Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 8. juni 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0160/2011

  Vincent Peillon (S&D), skriftlig. (FR) Jeg stemte for Audy-betænkningen om midtvejsrevisionen af det syvende rammeprogram for forskning og udvikling. Med denne tekst bekræfter Parlamentet sin støtte til dette program, som er af stor betydning for den europæiske forsknings udvikling og for at forbedre vores virksomheders konkurrenceevne. I betænkningen forsvares udarbejdelsen af et permanent budget, som er nødvendigt, hvis målene skal nås. Dernæst fremlægges der i betænkningen en række specifikke forslag, der har til formål at udbedre svaghederne i programmet. Det understreges med rette, at det er nødvendigt at forenkle finansieringsprocedurerne og få det meste ud af de eksisterende instrumenter, således at det gøres lettere for små og mellemstore virksomheder at få adgang. Og endelig minder denne betænkning os om, at Kommissionen skal sikre, at fremme af innovation ikke bringer fremskridtet inden for grundforskning i fare.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik