Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2043(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0160/2011

Ingediende teksten :

A7-0160/2011

Debatten :

PV 06/06/2011 - 18
CRE 06/06/2011 - 18

Stemmingen :

PV 07/06/2011 - 8.10
CRE 07/06/2011 - 8.10
PV 08/06/2011 - 6.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0256

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 7 juni 2011 - Straatsburg Uitgave PB

8.10. Zevende kaderprogramma van de Europese Unie voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (A7-0160/2011 - Jean-Pierre Audy) (stemming)
Notulen
 

Vóór de stemming over paragraaf 47:

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik heb het secretariaat ervan op de hoogte gebracht dat ik een mondeling amendement wil indienen dat tot doel heeft artikel 27 te schrappen, omdat dit artikel onjuiste informatie bevat over een belangrijk wetenschappelijk project, INDECT. Ik zou aan het Parlement willen meedelen dat dit project werd goedgekeurd in het kader van een ethische evaluatie. Aan deze evaluatie, die op 15 maart 2011 in Brussel heeft plaatsgevonden, hebben deskundigen uit Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk meegewerkt. Het resultaat van de ethische audit van het werk dat in het kader van dit project wordt verricht, was positief. Dat is nu ook officieel bevestigd. Er zijn geen problemen vastgesteld in verband met de ethische aspecten van dit project. De Europese Commissie heeft overigens van meet af aan voortdurend toezicht gehouden op de ethische aspecten van het verslag. Dat wil ik met klem benadrukken. Ik zou het Parlement willen vragen om erop toe te zien dat er in ons verslag geen informatie wordt opgenomen die niet met feiten kan worden gestaafd. Het gaat om een zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door de Academie voor mijnbouw en staalindustrie in Krakau, in samenwerking met een aantal Europese onderzoekscentra en instellingen voor hoger onderwijs.

 
  
 

(Het mondeling amendement wordt verworpen)

De stemmingen worden om 12.15 uur onderbroken wegens een evacuatieoefening.

 
  
  

VOORZITTER: STAVROS LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

 
Juridische mededeling - Privacybeleid