Index 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 8 juni 2011 - Straatsburg Uitgave PB

Top EU-Rusland (debat)
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). (PL) Mevrouw de Voorzitter, aan de vooravond van de Top EU-Rusland en in de context van de onderhandelingen over een nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst is het niet alleen belangrijk dat de Europese Unie met één stem spreekt, maar dat ze ook in de praktijk haar eenheid en solidariteit toont aan Rusland. Energiesolidariteit is opgenomen in het Verdrag van Lissabon, maar Rusland aanvaardt dit beginsel niet. Het project Nord Stream is een goed voorbeeld van deze houding. Deze poging om bepaalde nieuwe lidstaten met behulp van een wig in de energiesector te isoleren mogen we niet aanvaarden en dat moet tijdens de Top duidelijk worden gesteld. We moeten ook erkenning eisen van de Europese ambitie van Georgië, Moldavië en Oekraïne, en we moeten Rusland oproepen om haar politieke druk op deze landen stop te zetten. We mogen bovendien niet vergeten dat Rusland een bijzonder soort democratie is met een zeer hoge corruptiegraad.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid