Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2011 m. birželio 8 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokolą)
 3.Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai (diskusijos)
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai (diskusijų tęsinys)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Šengeno acquis taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (A7-0185/2011 – Carlos Coelho) (balsavimas)
  6.2.Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 66-oji sesija (A7-0189/2011 – Alexander Graf Lambsdorff) (balsavimas)
  6.3.ES mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji programa (A7-0160/2011 – Jean-Pierre Audy) (balsavimas)
  6.4.ES ir Kanados prekybos santykiai (B7-0344/2011) (balsavimas)
  6.5.Kredito reitingų agentūros (A7-0081/2011 – Wolf Klinz) (balsavimas)
  6.6.Socialinės politikos, pagal kurią skatinami darbo ir socialiniai standartai bei Europos įmonių socialinė atsakomybė, išorės aspektas (A7-0172/2011 – Richard Falbr) (balsavimas)
  6.7.Bendradarbiavimas profesinio mokymo srityje, siekiant paremti strategiją „Europa 2020“ (A7-0082/2011 – Nadja Hirsch) (balsavimas)
  6.8.Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė (A7-0187/2011 – Gay Mitchell) (balsavimas)
  6.9.Nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimas (A7-0159/2011 – Angelika Niebler) (balsavimas)
  6.10.Europos sutarčių teisės vartotojams ir įmonėms kūrimas (A7-0164/2011 - Diana Wallis) (balsavimas)
  6.11.BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiame pasaulyje vertinti (A7-0175/2011 – Anna Rosbach) (balsavimas)
  6.12.Europos palydovinės navigacijos programos (A7-0165/2011 – Vladimír Remek) (balsavimas)
  6.13.Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai (A7-0193/2011 – Salvador Garriga Polledo) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 9.Parlamento sudėtis: žr. protokolą.
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: žr. protokolą.
 11.Persvarstyta Vengrijos Konstitucija (diskusijos)
 12.Europos arešto orderis (diskusijos)
 13.ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)
 14.ES ryšiai su Mongolija (diskusijos)
 15.Sudanas ir Pietų Sudanas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 16.Kito posėdžio darbotvarkė
 17.Komitetų sudėtis (žr. protokolą)
 18.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1502 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (5493 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika