Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0073(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0330/2010

Συζήτηση :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2011 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0253

Συζητήσεις
Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
PV
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Πάνω από όλα, ο προτεινόμενος υποψήφιος έχει πολιτική εμπειρία, αλλά και εμπειρία στον έλεγχο και στα χρηματοοικονομικά, αν και η τελευταία δεν είναι ενδεχομένως τόσο μεγάλη όσο θα ήταν ευκταίο. Υπερψηφίζω τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο είδος των προσόντων που πρέπει να έχουν τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Υποστήριξα την υποψηφιότητα του Hans Gustaf Wessberg ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών ως ανώτερο στέλεχος τόσο σε φορείς του δημοσίου όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στη Σουηδία. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας του στη βελτίωση των συνθηκών για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στη Σουηδία, ως μάνατζερ σε οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της βιομηχανίας στον δημόσιο βίο. Έχει επίσης ευρεία εμπειρία των δημόσιων υπηρεσιών τόσο ως πολιτικός όσο και ως δημόσιος υπάλληλος. Έχει υπηρετήσει ως γενικός διευθυντής του Σουηδικού Γραφείου Μητρώου Εταιρειών, μιας ανεξάρτητης κυβερνητικής υπηρεσίας, και ως υφυπουργός σε αρκετά υπουργεία. Για αυτόν τον λόγο, είμαι πεπεισμένη ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για αυτήν τη θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Το βιογραφικό που υπέβαλε ο κ. H. G. Wessberg για την υποψηφιότητά του ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναδεικνύει ικανότητες και εμπειρία που ανταποκρίνονται αδιαμφισβήτητα στις τεχνικές και επιστημονικές προδιαγραφές που πλαισιώνουν τη συγκεκριμένη θέση. Ειδικότερα, η μακρά εμπειρία του κ. Wessberg στον επιχειρηματικό ιστό του ιδιωτικού τομέα καθιστά τον υποψήφιο απολύτως κατάλληλο για την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ του δικαίου της ΕΕ και των ιδιαίτερων απαιτήσεων τόσο της αγοράς όσο και των λαών της Ευρώπης. Επομένως, ψήφισα υπέρ της παρούσας πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την υποψηφιότητα του H. G. Wessberg από τη Σουηδία για τον διορισμό του ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την αντικατάσταση του Lars Heikensten. Κατά την ακρόαση του κ. Wessberg ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, στις 24 Μαΐου 2011, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκωμίασαν τις προηγούμενες επιδόσεις του τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Αμέσως μετά τον διορισμό του, ο H. G. Wessberg θα υπηρετήσει μέχρι τη λήξη της σουηδικής θητείας, δηλαδή έως τον Μάρτιο του 2012, και στη συνέχεια θα μπορεί να επανεκλεγεί για νέα θητεία έξι ετών. Του εύχομαι καλή τύχη στον νέο του ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Εύχομαι στον κ. Wessberg κάθε επιτυχία στη σημαντική θέση για την οποία έχει επιλεγεί, και είμαι πεπεισμένος ότι θα φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με απόλυτη αφοσίωση και επάρκεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Όπως αναμενόταν, η ακρόαση του σουηδού υποψήφιου για τη θέση μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο διεξήχθη χωρίς προβλήματα. Όπως κατέστη προφανές αργότερα στην ψηφοφορία, το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε οριακά υπέρ του υποψηφίου, ο οποίος διαθέτει υπουργική εμπειρία, καθώς και επαγγελματική πείρα στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εργαστεί επίσης στον τομέα της άμυνας, έχει διαχειριστεί δημόσια οικονομικά και προϋπολογισμούς σε υψηλές θέσεις και υπήρξε υποστηρικτής της προσχώρησης της Σουηδίας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα για να στηρίξω τη σουηδική υποψηφιότητα του H. G. Wessberg για τον διορισμό του ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο κ. Wessberg θα αντικαταστήσει τον Lars Heikensten, ο οποίος αποχώρησε για να αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντή στο Ίδρυμα Νόμπελ. Ο κ. Wessberg θα αναλάβει τα καθήκοντά του μετά τον επίσημο διορισμό του από το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο ελέγχει τα έσοδα και τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επαληθεύσει τη νομιμότητά τους, καθώς και τη χρηστή χρηματοοικονομική τους διαχείριση. Λειτουργεί δε με απόλυτη ανεξαρτησία. Σε αυτό το πνεύμα, η υποψηφιότητα των μελών από τα οποία απαρτίζεται πρέπει να διέπεται από κριτήρια ικανότητας και ανεξαρτησίας. Ο κ. Wessberg, σουηδικής ιθαγένειας, υπέβαλε το βιογραφικό του σημείωμα, συμπλήρωσε σχετικό γραπτό ερωτηματολόγιο και υποβλήθηκε σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Υποστήριξε την υποψηφιότητά του με αρκετά ισχυρά επιχειρήματα ώστε να αιτιολογήσει τον διορισμό του στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να εκτελέσει τα καθήκοντά του με επάρκεια και ανεξαρτησία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0103/2011), έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Μαΐου 2011, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0190/2011),

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο H. G. Wessberg πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με τη πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο H. G. Wessberg ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου· αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

Ψήφισα κατά, διότι πιστεύω ότι είναι δυνατόν να εξευρεθεί πιο κατάλληλο άτομο, από επαγγελματικής πλευράς, για την προσφερόμενη θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση διορισμού του κ. Wessberg ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφασή μου βασίζεται σε όλες τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν για την εν λόγω επιλογή, μεταξύ άλλων, και στις απαντήσεις που έδωσε στο ερωτηματολόγιο προς τα υποψήφια μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο προσαρτάται ως παράρτημα στην παρούσα έκθεση, δεδομένου ότι καταδεικνύουν πως πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ανάγκη της πλήρους ανεξαρτησίας των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου, επικροτώ τον διορισμό του κ. Wessberg.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι πιστεύω ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να ωφεληθεί από την εμπειρία του κ. Wessberg στη χρηματοοικονομική διαχείριση των θεσμικών οργάνων. Ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το βιογραφικό του σημείωμα παρουσιάζει μια σειρά ανώτερων θέσεων στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και του ελέγχου του προϋπολογισμού σε δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι απαντήσεις του υποψηφίου στο ερωτηματολόγιο αποδεικνύουν τη σοβαρότητα και την ιδιαίτερη εργατικότητά του.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Είχα τη χαρά να στηρίξω την υποψηφιότητα του σουηδού υποψηφίου για τον διορισμό του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 
  
  

Έκθεση: Diana Wallis (A7-0196/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες ανάγοντα στο 2004, πράγμα που σημαίνει ότι απαγγέλθηκαν πριν από την εκλογή της κ. Hankiss ως βουλευτού του παρόντος Σώματος, ψηφίζω υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Τάσσομαι υπέρ της σύστασης της εισηγήτριας για την άρση της ασυλίας της κ. Hankiss στην εν λόγω υπόθεση. Η υπόθεση που εκκρεμεί εις βάρος της ανάγεται χρονικά σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στις αρχές του 2004, όταν δεν ήταν ακόμα βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι προφανές, επομένως, ότι ο κανονισμός σχετικά με τις βουλευτικές ασυλίες και τα προνόμια δεν ισχύει, και, συνεπώς, η άρση της ασυλίας της συνάδει με τους κανονισμούς που διέπουν τις θεσμικές και νομικές υποθέσεις αυτού του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα, στη Βουδαπέστη, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία της βουλευτού του, Ágnes Hankiss, στο πλαίσιο νέων ποινικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί. Η Ágnes Hankiss κατηγορείται από ιδιώτη μηνυτή για εικαζόμενο αδίκημα δυσφήμισης που διεπράχθη δημοσίως και, ειδικότερα, προσβολής της μνήμης τεθνεώτος, ήτοι του πατέρα του μηνυτή. Βάσει των δηλωμένων γεγονότων και σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, θεωρώ ενδεδειγμένη τη σύσταση για την άρση ασυλίας στην παρούσα υπόθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Η κ. Wallis υποστηρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πάντα οι ίδιες αρχές σε σχέση με την άρση της ασυλίας των βουλευτών του. Πρόκειται για κυνικό ψέμα. Σε υπόθεση που αφορά εμένα προσωπικά, το Δικαστήριο αποφάνθηκε το 2010 ότι το Κοινοβούλιο είχε παραβιάσει τα δικαιώματά μου ως βουλευτή – και τα παραβίασε εκ νέου τον προηγούμενο μήνα, για τους ίδιους ακριβώς λόγους!

Από νομικής πλευράς, ο ισχυρισμός της ότι η ασυλία ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αίρεται επειδή τα σχόλια για τα οποία επικρίνεται δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων του είναι καθαρή ανοησία. Εάν αυτό ήταν αληθές, τότε θα ήταν αδύνατον να κινηθούν νομικές διαδικασίες! Αυτή είναι η βάση του ισχύοντος άρθρου 8. Εξ ορισμού, το άρθρο 9 διέπει δραστηριότητες πέραν του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Κοινοβουλίου! Το Κοινοβούλιο διατηρεί ή αίρει την ασυλία ανάλογα με τη διάθεσή του: την αίρει για πολιτικές απόψεις στη μία περίπτωση, αλλά την διατηρεί για ύποπτη φοροδιαφυγή σε κάποια άλλη, θεωρώντας την παράδειγμα fumus persecutionis. Δεδομένου ότι είμαι βαθύτερα αφοσιωμένος στην ελευθερία της έκφρασης από ό,τι οι ψευδο-Δημοκράτες του παρόντος Σώματος, θα αρνούμαι συστηματικά την άρση ασυλίας οιουδήποτε συναδέλφου βουλευτή, από οιαδήποτε πολιτική Ομάδα, για την έκφραση των απόψεών του, ασχέτως εάν δεν συμφωνούν με τις δικές μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Η αρμόδια επιτροπή συστήνει (ομόφωνα) την άρση της βουλευτικής ασυλίας, διότι το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα, Βουδαπέστη, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία της βουλευτού του, Ágnes Hankiss, σε σχέση με νέες ποινικές διαδικασίες που διέταξε το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας με απόφαση που εξέδωσε στις 12 Νοεμβρίου 2009. Η Ágnes Hankiss κατηγορείται από ιδιώτη μηνυτή για εικαζόμενο αδίκημα δυσφήμισης που διεπράχθη δημοσίως (Τμήμα 179 του ουγγρικού ποινικού κώδικα) και, ειδικότερα, προσβολής της μνήμης τεθνεώτος, ήτοι του πατέρα του μηνυτή, σύμφωνα με το τμήμα 181 του ουγγρικού ποινικού κώδικα, κατόπιν δήλωσης που έγινε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Péntek 8 mondatvadász στις 23 Ιανουαρίου 2004. Στις 12 Νοεμβρίου 2009, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι πράγματι σημειώθηκε παραβίαση ουσιαστικών διατάξεων του ποινικού δικαίου και διέταξε να διεξαχθούν νέες διαδικασίες από το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα. Το δικαστήριο πρόκειται να διεξαγάγει τις νέες αυτές διαδικασίες υπό το φως των επιχειρημάτων που είχαν διατυπωθεί στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα κίνησε νέες διαδικασίες στις 31 Μαρτίου 2010. Την ίδια ημέρα, οι διαδικασίες ανεστάλησαν, επειδή η Ágnes Hankiss απολαύει βουλευτικής ασυλίας ως βουλευτής του Κοινοβουλίου. Η σχετική αίτηση για την άρση της εν λόγω ασυλίας υποβλήθηκε από το δικαστήριο στις 6 Ιουλίου 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ágnes Hankiss, η οποία κατηγορείται για δυσφήμηση. Η άρση ασυλίας της κ. Hankiss εγκρίθηκε, επειδή τα εν λόγω γεγονότα διεξήχθησαν το 2004, πριν από την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τον Ιούλιο του 2009), και επειδή η υπόθεση δεν αφορά τις πολιτικές της δραστηριότητες ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η βουλευτική ασυλία δεν καλύπτει κοινές ποινικές υποθέσεις. Η Ágnes Hankiss μπορεί να δικαστεί χωρίς να τεθούν εν αμφιβόλω οι κοινοβουλευτικές της δραστηριότητες. Ψήφισα Υπέρ της άρσης ασυλίας της.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Εφόσον η Ágnes Hankiss κατηγορείται για εικαζόμενο αδίκημα δυσφήμισης σύμφωνα με το τμήμα 181 του ουγγρικού ποινικού κώδικα, κατόπιν δήλωσης που έγινε κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος στις 23 Ιανουαρίου 2004, ψήφισα υπέρ της άρσης ασυλίας της.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2010, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε λάβει επιστολή του κεντρικού περιφερειακού δικαστηρίου της Βουδαπέστης στις 6 Ιουλίου 2010 με την οποίαν ζητείτο η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ágnes Hankiss, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού. Ο Πρόεδρος παρέπεμψε την αίτηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Η έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρούσα υπόθεση δεν εμπίπτει στο πεδίο των πολιτικών δραστηριοτήτων της κ. Hankiss ως βουλευτού του παρόντος Σώματος. Αντιθέτως, αφορά δήλωση στην οποία προέβη το 2004, πολύ πριν εκλεγεί βουλευτής του Κοινοβουλίου. Η εισηγήτρια δεν έχει επίσης διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα της βουλευτού. Επομένως, στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και ψήφισα υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας της κ. Hankiss.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Στις 6 Ιουλίου 2010, το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα, υπέβαλε αίτηση για την άρση ασυλίας της Ágnes Hankiss, στο πλαίσιο νέων ποινικών διαδικασιών που διέταξε το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας με απόφαση που εξέδωσε το 2009. Στις 23 Ιανουαρίου 2004, κατόπιν δήλωσής της κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, η κ Hankiss κατηγορήθηκε για εικαζόμενο αδίκημα δυσφήμισης που διεπράχθη δημοσίως και, ειδικότερα, προσβολής της μνήμης τεθνεώτος.

Κατά την εκδίκαση της έφεσης στις 25 Μαρτίου 2009, το μητροπολιτικό δικαστήριο της Βουδαπέστης απήλλαξε την κ. Hankiss από τις κατηγορίες, αλλά στις 12 Νοεμβρίου 009, το ανώτατο δικαστήριο της Ουγγαρίας διέταξε να διεξαχθούν νέες διαδικασίες από το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα. Οι νέες διαδικασίες ξεκίνησαν στις 31 Μαρτίου 2010, αλλά ανεστάλησαν την ίδια ημέρα, λόγω της βουλευτικής ασυλίας της κ. Hankiss. Για τους λόγους αυτούς, και επειδή η υπόθεση δεν εμπίπτει στο πεδίο των πολιτικών δραστηριοτήτων της κ. Hankiss ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον αφορά δήλωση στην οποία προέβη πολύ πριν εκλεγεί βουλευτής, ψηφίζω υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπέρ. Η υπόθεση αφορά εικαζόμενο αδίκημα δυσφήμισης, το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο των πολιτικών δραστηριοτήτων της κ. Hankiss ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά σχετίζεται, αντιθέτως, με δήλωση στην οποία προέβη το 2004, πριν εκλεγεί βουλευτής. Επίσης, η εισηγήτρια δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis.

 
  
  

Έκθεση: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της έκθεσης διότι καλύπτει τους στόχους της Επιτροπής για την απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βελτιωμένο και σαφέστερο νομοθετικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς.(IT) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1541/98 και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, οι οποίοι εκδόθηκαν αρχικά για να εφαρμοστούν μέτρα εμπορικής πολιτικής στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, συνιστούν πλέον αναχρονιστικά μέτρα, τα οποία περιορίζουν την ελεύθερη αγορά και δεν προσαρμόζονται δεόντως στις μεταβολές των νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Μέχρι προσφάτως, ίσχυαν ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές από κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), καθώς και ειδικές ρήτρες διασφάλισης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αυτοί οι περιορισμοί καταργήθηκαν με τη λήξη ισχύος της συμφωνίας του ΠΟΕ το 2005, το ίδιο και οι ρήτρες για την Κίνα, οι οποίες καταργήθηκαν το 2008. Επομένως, η μοναδική αποτελεσματική μέθοδος για την πρόληψη των στρεβλώσεων στην αγορά και τη διατήρηση του ελέγχου επί των κλωστοϋφαντουργικών εισαγωγών συνίσταται στη συνέχιση της υπαγωγής των εν λόγω εισαγωγών σε διαδικασίες εξακρίβωσης που απαιτούν την ένδειξη της χώρας προέλευσης. Στην πραγματικότητα, η ένδειξη αυτή περιέχεται στην πρόταση κανονισμού σχετικά με την ένδειξη της χώρας προέλευσης «Made in», η οποία εγκρίθηκε από το Σώμα στις 21 Οκτωβρίου 2010, θεσπίζει έναν ελεγκτικό μηχανισμό και στοχεύει στην απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ενόψει της δημιουργίας ενός βελτιωμένου, σαφέστερου νομοθετικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις και για την προστασία των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του παρόντος εγγράφου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών. Το 2005, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου κατήργησε τους περιορισμούς επί των εισαγωγών από κράτη μέλη του, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να απλοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία ενόψει της δημιουργίας ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Πιστεύω ότι οι αναφερθείσες τροποποιήσεις θα διασφαλίσουν την ενοποίηση του καθεστώτος εισαγωγών και θα ευθυγραμμίσουν τους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει τη γενική συνοχή του νομοθετικού περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς.(BG) Υποστήριξα την έκθεση Zahradil, διότι πιστεύω ότι ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1541/98 σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έχει εξυπηρετήσει τον σκοπό του. Ο κανονισμός του Συμβουλίου του 1998 θέσπισε ελεγκτικούς μηχανισμούς για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι οποίοι επέτρεψαν την εφαρμογή της συμφωνίας του ΠΟΕ. Με τη λήξη ισχύος της συμφωνίας του ΠΟΕ το 2005 και των ειδικών μέτρων διασφάλισης το 2008, ο κανονισμός του Συμβουλίου εξυπηρέτησε τον σκοπό του, ενώ η διαχείριση των μέτρων περιορισμού των εισαγωγών που είχε επιβάλει μπορεί να γίνεται με τη χρήση άλλων μέσων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Παρότι η κατάργηση αυτών των κανονισμών μπορεί να φαίνεται θετικό και ευπρόσδεκτο βήμα όσον αφορά τη νομοθετική απλοποίηση, αναμένεται να στερήσει την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία μας από έγκυρους ακόμα τρόπους προστασίας έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες όπως η Κίνα.

Τα επιχειρήματα του εισηγητή, σύμφωνα με τα οποία η μελλοντική νομοθεσία σχετικά με την ένδειξη της χώρας προέλευσης «Made in» και οι νέες συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα αποτελέσουν σύντομα ικανοποιητική λύση για το πρόβλημα της υπεράσπισης της βιομηχανίας μας, δεν φαίνεται να ευσταθούν: περιμένουμε ακόμα την απάντηση σχετικά με τη ένδειξη προέλευσης από το Συμβούλιο, αλλά δεν φαίνεται να έχει καμία πρόθεση να στηρίξει έναν κανονισμό που ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το παρόν Κοινοβούλιο το προηγούμενο φθινόπωρο. Θα ήταν οπωσδήποτε πιο συνετό να περιμένουμε έως ότου καθοριστεί ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο των μελλοντικών εισαγωγών ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την Άπω Ανατολή πριν αρχίσουμε να καταργούμε τις παλαιότερες νομοθεσίες. Επομένως, ψήφισα κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι ο κύριος στόχος της είναι η κατάργηση του ισχύοντος κανονισμού της ΕΕ, θεσπίζοντας επιπρόσθετες απαιτήσεις δικαιολογητικών καταγωγής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ, απλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία και δημιουργώντας ένα βελτιωμένο και σαφέστερο νομοθετικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Πριν από την κατάργηση εκ μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) των περιορισμών στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργιών προϊόντων από την Κίνα το 2008, η ΕΕ χρειαζόταν πραγματικά ένα νομοθετικό μέσο για τη ρύθμιση του εμπορίου με τρίτες χώρες και την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των κατασκευαστών της. Ωστόσο, αυτές οι σύνθετες διοικητικές διαδικασίες δεν είναι πλέον αναλογικές, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη το γεγονός ότι ένας άλλος κανονισμός της ΕΕ επιβάλλει την υποχρέωση ένδειξης της χώρας προέλευσης ενός προϊόντος στα τελωνειακά έγγραφα πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ, και ότι, επί του παρόντος, η προστασία των καταναλωτών ενισχύεται επίσης στην ΕΕ μέσω της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς.(PT) Τάσσομαι υπέρ της κατάργησης του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, διότι πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να απλοποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία, ενόψει της δημιουργίας ενός σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, οφείλω να προσθέσω ότι θεωρώ σημαντική τη διατήρηση εναλλακτικών ελεγκτικών μηχανισμών για τις εισαγωγές των εν λόγων προϊόντων στην ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη της αγοράς λόγω της αύξησης αυτών των εισαγωγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς.(PT) Τάσσομαι, εκ φύσεως, υπέρ της μειωμένης γραφειοκρατίας και της διοικητικής απλοποίησης. Στην περίπτωση δε της κατάλυσης αναχρονιστικών κανονισμών, τάσσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ. Αυτό ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Πράγματι, οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις, όπως τα δικαιολογητικά καταγωγής για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές αυτών των προϊόντων στην Ευρώπη ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη προσκόμισης άδειας εισαγωγής, απλώς παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, που είναι και ο σκοπός μας. Τούτου λεχθέντος, και παρά την απουσία άμεσης συνάφειας με αυτό το μέτρο, θα ήθελα να τονίσω επίσης τη σημασία της διατήρησης του status quo όσον αφορά τους ισχύοντες κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), ιδίως σε σχέση με την παγκόσμια αγορά για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, ειδικότερα, τις τροποποιήσεις επί των κανονισμών για την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης στην ΕΕ σε μια περίοδο σοβαρή οικονομικής ύφεσης σε διάφορα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής συμβάλλει στον περιορισμό των υπερβολικών διοικητικών επιβαρύνσεων και του επιπρόσθετου κόστους για τις επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ενοποίησης των κανονισμών σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Η κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1541/98 αποσκοπεί στην άρση της επιβάρυνσης για τους εισαγωγείς να παρουσιάζουν δικαιολογητικά καταγωγής για ορισμένα προϊόντα. Εφόσον αυτά τα προϊόντα μπορούν να εισάγονται ελεύθερα, τα δικαιολογητικά καταγωγής τους είναι προφανώς περιττά, αλλά εξακολουθούν να εγείρονται κάποιες αμφιβολίες σχετικά με αυτό το μέτρο διευκόλυνσης. Οφείλω να υπογραμμίσω την ανάγκη να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται στην Ευρώπη και η εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων που τα χρησιμοποιούν. Πέρα από τη γνώση της προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και να μην επιτρέπουμε την είσοδο και πώληση πρώτων υλών και επεξεργασμένων προϊόντων στην Ένωση χωρίς να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Πιστεύω επίσης ότι πιο σημαντικό από την εξακρίβωση του είδους των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι να αξιολογήσουμε κατά πόσον συμμορφώνονται με τους κανόνες ανταγωνισμού και τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, δεδομένης της αύξησης του αριθμού των παραβιάσεων των εν λόγω δικαιωμάτων. Αυτό έχει απαράδεκτες συνέπειες για τους ίδιους τους εργαζομένους και για τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κλωστοϋφαντουργικού κλάδου, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, η οποία είναι πλέον υποχρεωμένη να ανταγωνίζεται παραγωγούς που αποτυγχάνουν συστηματικά να τηρήσουν αυτούς τους κανόνες και τα σχετικά δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών. Οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει πλέον στο ρυθμιστικό περιβάλλον επιτρέπουν τη βελτίωση των μέτρων εμπορικής πολιτικής, ιδιαίτερα μετά την αύξηση των εισαγωγών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, με τη θέσπιση μηχανισμών ελέγχου για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι, βελτιώνοντας σημαντικά την ενημέρωση των καταναλωτών, θα παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες των κρατών μελών να κάνουν ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές και θα τους επιτρέψει να επιλέγουν προϊόντα που κατασκευάζονται στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία εγκρίνεται από την παρούσα έκθεση, αποβλέπει στην απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Για τον σκοπό αυτόν, προτείνει την κατάργηση των όρων αποδοχής των δικαιολογητικών καταγωγής για συγκεκριμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών. Ο κατάλογος των προϊόντων που καλύπτει είναι εκτεταμένος, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, το μετάξι, το μαλλί, το βαμβάκι, νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, ίνες συνθετικές ή τεχνητές, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, ειδικά υφάσματα, δαντέλες, είδη επίστρωσης και κεντήματα, πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ, ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης και πολλά άλλα. Οι επιπτώσεις της ελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι πολύ γνωστές σε χώρες όπως η Πορτογαλία, με την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές και των ειδικών ρητρών διασφάλισης.

Αυτή η πρόταση, η οποία εναρμονίζεται με προηγούμενα μέτρα, επιδιώκει να ευνοήσει ακόμα περισσότερο τους μεγάλους ευρωπαίους εισαγωγείς, που είναι εκείνοι που ωφελούνται περισσότερο, δεδομένου ότι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα χαμηλού κόστους, θυσιάζοντας την εθνική βιομηχανία και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου, με πλέον πρόσφατο το ψήφισμα του 2010, το παλαιό αίτημα για την ένδειξη της χώρας προέλευσης, καθώς και για τη διάθεση αυτής της πληροφορίας σχετικά με την προέλευση των διαφόρων προϊόντων, έχει αναβληθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Η παρούσα έκθεση εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά συνέπεια, προτείνει την κατάργηση των όρων αποδοχής των δικαιολογητικών καταγωγής για συγκεκριμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών. Ο κατάλογος των προϊόντων που καλύπτει είναι εκτεταμένος, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, το μετάξι, το μαλλί, το βαμβάκι, νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, ίνες συνθετικές ή τεχνητές, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, ειδικά υφάσματα, δαντέλες, είδη επίστρωσης και κεντήματα, πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ, καθώς και ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης.

Οι επιπτώσεις της ελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι ευρέως γνωστές σε χώρες όπως η Πορτογαλία, με την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές και των ειδικών ρητρών διασφάλισης.

Αυτή η πρόταση, η οποία εναρμονίζεται με προηγούμενα μέτρα, επιδιώκει να ευνοήσει ακόμα περισσότερο τους μεγάλους ευρωπαίους εισαγωγείς, που είναι εκείνοι που ωφελούνται περισσότερο, δεδομένου ότι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα χαμηλού κόστους, θυσιάζοντας την εθνική βιομηχανία και χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου, με πλέον πρόσφατο το ψήφισμα του 2010, το παλαιό αίτημα για την ένδειξη της χώρας προέλευσης, καθώς και για τη διάθεση αυτής της πληροφορίας σχετικά με την προέλευση των διαφόρων προϊόντων, έχει, προς μεγάλη μας λύπη, αναβληθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Η Επιτροπή αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενοποίησης του καθεστώτος εισαγωγών, εναρμονίζοντας τους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα. Αυτό θα βελτιώσει τη γενική συνοχή του νομοθετικού περιβάλλοντος στον συγκεκριμένο τομέα. Το νομικό μέσο που πρόκειται να καταργηθεί αφορά τους όρους αποδοχής των δικαιολογητικών καταγωγής για συγκεκριμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών. Κατά την άποψή μου, ο στόχος πρεπει να συνίστατα στην εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρόληψη της διατάραξης της αγοράς εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης των εισαγωγών από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, για παράδειγμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα αυτό το έγγραφο, διότι η πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1541/98 και τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 καθοδηγείται από τη δέσμευση στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, και τη δημιουργία ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, που υπάγονται στο τμήμα XI της συνδυασμένης ονοματολογίας. Επιπλέον, στόχος της Επιτροπής είναι η ενίσχυση της ενοποίησης του καθεστώτος εισαγωγών ευθυγραμμίζοντας τους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει τη γενική συνοχή του νομοθετικού περιβάλλοντος στον συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής, η διαχείριση των πολύ περιορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής, τα οποία εφαρμόζει η Ένωση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, μπορεί να γίνεται χωρίς να επιβάλλεται η υπερβολική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό συμβάλλει επίσης στην πρόληψη του προβλήματος στρεβλώσεων στην αγορά, οι οποίες θα οφείλονταν στις αυξημένες εισαγωγές συγκεκριμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ εάν δεν τηρούνταν οι επιτρεπόμενες ποσοστώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, η οποία καθοδηγείται από τη δέσμευση στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και τη δημιουργία ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς.(IT) Υποστηρίξαμε σθεναρά αυτήν την έκθεση, ενόψει της δέσμευσης στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός βελτιωμένου, σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών μέτρων εμπορικής πολιτικής στον τομέα της κλωστοϋφαντουργία, μπορεί να γίνεται χωρίς να επιβάλλεται η υπερβολική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Για να συνεχιστεί ο έλεγχος των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται στους εναπομένοντες ποσοτικούς περιορισμούς και προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες δεν είναι ακόμα μέλη του ΠΟΕ, η ΕΕ θα βασίζεται πλέον σε άδειες εισαγωγής. Επιπλέον, όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων τα οποία εμπίπτουν στο τμήμα XI της συνδυασμένης ονοματολογίας που δεν υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς ως προς τις εισαγωγές και, κατά συνέπεια, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα προϊόντα αυτά εφαρμόζεται ένα σύστημα εκ των υστέρων στατιστικής επιτήρησης για την παρακολούθηση των επιπτώσεών τους στην ενιαία αγορά. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, επιπλέον των προαναφερθέντων ελεγκτικών μηχανισμών, είναι υποχρεωτική, από το 2010 και εξής, η ένδειξη της χώρας προέλευσης ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την προέλευσή τους. Πρέπει πλέον να επιδιώξουμε την ενίσχυση της ενοποίησης του καθεστώτος εισαγωγών ευθυγραμμίζοντας τους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει τη γενική συνοχή του νομοθετικού περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς.(PT) Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κομίζει την αίσθηση ότι η ένδειξη «Made in» είναι απαραίτητη για τη διαφάνεια της αγοράς και την αποσαφήνιση για τους καταναλωτές της προέλευσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η οικονομία της ΕΕ μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία. Μπορούμε να έχουμε θεμιτό ανταγωνισμό μόνο εφόσον η παγκόσμια οικονομία λειτουργεί σύμφωνα με σαφείς κανόνες για τους παραγωγούς, τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα κοινά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι η κωδικοποίηση των υφιστάμενων νομοθετικών κειμένων σχετικά με ενδείξεις ή επισημάνσεις ταυτοποίησης της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα προϊόν διατροφής. Είναι λυπηρό, ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατή η παρακολούθηση της διαδρομής του προϊόντος από την πηγή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Δεδομένου ότι η έκθεση αφορά πρόταση της Επιτροπής που στοχεύει στην απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δημιουργία ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς.(IT) Ψήφισα κατά της παρούσας έκθεσης, διότι στηρίζεται σε αβάσιμες προτάσεις και αόριστες μελλοντικές υποθέσεις.

Από τη μία πλευρά, υποστηρίζει ότι τα δικαιολογητικά καταγωγής είναι άχρηστα, δηλώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προστατευθεί βάσει ενός συστήματος εκ των υστέρων στατιστικής επιτήρησης. Ωστόσο, δεν αναφέρει, για παράδειγμα, ότι ο «εκσυγχρονισμένος κοινοτικός τελωνειακός κώδικας» κάθε άλλο παρά πλήρως λειτουργικός είναι και εξακολουθεί να παρουσιάζει εμφανή κενά, ιδιαίτερα όσον αφορά την ολοκληρωμένη μηχανογράφηση του συστήματος, η οποία συνιστά εξαιρετικά αναγκαίο μέτρο.

Ταυτόχρονα, η έκθεση δηλώνει ρητά ότι η εφαρμογή της έκθεσης Muscardini σχετικά με την ένδειξη προέλευσης «Made in» –την οποία, παρεμπιπτόντως, υποστηρίξαμε σθεναρά– θα χρησιμεύσει στην προστασία της ένδειξης προέλευσης. Λοιπόν, χαίρομαι που ο εισηγητής εκφράζει αυτήν τη βεβαιότητα, αλλά, προς το παρόν, ο κανονισμός σχετικά με την ένδειξη προέλευσης εξακολουθεί να μην υφίσταται, και δεν γνωρίζουμε πραγματικά εάν, πότε ή πώς θα εγκριθεί.

Επομένως, επί της ουσίας, πιστεύω ότι αυτή η έκθεση αποτελεί ένα επικίνδυνο άλμα στο κενό, με σοβαρές επιπτώσεις, ως συνήθως, για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να κακομεταχειρίζεται ενόψει της γενικής αδιαφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), γραπτώς.(IT) Η έγκριση της πρότασης του κ. Zahradil άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση σχετικά με τη σημασία της ένδειξης προέλευσης για προϊόντα από τρίτες χώρες, ως ένα μέτρο που επιδιώκει την εφαρμογή μιας εμπορικής πολιτικής, η οποία μπορεί να αποτρέψει διαταράξεις της αγοράς λόγω της αύξησης ξένων εισαγωγών, και να αποσαφηνίσει το σύνθετο νομοθετικό περιβάλλον που καθιστά σήμερα δύσκολη την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, τάσσομαι υπέρ της θέσπισης ενός κανονισμού που ενισχύει την ενοποίηση των κανόνων σχετικά με τις ευρωπαϊκές εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ευθυγραμμίζοντάς τους με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη το γεγονός ότι, ακόμα και αν χρησιμοποιούμε εκ των προτέρων και των υστέρων ελεγκτικούς μηχανισμούς για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των εισαγωγών από τρίτες χώρες στην ευρωπαϊκή αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κατορθώσει ακόμα να θέσει σε εφαρμογή έναν ελεγκτικό μηχανισμό με βάση την εύλογη και σημαντική ενημέρωση των καταναλωτών, όπως η ενημέρωση που παρέχεται από την ένδειξη προέλευσης. Ελπίζω ότι και το Συμβούλιο, επίσης, θα καταλήξει σύντομα σε θετικό αποτέλεσμα σχετικά με τα αποφασιστικά μέτρα που έχει λάβει το παρόν Κοινοβούλιο για τη διασφάλιση του εντοπισμού της προέλευσης και της επαρκούς ενημέρωσης σχετικά με τα προϊόντα. Αυτά τα μέτρα θα διασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα λαμβάνουν κατάλληλη, αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα της αγοράς και θα είναι σε θέση να εκτιμούν τη μοναδικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών. Ψήφισα υπέρ με επιφυλάξεις, αλλά το έπραξα επειδή, σε γενικές γραμμές, είναι θετική και σύμφωνη με τη δέσμευση στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και τη δημιουργία ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, καθώς και με τον στόχο για την ενίσχυση της ενοποίησης του καθεστώτος εισαγωγών ευθυγραμμίζοντας τους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει τη γενική συνοχή του νομοθετικού περιβάλλοντος στον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής για την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1541/98 σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών είναι η απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δημιουργία ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.

Οι απαιτήσεις περί παρουσίασης των δικαιολογητικών καταγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εισήχθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των μέτρων περιορισμού των εισαγωγών προς αποφυγή της διατάραξης της αγοράς εξαιτίας των εισαγωγών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ο αντίκτυπος και ο αριθμός των μέτρων που εφαρμόστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις εισαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων έχει μειωθεί σταδιακά κατά τα τελευταία χρόνια. Για την ακρίβεια, έχουν δημιουργηθεί ειδικές ρήτρες διασφάλισης για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ενώ έχουν αρθεί και ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές από κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Για τους προαναφερθέντες λόγους, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), γραπτώς. (EN) Έχω αναφερθεί σε αυτό το θέμα κατά το παρελθόν και ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι πιστεύω ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την κατασκευή των ρούχων που αγοράζουν. Ο κανονισμός αυτός θα επιτρέπει στους καταναλωτές να αποφεύγουν την αγορά προϊόντων που περιέχουν μη υφαντικά υλικά ζωικής προέλευσης, είτε για λόγους υγείας, δεοντολογίας είτε για άλλους λόγους. Στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού, για παράδειγμα, προβλέπεται σαφής σήμανση στις ταινίες των γιακάδων, ξεχωριστή από το υπόλοιπο ρούχο, επιτρέποντας στους καταναλωτές να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά τα ρούχα που αγοράζουν. Οι πάσχοντες από αλλεργίες, ειδικότερα, θα επωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτήν την πρόταση, διότι η γούνα είναι δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία τους και, χωρίς σωστή σήμανση, ενδέχεται να αγοράσουν ένα προϊόν που περιέχει αυτές τις υφαντικές ύλες χωρίς να το αντιληφθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς.(PT) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1541/98 αποσκοπούσε στη θέσπιση απαιτήσεων περί της παρουσίασης των δικαιολογητικών καταγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών στις εισαγωγές επί των οποίων εφαρμόζονται ποσοτικοί περιορισμοί. Λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν εν τω μεταξύ, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) του 2005 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, η άρση των πρώτων δικαιολογητικών καταγωγής προϊόντων φαίνεται δικαιολογημένη, και, επομένως, ψήφισα υπέρ της κατάργησης αυτού του κανονισμού. Σε γενικές γραμμές, στοχεύει στη μείωση της επιβάρυνσης στα προϊόντα όταν εισέρχονται στην ΕΕ, χωρίς να θυσιάζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών, επομένως είναι σημαντικό να διατηρηθούν εναλλακτικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί για τις εισαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς.(IT) Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον κ. Zahradil για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε. Η διαχείριση των πολύ περιορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής, τα οποία εφαρμόζει η Ένωση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, μπορεί να γίνεται χωρίς να επιβάλλεται η υπερβολική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, τα μέτρα ελέγχου των εισαγωγών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πρέπει να διατηρηθούν. Στην πραγματικότητα, για να συνεχιστεί ο έλεγχος των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται στους εναπομένοντες ποσοτικούς περιορισμούς και προέρχονται από τρίτες χώρες, όπως η Λευκορωσία και η Βόρεια Κορέα, οι οποίες δεν είναι ακόμα μέλη του ΠΟΕ, η ΕΕ βασίζεται πλέον σε άδειες εισαγωγής. Αυτό συμβάλλει στην πρόληψη του προβλήματος στρεβλώσεων στην αγορά το οποίο θα οφείλονταν στις αυξημένες εισαγωγές συγκεκριμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ εάν δεν τηρούνταν οι επιτρεπόμενες ποσοστώσεις.

Επιπλέον, όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων που δεν υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς ως προς τις εισαγωγές και, κατά συνέπεια, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα προϊόντα αυτά εφαρμόζεται ένα σύστημα εκ των υστέρων στατιστικής επιτήρησης για την παρακολούθηση των επιπτώσεών τους στην ενιαία αγορά. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι, το 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την έκθεση της κ. Muscardini σχετικά με την ένδειξη της χώρας προέλευσης ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες («Made in»), η οποία αφορά εξίσου τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπέρ. Στο πλαίσιο της καλύτερης νομοθετικής προσέγγισης, η Επιτροπή προτείνει να καταργηθεί ένας κανονισμός του Συμβουλίου του 1998, σύμφωνα με τον οποίο οι εισαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά καταγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης για τις τελωνειακές διαδικασίες της ΕΕ. Ο κανονισμός είχε νόημα εφόσον υπήρχαν ποσοτικοί περιορισμοί στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης δυνάμει της συμφωνίας πολυινών του ΠΟΕ. Η συμφωνία αυτή έληξε το 2005. Έως το 2008, είχαν λήξει εξίσου η συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, καθώς και όλα τα άλλα συστήματα επιτήρησης των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από την Κίνα. Οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τη Λευκορωσία και τη Βόρεια Κορέα, οι οποίες δεν είναι ακόμα μέλη του ΠΟΕ, εξακολουθούν να υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς. Το σύστημα των αδειών εισαγωγής παραμένει σε ισχύ για τον έλεγχο αυτών των εισαγωγών, οι οποίες όμως δεν δημιουργούν προβλήματα σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς της ΕΕ.

Αυτό το σύστημα κρίνεται επαρκές. Σε γενικές γραμμές, το Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ ενός νέου συστήματος σήμανσης «Made in», το οποίο είναι επί του παρόντος μια «Ωραία Κοιμωμένη» μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης το 2010. Το συγκεκριμένο σύστημα θα παρείχε πολύ καλύτερες δυνατότητες ελέγχου –αλλά και ενημέρωσης των καταναλωτών– από ό,τι οι παλαιοί κανονισμοί για τα δικαιολογητικά καταγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι συμφωνώ με το πνεύμα που την διέπει, ήτοι την απλοποίηση και εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, προκειμένου να ευνοηθεί το εμπόριο με τρίτες χώρες. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι η διαχείριση των περιορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής, τα οποία εφαρμόζει η ΕΕ στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, μπορεί να γίνεται χωρίς να επιβάλλεται η υπερβολική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Εξάλλου, οι άδειες εισαγωγής, τα συστήματα εκ των υστέρων στατιστικής επιτήρησης, και οι απαιτήσεις ενιαίων διοικητικών εγγράφων διασφαλίζουν ήδη τον αποτελεσματικό έλεγχο των εισαγωγών στην Ένωση. Για να συμπληρωθεί η εικόνα, ωστόσο, προσβλέπω στη στιγμή που θα τεθεί πλήρως σε ισχύ η έκθεση Muscardini, διότι θα επιτρέψει στους ευρωπαίους καταναλωτές να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για την προέλευση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, από τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς.(IT) Η νομοθεσία που καταργείται εν προκειμένω αφορά τους όρους αποδοχής των δικαιολογητικών καταγωγής για συγκεκριμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών, η οποία προέβλεπε συγκεκριμένες απαιτήσεις με την εφαρμογή ποσοτικών περιορισμών. Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η διαχείριση των μέτρων εμπορικής πολιτικής, τα οποία εφαρμόζει η ΕΕ στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, μπορεί να γίνεται χωρίς να επιβάλλεται η υπερβολική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Κατά την άποψή μας, είναι προς το συμφέρον τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων να διασφαλιστεί ότι οιαδήποτε επιβάρυνση επιβάλλεται στους εισαγωγείς προϊόντων από τρίτες χώρες εξυπηρετεί τον έλεγχο και τον περιορισμό των εν λόγων προϊόντων.

Προπαντός, όμως, ανησυχούμε για το γεγονός ότι πρόκειται να καταργήσουμε κανονισμούς που είναι χρήσιμοι για τον τελωνειακό έλεγχο απουσία οιασδήποτε προόδου για τον κανονισμό σχετικά με τη σήμανση προέλευσης «Made in», ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος σε στασιμότητα στην Επιτροπή, εξαιτίας της σκόπιμης κωλυσιεργίας του Συμβουλίου. Θα ήθελα εξίσου να επισημάνω ότι το Συμβούλιο άσκησε βέτο στις σημάνσεις προέλευσης σε σχέση με το ad hoc μέτρο για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και προσπαθεί να κάνει το ίδιο σε σχέση με την υποχρεωτική ένδειξη του τόπου προέλευσης στις ετικέτες των τροφίμων.

Ψηφίσαμε κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής απλοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς.(PT) Το 1998, η ΕΕ θέσπισε την απαίτηση να υποβάλλουν οι εισαγωγείς δικαιολογητικά καταγωγής για τα προϊόντα που υπάγονται στο τμήμα XI της συνδυασμένης ονοματολογίας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3090/93, και τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε τρίτες χώρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι, το 2005, οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής από κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ήταν κανονισμοί, ενώ η ισχύς των κανονισμών για το ίδιο είδος προϊόντων καταγωγής από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έληξε στα τέλη του 2008.

Ενόψει αυτού του γεγονότος, υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, διότι πιστεύω ότι σηματοδοτεί ένα θετικό βήμα στον σχεδιασμό ενός σαφέστερου και απλούστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εισαγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών υπόδησης που προέρχονται από τρίτες χώρες για τις οποίες εξακολουθούν να επιβάλλονται ποσοτικοί περιορισμοί επειδή δεν είναι μέλη του ΠΟΕ. Πιστεύω επίσης ότι οι τελωνειακές αρχές συμβάλλουν δραστικά στον αποτελεσματικό έλεγχο των εισαγωγών προϊόντων αυτού του είδους, παρακολουθώντας αποτελεσματικά τον αντίκτυπό τους στο οικονομικό κλίμα της ΕΕ και, κατ’ επέκταση, στην οικονομία κάθε κράτους μέλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς.(DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η αναδιατύπωση της νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα επιδιώκει την απλοποίηση και τυποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διατυπώσεων, προβλέποντας, ταυτόχρονα, κατάλληλα μέσα για τη διαχείριση της διατάραξης της αγοράς λόγω της σημαντικής αύξησης των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Τέλος, οι νέες ρυθμίσεις λαμβάνουν υπόψη τις εκκλήσεις που έχει απευθύνει μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

 
  
  

Σύσταση: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω υπέρ της συμμετοχής της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), διότι το ΕΚΠΝΤ είναι ανοικτό στη συμμετοχή οιασδήποτε τρίτης χώρας, ειδικότερα δε εεάν ληφθεί υπόψη ότι η Κροατία αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η άμεση συμμετοχή της είναι εξαιρετικά σημαντική.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Ζητώντας να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), η Δημοκρατία της Κροατίας απέδειξε ότι συμμερίζεται το ενδιαφέρον της ΕΕ και των κρατών μελών της για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Κέντρου, του οποίου κύρια αρμοδιότητα είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο υπερψήφισα την έκθεση της συναδέλφου μας, της κ. Serracchiani για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας διαδραματίζει καίριο ρόλο σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, την προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Η πληροφόρηση αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των τρόπων μείωσης αυτής, καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών. Η Δημοκρατία της Κροατίας ζήτησε να συμμετέχει στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας το 2005. Η Δημοκρατία της Κροατίας αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Στην Κροατία κατάσχονται σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που συνδέεται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές. Υποστήριξα την παρούσα συμφωνία και τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, η οποία θα επιτρέψει να παρέχεται πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση από την Κροατία σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συνέπειες αυτών ενώ παράλληλα, η Δημοκρατία της Κροατίας θα μπορεί να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά τις βέλτιστες πρακτικές για την κατανόηση της φύσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς.(PT) Τα ναρκωτικά αποτελούν σήμερα μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες της κοινωνίας μας. Πρόκειται για ένα κοινωνικά και πολιτιστικά σύνθετο και έντονο πρόβλημα το οποίο αλλάζει συνεχώς και προσλαμβάνει νέες μορφές με τη χρήση νέων ουσιών και νέων ομάδων καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) ιδρύθηκε το 1993 και κύρια αρμοδιότητά του είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Η πληροφόρηση αυτή είναι καίρια καθώς αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των τρόπων μείωσης αυτής, καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών.

Η Κροατία αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρώπη να παρέχει η Κροατία πληροφορίες σχετικά με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και σχετικά με τις συνέπειές τους. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να μπορεί η χώρα αυτή να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά τις βέλτιστες πρακτικές. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ψηφίζω υπέρ της σύστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς.(BG) Υποστηρίζω το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας επειδή ο αριθμός των νεκρών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος μειώνεται για όλα τα ναρκωτικά εκτός από την ηρωίνη, και σημειώνεται γενικότερη πρόοδος στη μάχη κατά της χρήσης ναρκωτικών. Η Δημοκρατία της Κροατίας θα μπορεί να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά τις βέλτιστες πρακτικές για την κατανόηση της φύσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Serracchiani σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας επειδή θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μια ιδιαίτερη ωφέλιμη ανταλλαγή και για τα δύο μέρη. Από τη μία πλευρά, η συμμετοχή της Κροατίας στο Κέντρο Παρακολούθησης θα παρείχε καθοριστικής σημασίας πραγματική πληροφόρηση η οποία θα υποστήριζε τη δέσμευσή μας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, δεδομένου ότι η Κροατία είναι μία από τις κύριες οδούς διαμετακόμισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση· από την άλλη πλευρά, η Κροατία θα πρέπει να αξιοποιήσει βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να αντιμετωπίσει και να καταπολεμήσει το πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης επειδή συμφωνώ με την άποψη ότι η συμμετοχή της Κροατίας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι καίρια για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών, τόσο στην ίδια την Κροατία όσο και σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως παράκτιο κράτος στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, η Κροατία χρησιμοποιείται ως οδός διαμετακόμισης στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παράσχει η ΕΕ την απαραίτητη συνδρομή στα εθνικά θεσμικά όργανα της Κροατίας για την καταπολέμηση ενός φαινομένου που συνιστά ιδιαίτερη απειλή για την υγεία και την κοινωνική σταθερότητα. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Κροατία θα συμμετέχει στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου , θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ και θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ΕΚΠΝΤ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς.(RO) Η Δημοκρατία της Κροατίας αποτελεί σημαντική οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Αυτό αποδεικνύεται από τις σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης που κατάσχονται σε μεγάλη κλίμακα και συνδέονται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) στην Κροατία δεν έχει διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη χρήση παράνομων ναρκωτικών στο σύνολο του πληθυσμού. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία για θανάτους από ναρκωτικά είναι του 2008 και περιλαμβάνουν 87 καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Οι ποσότητες των ναρκωτικών που κατάσχονται αυξάνονται σταθερά. Η εκπαίδευση των αστυνομικών και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού συνεχίζονται. Ωστόσο, πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά τα αποτελέσματα της έρευνας και της δίωξης εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Η συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ αποτελεί, υπό αυτές τις συνθήκες, μια θετική εξέλιξη για ολόκληρη την Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή της Κροατίας στο πρόγραμμα εργασιών του ΕΚΠΝΤ απαιτεί τη διασύνδεσή της με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία και την ανταλλαγή δεδομένων με το ΕΚΠΝΤ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για το σημαντικό έργο που επιτελεί για τη μείωση της ποσότητας των ναρκωτικών και των σχετικών φαινομένων στην Ευρώπη. Συμφωνώ με τη συμμετοχή της Κροατίας στις δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ δεδομένου ότι η χώρα αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών λόγω της στρατηγικής της τοποθεσίας, και θεωρώ ότι η έγκριση του ευρωπαϊκού προγράμματος θα οδηγήσει στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής ειρήνης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς.(PT) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) διαδραματίζει καίριο ρόλο σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία εμπλουτίζοντας την αποθήκη αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποτελεί μια βάση για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των τρόπων μείωσης αυτής, καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών. Όποια τρίτη χώρα συμμερίζεται το ενδιαφέρον της Ένωσης και των κρατών μελών της για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια. Η Κροατία υπέβαλε αίτηση το 2005 και οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το 2009. Είναι σημαντικό να εγκριθεί η παρούσα συμφωνία καθώς η Κροατία αποτελεί μία από τις οδούς διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών προς την ΕΕ, και, ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό η χώρα αυτή να συμμετάσχει στις εργασίες του ΕΚΠΝΤ το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι η προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ προβλέπεται για το τέλος του 2012 ή τις αρχές του 2013. Η Κροατία θα διαθέτει σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ΕΚΠΝΤ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης και των εθνικών νομοθεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Το φαινόμενο της τοξικομανίας, ιδίως στην αγορά των ναρκωτικών αποτελεί μια παγκόσμια απειλή και ένα φοβερό εμπόδιο που είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί λόγων των συνεχών του μετατοπίσεων και αλλαγών. Η φύση της εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι πολύ σημαντική σε αυτόν τον τομέα, καθώς επιτρέπει στα επιμέρους κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια διεθνή βάση γνώσης και πληροφοριών. Η πληροφόρηση είναι κρίσιμη για την ανάλυση και τη δημιουργία στρατηγικών προκειμένου για τη μείωση και την καταπολέμηση της ύπαρξης των αγορών των ναρκωτικών και της τοξικομανίας. Η Κροατία εξέφρασε την επιθυμία της να συνεργαστεί με την ΕΕ για το κρίσιμο αυτό ζήτημα το 2005, και έφθασε πλέον η στιγμή να εκπληρωθεί αυτήν της η επιθυμία μέσω της συμπερίληψής της στις εργασίες του ΕΚΠΝΤ, το οποίο έχει έδρα τη Λισαβόνα. Η πρόταση που προβλέπεται στην έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κροατίας στο ΕΚΠΝΤ και στην ΕΕ είναι πολύ θετική. Ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης καθώς πιστεύω ότι ο δεσμός αυτός μεταξύ της Κροατίας και της ΕΕ θα συμβάλει, αφενός, σε μια πιο αποτελεσματική μάχη κατά του φαινομένου των ναρκωτικών και της τοξικομανίας, και αφετέρου, στη δημιουργία μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ της ΕΕ και της Κροατίας, η οποία είναι μια υποψήφια προς ένταξη χώρα και σύντομα θα γίνει –έτσι πιστεύω τουλάχιστον– πλήρες κράτος μέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.(FR) Κύρια αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Το ΕΚΠΝΤ είναι ουσιαστικά ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών που συμμερίζονται τα ενδιαφέροντα της ΕΕ. Η Κροατία ζήτησε να συμμετέχει σε αυτό το 2005. Επίσης, θα αποτελεί πλέον μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία.

Όπως το βλέπω, η παρούσα έκθεση αποτυπώνει επίσης την ανάγκη βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών Οργανισμών, και την ανάγκη μιας πιο ομαλής προετοιμασίας της μελλοντικής ένταξης της Κροατίας σε σύγκριση με τη «μεγάλη» διεύρυνση του 2004 και 2007, όταν εντάχθηκαν στην ΕΕ οι χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τη συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) καθώς θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα δεδομένου ότι η Κροατία αναμένεται να ενταχθεί στην ΕΕ σύντομα, αλλά και επειδή η κατανάλωση και η διακίνηση παράνομων ναρκωτικών είναι παγκόσμια φαινόμενα με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) έχει στόχο να συγκεντρώνει δεδομένα για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, προκειμένου να αναλύονται οι μεταβολές στην κατανάλωση των ναρκωτικών μεταξύ του πληθυσμού και να εξετάζεται η προώθηση των πολιτικών και δράσεων που αποβλέπουν στη μείωση της κατανάλωσης. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ΕΚΠΝΤ είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών και ότι η Κροατία επιθυμεί να συμμετάσχει από το 2005, και δεδομένου ότι η χώρα αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης, και ότι κατάσχονται σημαντικές ποσότητες, ειδικά κοκαΐνης, στη χώρα αυτή, θεωρώ ότι η συμμετοχή της Κροατίας στο ΕΚΠΝΤ είναι ένα σημαντικό βήμα. Ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ της απόφασης για τη σύναψη, εξ ονόματος της ΕΕ, μιας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς.(PT) Η παρούσα σύσταση, η οποία εκπονήθηκε από την κ. Serracchiani και βασίζεται στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας αφορά το ενδιαφέρον της Κροατίας να σφυρηλατήσει έναν δεσμό με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Δεδομένου ότι η Κροατία είναι μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών στην ΕΕ, όπου πραγματοποιούνται σημαντικές κατασχέσεις παράνομων παραισθησιογόνων προϊόντων –όπως π.χ. κάνναβη, ηρωίνη, έκσταση και αμφεταμίνες–· ότι η κροατική κυβέρνηση έχει εγκρίνει ένα εθνικό πρόγραμμα για την πρόληψη των ναρκωτικών στη νεολαία· ότι η χώρα έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στην ΕΕ και η ένταξή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2013, υποστηρίζω τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κροατίας ώστε η τελευταία να σφυρηλατήσει δεσμούς με το ΕΚΠΝΤ που εδρεύει στη Λισαβόνα.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην παγκόσμια κατάσταση σχετικά με την παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών είναι ανησυχητικές. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για το 2009 επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με τα ναρκωτικά όπως η κοκαΐνη, η ηρωίνη, και τα νέα συνθετικά ναρκωτικά, και ότι εν προκειμένω παρατηρούνται υψηλά επίπεδα κατανάλωσης και μια ανοδική σπειροειδής τάση. Μια σειρά από παράγοντες συνδέονται με την αύξηση αυτή η οποία δεν είναι άσχετη με την εμβάθυνση της κρίσης του καπιταλισμού και τις κοινωνικές της επιπτώσεις σε πολλές χώρες. Η παρούσα έκθεση υποστηρίζει τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της δεύτερης στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ).

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία ένταξης της χώρας αυτής στην ΕΕ, την εξέλιξή της και την τελική της έκβαση, προτείνεται η συμμετοχή της στο ΕΚΠΝΤ, δεδομένου ότι καταβάλλει προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και της δίωξης των εγκλημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά, δεδομένου ότι η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Είναι σημαντικό η πρόσβαση της Κροατίας στο ΕΚΠΝΤ, την οποία υποστηρίζουμε, να μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να εντείνουμε τον αγώνα μας κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Εγκρίνοντας την παρούσα έκθεση, το Κοινοβούλιο παρείχε τη στήριξή του στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της δεύτερης στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ).

Αν και όπως αναφέρει η εισηγήτρια, η ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ προβλέπεται επί του παρόντος για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 ή τις αρχές του 2013, η συμμετοχή της στο ΕΚΠΝΤ θα μπορούσε να γίνει δεκτή δεδομένου ότι η χώρα καταβάλλει μια σημαντική προσπάθεια για την έρευνα και τη δίωξη των εγκλημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά, δεδομένου ότι η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ.

Γνωρίζουμε ότι οι εξελίξεις στην παγκόσμια κατάσταση σχετικά με την παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών είναι ανησυχητικές. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην έκθεση του ΕΚΠΝΤ για το 2009, διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ιδίως σε σχέση με τα ναρκωτικά όπως η κοκαΐνη και η ηρωίνη, και με νέα συνθετικά ναρκωτικά, ενώ παρατηρούνται συνεχώς υψηλά επίπεδα κατανάλωσης και μια ανοδική σπειροειδής τάση σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό.

Ευχόμαστε η απόφαση αυτή να μας βοηθήσει να εντείνουμε τον αγώνα μας κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Η Κροατία απλώνεται σε μια οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Στην Κροατία κατάσχονται σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που συνδέεται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές. Η χρήση και διακίνηση παράνομων ναρκωτικών αποτελούν παγκόσμια φαινόμενα τα οποία απειλούν την υγεία και την κοινωνική σταθερότητα. Ως εκ τούτου, επικροτώ τη συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, κυρίως για τους σκοπούς της εκπαίδευσης στον συγκεκριμένο τομέα και της πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών και άλλων ουσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Καθώς η Κροατία θα είναι ένας σημαντικός εταίρος για τις μελλοντικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, και καθώς αποτελεί μια κομβική χώρα διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών, επικροτούμε τη συμμετοχή αυτής της υποψήφιας χώρας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να συνεδριάζουμε και να συνεργαζόμαστε με κροάτες εμπειρογνώμονες του τομέα προκειμένου να καταπολεμήσουμε αυτό το θλιβερό πρόβλημα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τάσσομαι υπέρ της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς.(FR) Ως σκιώδης εισηγήτρια του φακέλου αυτού, ψήφισα ανεπιφύλακτα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος και της παρούσας συμφωνίας η οποία επιτρέπει στην Κροατία να συμμετέχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX). Ως εκ τούτου, υποστηρίζω πλήρως τη συμμετοχή της Κροατίας ώστε η χώρα αυτή να μπορέσει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση αυτού του προβλήματος, του οποίου η κλίμακα και τα καταστροφικά αποτελέσματα αυξάνονται επικίνδυνα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που καταρτίστηκαν από το Κέντρο, 75 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν ήδη δοκιμάσει κάνναβη και 14 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν ήδη δοκιμάσει κοκαΐνη τουλάχιστον μία φορά. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Επομένως, η παρούσα συμφωνία όχι μόνο θα καταστήσει δυνατό να παρέχεται πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση από την Κροατία σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συνέπειες αυτών, αλλά θα επιτρέψει επίσης στην Κροατία, μέσω αυτών των ανταλλαγών πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, να κατανοήσει τη φύση αυτού του φαινομένου και να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Τάχθηκα υπέρ της παρούσας έκθεσης επειδή, ως γνωστόν, κύρια αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Η πληροφόρηση αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των τρόπων μείωσης αυτής, καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών. Ορίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) θα είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών οι οποίες συμμερίζονται το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Κέντρου. Η Δημοκρατία της Κροατίας ζήτησε να συμμετέχει στις δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ το 2005. Η Δημοκρατία της Κροατίας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου και θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον κανονισμό, θα διαθέτει σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του Κέντρου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης και των εθνικών νομοθεσιών. Η Δημοκρατία της Κροατίας θα συνεισφέρει οικονομικά στην ΕΕ για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής της και θα συμμετέχει επίσης στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου μέχρις ότου καταστεί μέλος της Ένωσης. Από την πλευρά του, το ΕΚΠΝΤ θα αντιμετωπίζει τη Δημοκρατία της Κροατίας ως ένα υφιστάμενο κράτος μέλος, επιφυλάσσοντάς της ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και τις διατάξεις περί προσωπικού.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Η τοξικομανία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η Κροατία, όπως και άλλες χώρες, πρέπει να αντιμετωπίσει την τοξικομανία και έχει πολύ σκληρή νομοθεσία στον τομέα αυτόν. Προληπτικό έργο επιτελείται κυρίως στα σχολεία, επειδή η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα είναι η πιο ευάλωτη στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Η Κροατία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ έχει καθήκον να προσαρμόσει το νομικό της σύστημα στο σύστημα που ισχύει στις χώρες της Ένωσης. Νομίζω ότι η συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι εξαιρετικά σημαντική, κυρίως επειδή η Κροατία είναι οδός διαμετακόμισης. Παράνομες ουσίες διακινούνται μέσω της Κροατίας από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Η συμμετοχή στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας θα βοηθήσει να ενσωματωθεί στην Κροατία η εξαιρετικά σημαντική πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Με την ψήφο μου σήμερα, υποστήριξα τη σύσταση για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Για την ακρίβεια, η Δημοκρατία της Κροατίας θα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου σχετικά με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία. Κύρια αρμοδιότητα του Κέντρου είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, προκειμένου να προετοιμάζονται και να δημοσιοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες. Το ζήτημα είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικό, τόσο για τον εμφανή αντίκτυπό του στην προστασία της υγείας όσο και για την καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αγορά ναρκωτικών. Πιο συγκεκριμένα, η Κροατία είναι μία από τις οδούς θαλάσσιας διαμετακόμισης που χρησιμοποιείται συχνά από το οργανωμένο έγκλημα για την εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Για εμάς, το γεγονός αυτό είναι πιο ανησυχητικό εάν αναλογιστούμε ότι η Κροατία θα είναι η επόμενη υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα. Ως εκ τούτου, εύχομαι η συμμετοχή της Κροατίας στο πρόγραμμα εργασίας να αποδειχθεί όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Το παρόν σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι σημαντικό για την Κροατία επειδή η Κροατία αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διακίνηση ναρκωτικών, η οποία δεν αποτελεί μόνο απειλή για την Κροατία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό η Κροατία να συνδεθεί και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και να συμμετάσχει ενεργά και άμεσα στην ανταλλαγή δεδομένων με το ΕΚΠΝΤ. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων συμβάλλει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την ανάλυση της ζήτησης των ναρκωτικών και των δευτερευουσών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και είναι πολύ σημαντική για τη δημοσιοποίηση ορθών, αντικειμενικών πληροφοριών που μπορούν να συγκριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Επικροτώ την παρούσα συμφωνία και τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Η παράνομη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν παγκόσμια φαινόμενα τα οποία απειλούν την υγεία και την κοινωνική σταθερότητα. Σύμφωνα με τις στατιστικές, ένας στους τρεις νέους Ευρωπαίους έχει δοκιμάσει κάποιο παράνομο ναρκωτικό και τουλάχιστον ένας στους τέσσερις πολίτες πεθαίνει από υπερβολική δόση κάθε ώρα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντικό να παρέχεται πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση από την Κροατία σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συνέπειες αυτών ενώ παράλληλα η Δημοκρατία της Κροατίας μπορεί να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά τις βέλτιστες πρακτικές για την κατανόηση της φύσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Το πρόβλημα των ναρκωτικών που συζητούμε τώρα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και ένα ιστορικό πρόβλημα. Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών υπερβαίνει, και ανέκαθεν υπερέβαινε, τα σύνορα οποιασδήποτε χώρας. Κατά την άποψή μου, η καθιέρωση μιας υψηλής ποιότητας διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του αγώνα κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά –κυρίως- σε διεθνές επίπεδο, θα αποτελούσε έναν τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του αγώνα κατά αυτού του είδους του εμπορίου.

Ως γιατρός, θα ήθελα επίσης να πω ότι η τοξικομανία μπορεί να έχει εξαιρετικά σοβαρές και ανεπανόρθωτες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Για τον λόγο αυτόν τάσσομαι υπέρ μιας αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών ή των πρόδρομων ουσιών τους και, παράλληλα, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη για πρόληψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Η παράνομη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν παγκόσμια προβλήματα τα οποία απειλούν την υγεία και την κοινωνική σταθερότητα. Η Δημοκρατία της Κροατίας αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Επίσης, τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των θανάτων στη χώρα που συνδέονται με τα ναρκωτικά αυξάνεται σταθερά. Παρά τη συνεχή εκπαίδευση των αστυνομικών και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, τα αποτελέσματα των ερευνών και των διώξεων των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά. Η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Είμαστε ασφαλώς υπέρ της έγκρισης του εθνικού προγράμματος για την πρόληψη των ναρκωτικών στη νεολαία με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων προγραμμάτων από την πλευρά της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, εγκρίνουμε τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Καθώς πρόκειται για μια υποψήφια προς ένταξη χώρα που θα προσχωρήσει σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ίδια να παρέχει στα κράτη μέλη αναλυτική και αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών και την τοξικομανία, καθώς επίσης και για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η μάστιγα των ναρκωτικών συνεχίζει να εμπνέει ανησυχία σε ολόκληρη την ΕΕ. Όσες περισσότερες χώρες βοηθούν στην καταπολέμησή της, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες επιτυχίας. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας είναι καλοδεχούμενη. Η Κροατία όμως οφείλει να εντείνει τη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην επικράτειά της καθώς η χώρα αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Κύρια αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών.

Ως εκ τούτου, η Δημοκρατία της Κροατίας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου, θα διαθέτει σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ΕΚΠΝΤ. Η Δημοκρατία της Κροατίας αποτελεί μια οδό διαμετακόμισης για τα ναρκωτικά που έρχονται από τις χώρες παραγωγής ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ.

Ωστόσο, το 2010 ενέκρινε ένα πρόγραμμα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, καθώς επίσης και ένα πρόγραμμα για την πρόληψη των ναρκωτικών στη νεολαία. Επίσης, συνεχίστηκε η εκπαίδευση των αστυνομικών και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

Συμμετέχοντας στο ΕΚΠΝΤ και ανταλλάσσοντας πληροφορίες, η Κροατία θα μπορέσει να κατανοήσει το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει καλύτερα. Η συμμετοχή της αποτελεί επίσης μια ενθαρρυντική ένδειξη σε σχέση με την επικείμενη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Ως γνωστό, το Κέντρο εργάζεται κυρίως με φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών, τα οποία έτσι βοηθούν στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και την παροχή πληροφοριών στο ευρύτερο κοινό. Στην παρούσα φάση, δίνεται κυρίως προσοχή στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την περίοδο 2009-2012, το οποίο έχει στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πλαίσιο του αγώνα κατά των απαράδεκτων συνεπειών της τοξικομανίας. Θα ήθελα να δω το Κέντρο να δραστηριοποιείται όχι μόνο για τις συνέπειες αλλά και για τις αιτίες της τοξικομανίας, επιλύοντας έτσι το πρόβλημα σε πρώιμο στάδιο. Ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πέρα από τα σύνορά της, για να μειωθεί η χρήση και η ζήτηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας αυστηρά προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση των φαινομένων που συνδέονται με την αγορά των ναρκωτικών. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να αποκτηθούν ακριβή στοιχεία και πληροφορίες για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία επειδή αυτά τα φαινόμενα είναι παγκόσμια και αποτελούν απειλή για την υγεία, την ασφάλεια και την κοινωνική ευημερία όλων μας. Υποστηρίζω τη συμμετοχή της Κροατίας στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Η Κροατία προσβλέπει στην πλήρη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κροατία αποτελεί οδό διαμετακόμισης μέσω της οποίας διακινούνται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με κατεύθυνση άλλες χώρες. Χαίρομαι που η Κροατία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της διακίνησης, της χρήσης και εμπορίου παράνομων ναρκωτικών. Ωστόσο, η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχεται πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συνέπειες αυτών. Επίσης, με τον τρόπο αυτόν διαμορφώνεται ένα ιδανικό πλαίσιο εντός του οποίου η Κροατία θα μπορεί να αποκτά πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ τη συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Κύρια αρμοδιότητα του ΕΚΠΝΤ είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Η πληροφόρηση αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των τρόπων μείωσης αυτής, καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών. Πράγματι, η Κροατία, όπως και ορισμένες άλλες χώρες αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Στην Κροατία κατάσχονται σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που συνδέεται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές. Με την έγκριση της παρούσας έκθεσης, η Κροατία θα αρχίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα εργασιών του ΕΚΠΝΤ και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ΕΚΠΝΤ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης και των εθνικών νομοθεσιών. Η συμφωνία προβλέπει οικονομική συνεισφορά στην Ένωση για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Το ΕΚΠΝΤ είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας που ιδρύθηκε το 1993 με κύρια αρμοδιότητα τη συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, την προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Η πληροφόρηση που παρέχεται από το Κέντρο αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών που εισέρχονται στην ΕΕ καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών προκειμένου να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση για την καταπολέμηση αυτών των προβλημάτων. Το Κέντρο είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών οι οποίες συμμερίζονται το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Κέντρου. Η Κροατία ζήτησε να συμμετέχει στις δράσεις του Κέντρου το 2005 και το 2006 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Κροατίας. Οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Ιούλιο του 2009 με τη μονογράφηση της συμφωνίας.

Στη συνέχεια, η συμφωνία αναθεωρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 υπό το πρίσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πρέπει να επισημανθεί ότι η Κροατία αποτελεί ήδη μέρος του REITOX, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία. Για τους ανωτέρου λόγους, και προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεργασία με τις τρίτες χώρες, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), γραπτώς.(IT) Η Κροατία ζήτησε να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας το 2005. Επειδή η χώρα αυτή είναι μία από τις βασικές οδούς παράνομης διακίνησης ναρκωτικών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ σημαντικό να παρέχεται πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση από την Κροατία για τα προβλήματα αυτά. Ως εκ τούτου, συμφωνώ πλήρως με τη θέση της εισηγήτριας και υποστηρίζω την παρούσα σύσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς.(PT) Η Δημοκρατίας της Κροατίας ζήτησε να της επιτραπεί η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) το οποίο δημιουργήθηκε το 1993 και εδρεύει στη Λισαβόνα. Πράγματι, η χώρα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μάχη κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών: πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την εσωτερική της πολιτική, αποτελεί μία οδό εισόδου για το λαθρεμπόριο αυτών των προϊόντων στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του αγώνα της κατά της τοξικομανίας και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, η Κροατία έχει ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων σε εθνικό επίπεδο, τόσο σε ό,τι αφορά την πρόληψη της κατανάλωσης όσο και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της έρευνας των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Επομένως, υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον ως προς την πρόσβαση της Κροατίας στο ΕΚΠΝΤ. Ωστόσο, εφόσον δεν είναι ακόμα κράτος μέλος, πρέπει να καθοριστεί το καθεστώς της χώρας –τα δικαιώματα συμμετοχής της και τι αρμοδιότητες θα έχει– στο πλαίσιο του ΕΚΠΝΤ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (ΕΝ) Υποστηρίξαμε την εντολή του ΕΚΠΝΤ το 2006. Όσον αφορά συγκεκριμένα την κατάσταση στην Κροατία, η χώρα αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Στην Κροατία κατάσχονται σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που συνδέεται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα τελευταία 10 χρόνια αυξάνεται σταθερά ο αριθμός θανάτων στην Κροατία. Η πλειονότητα των θανάτων (77,1%) σχετίζεται με τη χρήση οπιούχων. Το 2008 ο συνολικός αριθμός αδικημάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά ανήλθε στα 7.168. Το 2009 τα εθνικά κέντρα απεξάρτησης ναρκωτικών περιέθαλψαν συνολικά 7.934 άτομα. Ο αριθμός κατασχέσεων σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο μειώθηκε για όλα τα ναρκωτικά εκτός της ηρωίνης ενώ σημειώθηκε πρόοδος στην καταπολέμηση των ναρκωτικών γενικότερα. Γενικά η νομοθεσία της Κροατίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών είναι ανάλογη της νομοθεσίας των κρατών μελών της ΕΕ.

Ωστόσο, η εισηγήτρια επισημαίνει ότι από το 2010 και μετά οι θεραπευτικές κοινότητες οφείλουν να παρέχουν στην Υπηρεσία για τα Ναρκωτικά στοιχεία για τους ασθενείς που περιθάλπουν. Θα ήταν καλό να αποκτήσουμε περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης αυτής. Ωστόσο, αυτό είναι ζήτημα της εγχώριας νομοθεσίας και όχι της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας σύστασης επειδή θεωρώ ότι η προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών και της κοινωνικής σταθερότητας είναι μία προτεραιότητα που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μάχη κατά της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών. Η Κροατία βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Η συμμετοχή της στο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας θα παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματική πληροφόρηση σχετικά με την παράνομη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών στην Κροατία, και θα επιτρέψει στην Κροατία να κατανοήσει το μέγεθος των προβλημάτων της σχετικά με τα ναρκωτικά και να εγκρίνει βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, μια στέρεα νομική βάση για τη συμμετοχή της μπορεί να αναζητηθεί στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 για τη σύσταση του Κέντρου, ο οποίος ανοίγει τις πόρτες του Κέντρου σε τρίτες χώρες που συμμερίζονται τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντά του.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Τάσσομαι υπέρ της παρούσας έκθεσης η οποία εντάσσει την Κροατία στη μάχη κατά των ναρκωτικών στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), γραπτώς.(FR) Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας είναι η συλλογή δεδομένων για το πρόβλημα των ναρκωτικών (πώληση, αγορά, χρήση) και η διάδοσή τους στα κράτη μέλη προκειμένου αυτά να μπορέσουν να αναλύσουν και να αντιμετωπίσουν καλύτερα το πρόβλημα. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω πλήρως τη συμμετοχή της Κροατίας προκειμένου να μπορέσει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση αυτού του προβλήματος, του οποίου η κλίμακα και τα καταστροφικά αποτελέσματα αυξάνονται επικίνδυνα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κροατίας αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για την ΕΕ και την Κροατία το οποίο θα μειώσει και θα εμποδίσει το εμπόριο και την κατανάλωση ναρκωτικών με βάση την ανταλλαγή δεδομένων και εμπειριών σε σχέση με τα ναρκωτικά και την παράνομη χρήση τους, και υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι κάθε μία ώρα πεθαίνει από υπερβολική δόση ένας πολίτης της ΕΕ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Κροατία θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 ή το 2013, και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί ένα καλό σημείο μεταφόρτωσης για τους λαθρέμπορους ναρκωτικών.

 
  
  

Έκθεση: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς.(RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Auconie. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την παρούσα πρόταση σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής στη διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Η επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν το ενιαίο νόμισμα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σύστημα μεταφοράς μετρητών. Πρέπει να καταστεί δυνατό, στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ, να υπογραφεί μια σύμβαση με την εταιρεία μεταφοράς μετρητών που θα προσφέρει την καλύτερη τιμή, ακόμα και αν αυτή βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα διευκολύνει την πρόσβαση στους πιο αποδοτικούς διαύλους συλλογής και διανομής μετρητών και παροχής υπηρεσιών μετρητών. Στο μέλλον θα χρειαστεί ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επαγγελματιών μεταφοράς μετρητών ευρώ για το διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο νόμισμα αυτό. Επίσης, μεγάλος αριθμός κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ έχουν υπογράψει ή μπορεί να θέλουν να υπογράψουν συμφωνίες για την παραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων στο εξωτερικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς. (BG) Υποστηρίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Και αυτό επειδή είναι καλή ιδέα να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης κανονισμού για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και η επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν σύντομα το ευρώ, καθώς το διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο νόμισμα αυτό οδηγεί πράγματι στην ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν σύντομα το ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.(FR) Ο σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της πρότασης κανονισμού για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (κύρια πρόταση) στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν σύντομα το ευρώ, καθώς το διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο νόμισμα αυτό οδηγεί πράγματι στην ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ. Τάσσομαι υπέρ αυτής της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής (αν και πρέπει να σημειωθεί ότι η νομική βάση εν προκειμένω είναι το άρθρο 352 ΣΛΕΕ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μόνο αρμοδιότητα έγκρισης).

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας σύστασης καθώς πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στην επικράτεια οποιουδήποτε κράτους μέλους επιθυμεί να υιοθετήσει το ευρώ. Η απόφαση θα συμβάλει σε μια πιο αρμονική μετάβαση στο ευρώ, ενώ παράλληλα θα καλύψει την ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ στο διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο νόμισμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Συμφωνώ με την εισηγήτρια στη συνέχεια που έδωσε στην αρχική της έκθεση για την επέκταση του κανονισμού σχετικά με την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν σύντομα το ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Στόχος της παρούσας διάταξης είναι να απλουστεύσει τους κανονιστικούς περιορισμούς, ώστε να καταστεί δυνατή μια βελτιωμένη κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ μεταξύ των κρατών μελών και να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ασφάλειας στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού είναι σωστή επιλογή καθώς υπάρχει η ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ το διάστημα που προηγείται της εισαγωγής του ευρώ στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψ'ηφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης η οποία έχει ως στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της πρότασης κανονισμού για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (κύρια πρόταση) στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν σύντομα το ευρώ, καθώς το διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο νόμισμα αυτό οδηγεί πράγματι στην ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Θεωρώ ορθή επιλογή τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με τη διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και την εφαρμογή των διατάξεών του στην επικράτεια των κρατών μελών που ετοιμάζονται να υιοθετήσουν το ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις χώρες που ετοιμάζονται να αλλάξουν νόμισμα, δημιουργείται σημαντική ανάγκη για υπηρεσίες μεταφοράς μετρητών ευρώ. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μεταφοράς, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τις εταιρείες της μεταφοράς μετρητών προκειμένου οι υπηρεσίες μεταφοράς να παρέχονται γρήγορα και αποδοτικά. Επίσης, δεδομένης της φύσεως των προϊόντων που μεταφέρονται και της αξίας τους, είναι πολύ σημαντικό τα μετρητά να φθάνουν στον τελικό αποδέκτη με ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Τα τραπεζογραμμάτια και τα νομίσματα ευρώ αποτελούν στην πραγματικότητα ένα πανευρωπαϊκό μέσο πληρωμής, καθώς η ζώνη του ευρώ αποτελείται πλέον από 16 κράτη μέλη. Καθώς οι εθνικές νομοθεσίες ενδέχεται να μην συμφωνούν μεταξύ των χωρών, είναι συνήθως πολύ δύσκολο για τις επαγγελματικές εταιρείες μεταφοράς να διακινούν μετρητά ευρώ μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, με αποτέλεσμα αυτές οι μεταφορές να είναι προς το παρόν πολύ περιορισμένες. Ως εκ τούτου, η ζήτηση για τη διασυνοριακή μεταφορά μετρητών ευρώ έχει αυξηθεί σημαντικά.

Αυτή η νέα πρόταση κανονισμού έχει σκοπό την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού για τη διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να υιοθετήσουν σύντομα το ευρώ. Η βασική πρόταση είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής για τη διασυνοριακή μεταφορά μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο ευρώ ως εθνικό νόμισμα οδηγεί πράγματι στην ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ. Για τους λόγους αυτούς, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ζήτημα αυτό θα υποβληθεί σε σαφή νομοθετική ρύθμιση, ψήφισα υπέρ του εν λόγω κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας σύστασης επειδή θεωρώ ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ πρέπει να επεκταθεί στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να υιοθετήσουν σύντομα το ενιαίο νόμισμα. Μάλιστα, οι χώρες αυτές χρειάζονται συνήθως πολλά μετρητά σε ευρώ το διάστημα που προηγείται της εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος στις επικράτειές τους, προκειμένου να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν άμεσα και πλήρως στο εμπόριο της ΕΕ και να συμμετάσχουν έτσι σε όλους του τομείς του.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Τάσσομαι υπέρ της παρούσας πρότασης η οποία προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς μεγαλύτερου όγκου μετρητών ευρώ στις χώρες που αναμένεται να υιοθετήσουν το ευρώ ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Υποστήριξα την παρούσα έκθεση επειδή βελτιώνει την ασφάλεια και την κατάρτιση των επαγγελματιών που μεταφέρουν μετρητά ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), γραπτώς. – Ψήφισα θετικά το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Την υπερψήφισα γιατί θεωρώ πως η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού είναι απαραίτητη και θα λύσει προβλήματα αναφορικά με την ασφάλεια του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά.

 
  
  

Έκθεση: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω υπέρ της εν λόγω έκθεσης, έχοντας υπόψη ότι τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης πρέπει να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Η Επιτροπή από την πλευρά της πρέπει να διασφαλίσει επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης. Πρέπει επίσης να σημειώσω ότι από τις 15 δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής, οι εννέα θα πρέπει να έχουν άμεση εφαρμογή.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της συναδέλφου μας της κ. Ţicău σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS). Για την ακρίβεια, είμαι υπέρ της εφαρμογής των λειτουργιών GNSS στις διάφορες μορφές μεταφορών και της κατάλληλης εφαρμογής έρευνας και χρηματοδότησης στον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. Στις 14 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιείχε 24 συγκεκριμένες συστάσεις για δράση. Η γενικότερη βάση για το σχέδιο δράσης είναι η γενικευμένη εφαρμογή παγκοσμίων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και ειδικότερα η ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος EGNOS (της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση). Η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα EGNOS (και το Galileo) για την παροχή εγγυημένων σημάτων για μη στρατιωτική χρήση και για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά. Το σημερινό μερίδιο του 25% της αγοράς, που αντιστοιχεί στην Ευρώπη, είναι κατώτερο των προσδοκιών. Το EGNOS θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες (έχει δέκα φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από το GPS) όταν το Galileo θα καταστεί λειτουργικό, το 2013. Η Επιτροπή βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να συντονίζει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, προκειμένου να αποφευχθεί αλληλοεπικάλυψη στο επίπεδο των κρατών μελών και για να διασφαλίσει γενική πρόοδο σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ που καλύπτονται από εφαρμογές του GNSS. Δεδομένου του σημαντικού ευνοϊκού οικονομικού αντίκτυπου που θα έχει το EGNOS στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, εφόσον αναπτυχθεί στο μέγιστο, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει σαφείς προτεραιότητες στον τομέα αυτόν, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του EGNOS σε ολόκληρη την ΕΕ και τη διασφάλιση των κατάλληλων επενδύσεων στη σχετική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), γραπτώς.(PL) Η δυναμική ανάπτυξη των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα τόσο της τεχνολογικής προόδου όσο και των αναγκών της αγοράς. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται παντού σήμερα σε κάθε μορφή μεταφοράς. Η συνεχής ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα υποδηλώνει ότι η αξία των ευρωπαϊκών συστημάτων αναμένεται να ανέρθει σε επίπεδα της τάξεως των 230 δισ. ευρώ μέχρι το 2025. Τα προγράμματα EGNOS και Galileo μπορούν να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα κάθε κλάδου του συγκεκριμένου τομέα υπηρεσιών επειδή είναι εμφανώς καλύτερα και πιο ακριβή από το σύστημα GPS, ενώ παράλληλα είναι και συμβατά με αυτό. Δυστυχώς, οι ανατολικές και νότιες χώρες της Ένωσης δεν καλύπτονται ακόμα από το σύστημα EGNOS. Ως εκ τούτου, η επέκταση της εμβέλειάς του θα ήταν προφανώς εξαιρετικά σημαντική στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής του. Κάτι άλλο που δεν έχει καταστεί σαφές είναι το πώς θα χρηματοδοτηθεί το κόστος της συντήρησης του συστήματος Galileo. Το κόστος αυτό υπολογίζεται σε 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς.(BG) Υποστηρίζω την έκθεση σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης στις μεταφορές - βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ επειδή η αγορά των συστημάτων πλοήγησης είναι τεράστια. Η πρόταση θα βοηθήσει στην αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης στο επίπεδο των κρατών μελών και θα διασφαλίσει γενική πρόοδο σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Γενικά το ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης (10 φορές πιο ακριβές από το GPS) μπορεί γενικά να συμβάλλει σημαντικά στη επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον στον τομέα των οδικών μεταφορών και σε μια πιο ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει για την πληρωμή διοδίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Κρατώντας μια συνετή στάση αποφάσισα να απόσχω από την έκθεση της κ. Ţicău. Αν και ένα σχέδιο δράσης για τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης ενδέχεται να είναι στρατηγικής σημασίας για την παροχή εγγυημένων σημάτων για μη στρατιωτική χρήση και για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά, υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν εξεταστεί. Μεταξύ αυτών, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την προστασία των δεδομένων και ιδίως η αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθεί το ετήσιο κόστος συντήρησης του Galileo, το οποίο υπολογίζεται σε 800 εκατ. ευρώ περίπου. Η έλλειψη σαφήνειας γύρω από την οικονομική βιωσιμότητα ενός πολύ σημαντικού προγράμματος για την ευρωπαϊκή οικονομία απαιτεί μια προσεκτική, αντικειμενική προσέγγιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), γραπτώς.(FR) Ο σκοπός του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2011 είναι να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει μια στοχοθετημένη πρωτοβουλία προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS (παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης) και Galileo ανταγωνίζονται άμεσα το GPS των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα προγράμματα αυτά θα διευκολύνουν εφεξής την καθημερινότητά μας. Αντιπροσωπεύουν προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τη βιομηχανία αλλά και για τις μεταφορές στην Ευρώπη, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο τα υποστηρίζω θερμά. Ο αντίκτυπός τους θα είναι πολυσήμαντος: για την πολιτική αεροπορία, τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας θα γίνουν πιο ασφαλή· και για την οδική κυκλοφορία, το σύστημα αυτό θα διευκολύνει την πληρωμή διοδίων και θα βελτιώσει την ασφάλεια μέσω του δορυφορικού εντοπισμού των κλήσεων έκτακτης ανάγκης και της παρακολούθησης των οδικών μεταφορών. Όλοι αυτοί οι τομείς θα βελτιωθούν με τη δημιουργία αυτής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος προκειμένου να ασκηθεί πίεση στις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές και να προληφθεί μια καθυστέρηση που στερεί καθημερινά από την Ευρώπη απεριόριστες δυνατότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), γραπτώς. (CS) Το σχέδιο δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να αποτελέσει το GNSS ένα σημείο καμπής και να διασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος. Είναι σημαντικό το σχέδιο να μην υπερφορτωθεί με πάρα πολλές πρωτοβουλίες και κολλήσει σε απλές διαβουλεύσεις και πρέπει όντως να υλοποιηθεί το 2013. Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) πρέπει να καλύψει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να επεκταθεί στη βόρεια, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Προκειμένου να καταστεί πλήρως λειτουργικό για σκοπούς μεταφοράς, πρέπει να συμπεριλάβει όχι μόνο ολόκληρη την Ένωση αλλά και τις πιο κοντινές μας γειτονικές χώρες. Στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, πρέπει να υποστηριχθούν η ανάπτυξη του συστήματος και η χρήση της εφαρμογής EGNOS για τους ελιγμούς προσγείωσης. Αυτό αποτελεί μια στρατηγική προϋπόθεση για να δημιουργηθεί πραγματικά ένας ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. Υπάρχουν ακόμα σημαντικές δυνατότητες εκμετάλλευσης του EGNOSS και του GNSS στους τομείς της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της ομαλής λειτουργίας των οδικών μεταφορών, καθώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την είσπραξη διοδίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω υπέρ της πολιτικής για τις εφαρμογές των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης για τις μεταφορές η οποία θεωρώ ότι θα συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση τόσο των μεταφορών και της εφοδιαστικής όσο και των συστημάτων επιτήρησης. Δεδομένης της υψηλής αξίας της παγκόσμιας αγοράς σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος θα συνεχίζει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να γίνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς.(FR) Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης αναμένεται να αποφέρουν στην ευρωπαϊκή οικονομία από 55 έως 63 δισ. ευρώ τα επόμενα 20 χρόνια. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα GPS των ΗΠΑ, αντιστοιχούν περίπου στο 6% του συνόλου του ΑΕγχΠ της ΕΕ.

Υπό το πρίσμα των δεδομένων αυτών, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Ţicău την οποία εκπόνησε με δική της πρωτοβουλία και η οποία ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στο ευρωπαϊκό παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, EGNOS και Galileo. Η πρόσβαση των ΜΜΕ σε αυτήν τη χρηματοδότηση πρέπει να ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία με βάση αυτά τα ευρωπαϊκά συστήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης επειδή θεωρώ ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου δράσης για το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) θα συμβάλει στη δημιουργία ενός δικτύου μεταφορών που θα είναι πιο αποδοτικό μέσω πιο ασφαλών, πιο φιλικών προς το περιβάλλον και πιο οικονομικών μέσων μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Τα παγκόσμια συστήματα πλοήγησης αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής στον κλάδο των μεταφορών και θα έχουν αυξανόμενη σημασία σε έναν κόσμο που λειτουργεί ολοένα και περισσότερο στο πλαίσιο ενός δικτύου, και στον οποίο το εμπόριο και η γρήγορη επικοινωνία έχουν καίρια σημασία. Τα εμπορικά πλεονεκτήματα και η αξία αυτών των συστημάτων είναι προφανή, ενώ εκδηλώνεται εύλογο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες λύσεις και για να λειτουργήσουν αυτά τα συστήματα χωρίς να εξαρτώνται από τρίτα μέρη. Το σχέδιο δράσης που κατέθεσε η Επιτροπή περιλαμβάνει έγκυρες προτάσεις για τη μελλοντική προσέγγιση που θα ακολουθήσει η ΕΕ απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και μας επιτρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα σε μια πιο σταθερή και συστηματική βάση. Ο τρόπος χρηματοδότησης των συγκεκριμένων συστημάτων απαιτεί ιδιαίτερα αυστηρούς χειρισμούς προκειμένου να αποφεύγεται η σπατάλη ενώ παράλληλα χρειάζεται μια δυναμική προσέγγιση για την προσέλκυση υποστήριξης και εταίρων. Εύχομαι η Ένωση να μπορεί σε κάθε περίπτωση να εξοπλίζεται με ανεξάρτητα παγκόσμια συστήματα πλοήγησης και να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές τους, προκειμένου να προωθήσει την ενίσχυση της οικονομίας την αύξηση της απασχόλησης και την ασφάλεια των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση η οποία εκπονήθηκε από την κ. Ţicău αφορά τις εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ, ύστερα από τη δημοσίευση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) στις 14 Ιουνίου 2010. Ο τομέας αυτός γνωρίζει εκθετική ανάπτυξη μετά το 2000, όταν διατέθηκαν οι πρώτες υπηρεσίες του παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS). Το 2008 η συνολική αγοραία αξία ανερχόταν κατ' εκ τίμηση σε 124 δισ., ενώ προβλέπεται ότι το 2025 θα ανέρθει σε 230 δισ. Η ΕΕ δεν θα μπορούσε ποτέ να μείνει πίσω σε αυτήν την τεχνολογία πλοήγησης μέσω δορυφόρων, και έτσι ανέπτυξε της δική της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), η οποία ανοίγει το δρόμο για το σύστημα GALILEO ενώ υπάρχουν ελπίδες ότι θα λειτουργήσει το 2013 και ότι θα είναι δέκα φορές πιο ακριβή από το GPS. Αναμένεται ότι στο προσεχές μέλλον μπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια έως 45 εκατοστά. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έγκριση της παρούσας έκθεσης, την οποία υπερψήφισα, καθώς αυτή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά και να αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητά της σε μία στρατηγική και αναπτυσσόμενη αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) έχουν σημαντικές και ιδιαίτερα χρήσιμες εφαρμογές για όλες τις μορφές μεταφοράς. Μεταξύ άλλων, μπορούν να τις καταστήσουν ασφαλέστερες, περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικότερες. Το GNSS μπορεί επίσης να διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο στη στήριξη και προώθηση της χρήσης των λεγόμενων ευφυών συστημάτων μεταφορών. Η εισηγήτρια εξετάζει κάποιες από αυτές τις πτυχές. Ωστόσο, όπως και άλλες τεχνολογίες, τα πρακτικά αποτελέσματα των εφαρμογών του GNSS είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται, καθώς επίσης και με τους σκοπούς και τους στόχους που υπηρετούν. Αυτό ισχύει για όλους γενικά τους τομείς, και για αυτόν ειδικά τον τομέα. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη η πρόταση που προβλέπει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να συμβάλει επίσης στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού· θα θέλαμε να αποστασιοποιηθούμε από αυτήν την πτυχή της έκθεσης. Συμφωνούμε με ένα GNSS που μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, ειδικά στον τομέα των μεταφορών. Το GNSS δεν μπορεί να μην αναλυθεί σε όλες αυτές τις διαστάσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί. Υπό αυτό το πρίσμα, θα αμφισβητούσαμε τα όρια της εν δυνάμει χρήσης αυτών των προγραμμάτων στο πλαίσιο του υποτιθέμενου ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των συγκεκριμένων συστημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) έχουν σημαντικές και ιδιαίτερα χρήσιμες εφαρμογές για όλες τις μορφές μεταφοράς. Μεταξύ άλλων, μπορούν να τις καταστήσουν ασφαλέστερες, περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικότερες. Τα συστήματα αυτά μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ζωτικής σημασίας ρόλο στη στήριξη και προώθηση της χρήσης των λεγόμενων ευφυών συστημάτων μεταφορών. Ωστόσο, όπως και άλλες τεχνολογίες, τα πρακτικά αποτελέσματα των εφαρμογών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται, καθώς επίσης και με τους σκοπούς και τους στόχους που υπηρετούν. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη η πρόταση που προβλέπει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να συμβάλει επίσης στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού· θα θέλαμε να αποστασιοποιηθούμε από αυτήν την πτυχή της έκθεσης.

Συμφωνούμε με ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, ειδικά στον τομέα των μεταφορών.

Το σύστημα όμως δεν μπορεί να μην αναλυθεί σε όλες αυτές τις διαστάσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί. Υπό αυτό το πρίσμα, θα αμφισβητούσαμε τα όρια της εν δυνάμει χρήσης αυτών των προγραμμάτων μέσα σε ένα πλαίσιο υποτιθέμενου ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των συγκεκριμένων συστημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Τον Ιούνιο του 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιείχε 24 συγκεκριμένες συστάσεις. Το σχέδιο δράσης καταρτίστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία εφαρμόζονταν τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, και ειδικότερα το σύστημα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS). Τα συστήματα πλοήγησης μέσω δορυφόρου θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις επιβατικές και στις εμπορευματικές μεταφορές. Κατά την άποψή μου, η Επιτροπή οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να συντονίσει την εφαρμογή των σχεδίων δράσης και να διασφαλίσει την πρόοδο στους τομείς πολιτικής της ΕΕ που συνδέονται με τις εφαρμογές του GNSS.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Αν και συμφωνούμε με ορισμένες πτυχές της πρότασης της κ. Ţicău, για πολλές από αυτές έχουμε τις αμφιβολίες μας. Αυτές αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτείται το ετήσιο κόστος συντήρησης, που ανέρχεται κατ' εκτίμηση σε 800 εκατ. ευρώ, όταν το Galileo θα έχει καταστεί λειτουργικό· τους ενδεχόμενους κινδύνους για την προστασία των δεδομένων που συνδέονται με τη χρήση των εφαρμογών και των υπηρεσιών του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης· και την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετης χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και στο Galileo θα καταστούν σύντομα επιτυχείς. Για τους λόγους αυτούς, η πρόταση δεν πρέπει να απορριφθεί, δεν μπορώ όμως να την υποστηρίξω και απόλυτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς.(FR) Η έγκριση της παρούσας έκθεση συνιστά σημαντική πρόοδο καθώς θέτει τα θεμέλια για τη γενική ανάπτυξη παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και, ειδικότερα, για την ανάπτυξη του EGNOS το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την εφαρμογή του συστήματος Galileo. Έδωσα επίσης τη θετική μου ψήφο επειδή αυτό θα προσφέρει μια ευκαιρία για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων τα οποία θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των μεταφορών στην Ευρώπη, θα έχει ισχυρό αντίκτυπο σε ζητήματα ασφάλειας και περιβάλλοντος και θα βελτιώσει τις συνθήκες της ροής της κυκλοφορίας για τις οδικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα το παρόν έγγραφο επειδή στις 14 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιείχε 24 συγκεκριμένες συστάσεις για δράση. Η γενικότερη βάση για το σχέδιο δράσης είναι η γενικευμένη εφαρμογή παγκοσμίων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και ειδικότερα η ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος EGNOS (της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση). Το EGNOS ανοίγει το δρόμο για το σύστημα GALILEO. Τα συστήματα GNSS είναι σημαντικά για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφοράς (ITSs) επειδή τα ITSs μπορούν να παράσχουν αποτελεσματικότερες, καθαρότερες και ασφαλέστερες λύσεις για τις μεταφορές ενώ για την κατάλληλη εφαρμογή ορισμένων από τις υπηρεσίες των ITSs απαιτείται η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων GNSS. Το EGNOS και το Galileo μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας και απαιτείται εκστρατεία ευαισθητοποίησης στον τομέα αυτό, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες που προσφέρουν ως προς την πληρωμή διοδίων, το eCall, την κράτηση μέσω Διαδικτύου ασφαλών χώρων στάθμευσης για φορτηγά αυτοκίνητα και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας έτσι σε ασφαλέστερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον οδικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντική καθώς τα GNSS (παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης) μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις μορφές μεταφορών (χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές), καθιστώντας αποτελεσματικότερη τη διαχείριση της κυκλοφορίας, υποστηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και μειώνοντας τη ρύπανση. Παράλληλα, τα GNSS συγκαταλέγονται μεταξύ των καίριων στόχων καινοτομίας της στρατηγικής ΕΕ 2020. Στην παρούσα φάση πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερο ποσό από την ετήσια διαθέσιμη χρηματοδότηση ούτως ώστε το παγκόσμιο αυτό σύστημα πλοήγησης να εφαρμοστεί με κατάλληλο και ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην παρούσα πρόταση ψηφίσματος προτείνεται, μεταξύ άλλων, να διατεθεί χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών GNSS που μπορούν να εφαρμοστούν σε τομείς όπως κλιματική αλλαγή, γεωργία, πολιτική προστασία, συστήματα προειδοποίησης φυσικών καταστροφών και ούτω καθεξής. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη ενός συστήματος GNSS σε επίπεδο ΕΕ διασφαλίζει την ανεξαρτησία της ΕΕ από ανάλογα συστήματα πλοήγησης εκτός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ το σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης GNSS (COM(2010)308), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη δευτερευουσών επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω πιστοποίησης, τυποποίησης και συντονισμού με τη βιομηχανία καθώς και άλλες χώρες, καθώς και μέσω της διάδοσης πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης, όπως επίσης της έγκρισης ρυθμιστικών μέτρων και της ενισχυμένης χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Με τη δημοσίευση του σχεδίου δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), και την ανάπτυξη και την εφαρμογή του EGNOS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), η Ευρωπαϊκή Ένωση επεδίωξε να δώσει έμφαση στη μη στρατιωτική χρήση και να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά. Συμφωνούμε με το στοχοθετημένο σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε από την Επιτροπή και περιλαμβάνει 15 τομεακές δράσεις, από τις οποίες οι εννέα έχουν άμεση και σημαντική εφαρμογή στον τομέα των μεταφορών, ιδίως σε ό,τι αφορά την προώθηση του EGNOS σε τρίτες χώρες. Μάλιστα, για να καταστεί το συγκεκριμένο σύστημα πλήρως λειτουργικό υπό το πρίσμα των μεταφορών, το εύρος του πρέπει να επεκταθεί πέραν των συνόρων της Ευρώπης για να συμπεριλάβει και τις γειτονικές χώρες. Κατά προτεραιότητα, θα πρέπει να επεκταθεί προς τη νότια, την ανατολική και τη νοτιοανατολική Ευρώπη Στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, ζητούμε από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών που θα βασίζονται στο EGNOS με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Επίσης είναι σαφές ότι τα προγράμματα EGNOS και GNSS μπορούν γενικά να συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, θα χρειαστούμε επαρκείς επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την Επιτροπή προκειμένου να συντονίσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, ώστε να αποφευχθεί αλληλοεπικάλυψη στο επίπεδο των κρατών μελών, και να διασφαλίσει γενική πρόοδο σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ που καλύπτονται από εφαρμογές των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS). Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) πρέπει να καλύψει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επεκταθεί κατά προτεραιότητα προς τη νότια, την ανατολική και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) να καταστεί πλήρως λειτουργική υπό το πρίσμα των μεταφορών, το εύρος της πρέπει να καλύπτει το σύνολο της Ένωσης και μάλιστα, πέραν των συνόρων μας, και τις γειτονικές χώρες. Στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση διαδικασιών προσγείωσης που βασίζονται στο EGNOS, και αυτές οι διαδικασίες και υπηρεσίες που βασίζονται στο EGNOS πρέπει να πιστοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την πολιτική αεροπορία. Τούτο συνιστά στρατηγική απαίτηση για την υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Επίσης είναι σαφές ότι τα προγράμματα EGNOS και GNSS μπορούν γενικά να συμβάλλουν σημαντικά στη επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον και σε μια πιο ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας στον τομέα των οδικών μεταφορών χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει για την πληρωμή διοδίων. Πρέπει να βρούμε τρόπους για τη χρηματοδότηση αυτού του συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Οι εφαρμογές των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS) αποτελούν μια κεντρική και καίρια επιχειρηματική συνιστώσα σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις μεταφορές, και η αποτελεσματική τους λειτουργία καθιστά τις μεταφορές πιο ασφαλείς, πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο αποδοτικές από πλευράς κόστους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να εξαρτάται από συστήματα που σχεδιάστηκαν εξ αρχής για άλλες χρήσεις και από άλλες χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή προστιθέμενη αξία που αποφέρουν τα προγράμματα GNSS και Galileo στη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί η επιτυχία τους. Ένα στοχοθετημένο σχέδιο δράσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσουμε νέα ορμή και να συμβάλουμε σημαντικά στην επίτευξη στόχων για την ασφάλεια και το περιβάλλον, καθώς και στόχων που αφορούν τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας για τις οδικές μεταφορές.

Επίσης, τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης πρέπει να παρέχουν διαλειτουργικότητα με διάφορα συστήματα, περιλαμβανομένων των παραδοσιακών συστημάτων. Η επέκταση της κάλυψης του EGNOS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση) θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Το σύστημα πρέπει έτσι να επεκταθεί σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, στις χώρες της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, καθώς και στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μέτρα για να διασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης χωρίς να μειωθούν οι άλλοι πόροι που διατίθενται για την πολιτική μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Tα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης πρέπει να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και να επιτρέπουν τη χρήση πολλών μέσων μεταφοράς για τις υπηρεσίες επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος που αφορά τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης στις μεταφορές, κυρίως επειδή σε όλη την ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα προγράμματα GNSS και Galileo στον τομέα των μεταφορών. Η Επιτροπή οφείλει να διαδραματίσει ειδικό ρόλο εν προκειμένω, δημιουργώντας έναν κανονιστικό μηχανισμό που θα εξαλείψει τα διάφορα γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια και θα διευκολύνει την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί κατάλληλη και επαρκής χρηματοδότηση για τα εν λόγω προγράμματα σύμφωνα με τα κριτήρια της διαφάνειας και της αναλογικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ. Πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση του EGNOS και του Galileo στην πολιτική αεροπορία συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ερευνητικού σχεδίου ATM του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και διευκολύνοντας την εφαρμογή του. Έχει καίρια σημασία για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης να προσαρμοστούν στις υπηρεσίες πολλών μέσων και να εφαρμοστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο σε ορισμένες χώρες, επειδή η αποτελεσματική εφαρμογή των προαναφερθέντων προγραμμάτων θα βελτίωνε την αποδοτικότητα των εμπορευματικών μεταφορών και θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των μεταφορών και το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Ţicău επειδή θεωρώ ότι οι νέες τεχνολογίες, όπως τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, οι οποίες επεκτείνονται ολοένα και περισσότερο και ωφελούν ολόκληρη την κοινωνία πρέπει να εφαρμοστούν στον τομέα των μεταφορών. Στο παγκόσμιο σύστημα στο οποίο ζούμε, η ΕΕ οφείλει να προσαρμόσει τις πολιτικές της στις ανάγκες των επιμέρους τομέων και να αναπτύξει ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που θα λειτουργεί αρμονικά με το πασίγνωστο σύστημα GPS προκειμένου να παρέχεται άμεση πληροφόρηση χωρίς κανένα περιθώριο σφάλματος. Με μια αναπτυσσόμενη αγορά και με έναν κύκλο εργασιών που υπολογίζεται σε 200 δισ. ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια, η πλοήγηση μέσω δορυφόρου χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση για να υποστηριχθεί στην πράξη η ανάπτυξή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Στις 14 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιείχε 24 συγκεκριμένες συστάσεις για δράση. Ο τομέας στο σύνολό του επεκτάθηκε ραγδαίως μετά το 2000, όταν διατέθηκαν οι πρώτες υπηρεσίες του παγκοσμίου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS) από αμερικανικές δορυφορικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, το 2008 η συνολική αγοραία αξία ανερχόταν κατ' εκτίμηση σε 124 δισ., ενώ προβλέπεται ότι το 2025 θα ανέρθει σε 230 δισ. Από το ποσό αυτό τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) αντιπροσωπεύουν το 20%, ενώ οι εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για την ασφάλεια των μεταφορών, το 5%. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την παροχή εγγυημένων σημάτων για μη στρατιωτική χρήση διασφαλίζοντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά. Το σημερινό μερίδιο του 25% της αγοράς, που αντιστοιχεί στην Ευρώπη, είναι κατώτερο των προσδοκιών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) είναι συμβατή με το GPS, αλλά θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες όταν το Galileo θα καταστεί λειτουργικό, το 2013. Το EGNOS έχει επί του παρόντος δέκα φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από το GPS. Οι πτυχές αυτές έχουν άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις για τον τομέα των μεταφορών, περιλαμβανομένων των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, και, ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Ο τομέας των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης επεκτάθηκε ραγδαίως μετά το 2000, όταν τα συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνολική αγοραία αξία το 2025 υπολογίζεται ότι θα ανέρθει σε 230 δισ., το 20% των οποίων θα προέλθει από ευφυή συστήματα μεταφοράς και το 5% από τις εφαρμογές του τομέα της ασφάλειας.

Τον Ιούνιο του 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), και συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό σύστημα EGNOS: το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει επίσης 24 ειδικές συστάσεις για δράση. Εάν το σύστημα EGNOS αναπτυχθεί περαιτέρω, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο δράσης ενώ πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν αρκετές επενδύσεις και επαρκής χρηματοδότηση στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Είναι βέβαιο ότι η έλλειψη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό το ερευνητικό σχέδιο στο πλαίσιο του εβδόμου και ογδόου προγράμματος πλαισίου θα το καθιστούσε λιγότερο ελκυστικό στα μάτια των εμπορικών φορέων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος EGNOS και να διασφαλιστεί ότι το σύστημα δεν πάσχει από ευρωπαϊκή υποχρηματοδότηση, ψήφισα υπέρ της παρούσας πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), γραπτώς. (EN) Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης δείχνει ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση σε μία αγορά της οποίας η αξία αναμένεται να ανέλθει στα 230 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Ωστόσο, η Ευρώπη αδυνατεί να γίνει παγκοσμίως ανταγωνιστική σε αυτόν τον τομέα και το 25% που είναι το τρέχον μερίδιο της αγοράς που μας αναλογεί υπολείπεται των προσδοκιών μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες της βιομηχανίας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) είναι δέκα φορές πιο ακριβής από το GPS και προβλέπεται ότι στο προσεχές μέλλον μπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια έως 45 εκατοστά. Το σύστημα αυτό μπορεί προφανώς να χρησιμοποιηθεί στους τομείς των εναέριων και των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και στις οδικές μεταφορές. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην παραβιάσουμε δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, διότι η συγκεκριμένη τεχνολογία εγείρει προφανή ζητήματα με την προστασία της προσωπικής ζωής. Είμαι γενικά υπέρ των συστημάτων EGNOS και GNSS, δεδομένου ότι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη στόχων που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον, και θεωρώ ότι οι επαρκείς επενδύσεις στη σχετική έρευνα και ανάπτυξη θα αποβούν καθοριστικές. Το κενό χρηματοδότησης όμως πρέπει να κλείσει προκειμένου να αντληθούν τα οφέλη από αυτά τα προγράμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς.(PT) Ύστερα από το σχέδιο δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 14 Ιουνίου 2010 με στόχο τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επέκταση του συστήματος πλοήγησης ώστε να καλύψει ολόκληρη την ΕΕ. Πράγματι, η επέκταση του συγκεκριμένου συστήματος μπορεί να αποφέρει τεράστια πλεονεκτήματα για την οικονομία και την ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτόν όμως απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε, πρώτον, να αξιοποιηθεί στο έπακρο το σύστημα και δεύτερον, ώστε να φθάσει το επίπεδο ωριμότητας που θα πετύχει στο τέλος μια οικονομική ανταποδοτικότητα. Ο τομέας αυτός άλλωστε έχει γνωρίσει μαζική ανάπτυξη. Παραδείγματος χάρη, υπολογίζεται ότι στο εγγύς μέλλον θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακρίβεια έως 45 εκατοστά κατά τον εντοπισμό γεωγραφικών τοποθεσιών. Για τους λόγους αυτούς, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς.(IT) Σήμερα ψηφίσαμε κατά τη διάρκεια της συνόδου Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο σχετικά με την έκθεση για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης στον τομέα των μεταφορών. Το 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS). Το σχέδιο δράσης καθορίζει τις λύσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της πλοήγησης μέσω δορυφόρου. Το γενικότερο πλαίσιο που διέπει το σχέδιο δράσης είναι η γενική ανάπτυξη των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και, ειδικότερα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή του EGNOS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση).

Το EGNOS ανοίγει το δρόμο για το σύστημα GALILEO. Η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα EGNOS (και το Galileo) για την παροχή εγγυημένων σημάτων για μη στρατιωτική χρήση και για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά. Θεωρώ αναγκαίο, όπως επισημαίνει και η κ. Ţicău να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Galileo και, ως εκ τούτου, να δημιουργηθεί ενδεχομένως ένα αποθεματικό ταμείο στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ το οποίο θα καλύπτει τυχόν πρόσθετες δαπάνες, προσέχοντας όμως να μην θίξουμε τα άλλα προγράμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Στις 14 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε Σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιείχε 24 συγκεκριμένες συστάσεις για δράση. Το πλαίσιο που διέπει το σχέδιο δράσης είναι η γενική ανάπτυξη των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και, ειδικότερα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή του EGNOS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), το οποίο ανοίγει το δρόμο για το σύστημα GALILEO. Ο τομέας αυτός στο σύνολό του επεκτάθηκε ραγδαίως μετά το 2000, όταν διατέθηκαν οι πρώτες υπηρεσίες του παγκοσμίου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS) από αμερικανικές δορυφορικές εγκαταστάσεις. Το 2008 η συνολική αγοραία αξία ανερχόταν κατ' εκτίμηση σε 124 δισ., ενώ προβλέπεται ότι το 2025 θα ανέρθει σε 230 δισ. Από το ποσό αυτό τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) αντιπροσωπεύουν το 20%, ενώ οι εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για την ασφάλεια των μεταφορών, το 5%.

Η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα EGNOS (και το Galileo) για την παροχή εγγυημένων σημάτων για μη στρατιωτική χρήση και για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά. Το σημερινό μερίδιο του 25% της αγοράς, που αντιστοιχεί στην Ευρώπη, είναι κατώτερο των προσδοκιών. Το EGNOS είναι συμβατό με το GPS, αλλά θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες όταν το Galileo θα καταστεί λειτουργικό, το 2013. Το EGNOS έχει δέκα φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από το GPS.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Όπως και η εισηγήτρια, υποστηρίζω το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ανάπτυξη του EGNOS και του Galileo το οποίο βασίζεται σε εννέα οριζόντια μέτρα με άμεση εφαρμογή στις μεταφορές. Η όσο το δυνατόν εκτενέστερη ανάπτυξη του EGNOS σε όλη την Ευρώπη και πέραν από τις γειτονικές μας χώρες θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και στην επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον, και θα ενθαρρύνει μια πιο ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Αν όμως επιθυμούμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, χρειαζόμαστε επαρκή χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη, η οποία μέχρι σήμερα ήταν πενιχρή. Η ΕΕ είναι στην πραγματικότητα ο μοναδικός εμπορικός συνασπισμός που δεν παρέχει άμεση χρηματοδότηση στο πρόγραμμά της στο πλαίσιο του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), γραπτώς. (ET) Η έκθεση σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης στον τομέα των μεταφορών υποστηρίζει και υπογραμμίζει τον ρόλο και τη σημασία του σχεδίου δράσης της Επιτροπής 2010-2013 για τον συγκεκριμένο τομέα και τον αντίκτυπό του στις μεταφορές. Τα εννέα μέτρα του σχεδίου δράσης σχετίζονται άμεσα και ουσιαστικά με τις μεταφορές. Προβλέπει τη χρήση και την ανάπτυξη παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης σε όλες τις μορφές μεταφοράς. Αυτό φυσικά θα διαδραματίσει πολύ μεγάλο ρόλο στις οδικές και εναέριες μεταφορές. Δύο από τα μέτρα που αξίζει σίγουρα να επισημανθούν είναι η διευκόλυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και η δημιουργία εφαρμογών για ευφυή συστήματα μεταφορών.

Επίσης, η χρήση δορυφόρων θα δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν πολλές και διαφορετικές εφαρμογές. Εύχομαι ειλικρινά η ανάπτυξη και η πρακτική εφαρμογή των συστημάτων, των εφαρμογών και των λύσεων που προσδιορίζονται στην έκθεση να προχωρήσουν όπως έχει σχεδιαστεί, και ήδη, από τα προσεχή χρόνια, οι διάφορες λύσεις να βρουν μια εφαρμογή που θα καταστήσει τις ζωές των εταιρειών και των πολιτών πιο εύκολη και θα αναβαθμίσει την ασφάλεια στις θαλάσσιες, στις εναέριες και στις οδικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Τάσσομαι υπέρ της παρούσας έκθεσης που αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή ευρωπαϊκών συστημάτων για την εκμετάλλευση του Galileo και άλλων δορυφορικών συστημάτων και τις εφαρμογές τους στον τομέα των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς.(PT) Τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) συνδέονται επί του παρόντος με όλες τις πολιτικές της ΕΕ και η ανάπτυξη και η εφαρμογή τους θα έχουν καταλυτική επίδραση στην εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στη δημιουργία ενός στρατηγικού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού τομέα. Οι εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών αντιστοιχούν στο 20% του συνόλου των εφαρμογών GNSS σε όγκο, και στο 44% σε αξία. Ο κλάδος αυτός αντιπροσωπεύει μια αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά στην οποία η Ευρώπη θα πρέπει να πρωτοπορήσει και να πετύχει την ανεξαρτησία της. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες του GNSS στον τομέα των μεταφορών έχουν διάφορες επιπτώσεις για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και το οικονομικό και το περιβαλλοντικό κόστος όλων των μορφών μεταφοράς. Επίσης, πιστεύω πως είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι, προκειμένου να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) θα πρέπει να καλύψει όλα τα κράτη μέλη και να επιτρέψει τη διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα με τις τρίτες χώρες, προκειμένου να καταστεί η συγκεκριμένη αγορά ανταγωνιστική και δυναμική. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ιδέα της εισηγήτριας σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) το οποίο πρέπει να διασφαλίζει επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης τόσο για την έρευνα και την ανάπτυξη των συστημάτων GNSS όσο και για την εφαρμογή τoυς. Πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αποκτήσουν πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτήν τη χρηματοδότηση και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη διάθεση των εφαρμογών GNSS στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. Εφόσον το μερίδιο αγοράς της Ευρώπης στην αναπτυσσόμενη αγορά των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας, τον περασμένο Ιούνιο, η Επιτροπή εισηγήθηκε ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης. Η Επιτροπή ορθώς επέλεξε ένα στοχοθετημένο σχέδιο δράσης, του οποίου οι συστάσεις όχι μόνο περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού –μια προτεραιότητα που η Ένωση έχει ήδη επιβεβαιώσει πολλές φορές- αλλά και αναφέρονται στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπου το GNSS αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο δράσης έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι και η ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να γίνει ανταγωνιστική σε αυτόν τον τομέα, του οποίου η παγκόσμια αγοραία αξία προβλέπεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω και θα φθάσει τα 230 δισ. ευρώ μέχρι το 2025.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Είμαι πεπεισμένος ότι οι δράσεις που προάγουν τη χρήση των συστημάτων EGNOS και Galileo στην πολιτική αεροπορία είναι καίριες για την εφαρμογή του ερευνητικού σχεδίου ATM του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Δυστυχώς, όπως επεσήμανε και η εισηγήτρια στο κείμενό της, η εισαγωγή του συστήματος Galileo συνεχίζει να πλήττεται από νέα προβλήματα. Συμφωνώ με την έκκληση προς την Επιτροπή να διασφαλιστεί η ταχεία πιστοποίηση του συστήματος EGNOS για την πολιτική αεροπορία. Έχω ήδη τονίσει συχνά ότι είμαι ένθερμος οπαδός της ιδέας του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και του ερευνητικού σχεδίου ATM του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

Η γρήγορη και πλήρης υλοποίηση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους ενοποίησης της Ένωσης και της ενίσχυσης της κοινής αγοράς. Χωρίς το Galileo, δεν θα έχουμε το SESAR και χωρίς το SESAR δεν θα πετύχουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό 2. Να μην ξεχνάμε ότι σε αυτόν ειδικά τον τομέα, έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα από διασυνδεδεμένα σκάφη – μια αδυναμία ενός μέρους θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στα υπόλοιπα.

 
  
  

Έκθεση: Brian Simpson (A7-0079/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω την εν λόγω έκθεση, διότι πρέπει να καθιερωθεί ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των μεμονωμένων συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές, αν και το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις και να μην παραμερίζεται, αποφασίζοντας απλώς επί της έγκρισης ή της απόρριψης του τελικού κειμένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, διεύρυνε τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας. Οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές υπάγονται πλέον σε αυτήν την κατηγορία. Για τον λόγο αυτόν, υπερψηφίζω την έκθεση του συναδέλφου βουλευτή, Brian Simpson, σχετικά με την εφαρμογή μιας σειράς κριτηρίων για την αξιολόγηση του περιεχομένου αυτών των συμφωνιών. Πιστεύω επίσης ότι είναι αναγκαία η προώθηση της ισορροπημένης πρόσβασης στην αγορά και σε επενδυτικές δυνατότητες, καθώς και του θεμιτού ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι συμφωνίες που καλύπτουν τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό ορισμένων γενικών αρχών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογούνται οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές, τόσο βάσει του περιεχομένου όσο και βάσει των διαδικασιών που ενδέχεται να εγκρίνει η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα είναι επαρκώς ενημερωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα έχει την ευκαιρία να εκφράζει σαφώς τις προτεραιότητές της προτού κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει μια συμφωνία. Οι συνολικές συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους επιβάτες, τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αεροπορικές εταιρείες, τόσο μέσω της πρόσβασης στην αγορά όσο και μέσω της κανονιστικής σύγκλισης για την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων αναφορικά με τις κρατικές επιδοτήσεις και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί τη διαδικασία από την αρχή και να συμμετέχει ενεργά στα υπό συζήτηση θέματα, ούτως ώστε να διαπιστώνει την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων επί των συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, θα πρέπει εξίσου να γνωρίζει τα κριτήρια που χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση μιας συμφωνίας, καθώς και των επιμέρους στοιχείων της.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς.(IT) Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας διεύρυνε τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας. Οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές υπάγονται πλέον σε αυτήν την κατηγορία. Οι νέες κοινοβουλευτικές εξουσίες που θεσπίζει η Συνθήκη συνοδεύονται από νέες ευθύνες ώστε να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο και η αρμόδια επιτροπή του θα λαμβάνουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία των συμφωνιών, για των οποίων την έγκριση θα πρέπει να αποφανθούν. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αλλαγή, επικροτώ συναφώς τη νέα ευθύνη του Κοινοβουλίου για τη στενότερη παρακολούθηση της διαδικασίας διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων. Επωφελούμαι της ευκαιρίας για να επισημάνω εν προκειμένω ότι, για να είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον θα δώσει ή όχι τη συγκατάθεσή του μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί τη διαδικασία ευθύς εξαρχής, και όχι αφότου έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις.

Τέλος, επαναλαμβάνω την έκκληση προς την Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο συνεχή ροή πληροφοριών και να υποβάλλει σε τακτά διαστήματα εκθέσεις που θα αναλύουν τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία των ισχυουσών συμφωνιών. Πιστεύω πράγματι ότι, με αυτόν τον τρόπο, το Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να αξιολογεί αποτελεσματικότερα τις μελλοντικές συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύναψη διεθνών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές περιλαμβάνει πολλές από τις βασικές αρχές που υποστηρίζει η «Λίγκα του Βορρά» (Lega Nord). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η ανάγκη διασφάλισης των ίδιων δικαιωμάτων πρόσβασης στην αγορά για τις αεροπορικές εταιρείες από όλα τα κράτη μέλη, αποτρέποντας συγκαλυμμένες πρακτικές ντάμπινγκ που χρηματοδοτούνται απευθείας από τις εθνικές πολιτικές, κατά παράβαση των κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η πρόταση ψηφίσματος εκφράζει επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της θέσπισης ενός πλαισίου αναφοράς για την ασφάλεια. Άλλη μια αρχή που προασπίζει η «Λίγκα του Βορρά», και την οποία υποστηρίζει η πρόταση ψηφίσματος, είναι η διαφάνεια μεταξύ των ενεργειών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των πολιτών της ΕΕ, των οποίων τα συμφέροντα εκπροσωπούνται άμεσα στο Κοινοβούλιο. Προς τον σκοπό αυτόν, η πρόταση ψηφίσματος υπογραμμίζει, μάλιστα, την ανάγκη η Επιτροπή να επιτελεί το καθήκον της και να τηρεί διαρκώς ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεών της με αερομεταφορείς τρίτων χωρών. Για τους προαναφερθέντες λόγους, αποφάσισα να υπερψηφίσω την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, διότι συμφωνώ ότι οι συνολικές συμφωνίες της ΕΕ για τις αεροπορικές μεταφορές με γειτονικές χώρες μπορούν να αποφέρουν μόνο οφέλη στους επιβάτες, τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αεροπορικές εταιρείες από πολλές απόψεις: διατηρώντας τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας και προάγοντας ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει τη σύναψη συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές, καθώς και την έγκριση των αποφάσεων σχετικά με αυτού του είδους τις συμφωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνει εκ των προτέρων την Επιτροπή σχετικά με τα κριτήρια στα οποία βασίζει την απόφασή του επί της τελικής του συναίνεσης για τη σύναψη μιας δεδομένης συμφωνίας εξ ονόματος της ΕΕ. Στην έκθεση, το Κοινοβούλιο εφιστά επίσης την προσοχή της Επιτροπής και του Συμβουλίου σε συμφωνίες, η σύναψη των οποίων μπορεί να ωφελήσει την ΕΕ και τους πολίτες της, αλλά και σε εκείνες που, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, δεν έχουν συναφθεί ακόμα μεταξύ της ΕΕ και χωρών όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, διεύρυνε τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας. Ως εκ τούτου, ευλόγως η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισε να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλίας με σκοπό να καθοριστούν ορισμένες γενικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογούνται οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές. Οι συνολικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη, προσφέροντας βελτιωμένες υπηρεσίες –από πλευράς τόσο ποικιλίας όσο και κόστους– στους επιβάτες και τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα νέες δυνατότητες και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αεροπορικές εταιρείες.

Πράγματι, η κανονιστική σύγκλιση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει δώσει ακόμα εντολή στην Επιτροπή ώστε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας για τις αεροπορικές μεταφορές με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ινδίας, παρότι η πρόταση χρονολογείται από το 2005. Η οικονομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία στις εν λόγω συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς.(IT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, διότι η ολοένα σημαντικότερη συμβολή του τομέα των αερομεταφορών συνεπιφέρει πολλά πλεονεκτήματα για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και ορισμένα μειονεκτήματα. Πιστεύω ότι το θεσμικό όργανο στο οποίο ανήκω, δηλαδή το Κοινοβούλιο, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερες εποπτικές εξουσίες, προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τα είδη των συμφωνιών που αξίζουν ή δεν αξίζουν τη συγκατάθεσή του. Η ψήφος μας θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα στενής παρακολούθησης της έκβασης των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να προάγουν τη συμμόρφωση προς τη διεθνή νομοθεσία για τα κοινωνικά δικαιώματα, την πλήρη αμοιβαία αναγνώριση των πρακτικών και των διαδικασιών πιστοποίησης, τις ανταλλαγές δεδομένων ασφάλειας και τις κοινές επιθεωρήσεις. Μόνο παρέχοντας τη συγκατάθεσή μας για τη σύναψη φιλόδοξων συμφωνιών που τηρούν τις αρχές τις οποίες υπερασπίζεται η ΕΕ, μπορούμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στις δραστηριότητες και την αναβάθμιση της τελευταίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι η δυνατότητα κανονιστικής σύγκλισης που απορρέει από ορισμένες διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές μπορεί να υλοποιηθεί με τη δημιουργία συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού. Αυτό δεν θα αποφέρει μόνο οφέλη στον κλάδο των ενεχόμενων χωρών, αλλά αποτελεί και μια ευκαιρία για την τυποποίηση και την ενίσχυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Επίσης, θα βελτιωθούν σημαντικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους επιβάτες και τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, στοιχείο το οποίο δεν θα ήταν τόσο εμφανές με τη χρήση άλλων μέσων, όπως οι διμερείς συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η σύναψη συνολικών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόσβαση στην αγορά και την κανονιστική σύγκλιση, διότι προωθεί τον θεμιτό ανταγωνισμό, το ίδιο επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων κ.ο.κ. Αυτό είναι προς όφελος όλων των μερών: επιβάτες, επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και αεροπορικές εταιρείες. Όσον αφορά τις οριζόντιες συμφωνίες, είναι εξίσου σημαντικό να εναρμονιστούν οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με το δίκαιο της ΕΕ, προκειμένου να κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, να ενισχυθεί η διαφάνεια και να αποκομισθούν επιπρόσθετα οφέλη από πλευράς απλοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο απέκτησε σημαίνοντα ρόλο σε αυτό τον τομέα, με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον η έγκρισή του για τη σύναψη των εν λόγω διεθνών συμφωνιών. Υπερψηφίζω, επομένως, την παρούσα έκθεση, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό ορισμένων γενικών αρχών και ενός ομοιόμορφου συνόλου προτύπων. Επίσης, τονίζει τη σημασία της ενημέρωσης του Κοινοβουλίου ώστε να παρακολουθεί τη διαδικασία από την αρχή, διότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση να εκφράζει τις ανησυχίες και τις προτεραιότητές του.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, προτείνει την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο των νέων εξουσιών που του εκχωρούνται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Ως προς αυτό, η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα διάφορα στάδια διαπραγμάτευσης, καθώς και κατά την παρακολούθηση των ισχυουσών συμφωνιών. Δεύτερον, η έκθεση τονίζει την ανάγκη σύναψης συμφωνιών για την αεροπορική ασφάλεια με τρίτες χώρες που διαθέτουν σημαντική αεροναυπηγική βιομηχανία· πρόκειται για καθοριστική προϋπόθεση ως προς τη θεμιτή ανάγκη να εξασφαλιστεί ακόμα μεγαλύτερη αεροπορική ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς.(FR) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε περισσότερες εξουσίες παρέμβασης όσον αφορά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Επομένως, η έκθεση του Brian Simpson, η οποία εγκρίθηκε σήμερα, θα συμβάλει στον καλύτερο προσδιορισμό του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις διαδικασίες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για τις διεθνείς αερομεταφορές.

Επικροτώ το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ασκεί έντονες πιέσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να συμπεριλάβουν την αμοιβαία αναγνώριση της αεροπορικής ασφάλειας και των προτύπων ασφαλείας, καθώς και καλύτερες διασφαλίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, διότι υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να «ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια» της διαδικασίας διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχώρησε στο Κοινοβούλιο νέες εξουσίες σχετικά με την έγκριση διεθνών συμφωνιών. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές, δεδομένων των διαφόρων συνεπαγόμενων αναγκών ασφάλειας και συντονισμού. Η αξιολόγηση μιας συμφωνίας προϋποθέτει κριτήρια που βασίζονται στον διεξοδικό έλεγχο και την παρακολούθηση των όρων διαπραγμάτευσης. Ευελπιστώ η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να μπορέσουν να συνεργαστούν ενεργά, ενόψει της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας και της αυστηρής τήρησης των συμφωνιών αυτού του είδους.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση του κ. Simpson πραγματεύεται τις διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΣΛΕΕ, οι εξουσίες του Κοινοβουλίου ενισχύθηκαν και το Σώμα ανέλαβε αρμοδιότητες συναπόφασης σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αλλαγή, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού κατέθεσε την εν λόγω έκθεση, η οποία φαίνεται να είναι εξαιρετικά θετική και επίκαιρη, και η οποία καθορίζει ορισμένες γενικές αρχές με τις οποίες συμφωνώ απόλυτα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ολόκληρη τη διαδικασία από την αρχή, λαμβάνοντας ενημέρωση από την Επιτροπή, ειδικότερα δε από τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, και να σταθμίζει επισταμένως τα επιχειρήματα επί των οποίων καλείται να ψηφίσει, είτε πρόκειται για οριζόντιες συμφωνίες είτε για συνολικές συμφωνίες ή συμφωνίες για την ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Οι διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές που προβλέπονται στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι υπερεθνικές συμφωνίες που επιδιώκουν την επικάλυψη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. Επαναλάβαμε τη θέση μας σχετικά με αυτήν την αρχή σε διαδοχικές συμφωνίες επί των οποίων γνωμοδότησε το Κοινοβούλιο, επικρίνοντας παράλληλα τον συνεκτικό χαρακτήρα αυτών των συμφωνιών, οι οποίες προσανατολίζονται, όλες ανεξαιρέτως, προς την ελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση του τομέα. Ο εισηγητής –ο οποίος, σημειωτέον, προέρχεται από την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– αναφέρει ότι «οι αεροπορικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους επιβάτες, τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αεροπορικές εταιρείες».

Ωστόσο, η πραγματικότητα, τόσο σε αυτόν τον τομέα όσο και σε άλλους τομείς που γνώρισαν αυξημένη ελευθέρωση, όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, διαψεύδει αυτές τις υποσχέσεις περί οφελών. Εάν βγαίνουν πράγματι κερδισμένοι κάποιοι από τις διαδικασίες μονοπωλιακής συγκέντρωσης στον τομέα των αερομεταφορών –στοιχείο το οποίο αποτελεί αναπόφευκτο επακόλουθο της ελευθέρωσης και του «ελεύθερου ανταγωνισμού»– αυτοί δεν είναι οι επιβάτες, ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε καν πολλοί από τους αποκαλούμενους «εθνικούς αερομεταφορείς», αλλά οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους ψηφίσαμε κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Η παρούσα έκθεση αφορά τις διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πρόκειται για διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες επιδιώκουν να εναρμονίσουν και να επικαλύψουν τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

Ο εισηγητής αναφέρει ότι «οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους επιβάτες, τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αεροπορικές εταιρείες, μέσω της πρόσβασης στην αγορά […]».

Παρ’ όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι η εφαρμογή αυτών των συμφωνιών σε επίπεδο ΕΕ μας έχει ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω υποσχέσεις περί οφελών είναι απατηλές, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους επιβάτες.

Ο υποκρυπτόμενος στόχος της πλειονότητας αυτών των συμφωνιών είναι το άνοιγμα της αγοράς και η ελευθέρωση του τομέα, με το κίνητρο του ελεύθερου ανταγωνισμού, ή η παράβλεψη των στρεβλώσεών του, τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από αυτήν οι ισχυρότερες εταιρείες, η ανυπόστατη περιβαλλοντική λύση για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η υπαγωγή των αερομεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, διευρύνθηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για την υπογραφή διεθνών συμφωνιών. Οι συμφωνίες για τις αερομεταφορές υπάγονται πλέον σε αυτήν την κατηγορία. Κατά το παρελθόν, το Κοινοβούλιο καλούνταν απλώς να γνωμοδοτήσει για αυτού του είδους τις συμφωνίες. Ωστόσο, οι νέες εξουσίες που έχουν εκχωρηθεί στο Σώμα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας συνοδεύονται και από νέες ευθύνες.

Κατά την άποψή μου, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων προτού κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την τελική διατύπωση των μεμονωμένων διεθνών συμφωνιών. Επιπλέον, τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο των συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές με τρίτες χώρες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα ισορροπημένης προσέγγισης των αγορών και των επενδυτικών δυνατοτήτων, καθώς και τον θεμιτό οικονομικό ανταγωνισμό στους τομείς των κρατικών επιδοτήσεων και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς.(IT) Οι νέες εξουσίες που θεσπίστηκαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας σημαίνουν ότι μπορούμε και εμείς να εκφέρουμε άποψη επί των ζητημάτων του τομέα των αερομεταφορών στις συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές. Η έκθεση αποδίδει έμφαση στον θεμιτό ανταγωνισμό και, επομένως, στην ανάγκη παρακολούθησης, μεταξύ άλλων, των κρατικών χρηματοδοτήσεων, λαμβάνοντας εξίσου υπόψη περιβαλλοντικά ζητήματα και εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Τασσόμαστε υπέρ όλων αυτών των μέτρων και, ως εκ τούτου, υπερψηφίζω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με το παρόν έγγραφο, επειδή η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, διεύρυνε τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας. Οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές υπάγονται πλέον σε αυτήν την κατηγορία, διότι καλύπτουν έναν τομέα στον οποίο εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αλλαγή, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισε να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλίας με σκοπό να καθοριστούν ορισμένες γενικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να αξιολογούνται τόσο βάσει του περιεχομένου όσο και βάσει των διαδικασιών που ενδέχεται να εγκρίνει η ίδια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα είναι επαρκώς ενημερωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα έχει την ευκαιρία να εκφράζει σαφώς τις προτεραιότητές της προτού κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει μια συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης υπερψήφισα την έκθεση του κ. Simpson σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πράγματι, μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω Συνθήκης την 1η Δεκεμβρίου 2009, το Κοινοβούλιο απέκτησε το δικαίωμα να παρέχει τη γνώμη του σε συμφωνίες που καλύπτουν τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προόδου, ειδικά υπό το πρίσμα του υποτιθέμενου δημοκρατικού ελλείμματος της ΕΕ, εάν ληφθεί υπόψη ότι, κατά το παρελθόν, το Κοινοβούλιο, ένα δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα από τους πολίτες της Ευρώπης, γνωμοδοτούσε για αυτού του είδους τις συμφωνίες μόνο μετά την ολοκλήρωσή τους. Αναμένουμε, συνεπώς, από την Επιτροπή να ανταποκριθεί στην έκκλησή μας για τη διατήρηση της ροής πληροφοριών και της ολοκληρωμένης ενημέρωσης της αρμόδιας επιτροπής σχετικά με την πρόθεσή της να προτείνει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη σύναψη και την τροποποίηση διεθνών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση, στο σύνολό του, να εκφράζει την άποψή του, έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει νέες κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, εκχωρώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγαλύτερες εξουσίες όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, σε συνδυασμό με την ευθύνη για τη διασφάλιση της ομαλής ροής των εργασιών, παρέχοντας πληροφόρηση και παρέχοντας εγγυήσεις για την ασφάλεια των πολιτών. Η κανονιστική σύγκλιση μεταξύ των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αμοιβαία αναγνώριση της ασφάλειας και των προτύπων ασφαλείας, καθώς και η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού προτύπου στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές, αποφέρουν οφέλη τόσο στους επιβάτες και τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, από υλικοτεχνικής και οικονομικής πλευράς, όσο και στις αεροπορικές εταιρείες.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, η οποία υποστηρίζει ότι οι συνολικές αεροπορικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους επιβάτες, τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αεροπορικές εταιρείες, μέσω της πρόσβασης στην αγορά και της κανονιστικής σύγκλισης για την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων, όσον αφορά και τις κρατικές επιδοτήσεις και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, αρκεί να πληρούνται ορισμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς.(IT) Στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι αφορούν έναν τομέα στον οποίο εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Συμφωνούμε με την ιδέα της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού να καθοριστούν ορισμένες γενικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογούνται οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές βάσει περιεχομένου. Επιπλέον, η επιτροπή πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τις προτεραιότητές της πολύ πριν κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει μια συμφωνία. Κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί τη διαδικασία από την αρχή. Οι συνολικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη, παρέχοντας στους Ευρωπαίους επιβάτες και τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων βελτιωμένες υπηρεσίες –από πλευράς τόσο ποικιλίας όσο και κόστους–, προσφέροντας ταυτόχρονα στις αεροπορικές εταιρείες νέες κερδοφόρες ευκαιρίες. Η κανονιστική σύγκλιση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού. Τέλος, θεωρούμε σημαντική την έναρξη διαπραγματεύσεων με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους στην Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ινδίας, διότι η οικονομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στις συμφωνίες αυτές από τη σκοπιά της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς.(PT) Με την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, αυξήθηκε ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας. Οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές υπάγονται πλέον σε αυτήν την κατηγορία, διότι καλύπτουν έναν τομέα στον οποίο εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισε να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλίας με σκοπό να καθοριστούν ορισμένες γενικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να αξιολογούνται τόσο βάσει του περιεχομένου όσο και βάσει των διαδικασιών που ενδέχεται να εγκρίνει η ίδια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα είναι επαρκώς ενημερωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα έχει την ευκαιρία να εκφράζει τις προτεραιότητές της πολύ πριν κληθεί να λάβει την τελική απόφαση, εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας απλώς μια συμφωνία. Οι νέες εξουσίες του Κοινοβουλίου που θεσπίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας συνοδεύονται από μια νέα ευθύνη, με στόχο να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο και η αρμόδια επιτροπή του λαμβάνουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία των συμφωνιών, για των οποίων την έγκριση θα πρέπει να αποφανθούν. Αυτό συνεπάγεται και μια ανάλογη ευθύνη για στενότερη παρακολούθηση της διαδικασίας διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέλλον, κατά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Η έκθεση καλύπτει το πλαίσιο που πρέπει να διέπει την αξιολόγηση μεμονωμένων συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές, λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, πλαίσιο το οποίο θα χρησιμοποιείται για όλες τις μελλοντικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης, σύναψης και κοινοβουλευτικής έγκρισης (μέσω συναίνεσης). Τα σχετικά κριτήρια για τις συμφωνίες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών με τρίτες χώρες περιλαμβάνουν την ισορροπημένη πρόσβαση στις αγορές και σε επενδυτικές δυνατότητες, καθώς και τον θεμιτό ανταγωνισμό όσον αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Οι συνολικές συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη όχι μόνο στις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και στους επιβάτες. Πάνω από όλα, αυτές οι συμφωνίες εξασφαλίζουν τα ίδια δικαιώματα για όλες τις αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης. Επιπλέον, προβλέπεται η εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών στην εναέρια ασφάλεια και προστασία, οι οποίες είναι υψίστης σημασίας για τους επιβάτες, το πλήρωμα και ολόκληρο τον τομέα των αερομεταφορών γενικότερα. Δεδομένων των οφελών των προαναφερθεισών συμφωνιών, θεωρώ σκόπιμο τον καθορισμό γενικών αρχών, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση των συμφωνιών για τις αερομεταφορές. Είναι σημαντικό η εκάστοτε συμφωνία να χαλαρώνει ή να εξαλείφει τους περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και τις επενδυτικές δυνατότητες, να διασφαλίζει και να ενισχύει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, να παρέχει επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, να περιλαμβάνει την αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων ασφαλείας και να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ως προς τα δικαιώματα των επιβατών. Επισημαίνεται δε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα για την αντιμετώπιση των υπερπτήσεων της Σιβηρίας και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης διεθνών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές με την Ιαπωνία και τη Ρωσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, διεύρυνε τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές υπάγονται πλέον σε αυτήν την κατηγορία, διότι καλύπτουν έναν τομέα στον οποίο εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Κατά το παρελθόν, το Κοινοβούλιο καλούνταν απλώς να γνωμοδοτήσει για αυτού του είδους τις συμφωνίες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αλλαγή, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισε να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλίας με σκοπό να καθοριστούν ορισμένες γενικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να αξιολογούνται βάσει περιεχομένου, και να μην έρχεται αντιμέτωπη με την τελική απόφαση, την οποία θα μπορεί απλώς να εγκρίνει ή να απορρίψει. Οι νέες κοινοβουλευτικές εξουσίες που θεσπίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας συνοδεύονται από νέες ευθύνες, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο και η αρμόδια επιτροπή του λαμβάνουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία των συμφωνιών, για των οποίων την έγκριση θα πρέπει να αποφανθούν. Αυτό συνεπάγεται και μια ανάλογη ευθύνη για στενότερη παρακολούθηση της διαδικασίας διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων. Οι δυνατότητες που προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, την οποία υπερψήφισα, μπορούν να εξετασθούν ως ένας κατάλογος του οποίου τα στοιχεία μπορούν να επιλέγονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο ρόλος του Κοινοβουλίου ενισχύθηκε στο πλαίσιο της σύναψης διεθνών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισε να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλίας με σκοπό να καθοριστούν ορισμένες γενικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να αξιολογούνται τόσο βάσει περιεχομένου όσο και βάσει των διαδικασιών που ενδέχεται να εγκρίνει η ίδια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα είναι επαρκώς ενημερωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα έχει την ευκαιρία να εκφράζει σαφώς τις προτεραιότητές της προτού κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει μια συμφωνία.

Αυτές οι συμφωνίες μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: οριζόντιες συμφωνίες, οι οποίες εναρμονίζουν τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες, συνολικές συμφωνίες, οι οποίες επιδιώκουν να διασφαλίσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό, και, τέλος, συμφωνίες για την ασφάλεια, οι οποίες αποσκοπούν να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία. Επιπλέον, η έκθεση προτείνει ένα σύνολο κριτηρίων για την αξιολόγηση του περιεχομένου των συμφωνιών, όπως η ισορροπημένη πρόσβαση στην αγορά και σε επενδυτικές δυνατότητες, καθώς και ο θεμιτός ανταγωνισμός σε σχέση με τις κρατικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδοτήσεις. Ψήφισα υπέρ, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής ροή πληροφοριών και να αναλύονται καλύτερα τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία αυτών των συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας διεύρυνε το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου στον τομέα της σύναψης διεθνών συμφωνιών, κρίνεται αναγκαία, κατά τη διαδικασία επανακαθορισμού τους καθεστώτος του, η θέσπιση νέων μορφών νομικού πλαισίου για το έργο του. Σε αυτό το πνεύμα κινείται και η παρούσα έκθεση. Εφόσον το Κοινοβούλιο απέκτησε πλέον αρμοδιότητες επί των συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πρόσβασή του στην πληροφόρηση σε όλα τα στάδια της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Πράγματι, δεν μπορεί να συμμετέχει απλώς μόνο στο τέλος της διαδικασίας, στάδιο στο οποίο το έργο του περιοριζόταν μόνο στην έγκριση ή την απόρριψη της τελικής λύσης, χωρίς να έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο σχετικών δεικτών, προκειμένου να λάβει εμπεριστατωμένη απόφαση. Δεδομένης της ανάγκης της συμμετοχής του Κοινοβουλίου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, κρίνεται εξίσου αναγκαίο να επισημανθούν, έστω και μόνο σε γενικές γραμμές, ορισμένες πτυχές, όπως οι όροι βάσει των οποίων θα παρέχονται οι πληροφορίες ή τα στάδια στα οποία θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, διεύρυνε τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας. Οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές υπάγονται πλέον σε αυτήν την κατηγορία, διότι καλύπτουν έναν τομέα στον οποίο εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Κατά το παρελθόν, το Κοινοβούλιο καλούνταν απλώς να γνωμοδοτήσει για αυτού του είδους τις συμφωνίες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αλλαγή, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισε να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλίας με σκοπό να καθοριστούν ορισμένες γενικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να αξιολογούνται τόσο βάσει του περιεχομένου όσο και βάσει των διαδικασιών που ενδέχεται να εγκρίνει η ίδια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα είναι επαρκώς ενημερωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα έχει την ευκαιρία να εκφράζει σαφώς τις προτεραιότητές της πολύ πριν κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει μια συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Η έκθεση καθορίζει ορισμένες γενικές αρχές σχετικά με την καλή επικοινωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή κατά την έγκριση διεθνών συμφωνιών για τις αερομεταφορές, αλλά και σχετικά με την ανάπτυξη κοινών μεθόδων για την αξιολόγηση αυτών των συμφωνιών. Χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο απέκτησε επιπρόσθετες εξουσίες και αντίστοιχες ευθύνες, και πρέπει πλέον να παρακολουθεί στενότερα τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και τη σύναψη συμφωνιών για τις αερομεταφορές. Δεδομένης της σπουδαιότητας αυτών των συμφωνιών, ειδικότερα δε όσον αφορά την εξασφάλιση καλύτερων υπηρεσιών για τους επιβάτες και νέων ευκαιριών για τους αερομεταφορείς, καλό είναι το Κοινοβούλιο να ενημερώνει την Επιτροπή για τις ανησυχίες και τα κριτήρια αξιολόγησής του ευθύς εξαρχής, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), γραπτώς. (ET) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχώρησε στο Κοινοβούλιο ευρύτερα δικαιώματα, ένα από τα οποία συνίσταται στο γεγονός ότι απαιτείται πλέον η σύμφωνη γνώμη του για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού πρέπει να προβαίνει σε τακτική βάση στην αξιολόγηση και την εξέταση διαφόρων συμφωνιών για τις αερομεταφορές. Φρονώ ότι αυτή η έκθεση θα βοηθήσει σημαντικά και θα απλοποιήσει το έργο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, διότι επισημαίνει τις γενικές αρχές σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των συμφωνιών για τις αερομεταφορές, τόσο βάσει περιεχομένου όσο και βάσει κριτηρίων.

Επιπλέον, η παρούσα έκθεση θα συμβάλει στην αποσαφήνιση των διαφόρων συμφωνιών για τις αερομεταφορές, καθώς και στην ολοκλήρωσή τους με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, ενώ αναφέρει εξίσου τα κριτήρια στα οποία πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας και τις πτυχές που πρέπει να παρακολουθούμε. Περαιτέρω, θα διευκολύνει την εφαρμογή της διαδικασίας επί του τρόπου με τον οποίο θα δίδουμε συνέχεια στις συμφωνίες για τις αερομεταφορές, καθώς και επί των αναγκαίων σταδίων κατά την εξέταση των συμφωνιών από τα διάφορα θεσμικά όργανα. Πιστεύω ότι η εν λόγω έκθεση είναι απαραίτητη και, ως εκ τούτου, στήριξα την έγκρισή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), γραπτώς. (EN) Η παρούσα έκθεση προβλέπει τη θέσπιση ενός πλαισίου ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να αναλάβει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού πάσχισε να διασφαλίσει ότι, κατά την εξέταση των μεμονωμένων συμφωνιών με τα επιμέρους κυρίαρχα κράτη, το Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιεί τις ίδιες διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές για το έργο των εισηγητών, προκειμένου να ακολουθείται συνεκτική προσέγγιση, καθώς και να παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης σημαντικών πτυχών, όπως η σχετική ασφάλεια και οι κοινωνικές συνθήκες. Θα ψηφίσω υπέρ, και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να στηρίξει την έκθεσή μου, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, θεσμοθετήθηκαν νέοι τομείς στους οποίους απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία, διότι εντάσσονται στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό επιβάλλει την τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η συντονισμένη αξιολόγηση ολόκληρης της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά και να είναι δυνατή η διατύπωση τόσο των απόψεων όσο και των προτεραιοτήτων του Σώματος.

Αυτή η έκθεση περιέχει κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναλύονται οι συμφωνίες για τις αερομεταφορές σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τις διαδικασίες προς έγκριση. Παρουσιάζονται δε τρεις κατηγορίες συμφωνιών, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά αντικείμενα, και, συγκεκριμένα, οι οριζόντιες συμφωνίες, οι συνολικές συμφωνίες και οι συμφωνίες για την ασφάλεια.

Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, διότι θεωρώ ουσιώδες το γεγονός ότι η θέση που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η οποία τονίζεται στην έκθεση αυτή, εκφράζει την άποψη ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί σε τακτική βάση ολόκληρη τη διαδικασία, μέσω της ενημέρωσής του, και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση, τουλάχιστον ανά τρία έτη, στην οποία θα αναλύονται τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία των ισχυουσών συμφωνιών. Οι συμφωνίες πρέπει να εγκρίνονται βάσει μιας γόνιμης διοργανικής συμφωνίας, η οποία θα επιτρέπει συναφώς την ενεργό συμμετοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου Brian Simpson με θέμα τις «Διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβώνας», λαμβάνοντας υπόψη πως το Κοινοβούλιο πλέον έχει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σε διεθνείς συμφωνίες. Επιπρόσθετα, οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές με τρίτες χώρες βοηθούν στην ανάπτυξη των διεθνών αερομεταφορών και διασφαλίζουν μια ασφάλεια δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Συνεπεία των νέων αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, στο παρόν Σώμα θα υποβάλλονται πλέον προς αξιολόγηση και έγκριση σε πιο τακτική βάση διεθνείς συμφωνίες για τις αερομεταφορές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής προτείνει τον καθορισμό ορισμένων γενικών αρχών, προκειμένου να καταστούν ευχερέστερες, αλλά και καλύτερες, αυτές οι διαδικασίες αξιολόγησης. Παρότι αναγνωρίζει, καταρχήν, τα οφέλη των εν λόγω συμφωνιών, ο εισηγητής δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης και, σε αρκετές περιπτώσεις, ζητεί τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Επικροτώ τα αποτελέσματα της σημερινής ψηφοφορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι ήμουν εισηγητής για το έγγραφο σχετικά με τη συμφωνία για τις αερομεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ήταν ένα έγγραφο ιδιαίτερης σημασίας. Συνολικά, οι αγορές αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκροτούν περίπου το 60% της παγκόσμιας εναέριας κυκλοφορίας. Το μελλοντικό άνοιγμα της αγοράς για τις επιχειρήσεις αερομεταφορών της ΕΕ και των ΗΠΑ, χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων, θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες σε επιβάτες και αερομεταφορείς, θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και, συνεπώς, δεν ήταν σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο του εγγράφου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Συμφωνώ, επομένως, με τη βασική θέση της έκθεσης Simpson σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές, η οποία εγκρίθηκε σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει εξαρχής στις διαπραγματεύσεις ή, τουλάχιστον, να τηρείται ενήμερο για την εξέλιξή τους.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Στηρίζω την έκθεση αυτή, υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που έχουν εισαχθεί από το Συμβούλιο, ιδίως όσον αφορά τη διάθεση των εσόδων, την αύξηση της διαφάνειας και των κινήτρων για την ανανέωση του στόλου, την ικανότητα των οχημάτων και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαφοροποίησης των υποδομών. Η Eurovignette ΙΙΙ θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρεώνουν, εάν το επιλέξουν, τους χρήστες της οδικής υποδομής με εξωτερικό κόστος, δηλαδή τη ρύπανση, ατμοσφαιρική και ηχορύπανση, ούτως ώστε να καθιερωθεί στις οδικές μεταφορές η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Εν αναμονή της Λευκής Βίβλου, η νομοθεσία που εξετάζεται τώρα απαιτεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν τα επόμενα μέτρα προς την κατεύθυνση ενός περισσότερο βιώσιμου και διεπιχειρησιακού συστήματος μεταφορών, με εναρμονισμένο σύστημα χρέωσης που εσωτερικεύει περισσότερο το εξωτερικό κόστος.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Με το σχέδιο οδηγίας περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (την οδηγία για την Eurovignette), τα κράτη μέλη θα μπορούν πλέον να επιβάλλουν χρεώσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση που προκαλείται από οδικές μεταφορές. Το μέτρο αυτό, το οποίο εφαρμόζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη σταδιακή ανανέωση των φορτηγών που ταξιδεύουν στους δρόμους μας. Θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μια νέα πηγή χρηματοδότησης για καθαρότερες μορφές μεταφορών όπως ο σιδηρόδρομος και οι υδάτινες οδοί. Επομένως, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Saïd El Khadraoui. Ωστόσο, καλώ τα κράτη μέλη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση κατά την εφαρμογή της Eurovignette: δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την εμπορική και οικονομική ευρωστία των μεταφορικών εταιρειών ή των εταιρειών που χρησιμοποιούν εμπορευματικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Τα περισσότερα ιρλανδικά αγαθά που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ μεταφέρονται μέσω του οδικού δικτύου και ως εκ τούτου ψήφισα κατά των μέτρων που συνιστώνται στην παρούσα έκθεση επειδή θα επιβαρύνουν υπερβολικά τους ιρλανδούς μεταφορείς, εξαγωγείς και παραγωγούς. Η οδηγία για την Eurovignette εμπεριέχει ήδη χρεώσεις, όμως τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να τις επιβάλουν. Η οδηγία για την Eurovignette ισχύει σήμερα για 15.000 χιλιόμετρα ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων, συμπεριλαμβανομένων των μισών αυτοκινητοδρόμων με διόδια της ΕΕ. Ενώ είμαι υπέρ της αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης και της ενθάρρυνσης των πολιτών να χρησιμοποιούν καθαρότερα οχήματα, εάν η οδηγία αυτή επεκταθεί και συμπεριληφθούν διόδια για την ηχορύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση οι ιρλανδοί μεταφορείς που κομίζουν τις ιρλανδικές εξαγωγές στην Ευρώπη θα πληγούν σε μεγάλο βαθμό ως συνέπεια τούτου.

Πολλά ιρλανδικά αγαθά εξάγονται σε διεθνές επίπεδο και το πρόσθετο κόστος που προτείνεται στην έκθεση θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια ζημία στις ιρλανδικές εξαγωγικές και μεταφορικές εταιρείες και να αποτελέσει μοιραίο πλήγμα για τις μικρές επιχειρήσεις που σήμερα επιτυγχάνουν μικρό μόνο περιθώριο κέρδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της κοινής αυτής θέσης σχετικά με την οδηγία για την Eurovignette που υποβάλλεται σε δεύτερη ανάγνωση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Κύριοι στόχοι της οδηγίας είναι να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρεώνουν τους χρήστες του οδικού δικτύου για κάποιο εξωτερικό κόστος, με άλλα λόγια να εφαρμόζουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αλλά και να δοθούν στα κράτη μέλη πρόσθετες δυνατότητες για να καταστήσουν αποτελεσματικότερα τα εθνικά τους συστήματα για τη χρέωση της χρήσης της οδικής υποδομής. Επικροτώ τους στόχους της μείωσης της ρύπανσης και της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στον τομέα των οδικών μεταφορών. Υποστήριξα επίσης την πρόταση τα έσοδα που προέρχονται από τα τέλη της Eurovignette να διατίθενται για επενδύσεις σε οδικές υποδομές και να χρησιμοποιούνται για να καταστούν οι μεταφορές πιο πράσινες. Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινής πολιτικής μεταφορών. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να μειωθεί η συμβολή του κλάδου των μεταφορών στην αλλαγή του κλίματος και οι αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών, ιδίως η κυκλοφοριακή συμφόρηση η οποία παρακωλύει την κινητικότητα, και η ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση οι οποίες βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Αν και επικροτώ τη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την οδηγία για την Eurovignette, δεν είμαι ωστόσο πλήρως ικανοποιημένος. Με την επικύρωση του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θέτουμε τέλος σε πολλά χρόνια διαπραγμάτευσης. Πρόκειται σίγουρα για βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι όμως μια μινιμαλιστική συμφωνία που δεν έχει ιδιαίτερη ισχύ! Πράγματι, τα κράτη μέλη θα έχουν μόνο τη δυνατότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υποχρεωμένα να υποχρεώνουν τα βαρέα φορτηγά οχήματα να πληρώνουν για το εξωτερικό κόστος που προκαλούν. Παραμένει το γεγονός ότι η ιδέα εξακολουθεί να υφίσταται και αυτό είναι το αληθινά θετικό σημείο που μου δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσω υπέρ του συμβιβασμού. Με την εισαγωγή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» για τα βαρέα φορτηγά οχήματα, η οδηγία ανοίγει τον δρόμο για την αναγνώριση στις δημόσιες πολιτικές μας της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους που προκαλούν οι μεταφορές. Προβλέπεται επίσης η αρχή της διαφάνειας των εσόδων και των επενδύσεων η οποία, ελπίζουμε, θα αποτελέσει προηγούμενο για την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών: πράγματι, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή σε τακτική βάση. Ωστόσο, το χαμηλό όριο διάθεσης των εσόδων στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ) (15%) είναι λυπηρό. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τηρείται η δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη να επενδύουν έσοδα σε βιώσιμα έργα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς.(IT) Η έκθεση που συζητάμε σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι πρoβλέπει την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα. Πιστεύω ότι η υποβολή της παρούσας πρότασης νέας οδηγίας, καρπός του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε μεταξύ της ουγγρικής Προεδρίας, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, είναι πολύ επιζήμια για την ιταλική οικονομία δεδομένου ότι η Ιταλία μεταφέρει περίπου το ένα τρίτο –ή σχεδόν 200 δισ. ευρώ ετησίως– όλων των αγαθών της αγοράς που μεταφέρονται στους δρόμους της Ευρώπης.

Όταν η οδηγία εφαρμοστεί σε χώρες διέλευσης της Ευρώπης, τα εμπορεύματα που εισάγονται και εξάγονται από την Ιταλία θα εκτεθούν περισσότερο στην επιβάρυνση πρόσθετων χρεώσεων. Συμμερίζομαι την άκρως επικριτική στάση της ιταλικής κυβέρνησης: πιστεύει ότι δεν είναι καθόλου σοφό, σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, η πολιτική απόφαση να πλήττει έναν οικονομικό τομέα που στηρίζει την αγορά μας. Κατά την άποψή μου, τα μικρά πλεονεκτήματα που επιτεύχθηκαν με τον συμβιβασμό δεν έχουν πραγματικό αντίκτυπο σε ένα κείμενο που είναι ιδιαίτερα επιζήμιο τόσο για το ιταλικό σύστημα όσο και για τον κλάδο της μεταφοράς εμπορευμάτων. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα του μέτρου δεν έχει αποδειχθεί: οι οδικές μεταφορές και το συναφές κόστος ρύπανσης θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως ότου αναπτυχθεί ένα δίκτυο διατροπικής υποδομής.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα την παρούσα τροπολογία διότι είναι επιτακτική ανάγκη να μην επιτραπεί στην Επιτροπή να καθιερώσει μηχανισμούς άντλησης εσόδων, έστω και μέσω έμμεσης χρέωσης, ιδιαίτερα χωρίς την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν συγκατατιθέμεθα επί του παρόντος στο καθεστώς Eurovignette. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Westminster εξετάζει το ζήτημα της θέσπισης τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι το 2015. Η Επιτροπή, εντούτοις, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καταστήσει τα τέλη για τον άνθρακα υποχρεωτικά μέχρι το 2013. Δεν θα ήθελα οι βρετανοί πολίτες να συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε μορφή κοινοτικού φόρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η επιβολή τέλους στα βαρέα φορτηγά οχήματα αποτελεί μέτρο που τιμωρεί τις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Σε γενικές γραμμές, είναι και οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία οδήγησε σε δημοσιονομική και οικονομική κρίση. Με βάση τα ανωτέρω, καταψηφίζω την έκθεση που κατατέθηκε, διότι πιστεύω ότι η άνιση εφαρμογή των εν λόγω χρεώσεων είναι άδικη, δεδομένου ότι οι χώρες της περιφέρειας θα παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προς όφελος των χωρών της κεντρικής Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. (RO) Καταψήφισα την έκθεση El Khadraoui περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα διότι η πρόταση επιτρέπει την εισαγωγή δασμολογικών φραγμών, γεγονός το οποίο θα αυξήσει το κόστος για τις επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών στα κράτη μέλη της περιφέρειας. Η οδηγία θα επιτρέψει επίσης στα κράτη μέλη να προσφέρουν αποζημίωση σε αντάλλαγμα των χρεώσεων αυτών, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Το Κοινοβούλιο μόλις έδωσε το πράσινο φως για νέους κανόνες σχετικά με τα τέλη των οδικών μεταφορών, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διασφάλιση της ανάπτυξης και χρηματοδότησης μιας καταλληλότερης πολιτικής μεταφορών σε σχέση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τη ρύπανση και τον θόρυβο. Ενώ οι εταιρείες οδικών μεταφορών θα πρέπει πλέον να πληρώνουν το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης που παράγεται από τα φορτηγά, τα κράτη μέλη, σε αντάλλαγμα, θα είναι υποχρεωμένα να επανεπενδύουν τα έσοδα που προέρχονται από τα εν λόγω τέλη σε πανευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και, κυρίως, σε αποτελεσματικότερα και λιγότερο ρυπογόνα συστήματα μεταφορών. Οι χρεώσεις αυτές αποτελούν βήμα προόδου, δεν είναι όμως επαρκείς. Είναι καιρός τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για την υλοποίηση μιας πραγματικής πολιτικής ανάπτυξης των εμπορευματικών μεταφορών και, επομένως, για τη συνεπή χρήση όλων των σιδηροδρομικών και οδικών υποδομών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.(FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την αναθεώρηση της οδηγίας για την Eurovignette με μεγάλη πλειοψηφία. Το κείμενο ορίζει ότι τα βαρέα φορτηγά οχήματα θα καταβάλουν το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης. Η συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρεώνουν τις εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης επιπροσθέτως από τις επιβαρύνσεις για τη χρήση των υποδομών των αυτοκινητοδρόμων.

Αν και αποτελεί σημαντική αναθεώρηση, δεν αντιπροσωπεύει παρά ένα μόνο μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι οι ρυθμίσεις δεν είναι δεσμευτικές. Εξακολουθώ να αναμένω ως εκ τούτου νέες προτάσεις που θα καθιστούν τα νέα αυτά μέτρα υποχρεωτικά, θα περιλαμβάνουν σε αυτά το κόστος κάθε περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλείται και θα επεκτείνουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε όλες τις μορφές μεταφορών.

Το κείμενο επίσης παροτρύνει να γίνεται ουσιαστική χρήση των εσόδων από την είσπραξη των διοδίων. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επενδύουν μέρος των εσόδων από την είσπραξη των διοδίων στη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας και σε υποδομές για την κινητικότητα. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των εσόδων από τα τέλη αυτά σε έργα όπως εκείνα που μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση ή ακόμα και την ηχορύπανση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Καταψήφισα την έκθεση περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα διότι πιστεύω ότι η επιβολή τελών για τη χρήση των υποδομών θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως στις χώρες της περιφέρειας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβάλλονται ήδη διάφοροι φόροι και τέλη στον τομέα των οδικών μεταφορών, ιδίως ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, και δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, πιστεύω ότι πρέπει να εξεταστεί η εσωτερίκευση του κόστους του τομέα, ούτως ώστε τα μέτρα αυτά να μπορούν να είναι άξια μεγαλύτερης συναίνεσης μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων παραγόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η αναθεώρηση της οδηγίας για την Eurovignette απαιτεί τα βαρέα φορτηγά οχήματα που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους να υπόκεινται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης στα εθνικά διόδια. Αυτό το επιπλέον κόστος ενδέχεται να είναι περίπου τρία ή τέσσερα λεπτά ανά όχημα ανά χιλιόμετρο. Σε μια εποχή κατά την οποία η ευρωπαϊκή οικονομία είναι αδύναμη και η ανταγωνιστικότητα περισσότερο επιτακτική από ποτέ, η αρχή αυτή μπορεί να οδηγήσει στο να καταστούν οι εμπορευματικές μεταφορές ακόμα ακριβότερες, ειδικά για τις χώρες της περιφέρειας για τις οποίες η δαπάνη της μεταφοράς προστίθεται στο κόστος των εμπορευμάτων. Οι χώρες αυτές δεν είναι μόνο αναγκασμένες να απορροφούν το κόστος των καυσίμων, αλλά θα πρέπει τώρα να πράττουν το ίδιο και με το πρόσθετο κόστος των διοδίων, χάνοντας έτσι σε ανταγωνιστικότητα. Χωρίς να προσπαθώ να υποτιμήσω το ζήτημα του περιβάλλοντος, μου φαίνεται ότι δεν είναι καιρός να επιβαρυνθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες με μια ακόμα χρέωση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η επιβολή τέλους στα βαρέα φορτηγά οχήματα αποτελεί μέτρο που τιμωρεί τις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ ενώ ταυτόχρονα παρέχει πρόσθετα έσοδα για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Το κείμενο που προέκυψε από τον τριμερή διάλογο είναι λιγότερο αρνητικό για την Πορτογαλία από την πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς μειώνει τη διαφοροποίηση στο 175% και την περίοδο αιχμής για τις χρεώσεις στις πέντε ώρες, παρατείνοντας την εξαίρεση των λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων για ένα ακόμα έτος, δηλαδή στα τέσσερα έτη. Ωστόσο, η επιβολή του τέλους αυτού παραμένει και θα επιφέρει αύξηση του υφιστάμενου κόστους για τις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ. Οι νέες αυτές διατάξεις της οδηγίας για την Eurovignette θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χρεώνουν τα βαρέα φορτηγά οχήματα με ποσό ίσο με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης που προκαλείται από την κυκλοφορία, επιπροσθέτως από το τέλος υποδομής στα διόδια. Αυτό το επιπλέον κόστος ενδέχεται να είναι περίπου τρία ή τέσσερα λεπτά ανά όχημα ανά χιλιόμετρο. Τα λιγότερο ρυπογόνα οχήματα θα εξακολουθούν να εξαιρούνται. Καταψήφισα την παρούσα πρόταση έκθεσης διότι πιστεύω ότι θα είναι επιζήμια για τα κράτη μέλη της περιφέρειας.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η πολύ μεγάλη εξάρτηση από τις οδικές μεταφορές αποτελεί πραγματικό πρόβλημα· στην Πορτογαλία, η εξάρτηση από τον τρόπο αυτόν μεταφοράς είναι ακόμα μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό συμβαίνει για λόγους που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία εξαιτίας των υψηλών επιπέδων ρύπανσης που συνδέονται με αυτές, καθώς και για ενεργειακούς λόγους που σχετίζονται με την εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου και την αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης στο αγαθό αυτό. Είναι συνεπώς απαραίτητο να προωθηθεί η διαφοροποίηση των τρόπων μεταφοράς εμπορευμάτων, κυρίως με την ισχυρή δέσμευση προς τους σιδηροδρόμους. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν έχει γίνει η επένδυση αυτή αλλά σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, παρατηρείται ακόμα και παραμέληση του εν λόγω τύπου μεταφοράς. Η παραμέληση αυτή τείνει να αυξάνεται μετά από διαδικασίες ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης. Η παρούσα έκθεση εξετάζει ορισμένα από τα θέματα αυτά, δεν βαίνει όμως πέραν της επιδίωξης επιβολής μιας νέας επιβάρυνσης για τα βαρέα φορτηγά οχήματα η οποία έρχεται να προστεθεί στα υφιστάμενα τέλη, ορισμένα εκ των οποίων αυξήθηκαν πρόσφατα στην Πορτογαλία. Η αποτελεσματικότητα αυτών είναι αμφίβολη όσον αφορά την επιδίωξη των δηλωμένων στόχων, ενώ αντιπροσωπεύουν ένα πρόσθετο βάρος και ενδέχεται να οδηγήσουν πολλές εταιρείες σε αναστολή δραστηριοτήτων δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Γνωρίζουμε ότι η πολύ μεγάλη εξάρτηση από τις οδικές μεταφορές αποτελεί πραγματικό πρόβλημα· στην Πορτογαλία, η εξάρτηση από τον τρόπο αυτόν μεταφοράς είναι ακόμα μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει, είτε για λόγους που σχετίζονται με το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία εξαιτίας των υψηλών επιπέδων ρύπανσης που συνδέονται με αυτές, είτε για ενεργειακούς λόγους που σχετίζονται με την εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου και την αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης στο αγαθό αυτό.

Είναι συνεπώς απαραίτητο να προωθηθεί η διαφοροποίηση των τρόπων μεταφοράς εμπορευμάτων, κυρίως με την ισχυρή δέσμευση προς τους σιδηροδρόμους. Ωστόσο, όχι μόνο ορισμένες χώρες δεν προέβησαν στη δέσμευση αυτή, αλλά σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, παρατηρείται ακόμα και παραμέληση του εν λόγω τύπου μεταφοράς η οποία τείνει να αυξάνεται μετά από διαδικασίες ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης.

Η παρούσα έκθεση εξετάζει ορισμένα από τα θέματα αυτά, περιορίζεται όμως στη συνέχεια στην επιδίωξη επιβολής ενός νέου φόρου για τα βαρέα φορτηγά οχήματα ο οποίος έρχεται να προστεθεί στους ήδη υφιστάμενους, ορισμένοι εκ των οποίων αυξήθηκαν πρόσφατα στην Πορτογαλία, όπως το «σκιώδη διόδια». Η αποτελεσματικότητα αυτών είναι αμφίβολη όσον αφορά την ουσιαστική επιδίωξη των δηλωμένων στόχων, ενώ αντιπροσωπεύουν ένα πρόσθετο βάρος και ενδέχεται να οδηγήσουν πολλές εταιρείες σε αναστολή δραστηριοτήτων δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Έχει περάσει πολύς χρόνος από τότε που το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την Eurovignette ΙΙΙ. Η οδηγία θα πρέπει να επιτρέψει στα κράτη μέλη να εισπράττουν –εάν το επιθυμούν– τέλη από τους χρήστες της οδικής υποδομής για κάποιο (περιορισμένο) εξωτερικό κόστος, ούτως ώστε τελικά να εισαχθεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Παρέχει επίσης στα κράτη μέλη πρόσθετες δυνατότητες όσον αφορά την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων συλλογής διοδίων, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα καλύτερο μέσο για τη διαχείριση της ζήτησης στον τομέα των μεταφορών. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου επιβεβαίωσε τους στόχους αυτούς, τώρα δε είναι επίσης επιθυμητό η Επιτροπή να λάβει μέτρα που θα οδηγήσουν στη διαρκή αειφόρο ανάπτυξη των μεταφορών, στη συνεργασία, σε ένα εναρμονισμένο σύστημα διοδίων και στην περαιτέρω εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (EN) Είναι αλήθεια ότι η παρούσα πρόταση θα έχει δυσανάλογες επιπτώσεις επί των κρατών μελών της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ιρλανδία, εφόσον τα κράτη μέλη που βρίσκονται στο κέντρο της Ευρώπης έχουν τη δυνατότητα να στραφούν προς τον σιδηρόδρομο. Εκτιμάται από τον Σύνδεσμο Ιρλανδών Εξαγωγέων ότι κάθε φορτηγό που ταξιδεύει από την Ιρλανδία στην ηπειρωτική Ευρώπη μέσω του Holyhead και του Dover θα επιβαρύνεται με τέλη οδικού δικτύου ύψους 120 ευρώ και εξωτερικό κόστος ύψους 30 ευρώ. Ως εκ τούτου, το ταξίδι μετ’ επιστροφής θα επιβαρύνεται με τέλη ύψους 300 ευρώ ως αποτέλεσμα της εν λόγω νομοθεσίας. Οι κύριοι τομείς εξαγωγών που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα, ΤΠΕ, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, γαλακτοκομικά και άλλα προϊόντα διατροφής. Επιπλέον, ο τομέας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών απασχολεί πάνω από 30.000 άτομα στην Ιρλανδία. Η ουσία είναι ότι οι νέες αυτές χρεώσεις θα αυξήσουν το κόστος μεταφοράς των ιρλανδικών εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Καταψήφισα την παρούσα έκθεση διότι η ΕΕ θα πρέπει να αναζητεί τρόπους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» αντί να θεσπίζει νομοθεσία η οποία απειλεί την ανταγωνιστικότητά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Gualtieri (S&D), γραπτώς.(IT) Η έγκριση από το Κοινοβούλιο της οδηγίας περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα αποτελεί βήμα προόδου για την προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών και δέσμευση για τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της ρύπανσης που προκαλείται από τα οχήματα αυτά. Εισάγεται για πρώτη φορά η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στον τομέα αυτόν με σκοπό την ενθάρρυνση ασφαλέστερων και πιο βιώσιμων μεταφορών και, ως εκ τούτου, την προώθηση εναλλακτικών λύσεων όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Σύμφωνα με τον συμβιβασμό που επετεύχθη, ωστόσο, πρέπει επίσης να δοθεί η δέουσα προσοχή στην προστασία του κλάδου των μεταφορών, ο οποίος δεν πρέπει να επιβαρυνθεί υπερβολικά. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να προσπαθήσουν να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των εσόδων που εισπράττονται στο πλαίσιο της Eurovignette, για παράδειγμα επενδύοντας σε βελτιώσεις της υποδομής και ενθαρρύνοντας τη χρήση λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων μεταφορών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι τομείς που εμπλέκονται απολαμβάνουν τα οφέλη της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του συναδέλφου μου Saïd El Khadraoui σχετικά με την αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για την Eurovignette, η οποία θα επιτρέψει τη χρέωση των βαρέων φορτηγών οχημάτων. Θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στις οδικές μεταφορές και θα καταστεί δυνατόν να χρεώνονται τα βαρέα φορτηγά οχήματα για την ηχορύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση όταν χρησιμοποιούν τους αυτοκινητόδρομους της ΕΕ. Πρόκειται για καινοτόμο πρωτοβουλία την οποία επικροτώ καθώς δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος και δεν περιορίζεται απλά και μόνο στο κόστος των υποδομών. Είναι, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι τα φιλόδοξα σχέδια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις παρεμποδίστηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών υπό το πρόσχημα του υπερβολικά υψηλού πρόσθετου κόστους. Παρ’ όλα αυτά, η παρούσα έκθεση αποτελεί πραγματικό βήμα προόδου όσον αφορά το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα το παρόν έγγραφο επειδή στόχος του είναι η χρέωση των βαρέων φορτηγών οχημάτων ανάλογα με την ώρα της ημέρας που ταξιδεύουν, κατά τη διάρκεια ή εκτός των ωρών αιχμής, και ανάλογα με τον εκπεμπόμενο θόρυβο και τον κυβισμό. Τουλάχιστον το 15% των χρημάτων που εισπράττονται σε τέλη επενδύεται σε άλλα έργα που σχετίζονται με τη μείωση του CO2. Είναι θετικό το γεγονός ότι σήμερα είμαστε πρόθυμοι να μειώσουμε την κλιματική αλλαγή και, στον τομέα των οδικών μεταφορών, προσπαθούμε επιτέλους να εφαρμόσουμε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αυτό θα δώσει αναμφίβολα στα κράτη μέλη πρόσθετες δυνατότητες για να καταστήσουν αποτελεσματικότερα τα εθνικά τους συστήματα για τη χρέωση της χρήσης της οδικής υποδομής, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένα καλύτερο μέσο διαχείρισης των μεταφορών από την πλευρά της ζήτησης. Ωστόσο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα μέσα αυτά είναι οικονομικά επωφελή και ευνοϊκά για λίγα μόνο κράτη μέλη κεντρικής διέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου εντελώς αρνητικά ή πολύ λιγότερο ευνοϊκά για μεγάλο αριθμό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία βρίσκονται κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα ανατολικά, νότια, δυτικά ή βόρεια. Συνεπώς πιστεύω ότι θα άξιζε να αξιολογηθεί πλήρως η πτυχή αυτή σταθμίζοντάς την ξανά, και μόνο τότε να εγκριθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Θα ήθελα να παράσχω την πλήρη στήριξή μου στην οδηγία περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να υποστηρίξω μια διάταξη η οποία είναι πολύ σημαντική για το περιβάλλον της Ευρώπης. Ελπίζω ότι τα χαμηλότερα τέλη για τα οχήματα που ρυπαίνουν λιγότερο θα αποτελέσουν κίνητρο για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μεταφορών που δεν το έχουν πράξει να ανανεώσουν τον στόλο τους. Επιπλέον, οι καλλιέργειες που αναπτύσσονται κοντά σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας θα εκτίθενται πολύ λιγότερο σε ρύπανση από καυσαέρια. Νομίζω ότι η αύξηση των τελών για την κυκλοφορία σε ώρες αιχμής αποτελεί ένα ακόμα θετικό χαρακτηριστικό. Χάρη στους περιορισμούς αυτούς θα επιτευχθεί μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους και καλύτερες συνθήκες οδήγησης για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. Οι εν λόγω περιορισμοί θα επιτρέψουν επίσης την εισαγωγή βελτιώσεων στην κατάσταση των υποδομών, οι οποίες υφίστανται τις μεγαλύτερες ζημίες σε αυτές ακριβώς τις ώρες αιχμής της κυκλοφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Καταψήφισα το προτεινόμενο κείμενο συμβιβασμού, θέση η οποία συνάδει με την αντίστοιχη της ιταλικής κυβέρνησης που έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή της ως προς την πρόταση στο Συμβούλιο της ΕΕ. Η επιβολή ενός επιπλέον συστήματος φορολογίας για τους μεταφορείς θα καταφέρει ένα βαρύτατο πλήγμα σε έναν τομέα που αποτελεί τη βάση του ιταλικού εμπορικού συστήματος. Η αύξηση του κόστους που βαρύνει τον εν λόγω τομέα συνεπάγεται μεγαλύτερη επιβάρυνση για το κοινωνικό σύνολο και επιβολή κυρώσεων επί των προϊόντων μας, για τα οποία θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση της ζήτησης. Δεν πιστεύω ότι ο παρών συμβιβασμός συνιστά τη σωστή απάντηση, ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η Ιταλία, για παράδειγμα, η οποία αποτελεί σημείο εκκίνησης για τις ροές των μεταφορών που δημιουργούν πλούτο για το εθνικό μας σύστημα και οφείλουν να διασφαλίζονται μέσα από τον προσδιορισμό των κατάλληλων εργαλείων που θα καταπολεμούν την ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση, αλλά και θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα διαρθρωτικά και υλικοτεχνικά της χαρακτηριστικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα δεδομένου ότι επικυρώνει μια συμφωνία η οποία ήταν δύσκολο να επιτευχθεί για την αναθεώρηση της οδηγίας για την Eurovignette. Αυτή η οδηγία του 1999, που αναθεωρήθηκε το 2006, έχει ως στόχο την εναρμόνιση της επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα. Η αναθεώρηση που εγκρίθηκε αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στις οδικές μεταφορές και, ως εκ τούτου, ένα βήμα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στην πράξη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση θα χρεώνονται συνεπώς με ηλεκτρονικά μέσα, με ρυθμό τριών έως τεσσάρων λεπτών ανά χιλιόμετρο, ανάλογα με την κατηγορία Euro του οχήματος, το είδος του δρόμου και το επίπεδο της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η αναθεώρηση αυτή θα επιτρέπει εις το εξής να γίνεται καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω της αύξησης των τελών σε περιόδους αιχμής (που δεν θα υπερβαίνει το 175% για τις πέντε ώρες), αλλά και προβλέπει αναλογική μείωση των τελών σε περιόδους ηπίας κυκλοφορίας ώστε να μην τιμωρούνται οι εταιρείες οδικών μεταφορών οικονομικά. Τέλος, το ψήφισμα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα ποσά που εισπράττονται για τη χρηματοδότηση ορισμένων τύπων έργων βιώσιμων μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της Eurovignette, διότι πιστεύω ότι λύσεις αυτού του είδους μπορούν να διασφαλίσουν πλήρη εναρμόνιση του ευρωπαϊκού συστήματος επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα, διευκολύνοντας έτσι την αποτελεσματική κυκλοφορία μέσω των κρατών μελών, χωρίς καθυστερήσεις. Κατά την άποψή μου, η ενσωμάτωση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα διασφαλίσει τη μείωση των ρύπων και της ηχορύπανσης που προκαλείται από βαρέα φορτηγά οχήματα τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με κινητήρες που πληρούν τα πρότυπα Euro V και VI, δεδομένου ότι οι κινητήρες αυτοί δεν υπόκεινται σε οδικά τέλη. Επιπλέον, καθιερώνεται η αρχή σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τη χρήση των εσόδων που προέρχονται από την είσπραξη διοδίων, τουλάχιστον το 15% δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την οικονομική στήριξη έργων ΔΕΔ-Μ. Αυτό θα διασφαλίσει μεγαλύτερη βιωσιμότητα των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής για την αναθεώρηση των φορολογικών κανόνων της οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων της «Eurovignette» η οποία θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρεώνουν τους μεταφορείς με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης επιπροσθέτως από τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων. Η παρούσα οδηγία θα διασφαλίσει ότι τα έσοδα από τα τέλη αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων μεταφορών και τη μείωση της ρύπανσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς.(IT) Η οδηγία 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρεώνουν, εάν το επιθυμούν, και στους χρήστες της οδικής υποδομής κάποιο εξωτερικό κόστος. Αυτό τους προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες για να καταστήσουν αποτελεσματικότερα τα εθνικά τους συστήματα για τη χρέωση της χρήσης της οδικής υποδομής, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ένα καλύτερο μέσο διαχείρισης των μεταφορών από την πλευρά της ζήτησης. Πιστεύουμε ότι, σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας, η πολιτική απόφαση να πληγεί ένας οικονομικός τομέας που αποτελεί τη βάση της αγοράς μας απλά για λόγους χρηματικού κέρδους δεν είναι πολύ σοφή. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο η προσέγγιση αυτή τιμωρεί τα περισσότερο περιφερειακά από γεωγραφικής άποψης κράτη μέλη, τις χώρες προέλευσης, αναχώρησης ή προορισμού των εμπορευμάτων, προς όφελος των «κεντρικών» χωρών και των χωρών διέλευσης, είναι απαράδεκτος. Τέλος, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη κατά τον καθορισμό της αρχής όσον αφορά τις επιπτώσεις του μέτρου αυτού στις ροές κυκλοφορίας και, ως εκ τούτου, στις υφιστάμενες παραχωρήσεις, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος μετατόπισης της κυκλοφορίας αλλού. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου δεν έχει αποδειχθεί: το κόστος των οδικών μεταφορών και οι συναφείς δαπάνες ρύπανσης θα συνεχίσουν να αυξάνονται, για τον λόγο αυτόν, οι βουλευτές της ιταλικής αντιπροσωπείας της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) τασσόμαστε κατά του εν λόγω μέτρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα οδηγία προβλέπει την επιβολή τέλους από τα κράτη μέλη στα βαρέα φορτηγά οχήματα, το οποίο περιλαμβάνει ένα ποσό ίσο με το κόστος της ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της κίνησης στον δρόμο, επιπροσθέτως από το τέλος υποδομής. Πιστεύω ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δεν αποτελεί λύση δεδομένου ότι περιορίζεται στο να εναποθέτει την απόφαση στην αγορά. Η έγκριση και η νομιμοποίηση της ρύπανσης εάν είναι οικονομικά βιώσιμη για την εταιρεία δεν αποτελεί δρόμο προς την αειφορία. Πιστεύω ότι προτεραιότητα της ΕΕ πρέπει να είναι η επιβολή αυστηρότερων μέτρων για τη ρύπανση που προκαλείται από τα βαρέα φορτηγά οχήματα και η αποφασιστική δέσμευση προς τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές. Αντί να επιλύνει το πρόβλημα της ρύπανσης, η παρούσα οδηγία επιτείνει την ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών θέτοντας μεγαλύτερο φόρτο στις χώρες της περιφέρειας όπως η Πορτογαλία, οι οποίες είναι μεν εξαγωγείς αλλά δεν διασχίζονται από μεγάλες οδούς μεταφορών. Για τους λόγους αυτούς ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η παρούσα έκθεση αξίζει εύσημα λόγω της απαίτησης για λογοδοσία εκ μέρους των κρατών μελών. Πρώτον, για την απαίτηση λογοδοσίας σχετικά με την ανακούφιση που χορηγούν τα κράτη μέλη στους μικρούς κατασκευαστές φορτηγών. Είναι καλό αυτό δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες ανεύθυνες πρακτικές πρέπει να σταματήσουν. Δεύτερον, για την απαίτηση λογοδοσίας σχετικά με τα έσοδα που παράγονται από την Eurovignette. Και πάλι κανόνας δεν μπορεί να είναι η αδιαφάνεια. Τα έσοδα αυτά πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές πολιτικές. Είναι, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι το κείμενο δεν προχωρεί ακόμα παραπέρα. Δεν περιλαμβάνει σχεδόν τίποτα για την ανακούφιση που χορηγείται στους κατασκευαστές οχημάτων EURO VI. Ακόμα χειρότερα, προωθεί την υπαγωγή της Eurovignette στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Ψηφίζω υπέρ του παρόντος κειμένου για να ενθαρρύνω το περαιτέρω έργο που πρέπει να γίνει και να δώσω την έγκρισή μου στην έννοια της Eurovignette, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη λύπη μου για τις δύο αυτές σοβαρές ελλείψεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες δεν μπορεί ποτέ να τίθενται σε κίνδυνο, ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί να μην εξετάζονται σε συνάρτηση με τα οικονομικά ζητήματα· πολύ περισσότερο σε αυτήν την περίοδο κρίσης που εξακολουθούμε να βιώνουμε και συνεχίζει να πλήττει δριμύτατα τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, ιδιαίτερα την πατρίδα μου, την Πορτογαλία. Με βάση τα ανωτέρω, δεν μπορώ να συμφωνήσω με την έγκριση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς η κατάσταση αυτή θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό όσους εργάζονται στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών σε χώρες της περιφέρειας, ιδίως την Πορτογαλία, όχι όμως τις πλουσιότερες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Η Eurovignette ΙΙΙ θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρεώνουν, εάν το επιθυμούν, τους χρήστες του οδικού δικτύου κάποιο εξωτερικό κόστος (ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση), ούτως ώστε να εισαχθεί τελικά στις οδικές μεταφορές η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Λαμβάνοντας υπόψη ότι το φορολογικό σύστημα είναι αδιαφανές και παράλογο, ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Σε μια εποχή αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης κατά την οποία ο όγκος της κυκλοφορίας αυξάνεται επίσης μαζικά, τα κράτη μέλη με ευαίσθητες περιοχές όπως εκείνη που διασχίζει τις Άλπεις έχουν συμφέρον όσον αφορά τη χρέωση των χρηστών του οδικού δικτύου με κάποιο εξωτερικό κόστος σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Παράλληλα, αυτό θα πρέπει επίσης να προσφέρει ένα μέσο για τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας από την πλευρά της ζήτησης. Η παρούσα έκθεση υιοθετεί μια ρεαλιστική προσέγγιση προκειμένου να συμβιβάσει τις πολυάριθμες και ποικίλες επιθυμίες. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπονται οι διάφορες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στο να ανοίξει ο δρόμος για τα λεγόμενα μεγάλα ή πολύ μεγάλα φορτηγά, τα οποία συνδέονται με υψηλό κόστος υποδομών. Είναι επίσης αλήθεια ότι, μέχρι σήμερα, μόνο συμβατικές αναφορές έχουν γίνει στη μετάβαση της εμπορευματικής κυκλοφορίας από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Δεν πρέπει να λησμονούνται ούτε οι παράγοντες αυτοί, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ιδέα της πρότασης που αφορά τη διάθεση των εσόδων από τα τέλη χρήσης των υποδομών. Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα για την ανανέωση του στόλου, οφείλει επίσης να εξεταστεί το γεγονός ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε μονομερώς τις εταιρείες και τους ιδιοκτήτες στόλων της ΕΕ με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και κανονισμούς ασφάλειας, μόνο και μόνο για να εισέλθουν στην επικράτειά μας χαμηλού κόστους ανταγωνιστές με ρυπαρά και άθλια οχήματα. Ωστόσο, δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση προβάλλει πολύ λογικά επιχειρήματα από την άποψη αυτή, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς.(IT) Αποφάσισα να καταψηφίσω την πρόταση αυτή διότι θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις, ειδικότερα για τις μικρότερες εταιρείες οδικών μεταφορών. Ναι, είναι σωστό να καταπολεμήσουμε τη ρύπανση και να προσπαθήσουμε να ελαφρύνουμε την κυκλοφοριακή συμφόρηση, όμως η εισαγωγή μιας ακόμα αύξησης φόρων σίγουρα δεν αποτελεί την καλύτερη λύση κατά την άποψή μου. Με την εφαρμογή της παρούσας «Eurovignette», το πιθανότερο είναι ότι μόνον οι μεγάλες εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών –δηλαδή εκείνες που διαθέτουν τους περισσότερους πόρους– θα καταφέρουν να επιβιώσουν.

Υπάρχει κίνδυνος πολλές μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στην Ιταλία, να χρειαστεί να αποχωρήσουν από την αγορά λόγω των υπερβολικών τελών που θα αντιμετωπίσουν, αυτό δε θα έχει ασφαλώς σοβαρές επιπτώσεις και στην απασχόληση. Ελπίδα μου, επομένως, είναι ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα υιοθετήσουν την ίδια θέση με την ιταλική κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι δεν θα εφαρμόσει το μέτρο αυτό. Η κρίση έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον κλάδο μεταφοράς εμπορευμάτων και ασφαλώς ο νέος αυτός φόρος, απ’ ότι διαπιστώνω, δεν θα συμβάλει πολύ στην ανάκαμψή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Δεν συμφωνώ με την πρόταση για τη χρέωση των βαρέων φορτηγών οχημάτων σύμφωνα με την ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί μια ακόμα πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για τους μεταφορείς, οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Η χρέωση θα αντανακλά όχι μόνο το κόστος χρήσης των οδικών υποδομών, την κατηγορία ρύπανσης του οχήματος και το μήκος της διαδρομής, αλλά και το επίπεδο ρύπανσης, ηχορύπανσης και κυκλοφοριακής συμφόρησης. Επιπλέον, η χρέωση δεν θα ισχύει μόνο σε αυτοκινητόδρομους που ανήκουν στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, αλλά και σε άλλους αυτοκινητόδρομους και σημαντικές οδούς. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι μια τέτοια ρύθμιση θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα έσοδα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών και θα αυξήσει τους χρόνους παράδοσης. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν, θα υπάρξει αύξηση του κόστους μεταφοράς και της τιμής μεταφοράς εμπορευμάτων. Επιπλέον, το τέλος μπορεί να μειώσει σημαντικά τη ζήτηση για οδικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Η νέα οδηγία για την Eurovignette, η οποία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την εφαρμογή εναρμονισμένων συστημάτων χρέωσης στα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η περιβάλλοντική επίδοση των βαρέων φορτηγών οχημάτων, θα καταλήξει να τιμωρεί ορισμένα κράτη μέλη της περιφέρειας όπως η Ιταλία, τα οποία αποτελούν χώρες αναχώρησης ή προορισμού εμπορευμάτων. Για τον λόγο αυτόν καταψήφισα την έκθεση η οποία τροποποιεί την οδηγία του 1999. Αντί να αυξάνει τον ανταγωνισμό και να θεσπίζει κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά, η νέα οδηγία στρεβλώνει τον ανταγωνισμό προς όφελος των λίγων κρατών μελών που βρίσκονται στην καρδιά των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη. Με το πρόσχημα της μείωσης των εκπομπών CO2 καθιερώνεται φόρος με στόχο την αποθάρρυνση των οδικών μεταφορών προς όφελος των σιδηροδρομικών και διατροπικών μεταφορών. Η οδηγία, όπως έχει καταρτιστεί, είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για το σύνολο του συστήματος μεταφοράς εμπορευμάτων, σε μια περίοδο οικονομικής στασιμότητας κατά την οποία πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα για την αναζωογόνηση του τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια ρεαλιστική προσέγγιση ώστε να μην χαθεί επιπλέον χρόνος για την έγκριση της λεγόμενης οδηγίας για την Eurovignette ΙΙΙ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα για τη χρήση ορισμένων έργων υποδομής. Σκοπός της είναι να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Οι προτεινόμενες τροπολογίες συνιστούν το αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με τις πολιτικές Ομάδες. Με βάση τα ανωτέρω, υπερψήφισα την παρούσα έκθεση δεδομένου ότι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρεώνουν, εάν το επιθυμούν, και στους χρήστες της οδικής υποδομής κάποιο περιορισμένο εξωτερικό κόστος με στόχο την εισαγωγή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στον τομέα των οδικών μεταφορών. Θα δώσει επίσης στα κράτη μέλη πρόσθετες δυνατότητες για να καταστήσουν αποτελεσματικότερα τα αντίστοιχα εθνικά τους συστήματα για τη χρέωση της χρήσης της οδικής υποδομής, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ένα καλύτερο μέσο διαχείρισης της ζήτησης μεταφορών . Οι στόχοι αυτοί επιβεβαιώθηκαν από τη θέση του Συμβουλίου. Αξίζει να επισημανθεί η πρόταση διάθεσης των εσόδων από τα τέλη εξωτερικού κόστους και χρήσης της υποδομής σε βιώσιμες μεταφορές, και ειδικότερα τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Η αποτελεσματική διάθεση των εσόδων αυτών, η οποία αυξάνει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, όχι μόνο θα ενισχύσει τη δημόσια αποδοχή αλλά και θα διασφαλίσει τη μείωση του εξωτερικού κόστους στις οδικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Βάσει της τροποποιημένης οδηγίας 1999/62/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρεώνουν και στους χρήστες της οδικής υποδομής κάποιο (περιορισμένο) εξωτερικό κόστος, ούρως ώστε τελικά να εισαχθεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στις οδικές μεταφορές. Αυτό προσφέρει στα κράτη μέλη πρόσθετες δυνατότητες για να καταστήσουν αποτελεσματικότερα τα εθνικά τους συστήματα για τη χρέωση της χρήσης της οδικής υποδομής, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ένα καλύτερο μέσο διαχείρισης των μεταφορών από την πλευρά της ζήτησης. Τα οδικά διόδια για τον τομέα των μεταφορών θα αντικατοπτρίζουν κατά συνέπεια το κόστος της ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και το κόστος χρήσης των υποδομών.

Το κόστος αυτό εξακολουθεί να επιδέχεται κάποιων εξαιρέσεων υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος που τις ζητεί έχει σοβαρό λόγο να το πράττει. Θα δοθούν κίνητρα για την προώθηση της ανανέωσης του στόλου βαρέων φορτηγών οχημάτων, παρεκκλίσεις για τα βαρέα φορτηγά οχήματα που είναι εφοδιασμένα με λιγότερο ρυπογόνους κινητήρες και, τέλος, τα διόδια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον χρόνο του ταξιδιού. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι τα βαρέα φορτηγά οχήματα θα αποφεύγουν ορισμένα τμήματα του οδικού δικτύου κατά τις ώρες αιχμής. Τα έσοδα που θα προέλθουν από την εν λόγω αύξηση στην επιβάρυνση των διοδίων θα πρέπει να επανεπενδύονται σε υποδομές μεταφορών, με το 15% τουλάχιστον να προορίζεται αρχικά για έργα διευρωπαϊκών μεταφορών. Για τους λόγους αυτούς, και για χάρη ενός καλύτερου οδικού συστήματος στην Ευρώπη, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα οδηγία προβλέπει την επιβολή τέλους από τα κράτη μέλη στα βαρέα φορτηγά οχήματα, το οποίο περιλαμβάνει ένα ποσό ίσο με το κόστος της ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της κίνησης στον δρόμο, επιπροσθέτως από το τέλος υποδομής. Πιστεύω ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δεν αποτελεί λύση δεδομένου ότι περιορίζεται στο να εναποθέτει την απόφαση στην αγορά. Η έγκριση και η νομιμοποίηση της ρύπανσης εάν είναι οικονομικά βιώσιμη για την εταιρεία δεν αποτελεί δρόμο προς την αειφορία. Πιστεύω ότι προτεραιότητα της ΕΕ πρέπει να είναι η επιβολή αυστηρότερων μέτρων για τη ρύπανση που προκαλείται από τα βαρέα φορτηγά οχήματα και η αποφασιστική δέσμευση προς τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές. Αντί να επιλύνει το πρόβλημα της ρύπανσης, η παρούσα οδηγία επιτείνει την ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών θέτοντας μεγαλύτερο φόρτο στις χώρες της περιφέρειας όπως η Πορτογαλία, οι οποίες είναι μεν εξαγωγείς αλλά δεν διασχίζονται από μεγάλες οδούς μεταφορών. Για τους λόγους αυτούς ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την Eurovignette, η οποία συζητείται εν προκειμένω, έχει ως στόχο την εισαγωγή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στις οδικές μεταφορές, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα εθνικά διόδια, κάτι το οποίο σημαίνει την επιβολή ενός ακόμα τέλους στα βαρέα φορτηγά οχήματα. Το μέτρο αυτό τιμωρεί τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Για τους λόγους αυτούς, καταψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του συμβιβασμού αυτού σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την Eurovignette, η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση διοδίων βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» για τα βαρέα φορτηγά οχήματα.

Τα κράτη μέλη θα είναι τότε σε θέση να ενσωματώνουν σε επιβαλλόμενους φόρους ή τέλη το πραγματικό κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης εξαιτίας της κυκλοφορίας, ενώ μέχρι σήμερα μπορούσε να χρεώνεται μόνο το κόστος που σχετίζεται με τις υποδομές. Η συμβιβαστική συμφωνία υπολείπεται των φιλοδοξιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από μόνη της δεν θα επιφέρει επανάσταση στις οδικές μεταφορές, επανάσταση για την οποία ο κλάδος και τα κράτη μέλη σαφώς δεν είναι ακόμα έτοιμα να επωμισθούν το πραγματικό κόστος του οικολογικού αποτυπώματός τους.

Το μέσο πρόσθετο κόστος για τους μεταφορείς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 λεπτά του ευρώ ανά όχημα ανά χιλιόμετρο, τα δε λιγότερο ρυπογόνα οχήματα, όταν διέρχονται σε ώρες εκτός αιχμής, θα απαλλάσσονται. Και όμως, η μεταρρύθμιση αυτή είχε παραπεμφθεί στις καλένδες προτού την επαναφέρει στο τραπέζι του Συμβουλίου η βελγική Προεδρία. Επικροτώ την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως πρώτο θετικό βήμα προς την κατεύθυνση ενός περισσότερο βιώσιμου συστήματος οδικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (ES) Ο λόγος που ψηφίσαμε υπέρ είναι επειδή αρνούμαστε να αποδεχτούμε τα απατηλά επιχειρήματα που προβλήθηκαν από το Ισπανικό Σοσιαλιστικό και Εργατικό Κόμμα (PSOE) και το Λαϊκό Κόμμα (PP) σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Οποιοδήποτε όφελος για την ανταγωνιστικότητα απαιτεί επίσης τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε αποδοτικότερα μέσα μεταφοράς, δίκαιους κανόνες ανταγωνισμού και εσωτερίκευση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους της γενικής οικονομικής δραστηριότητας. Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία πάντοτε κατέβαλλε προσπάθειες για την εσωτερίκευση του κόστους και για να έχουν όλα τα εμπορεύματα ένα κόστος δίκαιο από κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης.

Γνωρίζουμε ότι η εξαιρετικά ανίσχυρη πρόταση υπολείπεται των προσδοκιών μας κατά πολύ, όμως η ψήφος μας αποτελεί επίσης έκφραση της εμπιστοσύνης μας ότι η διαδικασία δεν θα τελειώσει εδώ και ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα με την αναγνώριση της ανάγκης εσωτερίκευσης του κόστους των μεταφορών. Θυμίζουμε επίσης στα κράτη μέλη ότι οφείλουν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο θεσπίζοντας νομοθεσία για την εισαγωγή δικαιότερων και πιο αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων τα οποία θα περιλαμβάνουν το σύνολο των εξωτερικών δαπανών που αναφέρθηκαν, παροτρύνουμε δε την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται ώστε η μελλοντική της πρόταση ως προς το θέμα αυτό να αποδειχθεί πιο φιλόδοξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Η σύσταση αποτελεί το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (Eurovignette). Είναι καρπός μακρών διαβουλεύσεων και συμβιβασμών με τις διάφορες πολιτικές Ομάδες. Η χρέωση των χρηστών με κάποιο συναφές εξωτερικό κόστος επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταστήσουν αποτελεσματικότερα τα εθνικά τους συστήματα για τη χρέωση της χρήσης της οδικής υποδομής, κάτι που σημαίνει ότι είναι σε καλύτερη θέση ως προς τη διαχείριση της ζήτησης μεταφορών. Επιπλέον, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» βοηθά στο να αποκτήσουν οι χρήστες στον τομέα μεγαλύτερη επίγνωση των ευθυνών τους. Εν κατακλείδι, οι πολίτες θα είναι προθυμότεροι να μας στηρίξουν εάν τα πρόσθετα έσοδα που θα προκύψουν από το κόστος χρήσης των υποδομών και το εξωτερικό κόστος κατανέμονται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, αυτό δε θα χρησιμεύσει επίσης στην ταχύτερη μείωση του εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), γραπτώς. (ET) Η φορολόγηση των βαρέων φορτηγών οχημάτων, η οποία συζητήθηκε σήμερα, ακριβώς πριν από την ψηφοφορία, αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα του γεγονότος ότι μια αρχικά πολύ καλή αρχή εντέλει αποδυναμώθηκε και έχασε μεγάλο μέρος της επίδρασής της. Νομίζω ότι οι φόροι που συλλέγονται θα έπρεπε να κατευθύνονται πολύ περισσότερο προς την ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών, όμως δυστυχώς, όπως συχνά συμβαίνει, το Συμβούλιο πραγματικά δεν έχει καλές ιδέες ως προς το θέμα αυτό.

Πολλές χώρες διαβλέπουν σε όλα αυτά την ευκαιρία να κερδίσουν επιπλέον έσοδα από φορολογία, τα οποία μπορούν να διατεθούν σε πολλές άλλες χρήσεις. Αποτελεί θετικότατη εξέλιξη το γεγονός ότι η έγκριση της παρούσας οδηγίας θα τερματίσει την κατάσταση που επικρατεί στην Εσθονία σύμφωνα με την οποία τα οχήματα από άλλες χώρες δεν καταβάλλουν τον φόρο προς την Εσθονία, όμως τα δικά μας οχήματα τον καταβάλλουν σε άλλες χώρες. Παρά το ότι η παρούσα έκθεση κατέστη πιο αδύναμη από πολλές απόψεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και το Κοινοβούλιο αναγκάστηκε να υποχωρήσει σχετικά με διάφορες διατάξεις, εξακολουθεί να αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προόδου και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να της παράσχω την πλήρη στήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), γραπτώς. (CS) Υπερψήφισα την έκθεση. Πρόκειται για συμβιβαστική λύση που βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με άλλα λόγια την αρχή η οποία καθιστά δυνατή τη χρέωση κάποιου εξωτερικού κόστους για τις μεταφορές υπό μορφή τέλους ρύπανσης, ηχορύπανσης και κυκλοφοριακής συμφόρησης, για παράδειγμα. Η εφαρμογή του εξωτερικού κόστους των μεταφορών συνιστά βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Ο El Khadraoui έκανε σπουδαία δουλειά για την έκθεση αυτή. Ο μόνος τρόπος να σημειωθεί πρόοδος στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι η κατάρτιση υπεύθυνων εκθέσεων όπως αυτή, η οποία καθιστά υπόλογους όσους προκαλούν τη μεγαλύτερη ρύπανση, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπόρεσα να την υποστηρίξω.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα για τη χρήση ορισμένων έργων υποδομής σύμφωνα με τους όρους του εγγράφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του οποίου ψήφισε η Ολομέλεια σήμερα συνιστά αύξηση του κόστους που σχετίζεται με την κυκλοφορία αυτού του τύπου μεταφορών. Η οδηγία για την Eurovignette αποτελεί μέτρο το οποίο τιμωρεί τις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ σε μια εποχή κατά την οποία οι εν λόγω χώρες υφίστανται περίοδο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής δυσκολίας ενώ, παράλληλα, παρέχει πρόσθετα έσοδα στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Η αναθεώρηση της οδηγίας σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη αρκετών κρατών μελών, όπως η Πορτογαλία. Αν και αναγνωρίζω ότι το τελικό κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα στο Στρασβούργο είναι λιγότερο αρνητικό από το κείμενο που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως στην κοινοβουλευτική επιτροπή, η επιβολή του τέλους αυτού και πάλι γίνεται πραγματικότητα, αυτό δε θα σημάνει αύξηση του υφιστάμενου κόστους για τις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ.

Για τους λόγους αυτούς, για λόγους εθνικού συμφέροντος και ως μέλος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καταψήφισα το έγγραφο που κατατέθηκε στην Ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), γραπτώς. (EN) Απείχα από την ψηφοφορία για την Eurovignette σήμερα. Απείχα διότι, στην περίπτωση της Καταλονίας, αυτό που προτείνεται θα τιμωρήσει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να φορτώνουν εμπορεύματα και προϊόντα σε σιδηροδρόμους –κυρίως λόγω της διαφοράς του εύρους των σιδηροτροχιών, η οποία αποτελεί φυσικό εμπόδιο στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς– και θα παραβλάψει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε μεγάλο βαθμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Οι νέοι κανόνες της ΕΕ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα πρέπει να διατηρούν την ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών αναγκών και των οικονομικών συμφερόντων των νέων κρατών μελών. Η Λιθουανία αποτελεί μια πολύτιμη χώρα διέλευσης για την Ευρώπη. Η μεταφορά φορτίων και οι σκληρά εργαζόμενοι οδηγοί φορτηγών έχουν καταστεί συνώνυμα της χώρας μας. Σύμφωνα με στοιχεία της λιθουανικής αρχής οδικού δικτύου, ο αριθμός των βαρέων φορτηγών οχημάτων έχει τριπλασιαστεί στις βασικές αρτηρίες κατά την τελευταία δεκαετία, συμβάλλουν δε στον σχηματισμό της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας μας. Η Λιθουανία βασανίζεται ήδη από τη χρηματοπιστωτική κρίση και η αύξηση του κόστους μεταφοράς θα συνιστούσε βαρύ πλήγμα. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πρέπει να δοθούν ευκαιρίες στα κράτη μέλη να καταστήσουν αποτελεσματικότερα τα εθνικά τους συστήματα για τη χρέωση της χρήσης της οδικής υποδομής.

Γνωρίζω καλά τα ζητήματα της ρύπανσης που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση και τα λαμβάνω υπόψη πολύ σοβαρά, όμως απάντηση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση δεν είναι τα επιπλέον τέλη. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θεωρείται στην έκθεση. Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, οι οδικές υποδομές χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, στη Λιθουανία, η χρηματοδότηση που διατίθεται για τη διαχείριση και ανάπτυξη του οδικού δικτύου έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 20% τα τελευταία χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), γραπτώς.(PL) Υποστήριξα την έγκριση της οδηγίας. Πιστεύω ότι η απόφαση επέκτασης της χρηματοδότησης της Eurovignette με το εξωτερικό κόστος, με άλλα λόγια το κόστος περιβαλλοντικής ρύπανσης και ηχορύπανσης, είναι προτιμότερη από την προηγούμενη έκδοση η οποία περιοριζόταν μόνο στην κάλυψη του κόστους των οδικών υποδομών. Η οδηγία ευνοεί τις χώρες διέλευσης, συνεπώς οι βουλευτές του ΕΚ από την Πολωνία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι ως προς την έγκρισή της.

Αξίζει επίσης να τονιστεί το γεγονός ότι τα τέλη θα είναι χαμηλότερα όσο υψηλότερη είναι η οικολογική κατηγορία των βαρέων φορτηγών οχημάτων. Ευτυχώς, τα οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος 3,5 έως 12 τόνων και οι οδηγοί αυτοκινήτων εξαιρούνται από τα τέλη. Η δομή των διοδίων θα εξαρτάται από την ώρα της ημέρας, κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα συμβάλει στο να αποθαρρύνει τους πολίτες από τη χρήση οδικών τμημάτων που κινδυνεύουν με συμφόρηση κατά τις περιόδους αιχμής.

Μια άλλη σημαντική διάταξη της οδηγίας είναι αυτή που αφορά τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα έσοδα από τα διόδια. Τα χρήματα αυτά πρόκειται να επανεπενδυθούν σε υποδομές μεταφορών κάθε είδους, ενώ τουλάχιστον το 15% των εσόδων πρόκειται να διατεθεί για έργα ΔΕΔ-Μ. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίσης μακροπρόθεσμα μέτρα με τα οποία θα επιτευχθεί σύγκλιση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από όλα τα συστήματα χρέωσης των κρατών μελών για τον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους. Αυτό θα μπορούσε να εγγυηθεί τη διαφάνεια των μηνυμάτων που αποστέλλονται στον ευρωπαϊκό τομέα οδικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Υπό το πρίσμα των θετικών εμπειριών από την Ελβετία μετά την εισαγωγή το 2001 του τέλους για τα βαρέα φορτηγά οχήματα με βάση την απόδοση, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τη νέα οδηγία. Η κυκλοφορία στην Ελβετία έχει μειωθεί κατά 10% από το 2001, ενώ η ποσότητα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 60% και παράλληλα κατέστη δυνατόν να μειωθούν οι εκπομπές – ένα σενάριο επωφελές για όλους. Η διάθεση εσόδων έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποδοχής του κοινού και τη μείωση του εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), γραπτώς.(IT) Καταψήφισα το κείμενο που υπέβαλε ο εισηγητής κύριος El Khadraoui με το οποίο επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης για την ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση που προκαλείται από τα βαρέα φορτηγά οχήματα. Αν και συμφωνώ με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η επιβολή πρόσθετων διοδίων αυτοκινητοδρόμων στη διεθνή οδική κυκλοφορία, ιδιαίτερα χωρίς την υποχρέωση χρήσης των εσόδων σε επενδύσεις προς βελτίωση των υποδομών, είναι κάπως αμφίβολης αξίας σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, το κείμενο που εγκρίθηκε δεν βοηθά τα κράτη μέλη όπως η Ιταλία που πλήττονται από γεωγραφικά εμπόδια, γεγονός το οποίο καθιστά πιο δαπανηρή για αυτά τη μεταφορά εμπορευμάτων προς εισαγωγή και εξαγωγή.

 
  
  

Έκθεση: Jo Leinen (A7-0330/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των απαραίτητων διαπραγματεύσεων, ο εισηγητής είχε την ευκαιρία να διασφαλίσει την προσθήκη στον κανονισμό μιας ρήτρας επανεξέτασης σχετικά με τη δυνατότητα εισαγωγής νέων προτύπων για ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών αγαθών, κατόπιν υποβολής έκθεσης εφαρμογής από την Επιτροπή. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να διενεργηθεί έως το 2013. Επιπλέον, προβλέφθηκε και η δυνατότητα διαβίβασης σχετικών εκτιμήσεων, με στόχο τη συμπλήρωση των κενών στις περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής δεδομένων από τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση της ανεπάρκειας των πόρων και του οικοσυστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί παρέχουν μια σημαντική βάση πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η ανάγκη κατάρτισης αυτών των λογαριασμών προκύπτει από τις εξαιρετικής σημασίας λειτουργίες του περιβάλλοντος σε σχέση με τις οικονομικές επιδόσεις και τη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω λειτουργίες περιλαμβάνουν την παροχή φυσικών πόρων για τις δραστηριότητες παραγωγής και κατανάλωσης, την απορρόφηση των αποβλήτων από το περιβάλλον, καθώς και υπηρεσίες περιβάλλοντος για την υποστήριξη της ζωής. Είναι εξέχουσας σημασίας η χρήση αυτών των οικονομικών και περιβαλλοντικών λογαριασμών κατά τη διαμόρφωση όλων των συναφών πολιτικών της ΕΕ ως βασικής συνιστώσας των εκτιμήσεων επιπτώσεων, των σχεδίων δράσης, των νομοθετικών προτάσεων και άλλων σημαντικών προϊόντων της διαδικασίας χάραξης πολιτικής.

Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης. Οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί καταδεικνύουν την αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Ο απώτερος σκοπός της πολιτικής είναι η εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων σε οιοδήποτε πρόβλημα ανακύπτει. ... Πώς μπορεί, όμως, να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, εάν δεν κατανοηθούν πλήρως τόσο τα προβλήματα όσο και οι πιθανές τους λύσεις; Πρόκειται για ένα βασικό ζήτημα, ειδικότερα, αν και όχι μόνο, στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Συνεπώς, οι υπεύθυνοι λήψης πολιτικών αποφάσεων θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστα και όσο το δυνατόν πληρέστερα δεδομένα σχετικά με τον σύγχρονο κόσμο και την κατάσταση του περιβάλλοντος. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Ιούνιο του 2006, όταν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν τους εθνικούς λογαριασμούς στις θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Επικροτώ αυτήν την πρωτοβουλία, καθώς και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι θα συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των γνώσεών μας όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους περιβαλλοντικούς φόρους κ.ο.κ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης. Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι δυνατή μόνο εφόσον διατίθενται αξιόπιστα στοιχεία. Σε επίπεδο ΕΕ, οι βασικές πολιτικές πρωτοβουλίες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς περιλαμβάνουν, προς το παρόν, το 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ και διάφορες πρωτοβουλίες τομεακής πολιτικής στο πλαίσιο της διαδικασίας του Cardiff, οι οποίες εμπερικλείουν τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, οι βιώσιμες μεταφορές, η φύση και η βιοποικιλότητα, η υγεία και το περιβάλλον, η χρήση των φυσικών πόρων και η διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η διεθνής συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης. Στα συμπεράσματά του, τον Ιούνιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ένωση και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν τους εθνικούς λογαριασμούς στις θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, οι εθνικοί λογαριασμοί θα πρέπει να συμπληρωθούν με ολοκληρωμένους περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς, οι οποίοι θα παρέχουν απολύτως συνεκτικά στοιχεία. Για τον σκοπό αυτόν, κρίνεται απαραίτητη η συλλογή εναρμονισμένων και πλήρων δεδομένων από κάθε κράτος μέλος, καθώς και η πλήρης εναρμόνιση του συστήματος σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία. Συνεπώς, η υποχρεωτική συλλογή δεδομένων από τα κράτη μέλη αποτελεί απαραίτητο βήμα. Τα μέχρι τούδε διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένα για το περιβάλλον θα πρέπει να εμπλουτισθούν μεσοπρόθεσμα με πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες πολιτικής αξιολόγησης. Η ανακύκλωση και η πρόληψη των απορριμμάτων, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, θα καταστεί δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα, εφόσον διατίθενται δεδομένα υψηλής ποιότητας όσον αφορά την αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να καταγραφούν στο πλαίσιο περιβαλλοντικών λογαριασμών, γεγονός ωστόσο το οποίο καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία όλων των κρατών μελών και την πλήρη εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ.

Επομένως, οι επιδιωκόμενοι στόχοι πρέπει να καταστούν σαφέστεροι και να καταδειχθούν σαφώς οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών. Οι εν λόγω λογαριασμοί πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς.(IT) Επικροτώ την πρόταση του κ. Leinen, την οποία και υπερψήφισα. Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία υπό το φως της οικονομικής κρίσης και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ενώ η τεκμηριωμένη αξιολόγησή της είναι δυνατή μόνο εφόσον διατίθενται αξιόπιστα στοιχεία. Τα περιβαλλοντικά δεδομένα είναι τα μοναδικά μέσα για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, και θα πρέπει να εμπλουτισθούν μεσοπρόθεσμα με πρόσθετα αξιόπιστα δεδομένα.

Επιπλέον, ο έλεγχος των στοιχείων μπορεί να καταστεί ευχερέστερος μόνο εφόσον διατίθενται δεδομένα υψηλής ποιότητας όσον αφορά την αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας: οι περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί μπορούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν κοινές μεθόδους, ταξινομήσεις και κανόνες, που θα καθορίζονται από ένα κοινό δεσμευτικό πλαίσιο και, από αυτήν την άποψη, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι τα νέα μέτρα δεν θα επιφέρουν επιπλέον κόστος ή πρόσθετη γραφειοκρατία. Όπως υποστηρίζει ο εισηγητής, η παρούσα πρόταση κανονισμού αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της εκπόνησης λεπτομερών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Χάριν της βιώσιμης ανάπτυξης, κρίνεται αναγκαία η λήψη των σωστών αποφάσεων όσον αφορά τα ζητήματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, ήτοι των αποφάσεων που βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία. Για τον λόγο αυτόν, στηρίζω και επικροτώ την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς, διότι πιστεύω ότι οι τελευταίοι θα συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής, με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές των επιπτώσεις οικονομικών δραστηριοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς.(IT) Οι μετρήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις μεγαλουπόλεις μας και η εμπεριστατωμένη ανάλυση αυτών των μετρήσεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα βήμα προς την καθιέρωση διαφανέστερης διαδικασία χάραξης πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω δείκτης συνδέεται με χημικούς και φυσικούς παράγοντες, οι οποίοι εξυπηρετούν ελάχιστα, εκ πρώτης όψεως, την επικοινωνία μεταξύ των πολιτικών και των ψηφοφόρων τους, πρόκειται ουσιαστικά για το φυσικό επακόλουθο μιας σειράς αποφάσεων επί οικονομικών ζητημάτων. Για να παραθέσω μερικά μόνο παραδείγματα, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι ενδεικτική της συγκέντρωσης ρυπογόνων οικονομικών δραστηριοτήτων, της σύνθεσης του ενεργειακού μείγματος που χρησιμοποιείται στις παραγωγικές δραστηριότητες και στη θέρμανση κατοικιών και γραφείων, της χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων και της διαχείρισης των οδικών υποδομών και της κυκλοφορίας, της θερμομόνωσης των κτιρίων και της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και της ύπαρξης ή μη χώρων πρασίνου. Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα έχει εξίσου σημαντικές επιπτώσεις στις δαπάνες για την υγεία, ειδικότερα δε, στις δαπάνες για αναπνευστικές και ογκολογικές μονάδες. Είναι απολύτως σαφές, λοιπόν, ότι ένας περιβαλλοντικός δείκτης μπορεί να μετατραπεί σε οικονομικό και πολιτικό δείκτη. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει στη θέσπιση νέων μηχανισμών για την αποτροπή ανεύθυνων συμπεριφορών και τη χρηματοδότηση αξιόλογων προγραμμάτων. Αυτοί οι συσχετισμοί βοηθούν τους πολιτικούς να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για το δημόσιο συμφέρον. Το πρώτο βήμα συνίσταται στην έγκριση ορθών μεθόδων, και είναι θετικό το γεγονός ότι κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Ο προτεινόμενος κανονισμός ανάγεται χρονικά στη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2006. Η ΕΕ είχε αποφασίσει τότε την επέκταση των ισχυόντων εθνικών λογαριασμών και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων στις θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τον εμπλουτισμό των εθνικών λογαριασμών και δεδομένων, η Επιτροπή πρότεινε συναφώς κανονισμό για την κατάρτιση ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει στο εξής να διασφαλίζεται για κάθε κράτος μέλος ένα δεσμευτικό πλαίσιο μεθοδολογίας, κοινών προτύπων, ορισμών, ταξινομήσεων και κανόνων λογιστικής. Παρότι θεωρώ πως πρέπει να δοθεί καταρχάς προτεραιότητα στα ήδη διαθέσιμα στοιχεία (δηλαδή, σε όσα συλλέγονται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), εκτιμώ ότι, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων ενοτήτων, χωρίς αυτό να συνεπάγεται περιττές γραφειοκρατικές ή άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις, θα πρέπει να επιτρέπεται στη Eurostat να συλλέγει δεδομένα από τα κράτη μέλη, ενόψει της κατάρτισης περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επικρότησα και εγώ τη θέσπιση των νέων αυτών ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών και πρότεινα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής τους και σε άλλες ενότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς, διότι θεωρώ αναγκαίο, πέρα από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), τον καθορισμό δεικτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών, οι οποίοι θα επιτρέπουν την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως αναφέρει επί λέξει ο εισηγητής: «Οι περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων». Πρόκειται για μια σημαντική ιδέα, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τον μοναδικό τρόπο συλλογής συγκεκριμένων δεδομένων σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο της περιβαλλοντικής πολιτικής. Εάν, από τη μία πλευρά, η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να αγνοεί το περιβάλλον, το ίδιο ισχύει, από την άλλη πλευρά, και για την περιβαλλοντική πολιτική, η οποία δεν μπορεί να αγνοεί ή να παραβλέπει την οικονομική δραστηριότητα και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Ανέκαθεν αντιμετώπιζα το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης υπό αυτό το πρίσμα, βάσει του οποίου η οικονομική ανάπτυξη και ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελούν αναγκαστικά τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να το λησμονεί αυτό, ειδικότερα δε στη σημερινή εποχή.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Στις 28 Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «ΑΕΠ και πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», προτείνοντας μέτρα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς της ΕΕ, με σκοπό τη βελτίωση του δημόσιου διαλόγου και την καλύτερη στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Έως το τέλος του 2013, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση, η οποία θα αφορά ζητήματα όπως η κατάσταση των δασών μας και ο βαθμός εξάντλησης των αλιευτικών μας πόρων. Για τον σκοπό αυτόν, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης και επικαιροποιημένης βάσης στατιστικών δεδομένων δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Το νομικό πλαίσιο που θεσπίζεται με την παρούσα πρόταση θα επιτρέψει στην ΕΕ να προβαίνει στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών, λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διάκριση μεταξύ του περιβάλλοντος και της οικονομίας θεωρείται πλέον απολύτως ζωτικής σημασίας. Υπερψήφισα την έκθεση, διότι δεν συμβάλλει μόνο στη λήψη πιο ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων αποφάσεων στον τομέα της χάραξης πολιτικής, αλλά αποτυπώνει, παράλληλα, το γνωμικό, σύμφωνα με το οποίο «δεν κληρονομήσαμε τον πλανήτη από τους γονείς μας, τον δανειζόμαστε από τα παιδιά μας». Οφείλουμε να κληροδοτήσουμε στις μελλοντικές γενιές ένας υγιές περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ο προσδιορισμός και η χρήση περιγραφικών δεικτών και στατιστικών δεδομένων που επιτρέπουν την παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς και των πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τελευταίων, αποτελεί αδιαμφισβήτητα χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού, τον καθορισμό των δημοσίων πολιτικών και την ανάπτυξη μέσων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, όπως αναφέρει και ο εισηγητής, τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής, καθιστώντας δυνατή την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πολιτικής για το περιβάλλον. Η παρούσα πρόταση κανονισμού προβλέπει μόνο τη συγκέντρωση και συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους περιβαλλοντικούς φόρους που επιβάλλονται στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τους μακροοικονομικούς λογαριασμούς για τη ροή υλικών. Πρόσθετα δεδομένα μπορούν να καταγραφούν και σε άλλους τομείς. Προς τον σκοπό αυτόν, ο εισηγητής προτείνει επίσης την πρακτική χρησιμοποίηση των εν λόγω στοιχείων στο πλαίσιο πιλοτικών μελετών. Θα πρέπει, ωστόσο, να έχουμε κατά νου ότι απαιτείται η προσαρμογή των εθνικών συστημάτων στατιστικής και του κόστους τους. Στην πρότασή της, η Επιτροπή φαίνεται να λαμβάνει, εν μέρει, υπόψη αυτό το γεγονός, προβλέποντας παρεκκλίσεις για τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που καταστούν αναγκαίες σημαντικές προσαρμογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα πρόταση κανονισμού προβλέπει μόνο τη συγκέντρωση και συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους περιβαλλοντικούς φόρους που επιβάλλονται στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τους μακροοικονομικούς λογαριασμούς για τη ροή υλικών. Πρόσθετα δεδομένα μπορούν να καταγραφούν και σε άλλους τομείς. Προς τον σκοπό αυτόν, ο εισηγητής προτείνει επίσης την πρακτική χρησιμοποίηση των εν λόγω στοιχείων στο πλαίσιο πιλοτικών μελετών.

Ωστόσο, ο προσδιορισμός και η χρήση περιγραφικών δεικτών και στατιστικών δεδομένων που επιτρέπουν την παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς και των πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τελευταίων, αποτελεί αδιαμφισβήτητα χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού, τον καθορισμό των δημοσίων πολιτικών και την ανάπτυξη μέσων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής, καθιστώντας δυνατή την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πολιτικής για το περιβάλλον.

Θα πρέπει, ωστόσο, να έχουμε κατά νου ότι θα απαιτηθεί η προσαρμογή των εθνικών συστημάτων στατιστικής και του κόστους τους. Στην πρότασή της, η Επιτροπή φαίνεται να λαμβάνει, εν μέρει, υπόψη αυτό το γεγονός, προβλέποντας παρεκκλίσεις για τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που καταστούν αναγκαίες σημαντικές προσαρμογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Οι περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον. Η ανακύκλωση και η πρόληψη των απορριμμάτων, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, θα καταστεί δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα, εφόσον διατίθενται δεδομένα υψηλής ποιότητας όσον αφορά την αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας.

Κατά την άποψή μου, η συλλογή των σχετικών δεδομένων, η οποία ήταν μέχρι σήμερα προαιρετική, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική. Επιπλέον, η θέσπιση ενός κοινού πλαισίου στον εν λόγω τομέα για τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών θα μπορούσε να βελτιώσει τις δυνατότητες πολιτικής αξιολόγησης της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. (IT) Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, δόθηκε μεγάλη προσοχή στην αλληλεξάρτηση μεταξύ της οικονομικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον παράγοντες όπως οι βιώσιμες μεταφορές και οι πηγές ενέργειας αποτέλεσαν καθοριστικές παραμέτρους και για άλλες τομεακές πολιτικές. Πράγματι, το 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να επεκτείνουν τους εθνικούς λογαριασμούς στις θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να παρέχουν όσο το δυνατόν πιο συνεκτικά στοιχεία. Υπερψήφισα την παρούσα πρόταση κανονισμού, επειδή πιστεύω ότι μπορεί να διευκολύνει το έργο των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να καταρτίζουν εγκαίρως εναρμονισμένους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς. Από αυτήν την άποψη, η θέσπιση μιας ευρωπαϊκής νομικής βάσης για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς θα οδηγήσει στη διαβίβαση εκτιμήσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με την υφιστάμενη αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος, ελπίζω ότι, με τη δημιουργία αυτού του μέσου, θα επιβεβαιωθεί περαιτέρω ο διεθνής ηγετικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), γραπτώς.(FR) Καταψήφισα την έκθεση Leinen, διότι, με το πρόσχημα των επιλεγόμενων περιβαλλοντικών στατιστικών, εξαπολύει μια χιονοστιβάδα πληροφοριών, η συγκέντρωση των οποίων απαιτεί τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, και όλα αυτά στο όνομα οικολογικών επαγγελιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Οι περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον. Στα συμπεράσματά του, τον Ιούνιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν τους εθνικούς λογαριασμούς σε θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην πολιτική αυτή προσπάθεια. Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα. Η υποχρεωτική συλλογή δεδομένων από τα κράτη μέλη αποτελεί συνεπώς ένα απαραίτητο βήμα. Τα μέχρι τούδε διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένα για το περιβάλλον θα πρέπει να εμπλουτισθούν μεσοπρόθεσμα με πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες πολιτικής αξιολόγησης. Η ανακύκλωση και η πρόληψη των απορριμμάτων, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και της κλιματικής αλλαγής καθώς και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή θα καταστεί δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα, εφόσον διατίθενται δεδομένα υψηλής ποιότητας όσον αφορά την αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας. Απείχα από την ψηφοφορία για το παρόν κείμενο, επειδή δεν πιστεύω ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να καταγραφούν στο πλαίσιο περιβαλλοντικών λογαριασμών. Είναι ουσιώδες να διασφαλισθεί η συνεργασία όλων των κρατών μελών και η πλήρης εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. Οι περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς.(IT) Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα. Η υποχρεωτική συλλογή στοιχείων από τα κράτη μέλη αποτελεί συνεπώς ένα απαραίτητο βήμα. Αναφερόμαστε, ειδικότερα, στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους περιβαλλοντικούς φόρους που επιβάλλονται στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τους μακροοικονομικούς λογαριασμούς για τη ροή υλικών. Κατά την άποψή μας, οι περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να συμβάλλουν στη αξιολόγηση της πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον. Συμφωνούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί μια ρήτρα επανεξέτασης και ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την κτηθείσα εμπειρία κατά την εφαρμογή του κανονισμού. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ελέγχεται η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση βελτιώσεων και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας των περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών. Δέουσα προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάπτυξη νέων ενοτήτων και στην κτηθείσα εμπειρία στο πλαίσιο των πιλοτικών μελετών. Η έκθεση για την επανεξέταση πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για την προσαρμογή του κανονισμού στις πρόσφατες εξελίξεις και εμπειρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Πιστεύω ότι απαιτείται ένα βελτιωμένο φάσμα στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πολιτικών των κρατών μελών και της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τις φοροτεχνικές πρακτικές που στηρίζουν περιβαλλοντικές πολιτικές. Δυστυχώς, τα στατιστικά και τα φορολογικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται αδιακρίτως στην έννοια των «περιβαλλοντικών λογαριασμών». Ο στόχος αυτής της εξομοίωσης είναι η καθιέρωση της κλιματικής αγοράς και των συναφών δικαιωμάτων αγοράς ρύπων. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή κινείται εξίσου προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ψήφος μου ήταν θετική, διότι τάσσομαι υπέρ της ιδέας για τη θέσπιση των απαραίτητων στατιστικών μέσων, παρότι δεν συμφωνώ με τις πολιτικές που εξυπηρετούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Κρίνεται αναγκαία η επίτευξη συμφωνίας επί του τρόπου κατάρτισης στατιστικών προτύπων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, καθώς και σχετικά με τις φοροτεχνικές πρακτικές που στηρίζουν ορισμένες περιβαλλοντικές πολιτικές. Αυτό είναι προφανές.

Ωστόσο, είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα στατιστικά και τα φορολογικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται αδιακρίτως στην έννοια των «περιβαλλοντικών λογαριασμών». Ο λόγος για τον οποίον δεν γίνεται καμία διάκριση είναι η εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το κλίμα, καθώς και του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων που απορρέουν από αυτήν. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή κινείται εξίσου προς αυτήν την κατεύθυνση.

Παρ’ όλα αυτά, η ψήφος μου είναι θετική, διότι τάσσομαι υπέρ της ιδέας για τη θέσπιση των απαραίτητων στατιστικών μέσων, ακόμα και αν δεν συμφωνώ με τις πολιτικές που ενδέχεται να εξυπηρετούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς.(PT) Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής, με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον. Πρέπει να προσδιορίσουμε με ορθό τρόπο τους σκοπούς και τους στόχους αυτής της πρότασης κανονισμού, καθώς και τη συμβολή της στη συνολική στρατηγική «ΑΕΠ και πέρα από αυτό». Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει μόνο τη συγκέντρωση και συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους περιβαλλοντικούς φόρους που επιβάλλονται στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες καθώς και τους μακροοικονομικούς λογαριασμούς για τη ροή υλικών. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της εκπόνησης λεπτομερών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών και εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, μόνο στους τομείς αυτούς υπάρχουν σήμερα δεδομένα για ολόκληρη την Ευρώπη. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να συνεχίσουμε να καταγράφουμε πρόοδο, ούτως ώστε τα στατιστικά στοιχεία για το περιβάλλον να καθίστανται ολοένα πιο αξιόπιστα και χρήσιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Η ανακύκλωση και η πρόληψη των απορριμμάτων, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και της κλιματικής αλλαγής καθώς και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή θα καταστεί δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα, εφόσον διατίθενται δεδομένα υψηλής ποιότητας όσον αφορά την αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας. Συνεπώς, η υποχρεωτική συλλογή σχετικών δεδομένων, η οποία ήταν έως σήμερα προαιρετική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί απαραίτητο βήμα. Επιπλέον, τα μέχρι τούδε διαθέσιμα δεδομένα για το περιβάλλον θα πρέπει να εμπλουτισθούν μεσοπρόθεσμα με πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες της αναγκαίας αξιολόγησης της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής. Συμμερίζομαι τη θέση του εισηγητή και την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Η ορθή και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία. Η ανακύκλωση, οι ατμοσφαιρικές εκπομπές, η κλιματική αλλαγή, καθώς και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, πρέπει να ελέγχονται σε σταθερή βάση, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στους εν λόγω τομείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η καθιέρωση ενός συστήματος κατάρτισης περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών είναι ένα από τα μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συγκέντρωση και συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους περιβαλλοντικούς φόρους που επιβάλλονται στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τους μακροοικονομικούς λογαριασμούς για τη ροή υλικών. Ωστόσο, ο δεσμευτικός χαρακτήρας του εν λόγω συστήματος επιφέρει πρόσθετο διοικητικό φόρτο. Για την εισαγωγή, συνεπώς, ενός τέτοιου συστήματος, πρέπει να διενεργηθεί ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων της εφαρμογής του, να καταστούν σαφέστεροι οι επιδιωκόμενοι στόχοι και να καταδειχθούν σαφώς οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι τα βασικά καθήκοντα εποπτείας και ευθύνης σε αυτούς τους τομείς ανατίθενται στη Eurostat. Η εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων απαιτεί επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοδοτικών πόρων. Ωστόσο, πρέπει να αναλογιστούμε κατά πόσον επαρκεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάθεση πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση του γραφειοκρατικού μηχανισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Σκοπός της πρότασης κανονισμού σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς είναι η παροχή χρήσιμων μέσων για την υλοποίηση σημαντικών στόχων, όπως η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα των περιβαλλοντικών λογαριασμών και η επέκταση του έργου των στατιστικών υπηρεσιών, οι οποίες διαβιβάζουν λογιστικά στοιχεία σε διοικητικούς φορείς. Υπερψήφισα το κείμενο, διότι θεωρώ σημαντική για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στις πολιτικές της ΕΕ, καθώς και την κατάρτιση εθνικών λογαριασμών και ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που θα εμπερικλείουν ενοποιημένους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λογαριασμούς στους τομείς των μεταφορών, της ανακύκλωσης και της πρόληψης των απορριμμάτων, των ατμοσφαιρικών εκπομπών, της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Το 2006, το Συμβούλιο κάλεσε την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επεκτείνουν τους εθνικούς λογαριασμούς στις θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, προτείνοντας μεσοβραχυπρόθεσμες μεθόδους για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δεικτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση του δημόσιου διαλόγου και της λήψης αποφάσεων, με βάση τον οικονομικό αντίκτυπο των περιβαλλοντικών μέτρων που πρόκειται να εφαρμοσθούν. Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι επικροτώ αυτό το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της εκπόνησης λεπτομερών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών και εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, μόνο στους τομείς αυτούς υπάρχουν σήμερα δεδομένα για ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να εκπονηθούν σε ένα σχέδιο εργασίας νέες ενότητες με προτεραιότητα, για τις οποίες οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, και για τις οποίες αναμένεται σύντομα να υποβληθούν σχετικά δεδομένα. Κρίνεται δε αναγκαία η υποβολή όλων αυτών των δεδομένων, ιδίως εκείνων που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ανακύκλωση και η πρόληψη των απορριμμάτων, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, θα καταστεί δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα, εφόσον διατίθενται δεδομένα υψηλής ποιότητας όσον αφορά την αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική συμβολή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα περιβαλλοντικά μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE) , γραπτώς.(IT) Το 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν τα στατιστικά στοιχεία στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και στα υφιστάμενα δεδομένα των εθνικών λογαριασμών. Το 2009, στην έκθεσή της με τίτλο «ΑΕΠ και πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», η ίδια η Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μεσοβραχυπρόθεσμων μέτρων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δεικτών που θα παράσχουν μια πιο αξιόπιστη βάση πληροφοριών για την πραγματοποίηση καλύτερου δημόσιου διαλόγου και την ανάληψη πιο ενδεδειγμένης πολιτικής δράσης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έθιξε εξίσου ζητήματα που αφορούν τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς.

Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών είναι δυνατή μόνο βάσει αξιόπιστων στοιχείων. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να διασφαλισθεί για τα κράτη μέλη η παροχή μεθοδολογίας, κοινών προτύπων, ορισμών, ταξινομήσεων και κανόνων λογιστικής, που θα καθορίζονται από ένα δεσμευτικό πλαίσιο για όλα τα κράτη. Υπερψηφίζω την πρόταση, διότι πρέπει να καταδειχθούν σαφώς τόσο οι επιδιωκόμενοι στόχοι όσο και οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών, προκειμένου οι τελευταίοι να αποτελέσουν χρήσιμη βάση για τη λήψη αποφάσεων επί των περιβαλλοντικοοικονομικών ζητημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), γραπτώς. (EN) Προκειμένου για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης και κατάλληλων περιβαλλοντικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να διαθέτουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Στηρίζω το παρόν ψήφισμα, διότι θεσπίζει μια σειρά αποτελεσματικών μέτρων για τη συλλογή λεπτομερέστερων δεδομένων. Η ΕΕ οφείλει να αναλάβει δράση εάν στοχεύει πραγματικά στην ενίσχυση της ανακύκλωσης, στη μείωση των αποβλήτων, καθώς και στον περιορισμό των ατμοσφαιρικών εκπομπών και της κλιματικής αλλαγής. Η πλήρης συνεργασία όλων των κρατών μελών συνιστά το αποτελεσματικότερο μέσο για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Η υποχρεωτική συλλογή δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων από τα κράτη μέλη αποτελεί συνεπώς ένα απαραίτητο βήμα. Όσο πιο ακριβείς και αξιόπιστες είναι οι παρεχόμενες πληροφορίες τόσο καλύτερες θα είναι και οι πολιτικές μας στον τομέα του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος από την άσκηση οιασδήποτε πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης προϋποθέτει τη διάθεση των απαιτούμενων στοιχείων για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με σκοπό την ευχερέστερη έγκριση των υπό εξέταση λύσεων. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ένα ευρύ φάσμα δεικτών, οι οποίοι θα παρέχουν από κοινού τη συνολική εικόνα της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον. Αυτός είναι και ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία υποβλήθηκε προς αξιολόγηση στο Κοινοβούλιο. Για τους λόγους αυτούς, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψηφίσαμε υπέρ. Η παρούσα πρόταση δημιουργεί περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς ως δορυφορικούς λογαριασμούς στο πλαίσιο του ΕΣΛ 95, με την παροχή μεθοδολογίας, κοινών προτύπων, ορισμών, ταξινομήσεων και κανόνων λογιστικής, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών. Σε πρώτο στάδιο, οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί που πρέπει να καταρτιστούν εντός του κοινού πλαισίου θα ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες ενότητες: μία ενότητα για τους λογαριασμούς ατμοσφαιρικών εκπομπών, μία ενότητα για τους περιβαλλοντικούς φόρους ανά οικονομική δραστηριότητα και μία ενότητα για τους λογαριασμούς ροής υλικών στο σύνολο της οικονομίας. Βάσει των τροπολογιών που καταθέσαμε και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, το αντικείμενο του διαπραγματευόμενου συμβιβασμού με το Συμβούλιο, εκτός από τους αρχικά προταθέντες λογαριασμούς, είναι η υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει εκθέσεις έως το τέλος του 2013 και να εξετάσει την ενδεχόμενη επέκταση των λογαριασμών ώστε να καλύπτουν εξίσου τα αποθέματα υλικών (και όχι μόνο τις ροές) και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Η συμφωνία επί της υποχρέωσης των κρατών μελών να παρέχουν, βάσει εναρμονισμένης μεθοδολογίας, στοιχεία σχετικά με την περιβαλλοντική οικονομία συνιστά πράγματι ένα θετικό, απτό βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας «ΑΕΠ και πέρα από αυτό».

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Οι εθνικοί λογαριασμοί καλύπτουν περιβαλλοντικές πτυχές με βάση τις οικονομικές επιδόσεις και τη δημιουργία ευημερίας. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, αναμένεται να αποτελέσουν πηγή δεδομένων σχετικά με τις ατμοσφαιρικές εκπομπές και τους περιβαλλοντικούς φόρους. Οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί θα χρησιμεύουν μόνο για την ανάδειξη των αλληλεπιδράσεων. Η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην ΕΕ προϋποθέτει την επίδειξη υπεύθυνης συμπεριφοράς όσον αφορά το οικοσύστημα και την αυξανόμενη έλλειψη πόρων. Οι πολίτες πρέπει να τηρούνται ενήμεροι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), γραπτώς.(IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Leinen. Στην πραγματικότητα, οι πολιτικές για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα απέκτησαν πρόσφατα ιδιαίτερη σημασία, δημιουργώντας την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ολοκλήρωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών πολιτικών. Η σημασία της κλιματικής αλλαγής, των βιώσιμων μεταφορών, της φύσης, της βιοποικιλότητας, της χρήσης και εκμετάλλευσης των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων, καθώς και της διαχείρισης των αποβλήτων, αυξήθηκε με ρυθμό γεωμετρικής προόδου στις πολιτικές των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτόν, η διάθεση αξιόπιστων στοιχείων αποτελεί το μοναδικό μέσο για τη σοβαρή και αυστηρή αξιολόγηση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών και των συναφών στρατηγικών που εγκρίνονται στο εσωτερικό της ΕΕ.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου