Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 22 юни 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

Предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия – Прилагане на процедурата при прекомерен дефицит – Изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки – Бюджетен надзор в еврозоната – Надзор върху състоянието на бюджета и надзор и координация на икономическите политики – Мерки за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната (продължение на разискването)
MPphoto
 
 

  Илиaна Ивaнова (PPE), в писмена форма. Липсата на адекватни инструменти за ранна диагностика на проблеми с публичните финанси, както и недостатъчно добре работещите механизми на Пакта за стабилност и растеж са сред основните причини за дълговата криза, през която преминават еврозоната и ЕС. С този законодателен пакет предприемаме адекватни мерки за коригиране на дисбалансите преди те да повлияят негативно на публичните финанси. Те ще позволят на Европейската комисия да осъществява постоянен мониторинг на макроикономическото развитие на страните-членки и ако е нужно ще бъде предприеман задълбочен анализ на националните икономики. Затова индикаторите за мониторинг на макроикономическото развитие и техните критични стойности не трябва да бъдат приемани автоматично от Комисията, а трябва да бъдат икономически анализирани. Важно е при изготвянето на таблицата с показатели да бъдат взети предвид различните начални позиции на страните-членки, както и техните макроикономически характеристики, които са различни за страните от еврозоната и за останалите държави от ЕС. При анализа на критичните стойности на показателите трябва да се отчита процесът на наваксване (catching up-process) на новите страни-членки. Само така може да бъде осигурен адекватен анализ на макроикономическото им развитие.

 
Правна информация - Политика за поверителност