Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 7 juni 2011 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Verzoekschriften: zie notulen
 4.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 5.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.EHEC-uitbraak in de EU-lidstaten (debat)
 7.Belasting op zware vrachtvoertuigen (debat)
 8.Stemmingen
  8.1.Benoeming van een lid van de Europese Rekenkamer (H.G.Wessberg-SV) (A7-0190/2011 – Inés Ayala Sender) (stemming)
  8.2.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Ágnes Hankiss (A7-0196/2011 - Diana Wallis) (stemming)
  8.3.Bewijsstukken inzake de oorsprong van bepaalde textielproducten (A7-0156/2011 - Jan Zahradil) (stemming)
  8.4.Deelneming van Kroatië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (A7-0186/2011 – Debora Serracchiani) (stemming)
  8.5.Uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen de lidstaten van de eurozone (A7-0077/2011 - Sophie Auconie) (stemming)
  8.6.Transporttoepassingen van de globale navigatiesatellietsystemen (A7-0084/2011 – Silvia-Adriana Ţicău) (stemming)
  8.7.Internationale luchtvaartovereenkomsten in het kader van het Verdrag van Lissabon (A7-0079/2011 – Brian Simpson) (stemming)
  8.8.Belasting op zware vrachtvoertuigen (A7-0171/2011 - Saïd El Khadraoui) (stemming)
  8.9.Europese economische milieurekeningen (A7-0330/2010 – Jo Leinen) (stemming)
  8.10.Zevende kaderprogramma van de Europese Unie voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (A7-0160/2011 - Jean-Pierre Audy) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Vragenuur met de voorzitter van de Commissie
 14.Sudan en Zuid-Sudan (debat)
 15.Toepassing van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië (debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (974 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (4220 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid