Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2011. gada 7. jūnijs - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sēdes atklāšana
 2. Dokumentu iesniegšana
 3. Lūgumraksti
 4. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 5. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 6. Inficēšanās ar entero-hemorāģisko baktēriju „Escherichia coli” uzliesmojums ES dalībvalstīs (debates)
 7. Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem (debates)
 8. Balsošanas laiks
  8.1. H.G. Wessberg (SV) iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (A7-0190/2011 – Inés Ayala Sender) (balsošana)
  8.2. Pieprasījums atcelt deputātes Agnes Hankiss imunitāti (A7-0196/2011 – Diana Wallis) (balsošana)
  8.3. Dažu tekstilpreču izcelsmes apliecinājumi (A7-0156/2011 – Jan Zahradil) (balsošana)
  8.4. Horvātijas līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā (A7-0186/2011 – Debora Serracchiani) (balsošana)
  8.5. Regulas par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm darbības jomas paplašināšana (A7-0077/2011 – Sophie Auconie) (balsošana)
  8.6. Globālās satelītu navigācijas sistēmas izmantošana transporta jomā (A7-0084/2011 – Silvia-Adriana Ţicău) (balsošana)
  8.7. Starptautiskie gaisa transporta nolīgumi, ko noslēdz saskaņā ar Lisabonas līgumu (A7-0079/2011 – Brian Simpson) (balsošana)
  8.8. Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem (A7-0171/2011 – Saïd El Khadraoui)
  8.9. Eiropas vides ekonomiskie konti (A7-0330/2010 – Jo Leinen) (balsošana)
  8.10. Septītā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrēšanas pasākumu pamatprogramma (A7-0160/2011 – Jean-Pierre Audy) (balsošana)
 9. Balsojumu skaidrojumi
 10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11. Sēdes vadītāja paziņojums
 12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijas priekšsēdētājam)
 14. Sudāna un Dienvidsudāna (debates)
 15. Šengenas acquis piemērošana Bulgārijā un Rumānijā (debates)
 16. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 17. Nākamās sēdes darba kārtība
 18. Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (942 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (3617 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika