Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2716(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0347/2011

Συζήτηση :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0268

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

13. Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής, εξ ονόματος της Αντιπροέδρου/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Fule, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, είμαι ευγνώμων για αυτήν την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας την επόμενη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας, η οποία θα ξεκινήσει αύριο στην πόλη Nizhny Novgorod. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπηθεί από τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής. Θα παρευρεθούν επίσης η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος Ashton, καθώς και ο Επίτροπος De Gucht.

Η σύνοδος έχει σχεδιαστεί προσεκτικά από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και τους δύο Προέδρους, ενώ οι προετοιμασίες βασίζονται στις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, για τη Ρωσία ως στρατηγικό εταίρο στο τέλος του 2010 και τον Ιανουάριο του 2011, στα αποτελέσματα της προηγούμενης συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και την επίσκεψη της ρωσικής κυβέρνησης στην Επιτροπή τον Φεβρουάριο.

Γενικά, οι σχέσεις μας έχουν βελτιωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε ολοκληρώσει διμερείς διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ, όπου συμφωνήθηκε η προσέγγιση προς ένα πιθανό μελλοντικό καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, καθώς και η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό, η οποία βρίσκεται τώρα στη φάση υλοποίησης.

Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη εργασίες όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο για τους Τέσσερις Κοινούς Χώρους και όλους τους τεχνικούς διαλόγους τους. Η αλληλεπίδρασή μας είναι εντατική. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Ρωσία είναι ο μόνος εξωτερικός εταίρος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί δύο ετήσιες συνόδους. Η επίσκεψη από τον πρωθυπουργό Putin και από μια πρωτοφανή μεγάλη αντιπροσωπεία της ρωσικής κυβέρνησης στην Επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου ήταν ένα σαφές μήνυμα της αποφασιστικότητας της Ρωσίας να επιδιώξει στενότερες σχέσεις και συνεργασία.

Ωστόσο, πολλά σημαντικά διμερή ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση σχετικά με τη δημοκρατική εξέλιξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Στο πλαίσιο των επικείμενων εκλογών για τη Δούμα και των προεδρικών εκλογών, τα πρότυπα της εκλογικής διαδικασίας θα τύχουν ιδιαίτερης προσοχής.

Τώρα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στους κύριους στόχους μας για τη σύνοδο, οι οποίοι είναι οι εξής:

Πρώτον: η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει να ενθαρρύνει τη Ρωσία να επιλύσει τα τελευταία εναπομείναντα εκκρεμή πολυμερή ζητήματα για τη διευκόλυνση της προσχώρησης στον ΠΟΕ πριν από το τέλος του 2011, βάσει των διμερών συμφωνιών ΕΕ-Ρωσίας που έχουν συναφθεί το 2004 και τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Η Ρωσία μπορεί ακόμη να επιτύχει την προσχώρηση στον ΠΟΕ πριν από το τέλος του 2011 εάν μπορέσει να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις προκειμένου να επιλύσει τα λίγα εκκρεμή ζητήματα σε πολυμερές επίπεδο. Η σύνοδος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, μπορεί όμως να ωθήσει τη Ρωσία να αναλάβει εποικοδομητική δράση.

Δεύτερον: η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστήσει σαφές στη Ρωσία ότι πρέπει να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στη συμφωνία σημαντικών εμπορικών και επενδυτικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας, που θα συμπεριληφθούν στη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας προκειμένου να παρασχεθεί μια στέρεη νομική βάση για βαθύτερη οικονομική συνεργασία τα επόμενα χρόνια. Δεν αποκλείεται να θέσουμε σε επίπεδο συνόδου κορυφής το ζήτημα της αδικαιολόγητης απαγόρευσης από τη Ρωσία των εισαγωγών οπωροκηπευτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και ευελπιστούμε ότι τα επιστημονικά στοιχεία θα επιτρέψουν μια γρήγορη επίλυση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Τρίτον: θα διατηρήσουμε τη στήριξη υψηλού επιπέδου για την εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό ως σημαντικού οχήματος για τις δεσμεύσεις της Ρωσίας για μεταρρυθμίσεις.

Τέταρτον: θα προαγάγουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη Ρωσία, και

πέμπτον, θα ενθαρρύνουμε τη Ρωσία να εμβαθύνει τη συνεργασία στην κοινή γειτονιά μας και να συνεχίσει τον διάλογο για άλλα επίκαιρα διεθνή ζητήματα, όπως η Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, ή η Βόρεια Αφρική. Στην πραγματικότητα, η πρόοδος ως προς τη Μολδαβία/Υπερδνειστερία θα αποτελέσει σημαντική δοκιμαστική εφαρμογή για τη στενότερη συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Τέλος, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη σύνοδο για να επαναβεβαιώσουμε τις πολιτικές μας δεσμεύσεις για επίτευξη προόδου στη συνεργασία στη διαχείριση κρίσεων –υπό την προϋπόθεση ότι η αυτονομία μας κατά τη λήψη αποφάσεων δεν θα επηρεαστεί κατά κανέναν τρόπο.

Η ενέργεια βρίσκεται επίσης στις πρώτες θέσεις στις σχέσεις μας με τη Μόσχα. Θα τονίσουμε την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στον ρωσικό τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με στόχο τη θέσπιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Θα υπογραμμίσουμε επίσης την ανάγκη συνεργασίας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας των ανώτατων προτύπων στην πυρηνική ασφάλεια, αλληλεπιδρούμε με τη Ρωσία τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε πολυμερή όργανα, όπως είναι η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και η G8.

Θα επαναλάβουμε την πρόσκλησή μας στη Ρωσία να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια συνολική συμφωνία Ευρατόμ-Ρωσίας, η οποία θα πρέπει να προωθεί τα υψηλότερα πρότυπα για την πυρηνική ασφάλεια. Όσον αφορά το ατύχημα στη Fukushima, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκήσει πιέσεις για την ισοτιμία των προσεγγίσεων που αφορούν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για υφιστάμενους και σχεδιαζόμενους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Τέλος, αρχίσαμε μια σαφή διαδικασία για τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοίμασε και συμφώνησε τον Μάρτιο την πρότασή της για τον κατάλογο κοινών μέτρων προς την κατεύθυνση της πιθανής εγκαθίδρυσης ενός καθεστώτος ταξιδίων χωρίς υποχρέωση θεώρησης, αρχίσαμε μάλιστα διαπραγματεύσεις τον Απρίλιο. Έκτοτε, πραγματοποιήθηκε ένα Μόνιμο Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης για τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις και έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος. Όμως οι διαπραγματεύσεις για τα κοινά μέτρα μας σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Πρέπει να είμαστε σαφείς στη σύνοδο ότι δεν υπάρχουν πολιτικές σύντομες διαδικασίες.

Όσον αφορά τη Ρωσία, οι κύριοι στόχοι της για τη σύνοδο μπορούμε να αναμένουμε ότι θα επικεντρωθούν στις θεωρήσεις, τον ΠΟΕ, την ενέργεια συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ασφάλειας– και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Η Ρωσία μπορεί να επανέλθει στην ιδέα μιας νέας Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας σε υπουργικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι αναγκαίες δομές συνεργασίας· αυτό που χρειαζόμαστε είναι η πολιτική βούληση για να σημειώσουμε πρόοδο επί της ουσίας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω τις παρατηρήσεις σας.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία που επιδείξατε κατά τη σύνταξη του ψηφίσματος. Δεν θα πω περισσότερα για τα σημεία που ανέφερε ο Επίτροπος, διότι καλύπτονται στο ψήφισμα. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιανοδημοκράτες), η τελική δήλωση της συνόδου την επόμενη εβδομάδα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από απλώς ωραία λόγια. Η Ρωσία είναι ο μεγάλος μας γείτονας· η Ρωσία είναι ένας σημαντικός εταίρος. Εξαρτώμεθα ο ένας από τον άλλον και το επίπεδο αυτής της εξάρτησης είναι μεγάλο, επομένως αναμένουμε τώρα πραγματικές συμφωνίες που θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας; Καταρχάς, η εταιρική σχέση. Πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Αναμένω ότι η ΕΕ θα πείσει τον πρόεδρο Medvedev να εκχωρήσει στη διαπραγματευτική του ομάδα πλήρεις εξουσίες προκειμένου να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Είναι πλέον καιρός να κινητοποιηθούμε ξανά όσον αφορά τον φάκελο για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Οι διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο της ενέργειας έχουν επίσης σημειώσει καθυστέρηση. Χρειαζόμαστε συμφωνίες για μια ισχυρή και διαφανή ενεργειακή εταιρική σχέση, η οποία θα βασίζεται σε κανόνες.

Θα ήθελα επίσης να ακούσω πού βρισκόμαστε όσον αφορά την παράγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για εμάς, για το Κοινοβούλιο, πρόκειται για ένα σημαντικό μέρος της εταιρικής σχέσης. Θεωρώ το σύμφωνο περί εκσυγχρονισμού ως συμπληρωματικό ζήτημα, όπως και τους κοινούς χώρους. Πρόκειται για ένα δευτερεύον ζήτημα, όμως θα βοηθούσε εάν εγκρίνονταν οι κανόνες του ΠΟΕ. Θα βοηθούσε να θεσπιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και θα διευκόλυνε το επενδυτικό κλίμα.

Ο πρόεδρος Medvedev συμμετέχει προσωπικά στη βελτίωση του κράτους δικαίου, όμως αυτό δεν είναι αρκετό, όπως είπατε και ο ίδιος. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι στις επικείμενες εκλογές η Ρωσία θα σταθεί στο ύψος της δέσμευσης που ανέλαβε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. Οι εκλογές θα αποτελέσουν την κρίσιμη δοκιμή. Αυτό τότε θα σημάνει επίσης ότι πρέπει να επιτραπεί σε νέα κόμματα να εγγραφούν στα μητρώα. Η Ρωσία θα πρέπει να θεωρήσει τιμή το ότι κλήθηκαν εκ των προτέρων εκλογικοί παρατηρητές. Τέλος, η απαγόρευση εισαγωγής ευρωπαϊκών οπωροκηπευτικών (...)

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ρωσία είναι αναμφισβήτητα ένας πολύ σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά –όπως ήδη ανέφερε ο Επίτροπος– και ένας εξαιρετικά δύσκολος εταίρος. Ευελπιστώ ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα διαρκέσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς, ωστόσο, δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν τόσο σύντομα όσο φαντάζεται η κ. Oomen-Ruijten. Στη διάρκεια της διαδικασίας, πρέπει να διεξάγουμε διάλογο τόσο με τους επίσημα εκλεγμένους εκπροσώπους όσο και με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι συχνά βρίσκονται πιο κοντά στις θέσεις μας σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ιδέα μιας εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας είναι καλή. Ωστόσο, πρέπει και η Ρωσία να διαδραματίσει τον ρόλο της. Χρειαζόμαστε περισσότερη δημοκρατία και λιγότερη διαφθορά. Εξακολουθούμε να ακούμε πολλούς επενδυτές να διαμαρτύρονται για τη νομική αβεβαιότητα, ιδίως όσον αφορά τους φόρους. Πρωτίστως –όπως ανέφερε ήδη ο Επίτροπος– πρέπει να προετοιμαστούμε ταχύτατα για την προσχώρηση της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και τη συμμετοχή της στον ΠΟΕ. Στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, η Ρωσία πρέπει να υποχρεωθεί να αναγνωρίσει τις αρχές μιας διαφανούς και δίκαιης ενεργειακής πολιτικής. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να πράξει μόνη της η Ρωσία, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ελλείψεις.

Επίσης, όσον αφορά την ενέργεια, θα ήθελα να εγείρω ένα θέμα που ανησυχεί τον γείτονά της –στην πραγματικότητα, τον κοινό μας γείτονα– την Ουκρανία. Αυτήν τη στιγμή, η Ρωσία επιχειρεί για ακόμη μια φορά να χρησιμοποιήσει το θέμα της ενέργειας και των τιμών της ενέργειας ως πολιτικό όπλο. Αυτό πρέπει να το απορρίψουμε κατηγορηματικά. Έχουμε δεσμευτεί για την ελευθερία της Ουκρανίας να αποφασίσει σε ποιες αγορές επιθυμεί να είναι παρούσα και πού επιθυμεί να λειτουργεί. Επιθυμούμε, σε τελική ανάλυση, να έχουμε εμπορικές σχέσεις και μια εμπορική συμφωνία με την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν πρέπει να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία στον εν λόγω τομέα δίνοντάς της την επιλογή είτε να συμμετάσχει στην τελωνειακή ένωση με το Καζακστάν και τη Λευκορωσία είτε να πληρώνει υψηλή τιμή στην ενέργεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο απορρίπτουμε.

Και πάλι, όσον αφορά τους γείτονες, αναμένουμε επίσης από τη Ρωσία να τηρήσει τις συμφωνίες στις συνθήκες όσον αφορά τη Γεωργία και να αποσύρει και πάλι τα στρατεύματά της στις περιοχές εκείνες όπου βρίσκονταν πριν από την κρίση. Ευελπιστούμε επίσης ότι η Ρωσία θα συμβάλει θετικά στην επίλυση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Και από τις δύο πλευρές, δεν πρόκειται για ζήτημα προμήθειας όπλων, αλλά για την ειρηνική διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Επίτροπος ανέφερε ήδη τη σημασία της ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων να μπορούν οι άνθρωποι να χαίρουν όσο το δυνατόν ευρύτερης ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα σημειώσουμε πρόοδο εν προκειμένω.

Ένα κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, θα αποτελέσει το πώς θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές. Η Ρωσία πρέπει να γνωρίζει ότι ο κόσμος, και ιδίως ο δημοκρατικός κόσμος στην Ευρώπη, θα παρακολουθεί προσεκτικά τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών, εάν τα κόμματα έχουν εγγραφεί στα μητρώα σωστά και δίκαια, καθώς και εάν συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένα κόμματα έχουν αποκλειστεί από τις εκλογές από την αρχή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταστεί σαφές στη Ρωσία κατά τη σύνοδο. Επιθυμούμε να δούμε ορθές και δίκαιες εκλογές και στη Ρωσία.

Η Ρωσία έχει να καλύψει ακόμη πολύ έδαφος όσον αφορά την οικονομία της. Ωστόσο, η Ρωσία είναι έτοιμη για τη δημοκρατία. Επιθυμούμε να δούμε δημοκρατία στη Ρωσία όσο το επιθυμούν και οι ίδιοι οι πολίτες της Ρωσίας. Αυτή είναι η επιθυμία και το όραμά μας. Η Ρωσία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η δημοκρατία θα είναι θετική και για την ίδια.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευελπιστώ ότι θα σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη σύνοδο στην πόλη Nizhny Novgorod όσον αφορά μια νέα και περιεκτική συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.

Τόσο η ΕΕ όσο και η Ρωσία πρέπει να έχουν κατά νου ότι μια πραγματική εταιρική σχέση μπορεί να είναι μόνο μια ειλικρινής σχέση. Εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, θα ήθελα να καλέσω τους εκπροσώπους της ΕΕ να θέσουν όλες τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους ρώσους ομολόγους τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες στις σχέσεις της με τη Ρωσία εκτός και εάν οι δυο εταίροι βασίζονται στις ίδιες αξίες και αρχές. Εάν το Κρεμλίνο απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, η Ρωσία θα χάσει κάθε νομιμότητα ως εταίρος της ΕΕ.

Για παράδειγμα, το Κρεμλίνο παρεμπόδισε μια σειρά από πολιτικά κόμματα να εγγραφούν στα μητρώα για τις εκλογές για την κρατική Δούμα για διαδικαστικούς λόγους και ο κατάλογος είναι πιθανόν να διευρυνθεί για να συμπεριλάβει και το Λαϊκό Κόμμα της Ελευθερίας με ηγέτες τους Mikhail Kasyanov, Vladimir Milov, Boris Nemtsov και Vladimir Ryzhkov. Η αυξανόμενη καταστολή της αντιπολίτευσης πρέπει να αναφερθεί στη σύνοδο και πρέπει να επιτραπεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης να εγγραφούν.

Κυρίες και κύριοι, η Ρωσία δεν είναι Κίνα. Η Ρωσία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ· συνεπώς, οφείλει να τηρεί τις διεθνείς της δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Επιπλέον, η Ρωσία οφείλει να συμμορφώνεται προς το ίδιο της το Σύνταγμα.

Η Ρωσία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων της. Επιμένουμε να σταματήσει να ασκεί πιέσεις στην Ουκρανία –όπως είπε πριν από λίγο ο συνάδελφός μου– για παράδειγμα, όπως έκανε ο πρωθυπουργός Putin χθες κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, ασκώντας του πίεση προκειμένου να συμμετάσχει στην τελωνειακή ένωση με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Αναμένουμε από τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματα της άμεσα από τη Γεωργία στις θέσεις πριν από τη διαμάχη.

Τέλος, η Ομάδα ALDE είναι εξαιρετικά απογοητευμένη που η Ρωσία, ενόψει της συνόδου, επέβαλε μια δυσανάλογη απαγόρευση εισαγωγής οπωροκηπευτικών από την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ρωσία είναι ένας σημαντικός εταίρος για την ΕΕ από πολλές απόψεις. Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ρωσία ασκεί δυνητικά αποφασιστική επιρροή στις διεθνείς υποθέσεις, από τις σχέσεις μας με τη Βόρειο Κορέα έως τη συμμετοχή της στην τετραμερή διάσκεψη του ΟΗΕ. Επικροτώ επίσης τις πρόσφατες εκκλήσεις του προέδρου Medvedev προς τον λίβυο τύραννο, Muammar Gaddafi, να εγκαταλείψει την εξουσία. Ευελπιστώ επίσης ότι το Κρεμλίνο θα ευθυγραμμιστεί με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει τη διάδοση των πυρηνικών όπλων του Ιράν.

Δέχομαι ακόμη ότι η Ρωσία έχει οικονομικά συμφέροντα στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, ορισμένες εκ των οποίων τώρα –ευτυχώς– απομακρύνονται από τη Μόσχα προς την ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να εμμένει στη στήριξη και τη συνεργασία με αυτές τις πλέον ανεξάρτητες χώρες, όπως είναι η Ουκρανία, και να διασφαλίσει ότι οι πύλες παραμένουν ανοικτές σε αυτές όσον αφορά τις ευρωατλαντικές τους επιδιώξεις. Εν προκειμένω, ευελπιστώ ότι η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος θα θέσει το ζήτημα της Γεωργίας, μέρη της επικράτειας της οποίας παραμένουν προσαρτημένα και υπό παράνομη κατοχή από ρώσους στρατιώτες, καθώς και ότι θα βοηθήσει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία. Δέχομαι επίσης ότι η Επιτροπή προτείνει τώρα η σύνοδος ΕΕ-Ρωσίας να είναι ετήσια αντί εξαμηνιαία, το οποίο είναι καλή ιδέα και αποτελεί πρόοδο.

Η Ρωσία δεν είναι μια ώριμη φιλελεύθερη δημοκρατία. Ούτε μια χώρα που χαίρει ενός ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος. Είτε μας αρέσει είτε όχι, όμως, εξακολουθούμε να πρέπει να συνεργαστούμε μαζί της.

 
  
MPphoto
 

  Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Fule, ενώ εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται κατανοητό να προστατεύει η Ρωσία τον εαυτό της προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση της μόλυνσης από το Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) στην επικράτειά της, η πλήρης απαγόρευση στις εισαγωγές ευρωπαϊκών οπωροκηπευτικών δεν είναι αυτό που αναμένουμε από μια χώρα που φιλοδοξεί να προσχωρήσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε στο Nizhny Novgorod. Πιο σημαντικά, ωστόσο, είναι τα πολιτικά μικρόβια ή σπέρματα που υπάρχουν σήμερα –η περιορισμένη απαρχή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Όσον αφορά τις εν λόγω πτυχές, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό για να βοηθήσουμε τις ρίζες τους να επεκταθούν σε ολόκληρη τη Ρωσία και να αναπτυχθούν.

Ο πρόεδρος Medvedev έχει αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ο οικονομικός και ο τεχνικός εκσυγχρονισμός χωρίς έναν θεμελιώδη εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Ωστόσο, μέχρι τώρα, ελάχιστα έχουμε δει στην κατεύθυνση της δράσης που θα συνοδεύσει τα ωραία αυτά λόγια. Οι εκπρόσωποι της ΕΕ θα πρέπει συνεπώς να καταστήσουν απολύτως σαφές στον πρόεδρο Medvedev ότι οι επικείμενες εκλογές για τη Δούμα αποτελούν δοκιμή της αξιοπιστίας της μεταρρυθμιστικής του πολιτικής.

Οι αυθεντικές και ορθές εκλογές αποτελούν μέρος των θεμελίων της δημοκρατίας. Όποιος επιθυμεί πολυφωνία και πολιτικό ανταγωνισμό, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν τα εκλογικά πρότυπα που διακήρυξε το Συμβούλιο της Ευρώπης και θα πρέπει να επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη παρατήρηση των εκλογών από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στο πλέον αρχικό στάδιο.

Οι δίκαιες εκλογές ξεκινούν επιτρέποντας την εγγραφή των κομμάτων στα μητρώα. Δυστυχώς, οι πρώτες ενδείξεις καταδεικνύουν ότι η ρωσική ηγεσία δεν άντλησε κανένα δίδαγμα από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι για τη διάλυση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και προφανώς δεν επιθυμεί να επιτρέψει στο νεοσυσταθέν Λαϊκό Κόμμα της Ελευθερίας την εγγραφή στα μητρώα.

Περισσότερα κόμματα που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο και ένα Πανρωσικό Λαϊκό Μέτωπο που ιδρύθηκε από τον πρωθυπουργό Putin μας οδηγούν απλώς σε μια πολιτικά αδιέξοδη κατεύθυνση. Αυτή η επίφαση ανταγωνισμού οδήγησε τη χώρα σε πολιτική απάθεια και υποβάθμισε τη Δούμα. Ο πρόεδρος Medvedev θα μπορούσε να επιτύχει πρόοδο στο σημείο αυτό και να τελειώσει τη θητεία του με τουλάχιστον μία αποδείξιμη επιτυχία.

Στις συγκεκριμένες υποθέσεις του κ. Khodorkovsky και του κ. Magnitsky, αντί να αναμένουμε μια απόφαση από το Στρασβούργο, θα έπρεπε να τερματιστεί η δικαστική αυθαιρεσία. Η επανεξέταση αυτών των υποθέσεων από την επιτροπή Fedotov συνιστά ένα θετικό πρώτο βήμα. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά της θα πρέπει να δημοσιευτούν το συντομότερο δυνατό.

Η μελλοντική συμμετοχή του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών που θεσπίστηκε πρόσφατα στην Πράγα θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Σε τελική ανάλυση, τα γεγονότα στη Βόρειο Αφρική αποδεικνύουν ότι η αποτελεσματική μεταρρύθμιση απαιτεί μια ενεργή κοινωνία των πολιτών. Η ρωσική κυβέρνηση θα πρέπει συνεπώς να εργαστεί ώστε να το επιτύχει αυτό στη χώρα της και να προσπαθήσει να επιτύχει μια εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό με την κοινωνία των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αναζητώ ματαίως μια απάντηση στο ερώτημα γιατί συζητάμε ένα ψήφισμα για τη σύνοδο με τη Ρωσία την προηγουμένη της ίδιας της συνόδου και γιατί ψηφίζουμε πάνω σε αυτό την ημέρα που η σύνοδος λαμβάνει χώρα στο Nizhny Novgorod. Επιπλέον, το θέμα δεν είχε καν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας. Όλο αυτό δίνει την εντύπωση κακού σχεδιασμού, και αποτελεί τώρα μια τυπική διαδικασία, κατά τη γνώμη μου. Επιπλέον, αντί να επιδιώκουμε μέσω μιας διαδικασίας που βασίζεται σε αρχές μια νέα συμφωνία για τις σχέσεις με τη Ρωσία, την οποία αναγνωρίζουμε ως σημαντικό εταίρο, επαναλαμβάνουμε, ως συνήθως, εξαγγελίες και αιτήματα που σαφώς δεν έχουν καμία ελπίδα επιτυχίας.

Θα πρέπει πρωτίστως να στηριχθούμε στα ζητήματα όπου μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος. Ένα παράδειγμα είναι η πρόοδος στις συμφωνίες για τη σχεδιαζόμενη ελάττωση και πιθανή τελική κατάργηση των αμοιβαίων συμφωνιών θεώρησης με τη Ρωσία. Αντί γι’ αυτό, ασκούμε κριτική στη θέση της Ρωσίας στην υπόθεση εισαγωγών οπωροκηπευτικών από την ΕΕ. Πώς φαίνεται η δική μας συμπεριφορά, όμως, έξω από την Ένωση; Όταν αναζητούμε την πηγή των θανατηφόρων βακτηρίων και ελλείψει αδιάσειστων αποδείξεων, κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, περιορίζουμε τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορικών αγαθών και διεκδικούμε αποζημίωση. Μπορούμε ασφαλώς να καταλήξουμε στα δικά μας συμπεράσματα ως προς το επίπεδο εμπιστοσύνης που εμπνέουμε, και όχι μόνο στη Ρωσία.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (IT) Κύριε Πρόεδρε, ο διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας πρέπει να διευρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε διαφορετικούς τομείς, από την οικονομία έως τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές στον διάλογο. Η Ευρώπη και η Ρωσία είναι στην πραγματικότητα αλληλοεξαρτώμενες τόσο από οικονομική όσο και από πολιτική άποψη.

Αναφέρομαι σε ανεπίλυτα διεθνή ζητήματα, όπως είναι η ενεργειακή ασφάλεια, το Μαγκρέμπ, η πυρηνική δύναμη του Ιράν, η τρομοκρατία, ο Καύκασος, το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η κλιματική αλλαγή και άλλα. Η Ρωσία είναι στρατηγικός εταίρος για την Ευρώπη, κυρίως λόγω των συνεργειών που μπορεί να οικοδομηθούν στο μέλλον. Όπως ήδη συμβαίνει μέχρι ενός σημείου, η Μόσχα μπορεί να μας παράσχει ορυκτούς και ενεργειακούς πόρους, καθώς και να συνεργαστεί για τη στρατιωτική ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ η Ευρώπη μπορεί να συμβάλει με οικονομικούς πόρους, επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες και την μακροχρόνια εμπειρία μας στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το μέλλον της Ρωσίας συνδέεται με αυτό της Ευρώπης και πρέπει να αναπτυχθεί με αποφασιστικότητα, χωρίς εφησυχασμό και παρά τις πολλές δυσκολίες που υπάρχουν επί του παρόντος. Ως εκ τούτου, η σύναψη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας είναι εξαιρετικής σημασίας για το κοινό μας μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Bela Kovacs (NI). (HU) Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την επικείμενη σύνοδο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της αντιπροσωπείας που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις σε δύο πράγματα. Καταρχάς, θα ήθελα να τους ενθαρρύνω να επανεξετάσουν τη σημασία των ρωσικών εισαγωγών ενέργειας και δεύτερον, να επεκτείνουν τη συμφωνία εταιρικής σχέσης κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι εκπρόσωποι της ΕΕ να μπορούν να συμμετάσχουν ως παρατηρητές στις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο αυτού του έτους και στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2013. Όπως μπορούμε να δούμε, οι εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία είναι πιθανόν να αυξηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα κλείσουν αφού πραγματοποιηθούν οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων.

Επομένως, για μία ακόμη φορά αρχίζουμε να ανησυχούμε ότι θα εξαρτώμεθα ξανά περισσότερο από τη Ρωσία στο μέλλον. Ωστόσο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το νόμισμα έχει και άλλη μια όψη. Η Ρωσία εξαρτάται κατά τον ίδιο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πωλούν τα περισσότερα προϊόντα τους σε εμάς. Εάν δεν αγοράσουμε τα ενεργειακά προϊόντα τους, τότε η ρωσική οικονομία θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σταθερότητας στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εταίροι λόγω των αμοιβαίων συμφερόντων τους και λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Αυτό ισχύει είτε μας αρέσει είτε όχι. Πρέπει να κάνουμε αυτήν την εταιρική σχέση μια θετική και εποικοδομητική σχέση. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και στη διευκόλυνση των θεωρήσεων, να προστεθεί ουσία στην εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό προκειμένου να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ωστόσο, ότι αυτό εγείρει υποχρεώσεις και από τις δύο πλευρές, και όσον αφορά την προσχώρηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε· αντιθέτως, αυτοί οι συμβατικοί ή διεθνείς κανόνες που έχουν συμφωνηθεί είναι δεσμευτικοί για όλους και δεν υπάρχει χώρος για αυθαιρεσία σε αμοιβαίες συμφωνίες. Αυτό απαγορεύει επίσης τη χρήση της ενέργειας ως πολιτικού όπλου, για παράδειγμα.

Αυτά τα αμοιβαία συμφέροντα πρέπει να γίνουν αντικείμενο θετικής και εποικοδομητικής διαχείρισης, και σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, αυτό ασφαλώς σημαίνει ότι η Ρωσία πρέπει να αναλάβει κάποια ευθύνη. Επί του παρόντος, υπάρχει το θέμα της Συρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Ρωσία πρέπει να συμβάλει εποικοδομητικά στη δημιουργία μιας ειρηνικής διεθνούς κοινότητας. Αυτό ωστόσο σημαίνει επίσης να αποδεχτεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών χωρών και τις αποφάσεις τους όσον αφορά την σύναψη των συμμαχιών εκείνων που επιθυμούν να συνάψουν. Επιπλέον, η Ρωσία πρέπει να συμβάλει θετικά στην περίπτωση των «παγωμένων συγκρούσεων» και πρέπει τώρα να βάλει τέλος στις παράνομες συνθήκες στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία.

Έχουμε κοινή ευθύνη στην παγκόσμια σκηνή. Είναι σαφές ότι η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σημαντικά αμοιβαία συμφέροντα σε αυτήν τη διεθνή τάξη πραγμάτων, και κατά τον καθορισμό αυτών των συμφερόντων πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία αναγνωρίζει πως η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την εσωτερική ανάπτυξη. Απαιτείται ένας βαθμός προϋποθέσεων όχι μόνο σε σχέση με εμάς· μια χώρα όπου δεν υπάρχει κράτος δικαίου δεν αποτελεί και καλό μέρος για επενδύσεις, διότι δεν υπάρχει νομική ασφάλεια. Μια χώρα χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν μπορεί να σημειώσει πραγματική πρόοδο μακροπρόθεσμα προς όφελος των ίδιων των πολιτών της. Ας ελπίσουμε ότι η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό και άλλα θέματα θα μας βοηθήσουν να βρούμε μια κοινή και θετική κατεύθυνση προόδου εδώ.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα απλώς να αναφέρω δύο σημεία, διότι ο κ. Swoboda έχει ήδη αναφέρει μια σειρά από σημεία εξ ονόματος της Ομάδας μας. Η Ρωσία βρίσκεται πραγματικά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Η εσωτερική πολιτική κατάσταση θα καθοριστεί από τις εκλογές στη Δούμα τον Δεκέμβριο και από το ερώτημα ποιος θα συνεχίσει ως πρόεδρος από το 2012 τον εκσυγχρονισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μπορούμε να δούμε και μια θετική πλευρά σε αυτό. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης στην ανάπτυξη της Ρωσίας. Αυτό προϋποθέτει τη διεξαγωγή δίκαιων εκλογών, την ύπαρξη δίκαιων ευκαιριών για εγγραφή, καθώς και πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης για τους υποψηφίους για τη διασφάλιση τουλάχιστον στοιχειωδώς ίσων ευκαιριών.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά την εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας για τον εκσυγχρονισμό. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για αποτελεσματική συνεργασία. Δεν θα πρέπει συνεπώς να χάσουμε την ευκαιρία να στηρίξουμε σθεναρά τη Ρωσία σε αυτόν τον εκσυγχρονισμό –επενδύοντας όχι μόνο στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας. Οι κυβερνήσεις θέτουν πολλά πράγματα επί χάρτου, αλλά, όπως όλοι γνωρίζουμε, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις επί χάρτου. Οι πολίτες, ωστόσο, ανησυχούν όταν αυτά που δηλώνονται επί χάρτου δεν υλοποιούνται.

Η πολιτική συμμετοχή και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματιών, ερευνητών, νέων ανθρώπων και καλλιτεχνών είναι ουσιαστική για μια αυτόνομη κοινωνία αλληλεγγύης. Μπορούμε να στηρίξουμε επιτυχώς έναν τέτοιο εκσυγχρονισμό όμως μόνο εάν οι άνθρωποι μπορούν να συγκεντρώνονται εύκολα προκειμένου να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Για αυτούς τους λόγους, η ΕΕ και η Ρωσία θα πρέπει επιτέλους να επιτύχουν μια συμφωνία για τα κοινά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη ταξιδίων χωρίς υποχρέωση θεώρησης και για το πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό.

Συζητούμε για τους ανθρώπους στην περιοχή του Καλίνινγκραντ και εξετάζουμε τη διευκόλυνση. Πριν από ένα μήνα, το παρόν Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι θα πρέπει να επιτραπεί η διευκόλυνση των θεωρήσεων για πολιτιστικούς λόγους. Συζητούμε κατά πόσον θα έπρεπε πιθανόν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους νέους ανθρώπους εκεί. Όλες αυτές είναι καλές συστάσεις για να κινηθούν τα πράγματα, όμως δεν αποτελούν υποκατάστατο μιας γενικής λύσης. Θα καλούσα, συνεπώς, την Επιτροπή να επιταχύνει τον ρυθμό. Μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξή μας σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όσον αφορά κάποια από τα πιο διστακτικά κράτη μέλη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DIANA WALLIS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, είναι αδιανόητο ότι οι σχέσεις μας με τη Ρωσία βασίζονται σε μια συμφωνία που χρονολογείται από το 1994. Δεν κατορθώσαμε να επιλύσουμε τίποτα καινούριο έκτοτε. Εναλλασσόμεθα μεταξύ της συνεργασίας και της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Όσον αφορά τη γειτονία, εκφράζουμε τη λύπη μας για τον πόλεμο με τη Γεωργία, την πίεση που ασκείται στην Ουκρανία, την αναγνώριση του προέδρου Lukashenko στη Λευκορωσία και τη διάσπαση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ως αποτέλεσμα της διαμάχης στην Υπερδνειστερία. Παράλληλα, η συνεργασία μας με τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το θέμα της Λιβύης ή για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι θετική.

Όσον αφορά την ίδια τη Ρωσία, το νέο πρότυπο είναι αυτό που είναι γνωστό ως εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό. Ωστόσο, τι είναι ο εκσυγχρονισμός χωρίς δημοκρατία; Στον κατάλογο των προτεραιοτήτων που μόλις παρουσιάσατε, κύριε Fule, τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονταν μετά τα αγγούρια και το κράτος δικαίου μετά τις τομάτες. Είναι αυτό το καλύτερο που μπορούμε να αναμένουμε σε αυτόν τον τομέα; Δεν αναμένουμε κάτι παραπάνω από τον εκδημοκρατισμό της Ρωσίας; Πιστεύω ότι ως Κοινοβούλιο, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αναμένουμε κάτι· για παράδειγμα, δίκαιες εκλογές – πρέπει να υπάρξει πρόοδος στο σημείο αυτό.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα πράγμα που θα ήθελα να πω με σαφήνεια: μια τέτοιου είδους πρόοδος μπορεί συχνά να επιτευχθεί σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Δύο σύνοδοι τον χρόνο είναι υπερβολή. Ας διεξάγουμε μια σύνοδο, όπως κάνουμε με την Αμερική. Έχουμε αρκετές συναλλαγές με τη Ρωσία σε ειδικευμένους τομείς. Διαφορετικά, θα πραγματοποιούμε συνόδους χωρίς πραγματικό περιεχόμενο και ούτε αυτό θα ήταν καλό.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, οι πιο σημαντικές πτυχές των σχέσεών μας με τη Ρωσία είναι η ενεργειακή πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ρωσία επιδιώκει έναν στρατηγικό στόχο να θέσει μεμονωμένες χώρες υπό τον έλεγχό της εκμεταλλευόμενη το θέμα του φυσικού αερίου κατά την άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Μόλις τις τελευταίες μέρες, οι ρωσικές αρχές χρησιμοποίησαν εκβιασμό για να ασκήσουν πίεση στην Ουκρανία κάνοντας αλλαγές στις τιμές του φυσικού αερίου αναλόγως με το εάν η χώρα συμμετείχε στη ρωσική τελωνειακή ένωση ή στη συγχώνευση μεταξύ Gazprom και Naftogaz. Οι παραπάνω πράξεις προφανώς βάζουν τέλος στις συζητήσεις για τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ουκρανίας. Οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο αποτελούν επίσης έναν τρόπο να επηρεαστούν οι πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ. Θα πρέπει, συνεπώς, να επιδοκιμάσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναγνώρισε ότι η συμφωνία που έχει συνάψει η πολωνική κυβέρνηση δεν συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι τιμές για το ρωσικό φυσικό αέριο στην Κεντρική Ευρώπη είναι ήδη σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με αυτές που προσφέρονται στις ευρωπαϊκές χώρες. Η δυσφήμηση από τη Ρωσία των έργων εξόρυξης αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα είναι ένας επιπλέον λόγος ανησυχίας.

Το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνεται προφανές στην υπόθεση Khodorkovsky. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να τεθεί στη διάρκεια της συνόδου ενόψει της απόφασης που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παράνομη σύλληψη και κράτηση του ρώσου επιχειρηματία.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω στον Επίτροπο Fule την ανακοίνωσή του, η οποία αποτιμήθηκε θετικά, για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και μπορώ να ακούσω, κύριε Επίτροπε, ότι κατά βάση αναγνωρίζετε πως θα πρέπει να εφαρμόσουμε την ίδια αρχή και για τη Ρωσία, ακόμη και εάν η Ρωσία δεν αποτελεί μέλος της ανατολικής γειτονίας.

Θα πρέπει όμως να απαιτήσουμε αυτό που ονομάσατε βαθιά δημοκρατία και πρέπει να εργαστούμε με σοβαρότητα για να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα σημεία στο κοινό ψήφισμα που θα εγκρίνει αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη να διατηρήσουμε στενές επαφές και να στηρίξουμε προγράμματα για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, κύριε Επίτροπε, ότι σήμερα έχουμε πολύ ανησυχητικά νέα από το Nizhny Novgorod, όπου θα αρχίσει σε λίγο η σύνοδος.

Πληροφορήθηκα από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εκεί ότι έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα από τις αρχές επιβολής του νόμου. Έγιναν απόπειρες να ανακριθούν άτομα που θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους της ΕΕ και αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Ακόμη και άτομα που εργάζονται για τα δικαιώματα του παιδιού προειδοποιήθηκαν να μην μεταβούν στο Nizhny Novgorod. Οι πιστωτικές κάρτες της βασικής τοπικής διοργανώτριας της εκδήλωσης της κοινωνίας των πολιτών –που είναι παρεμπιπτόντως η πρώτη που συνδέεται με μια σύνοδο ΕΕ-Ρωσίας– έχουν μπλοκαριστεί (φυσικά, για τεχνικούς λόγους) και οι πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου της εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς.

Κύριε Επίτροπε, σας ζητώ να διασφαλίσετε ότι οι εκπρόσωποι της ΕΕ στη σύνοδο στο Nizhny Novgorod θα αναγνωρίσουν και θα στηρίξουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Για τον σκοπό αυτόν, εγώ μαζί με τον συνάδελφό μου, κ. Schulz, τον αντιπρόεδρο της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Ρωσίας, αποστείλαμε επιστολή στον Πρόεδρο Barroso, στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο Ashton και στον Πρόεδρο Van Rompuy.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). - Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς εύχομαι επιτυχία στην αυριανή συνάντηση κορυφής όπου ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και αυτά της παγκόσμιας διακυβέρνησης, της παγκόσμιας οικονομίας, της ένταξης της Ρωσίας στον ΠΟΕ, καθώς επίσης και διεθνή θέματα, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Η Ρωσία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία φθάνουν τα 65,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ από επίσημα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι, παρά τη δυσμενή συγκυρία, η ρωσική οικονομία έχει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 4%, που θα διατηρηθούν επί πολύ χρόνο. Η ένταξη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες στις οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία· συνάμα, όμως, θα επιφέρει καινοτόμες μεταβολές στην ενέργεια, στην πυρηνική ενέργεια και στην διεθνή ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Molzer (NI). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, γνωρίζουμε ότι η Ρωσία είναι σημαντική για την ΕΕ όχι μόνο όσον αφορά οικονομικά ζητήματα, αλλά και ως στρατηγικός εταίρος. Η απαγόρευση της εισαγωγής οπωροκηπευτικών από την ΕΕ, την οποία επέβαλε η Μόσχα, δημιουργεί αναμφισβήτητα προβλήματα ενόψει των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα έρθει σε αντίθεση με τους κανόνες του ΠΟΕ στο μέλλον.

Υπάρχουν ωστόσο επίσης προβλήματα στον τομέα της συμφωνίας του 2006 που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη και αφορά τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας δυσχεραίνονται περαιτέρω από τις σχεδιαζόμενες πυραυλικές αμυντικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Ρουμανία. Εάν η ΕΕ βλέπει σοβαρά τις στρατηγικές της για τη βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία, τότε πρέπει, πρώτον, να επιλύσει αυτά τα προβλήματα και, δεύτερον, να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες της Ρωσίας σε σχέση με την ιστορική σφαίρα επιρροής που αναμφίβολα υπάρχει, ή που υπάρχει για τη Ρωσία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να σημειώσουμε πρόοδο.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, η εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας συνεπάγεται ευθύνες, και προς τρίτες χώρες. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής στην παράγραφο του ψηφίσματος που καλεί τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει τον εφοδιασμό των ενεργειακών πόρων ως μέσο για να επηρεάσει τις πολιτικές των γειτόνων της. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπου ο κ. Putin, ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, είπε ανοικτά στη διάρκεια της προηγούμενης συνάντησής του με τον κ. Azarov, τον ουκρανό πρωθυπουργό, ότι θα προσφέρονταν χαμηλότερες τιμές και θα γινόταν επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης για το φυσικό αέριο μόνο εάν η Ουκρανία προσχωρούσε στην τελωνειακή ένωση με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν, κάτι το οποίο θα σήμαινε να εγκαταλείψει τα ευρωπαϊκά σχέδια και τις βλέψεις της. Αυτό είναι καθαρός εκβιασμός. Εάν δεν γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης, οι τιμές του φυσικού αερίου στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας μπορεί να φτάσουν τα 500 ευρώ ανά 1.000 m3. Η Ουκρανία καταβάλλει ήδη τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη για το ρωσικό φυσικό αέριο, μολονότι βρίσκεται πιο κοντά στις πηγές του εν λόγω αερίου.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ουκρανία. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρεώσεις απέναντι στην Ουκρανία, δεδομένου ότι επί του παρόντος διαπραγματευόμαστε με επιτυχία την είσοδο της χώρας σε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ή τη δημιουργία μιας τέτοιας ζώνης και πρόκειται, στο μέλλον, να έχουμε σχέσεις μαζί της ως συμμάχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να απαιτήσει ρητά από τη Ρωσία να σταματήσει να χρησιμοποιεί τέτοιους είδους πρακτικές και να βάλει τέλος σε αυτές.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D). (EN) Κυρία Πρόεδρε, ακόμη μια σύνοδος ΕΕ-Ρωσίας πραγματοποιείται αυτήν την εβδομάδα. Έχουν σημειωθεί μείζονες αλλαγές στον κόσμο από την τελευταία σύνοδο. Θα ήθελα να αναφέρω μεταξύ αυτών καταρχάς τις αραβικές επαναστάσεις, μια διαδικασία βαθύτατων αλλαγών που επηρεάζουν πρακτικά ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Η καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό Fukushima οδήγησε στην αναδιαμόρφωση του μέλλοντος της πυρηνικής ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια. Η κλιματική αλλαγή φέρνει όλο και πιο επικίνδυνες συνέπειες. Ο Osama είναι νεκρός, αλλά η τρομοκρατία είναι ζωντανή και στοχεύει σε αθώους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο κατάλογος των γεγονότων είναι μεγάλος και όλα αφορούν τόσο την ΕΕ όσο και τη Ρωσία, δυο γειτονικούς παγκόσμιους παράγοντες με κατά κύριο λόγο παρόμοια ή συμπληρωματικά μακροπρόθεσμα συμφέροντα. Οι σχέσεις τους μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω μόνο εάν βασίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και διαφάνεια. Οποιεσδήποτε κρυφές επιδιώξεις μπορούν να διαταράξουν, ακόμη και να καταστρέψουν, αυτές τις σχέσεις.

Η ΕΕ και το Κοινοβούλιο υπήρξαν πάντοτε σαφή όσον αφορά τις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, όσον αφορά την επικείμενη σύνοδο, θα ήθελα να επισημάνω τέσσερα θέματα. Καταρχάς, η σύνοδος θα πρέπει να επιφέρει αποφασιστική πρόοδο σε όλα τα εναπομείναντα εμπόδια που συνδέονται με την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Το σημαντικό αυτό βήμα θα δημιουργήσει καλύτερες δυνατότητες για τις επιχειρηματικές κοινότητες και από τις δύο πλευρές και θα απελευθερώσει περαιτέρω τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή μέτρων προστατευτισμού είναι αντιπαραγωγική και ευελπιστούμε ότι δεν θα καλύπτονται πίσω από υπερβολικά τονισμένες απειλές για την υγεία, κάτι το οποίο συνέβη κατά τη γνώμη μας με την απαγόρευση των εισαγωγών οπωροκηπευτικών από την ΕΕ.

Ευελπιστούμε ότι ο οδικός χάρτης για τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης που ανακοινώθηκε τον Μάιο θα επιταχύνει περαιτέρω την διευκόλυνση θεώρησης και θα φέρει πιο κοντά τη στιγμή που το καθεστώς θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας θα απελευθερωθεί πλήρως. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο αναμένει ότι ορισμένα πολιτικά ευαίσθητα θέματα θα αντιμετωπιστούν αναλόγως από τις ρωσικές αρχές, ιδίως σταματώντας τη χορήγηση ρωσικών διαβατηρίων σε κατοίκους της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας.

Θα ήθελα να δω μια πιο εποικοδομητική συμμετοχή της Ρωσίας στις προσπάθειές μας να στηρίξουμε τον εκδημοκρατισμό, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και σταθερότητα στις έξι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν καταδείξει σαφώς ότι αυτή η πρωτοβουλία της ΕΕ δεν έχει στόχο τον ανταγωνισμό, αλλά περισσότερο τη συνεργασία με τη Ρωσία, εφόσον η σταθερή κοινή γειτονία που χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση είναι προς το συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και της Ρωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τη Ρωσία να εντείνει τις προσπάθειές της να διευκολύνει την ειρηνική επίλυση της διαμάχης με την Υπερδνειστερία και στην ολοένα και πιο ανησυχητική περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι η ΕΕ και η Ρωσία θα πρέπει να συνεργαστούν πλήρως για την αναθεώρηση και επεξεργασία υψηλότερων προτύπων για την ασφάλεια όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια μετά τα γεγονότα στην Ιαπωνία. Αναμένουμε να τηρηθούν υψηλότερα πρότυπα όχι μόνο στους νεόδμητους, αλλά και στους ήδη λειτουργούντες πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Ευελπιστώ αυτό το ζήτημα να μπορέσει να συμπεριληφθεί στις συζητήσεις στο Nizhny Novgorod.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Pierre Trudeau, παρομοίωσε το να έχει κανείς κοινά σύνορα με τις ΗΠΑ με το να μοιράζεται το κρεβάτι του με έναν ελέφαντα. Η Ένωσή μας πρέπει να μοιραστεί το κρεβάτι της με μια αρκούδα.

Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια ανάπτυξης σχέσεων στο πλαίσιο των τεσσάρων κοινών χώρων και στη βάση της περσινής εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό. Όπως είπε ο Επίτροπος, τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν βελτιώσεις. Η συμφωνία για ένα συμβουλευτικό σώμα για το φυσικό αέριο και ο βελτιωμένος μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης είναι μεταξύ αυτών. Η πρόοδος αυτόν τον μήνα στην επίλυση της διαμάχης με την Υπερδνειστερία θα συνιστούσε ένα ακόμη θετικό βήμα.

Ωστόσο, όπως είπε η βαρόνη Ashton τον προηγούμενο μήνα μετά την απόφαση στην υπόθεση Khodorkovsky/Lebedev και όπως συμπέρανε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πολλές περιπτώσεις, η πραγματική πρόοδος απαιτεί σεβασμό για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα σταθερό και δίκαιο νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, που πολύ συχνά απουσιάζουν στη Ρωσία. Ένας δομημένος διάλογος με την κοινωνία των πολιτών θα βοηθούσε· η κοινή δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα βοηθούσε επίσης να καλλιεργηθεί εμπιστοσύνη. Όμως, η ρωσική αρκούδα εξακολουθεί να είναι κακότροπη και θα συνιστούσα στην Επιτροπή να πάρει μαζί της στο Nizhny Novgorod όχι μόνο ένα βάζο με μέλι, αλλά και ένα μεγάλο δίκτυ.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kozusnik (ECR). (CS) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η Ρωσία είναι ένα κράτος με αυτοπεποίθηση και οι Ρώσοι είναι ένα έθνος με αυτοπεποίθηση. Η σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας πρέπει να λάβει τη μορφή αυθεντικής και όχι απλά εικονικής εταιρικής σχέσης. Εφόσον έχουμε άριστες σχέσεις με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο. Είμαι, συνεπώς, ικανοποιημένος που στην ομιλία σας δεν λησμονήσατε να αναφέρετε τη σημασία της κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης σχετικά με τη Ρωσία, καθώς οι σχέσεις μεταξύ εταίρων πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη και στη διαφάνεια. Θα πρέπει να πούμε με σαφήνεια και σοβαρότητα στη Ρωσία ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των θεωρήσεων και ποιοι όροι πρέπει συνεπώς να τηρούνται.

Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δεν λησμονήσατε κατά την προετοιμασία της κοινής συνόδου ΕΕ-Ρωσίας όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι σημαντικά για την εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). (NL) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πιστεύω ότι αυτή η σύνοδος ΕΕ-Ρωσίας θα αντιμετωπίσει σθεναρά την εξαιρετικά επιζήμια και πλήρως δυσανάλογη απαγόρευση των εισαγωγών των ευρωπαϊκών οπωροκηπευτικών. Ο τομέας των οπωροκηπευτικών αναμένει την άρση αυτής της απαγόρευσης και αξίζει να τη δει να συμβαίνει. Κύριε Fule, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ θα δεσμευτεί πλήρως για την επίλυση αυτής της κατάστασης στο Nizhny Novgorod; Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για το οποίο με ρωτούν συχνά στη χώρα μου επί του παρόντος, όταν αναφέρομαι στη σύνοδο ΕΕ-Ρωσίας.

Ήθελα να πω μερικά λόγια, ειδικότερα, για την προβληματική προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Μια ακόμη σύντομη ερώτηση. Η Γεωργία έχει διαδραματίσει εδώ βασικό ρόλο. Η Γεωργία έχει de facto δικαίωμα αρνησικυρίας. Ο πρόεδρος Saakashvili θέτει ψηλά τον πήχυ. Αυτό που επιθυμεί είναι διαφανή σύνορα –επιθυμεί βασικά να πάρει πίσω την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία– και έχει θέσει φυσικά στην ημερήσια διάταξη και την απαγόρευση εισαγωγών οίνου και μεταλλικού νερού από τη Γεωργία. Ωστόσο, η Ρωσία δεν φαίνεται να υποχωρεί καθόλου. Εν συντομία, δεν είναι μια περίπτωση αδιεξόδου αυτή που έχουμε μπροστά μας; Μάλλον έτσι φαίνεται. Εκτός αυτού, η ρωσική οικονομία, η οποία στηρίζεται κυρίως στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, δεν έχει πραγματικά ανάγκη την προσχώρηση στον ΠΟΕ.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (LT) Κυρία Πρόεδρε, καλώ τους επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να μην λησμονήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σύνοδο ΕΕ-Ρωσίας που ξεκινάει αύριο. Είναι σαφές ότι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια πολύτιμη βάση χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατη η στρατηγική εταιρική σχέση και ο εκσυγχρονισμός των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση την οποία πρέπει να συζητήσουμε είναι η απόφαση του πρωτοδικείου της Μόσχας στις 24 Μαΐου να απορρίψει την προσφυγή των Mikhail Khodorkovsky και Platon Lebedev κατά της νέας επταετούς κάθειρξης. Τον 21o αιώνα, πραγματοποιείται μια επαίσχυντη δίκη ενώπιόν μας και οι ποινές δεν γράφονται στο δικαστήριο. Αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που συνδέεται με την ΕΕ με μια αποκαλούμενη στρατηγική εταιρική σχέση. Η απόφαση του δικαστηρίου στη Μόσχα αποκάλυψε για μια ακόμη φορά τις σοβαρές αδυναμίες του δικαστικού συστήματος της Ρωσίας και ενίσχυσε την άποψη ότι τιμωρεί εκείνα τα άτομα στη Ρωσία τα οποία έχουν πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά των οποίων οι απόψεις δεν συμπίπτουν με αυτές του Κρεμλίνου.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 31ης Μαΐου και οι παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι γεγονότα που πρέπει επίσης να συζητηθούν.

Εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να πούμε σαφώς ότι εάν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Dmitri Medvedev, επιθυμεί να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να εμφανιστεί εδώ μαζί με τον κρατούμενο συνείδησης, Mikhail Khodorkovsky, και αυτή θα ήταν η πιο αποτελεσματική στρατηγική και τακτική για τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Medvedev και ο κρατούμενος συνείδησης, Mikhail Khodorkovsky, μαζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –αυτό θα ήταν ένα θέαμα που θα άξιζε όχι μόνο την προσοχή των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης, αλλά και την πλήρη στήριξη της δημοκρατικής κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D). (LT) Κυρία Πρόεδρε, αυτή η σύνοδος είναι ιδιαίτερη, διότι διεξάγεται στο πλαίσιο των επικείμενων εκλογών στη Ρωσία. Αναμένουμε από τις Βρυξέλλες να αποστείλουν στη Ρωσία ένα ισχυρό μήνυμα για τις εκλογές όσον αφορά τον σεβασμό των δημοκρατικών προτύπων, τα οποία θα διασφάλιζαν την πολυμορφία απόψεων στη Δούμα. Το ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά την Fukushima. Είμαι ικανοποιημένος που ο Επίτροπος ανέφερε ότι αυτό το θέμα θα τεθεί στη σύνοδο και ότι θα ζητηθεί να τηρηθούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας σε πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας που ήδη λειτουργούν και σε αυτούς που σχεδιάζονται τόσο στη Ρωσία όσο και, ασφαλώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητηθούν και οι σχέσεις της ΕΕ και της Ρωσίας με τη Λευκορωσία. Μια σύγκλιση θέσεων θα βοηθούσε να ανοίξουν οι πύλες των φυλακών για εκείνους που συμμετείχαν στις εκλογές της Λευκορωσίας και θα έβαζε τέλος στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στηρίζω θερμά εκείνους τους συναδέλφους που είπαν ότι πρέπει να μεταφράσουμε τα λόγια σε πράξεις στον τομέα της διευκόλυνσης των θεωρήσεων και όχι μόνο με τη Ρωσία, αλλά και με όλους τους εξ ανατολών γείτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθώς αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ, η Πολωνία έχει ήδη βρει τρόπους για έναν πιο γόνιμο διάλογο με τη Ρωσία, ώστε μπορούμε να αναμένουμε να γίνουν συγκεκριμένα βήματα στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας τους επόμενους έξι μήνες.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). (PL) Τα πιο σοβαρά προβλήματά μας στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας είναι η ασυνέπεια, η αδυναμία και η έλλειψη επίγνωσης της δύναμής μας. Το θέμα του Nord Stream είναι χαρακτηριστικό εν προκειμένω. Πρώτα καθιστούμε την ενεργειακή αλληλεγγύη μία από τις κατευθυντήριες γραμμές της Συνθήκης της Λισαβόνας και στη συνέχεια, η ΕΕ συμφωνεί με το έργο Nord Stream, το οποίο είναι επιζήμιο για την Πολωνία και άλλα νέα κράτη μέλη από γεωπολιτική άποψη. Θα πρέπει, συνεπώς, να εμμείνουμε στη θέση μας κατά τη συζήτηση καθενός από τα ζητήματα στην επικείμενη ημερήσια διάταξη, όπως την περιέγραψε ο Επίτροπος.

Η Ρωσία πρέπει να τηρήσει συγκεκριμένους κανόνες όσον αφορά τον ΠΟΕ. Θα πρέπει πρώτα να επιτρέψουν τη διάθεση του οίνου από τη Γεωργία στην αγορά τους πριν καν οραματιστούν τη συμμετοχή στον ΠΟΕ.

Όσον αφορά τις θεωρήσεις, στη Ρωσία πρέπει να ειπωθεί ότι το καθεστώς θεωρήσεων θα απελευθερωθεί πρώτα για τις χώρες που συμμετέχουν στην ανατολική εταιρική σχέση και μετά για τη Ρωσία. Η διοικητική περιφέρεια του Καλίνινγκραντ μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.

Όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, στη Ρωσία πρέπει να ειπωθεί ότι είμαστε αντίθετοι στον επαναλαμβανόμενο εκβιασμό της Ουκρανίας, καθώς και στα μέτρα που λαμβάνουν οι ρωσικοί οργανισμοί επιρροής επιχειρώντας να υποτιμήσουν την εξόρυξη αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα στην Πολωνία και την Ευρώπη. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να αποκτήσουμε ανεξαρτησία από τη Ρωσία.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Ρωσία έχει διακηρύξει ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ορισμένοι παρατηρητές μιλούν για μια νέα περεστρόικα. Μέχρι τώρα, δυστυχώς, δεν υπάρχει πραγματική πρόοδος. Οι αναλυτές συμπεραίνουν ότι η προτεραιότητα των υφιστάμενων ρωσικών ηγετικών κύκλων είναι να διατηρήσουν το υπάρχον σύστημα, προσπαθώντας να μην επιτρέψουν σε εξωτερικές σχέσεις να επηρεάσουν την εσωτερική κατάσταση.

Εναπόκειται, συνεπώς, στην ΕΕ να καταστήσει ένα θέμα πολύ σαφές. Η επιτυχία της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό θα εξαρτηθεί από την προθυμία και την ικανότητα της ρωσικής κυβέρνησης να μεριμνήσει για ένα πραγματικά ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα και να εφαρμόσει τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της αμοιβαιότητας. Εάν η ΕΕ δεν αντιμετωπίσει αυτό το κρίσιμο ζήτημα κατά τρόπο που να βασίζεται σε αρχές, ελάχιστη πρόοδο μπορούμε να αναμένουμε.

Η σημερινή International Herald Tribune αναφέρει: «Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει μια σύγχρονη οικονομία μέχρι να αποκτήσει ένα πραγματικό κράτος δικαίου». Ο χώρος της συνόδου θα είναι το Nizhny Novgorod, κατά τη σοβιετική εποχή Gorky, όπου είχε εξοριστεί για πολλά χρόνια η βασική μορφή της σοβιετικής συνείδησης, ο Andrei Sakharov. Καλώ την Επιτροπή και τους διαπραγματευτές μας να ακολουθήσουν το πνεύμα του Andrei Sakharov και να θυμηθούν το μήνυμα του νικητή του ομώνυμου βραβείου, Sergei Kovalev, σε αυτήν την Αίθουσα πριν από δύο χρόνια.

Τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τη Ρωσία να αντιμετωπίσει την ολοκληρωτική της κληρονομιά. Μετά από 20 χρόνια, ακόμη και ο κ. Medvedev αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει την τρομερή και εγκληματική κληρονομιά της ρωσικής εξουσίας. Θυμάμαι τα λόγια του συναδέλφου μας, κ. Swoboda, ο οποίος χθες ζήτησε πλήρη αποσαφήνιση της ρωσικής ιστορίας, ιδίως των φρικαλεοτήτων της εποχής του Στάλιν. Μπορούμε να βοηθήσουμε τη Ρωσία να αντιμετωπίσει το παρελθόν της.

 
  
MPphoto
 

  Boris Zala (S&D). (SK) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ρωσία εξακολουθεί να απαιτεί μια διττή προσέγγιση: από τη μια πλευρά, σταθερή απαίτηση εκπλήρωσης των δημοκρατιών αρχών, παράλληλα, όμως, απόρριψη της καλά διαμορφωμένης αντιρωσικής πολιτικής του Bush.

Η Ρωσία ασφαλώς δεν έχει δικαίωμα σε σφαίρα επιρροής. Όλες οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα πού επιθυμούν να ανήκουν. Έχει, ωστόσο, ασφαλώς το δικαίωμα στην ασφάλεια και τη διεθνή ασφάλεια. Μια τέτοια αίσθηση ασφάλειας θα απελευθέρωνε ασφαλώς την εσωτερική κατάσταση στη Ρωσία.

Είναι αναγκαίο να φέρουμε τη Ρωσία στην πλευρά της Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια πολιτική, ώστε η Ρωσία να μπορεί να αισθάνεται ότι είναι ένας αποδεκτός εταίρος στη δημιουργία μιας διεθνούς και δημοκρατικής τάξης πραγμάτων. Η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό δεν πρέπει να εκπληρώνει μόνο τις απόψεις περί κρατικού μονοπωλίου της ρωσικής κυβέρνησης, αλλά να δημιουργήσει έναν χώρο για ανεμπόδιστη βιομηχανική και επιστημονική δραστηριότητα, όπως ανέφερε στην ανάλυσή του εδώ ο κ. Fleckenstein.

Εάν υιοθετούσαμε μια διαφορετική προσέγγιση για τη Ρωσία προς αυτήν την κατεύθυνση, θα μπορούσαμε να τρέφουμε την κρυφή ελπίδα ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες θα απελευθερώνονταν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στη Ρωσία, με μια βεβαιότητα και εμπιστοσύνη που θα μπορούσε έπειτα να τροφοδοτήσει την ευρωπαϊκή πολιτική. Ευελπιστώ ότι αυτό θα προκύψει από τις επικείμενες συνομιλίες.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, ενόψει της συνόδου ΕΕ-Ρωσίας και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, είναι σημαντικό για την ΕΕ όχι μόνο να μιλήσει με μια φωνή, αλλά και να δείξει στη Ρωσία την ενότητα και την αλληλεγγύη της στην πράξη. Η ενεργειακή αλληλεγγύη κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, όμως η Ρωσία δεν αποδέχεται αυτήν την αρχή, με το έργο Nord Stream να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στάσης. Δεν πρέπει να συμφωνήσουμε σε προσπάθειες απομόνωσης ορισμένων από τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ προκαλώντας διάσταση μέσω του ενεργειακού τομέα και αυτό θα πρέπει να επισημανθεί σαφώς κατά τη σύνοδο. Θα πρέπει επίσης να αναμένουμε αναγνώριση των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας και η Ρωσία θα πρέπει να κληθεί να πάψει να ασκεί πολιτική πίεση σε αυτές τις χώρες. Επιπλέον, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ρωσία είναι μια μοναδική δημοκρατία με ένα πολύ υψηλό ποσοστό διαφθοράς.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE). (LV) Κυρία Πρόεδρε, η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας πρέπει να είναι συγκεκριμένη και νομικά δεσμευτική σε όλους τους τομείς συνεργασίας. Αυτό είναι ένα δικαιολογημένο αίτημα, διότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια συμφωνία να είναι μια συλλογή από γενικές φράσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία είναι αλληλοεξαρτώμενες. Η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι λιγότερο σημαντική για τη Ρωσία από ό,τι είναι το ρωσικό φυσικό αέριο για εμάς, και τα σχέδια οικονομικού εκσυγχρονισμού της Ρωσίας εξαρτώνται άμεσα από τη δική μας τεχνολογία και εμπειρογνωμοσύνη Γι’ αυτόν τον λόγο η συνεργασία μας πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με βελτιώσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και ο κύριος επενδυτής της Ρωσίας· γι’ αυτόν τον λόγο, η νέα συμφωνία πρέπει να εμπεριέχει νομικά δεσμευτικούς όρους όσον αφορά τις επενδύσεις. Είναι σημαντικό να επιμείνουμε στην εξάλειψη των μονομερών και αδικαιολόγητων εμπορικών φραγμών. Αυτό έχει σχέση με την τελωνειακή ένωση Ρωσίας-Καζακστάν-Λευκορωσίας, καθώς και με τον υφιστάμενο εμπορικό αποκλεισμό των οπωροκηπευτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να επιτραπεί στη Ρωσία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ενεργειακή πολιτική για να υλοποιεί τα γεωπολιτικά της συμφέροντα κάνοντας διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένων κρατών μελών, για παράδειγμα στον τομέα των τιμών του φυσικού αερίου.

Κύριε Επίτροπε, συνεχίζοντας την εργασία μας για τη ζώνη χωρίς υποχρέωση θεώρησης με τη Ρωσία, πρέπει να εργαστούμε και επάνω στη θέσπιση μιας ζώνης χωρίς υποχρέωση θεώρησης με τα υπόλοιπα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Στη σύνοδο, πρέπει να επαναλάβουμε ότι η συμφωνία των έξι σημείων για τη Γεωργία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές, οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα μέλη της αντιπολίτευσης όσον αφορά την εγγραφή στα μητρώα για τις εκλογές και την εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να αρθούν. Έχουμε ήδη επιβεβαιώσει την προθυμία μας να είμαστε παρόντες σε όλες τις φάσεις της εκλογικής διαδικασίας, ωστόσο η Ρωσία πρέπει να δείξει προθυμία να δεχτεί μακροπρόθεσμες αποστολές παρατηρητών, καθώς και να διεξαγάγει πραγματικά δίκαιες εκλογές. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτές οι επικριτικές παρατηρήσεις δεν στρέφονται σε καμία περίπτωση κατά της Ρωσίας ή του λαού της, το αντίθετο – τρέφονται κατά της υπάρχουσας κυβέρνησης, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ρωσία και να γίνει η συνεργασία μας πιο γόνιμη.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). (RO) Κυρία Πρόεδρε, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν κοινές προκλήσεις που απαιτούν παγκόσμιες λύσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να οικοδομήσουμε μια σταθερή εταιρική σχέση με τη Ρωσία βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Θα ήθελα να επικροτήσω την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια φιλόδοξη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν οι εντάσεις του παρελθόντος. Θεωρώ ότι η Ρωσία πρέπει να στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειές της να συμμετάσχει στον ΠΟΕ, καθώς αυτό θα ενισχύσει τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο εταίρων και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις.

Παράλληλα, στη διάρκεια της αυριανής συνόδου, η Ύπατη Εκπρόσωπος πρέπει να παρακινήσει τη Ρωσία να επικυρώσει τον Χάρτη Ενέργειας, διότι δεν μπορεί να υπάρξει κατάλληλη ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας εάν δεν τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας, της αμοιβαιότητας, του ανταγωνισμού και της μη διάκρισης.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι ο εκσυγχρονισμός θα αποτελέσει ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στη διάρκεια της συνόδου. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω ότι ο εκσυγχρονισμός της Ρωσίας δεν είναι μόνο θέμα οικονομικών ή ενεργειακών ζητημάτων, αλλά και θέμα πολιτικού εκσυγχρονισμού και σχέσεων μεταξύ των αρχών και της κοινωνίας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να εγείρετε το εν λόγω θέμα. Αυτό περιλαμβάνει και τις σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των γειτόνων της και τη «σφαίρα επιρροής» της Ρωσίας. Εφόσον συνάπτετε σχέσεις με την Ουκρανία με τόση επιτυχία, θα σας καλούσα να καταστήσετε σαφές ότι μια συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας θα είναι προς όφελος και της Ρωσίας και ότι ανησυχούμε για τις εκδηλώσεις εξαιρετικά ισχυρής πολιτικής πίεσης που ασκείται στην Ουκρανία ενόψει της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων, ενώ οι εν λόγω διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο. Θα σας παρακαλούσα να το καταστήσετε αυτό σαφές στη Ρωσία εκ μέρους μας. Πρόκειται για πολύ σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, από τη μια πλευρά, και της Ρωσίας, από την άλλη.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι με κατέπληξε το ότι άκουσα έναν άνθρωπο όπως ο κ. Molzer, ο οποίος διαθέτει μεγάλη γνώση της ιστορίας, να λέει ότι υπάρχουν ιστορικές ζώνες ρωσικής επιρροής στην Ευρώπη και ότι σε αυτές περιλαμβάνονται μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ρουμανία. Οι μέρες της συμφωνίας μεταξύ του Χίτλερ και του Στάλιν έχουν περάσει και σε έναν δημοκρατικό κόσμο, θα έπρεπε να εφαρμόζουμε ένα είδος ευρωπαϊκού δόγματος Μονρόε· με άλλα λόγια, ότι η τύχη και οι πολιτικές της Ευρώπης αποφασίζονται από τους Ευρωπαίους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμούμε μια πολιτική καλής γειτονίας και διαλόγου. Ωστόσο, το Nizhny Novgorod –ο χώρος της συνάντησής μας– θα πρέπει να θεωρηθεί και ως προειδοποίηση, διότι μας υπενθυμίζει τη γνωστή ιστορία των εμπόρων του Nizhny Novgorod που πίστευαν ότι μπορούν να εξαγοράσουν την ελευθερία και την ασφάλειά τους και στη συνέχεια τους κρεμούσαν.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να εξαγοράσουμε την ασφάλεια με χρήματα ή ωραιοποιώντας την πραγματικότητα· αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω μιας ειλικρινούς εταιρικής σχέσης. Χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας. Χρειαζόμαστε ενεργειακή ανεξαρτησία και ενεργειακή ασφάλεια και λιγότερη εξάρτηση από τη ρωσική ενεργειακή πολιτική, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε με σαφήνεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς στο σημείο αυτό. Όσον αφορά τον Mikhail Khodorkovsky και τον Platon Lebedev, θα ήθελα να δηλώσω ότι τα δύο αυτά άτομα πρέπει επιτέλους να αφεθούν ελεύθερα – διαφορετικά, η επίσημη επίσκεψη του ρώσου προέδρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επισκιαστεί πολύ από αυτό.

Επιθυμούμε να έχουμε μια εταιρική σχέση με τη Ρωσία που βρίσκεται σε διαδικασία εκδημοκρατισμού, όμως για να το κάνουμε αυτό, η Ρωσία πρέπει να εκδημοκρατιστεί –στην πράξη και όχι μόνο στους ευσεβείς πόθους μας. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο κ. Swoboda έχει δίκιο: οι επικείμενες εκλογές θα είναι αποφασιστικές. Τότε θα δούμε εάν η εταιρική μας σχέση με τον ρωσικό λαό –ο οποίος μας είναι πολύ συμπαθής– μπορεί να επεκταθεί και να γίνει μια αυθεντική εταιρική σχέση με το ρωσικό κράτος.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). (FI) Κυρία Πρόεδρε, όπως είπε και ο κ. Posselt, η Ευρώπη χρειάζεται τη Ρωσία και η Ρωσία χρειάζεται την Ευρώπη. Η συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας είναι σημαντική για την προώθηση της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως.

Είναι λυπηρό το ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες για συνεργασία. Θα πρέπει να καταστήσουμε την εταιρική σχέση στενότερη, βαθύτερη και ευρύτερη. Η βάση για όλες τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας στο μέλλον, ωστόσο, πρέπει να είναι η προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας και η στήριξη των δημοκρατικών αξιών και της πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας.

Η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό θα πρέπει να καταστεί βαθύτερη και πιο επικεντρωμένη, όμως απλώς ο πολιτικός διάλογος μεταξύ διπλωματών απλά δεν είναι αρκετός. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να συναντηθούν και να αυξηθεί η συνεργασία στους τομείς της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, αναμφίβολα θα καλυφθούν πολλά θέματα στη διάρκεια της συνόδου ΕΕ-Ρωσίας, όμως ένα από τα πλέον σημαντικά αναμένεται να είναι το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Επί αρκετούς μήνες, η Ρωσία διεξήγαγε μια πολύ εντατική εκστρατεία με στόχο να επιτύχει την απαλλαγή των υποδομών φυσικού αερίου από τους κανόνες που καθορίζονται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, ή, με άλλα λόγια, από τους κανόνες της νομοθεσίας κατά των μονοπωλίων, οι οποίοι απαγορεύουν τον ταυτόχρονο και παράλληλο έλεγχο των ενεργειακών πόρων και των δικτύων μεταφοράς. Ο κ. Shmatko, ο ρώσος υπουργός Ενέργειας, ο κ. Kramer, διευθύνων σύμβουλος του έργου South Stream και ο κ. Miller, διευθύνων σύμβουλος της Gazprom, επισκέφθηκαν τις Βρυξέλλες σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για μια μεγάλη εκστρατεία. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το ζήτημα πρέπει να αποσαφηνιστεί προς τη Ρωσία, δηλαδή, ότι δεν σκοπεύουμε να παράσχουμε μειωμένες τιμές στη Ρωσία· αντιθέτως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αγορά φυσικού αερίου στην Κεντρική Ευρώπη να καταστεί πιο ανταγωνιστική και λιγότερο μονοπωλιακή. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε καθαρά εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προβεί σε σχετικές δηλώσεις στη διάρκεια της συνόδου.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, ενόψει της επικείμενης συνόδου, μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει μια ενιαία συνεκτική στρατηγική όσον αφορά τη Ρωσία και ότι η παρούσα στρατηγική της ρεαλιστικής συνεργασίας βάσει μιας στρατηγικής μικρών βημάτων μπορεί πολύ εύκολα να καταρρεύσει στη διάρκεια της επόμενης κρίσης, όπως συνέβη το 2008 στη διάρκεια του πολέμου με τη Γεωργία ή το 2009 μετά τη διακοπή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Στο πλαίσιο του τελευταίου περιστατικού, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τον ορισμό της έννοιας «διαφοροποίηση», η οποία στην Ευρώπη είναι συχνά συνώνυμη με την κατασκευή μεγάλου αριθμού διαφορετικών αγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Η διαφοροποίηση κατέληξε να σημαίνει την κατασκευή των αγωγών φυσικού αερίου του South και Nord Stream, για παράδειγμα. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διασφάλιση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από μη ρωσικές πηγές: θα πρέπει να πράξει περισσότερα για να προωθήσει τον αγωγό Nabucco από το Αζερμπαϊτζάν, και θα πρέπει να επενδύσει σε τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου και στην έρευνα για την εξόρυξη αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να συνεχίσει να ασκείται πίεση στις ρωσικές αρχές σε διάφορα επίπεδα για να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Εκτός από τις συνομιλίες στο πλαίσιο της συνόδου ΕΕ-Ρωσίας, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι διαβουλεύσεις που διεξάγονται δυο φορές ετησίως με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διπλωμάτες από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα επιταχυνθούν αποφασιστικά.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι στις ρωσικές αρχές θα πρέπει να ειπωθεί ότι αναμένουμε να συμπεριφερθούν με υπευθυνότητα. Η Ρωσία είναι ένας δυνάμει πολύ σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, όσον αφορά την εξεύρεση λύσης για συγκεκριμένες παγωμένες συγκρούσεις στην Ευρώπη, οι οποίες παραμένουν ανεπίλυτες. Πιστεύω ότι στις ρωσικές αρχές θα πρέπει να ειπωθεί πως παρά το ότι τα οπωροκηπευτικά και το φυσικό αέριο είναι σημαντικά, πρέπει να σταματήσουν να στηρίζουν τους αυτονομιστές στην Υπερδνειστερία, ότι αναμένουμε να σταματήσουν να εφοδιάζουν με όπλα το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, καθώς αυτό συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το μέλλον της περιοχής, καθώς και ότι αναμένουμε από τη Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γεωργία που συνήφθη το 2008. Αναμένουμε οι ρωσικές αρχές να αποσυρθούν από την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία και αναμένουμε η Ρωσία να σεβαστεί το δικαίωμα της Γεωργίας να εξετάσει και να αποφασίσει το μέλλον της.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, αν και συμφωνώ με τις δηλώσεις του κ. Lisek για τη Γεωργία, και χωρίς να λησμονούμε όσα είπαν πολλοί βουλευτές για την Ουκρανία, έχω την εντύπωση ότι στην αυριανή σύνοδο πρέπει να αφιερώσουμε λίγα λόγια –ή πάρα πολλά – και στη Λευκορωσία. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους να θυμηθείτε ότι αντιμετωπίσαμε επί πολλούς μήνες μια πολιτική κρίση εκεί με ευρείες επιπτώσεις, και για τουλάχιστον αρκετούς μήνες και μια οικονομική κρίση με πολλές επιπτώσεις. Αντιμετωπίζουμε επίσης μια κατάσταση κατά την οποία η Ρωσία ασκεί πίεση στην Λευκορωσία, πιθανόν με μεγαλύτερη ένταση και αποτελεσματικότητα από αυτήν που ασκείται επί του παρόντος στην Ουκρανία. Η Ρωσία επιχειρεί ουσιαστικά να αναλάβει ολόκληρη την οικονομία, ή μάλλον στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, εκμεταλλευόμενη τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία της Λευκορωσίας. Έχω ένα αίτημα. Εάν η Ρωσία αποφασίσει να παράσχει βοήθεια, και γνωρίζουμε ότι αποφάσισε να παράσχει βοήθεια στη Λευκορωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ρωσία θα εξαρτήσει την εν λόγω βοήθεια από την περιφρούρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές είναι κοινές αξίες τις οποίες προφανώς μοιραζόμαστε με τη Ρωσία, γεγονός το οποίο επαναλαμβάνεται συχνά από τους Ρώσους και επομένως, θα πρέπει να μας βοηθήσουν να εισαγάγουμε αυτές τις αξίες στη Λευκορωσία. Διαφορετικά, χρηματοδοτώντας το καθεστώς Lukashenko, θα είμαστε υπεύθυνοι για αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paska (EFD). (SK) Κυρία Πρόεδρε, έχουμε πάντοτε μια σειρά από προβληματικά ζητήματα για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, όπως είναι τα πρότυπα των ατομικών δικαιωμάτων, η παράλογη απαγόρευση εισαγωγής οπωροκηπευτικών από την ΕΕ, η αντιπυραυλική ασπίδα που τοποθετήθηκε στην ΕΕ ή η προβληματική ανάμειξη της Ρωσίας σε πολλές πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.

Δεν θέλω να πω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να συζητήσουμε για αυτά τα δύσκολα θέματα, αλλά πιστεύω σθεναρά ότι δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτά.

Θα πρέπει να φέρουμε νέες ιδέες για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί χρειάζονται νέες ευκαιρίες για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Η Ρωσία είναι ένας τεράστιος εμπορικός χώρος με ολοένα αυξανόμενη αγοραστική δύναμη. Είναι συνεπώς αναγκαίο να εργαστούμε πιο εντατικά για την εξάλειψη των εμποδίων που περιορίζουν την εμπορική συνεργασία, καθώς και να στηρίξουμε από κοινού έργα όπως είναι η επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής μεγάλου πλάτους που φθάνει από τον Ειρηνικό έως την καρδιά της ΕΕ.

Τέτοιου είδους έργα μπορούν να δημιουργήσουν νέα κίνητρα για συνεργασία, η υλοποίηση των οποίων θα επιφέρει οφέλη όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ουκρανία, τη Ρωσία και πολλές ασιατικές χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας για το μέλλον του ενεργειακού τομέα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τώρα δημιουργείται μια νέα ομάδα που θα συζητήσει την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια στο πλαίσιο της ασφάλειας του φυσικού αερίου. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο Fule και από τον Επίτροπο Oettinger να ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρόοδο των συνομιλιών και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτής της ομάδας. Θα επιθυμούσαμε ακόμη έναν κατάλογο με τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας. Έμαθα από έναν εκπρόσωπο μιας ρωσικής επιχείρησης ενέργειας ότι η εταιρεία θα συμμετείχε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να μάθω εάν αυτό είναι αλήθεια και εάν οι εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις από τη ρωσική πλευρά.

Η συμμόρφωση προς το δίκαιο περί ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας χωρίς τη χορήγηση εξαιρέσεων αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων παρουσιάσεων των επενδυτικών σχεδίων για το South Stream στις Βρυξέλλες, ήταν προφανές ότι η Ρωσία και η Gazprom επιθυμούν προνόμια και ένα ειδικό καθεστώς. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, βλέπω το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ως το χέρι που απλώνει η Ευρώπη στη σημερινή Ρωσία, η οποία χρειάζεται, παρά την αβάσιμη υπερηφάνειά της και την κληρονομική αλαζονεία της, μια πραγματικά φιλική συμβουλή και ένα σχέδιο δράσης. Καθώς οι διαβουλεύσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρέχουν συμβουλές στον πρόεδρο Medvedev ζητούν την ουσιαστική και πλήρη ανακαίνιση των εθνικών φορέων, το Κοινοβούλιό μας δεν παρέχει μια κενή κατευναστική τακτική, αλλά μια εποικοδομητική συνεργασία.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία παρουσιάζεται εάν η Ρωσία είναι ανοικτή και επιδιώκει να οικοδομήσει μια ανοικτή κοινωνία, όχι μια κοινωνία περιορισμένη στον οπισθοδρομικό σταλινισμό.

Δυστυχώς, η πίεση της Ρωσίας στις υπόλοιπες χώρες της G8 για να δεχτούν τις κατεχόμενες περιοχές της Γεωργίας στο σύστημα του ΠΟΕ στην πλευρά της Ρωσίας δεν μαρτυρά την καλή της θέληση.

Εάν αληθεύει ότι η Δύση συναίνεσε σε αυτό, τότε καταδεικνύει δυστυχώς κατ’ αυτόν τον τρόπο τις αδυναμίες της λίγο πριν από τη σύνοδο στο Nizhny Novgorod.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). (DE) Κυρία Πρόεδρε, η Ρωσία είναι αναμφίβολα ένας σημαντικός, αλλά και πολύ δύσκολος εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσχώρηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει αναμφίβολα μεγάλη σημασία για την Ρωσία. Ωστόσο, θα ήθελα να ζητήσω ρητά μια δημοκρατική διαδικασία τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Είναι απολύτως σημαντικό να γίνονται σεβαστά και να περιφρουρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). (RO) Κυρία Πρόεδρε, η σύνοδος ΕΕ-Ρωσίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο περιφερειακών εξελίξεων που επηρεάζουν αυτήν την εταιρική σχέση. Η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της διαμάχης στην Υπερδνειστερία. Μάλιστα, η Ρωσία έχει ήδη επιδείξει ενδιαφέρον για τη σύσταση μιας κοινής πολιτικής επιτροπής. Ωστόσο, η δομή και η προθεσμία για τη σύσταση αυτού του οργάνου πρόκειται να συζητηθούν.

Η διατροφική κρίση που πλήττει την Ευρώπη επί του παρόντος είχε ως συνέπεια την αναστολή του εμπορίου με τη Ρωσία. Νέες διαπραγματεύσεις όσον αφορά τους υφιστάμενους υγειονομικούς κανονισμούς θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτήν την κατάσταση. Η συμμετοχή της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στις οικονομικές σχέσεις με την ΕΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να επανεξεταστούν όλες οι σχετικές συμφωνίες.

Το ζήτημα της ενέργειας είναι άλλο ένα θέμα ενδιαφέροντος, ως αποτέλεσμα της εγκαινίασης του έργου AGRI. Αυτό θα πρόσφερε μια εναλλακτική πηγή σε αυτήν που παρέχει το έργο Nabucco.

 
  
MPphoto
 

  Sean Kelly (PPE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να έχει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με όλες τις γειτονικές της χώρες, και μάλιστα με όλες τις χώρες ανά τον κόσμο. Μερικές φορές, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο – ιδίως, υποθέτω, όσον αφορά τη Ρωσία, διότι έχει μια εξαιρετικά ταραχώδη ιστορία. Ακόμη και μετά την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος πριν από 20 χρόνια, η συμπεριφορά της έναντι ορισμένων χωρών, ιδίως των γειτόνων της, όπως η Γεωργία, ασφαλώς και δεν είναι αξιοθαύμαστη.

Προφανώς, οι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία πρέπει να βασίζονται στην αναγνώριση των σημαντικών αξιών του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού προς τους γείτονες. Παρ’ όλα αυτά, προσφέρουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, καθώς και ασφαλώς μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναπτυχθούν και οι δύο οικονομίες. Η Ρωσία είναι μια ανερχόμενη χώρα και μια αναπτυσσόμενη χώρα από πλευράς πλούτου. Ασφαλώς, εάν τα θεμέλια είναι σωστά, υπάρχουν μακροπρόθεσμα σημαντικές ευκαιρίες τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τη Ρωσία.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Fule, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή ανταλλαγή απόψεων ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμη για την προσθήκη μιας τελικής πινελιάς στις προετοιμασίες της συνόδου και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα διαβιβάσω τα κεντρικά μηνύματα στην Ύπατη Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο Ashton, η οποία θα ενημερώσει τους Προέδρους και τον Επίτροπο Karel De Gucht.

Άκουσα πολλούς από εσάς να ζητάτε συνεχιζόμενες σχέσεις με τη Ρωσία, να ζητάτε την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης και του συντονισμού με τη Ρωσική Ομοσπονδία, όμως άκουσα και αιτήματα για περισσότερη δημοκρατία και λιγότερη διαφθορά. Άκουσα επίσης ένα αίτημα να τεθεί τέλος στην παρενόχληση, η οποία σημειώθηκε στο Nizhny Novgorod, αν και σέβομαι τον ρόλο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη διασφάλιση της ασφάλειας για τη σύνοδο.

Είδαμε ότι έχουμε συγκλίνουσες απόψεις σε πολλά θέματα. Συμφωνούμε για την ουσιαστική σημασία των σχέσεών μας με τη Ρωσία τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές πλαίσιο, είτε περιφερειακό είτε διεθνές. Συμφωνούμε ότι πρόκειται για μια πολύπλευρη σχέση στην οποία τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, οι πτυχές της ασφάλειας και της πολιτικής συνεργασίας είναι ύψιστης σημασίας.

Δεν θα πρέπει να αναμένουμε ένα ψήφισμα για όλα τα εκκρεμή ζητήματα σε αυτήν τη σύνοδο –και ναι, θα θέσουμε το ζήτημα των οπωροκηπευτικών. Αλλά θα πρέπει να στοχεύσουμε στην επίτευξη σημαντικής προόδου σε μια σειρά από τομείς.

Επιτρέψτε μου να σχολιάσω μερικούς από αυτούς τους τομείς. Πρώτον: οι εκλογές. Οι ρωσικές αρχές γνωρίζουν καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθεί στενά τις εκλογικές διαδικασίες το 2011 και το 2012. Σε περίπτωση που υπάρξουν ατασθαλίες στις επικείμενες εκλογές, τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τώρα, ζητάμε από τη Ρωσία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΑΣΕ όσον αφορά τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και να συνεργαστεί με το γραφείο δημοκρατικών θεσμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ODIHR) για να διασφαλίσει την κατάλληλη εποπτεία. Θα τονίσουμε ιδιαίτερα το ζήτημα της εγγραφής νέων κομμάτων και της πρόσβασης στην εκλογική διαδικασία.

Δεύτερον: Σημείωσα τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία· συμμεριζόμαστε τις περισσότερες από αυτές και τα θέματα αυτά θα τεθούν στη ρωσική Προεδρία στη σύνοδο. Το κύριο βήμα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου είναι οι διαβουλεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέσο και το δυναμικό του θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλήρως. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τονίσει, συνεπώς, την ανάγκη διεξαγωγής ενός ειλικρινούς και χρήσιμου διαλόγου για τον οποίο είναι απαραίτητη η επανεξέταση των διαδικασιών των διαβουλεύσεων.

Τρίτον: η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό. Συμφωνώ πλήρως με τους αξιότιμους βουλευτές ότι η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό θα πρέπει να έχει ευρεία βάση. Οι συντονιστές θα παρουσιάσουν στο Nizhny Novgorod τη δεύτερη έκθεση για το πρόγραμμα για την εφαρμογή της εταιρικής σχέσης και όπως θα δείτε, το κράτος δικαίου βρίσκεται στο κέντρο αυτής της πρωτοβουλίας και έχουμε συγκεκριμένα σχέδια σε αυτόν τον τομέα.

Τέταρτο σημείο: Η Ρωσία είναι γείτονας των γειτόνων μας και θεωρώ ότι το Nizhny Novgorod θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να αναφερθούμε στο έγγραφο αναθεώρησης της ΕΠΓ που εγκρίθηκε πρόσφατα και να διασφαλίσουμε όσον αφορά το εν λόγω έγγραφο ότι υπάρχει διαφάνεια στην πολιτική μας έναντι στους γείτονες που μοιραζόμαστε με τη Ρωσία. Είναι ευκαιρία –η οποία βασίζεται μεταξύ άλλων σε αυτήν τη διαφάνεια– να επισημάνουμε ότι η μέριμνα για την ευημερία των γειτόνων που μοιραζόμαστε είναι μια διαδικασία που έχει μόνο οφέλη. Πιστεύω ότι θα είναι επίσης μια καλή ευκαιρία, βάσει ορισμένων νέων ιδεών σε αυτήν την αναθεώρηση της ΕΠΓ, να συζητηθεί η ενισχυμένη συνεργασία για την αντιμετώπιση των παρατεταμένων συγκρούσεων στη γειτονιά μας.

Πέμπτο σημείο: το ζήτημα της ενεργειακής συνεργασίας θα τεθεί στη σύνοδο. Χρειαζόμαστε διαφανείς, δίκαιες και ανταγωνιστικές ενεργειακές σχέσεις και θα εκφράσουμε τις ανησυχίες μας στον ρώσο πρόεδρο. Θα τονίσουμε την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, όπως τόνισα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, στον ρωσικό τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με στόχο τη θέσπιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία είναι εταίροι. Οι εταίροι πρέπει να συνομιλούν συχνά, πρέπει να προσπαθούν να επιτύχουν τη συναίνεση όπου αυτό είναι δυνατό, αλλά δεν πρέπει να διστάζουν να αντιμετωπίζουν ανοικτά τις πιο προβληματικές πτυχές. Αναφερθήκαμε σε ορισμένες από αυτές τις προβληματικές πτυχές σήμερα. Θα πρέπει να τεθούν στη σύνοδο και, όπου είναι δυνατό, θα πρέπει να εξετάσουμε λύσεις ή τουλάχιστον βελτιώσεις.

Ανέφερα ήδη την αναθεώρηση της ΕΠΓ. Πιστεύω ακράδαντα ότι μία από τις προστιθέμενες αξίες αυτής της αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας είναι ότι οι καθολικής ισχύος αξίες και αρχές που αντανακλώνται σε αυτήν δεν ισχύουν μόνο για μικρού και μεσαίου μεγέθους γειτονικές χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος, οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο (9 Ιουνίου 2011).

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), γραπτώς. (RO) Είμαι ικανοποιημένος που είμαι ένας από εκείνους που υπέγραψαν αυτό το ψήφισμα, το οποίο επιβεβαιώνει τη σημασία του σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Ξεκινώντας με τον διάλογο Ρωσίας-ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνεχίζοντας με τις συνόδους, θεωρώ ότι απαιτείται μια συστηματική και ειλικρινής προσέγγιση σε περιπτώσεις όπου τα πρότυπα για μια δίκαιη δίκη δεν γίνονται σεβαστά ή διώκονται ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή δημοσιογράφοι και εμποδίζονται να κάνουν τη δουλειά τους.

Επιπλέον, πρέπει να θεσπιστούν σαφή κριτήρια αναφοράς όσον αφορά τον σεβασμό των δημοκρατικών προτύπων από τη Ρωσία, γεγονός που θα βοηθήσει να καταστεί πιο βαθιά η σχέση με την ΕΕ. Τέλος, δεν πρέπει να λησμονούμε τη στήριξη που πρέπει να δοθεί στην αναπτυσσόμενη κοινωνία των πολιτών, η οποία θα εγγυηθεί μια δημοκρατία που όχι μόνο θα τηρήσει τις διαδικασίες, αλλά θα είναι και πραγματικά καθολική.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου