Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 7. juuni 2011 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Petitsioonid (vt protokoll)
 4.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 6.EHECi puhang ELi liikmesriikides (arutelu)
 7.Raskete kaubaveokite maksustamine (arutelu)
 8.Hääletused
  8.1.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. G. Wessberg – SV) (A7-0190/2011 – Inés Ayala Sender) (hääletus)
  8.2.Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0196/2011 – Diana Wallis) (hääletus)
  8.3.Teatavate tekstiiltoodete päritolutõend (A7-0156/2011 – Jan Zahradil) (hääletus)
  8.4.Horvaatia osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös (A7-0186/2011 – Debora Serracchiani) (hääletus)
  8.5.Euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide vahel käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) kohaldamisala laiendamine (A7-0077/2011 – Sophie Auconie) (hääletus)
  8.6.Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendused (A7-0084/2011 – Silvia-Adriana Ţicău) (hääletus)
  8.7.Rahvusvahelised lennunduslepingud Lissaboni lepingu raames (A7-0079/2011 – Brian Simpson) (hääletus)
  8.8.Raskete kaubaveokite maksustamine (A7-0171/2011 - Saïd El Khadraoui) (hääletus)
  8.9.Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine (A7-0330/2010 – Jo Leinen) (hääletus)
  8.10.ELi teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (A7-0160/2011 – Jean-Pierre Audy) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Presidentuuri teadaanne
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Infotund komisjoni presidendi osavõtul
 14.Sudaan ja Lõuna-Sudaan (arutelu)
 15.Schengeni acquis' kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (arutelu)
 16.Infotund (küsimused komisjonile)
 17.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (881 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (3492 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika