Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 7. júna 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia