Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 8 юни 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0160/2011

  Vincent Peillon (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах „за“ доклада на г-н Audy относно междинния преглед на Седмата рамкова програма за научни изследвания и развитие С този текст Европейският парламент потвърждава подкрепата си за тази програма, която е от огромно значение за развитието на европейската научноизследователска дейност и за повишаване на конкурентоспособността на нашите предприятия. Той се обявява в подкрепа на създаването на постоянен бюджет, което е от значение за постигане на целите на програмата. Освен това в доклада са изложени конкретни предложения за преодоляване на слабостите на програмата. Той правилно подчертава необходимостта от опростяване на процедурите за финансиране и оптимизиране на съществуващите инструменти, за да се улесни достъпът за малките и средните предприятия. И накрая, докладът ни припомня, че Европейската комисия следва да гарантира, че насърчаването на иновациите не става за сметка на постигането на напредък във фундаменталните научни изследвания.

 
Правна информация - Политика за поверителност