Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 7. června 2011 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Petice: viz zápis
 4.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 5.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 6.Propuknutí epidemie EHEC v členských státech EU (rozprava)
 7.Výběr poplatků za užívání komunikací těžkými nákladními vozidly (rozprava)
 8.Hlasování
  8.1.Jmenování člena Účetního dvora (H. G. Wessberg – SV) (A7-0190/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  8.2.Žádost, aby byla Ágnes Hankissová zbavena poslanecké imunity (A7-0196/2011 - Diana Wallis) (hlasování)
  8.3.Důkaz původu pro některé textilní výrobky (A7-0156/2011 - Jan Zahradil) (hlasování)
  8.4.Účast Chorvatska na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (A7-0186/2011 - Debora Serracchiani) (hlasování)
  8.5.Rozšíření oblasti působnosti nařízení o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny (A7-0077/2011 - Sophie Auconie) (hlasování)
  8.6.Dopravní aplikace globálních družicových navigačních systémů (A7-0084/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (hlasování)
  8.7.Mezinárodní dohody v oblasti letectví podle Lisabonské smlouvy (A7-0079/2011 - Brian Simpson) (hlasování)
  8.8.Výběr poplatků za užívání komunikací těžkými nákladními vozidly (A7-0171/2011 - Saïd El Khadraoui) (hlasování)
  8.9.Evropské environmentální hospodářské účty (A7-0330/2010 - Jo Leinen) (hlasování)
  8.10.Sedmý rámcový program Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (A7-0160/2011 - Jean-Pierre Audy) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Oprava hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Prohlášení předsedy
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Hodina otázek s předsedou Komise
 14.Súdán a Jižní Súdán (rozprava)
 15.Uplatňování schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (rozprava)
 16.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 17.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 18.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (932 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (3655 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí