Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 12. toukokuuta 2011 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 4.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 5.Öljyn hinnannousun aiheuttama kriisi Euroopan kalastusalalla (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.EU:n ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 7.Julkiset hankinnat (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Mietintö: Milan Zver –Nuoret liikkeellä -aloite – puitteet Euroopan yleissivistävien ja ammatillisten koulutusjärjestelmien parantamiseksi – Mietintö: Mary Honeyball – Varhaisoppiminen – Mietintö: Marietje Schaake – EU:n ulkoisten toimien kulttuuriulottuvuus – Mietintö: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid – Kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotto – Sarajevo Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2014 (keskustelu)
 10.Puhemiehen julkilausuma
 11.Cleanup in Europe- ja Let's do it World 2012 -aloitteet (kirjallinen kannanotto)
 12.Äänestykset
  12.1.Nuoret liikkeellä -aloite - puitteet Euroopan yleissivistävien ja ammatillisten koulutusjärjestelmien parantamiseksi (A7-0169/2011, Milan Zver) (äänestys)
  12.2.Varhaisoppiminen (A7-0099/2011, Mary Honeyball) (äänestys)
  12.3.EU:n ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus (äänestys)
  12.4.Julkiset hankinnat (B7-0284/2011) (äänestys)
  12.5.Öljyn hinnannousun aiheuttama kriisi Euroopan kalastusalalla (äänestys)
  12.6.Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen uudelleentarkastelu (äänestys)
  12.7.Innovaatiounioni: Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan (A7-0162/2011, Judith A. Merkies) (äänestys)
  12.8.Kotityöntekijöitä koskeva ILOn yleissopimus ja suositus (äänestys)
  12.9.Antibioottiresistenssi (äänestys)
  12.10.EU:n ulkoisten toimien kulttuuriulottuvuus (A7-0112/2011, Marietje Schaake) (äänestys)
  12.11.Kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotto (A7-0143/2011, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (äänestys)
  12.12.Sarajevo Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2014 (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  16.1.Sri Lanka: YK:n raportin seurantatoimet (keskustelu)
  16.2.Azerbaidžan (keskustelu)
  16.3.Valko-Venäjä (keskustelu)
 17.Äänestykset
  17.1.Sri Lanka: YK:n raportin seurantatoimet (B7-0324/2011)
  17.2.Azerbaidžan (B7-0329/2011)
  17.3.Valko-Venäjä (B7-0332/2011)
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 19.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 20.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 21.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 22.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1007 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (4015 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö