Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2716(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0347/2011

Debatai :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Balsavimas :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0268

Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2011 m. birželio 8 d. - Strasbūras Tekstas OL

13. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – pareiškimas dėl būsimo ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo, kurį Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu pateikė Europos Komisija.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Europos Komisijos narys. – Pone pirmininke, gerbiami EP nariai, dėkoju už suteiktą progą su jumis aptarti būsimą Europos Sąjungos ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris Nižnij Novgorode prasidės rytoj. Europos Sąjungai atstovaus Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkai. Susitikime dalyvaus Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai C. Ashton ir Europos Komisijos narys K. De Gucht.

Šį aukščiausiojo lygio susitikimą kruopščiai paruošė Europos išorės veiksmų tarnyba, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Komisija ir minėtais dviem pirmininkais; rengiantis šiam susitikimui remtasi 2010 metų pabaigoje ir 2011 metų sausio mėnesį vykusiomis Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos diskusijomis dėl Rusijos, kaip strateginės partnerės, ankstesnių ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimų ir vasario mėnesį vykusio Rusijos vyriausybės vizito į Europos Komisiją rezultatais.

Apskritai, per pastaruosius dvejus metus mūsų santykiai pagerėjo. Užbaigėme dvišales derybas dėl Rusijos stojimo į PPO, susitarėme dėl siūlymų ateityje galimai įvesti bevizį režimą ir susitarėme dėl partnerystės siekiant modernizavimo, ji dabar įgyvendinama.

Darbas taip pat tęsiamas remiantis įprasta keturių bendrųjų erdvių sistema ir visais jos formaliais dialogais. Mūsų bendravimas gana intensyvus. Leiskite jums priminti, kad Rusija – vienintelė užsienio partnerė, su kuria Europos Sąjunga rengia du metinius aukščiausiojo lygio susitikimus. Vasario 24 d. vykęs Rusijos ministro pirmininko V. Putino ir negirdėtai didelės Rusijos vyriausybės delegacijos vizitas Europos Komisijoje buvo aiškus ženklas, kad Rusija pasiryžusi siekti glaudesnių santykių ir bendradarbiavimo.

Nepaisant to, dar neišspręsti daugelis svarbių dvišalių klausimų. Ypač nerimą kelia demokratijos plėtros ir žmogaus teisių padėtis Rusijoje. Atsižvelgiant į artėjančius Rusijos Dūmos ir prezidento rinkimus, rinkimų standartai sulauks ypatingo dėmesio.

Dabar jūsų dėmesį norėčiau atkreipti į šiuos mūsų pagrindinius aukščiausiojo lygio susitikimo tikslus:

Pirmiausia: Europos Sąjunga sieks paskatinti Rusiją spręsti paskutinius likusius neišspręstus daugiašalius klausimus, kuriais būtų siekiama palengvinti jos stojimą į PPO iki 2011 metų pabaigos, remiantis 2004 metais ir praėjusių metų gruodžio mėnesį sudarytais dvišaliais ES ir Rusijos susitarimais. Rusija vis dar gali įstoti į PPO iki 2011 metų pabaigos, jeigu ji priims reikiamus sprendimus, reikalingus norint išspręsti keletą neišspręstų klausimų daugiašaliu lygmeniu. Minėtas aukščiausiojo lygio susitikimas negali pakeisti Ženevoje vykusių derybų, bet jis gali paskatinti Rusiją imtis naudingų veiksmų.

Antra: Europos Sąjunga bandys paveikti Rusiją, kad ši siektų didesnės pažangos tardamasi dėl svarbių naujojo ES ir Rusijos susitarimo nuostatų dėl prekybos ir investicijų, įskaitant nuostatas dėl energetikos, ir taip sieks per ateinančius keletą metų suteikti tvirtą didesnio ekonominio bendradarbiavimo teisinį pagrindą. Nepašaliname galimybės aukščiausiojo lygmens susitikime iškelti Rusijos nepagrįsto Europos Sąjungos daržovių importo draudimo klausimą, nors tikimės, kad moksliniai tyrimai sudarys sąlygas šį klausimą skubiai spręsti ekspertų lygmeniu.

Trečia: remsime aukščiausiojo lygio paramą partnerystei siekiant modernizavimo, kaip svarbią Rusijos įsipareigojimo daryti reformas priemonę.

Ketvirta: skatinsime žmogaus teises ir teisinės valstybės principą Rusijoje ir

Penkta, skatinsime Rusiją didinti bendradarbiavimą bendros kaimynystės politikos srityje ir tęsime dialogą dėl kitų aktualių tarptautinių klausimų, kaip antai Artimųjų Rytų klausimas ar, pvz., Šiaurės Afrikos klausimas. Iš tiesų, Moldovos ir (arba) Padniestrės pažanga bus svarbus testas siekiant glaudesnio užsienio politikos bendradarbiavimo.

Galiausiai, ši susitikimą taip pat turėtume naudoti siekdami dar sustiprinti savo politinį įsipareigojimą siekti pažangos bendradarbiavimo valdant krizes srityje – su sąlyga, kad nebus kenkiama mūsų savarankiškam sprendimų priėmimui.

Energetika taip pat atlieka svarbų vaidmenį plėtojant mūsų prekybos ryšius su Maskva. Pabrėšime poreikį toliau reformuoti Rusijos elektros energijos ir dujų sektorius siekiant sukurti vienodas veiklos sąlygas. Taip pat pabrėšime poreikį bendradarbiauti kovojant su klimato kaita.

Norėdami įgyvendinti savo tikslus siekti aukščiausių branduolinio saugumo standartų, bendraujame su Rusija dvišaliuose ir daugiašaliuose forumuose, kaip antai Tarptautinės atominės energijos agentūros ir G8 susitikimuose.

Dar kartą pakviesime Rusiją dalyvauti derybose dėl visapusio Euratomo ir Rusijos susitarimo, kuriuo turėtų būti skatinami griežčiausi branduolinės saugos standartai. Atsižvelgdama į Fukušimos katastrofą, Europos Sąjunga atkakliai sieks vienodo požiūrio į esamų ir planuojamų branduolinių jėgainių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Paskutinis, bet tikrai ne mažiau svarbus dalykas – neabejotinai vykdome bevizio keliavimo kūrimo procesą. Kovo mėnesį Europos Sąjunga parengė pasiūlymą dėl bendrų veiksmų, kurie bus atliekami siekiant galimai užtikrinti bevizio keliavimo režimą, sąrašo, ir jam pritarė, ir balandžio mėnesį iš tiesų pradėjome derybas. Nuo tada Nuolatinės partnerystės taryboje rengiami teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimai ir pasiekta aiški pažanga. Bet iki šiol nesibaigė ekspertų derybos dėl mūsų bendrų veiksmų. Susitikime turime aiškiai pareikšti, kad politiniu požiūriu nėra trumpiausių kelių.

Kalbant apie Rusiją, pagrindinis jos tikslas per susitikimą, galima tikėtis, bus daugiausia dėmesio skirti vizų klausimui, PPO, energetikai – įskaitant branduolinę saugą – ir bendradarbiavimui saugumo srityje. Rusija gali grįžti prie sumanymo ministerijų lygmeniu kurti naują Politinį ir saugumo komitetą. Manome, kad naudojamos būtinos bendradarbiavimo struktūros; mums reikia politinės valios siekti pažangos dėl esminių dalykų.

Dėkoju už dėmesį ir laukiu jūsų pastabų.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten, PPE frakcijos vardu.(NL) Pone pirmininke, Komisijos nare, ačiū už naudingą jūsų bendradarbiavimą rengiant rezoliuciją. Nieko nebesakysiu apie Europos Komisijos narės minėtus klausimus, nes jie aptarti rezoliucijoje. Kalbant apie Europos liaudies partiją (krikščionis demokratus), galutinis kitą savaitę skelbsimas aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimas turi būti daugiau negu gražūs žodžiai. Rusija – puiki mūsų kaimynė; ji – svarbi mūsų partnerė. Esame vieni nuo kitų priklausomi, ir ši priklausomybė didžiulė, taigi dabar tikimės tikrų susitarimų, kurie duos rezultatų.

Kokie mūsų prioritetai? Pirmiausia, partnerystės susitarimas. Mums reikia pradėti derybas. Tikiuosi, kad ES įtikins prezidentą D. Medvedevą savo derybų grupei suteikti visus įgaliojimus prisiimti konkrečius įsipareigojimus. Pats laikas vėl išjudinti su prekyba ir investicijomis susijusius klausimus. Derybos dėl energetikos taip pat vėluoja. Mums reikia susitarimų dėl tvirtos ir skaidrios partnerystės energetikos srityje, kuri būtų pagrįsta taisyklėmis.

Taip pat norėčiau išgirsti, kokia mūsų pozicija žmogaus teisių atžvilgiu. Mums, Europos Parlamentui, tai svarbiausia partnerystės dalis. Modernizavimo paktą laikau papildomu klausimu, kaip ir bendrąsias sritis. Tai antraeilis dalykas, bet būtų naudinga priimti PPO taisykles. Tai padėtų sukurti vienodas veiklos sąlygas ir pagerinti investavimo aplinką.

Prezidentas D. Medvedevas asmeniškai dalyvauja gerinant teisinės valstybės principo įgyvendinimą, bet to nepakanka, kaip ką tik patys teigėte. Turime būti tikri, kad per artėjančius rinkimus Rusija laikysis įsipareigojimų, kuriuos ji prisiėmė prisijungdama prie Europos Tarybos ir ESBO. Šie rinkimai bus rimtas išbandymas. Tokiu atveju, tai taip pat reiškia, kad naujoms partijoms reikia leisti registruotis. Rusija turėtų jaustis pagerbta, kad rinkimų stebėtojai pakviesti gerokai pirma laiko. Galiausiai, daržovių iš Europos Sąjungos importo draudimas <…>

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, S&D frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, Rusija neabejotinai yra labai svarbi Europos Sąjungos narė, bet – kaip jau sakė Europos Komisijos narė – ji labai sunkiai sukalbama. Tikiuosi, kad šios derybos netruks per ilgai. Deja, jos nebus užbaigtos taip greitai, kaip R. Oomen-Ruijten įsivaizduoja. Per šį procesą turime vesti dialogą su oficialiai išrinktais atstovais ir pilietinės visuomenės atstovais, kurie dažnai būna artimesni mums sprendžiant demokratijos ir žmogaus teisių klausimus.

Europos Sąjungos ir Rusijos Partnerystės siekiant modernizavimo sumanymas yra geras. Tačiau Rusija taip pat turi atlikti savo vaidmenį. Mums reikia daugiau demokratijos ir mažiau korupcijos. Vis dar girdime, kaip daugelis investuotojų skundžiasi dėl teisinio neapibrėžtumo, pirmiausia mokesčių srityje. Svarbiausia – kaip jau minėjo Europos Komisijos narė – skubiai turime ruoštis Rusijos stojimui į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) ir jos narystei joje. Energetikos politikos srityje mums reikia Rusijos įsipareigojimo pripažinti skaidrios ir teisingos energetikos politikos principus. Pati Rusija gali daug ką padaryti, pirmiausia energetikos veiksmingumo srityje, kurioje vis dar yra daug trūkumų.

Taip pat energijos klausimu norėčiau iškelti su Rusijos – iš tiesų, mūsų bendra – kaimyne Ukraina susijusius klausimus. Dabar Rusija vėl siekia energijos ir jos kainų klausimą naudoti kaip politinį ginklą. Tai turime visiškai atmesti. Esame įsipareigoję leisti Ukrainai laisvai nuspręsti, kuriose rinkose ji nori dalyvauti ir kur ji nori vykdyti savo veiklą. Galiausiai, norime palaikyti prekybos ryšius ir su Ukraina sudaryti prekybos susitarimą. Rusija šioje srityje neturėtų daryti spaudimo Ukrainai, leisdama jai pasirinkti vieną iš dviejų variantų: ar ji nori su Kazachstanu ir Baltarusija prisijungti prie muitų sąjungos, ar renkasi didelę energijos kainą. To mes nepripažįstame.

Be to, kalbant apie kaimynus, taip pat tikimės, kad Rusija laikysis sutartyse numatytų susitarimų dėl Gruzijos ir sugrąžins savo karines pajėgas į teritorijas, kuriose jos buvo prieš konfliktą. Taip pat tikimės, kad Rusija konstruktyviai prisidės prie Kalnų Karabacho konflikto sprendimo. Abiejose pusėse čia ne ginklų tiekimo klausimas, o taikaus tarpininkavimo tarp šių dviejų pusių klausimas.

Europos Komisijos narė jau minėjo, kaip svarbu liberalizuoti vizas. Žmonių santykiams ypač svarbu, kad žmonės turėtų kuo daugiau judėjimo tarp Rusijos ir Europos Sąjungos laisvės. Tikiuosi, kad greitai šiuo atžvilgiu pasieksime šiokią tokią pažangą.

Tačiau svarbus klausimas bus tai, kaip vyks kiti rinkimai. Rusijai reikia žinoti, kad pasaulis, ir ypač demokratinis Europos Sąjungos pasaulis, atidžiai stebės, kaip bus vykdomi šie rinkimai, ar partijos bus registruojamos tinkamai ir sąžiningai ir ar tam tikri asmenys arba partijos nuo pat pradžių bus pašalintos iš rinkimų. Tai Rusijai reikėtų aiškiai pareikšti aukščiausiojo lygio susitikime. Ir Rusijoje norime tinkamų, teisingų rinkimų.

Rusija dar labai daug turi nuveikti ekonomikos srityje. Tačiau ji pasirengusi demokratijai. Norime, kad Rusija būtų demokratiška, kaip to nori pačios Rusijos piliečiai. Tai mūsų troškimas ir mūsų vizija. Rusijai reikia suprasti, kad ir jai demokratija bus naudinga.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, tikimės, kad minėtame Nižnij Novgorode vyksiančiame susitikime bus pasiekta tolesnė pažanga, susijusi su naujuoju ir išsamiu Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu.

ES ir Rusija turi įsidėmėti, kad tikra partnerystė gali būti grindžiama tik sąžiningais santykiais. ALDE frakcijos vardu norėčiau pakviesti ES atstovus atkreipti dėmesį į visus nerimą keliančius klausimus, kuriuos iškėlė Europos Parlamentas ir kolegos iš Rusijos.

Europos Sąjunga susidurs su didžiuliais sunkumais plėtodama santykius su Rusija, nebent šios dvi partnerės pasikliaus tomis pačiomis vertybėmis ir tais pačiais principais. Jeigu Kremlius dar labiau atitols nuo demokratijos ir teisinės valstybės principo, Rusija praras visą savo, kaip ES partnerės, teisėtumą.

Pvz., Kremlius neleido registruoti daugybės politinių partijų Valstybės Dūmos rinkimams dėl procedūrinių priežasčių, ir tikėtina, kad šis sąrašas bus pratęstas ir į jį bus įtraukta Michailo Kasjanovo, Vladimiro Milovo, Boriso Nemcovo ir Vladimiro Ryžkovo vadovaujama Liaudies laisvės partija. Aukščiausiojo lygio susitikime reikia iškelti stiprėjančio opozicijos slopinimo klausimą, opozicinėms partijoms reikia leisti registruotis.

Ponios ir ponai, Rusija – ne Kinija. Ji – Europos Tarybos ir ESBO narė, todėl ji turi laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų. Be to, Rusija turi tvirtai laikytis savo konstitucijos.

Rusija turi gerbti savo suverenumą ir savo kaimynių teritorinį vientisumą. Reikalaujame, kad ji nustotų daryti spaudimą Ukrainai – kaip ką tik teigė mano kolega – kaip Rusijos ministras pirmininkas V. Putinas, pvz., vakar elgėsi susitikęs su Ukrainos ministru pirmininku, kai jis bandė Ukrainą paveikti, kad ši prisijungtų prie Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjungos. Negalime tam pritarti. Tikimės, kad Rusija nedelsdama išves savo pajėgas iš Gruzijos ir sugrąžins jas į vietovę, kurioje jos buvo prieš konfliktą.

Galiausiai, ALDE frakcija labai nusivylusi dėl to, kad aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse Rusija įvedė neproporcingą draudimą importuoti daržoves iš ES.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, Rusija – svarbi daugelio sričių ES partnerė. Būdama nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė, Rusija daro galimai lemiamą poveikį tarptautiniams reikalams, pradedant mūsų santykiais su Šiaurės Korėja ir baigiant jos dalyvavimo JT ketverte. Pritariu prezidento D. Medvedevo neseniai išreikštam raginimui Libijos tironui Muammarui Gaddafi palikti valdžios postą. Taip pat tikiuosi, kad Kremlius susivienys su likusia tarptautinės bendruomenės dalimi ir padės sustabdyti Irano branduolinių ginklų platinimą.

Taip pat pritariu nuomonei, kad Rusija turi ekonominių interesų buvusios Sovietų Sąjungos respublikose, kai kurios iš jų dabar – laimei – traukiasi nuo Maskvos prie ES. Tačiau ES turėtų ir toliau reikalauti, kad ji galėtų remti šias dabar nepriklausomas valstybes, pvz., Ukrainą, ir su jomis bendradarbiauti bei užtikrinti, kad joms durys būtų atviros siekti Euroatlantinės partnerystės. Šiuo požiūriu, tikiuosi, Sąjungos vyriausioji įgaliotinė-Komisijos pirmininko pavaduotoja iškels Gruzijos, kurios teritorijos dalys toliau yra neteisėtai prijungtos ir užimtos Rusijos karių, klausimą ir padės daryti Rusijai spaudimą dėl Moldovos Padniestrės klausimo sprendimo. Taip pat pritariu Europos Komisijos dabar pateiktam pasiūlymui ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą rengti kasmet, o ne kas šešis mėnesius, nes tai geras sumanymas ir būdas pasistūmėti pirmyn.

Rusija nėra subrendusi liberali demokratija. Taip pat ši šalis neturi nepriklausomos teismų santvarkos. Bet nesvarbu, patinka mums tai ar ne, vis tiek turime bendrauti su šia stipruole.

 
  
MPphoto
 

  Werner Schulz, Verts/ALE frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, Komisijos nary Š. Füle, nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti suprantama, kad Rusija ginasi norėdama apsisaugoti nuo enterohemoraginės Escherichia coli (EHEC) infekcijos plitimo į jos teritoriją, visiškas daržovių iš Europos Sąjungos importo draudimas nėra tai, ko tikimės iš šalies, siekiančios prisijungti prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO). Apie tai taip pat turėsime kalbėtis Nižnij Novgorode. Tačiau dar svarbesni yra dabar iš tiesų esami politiniai daigai arba sėklos – gležnos demokratijos ir teisinės valstybės principo formavimosi ištakos. Šiuo atžvilgiu turėtume daryti viską, ką galime, atsižvelgdami į partnerystę siekiant modernizavimo, kad padėtume jų šaknims pasklisti Rusijoje ir išaugti.

Prezidentas D. Medvedevas pripažino, kad ekonomikos ir technikos modernizavimo negalima pasiekti be esminio visuomenės modernizavimo. Tačiau iki šiol šiuos gražius žodžius lydėjo mažai veiksmų. Todėl ES atstovai turėtų visiškai aiškiai pareikšti prezidentui D. Medvedevui, kad artėjantys Dūmos rinkimai – jo reformos politikos patikimumo išbandymas.

Nesuklastoti ir teisingi rinkimai – dalis demokratijos pamatų. Visi pliuralizmo ir politinės konkurencijos siekiantys asmenys turėtų užtikrinti, kad Europos Tarybos deklaruojamų rinkimų standartų būtų tvirtai laikomasi ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) kuo anksčiau būtų leista vykdyti ilgalaikį rinkimų stebėjimą.

Sąžiningi rinkimai prasideda leidimu registruoti partijas. Deja, pirmieji ženklai rodo, kad Rusijos vadovybė nieko nepasimokė iš Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo, kad nebuvo priežasčių paleisti Respublikonų partiją ir, akivaizdu, nenori leisti įregistruoti naujai įsteigtą Liaudies laisvės partiją.

Daugiau Kremliaus remiamų partijų ir Visos Rusijos liaudies fronto kūrimas, kurį inicijavo Rusijos ministras pirmininkas V. Putinas, mus veda į politinį akligatvį. Tokia konkurencija šią šalį privedė prie politinės apatijos, Dūma nuvertinta. Prezidentas D. Medvedevas šiuo atžvilgiu galėjo sukelti proveržį ir savo prezidentavimą užbaigti bent vienu įrodomu laimėjimu.

Ypatingais M. Chodorkovskio ir S. Magnickio bylų atvejais, užuot laukus Strasbūro teismo sprendimo, reikėtų nutraukti teisėjų savavališkumą. Tai, kad šiuos atvejus peržiūrėjo J. Fedotovo komisija – geras pirmasis žingsnis. Jo rezultatai ir išvados turėtų būti kuo skubiau paskelbti.

Būsimas neseniai Prahoje įsteigto Pilietinės visuomenės forumo dalyvavimas turėtų būti svarbi per ES ir Rusijos derybas vyksiančių diskusijų tema. Galiausiai, Šiaurės Afrikos įvykiai rodo, kad, siekiant veiksmingos reformos, reikia aktyvios pilietinės visuomenės. Todėl Rusijos vyriausybė turėtų dirbti siekdama tokią visuomenę suformuoti savo šalyje ir stengtis su pilietine visuomene užmegzti partnerystę siekiant modernizacijos.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Remek, GUE/NGL frakcijos vardu. (CS) Pone pirmininke, Komisijos nary, tuščiai ieškojau atsakymo į klausimą, kodėl aptariame rezoliuciją dėl aukščiausiojo lygio susitikimo su Rusija šio susitikimo išvakarėse ir dėl jo balsuosime dieną, kai šis susitikimas vyks Nižnij Novgorode. Be to, šis klausimas net neįtrauktas į praėjusios savaitės pradžioje vykusio plenarinio posėdžio darbotvarkę. Visa tai kvepia prastu organizavimu, ir, mano nuomone, dabar tai tik formalumas. Be to, užuot siekę sudaryti naują susitarimą dėl santykių su Rusija, kurią pripažįstame svarbia partnere, taikydami principinį procesą, aiškiai vėl deklaruojame tokius dalykus ir keliame dėl jų reikalavimus, nors nėra vilties, kad mums pasiseks.

Pirmiausia turėtume remtis klausimais iš sričių, kuriose galima pasiekti pažangą. Pvz., pažangos sudarant susitarimus dėl planuojamo abipusio vizų režimo su Rusija supaprastinimo ir galimo galutinio panaikinimo klausimu. Užuot tai darę, kritikuojame Rusijos poziciją dėl daržovių iš ES importo. Tačiau kaip mūsų elgesys atrodo žmonėms už Europos Sąjungos ribų? Ieškodami mirtinos bakterijos šaltinio ir neturėdami aiškių įrodymų, kaltiname vieni kitus, ribojame prekių importą ir eksportą ir reikalaujame kompensacijų. Neabejotinai galime pasidaryti savo išvadas dėl to, kiek pasitikėjimo keliame, ir ne tik Rusijoje.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, EFD frakcijos vardu.(IT) Pone pirmininke, reikia kuo labiau plėtoti įvairių sričių Europos Sąjungos ir Rusijos dialogą, pradedant ekonomika ir baigiant žmogaus teisėmis, nes alternatyvų dialogui nėra. Europos Sąjunga ir Rusija iš tiesų yra priklausomos viena nuo kitos ekonominiu ir politiniu požiūriu.

Mąstau apie neišspręstus tarptautinius klausimus, kaip antai energetinį saugumą, Magrebą, Irano branduolinę galią, terorizmą, Kaukazą, Kalnų Karabachą, klimato kaitą ir kitus klausimus. Rusija – strateginė Europos Sąjungos partnerė, iš dalies dėl to, kad ateityje gali būti sukurta ES ir Rusijos sąveika. Kaip tam tikru mastu jau vyksta, Maskva mums gali teikti mineralinių ir energijos išteklių ir bendradarbiauti karinio saugumo srityje ir kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu. Europos Sąjunga gali prisidėti finansiniais ištekliais, naudoti savo mokslines ir technologines galimybes ir savo ilgalaikę patirtį įgyvendinant demokratiją ir žmogaus teises.

Rusijos ateitis susijusi su Europos ateitimi, ir ją reikia kurti atkakliai, nenuilstamai ir nepaisant daugelio šiuo metu kilusių sunkumų. Šiuo požiūriu mūsų bendrai ateičiai labai svarbu sudaryti susitarimą dėl Europos Sąjungos ir Rusijos strateginės partnerystės.

 
  
MPphoto
 

  Béla Kovács (NI).(HU) Pone pirmininke, atsižvelgdamas į būsimą aukščiausiojo lygio susitikimą, norėčiau atkreipti derybininkų delegacijos atstovų dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, norėčiau juos padrąsinti persvarstyti Rusijos energijos importo svarbą ir, antra, išplėtoti Partnerystės susitikimą taip, kad ES atstovai galėtų dalyvauti kaip stebėtojai šių metų gruodžio mėnesį vyksiančiuose rinkimuose ir prezidento rinkimuose, kurie turėtų vykti 2013 metų kovo mėnesį. Kaip matome, energijos importas iš Rusijos gali padidėti, turint omenyje, kad daugelis Europos Sąjungos atominių elektrinių atlikus testavimą nepalankiausiomis sąlygomis bus uždarytos.

Taigi mums nerimą vėl pradeda kelti tai, kad ateityje vėl būsime labiau priklausomi nuo Rusijos. Tačiau norėčiau jums priminti, kad yra kita medalio pusė. Rusija taip pat priklauso nuo Europos Sąjungos, kaip ir ES nuo Rusijos, nes daugelį savo produktų jie parduoda mums. Jeigu nepirksime jų energijos, ateityje Rusijos ekonomika patirs rimtų stabilumo problemų.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, Rusija ir Europos Sąjunga yra partnerės dėl bendrų jų interesų ir dėl geografinės padėties. Taip yra nepaisant to, patinka mums tai, ar ne. Šią partnerystę turime padaryti aiškią ir naudingą. Todėl mums reikia pažangos rengiant Partnerystės susitarimą ir supaprastinant vizų tvarką bei suteikti pagrindo partnerystei siekiant modernizacijos, kad būtų galima dirbti jos siekiant.

Tačiau turime suprasti, kad dėl to kyla abipusiai įsipareigojimai, įskaitant įsipareigojimus dėl narystės Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), nes negalite toliau elgtis tiesiog kaip norite; tikriau sakant, šios sutartinės arba tarptautinės taisyklės, dėl kurių susitarta, yra visiems privalomos, ir nėra galimybių pasirinkti tarpusavyje sudarant susitarimus. Tai, pvz., taip pat trukdo energiją naudoti kaip politinį ginklą.

Šiuos abipusius interesus reikia tenkinti naudingai ir konstruktyviai, o kalbant apie užsienio politiką, tai, žinoma, taip pat reiškia, kad Rusija turi prisiimti dalį atsakomybės. Šiuo metu Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje nagrinėjamas Sirijos atvejis. Tokiais atvejais Rusija turi konstruktyviai padėti kurti taikią tarptautinę bendruomenę. Tačiau tai taip pat reiškia, kad reikia pripažinti suverenias kaimyninių šalių teises ir pritarti jų sprendimams sudaryti norimas sąjungas. Be to, Rusija turi aiškiai padėti „įšaldytų konfliktų“ atvejais ir dabar turi nutraukti neteisėtus veiksmus Abchazijoje ir Pietų Osetijoje.

Drauge esame atsakingi už visą pasaulį. Aišku, kad Rusija ir Europos Sąjunga turi svarbių bendrų interesų šioje pasaulinėje santvarkoje, ir apibrėždami šiuos interesus turime užtikrinti, kad Rusija pripažintų, jog demokratija ir teisinės valstybės principas taip pat labai svarbūs vidaus vystymuisi. Sąlygotumo reikalaujama ne tik plėtojant santykius su mumis; šalis, kurioje netaikomas teisinės valstybės principas, taip pat nėra tinkama vieta investuoti, nes joje nėra teisinio tikrumo. Šalis, kurioje nėra demokratijos ir kurioje netaikomas teisinės valstybės principas, iš tiesų negali ilguoju laikotarpiu padaryti pažangos, kuri būtų naudinga jos piliečiams. Tikėkimės, kad partnerystė siekiant modernizavimo ir kiti klausimai padės mums surasti bendrą naudingą būdą pasistūmėti į priekį.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D).(DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, tik norėčiau paminėti du dalykus, nes H. Swoboda jau paminėjo daugelį dalykų mūsų frakcijos vardu. Iš tiesų Rusija atsidūrė svarbioje kryžkelėje. Jos vidaus politikos padėtį nulems gruodžio mėnesį vyksiantys rinkimai į Valstybės Dūmą ir klausimas, koks prezidentas tęs pradėtą modernizaciją nuo 2012 metų.

Į tai taip pat galima pažiūrėti konstruktyviai. Negalėtų būti geresnės progos didinti tarptautinį pasitikėjimą Rusijos vystymusi. Tai lems sąžiningi rinkimai, teisingos galimybės kandidatams registruotis ir naudotis žiniasklaida ir bent kiek lygių galimybių užtikrinimas.

Antroji mano pastaba susijusi su ES ir Rusijos partneryste siekiant modernizavimo. Ji atveria naujų veiksmingo bendradarbiavimo galimybių. Todėl neturėtume praleisti progos aktyviai paremti Rusiją jai siekiant modernizavimo – investuodami ne tik į ekonomikos, bet ir į jos visuomenės modernizavimą. Vyriausybės viską užrašo ant popieriaus, o popieriuje, kaip visi žinome, galima užrašyti, ką nori. Tačiau piliečiai labai sunerimsta, jeigu neįgyvendinama tai, kas parašyta ant popieriaus.

Pilietinės visuomenės, verslininkų, tyrinėtojų, jaunuolių ir menininkų pilietinis dalyvavimas būtinas, kad nepriklausoma visuomenė būtų vieninga. Tačiau sėkmingai tokį modernizavimą galime remti tik tada, jeigu žmonės gali paprastai susiburti, kad galėtų vienas iš kito mokytis ir keistis patirtimi. Dėl to ES ir Rusija pagaliau turėtų pasiekti susitarimą dėl bendrų veiksmų, kurių joms reikia imtis, kad įvestų bevizį kelionių režimą, ir dėl to, kaip tai galima būtų įgyvendinti, kad rezultatų būtų galima pasiekti kuo greičiau.

Kurį laiką kalbėjome apie Kaliningrado srities žmones ir galvojome, kaip supaprastinti vizų režimą. Prieš mėnesį Europos Parlamentas nusprendė, kad reikėtų leisti supaprastinti vizų režimą dėl kultūrinių priežasčių. Kalbėjome apie tai, ar ypatingą dėmesį reikėtų skirti jaunuoliams. Visi šie pasiūlymai – tinkami, siekiant pradėti šį procesą, bet jais negali būti pakeistas visas sprendimas. Todėl norėčiau paraginti Europos Komisiją paspartinti tempą. Galite bet kuriuo atveju tikėtis mūsų paramos, įskaitant kai kurių labiau abejojančių valstybių narių paramą.

(Plojimai)

 
  
  

PIRMININKAVO: DIANA WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Ponia pirmininke, sunku suvokti, kad mūsų santykiai su Rusija pagrįsti 1994 metais sudarytu susitarimu. Nuo to laiko mums nepavyko išspręsti jokių naujų klausimų. Su Rusija tai bendradarbiaujame, tai bloginame santykius. Kalbant apie kaimynystę, apgailestaujame dėl karo su Gruzija, kad Ukrainai daromas spaudimas, dėl prezidento A. Lukašenkos pripažinimo Baltarusijoje ir dėl Moldovos susiskaldymo dėl Padniestrės konflikto. Tačiau džiugina tai, kad Saugumo Taryboje bendradarbiaujame su Rusija Libijos arba Irano branduolinės programos klausimais.

Kalbant apie pačią Rusiją, naujas pavyzdys – vadinamoji partnerystė siekiant modernizavimo. Tačiau kas yra modernumas be demokratijos? Komisijos nary Š. Füle, jūsų ką tik pateiktų prioritetų sąraše žmogaus teisių klausimas atsidūrė po agurkų, o teisinės valstybės principo klausimas – po pomidorų klausimo. Ar tai geriausia, ko galime tikėtis šioje srityje? Ar iš Rusijos demokratinimo nesitikime nieko daugiau? Manau, kad mes, Europos Parlamentas, turime aiškiai pareikšti, kad ko nors tikimės; pvz., sąžiningų rinkimų – šioje srityje turi būti pasiekta pažanga.

Tačiau norėčiau gana aiškiai pasakyti vieną dalyką: tokios pažangos dažnai reikia siekti ekspertų lygmeniu. Du aukščiausiojo lygio susitikimai per metus – per daug. Organizuokime vieną susitikimą, kaip darome su Amerika. Su Rusija pakankamai keičiamės informacija specialistų srityse. Priešingu atveju, rengsime susitikimus be tikro turinio, o tai būtų taip pat negerai.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Ponia pirmininke, mano nuomone, svarbiausi santykių su Rusija aspektai – energetikos politika ir žmogaus teisės. Rusija bando įgyvendinti strateginį tikslą valdyti atskiras valstybes nares savo užsienio politikoje naudodama dujų klausimą. Vien per keletą pastarųjų dienų Rusijos valdžios institucijos šantažavo Ukrainą norėdamos jai daryti spaudimą ir keitė dujų kainas, teatsižvelgdama į tai, ar ši šalis prisijungs prie Rusijos muitų sąjungos ir ar ji sutiks sujungti bendroves „Gazprom“ su „Naftogaz“. Šie veiksmai gana akivaizdžiai nutraukė diskusijas dėl ES ir Ukrainos laisvosios prekybos zonos kūrimo. Ilgalaikiai susitarimai dėl dujų tiekimo – taip pat būdas daryti poveikį ES valstybių narių politikai. Todėl turėtume gerai įvertinti Europos Komisijos, kuri pripažino, kad Lenkijos vyriausybės sudarytas susitarimas neatitinka ES teisės, poziciją. Rusijos dujų kaina Vidurio Europai jau beveik dvigubai didesnė negu Vakarų Europos šalims siūloma kaina. Rusijos griaunamas pasitikėjimas skalūninių dujų gavybos projektais taip pat kelia nerimą.

Žmogaus teisių problema akivaizdžiausia M. Chodorkovskio bylos atveju. Negali būti nė kalbos dėl to, ar šį klausimą reikėtų iškelti aukščiausiojo lygio susitikime, turint galvoje Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą dėl minėto Rusijos verslininko neteisėto sulaikymo ir kardomojo kalinimo.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). – Ponia pirmininke, norėčiau priminti Europos Komisijos nariui Š. Fülei apie jo labai vertinamą komunikatą dėl Europos kaimynystės politikos; girdžiu, Komisijos nary, kad jūs iš esmės pripažįstate, kad Rusijos atžvilgiu turėtume taikyti tą patį principą, netgi jeigu Rusija nedalyvauja Europos kaimynystės politikoje.

Bet turėtume iš tiesų reikalauti to, ką pavadinote įsišaknijusia demokratija, ir turime rimtai dirbti siekdami paremti Rusijos pilietinę visuomenę. Norėčiau pabrėžti kai kuriuos bendros rezoliucijos, kurią Europos Parlamentas priims rytoj, klausimus. Pabrėžiame poreikį palaikyti glaudžius ryšius su Rusija ir remti Rusijos pilietinės visuomenės vystymosi programas. Norėčiau jus, Komisijos nary, informuoti, kad šiandien iš Nižnij Novgorodo, kuriame netrukus prasidės minėtas susitikimas, mus pasiekė nerimą keliančios žinios.

Tenykštės pilietinės visuomenės organizacijos mane informavo, kad šiuo atžvilgiu teisėsaugos institucijos ėmėsi prevencinių priemonių. Mėginta apklausti asmenis, kurie galėtų bendrauti su ES atstovais, o tai visiškai nepriimtina. Netgi vaikų teises ginantys asmenys buvo įspėti nevykti į Nižnij Novgorodą. Užblokuotos pagrindinio vietos pilietinės visuomenės renginio organizatoriaus – kuris, beje, yra pirmasis su ES ir Rusijos aukščiausiojo lygmens susitikimu siejamas organizatorius – kredito kortelės (žinoma, dėl techninių priežasčių), ir paslaptingai dingo jo automobilio numerio lentelės.

Komisijos nary, prašau jūsų užtikrinti, kad ES atstovai Nižnij Novgorode vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime pripažintų pilietinės visuomenės organizacijas ir jas paremtų. Šiuo tikslu aš su kolega, ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto pirmininko pavaduotoju W. Schulzu, išsiuntėme laišką Pirmininkui J. M. Barroso, Komisijos pirmininko pavaduotojai–Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai C. Ashton ir pirmininkui H. Von Rompuy.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Ponia pirmininke, pirmiausia gal galėčiau jums palinkėti sėkmės rytojaus susitikime, į kurio darbotvarkę įtraukti tokie klausimai kaip pasaulinė valdysena, pasaulio ekonomika, Rusijos stojimas į PPO ir tarptautiniai klausimai, įskaitant Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų įvykius.

Rusija – trečia didžiausia ES prekybos partnerė. ES eksportas į Rusiją iš viso sudaro 65,6 mlrd. EUR. Remiantis oficialios statistikos duomenimis, Rusijos ekonomikos augimo koeficientas – 4 proc., nepaisant ekonominių aplinkybių, ir toks augimas prognozuojamas ilgą laiką. Rusijos įstojimas į Pasaulio prekybos organizaciją suteiks daugybę galimybių Europos Sąjungai ir Rusijai plėtoti ekonominius santykius. Tačiau taip pat tai sukels pažangių pokyčių energetikos, branduolinės energijos ir tarptautinio saugumo srityse.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, suprantame, kad Rusija yra svarbi ES, ne tik dėl ekonominių dalykų, bet taip pat kaip strateginė partnerė. Daržovių iš ES importo draudimas, kurį įvedė Maskva, neabejotinai kelia problemų rengiantis deryboms dėl Rusijos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), ir turėtume užtikrinti, kad ateityje Rusijos veiksmai neprieštarautų PPO taisyklėms.

Tačiau taip pat kyla problemų dėl to, kad vis dar neįgyvendintas 2006 metų susitarimas dėl ES oro linijų. ES ir Rusijos santykiai toliau įtempti dėl planuojamos JAV priešraketinės gynybos sistemos dislokavimo Rumunijoje. Jeigu ES rimtai nori įgyvendinti savo strategijas dėl santykių su Rusija gerinimo, pirmiausia ji turi išspręsti šias problemas ir, antra, apsvarstyti neabejotinai kylančius keblius istorinės Rusijos įtakos klausimus arba klausimus, kurie kyla Rusijos atžvilgiu. Tai vienintelis būdas pasiekti pažangą.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE).(PL) Ponia pirmininke, Europos Sąjungos ir Rusijos partnerystė reikalauja atsakomybės, įskaitant atsakomybę trečiųjų šalių atžvilgiu. Norėčiau atkreipti Europos Komisijos dėmesį į rezoliucijos dalį, kurioje Rusija raginama energijos šaltinių tiekimo klausimo nenaudoti kaip priemonės siekiant paveikti savo kaimynių politiką. Taip buvo Ukrainos atveju, kurioje būdamas Rusijos ministras pirmininkas V. Putinas per paskutinį susitikimą su Ukrainos ministru pirmininku M. J. Azarovu gana aiškiai pareiškė, kad Rusija siūlytų mažesnes kainas ir būtų iš naujo deramasi dėl dujų sutarties, jeigu Ukraina įstotų į Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjungą, o tai reikštų, kad Ukraina turėtų atsisakyti savo planų ir siekių, siejamų su Europos Sąjunga. Tai ne kas kita kaip šantažas. Jeigu nebus iš naujo suderėta nauja sutartis, dujų kainos Rusijos ir Ukrainos pasienyje gali pasiekti 500 EUR už 1 000 m3. Ukraina jau moka didžiausią kainą Europoje už rusiškas dujas, nors geografiniu požiūriu ji yra arčiausiai šių dujų šaltinių.

Tokia padėtis Ukrainoje gali sukelti labai rimtą ekonomikos ir socialinę krizę. Norėčiau aiškiai pareikšti, kad Europos Sąjunga Ukrainai yra įsipareigojusi, turint omenyje tai, kad šiuo metu sėkmingai deramės dėl šios šalies stojimo į laisvosios prekybos zoną arba dėl tokios zonos kūrimo ir kad netolimoje ateityje ji taps Europos Sąjungos sąjungininke. Norėčiau paraginti Europos Komisiją gana aiškiai pareikalauti, kad Rusija nustotų taip elgtis ir nutrauktų tokius savo veiksmus.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D). – Ponia pirmininke, šia savaitę vyksta dar vienas ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas. Nuo praėjusio susitikimo pasaulyje įvyko svarbių pokyčių. Leiskite pirmiausia paminėti vieną iš jų – arabų revoliucijas, gilios transformacijos procesą, kuris iš esmės daro poveikį visam arabų pasauliui. Fukušimos atominės elektrinės katastrofa pakeitė branduolinės energijos ateitį, pirmiausia saugumo atžvilgiu. Klimato kaita kelia vis daugiau pavojingų pasekmių. Osama mirė, bet terorizmas – gyvas, ir jis kelia grėsmę nekaltiems žmonėms iš viso pasaulio.

Šių įvykių sąrašas – ilgas, ir visi jie susiję su dviem kaimynystėje esančiomis pasaulinėmis veikėjoms – ES ir Rusija, kurios turi daugiausia panašių arba vienas kitą papildančių ilgalaikių interesų. Jų santykiai toliau gali būti plėtojami tik tada, jeigu jie pagrįsti abipuse pagarba, atvirumu ir skaidrumu. Bet kokia paslėpta darbotvarkė gali iškreipti šiuos santykius arba juos sužlugdyti.

ES ir Europos Parlamentas visada aiškiai kalbėjo apie Europos Sąjungos piliečių lūkesčius. Dabar, atsižvelgdamas į artėjantį aukščiausiojo lygio susitikimą, norėčiau pabrėžti keturis klausimus. Pirmiausia, šis susitikimas turėtų padėti padaryti aiškią pažangą šalinant visas likusias kliūtis, susijusias su Rusijos stojimu į PPO. Šis svarbus žingsnis suteiks geresnių galimybių abiem verslo bendruomenėms ir toliau padės liberalizuoti prekybą ir ekonominius santykius visame pasaulyje. Šiuo atžvilgiu protekcionistinių priemonių taikymas duos priešingų rezultatų, ir tikimės, kad jos nebus taikomos dangstantis perdėtu pavojumi sveikatai, kaip, matome, atsitiko neseniai uždraudus daržovių iš ES importą.

Tikimės, kad gegužės mėnesį paskelbtu bevizio keliavimo veiksmų planu bus paspartintas tolesnis vizų režimo supaprastinimas ir priartinta akimirka, kai bus visiškai liberalizuotas ES ir Rusijos vizų režimas. Šiuo tikslu Europos Parlamentas tikisi, kad kai kuriuos politiniu požiūriu keblius klausimus Rusijos valdžios institucijos ims tinkamai spręsti ir pirmiausia nutrauks Rusijos pasų išdavimą Pietų Osetijos ir Abchazijos gyventojams.

Norėčiau, kad Rusija naudingiau dalyvautų mums dedant pastangas siekiant remti šešių Rytų partnerystėje dalyvaujančių šalių demokratizavimą, ekonominę ir socialinę pažangą ir stabilumą. Per pastaruosius dvejus metus akivaizdžiai paaiškėjo, kad ši ES iniciatyva skirta ne siekti konkuruoti su Rusija, bet bendradarbiauti su šia šalimi, nes stabili ir patikima bendra kaimynystė naudinga ES ir Rusijai. Šiuo požiūriu raginame Rusiją dėti daugiau pastangų siekiant supaprastinti taikų Padniestrės ir vis labiau nerimą keliančio Kalnų Karabacho regiono konfliktų sprendimą.

Galiausiai, norėčiau paminėti tai, kad po Japonijos įvykių ES ir Rusija turėtų visiškai bendradarbiauti peržiūrint ir detaliau išdėstant griežtesnius branduolinės energijos saugumo standartus. Tikimės, kad griežtesnių standartų bus laikomasi ne tik naujai pastatytose, bet ir jau veikiančiose atominėse jėgainėse. Tikiuosi, kad šis klausimas gali būti įtrauktas į Nižnij Novgorode vyksiančias diskusijas.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). – Ponia pirmininke, Kanados ministras pirmininkas Pierre Trudeau palygino dalijimąsi siena su JAV su dalijimusi lova su drambliu. Europos Sąjunga lova turi dalytis su lokiu.

Turime toliau bandyti plėtoti santykius, atsižvelgdami į keturias bendras erdves ir remdamiesi praėjusiais metais pradėta partneryste siekiant modernizavimo. Kaip teigė Europos Komisijos narys, per pastaruosius dvejus metus padaryta pažanga. Pažanga apima susitarimą dėl patariamojo forumo duju klausimu ir patobulintą išankstinio įspėjimo mechanizmą. Dar vienas teigiamas žingsnis būtų šį mėnesį padaryta pažanga sprendžiant Padniestrės konfliktą.

Tačiau kaip praėjusį mėnesį, paskelbus sprendimą M. Chodorkovskio ir A. J. Lebedevo byloje, teigė baronienė C. Ashton ir kaip daug kartų nusprendė Europos Žmogaus Teisių Teismas, norint padaryti tikrą pažangą, reikia paisyti demokratijos principų ir gerbti žmogaus teises bei verslui užtikrinti stabilią ir teisingą teisinę sistemą, kurios dažnai trūksta Rusijoje. Šiuo atžvilgiu padėtų struktūrinis pilietinės visuomenės dialogas; pasitikėjimą didinti padėtų bendri veiksmai siekiant kovoti su klimato kaita. Bet Rusijos lokiui dar skauda galvą ir Europos Komisijai patariu į Nižnij Novgorodą vežtis ne tik puodynę medaus, bet ir didelį tinklą.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). (CS) Ponia pirmininke, Komisijos nary, kaip tikriausiai žinote, Rusija – savimi pasitikinti valstybė, o rusai – savimi pasitikinti tauta. ES ir Rusijos santykiai turi tapti tikra, o ne fiktyvia partneryste. Kadangi esame užmezgę puikius santykius su Rytų partnerystėje dalyvaujančiomis šalimis, ES ir Rusijos santykiai turi būti bent to paties lygmens. Todėl džiaugiuosi dėl to, kad savo kalboje nepamiršote paminėti, kaip svarbu panaikinti vizų reikalavimą Rusijai, nes partnerių santykiai turi būti pagrįsti pasitikėjimu ir atvirumu. Turėtume aiškiai ir rimtai pasakyti Rusijai, kada planuojame panaikinti vizų režimą ir kokias sąlygas ji turi įvykdyti.

Komisijos nary, norėčiau padėkoti už tai, kad rengdamiesi bendram ES ir Rusijos aukščiausiojo lygmens susitikimui prisiminėte visas ES ir Rusijos partnerystei svarbias darbotvarkes.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Ponia pirmininke, pirmiausia, vienas labai skubus klausimas. Tikiu, kad šiuo ES ir Rusijos aukščiausiojo lygmens susitikimu bus ryžtingai atkreiptas dėmesys į labai kenksmingą ir visiškai neproporcingą daržovių iš Europos Sąjungos importo draudimą. Rinkos sodininkystės sektorius tikisi, kad šis draudimas bus panaikintas, ir jis nusipelno pamatyti, kas bus. Komisijos nary Š. Füle, ar galite patvirtinti, kad ES delegacija visiškai įsipareigos Nižnij Novgorode išspręsti šią padėtį? Tai labai svarbus klausimas, kuris mano šalyje šiuo metu man dažnai užduodamas, kai kalbu apie ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą.

Norėjau tarti keletą žodžių, pirmiausia, apie problemišką Rusijos stojimą į PPO. Tik dar vienas trumpas klausimas. Iš tiesų Gruzija šiuo atžvilgiu atliko pagrindinį vaidmenį. Ji de facto turi veto teisę. Prezidentas M. Saakašvili didina savo statymą. Jis nori aiškių sienų – iš esmės jis nori susigrąžinti Abchaziją ir Pietų Osetiją – ir, žinoma, į darbotvarkę jis įtraukė gruziniško vyno ir mineralinio vandens importo draudimo klausimą. Tačiau neatrodo, kad Rusija apskritai skirstytų lėšas. Trumpai tariant, ar nėra taip, kad mūsų rankos surištos? Atrodo, kad taip ir yra. Beje, Rusijos ekonomikai, kurios varomoji jėga iš esmės yra nafta ir dujos, iš tiesų nereikalingas stojimas į PPO.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(LT) Aš prašau ir kviečiu ES institucijų vadovus nepamiršti žmogaus teisių rytoj prasidėsiančiame ESRusijos viršūnių susitikime. Akivaizdu, kad pagarba žmogaus teisėms yra vertybinis pagrindas, be kurio neįmanoma nei strateginė partnerystė, nei ESRusijos santykių modernizacija.

Konkretus atvejis, apie kurį būtina kalbėti, yra gegužės 24 d. Maskvos miesto teismo priimtas sprendimas atmesti Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo apeliaciją dėl naujo septynerių metų nuosprendžio. 21-ajame amžiuje mūsų visų akivaizdoje vyksta gėdingas teismo procesas, kurio nuosprendžiai rašomi ne teisme. Ir tai vyksta šalyje, kurią su ES sieja taip vadinama strateginė partnerystė. Maskvos teismo sprendimas dar kartą atskleidė rimtus trūkumus Rusijos teismų sistemoje bei sustiprino nuomonę, kad tie, kurie turi politinių ambicijų Rusijoje ir kurių nuomonė nesutampa su Kremliaus, yra baudžiami.

Europos žmogaus teisių teismo gegužės 31 d. sprendimas, Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimai Rusijoje faktai, apie kuriuos taip pat būtina kalbėti.

O mes, Europos Parlamentas, turėtume pasakyti aiškiai: jei Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas nori atvykti į Europos Parlamentą, jis turėtų čia pasirodyti kartu su sąžinės kaliniu Michailu Chodorkovskiu, ir tai būtų pati efektingiausia Rusijos modernizacijos strategija ir taktika. Prezidentas Medvedevas ir sąžinės kalinys M. Chodorkovskis kartu Europos Parlamente tai vaizdas, vertas ne tik viso pasaulio žiniasklaidos dėmesio, bet ir nuoširdaus demokratinės visuomenės pritarimo.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(LT) Šis aukščiausio lygio susitikimas ypatingas, kadangi vyks artėjančių rinkimų Rusijoje fone. Lauksime tvirto Briuselio signalo Rusijai dėl rinkimų laikantis demokratinių standartų, kurie užtikrintų nuomonių įvairovę Dūmoje. Po Fukušimos itin aktualus branduolinės energijos saugumas. Malonu, kad Komisijos narys kalbėjo apie tai, kad tas klausimas bus keliamas susitikime ir kad bus pareikalauta aukščiausių tarptautinių saugumo standartų ir veikiančiose, ir planuojamose atominėse elektrinėse tiek Rusijoje, tiek, aišku, Europos Sąjungoje.

Manau, kad turėtų būti kalbama apie Europos Sąjungos ir Rusijos santykius su Baltarusija. Pozicijų suartėjimas padėtų atverti kalėjimo vartus dar neseniai kandidatavusiems į Baltarusijos prezidento postą, užkirsti kelią grubiems žmogaus teisių pažeidimams. Labai palaikyčiau kolegas, kurie sakė, kad reikia pereiti nuo žodžių prie darbų vizų režimo palengvinimo srityje, ir ne tik su Rusija, o su visais Europos Sąjungos rytų kaimynais.

ES pradėsianti pirmininkauti Lenkija jau rado kelius į vaisingesnį dialogą su Rusija, tad ateinantį pusmetį ES−Rusijos santykiuose tikėsimės konkrečių žingsnių.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR).(PL) Didžiausias ES ir Rusijos santykių trūkumas – nenuoseklumas, silpnumas ir nepakankamas supratimas, kokią galią turime mes. Geras to pavyzdys – projekto „Nord Stream“ klausimas. Pirmiausia, energetinio solidarumo klausimą padarome vienu iš svarbiausių Lisabonos sutarties principų, o tada ES pritaria „Nord Stream“ projektui, kuris geopolitiniu požiūriu kenksmingas Lenkijai ir kitoms naujosioms valstybėms narėms. Todėl turėtume nenusileisti aptardami visus būsimos darbotvarkės klausimus, kuriuos bendrais bruožais nusakė Europos Komisijos narys.

Rusija privalo laikytis tam tikrų PPO taisyklių. Prieš svajodami apie narystę PPO, pirmiausia jie turėtų į savo rinką? įsileisti gruzinišką vyną.

Kalbant apie vizas, Rusijai reikia pasakyti, kad pirmiausia bus liberalizuojamas Rytų partnerystėje dalyvaujančių šalių vizų režimas, o Rusijos vizų režimas bus liberalizuotas tik po to. Kaliningrado sričiai gali būti taikoma šios taisyklės išimtis.

Kalbant apie energetikos sektorių, Rusijai reikia pasakyti, kad nepritariame tam, kad Ukraina būtų vėl šantažuojama ir priemonėms, kurių ėmėsi įtakingos Rusijos institucijos ir kuriomis siekiama nuvertinti skalūninių dujų gavybą Lenkijoje ir kitose Europos Sąjungos vietose. Tai puiki proga išsivaduoti nuo energetinės priklausomybės nuo Rusijos.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Ponia pirmininke, Rusija paskelbė savo modernizavimo programą, ir kai kurie apžvalgininkai kalba apie naują pertvarką. Deja, iki šiol nėra tikros pažangos. Apžvalgininkai daro išvadas, kad dabartinis Rusijos elitas svarbiausiu dalyku laiko esamos sistemos išsaugojimą ir bando išorės santykiams neleisti daryti poveikio vidaus padėčiai.

Todėl ES turi labai aiškiai pareikšti vieną dalyką. Tai, ar pavyks įgyvendinti partnerystę siekiant modernizavimo, priklausys nuo Rusijos vyriausybės noro ir gebėjimo numatyti tikrai nepriklausomą teismų santvarką ir įgyvendinti pagrindinius teisinės valstybės, skaidrumo ir abipusiškumo principus. Jeigu ES šio svarbaus klausimo nespręs principingai, vargu ar galima tikėtis pažangos.

Šiandieniniame laikraščio „International Herald Tribune“ numeryje rašoma: „Rusija negali turėti šiuolaikinės ekonomikos, kol ji netaps tikra teisine valstybe“. Minėtas aukščiausiojo lygio susitikimas vyks Nižnij Novgorode, kuris sovietų laikais vadintas Gorkiu ir kuriame daugelį metų tremtyje buvo laikomas pagrindinis sovietinių laikų sąžinės balsas Andrejus Sacharovas. Raginu Europos Komisiją ir mūsų derybininkus prisiminti Andrejaus Sacharovo narsą ir prisiminti šioje salėje prieš dvejus metus A. Sacharovo premijos laimėtojo Sergejaus Kovaliovo išsakytas mintis.

Galiausiai, ES turėtų skatinti Rusiją susitaikyti su savo totalitariniu palikimu ir padėti jai tai padaryti. Po 20 metų netgi D. Medvedevas turėjo pripažinti, kad negalima nepaisyti siaubingo ir nusikalstamo Rusijos galios palikimo. Pamenu savo kolegos H. Swobodos žodžius, kuris vakar prašė visiškai išaiškinti Rusijos istoriją, pirmiausia, Stalino epochos žiaurumus. Galime Rusijai padėti susitaikyti su savo praeitimi.

 
  
MPphoto
 

  Boris Zala (S&D). (SK) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, Rusijai vis dar reikia dvejopo požiūrio: viena vertus, tvirtai reikalaujama įgyvendinti demokratijos principus, bet, kita vertus, atsisakoma D. Busho ištobulintos antirusiškos politikos.

Rusija neabejotinai neturi teisės kalbėti apie įtaką. Visos buvusios Sovietų Sąjungos respublikos turi teisę laisvai nuspręsti, kam jos nori priklausyti. Tačiau ji neabejotinai turi teisę į saugumą ir tarptautinį saugumą. Saugumo jausmas neabejotinai liberalizuotų Rusijos vidaus padėtį.

Rusiją būtina įtraukti į pasaulio politiką Europos Sąjungos pašonėje, kad Rusija galėtų jausti, kad ji yra priimtina partnerė kuriant tarptautinę demokratinę santvarką. Partneryste siekiant modernizavimo turi būti įgyvendinami ne tik Rusijos vyriausybės valstybės monopolijų sumanymai, bet ji taip pat turėtų padėti sukurti nevaržomos pramonės ir mokslinės veiklos erdvę, kaip per savo nagrinėjimą čia teigė K. Fleckenstein.

Jeigu Rusijos atžvilgiu taikytume kitokį metodą pagal šį principą, galime slaptai puoselėti viltį, kad Rusijos demokratiniai procesai bus išlaisvinti daug labiau, tvirtai ir patikimai, ir šį tvirtumą ir patikimumą vėliau bus galima perduoti Europos Sąjungos politikai. Laikau sukryžiavęs pirštus, kad šis klausimas iškiltų artėjančiose derybose.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Ponia pirmininke, ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse ir atsižvelgiant į derybas dėl naujojo Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ES svarbu ne tik kalbėti vienu balsu, bet ir praktiškai parodyti Rusijai savo vienybę ir solidarumą. Energetinio solidarumo klausimas puoselėjamas Lisabonos sutartyje, bet Rusija nepritaria šiam principui, ir tokį jos požiūrį akivaizdžiai parodo „Nord Stream“ projektas. Negalime pritarti bandymams kai kurias naujas ES valstybes nares izoliuoti naudojant energetikos sektoriaus skiriamąjį pleištą, ir tai reikėtų aiškiai pabrėžti per aukščiausiojo lygio susitikimą. Taip pat turėtume tikėtis, kad Rusija pripažins Europos Sąjungos siekius Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos atžvilgiu ir kad Rusija bus raginama nustoti daryti spaudimą šioms šalims. Be to, turėtume prisiminti, kad Rusija – vienintelė demokratinė šalis su labai dideliais korupcijos rodikliais.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Ponia pirmininke, naujasis Europos Sąjungos ir Rusijos partnerystės susitarimas turi būti konkretus ir teisiškai privalomas visose bendradarbiavimo srityse. Tai pagrįstas reikalavimas, nes negalime leisti, kad susitarimas būtų bendrų frazių rinkinys. Europos Sąjunga ir Rusija yra viena nuo kitos priklausomos. Europos Sąjungos rinka Rusijai ne mažiau svarbi nei mums rusiškos dujos, ir Rusijos planai modernizuoti ekonomiką tiesiogiai priklauso nuo mūsų technologijų ir kompetencijos. Todėl mūsų bendradarbiavimas turėtų būti glaudžiai siejamas su žmogaus teisių ir teisinės valstybės principo įgyvendinimo sričių poslinkiais. Europos Sąjunga – didžiausia Rusijos prekybos partnerė ir pagrindinė investuotoja; todėl naujajame susitarime turi būti numatytos teisiškai privalomos investavimo sąlygos. Svarbu reikalauti panaikinti vienašališkas ir nepagrįstas prekybos kliūtis. Jos susijusios su Rusijos, Kazachstano ir Baltarusijos muitų sąjunga ir su šiuo metu taikomu draudimu importuoti daržoves iš Europos Sąjungos. Rusijai negalima leisti toliau naudoti energetikos politiką siekiant įgyvendinti savo geopolitinius interesus ir diskriminuoti kai kurias valstybes nares, pvz., dujų tarifų srityje.

Komisijos nary, toliau dirbdami siekiant bevizio režimo su Rusija, taip pat turime dirbti siekdami užtikrinti bevizį režimą su likusiomis Rytų partnerystėje dalyvaujančiomis šalimis. Minėtame aukščiausiojo lygio susitikime turime pakartoti, kad šešių punktų susitarimas dėl Gruzijos dar neįgyvendintas. Atsižvelgiant į tai, kad artėja parlamento ir prezidento rinkimai, opozicijos nariams dėl registravimosi rinkimams ir pasirodymo žiniasklaidoje taikomi apribojimai turi būti panaikinti. Jau patvirtinome savo pasiryžimą dalyvauti visuose rinkimų etapuose, tačiau Rusija turi parodyti norą priimti ilgalaikius rinkimų stebėtojus ir iš tiesų įgyvendinti siekį sąžiningai surengti rinkimus. Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad šios kritinės pastabos nėra skirtos Rusijai ar jos žmonėms, jos skirtos dabartinei vyriausybei, siekiant pagerinti padėtį Rusijoje ir mūsų bendradarbiavimą padaryti produktyvesnį.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Ponia pirmininke, visuotinis atšilimas, neteisėta prekyba narkotikais, ginklų neplatinimo politika ir energetinis saugumas – bendri sunkumai, ir jiems spręsti reikia pasaulinio lygmens sprendimų. Todėl mums reikia su Rusija plėtoti tvirtą partnerystę, kuri būtų pagrįsta abipusiu pasitikėjimu.

Norėčiau pritarti derybų dėl plataus užmojo naujojo partnerystės susitarimo atnaujinimui siekiant įveikti praeityje kilusią įtampą. Manau, kad Rusiją turi remti Europos Sąjunga, Rusijai siekiant prisijungti prie PPO, nes tai paskatintų šių dviejų partnerių prekybos ir ekonominius santykius ir investicijas.

Taip pat per rytojaus aukščiausiojo lygio susitikimą vyriausioji įgaliotinė turi paskatinti Rusiją ratifikuoti Energetikos chartiją, nes Europos Sąjunga ir Rusija negali tinkamai bendradarbiauti energetikos srityje, jeigu nesilaikoma skaidrumo, abipusiškumo, konkurencingumo ir nediskriminavimo principų.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Ponia pirmininke, Komisijos nary, tikiuosi, kad modernizavimas bus vienas iš klausimų, aptariamų per susitikimą. Tik norėčiau jums priminti, kad Rusijos modernizavimas – ne tik ekonomikos ar energetikos klausimas, bet ir politikos modernizavimo bei valdžios institucijų ir visuomenės santykių kūrimo klausimas. Norėčiau jūsų paprašyti iškelti šį klausimą susitikime. Jis taip pat susijęs su Rusijos ir jos kaimynių santykiais ir Rusijos „įtakos sferomis“. Kadangi taip sėkmingai plėtojate santykius su Ukraina, norėčiau jus paraginti labai aiškiai pareikšti, kad Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimas bus naudingas ir Rusijai ir kad labai nerimaujame dėl pareiškimų apie tai, kad baigiantis deryboms, joms pasiekus baigiamąjį etapą Ukrainai daromas labai įtikinamas politinis spaudimas. Prašome mūsų vardu tai labai aiškiai pareikšti Rusijai. Tai labai svarbūs veiksniai, padedantys siekti abipusio pasitikėjimo, viena vertus – Europos Sąjungos institucijų ir valstybių narių ir, kita vertus – Rusijos pasitikėjimo.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Ponia pirmininke, pirmiausia, gal galėčiau pasakyti, kad nustebau išgirdęs A. Mölzerį, kuris gerai išmano istoriją, teigiantį, kad Europos Sąjungoje yra istorinių Rusijos įtakos zonų, kurios apima tokias Europos Sąjungos dalis kaip Rumunija. Hitlerio ir Stalino pakto epocha seniai pasibaigė, ir demokratiniame pasaulyje turėtume įgyvendinti ką nors panašaus į europinę D. Monro doktriną; kitaip tariant, dėl Europos Sąjungos likimo ir dėl jos politikos sprendžia europiečiai. Tai nereiškia, kad nenorime geros kaimynystės politikos ir dialogo. Tačiau Nižnij Novgorodas – kuriame vyks mūsų susitikimas – taip pat turėtų mus įspėti, nes jis mums primena garsią istoriją apie Nižnij Novgorodo pirklius, kurie tikėjo, kad gali nusipirkti laisvę ir saugumą, ir buvo pakarti.

Turime suprasti, kad saugumo už pinigus negalime nusipirkti arba klaidingai interpretuodami tikrovę; jį pasiekti galima tik plėtojant sąžiningą partnerystę. Mums reikia bendros užsienio reikalų ir saugumo politikos. Mums reikia energetinės nepriklausomybės ir energetinio saugumo, ir mažiau priklausomybės nuo Rusijos energetikos politikos, kurią Rusija vis dar naudoja užsienio politikos tikslais. Taip pat turime aiškiai kalbėti apie žmogaus teises. Negalime šiuo klausimu eiti į kompromisus. Kalbėdamas apie Michailą Chodorkovskį ir Platoną Lebedevą, norėčiau pasakyti, kad šiuos asmenis reikėtų bent išlaisvinti – priešingu atveju, valstybinį Rusijos prezidento vizitą į Europos Parlamentą temdys didžiulis debesis.

Norime partnerystės su Rusija, kuri būtų demokratinama, bet kad tokia partnerystė būtų galima, Rusija turi demokratėti – ne tik mūsų mintyse, bet ir tikrovėje. Todėl manau, kad H. Swoboda yra teisus: artėjantys rinkimai bus lemiami. Tada pamatysime, ar mūsų partnerystę su Rusijos žmonėmis – kuriuos labai mylime – galima išplėtoti iki tikros partnerystės su Rusijos valstybe.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Ponia pirmininke, kaip jau teigė B. Posselt, Europos Sąjungai reikia Rusijos, o Rusijai reikia Europos Sąjungos. Europos Sąjungos ir Rusijos bendradarbiavimas svarbus siekiant skatinti politinį, socialinį ir ekonominį stabilumą ne tik Europos Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje.

Apgailėtina tai, kad ES ir Rusijos Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas nepatenkina šiandieninių bendradarbiavimo poreikių. Šią strateginę partnerystę turėtume padaryti glaudesnę, gilesnę ir platesnę. Tačiau visų ES ir Rusijos santykių pagrindas ateityje turi būti taikos ir saugumo skatinimas ir demokratijos vertybių ir politinės bei ekonominės laisvės rėmimas.

Partnerystę siekiant modernizavimo reikėtų gilinti ir labiau koncentruoti, bet diplomatams vesti daugiau dialogų tiesiog nepakanka. Turime daryti viską, ką galime, kad žmonėms būtų paprasčiau vykdyti bendradarbiavimą mokslo, meno, kultūros, švietimo ir verslo srityse, ir jį didinti.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR).(PL) Ponia pirmininke, per ES ir Rusijos susitikimą neabejotinai bus aptarta daugelis klausimų, bet vienas iš svarbiausių klausimų, kaip tikimasi, bus energetinis saugumas. Keletą mėnesių Rusija labai aktyviai vykdė kampaniją, kuria siekta užsitikrinti trečiajame energetikos pakete nustatytų taisyklių lengvatų jos dujų infrastruktūrai, arba, kitaip tariant, lengvatų dėl mūsų antimonopolinio įstatymo, kuriuo draudžiama vienu metu lygiagrečiai kontroliuoti energijos išteklius ir perdavimo tinklus. Rusijos energetikos ministras S. Šmatko, projekto „South Stream“ pagrindinis vykdomasis direktorius M. Kramer ir bendrovės „Gazprom“ vykdomasis direktorius A. Miller dėl šio klausimo lankėsi Briuselyje. Tai svarbi kampanija. Rusijai labai aiškiai reikia išdėstyti Europos Sąjungos poziciją šiuo klausimu, būtent, kad neketiname Rusijai sumažinti tarifų; nes mums svarbu, kad Vidurio Europos dujų rinka taptų konkurencingesnė ir mažiau monopolizuota. Komisijos nary, norėčiau jūsų paprašyti mums aiškiai pasakyti, ar Europos Komisija pasirengusi dėl šio klausimo per susitikimą padaryti pareiškimą.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR).(PL) Ponia pirmininke, rengiantis artėjančiam susitikimui, tikrai galime pasakyti, kad Europos Sąjungai trūksta bendros nuoseklios strategijos dėl Rusijos ir kad dabartinė pragmatinio bendradarbiavimo politika, kuri grindžiama mažų žingsnelių strategijomis, ištikus kokiai nors kitai krizei gali labai lengvai sužlugti, kaip atsitiko 2008 metais per karą su Gruzija arba 2009 metais, kai buvo nutrauktas dujų tiekimas.

Atsižvelgiant į pastarąjį įvykį, labai svarbu pabrėžti žodžio „įvairinimas“ apibrėžtį, jis Europos Sąjungoje dažnai sinonimiškai vartojamas kalbant apie daugybės įvairių dujotiekių tiesimą iš Rusijos. Įvairinimu vadinamas, pvz., dujotiekių „South Stream“ ir „Nord Stream“ tiesimas. Europos Sąjunga dėmesį turėtų sutelkti į tai, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas ne iš rusiškų šaltinių: ji turėtų daryti daugiau, kad skatintų tiesti dujotiekį „Nabucco“ iš Azerbaidžiano, ir ji turėtų investuoti į dujų terminalus ir mokslinius tyrimus, kuriais būtų tiriama skalūninių dujų gavyba.

Taip pat labai svarbu, kad toliau įvairiais lygmenimis būtų daromas spaudimas Rusijos valdžios institucijoms, kad šios gerintų žmogaus teisių padėtį Rusijoje. Be diskusijų dėl artėjančių ES ir Rusijos susitikimų, turėtume užtikrinti, kad dukart per metus vykstančios konsultacijos su Europos Sąjungos atstovais ir diplomatais iš Rusijos užsienio reikalų ministerijos būtų gerokai paspartintos.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE).(PL) Ponia pirmininke, manau, kad Rusijos valdžios institucijoms reikėtų pasakyti, kad tikimės, jog jos elgsis atsakingai. Rusija – potencialiai labai svarbi Europos Sąjungos partnerė, pvz., kai reikia rasti kai kurių įšaldytų ir neišspręstų Europos konfliktų sprendimą. Manau, kad Rusijos valdžios institucijoms reikėtų pasakyti, kad, nors daržovės ir dujos labai svarbios, jos turi liautis rėmusios Padniestrės separatistus, kad tikimės, jog jos nustos tiekti ginklus Azerbaidžanui ir Armėnijai, nes tai kelia didelį pavojų šio regiono ateičiai, ir kad taip pat tikimės, jog Rusija įvykdys savo įsipareigojimus, kurie numatyti 2008 metais su Gruzija sudarytame susitarime. Tikimės, kad iš Abchazijos ir Pietų Osetijos bus išvestos Rusijos ginkluotosios pajėgos ir kad Rusija gerbs Gruzijos teisę apsvarstyti savo ateitį ir dėl jos apsispręsti.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE).(PL) Ponia pirmininke, nors pritariu K. Liseko teiginiams apie Gruziją ir nepamiršau, ką daugelis EP narių sakė apie Ukrainą, man atrodo, kad rytojaus susitikime taip pat turime pasiruošti tarti keletą – arba gerokai daugiau – žodžių Baltarusijai. Norėčiau visų paprašyti prisiminti, kad daugelį mėnesių sprendėme labai rimtų pasekmių turinčios politinės krizės klausimą ir kad mažiausiai keletą mėnesių bandėme išsivaduoti iš rimtų pasekmių turinčios ekonomikos krizės. Taip pat bandome išspręsti Rusijos daromo spaudimo Baltarusijai problemą, šis spaudimas turbūt gerokai didesnis ir veiksmingesnis, negu šiuo metu jos daromas spaudimas Ukrainai. Rusija veiksmingai siekia užvaldyti visą ekonomiką, tiksliau sakant, strateginius ekonomikos sektorius, pasinaudodama dramatiška Baltarusijos ekonomikos padėtimi. Turiu prašymą. Jeigu Rusija nuspręs teikti pagalbą Baltarusijai, o mes žinome, kad tokią pagalbą ji nusprendė teikti, Europos Sąjunga turėtų užtikrinti, kad Rusijos pagalbos teikimas priklausytų nuo to, ar Baltarusijoje bus paisoma žmogaus teisių. Tai bendrosios vertybės, kurias, akivaizdu, turime mes ir Rusija, tai rusai dažnai kartoja, taigi, jie turėtų mums padėti šias vertybes įdiegti Baltarusijoje. Priešingu atveju, finansuodami A. Lukašenkos režimą, būsime už tai atsakingi.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Ponia pirmininke, visada turime aptarti daugybę probleminių klausimų, dėl kurių reikia derėtis su Rusija, kaip antai pilietinių teisių taikymo mastas, beprasmiškas daržovių iš ES importo draudimas, ES dislokuotas priešraketinės gynybos skydas arba probleminiai Rusijos ryšiai su daugeliu buvusių Sovietų Sąjungos respublikų.

Nenoriu teigti, kad turėtume vengti kalbėti šiomis sudėtingomis temomis, bet tvirtai tikiu, kad jomis neturėtume apsiriboti.

Taip pat turėtume pateikti naujų sumanymų dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo. Europos Sąjungos gamintojams reikia naujų galimybių parduoti savo produktus. Rusija – didžiulė prekybos zona, kurioje nuolat didėja perkamoji galia. Todėl būtina dirbti intensyviau siekiant pašalinti kliūtis, trukdančias bendradarbiauti prekybos srityje, ir bendrai remti projektus, kaip antai plačiabėgio geležinkelio linijos tiesimas nuo Ramiojo vandenyno iki ES širdies.

Tokie projektai gali suteikti naujų impulsų bendradarbiavimui, jų įgyvendinimas bus naudingas ne tik Europos Sąjungai, bet ir Ukrainai, Rusijai ir daugeliui Azijos šalių.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(PL) Ponia pirmininke, Europos Sąjunga ir Rusija derasi dėl energetikos sektoriaus ateities, bet, kiek suprantu, šiuo metu kuriama nauja grupė, ji aptars trečiąjį energetikos paketą atsižvelgiant į dujų saugumą. Norėčiau paraginti Europos Komisijos narius Š. Fülę ir G. Oettingerį Europos Parlamentui pateikti informaciją apie pažangą vedant minėtos grupės derybas ir derybų rezultatus. Taip pat norėtumėme paprašyti pateikti derybų grupei priklausančių narių pavardžių sąrašą. Iš Rusijos energijos koncerno atstovo sužinojau, kad jų įmonė dalyvaus šiose derybose. Norėčiau žinoti, ar tai tiesa, ar didelių bendrovių atstovai dalyvaus derybose kaip Rusijos atstovai.

Atitiktis konkurencijos teisei energetikos srityje neteikiant lengvatų – taip pat labai svarbus Europos Parlamento klausimas. Per neseniai Briuselyje vykusį „South Stream“ investavimo planų pristatymą buvo akivaizdu, kad Rusija ir „Gazprom“ nori privilegijų ir ypatingo statuso. Negalime tam pritarti.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE). – Ponia pirmininke, šią parlamento rezoliuciją laikau Europos Sąjungos šiandieninei Rusijai, kuriai nepaisant jos nepagrįsto išdidumo ir paveldėtos arogancijos, reikia iš tiesų draugiško patarimo ir veiksmų plano, ištiesta ranka. Kadangi per konsultacijas žmogaus teisių klausimais, kurių metu patariama prezidentui D. Medvedevui, raginta atlikti būtiną valstybės namų renovaciją nuo rūsio iki stogo, Europos Parlamentas ateina ne su susitaikėliška politika, bet su pasiūlymu naudingai bendradarbiauti.

Geriausia galimybė ten pasitaikys, jeigu Rusija bus pasirengusi kurti atvirą visuomenę ir to sieks, o ne tokią visuomenę, kuri būtų uždara ir užstrigusi atsilikusioje stalinistinėje sistemoje.

Deja, Rusijos likusioms G8 narėms daromas spaudimas okupuotas Gruzijos teritorijas priimti į PPO sistemą Rusijos pašonėje nebyloja apie jos gerą valią.

Jeigu tiesa tai, kad tam pritarė Vakarų valstybės, deja, tai rodo jos silpnumą prieš pat aukščiausiojo lygio susitikimą Nižnij Novgorode.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Ponia pirmininke, Rusija – neabejotinai svarbi Europos Sąjungos partnerė, bet labai sunkiai sukalbama. Jai neabejotinai labai svarbu įstoti į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO). Tačiau norėčiau atvirai paraginti siekti demokratinių procesų politiniu ir pilietinės visuomenės lygmenimis. Absoliučiai būtina gerbti žmogaus teises ir jų paisyti.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Ponia pirmininke, ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas rengiamas vykstant regioniniams pokyčiams, kurie daro poveikį šiai partnerystei. Europos Sąjungos kaimynystės politikos reforma gali padėti išspręsti Padniestrės konfliktą. Iš tiesų, Rusija parodė suinteresuotumą įkurti bendrą politinį komitetą. Tačiau reikia aptarti šio komiteto struktūrą ir įkūrimo terminą.

Europos Sąjungą šiuo metu užklupusi maisto krizė sustabdė prekybą su Rusija. Naujos derybos dėl dabartinių sanitarinių taisyklių galėtų pagerinti šią padėtį. Rusijos narystė PPO darys ilgalaikį poveikį jos ekonominiams santykiams su ES. Todėl reikia peržiūrėti visus susijusius susitarimus.

Energijos klausimas – dar viena įdomi tema, taip yra dėl to, kad pradėtas AGRI projektas. Jis galėtų tapti alternatyviu šaltiniu „Nabucco“ projektui.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Ponia pirmininke, gerai, kad Europos Sąjunga siekia plėtoti geriausius įmanomus santykius su visomis savo kaimynėmis ir net visomis pasaulio šalimis. Kartais tai gali būti sudėtinga – ypač, manau, plėtoti santykius su Rusija, nes jos istorija labai įvairi. Netgi po geležinės uždangos kritimo prieš daugiau kaip 20 metų jos elgesys su kai kuriomis šalimis, pirmiausia kaimyninėmis šalimis, kaip antai Gruzija, tikrai nekelia pasigėrėjimo.

Akivaizdu, kad derybos su Rusija turi būti pagrįstos svarbių vertybių – pagarbos žmogaus teisėms ir kaimynams – pripažinimu. Nepaisant to, jos suteikia puikią progą spręsti pasaulinius klausimus, kaip antai klimato kaita, ir, žinoma, puikią progą plėtoti mūsų abiejų ekonomiką. Rusija – auganti ir besivystanti šalis gerovės atžvilgiu. Žinoma, jeigu padėti tinkami pagrindai, ilguoju laikotarpiu Europos Sąjungai ir Rusijai atsiras puikių galimybių.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Europos Komisijos narys. – Ponia pirmininke, šiandieninis apsikeitimas nuomonėmis iš tiesų buvo labai naudingas, nes jis padėjo galutinai pabaigti pasirengimą mūsų susitikimui, ir galite būti tikri, kad perduosiu svarbiausius dalykus Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei C. Ashton, kuri išklausys pirmininkų ir Europos Komisijos nario Karelo De Guchto ataskaitų.

Girdėjau, kaip daugelis iš jūsų raginote toliau tartis su Rusija ir plėtoti santykius su Rusijos Federacija bei juos koordinuoti, kad jie būtų toliau plėtojami, bet taip pat girdėjau raginimų siekti daugiau demokratijos ir mažiau korupcijos. Taip pat girdėjau raginimą nepriekabiauti (apie tai pranešta Nižnij Novgorode), nors gerbiu Rusijos Federacijos vaidmenį užtikrinant saugumą aukščiausiojo lygio susitikime.

Supratome, kad mūsų nuomonės daugeliu klausimų sutampa. Pritariame, kad mūsų santykiai su Rusija svarbūs dvišaliam, daugiašaliam, regioniniam ar pasauliniam bendradarbiavimui. Pritariame tam, kad daugiaaspekčiams santykiams kurti labai svarbūs ekonomikos, socialiniai ir aplinkosaugos klausimai, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principas, saugumo klausimai ir politinis bendradarbiavimas.

Neturėtume tikėtis, kad šiame susitikime bus priimta rezoliucija dėl visų spręstinų problemų – ir taip, susitikime iškelsime daržovių klausimą. Bet turėtume siekti padaryti svarbią pažangą daugelyje sričių.

Leiskite pareikšti nuomonę apie kai kurias šias sritis. Pirmiausia: dėl rinkimų. Rusijos valdžios institucijos puikiai supranta, kad Europos Sąjunga labai atidžiai stebės 2011 ir 2012 metų rinkimus. Jeigu per artėjančius rinkimus bus pažeidimų, į šiuos klausimus turės būti atkreipiamas dėmesys. Dabar raginame Rusiją gerbti prisiimtus įsipareigojimus dėl laisvų ir sąžiningų rinkimų, kuriuos ji prisiėmė būdama Europos Tarybos, Jungtinių Tautų ir ESBO narė, ir tinkamai bendradarbiauti su ODIHR siekiant užtikrinti tinkamą stebėjimą. Ypač pabrėšime naujų partijų registravimo ir galimybių dalyvauti rinkimuose klausimus.

Antra: atkreipiau dėmesį į Europos Parlamento išreikštus nuogąstavimus dėl žmogaus teisių padėties Rusijoje; mus visus daugelis šių klausimų verčia nuogąstauti, ir šiuos klausimus su Rusijos prezidentu iškelsime minėtame susitikime. Pagrindinis forumas, kuriame sprendžiami žmogaus teisių ir teisinės valstybės principo klausimai, yra Europos Sąjungos ir Rusijos konsultacijos žmogaus teisių klausimais. Tai svarbi priemonė, ir reikėtų visiškai išnaudoti jos teikiamas galimybes. Deja, jos dar neišnaudojamos, todėl Europos Sąjunga pabrėš poreikį vesti sąžiningą ir naudingą dialogą, dėl kurio reikia peržiūrėti konsultacijų modalumą.

Trečia: partnerystė siekiant modernizavimo. Visiškai pritariu gerbiamiems EP nariams, kad partnerystė siekiant modernizavimo turėtų būti plati. Koordinatoriai Nižnij Novgorode pateiks antrąją programos ataskaitą dėl partnerystės įgyvendinimo, ir, kaip pamatysite, teisinės valstybės principas yra šios iniciatyvos pagrindas, ir šioje srityje esame numatę konkrečių projektų.

Ketvirtas klausimas: Rusija – mūsų kaimynių kaimynė, ir manau, kad Nižnij Novgorode vyksiantis susitikimas būtų puiki proga aptarti neseniai priimtą EKP apžvalgos dokumentą ir, juo remiantis, užtikrinti, kad skaidriai įgyvendintume savo politiką bendrų – mūsų ir Rusijos – kaimynių atžvilgiu. Tai galimybė – inter alia, ji pagrįsta skaidrumu – išreikšti mintį, kad domėjimasis mūsų bendrų kaimynių gerove – abipusiai naudingas procesas. Manau, kad susitikimas taip pat bus gera galimybė, remiantis kai kuriais EKP apžvalgoje pristatytais naujais sumanymais, kalbėti apie glaudesnį bendradarbiavimą siekiant atkreipti dėmesį į mūsų kaimynystėje užsitęsusius konfliktus.

Penktasis dalykas: minėtame susitikime bus sprendžiamas bendradarbiavimo energetikos srityje klausimas. Mums reikia skaidrių, sąžiningų ir konkurencingų santykių energetikos srityje, ir savo nuogąstavimus išreikšime Rusijos prezidentui. Pabrėšime poreikį toliau vykdyti reformas (tai pabrėžiau savo įžanginėse pastabose) Rusijos elektros energijos ir dujų sektoriuose, siekiant sukurti vienodas veiklos sąlygas.

Ponia pirmininke, gerbiami EP nariai, Europos Sąjunga ir Rusija – partnerės. Partnerės turėtų dažnai kalbėtis, kai įmanoma, jos turėtų bandyti pasiekti susitarimą, bet turėtų nedvejodamos atvirai atkreipti dėmesį į probleminius aspektus. Šiandien aptarėme kai kuriuos probleminius aspektus. Į juos dėmesį reikėtų atkreipti per susitikimą, ir, jeigu įmanoma, turėtume ieškoti sprendimų arba bent bandyti padaryti pažangą.

Jau minėjau EKP apžvalgą. Tvirtai tikiu, kad vienas iš dalykų, dėl kurių naudinga peržiūrėti kaimynystės politiką, yra tai, kad ja puoselėjamos visuotinės vertybės ir principai taikomi ne tik mažose ir vidutinio dydžio kaimyninėse šalyse.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkė. – Gavau šešis pasiūlymus dėl rezoliucijos, kurie parengti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rytoj (2011 metų birželio 9 dieną).

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), raštu.(RO) Džiaugiuosi, kad esu vienas iš šią rezoliuciją, kurioje vėl patvirtinama, kaip svarbu plėtojant Europos Sąjungos ir Rusijos santykius gerbti demokratiją ir paisyti žmogaus teisių, pasirašiusių asmenų. Pradedant Rusijos ir ES dialogu dėl žmogaus teisių ir pereinant prie aukščiausiojo lygmens susitikimų, manau, reikia sisteminio ir sąžiningo metodo, kai nepaisoma teisingo teismo proceso standartų arba kai persekiojami žmogaus teisių gynėjai ar žurnalistai ir jiems trukdoma atlikti savo darbą.

Be to, reikia įvesti aiškius kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama tai, ar Rusija paiso demokratijos standartų, ir kurie padės plėtoti santykius su ES. Galiausiai, turime nepamiršti, kad besikuriančiai pilietinei visuomenei reikia paramos, kaip demokratijos garanto, kuriuo remiantis ne tik būtų laikomasi procedūrų, bet kuris taip pat būtų iš tiesų visa apimantis.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika