Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 8. juuni 2011 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 3.Uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel (arutelu)
 4.Tervitus
 5.Uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel (arutelu jätkamine)
 6.Hääletused
  6.1.Schengeni acquis’ kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (A7-0185/2011 – Carlos Coelho) (hääletus)
  6.2.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 66. istungjärk (A7-0189/2011 – Alexander Graf Lambsdorff) (hääletus)
  6.3.ELi teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (A7-0160/2011 – Jean-Pierre Audy) (hääletus)
  6.4.ELi ja Kanada kaubandussuhted (B7-0344/2011) (hääletus)
  6.5.Reitinguagentuurid (A7-0081/2011 – Wolf Klinz) (hääletus)
  6.6.Sotsiaalpoliitika välismõõde, töö- ja sotsiaalsete normide edendamine ning Euroopa ettevõtete sotsiaalne vastutus (A7-0172/2011 – Richard Falbr) (hääletus)
  6.7.Koostöö kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamist (A7-0082/2011 – Nadja Hirsch) (hääletus)
  6.8.Arengukoostöö rahastamisvahend (A7-0187/2011 – Gay Mitchell) (hääletus)
  6.9.Mõjuhinnangute sõltumatuse tagamine (A7-0159/2011 – Angelika Niebler) (hääletus)
  6.10.Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks (A7-0164/2011 – Diana Wallis) (hääletus)
  6.11.SKP täiendamine – Edu mõõtmine muutuvas maailmas (A7-0175/2011 – Anna Rosbach) (hääletus)
  6.12.Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammid (A7-0165/2011 – Vladimír Remek) (hääletus)
  6.13.Uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel (A7-0193/2011 – Salvador Garriga Polledo) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Läbivaadatud Ungari põhiseadus (arutelu)
 12.Euroopa vahistamismäärus (arutelu)
 13.ELi ja Venemaa tippkohtumine (arutelu)
 14.ELi suhted Mongooliaga (arutelu)
 15.Sudaan ja Lõuna-Sudaan (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1445 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (5460 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika