Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, ενόψει της συνόδου ΕΕ-Ρωσίας και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, είναι σημαντικό για την ΕΕ όχι μόνο να μιλήσει με μια φωνή, αλλά και να δείξει στη Ρωσία την ενότητα και την αλληλεγγύη της στην πράξη. Η ενεργειακή αλληλεγγύη κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, όμως η Ρωσία δεν αποδέχεται αυτήν την αρχή, με το έργο Nord Stream να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στάσης. Δεν πρέπει να συμφωνήσουμε σε προσπάθειες απομόνωσης ορισμένων από τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ προκαλώντας διάσταση μέσω του ενεργειακού τομέα και αυτό θα πρέπει να επισημανθεί σαφώς κατά τη σύνοδο. Θα πρέπει επίσης να αναμένουμε αναγνώριση των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας και η Ρωσία θα πρέπει να κληθεί να πάψει να ασκεί πολιτική πίεση σε αυτές τις χώρες. Επιπλέον, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ρωσία είναι μια μοναδική δημοκρατία με ένα πολύ υψηλό ποσοστό διαφθοράς.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου