Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 8 juni 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0160/2011

  Vincent Peillon (S&D), skriftlig. (FR) Jag röstade för Audybetänkandet om den preliminära utvärderingen av sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning och utveckling. Med denna text bekräftar Europaparlamentet sitt stöd för programmet, som är ytterst viktigt för att utveckla den europeiska forskningen och förbättra våra företags konkurrenskraft. Parlamentet försvarar upprättandet av en permanent budget, som är grundläggande om det ska bli möjligt att uppfylla målen. I betänkandet fastställs sedan särskilda förslag som syftar till att avhjälpa bristerna i programmet. Parlamentet framhåller rätteligen behovet att förenkla finansieringsförfaranden och optimera befintliga instrument i syfte att underlätta tillgången för små och medelstora företag. Slutligen påminner detta betänkande oss om att kommissionen måste se till att främjandet av innovation inte äventyrar de framsteg som gjorts inom grundforskningen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy