Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 8. junij 2011 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika): gl. zapisnik
 3.Novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo (nadaljevanje razprave)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji (A7-0185/2011 - Carlos Coelho) (glasovanje)
  6.2.66. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov (A7-0189/2011 – Alexander Graf Lambsdorff) (glasovanje)
  6.3.7. okvirni program EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev (A7-0160/2011 - Jean-Pierre Audy) (glasovanje)
  6.4.Trgovinski odnosi med EU in Kanado (B7-0344/2011) (glasovanje)
  6.5.Bonitetne agencije (A7-0081/2011 - Wolf Klinz) (glasovanje)
  6.6.Zunanja razsežnost socialne politike, spodbujanje standardov s področja dela in socialnih standardov ter družbena odgovornost evropskih podjetij (A7-0172/2011 - Richard Falbr) (glasovanje)
  6.7.Evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 2020 (A7-0082/2011 - Nadja Hirsch) (glasovanje)
  6.8.Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (A7-0187/2011 - Gay Mitchell) (glasovanje)
  6.9.Zagotavljanje neodvisnih ocen učinka (A7-0159/2011 - Angelika Niebler) (glasovanje)
  6.10.Možnosti politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetja (A7-0164/2011 - Diana Wallis) (glasovanje)
  6.11.BDP in več – merjenje napredka v svetu, ki se spreminja (A7-0175/2011 - Anna Rosbach) (glasovanje)
  6.12.Evropski satelitski radio-navigacijski programi (A7-0165/2011 - Vladimír Remek) (glasovanje)
  6.13.Novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo (A7-0193/2011 - Salvador Garriga Polledo) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Revidirana madžarska ustava (razprava)
 12.Evropski nalog za prijetje (razprava)
 13.Vrh EU - Rusija (razprava)
 14.Odnosi EU z Mongolijo (razprava)
 15.Sudan in Južni Sudan (vloženi predlogi resolucij): glej zapisnik
 16.Dnevni red naslednje seje:
 17.Sestava odborov: glej zapisnik
 18.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1412 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (5685 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov