Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2686(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0334/2011

Forhandlinger :

PV 12/05/2011 - 16.3
PV 12/05/2011 - 17.3
CRE 12/05/2011 - 16.3
CRE 12/05/2011 - 17.3

Afstemninger :

PV 12/05/2011 - 17.3
CRE 12/05/2011 - 17.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0244

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 12. maj 2011 - Strasbourg EUT-udgave

16.3. Hviderusland (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er fortsættelse af forhandlingen om beslutningsforslag om Hviderusland(1).

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, forslagsstiller. (CS) Hr. formand! I evalueringen må vi ikke glemme, at nøjagtig som vi forsøger at foretage en objektiv evaluering i vores egne lande, fortjener vores partnere eller naboer nøjagtig den samme tilgang.

Som læge vil jeg gerne sige, at vold stadig er vold, uanset hvor den optræder. Den strider mod vores fælles værdier. Vi skal forsøge at sikre, at de, der lige nu er i fængsel, får ordentlige betingelser for så vidt angår sundhed og værdig behandling, uanset hvor i verden de er.

Den nyetablerede Euronest-forsamling bør være et instrument til udveksling og samarbejde. Med hensyn til Hviderusland er det ikke muligt at nå dette mål i dets helhed, hvilket udelukkende skyldes de vedtagne foranstaltninger. Det generelle resultat af beslutningen betyder et brud på Prag-erklæringen og en udskydelse af en potentielt positiv udvikling i det gensidige samarbejde.

Vores bestræbelser er rettet mod at skabe et fælles Europa, som især de unge fortjener, også de unge i Hviderusland. Vi bør derfor genoverveje vores holdning og genoverveje, om restriktioner er det rette instrument til at få civilsamfundet i Hviderusland til at opfatte os som en ægte ven.

I forbindelse med 25-årsdagen for Tjernobylulykken vil jeg gerne bede Dem forsøge at se på Hviderusland gennem en anden linse som et land, der har været udsat for store lidelser. Ulykken ramte især Hviderusland, og det er efter min mening at fornærme dette land at forhindre borgere fra Hviderusland i at deltage i den officielle mindehøjtidelighed.

Og endnu en bemærkning til hr. Tannock. Jeg ved, hvor svært det er at tale hurtigt på engelsk. Jeg elsker engelsk, Shakespeares sprog. Næste gang vil jeg bede Dem forsøge at tale hurtigt på Johann von Goethes sprog, så forstår vi Dem måske bedre. Det siger jeg som tjekke.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis, forslagsstiller.(LT) Hr. formand! I de fem måneder, der er gået siden den 19. december, er den politiske atmosfære i Hviderusland blevet dramatisk forværret. Der forekommer stigende undertrykkelse af den demokratiske opposition, den frie presse og civilsamfundet. Hviderusland overtræder også internationale traktater. Jeg har altid ønsket en dialog med Minsk, men under de nuværende forhold bliver det meget vanskeligt, om ikke umuligt. Så meget desto mere, fordi EU bliver udsat for vilkårlige anklager fra Minsk, ja, endog chikane. Beslutningen indeholder opfordringer til nye foranstaltninger for at hjælpe det hviderussiske civilsamfund og oppositionen, og det er kun rimeligt. Det er måske en illusion, men jeg synes, at selv Moskva og Kiev kan hjælpe ved at tale med Minsk om løsladelse af politiske fanger.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, forslagsstiller.(RO) Hr. formand! Under den foregående forhandling nævnte jeg og mange andre kolleger mødet i Euronests Parlamentariske Forsamling i sidste uge, som jo ikke havde deltagelse af hviderussiske parlamentsmedlemmer. Deres fravær er rimeligt, for parlamentsmedlemmer i Minsk er ikke valgt ved frie valg. Desuden er menneskerettighedssituationen i landet stadig mere end kritisk.

Jeg er sikker på, at vi alle er rystede over de repressive foranstaltninger, der blev truffet mod demonstranterne i december. Seks af de syv kandidater, der opstillede mod præsident Lukashenko, retsforfølges og chikaneres. Mange andre, herunder disse kandidaters medarbejdere, tilbageholdes alene på grund af deres deltagelse.

Jeg mener, at det er vigtigt at gøre to ting:

1. der skal foretages en uafhængig undersøgelse af eksemplerne på undertrykkelse

2. jeg mener, at de økonomiske sanktioner skal udvides mod Hviderusland og anvendes over for statsvirksomheder i dette land, som spiller en vigtig rolle skabe regionen.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, forslagsstiller.(EN) Hr. formand! Vi drøfter situationen i Hviderusland for fjerde gang i år, men alligevel er de politiske fanger, som blev anholdt i december, stadig ikke blevet løsladt.

Vi er taknemmelige for, at Rådet har genindført visumsanktioner og fastfrysning af aktiver tilhørende højtstående hviderussiske embedsmænd, hvilket viser, at vores dybe bekymring for borgerne i Hviderusland ikke blot er tom snak. Måske har vi ikke udtrykt os klart nok. Derfor opfordrer vi EU til at udvide de restriktive foranstaltninger mod Lukashenkos regime. Gennemtænkte, målrettede økonomiske sanktioner mod statsejede virksomheder får følger, som myndighederne i Hviderusland ikke kan ignorere.

Lukashenkos forbryderiske regime afhænger i høj grad af indtægter fra eksport af kemiske stoffer, sværindustri og tekstiler ejet af statsvirksomheder. Ved at lukke det europæiske marked viser vi, at vi er fast besluttede på at få væltet Lukashenkos regime. Vi kan gøre en forskel. Borgerne i Hviderusland har desperat brug for en ny ledelse. Vi må ikke nægte dem deres længe ventede frihed.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński, forslagsstiller.(PL) Hr. formand! Vi taler om politik og om menneskerettigheder i forbindelse med Hviderusland. Jeg synes, at vi i dag skal følge en noget utraditionel fremgangsmåde og mindes to personer, som er forbundet med dette spørgsmål. Den ene er min ven, Anatol Lyabedzka, en vidunderlig hviderusser og europæer, som først for nylig er blevet løsladt efter over 100 dages fængsling, som jeg er fast overbevist om var ulovlig. I dag vil jeg gerne udtrykke Parlamentets solidaritet med ham, fra et flertal af medlemmerne, er jeg sikker på, for han er bestemt en person, der fortjener dette.

Den anden, jeg gerne vil nævne, er Andrzej Poczobut, en journalist, der skriver for Gazeta Wyborcza, en af Polens største aviser. Jeg og hundredtusindvis af polakker vil appellere til, at han bliver løsladt. Også han er i øjeblikket anholdt, og også han forfølges ene og alene, fordi Lukashenko-regimet er bange for ytringsfrihed, det er bange for ytringsfrihed, som er grundlaget for ethvert demokrati. Vi som europæere, forsamlet her i dag, har ikke andet valg end højt og klart sige "ja" til et frit Hviderusland, "ja" til demokrati i Hviderusland og "ja" til den hviderussiske nation i Europa.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, forslagsstiller.(EN) Hr. formand! Igen beklager jeg dette frygtens og forfølgelsens klima, der hersker over for politiske modstandere i Hviderusland og chikanen og forfølgelsen af oppositionen siden præsidentvalget i december 2010.

For det andet fordømmer jeg kraftigt alle domme, der er afsagt i forbindelse med anklager om masseopstand, da jeg mener, at de er politisk begrundede og tvivlsomme. Jeg vil gerne understrege, at retssagerne fandt sted for lukkede døre. De tilbageholdte blev nægtet mulighed for at indkalde deres egne vidner og mødes regelmæssigt med deres advokater under ordnede forhold. De anklagedes advokater modtog adskillige advarsler fra justitsministeriet, og nogle af dem fik frataget deres bestalling. Den slags retssager er ikke upartiske.

Endelig fordømmer jeg den manglende overholdelse af de grundlæggende rettigheder som forsamlingsfrihed, som de hviderussiske myndigheder udviser, og opfordrer til øjeblikkelig, ubetinget løsladelse af de resterende tilbageholdte demonstranter, og at alle anklager imod dem frafaldes.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz, for PPE-Gruppen.(PL) Hr. formand! Situationen i Hviderusland bliver værre og værre, bogstaveligt talt fra den ene dag til den anden, både politisk og økonomisk. Rent politisk og med hensyn til borgerlige frihedsrettigheder blev der indledt retssager mod Alexander Lukashenkos hovedmodstandere under det seneste præsidentvalg, og retssagerne gennemføres efter helt skandaløse procedurer. Vi ser også undertrykkelse af uafhængige medier, herunder især tilbageholdelsen af Poczobut i mange uger. Den økonomiske forværring fremgår af nedskrivningen af rublen, finanskrisen og problemerne med løbende betalinger. Desuden er Alexander Lukashenko ved at miste kontrollen, ikke kun over situationen i landet, men også over sin egen opførsel, hvilket kan ses af de utrolige, chokerende og fornærmede udsagn om Ukraines præsident og hr. Barroso.

Tiden er nu inde til at holde inde med ord og appeller – nu skal vi handle. Det står helt tydeligt i punkt 8 i beslutningen, tiden er inde til at indføre økonomiske sanktioner, for det er det eneste sprog, som Lukashenko forstår. Hvis vi i dag indfører økonomiske sanktioner, kan vi forvente, at de skandaløse retssager og den skandaløse undertrykkelse endelig stopper, for det er det eneste sprog, Lukashenko forstår. Tiden er derfor inde til at gå over til en mere resolut fase i reaktionen på det, der sker i Hviderusland.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo, for S&D-Gruppen.(FI) Hr. formand! Hviderusland kaldes ikke uden grund Europas sidste diktatur. I Hviderusland kan man komme i fængsel for at opstille til et valg eller udtrykke din holdning offentligt.

Det sidste præsidentvalg var ikke demokratisk. Lovene i Hviderusland tillader ikke forsamlingsfrihed for slet ikke at tale om ytringsfrihed. Chikane af oppositionen og uafhængige menneskerettighedsgrupper er nu blevet et kronisk problem i landet. Demokrati i praksis afhænger af, at oppositionen og civilsamfundet kan deltage aktivt i den politiske debat. Menneskerettigheder er universelle, ukrænkelige og indbyrdes afhængige. Hviderusland har et ansvar for at sikre borgernes menneskerettigheder, og at de overholdes.

Hviderusland skal støttes på enhver mulig måde i sin udvikling af et fungerende demokrati og menneskerettigheder inden for rammerne af EU's østlige partnerskab. EU skal overveje målrettede sanktioner og at bruge dem, for civilsamfundet bør ikke blive straffet på grund af den nuværende situation i Hviderusland.

 
  
MPphoto
 

  Leonidas Donskis, for ALDE-Gruppen.(EN) Hr. formand! Der er ikke et eneste tegn på, at det hviderussiske regime forandrer sig i de kommende måneder eller år. Det er kun under meget stærkt pres fra EU, at vi kan forvente, at der sker noget.

Hviderusland bliver ved med at overtræde alle grundlæggende rettigheder og civile frihedsrettigheder. I den seneste måned har vi se de hviderussiske myndigheder igen og igen vise deres ringeagt og foragt for grundlæggende rettigheder såsom forsamlingsfrihed og udtryksfrihed.

Vi kan tale om Lukashenkos og hans regimes uforanderlighed, men vi må ikke slutte med så pessimistiske ord. Vi bør forstå, at det rigtige svar ville være et signal til hviderusserne – til den hviderussiske nation – om, at de er velkomne i Europa, samtidig med at vi lægger pres på regimet og udtaler os meget klart om deres overtrædelse af menneskerettighederne.

Vi må ikke lade os snyde af Lukashenkos lejlighedsvise flirt med EU bare for en kort stund at irritere russerne eller omvendt. Dette er uacceptabelt. Det, der sker i Hviderusland, skal evalueres efter meget strenge principper, og vi skal lægge mere pres på dette land.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba, for ECR-Gruppen.(PL) Hr. formand! Vi har gennemsnitligt talt her i salen om det, der sker i Hviderusland, hver anden måned siden årets begyndelse, og dette her er tredje gang. Vi har talt om tilfælde af overtrædelser af menneskerettighederne, vi har nævnt navnene på oppositionsaktivister, der er blevet fængslet, og vi har diskuteret, hvordan man begrænser mange civile og ikkestatslige organisationers muligheder for at fungere. Alt det skal vi bestemt fordømme, og vi skal protestere skarpt imod det. Men for mig at se er det lige så vigtigt og måske endnu vigtigere, at EU deltager specifikt og reelt i opbygningen af civilsamfundet, yder økonomisk støtte til ikkestatslige organisationer og frie medier og ligeledes indfører økonomiske sanktioner. Med hensyn til økonomiske sanktioner er tiden nu moden, og dem bør vi indføre hurtigst muligt.

I dag skal vi stemme om en beslutning, der skal give moralsk støtte til det hviderussiske samfund. Det bør efter min mening følges op med specifikke foranstaltninger, herunder økonomiske foranstaltninger og økonomiske sanktioner, som vil gøre det muligt at genetablere frihed og demokrati i Hviderusland.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg kom til at tænke på to spørgsmål under vores diskussion om menneskerettighedssituationen i Hviderusland. Det første er, hvad vi ville sige, hvis vi om et par år så et medlem af den nuværende Lukashenko-regering her i Parlamentet som næstformand for intet mindre end LIBE-udvalget med ansvar for civile frihedsrettigheder og menneskerettigheder? Og mit andet spørgsmål er følgende: Hvornår når vi til et punkt, hvor jeg under disse diskussioner torsdag eftermiddag blandt emnerne på dagsordenen for ikke-EU-lande ser lande som USA eller Israel, især da vi allerede regelmæssigt diskuterer menneskerettighedssituationen der?

Lad mig komme med et par supplerende oplysninger vedrørende disse to spørgsmål i de resterende to minutter. Vi hørte om et medlem af Lukashenko-regeringen. Kinga Göncz, der er medlem af den ungarske Lukashenkos, Ferenc Gyurcsány, regering, er næstformand i LIBE-udvalget, og belærer repræsentanter fra Italien, Frankrig og andre demokratier om menneskerettigheder.

Hvad var det lige, der gjorde denne ungarske Lukashenko, Ferenc Gyurcsány, berømt? De samme forhold, i en vis grad endog mere udtalte, som vi ser i denne betænkning i relation til Lukashenko og Hviderusland, som De rejser indvendinger imod, og hvor De sætter overliggeren meget højere for Lukashenko og Hviderusland, et land uden for EU, end for Ungarn og Ferenc Gyurcsány, herunder det forhold, at den ungarske Lukashenko med magt har opløst hver eneste større regeringsfjendtlig protest. Jeg har selv fået erstatning og en undskyldning fra politiet for at have skudt mig, en kandidat til Europa-Parlamentet, direkte i ansigtet med tåregas. Det mest chokerende er, at der stadig i dag er folk, der sidder i fængsel, hvoraf nogle afsoner fængselsstraffe, nogle er varetægtsfængslet, men de var ledende personligheder i de regeringsfjendtlige protester.

Mit andet spørgsmål vedrører USA. De har også dødsstraf, og den tortur, der udøves i Guantánamo, er den samme som i Hviderusland, som De protesterer imod. Kan man forestille sig, at der er nogen, som er meget interesserede i at få fat i Hvideruslands nationale aktiver? Er det ikke det, der er grunden til, at dette land udvælges helt tilfældigt, især i lyset af, at De truer med at bruge sanktioner imod dets nationale aktiver og statsejede virksomheder?

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Hr. formand! Det er ikke tit, jeg er enig med hr. Maštálka, men i dag er jeg. For det første vil jeg sige, at alle parter skal kæmpe for endelig at få indført demokrati og retsstatsprincippet i Hviderusland. For det andet vil jeg sige noget om flersprogethed. Som ham kommer jeg fra et mini-Europa, det tidligere habsburgske kejserdømme, som i mange henseender ikke var så ringe endda, men som brød sammen, fordi den største sproggruppe, nemlig min, den tyske, altid insisterede på, at alle skulle tale tysk. Det var enden på et multinationalt samfund. Jeg har stor respekt for dig, Charles, men vi er for flersprogethed og netop for de mindre sprogs rettigheder.

Og nu vedrørende Hviderusland vil jeg sige, at Kroatien og Slovenien for 20 år siden blev frie lande – jeg var der – og i august fulgte de baltiske stater, Rusland og Ukraine efter. Ingen ville have troet, at der 20 år senere stadig var et diktatur i Europa. Desværre er der ikke kun ét. Der er Hviderusland, der er tendenser i retning af diktatur i Rusland, der er store tilbageskridt i Ukraine, og der er problemer i Moldova og Transnistrien. Vi er derfor nødt til at erkende, at hele vores østlige partnerskab i varierende grad står over for en trussel imod dets frihed. Vi skal derfor tænke meget klart, tænke strategisk og gøre frihed og retsstatsprincippet til målestok for vores relationer i alle vores østlige nabolande og især med hensyn til Hviderusland.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Hr. formand! Jeg vil begynde med at sige noget helt personligt. Organisationen Libereco, der er et partnerskab for menneskerettigheder, har bedt mig være fadder for en fange, der er oppositionsaktivist i Hviderusland. Jeg er blevet bedt om at adoptere Dmitry Bandarenka. Jeg vil gerne foreslå, at alle, der er involveret i disse spørgsmål, beder denne organisation tillade Dem at blive fadder til undertrykte hviderussere og deres familier. Det ville være en god reaktion på spørgsmålet om, hvad vi alle kan gøre for dem, der bor ikke så langt væk i et land, der støder op til EU.

Men jeg er sikker på, at vi alle støtter stærke og entydige skridt. Det er allerede blevet sagt her i salen, at vi skal indføre sanktioner, og der er sagt stærke ord, for vi kan kun henvende os til Lukashenko på et sprog, han forstår – og det sprog, han forstår, er hans egne interessers sprog, og han forstår den stærkes sprog. For at redde menneskerettighederne og for at redde demokratiet skal vi bruge et sprog, der forstås i Minsk.

Jeg har indtryk af, at der, selv om vi mange gange har talt om dette her i salen, ikke er kommet særlig meget ud af disse ord. Dette er naturligvis en appel til både Parlamentet og alle EU's organer og institutioner, men også en udfordring, som jeg foreslår, at De tager med Dem tilbage til Deres lande og nationale regeringer, for de har mindst den samme magt til at overtale hr. Lukashenko til at indføre demokrati og frihed i Hviderusland, som vi EU-repræsentanter har.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Hr. formand! Efter valget i december begyndte Hvideruslands præsident Lukashenko bevidst at knuse den allerede svage politiske opposition og de uafhængige medier.

Omkring 40 mennesker, der havde deltaget i demonstrationer efter valget, blev anklaget for at forstyrre den offentlige orden, hvilket har en strafferamme på op til 15 års fængsling. Den antidemokratiske magt i Hviderusland er i høj grad koncentreret hos præsidenten.

Lukashenko er nu valgt til præsident for fjerde gang i træk, og i 16 år har han vist, at hans indsats for at indføre demokrati ikke er andet end et meget kynisk spil. EU's restriktioner over for Hviderusland er derfor fuldt berettigede og burde endog forstærkes.

Jeg støtter kraftigt Parlamentets opfordring fra i går til det internationale ishockeyforbund om at fratage Hviderusland retten til at være vært for verdensmesterskaberne i 2014, medmindre de løslader alle politiske fanger. EU bør også indføre målrettede økonomiske sanktioner og øge støtten til ngo'er i Hviderusland.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Hr. formand! Det internationale samfund, der også omfatter EU, har længe appelleret til de hviderussiske myndigheder om at overholde landets internationale forpligtelser, indstille de undertrykkende foranstaltninger mod repræsentanter for oppositionen, løslade demonstranter, der er anholdt under forskellige demonstrationer, indstille de undertrykkende foranstaltninger over for den frie presse, civilsamfundet og menneskerettighedsaktivister og tillade retfærdige, gennemsigtige retssager. De hviderussiske myndigheder skal forstå, at EU, hvis de ikke overholder menneskerettighederne og retsstatsprincippet i overensstemmelse med den fælles erklæring fra det østlige partnerskabs topmøde den 7. maj 2009, som Hviderusland også undertegnede, ikke vil kunne forpligte sig til at støtte landet.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, forslagsstiller.(EN) Hr. formand! Jeg har bedt om ordet, fordi jeg vil sige noget til det, fru Morvai sagde for lidt siden. Kinga Göncz kommer ikke fra min gruppe, men jeg er rystet over, at fru Morvai bruger en forhandling om det sidste diktatur i Europa – Hviderusland under hr. Lukashenko – til at bringe et medlem af Parlamentet i miskredit ved at kalde hende Ungarns Lukashenko.

(Bifald)

Dette er ikke i tråd med vores fælles Europa-Parlaments værdier eller ære, et parlament, vi alle er valgt til.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(EN) Hr. formand! Gad vide, om fru Lunacek hørte, at jeg sagde, at fru Göncz var medlem af den ungarske Lukashenkos regering – hr. Gyurcsánys regering.

Jeg vil bede Dem besvare spørgsmålet, fru Lunacek. Hvad ved De om de massive menneskerettighedsovertrædelser, der blev begået i Ungarn i 2006? Jeg vil bede Dem opsummere dem. De var ikke mindre alvorlige eller færre i antal end Lukashenkos, og som menneskerettighedssagfører fordømmer jeg kraftigt dem begge to – at Deres kammerater skyder efter folks øjne og foretager vilkårlige tilbageholdelser, og at Lukashenko krænker menneskerettighederne. Begges landes handlinger er uacceptable, og De burde som medlem af Parlamentet bekæmpe begge dele.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, forslagsstiller.(EN) Hr. formand! Jeg formoder, at den foregående taler simpelthen blandede kendsgerningerne sammen. I Ungarn findes der ikke noget Lukashenko-parti. Jeg kommer ikke fra Ungarn, og jeg kommer ikke fra Den Socialdemokratiske Gruppe eller fra Socialdemokratiet, men jeg nægter at acceptere, at et medlem af Parlamentet kan kritisere en anden fra Parlamentet for at være medlem af et diktatur i et andet ikke-EU-land.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Hr. formand! Fru Göncz er medlem af samme gruppe som mig. De kan være mod Ferenc Gyurcsány eller for ham. De kan misbillige fru Göncz, eller De kan støtte hende. Det er absolut op til de enkelte selv at beslutte, frit og uafhængigt, om de er for eller imod en bestemt persons politiske overbevisning.

Denne forhandling vedrører det sidste diktatur i Europa. Vi drøfter et af de mest brutale og blodige diktaturer på det europæiske kontinent. Jeg finder det fuldstændig uacceptabelt, at et frit valgt, demokratisk medlem af min gruppe bliver sammenlignet med en blodtørstig diktator. Også Parlamentet bør tage afstand fra dette, især når kritikken kommer fra repræsentanten for et parti, der er kendetegnet ved hadet til og forfølgelsen af romamindretallet i Ungarn, noget, der ikke har sin lige i resten af Europa. Hvis der er én person, som ikke har ret til at kritisere fru Göncz, så er det fru Morvai.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, forslagsstiller.(EN) Hr. formand! Jeg vil tale om Hviderusland og ikke om ungarsk indenrigspolitik. Det er 20 år siden, Sovjetunionen brød sammen, men for præsident Lukashenko af Hviderusland har dette ikke ændret en tøddel. Den politiske undertrykkelse er lige så gennemtrængende som i de gamle sovjettider, og Lukashenkos hemmelige politi, der provokerende nok stadig hedder KGB – bruges til at gennemføre den.

Som vi husker fra protesterne efter valget i december sidste år vil Lukashenko ikke finde sig i modstand og ser ud til at nyde at bruge vold og chikane over for aktivister, der kæmper for demokrati. Som dette beslutningsforslag i dag viser med al ønskelig tydelighed, har Lukashenko intensiveret sin kampagne for forfølgelse og chikane imod dem, der vover at udfordre hans jernnævestyre. Vi opfordrer ham til at holde op med disse angreb, løslade alle politiske fanger og atter få Hviderusland ind på vejen mod ægte pluralistisk flerpartidemokrati.

På sidste uges konstituerende møde i Euronests Den Parlamentariske Forsamling mødte repræsentanterne fra Hviderusland ikke op. Hviderusland er den manglende brik i Europas demokratiske puslespil, og jeg ser frem til den dag, da de kommer med i den europæiske familie.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL) . – (LV) Hr. formand! Jeg støtter fuldt ud Europa-Parlamentets og de tilstedeværende medlemmers insisteren på, at menneskerettigheder ikke bare i EU, men verden over er grundlæggende rettigheder, nemlig selve livets fundament. Men jeg støtter ikke, at man generelt anklager et land (uden at nævne nogle specifikke eksempler), dets leder eller hele dets befolkning for forbrydelser, de ikke har begået. Hvis vi taler om, at nogen fra oppositionen (og ikke bare fra oppositionen, men også andre) arresteres efter bestemte begivenheder og betragter det som en form for diktatur, hvad er formålet da med domstole i et demokratisk system? Lad domstolene tage sig af det, der er sket her, uanset hvad det er, og hvem der er blevet dømt eller arresteret med rette eller urette. Det, at man tilhører oppositionen, betyder ikke, at man har lov til at gøre alt, hvad der lige falder en ind. Jeg anmoder om en virkeligt tolerant og afbalanceret holdning over for alle.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, medlem af Kommissionen.(EN) Hr. formand! Kommissionen er dybt bekymret over situationen i Hviderusland og navnlig udviklingen i kølvandet på bruddene på valglovgivningen ved præsidentvalget den 19. december 2010.

Undertrykkelsen intensiveres nu yderligere med en række igangværende retssager mod tidligere præsidentkandidater og de fleste af de aktivister, der fortsat sidder fængslet. Samtidig er der procedurer i gang, der kan føre til lukning af to af de tilbageværende uafhængige aviser – Nasha Niva og Narodnaya Volya – og chikanen mod den politiske opposition, civilsamfundet og de uafhængige medier fortsætter.

Næstformanden/den højtstående repræsentant fru Ashton har fremsat en række generelle og specifikke udtalelser om situationen i Hviderusland. Vi har med klare ord fordømt den forværrede situation og har gentagne gange opfordret Hviderusland til at bringe den nuværende undertrykkelse af den politiske opposition og civilsamfundet til ophør, til at løslade alle politiske fanger og afbryde de politisk motiverede retssager. Vi har også udtrykt vores store bekymring over rapporter om tortur og andre former for mishandling, trusler og uregelmæssigheder i retssystemet.

Jeg vil også minde om, at i januar vedtog Rådet restriktive foranstaltninger, der omfatter et rejseforbud og en aktiv fastfrysning. Listen omfatter nu 175 personer – hvilket skal sammenholdes med de 40 navne, der blev omfattet af en aktiv fastfrysning og et visumforbud efter valget i 2006 – og vi er parate til at medtage andre navne, hvis udviklingen kræver dette. Desuden overvejer vi muligheden af yderligere foranstaltninger, herunder af økonomisk art.

I vores budskaber har vi gjort det klart, at vi ønsker at fortsætte vores engagement over for den hviderussiske befolkning og civilsamfundet. Vi kommer fremad i spørgsmålet om lettere visumadgang. Forhandlingsdirektiverne om lettere visumadgang og tilbagetagelsesaftaler blev vedtaget af Rådet den 28. februar, og vi tilskynder medlemsstaterne til at gøre optimal brug af den nuværende fleksibilitet inden for visumlovgivningen, navnlig muligheden for at give fritagelser eller reducere visumgebyrerne for visse kategorier af borgere. På bistandsområdet firedobler Kommissionen sin bistand til den hviderussiske befolkning og civilsamfundet.

Vi er fortsat engagerede i en politik med et kritisk engagement i Hviderusland. Dette blev slået fast i konklusionerne af mødet i Rådet (udenrigsanliggender) den 31. januar. Samtidig er det klart, at enhver uddybelse af vores bilaterale relationer vil afhænge af, at Hviderusland viser sin vilje til at respektere principperne om demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder.

Sammenfattende vil jeg gerne sige, at situationen i Hviderusland fortsat står højt på vores dagsorden. Det glæder mig at se, at et stort flertal her i Parlamentet lægger vægt på at fortsætte en seriøs diskussion om dette og på at modstå distraktioner. Vi skal fortsat overvåge udviklingen nøje, og vi er parate til at reagere, som det måtte være hensigtsmæssigt.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted om lidt.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), skriftlig.(PL) Vi har længe været vidner til EU's politiske impotens over for den tragiske situation i Hviderusland. Talrige appeller og beslutninger har ikke været effektive. Alexander Lukashenkos hårdhændede styre giver oppositionen mundkurv på, dømmer dens ledere og sender dem i fængsel og til såkaldte "straffekolonier". I denne forbindelse behøver man kun nævne navnene på oppositionens præsidentkandidat Andrei Sannikau, hvis retssag blev indledt for en måned siden, og Mikalai Statkevich, som KGB holder fængslet. Hvad har EU gjort for at sikre deres løsladelse? Nøglen til en vellykket revolution i Hviderusland er Rusland, som altid har været regimets allierede. Derfor vil det være en god idé på det næste møde med lederne i Kreml at holde op med at tale om et fælles område med europæisk sikkerhed fra Atlanterhavet til Ural, hvilket lederne i Frankrig og Tyskland ønsker, og i stedet komme ind på de virkelige udfordringer, der ligger lige på den anden side af vores grænser. Den økonomiske krise i Hviderusland er det bedste tidspunkt for forandring. Al international bistand bør gøres afhængig af demokratiske forandringer i Hviderusland.

 
  

(1)Se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik