Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 3538k
Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Κρούσματα μόλυνσης από το βακτήριο EHEC στα κράτη μέλη της ΕΕ (συζήτηση)
 7. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα (συζήτηση)
 8. Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. H. G. WESSBERG - SV) (A7-0190/2011 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  8.2. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Agnes Hankiss (A7-0196/2011 - Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  8.3. Δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (A7-0156/2011 - Jan Zahradil) (ψηφοφορία)
  8.4. Συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (A7-0186/2011 - Debora Serracchiani) (ψηφοφορία)
  8.5. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (A7-0077/2011 - Sophie Auconie) (ψηφοφορία)
  8.6. Εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές (A7-0084/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (ψηφοφορία)
  8.7. Διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (A7-0079/2011 - Brian Simpson) (ψηφοφορία)
  8.8. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα (A7-0171/2011 - Saïd El Khadraoui) (ψηφοφορία)
  8.9. Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί (A7-0330/2010 - Jo Leinen) (ψηφοφορία)
  8.10. Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (A7-0160/2011 - Jean-Pierre Audy) (ψηφοφορία)
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Ώρα των ερωτήσεων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής
 14. Σουδάν και Νότιο Σουδάν (συζήτηση)
 15. Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία (συζήτηση)
 16. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GIANNI PITTELLA
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.05)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

6. Κρούσματα μόλυνσης από το βακτήριο EHEC στα κράτη μέλη της ΕΕ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα κρούσματα μόλυνσης από το βακτήριο EHEC στα κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους γι’ αυτήν την ευκαιρία να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις σχετικά με τα κρούσματα μόλυνσης από το βακτήριο EHEC.

Με ανησυχεί ιδιαίτερα το επαχθές βάρος του θανάτου και της ασθένειας που επέβαλε αυτή η τροφιμογενής επιδημία στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ και πάλι την ευκαιρία για να εκφράσω τη συμπαράστασή μου σε όσους υποφέρουν εξαιτίας της επιδημίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να παρατηρήσω ότι η κατάσταση είναι ακόμα εν εξελίξει. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 1.672 περιπτώσεις E coli που παράγει τοξίνη Shiga, ενώ τουλάχιστον 661 άτομα παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επιδημία αυτή ευθύνεται για 21 θανάτους στη Γερμανία και έναν στη Σουηδία. Σποραδικά κρούσματα αναφέρονται σε 11 ακόμα κράτη μέλη. Η Ελβετία ανέφερε επίσης 15 κρούσματα και οι Ηνωμένες Πολιτείες 4. Η νόσος εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην περιοχή γύρω από το Αμβούργο στη βόρεια Γερμανία. Οι περισσότερες εκτός Γερμανίας περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, αφορούν είτε γερμανούς ταξιδιώτες είτε πρόσωπα που είχαν επισκεφθεί αυτό το τμήμα της Γερμανίας. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της επιδημίας;

Πρώτον, ενεργοποιήσαμε άμεσα όλα μας τα δίκτυα διαχείρισης κρίσεων. Τα δίκτυα έχουν καθημερινή επαφή και προσφέρουν έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που αποτελεί τη βάση για ταχεία δράση. Η Επιτροπή έχει σχεδόν καθημερινά συναντήσεις με τις αρχές σας για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων με σκοπό τη συζήτηση της εξέλιξης της επιδημίας, των μέτρων υγιεινής που λαμβάνονται για την πρόληψη της μόλυνσης και της θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί. Το σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης και το σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές προσφέρουν μια στέρεη βάση ανταλλαγής πληροφοριών.

Δεύτερον, ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) να προβεί σε επιστημονική εκτίμηση κινδύνου που θα ενημερώνεται τακτικά, παράλληλα με την εξέλιξη της κατάστασης. Τώρα διαθέτουμε έναν ορισμό του κρούσματος σε επίπεδο ΕΕ που θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την ίδια προσέγγιση ως προς τη διερεύνηση της επιδημίας. Το ΕΚΠΕΝ συγκεντρώνει και συγκρίνει ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν ασθενείς με σκοπό τη διερεύνηση της επιδημίας. Επίσης, το ΕΚΠΕΝ, μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, διατύπωσε συμβουλές για το κοινό σχετικά με προληπτικά μέτρα. Τώρα οι συμβουλές αυτές διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

Ζητήσαμε από το ΕΚΠΕΝ να συστήσει επειγόντως μια πλατφόρμα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τη θεραπεία, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο κράτη μέλη όσο και επαγγελματικές ενώσεις. Το εργαστήριο αναφοράς για την ασφάλεια των τροφίμων της ΕΕ στη Ρώμη ανέπτυξε σε χρόνο ρεκόρ μια μέθοδο που μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο για την ανίχνευση του βακτηρίου E coli σε τρόφιμα από περίπου έξι ημέρες σε 48 ώρες.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η αντίληψη του κοινού είναι εξαιρετικά σημαντική. Εν προκειμένω, η Επιτροπή παρουσιάζει κοινές καθημερινές επικαιροποιήσεις μαζί με το δίκτυο υπευθύνων επικοινωνίας της Επιτροπής Ασφάλειας της Υγείας και με τις αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή διατηρεί ενημερωμένο τον ιστότοπό της που είναι αφιερωμένος στην εν λόγω επιδημία.

Συνιστώ θερμά στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξουν αυτήν τη βασισμένη στην επιστήμη επικοινωνία με το κοινό προκειμένου να περιοριστούν οι περιττοί φόβοι και να ενισχυθούν οι κοινές μας προσπάθειες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή, μαζί με τους οργανισμούς αυτούς, εργάζεται πολύ σκληρά μαζί με τα εθνικά υπουργεία Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για να τα στηρίξει στην προσπάθειά τους να αναχαιτίσουν την εν λόγω επιδημία.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να διερευνήσουμε εντατικά την πηγή της μόλυνσης· το έργο αυτό διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Κατά το χθεσινό Συμβούλιο Υγείας ζήτησα από τη Γερμανία να αυξήσει την επαγρύπνηση, τους ελέγχους και τα μέτρα κατά της επιδημίας προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή της και να ανασχεθεί η μετάδοση της λοίμωξης. Επίσης, ζήτησα να αντιμετωπιστούν γρήγορα τα αίτια της μόλυνσης. Οι γερμανικές αρχές δέχθηκαν την πρόταση της Επιτροπής να αποσταλούν στη Γερμανία από την Επιτροπή, το ΕΚΠΕΝ και την ΕΑΑΤ εμπειρογνώμονες στον τομέα της επιδημιολογίας των ασθενειών που οφείλονται στα τρόφιμα.

Την Κυριακή, 5 Ιουνίου, οι εμπειρογνώμονες ξεκίνησαν την αποστολή τους για τη συνδρομή των γερμανικών αρχών στη συνεχιζόμενη επιδημιολογική έρευνα, την επαλήθευση των αποτελεσμάτων και τη συμβολή στις εν εξελίξει έρευνες για τη διαπίστωση της πηγής της. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η αρχική υποψία των γερμανικών αρχών ότι η αιτία ήταν αγγούρια από την Ισπανία δεν επιβεβαιώθηκε από κανένα από τα αποτελέσματα των σχετικών δοκιμών.

Την Κυριακή, 5 Ιουνίου, οι γερμανικές αρχές ειδοποίησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι, σύμφωνα με τις επιδημιολογικές έρευνες, θεωρούν τις φύτρες φασολιών ως πιθανή πηγή της επιδημίας E coli που πλήττει κυρίως το βόρειο τμήμα της Γερμανίας. Η πληροφορία αυτή διαβιβάστηκε άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά κάθε νέα εξέλιξη και θα αποφασίσει για την κατάλληλη δράση μόλις οι εργαστηριακές δοκιμές επιβεβαιώσουν οποιοδήποτε επιδημιολογικό εύρημα. Δεν έχουμε ως τώρα κανένα αποτέλεσμα.

Στο σημείο αυτό, υπογραμμίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι εθνικές αρχές να μη σπεύδουν να δίνουν πληροφορίες για οποιαδήποτε πηγή μόλυνσης που δεν έχει αποδειχθεί με βακτηριολογική ανάλυση, διότι έτσι διασπείρονται αδικαιολόγητοι φόβοι στον πληθυσμό σε ολόκληρη την Ευρώπη και δημιουργούνται προβλήματα για τους παραγωγούς τροφίμων μας που διαθέτουν τα προϊόντα τους εντός και εκτός ΕΕ.

Ενώ συνεχίζονται αυτές οι εντατικές έρευνες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην καταλήγουμε βιαστικά σε πρόωρα συμπεράσματα. Θα ήθελα εν προκειμένω να αναφερθώ στην τελευταία ενημέρωση από τη Γερμανία για την υπόνοια ότι οι φύτρες φασολιών μπορεί να είναι η πηγή της μόλυνσης, όπου αναφερόταν ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργαστηριακές δοκιμές και συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται τα πρόωρα συμπεράσματα.

Αυτό καθιστά σαφές ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να εισαγάγουν συνεχείς και επιστημονικά τεκμηριωμένες προειδοποιήσεις στο RASFF και να το κινητοποιούν όταν είναι βέβαια για την επιστημονική απόδειξη που υποστηρίζει την κοινοποίηση προειδοποίησης.

Πρέπει να ενεργεί κανείς γρήγορα και αποφασιστικά προκειμένου να διαφυλαχθεί η εσωτερική αγορά. Εάν το καταφέρουμε αυτό, τότε θα μπορέσουμε να διδαχθούμε από την κρίση αυτή και να βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματά μας. Επαναλαμβάνω διαρκώς ότι το σύστημά μας λειτουργεί. Πρέπει να μάθουμε τα μαθήματά μας καθώς προχωρούμε. Πιστεύω ότι ευθύνη μας είναι να είμαστε ευέλικτοι και γρήγοροι στην προσαρμογή των διαδικασιών μας και των μηχανισμών αντίδρασης σε αυτού του είδους τα συμβάντα.

Ο συντονισμός και οι σαφείς γραμμές ενημέρωσης και επικοινωνίας εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα της ικανότητάς μας να είμαστε αποτελεσματικοί σε τέτοιες καταστάσεις, Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα σε αυτόν τον τομέα.

Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να θίξω εν συντομία δύο ακόμα θέματα. Το πρώτο αφορά αναφορές σε απαγορεύσεις ορισμένων προϊόντων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι ότι η επιδημία είναι γεωγραφικά περιορισμένη σε μια περιοχή γύρω από την πόλη του Αμβούργου και συνεπώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει λόγος λήψης τέτοιων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό αυτό το πρίσμα και υπό το πρίσμα των ενεργειών για την επισήμανση της πηγής, θεωρούμε δυσανάλογη κάθε απαγόρευση οποιουδήποτε προϊόντος.

Τέλος, έχω επίσης μεγάλη ευαισθησία αναφορικά με τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει αυτή η κρίση στους αγρότες και ιδίως στους παραγωγούς οπωροκηπευτικών. Για τον λόγο αυτόν, συνεργάζομαι στενά με τον συνάδελφό μου, Επίτροπο Cioloş, για να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα πολιτών μας, η οποία πλήττεται επίσης από την επιδημία. Μάλιστα, οι υπουργοί Γεωργίας διεξάγουν σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του E coli. Μόλις τελειώσω τη συζήτηση μαζί σας, θα επιστρέψω στις Βρυξέλλες για να παρευρεθώ μαζί με τον συνάδελφό μου Επίτροπο Cioloş σε αυτό το έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας.

Επιπροσθέτως, είμαστε σε διαρκή επαφή με τρίτες χώρες, ιδίως με τη Ρωσία, για να τους ζητήσουμε να άρουν την απαγόρευσή τους που θεωρείται δυσανάλογη. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη με έναν κοινό στόχο: τον τερματισμό αυτής της επιδημίας το συντομότερο δυνατόν. Τονίζω σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι τέτοιες καταστάσεις δεν συνιστούν τοπικό, αλλά ευρωπαϊκό πρόβλημα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese , εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Dalli διότι επικεντρώνεται πρωτίστως στους ασθενείς. Θα ήθελα να κάνω το ίδιο. Υπάρχουν εκατοντάδες σοβαρά άρρωστοι. Το ιατρικό προσωπικό στη βόρεια Γερμανία έχει φθάσει πραγματικά στα όριά του. Είκοσι δύο άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους. Χθες, στο Συμβούλιο, ένας εκπρόσωπος ενός άλλου κράτους μέλους, του Λουξεμβούργου, είπε πως οι οικονομικές απώλειες μπορούν να αποκατασταθούν, ενώ η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ζητήσω καταρχάς κατανόηση όσον αφορά την έκδοση προειδοποίησης ακόμα και αν δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι για την πηγή αλλά έχουμε απλά μια υπόνοια – για τη δημοσιοποίηση και αυτής της πληροφορίας.

Ασφαλώς, ακόμα δεν έχουμε βρει την πηγή. Βλέπω ότι πολλοί άνθρωποι που εργάζονται για λογαριασμό των αρχών, και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) –απευθύνω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στον Επίτροπο Dalli διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά και εκείνη στην έρευνα για το ζήτημα αυτό– εργάζονται πραγματικά πολύ εντατικά για το θέμα αυτό. Ωστόσο, ως γερμανός βουλευτής του Σώματος, δεν μπορώ να λέω εδώ ότι όλα πάνε καλά. Υπήρξαν μερικά προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης.

Για παράδειγμα, η υπουργός Υγείας του Αμβούργου ενημέρωσε το κοινό, πράγμα σωστό, ακόμη και αν δεν υπήρχε απόλυτη βεβαιότητα αναφορικά με τα αγγούρια από την Ισπανία. Ο παθογόνος μικροοργανισμός EHEC υπήρχε στα ισπανικά αγγούρια, ενώ δεν έπρεπε να υπάρχει. Αυτό πρέπει να το κατανοούν ακόμη και οι βουλευτές από την Ισπανία. Ωστόσο, η υπουργός ενημέρωσε πρώτα το κοινό και μόνο πολύ αργότερα, ώρες ή μισή ημέρα αργότερα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ισπανικές αρχές. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Εν προκειμένω, πρέπει και εμείς στη Γερμανία να εξετάσουμε εσωτερικά πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε το ζήτημα καλύτερα. Ωστόσο, θα πρέπει να επικεντρωθούμε μαζί στο γεγονός ότι ο εχθρός δεν βρίσκεται στην Ισπανία ή στη Γερμανία, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι, αντίθετα, ο παθογόνος μικροοργανισμός του οποίου πρέπει να αποκτήσουμε τον έλεγχο και τον οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε.

Η τελική μου παρατήρηση είναι ότι στην τελευταία σύνοδο της Ολομέλειας εγκρίναμε ψήφισμα για το θέμα της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά. Μολονότι αυτός ο παθογόνος μικροοργανισμός δεν αντιμετωπίζεται πρωτίστως με αντιβιοτικά, έχουμε το πρόβλημα ότι είναι ανθεκτικός σε πολλά από τα κοινά αντιβιοτικά. Αυτό είναι ένα παλιό πρόβλημα που πρέπει τώρα να το αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα, διότι την επόμενη φορά θα μπορούσε να συμβεί ο παθογόνος μικροοργανισμός να πρέπει να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά, αλλά αυτό να μην είναι δυνατό γιατί θα είναι ανθεκτικός σε αυτά. Πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (EN) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι αυτό είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, και μάλιστα πολύ σοβαρό, και ότι τώρα θα πρέπει να εστιαστούμε στη φροντίδα των αρρώστων και στην επισήμανση της πηγής, όμως μετά θα πρέπει να δούμε το θέμα μακροπρόθεσμα και να βρούμε πώς θα εμποδίσουμε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Πριν από λίγες εβδομάδες συνάντησα μια εκπρόσωπο του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Μου μίλησε για τα προβλήματα με το E coli σε οπωροκηπευτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και συζητήσαμε για το πώς αυτό δεν είναι συχνό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουμε αυτήν την επιδημία και έτσι πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας ορισμένα ερωτήματα. Ευθύνονται οι γεωργικές πρακτικές μας, όπως μόλις είπε ο Peter Liese; Ευθύνεται η εντατική γεωργία, τα οπωροκηπευτικά θερμοκηπίου; Ευθύνεται η υπέρμετρη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα; Ευθύνεται η χρήση κοπριάς; Η πιο ακριβής επισήμανση των τροφίμων θα μας είχε βοηθήσει να διαπιστώσουμε πιο γρήγορα την πηγή της μόλυνσης; Σημειώνω ότι σήμερα δεν είναι παρόν το Συμβούλιο, όμως το Συμβούλιο είναι εκείνο που αντιδρά στη σωστή επισήμανση της χώρας προέλευσης στα τρόφιμά μας. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα ακούσουν αυτήν τη συζήτηση.

Συνεπώς, κύριε Επίτροπε, πρέπει να κάνουμε διεξοδικές έρευνες για το μέλλον, να πάρουμε τα μαθήματά μας και να τα ενσωματώσουμε στις πολιτικές μας. Ακούμε υπερβολικά συχνά αυτήν την Επιτροπή και πολλούς εδώ στο Σώμα να μιλούν για υπερβολική ρύθμιση, όμως, όπως και αναφορικά με τις τράπεζες, αρχίζω να αναρωτιέμαι μήπως τείνουμε να δίνουμε προτεραιότητα στις ανάγκες της αγοράς και των αλυσίδων εφοδιασμού έναντι των αναγκών της προστασίας του κοινού και των καταναλωτών. Το να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο δεν θα είναι αρκετό. Δεν είναι φυσιολογικό να πηγαίνουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη να φάνε μια σαλάτα και αυτό να έχει ως συνέπεια τον θάνατό τους και χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής για να το αντιμετωπίσουμε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που μιλήσατε πρώτα για τα θύματα και τους ανθρώπους που αρρώστησαν. Ασφαλώς, αυτούς πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα, όπως και τους αγρότες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, την οποία μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά.

Θέλω να θίξω τρία σημεία. Πρώτον, τηρούμε την αρχή της προφύλαξης. Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόστηκε, επομένως δεν μπορούμε να παραπονεθούμε, και προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Όπως υπογράμμισε μόλις τώρα ο κ. Liese, οι άνθρωποι σαφώς έχουν προτεραιότητα έναντι των οικονομικών ζητημάτων, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν ανά πάσα στιγμή. Δυστυχώς, ο θάνατος είναι κάτι μόνιμο.

Δεύτερον, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που μόλις είπε η κ. McAvan σχετικά με τη σημασία της ιχνηλασιμότητας. Σήμερα συζητάμε για την επισήμανση. Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να έχουμε εκτεταμένη επισήμανση και να μπορούμε να ανιχνεύουμε την πηγή των προϊόντων ώστε να γνωρίζουμε από πού προήλθαν.

Τρίτον, αναφορικά με το απόλυτα κρίσιμο ζήτημα που αποτελεί την καρδιά του προβλήματος, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν γνωρίζουμε τα πάντα, ότι υπάρχουν κενά στις επιστημονικές μας γνώσεις και μάλιστα ότι ορισμένες φορές βρισκόμαστε στο απόλυτο σκοτάδι. Δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να αμφισβητούμε εκείνους που έλαβαν αποφάσεις και ταυτόχρονα να πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να περιμένουμε. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχει προτεραιότητα η αρχή της προφύλαξης.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τη συμπαράστασή μου προς όλους όσοι επλήγησαν. Όσον αφορά εκείνους που έχασαν τη ζωή τους, δεν μπορεί κανείς να δώσει πίσω μια ζωή. Πιθανόν να μπορούμε να διορθώσουμε μακροπρόθεσμα την κατάσταση αυτή, όμως αυτό δείχνει πόσο λάθος είναι να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Μπορώ να κατανοήσω τον θυμό –εφόσον υπάρχει θυμός, και είμαι βέβαιος ότι υπάρχει– της ισπανικής πλευράς και εκείνων που ζημιώθηκαν από επιχειρηματική άποψη. Ίσως να μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αντισταθμίσουμε αυτό, όμως δεν μπορεί κανείς να δώσει πίσω μια ζωή.

Είναι ανάγκη να διδαχθούμε από αυτό και να διασφαλίσουμε ότι μελλοντικά θα έχουμε μια σταθερή βάση αντίδρασης, όπως είπε ο Επίτροπος. Πρέπει να βρούμε το συντομότερο δυνατό μια λύση για τη σημερινή κατάσταση και μακροπρόθεσμα πρέπει να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς αντίδρασής μας σε τέτοιου είδους καταστάσεις.

Υποθέτω ότι εκ των υστέρων είναι πολύ εύκολο να μιλάμε για το τι θα μπορούσε ή θα έπρεπε να έχει γίνει ή για το τι δεν κάναμε, τώρα όμως, επωφελούμενοι από την ανασκόπηση αυτή, θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε μηχανισμούς για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ. Ο Επίτροπος έχει δίκιο. Πρέπει να διδαχθούμε από αυτό. Πάντα πρέπει κανείς να μαθαίνει από τα λάθη του. Αν έγιναν λάθη, ας τα διορθώσουμε και ας βεβαιωθούμε ότι αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σωστά είπατε ότι υπήρξαν πάρα πολλοί θάνατοι και πάρα πολλοί άνθρωποι αρρώστησαν εξαιτίας του παθογόνου μικροοργανισμού EHEC και πιστεύω ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε καταδεικνύει επίσης ότι ούτε η Γερμανία ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένες για αυτό το είδος διάδοσης του EHEC που βλέπουμε σήμερα.

Μια απλή σύγκριση με κάποιες άλλες χώρες καθιστά σαφές ότι θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι. Θα ήθελα απλά να αναφερθώ για άλλη μια φορά στο παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί γίνονται από τη δεκαετία του 1980 τεράστιες προσπάθειες όσον αφορά την έρευνα, υπάρχει υποχρέωση αναφοράς και υπάρχει στην Ατλάντα μια κεντρική αρχή ελέγχου των νόσων που έχει ευρείες αρμοδιότητες άμεσης παρέμβασης όταν ξεσπούν τέτοιου είδους επιδημίες. Στη Γερμανία, από την άλλη πλευρά, έχουμε δύο ομοσπονδιακά υπουργεία που είναι αρμόδια και τα υπουργεία αυτά προφανώς δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για το ποιο έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη. Έχουμε επίσης περιφερειακά υπουργεία που θέλουν, και πρέπει, να αναλάβουν την ευθύνη, όμως είναι σαφώς υπερβολικά επιβαρυμένα. Έχουμε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ εργαστηρίων και πολιτικών. Έτσι, είναι εντελώς ασαφές πότε πρέπει να παρεμβαίνει η επιστήμη όταν πρόκειται να εξαγγελθούν μέτρα ελέγχου των νόσων και πότε πρέπει να αναλαμβάνεται πολιτική δράση.

Μπορώ να κατανοήσω γιατί, λαμβάνοντας την πληροφορία ότι ευθύνονται τα αγγούρια, μια υπουργός απευθύνει την ανάλογη προειδοποίηση, πού είναι όμως ο διεξοδικός συντονισμός; Πού είναι η πραγματική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων; Μου φαίνεται –και το λέω αυτό με μεγάλη επιφύλαξη– ότι όσον αφορά τις φύτρες φασολιού ανελήφθη δράση το ίδιο πρόωρα όσο και με τα αγγούρια. Υπάρχει μια κάποια ασυμφωνία μεταξύ των επιστημονικών ευρημάτων και της πολιτικής δράσης.

Επανέρχομαι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε: πρέπει να θεσπίσουμε υποχρέωση αναφοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, να ορίσουμε κεντρικά εργαστήρια και να συστήσουμε ένα κεντρικό όργανο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων σε περίπτωση εμφάνισης μιας τέτοιας επιδημίας. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το ενδεδειγμένο.

Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον κ. Liese διότι ανέφερε το πρόβλημα των αντιβιοτικών. Και εδώ αντιμετωπίζουμε προβλήματα, τα οποία βασικά τα γνωρίζουμε ήδη. Ωστόσο, επειδή διστάζουμε να μπούμε σε αντιπαράθεση με τον ιατρικό κλάδο, τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον κλάδο της εντατικής κτηνοτροφίας –εδώ υπάρχουν πολλά θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε– δεν είμαστε όσο συνεπείς θα έπρεπε και ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Το EHEC και η αντοχή στα αντιβιοτικά είναι και τα δύο σοβαρότατα προβλήματα.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (DE) Κύριε Πρόεδρε, η επιδημία του EHEC καθιστά φανερές τις αδυναμίες του συστήματος βιομηχανικής παραγωγής τροφίμων στην ελευθερωμένη εσωτερική αγορά της ΕΕ. Όταν το κέρδος αποκτά προτεραιότητα έναντι της προστασίας της υγείας, πλήττεται η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία εξαιτίας του παθογόνου μικροοργανισμού EHEC και σημειώθηκαν πάνω από 1.500 περιστατικά λοίμωξης. Σε περισσότερους από 600 ασθενείς διαγνώσθηκε το επικίνδυνο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS) που μπορεί να οδηγήσει και σε νευρολογικές διαταραχές.

Μετά από δύο και πλέον εβδομάδες, η πηγή αυτής της απειλητικής για τη ζωή επιδημίας εξακολουθεί να μην είναι γνωστή. Εάν είχαμε περιφερειακή παραγωγή τροφίμων, θα ήταν ευκολότερο να προσδιοριστεί η πηγή της λοίμωξης και οι συνέπειες της επιδημίας θα ήταν πιο περιορισμένες. Οι μεγάλες διαδρομές μεταφοράς και η ανωνυμία της παραγωγής έχουν ως αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η ανίχνευση της προέλευσης των τροφίμων. Ωστόσο, η ανιχνευσιμότητα της προέλευσης των τροφίμων είναι ουσιαστικής σημασίας για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν με ποιον τρόπο παρήχθησαν τα τρόφιμα που καταναλώνουν και από πού προέρχονται.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας απέτυχε πλήρως όσον αφορά την επιδημία του EHEC. Η διαχείριση της κρίσης εγκαταλείφθηκε μέσα στη σύγχυση μεταξύ περιφερειακών και ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων. Οι αρχές ελέγχου δεν ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή.

Χρειαζόμαστε μια ριζική αναθεώρηση τρόπου σκέψης όσον αφορά την πολιτική για τη γεωργία. Τα τρόφιμά μας πρέπει να είναι ασφαλή. Ωστόσο, και οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων πρέπει να προστατεύονται από απρόβλεπτους οικονομικούς κινδύνους. Η πολιτική της προαγωγής της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών πρέπει να στοχεύει με συνέπεια σε μια σαφή αποκέντρωση της παραγωγής τροφίμων και των δομών διάθεσης στην αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI). (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα σε τρία σημεία σχετικά με τη σημερινή κατάσταση σχετικά με τα αγγούρια.

Είμαι εγγονός Γερμανού και αισθάνομαι μεγάλη αγάπη για τη χώρα αυτή, όμως οι γερμανικές αρχές ενήργησαν σαφώς βιαστικά και απερίσκεπτα στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση.

Όσο για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μια ανάλυση των ενεργειών τους αποκαλύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και η Επιτροπή αντέδρασαν αδύναμα και αδέξια. Δεν συντόνισαν ούτε διαχειρίστηκαν την κατάσταση

Τρίτον, οι ζημιωθέντες έχουν δικαίωμα σε γρήγορη οικονομική αποζημίωση. Στο μεταξύ όμως, προτείνω στο Κοινοβούλιο να διοργανώσουμε μια μεγάλη επίδειξη ευρωπαϊκής γαστρονομίας, είτε στις Βρυξέλλες είτε εδώ στο Στρασβούργο, η οποία θα δώσει στα αγγούρια κεντρική θέση.

Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη χαμένη τιμή –μια έκφραση που αρέσει πολύ στον γερμανό συγγραφέα Heinrich Böll– των παραγωγών αγγουριών. Η Ευρώπη είναι το κατάλληλο σκηνικό για τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί κανείς παρά να εκφράσει βαθιά λύπη για τους 23 νεκρούς: 22 στη Γερμανία και ένας στη Σουηδία. Η κρίση αυτή αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της όσον αφορά τη βελτίωση του συστήματος προειδοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων και τον εσωτερικό της συντονισμό.

Οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων κρατών μελών υπήρξαν αργές, αναποτελεσματικές και μη λειτουργικές και στην παρούσα χρονική στιγμή, με 23 νεκρούς, εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε από πού προέρχεται τα πρόβλημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά ποια προβλήματα προκαλεί με τις ανεύθυνες ενέργειές της ή την απουσία δράσης της σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε τώρα. Όλα αυτά οδήγησαν σε περιπτώσεις οικονομικής καταστροφής, στην καταστροφή θέσεων εργασίας που προηγουμένως ήταν σταθερές, σε ανεργία, αδυναμία και, πράγμα αυτονόητο, σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ενώ εσείς στην Επιτροπή δίνατε βάση σε ανεύθυνες δηλώσεις των περιφερειακών αρχών της Γερμανίας –δηλώσεις που ήταν εντελώς εσφαλμένες και ανεύθυνες– όπου αναφέρονταν ονόματα και διευθύνσεις ισπανικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ο πληθυσμός παρέμενε εκτεθειμένος στο βακτήριο χωρίς να το γνωρίζει. Έτσι, πιστεύοντας πως αποφεύγει την επαφή με το βακτήριο, το κοινό ήταν πιο εκτεθειμένο παρά ποτέ στην κατανάλωση δυνητικά βλαβερών τροφίμων.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο σήμερα στις δύο το μεσημέρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει να αξιοποιηθεί μέρος των 2.500 εκατ. ευρώ που απέμειναν από την κοινή γεωργική πολιτική. Αυτά τα 2.500 εκατ. ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση, στο μέτρο του δυνατού, της ζημίας που προκλήθηκε. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να βρεθεί κατάλληλη νομική λύση, όπως συνέβη σε προηγούμενες περιπτώσεις, για παράδειγμα στις υποθέσεις των τρελών αγελάδων και της διοξίνης. Θα πρέπει να βρεθεί και τώρα μια τέτοια λύση.

Κύριοι Επίτροποι, κύριοι υπουργοί, οι ενέργειές σας σήμερα στο Λουξεμβούργο πρέπει να είναι ανάλογες του κύρους του αξιώματός σας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των επιπόλαιων κατηγοριών τους, οι γερμανικές αρχές θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουν εξαρχής αυτήν την οικονομική λύση και να χρησιμοποιήσουν δικούς τους πόρους για τη διεξαγωγή επικοινωνιακών εκστρατειών με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα οπωροκηπευτικά, η οποία τώρα έχει καταστραφεί.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D). (PT) Κύριε Πρόεδρε, το ξέσπασμα της επιδημίας στη Γερμανία οδήγησε σε μία από τις δυσκολότερες καταστάσεις διαχείρισης κρίσης που αφορά τη δημόσια υγεία στην ιστορία. Η Επιτροπή και ειδικά η Γερμανία δεν διαχειρίστηκαν αυτήν την κρίση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντιμετωπίζουμε μια μαζική ανθρώπινη τραγωδία που συνεπάγεται την απώλεια πολλών ζωών και την απειλή για τη ζωή χιλιάδων άλλων ανθρώπων. Είναι επίσης μια κρίση εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε βασικά τρόφιμα, με οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που είναι δύσκολο να προβλεφθούν.

Η κοινωνία αναμένει μια γρήγορη αντίδραση των εθνικών και κοινοτικών αρχών που θα ρίξει φως στα αίτια της κρίσης, μαζί με αποτελεσματική δράση. Ωστόσο, είναι επίσης αναγκαίο να περιοριστούν στο ελάχιστο οι καταστροφικές συνέπειες που έχει αυτό σε μια άλλη ομάδα αθώων θυμάτων, δηλαδή στους παραγωγούς οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρθηκε σήμερα εδώ. Οι εργαζόμενοι αυτοί κατηγορήθηκαν βιαστικά και άδικα, έχασαν έσοδα και βλέπουν το μέλλον τους να απειλείται σοβαρά.

Πρέπει επίσης να αναληφθεί επειγόντως προληπτική δράση προκειμένου να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις. Μία πτυχή αυτού είναι να γίνουν αποτελεσματικότεροι οι μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου για τα αντιβιοτικά στα ζώα, όπως ανέφερα στη συζήτηση που διεξήχθη εδώ πριν από λιγότερο από έναν μήνα. Ένας άλλος τομέας όπου απαιτείται η ανάληψη δράσης είναι η μορφή της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) που βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξουν στο μέλλον κίνητρα με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας βάσει βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, πράγμα για το οποίο επιμένει η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο: 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 2.200 αρρώστησαν στην Ευρώπη. Ασφαλώς, η σκέψη μας βρίσκεται κοντά τους σήμερα το πρωί. Οι γερμανικές αρχές δεν κατάφεραν ακόμα να πιστοποιήσουν επίσημα το αίτιο αυτής της επιδημίας. Στο μεταξύ, κανένας δεν αγγίζει ευρωπαϊκά οπωροκηπευτικά, αυτή δε η κρίση στον τομέα της υγείας μετατράπηκε σε κοινωνική και, φυσικά, οικονομική κρίση. Ο κλάδος των οπωροκηπευτικών ζητεί δικαίως αποζημίωση και, όπως είπε ο Επίτροπος, οι αρμόδιοι υπουργοί και Επίτροποι θα συναντηθούν για το ζήτημα αυτό σήμερα το απόγευμα στο Λουξεμβούργο.

Πέρα από όσα ειπώθηκαν ήδη για την αρχή της προφύλαξης και την απαραίτητη ιχνηλασιμότητα –το πρώτο σημείο– το ζητούμενο είναι επίσης να μάθουμε πώς ήταν δυνατό να εκδοθεί χωρίς καμία, ή σχεδόν καμία, απόδειξη αυτή η γενική προειδοποίηση που επεσήμαινε ως υπεύθυνα μόνο τα ισπανικά αγγούρια. Ποια επιτακτικά μαθήματα προτίθεται να πάρει η Επιτροπή από αυτήν τη σοβαρή κρίση, κύριε Επίτροπε, προκειμένου το σύστημα προειδοποιήσεών μας για τα τρόφιμα να βασίζεται περισσότερο παρά ποτέ σε «ορθά και επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία», όπως το διατυπώσατε ο ίδιος, κύριε Επίτροπε;

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη λύπη μου για την απώλεια ζωών και να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση στους ασθενείς. Υπάρχουν ακόμα πολλά που μένουν να εξηγηθούν. Πρέπει να προσδιορίσουμε την πηγή και το αίτιο της επιδημίας, πρέπει όμως και να διαπιστώσουμε την πηγή και το αίτιο της παραπληροφόρησης για την επιδημία που διαδόθηκε στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο – πληροφορίες εσφαλμένες και βλαβερές που προκάλεσαν πολύ μεγάλη ζημιά. Πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τα αίτια της επιδημίας και ιδίως τη βιομηχανική κτηνοτροφία, όπου χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Συμφωνώ με εκείνους που μίλησαν γι’ αυτό το θέμα προ ολίγου. Όταν τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται σε τόσο μεγάλη κλίμακα, δεν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι εμφανίζονται στελέχη βακτηρίων που δεν αντιδρούν πλέον στα αντιβιοτικά. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η εντατική γεωργία με χρήση αντιβιοτικών θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως μάλιστα και να σταματήσει, και η βλάβη που προκλήθηκε θα πρέπει να επανορθωθεί από εκείνους που την προκάλεσαν.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, το EHEC δεν είναι νέο πρόβλημα, είναι όμως σαφές ότι η Ευρώπη δεν είναι ακόμα ικανοποιητικά προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μια κρίση σαν αυτή. Η έκδοση σαφών κατευθυντηρίων γραμμών διαρκεί περισσότερο από όσο πρέπει. Τρεις εβδομάδες είναι αναμφίβολα υπερβολικά μεγάλο διάστημα.

Όλοι συμφωνούμε ότι η προστασία του καταναλωτή έχει πάντα απόλυτη προτεραιότητα έναντι των οικονομικών συμφερόντων. Ωστόσο πρέπει να διασαφηνιστεί ποιος οφείλει να εκδίδει προειδοποίηση και πότε, ποιος πρέπει στη συνέχεια να αναλαμβάνει την ευθύνη των προειδοποιήσεων και πότε πρέπει να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη Γερμανία, υπεύθυνα είναι τα 16 ομόσπονδα κράτη και δύο υπουργεία, κάτι που συνιστά υπερβολικό κατακερματισμό για μια ευρωπαϊκή κρίση. Η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει εδώ σε πιο πρώιμο στάδιο. Δεν νομίζω ότι πήραμε τα σωστά μαθήματα από τις κρίσεις της δεκαετίας του 1990. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε τώρα επειγόντως.

Όταν πρόκειται για τα τρόφιμα, χρειαζόμαστε διαφάνεια και σαφή ανιχνευσιμότητα ως προς τη μεταποίησή τους. Χρειαζόμαστε σαφή επισήμανση της χώρας προέλευσης. Ωστόσο, χρειαζόμαστε και μια ευρωπαϊκή δύναμη επέμβασης για τον συντονισμό του επιστημονικού και ιατρικού έργου και την εκπόνηση σχεδίων ελέγχου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). (PT) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου του κύματος αντικρουόμενων αναφορών για την προέλευση αυτής της επιδημίας είναι σημαντικό να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι περισσότερες από 15 ημέρες μετά την αναφορά των πρώτων κρουσμάτων και περισσότερο από έναν μήνα μετά τα πρώτα περιστατικά μόλυνσης, οι ευρωπαϊκές μονάδες έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να διαπιστώσουν την πραγματική αιτία της μόλυνσης. Αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά, όπως ειπώθηκε ήδη εδώ. Δεύτερον, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μια σοβαρή, όχι όμως μεμονωμένη περίπτωση έλλειψης ασφάλειας των τροφίμων στην ΕΕ. Σας υπενθυμίζω την πρόσφατη συζήτηση που είχαμε εδώ για το πρόβλημα των διοξινών.

Αυτές οι περιπτώσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με μια κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) που προωθεί τα εντατικά και προσανατολισμένα προς τις εξαγωγές μοντέλα παραγωγής αντί να ενθαρρύνει, όπως χρειάζεται, την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, η οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει πολύ αποτελεσματικότερη ιχνηλασιμότητα και συνεπώς μεγαλύτερη ασφάλεια των τροφίμων.

Τέλος, είναι σημαντικό να αποζημιωθούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί για τη ζημία που υφίστανται, και όχι μόνο οι παραγωγοί της γεωγραφικής περιοχής όπου ξέσπασε η επιδημία. Η ΚΓΠ είναι μια κοινή πολιτική και συνεπώς αυτό θα πρέπει να γίνει μάλλον με μέτρα σε επίπεδο ΕΕ παρά απλώς με εθνικά μέτρα, δεδομένων των προφανών ανισοτήτων που θα δημιουργούσε κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI). (EN) Κύριε Πρόεδρε, στην αρχή ήταν τα αγγούρια, χθες ήταν οι φύτρες φασολιών. Σήμερα, δεν είναι οι φύτρες φασολιών. Η αλήθεια είναι ότι οι εμπειρογνώμονες απλά δεν ξέρουν, κάθε φορά όμως που διατυπώνονται τέτοιοι ισχυρισμοί, καταστρέφουν μέσα βιοπορισμού στις οικονομίες των χωρών. Αυτό που όντως γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει κάτι πολύ παράξενο σε αυτήν την επιδημία. Στον ιό υπάρχει ένας αφύσικος συνδυασμός στελεχών και DNA. Πλήττει ασυνήθιστες ομάδες του πληθυσμού με έναν τρόπο που κανονικά δεν συνδέεται με επιδημίες E coli. Έχει ήδη πλήξει πολύ περισσότερους ανθρώπους και σε πολύ περισσότερα μέρη από μια συνήθη επιδημία και, σε αντίθεση με τις συνήθεις επιδημίες, η πηγή δεν ανιχνεύθηκε γρήγορα σε έναν ή δύο προμηθευτές τροφίμων.

Δεδομένων όλων αυτών των ανεξήγητων παραγόντων και του γεγονότος ότι διάφορες χώρες –συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, των ΗΠΑ, του Ιράκ και του Ισραήλ– έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι πειραματίζονται με γενετικά τροποποιημένα E coli ως βιολογικό όπλο, δεν θα έπρεπε να γίνει επείγουσα έρευνα της πιθανότητας αυτή η επιδημία να είναι στην πραγματικότητα περίπτωση, ίσως δε και δοκιμή, βιολογικής τρομοκρατίας;

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση είναι σοβαρή, πολύ σοβαρή μάλιστα, καθώς αυτή η επιδημία EHEC είναι απολύτως μυστηριώδης. Μπορώ να φανταστώ τον φόβο όσων έχουν αρρωστήσει και δεν μπορούμε παρά να θρηνήσουμε τους θανάτους που σημειώθηκαν.

Η όλη αυτή υπόθεση πρέπει να μας υποχρεώσει να υιοθετήσουμε μια πολύ αυστηρή προσέγγιση στα προβλήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη και να καταλάβουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να συνεργαστούμε με τους ερευνητές και τη φαρμακευτική βιομηχανία προκειμένου να αντιδράσουμε αποτελεσματικά σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά και να φροντίσουμε να έχουμε τα μέσα για να το κάνουμε.

Το βακτήριο αυτό κοστίζει ζωές, υπερβολικά πολλές ζωές. Επίσης, κοστίζει πολλά χρήματα στους αγρότες μας και υπονομεύει επικίνδυνα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα γεωργικά μας προϊόντα και τη βιομηχανία γεωργικών τροφίμων, που όμως είναι αναμφισβήτητα οι ασφαλέστερες και αυστηρότερα ελεγχόμενες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά τα αγγούρια, τις ντομάτες, τα μαρούλια και τις φύτρες φασολιών, ποιο θα είναι το επόμενο θύμα αυτής της υστερίας γύρω από την υγεία; Υπάρχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους αγρότες. Γεγονός είναι ότι το σύστημα προειδοποίησης λειτούργησε πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι ότι η Επιτροπή δεν έχει ούτε τους πόρους ούτε τη δυνατότητα να ελέγξει αν οι πληροφορίες που δίδονται από ένα κράτος μέλος είναι σωστές ή όχι.

Σήμερα, τα βακτήρια μετακινούνται πιο γρήγορα από όσο στο παρελθόν. Πρέπει να πάρουμε μαθήματα, από άποψη επικοινωνίας, από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση της κρίσης αυτής στον τομέα της υγείας. Πρέπει να υπάρχει υποχρέωση δευτερογενούς ενημέρωσης. Αναμφίβολα, θα πρέπει να προβλέπονται πρόσθετοι έλεγχοι προτού θεωρηθούν ορθά τα συμπεράσματα ενός εθνικού ή περιφερειακού υγειονομικού οργανισμού.

Τέλος, αυτή η κρίση δικαιολογεί απόλυτα μια ουσιαστική βελτίωση ως προς την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων. Η υποχρέωση αναφοράς της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης δυστυχώς ισχύει μόνο για περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων. Αυτό θα έπρεπε να επεκταθεί σε μεγαλύτερο αριθμό τροφίμων. Σε περίπτωση κρίσης στον τομέα της υγείας, αυτό θα καθιστούσε δυνατή την επισήμανση των πηγών της μόλυνσης και τη γρηγορότερη προειδοποίηση των ενδιαφερομένων καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι αγρότες μπορούν να αποζημιωθούν, αλλά η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να ανακτηθεί. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους ή βρίσκονται στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου. Η κατάσταση αυτή είναι δραματική, αλλά είναι και απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτο τρεις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα αυτής της κρίσης να μην γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς από πού προήλθε ο παθογόνος μικροοργανισμός που την προκάλεσε. Αυτό πραγματικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει στην Ευρώπη.

Υπάρχουν διάφορα διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε από αυτό. Πρώτον, πρέπει να αναζητήσουμε την πηγή και να εξετάσουμε αν εξακολουθούν να υπάρχουν ακατάλληλες πρακτικές στον τομέα της παραγωγής τροφίμων ή στην αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα. Διαθέτουμε νομοθεσία που ισχύει εδώ και είκοσι χρόνια και τα πρότυπα και οι κώδικες πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά αυστηροί, ωστόσο είναι σαφές ότι είμαστε ακόμα ευάλωτοι όσον αφορά τα τρόφιμα. Φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κενά και ελλείψεις και πρέπει να πάρουμε και πάλι μαθήματα από αυτό.

Επίσης, πιστεύω ότι η επικοινωνία στο ζήτημα αυτό υπήρξε χαοτική. Τα γεγονότα γύρω από αυτό το ζήτημα δεν ανακοινώνονται ούτε καλά ούτε σωστά. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Αυτό έχει ήδη ειπωθεί εδώ από άλλους βουλευτές. Όταν η κάθε περιφερειακή ή εθνική αρχή εκδίδει προειδοποίηση για το σύνολο της Ευρώπης, αυτό δεν μπορεί παρά να καταλήξει σε καταστροφή. Κατά τη γνώμη μου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) έκανε καλή δουλειά, από όσο μπορώ να δω, όμως χρειαζόμαστε ένα καλύτερο, σύγχρονο σύστημα υποχρέωσης αναφοράς για τον προσδιορισμό των αιτίων, καθώς και ένα καλύτερο σύστημα ενημέρωσης της κοινής γνώμης.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι γερμανικές και ευρωπαϊκές αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια ανίχνευσης της πηγής της επιδημίας E coli. Σήμερα, εξακολουθούμε να μην έχουμε συγκεκριμένες αποδείξεις για τα αίτια της διάδοσης της νόσου και πρέπει να εξεταστούν όλες οι πιθανότητες, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αμέλειας ή της μη ηθελημένης εισόδου των βακτηρίων στην τροφική αλυσίδα. Το πώς δημιουργήθηκαν στην πραγματικότητα τα βακτήρια είναι μια άλλη υπόθεση· απαιτούνται επειγόντως έρευνες και ευρήματα. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ανακοινώθηκαν στο ευρύ κοινό τα τρέχοντα γεγονότα από γερμανικές και ευρωπαϊκές αρχές, με τις γνωστές σοβαρές συνέπειες για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά σε ολόκληρη την Ένωσή μας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε πρόβλημα με την ασφάλεια των τροφίμων στη Γερμανία. Προτείνω να βοηθήσει η Επιτροπή τις γερμανικές αρχές να βελτιώσουν την ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο των γερμανικών διαδικασιών, παρόμοια δε μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για τις διαδικασίες σε άλλα κράτη μέλη.

Απαιτείται διαφάνεια για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες, δεν πρέπει όμως να μεταδίδονται με τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλές προειδοποιήσεις και ξυπνά τους φόβους των καταναλωτών όταν δεν έχουν ακόμα βρεθεί αποδείξεις. Επιτρέψτε μου να επισημάνω επίσης την ευθύνη των μέσων ενημέρωσης.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι φήμες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Ξεκίνησε αυτή η επιδημία από τη Γερμανία ή από κάποιο άλλο κράτος μέλος; Οι φήμες μπορεί να είναι καταστροφικές και μπορούν ακόμα και να βοηθήσουν στην εξάπλωση μιας επιδημίας. Υπάρχουν ακόμα πολλές αναπάντητες ερωτήσεις γύρω από αυτήν την επιδημία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα περισσότερα κράτη μέλη ανέφεραν κρούσματα του βακτηρίου. Μέχρι σήμερα έχουμε 22 θανάτους στην ΕΕ.

Αυτή η επιδημία καταδεικνύει τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης. Θέτει επίσης το θέμα της σημασίας της ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού οργανισμού όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) για την παρακολούθηση, τη συνεργασία και την ενημέρωση των κρατών μελών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ήμασταν σχετικά τυχεροί, καθώς αναφέρθηκαν μόνο τρία περιστατικά, αυτό όμως ισχύει σήμερα· αύριο τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν και πρέπει να επαγρυπνούμε. Πέρα από το να βρούμε την αιτία της επιδημίας, πρέπει να τηρούμε ενήμερο, άρα και προστατευμένο, το κοινό. Το ΕΚΠΕΝ δημοσιεύει καθημερινές ενημερώσεις.

Με τη συνεργασία, μπορούμε να ελέγξουμε αυτήν την επιδημία. Αν οι πολίτες μας είναι ενημερωμένοι, έχουν καλύτερες προοπτικές να αποφύγουν τη μόλυνση. Πάνω από όλα, πρέπει να είμαστε ήρεμοι και μετρημένοι στις αντιδράσεις μας.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια διατροφική κρίση που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας σε πολλούς ανθρώπους αλλά έχει κοστίσει και τη ζωή συνανθρώπων μας. Εδώ κάτι δεν πάει καλά, κύριε Επίτροπε.

Τον Ιανουάριο είχαμε το πρόβλημα με τις διοξίνες στη Γερμανία· τώρα έχουμε το πρόβλημα με το βακτήριο πάλι στη Γερμανία. Η πρώτη περίπτωση καλύφθηκε ενώ ήταν γνωστή από μήνες· η δεύτερη περίπτωση εύκολα μετατοπίστηκε στα αγγούρια της Ισπανίας.

Πρόκειται περί προβλήματος αναγνωρισιμότητας, ιχνηλασιμότητας και ανεπαρκούς ελέγχου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρώτη περίπτωση, τον Ιανουάριο, κ. Dalli, μας είχατε πει μιλώντας για τις διοξίνες ότι θα πάρετε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να υπάρξει πιο αυστηρή νομοθεσία στο σύστημα ελέγχου των τροφίμων. Προχθές δηλώσατε ότι δεν πρόκειται περί προβλήματος αναγνωρισιμότητας, αλλά υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Η στάση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από σύγχυση, κάλυψη, πανικό, με συνέπεια να θρηνούμε σήμερα ζωές, να θρηνούμε κρούσματα και να θρηνούμε συνέπειες στην αγροτική παραγωγή.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση που συζητούμε είναι πολύ σοβαρή, πιστεύω όμως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούμε να συγχέουμε πράγματα που ανήκουν σε πολύ διαφορετικά επίπεδα.

Οι χαμένες ζωές ασφαλώς δεν μπορούν να τοποθετηθούν στο ίδιο επίπεδο με τα οικονομικά προβλήματα, όμως αυτό κάνουμε τώρα. Θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω ότι δεν θα λύσουμε το πρόβλημα επισημαίνοντας αιτίες που στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι δεν είναι οι αιτίες.

Αν κάποιος δολοφονηθεί και φυλακιστεί γι’ αυτό ένας αθώος, αυτό δεν προσφέρει ούτε παρηγοριά ούτε δικαίωση για τον φόνο που διαπράχθηκε. Όμως αυτό ακριβώς κάνουμε: σε μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με μια κρίση στη δημόσια υγεία και με διακύβευμα την ασφάλεια των τροφίμων, εμείς κατηγορούμε ανθρώπους που στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι δεν είναι ένοχοι, δημιουργώντας έτσι και άλλα θύματα.

Οι ισπανοί καλλιεργητές έχουν ήδη βγει στους δρόμους και σήμερα, σε περίπου 40 λεπτά, οι ανεξάρτητοι καλλιεργητές θα διαδηλώσουν και στην Ιταλία, στους δρόμους του Μιλάνου και στην επαρχία Latina, προσφέροντας στους καταναλωτές φρέσκα αγγούρια και άλλα οπωροκηπευτικά για να δείξουν πως είναι υγιεινά τρόφιμα και σημαντικά για μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή. Δεν θα θέλαμε να δώσουμε στους γερμανούς καταναλωτές ένα επιπλέον χτύπημα στερώντας τους τρόφιμα που είναι απολύτως ουσιώδη για τη διατροφή και την υγεία τους.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ορισμένα στοιχεία που θα έπρεπε να προβληματίζουν σοβαρά ιδίως τις σχετικές αρχές όταν κοινοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες που προκαλούν ανησυχία, φόβο και πανικό. Στοιχεία που παρέσχε το Ευρωβαρόμετρο και συγκέντρωσε η συνομοσπονδία ανεξάρτητων καλλιεργητών Coldiretti στην Ιταλία υποδεικνύουν ότι σε περίπτωση κρίσης τροφίμων, το 43% των Ιταλών, για παράδειγμα, αποφεύγουν για κάποιο διάστημα τα τρόφιμα για τα οποία άκουσαν να γίνεται λόγος, ενώ το 13% τα διαγράφουν οριστικά από τη διατροφή τους. Πρέπει επομένως να προσπαθήσουμε να σκεφτόμαστε αυτά που λέμε και το πώς επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των πολιτών.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή αν θεωρεί ότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή ρήτρα έκτακτης ανάγκης και να επισπευσθεί η συζήτηση για τη χρηματική αποζημίωση.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dalli, οι συνάδελφοί σας στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών και εσείς ο ίδιος τα κάνατε όλα σωστά. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τις γερμανικές αρχές. Το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε είναι ότι επικρατεί χάος αναφορικά με τις επικοινωνίες, ίσως μάλιστα αυτή η διατύπωση να είναι πολύ ήπια. Το γεγονός ότι χθες ο γερμανός υπουργός Υγείας δεν θεώρησε απαραίτητο να μεταβεί σε ένα Συμβούλιο Υγείας στο Λουξεμβούργο όπου το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν αυτή η σοβαρή κρίση των λοιμώξεων δείχνει ότι δεν έχει απολύτως καμία ιδέα για το τι σημαίνει πραγματικά Ευρώπη και είναι αδαής, δεν αναγνωρίζει τα προβλήματα ή ότι εξακολουθούν να τον απασχολούν εσωτερικές κρίσεις κομματικής πολιτικής.

(Χειροκροτήματα)

Επιπλέον, είμαι υποχρεωμένη να παρατηρήσω –και το είπε ο ίδιος ο κ. Dalli– ότι οι γερμανικές αρχές υιοθέτησαν προφανώς την άποψη πως δεν χρειάζονται εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας με συγκατάβαση και υπεροψία ότι δεν τους έχουν ανάγκη. Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι χρειάστηκαν τρεις ημέρες για να φθάσουν αυτοί οι εμπειρογνώμονες στη Γερμανία είναι σκάνδαλο, και μάλιστα σκάνδαλο που πρέπει να επικρίνουμε εδώ στο Σώμα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει επίσης να πούμε ότι καθήκον μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να προειδοποιούμε τους καταναλωτές όταν βρίσκεται στην αγορά κάποιο επικίνδυνο τρόφιμο.

Σας το λέω ξεκάθαρα: αν υπάρχουν επικίνδυνα βακτήρια σε ένα αγγούρι ή σε ένα μαρούλι, τα οποία δεν οδηγούν στον θάνατο, αυτό μπορεί να είναι καλό, κατά τη γνώμη μου όμως δεν αρκεί για να δικαιολογήσει απαίτηση αποζημίωσης. Τα αγγούρια από την Ισπανία και άλλες χώρες είχαν όντως επάνω τους βακτήρια EHEC. Δεν πρόκειται για τα βακτήρια που προκάλεσαν αυτήν την επιδημία, όμως για να διαπιστωθεί αυτό απαιτείται κάποιος χρόνος.

Κατά την άποψή μου, άλλωστε, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Όσοι από εσάς κατανοούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης γνωρίζουν επίσης πώς λειτουργεί το εν λόγω σύστημα. Γνωρίζετε ότι στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πρέπει να αναφέρεται το προϊόν, καθώς και το όνομα του παραγωγού. Αυτό μπορείτε επίσης να το βρείτε εύκολα στη νομοθεσία. Για μένα, το σημαντικό ερώτημα είναι τι θα γίνει στο μέλλον. Στο μέλλον θα πρέπει να εξετάσουμε αν μπορεί να συνεχιστεί η χρήση υγρής κόπρου. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα μέθοδοι παραγωγής που είναι απαράδεκτες; Ποιος ελέγχει στην πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι, πότε και με ποιο αποτέλεσμα τεκμηριώνεται αυτό, και ποιος έχει ποιες υποχρεώσεις εν προκειμένω;

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια πραγματική κρίση. 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περισσότεροι από 2.000 μολύνθηκαν, οι αγορές οπωροκηπευτικών έχουν αναστατωθεί και οι τιμές έχουν πέσει πολύ χαμηλά, εκτιμάται δε ότι οι παραγωγοί χάνουν κάθε μέρα 300 εκατ. ευρώ. Οι σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ισπανίας είναι, τουλάχιστον, τεταμένες, και παρόλ’ αυτά, τρεις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα αυτής της κρίσης, εξακολουθούμε να μην έχουμε ιδέα για την προέλευση αυτής της μόλυνσης.

Κύριε Dalli, θέλω να μας διαβεβαιώσετε σήμερα εδώ ότι γίνεται πραγματικά κάθε προσπάθεια για να ανιχνευθεί η προέλευση αυτής της επιδημίας E coli, διότι όσο δεν διαπιστώνουμε την πηγή, δεν μπορούμε να αρχίσουμε τη διαδικασία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Δεύτερον, θέλω να μας πείτε σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε αφού ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση προκειμένου να σταθεροποιηθεί η αγορά και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Τρίτον, πρέπει πραγματικά να μάθουμε από εσάς τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για να επιχειρήσει να αποζημιώσει τους αγρότες που, χωρίς να φταίνε, είδαν τις αγορές τους να καταστρέφονται και δεν είναι σε θέση να πουλήσουν την παραγωγή τους. Τέταρτον, θέλω από την Επιτροπή τη διαβεβαίωση ότι θα ξεκινήσει διαφανής και ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί αντικειμενικά τι πήγε στραβά. Μόνο όταν θα γνωρίζουμε τα γεγονότα θα μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση για την κάλυψη οποιωνδήποτε κενών στη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η διάσταση της υγείας αυτής της κρίσης που οφείλεται στην επιδημία EHEC είναι απολύτως τραγική. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί βοήθεια στους πληγέντες και να γίνει κάθε δυνατή ενέργεια για την αποφυγή της περαιτέρω διάδοσης αυτής της λοίμωξης. Πρέπει να διατεθούν όλοι οι αναγκαίοι πόροι στα ερευνητικά μας ιδρύματα και στα νοσοκομεία μας.

Η ταχεία δράση είναι επιβεβλημένη από την ημέρα που εμφανίστηκε αυτός ο παθογόνος μικροοργανισμός. Ωστόσο, η ενιαία, πανευρωπαϊκή διαχείριση κρίσης μέχρι και μια ρύθμιση για κοινή γλώσσα δεν χαρακτηρίστηκε από επαγγελματισμό. Το αρρωστημένο κυνήγι για τον εντοπισμό της τοποθεσίας της μόλυνσης οδήγησε σε πρόωρες και γενικές αλληλοκατηγορίες και συνέπεια αυτών των αντιπαραθέσεων ήταν πολλές ημέρες με αρνητικά πρωτοσέλιδα και πλήρης ανασφάλεια από την πλευρά των καταναλωτών.

Για τους παραγωγούς που επλήγησαν, αυτό προκάλεσε δραματικές απώλειες εσόδων που απείλησαν την ίδια τους την επιβίωση. Ακόμα και άψογα προϊόντα περιφερειακής παραγωγής δεν πωλούνται πια. Μόνο στην Αυστρία, οι πωλήσεις φρέσκων οπωροκηπευτικών μειώθηκαν κατά 75%. Οι καλλιεργητές οπωροκηπευτικών αντιμετωπίζουν αυτές τις εισοδηματικές απώλειες ακριβώς στα μισά της κύριας εποχής συγκομιδής. Ο ασυντόνιστος τρόπος με τον οποίο ενημερώθηκαν οι καταναλωτές στη διάρκεια αυτού του συμβάντος θέτει άλλη μια φορά το αίτημα για μια γενικευμένη και διατομεακή σήμανση της προέλευσης και για αποτελεσματικό έλεγχο σύμφωνα με την αρχή «σήμανση και έλεγχος στην πηγή».

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα προϊόντα. Αυτό ισχύει τόσο για τα ράφια των καταστημάτων όσο και για τα εστιατόρια και τη μαζική εστίαση.

Τώρα όλες οι αρχές πρέπει να εξαλείψουν γρήγορα τις προκαταλήψεις κατά των φρέσκων λαχανικών, να δώσουν νέα ώθηση στις πωλήσεις φρέσκων λαχανικών και νέα ζωή στο εμπόριο με τρίτες χώρες. Εξαιτίας της κατάστασης με το EHEC οι τοπικοί καλλιεργητές οπωροκηπευτικών περιέπεσαν σε υπαρξιακή κρίση εντελώς απροσδόκητα και χωρίς δικό τους φταίξιμο. Η Επιτροπή πρέπει να καταστήσει δυνατή την αποζημίωση για τις απώλειες, είτε μέσω ενός ευρωπαϊκού ταμείου για τη γεωργία, είτε μέσω του ευρωπαϊκού ταμείου κρίσεων είτε μέσω μέτρων προώθησης των πωλήσεων.

Ο κ. Liese έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι αναντικατάστατη και ότι κάθε θάνατος που σημειώνεται είναι άλλος ένας περιττός θάνατος. Ωστόσο, είναι επίσης οπωσδήποτε καθήκον μας να μην αφήσουμε ακάλυπτους τους παραγωγούς μας, εφόσον δεν βρέθηκαν από δικό τους λάθος σε αυτήν την κατάσταση που απειλεί την ίδια τους την επιβίωση.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όλοι θέλουμε να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν η γερμανική κρίση τροφίμων. Πρέπει να θυμόμαστε τα θύματα, ελπίζω δε ότι αφού διορθωθούν τα αρχικά λάθη, θα είναι δυνατό να επισημάνουμε την πηγή της μόλυνσης, για να ησυχάσουν όλοι.

Ωστόσο, πέρα από την πτυχή της υγείας αυτής της κρίσης, πρέπει να αναφέρω τον οικονομικό αντίκτυπο. Ο ισπανικός τομέας των οπωροκηπευτικών εκτίμησε τις οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από τα μοιραία σφάλματα στην επικοινωνία, τα οποία γνωρίζουμε τώρα, σε 200 εκατ. ευρώ εβδομαδιαίως. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την υπεύθυνη στάση που επέδειξε ο εν λόγω κλάδος και την πλήρη συνεργασία του με τις αρχές της χώρας μου.

Κύριε Επίτροπε, η ιχνηλασιμότητα μέχρι την πηγή λειτούργησε, όμως πόσος χρόνος χάθηκε με την εστίαση της προσοχής στην προέλευση, την επικέντρωση στη γεωργική παραγωγή, ενώ απορρίφθηκαν άλλες πηγές μόλυνσης όπως η μεταχείριση ή η διανομή στο σημείο του προορισμού; Γιατί η Επιτροπή αναπαρήγαγε τις βιαστικές πληροφορίες από τη Γερμανία;

Κύριε Επίτροπε, υπήρξε έλλειψη συντονισμού και το μονόπλευρο κλείσιμο των συνόρων για τους ισπανούς παραγωγούς αποτελεί απόδειξη της αποτυχίας του ελέγχου της κρίσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζητώ από την Επιτροπή να ενεργοποιήσει άμεσα όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την αντιστάθμιση της ζημίας που υπέστη ο κλάδος στην Ισπανία και την Ευρώπη τόσο οικονομικά όσο και από την άποψη της εικόνας που έχουν γι’ αυτόν οι καταναλωτές. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, μένει να δούμε ποια άλλα μέτρα θα εγκριθούν εν προκειμένω.

Αβάσιμες κατηγορίες, αυτοσχεδιασμός, έλλειψη συντονισμού, ζημίες πολλών εκατομμυρίων, επίθεση κατά της τιμής και της αξιοπιστίας ενός κλάδου: δεν αποτελούν όλα αυτά επαρκή λόγο για να αναζητηθούν ευθύνες;

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Dalli για τις μετρημένες παρατηρήσεις του στην αρχή αυτής της συζήτησης. Στην αίθουσα αυτή διατυπώθηκαν ορισμένα λιγότερο μετρημένα σχόλια λόγω της επίπτωσης σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και του πρόσθετου αντικτύπου στους παραγωγούς και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή διατροφική κρίση και ο κ. Dalli το παραδέχθηκε. Γνωρίζουμε ότι περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι όμως μόνο γερμανικό πρόβλημα· είναι πρόβλημα της ΕΕ.

Υπάρχει το σύστημα για την ανεύρεση της αιτίας και την αντιμετώπιση των συνεπειών, φοβάμαι όμως ότι δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά όλα τα μέρη του συστήματος και έχω ορισμένες ερωτήσεις που αφορούν το χρονοδιάγραμμα. Κατανοώ ότι η έγκαιρη προειδοποίηση εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2011· με προβληματίζει ότι οι ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες πήγαν στη Γερμανία μόλις την Κυριακή 5 Ιουνίου. Γιατί πέρασε τόσο απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα; Νομίζω ότι αυτό πρέπει να εξεταστεί.

Δυνάμει του άρθρου 55 του κανονισμού 178/2002 έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας μιας μονάδας αντιμετώπισης κρίσεων. Όλοι όσοι μίλησαν είπαν ότι πρόκειται για κρίση και ο κ. Dalli παραδέχεται πως είναι κρίση. Είναι μια κρίση που μάλλον εντείνεται παρά υποχωρεί και θα έλεγα ότι τώρα είναι καιρός η ΕΕ να επικαλεστεί αυτόν τον κανονισμό και να συστήσει μια τέτοια μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων.

Το πιο απογοητευτικό από όλα ήταν ότι ουσιαστικά έγινε «κατονομασία και μομφή» των λαχανικών και μετά αθωώθηκαν. Αυτό δεν κλόνισε μόνο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και στο σύστημά μας για την ασφάλεια και τον έλεγχο των τροφίμων. Κύριε Dalli, ξέρω ότι κουνάτε το κεφάλι συμφωνώντας και το επικροτώ αυτό, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι τώρα ήρθε η ώρα να συσταθεί η μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και θα ήθελα τα σχόλιά σας γι’ αυτό στις τελικές σας παρατηρήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κατάγομαι από την περιοχή της Ευρώπης όπου η επιδημία του EHEC μαίνεται περισσότερο. Αυτό το επιθετικό βακτήριο φαίνεται πως είναι ασυγκράτητο. Ανάμεσα στα μέσα Μαΐου και χθες το απόγευμα είχαν μολυνθεί 1.733 άνθρωποι, ενώ 23 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους με μαρτυρικό θάνατο. Η κατάσταση στις κλινικές είναι εξαιρετικά τεταμένη. Αρχίζει να σημειώνεται έλλειψη κλινών στην εντατική και χρειάζεται επειγόντως πλάσμα αίματος. Δεν διαφαίνεται τέλος. Οι άνθρωποι στην περιοχή από όπου κατάγομαι φοβούνται καθημερινά νέα κρούσματα.

Κατά τη γνώμη μου, η προειδοποίηση για κάθε έστω και πιθανό φορέα αυτού του βακτηρίου είναι ζήτημα θάρρους και αίσθησης ευθύνης. Αναλύθηκαν διάφορα τρόφιμα, αλλά δεν ανιχνεύθηκε. Τα τρόφιμα υψηλής ποιότητας όπως τα αντιλαμβάνομαι εγώ είναι υγιεινά και φθάνουν στην αγορά μετά από έλεγχο. Υποθέτω ότι ως προς αυτό διαπράχθηκαν καταφανή σφάλματα και διαπιστώνουμε άλλη μια φορά ότι υπάρχουν κενά. Ωστόσο, αποτελεί εξαιρετική αμέλεια να ισχυρίζεται κανείς σε αυτήν την κατάσταση ότι η αιτία είναι γνωστή χωρίς να μπορεί να το στηρίξει αυτό με τεκμηριωμένη εργαστηριακή έρευνα. Παρ’ όλο τον κατανοητό πανικό, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται κυνήγι μαγισσών, γιατί αυτό θα ωθούσε στην καταστροφή πολλούς σκληρά εργαζόμενους αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επομένως, πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας και να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε αμοιβαία συνδρομή σε έκτακτες καταστάσεις. Με άλλα λόγια, όλοι οι εμπειρογνώμονες του ιατρικού τομέα πρέπει να συνεργαστούν και πρέπει να παρασχεθεί οικονομική ενίσχυση σε εκείνους που αντιμετωπίζουν την οικονομική καταστροφή χωρίς να φταίνε.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους συνεπεία αυτής της κρίσης.

Κύριε Επίτροπε, η ενημέρωση του κοινού για κινδύνους που αφορούν την υγεία είναι ένα δύσκολο και λεπτό καθήκον και πρέπει να είναι τέλεια τεκμηριωμένη και επαληθευμένη. Το ζητούμενο δεν είναι να βρεθεί αυτός που φταίει, στην προκειμένη περίπτωση όμως σημειώθηκαν σοβαρά σφάλματα, αρχίζοντας από τις απερίσκεπτες και επιπόλαιες υποθέσεις μιας αξιωματούχου της περιφερειακής πολιτικής, η οποία είχε αναλάβει πρόσφατα τα καθήκοντά της και προκάλεσε έναν κοινωνικό συναγερμό κα μια πολύ σοβαρή, ανεπανόρθωτη οικονομική κρίση.

Ούτε η Επιτροπή φαίνεται να συντόνισε πολύ καλά αυτήν την κρίση. Αναρωτιέμαι πότε σημειώθηκε το πρώτο κρούσμα και αν τηρήθηκε το άρθρο 3 του κανονισμού για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης –το οποίο απαιτεί να κοινοποιούν τα κράτη μέλη άμεσα τον κίνδυνο, εντός 48 ωρών– καθώς και το άρθρο 8 του εν λόγω κανονισμού – που υποχρεώνει την Επιτροπή να ελέγχει αν οι πληροφορίες είναι πλήρεις, αληθείς και σαφείς και διαθέτουν επαρκή νομική βάση.

Το σίγουρο είναι ότι κατέστησαν φανερές οι σοβαρές ελλείψεις αυτού του κανονισμού και ότι είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί το σημερινό νομικό πλαίσιο προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων που χρησιμοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, να καταλογιστούν σφάλματα ή παραλείψεις στους δράστες στο πλαίσιο της τροφικής αλυσίδας (και για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται η ιχνηλασιμότητα), να αποτραπεί να συγκαλύπτει η προστασία της υγείας εμπορικούς φραγμούς και να αποφασιστούν διαδικασίες αποζημίωσης για τη βλάβη που υπέστη το εμπόριο και για την απώλεια κερδών.

Κύριε Επίτροπε, η αιτία δεν είναι ούτε τα αγγούρια ούτε η σόγια. Όπως είπε ο κ. Liese, αιτία είναι ο παθογόνος μικροοργανισμός. Αιτία είναι ο ορότυπος O104:H4 του βακτηρίου Escherichia coli, που έχει ήδη περιγραφεί στην επιστημονική βιβλιογραφία και συνδέεται με προϊόντα κρέατος.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, κύριε Επίτροπε, πρέπει να δώσουμε στους επιστήμονες τη δυνατότητα να κάνουν τη δουλειά τους· πρέπει να ερευνήσουν ολόκληρο το σύστημα της ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένης της μεταχείρισης και διανομής των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 

  Andrés Perelló Rodríguez (S&D). (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τίποτα από όσα κάνουμε εδώ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να φέρει τους νεκρούς πίσω στη ζωή, ελπίζω όμως ότι όσα γίνονται θα αποτρέψουν περαιτέρω θανάτους και θα σταματήσουν την αλυσίδα των κρουσμάτων, που αφορούν ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν ενώ δεν έκαναν τίποτα για να προκαλέσουν το πρόβλημα.

Ασφαλώς δεν γνωρίζουμε τις αιτίες, γνωρίζουμε όμως ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα εκφράσουμε με σαφήνεια: υπήρξε αμέλεια ως προς την πολιτική δράση και αμέλεια εκ μέρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας, η οποία δεν μπορεί να ενεργεί σαν να ήταν το Αμβούργο μια πόλη-κράτος σε άλλη ήπειρο.

Αν η κ. Merkel και η υπουργός Υγείας της είχαν μετατρέψει την υπεροψία με την οποία απευθύνονται συχνά σε άλλα κράτη σε επιμέλεια και αποτελεσματικότητα, δεν θα είχαν συμβεί ορισμένα από αυτά που συνέβησαν. Η αμέλεια είχε εγκληματικών διαστάσεων συνέπειες για ένα κράτος, συγκεκριμένα την Ισπανία, και για τον κυριότερο τομέα της, τη γεωργία. Κατέστρεψε χιλιάδες ανθρώπους και μικρές επιχειρήσεις και δυσφημεί μακροπρόθεσμα την οικονομία.

Σας ζητώ να πάτε σήμερα στο Συμβούλιο και να ζητήσετε πλήρη αποζημίωση των πληγέντων, αφού δεν μπορούμε να ζητήσουμε ζωή για όσους την έχασαν. Ζητώ επίσης επανεξέταση των συστημάτων ελέγχου. Και ζητώ να αναλάβει τις ευθύνες της η κ. Merkel. Ζητώ επίσης από αυτήν λιγότερη υπεροψία και μεγαλύτερη επιμέλεια, καθώς και να της καταλογιστεί η ευθύνη για τη ζημία που προκάλεσε. Δεν μπορεί να αγνοεί το γεγονός ότι το Αμβούργο βρίσκεται στη χώρα της. Δεν μπορεί να αγνοεί τις ευθύνες της. Δεν μπορεί να κατηγορεί ένα ομόσπονδο κράτος όταν θα έπρεπε να είναι η ίδια υπόλογη για τη ζημία που προκλήθηκε.

Λίγο περισσότερη σεμνότητα, λίγο καλύτερη διαχείριση και λίγο λιγότερος συντηρητισμός θα ήταν αρκετά ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή η κρίση δεν θα έφευγε από τον έλεγχό της και ότι οι ισπανοί και άλλοι αγρότες του Νότου δεν θα αναγκάζονταν να υποστούν τις οδυνηρές της συνέπειες.

Κύριε Επίτροπε, επανεξετάστε τους ελέγχους και τα συστήματα προειδοποίησης και αναζητήστε ευθύνες, διότι αυτό ακριβώς ζητάμε στην Ισπανία από εσάς, από το Συμβούλιο και από τη Γερμανία.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσία του εδώ, όμως θα προτιμούσα να βρίσκεται κάπου αλλού, για παράδειγμα σε ένα αεροπλάνο για τη Ρωσία, προκειμένου να συνηγορήσει στο ανώτατο δυνατό επίπεδο υπέρ της κατάργησης της απαγόρευσης που θέσπισε τώρα η Ρωσία, διότι είναι εντελώς υπερβολική. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την προθυμία του να επικοινωνήσει τώρα μαζί μας, ωστόσο η μέχρι τώρα επικοινωνία, και από την πλευρά της Επιτροπής, ήταν μια επαίσχυντη αποτυχία. Πέρασαν πολλές ημέρες από το ξέσπασμα της κρίσης μέχρι να δώσει η Επιτροπή συνέντευξη Τύπου. Σε εκείνη τη φάση, όμως, είχαν ήδη ανοίξει από καιρό ο ασκός του Αιόλου και στα μέσα ενημέρωσης κυκλοφορούσαν ήδη ιστορίες βγαλμένες από την πιο ζωηρή φαντασία. Ο Επίτροπος είπε ότι πιθανώς η πηγή βρισκόταν σε ολλανδικά αγγούρια μολονότι περισσότερες από 200 δοκιμές είχαν ήδη καταδείξει πολλές ημέρες νωρίτερα ότι δεν ίσχυε αυτό.

Συμφωνώ μαζί σας ότι η τεχνική πτυχή του θέματος λειτούργησε σωστά. Έγκαιρη προειδοποίηση, παρακολούθηση και ανίχνευση, όλα αυτά λειτούργησαν. Υπάρχει όμως και η πτυχή της επικοινωνίας στο όλο αυτό ζήτημα και αυτή η πτυχή ήταν άθλια, πρωτίστως στη Γερμανία βέβαια, όπου πάρα πολλά διαφορετικά ινστιτούτα, αρχές, ακόμα και ορισμένοι υπουργοί, έδιναν διαφορετικά μηνύματα. Υπήρξε μια υπουργός Γεωργίας που έκανε την άστοχη παρατήρηση ότι οι άνθρωποι έπρεπε «να σταματήσουν να τρώνε γενικά ωμά προϊόντα» μολονότι δεν ήταν αρμόδια για το θέμα. Υποθέτω ότι συζητάτε εν προκειμένω με τη Γερμανία, διότι πρέπει να υπάρξει εις βάθος έρευνα για το πώς ήταν δυνατό ο χειρισμός των πάντων να είναι τόσο απερίσκεπτος.

Επίσης, ελπίζω ότι σύντομα θα υποστηρίξετε ενώπιον των υπουργών Γεωργίας το θέμα ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα πλεονάσματα του γεωργικού προϋπολογισμού. Ακριβώς όπως κάναμε για τα γαλακτοκομικά προϊόντα όταν ξέσπασε η κρίση στον κλάδο, πρέπει και τώρα να κάνουμε χρήση αυτού του πλεονάσματος. Μόνο στην πατρίδα μου, ο εν λόγω κλάδος υφίσταται ζημία ύψους 80 εκατ. ευρώ εβδομαδιαίως, μολονότι η πηγή της επιδημίας βρίσκεται αλλού, και το αποτέλεσμα είναι ότι υγιείς επιχειρήσεις βρίσκονται τώρα στα όρια της κατάρρευσης. Δεν μπορεί να είναι αυτή η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποθέτω ότι θα μεταφέρετε αυτό το ισχυρό μήνυμα του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επικροτώ αυτήν τη συζήτηση. Εξετάζουμε το πρόβλημα αυτό από διάφορες οπτικές γωνίες και αναζητούμε την πηγή της μόλυνσης, την ταυτότητα του παθογόνου αιτίου και τη δυνατότητα θεραπείας. Τώρα απλά περιμένω να δω ποια φαρμακευτική εταιρεία θα εμφανιστεί και θα πει ότι έχει θεραπεία για τη νόσο αυτή, ξεκινώντας έναν νέο πανικό.

Κατά τη γνώμη μου, ο τομέας με τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού. Θεωρώ ανεπαρκές και ανεύθυνο να ενημερώνονται ξαφνικά μια ημέρα οι πολίτες για το ποια τρόφιμα δεν πρέπει να αγοράσουν ή ποια τρόφιμα φαίνονται ύποπτα.

Είναι απαραίτητο να ενημερώνονται οι πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν στην καθημερινή ζωή τους και θα πρέπει να γίνει εδώ μια εκστρατεία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αν οι πολίτες τηρούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής και φροντίζουν την ατομική τους υγιεινή και αν πλένουν καλά ή περνούν από θερμική επεξεργασία αυτά που τρώνε, αυτό αρκεί για να τους προστατεύσει από αυτήν τη λοίμωξη. Μια τέτοια εκστρατεία δεν είναι απαιτητική, όμως επιδημίες και διάφορες ασθένειες υπήρξαν στο παρελθόν και θα υπάρχουν και στο μέλλον, και πιστεύω ότι αυτό που προστάτευσε περισσότερο τους ανθρώπους ήταν η συμπεριφορά του καθενός.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι μια τέτοια εκστρατεία θα βοηθούσε στην πρόληψη της νόσου, αλλά θα βοηθούσε και τους καλλιεργητές οπωροκηπευτικών.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι συζητάμε σήμερα το θέμα της απειλής που συνιστά για τους ασθενείς, τους παραγωγούς τροφίμων και τους καταναλωτές αυτή η κρίση που οφείλεται σε ένα επικίνδυνο βακτηριακό στέλεχος, την πηγή του οποίου δεν μπορούμε μέχρι στιγμής να εντοπίσουμε. Λέμε ότι έχουμε ένα καλό σύστημα ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων και τήρησης υψηλών προτύπων. Παρά ταύτα, εξακολουθούν να ανακύπτουν δύσκολες καταστάσεις όπως η παρούσα. Ως εκ τούτου, είναι ουσιαστικής σημασίας να επανεξετάσουμε και να βελτιώσουμε το σύστημα επιτήρησης και ελέγχου μας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για καταστάσεις που γίνονται ολοένα πιο επικίνδυνες. Δεν πρέπει να κοινοποιούμε πληροφορίες για τις πηγές προέλευσης όταν δεν είναι αξιόπιστες. Αυτό επιβραδύνει τη διαδικασία συνέχισης της αναζήτησης της πηγής και προξενεί σοβαρή ηθική βλάβη και τεράστια οικονομική ζημία.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων και στους ασθενείς, ας θυμηθούμε όμως και να αποζημιώσουμε τους αγρότες μιας σειράς χωρών που υπέστησαν ζημίες. Μιλάμε για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής και για ζητήματα ασφαλείας στον τομέα της πρόσβασης σε τρόφιμα και της ποιότητάς τους. Ίσως αυτή η δύσκολη κατάσταση να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας θεμάτων και προβλημάτων, καθώς δεν αφορά μόνο αυτά που καταναλώνουν οι πολίτες μας, αλλά και την κατάσταση της υγείας τους.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). (ES) Κύριε Πρόεδρε, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας –μια επιδημία σύμφωνα με τον Επίτροπο– και εκείνοι αναζητούσαν τους ενόχους και όχι την αιτία.

Το σύστημα δεν λειτούργησε: έχουμε 22 νεκρούς, 1.600 ασθενείς και μετά από τρεις εβδομάδες εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε την αιτία, ενώ η Ισπανία κατηγορείται μέσω της εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης χωρίς επιστημονική βάση – επαναλαμβάνω, χωρίς επιστημονική βάση.

Κυρίες και κύριοι, τα ισπανικά αγγούρια δεν ήταν μολυσμένα. Δεν ήταν μολυσμένα! Το επαναλαμβάνω γιατί ακούστηκαν εδώ ορισμένες αντίθετες εκδοχές. Επιπλέον, για να μπορέσετε να δείτε τον αντίκτυπο που είχαν αυτά τα λόγια: 300.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να πληγούν· μια απώλεια εμπιστοσύνης.

Οι επιδημίες δεν γνωρίζουν σύνορα. Σας λέω, κύριε Επίτροπε: δεν γνωρίζουν σύνορα!

Ζητάμε ευθύνες για όσα δεν έγιναν, για αυτά που πρέπει να κάνουμε άμεσα, διότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω μόλυνσης στη Γερμανία –που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό πληγέντων– αλλά δεν ευθύνεται η Ισπανία. Ζητούμε αποζημίωση.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant (Verts/ALE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως είπατε, το πρόβλημα δεν είναι τοπικό, μολονότι είναι εντοπισμένο. Θα ήθελα να το πείτε πιο δυνατά και καθαρά, διότι έχουμε σοβαρή ανάγκη για περισσότερα εργαλεία και ευρωπαϊκό συντονισμό στα θέματα αυτά.

Το μήνυμα ήταν εξαιρετικά συγκεχυμένο και είχε σοβαρές συνέπειες, ιδίως για τους ισπανούς παραγωγούς, όχι όμως μόνο γι’ αυτούς, εφόσον επλήγησαν και άλλοι. Αυτό αναφέρθηκε αρκετές φορές μόλις τώρα.

Ασφαλώς, η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ, αφενός, της έγκαιρης προειδοποίησης και, αφετέρου, της διαφάνειας είναι δύσκολη. Ωστόσο, η προφύλαξη ή η αρχή της προφύλαξης δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ανακοινώνουμε πληροφορίες τυχαία και υπερβολικά γρήγορα. Συνεπώς, τα πράγματα θα πρέπει να διευθετηθούν και οι υπεύθυνοι για μια έγκαιρη προειδοποίηση θα πρέπει και να είναι εκείνοι που καταβάλλουν την αποζημίωση. Αυτό θα συζητήσετε σήμερα το απόγευμα. Αυτό είναι το σημαντικό, μολονότι όπως όλοι οι άλλοι σκέφτομαι και εγώ πρωτίστως τα θύματα. Ωστόσο, οι αγρότες περιμένουν την αποζημίωση που αξίζουν.

Κατά τα άλλα, η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και η ιχνηλασιμότητα εξακολουθούν να είναι καίρια ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). (EN) Κύριε Πρόεδρε, με 22 νεκρούς στην ΕΕ και περισσότερους από 2.000 νοσηλευόμενους συνεπεία της συνεχιζόμενης επιδημίας E coli ανά την Ευρώπη, είναι ενδεδειγμένο να εκφράσει το Κοινοβούλιο τη συμπάθειά του σε εκείνους που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους άλλους.

Οι καταναλωτές ζητούν τρόφιμα καλής ποιότητας, ασφαλή και με ιχνηλασιμότητα. Το γεγονός ότι η πηγή της επιδημίας αυτής παραμένει ασαφής και ότι η αναζήτηση απαντήσεων ορισμένες φορές φάνηκε αυθαίρετη οδηγούν στην ταχεία υπονόμευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Όσο συνεχίζεται αυτό, εκείνοι που θα πληγούν οικονομικά θα είναι οι αγρότες – αγρότες των οποίων τα τρόφιμα είναι απολύτως ασφαλή.

Πρέπει επίσης να απευθύνουμε έκκληση για ηρεμία σε μια τέτοια κατάσταση. Οι εθνικές κυβερνήσεις βιάστηκαν να διατυπώσουν κατηγορίες. Στο παρελθόν, εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο πληγήκαμε εξαιτίας μιας παρόμοιας πρόκλησης πανικού σχετικά με τα προϊόντα μας και αυτό το κερδοσκοπικό παιχνίδι κατηγοριών πρέπει να σταματήσει. Θέλω επίσης να πω ότι το Σώμα διαρκώς βιάζεται να θεσπίσει ρυθμίσεις. Πριν το κάνει αυτό, πρέπει να έχουμε μια πλήρη και διεξοδική διερεύνηση των γεγονότων.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, το σημαντικότερο πράγμα και αυτό που μας ενώνει σήμερα εδώ είναι τα θύματα, γιατί κανείς δεν θα πρέπει να αισθάνεται τόσο απροστάτευτος όπως αισθανόμαστε εμείς, οι ευρωπαίοι καταναλωτές, αυτήν τη στιγμή. Επιπλέον, χρειαζόμαστε σαφήνεια και ευθύνη όσον αφορά τα θύματα.

Είναι καθήκον μου να καταγγείλω τις γερμανικές αρχές οι οποίες κατηγόρησαν εσφαλμένα και βιαστικά τα ισπανικά αγγούρια και πιο συγκεκριμένα τους συνεταιρισμούς της Malaga και της Almeria, οι οποίοι ήταν πρότυπα λειτουργίας και δεν θα ανακάμψουν από αυτές τις κατηγορίες.

Χιλιάδες άνεργες οικογένειες αναρωτιούνται γιατί –και χρειάζονται μια απάντηση– και θέλουν ιδίως να μάθουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον, όχι μόνο στην Ανδαλουσία, αλλά γενικά στην ευρωπαϊκή γεωργία.

Συνεπώς, και με την ελπίδα ότι οι εμπειρογνώμονες θα βρουν σύντομα τη λύση, ζητώ σήμερα, όταν η Επιτροπή θα μιλήσει στο Συμβούλιο, να ζητήσει άμεσα οικονομικά και ηθικά μέτρα για όλους τους παραγωγούς από την Ανδαλουσία και ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι μας παρακολουθούν με αγανάκτηση, αλλά και με ελπίδα.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D). (ES) Κύριε Πρόεδρε, αντί να δώσουν προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή έρευνα και συνεργασία, οι γερμανικές αρχές δυσφήμισαν και συκοφάντησαν τους παραγωγούς αγγουριών και άλλους. Όμως κανένας στη Γερμανία δεν παραιτήθηκε ούτε προσέφερε αποκατάσταση για τη ζημιά που προκλήθηκε. Η Γερμανία είναι εκείνη που έχει σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας. Η αντιμετώπιση των χωρών του Νότου από την κ. Merkel, από πλευράς τόσο της γεωργίας όσο και των οικονομικών, είναι απαράδεκτη.

Κάποιος είπε πως η κ. Merkel ήταν μαθήτρια του Adenauer και του Kohl. Δεν είναι τίποτα τέτοιο: δεν έχει ηθικό ανάστημα.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ασφαλώς πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος. Υπάρχει το πρόβλημα συντονισμού στη Γερμανία –αυτό το ανέφεραν και διάφοροι γερμανοί βουλευτές, τόσο του κυβερνητικού στρατοπέδου όσο και της αντιπολίτευσης– με τα δύο ομοσπονδιακά υπουργεία, τα δεκαέξι ομόσπονδα κράτη και την έλλειψη συντονισμού.

Πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό εθνικό σύστημα ελέγχου και πρέπει να εξεταστεί πώς λειτουργεί και στη Γερμανία και, κυρίως, στα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη. Αυτήν τη στιγμή κατηγορούμε τη Γερμανία, ίσως όμως σύντομα να είναι το δικό μας κράτος μέλος αυτό που θα κατηγορείται. Συνεπώς, πρέπει να ρωτήσουμε αν τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου όλων των κρατών μελών είναι αρκετά επαρκή. Τα ευρωπαϊκά συστήματα που υπάρχουν, λειτουργούν, όπως είπε πολύ σωστά η κ. Roth-Behrendt. Ίσως υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα υπήρξε έλλειψη επικοινωνίας. Επομένως, σε αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας.

Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς τον Επίτροπο αν θα απαντήσει στο ερώτημα που του απηύθυναν μεταξύ άλλων ο κ. Leinen και η κ. Roth-Behrendt σχετικά με το εάν θα προτείνει μια πραγματικά ευρωπαϊκή λύση. Δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνετε στο Συμβούλιο Γεωργίας και πώς μπορείτε να αποζημιώσετε τους αγρότες που επλήγησαν;

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς σε καταστάσεις κρίσης φαίνεται η αποτελεσματικότητα των θεσμικών οργάνων και η εμπιστοσύνη σε αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν λειτούργησαν καθόλου ικανοποιητικά.

Η Επιτροπή είπε συγκεκριμένα ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι υποψίες για τα ισπανικά αγγούρια. Όχι, κύριε Επίτροπε: αυτό που επιβεβαιώθηκε, είναι ότι οι υποψίες ήταν αβάσιμες, ανεύθυνες και χωρίς αντικειμενική βάση· αυτό που επιβεβαιώθηκε, είναι ότι υπάρχουν 23 νεκροί και ότι ο ισπανικός κλάδος οπωροκηπευτικών υπέστη τεράστια ζημία.

Επίσης, αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι ότι η Επιτροπή πρέπει να κάνει αυτό που δεν έκανε μέχρι τώρα, δηλαδή να ενεργήσει με πεποίθηση σε διάφορα μέτωπα: να σταματήσει την επιδημία· να εμποδίσει να δίδεται έστω και η ελάχιστη αξιοπιστία σε αβάσιμες υποψίες που πλήττουν σοβαρά κάποιο κράτος μέλος –εν προκειμένω την Ισπανία– λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για να το επιτύχει· να αποκαταστήσει άμεσα τη ζημία, καθώς και το γόητρο των ισπανικών προϊόντων ως ασφαλών και πολύ υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, βρισκόμαστε εν μέσω μιας κρίσης και για να πούμε την αλήθεια, έχουμε σημαντικότερα πράγματα να κάνουμε αυτήν τη στιγμή από το να αποδίδουμε ευθύνες και κατηγορίες. Όταν βρίσκεται κανείς εν μέσω κρίσης, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να λαμβάνει αποφάσεις και να επιλύει την κρίση πριν προχωρήσει σε οτιδήποτε άλλο. Όλα τα άλλα μπορούν να συζητηθούν αργότερα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να βρεθεί μια θεραπεία για τους ασθενείς που προσβλήθηκαν από αυτά τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια και να προσδιοριστεί η πηγή της επιδημίας. Επιπλέον, πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να επικοινωνούμε καλά προκειμένου να διατηρήσουμε μια ισορροπία μεταξύ της ενημέρωσης τω ασθενών, των καταναλωτών και των παραγωγών και της σωστής αντιμετώπισης όλων.

Μετά μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας στο ερώτημα πώς πηγαίνει βασικά η διαχείριση κρίσεών μας. Αυτή ασφαλώς δεν θα είναι η τελευταία κρίση. Ποιος είναι αρμόδιος; Εμπλέκονται υπερβολικά πολλές αρχές και κάποιος πρέπει να αναλάβει την ηγεσία. Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι το αντικείμενο της συζήτησης με εσάς και με το Συμβούλιο. Ποια θα είναι μελλοντικά η κατάσταση όσον αφορά την ηγεσία και ποιος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο; Η χρήση αντιβιοτικών είναι πραγματικά ένα αγκάθι όσον αφορά τόσο τα ζώα όσο και τους ανθρώπους. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Τέλος, πρέπει να υπάρξει αποζημίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε. Συνοψίζοντας, πρέπει να υπάρξει σαφήνεια και ενεργητικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, το EHEC είναι η λέξη της περασμένης εβδομάδας. Πρώτα απ’ όλα, ασφαλώς εκφράζουμε τη συμπάθειά μας προς τα θύματα. Προς όφελος της δημόσιας υγείας, οι αρχές έχουν υποχρέωση να τους παράσχουν ενημέρωση. Η ευημερία των πολιτών πρέπει να έχει προτεραιότητα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον σκοπό αυτόν. Γεγονός είναι πως σημειώθηκαν πάνω από 2.000 κρούσματα και έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 20 άνθρωποι. Πρέπει να πούμε στους ανθρώπους πού βρίσκεται αυτό το βακτήριο. Βρέθηκε σε ισπανικά αγγούρια, όπου ασφαλώς δεν θα έπρεπε να βρίσκεται, καθότι ένα βακτήριο των κοπράνων δεν έχει απολύτως καμία θέση σε τρόφιμα.

Αναφορικά με την οικονομική αποζημίωση, πρέπει να πληρώσουν οι υπεύθυνοι και ασφαλώς κανένας άλλος. Τέλος, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι το Συμβούλιο απουσίαζε σε ολόκληρη τη συζήτηση για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σε μια τόσο σημαντική συζήτηση. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητο τα θεσμικά όργανα να είναι αποτελεσματικά σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της διάδοσης κάθε είδους νόσου σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι κατανοητό. Ωστόσο, πάνω από καθετί άλλο, οι οργανισμοί πρόληψης που εργάζονται στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων θα πρέπει να έχουν τρόπους να προλαμβάνουν τον πανικό. Τα όργανα αυτά πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και μάλιστα να έχουν το δικαίωμα να ενεργούν με εκτελεστική εξουσία σε περίπτωση κρίσης.

Δεν καταφέραμε να προλάβουμε τον πανικό αυτήν τη φορά. Αυτό οδήγησε σε απώλειες εκατομμυρίων και οι πολωνοί αγρότες επλήγησαν επίσης. Οι τιμές των λαχανικών στην πολωνική αγορά έπεσαν κατά τα δύο τρίτα μέσα σε μία εβδομάδα. Κάθε μέρα, οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών σημειώνουν απώλειες 2 εκατ. πολωνικών ζλότι. Πριν από αρκετούς μήνες είχαμε εκδώσει προειδοποίηση για τη γρίπη των χοίρων. Τότε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και δεν κατάφεραν να αποφύγουν τη διάδοση του πανικού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα συνέβη κάτι παρόμοιο.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να επικρατήσει η αλληλεγγύη. Είναι μία από τις αρχές στις οποίες θεμελιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η αλληλεγγύη δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για τους διάφορους εμπλεκομένους ώστε να αποποιηθούν των ευθυνών τους.

Δεν είναι σωστό που οι γερμανικές αρχές εξαρχής δεν άφησαν τα ηνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια τραγωδία η οποία ξεπέρασε τα σύνορά τους μετά το τέλος της πρώτης συνέντευξης Τύπου τους, όταν κατηγόρησαν εσφαλμένα τα ισπανικά αγγούρια. Δεν είναι σωστό να διατυπώνονται ατεκμηρίωτες κατηγορίες, να ανακοινώνονται μη ασφαλείς πληροφορίες και να προκαλείται τέτοια σύγχυση. Δεν είναι σωστό που όλες οι αρχές για τη γνωστοποίηση κρίσεων καταστρατηγήθηκαν με τέτοιο τρόπο. Για τον λόγο αυτόν, η κρίση μετετράπη σε υστερία. Αυτές οι φήμες και το κυνήγι μαγισσών που πυροδότησαν οι εν λόγω αρχές προκάλεσαν τεράστια ζημία και δείχνουν ανευθυνότητα. Έσπασε και πάλι ο δεσμός εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών.

Ας διασφαλίσουμε ότι και αυτή η τραγωδία δεν θα είναι άλλη μια φοβερή απώλεια αντλώντας σημαντικά διδάγματα από αυτήν: πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι εφαρμογής ενός σταθερού συστήματος διασυνοριακής ιχνηλασιμότητας και να συστήσουμε μια ευρωπαϊκή μονάδα επικοινωνίας και μια μονάδα διαχείρισης κρίσεων. Εάν δεν διδαχθούμε γρήγορα από αυτήν την αποτυχία, 23 άνθρωποι θα έχουν χάσει χωρίς λόγο τη ζωή τους.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο και όλους τους βουλευτές που συνεισέφεραν σε αυτήν τη συζήτηση. Δεν θα έχω τον χρόνο να απαντήσω σε καθένα από τα ενδιαφέροντα σχόλια που έγιναν, μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι λάβαμε υπόψη το αίσθημα που εκφράσθηκε εδώ στο Σώμα. Όπως είπα, σήμερα θα παρευρεθώ στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας. Αύριο θα είμαι στο Βερολίνο για να συμμετάσχω σε συνάντηση συντονισμού μεταξύ των κλάδων της ασφάλειας των τροφίμων και της υγείας μαζί με τους εμπειρογνώμονες που έχουμε εδώ.

Το μόνο μου μέλημα είναι να σταματήσουν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία: αυτός είναι ο πρώτος και κύριος στόχος μου. Επικεντρώνομαι στην κινητοποίηση και επίσπευση της ταυτοποίησης του αίτιου της επιδημίας. Συστήσαμε τη μονάδα αντιμετώπισης κρίσης στις 30 Μαΐου 2011 και σε επίπεδο Επιτροπής κινητοποιηθήκαμε πλήρως στο σημείο αυτό. Το τμήμα μου για τη δημόσια υγεία κινητοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) και το ΕΚΠΕΝ ενεργοποίησε τη λειτουργία κρίσης προκειμένου να προβεί το συντομότερο δυνατόν σε επιστημονικές εκτιμήσεις.

Αμέσως, η Επιτροπή ζήτησε από το ΕΚΠΕΝ να διεξαγάγει επιστημονική εκτίμηση. Σε καθημερινές συναντήσεις με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, η Επιτροπή συντόνισε δράσεις αξιολόγησης: η καθιέρωση κοινών ορισμών του κρούσματος, η αναφορά κρουσμάτων, τα ερωτηματολόγια ασθενών, η ανταλλαγή απόψεων για τη θεραπεία, και συμβουλές υγιεινής για το κοινό είναι μερικά από τα αποτελέσματα που επιτύχαμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να εξετάζουμε αντικειμενικά τα πάντα. Είναι για όλους μας εύκολο να κρίνουμε εκ των υστέρων και να προβαίνουμε σε δηλώσεις αντί να βρισκόμαστε στο επίκεντρο όταν σημειώνεται μια κρίση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις δηλώσεις και στην κριτική μας διότι, παρόλη την εμμονή μας –και τη δική μου– να λαμβάνονται οι αποφάσεις βάσει καλά τεκμηριωμένων αποδείξεων, δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε εκείνους που καλούνται να λάβουν ριψοκίνδυνες αποφάσεις, ορισμένες φορές σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ώστε να φοβούνται ότι στη συνέχεια θα βρεθούν κατηγορούμενοι και όλοι θα κρίνουν τις αποφάσεις τους. Πιστεύω ότι αυτή η πτυχή της διαχείρισης της κατάστασης είναι πολύ σημαντική.

Το ίδιο ισχύει για τον έλεγχο και την επαλήθευση των πληροφοριών που κυκλοφορούν. Στην Ευρώπη έχουμε ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα γρήγορης ενημέρωσης και προκειμένου να έχουμε γρήγορη επικοινωνία, εφαρμόζουμε την αρχή της επικουρικότητας – θεωρώντας το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ως βάση από την οποία θα πρέπει να αρχίζει η ενημέρωση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι αν αρχίσουμε να προσθέτουμε το ένα επίπεδο ελέγχων και επαληθεύσεων των πληροφοριών που κυκλοφορούν πάνω στο άλλο, θα καταστρέψουμε τον σκοπό της ταχύτητας, και σε περιστάσεις που αφορούν την υγεία, και ορισμένες φορές είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, η ταχύτητα είναι υψίστης σημασίας.

Όσον αφορά την ενημέρωση, παρέχουμε διαρκώς πληροφορίες μόλις τις λάβουμε. Εν προκειμένω, εμείς στην Επιτροπή συμφωνούμε ότι η συντονισμένη και ταχεία επικοινωνία είναι ουσιαστικό στοιχείο της διαχείρισης κινδύνου. Αν θυμάστε, το 2009-2010, βάσει της εμπειρίας μας με τον ιό H1N1, δημιουργήσαμε ένα σύστημα για τον συντονισμό της επικοινωνίας σε θέματα δημόσιας υγείας και η κοινοτική Επιτροπή Ασφάλειας της Υγείας διαθέτει ένα δίκτυο υπευθύνων επικοινωνίας. Θα πρέπει να κάνουμε τους περιφερειακούς φορείς να συμμετάσχουν αποτελεσματικότερα σε αυτήν τη διαδικασία, το ίδιο και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Χθες είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τη γενική διευθύντρια της ΠΟΥ, Margaret Chan, για αυτήν την πτυχή του συντονισμού της ενημέρωσης και της εξασφάλισης πλήρους συντονισμού πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε επικοινωνία.

Θα μελετήσουμε όσα συνέβησαν και θα προβούμε σε διεξοδικότερες έρευνες και αναλύσεις. Μόλις θεωρήσουμε ότι σταμάτησε η μόλυνση, θα επικεντρωθούμε σε ό,τι έγινε στον τομέα της ενημέρωσης, αναφορικά με τα πρωτόκολλα έρευνας και τον γενικότερο συντονισμό όταν ξέσπασε η κρίση και στη συνέχεια θα εξετάσουμε αν χρειαζόμαστε περισσότερα εργαλεία και στενότερο ευρωπαϊκό συντονισμό. Αυτό μπορεί να είναι μέρος της απάντησης, όπως όμως λέτε, θα απαιτήσει πολλές συζητήσεις τόσο εδώ στο Κοινοβούλιο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

Σχετικά με το θέμα της αποζημίωσης, θα συζητηθεί σήμερα το απόγευμα στο Συμβούλιο Γεωργίας και είμαι βέβαιος ότι ο συνάδελφός μου Επίτροπος Cioloş κάνει ό,τι μπορεί για να επισημάνει και να αναπτύξει τρόπους και μέσα αποζημίωσης των αγροτών μας που επλήγησαν εξαιτίας αυτού του προβλήματος.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  János Áder (PPE) , γραπτώς. (HU) Το πρόσφατο γερμανικό διατροφικό σκάνδαλο έστρεψε εκ νέου την προσοχή μας στα ελλείμματα αναφορικά με μια ικανοποιητική ρυθμιστική εποπτεία. Η πίστη των καταναλωτών στην επιμέλεια των παραγωγών τροφίμων, καθώς και στην επαγγελματική λειτουργία των εποπτικών αρχών, κλονίστηκε για άλλη μια φορά. Σε ένα εύρυθμο κράτος δικαίου, οι καταναλωτές δικαιολογημένα πιστεύουν ότι τα τρόφιμα που καταλήγουν στο τραπέζι τους και που δίνουν στα παιδιά τους είναι ασφαλή για κατανάλωση. Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που η πίστη αυτή κλονίζεται. Αρκεί να θυμηθούμε το σκάνδαλο με τις δηλητηριασμένες ντομάτες στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε όμως να αναφέρουμε και το σκάνδαλο του Ιανουαρίου με το μολυσμένο με διοξίνες χοιρινό στη Γερμανία. Όλα αυτά τα λυπηρά γεγονότα εφιστούν ξανά και ξανά την προσοχή μας στο γεγονός ότι το κράτος πρέπει να ενισχύσει τις ρυθμιστικές επιθεωρήσεις και να ενεργήσει με τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο κατά όλων των ανεπαρκειών ή καταχρήσεων. Άλλωστε, είναι εντελώς αδύνατο να περιμένουμε από τους πολίτες να επιτελέσουν αυτό το έργο αντί για το κράτος. Δεν μπορούμε να εκπαιδευτούμε για να γίνουμε διατροφολόγοι ή να εγκαταστήσουμε στα σπίτια μας εργαστήρια που θα μπορούν να εξετάζουν τρόφιμα. Αντίθετα, η σωστή λύση είναι να επιβάλλουμε τις αυστηρότερες δυνατές κυρώσεις σε εκείνους που παραβιάζουν τους κανονισμούς και να μην διστάζουμε ακόμα και να κλείσουμε επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Θα ήθελα πρωτίστως να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στις οικογένειες των θυμάτων. Στο άμεσο μέλλον, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρώσουν τους πόρους τους στην ανεύρεση της πηγής της μόλυνσης προκειμένου να σταματήσει η επιδημία και οι θάνατοι που προκάλεσε και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην τροφική αλυσίδα, γιατί διαφορετικά είναι αδύνατο να δώσουμε τέλος στην απελπισία των αγροτών μας. Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και οι υπουργοί Υγείας των κρατών μελών πρέπει να συνεργαστούν. Αυτό άργησε να γίνει εξαιτίας της καταστροφικής διαχείρισης της κρίσης από τη Γερμανία. Η ΕΕ δεν μπορεί να παραμελήσει τους αγρότες της σε αυτήν την κατάσταση. Πρέπει να δημιουργήσει έναν μηχανισμό για να τους αποζημιώσει γρήγορα για τον εκτεταμένο αρνητικό αντίκτυπο αυτής της κρίσης που θέτει ήδη σε κίνδυνο την επιβίωση πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία του καταναλωτή, πρέπει όμως να διορθώσουμε τις διαδικασίες μας. Είναι ζωτικής σημασίας να καθορίσουμε ποιος οφείλει να εκδίδει προειδοποίηση, καθώς και πότε και πώς πρέπει να το κάνει, προκειμένου να αποφύγουμε ένα χάος στην πληροφόρηση σαν αυτό που βιώνουμε. Είχε καταστροφικές συνέπειες, ενώ δεν διαπιστώθηκε καν η προέλευση του προβλήματος. Πρέπει επίσης να υπάρξει σαφής δράση οργάνων πανευρωπαϊκού χαρακτήρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), γραπτώς. (NL) Το πρώτο και κύριο μέλημά μας είναι τα θύματα αυτής της επιδημίας και οι επιζώντες συγγενείς τους. Αυτή η αποτρόπαιη κατάσταση δεν πρέπει να επαναληφθεί· πρέπει να μάθουμε τα μαθήματα που μας δίνει γρήγορα, προκειμένου μελλοντικά να μπορούμε να ανακαλύπτουμε πιο γρήγορα πού βρίσκεται η αιτία και να επικοινωνούμε με πιο αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο. Αυτός ο τομέας, η επικοινωνία και η ελλιπής διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών ως προς αυτό, υπήρξε μια θλιβερή αποτυχία. Επήλθε πολύ μεγάλη οικονομική ζημία, που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση αν είχε δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις επικοινωνίες στο πλαίσιο της κρίσης. Οι πληγέντες δικαιούνται αποζημίωση. Ως εκ τούτου, συνηγορούμε υπέρ της σύστασης ενός ευρωπαϊκού ταμείου για έκτακτες καταστάσεις. Τα μέτρα πρόσθετης εθνικής στήριξης είναι σαν τσιρότο σε ένα σπασμένο βραχίονα και επιπλέον δεν δείχνουν ιδιαίτερα σοβαρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όπως είπε εδώ σήμερα το πρωί ο Επίτροπος Dalli, αυτό δεν είναι εθνικό πρόβλημα της Γερμανίας, αλλά ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ας το αντιμετωπίσουμε, επομένως, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτή η κρίση είναι και μια ευκαιρία για να καταστήσουμε σαφές στους ευρωπαίους πολίτες ότι η Ευρώπη δεν θα αφήσει αβοήθητα τα θύματα μιας τέτοιας καταστροφής σε θέμα δημόσιας υγείας όπως αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. (IT) Η έρευνα για την πηγή της επιδημίας που οφείλεται στο E coli αποδεικνύεται περίπλοκη. Οι φύτρες φασολιών υποτίθεται ότι είναι η πηγή της μόλυνσης και προκάλεσαν τον θάνατο 20 ανθρώπων στην Ευρώπη, ενώ περίπου 300 σοβαρά κρούσματα διαγνώσθηκαν μόνο στη Γερμανία, όμως τα αποτελέσματα των τελευταίων δοκιμών στα δείγματα φυτρών φασολιού ήταν αρνητικά. Άμεση συνέπεια της επιδημίας ήταν μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μολονότι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν ακόμα ακριβή αριθμητικά στοιχεία για την έκταση των απωλειών στον ευρωπαϊκό κλάδο των οπωροκηπευτικών μετά την κρίση του E coli, είναι σαφές ότι η οικονομική ζημία για τον εν λόγω κλάδο δεν θα είναι αμελητέα. Δεδομένου ότι έχω ήδη υποβάλει κοινοβουλευτική ερώτηση για το ζήτημα αυτό, δράττομαι της ευκαιρίας σε αυτήν την αίθουσα για να υπογραμμίσω ότι η Ένωση πρέπει να αφιερωθεί στη στήριξη των ευρωπαίων παραγωγών του εν λόγω κλάδου με μέσα ανάλογα με τη σοβαρότητα της κρίσης. Επίσης, εφιστώ την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι θα πρέπει να εξετάσει τη θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση της συντήρησης των οπωροκηπευτικών και να αυξήσει τους ελέγχους της συσκευασίας τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D) γραπτώς. – Όταν μέσα σε ένα εξάμηνο η διατροφική ασφάλεια της ΕΕ δέχεται ένα δεύτερο πλήγμα με τόσους νεκρούς μάλιστα, δε μιλάμε πια για ένα διατροφικό σκάνδαλο, αλλά για μια διατροφική κρίση. Όταν δύο εβδομάδες αργότερα δεν έχουμε βρει καν το αίτιο, αλλά έχουμε βιαστεί να υποδείξουμε τους φταίχτες, έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα αξιοπιστίας.

Έχουμε κλονίσει παραγωγούς που, αν και έκαναν σωστά τη δουλειά τους, βρέθηκαν στη θέση του αποδιοπομπαίου τράγου και εξακολουθούν σήμερα να πληρώνουν. Έχουμε κλονίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ευρωπαίων και άλλων. Έχουμε δημιουργήσει ρήγμα στις εμπορικές μας συναλλαγές αλλά και στη συνοχή στο εσωτερικό. Αυτή η κρίση θέτει σε αμφισβήτηση το ίδιο το Ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο και δοκιμάζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεν αρκεί πια να πούμε ποιος και σε τι έφταιξε. Η Επιτροπή οφείλει να προβεί σε σταθερές, διορθωτικές κινήσεις, μόνιμου χαρακτήρα, μία εκ των οποίων είναι και η ιχνηλασιμότητα, που αναδεικνύεται σε στόχο προτεραιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Σχετικά με το θέμα που συζητάμε, θα πρέπει να τεθούν διάφορα ουσιαστικά ζητήματα και μεταφέρω εδώ τις ανησυχίες των συμπολιτών μου.

Πρώτον, οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τι τρώνε. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι τα γεωργικά προϊόντα θα μπορούν να παρακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το αγρόκτημα ως το πιάτο μας.

Δεύτερον, πρέπει να ζητήσουμε από τη Γερμανία να κάνει ό,τι μπορεί για τον εντοπισμό της προέλευσης του βακτηρίου. Σε συνάρτηση με αυτό, επικροτώ την απόφαση της Επιτροπής να στείλει εμπειρογνώμονες στη Γερμανία. Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να επιτελέσει ευρύτερης κλίμακας έργο και να ελέγξει αν ελήφθησαν υπόψη όλα τα συστήματα ελέγχου, ανάλυσης και έρευνας, διότι πρέπει να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς προειδοποίησής μας για τα τρόφιμα.

Τρίτον, θα πρέπει να διεξαχθούν έλεγχοι σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά.

Τέταρτον και τελευταίο, ας μην ξεχνάμε τους αγρότες που υπέστησαν κακή μεταχείριση: θεωρήθηκαν εσφαλμένα ύποπτοι ενώ δεν είχαν κάνει τίποτα! Και θα υπάρξουν ακόμα πολύ περισσότεροι που θα πληγούν από την έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η Ευρώπη πρέπει επομένως να στηρίξει ενωμένη τα κατάλληλα μέτρα αποζημίωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς. (PL) Αναφορικά με τη συζήτηση για την επιδημία EHEC στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι, συνεπεία αποφάσεων που έλαβαν χώρες της ΕΕ και χώρες εκτός ΕΕ, έκλεισαν τα σύνορα με σκοπό την προστασία της αγοράς από εισροή οπωροκηπευτικών από χώρες όπου υποτίθεται ότι βρίσκεται η πηγή της μόλυνσης. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από παραγωγούς λαχανικών είναι ανησυχητικές. Οι έμποροι διαπιστώνουν ότι οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται καθόλου να αγοράσουν αγγούρια, ντομάτες και άλλα λαχανικά. Υφίστανται τεράστιες οικονομικές απώλειες διότι αναγκάζονται να πετούν ολόκληρα φορτία ή να τα διαθέτουν σε τιμή πολύ μικρότερη από την τιμή που τα αγόρασαν. Οι παραγωγοί εγκαταλείπουν την καλλιέργεια λαχανικών, κάτι που συνεπάγεται αλλαγή είδους παραγωγής, που με τη σειρά του σημαίνει απολύσεις εργαζομένων. Αν οι προβλέψεις συνεχίσουν να είναι ανησυχητικές και δεν βρούμε την πηγή της μόλυνσης, οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να σταματήσουν τις συναλλαγές λόγω έλλειψης ρευστότητας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει διοικητικά μέσα που της επιτρέπουν να αντιδρά γρήγορα σε τέτοιες περιπτώσεις, επομένως θα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο. Εφόσον διαθέτουμε όντως αυτά τα εργαλεία, θα πρέπει να βρούμε το συντομότερο δυνατό την πηγή της μόλυνσης προκειμένου να μην εκθέσουμε τους παραγωγούς λαχανικών σε περαιτέρω απώλειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), γραπτώς. (SK) Τώρα, η κοινωνία πρέπει σιγά-σιγά να συνηθίσει στο γεγονός ότι θα υπάρχει κάθε χρόνο κάποιο είδος επιδημίας – πρώτα ήταν η γρίπη των πτηνών, μετά η γρίπη των χοίρων και τώρα είναι τα βακτήρια στα φρέσκα λαχανικά.

Αυτή η επιδημία θα οδηγήσει επίσης σε θύματα και τεράστιες οικονομικές απώλειες. Η κύρια διαφορά από τις προηγούμενες επιδημίες είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν έχουμε ακόμα επισημάνει οριστικά την πηγή της μόλυνσης – πρώτα ήταν τα (ισπανικά) αγγούρια και τώρα είναι οι (γερμανικές) φύτρες φασολιών.

Επίσης, τίθενται ερωτήματα σχετικά με λάθη που διέπραξαν ορισμένα κράτη μέλη. Εννοώ τα σφάλματα της Γερμανίας, η οποία αρνήθηκε τη βοήθεια της Επιτροπής και προσπάθησε να επιλύσει την κρίση μόνη της. Οι ψευδείς κατηγορίες προκάλεσαν τεράστιες οικονομικές απώλειες στους ισπανούς αγρότες, και όχι μόνο σε αυτούς, αλλά πιθανώς σε ολόκληρο τον γεωργικό κλάδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες αποζημίωση ύψους 150 εκατ. ευρώ για τους καλλιεργητές λαχανικών που υπέστησαν ζημίες λόγω της εντερικής λοίμωξης στη Γερμανία. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντική η διαπραγμάτευση αποζημιώσεων για σφάλματα όπως στην περίπτωση της Ισπανίας. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η μόνη ζημία που προκλήθηκε ήταν η οικονομική απώλεια για τους ευρωπαίους αγρότες. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το υψηλότερο τίμημα που πληρώσαμε εξαιτίας αυτής της επιδημίας ήταν οι δεκάδες θυμάτων σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καθήκον μας να αναλάβουμε δράση προκειμένου να μην σημειωθούν παρόμοια σφάλματα και επιδημίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η πρώτη διευκρίνιση που πρέπει να γίνει, διότι έγινε σχετική παρατήρηση εδώ, είναι ότι όταν αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κρίση, η γεωργική πολιτική δεν είναι το πρόβλημα, αλλά μάλλον η λύση. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν συνηθίσει να έχουν εμπιστοσύνη στα τρόφιμα που βρίσκουν στα ράφια των σουπερμάρκετ ακριβώς επειδή οι ευρωπαίοι παραγωγοί υποχρεούνται να τηρούν τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα στον κόσμο. Ωστόσο, αυτή η κρίση κατέστησε φανερό ότι το ευρωπαϊκό σύστημα δεν είναι αλάνθαστο και ότι είμαστε εξαιρετικά ευάλωτοι. Τώρα πρέπει πραγματικά να στρέψουμε τη σκέψη μας κυρίως στα θύματα. Αυτό που συνέβη είναι τραγωδία. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εξετάσουμε τα μέτρα στήριξης που απαιτούνται για την πρόληψη της απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας στον τομέα της γεωργίας και, πρωτίστως, της καταστροφής ενός ολόκληρου κλάδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. Το καινούργιο διατροφικό σκάνδαλο με την εμφάνιση νέου υπέρ - τοξικού βακτηρίου, που έχει προκαλέσει ήδη δεκάδες θανάτους και σοβαρές βλάβες στην υγεία χιλιάδων εργαζομένων, έρχεται να προστεθεί στον μακρύ, ατέλειωτο κατάλογο των διατροφικών σκανδάλων στην ΕΕ. Πρόκειται στην πραγματικότητα για εγκλήματα των διεθνικών επιχειρήσεων που λυμαίνονται τη διατροφική αλυσίδα, θυσιάζοντας την ανθρώπινη ζωή και τη λαϊκή υγεία για την αύξηση των κερδών τους. Η νέα διατροφική επιδημία αποδεικνύει ότι η ΕΕ ούτε θέλει, ούτε μπορεί να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία, γιατί σαν διακρατική ένωση των μονοπωλίων είναι ταγμένη να υπηρετεί και να προστατεύει τα κέρδη του κεφαλαίου και όχι τη ζωή των εργαζομένων. Οι αστήρικτες και χωρίς κανένα επιστημονικό υπόβαθρο κατηγορίες των Γερμανικών αρχών κατά των μικρομεσαίων αγροτοπαραγωγών των χωρών μελών του Νότου της ΕΕ, τις οποίες έσπευσε να υιοθετήσει η ΕΕ, προκαλώντας βαρύτατες ζημιές στους αγρότες των χωρών αυτών, μοναδικό στόχο είχαν να καλύψουν και να κρύψουν τον αντιλαϊκό - επικίνδυνο χαρακτήρα της ΚΑΠ, τις ευθύνες της ΕΕ, των αστικών κυβερνήσεων, των μονοπωλιακών ομίλων, που δεν διστάζουν να ταΐζουν τους εργαζόμενους με ό,τι πιο τοξικό και επικίνδυνο για την υγεία τους αρκεί να μεγιστοποιεί τα κέρδη του κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), γραπτώς. (NL) Ο τρόπος αντίδρασης στην επιδημία EHEC στη βόρεια Γερμανία εγείρει σημαντικά ερωτήματα. Καταρχάς, πρέπει να προβληματιστούμε για τις αιτίες αυτής της επιδημίας και τους παράγοντες που εμπόδισαν την καταπολέμησή της. Υπάρχουν υπερβολικές ποσότητες αντιβιοτικών στις ζωοτροφές; Μήπως ο υπερεντατικός χαρακτήρας της γεωργίας δεν είναι καλός για μας; Σε ποιον βαθμό χρειαζόμαστε καλύτερη επισήμανση και ιχνηλάτηση; Αυτά τα ερωτήματα είναι σημαντικά, ιδίως τώρα που επίκειται η αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Επιπλέον, φάνηκε επίσης ότι υπάρχουν ουσιαστικά αδύνατα σημεία στο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης κρίσεων που αφορούν τα τρόφιμα. Ιδίως δεδομένης της φύσης αυτής της κατάστασης, όπου εκτός από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπάρχουν επίσης δύο αρμόδια υπουργεία ανά περιφέρεια, επικρατεί υπερβολικός κατακερματισμός και υπερβολική έλλειψη σαφήνειας στην προσέγγιση της κρίσης και στη σχετική ενημέρωση. Σε τέτοιου είδους κρίσεις είναι καθοριστικό τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς τροφίμων να μπορεί να συσταθεί το συντομότερο δυνατό μια ευρωπαϊκή μονάδα συντονισμού που θα παρακολουθεί και την ενημέρωση και τον συντονισμό της επιστημονικής έρευνας. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διερεύνηση των αιτίων μιας επιδημίας, και με την πλήρη αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης άλλων ευρωπαίων ερευνητών και εργαστηρίων.

 

7. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (A7-0171/2011) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (15145/1/2010 – C7–0045/2011 – 2008/0147(COD)) (εισηγητής: ο κ. El Khadraoui).

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, εισηγητής.(NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εφόσον η Ολομέλεια εγκρίνει, αισίως, σύντομα με μεγάλη πλειοψηφία τη συμφωνία που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων, θα διαδραματίσουμε τον ρόλο που μας αναλογεί σε μια κρίσιμη καμπή για τον τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη, ένα ορόσημο που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τη χάραξη πολιτικής για τις επόμενες δεκαετίες. Φυσικά, ο άμεσος απτός αντίκτυπος στον συγκεκριμένο τομέα θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση των κρατών μελών να εκμεταλλευτούν ή όχι τις συναφείς ευκαιρίες. Δεν επιβάλλουμε τίποτα. Καθιστούμε απλώς τα πράγματα εφικτά, ειδικότερα δε όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής την οποία εμείς, ως Κοινοβούλιο, υποστηρίζουμε επί σειρά ετών, ήτοι, την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», την εσωτερίκευση, δηλαδή, του εξωτερικού κόστους.

Αρκετοί βουλευτές με μακρότερη θητεία στο παρόν Σώμα γνωρίζουν ότι αγωνιζόμαστε σκληρά εν προκειμένω από το 2006, από τότε που είχε αναλάβει η κ. Wortmann-Kool την εκπόνηση της προηγούμενης αναθεώρησης, μετά την οποία ακολούθησε, το 2008, πρόταση της Επιτροπής, επί της οποίας εργαζόμαστε έκτοτε εδώ και τρία χρόνια. Όσοι παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς αυτόν τον φάκελο γνωρίζουν πόσο επίπονες ήταν οι προσπάθειές μας για να καταλήξουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Πρόκειται για συμβιβασμό, για συμβιβασμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αλλά και για συμβιβασμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων ο οποίος έτυχε, επί παραδείγματι, της ελάχιστης δυνατής πλειοψηφίας του Συμβουλίου, και ο οποίος έχει τους πολέμιούς του και εδώ, στο Κοινοβούλιο. Ορισμένοι εκτιμούν ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξος, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Τα εύσημα ανήκουν στην ομάδα διαπραγμάτευσης, ιδιαίτερα δε στους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι, από κοινού με τον υποφαινόμενο, τα μέλη προσωπικού του Συμβουλίου και την Επιτροπή, κατέληξαν σε αυτήν την εύθραυστη ισορροπία.

Ζητώ από όλους σας να στηρίξετε την παρούσα δέσμη μέτρων που επιτύχαμε ως βήμα προόδου προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρέχει, για πρώτη φορά, στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιβάλλουν εξίσου τέλη για την ηχορύπανση και την ατμοσφαιρική ρύπανση, πέρα και πάνω από τα υφιστάμενα τέλη υποδομών, τα οποία, επιπλέον, δεν επιβάλλονται επί του παρόντος παντού με συνέπεια, και κατά τρόπο που θα μπορούσε να ενθαρρύνει όσους ενδιαφέρονται για την ανανέωση του στόλου. Ταυτόχρονα, δίδει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τα τέλη τους σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με τις ώρες της ημέρας κατά τις οποίες ένα φορτηγό χρησιμοποιεί μια οδό. Αυτό προσφέρει στις κυβερνήσεις επιλογές ελέγχου για τη βελτίωση της κινητικότητας.

Ταυτόχρονα, αναλαμβάνεται και μια ισχυρή δέσμευση –η ισχυρότερη δυνατή δέσμευση– εκ μέρους των κρατών μελών να επανεπενδύουν τα δημιουργούμενα έσοδα στο σύστημα μεταφορών, ούτως ώστε να το καταστήσουν πιο βιώσιμο, επανεπενδύοντας τουλάχιστον το 15% των εσόδων στο πανευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Παράλληλα –και αυτό ήταν επίσης ένα σημαντικό ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– διατυπώνεται με σαφήνεια η απαίτηση περί διαφάνειας. Τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίζουν το επίπεδο εσόδων που αποκομίζουν από τα τέλη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα για την καθιέρωση ενός καλύτερου συστήματος μεταφορών.

Η δέσμη μέτρων αναμένεται επίσης να ισχύει για μεγαλύτερο τμήμα του στόλου, συγκεκριμένα, για όλα τα οχήματα 3,5 τόνων και άνω. Αυτή είναι η αρχή. Αυτό είναι το πρότυπο. Αυτό έχει συμφωνηθεί. Θα εφαρμόζεται δε σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Αποδίδουμε μεγάλη έμφαση στη σημασία της διαλειτουργικότητας του συστήματος. Τούτο σημαίνει ότι ένα μόνο φορτηγό όχημα θα διασχίζει ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι 25 ή 26. Αυτό ορίζεται ρητώς στη νομοθεσία.

Τέλος, θα ήθελα να προβώ σε μία ακόμα παρατήρηση, και τούτη αφορά τους πίνακες αντιστοιχίας. Το θέμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο εκτενέστατης συζήτησης. Η λύση στην οποία καταλήξαμε, και η οποία αποτελεί τη συνισταμένη μιας σειράς δηλώσεων και από τα τρία θεσμικά όργανα, φαίνεται επαρκής ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία προηγούμενου.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Eurovignette δεν συνιστά θαυματουργή λύση. Δεν θα επιλύσουμε πλήρως το πρόβλημα της κινητικότητας χάρη στο εν λόγω τέλος· ασφαλώς όχι. Ωστόσο, δεν παύει να αποτελεί αξιόλογο μέτρο της λύσης για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου συστήματος μεταφορών. Τα κίνητρα κόστους θα αποτελέσουν μεν σημαντικό στοιχείο της, αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε πολύ περισσότερες προσπάθειες. Εντούτοις, αυτό που έχουμε επιτύχει είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσο εγώ όσο και όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου ζητούμε την υποστήριξή σας.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri , ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου.(HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε El Khadraoui, κυρίες και κύριοι, κατά την έναρξη της ουγγρικής Προεδρίας, υποσχεθήκαμε ότι θα εργαστούμε για μια ισχυρή Ευρώπη, για μια Ευρώπη με επίκεντρο τους πολίτες. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είμαστε πλέον σε θέση να εγκρίνουμε μια οδηγία η οποία θα βελτιώσει σαφώς την ποιότητα της ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Έχοντας καταλήξει σε μια τέτοια οδηγία, επικροτώ ολόθυμα το γεγονός ότι κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της εν λόγω οδηγίας. Ο στόχος της πρότασης σχετικά με την επιβολή διοδίων σε βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής συνίσταται στον καθορισμό των ορθών τελών που επιβάλλονται στις μεταφορές ώστε να αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα το πραγματικό κόστος των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της κλιματικής αλλαγής που προκαλούνται από τα βαρέα φορτηγά οχήματα.

Είναι γεγονός ότι οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές συγκαταλέγεται μεταξύ των οικονομικών κλάδων των σύγχρονων κοινωνιών που έχουν καθοριστική σημασία. Είναι επίσης γεγονός ότι τα προβλήματα που ενδέχεται να συνδέονται με τις οδικές μεταφορές, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση, καθώς και η κυκλοφοριακή συμφόρηση, αποκτούν ολοένα σοβαρότερη έκταση. Για τον λόγο αυτόν, τα μέτρα καινοτομίας και επαγγελματικής πολιτικής, όπως η προαγωγή της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων ή η ανάπτυξη σχεδιαστών διαδρομής, διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο. Χάρη στα μέτρα που αποσκοπούν στην εσωτερίκευση του κόστους, είναι πιθανόν να αυξηθεί η οικονομική αποδοτικότητα και να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Το σύστημα δίκαιων οδικών τελών που προτείνεται στην οδηγία για την Eurovignette θα επιτρέψει την πιο βιώσιμη χρήση των ανεπαρκών πόρων μας. Επίσης, το μέτρο αυτό είναι πολύ σημαντικό και στο πλαίσιο της δημοσιευθείσας Λευκής Βίβλου που δημοσίευσε πρόσφατα η Επιτροπή με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών».

Πρόκειται για το πρώτο βήμα προόδου προς την επίτευξη του στόχου για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους όλων των μέσων μεταφορών. Σύμφωνα με την άποψη του Συμβουλίου, η εν λόγω πρόταση είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα στον τομέα των μεταφορών. Γνωρίζουμε ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψή μας εν προκειμένω. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά από κοινού έως ότου καταλήξουμε σε αυτόν τον συμβιβασμό. Για τον λόγο αυτόν, η ουγγρική Προεδρία θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τον εισηγητή, κ. El Khadraoui, για την προθυμία του να συνεργαστεί εποικοδομητικά με το Συμβούλιο, καθώς και για τις επίπονες προσπάθειες που κατέβαλε, ούτως ώστε να στεφθεί το έργο μας με επιτυχία. Το τελευταίο ανοικτό ζήτημα των διαπραγματεύσεων αφορούσε τους πίνακες αντιστοιχίας. Η Προεδρία είναι ευτυχής για τη λύση που εξευρέθη συναφώς, και θα ήθελα να διαβάσω τη σχετική δήλωση της ουγγρικής Προεδρίας, την οποία στηρίζουν και οι επόμενες Προεδρίες, ήτοι, της Πολωνίας, της Δανίας και της Κύπρου.

(EN) Προς αποφυγήν τυχόν παρερμηνείας ή παρανόησης, επιτρέψτε μου να την διαβάσω στα αγγλικά: «Με την παρούσα δηλώνεται ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου της 23ης Μαΐου 2011 σχετικά με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας (Eurovignette) δεν προδικάζει την έκβαση των διοργανικών διαπραγματεύσεων για τους πίνακες αντιστοιχίας».

(HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για ζήτημα υψίστης σημασίας, το οποίο θα επηρεάσει σαφώς την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας. Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ αυτών των δύο θεσμικών οργάνων. Πιστεύω ότι στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, η εν λόγω συμφωνία συνιστά ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της ουγγρικής Προεδρίας, και αναμένουμε με αισιοδοξία την αυριανή ψηφοφορία, ελπίζοντας ότι η πλειοψηφία των βουλευτών θα ταχθεί υπέρ της συγκεκριμένης οδηγίας. Θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτόν τον συμβιβασμό, όχι μόνο προς τον εισηγητή, αλλά και προς τους σκιώδεις εισηγητές, καθώς και τους νομικούς συμβούλους μας, διότι συνέδραμαν στην εξεύρεση λύσης επί του ακανθώδους ζητήματος των πινάκων αντιστοιχίας.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, μετά από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων, βαίνουμε πλέον προς την έγκριση της τροποποιημένης οδηγίας περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα, της αποκαλούμενης οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας (Eurovignette).

Η οδηγία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους μεταφορών σε όλα τα μέσα μεταφορών, με στόχο τον ορθό καθορισμό των τιμών στον τομέα των μεταφορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη βελγική Προεδρία που αποδέσμευσε τον συγκεκριμένο φάκελο στο Συμβούλιο. Δεδομένης της οριακής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο, η ουγγρική Προεδρία διαπραγματεύτηκε με επιδέξιο τρόπο την εν λόγω συμφωνία.

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλως ιδιαιτέρως τον εισηγητή, κ. El Khadraoui, διότι, σε συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, κατόρθωσε να βελτιώσει σημαντικά το κείμενο σε δεύτερη ανάγνωση. Προσβλέπω στην έγκριση αυτής της οδηγίας από το Κοινοβούλιο για δύο βασικούς λόγους.

Πρώτον, ενόψει της υλοποίησης των στόχων μας για ένα πιο βιώσιμο, οικολογικό σύστημα μεταφορών και την εφαρμογή, συνεπώς, της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η οδηγία θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να μην επιβάλλουν τέλη στα φορτηγά μόνο για το κόστος των υποδομών που χρησιμοποιούν, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και για την ηχορύπανση και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Θα επιτρέπει επίσης την αποδοτικότερη διαφοροποίηση των διοδίων ενόψει της αποσυμφόρησης κατά τις ώρες αιχμής.

Δεύτερον, σε μια συγκυρία πενιχρών δημόσιων επενδύσεων, η επιβολή τελών για το εξωτερικό κόστος, που προβλέπεται από τη νέα οδηγία, θα δημιουργήσει έσοδα και θα καταστήσει διαθέσιμους νέους χρηματοδοτικούς πόρους για τις υποδομές μεταφορών. Η Επιτροπή επικροτεί αυτήν τη συμφωνία.

Έλαβα υπό σημείωση τη δήλωσή σας σχετικά με τον πίνακα αντιστοιχίας και συμμερίζομαι απολύτως την άποψή σας εν προκειμένω. Εξ ονόματος της Επιτροπής, θα ήθελα να προβώ και εγώ σε μια επίσημη δήλωση, η οποία έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη καταρτίζουν πίνακες αντιστοιχίας, συνδέοντας τα μέτρα μεταφοράς που εγκρίνουν στην οδηγία της ΕΕ, και τους κοινοποιούν στην Επιτροπή στο πλαίσιο της μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο προς το συμφέρον των πολιτών, της καλύτερης θέσπισης νομοθεσίας και της ενίσχυσης της νομικής διαφάνειας, και να συνδράμει στον έλεγχο της συμμόρφωσης των εθνικών κανόνων προς τις κοινοτικές διατάξεις.

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη στήριξης όσον αφορά τη διάταξη που περιλαμβάνεται στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, η οποία αποσκοπούσε στην υποχρεωτική κατάρτιση πινάκων αντιστοιχίας.

Επιδεικνύοντας πνεύμα συμβιβασμού, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η άμεση έγκριση της παρούσας πρότασης, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί την υποκατάσταση της υποχρεωτικής διάταξης περί της κατάρτισης πινάκων αντιστοιχίας που περιέχεται στο κείμενο με τη σχετική αιτιολογική σκέψη που ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν την εν λόγω πρακτική. Θα ενημερώσει συναφώς το Κοινοβούλιο σε σύνοδο Ολομέλειας, εντός προθεσμίας 12 μηνών από την έγκριση της συμφωνίας, και θα παρουσιάσει στο τέλος της περιόδου μεταφοράς έκθεση σχετικά με την εφαρμογή στα κράτη μέλη, προκειμένου να συντάξουν και να δημοσιοποιήσουν τα ίδια προς το δικό τους συμφέρον –και προς το συμφέρον της Ένωσης– οικείους πίνακες, αποτυπώνοντας στο μέτρο του δυνατού την αντιστοιχία μεταξύ της οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο.

Ωστόσο, η θέση που ακολουθείται από την Επιτροπή στον παρόντα φάκελο δεν θεωρείται ότι δημιουργεί προηγούμενο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την εξεύρεση, από κοινού με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της ενδεδειγμένης λύσης σε αυτό το οριζόντιο θεσμικό ζήτημα».

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία για την Eurovignette είναι σημαντική, διότι θεσπίζει τους βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες για την επιβολή τελών ανά χιλιόμετρο, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ισότιμη μεταχείριση στον τομέα των οδικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχω καμία πρόθεση να αποκρύψω το γεγονός ότι η πολιτική μου Ομάδα είχε σοβαρά προβλήματα με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, καθώς και με τη θέση του εισηγητή σε πρώτη ανάγνωση. Ευτυχώς, ο εισηγητής έκανε ορισμένα σημαντικά βήματα προς τη δική μας κατεύθυνση, ενώ οφείλουμε, βεβαίως, να ευχαριστήσουμε εξίσου το Συμβούλιο και την ουγγρική Προεδρία, η οποία κατόρθωσε τελικά, όχι μόνο να επιτύχει ισχυρή πλειοψηφία στο Συμβούλιο, αλλά να έχει και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου επί της συγκεκριμένης θέσης.

Τον εν λόγω συμβιβασμό θα εγκρίνει και η πλειοψηφία της πολιτικής μου Ομάδας, διότι αντιπροσωπεύει τα πρώτα βήματα προόδου για την ουσιαστική εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», και το πράττει, μάλιστα, με έξυπνο τρόπο. Πρωτίστως και κατεξοχήν, περιέχει την ιδέα της παροχής κινήτρων για την προώθηση της βιωσιμότητας, και όχι μόνο της θέσπισης υψηλότερων τελών. Η πρόταση για την επιβολή υψηλότερων τελών κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής, η οποία αντισταθμίζεται από τα τέλη που επιβάλλονται κατά τις περιόδους εκτός αιχμής, είναι πλέον σαφώς πιο βελτιωμένη από ό,τι προβλεπόταν στη θέση του Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι διατηρείται σταθερό το συνολικό ποσοστό των τελών. Οι εξαιρέσεις για τα πρότυπα EURO V και EURO VI είναι εξίσου θετικές, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται εκ νέου για τη ρύθμιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων διοδίων, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εκκρεμότητα αποτελεί ακανθώδες ζήτημα.

Το Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψη ότι η δέσμευση εσόδων είναι σημαντική. Θα θέλαμε να είχε επιτευχθεί υψηλότερο ποσοστό, δεν παύει όμως να αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντικό βήμα, και δεν αναφέρομαι εν προκειμένω μόνο στο ποσοστό των εσόδων που θα δεσμεύονται εφεξής, αλλά και στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη μεγαλύτερου ποσοστού δέσμευσης από τα εν λόγω χρήματα.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, ο κ. El Khadraoui και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατόρθωσαν να καταλήξουν σε συμφωνία επί της θέσπισης μιας βελτιωμένης δέσμης μέτρων για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα στην Ευρώπη. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια, ιδιαίτερα δε στον εισηγητή μας.

Με την αναγνώριση της αρχής της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, τη μερική δέσμευση χρηματοδότησης για τις υποδομές μεταφορών και την παροχή κινήτρων για την ανανέωση των στόλων, κατορθώσαμε να εκπληρώσουμε σημαντικούς στόχους της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές. Πιστεύω επίσης ότι δεν πρέπει να παραβλέψουμε την υποχρέωση περί διαφάνειας, η οποία θα πρέπει τελικά να ισχύει και για το Συμβούλιο.

Θεωρώ ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη αποπειράθηκαν, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των τριμερών διαπραγματεύσεων, να προβάλουν προσκόμματα –διότι πράγματι το επιχείρησαν– σε σχέση με τους πίνακες αντιστοιχίας, προκειμένου να μπλοκάρουν την εν λόγω οδηγία. Παρά ταύτα, θα ήθελα να ολοκληρώσω απευθύνοντας έκκληση σε όλους τους συναδέλφους βουλευτές να εγκρίνουν τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε και να μην θέσουν σε κίνδυνο τα αποτελέσματα αυτών των μακρών και επίπονων διαπραγματεύσεων, διότι το μόνο που θα επιτύχουν είναι να βοηθήσουν λάθος ανθρώπους. Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για την έγκριση του παρόντος συμβιβασμού.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να κερδίσουμε κανένα βραβείο ομορφιάς με τον υπό συζήτηση συμβιβασμό, παρά τις επίμονες και άοκνες προσπάθειες του εισηγητή, τον οποίο συγχαίρω, παρεμπιπτόντως, επί του θέματος.

Κατά την άποψή μου, το σημαντικότερο και πλέον σύνθετο ζήτημα ήταν η δέσμευση εσόδων. Με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσουν τα κράτη μέλη τα έσοδα από αυτά τα τέλη; Θα τα χρησιμοποιήσουν άραγε για να καταστήσουν αποδοτικότερη την οικονομία στον τομέα των μεταφορών τους; Θα τα υποχρεώσουμε να το πράξουν; Αυτό δεν το επιτύχαμε. Με άλλα λόγια, δεν επιτύχαμε τον στόχο στον οποίο προσβλέπαμε εν προκειμένω. Είναι μάλλον παράλογο το γεγονός ότι τα κράτη μέλη επιδιώκουν να κρατήσουν τον δρόμο ανοικτό για την παρακράτηση των εν λόγω εσόδων, όπως ακριβώς παρακρατείται και το εξωτερικό κόστος. Στην πραγματικότητα, τα τέλη αυτά θα έπρεπε να μας επιτρέπουν να περιορίσουμε το εξωτερικό κόστος στον μέγιστο δυνατό βαθμό και, κατά προτίμηση, να το επαναφέρουμε στη μηδενική τιμή. Επομένως, τα αντίστοιχα χρήματα θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για τη βελτίωση των υποδομών και για την έρευνα στον τομέα των καθαρότερων φορτηγών οχημάτων.

Ένα ζήτημα που εξακολουθεί να με απασχολεί αφορά τη διαφοροποίηση των τελών κατά τις ώρες αιχμής. Διότι, πώς θα καταπολεμηθεί το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης εάν δεν τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης όλοι όσοι ευθύνονται για την πρόκλησή του; Πρόκειται για ένα ζήτημα που είχαμε υπογραμμίσει σε όλους τους τόνους στην πρώτη ανάγνωση, αλλά το Συμβούλιο προτίμησε να μην λάβει συναφώς γνώση. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, δεν επιτυγχάνουμε την πλήρη αποδοτικότητα των δράσεων που αναλαμβάνουμε. Το ζητούμενο εν προκειμένω –όπως ήδη επεσήμανε ο κ. Ertug– είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις, δηλώνοντας το ύψος των αποδιδόμενων εσόδων από τα συγκεκριμένα τέλη, καθώς και τα εφαρμοζόμενα μέτρα εκ μέρους τους για τη βελτίωση του συστήματος. Αισιοδοξώ, λοιπόν, ότι το ζήτημα της χρήσης και της αποδοτικότητας αυτών των χρημάτων θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ εκείνων που πληρώνουν, του τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και της κυβέρνησης.

Αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο. Δεν με ενθουσιάζει βέβαια, αλλά το υπερασπίστηκα στο πλαίσιο της πολιτικής Ομάδας μου, διότι ενσωματώνεται, για πρώτη φορά, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία μια σημαντική αρχή – η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους. Αυτό σημαίνει ότι μάς παρέχεται το εφαλτήριο για τη διαδικασία επιβολής τέλους επί οιουδήποτε εξωτερικού κόστους για όλους τους τρόπους μεταφορών, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την οικονομία μας παράλληλα με τη βιωσιμότητά μας. Ο κ. Επίτροπος συμπεριέλαβε στη Λευκή Βίβλο μια σειρά μέτρων, για τα οποία κρίνεται αναγκαίο αυτό το βήμα. Εάν δεν το εγκρίνουμε, θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο και για πολλά άλλα ζητήματα που περιέχονται στη Λευκή Βίβλο. Σπανίως συμβαίνει, άλλωστε, να παρατείνεται τόσο πολύ η δυσκολία επίτευξης συμφωνίας στο Συμβούλιο – και δεν επιρρίπτω εν προκειμένω, κυρία Πρόεδρε, την ευθύνη στην ουγγρική Προεδρία, εκείνη έκανε ό,τι μπορούσε. Πρόκειται για ένα σημαντικό –και ουσιώδες– πρώτο βήμα μιας μακράς διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (LV) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την επίτευξη του παρόντος συμβιβασμού, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλως ιδιαιτέρως τον κ. Saïd El Khadraoui για τον ορθό τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκαν αυτές οι συζητήσεις, χωρίς να παρεκκλίνουν από τον στόχο τους. Η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) θα στηρίξει τη συμβιβαστική συμφωνία, επειδή πολλές από τις λύσεις που διαμορφώθηκαν αποτελούν, στην πραγματικότητα, εξαιρετικά επιτεύγματα. Από την πλευρά του Συμβουλίου, ο συμβιβασμός αυτός ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος, και, ευλόγως, ορισμένα ζητήματα, όπως το πεδίο εφαρμογής της έκθεσης ή η είσπραξη και η κατανομή των πόρων που διατίθενται στα κράτη μέλη, παρέμειναν ακανθώδη ακόμα και έως τη λήξη των συζητήσεων. Πιστεύω ότι περαιτέρω συμβιβαστικές συζητήσεις θα οδηγούσαν σε χειρότερο αποτέλεσμα ή δεν θα κατέληγαν σε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Εκείνο που προέχει τώρα είναι να προχωρήσουμε, να θέσουμε σε εφαρμογή την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» επί της είσπραξης των τελών κυκλοφορίας. Πρέπει να αντισταθμιστεί η ζημία που προκαλείται στο περιβάλλον και να επέλθουν βελτιώσεις στις υποδομές, και, όπως δήλωσε ο κ. Sterckx, πρόκειται για την πρώτη νομοθετική πράξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην οποία ενσωματώνεται η εν λόγω αρχή. Αυτή η αρχή και τα συγκεκριμένα τέλη πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Δυστυχώς, πολλά κράτη δεν έχουν εκτελέσει ακόμα τις πληρωμές για τις υποδομές στο πλαίσιο της Eurovignette 1, και, κατά πάσα πιθανότητα, τα ίδια κράτη θα καθυστερήσουν πολύ και στην εκτέλεση των πληρωμών στο πλαίσιο της Eurovignette 2. Αυτό προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά όσον αφορά τις ροές εμπορευματικών μεταφορών και, στην πραγματικότητα, στα συγκεκριμένα κράτη μέλη, τα οδικά δίκτυα συντηρούνται από τις πληρωμές των φορολογουμένων και των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχετικά οφέλη αποκομίζονται από τους μεταφορείς τρίτων χωρών, οι υποδομές παραμένουν στάσιμες και το εξωτερικό κόστος δεν εισπράττεται. Ας ελπίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα επιδείξουν συναφώς κάποια βούληση. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Eurovignette και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αποτελούν ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το Συμβούλιο αποπειράται τώρα να θέσει περιορισμούς και να αποδυναμώσει όλες τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα δε στον τομέα της πολιτικής μεταφορών. Η πολιτική μεταφορών που ακολουθούν οι υπουργοί Μεταφορών των κρατών μελών συνίσταται στην έκκλησή τους κάθε Κυριακή για βιώσιμη και μελλοντοστραφή πολιτική μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας για να αποτρέψουν δυναμικά την υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής.

Αυτό που καθίσταται απολύτως σαφές είναι το γεγονός ότι ο θόρυβος και τα καυσαέρια έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις τόσο στον άνθρωπο όσο και στη φύση. Επισύρουν κόστος, και αυτό το κόστος επιβαρύνει πλέον τους φορολογούμενους και όχι εκείνους που ευθύνονται για το εν λόγω κόστος. Η πρόταση του Κοινοβουλίου, η οποία αποτελούσε ήδη μια εξαιρετικά ήπια πρόταση και δύσκολη συμβιβαστική λύση μεταξύ των χωρών του κέντρου της Ευρώπης και των χωρών της περιφέρειας, αποδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο.

Σε αυτό το πλαίσιο, επί παραδείγματι, η διάθεση εσόδων από το εξωτερικό κόστος κατέστη προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Το κόστος δεν κατανέμεται με αναλογικό τρόπο για όλες τις επιβλαβείς συνέπειες που προκαλούνται, αλλά μόνο για μικρό αριθμό παραγόντων. Αυτό που απομένει, εντέλει, από τη δέσμευση του κόστους ισοδυναμεί με ποσό κατά τι μεγαλύτερο από το αντίτιμο δύο χοτ-ντογκ και μιας μπύρας για ολόκληρη τη διαδρομή. Θεωρώ ότι πρόκειται για μηδαμινό ποσό. Οι ρυθμίσεις ισχύουν περιοριστικά, μόνο για φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Η Γερμανία πέρασε τη δική της θέση με την πρόταση για οχήματα 12 τόνων και σε ορεινές περιοχές, ήτοι για τα μοναδικά φορτηγά οχήματα που είναι πλέον υποκείμενα στην εν λόγω φορολογία και είναι αδύνατον να κυκλοφορήσουν στις εν λόγω περιοχές λόγω της μεγάλης κλίσης του οδοστρώματος.

Τελικά, η Ιταλία επεδίωξε να εκτροχιάσει ουσιαστικά το ζήτημα με βάση γραφειοκρατικές λεπτομέρειες. Εν ολίγοις, το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι η πολιτική μεταφορών εξακολουθεί, δυστυχώς, να μην λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Παρ’ όλα αυτά, οι βουλευτές της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία θα ψηφίσουμε υπέρ, διότι θέλουμε να ανήκουμε σε μια πλειοψηφία που, αν μη τι άλλο, επιχειρεί να διασώσει την αρχή της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους για ένα μέλλον στο οποίο τα καθήκοντα των υπουργών Μεταφορών στα κράτη μέλη θα ασκούνται από πιο λογικούς ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού έργου.

Η «Eurovignette» είναι μία από τις οδηγίες που αναμένεται να επιτρέψουν τη σταδιακή διαμόρφωση ισότιμης βάσης για τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Επί σειρά ετών, οι σιδηροδρομικές μεταφορές βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στα κράτη μέλη της ΕΕ, λόγω του γεγονότος ότι οι χρήστες πρέπει να πληρώνουν για να χρησιμοποιούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Στην περίπτωση του οδικού δικτύου, οι πληρωμές για τη χρήση των υποδομών ήταν μέχρι στιγμής μάλλον συμβολικές.

Εάν εξετάσουμε τα ζήτημα από αμιγώς τεχνική σκοπιά, παραβλέποντας όλους τους άλλους παράγοντες, διαπιστώνουμε ότι οι οδοί της υψηλότερης κατηγορίας, ήτοι οι αυτοκινητόδρομοι, οι οδοί ταχείας κυκλοφορίας και οι οδοί πρώτης κατηγορίας, είναι οι καλύτερα προσαρμοσμένες για την κυκλοφορία βαρέων φορτηγών οχημάτων. Η οδηγία δεν προχωρά τόσο πολύ ώστε να ακολουθήσει την ανωτέρω λογική και να θεσπίσει τα υψηλότερα τέλη για τις οδούς της χαμηλότερης κατηγορίας, με άλλα λόγια, για τις τοπικές οδούς. Αντιθέτως, εστιάζει μόνο στην επιβολή τελών για ορισμένες μορφές εξωτερικού κόστους, με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», και μόνο στην περίπτωση των οδών της υψηλότερης κατηγορίας, ήτοι των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, των οδών πρώτης κατηγορίας και των οδών δύο χωριστών οδοστρωμάτων.

Οι πληρωμές πρέπει να προβλέπουν όσο το δυνατόν λιγότερες εξαιρέσεις, και θα πρέπει να ισχύουν για το αποκαλούμενο εξωτερικό κόστος των οδικών μεταφορών, περιλαμβανομένου του θορύβου και, προπαντός, των εκπομπών. Είμαι ειλικρινά περίεργος να δω πώς θα αιτιολογήσουν τα επιμέρους κράτη την απροθυμία τους να εισαγάγουν την επιβολή πληρωμών, τουλάχιστον βάσει του πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί εξαιρετικά περιορισμένη εκδοχή σε σύγκριση με τις προσδοκίες των πραγματικών περιβαλλοντολόγων.

Παρά τις προαναφερθείσες αντιθέσεις μεταξύ της λογικής και του υπό συζήτηση κειμένου της σύστασης, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών στηρίζει τη θέση του εισηγητή.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Kohlíček, είναι πιθανόν να έχω παρανοήσει τα λεγόμενά σας. Θα ήθελα, λοιπόν, να προβώ σε μία διευκρίνιση. Είναι σχετικά σαφές, εντέλει, ότι πρόκειται για έναν ήπιο συμβιβασμό, ότι τα βαρέα φορτηγά οχήματα θα συνεχίσουν να έχουν το πλεονέκτημα στα οδικά δίκτυα και ότι το συνολικό ποσοστό των τελών είναι εξαιρετικά χαμηλό. Ωστόσο, ξεκινήσατε την ομιλία σας, επισημαίνοντας ότι αυτή η οδηγία θα μπορούσε πλέον να δημιουργήσει ενδεχομένως ισότιμη βάση για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Δεν πιστεύω ότι θα προκύψει μια τέτοια ισότιμη βάση. Είναι πιθανόν να έχω παρανοήσει τα λεγόμενά σας εν προκειμένω. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ζητήσω να το διευκρινίσετε.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).(CS) Κύριε Πρόεδρε, κατά την άποψή μου, πρόκειται μόνο για το πρώτο βήμα προόδου προς τη δημιουργία ισότιμης βάσης, διότι εάν πληρώνουμε πολλά για τις σιδηροδρομικές υποδομές, … (Ο ομιλητής συνεχίζει στα γερμανικά)

(DE) … τότε πρόκειται για το πρώτο βήμα προς την εξομοίωση των όρων που διέπουν τους σιδηροδρόμους με τους όρους των οδικών μεταφορών, δεδομένου ότι, επί του παρόντος, πρέπει να πληρώνουμε αδρά για την απόσταση που διανύουμε στους σιδηροδρόμους, ενώ το αντίστοιχο ποσό που πληρώνουμε για τις οδικές μεταφορές είναι πολύ μικρό. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα μικρό βήμα προόδου προς την εναρμόνιση των όρων που θα ισχύουν για τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (LT) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το τεράστιο και εξαιρετικά σημαντικό έργο του. Όπως γνωρίζετε, ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της κινητικότητας και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, και ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της οικονομικής ανάπτυξης και της βιωσιμότητας προϋποθέτει τη βελτίωση των υποδομών στον τομέα των μεταφορών. Μας απασχολούν όλους οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η προστασία του περιβάλλοντος και διάφορα ζητήματα σχετικά με την υγεία και την κοινωνική ευημερία, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ορθολογική χρήση των μεταφορών. Συμφωνώ ότι η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και η προσπάθεια για τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, οδηγεί, και πρέπει να οδηγεί, στη θέσπιση μέτρων που θα στοχεύουν πρωτίστως στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης, της υποβάθμισης της υπαίθρου και του κοινωνικού κόστους που απορρέει λόγω της κακής υγείας, διότι πρόκειται για παράγοντες δημιουργίας σημαντικού κόστους, το οποίο επωμίζεται τελικά το ευρύ κοινό, άρα, και οι ευρωπαίοι πολίτες. Είναι θετικό το γεγονός ότι, στον τομέα των μεταφορών, πασχίζουμε πλέον να εφαρμόσουμε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αναμφίβολα, τούτο θα παράσχει στα κράτη μέλη πρόσθετες δυνατότητες ώστε να καταστήσουν αποδοτικότερα τα οικεία εθνικά συστήματα επιβολής διοδίων, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δυνατή και η ανάπτυξη ενός καλύτερου μέσο διαχείρισης της ζήτησης στον τομέα των μεταφορών. Ωστόσο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα μέσα που συζητούμε σήμερα, και τα οποία θα εγκριθούν στο εγγύς μέλλον, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επαρκή και είναι οικονομικά επωφελή μόνο για τα κεντρικά κράτη διαμετακόμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν είναι απολύτως ευνοϊκά, ή είναι σαφώς λιγότερο ευνοϊκά, για μεγάλο αριθμό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Παρότι επικροτώ κατά βάση το εγχείρημα, κρίνω σκόπιμη την πλήρη επαναξιολόγηση αυτής της πτυχής, ούτως ώστε να σταθμιστεί εκ νέου και μόνο τότε να εγκριθεί.

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ώστε, λοιπόν, η ΕΕ επιδιώκει να αυξήσει τα έσοδά της μέσω της φορολόγησης των φορτηγών; Σας πληροφορώ ότι κάθε φορά που ρωτώ τους ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου ποια είναι η άποψή τους για την ΕΕ, η συνήθης απάντηση που λαμβάνω είναι η εξής: «Δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να ενταχθούμε».

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αλωθεί πολιτικά. Το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου συντάσσεται στο Στρασβούργο, ένα τερατώδες εργοστάσιο γραφειοκρατίας βάζει λουκέτο στον βιομηχανικό κλάδο, και έχουμε πλέον και την επιβολή φόρων, αλλά επειδή το θέμα δεν αφορά το ποδόσφαιρο, οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι. Τα μέσα ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου αποφεύγουν τις αναφορές στην πραγματικότητα της ΕΕ, ο εγκέφαλος των τηλεθεατών βομβαρδίζεται με τηλεοπτικές σαπουνόπερες και οι δημοσιογράφοι δηλώνουν ότι η ΕΕ δεν επηρεάζει τα εθνικά ζητήματα. Η ΕΕ δεν έχει θέση στα δελτία ειδήσεων.

Η παρούσα έκθεση επιδιώκει την επιβολή φορολογίας μέσω των τελών κυκλοφορίας για τα φορτηγά οχήματα, με στόχο τη μερική χρηματοδότηση του έργου των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), το οποίο συμπεριλαμβάνει τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας. Υπό αυτές, λοιπόν, τις συνθήκες, όταν η ΕΕ αυξάνει τους φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα αντιδράσουν άραγε οι πολίτες τιμωρώντας την ΕΕ στην κάλπη; Όχι, διότι δεν είναι ενημερωμένοι. Με την οριστική, συγκεκαλυμμένη, ανάληψη των ηνίων από το υπερκράτος της ΕΕ, οι φορολογούμενοι θα οδηγηθούν στην ΕΕ σαν υπνοβάτες. Οι άμυνες έχουν υποχωρήσει, ο Τύπος δεν ενδιαφέρεται και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει σε αδράνεια· ας φορολογήσουμε, λοιπόν, τους δύστυχους οδηγούς φορτηγών οχημάτων.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για το έργο τους τον εισηγητή και τους συναδέλφους βουλευτές που συμμετείχαν στη διαδικασία. Η επίτευξη συμβιβασμού εν προκειμένω δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι, ασφαλώς, πολλοί, και στην παρούσα Αίθουσα, δεν είναι απολύτως σύμφωνοι με το αποτέλεσμα. Ορισμένοι τάχθηκαν υπέρ και κάποιοι άλλοι κατά. Ωστόσο, θα ήθελα να κρούσω, ευθύς εξαρχής, τον κώδωνα του κινδύνου κατά της παράλογης κατάστασης στην οποία εκείνοι που αναμένουν περισσότερα συμπαρατάσσονται με εκείνους που δεν αναμένουν απολύτως τίποτα και, εν τω μεταξύ, καταρρέει ολόκληρη η υπόθεση. Ευελπιστώ, λοιπόν, όσοι τάσσονται υπέρ της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, ακόμα και αν θεωρούν ότι η παρούσα συμφωνία αποτελεί ελάχιστο βήμα προόδου, να στηρίξουν εν προκειμένω αυτόν τον συμβιβασμό.

Αυτή είναι, σε γενικές γραμμές, η άποψη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), ενδεχομένως δε και όλων των αντιπροσωπειών, διότι υποστηρίζουμε την εσωτερίκευση του κόστους σε όλα τα μέσα μεταφορών, όπως και τη χρήση πόρων για την προαγωγή της κινητικότητας. Αυτό ήταν, κατά τη γνώμη μας, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έκθεσης. Κατά τη δική μας άποψη, το ζητούμενο δεν είναι να καταστήσουμε δαπανηρότερες τις μεταφορές, όπως μόλις υποστηρίχθηκε. Διότι τούτο δεν σημαίνει ότι καθίστανται και αποδοτικότερες. Κατά τη γνώμη μας, το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία, η οποία θα μας επιτρέπει να επενδύουμε στον ίδιο τομέα τους πόρους που δημιουργούνται εν μέρει στο πλαίσιο της κινητικότητας.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για εμάς είναι η διαλειτουργικότητα. Δεν θέλουμε διαφορετικά, από τεχνικής πλευράς, συστήματα επιβολής τελών ανά την Ευρώπη – η ιδέα των 27 διαφορετικών συστημάτων στο μέλλον είναι απαράδεκτη. Κατάγομαι από μια μεθοριακή περιοχή, και οδηγώντας ένα μισάωρο στην ευρύτερη περιοχή, συναντώ διόδια έξι φορές! Η κατάσταση αυτή δεν είναι βιώσιμη. Το Συμβούλιο πρέπει να επιδείξει επί του θέματος μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι κατά το παρελθόν. Έμφαση αποδίδουμε επίσης και στα φιλικά προς το περιβάλλον φορτηγά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι υποδεικνύουμε συγκεκριμένο προσανατολισμό εν προκειμένω και, όπως επισημάνθηκε, το προτεινόμενο μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό, γεγονός το οποίο δεν ικανοποιεί, βεβαίως, εκείνους που τάσσονται υπέρ της εσωτερίκευσης κόστους. Προσωπικά, θα επιθυμούσα το εν λόγω μέτρο να είναι υποχρεωτικό σε όλα τα κράτη μέλη.

Έχουμε συζητήσει επανειλημμένως το συγκεκριμένο θέμα στο παρόν Σώμα. Σε τι προσβλέπουμε στο μέλλον; Προσβλέπουμε σε 27 διαφορετικά συστήματα επιβολής τελών ή στην υπαγωγή όλων των κρατών μελών στους ίδιους κανόνες; Ή μήπως θα πρέπει και πάλι να περιμένουμε την εκδήλωση νέων κρίσεων ώστε να ανταποκριθούμε στην έκκληση για την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Κατ’ εμέ, και η Eurovignette καθιστά, από την πλευρά της, ένα πράγμα σαφές: ότι η απάντηση θα δοθεί μόνο από την Ευρώπη, και όχι από την επιβολή διαφορετικών επιβαρύνσεων στα επιμέρους κράτη μέλη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, φρονώ ότι η παρούσα συζήτηση χαρακτηρίζεται από μια πτυχή μείζονος επιτυχίας, και η πτυχή αυτή είναι ο ίδιος ο εισηγητής. Πιστεύω πραγματικά ότι, στο πλαίσιο του εν λόγω φακέλου, ο εισηγητής κλήθηκε να υπερνικήσει εξαιρετικά ισχυρή αντίσταση, κατορθώνοντας τελικά να αποσπάσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από ολόκληρη τη διαδικασία.

Γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία του παρόντος Σώματος δεν τάσσεται πραγματικά υπέρ του οικολογικού προσανατολισμού στον τομέα των μεταφορών. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που προέχει είναι να συμβιβαστούμε με την κατάσταση. Είναι απολύτως σαφές ότι, επί του παρόντος, τα περιβαλλοντικά ζητήματα ουδόλως απασχολούν την πλειονότητα των υπουργών Μεταφορών στο Συμβούλιο. Είναι εξίσου σαφές ότι, στην πλειονότητά τους, τα μέλη του Συμβουλίου δεν νοιάζονται για εκείνους που ζουν και εργάζονται κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων, ενώ η πλειοψηφία του Συμβουλίου επικροτεί τους καταναλωτές που προτιμούν να αγοράζουν κάθε είδους άχρηστα και ανθυγιεινά προϊόντα, τα οποία εισάγονται από κάθε γωνιά της γης, παρά τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Δεδομένης της παρούσας κατάστασης, θα έλεγα ότι έχει επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Καταρχάς, έχουμε την αρχή του εξωτερικού κόστους. Αποτέλεσε μείζον και, μάλιστα, δύσκολο βήμα ενόψει αυτής της σθεναρής αντίστασης. Είναι η πρώτη φορά που μας παρέχεται η δυνατότητα να επιβάλουμε τέλη για τις εκπομπές καυσαερίων. Μας παρέχεται η δυνατότητα να επιβάλουμε τέλη για την ηχορύπανση. Φυσικά, τα τέλη αυτά είναι εξαιρετικά περιορισμένα και παραμένουν σε υπερβολικά χαμηλά ποσοστά. Εξετάζοντας τους πίνακες, γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται όντως για σταγόνα στον ωκεανό. Από την άλλη πλευρά, κατέστη δυνατή η επέκταση, κατά κάποιον τρόπο, των διαδρόμων, πλην όμως, δεν κατορθώσαμε να εισαγάγουμε φόρο επί των εκπομπών CO2. Αυτό είναι ακατανόητο. Οι μεταφορές αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς εκπομπών CO2 στην Ευρώπη και, παρ’ όλα αυτά, ο κλάδος δεν επιβαρύνεται με τέλη για τις εν λόγω εκπομπές. Εκφράζω πραγματικά τη δυσαρέσκειά μου για αυτές τις πτυχές.

Τούτου λεχθέντος, συμμερίζομαι την άποψη των βουλευτών που φρονούν ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε την παρούσα έκθεση, διότι, διαφορετικά, θα αποβούν ανώφελες και όλες οι άλλες προσπάθειες. Ψηφίζω υπέρ με βαριά καρδιά, και με τη σκέψη ότι είναι θετικό που έχουμε φθάσει έως εδώ, αλλά στο μέλλον πρέπει να σημειωθεί μακράν μεγαλύτερη πρόοδος.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στη Λευκή Βίβλο, ο Επίτροπος κ. Kallas παρουσιάζει διάφορες δυνατότητες για το μέλλον των μεταφορών. Αναφέρει, επί παραδείγματι, την ανάγκη δημιουργίας συστημάτων παροχής κινήτρων για τη διαμόρφωση φιλικότερων προς το περιβάλλον μεταφορών, και δηλώνει επίσης ότι πρέπει να συμπεριλάβουν και νέες πηγές χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων, για τη διασφάλιση της λειτουργίας τους σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η οδηγία για την Eurovignette που συζητούμε σήμερα συνιστά ένα μέσο για την ουσιαστική επίτευξη αμφότερων των στόχων.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας σημαντικής βελγικής προσπάθειας, μπορούμε, νομίζω, να το πούμε αυτό, διότι ξεκίνησε υπό τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή τριών επιφανών Βέλγων, και, προπαντός, με τη συμμετοχή του εισηγητή, ο οποίος κατόρθωσε να ανοίξει νέους ορίζοντες. Βέβαια, θα επιθυμούσα η σημαντική προσπάθεια του Βελγίου να είχε στεφθεί με μεγαλύτερη επιτυχία από αυτήν που διαπιστώνουμε σήμερα.

Αυτό που κατορθώσαμε ουσιαστικά να επιτύχουμε είναι ένας μικρός και ασθενής συμβιβασμός. Παρότι έχουμε πλέον τη δέσμευση εσόδων σε εξαιρετικά περιορισμένο βαθμό –15% του κόστους υποδομών και 15% του εξωτερικού κόστους πρέπει να διατίθενται στα δίκτυα ΔΕΔ-Μ–, πρόκειται πράγματι για υπερβολικά μικρό ποσοστό. Όλοι οι εθνικοί εκπρόσωποι που είναι αρμόδιοι για την πολιτική στον τομέα των μεταφορών δηλώνουν ότι χρειαζόμαστε σημαντικούς πόρους ώστε να είμαστε σε θέση να συντηρούμε τα οικεία δίκτυα υποδομών. Είναι αυταπόδεικτο το γεγονός ότι οι πόροι που συγκεντρώνονται στον εν λόγω τομέα θα πρέπει και να επενδύονται σε αυτόν. Επί αυτού του θέματος κανείς μας δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος. Η αλήθεια είναι πάντως ότι, εν προκειμένω, έχουμε σημειώσει ένα βήμα προόδου, το οποίο θα μας επιτρέψει να δώσουμε περαιτέρω συνέχεια σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σκοπεύουμε να υπερψηφίσουμε τον παρόντα συμβιβασμό.

Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένας σκληρός αγώνας. Βεβαίως, θα μπορούσε κάλλιστα να αποβεί εντελώς άκαρπος, δεδομένου ότι μερικά κράτη μέλη θα προτιμούσαν να μην είχαμε καταλήξει σε κανέναν απολύτως συμβιβασμό. Συνεπώς, πρόκειται για επιτυχή έκβαση, η οποία θα τύχει της υποστήριξής μας στη σημερινή ψηφοφορία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). (CS) Κύριε Πρόεδρε, στην υπό συζήτηση οδηγία, η Επιτροπή προτείνει τη δυνατότητα επιβολής τελών εξωτερικού κόστους, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύπανση και η κυκλοφοριακή συμφόρηση, στο πλαίσιο μιας απόπειρας εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τάσσομαι υπέρ αυτής της αρχής, διότι την θεωρώ σημαντική όσον αφορά τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και τη χρήση περισσότερων μέσων μεταφοράς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό δε εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των δήμων, οι οποίοι υφίστανται συχνά τις επιζήμιες επιπτώσεις της διαμετακομιστικής κυκλοφορίας ειδικότερα.

Όσον αφορά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και το αυξανόμενο οικονομικό βάρος που επωμίζονται οι μεταφορείς, πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να παρασχεθεί στα κράτη μέλη η επιλογή να επεκτείνουν τη θέσπιση της επιβολής τελών εξωτερικού κόστους με την πάροδο του χρόνου, και σύμφωνα με εξατομικευμένους τύπους. Το νέο σύστημα θα πρέπει επίσης να καθιστά δυνατή την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων στόλων, μέσω της εφαρμογής μειωμένων τελών εξωτερικού κόστους σε περίπτωση που πραγματοποιούνται επενδύσεις σε φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant (Verts/ALE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει κάτι για το οποίο να είμαστε ευτυχείς σήμερα· όπως αναφέρθηκε, πόρρω απέχουμε από την καθιέρωση ενός οικολογικού συστήματος μεταφορών. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του κειμένου; Τι πραγματεύεται; Επιτρέπει απλούστατα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν, σε προαιρετική βάση, ένα σύστημα σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Επιπλέον, το σύστημα αυτό είναι τόσο περιορισμένο ώστε το κόστος θα αυξηθεί τελικά μόνο κατά περίπου τρία έως τέσσερα λεπτά. Πώς είναι δυνατόν να πιστέψουν οι πολίτες ότι μια προσαύξηση της τάξης των τριών ή τεσσάρων λεπτών θα έχει πράγματι αντίκτυπο στην αλλαγή της χρήσης των μέσων μεταφοράς; Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται, από περιβαλλοντική πλευράς, για μείζον επίτευγμα. Είναι όμως ό,τι απέμεινε από την περίφημη αρχή της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, αφού πέρασε από τον μύλο του Συμβουλίου –με συγχωρείτε, κυρία Győri– μετά από τόσο έντονη αντίσταση, και παρά τις σημαντικές προσπάθειες του εισηγητή.

Παρά ταύτα, θα υπερψηφίσουμε την εν λόγω αρχή επειδή είναι σημαντική. Είναι μια αρχή όπως και πολλές άλλες – αναφερθήκαμε προηγουμένως στην αρχή της προφύλαξης, η οποία έχει θέσει τη σφραγίδα της στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα υπερψηφίσουμε αυτήν την αρχή. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, όμως, από μια αρχή· πρέπει να αποδυθούμε σε πραγματικό αγώνα, και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την πραγματική μεταστροφή της χρήσης των μέσων μεταφορών και για τη δημιουργία ενός φιλικότερου προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών, το οποίο θα προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και θα καταπολεμά αποτελεσματικότερα την κλιματική αλλαγή.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI) . – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα πρόταση για την Eurovignette βασίζεται στην ιδέα σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη πρέπει να επιδοτεί το μη αποδοτικό σιδηροδρομικό της δίκτυο από το αποτελεσματικό σύστημα των οδικών μεταφορών της. Το πλέον ανησυχητικό, ωστόσο, είναι κατά πάσα πιθανότητα το γεγονός ότι το παρόν Σώμα θεωρεί αυτήν την πρόταση μόνο πρώτο βήμα. Πρέπει να επισημανθεί ότι θα αποτελούσε μεν πρώτο βήμα, και μάλιστα προς τη λάθος κατεύθυνση, εάν καθίστατο υποχρέωση το υφιστάμενο δικαίωμα των κρατών μελών να εφαρμόζουν την εν λόγω νομοθεσία, και εφόσον η χρέωση ανά χιλιόμετρο θα παρουσίαζε μόνο αύξηση, ακολουθούμενη δε σύντομα και από την επιβάρυνση των οδηγών επιβατικών οχημάτων.

Το Κοινοβούλιο κάνει λόγο για ένα ενιαίο σύστημα στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η έγκριση της παρούσας πρότασης θα σήμαινε ότι οι μεταφορείς θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι για την εισαγωγή στις καμπίνες των φορτηγών τους ενός νέου κιβωτίου, το οποίο θα πλαισιωνόταν, φυσικά, από νέους φόρους. Είναι σαφές ότι, με αυτήν την πρόταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξωθεί σε μαρασμό τις οδικές μεταφορές, συνεπεία της υστερίας που επικρατεί σχετικά με το κλίμα. Ο τομέας των μεταφορών αντιμετωπίζει ήδη αρκετά σοβαρά προβλήματα, και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την επιβολή περισσοτέρων φόρων από την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Kallas, καταρχάς, αναγνωρίζω και επικροτώ το έργο που επιτέλεσε ο εισηγητής κ. El Khadraoui, ο οποίος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για μια εφικτή συμβιβαστική λύση.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαμε ακολουθήσει τη συνήθη διαδικασία. Ωστόσο, αυτός ο φάκελος θα έπρεπε πράγματι να είχε υποβληθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής, διότι οι πίνακες αντιστοιχίας δεν συμπεριλαμβάνονταν στην τελική συμφωνία. Θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανική ευκαιρία για την επίτευξη ολοκληρωμένης συμφωνίας. Δυστυχώς, όπως ήδη επισημάνθηκε, δεν πρόκειται για μια απλή λεπτομέρεια.

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» είναι ορθή, αξιόπιστη και συμπεφωνημένη και, προς αποφυγήν παρεξήγησης, τάσσομαι υπέρ του οικολογικού προσανατολισμού των μεταφορών. Ωστόσο, αυτό το μέσο –η Eurovignette– είναι υπερβολικά μεροληπτικό, ατελέσφορο, αλλά και άδικο. Σε μια συγκυρία οικονομικής δυσπραγίας, όπως αυτή που βιώνουμε επί του παρόντος, η εν λόγω απόφαση, η οποία αναμένεται να πλήξει έναν οικονομικό κλάδο που αποτελεί πυλώνα της αγοράς μας, επιδιώκει αποκλειστικά την είσπραξη χρημάτων, ακόμα και αν ελάχιστα από αυτά τα χρήματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τις υποδομές μεταφορών.

Κατά τη γνώμη μου, θεσπίζεται ένας εξαιρετικά σύνθετος μηχανισμός, προπαντός για τον υπολογισμό του ποσού του τέλους που θα επιβάλλεται. Συνεπεία τούτου, τηρώ επικριτική στάση όσον αφορά τον παρόντα φάκελο, διότι θεωρώ απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο τιμωρούνται τα περιφερειακά, από γεωγραφικής άποψης, κράτη μέλη σε αυτήν την Ευρώπη της οικονομικής και εδαφικής συνοχής.

Η αποτελεσματικότητα αυτού του μέσου δεν έχει αποδειχθεί, και η διαμόρφωση των μεταφορικών ροών δημιουργεί προβλήματα για τον τρέχοντα και μελλοντικό οικονομικό σχεδιασμό, εξαιτίας της συνεχούς τροποποίησης των τελών. Πληροφορούμαστε, εν προκειμένω, ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν εάν θα εφαρμόζουν ή όχι αυτό το πρόσθετο τέλος. Στην περίπτωση των διασυνοριακών μεταφορών, ωστόσο, εξαρτώμεθα και από τις αποφάσεις άλλων και πρέπει, επομένως, να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ως εκ τούτου, είμαι πεπεισμένος ότι δεν μπορεί να επιτυχής μια συμφωνία που επιτυγχάνεται με οιοδήποτε τίμημα, εις βάρος του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών. Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να καταβληθούν ακόμα πολλές προσπάθειες, ειδικά όσον αφορά την επιβολή δίκαιων τελών.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να αναγνωρίσω την επιμονή του εισηγητή, κ. El Khadraoui, αν και οφείλω επίσης να δηλώσω ότι είχα επισημάνει, ευθύς εξαρχής, την εξαιρετικά παραπειστική κατάσταση των περιφερειακών χωρών, με τη σκανδαλώδη έλλειψη εναλλακτικών λύσεων για τις οδικές μεταφορές – αρκεί να αναλογιστεί κανείς τα συνεχή εμπόδια στα Πυρηναία, στα σύνορα μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, όσον αφορά την καθιέρωση τακτικής διασυνοριακής σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Επιπροσθέτως –και επωφελούμαι της παρουσίας του κ. Kallas– η Επιτροπή θέτει πλέον εν αμφιβόλω και τη μελλοντική κεντρική δίοδο των Πυρηναίων στο μελλοντικό κεντρικό δίκτυο.

Εν ολίγοις, η αλήθεια είναι ότι, με αυτά τα προβλήματα της εναλλακτικής σιδηροδρομικής λύσης, η συμφωνία σχετικά με την Eurovignette επιβάλλει τώρα ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση στην οδική μεταφορά προϊόντων, τα οποία είναι προϊόντα μικρής ή περιορισμένης προστιθέμενης αξίας στις περιφερειακές χώρες, ιδιαίτερα δε της νότιας και της ανατολικής Ευρώπης. Δημιουργώντας αυτήν ακριβώς τη στιγμή –υπό τη μορφή φημών, ας πούμε– το πρόβλημα της προσαύξησης μερικών ακόμα λεπτών –τέσσερα λεπτά δεν σημαίνουν τίποτα για την κ. Durant– ακριβώς τώρα, που έχει μόλις παρέλθει η κρίση, ακόμα δε και μεσούσης της κρίσης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των αγγουριών, και ακριβώς λόγω αυτών των ανεύθυνων και ψευδών κατηγοριών, οι οποίες παραμένουν αναπόδεικτες, κατάφεραν ένα βίαιο πλήγμα κατά χιλιάδων ισπανικών οικογενειών, όχι μόνο γεωργών, αλλά και μεταφορέων, διότι αυτά ακριβώς τα λίγα λεπτά, επί χιλιάδων χιλιομέτρων και προϊόντων, όπως τα ισπανικά αγγούρια, θα δημιουργήσουν σημαντικό πρόβλημα στη μεταφορά τους προς την κεντρική αγορά, ακριβώς εκεί δηλαδή από όπου προήλθαν οι κατηγορίες.

Όχι, κύριε El Khadraoui, στην αρχή, εμφανίστηκαν κάποιοι πρώιμοι λογαριασμοί, από τους οποίους καθίστατο σαφές ότι, μέσω των προβλημάτων από τη φορολογική επιβάρυνση, υπήρχε κάποια αύξηση, αλλά, στη συνέχεια, οι λογαριασμοί αυτοί πολύ απλά εξαφανίστηκαν. Ρώτησα κατ’ επανάληψη για ποιον λόγο εξαφανίστηκαν αυτές οι μελέτες, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ανησυχητικές· αυτή ήταν η πληροφορία που λαμβάναμε συστηματικά.

Παρ’ όλα αυτά, τόσο εγώ όσο και εκείνοι θα ήμασταν διατεθειμένοι να υποστούμε τη θυσία, εάν επρόκειτο να λυθούν τα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι, στην παρούσα συμφωνία, δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στη συμφόρηση τα επιβατικά αυτοκίνητα. Αναφέρομαι δε σε μείζονα προβλήματα, όπως η κατάσταση των υποδομών και το γεγονός ότι τα πράγματα βελτιώνονται, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη μείωση της ηχορύπανσης ή άλλων μορφών ρύπανσης. Ακόμα και τώρα, γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν θα είναι εφικτό, διότι δεν έχουμε καμία απολύτως εναλλακτική λύση για όλα αυτά.

Συνεπώς, η ισπανική σοσιαλιστική αντιπροσωπεία αισθάνεται την υποχρέωση να καταψηφίσει αυτήν τη συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, δύο λέξεις συνοψίζουν το γενικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τις εργασίες μας και το κλίμα στο Κοινοβούλιο: «Επιτέλους» και, αμέσως μετά, «Κρίμα πάντως».

«Επιτέλους», διότι, μετά από μακρότατες διαπραγματεύσεις, καταλήξαμε σε συμβιβασμό και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αρχίζει πραγματικά να λαμβάνει μορφή στον παρόντα φάκελο.

«Κρίμα πάντως», διότι, παρόλο που η δημοσιονομική κατάσταση στα κράτη μέλη είναι περίπλοκη, θα έπρεπε να είχαμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανεπένδυση των εσόδων που εισπράττονται προς όφελος, επί παραδείγματι, έργων προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Κύριε Kallas, εναπόκειται πλέον στην Επιτροπή να ασκήσει αυστηρό έλεγχο. «Κρίμα», επίσης, διότι, προσωπικά, εκφράζω τη λύπη μου για αυτόν τον ελάχιστο συμβιβασμό, όσον αφορά την επιθυμία σχετικά με την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση: παρότι η προτεινόμενη συμφωνία διατηρεί την ιδέα των περιόδων εκτός αιχμής, οι μέθοδοι με τις οποίες καλούνται να την εφαρμόσουν τα κράτη μέλη είναι «υποτονικές». Η Επιτροπή πρέπει να δώσει ώθηση και σε αυτό το ζήτημα.

Τρίτον, αν και η παρούσα οδηγία προβλέπει τη συμπερίληψη των βαρέων φορτηγών οχημάτων βάρους 3,5 τόνων από το 2012 και εξής, εμείς παρέχουμε στη συμφωνία τη δυνατότητα εξαίρεσής τους. Πρόκειται για επιζήμια παραχώρηση. Και εν προκειμένω, κύριε Kallas, εναπόκειται στην Επιτροπή να διαδραματίσει καίριο ρόλο. Εν ολίγοις, παρότι πρόκειται για μέτριο συμβιβασμό και μικρό βήμα προόδου, δεν παύει να αποτελεί ένα βήμα. Κατά συνέπεια, θα το υπερψηφίσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η κ. Lichtenberger είπε ότι υπάρχουν ορισμένοι λογικοί υπουργοί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήμουν ευγνώμων εάν ανέφερε τα ονόματά τους, αν και θεωρώ ότι ο κατάλογος θα ήταν υπερβολικά περιορισμένος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εμπεριστατωμένο έργο του, παρότι είναι θετικό που μπορούμε να το συζητήσουμε, διότι περιέχει αρκετά στοιχεία που είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενα. Τα φορτηγά θα πληρώνουν περισσότερο, πράγμα που σημαίνει ότι θα πληρώνουν περισσότερα οι ιδιοκτήτες μεταφορικών εταιρειών. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για τις εταιρείες εν μέσω περιόδου κρίσης, και δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε το αντίθετο. Το ζήτημα είναι το εξής: πώς θα δαπανώνται τα χρήματα; Πρόκειται για πραγματικό δίλημμα, διότι εάν τα χρήματα δαπανηθούν σε ακόμα περισσότερα ανόητα έργα περιθωριακών ομάδων, αυτό θα συνιστά αρνητική εξέλιξη. Τα χρήματα θα πρέπει να δαπανώνται στον τομέα των μεταφορών, στην ανάπτυξη των μεταφορών, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι αυξήσεις θα ήταν κατανοητές. Διαφορετικά, θα πρόκειται για ένα είδος εκβιαστικής απόσπασης πόρων, και μάλιστα με τις «ευλογίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φρονώ ότι αυτό το στοιχείο είναι πραγματικά αμφιλεγόμενο.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι μεταφορές στην Ευρώπη είναι υπερβολικά φθηνές. Υπερβολικά ακριβές είναι μόνο οι φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές. Όλα αυτά προκαλούνται από τις επιλογές στον τομέα της πολιτικής, και η παρούσα οδηγία δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό. Έχουμε αθέμιτο ανταγωνισμό. Τα φορολογικά προνόμια που απολαμβάνουν τα βαρέα φορτηγά οχήματα δεν περιορίζονται. Κάθε φορτηγό προξενεί 60.000 φορές μεγαλύτερη ζημία από ό,τι ένα επιβατικό όχημα, ωστόσο, δεν του επιβάλλονται, ασφαλώς, 60.000 φορές υψηλότερα τέλη από εκείνα που επιβάλλονται σε ένα επιβατικό όχημα.

Επί δεκαετίες, επιβάλλουμε υποχρεωτικά διόδια στους σιδηροδρόμους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε αμαξοστοιχία –είτε επιβατική είτε εμπορευματική– πρέπει να καταβάλλει σιδηροδρομικό τέλος για κάθε διανυόμενο χιλιόμετρο. Στα οδικά δίκτυα, το τέλος είναι προαιρετικό. Διέπεται από την επιβολή ανώτατου ορίου. Εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο μόνο σε αυτοκινητοδρόμους και μόνο για οχήματα βάρους 12 τόνων και άνω. Στους σιδηροδρόμους δεν υπάρχει όριο. Αυτό είναι άδικο και εγείρει φραγμούς στους φιλικούς προς το περιβάλλον σιδηροδρόμους, ενώ παρέχει ελαφρύνσεις στις μη φιλικές προς το περιβάλλον οδικές μεταφορές.

Γνωρίζουμε ότι απαιτείται αλλαγή στην κινητικότητα για την προστασία του κλίματος. Οι βουλευτές της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία θέλουμε να προστατεύσουμε το κλίμα και να διασφαλίσουμε την κινητικότητα για το μέλλον, και για να το επιτύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε θεμιτό ανταγωνισμό. Η Eurovignette, λοιπόν, αποτελεί ελάχιστο μόνο βήμα προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). (EN) Κύριε Πρόεδρε, κυκλοφορία βαρέων φορτηγών οχημάτων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εφοδιαστικής διαδικασίας, η οποία είναι θεμελιώδης για μια εύρωστη οικονομία. Εάν επιβληθούν πρόσθετα τέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη, το πρόσθετο κόστος θα περάσει τελικά στον καταναλωτή.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει το θέμα της επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα ενόψει της εναρμόνισής μας με την Ευρώπη έως το 2015. Η χώρα μου δεν διαθέτει δίκτυο διοδίων, ούτε επιβάλλει πρόσθετα τέλη σε βαρέα φορτηγά οχήματα πέραν του τέλους κυκλοφορίας. Αντιμετωπίζουμε αθέμιτο ανταγωνισμό από τον αυξανόμενο αριθμό αλλοδαπών φορτηγών, τα οποία αποσπούν μεγαλύτερο μερίδιο στις διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές από αυτό που δικαιούνται. Οι αλλοδαποί μεταφορείς δεν πληρώνουν τίποτα για να χρησιμοποιούν το οδικό μας δίκτυο, αλλά ο βρετανικός φόρος επί του πετρελαίου κίνησης είναι κατά 23 πέννες το λίτρο υψηλότερος, παρέχοντας στους ανταγωνιστές πλεονέκτημα της τάξης του 15%. Ωστόσο, βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να εισαγάγει τέλη τα οποία θα επιβάλλονται μόνο σε αλλοδαπά οχήματα.

Εάν επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, οιαδήποτε ενέργεια της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την εισαγωγή τελών επί των βαρέων φορτηγών οχημάτων θα επισκιαστεί από την επιβολή ανεπιθύμητου έμμεσου φόρου, τον οποίο η Επιτροπή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καταστήσει υποχρεωτικό το 2013. Δεδομένου ότι οι προτάσεις αφορούν τη φορολογία, το ζήτημα πρέπει να απαιτεί ομοφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου, πλην όμως, η νομοθεσία εισάγεται τεχνηέντως μέσω της διάταξης της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τις μεταφορές. Πρόκειται για δόλιο τρόπο θέσπισης έμμεσης φορολογίας και δεν πρέπει να υπερψηφιστεί από κανένα άτομο που διαθέτει δημοκρατική συνείδηση.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τον στόχο του οικολογικού προσανατολισμού της οικονομίας μας και του εκσυγχρονισμού των μεταφορών μας. Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, περιλαμβανομένης της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου μας, έχουν στηρίξει ευρέως αυτόν τον στόχο, το ίδιο και όλα σχεδόν τα κράτη μέλη.

Είναι λυπηρό, λοιπόν, το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη επιδίδονται, από το 2008, στην αφαίρεση κάθε περιεχομένου από την πρόταση νέας οδηγίας για την Eurovignette και στην παρακώλυση αυτού του φακέλου.

Σήμερα, ωστόσο, χάρη στην επιμονή του εισηγητή μας –και θα ήθελα να συγχαρώ εν προκειμένω τον κ. El Khadraoui– και των σκιωδών εισηγητών κατά τις διαπραγματεύσεις τους με το Συμβούλιο, έχουμε επιτέλους ενώπιόν μας έναν συμβιβασμό. Κατά γενική ομολογία, το παρόν κείμενο είναι σαφώς λιγότερο φιλόδοξο από την αρχική πρόταση, αλλά θα μας δώσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να εσωτερικεύσουμε το εξωτερικό κόστος στον τομέα των μεταφορών, όπως την ηχορύπανση και τις εκπομπές CO2.

Για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η Eurovignette δεν είναι μόνο ένας φόρος, αλλά συμβάλλει πραγματικά στη βελτίωση των μεταφορών στην Ευρώπη, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να επανεπενδύουν τα έσοδα που εισπράττουν στον εκσυγχρονισμό των μέσων μεταφορών. Το Κοινοβούλιο διασφάλισε εξίσου επιτυχώς τον όρο να σημειωθεί πρόοδος επί της διαλειτουργικότητας των συστημάτων διοδίων και να παρασχεθούν ισχυρότερα κίνητρα για τη χρήση λιγότερο ρυπογόνων βαρέων φορτηγών οχημάτων.

Για να παραμείνουμε συνεπείς με τους στόχους πολιτικής που το ίδιο το θεσμικό μας όργανο έχει θέσει, ευελπιστώ ειλικρινά να μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτόν τον συμβιβασμό που μας προτείνεται σε δεύτερη ανάγνωση, και να ανοίξει, συνεπώς, ο δρόμος για μια πιο βιώσιμη πολιτική στον τομέα των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτέλους έχουμε κάτι για το οποίο μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας: η επιβολή τελών για τις οδικές μεταφορές, στα οποία επιβάλλεται ανώτατο όριο με αυτήν τη νέα οδηγία για την Eurovignette, μπορεί, στο μέλλον, να συμπεριλαμβάνει το κόστος της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Μπορούμε επίσης να είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι, με την παρούσα έκθεση του κ. El Khadraoui –τον οποίο και συγχαίρω για την επιμονή του–, εκφράζουμε σαφώς την επιθυμία μας για την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» κατά τον υπολογισμό του κόστους των οδικών μεταφορών. Ωστόσο, πρέπει να παραμένουμε σε επαγρύπνηση: μετά από τρία χρόνια διοργανικών διαπραγματεύσεων, καλούμαστε να πείσουμε ορισμένα κράτη ότι είναι εφικτή η παράλληλη εφαρμογή μιας πολιτικής για την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος και μιας οικονομικής πολιτικής για την επιτυχή ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρώπης, και τούτο χάρη στην ισορροπία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω τριμερούς διαλόγου. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι μέρος των εισπραττομένων εσόδων θα διατίθεται όντως για έργα υποδομής και έργα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως προβλέπεται.

Επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον συμβιβασμό ο δεσμευτικός χαρακτήρας της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Εξαιρουμένης της επιμονής που επέδειξε ο εισηγητής μας κ. El Khadraoui, για την οποία τον συγχαίρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηττήθηκε, κύριε Επίτροπε, για μία ακόμα φορά από ορισμένες εθνικιστικές θέσεις και αντίστοιχα συναισθήματα.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον εισηγητή για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε επί ενός εξαιρετικά δύσκολου θέματος. Όπως επεσήμαναν πολλοί ομιλητές, οι νέοι κανόνες περιέχουν απλώς εκκλήσεις προς τα κράτη μέλη για τη χρήση των εσόδων που εισπράττουν με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, και, ως εκ τούτου, οφείλουμε, όπως μόλις ανέφερε ο κ. Sterckx, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να υπενθυμίζουμε διαρκώς στις κυβερνήσεις μας ότι είναι σημαντικό να τηρούν αυτές συστάσεις.

Πρόθεσή μας δεν είναι, προφανώς, να πληρώνουν για την ηχορύπανση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οδηγοί και οι μεταφορείς μας, εάν δεν θεσπίζουμε, ταυτόχρονα, μέτρα για την επίλυση των συναφών προβλημάτων, όπως η συντήρηση του οδοστρώματος και άλλα μέτρα για τη μείωση του θορύβου. Είναι πολύ σημαντικό να μεριμνήσουμε καταλλήλως ώστε τα εν λόγω τέλη να μην αποτελέσουν απλώς έναν νέο φόρο επί των βαρέων φορτηγών οχημάτων, όπως επεσήμαναν ορισμένοι βουλευτές, αλλά να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη μείωση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη. Επομένως, κρίνεται υψίστης σημασίας η διασφάλιση της πραγματικής χρήσης των περιβαλλοντικών τελών με στόχο τον περιορισμό και την εξάλειψη των περιβαλλοντικών ζητημάτων που ανακύπτουν.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). (NL) Κύριε Πρόεδρε, με την απόφαση υπέρ της Eurovignette, η Ευρώπη προβαίνει σε ένα βήμα προόδου προς τη σωστή κατεύθυνση, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζει στις οδικές μεταφορές την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Εντέλει, συμφωνούμε πλέον να χρεώνουμε στους μεταφορείς το κόστος της χρήσης των υποδομών, της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ελπίζω ότι πολλά κράτη μέλη της ΕΕ θα εγκρίνουν αυτό το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών. Η κυβέρνηση Rutte στις Κάτω Χώρες είναι αποφασισμένη να εισηγηθεί το σχέδιο με τίτλο «Πληρώνοντας για την κινητικότητα με διαφορετικό τρόπο». Τέτοιου είδους σχέδια συνάδουν απολύτως με τη σημερινή συμφωνία.

Ευελπιστώ η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη σταδιακή επιβολή του εν λόγω κόστους και σε άλλα μέσα μεταφορών. Σε αυτό πλαίσιο, πρέπει να λαμβάνονται ασφαλώς υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά εκάστου κλάδου. Διότι η εσωτερική ναυσιπλοΐα δεν αποτελεί τον μοναδικό χρήστη των ποτάμιων υδάτων, γεγονός το οποίο κατέστη ολοφάνερο κατά την τρέχουσα περίοδο ακραίας ξηρασίας. Η γεωργία, εξάλλου, έχει θέσει επί του παρόντος τους καταιονητήρες της σε πλήρη λειτουργία. Παρ’ όλα αυτά, έχουμε κάνει πλέον ένα σημαντικό βήμα προόδου, και οφείλουμε να δώσουμε περαιτέρω συνέχεια με δυναμικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και άλλες χώρες διστάζουν να αποδεχθούν την αποκαλούμενη Eurovignette.

Αυτή η κοινή επικριτική στάση πηγάζει από τη θέση μας ως περιφερειακών χωρών, διότι, εντέλει, εμείς θα καταβάλλουμε αυτό το ιδιόμορφο μάλλον τέλος, ενώ τα κράτη μέλη που χαίρουν κεντρικής γεωγραφικής θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα το εισπράττουν.

Η συλλογιστική που διέπει την Eurovignette βρίθει σημαντικών αντιφάσεων, και η επιχειρηματολογία προς επίρρωσή της καθίσταται καθημερινά ασθενέστερη. Ακόμα και αν αποδεχθούμε την εύλογη προσέγγιση της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους ως έγκυρο σημείο εκκίνησης, η επιβάρυνση μόνο των βαρέων φορτηγών οχημάτων, και όχι των μέσων αυτοκινήτων, ενόψει της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ακριβώς όπως και η παλαιά αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», εφαρμόζεται σαφώς με την εισαγωγή δυσμενών διακρίσεων.

Πέραν τούτου, κυρίες και κύριοι, μόνο το 15% των χρημάτων που θα εισπράττονται μέσω της Eurovignette –η οποία σχεδιάστηκε ως πηγή χρηματοδότησης για τις υποδομές– θα χρησιμοποιείται τελικά για τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων, και όχι ως απαίτηση, αλλά απλώς ως σύσταση. Κατά συνέπεια, οι υπουργοί Οικονομικών θα διαθέτουν τα χρήματα κατά το δοκούν, σύμφωνα με τα συμφέροντα των χωρών τους, εντός της ευρείας σφαίρας των υποδομών. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα ακόμα πλήγμα για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, αποτελούν το μοναδικό μέσο το οποίο καθιστά δυνατή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, κυρίες και κύριοι, μια κατάσταση που αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης. Εάν θέλουμε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε πειραματισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω ζημία ζημιά σε μια ήδη αποδυναμωμένη ευρωπαϊκή οικονομία, επιβάλλοντας ακόμα μεγαλύτερο πρόσθετο κόστος.

Τέλος, η επισιτιστική κρίση, η ευθύνη για την οποία επιρρίφθηκε απερίσκεπτα στα ισπανικά προϊόντα, έχει οδηγήσει στην επιβολή άδικων κυρώσεων και σε τεράστιες ζημίες για όσους επωμίζονται και το κόστος της Eurovignette: για τις εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών και τους παραγωγούς βασικών γεωργικών προϊόντων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίες και κύριοι, η ισπανική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα καταψηφίσει το εν λόγω σχέδιο οδηγίας.

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D). – Κύριε Πρόεδρε, η γενική αρχή που εισάγει η οδηγία στη μεταφορά εμπορευμάτων, δηλαδή η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, είναι ιδιαίτερης ουσιαστικής και συμβολικής σημασίας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα ευέλικτο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», αλλά και ένα εργαλείο μετριασμού των προβλημάτων συμφόρησης μεγάλων εθνικών αρτηριών.

Γι’ αυτό ακριβώς θα πρέπει να καμφθούν τελικά οι ανησυχίες –κάποιες δικαιολογημένες– που έχουν εκφραστεί από πολλούς σχετικά με τις ανισομερείς επιπτώσεις της εφαρμογής στην περιφέρεια της Ένωσης και στον κλάδο των οδικών μεταφορών. Το συμβιβαστικό κείμενο, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο συνάδελφο El Khadraoui, σκοπεύει άλλωστε στη σταδιακή εφαρμογή των σχετικών τελών ώστε να συνοδευτεί παράλληλα από μια σταδιακή ανανέωση του ευρωπαϊκού στόλου.

Αυτό όμως που θα κάμψει τις αντιρρήσεις και θα αποτελέσει προϋπόθεση της αποδοχής αλλά και της αποτελεσματικότητας του πλαισίου της ευρωβινιέτας είναι αφενός μεν η πιστή, διαφανής και ταχεία εφαρμογή της οδηγίας στο σύνολο των χωρών μελών, αφετέρου δε η διοχέτευση του συνόλου των εσόδων ως ανταποδοτικών πόρων στις υποδομές μεταφορών και όχι η χρησιμοποίησή τους για να κλείσουν οι γνωστές μαύρες τρύπες.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως όλοι γνωρίζουμε, η παρούσα οδηγία συνιστά συμβιβασμό. Πλην όμως, πρόκειται αναμφίβολα για ικανοποιητικό συμβιβασμό, διότι εξυπηρετεί αμφότερα τα μέρη, τουλάχιστον έως κάποιον βαθμό –ήτοι τόσο τους μεταφορείς όσο και τους πολίτες, οι οποίοι αναγκάζονται να υφίστανται τον θόρυβο και τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της οδηγίας; Κατά την προσωπική μου άποψη, είναι τρία.

Πρώτον, υπάρχει η δέσμευση των εσόδων από τα οδικά τέλη για τη διοχέτευσή τους σε επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση των υποδομών μεταφορών, προς όφελος του δημόσιου οικονομικού συμφέροντος και την παροχή αυξημένης ασφάλειας και καλύτερων οδικών αρτηριών μεταφορών. Δεύτερον, υπάρχει η τυποποίηση της είσπραξης, η οποία μειώνει το κόστος και αποτρέπει την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τρίτον –και πολύ σημαντικό– είναι το γεγονός ότι παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα και την ελευθερία να συνυπολογίζουν μορφές κόστους, όπως ο θόρυβος και οι ρυπογόνες εκπομπές, στα οικεία οδικά τέλη σε μελλοντικό ορίζοντα. Πρόκειται, λοιπόν, για μηχανισμούς ελέγχου.

Όσοι αποφεύγουν τις ώρες αιχμής και την κυκλοφοριακή συμφόρηση θα πληρώνουν λιγότερα, ενώ όσοι οδηγούν καθαρά και αθόρυβα φορτηγά οχήματα θα επωφελούνται από τη χρέωση χαμηλότερου κόστους. Ελπίζω ότι τα κίνητρα αυτά θα σημαίνουν στο μέλλον ότι θα αποφεύγονται καταστάσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης και θα ανανεώνονται οι στόλοι των φορτηγών οχημάτων. Εν γένει, ξέρουμε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν όλες οι επιθυμίες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ώστόσο, οι θετικές αυτές πτυχές, τις οποίες είχαμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε στις διαπραγματεύσεις χάρη στον δυναμισμό του Κοινοβουλίου, πρέπει να οδηγήσουν και στα επιθυμητά θετικά αποτελέσματα.

Επίσης, ευελπιστώ να μην υπάρχει υπερβολικά μεγάλος γραφειοκρατικός φόρτος κατά την εφαρμογή, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα ήταν συνολικά επιζήμιο για ολόκληρο το ρυθμιστικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Κύριε Πρόεδρε, η συμπερίληψη τέλους βάσει του εξωτερικού κόστους στο αντίτιμο των διοδίων επιτρέπει στα κράτη μέλη την εισαγωγή του με σκοπό τη χρήση του στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, ή σε ορισμένα τμήματά του, καθώς και σε τυχόν άλλα πρόσθετα τμήματα των εθνικών τους αυτοκινητοδρόμων που δεν εντάσσονται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.

Δεν στηρίζουμε τη σκόπιμη θέσπιση δασμολογικών φραγμών που θα αυξήσουν το κόστος για τους μεταφορείς των περιφερειακών κρατών μελών και, κατ’ επέκταση, τις τιμές των μεταφερόμενων προϊόντων. Παρότι η οδηγία δεν πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή διακρίσεων λόγω ιθαγένειας του μεταφορέα, το άρθρο 7ια παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη που καθιερώνουν σύστημα επιβολής διοδίων ή/και τελών χρήσης των υποδομών να παρέχουν για αυτά τα τέλη κατάλληλη οικονομική αντιστάθμιση, η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Φρονώ ότι τα έσοδα που δημιουργούνται από την επιβολή τέλους στους χρήστες των υποδομών, καθώς και από το τέλος βάσει του εξωτερικού κόστους, πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την εξασφάλιση ασφαλών χώρων στάθμευσης, στόχοι που συνιστούν απόλυτη αναγκαιότητα ενόψει της συμμόρφωσης προς το ισχύον κοινωνικό δίκαιο.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όλοι συμφωνούμε επί της ανάγκης να καταστούν πιο βιώσιμες οι εμπορευματικές μεταφορές, όμως αυτό το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των επενδύσεων στις υποδομές και της σταδιακής ανανέωσης του υφιστάμενου στόλου.

Στην πραγματικότητα, πίσω από το περιβαλλοντικό πνεύμα της Eurovignette και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» κρύβεται ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για ορισμένες χώρες σε σύγκριση με κάποιες άλλες, με σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνον στον οικείο κλάδο μεταφορών, ο οποίος συγκροτείται, σε μεγάλο βαθμό, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στα εθνικά τους συστήματα. Όλα αυτά θα συμβούν χωρίς την υποχρεωτική ανακατανομή επαρκών πόρων για τη βελτίωση των υποδομών μεταφορών, καθώς και της αποδοτικότητας και περιβαλλοντικής απόδοσης του κλάδου των μεταφορών, στοιχείο που θα έπρεπε να συνιστά το ουσιώδες αποτέλεσμα αυτής της οδηγίας.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν οδηγήσει μεν σε μερικά θετικά αποτελέσματα –αναφέρομαι εν προκειμένω στη διαλειτουργικότητα και την αγορά μίσθωσης μικρών οχημάτων σε ορεινές περιοχές– αλλά η συνολική έκβαση δεν είναι ικανοποιητική. Πιστεύω ότι η πρόβλεψη ενδεχομένως διαδικασίας συνδιαλλαγής θα αποτελούσε τον καλύτερο τρόπο εξομάλυνσης των σημείων τριβών που παραμένουν ανεπίλυτα.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). (EN) Κύριε Πρόεδρε, η προτεινόμενη οδηγία ενδέχεται να αποτελέσει το μοιραίο πλήγμα για τα συμφέροντα του βρετανικού κλάδου των οδικών μεταφορών. Ο εν λόγω κλάδος καταγράφει σταθερή πτώση τα τελευταία δέκα έτη. Οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας έχουν μειωθεί κατά 8% την τελευταία τριετία. Επί του παρόντος, τα αλλοδαπά φορτηγά ελέγχουν το 80% της δραστηριότητας στον τομέα των μεταφορών μέσω της Μάγχης. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει σημειωθεί παύση του 20% της εγχώριας δραστηριότητας προς όφελος των αλλοδαπών μεταφορέων. Διαπιστώνεται στη χώρα υψηλός και αυξανόμενος αριθμός εγκατεστημένων αλλοδαπών μεταφορέων, οι οποίοι χρησιμοποιούν αλλοδαπά οχήματα, καταβάλλοντας μόνο τα χαμηλά τέλη των χωρών προέλευσής τους, και οι οποίοι αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια δραστηριότητα.

Εκ πρώτης όψεως, θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα των βρετανών μεταφορέων υποχωρεί απλώς λόγω του ανταγωνισμού, μιας ιδιαίτερα προσφιλούς λέξης στο λεξιλόγιο της ΕΕ. Αυτός ο ανταγωνισμός, όμως, δεν είναι θεμιτός. Τα βρετανικά τέλη κυκλοφορίας είναι μακράν υψηλότερα και ο φόρος καυσίμων υπερβαίνει τον φόρο άλλων χωρών. Οι αλλοδαποί μεταφορείς δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας καύσιμα που μεταφέρουν μαζί τους σε ρεζερβουάρ χωρητικότητας 1.000 λίτρων. Παρότι τα προτεινόμενα τέλη θα εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, η επιβάρυνση για τον βρετανικό κλάδο ενδέχεται να αποβεί μοιραία. Πρέπει να εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε αυτήν τη οδηγία.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εσωτερική αγορά είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ένωσής μας και ότι οι αποδοτικές δομές μεταφορών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Ωστόσο, προσωπικά ζω σε μια λωρίδα γης, κατά μήκος της οποίας μεταφέρονται ετησίως 50 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων, και πιστεύω ότι, παράλληλα με το δικαίωμα των πολιτών σε αποδοτικές μεταφορές, υπάρχει και το δικαίωμα των πολιτών που ζουν κατά μήκος των οδών στην προστασία τους από τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις αυτών των μεταφορών. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία συνιστά αναμβφισβήτητα ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, εφόσον χρησιμοποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι επενδύσεις να πραγματοποιούνται με στόχο τη βελτίωση της προστασίας από τον θόρυβο, την εξασφάλιση σύγχρονων βαρέων φορτηγών οχημάτων και, προπαντός, την καθιέρωση σύγχρονων σιδηροδρομικών δικτύων και σύγχρονου τροχαίου υλικού.

Εξίσου θετικό είναι και το γεγονός ότι καθίσταται δυνατή η επιβολή συμπληρωματικού τέλους σε ορεινές περιοχές. Το στοιχείο που θεωρώ, όμως, ιδιαίτερα αμφισβητήσιμο είναι το γεγονός ότι σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε στον εν λόγω τομέα σύμφωνα με την αρχή της εθελοντικής δράσης, με άλλα λόγια, όπως και κατά το παρελθόν, τα κράτη που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην Eurovignette απλώς δεν υποχρεούνται να την θέσουν σε εφαρμογή. Αυτό δεν θα οδηγήσει μόνο στην εισαγωγή διακρίσεων στο εσωτερικό της Ευρώπης, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά αμφισβητήσιμο όσον αφορά τον αντίκτυπο που θα έχει και στον πληθυσμό.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, η γενική τάση σε αυτήν την οδηγία είναι θετική, διότι διανύουμε μια εποχή στην οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή κ.ο.κ. σε όλους τους δυνατούς τομείς· πρέπει να εγκύψουμε σε όλες τις μεθόδους που οδηγούν στη ρύπανση. Βεβαίως, η εστίαση στα βαρέα φορτηγά οχήματα έχει νόημα όσον αφορά τη χρήση διοδίων κ.λπ.

Ένα ζήτημα επί του οποίου πρέπει να επεκταθούμε ιδιαίτερα αφορά το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε τεχνολογίες παραγωγής κινητήρων, οι οποίοι απαιτούν ολοένα λιγότερα καύσιμα, με άλλα λόγια, κινητήρων που θα διανύουν ολοένα περισσότερα μίλια με την κατανάλωση ολοένα λιγότερων γαλονιών καυσίμων. Ασφαλώς, πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο επιβάλλεται η διεξαγωγή εκτενέστατης έρευνας· είναι εφικτό να επέλθουν πολλές βελτιώσεις απόδοσης, όχι μόνο για τα βαρέα φορτηγά οχήματα, αλλά και για όλα τα οχήματα συνολικά. Πρόκειται για ένα στοιχείο που δεν αναφέρεται ούτε προάγεται και διερευνάται αρκετά.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). (FR) Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι εξετάστηκαν επιτέλους τα ζητήματα της φορολόγησης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και της Eurovignette συνιστά, αυτό καθαυτό, ευχάριστη είδηση για όλους τους Ευρωπαίους. Τούτου λεχθέντος, καλούμαστε να επιτελέσουμε ακόμα μείζον έργο έως ότου επωμιστούν οι οδικές μεταφορές εύλογο ποσοστό του κόστους που αντιπροσωπεύουν για τις κοινωνίες μας: φθορά των υποδομών λόγω χρήσης, ρύπανση, δημόσια υγεία και ατυχήματα. Ως κάτοικος μιας πόλης από την οποία διέρχονται ετησίως εκατομμύρια βαρέα φορτηγά οχήματα, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σπανίως λαμβάνεται υπόψη η ταλαιπωρία του πληθυσμού.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και τα ζητήματα που κανείς από τους παριστάμενους στην Αίθουσα δεν θέλει να θίξει: οι πολύ χαμηλές αποδοχές των οδηγών, οι φρικτές συνθήκες εργασίας και οι απαράδεκτες ώρες οδήγησης που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όλων μας. Δεν θα ήταν υπερβολικός ο χαρακτηρισμός «σκλάβοι των οδικών αρτηριών».

Άρα λοιπόν, ναι, είναι απαραίτητη η επιβολή μέγιστου φορολογικού συντελεστή για την ενθάρρυνση των ταξιδίων βραχείας διάρκειας, των συνδυασμένων οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (piggy-back), των θαλάσσιων μεταφορών και των οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, όπως είναι εξίσου απαραίτητο να πεισθούν ολόκληρη η Ένωση και οι γειτονικές χώρες να πασχίσουν για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών κοινωνικών συνθηκών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε έξυπνη φορολόγηση ώστε να μην καλούνται να πληρώνουν μόνο οι οδηγοί μικρομεσαίων εταιρειών μεταφορών, και πολύ περισσότερο οι καταναλωτές, αλλά οι μεγάλες εταιρείες μεταφορών και οι μεγάλοι πελάτες, όπως ο κλάδος των διανομών μεγάλης κλίμακας.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους αξιότιμους βουλευτές για τα σχόλιά τους και θα ήθελα να προβώ σε ορισμένες παρατηρήσεις.

Πρώτον, η Eurovignette δεν είναι ευρωπαϊκός φόρος. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως σαφές. Ηχεί άσχημα υπό αυτήν την έννοια. Αντιθέτως, πρόκειται για μια οδηγία, η οποία περιορίζει και ρυθμίζει τα εθνικά τέλη. Έχουμε 22 χώρες με διαφορετικά διόδια και τέλη για διαφορετικού τύπου οχήματα – βαρέα οχήματα και αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Όλοι οι χρήστες από διαφορετικές χώρες πληρώνουν αυτά τα διόδια όταν κυκλοφορούν στο αντίστοιχο δίκτυο.

Δεύτερον, σας παρακαλώ να αποδεχθείτε τον συμβιβασμό. Είναι πολύ μεγαλύτερος και πολύ πιο σύνθετος από ό,τι δείχνει. Παρουσιάζει δύο βασικές συνεχείς έριδες.

Η πρώτη αφορά την αρχή – ποιοι πρέπει να πληρώνουν για τη χρήση των υποδομών και για τι ακριβώς πρέπει να πληρώνουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η οδηγία προσανατολίζεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αρχή «ο χρήστης πληρώνει», αλλά και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αναπόφευκτα θα εξακολουθήσει να ισχύει. Αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων.

Η δεύτερη έριδα είναι πολύ πιο επίμονη και έντονη. Πρόκειται για σύγκρουση μεταξύ των χωρών μεγάλης διαμετακομιστικής κυκλοφορίας, οι οποίες επιθυμούν, φυσικά, μεγαλύτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις υποδομές τους, και θέλουν σαφώς τον επιμερισμό του βάρους για τη χρήση των υποδομών μεταξύ των φορολογουμένων και όλων των χρηστών – υπογραμμίζω, όλων των χρηστών: δεν μπορεί να γίνει καμία απολύτως διάκριση.

Ασφαλώς, υπάρχει μια ομάδα χωρών που είναι κατηγορηματικά αντίθετες εν προκειμένω. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές και στο παρόν Σώμα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Οφείλω απλώς να σας υπενθυμίσω ότι, στις 15 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο συναίνεσε επί του πολιτικού συμβιβασμού. Παρ’ ολίγον δε να υπάρξει αναστέλλουσα μειοψηφία, και η έριδα συνεχίζεται πλέον στο Κοινοβούλιο.

Ο κ. El Khadraoui επιτέλεσε τιτάνιο έργο για την επίτευξη ικανοποιητικού συμβιβασμού και την παρουσίαση άρτιας πρότασης στο πλαίσιό του. Σας ζητώ ειλικρινά να στηρίξετε αυτόν τον συμβιβασμό. Φαίνεται ότι, για ορισμένες παρατάξεις και για ορισμένα άτομα, πολλά από τα επιμέρους στοιχεία του συμβιβασμού δεν είναι ικανοποιητικά, πρόκειται, όμως, για μείζον βήμα. Το εν λόγω ζήτημα εκκρεμεί επί σειρά ετών. Τώρα πλέον κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri , ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετικά χρήσιμη συζήτηση, στην οποία διατυπώθηκε μεγάλος αριθμός επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων. Αυτό δείχνει επίσης, όπως ανέφερε και ο κ. Επίτροπος, ότι επιτεύχθηκε συμβιβασμός. Μετά από μεγάλες δυσκολίες, προβλήματα και, φυσικά, μάχες, έχω, παρ’ όλα αυτά, την πεποίθηση ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή επιτυχία, όπως ήδη επεσήμανε ο κ. Leichtfried. Σας ευχαριστώ επίσης για την εκτίμηση που εκφράστηκε προς την ουγγρική Προεδρία.

Όπως συμβαίνει με όλες τις συμβιβαστικές λύσεις, έγινε και στον παρόντα συμβιβασμό σοβαρή προσπάθεια εξισορρόπησης. Κληθήκαμε να εξισορροπήσουμε την περιβαλλοντική με την οικονομική βιωσιμότητα. Θα ήθελα να διαψεύσω τον ισχυρισμό ότι το Συμβούλιο δεν έδωσε καμία απολύτως σημασία στην προστασία τους περιβάλλοντος. Η οδηγία αυτή δεν θα υπήρχε εάν δεν ήταν σημαντική. Κληθήκαμε επίσης να επιτύχουμε ισορροπία –και θα ήθελα να απευθυνθώ εν προκειμένω και στον κ. De Grandes Pascual– μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας. Είναι αλήθεια ότι στο Συμβούλιο έλαβαν χώρα ζωηρές συζητήσεις όσον αφορά τους καλύτερους δυνατούς τρόπους ώστε να διασφαλισθεί ότι τα περιφερειακά κράτη μέλη δεν θα αισθάνονται αποκλεισμένα, και, τελικά, στο Συμβούλιο διαμορφώθηκε ειδική πλειοψηφία, ελπίζω δε ότι το ίδιο θα συμβεί– όπως αποκάλυψε, κατά την άποψή μου, η συζήτηση– και στο Κοινοβούλιο.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για σταγόνα στον ωκεανό, αλλά πιστεύω –και είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι αυτό αναγνωρίστηκε από πολλούς κατά τη διάρκεια της συζήτησης– ότι έχουμε κάνει ένα εξαιρετικά σημαντικό πρώτο βήμα προς την εσωτερίκευση του κόστους και την επανεπένδυση των εσόδων στο εσωτερικό του κλάδου, παρότι, όπως συμβαίνει με κάθε συμβιβασμό, μπορεί να μην είναι ο άριστος συμβιβασμός, και είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε περαιτέρω συνέχεια κατά τα προσεχή έτη.

Θα ήθελα να αναφέρω τρία συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αρκετών ερωτήσεων. Το πρώτο είναι η χρήση των εσόδων, και θα ήθελα να επανέλθω στην παρατήρηση του κ. Sterckx. Η συμφωνία περιέχει λεπτομερή σύσταση προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση ακριβώς των εσόδων, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι το 15% των δημιουργούμενων εσόδων –και το τονίζω αυτό ιδιαίτερα για την κ. Meissner– θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων διευρωπαϊκών μεταφορών. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός ικανοποιητικού συμβιβασμού, ενός άρτιου και επαρκούς συμβιβασμού, όπως παρατήρησε και ο κ. Dirk Sterckx, παρότι πρόκειται ενδεχομένως μόνο για ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η δεύτερη συγκεκριμένη ερώτηση, η οποία υποβλήθηκε επίσης από τον κ. Sterckx, αφορούσε την απεικόνιση του κόστους από τα μποτιλιαρίσματα και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεκτείνεται και σε αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τα τέλη χρήσης με διαφοροποιημένο τρόπο, βάσει της τοποθεσίας και της ώρας. Όπως όλοι γνωρίζετε, τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν υψηλότερα τέλη για τη χρήση των υποδομών κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής. Αυτή η αυξημένη διαφοροποίηση των τελών χρήσης των υποδομών αποτελεί εναλλακτική λύση για την καταπολέμηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, και, παρότι συνυπολογίζουμε στο εξωτερικό κόστος μόνο την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση, ο μηχανισμός διαφοροποίησης της οδηγίας μπορεί να συμβάλει ακόμα πιο αποτελεσματικά στη μείωση της συνήθους κυκλοφοριακής συμφόρησης των ευρωπαϊκών οδικών αρτηριών.

Τέλος, θα ήθελα να εξετάσω το τρίτο ζήτημα που θίξατε, συγκεκριμένα δε την ερώτηση της κ. Lichtenberger σχετικά με τα τέλη εξωτερικού κόστους. Το Συμβούλιο είχε ήδη διαμορφώσει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, στις 14 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, και στη συνέχεια προσθέσαμε σχετική διάταξη στην οδηγία, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, επιδιώκοντας να αποστείλουμε στους πολίτες ένα πολιτικό μήνυμα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των βαρέων φορτηγών οχημάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, συμπεριλάβαμε τη δυνατότητα επιβολής, επιπλέον της προσαύξησης που εφαρμόζεται στις ορεινές περιοχές, πρόσθετου τέλος εξωτερικού κόστους στις κατηγορίες οχημάτων Euro 0, 1, 2 και 3. Δεδομένου ότι τα οχήματα της κατηγορίας Euro 3 είναι λιγότερο ρυπογόνα από τα υπόλοιπα, πλέον ρυπογόνα, οχήματα στις κατηγορίες εκπομπών Euro, η έναρξη ισχύος του συστήματος επιβολής διπλού τέλους ορίζεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ενώ θα ισχύει ήδη για τις υπόλοιπες κατηγορίες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας. Επιπλέον, η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει επίσης κίνητρα για τα λιγότερο ρυπογόνα οχήματα των κατηγοριών Euro 5 και 6, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η ανανέωση του στόλου οχημάτων.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από τη σημερινή μας συζήτηση καθίσταται σαφές ότι, με την οδηγία για την Eurovignette, έχουμε κάνει ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα προόδου για τον τομέα των μεταφορών. Η συγκεκριμένη σύσταση σχετικά με τα βαρέα φορτηγά οχήματα δεν είναι σημαντική μόνο ως προς το περιεχόμενό της αυτό καθαυτό, αλλά έχει και συμβολική σημασία. Θα θέσει για πρώτη φορά σε εφαρμογή –και χαίρομαι που το επιβεβαιώσατε αυτό στα σχόλιά σας– την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δρομολογώντας μια μακρά συζήτηση και διαδικασία εφαρμογής, η οποία οδηγεί στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους για όλα τα μέσα μεταφορών.

Κύριε Πρόεδρε, η ουγγρική Προεδρία είναι ιδιαίτερα ευτυχής που επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχω τη βεβαιότητα ότι το μέτρο που συζητείται τώρα, ενόψει της έγκρισής του από το Κοινοβούλιο, μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της οικονομικής απόδοσης και στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα των μεταφορών, και ότι, ως εκ τούτου, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βγουν κερδισμένοι από την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, εισηγητής.(NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τη στήριξη και τα σχόλιά σας, και οι ευχαριστίες μου απευθύνονται, παρεμπιπτόντως, και σε όσους εξέφρασαν την αντίθεσή τους προς την έκθεση. Ο τομέας των μεταφορών είναι σημαντικός για την οικονομία μας. Παρ’ όλα αυτά, συνεπάγεται κόστος – κόστος υποδομών, αλλά και άλλες μορφές κόστους, όπως τα λεπτά σωματίδια στην ατμόσφαιρα, τον θόρυβο, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και ούτω καθεξής.

Με την παρούσα αναθεωρημένη οδηγία, θα δημιουργήσουμε τελικά ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο θα παρέχει στα κράτη μέρη την ευκαιρία να διασφαλίζουν εν μέρει την καταβολή του κόστους από όσους το δημιουργούν πραγματικά. Ταυτόχρονα, με τη μέθοδο αυτή παρέχεται εξίσου η δυνατότητα στα κράτη μέλη να δημιουργούν πόρους για να επανεπενδύουν στο σύστημα μεταφορών ώστε να το καταστήσουν πιο βιώσιμο και να επιτύχουν ουσιαστική μείωση του εξωτερικού κόστους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να καταστήσουμε και πιο κατάλληλη την κοινωνία μας για τη διαβίωσή μας, να αυξήσουμε την αποδοτικότητα του κλάδου και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ισότιμης βάσης όσον αφορά τη χρήση των διαφόρων μέσων μεταφορών, εξασφαλίζοντας, συνεπώς, και την παροχή περισσότερων ευκαιριών για τους σιδηροδρόμους και τις οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τόνισα νωρίτερα, κατά την εναρκτήρια ομιλία μου, πόσο δύσκολο ήταν να καταλήξουμε σε αυτόν το συμβιβασμό. Παρεμπιπτόντως, ο στόχος της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής συνίσταται στην καθιέρωση της υποχρεωτικής εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους έως το 2020. Αυτός ο στόχος προοιωνίζεται ζωηρές συζητήσεις κατά τα προσεχή έτη.

Εντωμεταξύ, προσβλέπω, καταρχάς, στην επαρκή στήριξη εκ μέρους της παρούσας Ολομέλειας, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε περαιτέρω και να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη μπορεί επίσης να λαμβάνει αποφάσεις προς όφελος των πολιτών μας. Δεύτερον, αισιοδοξώ ότι αρκετά κράτη μέλη θα αρχίσουν πράγματι πλέον να αξιοποιούν τις νέες ευκαιρίες και να είναι επίσης σε θέση να δελεάζουν και άλλα κράτη μέλη ώστε να συμμετάσχουν, ορμώμενα από τον ισχυρό αντίκτυπο των δικών τους θετικών αποτελεσμάτων. Κάτι τέτοιο θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε ευρύτερη βάση στήριξης για να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα. Προς το παρόν, όμως, η παρούσα οδηγία αναθέτει στην Επιτροπή τεράστιο όγκο προπαρασκευαστικών εργασιών. Κατά τα προσεχή έτη, θα πρέπει να εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο της εσωτερίκευσης και άλλων μορφών εξωτερικού κόστους, της απόδοσης υποχρεωτικού χαρακτήρα στην εσωτερίκευση, καθώς και της συμπερίληψη άλλων τύπων οχημάτων. Όλα αυτά, όμως, αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού για τα μεταγενέστερα έτη. Αυτό που προέχει είναι να κάνουμε το σημερινό βήμα προόδου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), γραπτώς.(PL) Θεωρώ υψίστης σημασίας τη σημερινή ολοκλήρωση των εργασιών σε δεύτερη ανάγνωση επί της οδηγίας για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα, ήτοι της οδηγίας για την Eurovignette. Το βασικό, και πλέον σημαντικό, ζήτημα είναι η διάταξη που θεσπίζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με την οποία θα υπόκεινται σε τέλη για τη χρήση των οδικών υποδομών τα βαρέα φορτηγά οχήματα που προκαλούν μεγαλύτερη ρύπανση και μεγαλύτερο θόρυβο από ό,τι τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με κινητήρες οι οποίοι πληρούν τα πρότυπα Euro V ή Euro VI. Επιπλέον, έχει ληφθεί υπόψη η δυνατότητα τα τέλη να εξαρτώνται έως κάποιον βαθμό από την κυκλοφορία του οχήματος (συμφόρηση) σε ώρες αιχμής – για μέγιστη περίοδο, όμως, πέντε ωρών την ημέρα. Πιστεύω ότι αυτή η λύση θα προαγάγει επιτυχώς την αποφυγή της χρήσης ορισμένων οδικών τμημάτων κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής. Πέραν τούτου, τα κράτη μέλη θα έχουν μεν τη δυνατότητα να καθορίζουν τον τρόπο αξιοποίησης των εσόδων που θα δημιουργούνται από τα εισπραττόμενα τέλη, αλλά ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 15% θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την οικονομική στήριξη έργων ΔΕΔ-Μ, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), γραπτώς. (ET) Είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι η οδηγία για την Eurovignette έχει φθάσει στο τέλος της δεύτερης ανάγνωσής της. Η παρούσα έκθεση εισάγει τη φράση κλειδί «ο ρυπαίνων πληρώνει», που σημαίνει ότι η τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τα διόδια θα μας επιτρέψει να προσθέτουμε το πραγματικό κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης από τα φορτηγά στους φόρους και τα τέλη που εισπράττονται από τα βαρέα φορτηγά οχήματα όταν χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρόμους. Επιπλέον, η οδηγία ορίζει ότι τα χρήματα που εισπράττονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση αποτελεσματικών και φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων μεταφορών. Ταυτόχρονα, το 15% των καταβαλλομένων τελών πρέπει να επενδύονται σε πανευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών: όχι μόνο οδικών μεταφορών, αλλά επίσης των σιδηροδρόμων και των οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Παρότι η οδηγία θα εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη διάταξη υπερβαίνει τα εσκαμμένα, διότι τα εν λόγω οχήματα κυκλοφορούν κυρίως σε περιφερειακές αρτηρίες, και δεν πρέπει να υπόκεινται σε ρύθμιση ευρωπαϊκού επιπέδου. Παράλληλα, ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να απαλλάσσει οχήματα κάτω των 12 τόνων, επιλογή που ευελπιστώ να εφαρμόσει και η Εσθονία.

Μιλώντας για την Εσθονία, εκτιμώ ότι η παρούσα οδηγία θα θέσει τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση, στην οποία τα φορτηγά μας καταβάλλουν τέλη σε άλλες χώρες, ενώ οχήματα άλλων χωρών δεν πληρώνουν για να κυκλοφορούν στο δικό μας οδικό δίκτυο. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα θέσει τέλος σε αυτήν τη μορφή άνισης μεταχείρισης και θα επιβάλει ισότιμους όρους για όλους. Η οδηγία προβλέπει επίσης κίνητρα για την ανανέωση του στόλου: όσο νεότερο και λιγότερο ρυπογόνο είναι το όχημα τόσο μικρότερο το τέλος που θα καλείται να πληρώσει. Τούτο απαιτεί από τις εταιρείες μεταφορών μεγαλύτερες επενδύσεις, οι οποίες θα αποσβεστούν σχετικά γρήγορα, τόσο μέσω του χαμηλότερου τέλους όσο και μέσω της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς.(FR) Η αναθεώρηση της οδηγίας για την Eurovignette είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση του κόστους της ρύπανσης που προκαλείται από τις οδικές μεταφορές, στόχος ο οποίος καθίσταται πλέον εφικτός χάρη στη δυνατότητα που θα παρέχεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση, καθώς και τη συμφόρηση ορισμένων οδικών αρτηριών, κατά τον καθορισμό των τελών για τα βαρέα φορτηγά οχήματα.

Πρόκειται για από μακρού αναμενόμενο μέτρο σε περιοχές όπως η γενέτειρά μου, όπου τα οχήματα διεθνών εμπορευματικών μεταφορών δημιουργούν συμφόρηση στις οδικές αρτηρίες των Άλπεων.

Η συγκεκριμένη αναθεώρηση αποτελεί επίσης ένα πρώτο βήμα προόδου προς την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών οδικών μεταφορών, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, εφαρμόζουν ήδη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και επιθυμούν την επέκτασή της εκ μέρους της ΕΕ και σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Αυτό που κρίνεται πλέον μείζονος σημασίας είναι η πραγματική διάθεση των εσόδων από την Eurovignette σε έργα για τη βελτίωση των υποδομών, τη μείωση της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, επικροτώ τη δέσμευση των κρατών μελών υπέρ της ανακατανομής μέρους των εν λόγω εσόδων για τη χρηματοδότηση του έργου ΔΕΔ-Μ, ενός σημαντικού έργου που αποσκοπεί στη διασφάλιση της εδαφικής συνοχής της Ευρώπης και τη βελτίωση της πρόσβασης σε περιοχές όπως οι περιοχές των Άλπεων, όπου οι υποδομές δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της μεταστροφής από τις οδικές μεταφορές σε άλλα μέσα μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Είμαι πεπεισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέλη για το εξωτερικό κόστος που δημιουργεί ο κλάδος των οδικών μεταφορών. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι εταιρείες μεταφορών, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης, δεν θα διαθέτουν τα οικονομικά μέσα να ανανεώσουν τον στόλο των οχημάτων τους γρήγορα και να αγοράσουν οχήματα που θα πληρούν τα πρότυπα Euro V και VI. Συνεπώς, δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε τους μεταφορείς για εξωτερικούς παράγοντες επί των οποίων δεν έχουν καμία απολύτως επιρροή. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής παράτασης της περιόδου ισχύος των κινήτρων για οικολογικά καθαρότερα οχήματα. Οι εταιρείες μεταφορών που επενδύουν σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών πρέπει να έχουν το δικαίωμα χορήγησης κατάλληλης προθεσμίας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα είναι εγγυημένες οι επενδύσεις τους και θα καταβάλλουν τα χαμηλότερα τέλη ή θα τυγχάνουν απαλλαγής.

Τέλος, τονίζουμε πολύ συχνά στο Κοινοβούλιο ότι εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ο άνθρωπος. Ας μην λησμονούμε, λοιπόν, ότι ο τομέας των μεταφορών στην Ένωση δεν αντιπροσωπεύει μόνο τη δημιουργία υπερβολικού θορύβου ή εκπομπών CO2, αλλά επίσης, και προπαντός, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, αποτελεί δε σημαντική συνιστώσα του ΑΕγχΠ σε πολλά κράτη μέλη.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

 

8. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

8.1. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. H. G. WESSBERG - SV) (A7-0190/2011 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)

8.2. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Agnes Hankiss (A7-0196/2011 - Diana Wallis) (ψηφοφορία)

8.3. Δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (A7-0156/2011 - Jan Zahradil) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil, εισηγητής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα, ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι εισηγητής στο πλαίσιο μιας διαδικασίας στην οποία είχαμε την ευκαιρία να καταργήσουμε, και όχι να εγκρίνουμε μια νομοθεσία. Στην παρούσα περίπτωση, πρόκειται για περιττή νομοθεσία. Πιστεύω ότι αυτό συνάδει απόλυτα με τον μακροπρόθεσμο στόχο μας, που είναι η θέσπισης καλύτερης νομοθεσίας και ρυθμιστικού πλαισίου, επομένως, συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους σας να στηρίξετε αυτήν την κατάργηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για αυτό.

 

8.4. Συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (A7-0186/2011 - Debora Serracchiani) (ψηφοφορία)

8.5. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (A7-0077/2011 - Sophie Auconie) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie, εισηγήτρια.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως εισηγήτρια, και εξ ονόματος των πολιτικών Ομάδων που έχουν συμφωνήσει, θα ήθελα να ζητήσω την αναβολή της ψηφοφορίας επί των δύο εκθέσεων σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων. Αναφέρομαι στην υπό συζήτηση έκθεση, καθώς και στην έκθεση A7-0076/2011, η οποία αποτελεί το πέμπτο θέμα που πρόκειται να ψηφιστεί μετά την παρούσα έκθεση.

Αυτή η αναβολή αιτιολογείται βάσει διαδικαστικών λόγων και επιδιώκει τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής συνεργασίας με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Επομένως, θα ήθελα να σας καλέσω να ψηφίσετε όλοι υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας επί της εν λόγω έκθεσης και επί της έκθεσης που ακολουθεί μετά από πέντε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα ήθελα τώρα να ζητήσω δύο δηλώσεις. Καταρχάς, μια δήλωση από ένα άτομο που θα ήθελε να στηρίξει την πρόταση. Κυρία Bowles, έχετε τον λόγο.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles , Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η επιτροπή ζήτησε την αναβολή αυτής της ψηφοφορίας διότι αποτελέσαμε αντικείμενο παραβίασης επί της διαδικασίας. Μια αιτιολογική σκέψη που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας γραπτού τριμερούς διαλόγου –και για την οποία δεν μπορεί, επομένως, να υπάρχει καμία αμφιβολία– διαγράφηκε από το κείμενο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (Coreper). Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι οι νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα αποδεχθεί ένα κείμενο το οποίο δεν είναι αμιγώς αποτέλεσμα κοινής συνεννόησης, παρότι η κοινή συνεννόηση δεν είναι νομικά δεσμευτική.

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτήν τη μονομερή τροποποίηση ως κανενός είδους προηγούμενο, και, επομένως, δεν θα ψηφίσουμε εάν δεν επιλυθεί προηγουμένως το ζήτημα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε διοργανικές συμφωνίες, ή κοινές συνεννοήσεις ή οτιδήποτε άλλο, να περιορίζουν την εξουσία του παρόντος Σώματος, εξουσία που μας έχει εκχωρηθεί από τη Συνθήκη. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να δοθεί περαιτέρω συνέχεια σε αυτό το κείμενο. Πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει επίσης να κατανοήσουμε πλήρως ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Κύριε Πρόεδρε, δεν τάσσομαι κατά της πρότασης επί της ουσίας αλλά, εφόσον εγκρίνουμε τη διάταξη των εργασιών ολόκληρης της εβδομάδας το απόγευμα της Δευτέρας, διερωτώμαι για ποιον λόγο η παρούσα πρόταση αναβολής δεν υποβλήθηκε εχθές, αλλά μόλις τώρα, ακριβώς πριν από την ψηφοφορία.

 
  
 

(Το Σώμα αποφασίζει να αναβάλει την ψηφοφορία επί των δύο εκθέσεων)

 

8.6. Εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές (A7-0084/2011 - Silvia-Adriana Ţicău) (ψηφοφορία)

8.7. Διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (A7-0079/2011 - Brian Simpson) (ψηφοφορία)

8.8. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα (A7-0171/2011 - Saïd El Khadraoui) (ψηφοφορία)

8.9. Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί (A7-0330/2010 - Jo Leinen) (ψηφοφορία)

8.10. Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (A7-0160/2011 - Jean-Pierre Audy) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 47:

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ενημέρωσα τη Γραμματεία ότι θα ήθελα να καταθέσω μια προφορική τροπολογία, η οποία συνεπάγεται ενδεχομένως τη διαγραφή της παραγράφου 27, διότι περιέχει αναληθείς πληροφορίες σχετικά με ένα σημαντικό επιστημονικό πρόγραμμα που ονομάζεται INDECT. Θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι το εν λόγω πρόγραμμα υποστηρίζεται από δεοντολογική αναθεώρηση. Υποβλήθηκε σε αυτήν την αναθεώρηση στις 15 Μαρτίου 2011 στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή ειδικών από την Αυστρία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο έλεγχος δεοντολογίας επί του έργου αυτού του προγράμματος είχε θετικό αποτέλεσμα και αυτό έχει επικυρωθεί. Δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα σε σχέση με τις δεοντολογικές πτυχές του προγράμματος. Οι δεοντολογικές πτυχές υποβάλλονται, ευθύς εξαρχής, σε διαρκείς ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό και να ζητήσω από το Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε η έκθεσή μας να μην περιέχει πληροφορίες που δεν βασίζοντα σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας AGH της Κρακοβίας, καθώς και από μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών ιδρυμάτων έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία απορρίπτεται)

Η ψηφοφορία διακόπτεται στις 12.15 – άσκηση εκκένωσης του κτιρίου.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

 

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Πάνω από όλα, ο προτεινόμενος υποψήφιος έχει πολιτική εμπειρία, αλλά και εμπειρία στον έλεγχο και στα χρηματοοικονομικά, αν και η τελευταία δεν είναι ενδεχομένως τόσο μεγάλη όσο θα ήταν ευκταίο. Υπερψηφίζω τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο είδος των προσόντων που πρέπει να έχουν τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Υποστήριξα την υποψηφιότητα του Hans Gustaf Wessberg ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών ως ανώτερο στέλεχος τόσο σε φορείς του δημοσίου όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στη Σουηδία. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας του στη βελτίωση των συνθηκών για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στη Σουηδία, ως μάνατζερ σε οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της βιομηχανίας στον δημόσιο βίο. Έχει επίσης ευρεία εμπειρία των δημόσιων υπηρεσιών τόσο ως πολιτικός όσο και ως δημόσιος υπάλληλος. Έχει υπηρετήσει ως γενικός διευθυντής του Σουηδικού Γραφείου Μητρώου Εταιρειών, μιας ανεξάρτητης κυβερνητικής υπηρεσίας, και ως υφυπουργός σε αρκετά υπουργεία. Για αυτόν τον λόγο, είμαι πεπεισμένη ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για αυτήν τη θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Το βιογραφικό που υπέβαλε ο κ. H. G. Wessberg για την υποψηφιότητά του ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναδεικνύει ικανότητες και εμπειρία που ανταποκρίνονται αδιαμφισβήτητα στις τεχνικές και επιστημονικές προδιαγραφές που πλαισιώνουν τη συγκεκριμένη θέση. Ειδικότερα, η μακρά εμπειρία του κ. Wessberg στον επιχειρηματικό ιστό του ιδιωτικού τομέα καθιστά τον υποψήφιο απολύτως κατάλληλο για την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ του δικαίου της ΕΕ και των ιδιαίτερων απαιτήσεων τόσο της αγοράς όσο και των λαών της Ευρώπης. Επομένως, ψήφισα υπέρ της παρούσας πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την υποψηφιότητα του H. G. Wessberg από τη Σουηδία για τον διορισμό του ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την αντικατάσταση του Lars Heikensten. Κατά την ακρόαση του κ. Wessberg ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, στις 24 Μαΐου 2011, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκωμίασαν τις προηγούμενες επιδόσεις του τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Αμέσως μετά τον διορισμό του, ο H. G. Wessberg θα υπηρετήσει μέχρι τη λήξη της σουηδικής θητείας, δηλαδή έως τον Μάρτιο του 2012, και στη συνέχεια θα μπορεί να επανεκλεγεί για νέα θητεία έξι ετών. Του εύχομαι καλή τύχη στον νέο του ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Εύχομαι στον κ. Wessberg κάθε επιτυχία στη σημαντική θέση για την οποία έχει επιλεγεί, και είμαι πεπεισμένος ότι θα φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με απόλυτη αφοσίωση και επάρκεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Όπως αναμενόταν, η ακρόαση του σουηδού υποψήφιου για τη θέση μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο διεξήχθη χωρίς προβλήματα. Όπως κατέστη προφανές αργότερα στην ψηφοφορία, το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε οριακά υπέρ του υποψηφίου, ο οποίος διαθέτει υπουργική εμπειρία, καθώς και επαγγελματική πείρα στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εργαστεί επίσης στον τομέα της άμυνας, έχει διαχειριστεί δημόσια οικονομικά και προϋπολογισμούς σε υψηλές θέσεις και υπήρξε υποστηρικτής της προσχώρησης της Σουηδίας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα για να στηρίξω τη σουηδική υποψηφιότητα του H. G. Wessberg για τον διορισμό του ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο κ. Wessberg θα αντικαταστήσει τον Lars Heikensten, ο οποίος αποχώρησε για να αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντή στο Ίδρυμα Νόμπελ. Ο κ. Wessberg θα αναλάβει τα καθήκοντά του μετά τον επίσημο διορισμό του από το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο ελέγχει τα έσοδα και τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επαληθεύσει τη νομιμότητά τους, καθώς και τη χρηστή χρηματοοικονομική τους διαχείριση. Λειτουργεί δε με απόλυτη ανεξαρτησία. Σε αυτό το πνεύμα, η υποψηφιότητα των μελών από τα οποία απαρτίζεται πρέπει να διέπεται από κριτήρια ικανότητας και ανεξαρτησίας. Ο κ. Wessberg, σουηδικής ιθαγένειας, υπέβαλε το βιογραφικό του σημείωμα, συμπλήρωσε σχετικό γραπτό ερωτηματολόγιο και υποβλήθηκε σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Υποστήριξε την υποψηφιότητά του με αρκετά ισχυρά επιχειρήματα ώστε να αιτιολογήσει τον διορισμό του στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να εκτελέσει τα καθήκοντά του με επάρκεια και ανεξαρτησία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0103/2011), έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Μαΐου 2011, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0190/2011),

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο H. G. Wessberg πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με τη πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο H. G. Wessberg ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου· αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

Ψήφισα κατά, διότι πιστεύω ότι είναι δυνατόν να εξευρεθεί πιο κατάλληλο άτομο, από επαγγελματικής πλευράς, για την προσφερόμενη θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση διορισμού του κ. Wessberg ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφασή μου βασίζεται σε όλες τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν για την εν λόγω επιλογή, μεταξύ άλλων, και στις απαντήσεις που έδωσε στο ερωτηματολόγιο προς τα υποψήφια μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο προσαρτάται ως παράρτημα στην παρούσα έκθεση, δεδομένου ότι καταδεικνύουν πως πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ανάγκη της πλήρους ανεξαρτησίας των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου, επικροτώ τον διορισμό του κ. Wessberg.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι πιστεύω ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να ωφεληθεί από την εμπειρία του κ. Wessberg στη χρηματοοικονομική διαχείριση των θεσμικών οργάνων. Ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το βιογραφικό του σημείωμα παρουσιάζει μια σειρά ανώτερων θέσεων στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και του ελέγχου του προϋπολογισμού σε δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι απαντήσεις του υποψηφίου στο ερωτηματολόγιο αποδεικνύουν τη σοβαρότητα και την ιδιαίτερη εργατικότητά του.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Είχα τη χαρά να στηρίξω την υποψηφιότητα του σουηδού υποψηφίου για τον διορισμό του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 
  
  

Έκθεση: Diana Wallis (A7-0196/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες ανάγοντα στο 2004, πράγμα που σημαίνει ότι απαγγέλθηκαν πριν από την εκλογή της κ. Hankiss ως βουλευτού του παρόντος Σώματος, ψηφίζω υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Τάσσομαι υπέρ της σύστασης της εισηγήτριας για την άρση της ασυλίας της κ. Hankiss στην εν λόγω υπόθεση. Η υπόθεση που εκκρεμεί εις βάρος της ανάγεται χρονικά σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στις αρχές του 2004, όταν δεν ήταν ακόμα βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι προφανές, επομένως, ότι ο κανονισμός σχετικά με τις βουλευτικές ασυλίες και τα προνόμια δεν ισχύει, και, συνεπώς, η άρση της ασυλίας της συνάδει με τους κανονισμούς που διέπουν τις θεσμικές και νομικές υποθέσεις αυτού του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα, στη Βουδαπέστη, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία της βουλευτού του, Ágnes Hankiss, στο πλαίσιο νέων ποινικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί. Η Ágnes Hankiss κατηγορείται από ιδιώτη μηνυτή για εικαζόμενο αδίκημα δυσφήμισης που διεπράχθη δημοσίως και, ειδικότερα, προσβολής της μνήμης τεθνεώτος, ήτοι του πατέρα του μηνυτή. Βάσει των δηλωμένων γεγονότων και σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, θεωρώ ενδεδειγμένη τη σύσταση για την άρση ασυλίας στην παρούσα υπόθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Η κ. Wallis υποστηρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πάντα οι ίδιες αρχές σε σχέση με την άρση της ασυλίας των βουλευτών του. Πρόκειται για κυνικό ψέμα. Σε υπόθεση που αφορά εμένα προσωπικά, το Δικαστήριο αποφάνθηκε το 2010 ότι το Κοινοβούλιο είχε παραβιάσει τα δικαιώματά μου ως βουλευτή – και τα παραβίασε εκ νέου τον προηγούμενο μήνα, για τους ίδιους ακριβώς λόγους!

Από νομικής πλευράς, ο ισχυρισμός της ότι η ασυλία ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αίρεται επειδή τα σχόλια για τα οποία επικρίνεται δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων του είναι καθαρή ανοησία. Εάν αυτό ήταν αληθές, τότε θα ήταν αδύνατον να κινηθούν νομικές διαδικασίες! Αυτή είναι η βάση του ισχύοντος άρθρου 8. Εξ ορισμού, το άρθρο 9 διέπει δραστηριότητες πέραν του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Κοινοβουλίου! Το Κοινοβούλιο διατηρεί ή αίρει την ασυλία ανάλογα με τη διάθεσή του: την αίρει για πολιτικές απόψεις στη μία περίπτωση, αλλά την διατηρεί για ύποπτη φοροδιαφυγή σε κάποια άλλη, θεωρώντας την παράδειγμα fumus persecutionis. Δεδομένου ότι είμαι βαθύτερα αφοσιωμένος στην ελευθερία της έκφρασης από ό,τι οι ψευδο-Δημοκράτες του παρόντος Σώματος, θα αρνούμαι συστηματικά την άρση ασυλίας οιουδήποτε συναδέλφου βουλευτή, από οιαδήποτε πολιτική Ομάδα, για την έκφραση των απόψεών του, ασχέτως εάν δεν συμφωνούν με τις δικές μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Η αρμόδια επιτροπή συστήνει (ομόφωνα) την άρση της βουλευτικής ασυλίας, διότι το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα, Βουδαπέστη, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία της βουλευτού του, Ágnes Hankiss, σε σχέση με νέες ποινικές διαδικασίες που διέταξε το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας με απόφαση που εξέδωσε στις 12 Νοεμβρίου 2009. Η Ágnes Hankiss κατηγορείται από ιδιώτη μηνυτή για εικαζόμενο αδίκημα δυσφήμισης που διεπράχθη δημοσίως (Τμήμα 179 του ουγγρικού ποινικού κώδικα) και, ειδικότερα, προσβολής της μνήμης τεθνεώτος, ήτοι του πατέρα του μηνυτή, σύμφωνα με το τμήμα 181 του ουγγρικού ποινικού κώδικα, κατόπιν δήλωσης που έγινε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Péntek 8 mondatvadász στις 23 Ιανουαρίου 2004. Στις 12 Νοεμβρίου 2009, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι πράγματι σημειώθηκε παραβίαση ουσιαστικών διατάξεων του ποινικού δικαίου και διέταξε να διεξαχθούν νέες διαδικασίες από το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα. Το δικαστήριο πρόκειται να διεξαγάγει τις νέες αυτές διαδικασίες υπό το φως των επιχειρημάτων που είχαν διατυπωθεί στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα κίνησε νέες διαδικασίες στις 31 Μαρτίου 2010. Την ίδια ημέρα, οι διαδικασίες ανεστάλησαν, επειδή η Ágnes Hankiss απολαύει βουλευτικής ασυλίας ως βουλευτής του Κοινοβουλίου. Η σχετική αίτηση για την άρση της εν λόγω ασυλίας υποβλήθηκε από το δικαστήριο στις 6 Ιουλίου 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ágnes Hankiss, η οποία κατηγορείται για δυσφήμηση. Η άρση ασυλίας της κ. Hankiss εγκρίθηκε, επειδή τα εν λόγω γεγονότα διεξήχθησαν το 2004, πριν από την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τον Ιούλιο του 2009), και επειδή η υπόθεση δεν αφορά τις πολιτικές της δραστηριότητες ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η βουλευτική ασυλία δεν καλύπτει κοινές ποινικές υποθέσεις. Η Ágnes Hankiss μπορεί να δικαστεί χωρίς να τεθούν εν αμφιβόλω οι κοινοβουλευτικές της δραστηριότητες. Ψήφισα Υπέρ της άρσης ασυλίας της.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Εφόσον η Ágnes Hankiss κατηγορείται για εικαζόμενο αδίκημα δυσφήμισης σύμφωνα με το τμήμα 181 του ουγγρικού ποινικού κώδικα, κατόπιν δήλωσης που έγινε κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος στις 23 Ιανουαρίου 2004, ψήφισα υπέρ της άρσης ασυλίας της.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2010, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε λάβει επιστολή του κεντρικού περιφερειακού δικαστηρίου της Βουδαπέστης στις 6 Ιουλίου 2010 με την οποίαν ζητείτο η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ágnes Hankiss, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού. Ο Πρόεδρος παρέπεμψε την αίτηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Η έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρούσα υπόθεση δεν εμπίπτει στο πεδίο των πολιτικών δραστηριοτήτων της κ. Hankiss ως βουλευτού του παρόντος Σώματος. Αντιθέτως, αφορά δήλωση στην οποία προέβη το 2004, πολύ πριν εκλεγεί βουλευτής του Κοινοβουλίου. Η εισηγήτρια δεν έχει επίσης διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα της βουλευτού. Επομένως, στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και ψήφισα υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας της κ. Hankiss.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Στις 6 Ιουλίου 2010, το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα, υπέβαλε αίτηση για την άρση ασυλίας της Ágnes Hankiss, στο πλαίσιο νέων ποινικών διαδικασιών που διέταξε το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας με απόφαση που εξέδωσε το 2009. Στις 23 Ιανουαρίου 2004, κατόπιν δήλωσής της κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, η κ Hankiss κατηγορήθηκε για εικαζόμενο αδίκημα δυσφήμισης που διεπράχθη δημοσίως και, ειδικότερα, προσβολής της μνήμης τεθνεώτος.

Κατά την εκδίκαση της έφεσης στις 25 Μαρτίου 2009, το μητροπολιτικό δικαστήριο της Βουδαπέστης απήλλαξε την κ. Hankiss από τις κατηγορίες, αλλά στις 12 Νοεμβρίου 009, το ανώτατο δικαστήριο της Ουγγαρίας διέταξε να διεξαχθούν νέες διαδικασίες από το κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Βούδα. Οι νέες διαδικασίες ξεκίνησαν στις 31 Μαρτίου 2010, αλλά ανεστάλησαν την ίδια ημέρα, λόγω της βουλευτικής ασυλίας της κ. Hankiss. Για τους λόγους αυτούς, και επειδή η υπόθεση δεν εμπίπτει στο πεδίο των πολιτικών δραστηριοτήτων της κ. Hankiss ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον αφορά δήλωση στην οποία προέβη πολύ πριν εκλεγεί βουλευτής, ψηφίζω υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπέρ. Η υπόθεση αφορά εικαζόμενο αδίκημα δυσφήμισης, το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο των πολιτικών δραστηριοτήτων της κ. Hankiss ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά σχετίζεται, αντιθέτως, με δήλωση στην οποία προέβη το 2004, πριν εκλεγεί βουλευτής. Επίσης, η εισηγήτρια δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis.

 
  
  

Έκθεση: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της έκθεσης διότι καλύπτει τους στόχους της Επιτροπής για την απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βελτιωμένο και σαφέστερο νομοθετικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς.(IT) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1541/98 και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, οι οποίοι εκδόθηκαν αρχικά για να εφαρμοστούν μέτρα εμπορικής πολιτικής στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, συνιστούν πλέον αναχρονιστικά μέτρα, τα οποία περιορίζουν την ελεύθερη αγορά και δεν προσαρμόζονται δεόντως στις μεταβολές των νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Μέχρι προσφάτως, ίσχυαν ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές από κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), καθώς και ειδικές ρήτρες διασφάλισης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αυτοί οι περιορισμοί καταργήθηκαν με τη λήξη ισχύος της συμφωνίας του ΠΟΕ το 2005, το ίδιο και οι ρήτρες για την Κίνα, οι οποίες καταργήθηκαν το 2008. Επομένως, η μοναδική αποτελεσματική μέθοδος για την πρόληψη των στρεβλώσεων στην αγορά και τη διατήρηση του ελέγχου επί των κλωστοϋφαντουργικών εισαγωγών συνίσταται στη συνέχιση της υπαγωγής των εν λόγω εισαγωγών σε διαδικασίες εξακρίβωσης που απαιτούν την ένδειξη της χώρας προέλευσης. Στην πραγματικότητα, η ένδειξη αυτή περιέχεται στην πρόταση κανονισμού σχετικά με την ένδειξη της χώρας προέλευσης «Made in», η οποία εγκρίθηκε από το Σώμα στις 21 Οκτωβρίου 2010, θεσπίζει έναν ελεγκτικό μηχανισμό και στοχεύει στην απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ενόψει της δημιουργίας ενός βελτιωμένου, σαφέστερου νομοθετικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις και για την προστασία των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του παρόντος εγγράφου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών. Το 2005, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου κατήργησε τους περιορισμούς επί των εισαγωγών από κράτη μέλη του, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να απλοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία ενόψει της δημιουργίας ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Πιστεύω ότι οι αναφερθείσες τροποποιήσεις θα διασφαλίσουν την ενοποίηση του καθεστώτος εισαγωγών και θα ευθυγραμμίσουν τους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει τη γενική συνοχή του νομοθετικού περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς.(BG) Υποστήριξα την έκθεση Zahradil, διότι πιστεύω ότι ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1541/98 σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έχει εξυπηρετήσει τον σκοπό του. Ο κανονισμός του Συμβουλίου του 1998 θέσπισε ελεγκτικούς μηχανισμούς για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι οποίοι επέτρεψαν την εφαρμογή της συμφωνίας του ΠΟΕ. Με τη λήξη ισχύος της συμφωνίας του ΠΟΕ το 2005 και των ειδικών μέτρων διασφάλισης το 2008, ο κανονισμός του Συμβουλίου εξυπηρέτησε τον σκοπό του, ενώ η διαχείριση των μέτρων περιορισμού των εισαγωγών που είχε επιβάλει μπορεί να γίνεται με τη χρήση άλλων μέσων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Παρότι η κατάργηση αυτών των κανονισμών μπορεί να φαίνεται θετικό και ευπρόσδεκτο βήμα όσον αφορά τη νομοθετική απλοποίηση, αναμένεται να στερήσει την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία μας από έγκυρους ακόμα τρόπους προστασίας έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες όπως η Κίνα.

Τα επιχειρήματα του εισηγητή, σύμφωνα με τα οποία η μελλοντική νομοθεσία σχετικά με την ένδειξη της χώρας προέλευσης «Made in» και οι νέες συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα αποτελέσουν σύντομα ικανοποιητική λύση για το πρόβλημα της υπεράσπισης της βιομηχανίας μας, δεν φαίνεται να ευσταθούν: περιμένουμε ακόμα την απάντηση σχετικά με τη ένδειξη προέλευσης από το Συμβούλιο, αλλά δεν φαίνεται να έχει καμία πρόθεση να στηρίξει έναν κανονισμό που ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το παρόν Κοινοβούλιο το προηγούμενο φθινόπωρο. Θα ήταν οπωσδήποτε πιο συνετό να περιμένουμε έως ότου καθοριστεί ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο των μελλοντικών εισαγωγών ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την Άπω Ανατολή πριν αρχίσουμε να καταργούμε τις παλαιότερες νομοθεσίες. Επομένως, ψήφισα κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι ο κύριος στόχος της είναι η κατάργηση του ισχύοντος κανονισμού της ΕΕ, θεσπίζοντας επιπρόσθετες απαιτήσεις δικαιολογητικών καταγωγής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ, απλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία και δημιουργώντας ένα βελτιωμένο και σαφέστερο νομοθετικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Πριν από την κατάργηση εκ μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) των περιορισμών στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργιών προϊόντων από την Κίνα το 2008, η ΕΕ χρειαζόταν πραγματικά ένα νομοθετικό μέσο για τη ρύθμιση του εμπορίου με τρίτες χώρες και την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των κατασκευαστών της. Ωστόσο, αυτές οι σύνθετες διοικητικές διαδικασίες δεν είναι πλέον αναλογικές, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη το γεγονός ότι ένας άλλος κανονισμός της ΕΕ επιβάλλει την υποχρέωση ένδειξης της χώρας προέλευσης ενός προϊόντος στα τελωνειακά έγγραφα πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ, και ότι, επί του παρόντος, η προστασία των καταναλωτών ενισχύεται επίσης στην ΕΕ μέσω της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς.(PT) Τάσσομαι υπέρ της κατάργησης του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, διότι πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να απλοποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία, ενόψει της δημιουργίας ενός σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, οφείλω να προσθέσω ότι θεωρώ σημαντική τη διατήρηση εναλλακτικών ελεγκτικών μηχανισμών για τις εισαγωγές των εν λόγων προϊόντων στην ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη της αγοράς λόγω της αύξησης αυτών των εισαγωγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς.(PT) Τάσσομαι, εκ φύσεως, υπέρ της μειωμένης γραφειοκρατίας και της διοικητικής απλοποίησης. Στην περίπτωση δε της κατάλυσης αναχρονιστικών κανονισμών, τάσσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ. Αυτό ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Πράγματι, οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις, όπως τα δικαιολογητικά καταγωγής για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές αυτών των προϊόντων στην Ευρώπη ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη προσκόμισης άδειας εισαγωγής, απλώς παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, που είναι και ο σκοπός μας. Τούτου λεχθέντος, και παρά την απουσία άμεσης συνάφειας με αυτό το μέτρο, θα ήθελα να τονίσω επίσης τη σημασία της διατήρησης του status quo όσον αφορά τους ισχύοντες κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), ιδίως σε σχέση με την παγκόσμια αγορά για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, ειδικότερα, τις τροποποιήσεις επί των κανονισμών για την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης στην ΕΕ σε μια περίοδο σοβαρή οικονομικής ύφεσης σε διάφορα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής συμβάλλει στον περιορισμό των υπερβολικών διοικητικών επιβαρύνσεων και του επιπρόσθετου κόστους για τις επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ενοποίησης των κανονισμών σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Η κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1541/98 αποσκοπεί στην άρση της επιβάρυνσης για τους εισαγωγείς να παρουσιάζουν δικαιολογητικά καταγωγής για ορισμένα προϊόντα. Εφόσον αυτά τα προϊόντα μπορούν να εισάγονται ελεύθερα, τα δικαιολογητικά καταγωγής τους είναι προφανώς περιττά, αλλά εξακολουθούν να εγείρονται κάποιες αμφιβολίες σχετικά με αυτό το μέτρο διευκόλυνσης. Οφείλω να υπογραμμίσω την ανάγκη να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται στην Ευρώπη και η εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων που τα χρησιμοποιούν. Πέρα από τη γνώση της προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και να μην επιτρέπουμε την είσοδο και πώληση πρώτων υλών και επεξεργασμένων προϊόντων στην Ένωση χωρίς να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Πιστεύω επίσης ότι πιο σημαντικό από την εξακρίβωση του είδους των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι να αξιολογήσουμε κατά πόσον συμμορφώνονται με τους κανόνες ανταγωνισμού και τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, δεδομένης της αύξησης του αριθμού των παραβιάσεων των εν λόγω δικαιωμάτων. Αυτό έχει απαράδεκτες συνέπειες για τους ίδιους τους εργαζομένους και για τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κλωστοϋφαντουργικού κλάδου, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, η οποία είναι πλέον υποχρεωμένη να ανταγωνίζεται παραγωγούς που αποτυγχάνουν συστηματικά να τηρήσουν αυτούς τους κανόνες και τα σχετικά δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών. Οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει πλέον στο ρυθμιστικό περιβάλλον επιτρέπουν τη βελτίωση των μέτρων εμπορικής πολιτικής, ιδιαίτερα μετά την αύξηση των εισαγωγών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, με τη θέσπιση μηχανισμών ελέγχου για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι, βελτιώνοντας σημαντικά την ενημέρωση των καταναλωτών, θα παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες των κρατών μελών να κάνουν ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές και θα τους επιτρέψει να επιλέγουν προϊόντα που κατασκευάζονται στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία εγκρίνεται από την παρούσα έκθεση, αποβλέπει στην απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Για τον σκοπό αυτόν, προτείνει την κατάργηση των όρων αποδοχής των δικαιολογητικών καταγωγής για συγκεκριμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών. Ο κατάλογος των προϊόντων που καλύπτει είναι εκτεταμένος, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, το μετάξι, το μαλλί, το βαμβάκι, νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, ίνες συνθετικές ή τεχνητές, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, ειδικά υφάσματα, δαντέλες, είδη επίστρωσης και κεντήματα, πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ, ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης και πολλά άλλα. Οι επιπτώσεις της ελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι πολύ γνωστές σε χώρες όπως η Πορτογαλία, με την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές και των ειδικών ρητρών διασφάλισης.

Αυτή η πρόταση, η οποία εναρμονίζεται με προηγούμενα μέτρα, επιδιώκει να ευνοήσει ακόμα περισσότερο τους μεγάλους ευρωπαίους εισαγωγείς, που είναι εκείνοι που ωφελούνται περισσότερο, δεδομένου ότι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα χαμηλού κόστους, θυσιάζοντας την εθνική βιομηχανία και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου, με πλέον πρόσφατο το ψήφισμα του 2010, το παλαιό αίτημα για την ένδειξη της χώρας προέλευσης, καθώς και για τη διάθεση αυτής της πληροφορίας σχετικά με την προέλευση των διαφόρων προϊόντων, έχει αναβληθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Η παρούσα έκθεση εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά συνέπεια, προτείνει την κατάργηση των όρων αποδοχής των δικαιολογητικών καταγωγής για συγκεκριμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών. Ο κατάλογος των προϊόντων που καλύπτει είναι εκτεταμένος, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, το μετάξι, το μαλλί, το βαμβάκι, νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, ίνες συνθετικές ή τεχνητές, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, ειδικά υφάσματα, δαντέλες, είδη επίστρωσης και κεντήματα, πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ, καθώς και ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης.

Οι επιπτώσεις της ελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι ευρέως γνωστές σε χώρες όπως η Πορτογαλία, με την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές και των ειδικών ρητρών διασφάλισης.

Αυτή η πρόταση, η οποία εναρμονίζεται με προηγούμενα μέτρα, επιδιώκει να ευνοήσει ακόμα περισσότερο τους μεγάλους ευρωπαίους εισαγωγείς, που είναι εκείνοι που ωφελούνται περισσότερο, δεδομένου ότι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα χαμηλού κόστους, θυσιάζοντας την εθνική βιομηχανία και χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου, με πλέον πρόσφατο το ψήφισμα του 2010, το παλαιό αίτημα για την ένδειξη της χώρας προέλευσης, καθώς και για τη διάθεση αυτής της πληροφορίας σχετικά με την προέλευση των διαφόρων προϊόντων, έχει, προς μεγάλη μας λύπη, αναβληθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Η Επιτροπή αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενοποίησης του καθεστώτος εισαγωγών, εναρμονίζοντας τους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα. Αυτό θα βελτιώσει τη γενική συνοχή του νομοθετικού περιβάλλοντος στον συγκεκριμένο τομέα. Το νομικό μέσο που πρόκειται να καταργηθεί αφορά τους όρους αποδοχής των δικαιολογητικών καταγωγής για συγκεκριμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών. Κατά την άποψή μου, ο στόχος πρεπει να συνίστατα στην εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρόληψη της διατάραξης της αγοράς εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης των εισαγωγών από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, για παράδειγμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα αυτό το έγγραφο, διότι η πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1541/98 και τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 καθοδηγείται από τη δέσμευση στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, και τη δημιουργία ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, που υπάγονται στο τμήμα XI της συνδυασμένης ονοματολογίας. Επιπλέον, στόχος της Επιτροπής είναι η ενίσχυση της ενοποίησης του καθεστώτος εισαγωγών ευθυγραμμίζοντας τους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει τη γενική συνοχή του νομοθετικού περιβάλλοντος στον συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής, η διαχείριση των πολύ περιορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής, τα οποία εφαρμόζει η Ένωση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, μπορεί να γίνεται χωρίς να επιβάλλεται η υπερβολική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό συμβάλλει επίσης στην πρόληψη του προβλήματος στρεβλώσεων στην αγορά, οι οποίες θα οφείλονταν στις αυξημένες εισαγωγές συγκεκριμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ εάν δεν τηρούνταν οι επιτρεπόμενες ποσοστώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, η οποία καθοδηγείται από τη δέσμευση στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και τη δημιουργία ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς.(IT) Υποστηρίξαμε σθεναρά αυτήν την έκθεση, ενόψει της δέσμευσης στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός βελτιωμένου, σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών μέτρων εμπορικής πολιτικής στον τομέα της κλωστοϋφαντουργία, μπορεί να γίνεται χωρίς να επιβάλλεται η υπερβολική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Για να συνεχιστεί ο έλεγχος των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται στους εναπομένοντες ποσοτικούς περιορισμούς και προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες δεν είναι ακόμα μέλη του ΠΟΕ, η ΕΕ θα βασίζεται πλέον σε άδειες εισαγωγής. Επιπλέον, όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων τα οποία εμπίπτουν στο τμήμα XI της συνδυασμένης ονοματολογίας που δεν υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς ως προς τις εισαγωγές και, κατά συνέπεια, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα προϊόντα αυτά εφαρμόζεται ένα σύστημα εκ των υστέρων στατιστικής επιτήρησης για την παρακολούθηση των επιπτώσεών τους στην ενιαία αγορά. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, επιπλέον των προαναφερθέντων ελεγκτικών μηχανισμών, είναι υποχρεωτική, από το 2010 και εξής, η ένδειξη της χώρας προέλευσης ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την προέλευσή τους. Πρέπει πλέον να επιδιώξουμε την ενίσχυση της ενοποίησης του καθεστώτος εισαγωγών ευθυγραμμίζοντας τους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει τη γενική συνοχή του νομοθετικού περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς.(PT) Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κομίζει την αίσθηση ότι η ένδειξη «Made in» είναι απαραίτητη για τη διαφάνεια της αγοράς και την αποσαφήνιση για τους καταναλωτές της προέλευσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η οικονομία της ΕΕ μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία. Μπορούμε να έχουμε θεμιτό ανταγωνισμό μόνο εφόσον η παγκόσμια οικονομία λειτουργεί σύμφωνα με σαφείς κανόνες για τους παραγωγούς, τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα κοινά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι η κωδικοποίηση των υφιστάμενων νομοθετικών κειμένων σχετικά με ενδείξεις ή επισημάνσεις ταυτοποίησης της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα προϊόν διατροφής. Είναι λυπηρό, ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατή η παρακολούθηση της διαδρομής του προϊόντος από την πηγή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Δεδομένου ότι η έκθεση αφορά πρόταση της Επιτροπής που στοχεύει στην απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δημιουργία ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς.(IT) Ψήφισα κατά της παρούσας έκθεσης, διότι στηρίζεται σε αβάσιμες προτάσεις και αόριστες μελλοντικές υποθέσεις.

Από τη μία πλευρά, υποστηρίζει ότι τα δικαιολογητικά καταγωγής είναι άχρηστα, δηλώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προστατευθεί βάσει ενός συστήματος εκ των υστέρων στατιστικής επιτήρησης. Ωστόσο, δεν αναφέρει, για παράδειγμα, ότι ο «εκσυγχρονισμένος κοινοτικός τελωνειακός κώδικας» κάθε άλλο παρά πλήρως λειτουργικός είναι και εξακολουθεί να παρουσιάζει εμφανή κενά, ιδιαίτερα όσον αφορά την ολοκληρωμένη μηχανογράφηση του συστήματος, η οποία συνιστά εξαιρετικά αναγκαίο μέτρο.

Ταυτόχρονα, η έκθεση δηλώνει ρητά ότι η εφαρμογή της έκθεσης Muscardini σχετικά με την ένδειξη προέλευσης «Made in» –την οποία, παρεμπιπτόντως, υποστηρίξαμε σθεναρά– θα χρησιμεύσει στην προστασία της ένδειξης προέλευσης. Λοιπόν, χαίρομαι που ο εισηγητής εκφράζει αυτήν τη βεβαιότητα, αλλά, προς το παρόν, ο κανονισμός σχετικά με την ένδειξη προέλευσης εξακολουθεί να μην υφίσταται, και δεν γνωρίζουμε πραγματικά εάν, πότε ή πώς θα εγκριθεί.

Επομένως, επί της ουσίας, πιστεύω ότι αυτή η έκθεση αποτελεί ένα επικίνδυνο άλμα στο κενό, με σοβαρές επιπτώσεις, ως συνήθως, για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να κακομεταχειρίζεται ενόψει της γενικής αδιαφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), γραπτώς.(IT) Η έγκριση της πρότασης του κ. Zahradil άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση σχετικά με τη σημασία της ένδειξης προέλευσης για προϊόντα από τρίτες χώρες, ως ένα μέτρο που επιδιώκει την εφαρμογή μιας εμπορικής πολιτικής, η οποία μπορεί να αποτρέψει διαταράξεις της αγοράς λόγω της αύξησης ξένων εισαγωγών, και να αποσαφηνίσει το σύνθετο νομοθετικό περιβάλλον που καθιστά σήμερα δύσκολη την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, τάσσομαι υπέρ της θέσπισης ενός κανονισμού που ενισχύει την ενοποίηση των κανόνων σχετικά με τις ευρωπαϊκές εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ευθυγραμμίζοντάς τους με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη το γεγονός ότι, ακόμα και αν χρησιμοποιούμε εκ των προτέρων και των υστέρων ελεγκτικούς μηχανισμούς για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των εισαγωγών από τρίτες χώρες στην ευρωπαϊκή αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κατορθώσει ακόμα να θέσει σε εφαρμογή έναν ελεγκτικό μηχανισμό με βάση την εύλογη και σημαντική ενημέρωση των καταναλωτών, όπως η ενημέρωση που παρέχεται από την ένδειξη προέλευσης. Ελπίζω ότι και το Συμβούλιο, επίσης, θα καταλήξει σύντομα σε θετικό αποτέλεσμα σχετικά με τα αποφασιστικά μέτρα που έχει λάβει το παρόν Κοινοβούλιο για τη διασφάλιση του εντοπισμού της προέλευσης και της επαρκούς ενημέρωσης σχετικά με τα προϊόντα. Αυτά τα μέτρα θα διασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα λαμβάνουν κατάλληλη, αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα της αγοράς και θα είναι σε θέση να εκτιμούν τη μοναδικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών. Ψήφισα υπέρ με επιφυλάξεις, αλλά το έπραξα επειδή, σε γενικές γραμμές, είναι θετική και σύμφωνη με τη δέσμευση στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και τη δημιουργία ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, καθώς και με τον στόχο για την ενίσχυση της ενοποίησης του καθεστώτος εισαγωγών ευθυγραμμίζοντας τους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα βιομηχανικά προϊόντα, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει τη γενική συνοχή του νομοθετικού περιβάλλοντος στον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής για την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1541/98 σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών είναι η απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δημιουργία ενός βελτιωμένου και σαφέστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων που πραγματοποιούνται από τους εισαγωγείς ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.

Οι απαιτήσεις περί παρουσίασης των δικαιολογητικών καταγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εισήχθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των μέτρων περιορισμού των εισαγωγών προς αποφυγή της διατάραξης της αγοράς εξαιτίας των εισαγωγών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ο αντίκτυπος και ο αριθμός των μέτρων που εφαρμόστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις εισαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων έχει μειωθεί σταδιακά κατά τα τελευταία χρόνια. Για την ακρίβεια, έχουν δημιουργηθεί ειδικές ρήτρες διασφάλισης για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ενώ έχουν αρθεί και ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές από κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Για τους προαναφερθέντες λόγους, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), γραπτώς. (EN) Έχω αναφερθεί σε αυτό το θέμα κατά το παρελθόν και ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι πιστεύω ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την κατασκευή των ρούχων που αγοράζουν. Ο κανονισμός αυτός θα επιτρέπει στους καταναλωτές να αποφεύγουν την αγορά προϊόντων που περιέχουν μη υφαντικά υλικά ζωικής προέλευσης, είτε για λόγους υγείας, δεοντολογίας είτε για άλλους λόγους. Στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού, για παράδειγμα, προβλέπεται σαφής σήμανση στις ταινίες των γιακάδων, ξεχωριστή από το υπόλοιπο ρούχο, επιτρέποντας στους καταναλωτές να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά τα ρούχα που αγοράζουν. Οι πάσχοντες από αλλεργίες, ειδικότερα, θα επωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτήν την πρόταση, διότι η γούνα είναι δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία τους και, χωρίς σωστή σήμανση, ενδέχεται να αγοράσουν ένα προϊόν που περιέχει αυτές τις υφαντικές ύλες χωρίς να το αντιληφθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς.(PT) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1541/98 αποσκοπούσε στη θέσπιση απαιτήσεων περί της παρουσίασης των δικαιολογητικών καταγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών στις εισαγωγές επί των οποίων εφαρμόζονται ποσοτικοί περιορισμοί. Λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν εν τω μεταξύ, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) του 2005 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, η άρση των πρώτων δικαιολογητικών καταγωγής προϊόντων φαίνεται δικαιολογημένη, και, επομένως, ψήφισα υπέρ της κατάργησης αυτού του κανονισμού. Σε γενικές γραμμές, στοχεύει στη μείωση της επιβάρυνσης στα προϊόντα όταν εισέρχονται στην ΕΕ, χωρίς να θυσιάζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών, επομένως είναι σημαντικό να διατηρηθούν εναλλακτικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί για τις εισαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς.(IT) Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον κ. Zahradil για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε. Η διαχείριση των πολύ περιορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής, τα οποία εφαρμόζει η Ένωση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, μπορεί να γίνεται χωρίς να επιβάλλεται η υπερβολική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, τα μέτρα ελέγχου των εισαγωγών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πρέπει να διατηρηθούν. Στην πραγματικότητα, για να συνεχιστεί ο έλεγχος των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται στους εναπομένοντες ποσοτικούς περιορισμούς και προέρχονται από τρίτες χώρες, όπως η Λευκορωσία και η Βόρεια Κορέα, οι οποίες δεν είναι ακόμα μέλη του ΠΟΕ, η ΕΕ βασίζεται πλέον σε άδειες εισαγωγής. Αυτό συμβάλλει στην πρόληψη του προβλήματος στρεβλώσεων στην αγορά το οποίο θα οφείλονταν στις αυξημένες εισαγωγές συγκεκριμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ εάν δεν τηρούνταν οι επιτρεπόμενες ποσοστώσεις.

Επιπλέον, όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων που δεν υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς ως προς τις εισαγωγές και, κατά συνέπεια, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα προϊόντα αυτά εφαρμόζεται ένα σύστημα εκ των υστέρων στατιστικής επιτήρησης για την παρακολούθηση των επιπτώσεών τους στην ενιαία αγορά. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι, το 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την έκθεση της κ. Muscardini σχετικά με την ένδειξη της χώρας προέλευσης ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες («Made in»), η οποία αφορά εξίσου τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπέρ. Στο πλαίσιο της καλύτερης νομοθετικής προσέγγισης, η Επιτροπή προτείνει να καταργηθεί ένας κανονισμός του Συμβουλίου του 1998, σύμφωνα με τον οποίο οι εισαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά καταγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης για τις τελωνειακές διαδικασίες της ΕΕ. Ο κανονισμός είχε νόημα εφόσον υπήρχαν ποσοτικοί περιορισμοί στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης δυνάμει της συμφωνίας πολυινών του ΠΟΕ. Η συμφωνία αυτή έληξε το 2005. Έως το 2008, είχαν λήξει εξίσου η συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, καθώς και όλα τα άλλα συστήματα επιτήρησης των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από την Κίνα. Οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τη Λευκορωσία και τη Βόρεια Κορέα, οι οποίες δεν είναι ακόμα μέλη του ΠΟΕ, εξακολουθούν να υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς. Το σύστημα των αδειών εισαγωγής παραμένει σε ισχύ για τον έλεγχο αυτών των εισαγωγών, οι οποίες όμως δεν δημιουργούν προβλήματα σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς της ΕΕ.

Αυτό το σύστημα κρίνεται επαρκές. Σε γενικές γραμμές, το Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ ενός νέου συστήματος σήμανσης «Made in», το οποίο είναι επί του παρόντος μια «Ωραία Κοιμωμένη» μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης το 2010. Το συγκεκριμένο σύστημα θα παρείχε πολύ καλύτερες δυνατότητες ελέγχου –αλλά και ενημέρωσης των καταναλωτών– από ό,τι οι παλαιοί κανονισμοί για τα δικαιολογητικά καταγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι συμφωνώ με το πνεύμα που την διέπει, ήτοι την απλοποίηση και εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, προκειμένου να ευνοηθεί το εμπόριο με τρίτες χώρες. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι η διαχείριση των περιορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής, τα οποία εφαρμόζει η ΕΕ στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, μπορεί να γίνεται χωρίς να επιβάλλεται η υπερβολική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Εξάλλου, οι άδειες εισαγωγής, τα συστήματα εκ των υστέρων στατιστικής επιτήρησης, και οι απαιτήσεις ενιαίων διοικητικών εγγράφων διασφαλίζουν ήδη τον αποτελεσματικό έλεγχο των εισαγωγών στην Ένωση. Για να συμπληρωθεί η εικόνα, ωστόσο, προσβλέπω στη στιγμή που θα τεθεί πλήρως σε ισχύ η έκθεση Muscardini, διότι θα επιτρέψει στους ευρωπαίους καταναλωτές να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για την προέλευση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, από τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς.(IT) Η νομοθεσία που καταργείται εν προκειμένω αφορά τους όρους αποδοχής των δικαιολογητικών καταγωγής για συγκεκριμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών, η οποία προέβλεπε συγκεκριμένες απαιτήσεις με την εφαρμογή ποσοτικών περιορισμών. Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η διαχείριση των μέτρων εμπορικής πολιτικής, τα οποία εφαρμόζει η ΕΕ στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, μπορεί να γίνεται χωρίς να επιβάλλεται η υπερβολική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Κατά την άποψή μας, είναι προς το συμφέρον τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων να διασφαλιστεί ότι οιαδήποτε επιβάρυνση επιβάλλεται στους εισαγωγείς προϊόντων από τρίτες χώρες εξυπηρετεί τον έλεγχο και τον περιορισμό των εν λόγων προϊόντων.

Προπαντός, όμως, ανησυχούμε για το γεγονός ότι πρόκειται να καταργήσουμε κανονισμούς που είναι χρήσιμοι για τον τελωνειακό έλεγχο απουσία οιασδήποτε προόδου για τον κανονισμό σχετικά με τη σήμανση προέλευσης «Made in», ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος σε στασιμότητα στην Επιτροπή, εξαιτίας της σκόπιμης κωλυσιεργίας του Συμβουλίου. Θα ήθελα εξίσου να επισημάνω ότι το Συμβούλιο άσκησε βέτο στις σημάνσεις προέλευσης σε σχέση με το ad hoc μέτρο για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και προσπαθεί να κάνει το ίδιο σε σχέση με την υποχρεωτική ένδειξη του τόπου προέλευσης στις ετικέτες των τροφίμων.

Ψηφίσαμε κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής απλοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς.(PT) Το 1998, η ΕΕ θέσπισε την απαίτηση να υποβάλλουν οι εισαγωγείς δικαιολογητικά καταγωγής για τα προϊόντα που υπάγονται στο τμήμα XI της συνδυασμένης ονοματολογίας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3090/93, και τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε τρίτες χώρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι, το 2005, οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής από κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ήταν κανονισμοί, ενώ η ισχύς των κανονισμών για το ίδιο είδος προϊόντων καταγωγής από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έληξε στα τέλη του 2008.

Ενόψει αυτού του γεγονότος, υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, διότι πιστεύω ότι σηματοδοτεί ένα θετικό βήμα στον σχεδιασμό ενός σαφέστερου και απλούστερου νομοθετικού περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εισαγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών υπόδησης που προέρχονται από τρίτες χώρες για τις οποίες εξακολουθούν να επιβάλλονται ποσοτικοί περιορισμοί επειδή δεν είναι μέλη του ΠΟΕ. Πιστεύω επίσης ότι οι τελωνειακές αρχές συμβάλλουν δραστικά στον αποτελεσματικό έλεγχο των εισαγωγών προϊόντων αυτού του είδους, παρακολουθώντας αποτελεσματικά τον αντίκτυπό τους στο οικονομικό κλίμα της ΕΕ και, κατ’ επέκταση, στην οικονομία κάθε κράτους μέλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς.(DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η αναδιατύπωση της νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα επιδιώκει την απλοποίηση και τυποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διατυπώσεων, προβλέποντας, ταυτόχρονα, κατάλληλα μέσα για τη διαχείριση της διατάραξης της αγοράς λόγω της σημαντικής αύξησης των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Τέλος, οι νέες ρυθμίσεις λαμβάνουν υπόψη τις εκκλήσεις που έχει απευθύνει μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

 
  
  

Σύσταση: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω υπέρ της συμμετοχής της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), διότι το ΕΚΠΝΤ είναι ανοικτό στη συμμετοχή οιασδήποτε τρίτης χώρας, ειδικότερα δε εεάν ληφθεί υπόψη ότι η Κροατία αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η άμεση συμμετοχή της είναι εξαιρετικά σημαντική.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Ζητώντας να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), η Δημοκρατία της Κροατίας απέδειξε ότι συμμερίζεται το ενδιαφέρον της ΕΕ και των κρατών μελών της για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Κέντρου, του οποίου κύρια αρμοδιότητα είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο υπερψήφισα την έκθεση της συναδέλφου μας, της κ. Serracchiani για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας διαδραματίζει καίριο ρόλο σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, την προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Η πληροφόρηση αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των τρόπων μείωσης αυτής, καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών. Η Δημοκρατία της Κροατίας ζήτησε να συμμετέχει στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας το 2005. Η Δημοκρατία της Κροατίας αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Στην Κροατία κατάσχονται σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που συνδέεται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές. Υποστήριξα την παρούσα συμφωνία και τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, η οποία θα επιτρέψει να παρέχεται πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση από την Κροατία σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συνέπειες αυτών ενώ παράλληλα, η Δημοκρατία της Κροατίας θα μπορεί να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά τις βέλτιστες πρακτικές για την κατανόηση της φύσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς.(PT) Τα ναρκωτικά αποτελούν σήμερα μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες της κοινωνίας μας. Πρόκειται για ένα κοινωνικά και πολιτιστικά σύνθετο και έντονο πρόβλημα το οποίο αλλάζει συνεχώς και προσλαμβάνει νέες μορφές με τη χρήση νέων ουσιών και νέων ομάδων καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) ιδρύθηκε το 1993 και κύρια αρμοδιότητά του είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Η πληροφόρηση αυτή είναι καίρια καθώς αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των τρόπων μείωσης αυτής, καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών.

Η Κροατία αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρώπη να παρέχει η Κροατία πληροφορίες σχετικά με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και σχετικά με τις συνέπειές τους. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να μπορεί η χώρα αυτή να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά τις βέλτιστες πρακτικές. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ψηφίζω υπέρ της σύστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς.(BG) Υποστηρίζω το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας επειδή ο αριθμός των νεκρών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος μειώνεται για όλα τα ναρκωτικά εκτός από την ηρωίνη, και σημειώνεται γενικότερη πρόοδος στη μάχη κατά της χρήσης ναρκωτικών. Η Δημοκρατία της Κροατίας θα μπορεί να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά τις βέλτιστες πρακτικές για την κατανόηση της φύσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Serracchiani σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας επειδή θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μια ιδιαίτερη ωφέλιμη ανταλλαγή και για τα δύο μέρη. Από τη μία πλευρά, η συμμετοχή της Κροατίας στο Κέντρο Παρακολούθησης θα παρείχε καθοριστικής σημασίας πραγματική πληροφόρηση η οποία θα υποστήριζε τη δέσμευσή μας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, δεδομένου ότι η Κροατία είναι μία από τις κύριες οδούς διαμετακόμισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση· από την άλλη πλευρά, η Κροατία θα πρέπει να αξιοποιήσει βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να αντιμετωπίσει και να καταπολεμήσει το πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης επειδή συμφωνώ με την άποψη ότι η συμμετοχή της Κροατίας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι καίρια για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών, τόσο στην ίδια την Κροατία όσο και σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως παράκτιο κράτος στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, η Κροατία χρησιμοποιείται ως οδός διαμετακόμισης στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παράσχει η ΕΕ την απαραίτητη συνδρομή στα εθνικά θεσμικά όργανα της Κροατίας για την καταπολέμηση ενός φαινομένου που συνιστά ιδιαίτερη απειλή για την υγεία και την κοινωνική σταθερότητα. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Κροατία θα συμμετέχει στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου , θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ και θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ΕΚΠΝΤ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς.(RO) Η Δημοκρατία της Κροατίας αποτελεί σημαντική οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Αυτό αποδεικνύεται από τις σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης που κατάσχονται σε μεγάλη κλίμακα και συνδέονται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) στην Κροατία δεν έχει διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη χρήση παράνομων ναρκωτικών στο σύνολο του πληθυσμού. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία για θανάτους από ναρκωτικά είναι του 2008 και περιλαμβάνουν 87 καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Οι ποσότητες των ναρκωτικών που κατάσχονται αυξάνονται σταθερά. Η εκπαίδευση των αστυνομικών και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού συνεχίζονται. Ωστόσο, πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά τα αποτελέσματα της έρευνας και της δίωξης εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Η συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ αποτελεί, υπό αυτές τις συνθήκες, μια θετική εξέλιξη για ολόκληρη την Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή της Κροατίας στο πρόγραμμα εργασιών του ΕΚΠΝΤ απαιτεί τη διασύνδεσή της με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία και την ανταλλαγή δεδομένων με το ΕΚΠΝΤ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για το σημαντικό έργο που επιτελεί για τη μείωση της ποσότητας των ναρκωτικών και των σχετικών φαινομένων στην Ευρώπη. Συμφωνώ με τη συμμετοχή της Κροατίας στις δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ δεδομένου ότι η χώρα αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών λόγω της στρατηγικής της τοποθεσίας, και θεωρώ ότι η έγκριση του ευρωπαϊκού προγράμματος θα οδηγήσει στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής ειρήνης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς.(PT) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) διαδραματίζει καίριο ρόλο σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία εμπλουτίζοντας την αποθήκη αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποτελεί μια βάση για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των τρόπων μείωσης αυτής, καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών. Όποια τρίτη χώρα συμμερίζεται το ενδιαφέρον της Ένωσης και των κρατών μελών της για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια. Η Κροατία υπέβαλε αίτηση το 2005 και οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το 2009. Είναι σημαντικό να εγκριθεί η παρούσα συμφωνία καθώς η Κροατία αποτελεί μία από τις οδούς διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών προς την ΕΕ, και, ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό η χώρα αυτή να συμμετάσχει στις εργασίες του ΕΚΠΝΤ το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι η προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ προβλέπεται για το τέλος του 2012 ή τις αρχές του 2013. Η Κροατία θα διαθέτει σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ΕΚΠΝΤ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης και των εθνικών νομοθεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Το φαινόμενο της τοξικομανίας, ιδίως στην αγορά των ναρκωτικών αποτελεί μια παγκόσμια απειλή και ένα φοβερό εμπόδιο που είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί λόγων των συνεχών του μετατοπίσεων και αλλαγών. Η φύση της εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι πολύ σημαντική σε αυτόν τον τομέα, καθώς επιτρέπει στα επιμέρους κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια διεθνή βάση γνώσης και πληροφοριών. Η πληροφόρηση είναι κρίσιμη για την ανάλυση και τη δημιουργία στρατηγικών προκειμένου για τη μείωση και την καταπολέμηση της ύπαρξης των αγορών των ναρκωτικών και της τοξικομανίας. Η Κροατία εξέφρασε την επιθυμία της να συνεργαστεί με την ΕΕ για το κρίσιμο αυτό ζήτημα το 2005, και έφθασε πλέον η στιγμή να εκπληρωθεί αυτήν της η επιθυμία μέσω της συμπερίληψής της στις εργασίες του ΕΚΠΝΤ, το οποίο έχει έδρα τη Λισαβόνα. Η πρόταση που προβλέπεται στην έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κροατίας στο ΕΚΠΝΤ και στην ΕΕ είναι πολύ θετική. Ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης καθώς πιστεύω ότι ο δεσμός αυτός μεταξύ της Κροατίας και της ΕΕ θα συμβάλει, αφενός, σε μια πιο αποτελεσματική μάχη κατά του φαινομένου των ναρκωτικών και της τοξικομανίας, και αφετέρου, στη δημιουργία μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ της ΕΕ και της Κροατίας, η οποία είναι μια υποψήφια προς ένταξη χώρα και σύντομα θα γίνει –έτσι πιστεύω τουλάχιστον– πλήρες κράτος μέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.(FR) Κύρια αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Το ΕΚΠΝΤ είναι ουσιαστικά ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών που συμμερίζονται τα ενδιαφέροντα της ΕΕ. Η Κροατία ζήτησε να συμμετέχει σε αυτό το 2005. Επίσης, θα αποτελεί πλέον μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία.

Όπως το βλέπω, η παρούσα έκθεση αποτυπώνει επίσης την ανάγκη βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών Οργανισμών, και την ανάγκη μιας πιο ομαλής προετοιμασίας της μελλοντικής ένταξης της Κροατίας σε σύγκριση με τη «μεγάλη» διεύρυνση του 2004 και 2007, όταν εντάχθηκαν στην ΕΕ οι χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τη συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) καθώς θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα δεδομένου ότι η Κροατία αναμένεται να ενταχθεί στην ΕΕ σύντομα, αλλά και επειδή η κατανάλωση και η διακίνηση παράνομων ναρκωτικών είναι παγκόσμια φαινόμενα με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) έχει στόχο να συγκεντρώνει δεδομένα για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, προκειμένου να αναλύονται οι μεταβολές στην κατανάλωση των ναρκωτικών μεταξύ του πληθυσμού και να εξετάζεται η προώθηση των πολιτικών και δράσεων που αποβλέπουν στη μείωση της κατανάλωσης. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ΕΚΠΝΤ είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών και ότι η Κροατία επιθυμεί να συμμετάσχει από το 2005, και δεδομένου ότι η χώρα αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης, και ότι κατάσχονται σημαντικές ποσότητες, ειδικά κοκαΐνης, στη χώρα αυτή, θεωρώ ότι η συμμετοχή της Κροατίας στο ΕΚΠΝΤ είναι ένα σημαντικό βήμα. Ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ της απόφασης για τη σύναψη, εξ ονόματος της ΕΕ, μιας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς.(PT) Η παρούσα σύσταση, η οποία εκπονήθηκε από την κ. Serracchiani και βασίζεται στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας αφορά το ενδιαφέρον της Κροατίας να σφυρηλατήσει έναν δεσμό με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Δεδομένου ότι η Κροατία είναι μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών στην ΕΕ, όπου πραγματοποιούνται σημαντικές κατασχέσεις παράνομων παραισθησιογόνων προϊόντων –όπως π.χ. κάνναβη, ηρωίνη, έκσταση και αμφεταμίνες–· ότι η κροατική κυβέρνηση έχει εγκρίνει ένα εθνικό πρόγραμμα για την πρόληψη των ναρκωτικών στη νεολαία· ότι η χώρα έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στην ΕΕ και η ένταξή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2013, υποστηρίζω τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κροατίας ώστε η τελευταία να σφυρηλατήσει δεσμούς με το ΕΚΠΝΤ που εδρεύει στη Λισαβόνα.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην παγκόσμια κατάσταση σχετικά με την παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών είναι ανησυχητικές. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για το 2009 επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με τα ναρκωτικά όπως η κοκαΐνη, η ηρωίνη, και τα νέα συνθετικά ναρκωτικά, και ότι εν προκειμένω παρατηρούνται υψηλά επίπεδα κατανάλωσης και μια ανοδική σπειροειδής τάση. Μια σειρά από παράγοντες συνδέονται με την αύξηση αυτή η οποία δεν είναι άσχετη με την εμβάθυνση της κρίσης του καπιταλισμού και τις κοινωνικές της επιπτώσεις σε πολλές χώρες. Η παρούσα έκθεση υποστηρίζει τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της δεύτερης στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ).

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία ένταξης της χώρας αυτής στην ΕΕ, την εξέλιξή της και την τελική της έκβαση, προτείνεται η συμμετοχή της στο ΕΚΠΝΤ, δεδομένου ότι καταβάλλει προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και της δίωξης των εγκλημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά, δεδομένου ότι η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Είναι σημαντικό η πρόσβαση της Κροατίας στο ΕΚΠΝΤ, την οποία υποστηρίζουμε, να μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να εντείνουμε τον αγώνα μας κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Εγκρίνοντας την παρούσα έκθεση, το Κοινοβούλιο παρείχε τη στήριξή του στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της δεύτερης στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ).

Αν και όπως αναφέρει η εισηγήτρια, η ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ προβλέπεται επί του παρόντος για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 ή τις αρχές του 2013, η συμμετοχή της στο ΕΚΠΝΤ θα μπορούσε να γίνει δεκτή δεδομένου ότι η χώρα καταβάλλει μια σημαντική προσπάθεια για την έρευνα και τη δίωξη των εγκλημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά, δεδομένου ότι η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ.

Γνωρίζουμε ότι οι εξελίξεις στην παγκόσμια κατάσταση σχετικά με την παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών είναι ανησυχητικές. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην έκθεση του ΕΚΠΝΤ για το 2009, διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ιδίως σε σχέση με τα ναρκωτικά όπως η κοκαΐνη και η ηρωίνη, και με νέα συνθετικά ναρκωτικά, ενώ παρατηρούνται συνεχώς υψηλά επίπεδα κατανάλωσης και μια ανοδική σπειροειδής τάση σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό.

Ευχόμαστε η απόφαση αυτή να μας βοηθήσει να εντείνουμε τον αγώνα μας κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Η Κροατία απλώνεται σε μια οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Στην Κροατία κατάσχονται σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που συνδέεται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές. Η χρήση και διακίνηση παράνομων ναρκωτικών αποτελούν παγκόσμια φαινόμενα τα οποία απειλούν την υγεία και την κοινωνική σταθερότητα. Ως εκ τούτου, επικροτώ τη συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, κυρίως για τους σκοπούς της εκπαίδευσης στον συγκεκριμένο τομέα και της πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών και άλλων ουσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Καθώς η Κροατία θα είναι ένας σημαντικός εταίρος για τις μελλοντικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, και καθώς αποτελεί μια κομβική χώρα διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών, επικροτούμε τη συμμετοχή αυτής της υποψήφιας χώρας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να συνεδριάζουμε και να συνεργαζόμαστε με κροάτες εμπειρογνώμονες του τομέα προκειμένου να καταπολεμήσουμε αυτό το θλιβερό πρόβλημα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τάσσομαι υπέρ της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς.(FR) Ως σκιώδης εισηγήτρια του φακέλου αυτού, ψήφισα ανεπιφύλακτα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος και της παρούσας συμφωνίας η οποία επιτρέπει στην Κροατία να συμμετέχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX). Ως εκ τούτου, υποστηρίζω πλήρως τη συμμετοχή της Κροατίας ώστε η χώρα αυτή να μπορέσει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση αυτού του προβλήματος, του οποίου η κλίμακα και τα καταστροφικά αποτελέσματα αυξάνονται επικίνδυνα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που καταρτίστηκαν από το Κέντρο, 75 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν ήδη δοκιμάσει κάνναβη και 14 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν ήδη δοκιμάσει κοκαΐνη τουλάχιστον μία φορά. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Επομένως, η παρούσα συμφωνία όχι μόνο θα καταστήσει δυνατό να παρέχεται πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση από την Κροατία σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συνέπειες αυτών, αλλά θα επιτρέψει επίσης στην Κροατία, μέσω αυτών των ανταλλαγών πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, να κατανοήσει τη φύση αυτού του φαινομένου και να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Τάχθηκα υπέρ της παρούσας έκθεσης επειδή, ως γνωστόν, κύρια αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Η πληροφόρηση αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των τρόπων μείωσης αυτής, καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών. Ορίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) θα είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών οι οποίες συμμερίζονται το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Κέντρου. Η Δημοκρατία της Κροατίας ζήτησε να συμμετέχει στις δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ το 2005. Η Δημοκρατία της Κροατίας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου και θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον κανονισμό, θα διαθέτει σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του Κέντρου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης και των εθνικών νομοθεσιών. Η Δημοκρατία της Κροατίας θα συνεισφέρει οικονομικά στην ΕΕ για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής της και θα συμμετέχει επίσης στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου μέχρις ότου καταστεί μέλος της Ένωσης. Από την πλευρά του, το ΕΚΠΝΤ θα αντιμετωπίζει τη Δημοκρατία της Κροατίας ως ένα υφιστάμενο κράτος μέλος, επιφυλάσσοντάς της ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και τις διατάξεις περί προσωπικού.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Η τοξικομανία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η Κροατία, όπως και άλλες χώρες, πρέπει να αντιμετωπίσει την τοξικομανία και έχει πολύ σκληρή νομοθεσία στον τομέα αυτόν. Προληπτικό έργο επιτελείται κυρίως στα σχολεία, επειδή η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα είναι η πιο ευάλωτη στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Η Κροατία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ έχει καθήκον να προσαρμόσει το νομικό της σύστημα στο σύστημα που ισχύει στις χώρες της Ένωσης. Νομίζω ότι η συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι εξαιρετικά σημαντική, κυρίως επειδή η Κροατία είναι οδός διαμετακόμισης. Παράνομες ουσίες διακινούνται μέσω της Κροατίας από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Η συμμετοχή στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας θα βοηθήσει να ενσωματωθεί στην Κροατία η εξαιρετικά σημαντική πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Με την ψήφο μου σήμερα, υποστήριξα τη σύσταση για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Για την ακρίβεια, η Δημοκρατία της Κροατίας θα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου σχετικά με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία. Κύρια αρμοδιότητα του Κέντρου είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, προκειμένου να προετοιμάζονται και να δημοσιοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες. Το ζήτημα είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικό, τόσο για τον εμφανή αντίκτυπό του στην προστασία της υγείας όσο και για την καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αγορά ναρκωτικών. Πιο συγκεκριμένα, η Κροατία είναι μία από τις οδούς θαλάσσιας διαμετακόμισης που χρησιμοποιείται συχνά από το οργανωμένο έγκλημα για την εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Για εμάς, το γεγονός αυτό είναι πιο ανησυχητικό εάν αναλογιστούμε ότι η Κροατία θα είναι η επόμενη υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα. Ως εκ τούτου, εύχομαι η συμμετοχή της Κροατίας στο πρόγραμμα εργασίας να αποδειχθεί όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Το παρόν σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι σημαντικό για την Κροατία επειδή η Κροατία αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διακίνηση ναρκωτικών, η οποία δεν αποτελεί μόνο απειλή για την Κροατία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό η Κροατία να συνδεθεί και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και να συμμετάσχει ενεργά και άμεσα στην ανταλλαγή δεδομένων με το ΕΚΠΝΤ. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων συμβάλλει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την ανάλυση της ζήτησης των ναρκωτικών και των δευτερευουσών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και είναι πολύ σημαντική για τη δημοσιοποίηση ορθών, αντικειμενικών πληροφοριών που μπορούν να συγκριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Επικροτώ την παρούσα συμφωνία και τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Η παράνομη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν παγκόσμια φαινόμενα τα οποία απειλούν την υγεία και την κοινωνική σταθερότητα. Σύμφωνα με τις στατιστικές, ένας στους τρεις νέους Ευρωπαίους έχει δοκιμάσει κάποιο παράνομο ναρκωτικό και τουλάχιστον ένας στους τέσσερις πολίτες πεθαίνει από υπερβολική δόση κάθε ώρα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντικό να παρέχεται πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση από την Κροατία σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συνέπειες αυτών ενώ παράλληλα η Δημοκρατία της Κροατίας μπορεί να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά τις βέλτιστες πρακτικές για την κατανόηση της φύσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Το πρόβλημα των ναρκωτικών που συζητούμε τώρα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και ένα ιστορικό πρόβλημα. Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών υπερβαίνει, και ανέκαθεν υπερέβαινε, τα σύνορα οποιασδήποτε χώρας. Κατά την άποψή μου, η καθιέρωση μιας υψηλής ποιότητας διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του αγώνα κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά –κυρίως- σε διεθνές επίπεδο, θα αποτελούσε έναν τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του αγώνα κατά αυτού του είδους του εμπορίου.

Ως γιατρός, θα ήθελα επίσης να πω ότι η τοξικομανία μπορεί να έχει εξαιρετικά σοβαρές και ανεπανόρθωτες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Για τον λόγο αυτόν τάσσομαι υπέρ μιας αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών ή των πρόδρομων ουσιών τους και, παράλληλα, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη για πρόληψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Η παράνομη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν παγκόσμια προβλήματα τα οποία απειλούν την υγεία και την κοινωνική σταθερότητα. Η Δημοκρατία της Κροατίας αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Επίσης, τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των θανάτων στη χώρα που συνδέονται με τα ναρκωτικά αυξάνεται σταθερά. Παρά τη συνεχή εκπαίδευση των αστυνομικών και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, τα αποτελέσματα των ερευνών και των διώξεων των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά. Η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Είμαστε ασφαλώς υπέρ της έγκρισης του εθνικού προγράμματος για την πρόληψη των ναρκωτικών στη νεολαία με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων προγραμμάτων από την πλευρά της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, εγκρίνουμε τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Καθώς πρόκειται για μια υποψήφια προς ένταξη χώρα που θα προσχωρήσει σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ίδια να παρέχει στα κράτη μέλη αναλυτική και αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών και την τοξικομανία, καθώς επίσης και για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η μάστιγα των ναρκωτικών συνεχίζει να εμπνέει ανησυχία σε ολόκληρη την ΕΕ. Όσες περισσότερες χώρες βοηθούν στην καταπολέμησή της, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες επιτυχίας. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας είναι καλοδεχούμενη. Η Κροατία όμως οφείλει να εντείνει τη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην επικράτειά της καθώς η χώρα αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Κύρια αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών.

Ως εκ τούτου, η Δημοκρατία της Κροατίας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου, θα διαθέτει σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ΕΚΠΝΤ. Η Δημοκρατία της Κροατίας αποτελεί μια οδό διαμετακόμισης για τα ναρκωτικά που έρχονται από τις χώρες παραγωγής ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ.

Ωστόσο, το 2010 ενέκρινε ένα πρόγραμμα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, καθώς επίσης και ένα πρόγραμμα για την πρόληψη των ναρκωτικών στη νεολαία. Επίσης, συνεχίστηκε η εκπαίδευση των αστυνομικών και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

Συμμετέχοντας στο ΕΚΠΝΤ και ανταλλάσσοντας πληροφορίες, η Κροατία θα μπορέσει να κατανοήσει το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει καλύτερα. Η συμμετοχή της αποτελεί επίσης μια ενθαρρυντική ένδειξη σε σχέση με την επικείμενη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Ως γνωστό, το Κέντρο εργάζεται κυρίως με φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών, τα οποία έτσι βοηθούν στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και την παροχή πληροφοριών στο ευρύτερο κοινό. Στην παρούσα φάση, δίνεται κυρίως προσοχή στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την περίοδο 2009-2012, το οποίο έχει στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πλαίσιο του αγώνα κατά των απαράδεκτων συνεπειών της τοξικομανίας. Θα ήθελα να δω το Κέντρο να δραστηριοποιείται όχι μόνο για τις συνέπειες αλλά και για τις αιτίες της τοξικομανίας, επιλύοντας έτσι το πρόβλημα σε πρώιμο στάδιο. Ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πέρα από τα σύνορά της, για να μειωθεί η χρήση και η ζήτηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας αυστηρά προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση των φαινομένων που συνδέονται με την αγορά των ναρκωτικών. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να αποκτηθούν ακριβή στοιχεία και πληροφορίες για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία επειδή αυτά τα φαινόμενα είναι παγκόσμια και αποτελούν απειλή για την υγεία, την ασφάλεια και την κοινωνική ευημερία όλων μας. Υποστηρίζω τη συμμετοχή της Κροατίας στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Η Κροατία προσβλέπει στην πλήρη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κροατία αποτελεί οδό διαμετακόμισης μέσω της οποίας διακινούνται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με κατεύθυνση άλλες χώρες. Χαίρομαι που η Κροατία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της διακίνησης, της χρήσης και εμπορίου παράνομων ναρκωτικών. Ωστόσο, η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχεται πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συνέπειες αυτών. Επίσης, με τον τρόπο αυτόν διαμορφώνεται ένα ιδανικό πλαίσιο εντός του οποίου η Κροατία θα μπορεί να αποκτά πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ τη συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Κύρια αρμοδιότητα του ΕΚΠΝΤ είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Η πληροφόρηση αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των τρόπων μείωσης αυτής, καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών. Πράγματι, η Κροατία, όπως και ορισμένες άλλες χώρες αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Στην Κροατία κατάσχονται σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που συνδέεται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές. Με την έγκριση της παρούσας έκθεσης, η Κροατία θα αρχίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα εργασιών του ΕΚΠΝΤ και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ΕΚΠΝΤ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης και των εθνικών νομοθεσιών. Η συμφωνία προβλέπει οικονομική συνεισφορά στην Ένωση για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Το ΕΚΠΝΤ είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας που ιδρύθηκε το 1993 με κύρια αρμοδιότητα τη συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, την προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Η πληροφόρηση που παρέχεται από το Κέντρο αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών που εισέρχονται στην ΕΕ καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών προκειμένου να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση για την καταπολέμηση αυτών των προβλημάτων. Το Κέντρο είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών οι οποίες συμμερίζονται το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Κέντρου. Η Κροατία ζήτησε να συμμετέχει στις δράσεις του Κέντρου το 2005 και το 2006 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Κροατίας. Οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Ιούλιο του 2009 με τη μονογράφηση της συμφωνίας.

Στη συνέχεια, η συμφωνία αναθεωρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 υπό το πρίσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πρέπει να επισημανθεί ότι η Κροατία αποτελεί ήδη μέρος του REITOX, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία. Για τους ανωτέρου λόγους, και προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεργασία με τις τρίτες χώρες, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), γραπτώς.(IT) Η Κροατία ζήτησε να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας το 2005. Επειδή η χώρα αυτή είναι μία από τις βασικές οδούς παράνομης διακίνησης ναρκωτικών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ σημαντικό να παρέχεται πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση από την Κροατία για τα προβλήματα αυτά. Ως εκ τούτου, συμφωνώ πλήρως με τη θέση της εισηγήτριας και υποστηρίζω την παρούσα σύσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς.(PT) Η Δημοκρατίας της Κροατίας ζήτησε να της επιτραπεί η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) το οποίο δημιουργήθηκε το 1993 και εδρεύει στη Λισαβόνα. Πράγματι, η χώρα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μάχη κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών: πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την εσωτερική της πολιτική, αποτελεί μία οδό εισόδου για το λαθρεμπόριο αυτών των προϊόντων στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του αγώνα της κατά της τοξικομανίας και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, η Κροατία έχει ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων σε εθνικό επίπεδο, τόσο σε ό,τι αφορά την πρόληψη της κατανάλωσης όσο και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της έρευνας των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Επομένως, υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον ως προς την πρόσβαση της Κροατίας στο ΕΚΠΝΤ. Ωστόσο, εφόσον δεν είναι ακόμα κράτος μέλος, πρέπει να καθοριστεί το καθεστώς της χώρας –τα δικαιώματα συμμετοχής της και τι αρμοδιότητες θα έχει– στο πλαίσιο του ΕΚΠΝΤ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (ΕΝ) Υποστηρίξαμε την εντολή του ΕΚΠΝΤ το 2006. Όσον αφορά συγκεκριμένα την κατάσταση στην Κροατία, η χώρα αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Στην Κροατία κατάσχονται σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που συνδέεται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα τελευταία 10 χρόνια αυξάνεται σταθερά ο αριθμός θανάτων στην Κροατία. Η πλειονότητα των θανάτων (77,1%) σχετίζεται με τη χρήση οπιούχων. Το 2008 ο συνολικός αριθμός αδικημάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά ανήλθε στα 7.168. Το 2009 τα εθνικά κέντρα απεξάρτησης ναρκωτικών περιέθαλψαν συνολικά 7.934 άτομα. Ο αριθμός κατασχέσεων σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο μειώθηκε για όλα τα ναρκωτικά εκτός της ηρωίνης ενώ σημειώθηκε πρόοδος στην καταπολέμηση των ναρκωτικών γενικότερα. Γενικά η νομοθεσία της Κροατίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών είναι ανάλογη της νομοθεσίας των κρατών μελών της ΕΕ.

Ωστόσο, η εισηγήτρια επισημαίνει ότι από το 2010 και μετά οι θεραπευτικές κοινότητες οφείλουν να παρέχουν στην Υπηρεσία για τα Ναρκωτικά στοιχεία για τους ασθενείς που περιθάλπουν. Θα ήταν καλό να αποκτήσουμε περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης αυτής. Ωστόσο, αυτό είναι ζήτημα της εγχώριας νομοθεσίας και όχι της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας σύστασης επειδή θεωρώ ότι η προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών και της κοινωνικής σταθερότητας είναι μία προτεραιότητα που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μάχη κατά της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών. Η Κροατία βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ. Η συμμετοχή της στο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας θα παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματική πληροφόρηση σχετικά με την παράνομη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών στην Κροατία, και θα επιτρέψει στην Κροατία να κατανοήσει το μέγεθος των προβλημάτων της σχετικά με τα ναρκωτικά και να εγκρίνει βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, μια στέρεα νομική βάση για τη συμμετοχή της μπορεί να αναζητηθεί στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 για τη σύσταση του Κέντρου, ο οποίος ανοίγει τις πόρτες του Κέντρου σε τρίτες χώρες που συμμερίζονται τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντά του.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Τάσσομαι υπέρ της παρούσας έκθεσης η οποία εντάσσει την Κροατία στη μάχη κατά των ναρκωτικών στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), γραπτώς.(FR) Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας είναι η συλλογή δεδομένων για το πρόβλημα των ναρκωτικών (πώληση, αγορά, χρήση) και η διάδοσή τους στα κράτη μέλη προκειμένου αυτά να μπορέσουν να αναλύσουν και να αντιμετωπίσουν καλύτερα το πρόβλημα. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω πλήρως τη συμμετοχή της Κροατίας προκειμένου να μπορέσει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση αυτού του προβλήματος, του οποίου η κλίμακα και τα καταστροφικά αποτελέσματα αυξάνονται επικίνδυνα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κροατίας αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για την ΕΕ και την Κροατία το οποίο θα μειώσει και θα εμποδίσει το εμπόριο και την κατανάλωση ναρκωτικών με βάση την ανταλλαγή δεδομένων και εμπειριών σε σχέση με τα ναρκωτικά και την παράνομη χρήση τους, και υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι κάθε μία ώρα πεθαίνει από υπερβολική δόση ένας πολίτης της ΕΕ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Κροατία θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 ή το 2013, και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί ένα καλό σημείο μεταφόρτωσης για τους λαθρέμπορους ναρκωτικών.

 
  
  

Έκθεση: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς.(RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Auconie. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την παρούσα πρόταση σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής στη διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Η επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν το ενιαίο νόμισμα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σύστημα μεταφοράς μετρητών. Πρέπει να καταστεί δυνατό, στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ, να υπογραφεί μια σύμβαση με την εταιρεία μεταφοράς μετρητών που θα προσφέρει την καλύτερη τιμή, ακόμα και αν αυτή βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα διευκολύνει την πρόσβαση στους πιο αποδοτικούς διαύλους συλλογής και διανομής μετρητών και παροχής υπηρεσιών μετρητών. Στο μέλλον θα χρειαστεί ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επαγγελματιών μεταφοράς μετρητών ευρώ για το διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο νόμισμα αυτό. Επίσης, μεγάλος αριθμός κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ έχουν υπογράψει ή μπορεί να θέλουν να υπογράψουν συμφωνίες για την παραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων στο εξωτερικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς. (BG) Υποστηρίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Και αυτό επειδή είναι καλή ιδέα να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης κανονισμού για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και η επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν σύντομα το ευρώ, καθώς το διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο νόμισμα αυτό οδηγεί πράγματι στην ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν σύντομα το ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.(FR) Ο σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της πρότασης κανονισμού για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (κύρια πρόταση) στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν σύντομα το ευρώ, καθώς το διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο νόμισμα αυτό οδηγεί πράγματι στην ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ. Τάσσομαι υπέρ αυτής της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής (αν και πρέπει να σημειωθεί ότι η νομική βάση εν προκειμένω είναι το άρθρο 352 ΣΛΕΕ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μόνο αρμοδιότητα έγκρισης).

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας σύστασης καθώς πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στην επικράτεια οποιουδήποτε κράτους μέλους επιθυμεί να υιοθετήσει το ευρώ. Η απόφαση θα συμβάλει σε μια πιο αρμονική μετάβαση στο ευρώ, ενώ παράλληλα θα καλύψει την ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ στο διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο νόμισμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Συμφωνώ με την εισηγήτρια στη συνέχεια που έδωσε στην αρχική της έκθεση για την επέκταση του κανονισμού σχετικά με την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν σύντομα το ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Στόχος της παρούσας διάταξης είναι να απλουστεύσει τους κανονιστικούς περιορισμούς, ώστε να καταστεί δυνατή μια βελτιωμένη κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ μεταξύ των κρατών μελών και να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ασφάλειας στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού είναι σωστή επιλογή καθώς υπάρχει η ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ το διάστημα που προηγείται της εισαγωγής του ευρώ στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψ'ηφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης η οποία έχει ως στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της πρότασης κανονισμού για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (κύρια πρόταση) στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να εισαγάγουν σύντομα το ευρώ, καθώς το διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο νόμισμα αυτό οδηγεί πράγματι στην ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Θεωρώ ορθή επιλογή τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με τη διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και την εφαρμογή των διατάξεών του στην επικράτεια των κρατών μελών που ετοιμάζονται να υιοθετήσουν το ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις χώρες που ετοιμάζονται να αλλάξουν νόμισμα, δημιουργείται σημαντική ανάγκη για υπηρεσίες μεταφοράς μετρητών ευρώ. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μεταφοράς, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τις εταιρείες της μεταφοράς μετρητών προκειμένου οι υπηρεσίες μεταφοράς να παρέχονται γρήγορα και αποδοτικά. Επίσης, δεδομένης της φύσεως των προϊόντων που μεταφέρονται και της αξίας τους, είναι πολύ σημαντικό τα μετρητά να φθάνουν στον τελικό αποδέκτη με ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Τα τραπεζογραμμάτια και τα νομίσματα ευρώ αποτελούν στην πραγματικότητα ένα πανευρωπαϊκό μέσο πληρωμής, καθώς η ζώνη του ευρώ αποτελείται πλέον από 16 κράτη μέλη. Καθώς οι εθνικές νομοθεσίες ενδέχεται να μην συμφωνούν μεταξύ των χωρών, είναι συνήθως πολύ δύσκολο για τις επαγγελματικές εταιρείες μεταφοράς να διακινούν μετρητά ευρώ μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, με αποτέλεσμα αυτές οι μεταφορές να είναι προς το παρόν πολύ περιορισμένες. Ως εκ τούτου, η ζήτηση για τη διασυνοριακή μεταφορά μετρητών ευρώ έχει αυξηθεί σημαντικά.

Αυτή η νέα πρόταση κανονισμού έχει σκοπό την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού για τη διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να υιοθετήσουν σύντομα το ευρώ. Η βασική πρόταση είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής για τη διασυνοριακή μεταφορά μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το διάστημα που προηγείται της μετάβασης στο ευρώ ως εθνικό νόμισμα οδηγεί πράγματι στην ανάγκη αυξημένων μεταφορών μετρητών ευρώ. Για τους λόγους αυτούς, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ζήτημα αυτό θα υποβληθεί σε σαφή νομοθετική ρύθμιση, ψήφισα υπέρ του εν λόγω κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας σύστασης επειδή θεωρώ ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ πρέπει να επεκταθεί στην επικράτεια των κρατών μελών που πρόκειται να υιοθετήσουν σύντομα το ενιαίο νόμισμα. Μάλιστα, οι χώρες αυτές χρειάζονται συνήθως πολλά μετρητά σε ευρώ το διάστημα που προηγείται της εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος στις επικράτειές τους, προκειμένου να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν άμεσα και πλήρως στο εμπόριο της ΕΕ και να συμμετάσχουν έτσι σε όλους του τομείς του.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Τάσσομαι υπέρ της παρούσας πρότασης η οποία προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς μεγαλύτερου όγκου μετρητών ευρώ στις χώρες που αναμένεται να υιοθετήσουν το ευρώ ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Υποστήριξα την παρούσα έκθεση επειδή βελτιώνει την ασφάλεια και την κατάρτιση των επαγγελματιών που μεταφέρουν μετρητά ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), γραπτώς. – Ψήφισα θετικά το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Την υπερψήφισα γιατί θεωρώ πως η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού είναι απαραίτητη και θα λύσει προβλήματα αναφορικά με την ασφάλεια του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά.

 
  
  

Έκθεση: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω υπέρ της εν λόγω έκθεσης, έχοντας υπόψη ότι τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης πρέπει να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Η Επιτροπή από την πλευρά της πρέπει να διασφαλίσει επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης. Πρέπει επίσης να σημειώσω ότι από τις 15 δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής, οι εννέα θα πρέπει να έχουν άμεση εφαρμογή.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της συναδέλφου μας της κ. Ţicău σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS). Για την ακρίβεια, είμαι υπέρ της εφαρμογής των λειτουργιών GNSS στις διάφορες μορφές μεταφορών και της κατάλληλης εφαρμογής έρευνας και χρηματοδότησης στον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. Στις 14 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιείχε 24 συγκεκριμένες συστάσεις για δράση. Η γενικότερη βάση για το σχέδιο δράσης είναι η γενικευμένη εφαρμογή παγκοσμίων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και ειδικότερα η ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος EGNOS (της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση). Η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα EGNOS (και το Galileo) για την παροχή εγγυημένων σημάτων για μη στρατιωτική χρήση και για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά. Το σημερινό μερίδιο του 25% της αγοράς, που αντιστοιχεί στην Ευρώπη, είναι κατώτερο των προσδοκιών. Το EGNOS θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες (έχει δέκα φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από το GPS) όταν το Galileo θα καταστεί λειτουργικό, το 2013. Η Επιτροπή βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να συντονίζει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, προκειμένου να αποφευχθεί αλληλοεπικάλυψη στο επίπεδο των κρατών μελών και για να διασφαλίσει γενική πρόοδο σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ που καλύπτονται από εφαρμογές του GNSS. Δεδομένου του σημαντικού ευνοϊκού οικονομικού αντίκτυπου που θα έχει το EGNOS στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, εφόσον αναπτυχθεί στο μέγιστο, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει σαφείς προτεραιότητες στον τομέα αυτόν, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του EGNOS σε ολόκληρη την ΕΕ και τη διασφάλιση των κατάλληλων επενδύσεων στη σχετική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), γραπτώς.(PL) Η δυναμική ανάπτυξη των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα τόσο της τεχνολογικής προόδου όσο και των αναγκών της αγοράς. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται παντού σήμερα σε κάθε μορφή μεταφοράς. Η συνεχής ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα υποδηλώνει ότι η αξία των ευρωπαϊκών συστημάτων αναμένεται να ανέρθει σε επίπεδα της τάξεως των 230 δισ. ευρώ μέχρι το 2025. Τα προγράμματα EGNOS και Galileo μπορούν να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα κάθε κλάδου του συγκεκριμένου τομέα υπηρεσιών επειδή είναι εμφανώς καλύτερα και πιο ακριβή από το σύστημα GPS, ενώ παράλληλα είναι και συμβατά με αυτό. Δυστυχώς, οι ανατολικές και νότιες χώρες της Ένωσης δεν καλύπτονται ακόμα από το σύστημα EGNOS. Ως εκ τούτου, η επέκταση της εμβέλειάς του θα ήταν προφανώς εξαιρετικά σημαντική στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής του. Κάτι άλλο που δεν έχει καταστεί σαφές είναι το πώς θα χρηματοδοτηθεί το κόστος της συντήρησης του συστήματος Galileo. Το κόστος αυτό υπολογίζεται σε 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς.(BG) Υποστηρίζω την έκθεση σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης στις μεταφορές - βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ επειδή η αγορά των συστημάτων πλοήγησης είναι τεράστια. Η πρόταση θα βοηθήσει στην αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης στο επίπεδο των κρατών μελών και θα διασφαλίσει γενική πρόοδο σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Γενικά το ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης (10 φορές πιο ακριβές από το GPS) μπορεί γενικά να συμβάλλει σημαντικά στη επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον στον τομέα των οδικών μεταφορών και σε μια πιο ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει για την πληρωμή διοδίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Κρατώντας μια συνετή στάση αποφάσισα να απόσχω από την έκθεση της κ. Ţicău. Αν και ένα σχέδιο δράσης για τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης ενδέχεται να είναι στρατηγικής σημασίας για την παροχή εγγυημένων σημάτων για μη στρατιωτική χρήση και για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά, υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν εξεταστεί. Μεταξύ αυτών, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την προστασία των δεδομένων και ιδίως η αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθεί το ετήσιο κόστος συντήρησης του Galileo, το οποίο υπολογίζεται σε 800 εκατ. ευρώ περίπου. Η έλλειψη σαφήνειας γύρω από την οικονομική βιωσιμότητα ενός πολύ σημαντικού προγράμματος για την ευρωπαϊκή οικονομία απαιτεί μια προσεκτική, αντικειμενική προσέγγιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), γραπτώς.(FR) Ο σκοπός του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2011 είναι να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει μια στοχοθετημένη πρωτοβουλία προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS (παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης) και Galileo ανταγωνίζονται άμεσα το GPS των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα προγράμματα αυτά θα διευκολύνουν εφεξής την καθημερινότητά μας. Αντιπροσωπεύουν προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τη βιομηχανία αλλά και για τις μεταφορές στην Ευρώπη, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο τα υποστηρίζω θερμά. Ο αντίκτυπός τους θα είναι πολυσήμαντος: για την πολιτική αεροπορία, τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας θα γίνουν πιο ασφαλή· και για την οδική κυκλοφορία, το σύστημα αυτό θα διευκολύνει την πληρωμή διοδίων και θα βελτιώσει την ασφάλεια μέσω του δορυφορικού εντοπισμού των κλήσεων έκτακτης ανάγκης και της παρακολούθησης των οδικών μεταφορών. Όλοι αυτοί οι τομείς θα βελτιωθούν με τη δημιουργία αυτής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος προκειμένου να ασκηθεί πίεση στις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές και να προληφθεί μια καθυστέρηση που στερεί καθημερινά από την Ευρώπη απεριόριστες δυνατότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), γραπτώς. (CS) Το σχέδιο δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να αποτελέσει το GNSS ένα σημείο καμπής και να διασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος. Είναι σημαντικό το σχέδιο να μην υπερφορτωθεί με πάρα πολλές πρωτοβουλίες και κολλήσει σε απλές διαβουλεύσεις και πρέπει όντως να υλοποιηθεί το 2013. Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) πρέπει να καλύψει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να επεκταθεί στη βόρεια, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Προκειμένου να καταστεί πλήρως λειτουργικό για σκοπούς μεταφοράς, πρέπει να συμπεριλάβει όχι μόνο ολόκληρη την Ένωση αλλά και τις πιο κοντινές μας γειτονικές χώρες. Στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, πρέπει να υποστηριχθούν η ανάπτυξη του συστήματος και η χρήση της εφαρμογής EGNOS για τους ελιγμούς προσγείωσης. Αυτό αποτελεί μια στρατηγική προϋπόθεση για να δημιουργηθεί πραγματικά ένας ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. Υπάρχουν ακόμα σημαντικές δυνατότητες εκμετάλλευσης του EGNOSS και του GNSS στους τομείς της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της ομαλής λειτουργίας των οδικών μεταφορών, καθώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την είσπραξη διοδίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω υπέρ της πολιτικής για τις εφαρμογές των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης για τις μεταφορές η οποία θεωρώ ότι θα συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση τόσο των μεταφορών και της εφοδιαστικής όσο και των συστημάτων επιτήρησης. Δεδομένης της υψηλής αξίας της παγκόσμιας αγοράς σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος θα συνεχίζει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να γίνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς.(FR) Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης αναμένεται να αποφέρουν στην ευρωπαϊκή οικονομία από 55 έως 63 δισ. ευρώ τα επόμενα 20 χρόνια. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα GPS των ΗΠΑ, αντιστοιχούν περίπου στο 6% του συνόλου του ΑΕγχΠ της ΕΕ.

Υπό το πρίσμα των δεδομένων αυτών, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Ţicău την οποία εκπόνησε με δική της πρωτοβουλία και η οποία ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στο ευρωπαϊκό παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, EGNOS και Galileo. Η πρόσβαση των ΜΜΕ σε αυτήν τη χρηματοδότηση πρέπει να ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία με βάση αυτά τα ευρωπαϊκά συστήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης επειδή θεωρώ ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου δράσης για το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) θα συμβάλει στη δημιουργία ενός δικτύου μεταφορών που θα είναι πιο αποδοτικό μέσω πιο ασφαλών, πιο φιλικών προς το περιβάλλον και πιο οικονομικών μέσων μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Τα παγκόσμια συστήματα πλοήγησης αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής στον κλάδο των μεταφορών και θα έχουν αυξανόμενη σημασία σε έναν κόσμο που λειτουργεί ολοένα και περισσότερο στο πλαίσιο ενός δικτύου, και στον οποίο το εμπόριο και η γρήγορη επικοινωνία έχουν καίρια σημασία. Τα εμπορικά πλεονεκτήματα και η αξία αυτών των συστημάτων είναι προφανή, ενώ εκδηλώνεται εύλογο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες λύσεις και για να λειτουργήσουν αυτά τα συστήματα χωρίς να εξαρτώνται από τρίτα μέρη. Το σχέδιο δράσης που κατέθεσε η Επιτροπή περιλαμβάνει έγκυρες προτάσεις για τη μελλοντική προσέγγιση που θα ακολουθήσει η ΕΕ απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και μας επιτρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα σε μια πιο σταθερή και συστηματική βάση. Ο τρόπος χρηματοδότησης των συγκεκριμένων συστημάτων απαιτεί ιδιαίτερα αυστηρούς χειρισμούς προκειμένου να αποφεύγεται η σπατάλη ενώ παράλληλα χρειάζεται μια δυναμική προσέγγιση για την προσέλκυση υποστήριξης και εταίρων. Εύχομαι η Ένωση να μπορεί σε κάθε περίπτωση να εξοπλίζεται με ανεξάρτητα παγκόσμια συστήματα πλοήγησης και να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές τους, προκειμένου να προωθήσει την ενίσχυση της οικονομίας την αύξηση της απασχόλησης και την ασφάλεια των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση η οποία εκπονήθηκε από την κ. Ţicău αφορά τις εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ, ύστερα από τη δημοσίευση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) στις 14 Ιουνίου 2010. Ο τομέας αυτός γνωρίζει εκθετική ανάπτυξη μετά το 2000, όταν διατέθηκαν οι πρώτες υπηρεσίες του παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS). Το 2008 η συνολική αγοραία αξία ανερχόταν κατ' εκ τίμηση σε 124 δισ., ενώ προβλέπεται ότι το 2025 θα ανέρθει σε 230 δισ. Η ΕΕ δεν θα μπορούσε ποτέ να μείνει πίσω σε αυτήν την τεχνολογία πλοήγησης μέσω δορυφόρων, και έτσι ανέπτυξε της δική της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), η οποία ανοίγει το δρόμο για το σύστημα GALILEO ενώ υπάρχουν ελπίδες ότι θα λειτουργήσει το 2013 και ότι θα είναι δέκα φορές πιο ακριβή από το GPS. Αναμένεται ότι στο προσεχές μέλλον μπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια έως 45 εκατοστά. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έγκριση της παρούσας έκθεσης, την οποία υπερψήφισα, καθώς αυτή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά και να αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητά της σε μία στρατηγική και αναπτυσσόμενη αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) έχουν σημαντικές και ιδιαίτερα χρήσιμες εφαρμογές για όλες τις μορφές μεταφοράς. Μεταξύ άλλων, μπορούν να τις καταστήσουν ασφαλέστερες, περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικότερες. Το GNSS μπορεί επίσης να διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο στη στήριξη και προώθηση της χρήσης των λεγόμενων ευφυών συστημάτων μεταφορών. Η εισηγήτρια εξετάζει κάποιες από αυτές τις πτυχές. Ωστόσο, όπως και άλλες τεχνολογίες, τα πρακτικά αποτελέσματα των εφαρμογών του GNSS είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται, καθώς επίσης και με τους σκοπούς και τους στόχους που υπηρετούν. Αυτό ισχύει για όλους γενικά τους τομείς, και για αυτόν ειδικά τον τομέα. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη η πρόταση που προβλέπει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να συμβάλει επίσης στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού· θα θέλαμε να αποστασιοποιηθούμε από αυτήν την πτυχή της έκθεσης. Συμφωνούμε με ένα GNSS που μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, ειδικά στον τομέα των μεταφορών. Το GNSS δεν μπορεί να μην αναλυθεί σε όλες αυτές τις διαστάσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί. Υπό αυτό το πρίσμα, θα αμφισβητούσαμε τα όρια της εν δυνάμει χρήσης αυτών των προγραμμάτων στο πλαίσιο του υποτιθέμενου ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των συγκεκριμένων συστημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) έχουν σημαντικές και ιδιαίτερα χρήσιμες εφαρμογές για όλες τις μορφές μεταφοράς. Μεταξύ άλλων, μπορούν να τις καταστήσουν ασφαλέστερες, περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικότερες. Τα συστήματα αυτά μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ζωτικής σημασίας ρόλο στη στήριξη και προώθηση της χρήσης των λεγόμενων ευφυών συστημάτων μεταφορών. Ωστόσο, όπως και άλλες τεχνολογίες, τα πρακτικά αποτελέσματα των εφαρμογών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται, καθώς επίσης και με τους σκοπούς και τους στόχους που υπηρετούν. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη η πρόταση που προβλέπει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να συμβάλει επίσης στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού· θα θέλαμε να αποστασιοποιηθούμε από αυτήν την πτυχή της έκθεσης.

Συμφωνούμε με ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, ειδικά στον τομέα των μεταφορών.

Το σύστημα όμως δεν μπορεί να μην αναλυθεί σε όλες αυτές τις διαστάσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί. Υπό αυτό το πρίσμα, θα αμφισβητούσαμε τα όρια της εν δυνάμει χρήσης αυτών των προγραμμάτων μέσα σε ένα πλαίσιο υποτιθέμενου ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των συγκεκριμένων συστημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Τον Ιούνιο του 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιείχε 24 συγκεκριμένες συστάσεις. Το σχέδιο δράσης καταρτίστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία εφαρμόζονταν τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, και ειδικότερα το σύστημα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS). Τα συστήματα πλοήγησης μέσω δορυφόρου θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις επιβατικές και στις εμπορευματικές μεταφορές. Κατά την άποψή μου, η Επιτροπή οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να συντονίσει την εφαρμογή των σχεδίων δράσης και να διασφαλίσει την πρόοδο στους τομείς πολιτικής της ΕΕ που συνδέονται με τις εφαρμογές του GNSS.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Αν και συμφωνούμε με ορισμένες πτυχές της πρότασης της κ. Ţicău, για πολλές από αυτές έχουμε τις αμφιβολίες μας. Αυτές αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτείται το ετήσιο κόστος συντήρησης, που ανέρχεται κατ' εκτίμηση σε 800 εκατ. ευρώ, όταν το Galileo θα έχει καταστεί λειτουργικό· τους ενδεχόμενους κινδύνους για την προστασία των δεδομένων που συνδέονται με τη χρήση των εφαρμογών και των υπηρεσιών του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης· και την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετης χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και στο Galileo θα καταστούν σύντομα επιτυχείς. Για τους λόγους αυτούς, η πρόταση δεν πρέπει να απορριφθεί, δεν μπορώ όμως να την υποστηρίξω και απόλυτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς.(FR) Η έγκριση της παρούσας έκθεση συνιστά σημαντική πρόοδο καθώς θέτει τα θεμέλια για τη γενική ανάπτυξη παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και, ειδικότερα, για την ανάπτυξη του EGNOS το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την εφαρμογή του συστήματος Galileo. Έδωσα επίσης τη θετική μου ψήφο επειδή αυτό θα προσφέρει μια ευκαιρία για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων τα οποία θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των μεταφορών στην Ευρώπη, θα έχει ισχυρό αντίκτυπο σε ζητήματα ασφάλειας και περιβάλλοντος και θα βελτιώσει τις συνθήκες της ροής της κυκλοφορίας για τις οδικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα το παρόν έγγραφο επειδή στις 14 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιείχε 24 συγκεκριμένες συστάσεις για δράση. Η γενικότερη βάση για το σχέδιο δράσης είναι η γενικευμένη εφαρμογή παγκοσμίων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και ειδικότερα η ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος EGNOS (της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση). Το EGNOS ανοίγει το δρόμο για το σύστημα GALILEO. Τα συστήματα GNSS είναι σημαντικά για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφοράς (ITSs) επειδή τα ITSs μπορούν να παράσχουν αποτελεσματικότερες, καθαρότερες και ασφαλέστερες λύσεις για τις μεταφορές ενώ για την κατάλληλη εφαρμογή ορισμένων από τις υπηρεσίες των ITSs απαιτείται η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων GNSS. Το EGNOS και το Galileo μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας και απαιτείται εκστρατεία ευαισθητοποίησης στον τομέα αυτό, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες που προσφέρουν ως προς την πληρωμή διοδίων, το eCall, την κράτηση μέσω Διαδικτύου ασφαλών χώρων στάθμευσης για φορτηγά αυτοκίνητα και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας έτσι σε ασφαλέστερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον οδικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντική καθώς τα GNSS (παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης) μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις μορφές μεταφορών (χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές), καθιστώντας αποτελεσματικότερη τη διαχείριση της κυκλοφορίας, υποστηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και μειώνοντας τη ρύπανση. Παράλληλα, τα GNSS συγκαταλέγονται μεταξύ των καίριων στόχων καινοτομίας της στρατηγικής ΕΕ 2020. Στην παρούσα φάση πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερο ποσό από την ετήσια διαθέσιμη χρηματοδότηση ούτως ώστε το παγκόσμιο αυτό σύστημα πλοήγησης να εφαρμοστεί με κατάλληλο και ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην παρούσα πρόταση ψηφίσματος προτείνεται, μεταξύ άλλων, να διατεθεί χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών GNSS που μπορούν να εφαρμοστούν σε τομείς όπως κλιματική αλλαγή, γεωργία, πολιτική προστασία, συστήματα προειδοποίησης φυσικών καταστροφών και ούτω καθεξής. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη ενός συστήματος GNSS σε επίπεδο ΕΕ διασφαλίζει την ανεξαρτησία της ΕΕ από ανάλογα συστήματα πλοήγησης εκτός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ το σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης GNSS (COM(2010)308), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη δευτερευουσών επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω πιστοποίησης, τυποποίησης και συντονισμού με τη βιομηχανία καθώς και άλλες χώρες, καθώς και μέσω της διάδοσης πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης, όπως επίσης της έγκρισης ρυθμιστικών μέτρων και της ενισχυμένης χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Με τη δημοσίευση του σχεδίου δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), και την ανάπτυξη και την εφαρμογή του EGNOS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), η Ευρωπαϊκή Ένωση επεδίωξε να δώσει έμφαση στη μη στρατιωτική χρήση και να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά. Συμφωνούμε με το στοχοθετημένο σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε από την Επιτροπή και περιλαμβάνει 15 τομεακές δράσεις, από τις οποίες οι εννέα έχουν άμεση και σημαντική εφαρμογή στον τομέα των μεταφορών, ιδίως σε ό,τι αφορά την προώθηση του EGNOS σε τρίτες χώρες. Μάλιστα, για να καταστεί το συγκεκριμένο σύστημα πλήρως λειτουργικό υπό το πρίσμα των μεταφορών, το εύρος του πρέπει να επεκταθεί πέραν των συνόρων της Ευρώπης για να συμπεριλάβει και τις γειτονικές χώρες. Κατά προτεραιότητα, θα πρέπει να επεκταθεί προς τη νότια, την ανατολική και τη νοτιοανατολική Ευρώπη Στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, ζητούμε από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών που θα βασίζονται στο EGNOS με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Επίσης είναι σαφές ότι τα προγράμματα EGNOS και GNSS μπορούν γενικά να συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, θα χρειαστούμε επαρκείς επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την Επιτροπή προκειμένου να συντονίσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, ώστε να αποφευχθεί αλληλοεπικάλυψη στο επίπεδο των κρατών μελών, και να διασφαλίσει γενική πρόοδο σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ που καλύπτονται από εφαρμογές των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS). Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) πρέπει να καλύψει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επεκταθεί κατά προτεραιότητα προς τη νότια, την ανατολική και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) να καταστεί πλήρως λειτουργική υπό το πρίσμα των μεταφορών, το εύρος της πρέπει να καλύπτει το σύνολο της Ένωσης και μάλιστα, πέραν των συνόρων μας, και τις γειτονικές χώρες. Στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση διαδικασιών προσγείωσης που βασίζονται στο EGNOS, και αυτές οι διαδικασίες και υπηρεσίες που βασίζονται στο EGNOS πρέπει να πιστοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την πολιτική αεροπορία. Τούτο συνιστά στρατηγική απαίτηση για την υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Επίσης είναι σαφές ότι τα προγράμματα EGNOS και GNSS μπορούν γενικά να συμβάλλουν σημαντικά στη επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον και σε μια πιο ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας στον τομέα των οδικών μεταφορών χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει για την πληρωμή διοδίων. Πρέπει να βρούμε τρόπους για τη χρηματοδότηση αυτού του συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Οι εφαρμογές των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS) αποτελούν μια κεντρική και καίρια επιχειρηματική συνιστώσα σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις μεταφορές, και η αποτελεσματική τους λειτουργία καθιστά τις μεταφορές πιο ασφαλείς, πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο αποδοτικές από πλευράς κόστους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να εξαρτάται από συστήματα που σχεδιάστηκαν εξ αρχής για άλλες χρήσεις και από άλλες χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή προστιθέμενη αξία που αποφέρουν τα προγράμματα GNSS και Galileo στη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί η επιτυχία τους. Ένα στοχοθετημένο σχέδιο δράσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσουμε νέα ορμή και να συμβάλουμε σημαντικά στην επίτευξη στόχων για την ασφάλεια και το περιβάλλον, καθώς και στόχων που αφορούν τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας για τις οδικές μεταφορές.

Επίσης, τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης πρέπει να παρέχουν διαλειτουργικότητα με διάφορα συστήματα, περιλαμβανομένων των παραδοσιακών συστημάτων. Η επέκταση της κάλυψης του EGNOS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση) θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Το σύστημα πρέπει έτσι να επεκταθεί σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, στις χώρες της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, καθώς και στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μέτρα για να διασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης χωρίς να μειωθούν οι άλλοι πόροι που διατίθενται για την πολιτική μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Tα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης πρέπει να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και να επιτρέπουν τη χρήση πολλών μέσων μεταφοράς για τις υπηρεσίες επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος που αφορά τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης στις μεταφορές, κυρίως επειδή σε όλη την ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα προγράμματα GNSS και Galileo στον τομέα των μεταφορών. Η Επιτροπή οφείλει να διαδραματίσει ειδικό ρόλο εν προκειμένω, δημιουργώντας έναν κανονιστικό μηχανισμό που θα εξαλείψει τα διάφορα γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια και θα διευκολύνει την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί κατάλληλη και επαρκής χρηματοδότηση για τα εν λόγω προγράμματα σύμφωνα με τα κριτήρια της διαφάνειας και της αναλογικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ. Πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση του EGNOS και του Galileo στην πολιτική αεροπορία συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ερευνητικού σχεδίου ATM του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και διευκολύνοντας την εφαρμογή του. Έχει καίρια σημασία για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης να προσαρμοστούν στις υπηρεσίες πολλών μέσων και να εφαρμοστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο σε ορισμένες χώρες, επειδή η αποτελεσματική εφαρμογή των προαναφερθέντων προγραμμάτων θα βελτίωνε την αποδοτικότητα των εμπορευματικών μεταφορών και θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των μεταφορών και το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Ţicău επειδή θεωρώ ότι οι νέες τεχνολογίες, όπως τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, οι οποίες επεκτείνονται ολοένα και περισσότερο και ωφελούν ολόκληρη την κοινωνία πρέπει να εφαρμοστούν στον τομέα των μεταφορών. Στο παγκόσμιο σύστημα στο οποίο ζούμε, η ΕΕ οφείλει να προσαρμόσει τις πολιτικές της στις ανάγκες των επιμέρους τομέων και να αναπτύξει ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που θα λειτουργεί αρμονικά με το πασίγνωστο σύστημα GPS προκειμένου να παρέχεται άμεση πληροφόρηση χωρίς κανένα περιθώριο σφάλματος. Με μια αναπτυσσόμενη αγορά και με έναν κύκλο εργασιών που υπολογίζεται σε 200 δισ. ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια, η πλοήγηση μέσω δορυφόρου χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση για να υποστηριχθεί στην πράξη η ανάπτυξή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Στις 14 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιείχε 24 συγκεκριμένες συστάσεις για δράση. Ο τομέας στο σύνολό του επεκτάθηκε ραγδαίως μετά το 2000, όταν διατέθηκαν οι πρώτες υπηρεσίες του παγκοσμίου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS) από αμερικανικές δορυφορικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, το 2008 η συνολική αγοραία αξία ανερχόταν κατ' εκτίμηση σε 124 δισ., ενώ προβλέπεται ότι το 2025 θα ανέρθει σε 230 δισ. Από το ποσό αυτό τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) αντιπροσωπεύουν το 20%, ενώ οι εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για την ασφάλεια των μεταφορών, το 5%. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την παροχή εγγυημένων σημάτων για μη στρατιωτική χρήση διασφαλίζοντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά. Το σημερινό μερίδιο του 25% της αγοράς, που αντιστοιχεί στην Ευρώπη, είναι κατώτερο των προσδοκιών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) είναι συμβατή με το GPS, αλλά θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες όταν το Galileo θα καταστεί λειτουργικό, το 2013. Το EGNOS έχει επί του παρόντος δέκα φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από το GPS. Οι πτυχές αυτές έχουν άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις για τον τομέα των μεταφορών, περιλαμβανομένων των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, και, ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς.(IT) Ο τομέας των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης επεκτάθηκε ραγδαίως μετά το 2000, όταν τα συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνολική αγοραία αξία το 2025 υπολογίζεται ότι θα ανέρθει σε 230 δισ., το 20% των οποίων θα προέλθει από ευφυή συστήματα μεταφοράς και το 5% από τις εφαρμογές του τομέα της ασφάλειας.

Τον Ιούνιο του 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), και συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό σύστημα EGNOS: το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει επίσης 24 ειδικές συστάσεις για δράση. Εάν το σύστημα EGNOS αναπτυχθεί περαιτέρω, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο δράσης ενώ πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν αρκετές επενδύσεις και επαρκής χρηματοδότηση στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Είναι βέβαιο ότι η έλλειψη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό το ερευνητικό σχέδιο στο πλαίσιο του εβδόμου και ογδόου προγράμματος πλαισίου θα το καθιστούσε λιγότερο ελκυστικό στα μάτια των εμπορικών φορέων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος EGNOS και να διασφαλιστεί ότι το σύστημα δεν πάσχει από ευρωπαϊκή υποχρηματοδότηση, ψήφισα υπέρ της παρούσας πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), γραπτώς. (EN) Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης δείχνει ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση σε μία αγορά της οποίας η αξία αναμένεται να ανέλθει στα 230 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Ωστόσο, η Ευρώπη αδυνατεί να γίνει παγκοσμίως ανταγωνιστική σε αυτόν τον τομέα και το 25% που είναι το τρέχον μερίδιο της αγοράς που μας αναλογεί υπολείπεται των προσδοκιών μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες της βιομηχανίας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) είναι δέκα φορές πιο ακριβής από το GPS και προβλέπεται ότι στο προσεχές μέλλον μπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια έως 45 εκατοστά. Το σύστημα αυτό μπορεί προφανώς να χρησιμοποιηθεί στους τομείς των εναέριων και των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και στις οδικές μεταφορές. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην παραβιάσουμε δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, διότι η συγκεκριμένη τεχνολογία εγείρει προφανή ζητήματα με την προστασία της προσωπικής ζωής. Είμαι γενικά υπέρ των συστημάτων EGNOS και GNSS, δεδομένου ότι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη στόχων που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον, και θεωρώ ότι οι επαρκείς επενδύσεις στη σχετική έρευνα και ανάπτυξη θα αποβούν καθοριστικές. Το κενό χρηματοδότησης όμως πρέπει να κλείσει προκειμένου να αντληθούν τα οφέλη από αυτά τα προγράμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς.(PT) Ύστερα από το σχέδιο δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 14 Ιουνίου 2010 με στόχο τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επέκταση του συστήματος πλοήγησης ώστε να καλύψει ολόκληρη την ΕΕ. Πράγματι, η επέκταση του συγκεκριμένου συστήματος μπορεί να αποφέρει τεράστια πλεονεκτήματα για την οικονομία και την ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτόν όμως απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε, πρώτον, να αξιοποιηθεί στο έπακρο το σύστημα και δεύτερον, ώστε να φθάσει το επίπεδο ωριμότητας που θα πετύχει στο τέλος μια οικονομική ανταποδοτικότητα. Ο τομέας αυτός άλλωστε έχει γνωρίσει μαζική ανάπτυξη. Παραδείγματος χάρη, υπολογίζεται ότι στο εγγύς μέλλον θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακρίβεια έως 45 εκατοστά κατά τον εντοπισμό γεωγραφικών τοποθεσιών. Για τους λόγους αυτούς, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς.(IT) Σήμερα ψηφίσαμε κατά τη διάρκεια της συνόδου Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο σχετικά με την έκθεση για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης στον τομέα των μεταφορών. Το 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS). Το σχέδιο δράσης καθορίζει τις λύσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της πλοήγησης μέσω δορυφόρου. Το γενικότερο πλαίσιο που διέπει το σχέδιο δράσης είναι η γενική ανάπτυξη των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και, ειδικότερα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή του EGNOS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση).

Το EGNOS ανοίγει το δρόμο για το σύστημα GALILEO. Η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα EGNOS (και το Galileo) για την παροχή εγγυημένων σημάτων για μη στρατιωτική χρήση και για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά. Θεωρώ αναγκαίο, όπως επισημαίνει και η κ. Ţicău να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Galileo και, ως εκ τούτου, να δημιουργηθεί ενδεχομένως ένα αποθεματικό ταμείο στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ το οποίο θα καλύπτει τυχόν πρόσθετες δαπάνες, προσέχοντας όμως να μην θίξουμε τα άλλα προγράμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Στις 14 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε Σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιείχε 24 συγκεκριμένες συστάσεις για δράση. Το πλαίσιο που διέπει το σχέδιο δράσης είναι η γενική ανάπτυξη των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και, ειδικότερα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή του EGNOS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), το οποίο ανοίγει το δρόμο για το σύστημα GALILEO. Ο τομέας αυτός στο σύνολό του επεκτάθηκε ραγδαίως μετά το 2000, όταν διατέθηκαν οι πρώτες υπηρεσίες του παγκοσμίου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS) από αμερικανικές δορυφορικές εγκαταστάσεις. Το 2008 η συνολική αγοραία αξία ανερχόταν κατ' εκτίμηση σε 124 δισ., ενώ προβλέπεται ότι το 2025 θα ανέρθει σε 230 δισ. Από το ποσό αυτό τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) αντιπροσωπεύουν το 20%, ενώ οι εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για την ασφάλεια των μεταφορών, το 5%.

Η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα EGNOS (και το Galileo) για την παροχή εγγυημένων σημάτων για μη στρατιωτική χρήση και για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη στρατηγική αγορά. Το σημερινό μερίδιο του 25% της αγοράς, που αντιστοιχεί στην Ευρώπη, είναι κατώτερο των προσδοκιών. Το EGNOS είναι συμβατό με το GPS, αλλά θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες όταν το Galileo θα καταστεί λειτουργικό, το 2013. Το EGNOS έχει δέκα φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από το GPS.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Όπως και η εισηγήτρια, υποστηρίζω το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ανάπτυξη του EGNOS και του Galileo το οποίο βασίζεται σε εννέα οριζόντια μέτρα με άμεση εφαρμογή στις μεταφορές. Η όσο το δυνατόν εκτενέστερη ανάπτυξη του EGNOS σε όλη την Ευρώπη και πέραν από τις γειτονικές μας χώρες θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και στην επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον, και θα ενθαρρύνει μια πιο ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Αν όμως επιθυμούμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, χρειαζόμαστε επαρκή χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη, η οποία μέχρι σήμερα ήταν πενιχρή. Η ΕΕ είναι στην πραγματικότητα ο μοναδικός εμπορικός συνασπισμός που δεν παρέχει άμεση χρηματοδότηση στο πρόγραμμά της στο πλαίσιο του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), γραπτώς. (ET) Η έκθεση σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης στον τομέα των μεταφορών υποστηρίζει και υπογραμμίζει τον ρόλο και τη σημασία του σχεδίου δράσης της Επιτροπής 2010-2013 για τον συγκεκριμένο τομέα και τον αντίκτυπό του στις μεταφορές. Τα εννέα μέτρα του σχεδίου δράσης σχετίζονται άμεσα και ουσιαστικά με τις μεταφορές. Προβλέπει τη χρήση και την ανάπτυξη παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης σε όλες τις μορφές μεταφοράς. Αυτό φυσικά θα διαδραματίσει πολύ μεγάλο ρόλο στις οδικές και εναέριες μεταφορές. Δύο από τα μέτρα που αξίζει σίγουρα να επισημανθούν είναι η διευκόλυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και η δημιουργία εφαρμογών για ευφυή συστήματα μεταφορών.

Επίσης, η χρήση δορυφόρων θα δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν πολλές και διαφορετικές εφαρμογές. Εύχομαι ειλικρινά η ανάπτυξη και η πρακτική εφαρμογή των συστημάτων, των εφαρμογών και των λύσεων που προσδιορίζονται στην έκθεση να προχωρήσουν όπως έχει σχεδιαστεί, και ήδη, από τα προσεχή χρόνια, οι διάφορες λύσεις να βρουν μια εφαρμογή που θα καταστήσει τις ζωές των εταιρειών και των πολιτών πιο εύκολη και θα αναβαθμίσει την ασφάλεια στις θαλάσσιες, στις εναέριες και στις οδικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Τάσσομαι υπέρ της παρούσας έκθεσης που αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή ευρωπαϊκών συστημάτων για την εκμετάλλευση του Galileo και άλλων δορυφορικών συστημάτων και τις εφαρμογές τους στον τομέα των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς.(PT) Τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) συνδέονται επί του παρόντος με όλες τις πολιτικές της ΕΕ και η ανάπτυξη και η εφαρμογή τους θα έχουν καταλυτική επίδραση στην εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στη δημιουργία ενός στρατηγικού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού τομέα. Οι εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών αντιστοιχούν στο 20% του συνόλου των εφαρμογών GNSS σε όγκο, και στο 44% σε αξία. Ο κλάδος αυτός αντιπροσωπεύει μια αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά στην οποία η Ευρώπη θα πρέπει να πρωτοπορήσει και να πετύχει την ανεξαρτησία της. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες του GNSS στον τομέα των μεταφορών έχουν διάφορες επιπτώσεις για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και το οικονομικό και το περιβαλλοντικό κόστος όλων των μορφών μεταφοράς. Επίσης, πιστεύω πως είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι, προκειμένου να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) θα πρέπει να καλύψει όλα τα κράτη μέλη και να επιτρέψει τη διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα με τις τρίτες χώρες, προκειμένου να καταστεί η συγκεκριμένη αγορά ανταγωνιστική και δυναμική. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ιδέα της εισηγήτριας σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) το οποίο πρέπει να διασφαλίζει επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης τόσο για την έρευνα και την ανάπτυξη των συστημάτων GNSS όσο και για την εφαρμογή τoυς. Πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αποκτήσουν πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτήν τη χρηματοδότηση και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη διάθεση των εφαρμογών GNSS στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. Εφόσον το μερίδιο αγοράς της Ευρώπης στην αναπτυσσόμενη αγορά των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας, τον περασμένο Ιούνιο, η Επιτροπή εισηγήθηκε ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης. Η Επιτροπή ορθώς επέλεξε ένα στοχοθετημένο σχέδιο δράσης, του οποίου οι συστάσεις όχι μόνο περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού –μια προτεραιότητα που η Ένωση έχει ήδη επιβεβαιώσει πολλές φορές- αλλά και αναφέρονται στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπου το GNSS αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο δράσης έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι και η ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να γίνει ανταγωνιστική σε αυτόν τον τομέα, του οποίου η παγκόσμια αγοραία αξία προβλέπεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω και θα φθάσει τα 230 δισ. ευρώ μέχρι το 2025.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Είμαι πεπεισμένος ότι οι δράσεις που προάγουν τη χρήση των συστημάτων EGNOS και Galileo στην πολιτική αεροπορία είναι καίριες για την εφαρμογή του ερευνητικού σχεδίου ATM του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Δυστυχώς, όπως επεσήμανε και η εισηγήτρια στο κείμενό της, η εισαγωγή του συστήματος Galileo συνεχίζει να πλήττεται από νέα προβλήματα. Συμφωνώ με την έκκληση προς την Επιτροπή να διασφαλιστεί η ταχεία πιστοποίηση του συστήματος EGNOS για την πολιτική αεροπορία. Έχω ήδη τονίσει συχνά ότι είμαι ένθερμος οπαδός της ιδέας του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και του ερευνητικού σχεδίου ATM του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

Η γρήγορη και πλήρης υλοποίηση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους ενοποίησης της Ένωσης και της ενίσχυσης της κοινής αγοράς. Χωρίς το Galileo, δεν θα έχουμε το SESAR και χωρίς το SESAR δεν θα πετύχουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό 2. Να μην ξεχνάμε ότι σε αυτόν ειδικά τον τομέα, έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα από διασυνδεδεμένα σκάφη – μια αδυναμία ενός μέρους θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στα υπόλοιπα.

 
  
  

Έκθεση: Brian Simpson (A7-0079/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω την εν λόγω έκθεση, διότι πρέπει να καθιερωθεί ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των μεμονωμένων συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές, αν και το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις και να μην παραμερίζεται, αποφασίζοντας απλώς επί της έγκρισης ή της απόρριψης του τελικού κειμένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, διεύρυνε τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας. Οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές υπάγονται πλέον σε αυτήν την κατηγορία. Για τον λόγο αυτόν, υπερψηφίζω την έκθεση του συναδέλφου βουλευτή, Brian Simpson, σχετικά με την εφαρμογή μιας σειράς κριτηρίων για την αξιολόγηση του περιεχομένου αυτών των συμφωνιών. Πιστεύω επίσης ότι είναι αναγκαία η προώθηση της ισορροπημένης πρόσβασης στην αγορά και σε επενδυτικές δυνατότητες, καθώς και του θεμιτού ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι συμφωνίες που καλύπτουν τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό ορισμένων γενικών αρχών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογούνται οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές, τόσο βάσει του περιεχομένου όσο και βάσει των διαδικασιών που ενδέχεται να εγκρίνει η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα είναι επαρκώς ενημερωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα έχει την ευκαιρία να εκφράζει σαφώς τις προτεραιότητές της προτού κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει μια συμφωνία. Οι συνολικές συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους επιβάτες, τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αεροπορικές εταιρείες, τόσο μέσω της πρόσβασης στην αγορά όσο και μέσω της κανονιστικής σύγκλισης για την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων αναφορικά με τις κρατικές επιδοτήσεις και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί τη διαδικασία από την αρχή και να συμμετέχει ενεργά στα υπό συζήτηση θέματα, ούτως ώστε να διαπιστώνει την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων επί των συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, θα πρέπει εξίσου να γνωρίζει τα κριτήρια που χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση μιας συμφωνίας, καθώς και των επιμέρους στοιχείων της.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς.(IT) Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας διεύρυνε τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας. Οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές υπάγονται πλέον σε αυτήν την κατηγορία. Οι νέες κοινοβουλευτικές εξουσίες που θεσπίζει η Συνθήκη συνοδεύονται από νέες ευθύνες ώστε να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο και η αρμόδια επιτροπή του θα λαμβάνουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία των συμφωνιών, για των οποίων την έγκριση θα πρέπει να αποφανθούν. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αλλαγή, επικροτώ συναφώς τη νέα ευθύνη του Κοινοβουλίου για τη στενότερη παρακολούθηση της διαδικασίας διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων. Επωφελούμαι της ευκαιρίας για να επισημάνω εν προκειμένω ότι, για να είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον θα δώσει ή όχι τη συγκατάθεσή του μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί τη διαδικασία ευθύς εξαρχής, και όχι αφότου έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις.

Τέλος, επαναλαμβάνω την έκκληση προς την Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο συνεχή ροή πληροφοριών και να υποβάλλει σε τακτά διαστήματα εκθέσεις που θα αναλύουν τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία των ισχυουσών συμφωνιών. Πιστεύω πράγματι ότι, με αυτόν τον τρόπο, το Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να αξιολογεί αποτελεσματικότερα τις μελλοντικές συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς.(IT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύναψη διεθνών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές περιλαμβάνει πολλές από τις βασικές αρχές που υποστηρίζει η «Λίγκα του Βορρά» (Lega Nord). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η ανάγκη διασφάλισης των ίδιων δικαιωμάτων πρόσβασης στην αγορά για τις αεροπορικές εταιρείες από όλα τα κράτη μέλη, αποτρέποντας συγκαλυμμένες πρακτικές ντάμπινγκ που χρηματοδοτούνται απευθείας από τις εθνικές πολιτικές, κατά παράβαση των κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η πρόταση ψηφίσματος εκφράζει επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της θέσπισης ενός πλαισίου αναφοράς για την ασφάλεια. Άλλη μια αρχή που προασπίζει η «Λίγκα του Βορρά», και την οποία υποστηρίζει η πρόταση ψηφίσματος, είναι η διαφάνεια μεταξύ των ενεργειών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των πολιτών της ΕΕ, των οποίων τα συμφέροντα εκπροσωπούνται άμεσα στο Κοινοβούλιο. Προς τον σκοπό αυτόν, η πρόταση ψηφίσματος υπογραμμίζει, μάλιστα, την ανάγκη η Επιτροπή να επιτελεί το καθήκον της και να τηρεί διαρκώς ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεών της με αερομεταφορείς τρίτων χωρών. Για τους προαναφερθέντες λόγους, αποφάσισα να υπερψηφίσω την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, διότι συμφωνώ ότι οι συνολικές συμφωνίες της ΕΕ για τις αεροπορικές μεταφορές με γειτονικές χώρες μπορούν να αποφέρουν μόνο οφέλη στους επιβάτες, τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αεροπορικές εταιρείες από πολλές απόψεις: διατηρώντας τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας και προάγοντας ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει τη σύναψη συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές, καθώς και την έγκριση των αποφάσεων σχετικά με αυτού του είδους τις συμφωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνει εκ των προτέρων την Επιτροπή σχετικά με τα κριτήρια στα οποία βασίζει την απόφασή του επί της τελικής του συναίνεσης για τη σύναψη μιας δεδομένης συμφωνίας εξ ονόματος της ΕΕ. Στην έκθεση, το Κοινοβούλιο εφιστά επίσης την προσοχή της Επιτροπής και του Συμβουλίου σε συμφωνίες, η σύναψη των οποίων μπορεί να ωφελήσει την ΕΕ και τους πολίτες της, αλλά και σε εκείνες που, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, δεν έχουν συναφθεί ακόμα μεταξύ της ΕΕ και χωρών όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, διεύρυνε τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας. Ως εκ τούτου, ευλόγως η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισε να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλίας με σκοπό να καθοριστούν ορισμένες γενικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογούνται οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές. Οι συνολικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη, προσφέροντας βελτιωμένες υπηρεσίες –από πλευράς τόσο ποικιλίας όσο και κόστους– στους επιβάτες και τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα νέες δυνατότητες και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αεροπορικές εταιρείες.

Πράγματι, η κανονιστική σύγκλιση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει δώσει ακόμα εντολή στην Επιτροπή ώστε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας για τις αεροπορικές μεταφορές με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ινδίας, παρότι η πρόταση χρονολογείται από το 2005. Η οικονομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία στις εν λόγω συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς.(IT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, διότι η ολοένα σημαντικότερη συμβολή του τομέα των αερομεταφορών συνεπιφέρει πολλά πλεονεκτήματα για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και ορισμένα μειονεκτήματα. Πιστεύω ότι το θεσμικό όργανο στο οποίο ανήκω, δηλαδή το Κοινοβούλιο, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερες εποπτικές εξουσίες, προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τα είδη των συμφωνιών που αξίζουν ή δεν αξίζουν τη συγκατάθεσή του. Η ψήφος μας θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα στενής παρακολούθησης της έκβασης των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να προάγουν τη συμμόρφωση προς τη διεθνή νομοθεσία για τα κοινωνικά δικαιώματα, την πλήρη αμοιβαία αναγνώριση των πρακτικών και των διαδικασιών πιστοποίησης, τις ανταλλαγές δεδομένων ασφάλειας και τις κοινές επιθεωρήσεις. Μόνο παρέχοντας τη συγκατάθεσή μας για τη σύναψη φιλόδοξων συμφωνιών που τηρούν τις αρχές τις οποίες υπερασπίζεται η ΕΕ, μπορούμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στις δραστηριότητες και την αναβάθμιση της τελευταίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι η δυνατότητα κανονιστικής σύγκλισης που απορρέει από ορισμένες διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές μπορεί να υλοποιηθεί με τη δημιουργία συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού. Αυτό δεν θα αποφέρει μόνο οφέλη στον κλάδο των ενεχόμενων χωρών, αλλά αποτελεί και μια ευκαιρία για την τυποποίηση και την ενίσχυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Επίσης, θα βελτιωθούν σημαντικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους επιβάτες και τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, στοιχείο το οποίο δεν θα ήταν τόσο εμφανές με τη χρήση άλλων μέσων, όπως οι διμερείς συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η σύναψη συνολικών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόσβαση στην αγορά και την κανονιστική σύγκλιση, διότι προωθεί τον θεμιτό ανταγωνισμό, το ίδιο επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων κ.ο.κ. Αυτό είναι προς όφελος όλων των μερών: επιβάτες, επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και αεροπορικές εταιρείες. Όσον αφορά τις οριζόντιες συμφωνίες, είναι εξίσου σημαντικό να εναρμονιστούν οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με το δίκαιο της ΕΕ, προκειμένου να κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, να ενισχυθεί η διαφάνεια και να αποκομισθούν επιπρόσθετα οφέλη από πλευράς απλοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο απέκτησε σημαίνοντα ρόλο σε αυτό τον τομέα, με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον η έγκρισή του για τη σύναψη των εν λόγω διεθνών συμφωνιών. Υπερψηφίζω, επομένως, την παρούσα έκθεση, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό ορισμένων γενικών αρχών και ενός ομοιόμορφου συνόλου προτύπων. Επίσης, τονίζει τη σημασία της ενημέρωσης του Κοινοβουλίου ώστε να παρακολουθεί τη διαδικασία από την αρχή, διότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση να εκφράζει τις ανησυχίες και τις προτεραιότητές του.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, προτείνει την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο των νέων εξουσιών που του εκχωρούνται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Ως προς αυτό, η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα διάφορα στάδια διαπραγμάτευσης, καθώς και κατά την παρακολούθηση των ισχυουσών συμφωνιών. Δεύτερον, η έκθεση τονίζει την ανάγκη σύναψης συμφωνιών για την αεροπορική ασφάλεια με τρίτες χώρες που διαθέτουν σημαντική αεροναυπηγική βιομηχανία· πρόκειται για καθοριστική προϋπόθεση ως προς τη θεμιτή ανάγκη να εξασφαλιστεί ακόμα μεγαλύτερη αεροπορική ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς.(FR) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε περισσότερες εξουσίες παρέμβασης όσον αφορά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Επομένως, η έκθεση του Brian Simpson, η οποία εγκρίθηκε σήμερα, θα συμβάλει στον καλύτερο προσδιορισμό του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις διαδικασίες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για τις διεθνείς αερομεταφορές.

Επικροτώ το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ασκεί έντονες πιέσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να συμπεριλάβουν την αμοιβαία αναγνώριση της αεροπορικής ασφάλειας και των προτύπων ασφαλείας, καθώς και καλύτερες διασφαλίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, διότι υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να «ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια» της διαδικασίας διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχώρησε στο Κοινοβούλιο νέες εξουσίες σχετικά με την έγκριση διεθνών συμφωνιών. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές, δεδομένων των διαφόρων συνεπαγόμενων αναγκών ασφάλειας και συντονισμού. Η αξιολόγηση μιας συμφωνίας προϋποθέτει κριτήρια που βασίζονται στο