Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2011. gada 6. jūnijs - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sesijas atsākšana
 2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3. Oficiāla sveikšana
 4. Priekšsēdētāja paziņojumi
 5. Pilnvaru pārbaude
 6. Politisko grupu sastāvs
 7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 9. Dokumentu iesniegšana
 10. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 11. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 12. Apropriāciju pārvietojumi
 13. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 14. Darba kārtība
 15. Baltijas valstīs 1941. gadā veikto deportāciju piemiņas diena
 16. Eiropas vides ekonomiskie konti (debates)
 17. Jauna SVF izpilddirektora izraudzīšanās process un euro zonas ārējā pārstāvība (debates)
 18.Septītā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrēšanas pasākumu pamatprogramma (debates)
 19. ES un Kanādas tirdzniecības attiecības (debates)
 20. Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21. Kredītreitingu aģentūras (īss izklāsts)
 22. Neatkarīgu ietekmes novērtējumu nodrošināšana (īss izklāsts)
 23. Sociālās politikas ārējā dimensija, kas veicina darba un sociālos standartus un Eiropas korporatīvo sociālo atbildību (īss izklāsts)
 24. Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā (īss izklāsts)
 25. Politikas risinājumi virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem (īss izklāsts)
 26. Eiropas sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju „Eiropa 2020” (īss izklāsts)
 27. Nākamās sēdes darba kārtība
 28. Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (435 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1864 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika