Index 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 8 iunie 2011 - Strasbourg Ediţie JO

Explicaţii privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0160/2011

  Vincent Peillon (S&D), în scris.(FR) Am votat în favoarea raportului Audy în legătură cu bilanţul pe termen mediu al celui de-al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare. Prin acest text, Parlamentul European îşi confirmă sprijinul pentru acest program care are o importanţă vitală pentru dezvoltarea cercetării europene şi îmbunătăţirea competitivităţii afacerilor noastre. El susţine stabilirea unui buget permanent care este esenţial pentru a putea să-şi îndeplinească obiectivele. Acest raport stabileşte în continuare propuneri specifice în scopul de a rezolva punctele slabe ale programului. El subliniază în mod corect necesitatea de simplificare a procedurilor de finanţare şi de a optimiza instrumentele existente, astfel încât să se faciliteze accesul întreprinderilor mici şi mijlocii. În sfârşit, acest raport ne reaminteşte că Comisia Europeană trebuie să garanteze că promovarea inovaţiei nu pune în pericol progresul înregistrat în cercetarea fundamentală.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate