Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία (A7-0185/2011 - Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  6.2.66η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A7-0189/2011 - Alexander Graf Lambsdorff) (ψηφοφορία)
  6.3.Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (A7-0160/2011 - Jean-Pierre Audy) (ψηφοφορία)
  6.4.Εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Καναδά (B7-0344/2011) (ψηφοφορία)
  6.5.Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (A7-0081/2011 - Wolf Klinz) (ψηφοφορία)
  6.6.Εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη (A7-0172/2011 - Richard Falbr) (ψηφοφορία)
  6.7.Συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (A7-0082/2011 - Nadja Hirsch) (ψηφοφορία)
  6.8.Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (A7-0187/2011 - Gay Mitchell) (ψηφοφορία)
  6.9.Διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου (A7-0159/2011 - Angelika Niebler) (ψηφοφορία)
  6.10.Επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (A7-0164/2011 - Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  6.11.ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (A7-0175/2011 - Anna Rosbach) (ψηφοφορία)
  6.12.Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (A7-0165/2011 - Vladimír Remek) (ψηφοφορία)
  6.13.Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (A7-0193/2011 - Salvador Garriga Polledo) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αναθεωρημένο ουγγρικό Σύνταγμα (συζήτηση)
 12.Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (συζήτηση)
 13.Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 14.Σχέσεις της ΕΕ με τη Μογγολία (συζήτηση)
 15.Σουδάν και Νότιο Σουδάν (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (2600 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (5429 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου