στόχους και αξίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δικαιωμάτων και των δομών.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balθytis (S&D), γραπτώς. - (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Η μάθηση των παιδιών κατά τα πρώτα χρόνια τους θέτει τα θεμέλια για μια επιτυχημένη διά βίου μάθηση, η οποία έχει πρωταρχική σημασία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που επιδιώκει τη δημιουργία μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη μείωση της φτώχειας. Ωστόσο, αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν αν δεν κάνουν όλα τα παιδιά μια ικανοποιητική αρχή στη ζωή τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις, να εξασφαλίσουν προσβάσιμη και ποιοτική νηπιακή εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, πράγμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την καταπολέμηση των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων που προκύπτουν με τον τρόπο αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Bγsescu (PPE), γραπτώς.(RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Honeyball. Η Ευρώπη αποτελείται από ένα πλούσιο και ποικιλόμορφο μείγμα εκπαιδευτικών παραδόσεων. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που να περιλαμβάνει κοινούς στόχους, δικαιώματα και αξίες. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει να εστιάσει στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς αυξάνοντας την απασχόληση. Η μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η μείωση της φτώχειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά ένα μέλλον που θα προετοιμάζει το έδαφος για μια καλύτερη ζωή. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη σημασία των δραστηριοτήτων στη νηπιακή ηλικία, ειδικά τις ξένες γλώσσες. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες είναι σημαντική πηγή εμπλουτισμού για τα παιδιά, καθώς προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο. Τέλος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των διαφορετικών συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών. Από αυτήν την άποψη, χρειαζόμαστε ευέλικτα και καινοτόμα προγράμματα νηπιακής εκπαίδευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς. (ES) Η νηπιακή εκπαίδευση είναι θεμελιώδης. Υποστηρίζω πλήρως τους στόχους που καθορίστηκαν προηγουμένως για την παροχή υπηρεσιών παιδικής μέριμνας έως το 2010 σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των παιδιών από την ηλικία των τριών ετών έως και την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, και τουλάχιστον για το 33% των παιδιών κάτω των τριών ετών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Ευρώπη απαρτίζεται από πλούσιες και ποικιλόμορφες εκπαιδευτικές παραδόσεις, και η νηπιακή εκπαίδευση παρέχεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε όλη την ήπειρο. Υπάρχει σαφής απόκλιση ανάμεσα στα κράτη μέλη όσον αφορά την ποιότητα και τις παροχές, τα ποσοστά εγγραφών, την πρόσβαση σε υπηρεσίες, τη διαχείριση των υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, μια προσέγγιση «ενιαίας αντιμετώπισης» σε επίπεδο ΕΕ στις υπηρεσίες φροντίδας και αγωγής παιδιών νηπιακής ηλικίας (ΦΑΠΝΗ) δεν είναι κατάλληλη και θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου κοινών στόχων και αξιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δικαιωμάτων και δομών, συστήνεται ανεπιφύλακτα. Η περίοδος από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των τριών ετών είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών, τη σωματική και γνωστική ανάπτυξη και την εκμάθηση της γλώσσας. Επιπλέον, αυτά τα πρώτα χρόνια θέτουν τις βάσεις για τη διά βίου μάθηση των παιδιών. Οι φτωχές οικογένειες είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες φροντίδας και αγωγής παιδιών νηπιακής ηλικίας (ΦΑΠΝΗ), ειδικά σε ιδιωτικοποιημένες αγορές, σε σύγκριση με άλλες ομάδες. Αυτό είναι ανησυχητικό, δεδομένου ότι τα μειονεκτούντα παιδιά είναι εκείνα που έχει αποδειχθεί ότι επωφελούνται περισσότερο από την πρόσβαση σε υπηρεσίες τέτοιου είδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς. (EN) Αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, και υποστηρίζω σθεναρά τη γραμμής της Ομάδας να εστιάσει στη μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικοδόμηση ισχυρών θεμελίων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη μέριμνα κατά τη νηπιακή ηλικία των παιδιών, συμπληρωματικά με τον κεντρικό ρόλο της οικογένειας, συνιστά τη στοιχειώδη βάση της επιτυχίας όσον αφορά τη διά βίου μάθηση, την κοινωνική ένταξη, την προσωπική εξέλιξη και τη μελλοντική απασχολησιμότητα. Οι πρώτες εμπειρίες των παιδιών αποτελούν τη βάση για κάθε επακόλουθη μάθηση, καθορίζει την ανάπτυξη των παιδιών και βοηθά στην ανατροπή ενδεχόμενων καταστάσεων μειονεξίας και μετάδοσης της φτώχειας από γενιά σε γενιά. Παρέχοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να αντιληφθούν τις δυνατότητές τους, οι ποιοτικές δομές εκπαίδευσης και φροντίδας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη δύο εκ των σημαντικότερων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: τη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10% και την απαλλαγή τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Συνεπώς, στηρίζω την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δομής αποτελούμενης από κοινούς στόχους και αξίες, η οποία θα περιλαμβάνει κοινά δικαιώματα και δομές που θα συμβάλουν στην επίτευξη κατάλληλων υπηρεσιών νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας· για όλα αυτά πρέπει να διατίθεται μια αποτελεσματική και ισότιμη χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dγncilγ (S&D), γραπτώς. (RO) Είναι ευρέως γνωστό ότι τα παιδιά στη νηπιακή ηλικία είναι ιδιαίτερα περίεργα, δεκτικά και πρόθυμα να μάθουν και, επίσης, σε αυτήν την ηλικία διαμορφώνεται η ικανότητά τους για ομιλία και έκφραση, καθώς και οι κοινωνικές δεξιότητες. Δεδομένου ότι η μάθηση των παιδιών κατά τα πρώτα χρόνια τους θέτει τα θεμέλια για την επιτυχή διά βίου μάθησή τους, διαδικασία-κλειδί για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θεωρώ ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς αυξάνοντας την απασχόληση, μειώνοντας τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και τη φτώχεια, δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν δοθεί σε όλα τα παιδιά η δυνατότητα μιας κατάλληλης αρχής στη ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση για τη μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια, καθώς θεωρώ ότι η γονική άδεια αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Η δέουσα ανταπόκριση στις ανάγκες των παιδιών απαιτεί την προάσπιση βελτιωμένων συνθηκών μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας, τοποθετώντας με αυτόν τον τρόπο και τους δύο γονείς στο επίκεντρο της εκπαίδευσης των παιδιών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως είπα αναφορικά με την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», η εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση της υλοποίησης των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για τα πρώτα χρόνια μάθησης, από την αρχή, στη νηπιακή ηλικία.

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά στην Ευρώπη να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση που θα τα προετοιμάσει καταλλήλως για τις βασικές δεξιότητες της ομιλίας της μητρικής τους γλώσσας, των μαθηματικών και μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών. Αυτή η εκπαίδευση πρέπει επίσης να τους παρέχει τη δυνατότητα να εμπεδώσουν τις αναγκαίες μεθόδους εργασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, ώστε να γίνουν παραγωγικοί όπως θέλουμε να είναι οι νέοι της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς.(PT) Αυτή η έκθεση αφορά τη μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα σπίτι κτίζεται από τα θεμέλια. Όταν τα θεμέλια δεν είναι γερά, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην αντέξει το κτήριο και να καταρρεύσει. Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση με ισχυρά, ποιοτικά θεμέλια εγγυάται στους Ευρωπαίους ένα καλύτερο μέλλον. Η παρέμβαση κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι καθοριστική για το μέλλον του, για τη βελτίωση της υγείας και των οικογενειακών σχέσεων, και για να του προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα καλό επάγγελμα στο μέλλον. Η μάθηση των πρώτων χρόνων είναι πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο δεν έχει τύχει της προσοχής που του αρμόζει από τους νομοθέτες. Η προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού είναι σημαντικότερη από την ποιότητα των κτηρίων. Η ποιότητα των επαγγελματικών υπηρεσιών και τα προσόντα όσων εργάζονται σε αυτόν τον τομέα χρήζουν βελτίωσης. Συμφωνώ ότι πρέπει να καθοριστούν κοινές αξίες και παράμετροι για όλα τα κράτη μέλη, και κατά συνέπεια υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Η έκθεση αυτή εστιάζει στο σημαντικό ζήτημα της μάθησης των πρώτων χρόνων και της θετικής του επίδρασης όσον αφορά τη γνωστική, την κινητική, τη συναισθηματική, την ψυχική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της συμπεριφοράς. Αυτά αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την υγιή και ισορροπημένη ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Ορισμένα σημαντικά θέματα επισημαίνονται στο προοίμιο της έκθεσης, όπως η σύνδεση ανάμεσα σε ένα φτωχό και μειονεκτικό υπόβαθρο και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ή οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά στη συμφιλίωση των οικογενειακών υποχρεώσεων με τις απορρυθμισμένες ώρες εργασίες και την επαγγελματική αβεβαιότητα. Δυστυχώς, αυτά τα θέματα συνήθως παραβλέπονται: δεν γίνονται οι προτάσεις που είναι αναγκαίες για τη διόρθωση αυτών των καταστάσεων.

Ως κάτι ουσιώδες για την κοινωνική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, η μάθηση των πρώτων χρόνων πρέπει να βασίζεται στην εγγύηση ενός δημόσιου, δωρεάν, υψηλής ποιότητας και προσβάσιμου σε όλους προσχολικού δικτύου. Η εκπαίδευση δεν πρέπει να βρίσκεται στο έλεος της λογικής της αγοράς. Για να παρασχεθεί η προοπτική για μια καλύτερη ζωή και ένα καλύτερο μέλλον, πρέπει να δημιουργηθεί ένα δημόσιο δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών, που θα καλύπτουν μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και θα είναι πιο ανοικτά σε μοντέλα διδασκαλίας που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του παιδιού και της κοινωνίας και θα καταπολεμούν τον κοινωνικό διαχωρισμό και τις διακρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Το ζήτημα της μάθησης των πρώτων χρόνων αποτελεί το βασικό θέμα αυτής της έκθεσης, που εστιάζει στη θετική επίδρασή της όσον αφορά τη γνωστική, την κινητική, τη συναισθηματική, την ψυχική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της συμπεριφοράς. Αυτά αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την υγιή και ισορροπημένη ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Ορισμένα σημαντικά θέματα επισημαίνονται στο προοίμιο της έκθεσης, όπως η σύνδεση ανάμεσα σε ένα φτωχό και μειονεκτικό υπόβαθρο και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ή οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά στη συμφιλίωση των οικογενειακών υποχρεώσεων με τις απορρυθμισμένες ώρες εργασίες και την επαγγελματική αβεβαιότητα. Δυστυχώς, αυτά τα θέματα συνήθως παραβλέπονται: δεν γίνονται οι προτάσεις που είναι αναγκαίες για τη διόρθωση αυτών των καταστάσεων.

Ως κάτι ουσιώδες για την κοινωνική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, η μάθηση των πρώτων χρόνων πρέπει να βασίζεται στην εγγύηση ενός δημόσιου, δωρεάν, υψηλής ποιότητας και προσβάσιμου σε όλους προσχολικού δικτύου. Η εκπαίδευση δεν πρέπει να βρίσκεται στο έλεος της λογικής της αγοράς. Για να παρασχεθεί η προοπτική για μια καλύτερη ζωή και ένα καλύτερο μέλλον, πρέπει να δημιουργηθεί ένα δημόσιο δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων, που θα καλύπτουν μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και θα είναι πιο ανοικτά σε μοντέλα διδασκαλίας που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του παιδιού και της κοινωνίας και θα καταπολεμούν τον κοινωνικό διαχωρισμό και τις διακρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašνkovα Beςovα (S&D), γραπτώς. (SK) Τόσο οι υποβληθείσες εκθέσεις όσο και η συζήτηση αντιμετωπίζουν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση από πολλές απόψεις. Θεωρώ ότι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας από τη γέννηση είναι μια πολύ σημαντική πτυχή. Η έκθεση της κ. Honeyball επισημαίνει ότι, από πολλές απόψεις, είναι καλύτερα η αρχή της εκπαίδευσης να γίνεται τα πρώτα χρόνια. Σύμφωνα με τα έγγραφα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ισχύουν τώρα στην Ευρώπη, τα παιδιά είναι πλήρως ενεργοί πολίτες με τα δικά τους δικαιώματα. Διαθέτουν τεράστιες δημιουργικές δυνατότητες. Η περίοδος από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των τριών ετών ασκεί θεμελιώδη επίδραση στην ανάπτυξη της σκέψης, αλλά και στη σωματική και γνωστική ανάπτυξη. Τα θεμέλια για τη διά βίου μάθηση, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, τίθενται επίσης σε αυτά τα πρώτα χρόνια. Οι φτωχές οικογένειες, συχνά Ρομά, συνήθως έχουν χειρότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες στον τομέα της νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας. Αυτό είναι ακόμη πιο λυπηρό, καθώς τα παιδιά μειονεκτούντων οικογενειών θα έπρεπε να επωφελούνται περισσότερο από την ευκαιρία να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η εκπαίδευση και η φροντίδα είναι διαθέσιμες για όλες τις οικογένειες και τα παιδιά, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους ή την οικονομική κατάσταση των γονέων τους. Δεν μου αρέσει καθόλου να καταφεύγω σε πραγματιστικά, οικονομικά επιχειρήματα για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για θέματα που θα έπρεπε να είναι προφανή και όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται από την οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί ότι τυχόν απόφαση για μη επένδυση σε αυτόν τον τομέα θα δημιουργήσει στην πραγματικότητα επιπλέον έξοδα που μπορεί να μην γίνονται άμεσα αντιληπτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Ενίοτε, αυτό το κοινοβούλιο συντάσσει εκθέσεις οι τίτλοι των οποίων δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι αναπόφευκτα θα υπάρχουν ανοησίες σε αυτές! Η έκθεση Honeyball είναι μία από αυτές. Αντιπαρέρχομαι τις συνήθεις παραγράφους σχετικά με την τύχη που περιμένει τους μετανάστες, την υποχρεωτική πολυπολιτισμικότητα και την προαγωγή όλων όσων αφορούν τη μειονότητα. Το μαργαριτάρι αυτής της έκθεσης βρίσκεται στην παράγραφο 14. Ο πατέρας και η μητέρα είναι συνεπώς «ισότιμοι εταίροι στη νηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα». Διάβασα «εταίροι»; Δεν αποτελεί δική τους ευθύνη, πρωτίστως και κατ’ εξοχήν, η εκπαίδευση των παιδιών τους; Ισχύει, ωστόσο, ότι στην παράγραφο 16, η εισηγήτρια ζητά να γίνει επένδυση στα προγράμματα εκπαίδευσης των γονέων. Ευθύς εξαρχής, οι γονείς θεωρούνται επομένως ανίκανοι, ανεύθυνοι και ανώριμοι. Αυτή η εντύπωση επιβεβαιώνεται από την παράγραφο 27, η οποία επισημαίνει ότι, αν δεν παρέχονται κατάλληλες υπηρεσίες για τη νηπιακή ηλικία, τα παιδιά μας διατρέχουν τον κίνδυνο να υποπέσουν σε εγκληματικές πράξεις και αντικοινωνική συμπεριφορά. Η εμπιστοσύνη σας στους ανθρώπους είναι εντυπωσιακή και είναι απορίας άξιον πώς το ανθρώπινο είδος τα κατάφερε χωρίς εσάς μέχρι τώρα. Λοιπόν, πραγματικά πιστεύω ότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε για τα παιδάκια μας είναι να τα αφήσετε ήσυχα!

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το εν λόγω έγγραφο επειδή τα πρώτα χρόνια ενός παιδιού (προσχολική ηλικία) είναι μείζονος σημασίας για τη γνωστική, αισθητηριακή και κινητική ανάπτυξη και την εμπέδωση της γλώσσας, και επιπλέον θέτουν τα θεμέλια για τη διά βίου μάθηση. Συνιστάται, συνεπώς, τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την καθιέρωση της υποχρεωτικής φοίτησης για ένα έτος στο νηπιαγωγείο πριν ξεκινήσει το κανονικό σχολείο. Ενθαρρύνεται η εισαγωγή και η διατήρηση καινοτόμων παιδαγωγικών μοντέλων για τη διδασκαλία της γλώσσας, ιδιαίτερα των πολύγλωσσων βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων, ικανοποιώντας τον στόχο που ορίστηκε στη Βαρκελώνη το 2002, ο οποίος περιλαμβάνει την εκμάθηση περιφερειακών, γειτονικών και μειονοτικών γλωσσών. Σε ένα ασταθές οικονομικό κλίμα, δεν πρέπει να παραμελούμε την ουσιαστική επένδυση στις υπηρεσίες φροντίδας και αγωγής παιδιών νηπιακής ηλικίας (ΦΑΠΝΗ). Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προορίζουν τους κατάλληλους πόρους για τις υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ. Η ποιοτική εκπαίδευση των πρώτων χρόνων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μειονεκτούντων κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων που προκύπτουν, που όλα επηρεάζουν την κοινωνία σαν σύνολο. Ιδιαίτερα κινδυνεύουν οι νέοι από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πρέπει να φροντίσουμε για τις μελλοντικές γενιές και την ποιότητα της εκπαίδευσής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Μολονότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τόσο ανεπαρκές όσο και δύσκολο να δημιουργήσουμε μία προσέγγιση για τη φροντίδα και την εκπαίδευση των νέων παιδιών, είναι σημαντικό να μεριμνήσουμε για την πιθανή εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων και για τα επίπεδα στα οποία πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ως μικρά παιδιά εννοούμε τα παιδιά ηλικίας έως έξι ετών. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο στάδιο για την εγκεφαλική, σωματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και για τη γλώσσα τους. Αυτά είναι τα χρόνια που τα παιδιά μαθαίνουν και εξοικειώνονται με τα εργαλεία που ως ενήλικες θα χρησιμοποιούν για να επεξεργάζονται γνωστικούς μηχανισμούς που είναι διαφορετικοί, αλλά αναγκαίοι για τη μελλοντική τους εκπαίδευση και εργασία. Συνεπώς, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση επειδή πρόκειται για την προστασία της παιδικής ηλικίας, των δικαιωμάτων εκατοντάδων παιδιών να πηγαίνουν στο σχολείο ή να τους παρέχονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες μάθησης. Αυτό το θέμα είναι το κλειδί για το μέλλον και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τον λόγο αυτό πρέπει να λάβουμε τα μέτρα που περιγράφει η κ. Honeyball, την οποία θα ήθελα να συγχαρώ για το έργο της.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Έχει εξαιρετική σημασία να υποστηρίξουμε μια συγκεκριμένη πολιτική και προσέγγιση στα κράτη μέλη της ΕΕ αναφορικά με τη μάθηση των παιδιών κατά τα πρώτα χρόνια. Η πρόσβαση σε αυτού του είδους τη μάθηση έχει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη. Εκτός από την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλίσουμε την καλή συνεργασία και τον συντονισμό σε τοπικό επίπεδο ανάμεσα στα διάφορα ιδρύματα και τα υπουργεία που εμπλέκονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους. Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ σημαντικά, καθώς κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων τους, τα παιδιά έχουν μια ιδιαίτερη ικανότητα να μαθαίνουν, και μπορεί να καθορίσουν τη γενικότερη εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Το 2002, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κάλεσε τα μέλη της ΕΕ να παράσχουν παιδική φροντίδα σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των παιδιών μεταξύ της ηλικίας των τριών ετών και της ηλικίας της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης έως το 2010, και σε ποσοστό τουλάχιστον 33% των παιδιών κάτω των τριών ετών. Αυτοί οι στόχοι σηματοδότησαν μια προσέγγιση της αγοράς εργασίας στις υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ, με βάση τη ανάγκη που είχε διαπιστωθεί λόγω της αύξησης του αριθμού των εργαζόμενων γυναικών. Ενώ είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί η δέουσα προσοχή στη σύνδεση ανάμεσα στις υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ και στην ισότητα των ευκαιριών για τις γυναίκες, αυτοί οι στόχοι είναι σαφώς προβληματικοί και παρωχημένοι, εφόσον δεν λαμβάνουν υπόψη πολλές από τις σημαντικές ποιοτικές όψεις μιας ισχυρής πολιτικής νηπιακής εκπαίδευσης. Τα κέντρα ΦΑΠΝΗ δεν είναι απλά ένα μέρος για να «παρκάρουμε» τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν οι γυναίκες να δουλέψουν· έχουν εξαιρετική σημασία για τη συμβολή στην ευημερία των παιδιών και για τη βελτίωση των ευκαιριών τους στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiψν Maštαlka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Η περίοδος των πρώτων χρόνων της παιδικής ηλικίας αξίζει περισσότερη προσοχή και μια προσεκτική προσέγγιση όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι αυτή είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη περίοδος ανάπτυξης, στην οποία διαμορφώνεται η προσωπικότητα του ατόμου. Πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε αυτήν, και δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται ή να παραμελείται προσωρινά με οποιονδήποτε τρόπο. Οι ενήλικες πρέπει να αποτελούν πρότυπα ρόλων, βοηθώντας τα παιδιά να αποκτήσουν διάφορους τύπους γνώσεων και ικανοτήτων. Είναι η περίοδος της ανάπτυξης της προσωπικότητας, όταν η διαδικασία μάθησης είναι, τρόπος του λέγειν, αβίαστη και φυσική, και τα παιδιά παρατηρούν, αποδέχονται και απορροφούν το μέγιστο δυνατό από τον κόσμο που τα περιβάλλει. Παρόλο που στην ανάπτυξη του παιδιού συμβάλλουν αρκετοί παράγοντες, είτε γενετικοί είτε από το εξωτερικό περιβάλλον, η επίδραση των γονέων και ο κοντινός κύκλος των ανθρώπων είναι τα κύρια στοιχεία που διαμορφώνουν την προσωπικότητά του.

Θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω και να τονίσω ότι δεν θα έπρεπε να ξεχνάμε σε αυτό το πλαίσιο την κατάλληλη και σφαιρική κινητική δραστηριότητα που στοχεύει ειδικά σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, και η οποία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του ατόμου και στην καλύτερη υγεία του στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), γραπτώς.(RO) Η νηπιακή εκπαίδευση έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική ανάπτυξη των παιδιών και στις ευκαιρίες τους για επιτυχία στο μέλλον. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν την περίοδο μειώνουν το κόστος που θα προκύψει αργότερα σχετικά με θέματα υγείας, με το ποσοστό εγκληματικότητας και την αντικοινωνική συμπεριφορά. Παρ’ όλα αυτά, η παροχή νηπιακής εκπαίδευσης διαφέρει ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί μια ενιαία προσέγγιση. Θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην εδραίωση ενός κοινού πλαισίου με σαφώς καθορισμένους στόχους και αξίες. Σύμφωνα με τον στόχο που τέθηκε το 2002, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να παρέχουν νηπιακή εκπαίδευση στο 90% των παιδιών ηλικίας από τριών ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης. Υπάρχει και μια οικονομική λογική πίσω από αυτό, δεδομένης της αύξησης του αριθμού των γυναικών στην αγορά εργασίας. Έχει ζωτική σημασία για εμάς να συμπεριλάβουμε τις μειονότητες στα προγράμματα της νηπιακής εκπαίδευσης, ειδικά τον πληθυσμό των Ρομά, ο οποίος συχνά βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Πρέπει, επίσης, να εξασφαλίσουμε ότι είναι διαθέσιμος ένας επαρκής αριθμός χώρων βρεφονηπιακής μέριμνας έτσι ώστε να αποτρέπεται η μεγάλη αναμονή για την εγγραφή των παιδιών σε αυτά τα ιδρύματα. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τα προσόντα του προσωπικού που εργάζεται με τα μικρά παιδιά, το οποίο επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η διασφάλιση ότι όλα τα μικρά παιδιά λαμβάνουν ίσης ποιότητας φροντίδα και εκπαίδευση, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής θέσης, είναι το ελάχιστο. Η έκθεση Honeyball, παρόλο που είναι αξιέπαινη κατά τα λοιπά, δεν τολμά να ζητήσει αυτό το ελάχιστο. Αυτό είναι λυπηρό. Ωστόσο, εφόσον αυτό το κείμενο δεν έχει νομοθετικές συνέπειες, μπορεί να εγκριθεί παρά τις σοβαρές ελλείψεις του.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η μάθηση των πρώτων χρόνων θέτει τις βάσεις για την επιτυχή διά βίου μάθηση. Τα παιδιά στα πρώτα τους χρόνια είναι ιδιαίτερα περίεργα, δεκτικά και πρόθυμα να μάθουν, και, επίσης, σε αυτήν την ηλικία διαμορφώνονται σημαντικές ικανότητες όπως η ικανότητα της ομιλίας και της έκφρασης, καθώς και κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης, σε αυτήν την ηλικία τίθενται τα θεμέλια για τη μελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία του παιδιού. Πρέπει, συνεπώς, να καταβάλουμε τις αναγκαίες προσπάθειες έτσι ώστε τα μικρά παιδιά να έχουν πρόσβαση στις ίδιες συνθήκες μάθησης, χωρίς καμία διάκριση.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Η εκπαίδευση των παιδιών κατά τα πρώτα χρόνια είναι η βάση της επιτυχίας της διά βίου μάθησής τους. Αυτή η εκπαίδευση οξύνει την ευφυΐα του παιδιού, ερεθίζει την περιέργειά του και αναπτύσσει τις κινητικές δεξιότητές του, αξιοποιεί τη χειρωνακτική εργασία και είναι καλή για την ψυχική υγεία. Κοινωνικοποιεί το παιδί, αναπτύσσει τη μητρική του γλώσσα και το εξοικειώνει με τους ήχους μιας ξένης γλώσσας. Το καθοδηγεί στις βάσεις της ανάγνωσης και της αριθμητικής.

Παρ’ όλα αυτά, η νηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα πραγματοποιείται με διαφορετικούς τρόπους στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται τη νηπιακή ηλικία η κάθε χώρα. Η νηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα γενικά τυγχάνουν λιγότερης προσοχής και επένδυσης από τα άλλα επίπεδα εκπαίδευσης. Όλοι οι γονείς και τα παιδιά πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας, ανεξάρτητα από την προέλευση της οικογένειας ή την οικονομική της κατάσταση. Οι γονείς πρέπει, από την πλευρά τους, να είναι ικανοί συνεργάτες αυτών των υπηρεσιών.

Δεδομένου ότι η προσχολική ηλικία είναι η πιο σημαντική για τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, όσοι εργάζονται με αυτά τα παιδιά πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Σε κάθε περίπτωση, το κύριο ενδιαφέρον πρέπει να επικεντρώνεται στις μεγαλύτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), γραπτώς. (SK) Η νηπιακή ηλικία έχει αδιαμφισβήτητα θεμελιώδη σημασία για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, και πρέπει, συνεπώς, να κατανοήσουμε ότι η ανταμοιβή της επένδυσης στην προσχολική εκπαίδευση αποτελεί την εγγύηση για τη μελλοντική ανάπτυξη. Πέραν αυτού, πολλές μελέτες έδειξαν ήδη ότι η χρηματοδότηση που χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο επιφέρει αξιόλογα οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ο καλύτερος και πιο φυσικός τρόπος για να διασφαλιστεί αυτή η υποστήριξη είναι η προστασία της οικογένειας ως βασικής μονάδας της κοινωνίας. Οι γονείς είναι οι πρώτοι και σημαντικότεροι δάσκαλοι των παιδιών τους, και συνεπώς, το νομικό πλαίσιο δεν πρέπει να περιέχει διατάξεις που να επιβάλλουν κυρώσεις στις οικογένειες επειδή αναλαμβάνουν προσωπικά τη φροντίδα των παιδιών τους, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια. Μολονότι αυτή η ατζέντα εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, είναι άκρως επιθυμητό να συμβάλει η Ένωση, μέσω του συντονιστικού της ρόλου, στη βελτίωση της κατάστασης στα κράτη μέλη. Για τους λόγους που ανέφερα, υποστηρίζω τη θέση της εισηγήτριας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η πρόταση ψηφίσματος της βρετανίδας σοσιαλίστριας βουλευτού του ΕΚ, Mary Honeyball, επιδιώκει να υποβιβάσει τον ρόλο της μητέρας και του πατέρα του παιδιού σε ρόλο ισότιμων εταίρων του κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επί λέξει, η έκθεση δηλώνει (στην παράγραφο 14) ότι «[Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο] τονίζει ότι οι γονείς, τόσο οι μητέρες όσο και οι πατέρες, έχουν ισότιμο ρόλο στον τομέα της ΦΑΠΝΗ [φροντίδα και αγωγή παιδιών νηπιακής ηλικίας]· (...)». Αυτή η διατύπωση εκφράζει έντονη δυσπιστία προς την οικογένεια και το καθολικά αναγνωρισμένο δικαίωμα των γονέων να φροντίζουν και να ανατρέφουν τα παιδιά τους. Αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με το σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που δηλώνει ότι «Η φροντίδα και η ανατροφή των παιδιών αποτελεί φυσικό δικαίωμα των γονέων και καθήκον που βαρύνει πρωτίστως εκείνους» (Άρθρο 6(2)). Η εν λόγω έκθεση αποτελεί μια εκδήλωση της ατζέντας της ΕΕ κατά της οικογένειας και επιδιώκει να αναμιχθεί στις κοινωνικές αρμοδιότητες των κρατών μελών.

Επιπλέον, η πρόταση ψηφίσματος συνιστά την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού έτους φοίτησης στο νηπιαγωγείο πριν ξεκινήσει το κανονικό σχολείο, καθώς και την ανάπτυξη και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της νηπιακής εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση επιβεβαιώνει τους «Στόχους της Βαρκελώνης» της ΕΕ οι οποίοι, όπως συνέβαινε άλλοτε στη Σοβιετική Ένωση, προβλέπουν ποσοστά για την ανάληψη της ανατροφής των παιδιών από το κράτος. Η ευημερία ενός παιδιού δεν κατέχει κεντρική θέση σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος. Πρόκειται για υπονόμευση της ελευθερίας επιλογών των γονέων σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών τους. Κατά συνέπεια, καταψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και για την εκμάθηση της γλώσσας. Η εμπέδωση της γλώσσας είναι η βάση της λογικής σκέψης και της σφαιρικής κατανόησης. Χωρίς ένα συγκεκριμένο επίπεδο εμπέδωσης της γλώσσας, η περαιτέρω εκμάθηση είναι μετά δυσκολίας εφικτή, καθώς οι ελλείψεις της γλώσσας μπορούν να ξεπεραστούν πολύ δύσκολα με την πάροδο των ετών. Η έκθεση παρατηρεί ότι τα περισσότερα παιδιά μεταναστών στην ΕΕ λαμβάνουν εκπαίδευση χωρίς τις κατάλληλες γλωσσολογικές γνώσεις. Συγχρόνως, δηλώνει ότι οι οικογένειες των μεταναστών (και οι μειονότητες όπως οι Ρομά) χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο την παρεχόμενη νηπιακή εκπαίδευση από τις άλλες οικογένειες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσει να υποβαθμίζεται το επίπεδο των σχολείων μας και αυτό να συμβαίνει επειδή τόσοι πολλοί μαθητές απλά δεν μπορούν να κατανοήσουν τη διδασκαλία. Κάθε παιδί –μετανάστης ή όχι– πρέπει να κατέχει την εθνική γλώσσα όταν θα πάει στο σχολείο σε βαθμό που να του επιτρέπει να παρακολουθεί τη διδασκαλία που λαμβάνει χώρα στο σχολείο. Η έκθεση δεν προβλέπει σημαντικές προσπάθειες για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Αντίθετα, κλίνει προς τον ρόλο απόλυτης κηδεμόνευσης των γονέων και την ανάληψη της ανατροφής των παιδιών από το κράτος. Κατά συνέπεια, καταψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η πολυμορφία στις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές παραδόσεις και επομένως στη προσχολική εκπαίδευση είναι όχι μόνο ανεκτή, αλλά και καλοδεχούμενη καθώς αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές ευρωπαϊκές πολιτισμικές, ιστορικές ή κοινωνικές εκφάνσεις μίας χώρας. Υπάρχει, ωστόσο χώρος να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο με ελάχιστους παρανομαστές συντονισμού, με κοινούς στόχους και αξίες, κοινά δικαιώματα και δομές. Άλλωστε η επίτευξη του στόχου της Βαρκελώνης που ορίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν παιδική φροντίδα σε τουλάχιστον 90% των παιδιών ηλικίας από τριών ετών έως και την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σε 33% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών απαιτεί συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών και, όπου είναι δυνατόν, ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πολιτικών ιδίως από κράτη μέλη με ανεπτυγμένες δομές στην προσχολική εκπαίδευση σε εταίρους με μικρότερη εμπειρία στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η νηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα διατίθενται με διαφορετικούς τρόπους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορετικούς ορισμούς της «ποιότητας», οι οποίοι εξαρτώνται σημαντικά από τις πολιτιστικές αξίες κάθε χώρας και περιοχής, και από τον τρόπο που ερμηνεύει την «παιδική ηλικία». Η μάθηση των πρώτων χρόνων αποτελεί τη βάση για την επιτυχή διά βίου μάθηση, η οποία έχει πρωταρχική σημασία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση για τη μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια η οποία θέτει κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης: συγκεκριμένα ότι, έως το 2010, η παροχή παιδικής μέριμνας πρέπει να διασφαλιστεί για τουλάχιστον το 90% των παιδιών μεταξύ της ηλικίας των τριών ετών και της ηλικίας της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, και για το 33% των παιδιών κάτω των τριών ετών. Όπως και η εισηγήτρια, ζητώ ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. Πρόκειται για μία προσέγγιση με επίκεντρο το παιδί η οποία αναγνωρίζει ότι τα νηπιακά χρόνια είναι ζωτικής σημασίας για τη γνωστική, αισθητηριακή και σωματική ανάπτυξη, καθώς και για τη συναισθηματική και προσωπική ανάπτυξη, αλλά και την εμπέδωση της γλώσσας, και ότι συνιστούν επίσης τη βάση της διά βίου μάθησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), γραπτώς. (EN) Η πρόσβαση στη μάθηση των πρώτων χρόνων έχει ζωτική σημασία για τα μικρά παιδιά όσον αφορά τη δεκτικότητα και την προθυμία για μάθηση, ειδικά εφόσον σε νεαρή ηλικία διαμορφώνονται σημαντικές δεξιότητες όπως η ικανότητα της ομιλίας και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Πέραν αυτού, υπάρχει σαφής σύνδεση ανάμεσα σε ένα φτωχό και μειονεκτικό υπόβαθρο και τις χαμηλές επιδόσεις στην εκπαίδευση. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ικανοποιηθούν οι στόχοι που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης για την παροχή παιδικής μέριμνας τουλάχιστον στο 90% των παιδιών μεταξύ της ηλικίας των τριών ετών και της ηλικίας της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, και τουλάχιστον στο 33% των παιδιών κάτω των τριών ετών. Η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων με την παροχή υψηλής ποιότητας νηπιακή εκπαίδευση και στοχευμένη υποστήριξη, και με την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης, είναι απολύτως αναγκαία για τη δημιουργία μιας πραγματικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Η νηπιακή ηλικία είναι σημαντική περίοδος για την ανάπτυξη μιας σειράς γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων των παιδιών, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι αισθητά σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής τους. Για παράδειγμα, αξίζει να αναφέρουμε την ικανότητα για πολυγλωσσία. Ωστόσο, αυτό το στάδιο μάθησης έχει μελετηθεί ελάχιστα, και έχει δοθεί λίγη σημασία σε αυτό στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. Αυτό ασκεί αρνητική επίδραση, για παράδειγμα, σε όσους έχουν ανατραφεί σε λιγότερο εύπορες οικογένειες, στις οποίες η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών συχνά δεν δέχεται αρκετά ερεθίσματα. Πρέπει, λοιπόν, να αυξήσουμε επειγόντως τις υπηρεσίες φροντίδας και αγωγής παιδιών νηπιακής ηλικίας (ΦΑΠΝΗ). Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας είναι πολύ σημαντικά για την εγκεφαλική, σωματική, συναισθηματική και προσωπική ανάπτυξη των παιδιών, για την εμπέδωση της γλώσσας και αποτελούν επίσης τη βάση για τη διά βίου μάθηση. Είμαι υπέρμαχος της εφαρμογής μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια –σεβόμενος πάντα τη διαφορετικότητα της προσέγγισης κάθε κράτους μέλους– και υποστηρίζω πλήρως την έκθεση της κ. Honeyball, η οποία προτείνει την εδραίωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τις υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ που θα δίνει έμφαση σε κοινές αξίες και στόχους. Δεδομένου του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν οι γονείς ως «κύριοι εκπαιδευτές», η έκθεση επιδιώκει τη βελτίωση όσον αφορά τη γονική άδεια –η οποία θα πρέπει να διαρκεί αρκετά ούτως ώστε να παρέχεται στους γονείς η δυνατότητα να διαδραματίσουν τον πρωταρχικό ρόλο τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους τα πρώτα χρόνια της ζωής τους– και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν στα προγράμματα εκπαίδευσης των γονέων, καθώς και να παρέχουν και άλλες μορφές συνδρομής σε γονείς που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια. Βέβαια, αυτό απαιτεί επιπλέον επενδύσεις και από τα 27 κράτη μέλη, και τους ζητώ να χορηγήσουν τους απαραίτητους πόρους για τις υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ. Κατά την άποψή μου, η εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η νηπιακή μάθηση στην ΕΕ ακολουθεί μια μακρόχρονη και ελαφρά διαφοροποιημένη παράδοση στα διαφορετικά κράτη μέλη. Φαίνεται σημαντικό να οριστεί ένα πλαίσιο αξιών και κοινών στόχων οι οποίοι θα μπορούσαν να οριστούν ως κοινός στόχος για όλα τα κράτη μέλη, ενώ η ανταλλαγή καλών πρακτικών παραμένει το κλειδί για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με τις ανάγκες και τη φροντίδα των παιδιών να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών. Η έκθεση εστιάζει τις συστάσεις της στην ισορροπία ανάμεσα στον ρόλο των κρατών μελών και της Επιτροπής· στην αναγκαιότητα να καταστεί η νηπιακή εκπαίδευση μια ευρύτερη υπηρεσία εμπνευσμένη από καλές πρακτικές στα κράτη μέλη όπου τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί είναι δικαίωμα των γονέων· στη συμπερίληψη όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους υπόβαθρο («έννοια της δημόσιας υπηρεσίας»)· στη φροντίδα για τα παιδιά των μεταναστών και την ένταξή τους στα νηπιαγωγεία· στη συμπερίληψη των τεχνών και όλων των εργαλείων για την ενίσχυση της δημιουργικότητας των παιδιών· στην κατάρτιση των εκπαιδευτών για καλύτερες διαπολιτισμικές δεξιότητες· στην ισότητα των φύλων κατά την επεξεργασία των δομών της νηπιακής εκπαίδευσης· τέλος, στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων με την κατάλληλη εξειδίκευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση επειδή πιστεύω ότι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επιμέρους κράτη μέλη παρέχουν ακόμη πολύ διαφορετική νηπιακή εκπαίδευση το ένα από το άλλο. Πρέπει να αναπτύξουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει στόχους και κοινές αξίες, καθώς και κοινά δικαιώματα και δομές. Τα παιδιά πρέπει να θεωρούνται πραγματικοί, ενεργοί πολίτες οι οποίοι είναι ικανοί να διαμορφώσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους, να διαθέτουν συγκεκριμένα δικαιώματα, και οι οποίοι έχουν τις δικές τους δημιουργικές δυνατότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη μία φορά, οι γονείς πρέπει να θεωρούνται το επίκεντρο της ανατροφής τους.

Η φυσική οικογένεια είναι το ιδανικό μέρος για να μεγαλώσει και να ανατραφεί ένα παιδί, και, επαναλαμβάνω, το να δίνεται στους γονείς η κατάλληλη διάρκεια άδειας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ανάγκης για θέσεις στις εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας. Πρέπει, συνεπώς, να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα, δεδομένου ότι πολύ λίγα κράτη μέλη παρέχουν επί του παρόντος περιόδους άδειας μετ’ αποδοχών που να διαρκούν αρκετά για να πληρούν τις απαιτήσεις της οικογένειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Τα πρώτα χρόνια εκπαίδευσης ενός παιδιού είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη σωστή ανάπτυξή του αλλά, ταυτόχρονα, και κλειδί για την δημιουργία μιας κοινωνίας σταθερότητας και οικονομικού δυναμισμού. Η επένδυση στα πρώτα χρόνια μάθησης έχει μακροπρόθεσμο όφελος για το μέλλον των παιδιών μας. Είναι σημαντική η προσπάθεια που γίνεται μέσω της παρούσης εκθέσεως για την εξέταση του ζητήματος τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Χαιρετίζω την έκκληση για περισσότερη ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα αυτό, για τον εντοπισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς επίσης και την ορθή χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και προγραμμάτων προς την κατεύθυνση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), γραπτώς. (FR) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης του 2002 όρισε τον στόχο της σύστασης, έως το 2010, κέντρων υποστήριξης για τουλάχιστον το 90% των παιδιών από την ηλικία των τριών ετών έως και την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, και τουλάχιστον για το 33% των παιδιών κάτω των τριών ετών. Δυστυχώς, απέχουμε ακόμη πολύ από αυτά τα νούμερα. Και όμως ο αριθμός και η ποιότητα των κέντρων υποστήριξης για την παιδική μέριμνα είναι καίριας σημασίας για την Ευρώπη. Πράγματι, από πολύ νεαρή ηλικία, η φροντίδα των παιδιών, η μάθησή τους και η βαθμιαία αντίληψη του περιβάλλοντος έχουν αποφασιστική σημασία για το επόμενο στάδιο της εκπαίδευσής τους. Επιπρόσθετα, οι γονείς τους δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες λόγω έλλειψης κέντρων υποστήριξης παιδικής μέριμνας. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η έκθεση μας υπενθυμίζει, πολύ σωστά, ότι κάθε χώρα έχει διαφορετική αντίληψη για την παιδική μέριμνα και τα διαφορετικά μοντέλα της, γεγονός το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Με αυτήν την έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύει ότι η ΕΕ, μην επιθυμώντας επ’ ουδενί να θυσιάσει την παιδική μέριμνα στο όνομα του ελεύθερου ανταγωνισμού των υπηρεσιών, επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν το δικό τους εκπαιδευτικό μοντέλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. (EN) Η μάθηση των πρώτων χρόνων επηρεάζει βαθιά τις ευκαιρίες στη ζωή κάθε ατόμου. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη κατά τα πρώτα χρόνια υγιών συμπεριφορών τρόπου ζωής, όπως οι σωστές διατροφικές συνήθειες και η τακτική άσκηση, είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για τη σωματική και την ψυχική υγεία. Όπως όλες οι πολιτικές που εφαρμόζονται με βάση την αρχή ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, η παροχή της μάθησης των πρώτων χρόνων είναι επίσης αποδοτική οικονομικά. Συγχαίρω την εισηγήτρια για την περιεκτική έκθεση, που θίγει μερικά βασικά σημεία για περαιτέρω συζήτηση και δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Υποστηρίζω την έκθεση για τη μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής στην ΕΕ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία θέματα. Πρώτον, τα πρώτα χρόνια της νηπιακής ηλικίας είναι κρίσιμα για τη γνωστική, αισθητηριακή και κινητική ανάπτυξη. Συνεπώς, κατά την ανάπτυξη των διεξοδικών πολιτικών και προγραμμάτων για τα πρώτα χρόνια, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη έναν αριθμό διαφορετικών ζητημάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία, όπως η μετανάστευση, η ισότητα των φύλων και η απασχόληση. Δεύτερον, τα κέντρα σε τοπικό επίπεδο πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα δράσης που να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις της ζωής και ανάγκες στον τομέα της φροντίδας και της αγωγής στη νηπιακή ηλικία. Πρέπει επίσης να διαθέτουν επαρκή αυτονομία για να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων για παιδιά με μοναδικότητα και δημιουργικότητα. Το επόμενο ζήτημα είναι η ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και φροντίδας στη νηπιακή ηλικία. Πρέπει, σε αυτό το σημείο, να αρχίσουμε την ανάπτυξη μηχανισμών για την αξιολόγηση της παροχής και τη διασφάλιση της εκπλήρωσης ποιοτικών προτύπων.

Η τελευταία παρατήρησή μου αφορά την ανάγκη για καθολική πρόσβαση στα κέντρα παιδικής μέριμνας. Τα στοιχεία που προκύπτουν από το Υπουργείο Παιδείας της Πολωνίας δείχνουν ότι στην Πολωνία υπάρχουν 8.400 δημόσια νηπιαγωγεία και 1.600 ιδιωτικά, και ότι υπάρχουν περίπου 1,6 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας από τριών έως έξι ετών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν θέσεις στα νηπιαγωγεία για σχεδόν το 40% αυτών των παιδιών, ενώ υπάρχουν 352 βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Πολωνία, οι οποίοι χρησιμοποιούνται μόνο από το 2% των παιδιών κάτω των τριών ετών. Αυτό το πρόβλημα είναι ένας από τους κύριους λόγους για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση, διότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την πολύτιμη συμβολή της νηπιακής εκπαίδευσης, καθώς και πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί η στρατηγική «Ευρώπη 2020».

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), γραπτώς. – Είναι γεγονός πως υπάρχει πολυμορφία στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της ΕΕ, με αποτέλεσμα η έρευνα και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, που πραγματεύεται η συγκεκριμένη έκθεση να επιφέρει, κατά την γνώμη μου, σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με την βελτίωση της εκπαίδευσης κατά τα πρώτα έτη ζωής στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα, λόγω της παιδοκεντρικής προσέγγισης, των καθολικών αντί για στοχευόμενων υπηρεσιών, της συμμετοχής των γονέων, της καλύτερης ενσωμάτωσης των υπηρεσιών, υπερψήφισα την Έκθεση της κυρίας Honeyball σχετικά με τη μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, η οποία προτείνει δημόσιες πολιτικές υπέρ της παιδικής μέριμνας που αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των συστημάτων και των παραδόσεων όσον αφορά την εκπαίδευση και την παιδική μέριμνα στην ΕΕ, η έκθεση δίνει έμφαση σε μια προσέγγιση επικεντρωμένη στις ανάγκες του παιδιού και στον αντίκτυπο που θα έχει η μάθηση από πολύ νεαρή ηλικία στην εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη του παιδιού.

Παρουσιάζει με σαφή τρόπο τα θέματα που αφορούν την παιδική μέριμνα και την ισότιμη πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση και, συγκεκριμένα, των παιδιών από οικογένειες μεταναστών –ανεξαρτήτως κατάστασης– και τονίζει ιδιαίτερα αυτά τα θέματα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη για παροχή σταθερής απασχόλησης, ποιοτικής κατάρτισης και δίκαιης κοινωνικής προστασίας στο προσωπικό που εργάζεται στην παιδική μέριμνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. - (DE) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Η εισηγήτρια πολύ σωστά τοποθέτησε τις ανάγκες του παιδιού στο επίκεντρο αυτής της έκθεσης. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι εφικτή μια ενιαία ευρωπαϊκή λύση. Παρ’ όλα αυτά, χρειαζόμαστε όντως ένα «πλαίσιο» σε επίπεδο ΕΕ για να μπορούμε να συντονίσουμε τη μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια με άλλα προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η διά βίου μάθηση.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0193/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω την πρόταση της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκτιμά ότι η Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης (ΣΑΣ) φέρεται να συνέβαλε στην υπερεκμετάλλευση ορισμένων αποθεμάτων, ιδίως εκείνων του χταποδιού, μειώνοντας, ως εκ τούτου, τις αλιευτικές ευκαιρίες για τους μαυριτανούς αλιείς και προσφέροντας στη βιομηχανία της ΕΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξαιτίας των επιδοτούμενων τελών πρόσβασης για τα σκάφη της ΕΕ, και επικροτώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με την ανανέωση του Πρωτοκόλλου της ΣΑΣ μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας. Επικροτώ επίσης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσθήκη μιας ρήτρας στη συμφωνία η οποία θα αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλώ την Επιτροπή να προβεί σε διάλογο με τη Μαυριτανία προκειμένου να βοηθήσει τη χώρα να αναπτύξει περαιτέρω μια υπεύθυνη αλιευτική πολιτική που θα πληροί τόσο τις προϋποθέσεις διατήρησης όσο και τον στόχο της για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των αλιευτικών πόρων. Επιπλέον, καλώ την Επιτροπή να λάβει επειγόντως μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από τα ευρωπαϊκά σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της Μαυριτανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα. Το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης με την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας λήγει στις 31 Ιουλίου 2012. Ο αλιευτικός τομέας της Μαυριτανίας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την οικονομία της Μαυριτανίας, αντιπροσωπεύοντας το 10% του ΑΕΠ της χώρας και το 35-50% των εξαγωγών της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή σκοπεύει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του. Επικροτώ την ανανέωση του εν λόγω πρωτοκόλλου, αλλά αυτό πρέπει να συμπεριλάβει πολλά σημαντικά ζητήματα. Οι αξιολογήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα αποθέματα στη Μαυριτανία τυγχάνουν είτε πλήρους εκμετάλλευσης είτε υπερεκμετάλλευσης και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να συζητήσει με τη Μαυριτανία την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχεδίων διαχείρισης της αλιείας που θα περιλαμβάνουν το σύνολο της κατανομής αλιευτικών πόρων από τις αρχές της Μαυριτανίας, τόσο προς τους εθνικούς τους στόλους όσο και προς τους στόλους τρίτων χωρών, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς. (ES) Υπερψηφίζω το παρόν ψήφισμα διότι είναι αναγκαίο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με την ανανέωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα επιτρέψουν σε σκάφη με σημαία της ΕΕ να αλιεύουν στα ύδατα της Μαυριτανίας βάσει της αρχής των πλεονασματικών αποθεμάτων, όπως περιγράφεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι επίσης αναγκαίο να επικυρώσει η Μαυριτανία τα σχετικά διεθνή μέσα για την αλιεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς. (BG) Υποστηρίζω το ψήφισμα σχετικά με την ανανέωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Μαυριτανίας, διότι η συμφωνία βασίζεται στην αρχή του πλεονάσματος, η οποία συνάδει με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη αλιεία. Η Μαυριτανία αποτελεί επίσης μια από τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο και κατατάσσεται μεταξύ των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών. Για τον λόγο αυτόν, η εν λόγω συμφωνία είναι εξαιρετικά σημαντική για τη Μαυριτανία, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει για αυτή την πρόσβαση, παρέχοντας έτσι πρόσθετο εισόδημα, ξεχωριστό από τη χρηματοδοτική βοήθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς.(PT) Επικροτώ την πρόταση της Επιτροπής για έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με την ανανέωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας. Η χώρα αυτή χάνει προστιθέμενη αξία εξαιτίας της έλλειψης ευκαιριών εκμετάλλευσης των δικών της αλιευτικών πόρων. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να μελετηθούν όλες οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης, ιδίως από οικονομική και κοινωνική άποψη. Έχει ουσιώδη σημασία να ληφθεί υπόψη ότι ο αλιευτικός τομέας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την οικονομία της Μαυριτανίας, και ότι πρόκειται για μια από τις πλέον φτωχές χώρες στην Αφρική, η οποία εξαρτάται οικονομικά από την εξωτερική βοήθεια και αντιμετωπίζει σοβαρή πολιτική αστάθεια. Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος που υποβλήθηκε σήμερα από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) εξαιτίας όλων αυτών των παραγόντων, που απαιτούν την ειδική προσοχή που τους εφιστάται στο παρόν νομοθετικό κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την παρούσα πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Μαυριτανίας, διότι θεωρώ την ανανέωση της συμφωνίας, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σημαντική. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η περαιτέρω παροχή βοήθειας προς τη χώρα αυτή, ώστε να αναπτύξει μια υπεύθυνη αλιευτική πολιτική που θα πληροί τις προϋποθέσεις σχετικά με τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Καθώς το Πρωτόκολλο της τρέχουσας Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης πρόκειται να λήξει στο μέλλον, είναι λογική η πρόθεση της Επιτροπής να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ανανέωσης με την άλλη πλευρά. Η Μαυριτανία είναι μια φτωχή χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εν λόγω τομέα, επομένως η τήρηση της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι επωφελής για αμφότερους τους υπογράφοντες. Όπως και η εισηγήτρια, θεωρώ και εγώ ότι είναι ανάγκη να υπάρξει αυστηρή αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των αποθεμάτων και των διαφόρων τύπων αλιευμάτων στα ύδατα της Μαυριτανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα κοινή πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά την ανανέωση της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, η οποία λήγει στις 31 Ιουλίου 2012. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας επίγνωση της σημασίας της ανανέωσης της εν λόγω σύμπραξης, και σύμφωνα με τους όρους της εντολής του Συμβουλίου, ξεκίνησε μια διαδικασία που στοχεύει στην ανανέωση του εν λόγω πρωτοκόλλου, σε πλήρη συμφωνία με το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τρέχουσα συμφωνία με τη Μαυριτανία έχει συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Μαυριτανίας, όπου ο αλιευτικός τομέας αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ), το 29% του εισοδήματος του εθνικού προϋπολογισμού και σχεδόν το 50% των εξαγωγών. Ωστόσο, έχει επίσης ουσιώδη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως για τους αλιευτικούς της στόλους. Συμφωνώ με την παρούσα πρόταση, την οποία υπερψήφισα, αλλά θεωρώ ότι ο έλεγχος των αλιευμάτων πρέπει να παρακολουθείται επιστημονικά, τα συστήματα ελέγχου πλοήγησης πρέπει να εκσυγχρονισθούν και τα ναυάγια να απομακρυνθούν. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η επιτήρηση και να κατάσχονται τα παράνομα σκάφη.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το παρόν ψήφισμα εγείρει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, που συμφωνούν με τα ερωτήματα, τις κριτικές και τις προτάσεις που υποβάλλουμε εδώ και καιρό σε σχέση με τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης· ειδικότερα, τη σοβαρή έλλειψη επιτυχίας αυτών σε σχέση με τους στόχους τους που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία.

Επικροτούμε το γεγονός ότι αρκετά από τα σημεία του ψηφίσματός μας συμπεριελήφθησαν στην παρούσα κοινή πρόταση ψηφίσματος. Μεταξύ των πλέον σημαντικών πτυχών της, θα υπογραμμίζαμε: την ανάγκη για ολοκληρωμένη και λεπτομερή αξιολόγηση των λόγων ανεπαρκούς επίτευξης των στόχων που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία και τα διάφορα μέσα ενίσχυσης του αλιευτικού τομέα στη Μαυριτανία· την προσυπογραφή της υποστήριξης της ταχύτερης δυνατής κατασκευής επαρκών εγκαταστάσεων για την εκφόρτωση των αλιευμάτων κατά μήκος των κεντρικών και νότιων ακτογραμμών της Μαυριτανίας, συμπεριλαμβανομένου του Nouakchott, ούτως ώστε τα αλιεύματα που προέρχονται από τα ύδατα της Μαυριτανίας να μπορούν να εκφορτώνονται σε εθνικούς λιμένες και όχι εκτός της χώρας, όπως συμβαίνει συχνά σήμερα· και ότι των αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να προηγείται ευρεία συζήτηση στις εν λόγω χώρες, με δυνατότητα συμμετοχής του κοινού, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων, ούτως ώστε να προωθείται έτσι η μεγαλύτερη δημοκρατία και διαφάνεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Διαθέτουμε αρκετούς προβληματισμούς σχετικά με τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης, όπως υπογράφονται και εφαρμόζονται σήμερα από την ΕΕ. Ειδικότερα, το επίπεδο επίτευξης των στόχων αναπτυξιακής συνεργασίας στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών είναι σαφώς ανεπαρκές.

Υποστηρίζουμε την αρχή που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και υποστηρίζει ότι η πρόσβαση που παρέχεται στην ΕΕ πρέπει να συνδέεται με τις ποσότητες που δεν είναι σε θέση να αλιεύσει ο στόλος της Μαυριτανίας.

Πέραν αυτού, το ψήφισμα περιλαμβάνει αρκετές θετικές πτυχές, όπως:

- ότι των αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να προηγείται ευρεία συζήτηση στις εν λόγω χώρες, με δυνατότητα συμμετοχής του κοινού, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων, ούτως ώστε να προωθείται έτσι η μεγαλύτερη δημοκρατία και διαφάνεια·

- ότι η χρηματοδοτική ενίσχυση προς το πολυετές πρόγραμμα για την αλιεία της Μαυριτανίας πρέπει να συμβαδίζει με τις ανάγκες της Μαυριτανίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας·

- την ανάγκη για ολοκληρωμένη και λεπτομερή αξιολόγηση των λόγων της ανεπαρκούς επίτευξης των στόχων που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία και τα διάφορα μέσα ενίσχυσης του αλιευτικού τομέα στη Μαυριτανία.

Για τους λόγους αυτούς, το υπερψηφίσαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), γραπτώς. (FR) Το παρόν ψήφισμα εγκρίθηκε κατόπιν της πρότασης της Επιτροπής που στόχευε στην έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με την ανανέωση της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας. Η υπερψήφιση ενός ψηφίσματος αποτελεί δυστυχώς το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο για να ακουστεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης (ΣΑΣ). Επί του παρόντος, το Κοινοβούλιο μπορεί να εκφράσει την άποψή του μόνον αφότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, πράγμα που δεν του αφήνει άλλη επιλογή πέραν είτε της έγκρισης των εν λόγω συμφωνιών είτε της άρνησης επικύρωσής τους, επιτρέποντας έτσι πολύ μικρό περιθώριο ελιγμών. Οι Συνθήκες ορίζουν πλέον ότι το Κοινοβούλιο «ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας». Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και λογικό να ζητούμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Το εν λόγω ζήτημα δεν είναι καινούριο και τα μέλη της Επιτροπής Αλιείας θέτουν τακτικά ερωτήματα εν προκειμένω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λυπηρό ότι δεν είμαστε σε θέση να καταστήσουμε δεσμευτική τη γνώμη μας σχετικά με τις προτεραιότητές μας όσον αφορά την παροχή ευρωπαϊκών πόρων προς τις εμπλεκόμενες χώρες, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δημοσιονομικό έλεγχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο διότι η Μαυριτανία αποτελεί μια από τις πλέον φτωχές χώρες στην Αφρική, κατατάσσεται μεταξύ των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών, και εξαρτάται οικονομικά από την εξωτερική βοήθεια, ενώ χαρακτηρίζεται επίσης από σημαντική πολιτική αστάθεια. Το ισχύον Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης (ΣΑΣ) με την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας λήγει στις 31 Ιουλίου 2012, και η Επιτροπή προτίθεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του, για την οποία έχει λάβει την επιβεβλημένη εντολή του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να διατηρηθεί μόνο εάν είναι αμοιβαία επωφελές, εάν υπαχθεί σε κατάλληλες προσαρμογές και εφαρμοσθεί ορθώς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί επίσης την πρόταση της Επιτροπής για την προσθήκη μιας ρήτρας στην εν λόγω συμφωνία που θα αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση και με τον τρόπο αυτόν καλώ επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στη Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης θα πληρούν τα ίδια κριτήρια βιωσιμότητας με τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της ΕΕ. Επιπλέον, η έκθεση καλεί τις αρχές της Μαυριτανίας και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι όλα τα σκάφη που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της Μαυριτανίας (είτε προέρχονται από την ΕΕ, είτε από τη Μαυριτανία, είτε από τρίτες χώρες) θα τηρούν αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το ισχύον πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης με τη Μαυριτανία λήγει στις 31 Ιουλίου 2012 και πρέπει να υποβληθεί σε επαναδιαπραγμάτευση ώστε τα πλοία με σημαία της ΕΕ να μπορέσουν να συνεχίσουν την αλιεία στα ύδατα της Μαυριτανίας. Υπό αυτή την έννοια, μας δίδεται μια καλή ευκαιρία να βελτιώσουμε την ήδη ισχύουσα συμφωνία. Πρέπει να προωθηθούν βελτιώσεις από την άποψη των υποδομών και της κατασκευής επαρκών εγκαταστάσεων για την εκφόρτωση ιχθύων κατά μήκος των κεντρικών και των νότιων ακτών της Μαυριτανίας, για να επιτρέψουν στον στόλο της ΕΕ να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, διευκολύνοντας έτσι τη ροή των επενδύσεων και αυξάνοντας τον αντίκτυπο της εν λόγω συμφωνίας στην τοπική οικονομία. Όσον αφορά τα αλιεύματα αυτά καθαυτά, πρέπει να περιοριστούν στα πλεονάσματα και σε εκείνα τα αποθέματα που δεν μπορούν να αλιευτούν από τον αλιευτικό στόλο της Μαυριτανίας, ούτως ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί η περιβαλλοντική ισορροπία και να συνεχίσουν οι δραστηριότητες να είναι βιώσιμες σε βάθος χρόνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Οι αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες πρέπει να διασφαλίζουν μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των οικονομικών συμφερόντων και της προώθησης της βιώσιμης αλιείας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσει η ΕΕ τις αλιευτικές συμφωνίες που συνάπτει για να διασφαλίσει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε άλλες χώρες, με πλήρη σεβασμό των βασικών αρχών της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η μείωση των επιπέδων της φτώχειας στις τρίτες χώρες και ο εφοδιασμός της αγοράς της ΕΕ με ποιοτικά προϊόντα για τους καταναλωτές της αποτελούν τους βασικούς στόχους που πρέπει να διασφαλισθούν μέσω της εν λόγω συμφωνίας με τη Μαυριτανία.

Χρειάζεται επίσης επειγόντως να διασφαλίσουμε ότι η Μαυριτανία θα απαιτεί από τις τρίτες χώρες με τις οποίες συνάπτει άλλες συμφωνίες να τηρούν τους ίδιους κανόνες που τηρούν τα σκάφη που φέρουν τη σημαία της ΕΕ, αποτρέποντας έτσι τις ανταγωνιστικές ανισότητες που φέρνουν τον στόλο της ΕΕ σε μειονεκτική θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με το παρόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί καταρχάς την πρόταση της Επιτροπής για έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με την ανανέωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να διατηρηθεί μόνον εάν είναι αμοιβαία επωφελής, εάν προσαρμοστεί καταλλήλως και εφαρμοσθεί ορθώς· κατά δεύτερον, επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την προσθήκη ρήτρας που θα αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· κατά τρίτον, επιμένει ότι κάθε τυχόν πρόσβαση των σκαφών με σημαία της ΕΕ σε αλιεία στα ύδατα της Μαυριτανίας που θα αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή των πλεονασματικών αποθεμάτων, όπως αυτή περιγράφεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι πρέπει να υπάρξει αυστηρή αξιολόγηση όλων των αποθεμάτων για τα οποία επιδιώκεται πρόσβαση ή τα οποία ενδέχεται να αλιευτούν από τον στόλο της ΕΕ ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα· τονίζει ότι κάθε τυχόν πρόσβαση που παραχωρηθεί στην ΕΕ πρέπει να σχετίζεται με τους πόρους αυτούς που δεν είναι δυνατόν να αλιευτούν από τον στόλο της Μαυριτανίας· επισημαίνει ότι, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία μείωση των επιχειρήσεων, τότε οι στόλοι της τρίτης εκείνης χώρας (προερχόμενης από την ΕΕ ή αλλού) που προκαλούν τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα προβούν σε μείωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Η Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας πρέπει να θεωρηθεί στρατηγικής σημασίας έγγραφο συνεννόησης που είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής. Σήμερα, ως εκ τούτου, πρέπει να υλοποιήσουμε ένα νέο πρωτόκολλο που θα συμβαδίζει με τη δέσμευση που ανέλαβαν οι ευρωπαϊκές χώρες το 2002 και η οποία είναι σε θέση να διασφαλίσει μια βιώσιμη αλιευτική πρακτική που θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη των εμπλεκόμενων χωρών. Προτεραιότητα τώρα έχει η συνέχιση των διαπραγματεύσεων που βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη, αλλά πάνω σε νέες βάσεις και με τη συμμετοχή κρατών που μέχρι σήμερα αποκλείονταν από τις εν λόγω διαπραγματεύσεις. Πρέπει επίσης να προβούμε σε αναθεώρηση ορισμένων αιτημάτων που ανάγονται στις διαπραγματεύσεις για την αρχική συμφωνία, όταν για παράδειγμα η Μαυριτανία ζήτησε την τελευταία στιγμή παράταση των περιόδων απαγόρευσης της αλιείας για βιολογικούς λόγους τον Μάιο και τον Ιούνιο, εκτός εκείνων που είχαν ήδη συμφωνηθεί για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0284/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την παρούσα πρόταση διότι θεωρώ ότι θα ωφελήσει την ΕΕ, καθώς μια σωστά λειτουργούσα αγορά δημοσίων συμβάσεων έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να προαχθεί η Ενιαία Αγορά, να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να προωθηθεί ένα υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής προστασίας καθώς και η κοινωνική ολοκλήρωση σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι δημόσιες συμβάσεις έχουν καθοριστική σημασία, και λειτουργούν ως καταλύτες για την αναζωογόνηση της οικονομίας της ΕΕ και κατ' επέκταση για την απασχόληση και την ευημερία. Αυτό ισχύει ιδίως με δεδομένη την ανάγκη υπέρβασης της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και της προστασίας έναντι κάθε μελλοντικής κρίσης. Συμφωνώ με την άποψη ότι μια σωστή και καλά μελετημένη διαδικασία βελτιστοποίησης του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και συνεπώς για την αποδοχή της ΕΕ ως συνόλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα. Μια σωστά λειτουργούσα αγορά δημοσίων συμβάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προαγωγή της ακεραιότητας της Ενιαίας Αγοράς και την ενθάρρυνση της καινοτομίας, καθώς και για την επίτευξη βέλτιστης αξίας για τις δημόσιες αρχές και τους φορολογούμενους. Η εν λόγω αγορά αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ και διαθέτει τεράστιο δυναμικό, αλλά οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και εμποδίζουν τις εταιρείες, ιδίως τις μικρές, να έχουν πρόσβαση σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις. Παρόμοιοι περιορισμοί ισχύουν επίσης σε σχέση με την πρόσβαση σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών τρίτων χωρών. Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει ανοίξει τις αγορές της, οι εταιρείες μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα σε περίπτωση που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε αγορές του δημοσίου τομέα σε τρίτες χώρες. Θεωρώ ότι πρέπει να επιστηθεί επειγόντως ιδιαίτερη πολιτική προσοχή στο εν λόγω ζήτημα. Η Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τα προβλήματα που συνδέονται με την περιορισμένη πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ στις αγορές άλλων χωρών και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες έναντι των εμπορικών εταίρων που, αν και ωφελούνται από τον ανοικτό χαρακτήρα της αγοράς της ΕΕ δεν ανοίγουν τις δικές τους αγορές σε εταιρείες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν σημαντικές οικονομικές δυνατότητες για τις εταιρείες, είναι πολύ σημαντικές για την προώθηση της Ενιαίας Αγοράς, ενθαρρύνουν την καινοτομία και προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και την κοινωνική ένταξη. Η πολιτική των δημοσίων συμβάσεων πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δημόσια χρήματα χρησιμοποιούνται με όσο το δυνατόν αποδοτικότερο τρόπο, και να κρατάει ανοιχτές τις αγορές δημοσίων συμβάσεων, συμβάλλοντας έτσι στην επανεκκίνηση της οικονομίας της ΕΕ, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ευημερία. Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν επίσης ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και αποτελούν ένα από τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων.

Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος καλεί την Επιτροπή να προσεγγίσει το ζήτημα της ισορροπημένης πρόσβασης στις αγορές του δημόσιου τομέα και να προβεί στην αναθεώρηση των δημοσίων συμβάσεων και των εκχωρήσεων, επιτρέποντας έτσι τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών, καθώς και των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Εξίσου σημαντική είναι η έκκλησή του προς την Επιτροπή να αξιολογήσει τα προβλήματα που συνδέονται με εξαιρετικά χαμηλές προσφορές και να προτείνει κατάλληλες λύσεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους, θα υπερψηφίσω την παρούσα πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, όχι με σκοπό την ανόρθωση εμποδίων προστατευτικού χαρακτήρα, αλλά διότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε μια κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη που σέβεται τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε το κοινωνικό και οικονομικό ντάμπινγκ στις αναδυόμενες χώρες, την Κίνα ιδίως, που κερδίζουν συμβάσεις με πάρα πολύ χαμηλές τιμές στις χώρες της Ένωσης, αδιαφορώντας για τα κοινωνικά δικαιώματα και τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, ενώ οι αγορές των εν λόγω χωρών παραμένουν απροσπέλαστες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Δεν μπορούμε πλέον να είμαστε αφελείς: η επιβίωση των επιχειρήσεων και των θέσεων απασχόλησής μας εξαρτάται από αυτό. Τέλος, χαίρομαι που οι τροπολογίες που υπέβαλε η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με την τήρηση, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, των προτύπων εργασίας, αλλά και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων που ισχύουν στα κράτη μέλη, εγκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δείχνει πραγματική συναίσθηση και αντιπροσωπεύει μια θετική και αναγκαία αλλαγή. Εναπόκειται πλέον στην Επιτροπή να αξιολογήσει πλήρως αυτή την έκκληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν εκατομμύρια ευρώ ετησίως, η οικονομική τους σημασία είναι αδιαμφισβήτητη. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, αν και υπάρχει μακρά παράδοση νομοθεσιών της ΕΕ σε σχέση με αυτές τις συμβάσεις, πάντα υπάρχει περιθώριο να ζητήσει κανείς καλύτερους, αποτελεσματικότερους νόμους που εγγυώνται την πλήρη διαφάνεια των διαδικασιών· που αποτρέπουν όλες τις μορφές διαφθοράς ή χειραγώγησης των προτάσεων προς όφελος ενός υποψηφίου· που θέτουν ανώτατο όριο από την άποψη των αριθμητικών μεγεθών και της τιμής στον αριθμό των αναθέσεων χωρίς πρόσκληση υποβολής προσφορών ή χωρίς διαπραγματεύσεις· και που διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά μεταξύ των υποψήφιων εταιρειών, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά την ίση πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, και την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβανομένων των εκχωρήσεων. Η ΕΕ έχει εγκρίνει αρκετά έγγραφα που αφορούν το ζήτημα αυτό: τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ, 93/13/ΕΚ και 2007/66/ΕΚ, ψηφίσματα (ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010), εκθέσεις (κ. Monti, «Μια Νέα Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά – Στην Υπηρεσία της Οικονομίας και της Κοινωνίας της Ευρώπης»), την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά – Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας», και το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ.

Προκειμένου να υπερβούμε την τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, μια τέλεια λειτουργούσα αγορά δημοσίων συμβάσεων έχει καθοριστική σημασία για την αναζωογόνηση της οικονομίας και τη διασφάλιση δίκαιης αντιμετώπισης. Δηλώνω ότι υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα διότι πιστεύω ότι συνάδει με την αρχή της βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, και θέτει σε προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και τις εκχωρήσεις, κάτι που αποτελεί σημαντική βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το παρόν κείμενο συνιστά μια ακόμα προσπάθεια προώθησης της απελευθέρωσης των δημοσίων συμβάσεων. Πρόκειται για μια κατεύθυνση που η ΕΕ ακολουθεί πεισματικά τόσο στο εσωτερικό της όσο και σε τρίτες χώρες, κάνοντας χρήση συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόθεση είναι η ίδια: οι χώρες να μην προστατεύουν τις εταιρείες τους στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι μεγάλες εταιρείες των δυνάμεων που επίσης επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον ανταγωνισμό, κάτι που θεωρείται πρωταρχικός στόχος, με σκοπό να κυριαρχήσουν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων.

Διαφωνούμε με αυτήν την προσέγγιση. Εντούτοις, αναγνωρίζουμε ότι στον τομέα αυτόν πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές.

Ως εκ τούτου, ορισμένες πτυχές του ψηφίσματος αξίζουν την υποστήριξή μας, ιδίως η κριτική για «την έλλειψη διαφάνειας ως προς τη σύνθεση και τα αποτελέσματα της εργασίας της εσωτερικής ομάδας συμβούλων της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις (ACPP) και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της συμβουλευτικής επιτροπής για την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις (CCO)». Συμφωνούμε επίσης με την έκκληση προς την Επιτροπή «να μεριμνήσει για πιο ισορροπημένη σύνθεση και για μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε αυτήν την επιτροπή όσο και στη νέα συμβουλευτική επιτροπή που πρόκειται να συσταθεί για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπου θα συμπεριληφθούν τα συνδικάτα και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)».

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Με το παρόν ψήφισμα, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου επιθυμεί να ζητήσει την απελευθέρωση των δημοσίων συμβάσεων με το πρόσχημα της χαλάρωσης και απλοποίησης των κανόνων και της υπεράσπισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Αν και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διακυβεύεται ακριβώς αυτό.

Εκείνο που επιθυμούν είναι να εμποδίζουν οποιαδήποτε χώρα να προστατεύει τις εταιρείες της στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, απλώς και μόνο για να διευκολυνθεί η κατάσταση για τις μεγάλες εταιρείες των δυνάμεων που επιθυμούν επίσης να κυριαρχήσουν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Γι’ αυτό επιλέξαμε να το καταψηφίσουμε.

Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη πτυχή του ψηφίσματος με την οποία συμφωνούμε, συγκεκριμένα η κριτική για την έλλειψη διαφάνειας ως προς τη σύνθεση και τα αποτελέσματα της εργασίας της εσωτερικής ομάδας συμβούλων της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις (ACPP) και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της συμβουλευτικής επιτροπής για την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις (CCO). Υποστηρίζουμε επίσης την έκκληση η Επιτροπή να μεριμνήσει για πιο ισορροπημένη σύνθεση και για μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε αυτήν την επιτροπή όσο και στη νέα συμβουλευτική επιτροπή που πρόκειται να συσταθεί για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπου θα συμπεριληφθούν τα συνδικάτα και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, και ιδίως των ΜΜΕ.

Φαίνεται επίσης ότι πρέπει να επισημανθεί η σημασία της ενίσχυσης μηχανισμών κατά της διαφθοράς στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο των διεθνών δημόσιων συμβάσεων, όπως και η ανάγκη να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην εξασφάλιση διαφάνειας και δικαιοσύνης στη χρήση δημόσιων πόρων. Επιπλέον, ζητούμε να ενημερώνεται πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λαμβάνει κάθε διαθέσιμη πληροφορία σε κάθε στάδιο, καθώς και στο τέλος της διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς.(PL) Παρά τον ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, η πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη. Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν έχουν ίσες ευκαιρίες να ανταγωνιστούν για δημόσιους διαγωνισμούς σε άλλες χώρες του κόσμου. Για παράδειγμα, το 2009, οι κινεζικές αρχές ενέκριναν σύστημα πιστοποίησης των καινοτόμων τοπικών προϊόντων που εμπόδιζε την ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση των διεθνών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η κινεζική αγορά που αποτελεί πρόβλημα, διότι οι ιδιαίτερα αναπτυγμένες οικονομίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και ο Καναδάς ακολουθούν επίσης πολιτικές προστατευτισμού.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω το αίτημα για εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας ως προς την πρόσβαση σε αγορές δημοσίων συμβάσεων που περιέχεται στο ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε σήμερα και το οποίο προσυπέγραψα στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, που η ίδια συνέταξα. Θα επιθυμούσα, ωστόσο, η μελλοντική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αρχή της αμοιβαιότητας να συμβάλει ιδίως στο άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών, και όχι απλώς να περιορίσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων από τρίτες χώρες στις αγορές δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, διότι μια σωστά λειτουργούσα αγορά δημοσίων συμβάσεων έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να προαχθεί η Ενιαία Αγορά και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ζωτικής σημασίας, ειδικότερα για την υπέρβαση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και της προστασίας έναντι κάθε μελλοντικής κρίσης, διότι λειτουργούν ως καταλύτες για την αναζωογόνηση της οικονομίας της ΕΕ και κατ' επέκταση για την απασχόληση και την ευημερία στην ΕΕ. Το συγκεκριμένο θέμα της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και του θεμιτού ανταγωνισμού στις αγορές δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες απαιτεί επειγόντως μεγαλύτερη πολιτική προσοχή, ιδίως συνεκτιμώντας τα τρέχοντα προβλήματα σχετικά με την πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα σε τρίτες χώρες. Κατά την άποψή μου, η Επιτροπή πρέπει να δώσει προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και να εξετάσει τις εκχωρήσεις υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κατάτμηση του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , γραπτώς. (FR) Με χαροποιεί η σημερινή έγκριση του κοινού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ίση πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβανομένων των εκχωρήσεων, ενός ψηφίσματος, του οποίου υπήρξα συνυπογράφων. Η καλή λειτουργία των αγορών δημοσίων συμβάσεων έχει ουσιαστική σημασία για την τόνωση της Ενιαίας Αγοράς. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να διευκρινισθεί και να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, δεδομένου του ρόλου τους ως καταλύτη για την επανεκκίνηση της οικονομίας της Ένωσης. Όσον αφορά την πρόσβαση επιχειρήσεων από τρίτες χώρες στις αγορές δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να δράσει ρεαλιστικά και πρακτικά και, κυρίως, χωρίς αφέλεια. Αυτό δεν αφορά την αντίδραση στο άνοιγμα των αγορών μας, αλλά τη μάλλον εύλογη θέση της υποστήριξης της αμοιβαίας πρόσβασης στον εν λόγω τομέα, όχι κλείνοντας τις αγορές των δημοσίων συμβάσεών μας, αλλά διασφαλίζοντας ότι οι εταίροι μας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανοίξουν τις αγορές τους ισότιμα και, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, αναπτύσσοντας κατάλληλους μηχανισμούς που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο της αμοιβαιότητας και της ισορροπίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Η ίση πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα στην ΕΕ και η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων είναι απολύτως αναγκαίες για την τόνωση της Ενιαίας Αγοράς στην Ένωση και τα κράτη μέλη, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση σε επίπεδο ΕΕ. Εξετάζοντας την κατάσταση από την άποψη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, θεωρώ ότι η στρατηγική που προτείνεται στο παρόν ψήφισμα αποτελεί ανάγκη, ιδίως το σημείο που αφορά την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής για την ευρωπαϊκή κοινή πολιτική εξωτερικού εμπορίου. Θα ήθελα να επισημάνω πόσο σημαντική είναι αυτή η νομοθετική αναθεώρηση για την αναζωογόνηση και τη σταθεροποίηση της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα το παρόν ψήφισμα διότι πιστεύω ότι το συγκεκριμένο θέμα της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και του θεμιτού ανταγωνισμού στις αγορές δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες απαιτεί επειγόντως μεγαλύτερη πολιτική προσοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η αμφισβήτηση των συμπράξεων δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, ο σταδιακός περιορισμός των προδιαγραφών από τις δημόσιες αρχές (που δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι είναι οι εγγυητές του δημοσίου συμφέροντος), οι επιλογές των ιδίων αυτών δημοσίων αρχών που τείνουν προς μεγαλύτερο ανταγωνισμό … Αυτά δεν είναι παρά ορισμένα μόνο παραδείγματα της θαυμάσιας «προόδου» που υπόσχεται το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις. Το παρόν κείμενο που δεν αρκείται στην υιοθέτηση αυτών των ανοησιών καθιστά την καταπολέμηση οποιουδήποτε προστατευτικού μέτρου κεντρικό σημείο των επιχειρημάτων του. Διαφωνώ με όλες αυτές τις πολιτικές. Θα το καταψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Μια σωστά λειτουργούσα αγορά δημοσίων συμβάσεων έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να προαχθεί η Ενιαία Αγορά, να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, να τονωθεί η απασχόληση, η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα, να προωθηθεί ένα υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής προστασίας και να προστατευτούν τα κοινωνικά δικαιώματα σε ολόκληρη της ΕΕ, καθώς και να επιτευχθεί βέλτιστη αξία για τις δημόσιες αρχές, τους πολίτες και τους φορολογούμενους. Με στόχο την υπέρβαση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και την προστασία έναντι κάθε μελλοντικής κρίσης, οι δημόσιες συμβάσεις έχουν καθοριστική σημασία, και λειτουργούν ως καταλύτες για την αναζωογόνηση της οικονομίας της ΕΕ και κατ' επέκταση για την απασχόληση και την ευημερία στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, μια σωστή και καλά μελετημένη διαδικασία βελτιστοποίησης του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, καθώς για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Μια σωστά λειτουργούσα αγορά δημοσίων συμβάσεων έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να προαχθεί η Ενιαία Αγορά, να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, να προωθηθεί ένα υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής προστασίας καθώς και η κοινωνική ένταξη σε ολόκληρη την ΕΕ και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αξία για τις δημόσιες αρχές, τους πολίτες και τους φορολογούμενους,. Για τους λόγους αυτούς, υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ίση πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβανομένων των εκχωρήσεων. Υπό την έννοια αυτή, συμπαρατάσσομαι με τους υπέρμαχους του παρόντος ψηφίσματος ζητώντας από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και να εξετάσει τις εκχωρήσεις υπηρεσιών προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω κατάτμηση του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την ενθάρρυνση της Ενιαίας Αγοράς, την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση της ανάπτυξης και την υποστήριξη της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο. Για να συμβεί αυτό, όπως επισημαίνεται στο κείμενο του παρόντος ψηφίσματος, το οποίο προσυπογράφω, είναι σημαντικό να βρεθούν σύντομα λύσεις στο ζήτημα της απλοποίησης και διευκρίνισης των κανόνων που διέπουν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων. Θεωρώ επίσης σημαντικό να βελτιωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η πρόσβαση των ΜΜΕ –που αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης– σε δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, προκειμένου να στηρίξουμε τις επιχειρηματικές τους προσπάθειες, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει την αρχή της αμοιβαιότητας και να εξετάσει νέους τρόπους για τη βελτίωση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις εκτός της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλισθούν ίσοι όροι για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τις εταιρείες από το εξωτερικό που ανταγωνίζονται η μία την άλλη για την κατανομή των δημοσίων συμβάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Απείχαμε τελικά εξαιτίας του γεγονότος ότι εγκρίθηκαν αρκετές τροπολογίες του ΕΛΚ και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, τις οποίες δεν μπορούμε να αποδεχτούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Με σκοπό την υπέρβαση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, οι δημόσιες συμβάσεις φαίνεται να λειτουργούν ως καταλύτες για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της ευημερίας των καταναλωτών στην Ευρώπη. Εξαιτίας μιας σταδιακής ελευθέρωσης ειδικών τομέων (ύδατα, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο), προκειμένου να προστατευτούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς, χρειαζόμαστε ένα σύστημα προεπιλογής για τους πελάτες, που στόχο θα έχει να διασφαλίσει ότι οι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις θα επιλέγονται με αποδοτικό τρόπο. Τάσσομαι υπέρ της πρότασης ψηφίσματος, εφόσον είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο ενός διαφανούς καθεστώτος, να τηρήσουμε τον κατακερματισμό του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθούν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας, όπως ορίζεται στους στόχους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. (EN) Οι δημόσιες συμβάσεις παρέχουν μια ξεχωριστή δυνατότητα διοχέτευσης των επενδύσεων προς έργα κοινής ωφελείας για τους πολίτες πετυχαίνοντας παράλληλα ευρύτερους στόχους δημόσιας πολιτικής. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία των δημοσίων συμβάσεων για την προώθηση των περιβαλλοντικών προτύπων στα κτίρια και τις μεταφορές, και τις δυνατότητες που ενέχει το γεγονός αυτό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και, συνεπώς, τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, του λειτουργικού κόστους και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Καλώ επιτακτικά τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες συμβάσεις για την επιδίωξη αυτών των στόχων, οι οποίοι θα έχουν ευρεία και μακροπρόθεσμα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Μια σωστά λειτουργούσα αγορά δημοσίων συμβάσεων έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να προαχθεί η Ενιαία Αγορά και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και οι επενδύσεις. Με σκοπό την υπέρβαση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι δημόσιες συμβάσεις έχουν ζωτική σημασία για την προώθηση της οικονομίας της ΕΕ και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει την πιθανότητα εφαρμογής προστατευτικών μέτρων, και επιδιώκει την ίση πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, η ΕΕ πιστεύει ακράδαντα στην αρχή της αμοιβαιότητας, του αμοιβαίου οφέλους και της αναλογικότητας στον τομέα αυτό.

Για τον σκοπό αυτόν, υποστηρίζω την καλύτερη συνοχή μεταξύ της κοινής πολιτικής εμπορίου και πρακτικών σε κράτη μέλη που δέχονται εξαιρετικά χαμηλές προσφορές από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε χώρες οι οποίες δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της ΣΔΣ, προς ζημία εταιρειών από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνω την έκκληση του παρόντος Κοινοβουλίου να δοθεί προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί η κατάτμησή τους και να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να επιλέξουν αυτήν τη δυνατότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), γραπτώς. (FR) Η παρούσα ψηφοφορία είναι σημαντική, διότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφύγει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την έλλειψη αμοιβαίας πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Το παρόν δεν έχει ως στόχο την ανέγερση προστατευτικών φραγμών, αλλά η Ένωση δεν μπορεί πλέον να είναι η μόνη που παίζει σύμφωνα με τους κανόνες. Πράγματι, δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε το κοινωνικό και οικονομικό ντάμπινγκ που ασκείται από εταιρείες σε αναδυόμενες χώρες που κερδίζουν συμβάσεις σε χώρες της Ένωσης, αψηφώντας τα κοινωνικά δικαιώματα και τη νομοθεσία περί κρατικών επιδοτήσεων, ενώ, παράλληλα, οι αγορές των εν λόγω χωρών είναι κλειστές για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Ωστόσο, δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε ότι ούτε και οι μεγάλες εκβιομηχανισμένες χώρες παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες, παρότι έχουν συνάψει διεθνείς συμφωνίες!

Μετά από χρόνια αδράνειας, η Επιτροπή φαίνεται να σκοπεύει να αναλάβει δράση, και αυτό είναι αναγκαίο: η επιβίωση των εταιρειών και των θέσεων απασχόλησής μας εξαρτάται από αυτό. Τέλος, επικροτώ την έγκριση των τροπολογιών που υποβλήθηκαν από την Ομάδα της Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη συμμόρφωση, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, προς τα εργασιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στα κράτη μέλη. Εναπόκειται πλέον στην Επιτροπή να αξιολογήσει αυτό το αίτημα.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0297/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω την παρούσα κοινή πρόταση ψηφίσματος. Θα ήθελα να επισημάνω τα μέτρα που θεωρώ αναγκαία: την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και όλων των δημοσιονομικών περιθωρίων που διατίθενται στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αλιεία με στόχο τη χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων στήριξης του τομέα, προκειμένου ο κλάδος να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που οφείλονται στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου· τη συνεχιζόμενη βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και για την αντικατάσταση μηχανών για λόγους ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και/ή για την εξοικονόμηση καυσίμων, κυρίως για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή αλιεία· την κατάρτιση από την Επιτροπή μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου με στόχο τη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμων στον αλιευτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας)· και την έκκληση προς την Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο δράσης για τις παράκτιες περιφέρειες και τα νησιά που διαθέτουν δραστήριο αλιευτικό τομέα για την καλύτερη απόδοση των καυσίμων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα. Η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου θίγει την οικονομική βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα και οι ευρωπαίοι αλιείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Επιπλέον, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες (60 %), οι παραγωγοί δεν έχουν παρά ελάχιστη ή καμία δυνατότητα να ασκούν επιρροή στο επίπεδο των τιμών των αλιευτικών προϊόντων. Συμφωνώ με την άποψη ότι το ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να αυξηθεί από 30.000 ευρώ σε 60.000 ευρώ ανά επιχείρηση για μεταβατική περίοδο τριών ετών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θίγεται η περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα και ότι δεν προκαλείται στρέβλωση στον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου συμπαράσταση προς τους ευρωπαίους αλιείς, οι μισθοί των οποίων έχουν επηρεαστεί άμεσα από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, που έχει οξύνει σε σοβαρό βαθμό την οικονομική αβεβαιότητα που συνδέεται με τον άστατο χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του εν λόγω τομέα. Θεωρώ ότι έχει ουσιαστική σημασία να καθιερωθούν μηχανισμοί που θα προωθούν την ανατίμηση στις τιμές που καταβάλλονται στην παραγωγή, διατηρώντας παράλληλα στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο τις τιμές που καταβάλλονται στο τελικό στάδιο κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, υπερψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος που υποβλήθηκε από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), που επισημαίνει δεόντως τα παραπάνω σημεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς. (EN) Αν και δεν αποτελεί καλή ιδέα η επιδότηση της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, οι αλιείς σε ολόκληρη την Ευρώπη πλήττονται από την οικονομική ύφεση και, αντίθετα με άλλους τρόπους μεταφοράς, δεν διαθέτουν πραγματική εναλλακτική λύση έναντι των ορυκτών καυσίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Η ενέργεια αποτελεί σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους στον αλιευτικό τομέα και η πρόσφατη αύξηση των τιμών των καυσίμων οδήγησε σε υποβάθμιση της κατάστασης του αλιευτικού τομέα, με άμεσες επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής του εν λόγω τομέα. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τα μέσα που απαιτούνται για τον επείγοντα σχεδιασμό και την έγκριση κατάλληλων μέτρων που θα ανακουφίσουν πολλούς ευρωπαίους αλιείς από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετές χώρες με μεγάλους αλιευτικούς στόλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει επειγόντως μέτρα για να ανακουφίσει πολλούς ευρωπαίους αλιείς από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται μετά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Ειδικότερα, πρέπει να αυξηθεί το ανώτατο όριο των ήσσονος σημασίας δημοσίων επιδοτήσεων από 30.000 ευρώ σε 60.000 ευρώ για μια περίοδο τριών ετών και ανά δικαιούχο επιχείρηση. Πέραν αυτής της αποζημίωσης, πρέπει να θεσπίσουμε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα επιτρέψει στους αλιείς, αλλά και στους επαγγελματίες σε άλλους τομείς, όπως οι γεωργοί και οι οδικοί μεταφορείς, να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρέπει να παράσχει κίνητρα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση στις θαλάσσιες, τις χερσαίες και τις εναέριες μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κρίση στον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω αύξησης των τιμών του πετρελαίου, διότι η εν λόγω κρίση επηρέασε την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας, με άμεσες επιπτώσεις στα εισοδήματα των αλιέων. Χρειάζονται προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέψουν στους ευρωπαίους αλιείς να ξεπεράσουν τη δύσκολη οικονομική κατάστασή τους, αλλά η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει επίσης μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο με στόχο τη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμων στον αλιευτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η αλιεία αποτελεί καίρια οικονομική δραστηριότητα για τις χώρες της Ευρώπης, ιδίως για τις θαλάσσιες χώρες, όπως η δική μου. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο πρέπει να επιστήσει ιδιαίτερη προσοχή στους όρους που επηρεάζουν τους επαγγελματίες αλιείς.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων –ένα αναπόφευκτο κόστος για όσους ασχολούνται με την αλιεία– έχει πλήξει σε τεράστιο βαθμό το εισόδημα των αλιέων. Σε μια περίοδο δριμύτατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπου δεν διατίθεται παρά ελάχιστη βοήθεια για την υποστήριξη εταιρειών και θέσεων εργασίας, επικροτώ την πρόταση που υποβάλλεται στο παρόν ψήφισμα από τους συναδέλφους μου από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) για ενίσχυση των αλιέων της ΕΕ αυξάνοντας το ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας από 30.000 ευρώ σε 60.000 ευρώ ανά επιχείρηση για περίοδο τριών ετών. Αυτό θα επιτρέψει στον αλιευτικό τομέα να αντιμετωπίσει το αυξημένο λειτουργικό κόστος που συνδέεται με την τιμή του πετρελαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα κοινή πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά την κρίση στον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω της συνεχούς αύξησης των τιμών των καυσίμων, που έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο λειτουργικό κόστος του τομέα. Η αύξηση αυτή γίνεται αισθητή κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) –που συχνά είναι οικογενειακές εταιρείες–, οι εργαζόμενοι στις οποίες αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι οι θέσεις απασχόλησής τους κινδυνεύουν. Ως εκ τούτου, επικροτώ την έγκριση της παρούσας έκθεσης και ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα είναι σύντομα σε θέση να αυξήσουν τις ενισχύσεις προς τους αλιείς, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), θα αυξήσει τις επιδοτήσεις της που στοχεύουν στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό σκαφών και εξοπλισμού, και θα δημιουργήσει ένα ταμείο στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι ΜΜΕ, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η ενίσχυση της αλιείας μικρής κλίμακας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είναι θετικό ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε το παρόν ψήφισμα. Η σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχει οξύνει σοβαρά την κρίση με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο αλιευτικός τομέας και έχει δυσχεράνει την οικονομική του βιωσιμότητα, ενώ έχει επίσης μειώσει σημαντικά τα ήδη περιορισμένα εισοδήματα των εργαζομένων στον τομέα.

Η τρέχουσα δυναμική των πωλήσεων δεν επιτρέπει στις διακυμάνσεις του κόστους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, να επηρεάσουν τις τιμές των αλιευμάτων· σε αυτό συμβάλλει μεταξύ άλλων παραγόντων η ισχύουσα πολιτική για τις εισαγωγές.

Σε πολλές περιπτώσεις, η μέση τιμή πρώτης πώλησης έχει μείνει στάσιμη ή ακολουθεί καθοδική πορεία για πολλά χρόνια, και αυτό δεν έχει οδηγήσει σε μείωση της τιμής των νωπών ψαριών για τους τελικούς καταναλωτές.

Η ισχύουσα κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) για τα αλιευτικά προϊόντα δεν έχει κατορθώσει να συμβάλει επαρκώς στη βελτίωση των τιμών πρώτης πώλησης ή στην καλύτερη διανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του τομέα.

Η οικονομική κατάσταση μεγάλου αριθμού εταιρειών έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας πολλές από αυτές ακόμα και σε κλείσιμο. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να κλείσουν χιλιάδες αλιευτικές εταιρείες και να χαθούν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

Οι τομείς της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.

Αυτά τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Ο αλιευτικός τομέας αποτελεί έναν από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, διότι τα καύσιμα συνιστούν σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους των αλιέων, που εκτιμάται σε ποσοστό 30-50%. Υποστηρίζω στο έπακρο κάθε μέτρο που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί για να βοηθήσει τους αλιείς εν προκειμένω, ιδίως εκείνους που ασχολούνται με την αλιεία μικρής κλίμακας σε παράκτιες περιοχές και νησιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), γραπτώς. (FR) Η έγκριση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση στον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου μού προσφέρει την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω πόσο επείγον είναι να βοηθήσουμε τους αλιείς. Σε ένα περιβάλλον, στο οποίο η εύρεση προσωπικού καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη, και όπου οι πρακτικές που πρέπει να υιοθετήσουν οι αλιείς εξακολουθούν να γίνονται ολοένα και πιο περιοριστικές, η αύξηση των τιμών των καυσίμων καθιστά τις συνθήκες ακόμα δυσκολότερες στον εν λόγω τομέα που πλήττεται από την κρίση. Η σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχει επηρεάσει ιδιαίτερα το λειτουργικό κόστος των αλιέων, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του εισοδήματός τους μεταξύ του 2008 και του 2010. Ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος μιας πόλης που διαθέτει λιμάνι, έχω ακόμα μεγαλύτερο χρέος να καλέσω την Επιτροπή να επιτρέψει την αύξηση του ανώτατου ορίου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Το μέτρο αυτό θα μειώσει την πίεση που ασκείται στους αλιείς, επιτρέποντάς τους να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση από την εργασία τους χωρίς να εμποδίζεται η αναπλήρωση των αποθεμάτων. Η επικείμενη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής θα πρέπει να έχει την υποστήριξη των αλιέων. Το να τους δείξουμε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίγνωση των αναγκών τους θα αποτελούσε μια καλή αρχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο διότι η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου θίγει την οικονομική βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα και έχει προκαλέσει ανησυχίες σε πολλούς αλιείς ως προς τον τρόπο αντιστάθμισης των πρόσθετων αυτών δαπανών, καθώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου πλήττει άμεσα το εισόδημα των αλιέων. Πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που διατίθενται στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αλιεία με στόχο τη χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων στήριξης του τομέα, προκειμένου ο κλάδος να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που οφείλονται στην αύξηση των τιμών των καυσίμων, έως ότου θα μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα διαφορετικής φύσης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) πρέπει να εξακολουθήσει να χορηγεί ενισχύσεις για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και για την αντικατάσταση μηχανών για λόγους ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και/ή για την εξοικονόμηση καυσίμων, και κυρίως για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή αλιεία. Κατά τη γνώμη μου, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει επενδύσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο, σε νέες τεχνολογίες για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και για τη μείωση της εξάρτησης των αλιέων από ορυκτά καύσιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), γραπτώς.(PL) Το ψήφισμα αποτελεί έκφραση της ανησυχίας του Κοινοβουλίου για την κατάσταση του αλιευτικού τομέα, την οικονομική κατάσταση των αλιευτικών εταιρειών και την αγοραία τιμή των ψαριών. Πρόκειται για σημαντικό τομέα, και τα ψάρια αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής μας. Θεωρώ ότι το άρθρο 3 της κοινής πρότασης ψηφίσματος, που εκφράζει την πρόθεση αύξησης των ενισχύσεων προς τους αλιείς, έχει ζωτική σημασία. Πρόκειται για λύση που προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι οι νέες εγγυήσεις που προτείνονται για τον τομέα. Ελπίζω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα λάβουν σοβαρά υπόψη το παρόν ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα το παρόν ψήφισμα διότι δεν πιστεύω ότι η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τις επιδοτήσεις για τον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας ή οποιονδήποτε άλλο τομέα βάσει της αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου θίγει την οικονομική βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα και έχει προκαλέσει ανησυχίες σε πολλούς αλιείς ως προς τον τρόπο αντιστάθμισης των πρόσθετων αυτών δαπανών. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου πλήττει άμεσα το εισόδημα των αλιέων. Η ανασφάλεια των εισοδημάτων και των αποδοχών των επαγγελματιών του τομέα αλιείας, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι ο μη κανονικός χαρακτήρας της αλιευτικής δραστηριότητας, οι πρακτικές εμπορίας στον κλάδο και ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών πρώτης πώλησης, επιβάλλει τη διατήρηση ορισμένων μορφών δημόσιων ενισχύσεων, τόσο κρατικών όσο και μέσω της ΕΕ. Επιπλέον, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση πλήττει ιδιαίτερα τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και υπονομεύει τη δραστηριότητα αυτή καθώς και την απασχόληση στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα. Όπως και στο παρελθόν, πρέπει τώρα να εγκρίνουμε προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τομέας στο πλαίσιο της αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα το ψήφισμα και καταψήφισα όλες τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Πρέπει να εγκριθούν νέα μέτρα ενίσχυσης του αλιευτικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τον συνδυασμό δύο παραγόντων: αφενός, της υψηλής τιμής του πετρελαίου και, αφετέρου, της χαμηλής τιμής πρώτης πώλησης των αλιευμάτων. Η αλιεία αποτελεί σημαντικό οικονομικό τομέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να υποστηριχθεί σε μια περίοδο που η μέση τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου παραμένει στα 80-100 δολάρια ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η εδραιωμένη παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία οξύνθηκε από την πολιτική κρίση στις χώρες Μαγκρέμπ και τη Μέση Ανατολή, οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της τιμής του πετρελαίου, με την τιμή ανά βαρέλι να υπερβαίνει τα 100 δολάρια ΗΠΑ. Με δεδομένη την πολιτική αστάθεια που συγκλονίζει τον αραβικό κόσμο, αυτή η τιμή ενδέχεται να εκτοξευτεί σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα.

Οι ενεργειακοί λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος του αλιευτικού τομέα και, αντίθετα με άλλες δραστηριότητες, ο τομέας δεν μπορεί να αντισταθμίσει το πρόσθετο κόστος μέσω της αύξησης της παραγωγής λόγω των ανωτάτων ορίων που έχουν θεσπιστεί μέσω των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και των ποσοστώσεων.

Παρά την ποικιλία απόψεων σχετικά με το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση του τομέα, υπάρχει ένα σημείο με το οποίο όλοι συμφωνούν και είναι σημαντικό να επισημανθεί: η αλιεία είναι εξαιρετικά σημαντική για τον εφοδιασμό του πληθυσμού της Ευρώπης με τρόφιμα και πηγή απασχόλησης για την πλειονότητα των παράκτιων κοινοτήτων της ΕΕ, όπου δεν υπάρχουν άλλες θέσεις απασχόλησης.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια της αλιείας, και να αποφευχθεί η μείωση του εφοδιασμού και η αύξηση της ανεργίας στον τομέα, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει το ανώτατο όριο που έχει ορισθεί από τον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κοντά στα 60.000 ευρώ, καθώς και να εγκρίνει άλλα μέτρα που θα μπορέσουν να μετριάσουν την πρόσφατη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Το κόστος της αλιείας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την τιμή του πετρελαίου. Ως εκ τούτου, και εφόσον η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου θίγει την οικονομική βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα, είναι σημαντικό να εγκριθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέψουν στους ευρωπαίους αλιείς να ξεπεράσουν τη δύσκολη οικονομική κατάστασή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (ES) Το πραγματικό πρόβλημα με την αλιεία σήμερα είναι ότι 70% των αποθεμάτων στην Ευρώπη υπόκεινται σε υπερεκμετάλλευση, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο στόλος μας είναι αναμφίβολα υπερμεγέθης. Το να δαπανούμε δημόσια χρήματα για να συντηρήσουμε αυτόν τον στόλο συνιστά απερίσκεπτο σφάλμα. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου προκειμένου να διακοπεί η χρήση των πλοίων που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα καυσίμων και εκλύουν πολλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και των αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών που είναι σαφές ότι καταστρέφουν το περιβάλλον, ούτως ώστε να προχωρήσουμε προς ένα πρότυπο που θα εξαρτάται λιγότερο από την ενέργεια, θα είναι λιγότερο καταστροφικό και περισσότερο βιώσιμο από περιβαλλοντική καθώς και από κοινωνική και οικονομική άποψη.

Η διάθεση περισσότερων χρημάτων στον εν λόγω τομέα ως αντιστάθμιση της αύξησης των τιμών του πετρελαίου θα αποτελέσει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο προκειμένου να χρησιμοποιούν οι αλιείς σκάφη με υψηλή κατανάλωση καυσίμων, ιδίως σε μια περίοδο που η αύξηση των τιμών αυτών δεν είναι μεταβατική αλλά καθαρά διαρθρωτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Ως αποτέλεσμα της βαθιάς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου έχει αυξηθεί και παραμένει ευμετάβλητη λόγω του κινδύνου πολιτικής αστάθειας στον αραβικό κόσμο. Η κρίση αυτή έχει επίσης επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή θαλάσσια αλιεία, διότι εισάγουμε 60% των αλιευμάτων μας από τρίτες χώρες. Υποστηρίζω το ψήφισμα διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού μας εφοδιασμού, να ενημερωθούν οι αγορές και να δοθούν στους καταναλωτές μεγαλύτερες εγγυήσεις σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων πετρελαίου. Θεωρώ επίσης αναγκαίο να υλοποιηθεί ένα κοινό σχέδιο δράσης προς υποστήριξη των παράκτιων περιφερειών που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς. (FR) Με χαρά υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, το οποίο καλεί την Επιτροπή να λάβει ισχυρά μέτρα για την ενίσχυση του αλιευτικού τομέα. Η αύξηση στις τιμές του πετρελαίου προκαλεί πραγματική κρίση στον τομέα. Η εν λόγω κρίση ξεκίνησε ως κυκλική αλλά έχει πλέον μετατραπεί σε διαρθρωτική και απειλεί την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου. Το λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευτεί και επηρεάζει σοβαρά τα εισοδήματα των αλιέων, σε τέτοιο βαθμό ώστε σήμερα να πλήττεται ολόκληρος ο κλάδος παραγωγής και όλες οι παράκτιες περιφέρειες. Κατά συνέπεια, επικροτώ την έκκληση του Κοινοβουλίου μας για εισαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας στο σύστημα ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Παρά το δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον, οι αλιείς δεν θα δείξουν κατανόηση αν η Ένωση δεν ανταποκριθεί στις ανησυχίες τους. Επιπλέον, το ψήφισμα ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και στις ενδιαφερόμενες περιφέρειες. Κατά τη γνώμη μου, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι, αν και επηρεάζεται ολόκληρος ο τομέας, η αύξηση των ενεργειακών λογαριασμών θα έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις για την παραδοσιακή αλιεία από ό,τι για τη βιομηχανική αλιεία. Πιστεύω ότι οι εξαιρετικές καταστάσεις απαιτούν εξαιρετικά μέτρα. Ως εκ τούτου, θα παραμείνω σε εγρήγορση όσον αφορά τις προτάσεις που θα υποβάλει η Επιτροπή με σκοπό να καθησυχάσει και να υποστηρίξει τους αλιείς μας.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0286/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω την παρούσα πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς αυτό εκφράζει τη δυσαρέσκειά του με την Επιτροπή διότι στα τέλη του 2009 μόνο το 75 % του συνολικού ποσού των 21 δισ. ευρώ χρηματοδοτικής στήριξης είχε διατεθεί πλήρως και μόνο για 50.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η υπερβολική διοικητική γραφειοκρατία που αποτελεί εμπόδιο για την πλειονότητα των ΜΜΕ πρέπει να εξαλειφθεί. Υπάρχει ανάγκη, όχι μόνο για απλοποίηση, αλλά και για ένα βελτιωμένο σύστημα πρόσβασης των εταιρειών σε αυτή τη χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Η Επιτροπή εφιστά μεγάλη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): τα 23 εκατομμύρια ΜΜΕ που διαμορφώνουν τον οικονομικό ιστό της ΕΕ και αποτελούν πηγή καινοτομίας και δημιουργικότητας, επιτρέποντας στην Ευρώπη να συνεχίσει να διακρίνεται στις παγκόσμιες αγορές. Σιγά-σιγά, η γραφειοκρατία και η νομοθεσία –που, μέχρι πρόσφατα, απέτρεπε εν τη γενέσει της την ανάπτυξη καινοτόμων μικρών εταιρειών– εξαλείφονται και οι νέοι αρχίζουν να διακρίνουν μια χαραμάδα ελπίδας για ένα σταθερό μέλλον γεμάτο ευκαιρίες. Η επιχειρηματικότητα, η κατάρτιση, η ευελιξία, η έξυπνη νομοθεσία και η πρόσβαση σε πίστωση αποτελούν τις λέξεις κλειδιά της Small Business Act, ενός πλαισίου που ορίζει την πολιτική της ΕΕ για τις ΜΜΕ μέσω στοχευμένης βοήθειας και δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους νέους.

Τώρα που έχουν καθοριστεί πολλές πρωτοβουλίες, εναπόκειται στα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να τις εφαρμόσουν σωστά, παρέχοντας στις ΜΜΕ μεγαλύτερη ελευθερία για τις δράσεις τους, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, εγκρίνοντας το ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο μέλλον και υλοποιώντας σύντομα την οδηγία σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι επενδύσεις είναι αναγκαίες για να μην ματαιωθούν οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής, διότι μόνο οι επενδύσεις μπορούν να επηρεάσουν την κατάλληλη λειτουργία του μηχανισμού και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Small Business Act βασίζεται σε μια σειρά πυλώνων, όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά, τις διεθνείς αγορές και σε δημόσιες συμβάσεις. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο εσωτερικό των κρατών μελών ως προς τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ανομοιογενής και σε ορισμένες περιπτώσεις αμελητέα, παρά τις διακηρύξεις πολιτικών δεσμεύσεων που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 23 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, έχουν θεμελιώδη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα κατά την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και τη βελτίωση της ικανότητάς τους για καινοτομία και της πρόσβασής τους στις αγορές.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητώ επιμόνως από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας, το οποίο θα δώσει στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ περιορίζοντας τις δαπάνες τους και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη στον τομέα αυτό, προωθώντας την κατά 25 % μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και δίνοντας τόνωση στις επιχειρήσεις. Υπερψήφισα την παρούσα πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα. Υπάρχουν 23 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Έχουν θεμελιώδη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αποτελούν σημαντική πηγή καινοτομίας και διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης, συνεισφέροντας στην επίτευξη των βασικών στόχων της εμβληματικής πρωτοβουλίας ΕΕ 2020. Η Small Business Act που εγκρίθηκε το 2008 αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό βήμα που στόχευε στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ, διασφαλίζοντας καλύτερη και απλούστερη νομοθεσία και απλοποιώντας την πρόσβαση στην αγορά. Ωστόσο, οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κατά την επέκταση των δραστηριοτήτων και του δυναμικού καινοτομίας τους και είναι δύσκολο για αυτές να έχουν πρόσβαση στις αγορές, κυρίως εξαιτίας των δυσκολιών απόκτησης χρηματοδότησης και των διοικητικών εμποδίων, που πρέπει επίσης να μειωθούν περαιτέρω. Τα κράτη μέλη πρέπει να υλοποιήσουν επειγόντως όλες τις διατάξεις της Small Business Act προκειμένου να εδραιωθεί ένα σαφές και συνεκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η Small Business Act (SBA) αποτελεί το στρατηγικό πλαίσιο για την καλύτερη εκμετάλλευση του δυναμικού ανάπτυξης και καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της ΕΕ. Υπάρχουν περίπου 23 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, έχοντας θεμελιώδη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Το παρόν ψήφισμα, το οποίο υπερψήφισα, αναγνωρίζει ότι έχουν ξεκινήσει αρκετές από τις πρωτοβουλίες της SBA. Εντούτοις, μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα για να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ, συγκεκριμένα: η ταχεία εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών· η βελτίωση των μηχανισμών της Επιτροπής προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις αρχές της SBA· η έγκριση από τα κράτη μέλη, χωρίς καθυστέρηση, της τελευταίας εναπομένουσας πρότασης σχετικά με το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας· η τακτική εφαρμογή από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της δοκιμής ΜΜΕ στο πλαίσιο των αξιολογήσεων αντικτύπου· η απολύτως απαραίτητη μείωση της γραφειοκρατικής και διοικητικής επιβάρυνσης για τις ΜΜΕ· και η μονιμοποίηση των προγραμμάτων «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», προβλέποντας επαρκή προϋπολογισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), γραπτώς. (CS) Υπερψήφισα το σχέδιο ψηφίσματος διότι επικροτώ την πρωτοβουλία «Single Market Act», και ιδίως τα νομοθετικά μέτρα που επιτρέπουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αξιοποιήσουν όλα τα πλεονεκτήματα της Ενιαίας Αγοράς, όπως είναι ευρωπαϊκές διατάξεις για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, αναθεωρημένοι κανόνες ΦΠΑ και απλούστευση των οδηγιών περί λογιστικής. Θεωρώ επίσης ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των ΜΜΕ και των φορέων δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να απλοποιηθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Θεωρώ ενδεδειγμένο υπό τις συνθήκες αυτές να διερευνηθούν επιλογές οι οποίες θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να σχηματίσουν εταιρικές σχέσεις και κοινοπραξίες και να συμμετάσχουν από κοινού σε δημόσιες συμβάσεις. Η Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση αντικτύπου και να εξετάσει τη δυνατότητα αύξησης των ανωτάτων ορίων για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ έτσι ώστε να επιτραπεί στις ΜΜΕ να συμμετέχουν σε συμβάσεις οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις, βάσει των οποίων οι ΜΜΕ δεν θα ήταν σε θέση να συμμετάσχουν.

Θα ήθελα επίσης να καλέσω την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση της δημοσίευσης όλων των διακηρύξεων δημόσιων συμβάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και για εξάλειψη των διοικητικών επιβαρύνσεων που εμποδίζουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από το να δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις. Τα κράτη μέλη έρχονται στη συνέχεια αντιμέτωπα με το καθήκον της συστηματικότερης εφαρμογής του «Ευρωπαϊκού Κώδικα Καλής Πρακτικής για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις».

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ τη δημιουργία και την ανάπτυξη της Small Business Act (SBA), η οποία, κατά τη γνώμη μου, παρέχει επίκαιρες λύσεις για τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όσον αφορά την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την εδραίωσή τους. Πολλά από τα εμπόδια αυτά οφείλονται στην υπερβολική αύξηση της γραφειοκρατίας και τις δυσκολίες απόκτησης χρηματοδότησης. Η SBA καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε οι αρχές της να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να εγκριθούν δεόντως.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς. (EN) Η Small Business Act αποτελεί μια από τις πλέον προορατικές πράξεις των τριών τελευταίων ετών, και είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να εστιάζει στις ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act», καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν περαιτέρω σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν για να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία των ΜΜΕ στην ΕΕ.

Με οικονομικούς όρους, οι ΜΜΕ αποτελούν αυτό που αποκαλούμε «ραχοκοκαλιά της ΕΕ». Για την ακρίβεια, το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι ΜΜΕ, οι οποίες παρέχουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, σε εγχώριο επίπεδο, οι ΜΜΕ έρχονται διαρκώς αντιμέτωπες με δυσκολίες κατά την απόκτηση χρηματοδότησης ή την ικανοποίηση των διοικητικών υποχρεώσεων που συχνά υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών μελών όσον αφορά την ορθή υλοποίηση των αρχών που περιλαμβάνονται στην SBA.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Οι ΜΜΕ έχουν ουσιαστική σημασία για τη δυναμικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην ΕΕ υπάρχουν 23 εκατομμύρια ΜΜΕ· απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ· αντιπροσωπεύουν το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απασχολούν σχεδόν το 70% του εργατικού δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα. Σε ένα πλαίσιο δύσκολης ανάκαμψης και αυξημένου διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού, η θέσπιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι ευπρόσδεκτη. Η «Small Business Act» στοχεύει στην αύξηση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, αποτελεί απολύτως αναγκαία προϋπόθεση να μειώσουμε τις διοικητικές διατυπώσεις και να θέσουμε σε ισχύ μια σύγχρονη διοίκηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ΜΜΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει ένα ενοποιημένο σύστημα για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να εισαχθεί μια «δοκιμή ΜΜΕ» προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος κάθε μελλοντικής νομοθεσίας στις ΜΜΕ και να ελεγχθεί ότι η εν λόγω νομοθεσία δεν θα περιορίσει το δυναμικό ανάπτυξης των εν λόγω επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς. (FR) Επικροτώ την έγκριση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act», η οποία προσαρμόζει τα ευρωπαϊκά μέτρα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο νέο περιβάλλον που προέκυψε μετά την οικονομική κρίση του 2008, και διασφαλίζει ότι αυτές θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Οι ΜΜΕ ήταν οι πρώτες που επηρεάστηκαν από τη χρηματοπιστωτική και τραπεζική κρίση που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, η οποία μείωσε την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και στις αγορές. Η νέα αυτή εκδοχή της Small Business Act πρέπει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει περισσότερο την καινοτομία μεταξύ των ΜΜΕ διαφοροποιώντας τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και μειώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις διοικητικές επιβαρύνσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν από μόνες τους σχεδόν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, ο ρόλος τους στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι ουσιώδης.

Η Small Business Act (SBA) βασίζεται σε βασικές αρχές, όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η πρόσβαση στις αγορές και η καλύτερη νομοθεσία. Ωστόσο, είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αγωνίζονται εναντίον μιας σειράς προβλημάτων, όπως η δυσκολία επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, τα προβλήματα πρόσβασης στις αγορές ή οι αμέτρητες δυσκολίες κατά την απόκτηση χρηματοδότησης.

Ως εκ τούτου, επικροτώ τα συμπεράσματα της ανασκόπησης της Επιτροπής, και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τις νέες προτάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και τις αγορές, καθώς και στην επίτευξη προόδου ως προς τη διαδικασία μείωσης της γραφειοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» (SBA). Η SBA αποτελεί μια σειρά από πολιτικές αρχές που στοχεύουν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όσον αφορά την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και στις αγορές, καθώς και στη βελτίωση της νομοθεσίας. Ο κοινωνικός, οικονομικός και χρηματοπιστωτικός ρόλος των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναμφίβολος. Υπάρχουν σχεδόν 23 εκατομμύρια τέτοιες επιχειρήσεις στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση είχε αρνητικό αντίκτυπο στις εν λόγω εταιρείες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση· να μειωθεί το διοικητικό κόστος και η γραφειοκρατία στο σύνολό της· να ενθαρρυνθεί η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μόλις το 24% των εταιρειών αναγνωρίζουν σήμερα τη σημασία της· να βελτιωθεί η τεχνολογία των επιχειρήσεων μέσω της οικολογικής καινοτομίας· να προωθηθούν βελτιωμένα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης· και να προωθηθεί η διεθνοποίηση και η χρηστή διακυβέρνηση. Επικροτώ, ως εκ τούτου, την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος, και ευελπιστώ ότι όλες οι ΜΜΕ θα ωφεληθούν από τα μέτρα αυτά και θα ευημερήσουν, καθώς όλοι οι Ευρωπαίοι θα ωφεληθούν από αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Έχουμε ενώπιόν μας ένα ακόμα ψήφισμα γεμάτο αντιφάσεις. Αφενός, ο διορισμός του νέου Αντιπροσώπου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από την Επιτροπή πρέπει να επικροτηθεί, και η εντολή του για παρακολούθηση της προόδου των κρατών μελών κατά την υλοποίηση της SBA και την προώθηση των συμφερόντων των ΜΜΕ σε όλη την έκταση της Επιτροπής, εξασφαλίζοντας ιδίως ότι θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά η αρχή της προτεραιότητας των μικρών επιχειρήσεων «Think Small First», πρέπει να υποστηριχθεί. Προβαίνει σε μια θετική σύσταση καλώντας τα κράτη μέλη να διορίσουν εθνικούς Αντιπροσώπους ΜΜΕ, οι οποίοι θα συντονίζουν τις πολιτικές για τις ΜΜΕ και θα ελέγχουν την υλοποίηση της SBA σε όλα τα κλιμάκια της αντίστοιχης δημόσιας διοίκησης.

Θεωρούμε επίσης θετικό ότι τονίζει πως οι διοικητικές επιβαρύνσεις είναι σχετικά μεγαλύτερες όσο μικρότερο είναι το μέγεθος της επιχείρησης και κατά συνέπεια ζητεί διαφοροποίηση μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Αφετέρου, ωστόσο, το ψήφισμα δεν αντιμετωπίζει –ή δεν κατορθώνει να αντιμετωπίσει επαρκώς– μια σειρά από περιορισμούς, άμεσους ή έμμεσους, με τους οποίους επιβαρύνονται σήμερα οι ΜΜΕ, πολλοί εκ των οποίων συνιστούν αποτέλεσμα των πολιτικών που κυριαρχούν σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αφενός, «χαιρετίζει το διορισμό του νέου Αντιπροσώπου [Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)] από την Επιτροπή και υποστηρίζει την εντολή του για παρακολούθηση της προόδου των κρατών μελών κατά την υλοποίηση της [Small Business Act (SBA)] και την προώθηση των συμφερόντων των ΜΜΕ σε όλη την έκταση της Επιτροπής, εξασφαλίζοντας ιδίως ότι θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά η αρχή της προτεραιότητας των μικρών επιχειρήσεων «Think Small First»· καλεί τα κράτη μέλη να διορίσουν εθνικούς Αντιπροσώπους ΜΜΕ, οι οποίοι θα συντονίζουν τις πολιτικές για τις ΜΜΕ και θα ελέγχουν την υλοποίηση της SBA σε όλα τα κλιμάκια της αντίστοιχης δημόσιας διοίκησης».

Αφετέρου, ωστόσο, δεν ασκεί κριτική ούτε προτείνει εναλλακτικές προτάσεις στις νεοφιλελεύθερες και περιοριστικές πολιτικές του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που προκαλούν τόσα προβλήματα για τις ΜΜΕ και το ευρύ κοινό.

Εντούτοις, είναι θετικό ότι τονίζει πως οι διοικητικές επιβαρύνσεις είναι σχετικά μεγαλύτερες όσο μικρότερο είναι το μέγεθος της επιχείρησης και κατά συνέπεια ζητεί διαφοροποίηση μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· και ότι υπογραμμίζει ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις –κάτω των 10 εργαζομένων– συνιστούν το 91,8 % του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ και κατά συνέπεια αξίζουν μεγαλύτερη προσοχή και την αντίστοιχη ειδικά προσαρμοσμένη προσέγγιση.

Θα παρακολουθούμε την έκβαση της υλοποίησής του.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Υπάρχουν 23 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απασχολούν πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Small Business Act αποτελεί σημαντική πολιτική, και στοχεύει στην απλοποίηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και στην αγορά και στη βελτίωση της νομοθεσίας. Ένα πολύ σημαντικό τμήμα της είναι η μείωση της γραφειοκρατίας που πλήττει τις ΜΜΕ στην Ιρλανδία και την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς. (FR) Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε την υποστήριξή του για τα 23 εκατομμύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντιπροσωπεύουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και έχουν θεμελιώδη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Σκοπός ήταν η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί και ο σχεδιασμός νέων δράσεων με στόχο την ανταπόκριση στις προκλήσεις που σχετίζονται με την οικονομική κρίση.

Είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε σημαντική βελτίωση στην κατάσταση των ΜΜΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος. Οι ΜΜΕ εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπες με σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, και ορισμένες φορές ακόμα και την επιβίωσή τους. Είναι επομένως αναγκαίο να μειωθεί η γραφειοκρατία μέσω της ενίσχυσης του ελέγχου και μέσω έξυπνης νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί σύντομα απόφαση σε σχέση με το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας, και παρομοίως πρέπει να προχωρήσουμε επειγόντως προς την έγκριση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η «δοκιμή ΜΜΕ» εφαρμόζεται ορθώς σε όλες τις νέες νομοθετικές προτάσεις, ιδίως σε εθνικό επίπεδο.

Τέλος, οι ΜΜΕ διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο για την ευρωπαϊκή καινοτομία. Πρέπει να συνεχίσουμε να απλοποιούμε τη χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να αυξήσουμε το δυναμικό καινοτομίας τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου της καινοτομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act», που αποτελεί ψήφισμα, το οποίο αναγνωρίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Υποστηρίζω ένα στρατηγικό πλαίσιο που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη βοήθεια που παρέχεται προς τις ΜΜΕ σε περιόδους ύφεσης, και αυτό σε πολλούς τομείς. Έτσι, επικροτώ μια έξυπνη νομοθεσία που μειώνει τη διοικητική επιβάρυνση που προκαλείται εξαιτίας των εν λόγω βασικών οικονομικών παραγόντων και που διευκολύνει την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και στις νέες αγορές, ούτως ώστε να είναι σε θέση να προβούν σε επενδύσεις και να αναπτυχθούν. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η έρευνα, η καινοτομία και η κατάρτιση πρέπει να υποστηριχτούν, ούτως ώστε οι ΜΜΕ μας να μπορούν να επωφεληθούν στο έπακρο από την Ενιαία Αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς.(PL) Ως εκπρόσωπος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), συμμετείχα στις εργασίες και τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, που αποτελεί μια από τις βασικές νομοθετικές προτάσεις που είχαν ανακοινωθεί στην αρχική έκδοση της Small Business Act. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα καταβάλουν προσπάθειες ώστε να εφαρμόσουν τις διατάξεις της όσο το δυνατόν πιο σύντομα και ορθά. Η Small Business Act αποτελεί καλή πρόταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, έχω αμφιβολίες σχετικά με την ποιοτική αξιολόγηση του έργου που έχει πραγματοποιηθεί. Ως παράδειγμα, θα ήθελα να αναφερθώ στο παράρτημα της ανασκόπησης που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το παράρτημα περιλαμβάνει παραδείγματα ορθών πρακτικών, και μεταξύ αυτών, στο σημείο που αφορά την Ενιαία Αγορά, αναφέρεται στο γεγονός ότι 22 κράτη μέλη έχουν θέσει σε λειτουργία σημεία ενιαίας εξυπηρέτησης (σημεία με έναν αρμόδιο επικοινωνίας). Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι τα εν λόγω σημεία τέθηκαν σε λειτουργία σε συνέχεια της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Πριν από λιγότερο από τρεις μήνες, το παρόν Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, στην οποία εφιστούμε την προσοχή κυρίως στο γεγονός ότι τα ενιαία σημεία εξυπηρέτησης δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των διατυπώσεων με ηλεκτρονικά μέσα και ότι δεν λειτουργούν με τον τρόπο που περιμένουν οι επιχειρήσεις. Ελπίζω η επικέντρωση της προσοχής σε μεμονωμένα ενιαία σημεία εξυπηρέτησης που αποτελούν καλά παραδείγματα να ακολουθηθεί από μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης της λειτουργίας όλων αυτών των σημείων, ούτως ώστε να είναι πραγματικά σε θέση να εξυπηρετούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο διότι χαιρετίζει την επανεξέταση της SBA από την Επιτροπή και εκφράζει την υποστήριξή τους για τις νέες προτάσεις που εστιάζονται στην περαιτέρω βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της πρόσβασης στις αγορές και την μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, μέσω της ενισχυμένης διακυβέρνησης και παρακολούθησης και μέσω της έξυπνης νομοθεσίας. Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση τις τελευταίες εναπομένουσες προτάσεις σχετικά με το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας, οι οποίες θα δώσουν στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ περιορίζοντας τις δαπάνες τους και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε την κατά 25% μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στην SBA, συνεισφέροντας στην αποτελεσματικότητα της SBA, αποκρούοντας οποιεσδήποτε προστατευτικές οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και δίνοντας τόνωση στις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να υλοποιήσουν ταχέως την αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών έτσι ώστε να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι καθυστερήσεις πληρωμών και οι αρνητικές τους επιπτώσεις, ιδίως στις ΜΜΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να αποφεύγουν τον κανονιστικό υπερθεματισμό («gold-plating»), δηλαδή να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας όταν μεταφέρουν οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο. Οι διοικητικές επιβαρύνσεις είναι σχετικά μεγαλύτερες όσο μικρότερο είναι το μέγεθος της επιχείρησης – μια δυσανάλογη και λανθασμένη διάταξη που περιορίζει την ίδρυση ΜΜΕ. Πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να βοηθηθούν να αυξήσουν την ικανότητά τους να ανταγωνίζονται στις διεθνείς αγορές, με τα εξής μέτρα: ενίσχυση της εξαγωγικής ικανότητάς τους, διάδοση πληροφοριών σχετικά με προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και της διείσδυσης των αγαθών και υπηρεσιών των ΜΜΕ και εξασφάλιση ότι τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων θα αντιπροσωπεύονται επαρκώς.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Χαιρετίζω την επανεξέταση της SBA από την Επιτροπή και εκφράζω την υποστήριξή μου για τις νέες προτάσεις που εστιάζονται στην περαιτέρω βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της πρόσβασης στις αγορές και την συνεχιζόμενη ελάττωση της γραφειοκρατίας μέσω της ενισχυμένης διακυβέρνησης και παρακολούθησης και μέσω της έξυπνης νομοθεσίας και μέτρων όπως η επισκόπηση των επιδόσεων των ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της ανασκόπησης του σχεδίου της Small Business Act διότι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία ενίσχυσης των μηχανισμών στήριξής της με σκοπό την άρση των εμποδίων στη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία και τη συμβολή τους στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, πρέπει να υλοποιηθούν μέτρα που θα στοχεύουν στην παροχή ενός ιδανικού πλαισίου για την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την υποστήριξη των πολιτικών που στοχεύουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ. Πρέπει επίσης να επιστηθεί προσοχή στον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στο πλαίσιο των εν λόγω πολιτικών. Η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και την Ενιαία Αγορά, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, καθώς και η διασφάλιση της καλύτερης υλοποίησης της Small Business Act από τα κράτη μέλη πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), γραπτώς. (IT) Η ανασκόπηση της Small Business Act (SBA) και οι νέες προτάσεις που περιλαμβάνει αποτελούν αναγκαία εργαλεία για την ενίσχυση και την αναζωογόνηση των 23 εκατομμυρίων ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που έχουν αποδείξει ότι αποτελούν το πραγματικό ανάχωμα έναντι της οικονομικής κρίσης. Στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της, οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν θέσεις απασχόλησης για σχεδόν 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την ενίσχυση και την υποστήριξη των ΜΜΕ προκειμένου να αναζωογονήσουμε την ανάπτυξη, εστιάζοντας παράλληλα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Οι προτάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν πιστά τις παραπάνω ανάγκες. Ιδιαίτερη σημασία έχουν η αναβίωση της SBA σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 και όλες οι ενέργειες για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των ΜΜΕ μέσω της απλοποίησης και της ενίσχυσης, όχι μόνο για τις επενδύσεις αλλά και για τις προκλήσεις που επιφέρουν σήμερα η παγκοσμιοποίηση και η κλιματική αλλαγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Ένα ακόμα κείμενο που επιδιώκει να υποβαθμίσει το επίπεδο των προδιαγραφών των δημοσίων αρχών προς όφελος των επιχειρηματιών. Η ευρωπαϊκή «Small Business Act» και η ανασκόπησή της δεν ενδιαφέρονται ούτε για το γενικό συμφέρον ούτε για τους υπαλλήλους των ΜΜΕ. Το μόνο θετικό του παρόντος ψηφίσματος, το οποίο έχει την υποστήριξη όλων των πολιτικών Ομάδων, εκτός της δικής μου, είναι ότι το ΕΚ εκφράζει τη λύπη του για την παρούσα κατάσταση και υπερηφανεύεται για την ενεργειακή απόδοση την οποία υπονομεύει σε άλλο σημείο προωθώντας τις άνευ ορίων εξαγωγές. Υποκριτικό και κακοήθες. Απέχω προκειμένου να ενθαρρύνω την πρόθεση και να καταγγείλω την υποκρισία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι τα 23 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, έχουν θεμελιώδη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αποτελούν σημαντική πηγή καινοτομίας και διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης, συνεισφέροντας στην επίτευξη των βασικών στόχων των εμβληματικών πρωτοβουλιών ΕΕ 2020. Η Small Business Act (SBA) βασίζεται σε ορισμένους σημαντικούς πυλώνες πολιτικής, όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η πρόσβαση στις αγορές –ενιαία αγορά, διεθνείς αγορές, δημόσιες συμβάσεις– και η βελτίωση των ρυθμίσεων. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές της, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ σε αυτή την εποχή κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Διάκειμαι πολύ θετικά έναντι του παρόντος ψηφίσματος σχετικά με την ανασκόπηση της Small Business Act, διότι περιλαμβάνει τα σωστά μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από 23 εκατομμυρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα βασικότερα σημεία περιλαμβάνουν την εφαρμογή μιας νέας σειράς μέτρων που θα παράσχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις μέσω της δημόσιας ενίσχυσης των συστημάτων εγγυήσεων και μια ισχυρή δέσμευση για την ενθάρρυνση της συγχρηματοδότησης των μικροπιστώσεων. Όντας περισσότερα από μια σειρά κινήτρων και στοχευμένης χρηματοδότησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας χρειάζονται μεγαλύτερη και απλούστερη ελευθερία δράσης, και επομένως λιγότερη γραφειοκρατία καθώς και ορισμένες εγγυήσεις. Ως προς αυτό το τελευταίο σημείο, πρέπει να καλέσουμε τα κράτη μέλη να διευθετήσουν το ζήτημα της καθυστέρησης πληρωμών που έχει προκαλέσει και εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και δυσκολίες. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η διεθνοποίηση μπορεί να αποτελεί το νέο έρεισμα για την επανεκκίνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ότι, ως εκ τούτου, τυχόν μέσα που θα επιτρέψουν την επέκταση πέραν των συνόρων τους θα είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτα. Πρόκειται για μια δύσκολη πρόκληση, ιδίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις, και για τον λόγο αυτό, απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο διότι θεωρώ ότι τα κίνητρα για τις μικρές επιχειρήσεις που ορίζονται στην Small Business Act αποτελούν τον κατάλληλο τρόπο για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε δύο πτυχές του ψηφίσματος που εγκρίναμε. Πρώτον, στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Οι νέοι είναι αυτοί που θα δημιουργήσουν και θα συμμετάσχουν στο μέλλον της ΕΕ. Είναι, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα σημαντικό για αυτούς να διακατέχονται από επιχειρηματικό πνεύμα και να είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν μια σφύζουσα και ανταγωνιστική οικονομία της ΕΕ. Η αποδοτική χρήση των πόρων αποτελεί μια ακόμα πτυχή που σχετίζεται επίσης με τη μελλοντική ποιότητα ζωής στην ΕΕ. Μιλούμε συνεχώς για αυτό, αλλά στην πράξη μέχρι στιγμής έχουμε δυστυχώς προβεί σε πολύ λίγες ενέργειες για να μπορέσουν τα λόγια μας να γίνουν πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, η αποδοτική χρήση των πόρων δεν αρκεί ως μέτρο από μόνη της – γενικότερα, είναι ανάγκη να υπάρξει μια βιώσιμη στάση έναντι του περιβάλλοντος σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, καλώ τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να επιστήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη μεγαλύτερης επιχειρηματικότητας των νέων και στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και άλλων πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Το παρόν ψήφισμα έχει ως στόχο να παράσχει την προοπτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ανάλυση της «Small Business Act» της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί το παρόν ψήφισμα για να εκφράσει την υποστήριξή του προς τις νέες προτάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδότηση και στις αγορές· προς τα μέτρα που αποσκοπούν στη συνέχιση της διαδικασίας περιορισμού της γραφειοκρατίας μέσω της ενισχυμένης διακυβέρνησης και παρακολούθησης· προς την έξυπνη νομοθεσία· και προς μέτρα, όπως η επισκόπηση των επιδόσεων των ΜΜΕ.

Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, η ενίσχυση των ΜΜΕ είναι καίρια για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Εν προκειμένω, εκείνο που προτείνει το Κοινοβούλιο σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία –συγκεκριμένα, η απλοποίηση της χρηματοδότησης για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (Ε&Α&Κ), και η προώθηση της κατάλληλης διαχείρισης προγραμμάτων, ιδίως για τις ΜΜΕ– είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως και η ενίσχυση του δυναμικού καινοτομίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου, συμπεριλαμβανομένης της μη τεχνολογικής καινοτομίας εντός του μελλοντικού δημοσιονομικού πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία. Υποστηρίζω επίσης τις επενδύσεις που στόχο έχουν να ενισχύσουν τις τοπικές ΜΜΕ μέσω, για παράδειγμα, της συμμετοχής των κέντρων καινοτομίας, των εμπορικών επιμελητηρίων, των επιχειρηματικών ενώσεων και των συστάδων καινοτομίας σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ και συμβάλλουν καίρια στην οικονομική ανάπτυξη: εκτός από πηγή θέσεων απασχόλησης και πλούτου, αποτελούν εξαιρετικά κατάλληλα μέσα καινοτομίας. Ως εκ τούτου, έχει πολύ μεγάλη σημασία να εξακολουθήσουμε να τους παρέχουμε τις συνθήκες μέσω των οποίων θα είναι σε θέση να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν ασφάλεια στο πλαίσιο της αγοράς, διασφαλίζοντάς τους πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στα πιθανά οφέλη της Ενιαίας Αγοράς. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να συγχαρούμε την Επιτροπή για την ανάλυσή της όσον αφορά τη Small Business Act και να υποστηρίξουμε τις νέες προτάσεις που υποβλήθηκαν για να επιδιώξουμε τους στόχους της ενίσχυσης των ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Το 99% των ευρωπαϊκών εταιρειών είναι ΜΜΕ. Τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα παρέχονται από τη βάση των ΜΜΕ. Περισσότερο από το ήμισυ της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας παράγεται από ΜΜΕ. Δεν θα υπάρξει πραγματική ανάκαμψη της οικονομίας ή μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, χωρίς την ουσιαστική δραστηριοποίηση, των δημόσιων αρχών, τόσο των τοπικών όσο και των εθνικών ή των ευρωπαϊκών, υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγκρίνοντας τη «Small Business Act» το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς την εφαρμογή από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της αρχής «Think Small First» σε όλους τους τομείς της νομοθεσίας. Παρά τις πολλές προτάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές τα τελευταία τρία χρόνια –αναφέρομαι ιδίως στην οδηγία σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών–, πρέπει να σημειωθεί ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάσταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο σε σχέση με τις διοικητικές επιβαρύνσεις τις οποίες οφείλουν να αντιμετωπίσουν, αλλά και με τη δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, με την οποία έρχονται αντιμέτωπες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει στον δρόμο που χάραξε με την SBA το 2008. Αυτό είναι εκείνο που ζητεί το παρόν ψήφισμα, το οποίο υποστηρίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Το ψήφισμα εστιάζει ιδίως στα εξής: (1) στο ρυθμιστικό περιβάλλον, ζητώντας καλύτερη εφαρμογή της δοκιμής ΜΜΕ –ιδίως στα κράτη μέλη– και μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών επιβαρύνσεων· (2) στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω πρόσθετων επιδοτήσεων και μέσων στο πλαίσιο της ΕΤΕπ (όπως το ΕΤΠΑ και η χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου) και ενός διευρυμένου (και ανεξάρτητου) CIP· (3) στις βελτιώσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις· (4) στην απλοποίηση και τα καλύτερα στοχευμένα προγράμματα Ε&Α&Κ προκειμένου να προωθηθεί η ικανότητα διαχείρισης της καινοτομίας των ΜΜΕ, η πρόσβαση σε υπηρεσίες Ε&Α&Κ και σε επιχειρηματικές υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση, μέσω, για παράδειγμα, των κέντρων μεταφοράς της τεχνολογίας και των πανεπιστημίων· (5) στην ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις δεξιότητες και άλλα κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα αγοράς εργασίας τα οποία επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και τις ικανότητες των ΜΜΕ να πραγματώσουν το δυναμικό τους, ιδίως τις διευθυντικές δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες βιωσιμότητας· (6) στις δράσεις με σκοπό τη βελτίωση αποτελεσματικότητας των πόρων: τομεακού χαρακτήρα δραστηριότητες για τις ΜΜΕ με σκοπό τον εντοπισμό καινοτομίας αποτελεσματικής χρήσης των πόρων στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας· έγκριση φιλόδοξου προγράμματος δράσης για την οικοκαινοτομία και περισσότερων πόρων για αυτό μέσω του CIP· οικονομικά αποδοτικά μέτρα ενεργειακής απόδοσης που θα βοηθήσουν στη μείωση των ενεργειακών λογαριασμών των ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω την έκθεση επανεξέτασης της Small Business Act διότι στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε πίστωση και της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην αγορά. Σε αυτή την περίοδο κρίσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, πρέπει να παράσχουμε βοήθεια στις ΜΜΕ, επιτρέποντάς τους να αυξήσουν τις ικανότητες και την τεχνογνωσία τους, ζητώντας τους να υποστηρίξουν προγράμματα διαχείρισης σχεδιασμένα με σκοπό την υλοποίηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Η έκθεση αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των ΜΜΕ στη μετάβαση προς μια οικονομία που χαρακτηρίζεται από την αποτελεσματικότητα των πόρων και έχει επίσης ουσιαστική σημασία να αναγνωρισθεί ο ρόλος των νέων επιχειρηματιών. Για αυτούς τους τελευταίους, η ΕΕ πρέπει να δεσμευτεί για τη θεσμοθέτηση του προγράμματος Erasmus προκειμένου να τους παράσχει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), γραπτώς. (FR) Επικροτώ την έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» από τη συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και δημιουργούν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Εγκρίνοντας τη «Small Business Act» το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την εφαρμογή από αυτές τις ΜΜΕ της αρχής «Think Small First» σε όλους τους τομείς της νομοθεσίας.

Πολλές προτάσεις έχουν εγκριθεί μέσα σε τρία χρόνια, όπως η οδηγία σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών. Ωστόσο, μένει ακόμα να κάνουμε πολλά για να διευκολύνουμε τη ζωή των ΜΜΕ σε σχέση με τη γραφειοκρατία με την οποία έρχονται αντιμέτωπες και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, που είναι συχνά δύσκολη. Το παρόν ψήφισμα κάνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να εφιστά μεγαλύτερη προσοχή στους μηχανισμούς παραγωγής ευημερίας και οικονομικής ανάπτυξης που είναι οι ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Όπως ορθώς παρατήρησε ο εισηγητής, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής κοινωνίας και την κινητήριο δύναμη της οικονομίας μας. Αυτό ισχύει επίσης για τη Λιθουανία, όπου το 99,4% των λιθουανικών εταιρειών απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα. Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2011, δραστηριοποιούνταν στη Λιθουανία περισσότερες από 66.500 ΜΜΕ. Εκείνο που χρειάζονται απεγνωσμένα οι Λιθουανοί είναι πιο έξυπνη νομοθεσία, λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερες διοικητικές επιβαρύνσεις. Η απόκτηση οικοδομικής άδειας συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι επενδυτές στη Λιθουανία. Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, πρέπει να διεκπεραιωθούν 17 διαδικασίες προκειμένου να ληφθεί άδεια και αυτό μπορεί να χρειαστεί 162 μέρες. Στον εν λόγω τομέα, σύμφωνα με την ταξινόμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Λιθουανία βρίσκεται στην 59η θέση παγκοσμίως. Η προστασία των επενδυτών στη Λιθουανία αποτελεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα· στον τομέα αυτόν, η Λιθουανία βρίσκεται στην 93η θέση. Σίγουρα αυτό δεν είναι καλό. Πιστεύω ότι μια επιτυχημένη στρατηγική για την προώθηση των καινοτόμων ΜΜΕ δεν πρέπει να υποστηρίζεται μόνο μέσω επιδοτήσεων, αλλά και μέσω της δημιουργίας ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι ΜΜΕ θα έχουν περισσότερη ελευθερία και καλύτερη πρόσβαση στις διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Πιστεύω επίσης ότι οι ΜΜΕ πρέπει να επιστήσουν μεγαλύτερη προσοχή σε κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα αγοράς εργασίας τα οποία επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και τις ικανότητες των ΜΜΕ να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με τα κατάλληλα προσόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ το παρόν ψήφισμα, το οποίο εφιστά την προσοχή στην υπερβολική γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ. Τα 23 εκατομμύρια των ΜΜΕ στην ΕΕ παρέχουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και συμβάλλουν σε τεράστιο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις δεν εμποδίζονται από τη γραφειοκρατία, και συμφωνώ ότι η ΕΕ πρέπει να ανανεώσει τις προσπάθειές της για μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων. Χαίρομαι που εγκρίθηκαν όλες σχεδόν οι νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο της Small Business Act, αλλά καλώ επιτακτικά τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν άμεσα την αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών.

Το ψήφισμα περιγράφει επίσης το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που διαθέτουν οι ΜΜΕ – επί του παρόντος, μόλις το 24% των ΜΜΕ συμμετέχουν σε δράσεις με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης· εάν οι ΜΜΕ εφάρμοζαν οικονομικά αποδοτικά μέτρα ενεργειακής απόδοσης, θα μείωναν τους ενεργειακούς λογαριασμούς τους και θα αύξαναν τις επανεπενδύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Καταψήφισα το ψήφισμα σχετικά με την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act», το οποίο υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2011. Η εν λόγω ανασκόπηση –ειδικότερα η μείωση του διοικητικού και γραφειοκρατικού κόστους και επιβαρύνσεων– συνάδει με την Πράξη με την ισχύουσα μορφή της. Η πρότασή της για την εναρμόνιση των συστημάτων φορολόγησης δεν πρέπει να οδηγήσει σε μια ακόμα μείωση των φόρων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις –ομολογουμένως, στις μικρές επιχειρήσεις– τη στιγμή που οι μισθοί πλήττονται από τα σχέδια λιτότητας. Είναι αλήθεια ότι η ανασκόπηση στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, αλλά δεν αναφέρεται σε κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα ζητήματα και δεν κάνει επίσης την παραμικρή αναφορά στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία έχει προαναγγελθεί για τα τέλη του έτους. Είναι αλήθεια ότι η ανασκόπηση της Small Business Act, υποβάλλοντας αυτή την πρόταση, μας προσκαλεί να κάνουμε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής οικονομίας, αλλά αυτό το κάνει μέσω της αδυναμίας της σε σχέση με τις προκλήσεις που συνδέονται με τις άλλες μορφές δράσης. Όπως και η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, έτσι και η ανασκόπηση της Small Business Act δεν διδάσκεται από την έκθεση Monti για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, συνεχίζει να ακολουθεί την ίδια υπερφιλελεύθερη λογική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που καταδικάζουμε εδώ και χρόνια, μια λογική που εστιάζεται, κατά πρώτο και κύριο λόγο, στην αγορά και τις ανάγκες της.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς. (FR) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης αποτελούν τους πνεύμονες της οικονομικής μας δραστηριότητας. Πρέπει να θέσουμε την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητά τους στο επίκεντρο της οικονομικής μας στρατηγικής. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας Small Business Act, στόχος του οποίου είναι η απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού των ΜΜΕ. Μένουν ακόμα να γίνουν πολλά προκειμένου να απλοποιηθούν το ρυθμιστικό περιβάλλον και οι διοικητικές διαδικασίες που επιβαρύνουν σε υπερβολικό βαθμό τη δραστηριότητα και τον δυναμισμό των επιχειρήσεών μας. Επικροτώ τις δράσεις που προτείνονται στην παρούσα έκθεση, όπως η δημιουργία καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας. Αυτό θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη της Ενιαίας Αγοράς επιτρέποντάς τους να πραγματοποιήσουν τις διασυνοριακές τους δραστηριότητες χωρίς να απαιτείται από αυτές να πληρούν υποχρεώσεις που είναι συχνά επαχθείς και αποθαρρυντικές. Ως εκ τούτου, καλώ το Συμβούλιο να υποβάλει σύντομα τη γνωμοδότησή του σχετικά με την παρούσα πρωτοβουλία. Τέλος, πρέπει να βοηθήσουμε τις καινοτόμους ΜΜΕ διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης. Αυτό θα επιτευχθεί ιδίως μέσω της σημαντικής απλοποίησης της χρήσης των ευρωπαϊκών πιστώσεων, που εξακολουθούν να παρουσιάζουν ελλείψεις όσον αφορά την ευελιξία. Οι πιστώσεις αυτές υπάρχουν, και θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να υποστηριχθεί αποτελεσματικότερα η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, της καινοτομίας και της απασχόλησης.

 
  
  

Έκθεση: Judith A. Merkies (A7-0162/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω την παρούσα πρόταση, διότι συμφωνώ με την εισηγήτρια όταν δηλώνει «η ισχύς εν τη ενώσει». Η από κοινού καινοτόμος προσέγγιση για την εξεύρεση λύσεων στα κοινά προβλήματα στην Ευρώπη σημαίνει ταχύτερη ανάπτυξη, (οικονομική) αποδοτικότητα και μεγαλύτερη δημιουργική δύναμη. Η Ένωση Καινοτομίας θα πρέπει να ενισχύσει επίσης την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να βοηθήσει να βρεθεί ο δρόμος εξόδου από την οικονομική κρίση. Καθώς η Ευρώπη είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από τις εισαγωγές, τα κράτη μέλη νιώθουν την ανάγκη να χειριστούν με έξυπνο και βιώσιμο τρόπο τους πόρους και τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας, για τη βιομηχανία και για την παραγωγή τροφίμων. Ο γηράσκων πληθυσμός είναι επίσης μια πρόκληση σχεδόν για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για περισσότερα υγιή χρόνια ζωής, με την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και παράλληλα για έλεγχο των δαπανών, μια κοινή προσέγγιση μπορεί να αποδώσει ταχύτερα. Εν τω μεταξύ, οι οικονομίες της Ευρώπης έχουν διασυνδεθεί τόσο πολύ μεταξύ τους, που δεν απαιτείται κοινή προσέγγιση μόνο στο ζήτημα της σταθερότητας του ευρώ, αλλά και στο ζήτημα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας κοινός δρόμος προς μια δίκαιη και σταθερή οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Ευρώπη ήταν, είναι και θα παραμείνει λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κουλτούρας. Εκείνο που είναι βέβαιο και αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση της Επιτροπής είναι ότι η Ευρώπη δεν παρουσιάζει έλλειψη δυναμικού, τόσο ανθρώπινου, όσο και τεχνικού, εμπορικού ή οικονομικού. Το ερώτημά μου είναι: τι κάνει η Ευρώπη για να αξιοποιήσει κατά κύριο λόγο το ανθρώπινο δυναμικό της; Πώς σκοπεύει η Ευρώπη να διατηρήσει τους ανθρώπινους πόρους της που έχουν τόσο καθοριστική σημασία για την καινοτομία στα ευρωπαϊκά σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα; Προτού επικεντρωθούμε στην προσέλκυση εμπειρογνωμόνων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αισθάνομαι ότι προτεραιότητά μας είναι να εμποδίσουμε την έξοδο ερευνητών από την Ευρώπη προς άλλα σημαντικά κέντρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η θέσπιση ενός εκσυγχρονισμένου εκπαιδευτικού συστήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, η έμφαση στα ουσιαστικά αποτελέσματα των ερευνών και, ασφαλώς, η απλοποίηση της πρόσβασης σε διασυνοριακά ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη μπορεί να αυξήσει το επίπεδο της καινοτομίας στην ΕΕ. Ωστόσο, για να διασφαλισθεί ότι οι ανθρώπινοι πόροι θα παραμείνουν εδώ, η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στην ακόλουθη πτυχή: να κάνει στους ερευνητές ελκυστικές προσφορές, προτάσεις τις οποίες δεν θα μπορούν να αρνηθούν. Για την ακρίβεια, πρέπει να τους πείσει, σε κάθε επίπεδο, ότι πουθενά δεν είναι καλύτερα από την πατρίδα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα αυτήν την έκθεση. Η εμβληματική πρωτοβουλία της Ένωσης Καινοτομίας είναι η πιο σημαντική και στοχευμένη συλλογική προσπάθεια μέχρι σήμερα για τη θέσπιση μιας στρατηγικής, ολοκληρωμένης και επιχειρηματοκεντρικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την καινοτομία, προς ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών μελών, διά της οποίας η καθοδήγηση της καινοτομίας και η παρακολούθηση της προόδου λαμβάνουν χώρα στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο. Οι καινοτομίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την καταπολέμηση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, κτλ, όπου υπάρχει ανάγκη καινοτομίας και ενίσχυσης της υπάρχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης. Είναι επίσης αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων και η προσαρμογή τους στις ανάγκες των καιρών. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση προκειμένου να βελτιώσουν την επιχειρηματικότητα και τις δεξιότητες των νέων ευρωπαίων πολιτών και επιχειρηματιών ενσωματώνοντας την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο. Τέτοιου είδους δράσεις θα τους επιτρέψουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην καινοτομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Η πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» παραμένει η σημαντικότερη πρωτοβουλία της Ένωσης για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία. Η αύξηση των ρυθμών της έρευνας και της καινοτομίας έχει καθοριστική σημασία για την εισαγωγή ενός δίκαιου και ανταγωνιστικού οικονομικού προτύπου, τη διασφάλιση θέσεων απασχόλησης για το μέλλον, τη μετάβαση προς μια βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων και την ενθάρρυνση μιας κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση. Από την άποψη των θέσεων απασχόλησης, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης, η καινοτομία αποτελεί επομένως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις για τους πολίτες. Από τώρα και στο εξής οι ευρωπαίοι πολίτες, τόσο ως κινητήριος δύναμη όσο και ως δικαιούχοι της καινοτομίας, πρέπει να είναι σε θέση να συμμετάσχουν πλήρως σε αυτή την «Ένωση Καινοτομίας», προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα είναι επιτυχημένη, όπως επισημάναμε στην παρούσα έκθεση. Τέλος, θελήσαμε για τον λόγο αυτόν να επισημάνουμε πόσο σημαντική είναι μια πολιτική για την καινοτομία, καθώς και την προστιθέμενη αξία μιας συντονισμένης προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κοινές μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία, χρειαζόμαστε φιλόδοξες καινοτομίες. Τώρα, επομένως, αναμένουμε τη νομοθετική φάση των δράσεων της Επιτροπής σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. (IT) Η έννοια της καινοτομίας είναι πολυδιάστατη: περιλαμβάνει όχι μόνο την επιστημονική έρευνα και την πειραματική και τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και την ανάπτυξη νέων διεργασιών, μεθοδολογιών και οργανωσιακών και συμπεριφορικών προτύπων. Αν και επικροτώ την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας ως εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, θεωρώ ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τομείς προτεραιότητας όπου χρειάζεται να αναλάβουμε μεγαλύτερες δεσμεύσεις έναντι της δημιουργίας δυνατοτήτων στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας: αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων, ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων, ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, και νέες επιδημίες. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Ομάδας Καινοτομίας του 2009, η πρόσφατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δεν είχε τον ίδιο αντίκτυπο σε όλες τις χώρες.

Σημειώνω με ανησυχία ότι οι σημερινοί δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στα κράτη μέλη μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερους περιορισμούς στις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, με προφανείς αρνητικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Καλώ, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μόχλευσης των πόρων του κοινού στρατηγικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση αυτών των τομέων, ιδίως των τομέων έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς.(ES) Υπερψήφισα την πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» διότι αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα υπέρβασης της κρίσης σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Καινοτομία σημαίνει δημιουργία θέσεων απασχόλησης, γνώση, τεχνολογία, φροντίδα για το περιβάλλον, διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής και της δημόσιας πρόνοιας. Όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης πρέπει να δεσμευτούν ενεργά έναντι της καινοτομίας, και να την ενισχύσουν μέσω της συνεργασίας τους, ανταλλάσσοντας ορθές πρακτικές και βελτιώνοντας τη διάδοση των επιτυχημένων εμπειριών.

Υπάρχει μέλλον, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει καινοτομία. Κατόπιν αυτών, υπερψήφισα την τροπολογία 1 διότι διαφωνώ πλήρως με τη χρήση των κονδυλίων της κοινής γεωργικής πολιτικής για την παροχή των πόρων που είναι αναγκαίοι για τα προγράμματα. Ο γεωργικός τομέας, ο οποίος είναι επίσης βυθισμένος στην κρίση, αξίζει τα εν λόγω κονδύλια για να προωθήσει τη δική του καινοτομία. Μια καινοτόμος Ευρώπη μπορεί να επιφέρει καινοτομία στη γεωργία, ούτως ώστε να μπορέσει ενδεχομένως να οικοδομήσει ένα μέλλον όπως ακριβώς και οι άλλοι στρατηγικής σημασίας τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς. (BG) Όλοι γνωρίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται στενά με την τεχνολογική πρόοδο, η οποία, με τη σειρά της, δημιουργείται από τις επιδιώξεις των ανθρώπων στον τομέα της καινοτομίας. Ωστόσο, αυτές οι επιδιώξεις και το δυναμικό περιορίζονται εξαιτίας οικονομικών, γραφειοκρατικών και άλλων ειδών εμποδίων. Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας διότι θεωρώ ότι θα μας επιτρέψει να καταργήσουμε τους φραγμούς που αποτρέπουν την καινοτόμο σκέψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, θεωρώ ότι το πλέον σημαντικό είναι να αποφύγουμε τη δημιουργία μια Ευρώπης δύο ταχυτήτων, κάτι που μπορεί να γίνει, ιδίως μέσω της ενσωμάτωσης της οικονομίας της Ένωσης στην κοινή επιδίωξη για καινοτομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Το αίτημα που περιέχεται στην έκθεση για την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η ικανοποίηση που εκφράζεται για την έγκριση της ενισχυμένης συνεργασίας όσον αφορά την εισαγωγή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν μου επιτρέπουν να ψηφίσω υπέρ. Η εισαγωγή του αγγλο-γαλλο-γερμανικού ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι απαράδεκτη για δύο τουλάχιστον λόγους. Καταρχάς, η τριγλωσσία θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των εταιρειών στα κράτη μέλη που δεν εκπροσωπούνται στο σύστημα. Οι εν λόγω εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ιταλικών, θα πρέπει να περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάφρασης προτού να είναι σε θέση να λάβουν τα έγγραφα, κάτι που αποβαίνει σε βάρος της έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων η οποία έχει τεράστια σημασία για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει επίσης να επωμισθούν το πρόσθετο κόστος της μετάφρασης. Αντίθετα, οι αγγλο-γαλλο-γερμανικές εταιρείες δεν θα είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν αυτά τα εμπόδια, κάτι που θα προκαλέσει διακρίσεις λόγω γλώσσας. Επιπλέον, η εισαγωγή ενός τρίγλωσσου συστήματος δεν φαίνεται να συμμορφώνεται προς τις διοικητικές απαιτήσεις και ούτε φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη δημογραφική βαρύτητα των κρατών μελών, διότι στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να εκπροσωπείται και η Ιταλία. Αντίθετα, μοιάζει με προσπάθεια επιβολής του κύρους της Γερμανίας εις βάρος των αρχών της ισοτιμίας και της ισότητας μεταξύ των κρατών μελών, στις οποίες θεμελιώνεται η ΕΕ. Αποφάσισα, ως εκ τούτου, να μην υποστηρίξω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), γραπτώς. (CS) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας διότι, εκτός των άλλων, πιστεύω ότι πρέπει να εγκρίνουμε μέτρα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της επαγγελματικής κατάρτισης των Ευρωπαίων μέσω της ενσωμάτωσης των επιχειρηματικών σπουδών, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Είναι ανάγκη να γίνει μεγαλύτερη χρήση των προγραμμάτων της Επιτροπής, όπως το «Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες» και, ταυτόχρονα, να προστατευτούν οι βιοτεχνικοί κλάδοι ως πηγή καινοτομίας. Κατά την άποψή μου, η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί στενότερα με τα κράτη μέλη ώστε να καταρτισθούν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις ως προς τις δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας και να ενθαρρύνει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των πανεπιστημίων και του επιχειρηματικού κλάδου για την προώθηση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας, βοηθώντας παράλληλα στη δημιουργία καινοτόμων εταιρειών της γνώσης, στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και στη δημιουργία βελτιωμένων προοπτικών της αγοράς εργασίας για τους αποφοίτους.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής των Περιφερειών για τη δημιουργία ενός «εικονικού δικτύου δημιουργικότητας», το οποίο θα είναι ανοικτό σε όλους (επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές, ιδιωτικό τομέα και πολίτες) και θα παρέχει συμβουλές, βοήθεια και πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια και τεχνικές υπηρεσίες. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην τρέχουσα έλλειψη βελτιωμένων και προνοητικών επαφών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, και θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να δρομολογήσει ένα νέο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση του ανώτατου προσωπικού των πανεπιστημίων και των υπαλλήλων που ασχολούνται με την τεχνολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ την εστίαση της παρούσας έκθεσης στην έρευνα και την καινοτομία ως μέσο υπέρβασης της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει σήμερα η Ευρώπη. Για την ακρίβεια, καθίστανται ολοένα και περισσότερο αναγκαίοι νέοι, βιώσιμοι τρόποι εξυπνότερης και αποδοτικότερης χρήσης των πόρων και των πρώτων υλών. Ως εκ τούτου, πρέπει να δημιουργήσουμε χώρο για τις νέες ιδέες και, κυρίως, να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση αυτών των ιδεών. Συνεπώς, υποστηρίζω την έκθεση που υπεβλήθη σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση και την ευρωπαϊκή επιτυχία στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), γραπτώς. (IT) Η καινοτομία αποτελεί από πολλές απόψεις το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη. Ήδη από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, οι πλέον έγκυροι οικονομολόγοι της ανάπτυξης είχαν αντιληφθεί ότι η καινοτομία αποτελεί μια από τις πολλές μεταβλητές για τη μόχλευση των μειούμενων κερδών. Έτσι κάναμε τη μετάβαση από τα πρότυπα ανάπτυξης της δεκαετίας του ’50, σύμφωνα με τα οποία η οικονομία αργά ή γρήγορα σταθεροποιείται και χάνει την ορμή της, στα πρότυπα ενδογενούς ανάπτυξης της δεκαετίας του ’80, όπου η τεχνολογία και ο σχεδιασμός συνεχώς διαφορετικών και καινοτόμων προϊόντων επιτρέπουν στην οικονομία να διατηρήσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Προκειμένου να τεθούν οι παραπάνω μηχανισμοί μόχλευσης σε κίνηση, η οποία, από τώρα ως το 2020, θα πάρει τη μορφή στόχων στα πεδία της έρευνας, της ενεργειακής απόδοσης και της διεθνοποίησης, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να υπάρξει μια έντονη πολιτική επιθυμία ενεργοποίησης κινήτρων και μηχανισμών προσανατολισμού. Αυτοί εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να τους παράσχει σημαντική υποστήριξη. Οι πόροι είναι περιορισμένοι εξαιτίας της κρίσης, και οι οδηγίες στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 πρέπει να συμβαδίζουν με ισχυρές φορολογικές και βιομηχανικές πολιτικές από την πλευρά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας διότι αυτή επισημαίνει τη σημασία της καινοτομίας από την άποψη των θεμελίων που θέτει η τελευταία για ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό οικονομικό πρότυπο και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, υπέβαλα μια τροπολογία στην παρούσα έκθεση, μαζί με άλλους συναδέλφους, στην οποία εξέφρασα την αντίθεσή μου με τη χρηματοδότηση της πολιτικής για την καινοτομία με χρήματα που προορίζονταν μέχρι πρότινος για την κοινή γεωργική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι θεωρώ ότι παρέχει βιώσιμες λύσεις για τη βελτίωση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, κατ’ επέκταση, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Η τόνωση των επενδύσεων για έρευνα, η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και κυβέρνησης αποτελούν μέτρα που θα παραγάγουν δημιουργικότητα και καινοτομία σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξισορρόπηση των δυνατοτήτων καινοτομίας και έρευνας μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και περιφερειών καθώς, επί του παρόντος, υπάρχει μεγάλη ανισότητα μεταξύ τους, κάτι που επηρεάζει ολόκληρη την Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση διότι εισάγει μια σειρά μέτρων για την επιτυχημένη αντιμετώπιση αρκετών κοινωνικών προκλήσεων, συγκεκριμένα της κλιματικής αλλαγής, της ανεπάρκειας ενέργειας και πόρων, της γήρανσης του πληθυσμού και των προβλημάτων κατά την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η ΕΕ πρέπει να δεσμευτεί πλήρως έναντι της επίτευξης των προτεινόμενων στόχων. Εκτιμάται ότι ως το 2020 μπορούν να δημιουργηθούν 3,7 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, και ότι το ετήσιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 800 δισ. ευρώ ως το 2025.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας έρχεται να προστεθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας και αποτελεί μια από τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στόχος της οποίας είναι η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας δυναμικών πολιτικών που θα προωθούν την ανταλλαγή ιδεών και λύσεων για αρκετά προβλήματα που επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη.

Στον πυρήνα της ιδέας αυτής βρίσκεται η ενθάρρυνση και η προώθηση δραστηριοτήτων που είναι αποδοτικές και ανταγωνιστικές, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την κρίση, οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ένωση στο σύνολό της να υπερνικήσει τις αδυναμίες που εμφανίζουν αρκετοί τομείς, και ιδίως η βιομηχανία.

Αναμφίβολα, επομένως, πρόκειται για μια φιλόδοξη έκθεση, δεδομένων των ζητημάτων που εξετάζει, από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ως την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη δέσμευσή της και ελπίζω ότι με περισσότερες τέτοιες εισηγήσεις θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε όλους τους στόχους που προτείνονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση, η οποία καταρτίσθηκε από την κ. Merkies, προτείνει μια Ένωση Καινοτομίας ως μέσο για την προετοιμασία της Ευρώπης για τον κόσμο την επαύριο της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η πρωτοφανής παγκόσμια κρίση, η οποία επιμένει πεισματικά και θα μπορούσε να απειλήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα, απαιτεί από όλους και, ειδικότερα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υιοθετήσουν μια δυναμική στάση που θα παράσχει κίνητρα στο κοινό. Ως εκ τούτου, εκτός από την υπερψήφιση της παρούσας έκθεσης, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της, το οποίο μας παρέχει μια αισιόδοξη οπτική του μέλλοντος και ζητεί από όλους εμάς να ενεργοποιήσουμε τις ικανότητες καινοτομίας που διαθέτουμε. Είναι σημαντικό να τεθούν σε εφαρμογή οι προτάσεις που υποστηρίζονται στην παρούσα έκθεση, όπως η βελτίωση της πρόσβασης σε πιστώσεις και σε χρηματοδοτική ενίσχυση, η αύξηση των επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη, σαφέστερη νομοθεσία, η μείωση της γραφειοκρατίας, μια μονοαπευθυντική θυρίδα, η βελτίωση της ενδοπεριφερειακής συνεργασίας και ένα απλό και φθηνό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση αναφέρεται στη σημασία της καινοτομίας σε όλες της τις μορφές για την ανάπτυξη των κοινωνιών. Εκτός αυτού, περιλαμβάνει σημαντικές εισηγήσεις σε μια σειρά τομέων και υποβάλλονται προτάσεις –για παράδειγμα, σχετικά με την αύξηση της διάδοσης και της απορρόφησης της καινοτομίας σε μια σειρά από τομείς– τις οποίες θεωρούμε εύστοχες.

Στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, την οποία ο ίδιος συνέταξα, επιδίωξα να συνοψίσω τα βασικά σημεία των απόψεων και των προβληματισμών μας στον εν λόγω τομέα. Βάσει του εν λόγω σχεδίου γνωμοδότησης, μπορούμε άνετα να πούμε ότι υπάρχουν σαφή σημεία διαφωνίας με την ανακοίνωση της Επιτροπής. Ειδικότερα, αυτά εστιάζουν σε πτυχές που περιλαμβάνονται επίσης στην παρούσα έκθεση, και εκεί είναι που μπορούν να εντοπιστούν ορισμένες από τις αντιφάσεις που περιέχει: η αντιμετώπιση της καινοτομίας ως κατά βάση επιχειρηματική ευκαιρία· η έμφαση που δίδεται στην αγορά, στον ανταγωνισμό και στην αξιοποίηση της καινοτομίας για επιχειρηματικούς σκοπούς· η υπεράσπιση της εσωτερικής αγοράς και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της ΕΕ. Αυτές είναι οι πτυχές με τις οποίες διαφωνούμε.

Όπως είπαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ένα άλλο ζήτημα που δεν αντιμετωπίσθηκε επαρκώς ήταν ο κίνδυνος –που γίνεται πολύ σαφής από τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Ομάδας Καινοτομίας του 2009– ενός «χάσματος καινοτομίας» μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο καινοτόμων χωρών και περιφερειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση επισημαίνει επαρκώς την καινοτομία που αποτελεί αναγκαίο μέσο και βοηθά στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της δημόσιας πολιτικής σε τομείς όπως το περιβάλλον, τα ύδατα, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η υγεία και η εκπαίδευση, και να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων όπως η έλλειψη και η αποδοτική χρήση των πόρων, η ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων, η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων, οι δημογραφικές αλλαγές, οι νέες επιδημίες και η διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Ωστόσο, η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από αντιφάσεις διότι στηρίζεται σε νεοφιλελεύθερες ιδέες, υπερασπιζόμενη την εσωτερική αγορά και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ, με τα οποία διαφωνούμε.

Οι σημερινοί περιορισμοί που επιβάλλονται στα κράτη μέλη μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερους περιορισμούς σε βάρος των επενδύσεων που υλοποιούνται στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, ιδίως στις πλέον ευάλωτες χώρες. Αντί για την ανακοινωθείσα «Ένωση Καινοτομίας», το αποτέλεσμα θα ήταν ένα πραγματικό «χάσμα καινοτομίας» μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο καινοτόμων χωρών και περιφερειών.

Εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει δημόσιο συμφέρον, ανάπτυξη, συνοχή, πρόοδος και κοινωνική ευημερία, έχουν εν τέλει επικρατήσει οι επονομαζόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες, η αγορά, η ανταγωνιστικότητα και η αξιοποίηση της καινοτομίας για επιχειρηματικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΠΠ7).

Το ΠΠ7 αποτελεί το μεγαλύτερο δημοσίως χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα στον κόσμο και πρέπει να συνεχίσουμε να επισημαίνουμε τα οφέλη που σχετίζονται με αυτό για τις ΜΜΕ. Όσον αφορά την Ιρλανδία, το εν λόγω ΠΠ7 βοηθά στην ανάπτυξη της έρευνας, μιας έρευνας που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και καθιστά διαθέσιμα αγαθά και υπηρεσίες που είναι αναγκαία και για τα οποία υπάρχει ζήτηση. Ιρλανδικές οργανώσεις έχουν ήδη λάβει 270 εκατομμύρια ευρώ από το εν λόγω πρόγραμμα, στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων, της αλιείας, της υγείας, της ενέργειας, των μεταφορών και των ΤΠΕ.

Αυτό έχει καθοριστική σημασία τόσο για την Ιρλανδία όσο και για την Ευρώπη, ιδίως στη σημερινή δύσκολη οικονομικά περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), γραπτώς. (EN) Συμφωνώ με την έκθεση Merkies διότι πιστεύω ακράδαντα ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης και ότι η σημασία της μετατροπής των επιστημονικών τεχνολογικών επιτευγμάτων της Ένωσης σε νέα αγαθά και υπηρεσίες δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Επιπλέον, είμαι πεπεισμένος ότι στην Ευρώπη μετά την κρίση, οποιαδήποτε στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς πρέπει να διαμορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, να διασφαλισθεί η ακεραιότητα της αγοράς και η οικονομική βιωσιμότητα και να προαχθεί η καινοτομία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω την πρωτοβουλία της Επιτροπής για έναν ευρωπαϊκό οδηγό κοινωνικής καινοτομίας που θα διασφαλίσει ότι οι ιδέες καινοτομίας για τη δημιουργία προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών προτύπων θα συνδέονται και, το πιο σημαντικό, θα πληρούν τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών και των καταναλωτών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς. (FR) Απέναντι σε μια παγκόσμια οικονομία σε κρίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι είναι σημαντικό να καταστεί η Ευρώπη περισσότερο καινοτόμος και αποδοτική προσαρμοζόμενη στις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρυνθεί η μέγιστη συμμετοχή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων και των κυβερνήσεων. Όλοι καλούνται να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί. Έτσι, πρέπει, για παράδειγμα, να εκσυγχρονίσουμε τα εκπαιδευτικά μας συστήματα και να καλύψουμε τα κενά γνώσεων στους τομείς των επιστημών και της μηχανικής.

Μόνο αν υποστηρίξουμε την καινοτομία θα βγούμε από την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιτρέψει τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων που θα προωθήσουν τις δαπάνες για την έρευνα και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσω της υλοποίησης συμπράξεων, αποτελεί σημαντικό τρόπο ενθάρρυνσης μιας περισσότερο καινοτόμου οικονομίας.

Πιστεύω ότι έχει ουσιαστική σημασία να εγκριθεί το ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μετάβαση προς τις εμπορικές ανταλλαγές εκτός της Ένωσης. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι επί του παρόντος υπερβολικά ακριβά· πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουμε το κόστος που σχετίζεται με τη δημιουργία τους.

Τέλος, έναντι του φαινομένου της διαρροής επιστημονικού δυναμικού, έχει σημασία να ενθαρρυνθεί η διατήρηση των ερευνητών στην Ευρώπη. Χωρίς αυτούς, η χρηματοδότηση και οι άλλοι μηχανισμοί δεν έχουν νόημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Οι ευρωπαϊκές επιδόσεις όσον αφορά την καινοτομία ήταν μάλλον χαμηλές μέχρι τώρα. Εντούτοις, η καινοτομία μπορεί να μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε στις βασικότερες προκλήσεις της κοινωνίας, όπως είναι ο γηράσκων πληθυσμός, η ανάγκη βιώσιμης διαχείρισης των πόρων ή η οικονομική ανάκαμψη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία υπογραμμίζει ιδίως την έννοια της κοινωνικής καινοτομίας και επισημαίνει τον ενεργό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές στην καινοτομία. Τέλος, πρέπει να προωθήσουμε ένα σύστημα για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που θα είναι ισορροπημένο και θα σέβεται τα δικαιώματα του δημιουργού προσφέροντας παράλληλα στους πολίτες μας την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στη γνώση: αυτές είναι οι προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουμε και στις οποίες η καινοτομία μπορεί να συμβάλει στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο, διότι σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση «ενθαρρύνει στο σύνολό της τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια στις προσπάθειές τους στους τομείς της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης υψηλής ποιότητας ενισχύει τις προσπάθειες για συνεργασία, επιδιώκοντας, ιδιαίτερα, να δίνεται στους ερευνητές η ευκαιρία να συνεργάζονται ελεύθερα πέραν των συνόρων και στις επιχειρήσεις η ευκαιρία να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που παρέχει η εσωτερική αγορά, ιδίως μέσω του ανοίγματος των εθνικών δημοσίων συμβάσεων, του καθορισμού κοινών προτύπων και της εξάλειψης των νομικών και φορολογικών εμποδίων στη συνεργασία αυτή». Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια επιθετική στάση και να πρωτοπορήσει στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, και πρέπει, ως εκ τούτου, να επενδύσει σε μια έκρηξη καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μεταφράσει το σημερινό στρατηγικό έγγραφο για την «Ένωση Καινοτομίας» σε ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους στόχους και με μετρήσιμους και χρονικά καθορισμένους στόχους. Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο, να αξιολογεί τα εμπόδια και να θεσπίσει μηχανισμό βελτίωσης της τακτικής παροχής εκθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), γραπτώς. (ES) Η αντιπροσωπεία των Ισπανών Σοσιαλιστών υπερψήφισε την έκθεση Merkies σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση, διότι συμφωνούμε και είμαστε προσηλωμένοι στις θεμελιώδεις αρχές που θέτει η έκθεση, οι οποίες θέτουν τα θεμέλια για τη μετάβαση προς μια έξυπνη, βιώσιμη και δίκαιη ευρωπαϊκή οικονομία.

Εντούτοις, θα ήθελα να επισημάνω ότι το γεγονός ότι υπερψηφίσαμε την έκθεση στο σύνολό της δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τη συμφωνία που επετεύχθη από την πλειοψηφία του Συμβουλίου σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία, καθώς αυτή αποκλείει την ισπανική γλώσσα από το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η ψήφος μας κατά της παραγράφου που αφορά την ενισχυμένη συνεργασία μαρτυρά την έντονη αντίθεσή μας με το θέμα αυτό. Το μέσο ενισχυμένης συνεργασίας θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, την εδαφική συνοχή και το δικαίωμα των πολιτών των κρατών μελών σε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ που θα διέπεται από γλωσσικούς κανονισμούς οι οποίοι θα παρέχουν επαρκή ασφάλεια δικαίου.

Πέραν αυτού, η πρόταση δημιουργίας ενός Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών και Κοινοτικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δεν «είναι συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Η καινοτομία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και την επανίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις τελειώσει η σημερινή κρίση. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε απολύτως ρεαλιστές και να προτείνουμε συγκεκριμένα μέσα που θα επιτρέψουν τη συσχέτιση των προσπαθειών επίτευξης καινοτομίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή πολιτική καινοτομίας πρέπει να εστιαστεί κυρίως στη χάραξη και την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων που σχετίζονται με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι χρειάζεται επανεξέταση της σύνθετης φύσης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που διαθέτουν οι τοπικές και οι περιφερειακές κυβερνητικές αρχές. Στο μέλλον, θα πρέπει να παράσχουμε καλής ποιότητας τεχνική βοήθεια και χρηματοδοτική ενίσχυση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι διατίθενται επαρκείς διοικητικές ικανότητες, όπου αυτές απαιτούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Η από κοινού καινοτόμος προσέγγιση για την εξεύρεση λύσεων στα κοινά προβλήματα στην Ευρώπη σημαίνει ταχύτερη ανάπτυξη, (οικονομική) αποδοτικότητα και μεγαλύτερη δημιουργική δύναμη. Η Ένωση Καινοτομίας δεν οφείλει μόνο να δώσει απάντηση στα κοινά κοινωνικά προβλήματα, αλλά παράλληλα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να δείξει τον δρόμο εξόδου από την οικονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η καινοτομία βρίσκει λύσεις στα κοινά προβλήματα στην Ευρώπη, δηλαδή σημαίνει μεγαλύτερη εστίαση, ταχύτερη ανάπτυξη, (οικονομική) αποδοτικότητα και μεγαλύτερη δημιουργική δύναμη. Η Ένωση Καινοτομίας δεν οφείλει μόνο να δώσει απάντηση στα κοινά προβλήματα, αλλά και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να δείξει τον δρόμο εξόδου από την οικονομική κρίση. Καθώς η Ευρώπη είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τις εισαγωγές, τα κράτη μέλη νιώθουν την ανάγκη να χειριστούν με έξυπνο και βιώσιμο τρόπο τους πόρους και τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας, για τη βιομηχανία και για την παραγωγή τροφίμων. Εν τω μεταξύ, οι οικονομίες της Ευρώπης έχουν διασυνδεθεί τόσο πολύ μεταξύ τους, που δεν απαιτείται κοινή προσέγγιση μόνο στο ζήτημα της σταθερότητας του ευρώ, αλλά και στο ζήτημα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας κοινός δρόμος προς μια δίκαιη και σταθερή οικονομία. Μόνο μια ενωμένη Ευρώπη θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Στο παρελθόν, η καινοτομία προβλεπόταν κυρίως για το πεδίο της έρευνας. Δεν πρέπει, ωστόσο, να ξεχνούμε ότι η καινοτομία μπορεί να προέλθει από οποιονδήποτε πολίτη της ΕΕ. Οι έννοιες αυτές –που συχνά ξεκινούν ως απλές ιδέες– πρέπει να λάβουν υποστήριξη σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της απλοποίησης διαδικασιών χορήγησης άδειας και φτηνών και απλών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αυτό θα επιτρέψει στους ίδιους τους πολίτες να ασκήσουν επιρροή και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Επιπλέον, οι καινοτομίες αυτού του είδους, όπου η έρευνα θα πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει το επίκεντρο, θα βοηθήσουν στη διατήρηση υψηλών επιπέδων διαβίωσης στην Ευρώπη. Η έκθεση έλαβε τη θετική μου ψήφο διότι το να επιτρέψουμε στους πολίτες να διαδραματίσουν ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας αποτελεί θετικό βήμα. Επιπλέον, οι ενδείξεις της ηλεκτρονικής εποχής στρέφονται ολοένα περισσότερο προς την προσωπική καινοτομία, κάτι που αξίζει να επισημανθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η έκθεση μεταξύ άλλων καθιστά σαφές το αυτονόητο. Στήριξη της καινοτομίας χωρίς στήριξη στην έρευνα και την εκπαίδευση δεν νοείται. Και ενώ δεν υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα για το πότε η οικονομική κρίση θα υποσκελιστεί, οι στόχοι που έχουν θέσει τα κράτη μέλη για το 2020 στον τομέα της έρευνας με τα τώρα δεδομένα δεν επιτυγχάνονται, όπως δεν επετεύχθησαν και οι στόχοι που όριζε η προηγούμενη ευρωπαϊκή στρατηγική, η Στρατηγική της Λισαβόνας. Και τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις -περίπου- το 2,7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ θα διοχετεύεται στην έρευνα στο τέλος της δεκαετίας παρά τη σαφή δέσμευση των κρατών μελών να δαπανήσουν τουλάχιστον το 3% για αυτό τον σκοπό. Την ίδια στιγμή, με αιτιολογία την κρίση, οι δαπάνες στην εκπαίδευση των κρατών μελών περιορίζονται. Οι δύο βασικότεροι δηλαδή πυλώνες της καινοτομίας πλήττονται αντί να ενισχύονται και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τις εθνικές κυβερνήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση «σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση» περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που συνιστούν μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Η εισηγήτρια εισάγει τη βασική ιδέα της δημιουργίας μιας ένωσης μεταξύ όλων των Ευρωπαίων με σκοπό την καινοτομία. Για την ακρίβεια, όπως υποστηρίζεται, η εύρεση λύσεων για τα κοινά προβλήματα στην Ευρώπη αποτελεί πρόκληση για ταχύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα και αυξημένη δημιουργική ισχύ. Η Ένωση Καινοτομίας στοχεύει επίσης στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο σύνολό της, προκειμένου να βρεθεί διέξοδος από την οικονομική κρίση. Με δεδομένη την εκτεταμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές, τα κράτη μέλη νιώθουν την κοινή ανάγκη αναζήτησης μεθόδων για την έξυπνη και βιώσιμη χρήση εκείνων των πόρων και των πρώτων υλών που είναι αναγκαίες για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και για τη βιομηχανία και την παραγωγή τροφίμων. Το ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού είναι μια ακόμα πρόκληση για όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ. Μια κοινή προσέγγιση απέναντι σε ζητήματα όπως η υγεία θα μπορούσε να διασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής, με κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παράλληλη μείωση των δαπανών. Αυτά δεν είναι παρά τα κυριότερα παραδείγματα κοινών προτύπων μεταξύ των 27 κρατών μελών, όπως ενθαρρύνονται από την παρούσα πρωτοβουλία, και συνιστούν τη βάση της θετικής μου ψήφου.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), γραπτώς. (EN) Οι μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία είναι καθοριστικές για την εγγύηση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μέλλοντος για τις οικονομίες μας. Ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, η ΕΕ επενδύει λιγότερο από ό,τι οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία στην έρευνα και ανάπτυξη, και υπάρχει επίσης έλλειψη επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου. Πρέπει να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τους καλύτερους ερευνητές και εφευρέτες μας. Η επίτευξη του στόχου μας για επένδυση ποσοστού 3% του ΑΕγχΠ μας στην Ε&Α ως το 2020 μπορεί να σημάνει απόδοση 3,7 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης και σχεδόν 800 δισ. ευρώ. Δεδομένης της σημασίας της για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας, τόσο η δημόσια όσο και η ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Η καινοτομία έχει καθοριστική σημασία για κάθε περιοχή ή κοινότητα. Για την ακρίβεια, η ικανότητα επαναδημιουργίας κάποιου πράγματος που μας προσφέρεται και, στη βάση αυτή, δημιουργίας κάποιου νέου πράγματος, έχει θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη οποιασδήποτε οικονομίας και, κυρίως, για την επίτευξη κοινωνικής πρόνοιας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ένωση Καινοτομίας αποτελεί μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Πρόκειται για μια πορεία που πρέπει σίγουρα να ακολουθήσουμε προκειμένου να εδραιωθεί η Ευρώπη στο διεθνές στερέωμα και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του ευρωπαϊκού κοινού. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Η καινοτομία είναι για την ευρωπαϊκή πολιτική ό,τι είναι η εκπαίδευση για τους νέους: ένα διαβατήριο για το μέλλον, μια πλήρης σχεδόν ασφαλιστική κάλυψη για μια κοινωνία που σημειώνει πρόοδο και διατηρεί την κοινωνική συνοχή. Η φράση αυτή αποκτά το πλήρες νόημά της στη σημερινή περίοδο μετά την παγκόσμια ύφεση, όπου γινόμαστε μάρτυρες μιας ταχύτερης οικονομικής ανάκαμψης στις Ηνωμένες Πολιτείες και μιας ακόμα μεγαλύτερης αναίσχυντης ανάπτυξης στις αναδυόμενες χώρες που ονομάζονται «ομάδα ΒΡΙΚ». Ένα είναι σαφές: η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει καθυστέρηση και η αγορά εργασίας αγωνίζεται να ανακάμψει. Η μεγαλύτερη ειρωνεία είναι ότι η Ελβετία, η οποία δεν αποτελεί μέλος της ΕΕ, παραμένει ευρωπαίος πρωταθλητής στον τομέα της καινοτομίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντική η σημερινή έκκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (έκθεση Merkies) για μια αληθινή «αλλαγή νοοτροπίας», διότι η καινοτομία δεν αφορά μόνο τις τεχνολογικές εφευρέσεις ή τον αριθμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που υποβάλλονται ανά κάτοικο. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, πρόκειται για την οικοδόμηση της βάσης των ΜΜΕ, που αποτελεί το κύριο μέσο παραγωγής πλούτου στην Ευρώπη, μέσω του επιχειρηματικού κεφαλαίου, των μηχανισμών εγγυήσεων, της βοήθειας με τα δάνεια και της απλοποίησης του νομοθετικού περιβάλλοντος. Υπό τον όρο αυτόν, μπορεί ενδεχομένως να γίνει πραγματικότητα το όνειρο της διάθεσης ποσοστού 3% του ΑΕγχΠ στην Ε&Α;

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίξαμε ευρέως το σχέδιο έκθεσης και υποβάλαμε μια σειρά από τροπολογίες που έχουν ως επί το πλείστον συμπεριληφθεί, για παράδειγμα: έμφαση στους πράσινους στόχους προτεραιότητας: ενέργεια και κλιματική αλλαγή, αποδοτική χρήση των πόρων, ανάκτηση των βιολογικών πόρων και προώθηση της κοινωνικής συνοχής· ενασχόληση με την οικολογική καινοτομία σε όλα τα στάδια, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, μέσω της έγκρισης ενός κατάλληλα χρηματοδοτούμενου και φιλόδοξου σχεδίου δράσης για την οικολογική καινοτομία, καθώς και της έγκρισης στρατηγικής για την προώθηση συστημάτων προϊόντων/υπηρεσιών και στοχοθετημένων επιχειρηματικών προτύπων· προώθηση των ανοιχτών προτύπων ως κινητήριας δύναμης της καινοτομίας και της ανοιχτής πρόσβασης στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα, καθώς και επικέντρωση της δημόσιας χρηματοδότησης σε κοινωνικά πολύτιμους τομείς όπου δημιουργείται γνώση ως δημόσιο αγαθό, όπως η απονομή βραβείων παροχής κινήτρων στον τομέα της υγείας (προσπαθήσαμε επίσης, με διάφορους βαθμούς επιτυχίας, να προτείνουμε καλύτερη διατύπωση των ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας)· κατορθώσαμε να διατηρήσουμε τη διατύπωση που επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να αποφευχθεί να αποτελέσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας φραγμό στον ανταγωνισμό και την καινοτομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Τους τελευταίους μήνες η Ευρώπη αναδύεται από μια κρίση ενώ έχει επίσης να αντιμετωπίσει και πολύ έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η καινοτομία αποτελεί ανάγκη αλλά, κυρίως, αποτελεί προτεραιότητα. Εάν δεν κατορθώσουμε να μετατρέψουμε την Ευρώπη σε Ένωση Καινοτομίας, τότε οι οικονομίες των 27 κρατών μελών θα παρουσιάσουν μοιραία ύφεση, κάτι που θα οδηγήσει σε απώλεια ταλέντου και ιδεών. Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την παροχή βοήθειας για τη δημιουργία μιας περισσότερο δίκαιης και φιλικής προς το περιβάλλον κοινωνίας.

Η καινοτομία έχει ουσιαστική σημασία για τη δημιουργία μιας σύγχρονης οικονομίας και αποτελεί το βασικό μέσο για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Χρειαζόμαστε μια κοινή δέσμευση έναντι μιας εκ βάθρων αλλαγής όσον αφορά την ικανότητα της Ευρώπης για καινοτομία. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα μπορούν να αντισταθούν στην πίεση και τον ανταγωνισμό που είναι εγγενείς στην παγκοσμιοποίηση. Η Ένωση αφορά την καινοτομία. Δεν πρόκειται απλώς για λογοπαίγνιο αλλά για μια πραγματική ελπίδα που πρέπει να υλοποιηθεί

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση διότι έχει καίρια σημασία για την ανάκαμψη μετά την κρίση και την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), γραπτώς. (FR) Κατά την ψηφοφορία για την έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας, έσπευσα να υποστηρίξω την τροπολογία που απέρριπτε την ιδέα του ελέγχου της καινοτομίας διοχετεύοντας προς καινοτόμους δραστηριότητες πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία και από μέρος των κονδυλίων για την κοινή γεωργική πολιτική.

Ασφαλώς, πρέπει να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει με τρόπο που θα είναι εις βάρος άλλων θεμελιώδους σημασίας πολιτικών για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η κοινή γεωργική πολιτική. Η ΚΓΠ πρέπει να μεταρρυθμιστεί εστιάζοντας σε ορισμένους θεμελιώδους σημασίας στόχους, αλλά η μοναδική ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να λεηλατηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Ο πίνακας για την Ένωση έρευνας και καινοτομίας αναφέρει ότι η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν μεγαλύτερο ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) τους στην καινοτομία από ό,τι η ΕΕ, με το χάσμα να αυξάνεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σε σύγκριση με τις χώρες ΒΡΙΚ, η ΕΕ πραγματοποιεί περισσότερες επενδύσεις, με τη διαφορά να έχει μειωθεί για τη Βραζιλία και την Κίνα και να έχει αυξηθεί για την Ινδία και τη Ρωσία.

Ως εκ τούτου, θεωρώ πολύ σημαντικό να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια γνήσια στρατηγική για την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική Ευρώπη 2020 που αναφέρεται στην έξυπνη ειδίκευση, με σκοπό την ενίσχυση της υποστήριξης προς την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (ΕΑΚ) ως βασικό στοιχείο για το μέλλον της Ένωσης, επεκτείνοντάς την προς όλους τους τομείς, κλάδους δραστηριότητας και κοινωνικούς φορείς από τους οποίους αποτελείται.

Μια πολιτική για την καινοτομία που θα είναι συνεκτική και ολοκληρωμένη και θα διαθέτει μακροπρόθεσμη προοπτική θα μας επιτρέψει να μοχλεύσουμε δυνάμεις και να διορθώσουμε αδυναμίες που εντοπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο. Έχει ζωτική σημασία να προσαρμοσθεί και να απλοποιηθεί η αναπτυξιακή πολιτική, για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το νέο πρόγραμμα στρατηγικής θα επιτρέψει την οικοδόμηση μιας ολοένα πιο σύγχρονης και ανταγωνιστικής Ευρώπης που θα διαδραματίσει κορυφαίο ρόλο στον κόσμο. Καθώς η καινοτομία αποτελεί θεμελιώδη στόχο της περιφερειακής πολιτικής, στο μέλλον, η Ευρώπη πρέπει να εγκρίνει μια προσέγγιση στρατηγικής διαχείρισης, θεσπίζοντας κατάλληλα μέσα πολιτικής που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση της εξέλιξής της και την πραγματοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση διότι πιστεύω ότι η Ένωση Καινοτομίας μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων. Έχει επίσης ουσιαστική σημασία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς η ΕΕ ξεπερνά την οικονομική κρίση.

Συμφωνώ με την έκθεση ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν χρήση των διαρθρωτικών ταμείων προκειμένου να υποστηριχθούν οι στόχοι της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (Ε&Α&Κ) που εστιάζουν στις κοινωνικές προκλήσεις με σκοπό την αύξηση της ευημερίας στην Ευρώπη. Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας έχει επίσης επιτακτική σημασία, καθώς ενθαρρύνει τους πολίτες να δημιουργήσουν καινοτόμους νέες επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μειώνοντας τη γραφειοκρατία και θεσπίζοντας ένα απλό και συνεκτικό σύστημα που θα εστιάζει στις κοινωνικές προκλήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς. (FR) Η Ένωση δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει τις ελλείψεις της όσον αφορά την καινοτομία, παρά τη στρατηγική της Λισαβόνας. Σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικών περιορισμών –που αποκλείει την παροχή δημόσιας χρηματοδότησης ως λύση– και αυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού, η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει προκειμένου να επιστρέψει στην κούρσα της καινοτομίας. Θεωρώ ότι έχει ουσιαστική σημασία να εστιάσουμε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα εξαλείψουν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη του σημαντικού δυναμικού καινοτομίας στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, υποστήριξα την παρούσα έκθεση, η οποία επισημαίνει ιδίως το υψηλό κόστος που σχετίζεται με την υποβολή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλα τα κράτη μέλη, και ζητεί μια ταχεία συμφωνία σχετικά με το ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Χαίρομαι επίσης που βλέπω ότι οι προτάσεις της πολιτικής μου οικογένειας εγκρίθηκαν – ιδίως η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου καινοτομίας που θα απλοποιήσει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές πιστώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μας. Η απελευθέρωση του δυναμικού καινοτομίας στην Ευρώπη απαιτεί τον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δαπανών σε σχέση με την έρευνα και την ανάπτυξη σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό θα διασφαλίσει έναν ισότιμο καταμερισμό των προσπαθειών και θα αποτρέψει την ανάπτυξη μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων, που θα μπορούσε να αναστατώσει τη συνοχή και τη διακυβέρνηση της ΕΕ. Αυτό έχει ουσιαστική σημασία εάν η Ευρώπη επιθυμεί να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο της παγκόσμιας οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Merkies διότι η τελική έκδοση παρέχει καλύτερη ισορροπία από την αρχική, η οποία επικεντρωνόταν σε υπερβολικό βαθμό στη διευκόλυνση του ρόλου των πολιτών αντί των επιχειρήσεων. Αξίζει πράγματι, οι επιχειρήσεις να πρωταγωνιστήσουν στην έρευνα και την καινοτομία, εν μέρει επειδή πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πολιτικές της ΕΕ σχετικά με το εν λόγω θέμα αυξήθηκαν και αναπτύχθηκαν μέσω της προώθησης πολιτικών που στόχευαν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας, των εκπαιδευτικών συστημάτων και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η έκθεση επί της οποίας ψηφίσαμε αποτελεί μια χρήσιμη συνεισφορά στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη και αφορά ένα μελλοντικό κοινό στρατηγικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0296/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω την παρούσα πρόταση με δεδομένο ότι η κρίση έχει εξανεμίσει εκατομμύρια θέσεων εργασίας και έχει αυξήσει την εργασιακή ανασφάλεια και τη φτώχεια· ότι το 17% του πληθυσμού της ΕΕ βρίσκεται στα πρόθυρα της φτώχειας· ότι 23 εκατομμύρια κάτοικοι της ΕΕ είναι άνεργοι· ότι μεγάλο μέρος της οικιακής εργασίας διενεργείται στο πλαίσιο της άτυπης οικονομίας, υπό επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης και/ή ως αδήλωτη εργασία και ότι, πέραν αυτού, στις εκβιομηχανισμένες χώρες η οικιακή εργασία αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 5 και 9% του συνόλου της απασχόλησης· ότι η τεράστια πλειονότητα των εργαζομένων στον τομέα είναι γυναίκες· ότι αυτή η εργασία είναι υποβαθμισμένη, κακοπληρωμένη και άτυπη· και ότι οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες συνιστούν ευάλωτη ομάδα, το οποίο σημαίνει ότι υφίστανται συχνά διακρίσεις και μπορούν εύκολα να αποτελέσουν αντικείμενο άνισης, άδικης και καταχρηστικής μεταχείρισης. Χαιρετίζω και υποστηρίζω την πρωτοβουλία του ILO για έγκριση σύμβασης η οποία να συμπληρώνεται από σύσταση σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες. Καλώ τα κράτη από την ΕΕ που είναι μέλη του ILO να εγκρίνουν αυτές τις πράξεις κατά τη Συνδιάσκεψη του ILO τον Ιούνιο 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα. Η κρίση έχει εξανεμίσει εκατομμύρια θέσεων εργασίας και έχει επιδεινώσει την εργασιακή ανασφάλεια και τη φτώχεια – το 17% του πληθυσμού της ΕΕ βρίσκεται στα πρόθυρα της φτώχειας. Σε μερικές χώρες μεγάλο μέρος της οικιακής εργασίας διενεργείται στο πλαίσιο της άτυπης οικονομίας, υπό επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης και/ή ως αδήλωτη εργασία. Η τεράστια πλειονότητα των εργαζομένων στον τομέα είναι γυναίκες και αυτή η εργασία είναι υποβαθμισμένη, κακοπληρωμένη και άτυπη. Οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες υφίστανται συχνά διακρίσεις και μπορούν εύκολα να αποτελέσουν αντικείμενο άνισης, άδικης και καταχρηστικής μεταχείρισης. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του ILO για έγκριση σύμβασης η οποία να συμπληρώνεται από σύσταση σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες. Τα κράτη μέλη πρέπει να επικυρώσουν και να υλοποιήσουν τη σύμβαση και τη σύσταση τάχιστα, διότι με την υλοποίησή της σύμβασης επιλαμβάνεται κανείς των αναγκών μιας από τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων και αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Αν και οι περισσότεροι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες, υφιστάμενοι συχνά διακρίσεις και μερικές φορές εκμετάλλευση, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων αποφάσισε να πιέσει για την έγκριση ψηφίσματος, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις ενέργειές της σε σχέση με την εν λόγω κατηγορία εργαζομένων. Τον Ιούνιο, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), το οποίο θα πραγματοποιήσει την ετήσια διάσκεψή του, θα εγκρίνει σύμβαση σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες που θα ζητεί να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με τους άλλους εργαζόμενους, και να ικανοποιηθούν όλοι οι όροι αξιοπρεπούς εργασίας. Μέσω του ψηφίσματός μας, υποστηρίζουμε τις φιλοδοξίες του ILO. Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι αυτό δεν είναι παρά το πρώτο στάδιο: τώρα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα επικυρώσουν την εν λόγω σύμβαση αφότου εγκριθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς. (ES) Υποστηρίζω στο έπακρο την πρωτοβουλία του ILO για την έγκριση σύμβασης που συμπληρώνεται από μια σύσταση σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες. Πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους είναι μη καταχωρισμένοι μετανάστες, το οποίο σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν κακομεταχείριση, να μην πληρωθούν κανονικά ή να καταστούν θύματα βίας. Επιπλέον, οι χωρίς επίσημα έγγραφα απασχολούμενοι δεν τολμούν να έλθουν σε επαφή με τις αρχές για να ζητήσουν προστασία ή να αξιώσουν εφαρμογή των δικαιωμάτων τους ή να απευθυνθούν σε υπηρεσίες υγείας, διότι φοβούνται ότι θα οδηγηθούν πίσω στην πατρίδα τους και/ή την επιβολή τιμωρίας από τον εργοδότη τους. Όλοι οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, πρέπει να διαθέτουν αξιοπρεπή πρόσβαση στην απασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) ασχολείται επί του παρόντος με την κατάρτιση σύμβασης σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες. Η έγκριση της εν λόγω σύμβασης του ILO σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες θα διαδραματίσει καίριο ρόλο για τη διασφάλιση της τήρησης των ανθρωπίνων, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες. Η οικιακή εργασία αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 5 και 9% του συνόλου της απασχόλησης. Αυτή η εργασία είναι συχνά επισφαλής, υποβαθμισμένη και αδήλωτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση για να επιτρέψω τη μεταμόρφωση μιας έκθεσης που αναφέρεται σε υπερβολικό βαθμό στην εκμετάλλευση και τη νομοθεσία, σε έναν τομέα που αντιπροσωπεύει ποσοστό μεταξύ 5 και 9% του συνόλου των θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι εκείνοι που εργάζονται με τους ηλικιωμένους μας πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι καθώς και χρόνο ανάπαυσης, και να μην υπόκεινται σε παρενόχληση και αυθαίρετες πρακτικές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θελήσαμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης προς το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) και τις συνδικαλιστικές ενώσεις πριν από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την έγκριση των νέων αυτών μέσων, που θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο κατά την 100ή Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας. Εκφράζουμε, ωστόσο, λύπη για το γεγονός ότι η Δεξιά με χαρά εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τους παράνομους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες αλλά παράλληλα αρνείται να αναγνωρίσει ότι συχνά αυτές οι καταστάσεις περιλαμβάνουν εργαζόμενους χωρίς έγγραφα, οι οποίοι αποτελούν τα κύρια θύματα επισφαλών συνθηκών εργασίας και καταχρηστικών πρακτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα το παρόν ψήφισμα σχετικά με τη σύμβαση ILO για την αξιοπρεπή εργασία των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες. Η εν λόγω σύμβαση έχει στόχο να παράσχει νομική αναγνώριση για την οικιακή εργασία ως απασχόληση, να επεκτείνει τα δικαιώματα ώστε να καλύπτουν όλους τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες και να αποτρέψει τις παραβιάσεις και τις καταχρήσεις. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλεί επίσης τα κράτη από την ΕΕ που είναι μέλη του ILO να εγκρίνουν αυτές τις πράξεις κατά τη Συνδιάσκεψη του ILO τον Ιούνιο 2011 και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν και να υλοποιήσουν τη σύμβαση και τη σύσταση τάχιστα. Σε μερικές χώρες μεγάλο μέρος της οικιακής εργασίας διενεργείται στο πλαίσιο της άτυπης οικονομίας, υπό επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης και/ή ως αδήλωτη εργασία. Στις εκβιομηχανισμένες χώρες η οικιακή εργασία αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 5 και 9% του συνόλου της απασχόλησης, με την τεράστια πλειονότητα των εργαζομένων στον τομέα να είναι γυναίκες. Πράγματι, η τάση για αύξηση της αναλογίας μη καθιερωμένης μορφής ή ιδιότυπων συμβάσεων είναι σαφές ότι συνδέεται με το φύλο και τη γενιά. Η έγκριση, επικύρωση και υλοποίηση της σύμβασης της ILO μπορεί να έχει αντίκτυπο μειώνοντας τον αριθμό των φτωχών εργαζομένων και θα βελτιώσει τη θέση του μεγάλου αριθμού γυναικών στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Karima Delli (Verts/ALE), γραπτώς. (FR) Στην Ευρώπη, σχεδόν δύο μετανάστριες στις τρεις ασκούν επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης, συχνά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή της οικιακής εργασίας. Οι γυναίκες αυτές συμβάλλουν στην οικονομία μας, ωστόσο έρχονται αντιμέτωπες με πολύ κακές συνθήκες εργασίας και παραβιάσεις των πλέον βασικών δικαιωμάτων τους.

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας που θα πραγματοποιηθεί φέτος τον Ιούνιο, θα αποτελέσει ευκαιρία για την έγκριση από τα μέλη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας της «σύμβασης για την αξιοπρεπή εργασία των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες». Το εν λόγω μέσο αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς επεκτείνει τα πρότυπα του εργατικού δικαίου, ώστε να καλύψουν και τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες, μια κατηγορία που, μέχρι τώρα, αποκλειόταν από τα εν λόγω πρότυπα. Το μπαλάκι πλέον είναι στα χέρια των κρατών μελών, καθώς οφείλουν να δεσμευτούν ότι θα επικυρώσουν αυτή τη σύμβαση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα χρειαστεί επίσης να σταματήσουμε να εξετάζουμε ξεχωριστά και συστηματικά τη μετανάστευση και τις εργασιακές πολιτικές. Δεν είναι σωστό να υποχρεώνονται οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες να εργάζονται άτυπα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματά τους, εξαιτίας ενός κανονισμού περί μετανάστευσης που είναι υπερβολικά αυστηρός και προβληματικός.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι ευρέως γνωστό ότι οι οικιακές εργασίες είναι συχνά επισφαλείς και άτυπες, και αυτή η επισφαλής και άτυπη κατάσταση απειλεί σε σοβαρό βαθμό τα δικαιώματα όσων παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, μολονότι συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα των αντίστοιχων χωρών τους και θα έπρεπε να θεωρούνται εργαζόμενοι όπως όλοι οι άλλοι.

Το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου που απαιτείται για τέτοιες δραστηριότητες καθιστά σκόπιμο να μην επιβαρύνεται η εργασιακή σχέση με υπερβολικές διατυπώσεις αλλά, παράλληλα, προϋποθέτει ότι ο εργαζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμά του με αξιοπρέπεια. Η σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), που συμπληρώνεται από μια σύσταση σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το παρόν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά την προτεινόμενη σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) που συμπληρώνεται από μια σύσταση σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες. Τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί άλλη μια συνδιάσκεψη του ILO στη Γενεύη όπου θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες. Αν και η ΕΕ απαγορεύεται επισήμως να συμμετάσχει, διότι τα κράτη μέλη είναι εκείνα που είναι μέλη, έχει επίγνωση της υποχρέωσής της να συνεργαστεί με το ILO και δεν θέλησε, ως εκ τούτου, να μην συνεισφέρει σε έναν τομέα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμπίπτει στην κατηγορία «θεμελιώδη δικαιώματα». Η σημασία των οικιακών εργασιών είναι αδιαμφισβήτητη. Πρόκειται για εργασίες που πραγματοποιούνται στο σπίτι –μέριμνα παιδιών και ηλικιωμένων– που περιλαμβάνονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό από 5% έως 9% του συνόλου της απασχόλησης στην ΕΕ, με ανοδική τάση. Ωστόσο, οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες –η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες και μετανάστες– υπόκεινται συχνά σε εκμετάλλευση από τους εργοδότες τους, που δεν τους εγγυώνται τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την παρούσα πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έγκριση της σύμβασης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) που συμπληρώνεται από μια σύσταση σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες, αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου, και την βλέπουμε θετικά. Στα διάφορα κράτη μέλη, όπως κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η πλειονότητα αυτών των εργαζομένων είναι γυναίκες, και ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι παράνομες μετανάστριες. Οι δύο αυτές ομάδες είναι οι πιο ευάλωτες και τρωτές στη βία ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση ομάδες. Είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα εν προκειμένω κατά την επικείμενη συνδιάσκεψη του ILO. Οι συνθήκες έντονης εκμετάλλευσης και δυσμενών διακρίσεων υπό τις οποίες απασχολούνται είναι ευρέως γνωστές. Πολλοί από αυτούς τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες εργάζονται υπό ελάχιστα αξιοπρεπείς συνθήκες, υπόκεινται σε σοβαρή εκμετάλλευση, και δεν τους διασφαλίζονται δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια, στην υγεία και την προστασία της ασφάλειας, στην προστασία της μητρότητας, σε όρια του χρόνου εργασίας, στην ανάπαυση και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι.

Επομένως, υπάρχει προφανής ανάγκη ρύθμισης των οικιακών εργασιών. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν επειγόντως αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των επισφαλών θέσεων εργασίας, των πλαστών τιμολογίων, της αδήλωτης και της παράνομης εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Θεωρούμε σημαντικό να προχωρήσουμε στην έγκριση της σύμβασης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) που συμπληρώνεται από μια σύσταση σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες, και ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι παράνομες μετανάστριες. Αυτές οι δύο ομάδες είναι οι πλέον ευάλωτες και τρωτές στη βία ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση και θα ήταν, ως εκ τούτου, πολύ θετικό να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα εν προκειμένω κατά την επικείμενη συνδιάσκεψη του ILO.

Είναι ευρέως γνωστές οι συνθήκες έντονης εκμετάλλευσης και δυσμενών διακρίσεων υπό τις οποίες εργάζονται πολλοί από όσους απασχολούνται σε οικιακές εργασίες. Υπάρχει, επομένως, προφανής ανάγκη ρύθμισης των οικιακών εργασιών, ούτως ώστε να μην παραμένουν εκτεθειμένοι σε ελάχιστα αξιοπρεπείς συνθήκες, και να απολαμβάνουν δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια, στην υγεία και την προστασία της ασφάλειας, στην προστασία της μητρότητας, σε όρια του χρόνου εργασίας, στην ανάπαυση και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι.

Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν επειγόντως αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των επισφαλών θέσεων εργασίας, των πλαστών τιμολογίων, της αδήλωτης και της παράνομης εργασίας. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να μεταμορφωθούν όλες οι μη σταθερές θέσεις εργασίας σε σταθερές με δικαιώματα και αξιοπρεπείς μισθούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Στηρίζω στο έπακρο την έγκριση, επικύρωση και υλοποίηση μιας σύμβασης σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO). Κατά κύριο λόγο, οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες, βρίσκονται συχνά σε νομικά αμφίβολες διοικητικές καταστάσεις που καθιστούν την κατάστασή τους ακόμα πιο ασταθή, και πέφτουν συχνά θύματα διακρίσεων, ανισότητας και άδικης ή καταχρηστικής μεταχείρισης. Ωστόσο, οι υπηρεσίες τους έχουν ουσιαστική σημασία για την κοινωνία μας από τη βρεφική ηλικία ως τη φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Πρέπει να αποκτήσουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων και να προωθήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο διότι η κρίση έχει εξανεμίσει εκατομμύρια θέσεων εργασίας και έχει επιδεινώσει τις ήδη επισφαλείς συνθήκες των θέσεων εργασίας και τη φτώχεια – το 17% του πληθυσμού της ΕΕ βρίσκεται στα πρόθυρα της φτώχειας και 23 εκατομμύρια κάτοικοι της ΕΕ είναι άνεργοι. Σε μερικές χώρες μεγάλο μέρος της οικιακής εργασίας διενεργείται στο πλαίσιο της άτυπης οικονομίας, υπό επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης και/ή ως αδήλωτη εργασία. Η τεράστια πλειονότητα των εργαζομένων στον τομέα είναι γυναίκες και αυτή η εργασία είναι υποβαθμισμένη, κακοπληρωμένη και άτυπη. Οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες συνιστούν ευάλωτη ομάδα, το οποίο σημαίνει ότι υφίστανται συχνά διακρίσεις και μπορούν εύκολα να αποτελέσουν αντικείμενο άνισης, άδικης και καταχρηστικής μεταχείρισης. Η οικιακή εργασία πρέπει να αναγνωρισθεί νομικά ως εργασία, πρέπει να παράσχουμε σε όλους τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες περισσότερα δικαιώματα και να αποτρέψουμε τις παραβιάσεις και τις καταχρήσεις ώστε να παρέχεται νομικό πλαίσιο σε όλους τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες και να εξασφαλίζεται ότι δεν εργάζονται εκτός του κανονιστικού πλαισίου. Η έγκριση, επικύρωση και υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης όχι μόνον θα βελτιώσει τη θέση του μεγάλου αριθμού γυναικών στην αγορά εργασίας για τις οικιακές εργασίες παρέχοντάς τους εγγύηση για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας αλλά και θα τονώσει την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Μπορεί να καταστεί αναγκαία η προσαρμογή της νομοθεσίας προκειμένου να δημιουργηθούν ευέλικτες και ασφαλείς συμβατικές ρυθμίσεις που θα εγγυώνται την ίση μεταχείριση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα το οποίο «θεωρεί ότι το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας χρειάζεται να αντιμετωπισθεί· δηλώνει ότι ο τομέας των οικιακών εργασιών χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο άτυπης μορφής απασχόληση και αδήλωτη εργασία, ότι πολλοί διακινούμενοι εργαζόμενοι απασχολούνται στον τομέα αυτό και ότι συχνά τα δικαιώματά τους παραβιάζονται· θεωρεί περαιτέρω ουσιαστικής σημασίας την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας εν γένει, δεδομένου ότι το πρόβλημα αυτό πλήττει ειδικότερα τους διακινούμενους εργαζόμενους, επιδεινώνοντας την ήδη ευάλωτη θέση τους».

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η εργασιακή ανασφάλεια των ανδρών και γυναικών εργαζομένων βρίσκεται στο επίκεντρο της λογικής της κυριαρχίας της ολιγαρχίας, τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού. Μεταξύ των διαφόρων μορφών οργανωμένης έλλειψης ασφάλειας, υπάρχει μία που είναι περισσότερο δύσκολη να εξαλειφθεί από άλλες: εκείνη που αφορά τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες. Η παρούσα έκθεση υποστηρίζει την κατάρτιση σύμβασης του ILO με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των εν λόγω εργαζομένων και ιδίως αυτών των αφανών γυναικών εργαζομένων. Καταδικάζει επίσης τον αυξανόμενο αριθμό των άτυπων συμβάσεων, μια ένδειξη ότι οι συνθήκες εργασίας καθίστανται ολοένα και περισσότερο επισφαλείς. Δίνω την ψήφο μου υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής, εκφράζοντας παράλληλα λύπη για το γεγονός ότι η εν λόγω πρωτοβουλία δεν θα έχει πραγματικό αντίκτυπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η οικιακή εργασία αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 5 και 9% του συνόλου της απασχόλησης· ότι η τεράστια πλειονότητα των εργαζομένων στον τομέα είναι γυναίκες· ότι αυτή η εργασία είναι υποβαθμισμένη, κακοπληρωμένη και άτυπη· και ότι οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες συνιστούν ευάλωτη ομάδα, το οποίο σημαίνει ότι υφίστανται συχνά διακρίσεις και μπορούν εύκολα να αποτελέσουν αντικείμενο άνισης, άδικης και καταχρηστικής μεταχείρισης, πρέπει να βρεθούν λύσεις για την εξάλειψη αυτού του είδους της κατάστασης. Ως εκ τούτου, επικροτώ την παρούσα σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, που προειδοποιεί για τα προβλήματα που αφορούν την οικιακή εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Με το παρόν ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει να εκφράσει την υποστήριξή του έναντι της πρωτοβουλίας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) για την έγκριση σύμβασης που συμπληρώνεται από μια σύσταση σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες. Πράγματι, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν προσωρινές ανειδίκευτες εργασίες στις παρυφές της αγοράς εργασίας ή εργασίες ως οικιακοί βοηθοί υπόκεινται σε πολλαπλές μορφές διακρίσεων. Οι εν λόγω εργαζόμενοι εργάζονται συχνά υπό πενιχρές, μη κανονικές συνθήκες, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν κακομεταχείριση, να μην πληρωθούν κανονικά ή να καταστούν θύματα βίας ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και λιγότερες πιθανότητες να προσφύγουν στις αρχές για να ζητήσουν προστασία και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, από φόβο μήπως απελαθούν στη χώρα προέλευσής τους ή/και τιμωρηθούν από τους εργοδότες τους. Αυτή η κατάσταση είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα το ψήφισμα. Υποστηρίζω τον στόχο της σύμβασης για τη λήψη μέτρων με σκοπό τη νομική αναγνώριση της οικιακής εργασίας ως επαγγελματικής δραστηριότητας, επεκτείνοντας την ισχύ των δικαιωμάτων σε όλους τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες προκειμένου να αποφεύγονται περιστατικά παραβιάσεων και κακοποίησης, και παρέχοντας νομικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει ότι δεν εργάζονται εκτός του κανονιστικού πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω το παρόν ψήφισμα σχετικά με την προτεινόμενη σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες. Σημαντικό ποσοστό της οικιακής εργασίας είναι αδήλωτο, επισφαλές και κακοπληρωμένο, και οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες, κυρίως γυναίκες, είναι ευάλωτες στην κακοποίηση, ιδίως όταν εργάζονται στο εξωτερικό. Η έγκριση της παρούσας σύμβασης ILO μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του αριθμού των φτωχών εργαζομένων, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη ορισμένων από τους πλέον ευάλωτους εργαζόμενους. Πρέπει να εφαρμόσουμε τα βασικά πρότυπα εργασίας στην οικιακή εργασία και να διασφαλίσουμε ότι όσοι ασχολούνται με αυτήν δικαιούνται κοινωνική ασφάλεια και προστασία έναντι των καταχρηστικών πρακτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες δέχονται συχνά κυρώσεις εξαιτίας της άτυπης φύσης της εργασίας τους. Ως εκ τούτου, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στις επίσημες δομές της οικονομικής δραστηριότητας, συναντούν συχνά περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματά τους ως εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή πρέπει να καταπολεμηθεί αποφασιστικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με το παρόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: (1) χαιρετίζει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ILO για έγκριση σύμβασης η οποία συμπληρώνεται από μια σύσταση σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες· καλεί τα κράτη από την ΕΕ που είναι μέλη του ILO να εγκρίνουν αυτές τις πράξεις κατά τη Συνδιάσκεψη του ILO τον Ιούνιο 2011· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν και υλοποιήσουν τη σύμβαση και τη σύσταση τάχιστα· (2) θεωρεί ότι η έγκριση, επικύρωση και υλοποίηση της σύμβασης ILO με θέμα την αξιοπρεπή εργασία για τους απασχολούμενους στις οικιακές εργασίες μπορεί να έχει αντίκτυπο μειώνοντας τον αριθμό των εργαζομένων φτωχών· (3) θεωρεί ότι με την έγκριση, επικύρωση και υλοποίηση αυτής της σύμβασης ILO επιλαμβάνεται κανείς των αναγκών μιας από τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), γραπτώς.(SV) Χθες, Πέμπτη, 12 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε το ψήφισμα σχετικά με την προτεινόμενη σύμβαση ILO που συμπληρώνεται από μια σύσταση σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες. Σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδίως στις φτωχές χώρες, οι οικιακές υπηρεσίες συγκαταλέγονται μεταξύ των χαμηλότερα αμειβόμενων εργασιών. Αυτές οι θέσεις εργασίας συχνά δεν περιλαμβάνουν ορθές συμβάσεις και κοινωνικές παροχές. Είναι επομένως ορθό και σκόπιμο να επισημανθεί ξεχωριστά ο εν λόγω τομέας υπηρεσιών σε μια σύσταση που συνδέεται με μια σύμβαση ILO. Ο λόγος για τον οποίο καταψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η διατύπωση στην παράγραφο 13, όπου τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να επικυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Διακινούμενων Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους, κάτι που κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, οι έξι βασικές συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών που είναι καθολικές και καλύπτουν όλους τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν από περαιτέρω μέσα. Στην περίπτωση αυτή θα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να υπονομευθεί η νομιμότητα των συμβάσεων που έχουν εγκριθεί ήδη, κάτι στο οποίο δεν θα ήθελα να συμμετάσχω. Θα προτιμούσα να εργαστώ με σκοπό την αύξηση της συμμόρφωσης προς τις βασικές συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιεχόμενο των οποίων ισχύει σαφώς και για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες. Αυτό είναι κάτι που σήμερα φαίνεται να αγνοούν πάρα πολλά συμβαλλόμενα κράτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), γραπτώς. (FR) Η οικιακή εργασία, που είναι συχνά ανασφάλιστη, υποβαθμισμένη και αδήλωτη, αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 5 και 9% του συνόλου της απασχόλησης στις εκβιομηχανισμένες χώρες. Η πλειονότητα αυτών των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες είναι γυναίκες και μετανάστες, που είναι ευκολότερο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης και να είναι κακοπληρωμένες. Η έγκριση της παρούσας σύμβασης ILO για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων και των κοινωνικών δικαιωμάτων, αναγνωρίζοντας στην οικιακή εργασία το ίδιο καθεστώς με τις άλλες μορφές εργασίας και παρέχοντας ένα νομικό πλαίσιο για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες.

Το κοινοβουλευτικό ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα στέλνει ισχυρό μήνυμα προς όλα τα κράτη μέλη να υπογράψουν την παρούσα σύμβαση, η οποία εύχομαι ειλικρινά να μπορέσει να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη των εργαζομένων παρέχοντάς τους πρόσβαση στα καθιερωμένα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν όσον αφορά το σχέδιο σύμβασης ILO για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες. Η σύμβαση αυτή θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε καλύτερα τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας πάρα πολλών εργαζομένων στον τομέα αυτόν, που στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι γυναίκες και, πολλές από αυτές, παράνομες μετανάστριες, και πιο συγκεκριμένα μετανάστριες χωρίς προσωπικά έγγραφα. Θα συμπληρώσει άλλες συμβάσεις του ILO ή άλλων διεθνών οργανισμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε επίσης την επικύρωση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Διακινούμενων Εργαζομένων. Εντούτοις, εκφράζω λύπη για το γεγονός ότι η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) κατόρθωσε να περάσει, ιδίως λόγω της αποχής ορισμένων σοσιαλιστών βουλευτών του ΕΚ, τροπολογία που αρνείται να θέσει τους παράνομους μετανάστες, ιδίως τους μετανάστες χωρίς προσωπικά έγγραφα, σε ισότιμη βάση με τους άλλους εργαζόμενους. Η εν λόγω τροπολογία συνάδει με μια ολοένα και πιο αρνητική αντίληψη για τους μετανάστες που τροφοδοτεί την ξενοφοβία. Στη συνέχεια, μένει να εφαρμοστούν στην πράξη οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης, κάτι που δεν θα είναι εύκολο, αλλά ας θεωρήσουμε, ωστόσο, ότι η προσέγγιση είναι θετική.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) αποτελεί έναν εξειδικευμένο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και ενεργεί εξ ονόματος της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η βασική λειτουργία του οργανισμού είναι ο καθορισμός διεθνών εργασιακών και κοινωνικών προτύπων. Για το ILO, το 2010 ήταν η χρονιά των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες. Ως εκ τούτου, έχουν πλέον ορισθεί ελάχιστα πρότυπα, καθώς οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες αποτελούν τον μεγαλύτερο μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο κλάδο παγκοσμίως.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0295/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω την παρούσα πρόταση, διότι η μικροβιακή αντοχή (AMR) είναι ένα πρόβλημα που αφορά τον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αποτυχία θεραπείας· σε πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης τους· ο κτηνοτροφικός τομέας –γαλακτοκομικά προϊόντα, βόειο κρέας, χοίρειο κρέας και κρέας πουλερικών, αυγά, γάλα αιγοπροβάτων και παραγωγή κρέατος– παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγροτική οικονομία· και πρωταρχικός στόχος των κτηνοτρόφων είναι να διατηρήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο υγιές και παραγωγικό εφαρμόζοντας σωστές πρακτικές που σχετίζονται με τη σωστή υγιεινή και διατροφή, τις κατάλληλες κτηνοτροφικές μεθόδους και την υπεύθυνη διαχείριση της υγείας των ζώων. Ως εκ τούτου, καλώ την Επιτροπή να συμπεριλάβει ένα ευρύ πολυετές σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία των ζώων (2011-2015).

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η μικροβιακή αντοχή είναι ένα πρόβλημα που αφορά τον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αποτυχία θεραπείας. Σε πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές για τη συνετή χρήση των ουσιών αυτών, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης τους. Τα αντιμικροβιακά, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, αποτελούν χρήσιμο εργαλείο που βοηθά τους κτηνοτρόφους να διατηρήσουν υγιή και παραγωγικά τα κοπάδια τους και να εξασφαλίσουν την καλή διαβίωσή τους. Αν και οι ουσίες αυτές συνταγογραφούνται για χρήση στα ζώα, επηρεάζουν τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα. Απώτερος στόχος της παρούσας πρότασης ψηφίσματος είναι να διατηρηθούν τα αντιμικροβιακά ως αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης των νόσων, τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους, περιορίζοντας όμως τη χρήση τους σε περιπτώσεις που είναι απολύτως αναγκαία. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Ο βασικός στόχος των κτηνοτρόφων είναι να διασφαλίσουν την υγεία και την παραγωγικότητα του ζωικού τους κεφαλαίου, και αυτό θα το επιτύχουν εφαρμόζοντας σωστές πρακτικές.

Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα διότι ζητεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα στα αντιμικροβιακά και τις άλλες επιλογές, κάτι που θα βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να επιτύχουν τους προαναφερθέντες στόχους. Πρέπει να θεσπιστεί πρόγραμμα για την ανταλλαγή της έρευνας, της γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών. Υποστηρίζω το αίτημα διενέργειας περαιτέρω έρευνας σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων και τις γεωργικές πρακτικές, όπως η βελτίωση της διαχείρισης αγέλης, η έγκαιρη πρόληψη ασθενειών και η εκτροφή ανθεκτικών ρατσών ζώων.

Πρέπει, ωστόσο, να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετες οικονομικές ή διοικητικές επιβαρύνσεις για τους αγρότες εξαιτίας τυχόν αύξησης της παρακολούθησης και της εποπτείας της μικροβιακής αντοχής τόσο στα τροφοπαραγωγικά ζώα όσο και στα ζώα συντροφιάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα. Η μικροβιακή αντοχή (AMR) είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά τον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα. Με δεδομένη την τεράστια σημασία του κτηνοτροφικού τομέα για την ευρωπαϊκή γεωργική οικονομία, έχει ουσιαστική σημασία να αντιμετωπισθεί το εν λόγω πρόβλημα δεόντως. Συμφωνώ ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τακτικά και συστηματικά τη μικροβιακή αντοχή στα τροφοπαραγωγικά ζώα, χωρίς πρόσθετες οικονομικές ή διοικητικές επιβαρύνσεις για τους αγρότες, άλλους ιδιοκτήτες ζώων ή τους κτηνιάτρους. Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων πρέπει να πραγματοποιήσουν περισσότερες επιθεωρήσεις και αναλύσεις στο πεδίο αυτό και να υποβάλουν συστάσεις. Συμφωνώ ότι η Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει συνομιλίες σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να απαγορεύσει τα αντιμικροβιακά ως αυξητικούς παράγοντες στις ζωοτροφές, και να εγείρει το θέμα αυτό στις διμερείς της διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι θετικό ότι έχει καταγραφεί μείωση της χρήσης αντιβιοτικών, και σε αυτό συνέβαλε η δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη συνετή χρήση των αντιβιοτικών σε αρκετά κράτη μέλη.

Κάθε τυχόν απόφαση που θα οδηγεί στη χορήγηση αντιμικροβιακών, τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα, πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και να λαμβάνει υπόψη την πιθανή απειλή της μικροβιακής αντοχής. Για την ακρίβεια, η εν λόγω αντοχή επηρεάζει τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα και μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε ζώο και αντιστρόφως. Γνωρίζω καλά ότι η μικροβιακή αντοχή στον άνθρωπο συχνά προκαλείται από ακατάλληλες δόσεις αντιβιοτικών και από λανθασμένες θεραπείες, αλλά μπορεί να προκληθεί επίσης μέσω της μετάδοσης, μέσω των ζώων, παθογόνων βακτηριδίων που φέρουν γονίδια μικροβιακής αντοχής, με σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

Ερχόμαστε, ως εκ τούτου, αντιμέτωποι με ένα πραγματικά διατομεακό ζήτημα που απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, η οποία πρέπει να επιδιώξει να διασφαλίσει ότι τα αντιμικροβιακά θα παραμείνουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης των νόσων τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα, να ενθαρρύνει τη συνετή και υπεύθυνη χρήση και να περιορίσει τη χρήση τους στις περιπτώσεις που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Η μικροβιακή αντοχή (AMR) είναι ένα πρόβλημα που αφορά τον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που σε πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης αυτών των ουσιών. Εφόσον πρωταρχικός στόχος των κτηνοτρόφων είναι να διατηρήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο υγιές και παραγωγικό εφαρμόζοντας σωστές πρακτικές (σωστή υγιεινή και διατροφή, κατάλληλες κτηνοτροφικές μεθόδους, υπεύθυνη διαχείριση της υγείας των ζώων), θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη έρευνα σε νέα αντιμικροβιακά και σε άλλες εναλλακτικές λύσεις (εμβολιασμός, βιοασφάλεια, εκτροφή με στόχο την ανθεκτικότητα), καθώς και τεκμηριωμένες στρατηγικές για την αποφυγή και τον έλεγχο των λοιμωδών ζωονόσων, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, διότι πιστεύω ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου προβλήματος της μικροβιακής αντοχής στα ζώα, δεδομένου ότι η χρήση αντιβιοτικών στις ζωοτροφές συμβάλλει επίσης στην ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά στους ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει τον κτηνοτροφικό κλάδο, επομένως συμμερίζομαι τους προβληματισμούς της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με το ζήτημα αυτό και συμφωνώ με τις προτάσεις της, όχι μόνο για τη μείωση της ανθεκτικότητας των ζώων στη θεραπεία με αντιβιοτικά, αλλά και για την ενθάρρυνση άλλων μέσων καταπολέμησης των ζωονόσων που δεν περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρήση αντιβιοτικών.

Όσον αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών ως αυξητικών παραγόντων στις ζωοτροφές, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο την υγεία, όχι μόνο των ζώων, που αποκτούν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, αλλά και των ανθρώπων, καθώς προϊόντα ζωικής προέλευσης εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα, επηρεάζοντας έτσι τους ανθρώπους.

Ως εκ τούτου, χρειάζεται επειγόντως να εκπονηθεί μελέτη σχετικά με την πιθανότητα απαγόρευσης της χρήσης αντιμικροβιακών στις ζωοτροφές, ενώ χρειάζεται επίσης να προωθηθούν μέτρα για τη μείωση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, διασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη υγεία των ζώων και την αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το παρόν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανθεκτικότητας των ζώων στα αντιβιοτικά, που αποτελεί μια κατάσταση με καταστροφικές συνέπειες. Το ζήτημα αυτό έχει επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, ιδίως εκείνων που εργάζονται με τα εν λόγω ζώα, αλλά και στην οικονομία, καθώς διακυβεύεται το ανταγωνιστικό μέλλον της κτηνοτροφίας στην ΕΕ. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη συζητήσει το ζήτημα αυτό περισσότερες από μία φορά και έχει εγκρίνει σειρά πρωτοβουλιών, όπως η βάση δεδομένων, που θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς. Ωστόσο, έφτασε η στιγμή να προχωρήσουμε από τα λόγια στις πράξεις, ούτως ώστε η ισχύουσα νομοθεσία να πάψει να αποτελεί κενό γράμμα. Ως εκ τούτου, έχει ουσιαστική σημασία η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) να λάβει υπόψη αυτό το πρόβλημα και να ενθαρρύνει καλές πρακτικές κτηνοτροφίας. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα την παρούσα κοινή πρόταση ψηφίσματος, η οποία εγκρίθηκε από μεγάλη πλειοψηφία της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, διότι αποτελεί ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο, οι προτάσεις του οποίου όχι μόνο προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και προασπίζονται την καλή μεταχείριση των ζώων, αλλά διασφαλίζουν επίσης και τη βιωσιμότητα των εταιρειών.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η μικροβιακή αντοχή (AMR) είναι ένα πρόβλημα που αφορά τον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα, ο οποίος καλύπτει τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το βόειο κρέας, το χοίρειο κρέας και το κρέας πουλερικών, τα αυγά, το γάλα αιγοπροβάτων και την παραγωγή κρέατος. Τα αντιμικροβιακά, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, αποτελούν χρήσιμο εργαλείο που βοηθά τους κτηνοτρόφους να διατηρήσουν υγιή και παραγωγικά τα κοπάδια τους.

Η μικροβιακή αντοχή στον άνθρωπο συχνά προκαλείται από ακατάλληλες δόσεις αντιβιοτικών. Η μετάδοση παθογόνων βακτηριδίων απειλεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τα ζώα, όπως οι κτηνοτρόφοι και οι εργαζόμενοι στον κτηνοτροφικό τομέα.

Η παρούσα έκθεση συμβάλλει στη στόχευση κοινών δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων στον τομέα αυτόν, στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και την πρόταση λύσεων. Στόχος της είναι να αποκτηθεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με το πότε, πού, πώς και σε ποια ζώα χρησιμοποιούνται αντιμικροβιακές ουσίες σήμερα, χωρίς πρόσθετες οικονομικές ή διοικητικές επιβαρύνσεις για τους αγρότες ή άλλους ιδιοκτήτες ζώων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πρακτικές και η ένταση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών.

Θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της ανάπτυξης συστημάτων για την κτηνοτροφία, που θα μειώνουν την ανάγκη για συνταγογράφηση αντιμικροβιακών, καθώς και της έρευνας σε νέα αντιμικροβιακά. Θεωρούμε το περιεχόμενο του ψηφίσματος θετικό, καθώς στοχεύει στη συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η μικροβιακή αντοχή (AMR) είναι ένα πρόβλημα που αφορά τον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα, ο οποίος καλύπτει τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το βόειο κρέας, το χοίρειο κρέας και το κρέας πουλερικών, τα αυγά, το γάλα αιγοπροβάτων και την παραγωγή κρέατος. Τα αντιμικροβιακά, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, αποτελούν χρήσιμο εργαλείο που βοηθά τους κτηνοτρόφους να διατηρήσουν υγιή και παραγωγικά τα κοπάδια τους.

Η μικροβιακή αντοχή στον άνθρωπο συχνά προκαλείται από ακατάλληλες δόσεις αντιβιοτικών, η μετάδοση παθογόνων βακτηριδίων μέσω των οποίων απειλεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τα ζώα, όπως οι κτηνοτρόφοι και οι εργαζόμενοι στον κτηνοτροφικό τομέα.

Το παρόν έγγραφο συμβάλλει στη στόχευση κοινών δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων στον τομέα αυτόν, στην ανάλυση των αποτελεσμάτων τους και την πρόταση των αντίστοιχων λύσεων. Ως εκ τούτου, στόχος του είναι να αποκτηθεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με το πότε, πού, πώς και σε ποια ζώα χρησιμοποιούνται αντιμικροβιακές ουσίες σήμερα, χωρίς πρόσθετες οικονομικές ή διοικητικές επιβαρύνσεις για τους αγρότες ή άλλους ιδιοκτήτες ζώων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πρακτικές και η ένταση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών.

Είναι επίσης σημαντικό να πραγματοποιηθεί έρευνα σε νέα αντιμικροβιακά, καθώς και σε άλλες εναλλακτικές λύσεις, και θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της ανάπτυξης αποτελεσματικών συστημάτων για την κτηνοτροφία, που θα μειώνουν την ανάγκη για συνταγογράφηση αντιμικροβιακών.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο διότι απώτερος στόχος είναι να διατηρηθούν τα αντιμικροβιακά ως αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης των νόσων, τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους, χρησιμοποιώντας αντιμικροβιακά μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. Κατά την άποψή μου, πρέπει να καθιερώσουμε ορθές πρακτικές για την κτηνοτροφία, που θα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο της μικροβιακής αντοχής. Οι πρακτικές αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν ιδιαίτερα στα νεαρά ζώα που συγκεντρώνονται από διαφορετικούς εκτροφείς με συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών. Η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει τη διεθνή απαγόρευση της χρήσης αντιμικροβιακών ως αυξητικών παραγόντων στις ζωοτροφές και να συζητήσει το θέμα στις διμερείς διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στη λογική σύνδεση μεταξύ καλής διαβίωσης των ζώων και της χρήσης αντιμικροβιακών, καθώς και στη σύνδεση μεταξύ καλής διαβίωσης των ζώων και ανθρώπινης υγείας. Σήμερα, το σημαντικότερο είναι να εξασφαλίσουμε το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα αντιβιοτικά θεωρούνταν θαυματουργό φάρμακο που θεράπευε τις μολυσματικές νόσους. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα αντιβιοτικά αποτελούν την πιο διαδεδομένη κατηγορία φαρμάκων μετά τα αναλγητικά. Περίπου το 50% των αντιβιοτικών που συνταγογραφούνται στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική. Εάν δεν χρησιμοποιούνταν αντιβιοτικά, οι ζωονόσοι και οι επιζωοτικές νόσοι θα εξαπλώνονταν ταχέως και θα μετατρέπονταν σε επιδημίες, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές ζημίες. Δυστυχώς, η ανεξέλεγκτη χρήση των αντιβιοτικών τόσο στην ιατρική όσο και στην κτηνιατρική έχει πολύ υψηλό κόστος. Η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών οδηγεί σε ανθεκτικότητα και προσαρμογή μεταξύ των παθογόνων οργανισμών. Πολλά από τα ευρέως γνωστά αντιβιοτικά έχουν καταστεί σήμερα είτε αναποτελεσματικά είτε αναξιόπιστα. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω θερμά το ψήφισμα του παρόντος Κοινοβουλίου που καλεί ρητά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν με υπεύθυνο τρόπο το αυξανόμενο πρόβλημα της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Το παρόν ψήφισμα αναγνωρίζει ότι τα αντιμικροβιακά, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, αποτελούν χρήσιμο εργαλείο που βοηθά τους κτηνοτρόφους να διατηρήσουν υγιή και παραγωγικά τα κοπάδια τους και να εξασφαλίσουν την καλή διαβίωση των ζώων. Ωστόσο, αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο και παρακολούθηση, και ως εκ τούτου ήμουν σε θέση να το υπερψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η μικροβιακή αντοχή είναι ένα πρόβλημα που αφορά τον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αποτυχία θεραπείας. Σε πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης τους. Παρά τα θετικά αποτελέσματα, μένουν ακόμα να γίνουν πολλά σε σχέση με αυτό το πρόβλημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζονται κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη αυτού του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς. (LT) Σήμερα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σημαντική απόφαση σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών ουσιών. Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι τα εν λόγω φάρμακα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και με φειδώ και ότι δεν απειλούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης των ανθρωπίνων ασθενειών, όταν επιλέγονται αντιβιοτικοί παράγοντες ως ιατρική θεραπεία. Αν και οι δοκιμές παρακολούθησης των καταλοίπων των αντιβακτηριδιακών παραγόντων στα ζώα και τις ζωοτροφές που πραγματοποιήθηκαν από το 2005 ως το 2009 στην ΕΕ απέδωσαν θετικά αποτελέσματα, εξακολουθούμε να μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία ελεγχόμενη τάση μείωσης, παρά μόνο κατακερματισμένες διακυμάνσεις. Εκείνο που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με στοιχεία του 2009, η πλειονότητα των αποκλίσεων όσον αφορά τους αντιβιοτικούς παράγοντες βρέθηκε σε δείγματα μελιού, κουνελιών και εκτρεφόμενων ιχθύων, με άλλα λόγια, σε προϊόντα που θεωρούνται συχνά πολύτιμες τροφές και που χρησιμοποιούνται συχνά στην καθημερινή διατροφή των Ευρωπαίων. Έτσι, ο σκοπός της προσεκτικής χρήσης των αντιμικροβιακών θεραπειών και της ολοκληρωμένης παρακολούθησης προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των πηγών ιατρικής και κτηνιατρικής έρευνας είναι πολύ σημαντικός για την εγγύηση της ανθρώπινης υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα. Κάθε χρόνο, 25.000 άνθρωποι πεθαίνουν στην Ευρώπη από αιτίες που συνδέονται ή σχετίζονται με τη μικροβιακή αντοχή. Τα ζώα και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ενδέχεται να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη μετάδοση της μικροβιακής αντοχής στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα αντιβιοτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή στην κτηνοτροφία. Τα μέτρα που προτείνονται από το παρόν ψήφισμα σχετικά με την παροχή περισσότερων πληροφοριών σε κτηνιάτρους και κτηνοτρόφους πρέπει να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο δυναμικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Το ψήφισμα σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή έρχεται σε μια εποχή όπου η μικροβιακή αντοχή αποτελεί ένα πρόβλημα υγείας που αφορά τον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα ο οποίος πρέπει να μπορεί να βασιστεί σε ασφαλείς και αποτελεσματικές αντιμικροβιακές θεραπείες στο άμεσο μέλλον.

Η χορήγηση αντιμικροβιακών σε ζώα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανή απειλή της μικροβιακής αντοχής για τους ανθρώπους, που συχνά προκαλείται από ακατάλληλες δόσεις αντιβιοτικών, από λανθασμένες θεραπείες και εξ αιτίας της συνεχούς έκθεσης των παθογόνων παραγόντων σε αντιμικροβιακές ουσίες στα νοσοκομεία.

Υπερψήφ