Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 7. júna 2011 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Petície: pozri zápisnicu
 4.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 5.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 6.Prepuknutie ochorenia vyvolaného baktériou EHEC v členských štátoch EÚ (rozprava)
 7.Spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel (rozprava)
 8.Hlasovanie
  8.1.Vymenovanie za člena Dvora audítorov (H. G. Wessberg – SV) (A7-0190/2011 – Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  8.2.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Ágnesy Hankissovej (A7-0196/2011 – Diana Wallis) (hlasovanie)
  8.3.Preukázanie pôvodu niektorých textilných výrobkov (A7-0156/2011 – Jan Zahradil) (hlasovanie)
  8.4.Účasť Chorvátska na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (A7-0186/2011 – Debora Serracchiani) (hlasovanie)
  8.5.Rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (A7-0077/2011 – Sophie Auconie) (hlasovanie)
  8.6.Dopravné aplikácie globálneho navigačného satelitného systému (A7-0084/2011 – Silvia-Adriana Ţicău) (hlasovanie)
  8.7.Medzinárodné dohody o leteckej doprave podľa Lisabonskej zmluvy (A7-0079/2011 – Brian Simpson) (hlasovanie)
  8.8.Spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel (A7-0171/2011 – Saïd El Khadraoui) (hlasovanie)
  8.9.Európske environmentálne ekonomické účty (A7-0330/2010 – Jo Leinen) (hlasovanie)
  8.10.Siedmy program EÚ v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (A7-0160/2011 – Jean-Pierre Audy) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Oznámenie predsedníctva
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Hodina otázok pre predsedu Komisie
 14.Sudán a Južný Sudán (rozprava)
 15.Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharskej republike a Rumunsku (rozprava)
 16.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (962 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (3727 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia