Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 8 juni 2011 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 3.En ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.En ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla (fortsättning på debatten)
 6.Omröstning
  6.1.Tillämpning av Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (A7-0185/2011 - Carlos Coelho) (omröstning)
  6.2.FN:s generalförsamlings 66:e session (A7-0189/2011 - Alexander Graf Lambsdorff) (omröstning)
  6.3.EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (A7-0160/2011 - Jean-Pierre Audy) (omröstning)
  6.4.Handelsförbindelserna EU-Kanada (B7-0344/2011) (omröstning)
  6.5.Kreditvärderingsinstitut (A7-0081/2011 - Wolf Klinz) (omröstning)
  6.6.Den yttre dimensionen av socialpolitiken, främjande av arbetsnormerna och de sociala normerna och de europeiska företagens sociala ansvar (A7-0172/2011 - Richard Falbr) (omröstning)
  6.7.EU-samarbete inom yrkesutbildning för att stödja Europa 2020-strategin (A7-0082/2011 - Nadja Hirsch) (omröstning)
  6.8.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (A7-0187/2011 - Gay Mitchell) (omröstning)
  6.9.Garanti för oberoende konsekvensbedömningar (A7-0159/2011 - Angelika Niebler) (omröstning)
  6.10.Främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag (A7-0164/2011 - Diana Wallis) (omröstning)
  6.11.Bortom BNP - Att mäta framsteg i en föränderlig värld (A7-0175/2011 - Anna Rosbach) (omröstning)
  6.12.De europeiska satellitnavigeringsprogrammen (A7-0165/2011 - Vladimír Remek) (omröstning)
  6.13.En ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla (A7-0193/2011 - Salvador Garriga Polledo) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Omarbetad ungersk konstitution (debatt)
 12.Den europeiska arresteringsordern (debatt)
 13.Toppmötet mellan EU och Ryssland (debatt)
 14.EU:s förbindelser med Mongoliet (debatt)
 15.Sudan och Sydsudan (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Utskottens sammansättning: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1506 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (6068 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy