Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 7 юни 2011 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Петиции: вж. протокола
 4.Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола
 5.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 6.Епидемия, причинена от ЕНЕС, в държавите-членки на ЕС (разискване)
 7.Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.Назначаване на член на Сметната палата (г-н H.G.Wessberg - SV) (A7-0190/2011 – Inés Ayala Sender) (гласуване)
  8.2.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Agnes Hankiss (A7-0196/2011 – Diana Wallis) (гласуване)
  8.3.Доказателства за произход на някои текстилни продукти (A7-0156/2011 – Jan Zahradil) (гласуване)
  8.4.Участие на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (A7-0186/2011 – Debora Serracchiani) (гласуване)
  8.5.Разширяване на обхвата на регламента относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (A7-0077/2011 – Sophie Auconie) (гласуване)
  8.6.Приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системи (A7-0084/2011 – Silvia-Adriana Ţicău) (гласуване)
  8.7.Международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон (A7-0079/2011 – Brian Simpson) (гласуване)
  8.8.Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили (A7-0171/2011 – Saïd El Khadraoui) (гласуване)
  8.9.Европейски икономически сметки за околната среда (A7-0330/2010 – Jo Leinen) (гласуване)
  8.10.Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (A7-0160/2011 – Jean-Pierre Audy) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Съобщение на председателството
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Време за въпроси към председателя на Комисията
 14.Судан и Южен Судан (разискване)
 15.Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (разискване)
 16.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1506 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (3385 kb)
Правна информация - Политика за поверителност