Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 8 juni 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Toppmötet mellan EU och Ryssland (debatt)
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Fru talman! Dagen före toppmötet mellan EU och Ryssland, och i samband med förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal, är det viktigt att EU inte bara står enat, utan också i praktiken visar Ryssland sin enighet och solidaritet. Energisolidaritet är förankrad i Lissabonfördraget, men Ryssland accepterar inte denna princip, och ett tydligt exempel på denna inställning är Nord Stream-projektet. Vi får inte acceptera att energifrågan används i splittrande syfte för att isolera vissa av EU:s nya medlemsstater, och detta bör man tydligt påpeka under toppmötet. Vi bör också räkna med att erkänna Georgiens, Moldaviens och Ukrainas europeiska ambitioner och uppmana Ryssland att sluta utöva politiska påtryckningar på dessa länder. Dessutom bör vi komma ihåg att Ryssland är en unik demokrati med mycket hög korruption.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy