Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

11. Meddelande från ordförandeskapet
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. – Mina damer och herrar! Jag vill meddela följande: På grund av den utrymningsövning som genomfördes under omröstningen i dag kommer vi att höra alla röstförklaringar som sammanhänger med dagens omröstning i morgon, tillsammans med morgondagens röstförklaringar. I morgon genomför vi också de omröstningar som skulle ha genomförts i dag, men inte kunde genomföras. Det gäller också den omröstning som pågick när vi fick avbryta. Vi kommer att fortsätta från exakt samma punkt som vi hade kommit till, så att vi har en fullständig kontinuitet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy