Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0178/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0291
P7_TA(2011)0421

Разисквания
Сряда, 22 юни 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

18. Предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия – Прилагане на процедурата при прекомерен дефицит – Изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки – Бюджетен надзор в еврозоната – Надзор върху състоянието на бюджета и надзор и координация на икономическите политики – Мерки за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната (продължение на разискването)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. − Следващата точка от дневния ред е разискване относно предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия; процедура при прекомерен дефицит; изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки; бюджетен надзор в еврозоната; надзор върху състоянието на бюджета и надзор и координация на икономическите политики; и мерки за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D). (ES) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, нашите граждани искат силен и ефективен Европейски съюз. Мудността, неадекватността и чисто междуправителствената визия утежняват въздействието на кризата и отслабват доверието в европейския проект.

Не сме изправени пред проблеми, които са чисто национални, нито имаме криза, която е само икономическа; налице е политическа криза, която изисква бърза, пълноценна, проевропейска реакция.

Основните концепции за „икономика“ и „съюз“ в Икономическия и паричен съюз трябва да бъдат заздравени. Ако желаем да постигнем това, представеното днес предложение относно икономическото управление трябва значително да бъде подобрено.

Ние подкрепяме създаването на национални бюджетни рамки, които гарантират прозрачността, икономическата координация и проверката на съблюдаването на европейските ангажименти.

Смятаме, че е необходимо да се коригират макроикономическите неравновесия и да се движим по посока на сближаване, и намираме особен напредък в тази област в доклада на г-жа Ferreira.

Въпреки това предложенията за реформиране на Пакта за стабилност и растеж са непълни: стабилността се бърка с корекция, а политиките за растеж се поверяват на пазара и националните равнища. Неприемливо е да се избягва ангажиментът на Европа към инвестициите и заетостта.

Няма да бъдем съучастници в този опит Европа да бъде принудена да обърне гръб на своите граждани и на собствените си интереси; не сме се примирили, за да размишляваме безчувствено как нашите проблеми се влошават; и не приемаме двойните стандарти. Нуждаем се от единодушие за предоставянето на ресурси и от квалифицирано мнозинство за избягването на санкции.

Трябва да поемем нашия ангажимент към Европа и да го направим бързо. Европейският парламент трябва да работи усилено, за да състави амбициозния, проевропейски отговор, който нашите граждани заслужават.

Трябва да се движим напред, а не назад като раци. Европа не трябва да се крие, когато от нея има най-голяма нужда.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). (EN) Г-н Председател, въпреки че Обединеното кралство не е член на еврозоната – и се надявам никога да не стане – ние имаме пряк интерес тя да успее. Пожелавам на еврозоната всичко най-добро и съжалявам, че не мога да подкрепя предложенията за икономическото управление, които разискваме тази вечер.

Предложенията пред нас дават на Комисията нови широки правомощия. Ако тези правомощия бяха ограничени само до държавите от еврозоната, не бих възразил, но вместо това виждаме как Комисията и много членове на Европейския парламент – включително г-жа Wortmann-Kool, която високо уважавам – използват кризата в еврозоната като извинение за разширяване на властта на ЕС в областта на икономическото управление над Обединеното кралство и други държави, които не използват еврото. Не съм избран, за да предоставя на ЕС повече правомощия по отношение на това как Обединеното кралство да ръководи делата си и затова ще гласувам против предложенията.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). (DE) Г-н председател, разискването отразява нерешените проблеми в икономическата политика на Европа. Въпреки че имаме централизирана парична политика, компетентността по отношение на бюджетната и финансовата политика е децентрализирана. Опитите на някои гръцки членове на ЕП да прехвърлят отговорността за вътрешнополитическите компетентности на Гърция върху Европа или трети държави, към капиталистически банки, или който и да е, може да бъдат само грешка.

(Реплики)

Това бяха гръцките комунисти.

За щастие еврото е стабилно както във вътрешен, така и във външен план. Това, с което се занимаваме, не е криза на еврото, а по-скоро държавна дългова криза. Ето от тук трябва да започнем. Безсмислено е – дори и държавата не може безкрайно да харчи повече, отколкото разполага. Безсмислено е да се увеличава съществуващият дълг, без да се приемат последствията от необходимите реформи. Ето защо казвам, че е крайно време да предприемем действия. Парламентът отдавна призовава да се вземат мерки. Комисията сега предлага да се затегнат разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. Унгарското председателство преговаряше добре, както и нашата страна. Аз всъщност мисля, че жалко, г-н Bullmann – по много аспекти на регламента за финансовите пазари всъщност до голяма степен сме на едно мнение – че социалистите все още искат да разграничават добри и лоши дългове. Това е погрешна посока. Когато съставяме балансите, за да видим кои европейски държави имат затруднения, няма нужда да позорим никого; нещата лесно се виждат. Навсякъде, където възникнаха тези бюджетни и финансови проблеми, имаше социалистически правителства. Унгария, Латвия, Румъния, извън еврозоната, Ирландия, Испания, Португалия, Обединеното кралство, а също и Гърция, като изключим прекъсването от четири години, когато ние участвахме. С други думи, вашият икономически модел не действа.

(Реплики)

Наистина, г-н Bütikofer, трябваше досега да сте си взели поука. Не можем да освободим гърците от отговорност тук и ще кажа съвсем откровено, че гърците не бяха първите, които нарушиха Пакта за стабилност и растеж; това бяха две от големи сили, Германия и Франция. Ние също се противопоставихме на това и го променихме. Вие бяхте в правителството по онова време, г-н Bütikofer. Вие изкопахте гроба – вашата партия изкопа гроба на Пакта за стабилност и растеж, а не гърците. Сега обаче гърците трябва...

(Председателят отнема думата на оратора)

(Ораторът приема да отговори на два въпроса, зададени чрез вдигане на синя карта съгласно член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). (DE) Г-н Председател, г-н Langen, искам просто да се уверя, че сте запознат с нашите идеи. Ето защо Ви задавам въпроса дали сте наясно с това, което предложихме на Вашата колега, г-жа Wortmann-Kool, а именно първо да заздравим пакта с включването на по-строго наблюдение на избрани цели от пакета „ЕС 2020“, предложени от г-н Рен, като например научни изследвания и развитие и борба с бедността. Това също включва инвестиции в модернизиране на системите за енергийни доставки.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). (FR) Г-н Председател, искам да отбележа две неща.

Първо, Гърция: нека не се опитваме да пренаписваме историята. Дясното правителство в продължение на два мандата прикриваше данните с помощта на банка „Голдман Сакс“. Днес лявото правителство се опитва да върне нещата обратно в ред. Хората ли са тези, които трябва да плащат за направените грешки заради съветите на банкови корпорации?

Втори пример: в моята държава, Белгия, с правителство с участието на левицата, оглавявано от колегата г-н Dehaene, за 12 години намалихме нашия дълг от 130 % от БВП до 80 %. Заради грешките на банковата общност, по-специално на „Фортис“, трябваше да помогнем на банките, за да предотвратим системата да...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). (DE) Г-н Председател, много добре съм запознат с предложенията на г-н Bullmann и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент. Единственият проблем с тях беше, че те преди всичко искаха повече пари. Проблемът не може да се реши, като върху него се хвърлят повече пари. Както г-н Tarabella току-що потвърди, има възможности за намаляване на дълга, дори и със социалистическо участие. Искам да посоча ясно, че реформите, които се осъществиха в Гърция, не постигнаха нищо, което да доведе до истинско споделяне на тежестта на разходите за държавата от големия частен гръцки капитал. Точно обратното: от 1 януари гръцки граждани са изтеглили 59 млрд. евро от гръцки банкови депозити, а от 1 януари са продадени 12 млрд. евро гръцки държавни облигации. Настоявам за активното участие на многото богати лица в Гърция и това трябва да бъде регулирано политически. Ако те могат да поемат отговорност, тогава ще могат да се възползват от нашата солидарност.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D). (NL) Г-н Председател, госпожи и господа, бих искал да започна, като отдам дължимото на всички, които напоследък работиха усилено по този пакет, но също така и като изразя подкрепата си за предишните оратори от моята група. За нас пакетът не е достатъчен и не е балансиран. Това не е толкова въпрос на технически подробности, а по-скоро по същество: върху какво акцентираме? Какви трябва да бъдат целите на по-интегрираната икономическа политика? Следователно не е вярно, че не искаме европейско икономическо управление. Трябва обаче да се запитаме как да го дефинираме, каква е същността на европейското икономическо управление. Очевидно сегашната криза даде да се разбере, че паричният съюз изисква и икономическо сътрудничество. Изглежда, че грешка при проектирането се е промъкнала в нашия финансов план и ние трябва да я поправим.

За нас става въпрос за много повече от това просто да се договорят съкращения и да се постигнат бюджетни цели. Да, г-н Langen и госпожи и господа, ние наистина подкрепяме стабилните публични финанси, но това, което според нас е от ключово значение, е как всички ние да продължим напред, как да излезем от това блато. Как да се подготвим за бъдещето и следователно как да създадем растеж и заетост чрез обща икономическа политика. С други думи, като се интегрира амбициозна стратегия за инвестиции в системата, като се изгради връзка с целите за 2020 г. или казано по друг начин, чрез съвместни мерки, например за подобряване на нашата образователна система, борба с бедността и повишаване на конкурентоспособността, както и за справяне с конкуренцията на други държави чрез инвестиции в научни изследвания и развитие.

Между другото за мен е поразително, че някои членове на ЕП, като г-н Verhofstadt вчера, се застъпват за инвестиционна стратегия, докато същевременно са доволни от пакета. Лично за мен, в това няма последователност. Ето защо смятаме, че пакетът от шестте акта е пропусната възможност да се въведе истинско икономическо управление.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen (PPE). (NL) Г-н Председател, госпожи и господа, намираме се в много дълбока криза и то не само тази, от която трябва да се уверим, че ще излезем, а също и тази, в която трябва да се предпазим да не попаднем отново. Поради това се нуждаем от силна законодателна рамка и точно затова ние, като съзаконодател, като парламент, също трябва да поемем нашата отговорност. В края на краищата, ние сме поколението, което в момента решава бъдещето на нашите деца.

Ние, в групата на Европейската народна партия (Християндемократи), имаме смелостта да прокараме такъв набор от правила. Сега трябва да имаме смелостта да решим кои са необходимите действия. Трябва също да имаме смелостта да прокараме тези решения, да гарантираме, че те се спазват, дори ако това означава, че трябва да плуваме срещу течението. Разбираме хората, които излизат по улиците в знак на протест и, нещо повече, това, което правим, дава точен структурен отговор на безпокойствата на тези хора: добри работни места, устойчив растеж и възможности за адекватна социална политика в бъдеще. Ако искаме да останем важен участник от значение в глобализираната икономика, трябва да осигурим по-голяма координация между икономическата и бюджетната политика, както и по-добра координация между икономическата политика и политиката по отношение на конкурентоспособността на държавите-членки. За тази цел очевидно се нуждаем от инвестиции в икономиката, но това, от което се нуждаем, на първо място, е да се гарантира, че никой няма да има свободата да се отклонява от договорените правила без основателна причина, защото това би означавало да повлече и други в тресавището.

Пакетът, който в крайна сметка се получи след преговорите, дава твърд отговор на тези изисквания, а също и на грешките в миналото. Трябва единствено – и това е провокирано от поведението ни в миналото – допълнително да укрепим превантивния аспект на Пакта за стабилност, защото ако някоя държава-членка тръгне по погрешен път, не можем да си позволим тя да се превръща в тема на политически сделки в Съвета, какъвто в крайна сметка ще бъде отговорът на Европа.

Ето защо се надявам, че ще гласуваме „за“ и ще подкрепим този пакет, но също така и че ще си дадем възможност да започнем последен кръг преговори със Съвета с цел да заздравим допълнително тази точка.

 
  
MPphoto
 

  Leonardo Domenici (S&D). (IT) Г-н Председател, госпожи и господа, смятам, че сме свидетели на парадокс. Пакетът, който трябва да коригира и предотврати неравновесия и асиметрии, се основава на дисбаланс и липса на симетрия. Това е като тяло, което се крепи на два крака, но единият е много по-дълъг и по-развит от другия. Кракът, който контролира фискалната политика, е мускулест и добре очертан, а този, който контролира политиката за развитие, която трябва да даде импулс и послужи като движеща сила в дългосрочен план, изглежда тънък и без сила.

Смятам, че този нехармоничен резултат в окончателната структура на пакета се дължи на различните мнения за произхода и естеството на кризата. Различията между тези, които вярват, че липсата на ред и неравновесията в публичните финанси стоят в основата на кризата, и тези, които смятат, че вместо това основните проблеми са свързани с липсата на правила и прозрачност на пазарите, икономическите и търговските неравновесия и социалното неравенство. Рискуваме да объркаме коя е причината и кое следствието. Всички искаме публичните финанси да се контролират отговорно, но целта да се намали дългът не е достатъчна, за да се даде тласък на растежа и конкурентоспособността. Основната движеща сила за тези мерки се крие в процедурите и санкциите. Далеч по-малко внимание – твърде малко внимание – се отделя на Стратегията за инвестиции и устойчиво развитие, която Европа трябва да насърчава и прилага.

Знаем, че нашите действия могат да доведат до много различни резултати, дори и без да сме планирали това, и дори могат да дадат противоположен ефект спрямо този, който се стремим да постигнем. Това е хетерогенезис на целта. Страхувам се, че проблемът се крие в сърцето на този пакет.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). (ES) Г-н Председател, ясно е, че се намираме в сериозна ситуация, която изисква всички да действаме отговорно. Всички ние, включително Съветът. Различието, което ни разделя днес от Съвета, е въпросът за гласуването с обратно квалифицирано мнозинство.

Всички знаем, че Пактът за стабилност и растеж (ПСР) не функционираше, тъй като държавите-членки решиха да не се наказват взаимно за всяко нарушение на бюджетната дисциплина. Може би това е така, защото са чели в Евангелието следния цитат: „Нека онзи, който няма грехове, хвърли първия камък“.

Това, което желае този парламент – и това го отличава от Съвета – е да се сложи край на ново весело другарство между правителствата и да се замени предубеденият рефер с безпристрастен.

Пакетът е добър и заслужава да бъде приет. Когато времената са най-тежки, никой няма дори да помисли да каже, че трябва да харчим повече. Това, което правим сега, е да възстановим бюджетната дисциплина.

Когато обаче нещо е добро, то невинаги е достатъчно. Изказванията, които чухме днес, показват няколко неща. Знаехме, че еврозоната не е оптимална валутна зона. Всички смятаха, че настоящата институционална рамка – централизирана парична политика, Пакт за стабилност и растеж и съгласуване на другите икономически политики – ще позволи да се преодолеят или поне тушират различията между държавите-членки. Това не е така. В добри времена различията между тях само нарастваха; в лоши времена стълбовете, върху които беше изграден паричният съюз, потънаха в развалини. Принципите „без спасяване“, „без обявяване на банкрут“, а сега „без излизане“ също може да се окажат безполезни.

Сега се оказваме в ситуацията на Ленин – „Какво да се прави?“. Единственото решение е да продължим напред към въпроса за политически съюз.

Приветствам емитирането на еврооблигации. Това е положителна стъпка в тази посока, но е необходимо да се направи повече. Ако създаването на политически съюз изисква да се реформират Договорите чрез свикване на конвент, нека бъде така. Една гръцка поговорка гласи „Правилата се правят за човека, а не човекът за правилата“.

Не става въпрос за това тристранните срещи да продължават до три часа сутринта или да се провеждат срещи на министрите в шест часа сутринта. От сега нататък нека мислим какво може да се направи, за да се промени положението.

Първата крачка обаче е да се гласува в подкрепа на пакета, който е добра стъпка в правилната посока. В противен случай ще направим безплодно усилие, а както г-н Ortega y Gasset току-що посочи, безплодните усилия водят до меланхолия, а – в политиката – до опозиция.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Водят до меланхолия, а също и до по-дълги изказвания от отреденото време, г-н García-Margallo y Marfil, благодарение на търпимостта на председателя.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE). (IT) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, това разискване предлага възможността да се разгледа въпросът за новото споразумение относно управлението на Европейския съюз, да се изпрати силно и единно послание, да се възстанови солидарността на ЕС и да се спрат спекулациите.

Факт е, че през изминалите години отслабихме Пакта за стабилност и растеж. Също толкова безспорен факт е, че това беше грешка и ние плащаме последствията. Трябва да се върнем към правилата на фискалната дисциплина и това е истинският проблем, истинският дебат, който трябва да проведем помежду си. Процедурите трябва да бъдат автоматични, така че да не се повтори станалото със стария Пакт за стабилност и растеж. Мисля, че има само един начин да се измъкнем от кризата; няма кратки пътища. Отговорът се крие в националните политики, в осъществяването на планираните и договорени ангажименти. Солидарността между държавите-членки на ЕС трябва да бъде придружена от чувство за отговорност, като се спазват правилата, които държавите-членки не могат и не трябва съзнателно да нарушават.

Разбира се, наред с всичко това не можем да забравяме значението на растежа, който носи вътрешни приходи, и структурните реформи, за да се изправят отново на краката си страдащите държави. Структурните реформи, насочени към повишаване на конкурентоспособността на икономиките и потенциала за растеж, трябва да бъдат приоритет в политическия дневен ред.

Не съм съгласен с онези, които твърдят, че новият Пакт за стабилност и растеж ще попречи на развитието на държавите. По-скоро той ще ги подтикне да отрежат изсъхналите клони, да се модернизират, да предприемат структурните реформи, които ще дадат бърз старт на икономиката. Убеден съм, че благодарение на тях и на стриктното спазване на правилата, залегнали в новия Пакт за стабилност и растеж, ЕС ще набере сила и ще бъде в състояние да се изправи срещу новите предизвикателства без политики за помощ и, което е още по-лошо, остарели лозунги, които не водят до никъде и причиняват единствено вреди, особено сред най-слабите членове на обществото.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE). (FR) Г-н Председател, колкото повече Парламентът се хвали със страхотния напредък, постигнат в областта на икономическото управление, толкова повече ми се иска да призова колегите да покажат малко скромност, защото ние се олюляваме на ръба на пропастта. Има две неща, за които трябва да си отворим очите. Първото е, че Европейският парламент потъна в мълчание по време на гръцката криза. Обикновено реагираме много бързо на всякакви събития по цял свят, приемайки резолюция след резолюция, а в същото време сякаш тази фундаментална криза ни остави безмълвни. Възмутена съм от факта, че не успяхме да изпратим силно, просто, практично послание към гръцкия народ, към правителствата на държавите-членки и към гражданите на Европа.

Вторият ми коментар е свързан с обхвата на този пакет. Като гласуваме в подкрепа на шестте директиви и/или регламенти, както аз се надявам, че ще направим, със сигурност ще придвижим еврозоната с една крачка напред, имам предвид само една крачка, нищо повече, към дисциплината, която толкова ни липсваше, и стойността й ще се докаже в бъдеще. Въпреки това е достатъчно да погледнем разгорещените дискусии около системата за гласуване с обратно квалифицирано мнозинство, за да видим колко много път имаме да изминем, докато всъщност трябва да говорим за правилата и автоматичните санкции. Някои хора все още смятат, че системата за гласуване с обратно квалифицирано мнозинство е нещо, от което трябва да се страхуват. Ние обаче трябва да останем твърдо зад този принцип.

От чисто политическа гледна точка съм разочарована, че членовете на левицата в ЕП продължават да отхвърлят принципите на доброто бюджетно управление въпреки всички доказателства. Дефицитите и устойчивият растеж не могат да вървят ръка за ръка. Държавите трябва да управляват своите бюджети в съответствие с добрите правила за стопанисване, но не като предизвикват оживление чрез държавните разходи. Това е краткосрочен подсладител, но той никога не дава трайно решение.

С наближаването на следващите няколко седмици, които са от решаващо значение, задачата ни сега е да изградим нов икономически съюз...

(Председателят отнема думата на г-жа Lulling)

(Г-жа Lulling приема да отговори на въпрос, зададен с вдигане на синя карта съгласно член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). (DE) Г-н Председател, тъй като не ми остана време за изказвания, бих искал да задам следния въпрос на г-жа Lulling: готова ли сте, г-жо Lulling, да кажете на Европейския парламент от мое име, че преди малко не визирах всички гръцки членове на ЕП, а само двамата комунисти, които се изказаха непосредствено преди мен, г-н Chountis и г-н Toussas? Готова ли сте да потвърдите това пред Парламента?

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE). (DE) Г-н Председател, разбира се, ще се радвам да кажа това и да го потвърдя. Искам обаче да кажа и друго: ние се обръщаме и към гърците. В Гърция има само 10 лица, предпочели страната заради по-доброто данъчно облагане, които твърдят, че печелят повече от 1 млн. евро годишно. Обръщам се и към тях, както г-н Langen се обърна към комунистите.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). (DE) Г-н Председател, госпожи и господа, времето изтича. Ето защо бих искал да призова да се прекратят импровизираните речи, обвиненията и политическите игри, независимо къде стават тези неща. Трябва да свършим работата добре и да реагираме на кризата поетапно.

Какви са причините за кризата? Непрекъснато наблягаме на факта, че причините включват неспазването на правилата, блокирането на санкциите и липсата на напредък в процеса на преминаване към следващия етап на паричния съюз. С нашите планове за икономическо управление сега призоваваме за засилването на Пакта за стабилност и растеж, както с оглед на превантивните, така и на коригиращите мерки, за мнозинство в подкрепа на прилагането на санкции и за право на намеса от страна на Комисията при необходимост, така че гражданите на Европа да могат да разчитат, че правилата се спазват.

Второто нещо, което бих желал да отбележа, е, че искаме да се премине към следващия етап на валутния съюз. Това означава да се създаде икономически съюз и да не се изпуска от поглед целта за политически съюз.

Трябва да кажа, че съм разочарован от резултатите от тристранната процедура. В момента тя не функционира добре. Фактът обаче, че нямаме съгласието на Съвета в диалога по въпросите на икономическата политика, както и че в този процес участват Европейският парламент и двете страни на индустрията, намалява нашите възможности да станем по-интегрирани. Искаме да се повиши нивото на интеграция. Тъй като Съветът не може да се справи с настоящите неравновесия в нашето общество и не може да предостави на Парламента възможността министрите от държавите-членки да бъдат пряко отговорни пред нас, резултатите от тристранната процедура отслабват. Ние поддържаме тези резултати. Искаме да решим откритите въпроси и да постигнем интеграция. Ако позволим позицията ни да бъде отслабена поради слабостта на Съвета, не сме си взели никаква поука от кризата.

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен с вдигане на синя карта съгласно член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Г-н Председател, бих искал да задам въпрос на г-н Karas. Ние се намираме в разгара на криза на единната валута. Открихме, че имаме фундаментални проблеми, като например липсата на обща фискална и икономическа политика. Тези констатации на икономистите и учените са доста изненадващи за мен. Вярвате ли наистина, г-н Karas, че преди въвеждането на единната валута никой не е знаел очевидния факт, че освен това са необходими и общо управление и политически съюз? Може би никой нямаше смелостта или честността да каже това на гражданите на Европа.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). (DE) Г-н Председател, разбира се, всички знаеха това и го заявиха. Те посочиха, че паричният съюз е политически проект, че свързаната с паричния съюз интеграция е необратима и че паричният съюз трябва да бъде последван от други стъпки към интеграция. От години сме силно ангажирани с това. Политически групи като вашата предизвикват настроения срещу Европейския съюз, казват твърде малко за значението на валутата и възможността, политическата воля...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE) . – (RO) Г-н Председател, възнамерявам утре да гласувам по законодателния пакет за европейското икономическо управление. Бих искал също така да благодаря специално на докладчиците, на унгарското председателство и на Комисията за наистина изключителните усилия, които достигнаха своята кулминацията с изясняването на този законодателен пакет.

Пакетът за европейското икономическо управление трябва да се разглежда във връзка с другия законодателен пакет за финансовия сектор, включително за структурата на европейския финансов надзор, който вече беше приет. Твърдо вярвам, че ефективното прилагане на това законодателство ще гарантира, че никоя държава-членка няма да остане незащитена, когато бъде изложена на бъдеща криза. Ще можем да предотвратим и коригираме фискалните и икономическите неравновесия, а това е една от най-добрите гаранции за икономически растеж и работни места.

Трябва обаче да изразя загрижеността си, че европейските институции не са склонни да признаят икономическата реалност, пред която сме изправени в момента. Имам предвид, че държава-членка, която има дълг, който вече не може да погасява, не може да получава помощ, като по този начин натрупва още по-голям дълг от съществуващия, а съответно и по-високи разходи. Знаем от опит и здравият разум ни казва, че решението е държавата длъжник да въдвори ред в собствения си дом, а кредиторите да осъзнаят, че е необходимо дължимият дълг да се реструктурира според истинските способности на държавата да го изплаща. Ние няма да направим това. Вместо да пестим време, ние го губим и проблемът ще се влошава.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE). (PL) Г-н Председател, след като изслушах внимателно днешното разискване, бих искал да отбележа няколко неща, ако ми позволите. На първо място, в тази зала много често се споменаваше за стимулиране на икономиката с помощта на допълнителни бюджетни разходи. Мисля, че въпросните членове на ЕП забравят, че в Европейския съюз има държави – и то не една или две, и не само Гърция – чийто вътрешен дълг е над 100% и единствената причина за това е стимулирането на икономиката. В резултат на това постигнахме определено ниво на икономически растеж, макар и донякъде изкуствен растеж, но ни останаха сметки за плащане и ние трябва да ги платим сега.

Говореше се за рестриктивни решения във връзка с ограничаването на дефицита. Но предложените решения предвиждат, че всяка държава трябва да намали дълга до 60 % в срок от 20 години. Ако за намаляването на дълга наполовина трябват 20 години, каква тогава е краткосрочната перспектива? Не мога да си представя по-дългосрочна перспектива в тази ситуация.

Възможно ли е да се откажем от санкциите или системата на санкции е рестриктивна система? Преди петнадесет години, когато все още бях студент, учих за критериите за конвергенция и техния задължителен характер. Но те бяха задължителни критерии само на хартия. Ако бяха задължителни за някого, това бяха онези, които се стремяха да се присъединят към еврозоната, но не бяха задължителни за никой в еврозоната. С оглед на горното такава система не може да се въведе успешно без санкции и без ограничителни санкции, както някои посочиха. Тези санкции съществуваха на хартия, но, както си спомняте и както знаем, до днес няма наложени реални санкции.

Последният ми коментар е свързан с факта, че членовете на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент заявиха, че трябва да изпълняваме стратегията за 2020 г., а не само да съкращаваме разходите. Точно в тези документи обаче се говори за европейски семестър, наред с други неща. Там също така се въвежда нова процедура при прекомерни неравновесия. Една от особеностите на този инструмент е, че той дава на Европейската комисия възможности за влияние по отношение на това дали държавите-членки изпълняват стратегията за периода до 2020 г. или не и затова си заслужава да се каже истината. Призовавам ви да приемете този пакет, защото липсата на съгласие между Съвета, Комисията и Парламента по този въпрос ще...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). (EN) Г-н Председател, компромисът е мъдро решение. Разбира се, по време на преговорите Парламентът измина повече от половината път към постигането на компромис, но мисля, че достигнахме границата. Отлагането на вземането на решение по пакета не решава проблема. Проблемът няма да изчезне. Ще се изправяме отново пред същите проблеми и те ще застрашават цялото бъдеще на еврото и на ЕС, ако нямаме по-добра координация и по-общностен метод.

В дългосрочен план ЕС е икономически съюз. Трябва да видим къде се коренят проблемите. С този пакет се приближаваме, но все още не сме достатъчно близо. Мисля, че обратното квалифицирано мнозинство е един от въпросите, които стоят в основата на проблема.

Не е време за популизъм и недалновидна политика, която според мен Съветът понякога следва в известна степен. Съветът, както Парламента, е отговорен за европейците. Надявам се, че Съветът, заедно с Комисията и Парламента, ще си поделят отговорността и ще предприемат необходимите стъпки по отношение на този икономически пакет за управлението и бъдещите действия. Ако парчетата не са правилните и не са в ред, плановете за бъдещето и за „ЕС 2020“ са само безплодни и хубави думи, въз основа на които наистина не можем да градим бъдещето.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). (DE) Г-н Председател, пакетът за европейското икономическо управление изпраща ясен сигнал, че когато е възможно в бъдеще трябва да избягваме дългови кризи. Трябва да предприемем ефективни мерки, за да предотвратим дестабилизирането на еврото. Това е основното послание на този отличен доклад, изготвен от г-жа Wortmann-Kool. За да се постигне това, се нуждаем от по-голяма политическа координация между държавите-членки и строг надзор на равнище ЕС. Този надзор е съществен елемент от стратегията „Европа 2020“.

Най-накрая трябва да започнем да използваме последователно Пакта за стабилност и растеж, който формира основата на силното евро, за да покажем на държавите-членки с високи бюджетни дефицити къде са границите. Ето за това основателно призовават гражданите на Европа и не само в държавите, които би трябвало да проявяват солидарност под формата на постоянно нарастващи пакети от спасителни мерки. Не трябва да допускаме повече извинения или неудобни компромиси, когато държавите-членки оповестяват помежду си своите програми за сближаване и бюджетна политика. Гражданите са готови да приемат болезнени реформи, само ако получат ясна картина за ситуацията, така че да могат да дадат своята подкрепа за необходимите мерки.

Противно на широката вяра в национализма, не се нуждаем от по-малко Европа, а от повече. Например, трябва да засилим нашия общностен метод, който се основава на Договора от Лисабон. Комисията трябва и ще приеме своята отговорност, като очертава тенденциите във финансовата и икономическата политика на ранен етап и гарантира, че диалогът между финансовите институции и политиците е много по-ефективен, отколкото преди.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (EN) Г-н Председател, мерките, които обсъждаме тази вечер, трябва да бъдат приветствани. Мисля, че те показват, че Европейският съюз има способностите, волята и интелекта да изпълни мерките, които произтичат от уроците от икономическата криза.

И по-специално, мисля, че някои посочиха, че това е прехвърляне на правомощия от държавите-членки към Европейския съюз. Това е старият изтъркан аргумент, който се противопоставя на всяко предложение. Ако сте част от Европейския съюз, той трябва да има известни правомощия, като така със сигурност изпращаме послание към пазарите и гражданите, че можем да се справим с важните въпроси, когато те възникнат.

Разбира се, съгласен съм напълно с това, което правим, и бих се радвал да приемем автоматични, задължителни санкции, а също и системата на гласуване с обратно квалифицирано мнозинство. Това ще гарантира, че в бъдеще няма да попадаме в кризи. Превенцията е по-добра от лечението, а в случая става въпрос преди всичко за превенция. Да се учим от това, което вече сме научили.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). (FR) Г-н Председател, нуждаем се от икономическо управление, за да измъкнем Европейския съюз от продължаващата криза. Трябва да координираме нашите политики; трябва да бъдем прозрачни в начина, по който управляваме националните си бюджети, и преди всичко, трябва да намалим дефицитите.

Наистина ли мислите обаче, че сте на прав път? Европейската десница се готви просто да отмени целите на стратегията „Европа 2020“. Тя отказва да въведе данъка върху финансовите трансакции и еврооблигациите, а очите й са вперени в рейтинговите агенции, които не видяха назряването на кризата с ипотечните кредити и това показва тяхната надеждност.

Нека бъдем ясни по този въпрос: намираме се в криза, която беше предизвикана от неолиберализма и сляпото доверие на правителствата и ЕС в дерегулираните пазари. И как смятаме да се измъкнем от нея? Чрез още неолиберализъм и строги икономии. Нуждаем се от растеж; трябва да стимулираме търсенето и няма да постигнем това, като поставим съгражданите си на колене. Вие сте на грешен път.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD). (EL) Г-н Председател, като гръцки гражданин бих искал да благодаря на всички колеги, които се изказаха положително за Гърция и да подчертая, че оцеляването на една държава стои по-високо от политическите партийни разделения и позиции. Говорим за Европа на бъдещето. Все още не сме разбрали и все още се опитваме да разберем Европа от миналото, да разберем как стигнахме дотук. Със съжаление трябва да кажа, че някои хора показаха неразумна алчност, особено в Гърция; мнозина обаче демонстрираха престъпна алчност.

Казваме, че частните инвестиции са решението на проблема. Частните инвеститори отидоха другаде. Склонни сме да забравяме това. Те отидоха в други райони на планетата. В Европа няма конкурентоспособност; Европа остарява; тя вече не е конкурентна и няма какво да предложи. Какво ние...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). (HU) Г-н Председател, благодаря за усилената работа на докладчиците, консултантите, на унгарското председателство и на всички, които направиха възможно днес да имаме пакета от шестте акта относно икономическото управление в сегашната му форма. Би било добре да мислим, че този пакет вече не е необходим и икономическите проблеми на Европа ще бъдат решени за една нощ. За съжаление, нещата не стоят така. Европа все още не е превъзмогнала кризата и ако не действаме отговорно, и в бъдеще ще трябва да се изправим срещу други кризи. Съгласна съм с онези, които разсъждават отговорно и твърдят, че трябва да приемем по-строг бюджет и да заздравим Пакта за стабилност и растеж. Трябва да кажем високо, че досега Европейският съюз беше възприел прекалено спокоен подход и не разполагаше с механизми, за да реагира при кризисни ситуации. Следователно не можеше да отговори адекватно на сериозните последствия от икономическата криза, която доведе до финансови и социални сътресения. Не можем да позволим това да се случи отново и същевременно трябва да се учим от грешките в миналото.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). (FR) Г-н Председател, госпожи и господа, г-жо Докладчик, доброто икономическо управление в Европа, разбира се, е необходимо. Ако обаче подкрепим тези шест текста, няма да оставим никаква свобода на държавите-членки да следват инвестиционни политики за стимулиране на растежа.

Когато гражданите все повече губят доверие в ЕС, когато Гърция е на колене и рейтинговите агенции диктуват на държавите, Европейският парламент трябва да прекрати тези догматични искания за строги икономии на всяка цена.

Сега Съюзът иска да отговори на кризата на неолибералния модел с неолиберални формули и системни съкращения на разходите, особено в областта на социалната сигурност, въпреки че е известно, че тези разходи служат като защита срещу икономически кризи.

Ако не бъдат добавени елементите, които се препоръчват от прогресивните групи в този парламент, не виждам как можем да се съгласим да гласуваме „за“ тези текстове. За нас това всъщност би било раздвоение на личността, предвид факта, че приехме резолюции относно прилагането на стратегията „Европа 2020“ и че изготвяме доклади, включително самият аз, относно изпълнението на платформата за борба с бедността. Икономическото управление, което се предлага...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). (NL) Г-н Председател, спешно е необходимо да се затегнат разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. Опитът от последните години ясно показва това. Доволен съм също, че изходът от преговорите е стъпка в правилната посока. На министрите никога отново няма да бъде разрешено да се прикриват взаимно, когато държава-членка допусне нейните публични финанси да излязат от релси. Ето защо би било добре, ако подобрим предотвратяването на големи дефицити, като изтеглим вземането на решенията още по-далеч от политиката. Затова докладчикът г-жа Wortmann-Kool е права да отстоява идеята, че министрите трябва да могат да блокират решения само с квалифицирано мнозинство.

Според мен обаче изявлението на г-н Рен във връзка с този законодателен пакет може да доведе до блокиране на преговорите. Става въпрос за стъпката за въвеждането на еврооблигации. Председателят на ЕЦБ посочи, че би било нежелателно да се въведат еврооблигации, при положение че липсва бюджетна дисциплина. Създаването на нови дългове ще изостри европейския дългов проблем. Освен това групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент и групата на Зелените/Европейски свободен алианс искат публичните инвестиции да бъдат освободени от стандарта за максимален...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Г-н Председател, пакетът от мерки за икономическото управление е деловият отговор на очевидните проблеми от икономически и финансов характер, от които отдавна страда Европейският съюз.

Икономическата криза доведе до сериозни дългови проблеми в много държави от еврозоната и е ясно, че правилата на пакта за стабилност не защитиха валутния съюз от последствията от непрофесионалното и безотговорно управление на правителствата на някои държави. Въпреки че не смятам, че Европейската комисия трябва да има повече правомощия, отколкото преди, съм съгласен, че европейският валутен съюз трябва да установи по-прецизен механизъм за взаимен контрол за бюджетната политика. Някои членове на валутния съюз плащат за безотговорността или авантюризма на други и затова е от съществено значение да се пристъпи към по-голяма прозрачност и ясни бюджетни правила, което да доведе до избягване на дългосрочните проблеми в нашите държави. Ще бъде важно обаче да прилагаме последователно правилата, които приемаме, а не да създаваме всякакви изключения от тях. (Председателят отнема думата на оратора).

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). (RO) Г-н Председател, за да се гарантира високо ниво на конкурентоспособност, устойчив икономически растеж и създаване на работни места, е необходима единна стратегия на равнище ЕС. Силният, ефективен Пакт за стабилност и растеж е ключов инструмент в този процес. Нещо повече, необходимо е да се положат допълнителни усилия, за да се предотврати приемането на неустойчиви бюджетни политики.

Подобрената рамка за икономическо управление ще бъде подкрепена с различни взаимосвързани политики. Пакетът от предложения ще помогне на държавите-членки да прилагат благоразумна бюджетна политика и, ако е уместно, да приемат своевременно коригиращи мерки, за да ограничат налагането на санкции. Превенцията е по-лесна практика от лечението.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Г-н Председател, ясно се вижда възприетата линия от правителствата на основните държави-членки на ЕС, Европейската комисия и Европейската централна банка. Съставят се нови пакети от спасителни мерки за Гърция, на риск се излагат милиарди евро от парите на данъкоплатците и, както току-що чухме, се подготвят планове за икономическото управление на цяла Европа. Основната цел на предложенията на Комисията е да се затегнат правилата на Пакта за стабилност и растеж. В бъдеще изпълнението на критериите от Маастрихт ще се прилага чрез налагането на много по-строги наказания. Този пакт обаче не проработи в миналото и аз предполагам, че това няма да стане и в бъдеще. Същевременно се въвеждат механизъм след механизъм, за да се подкрепят държавите с бюджетни дефицити, отново със средства на данъкоплатците. Лекуваме симптомите, вместо да отстраним причините. Тази високорискова стратегия ще има последици, които ще се отразят на Европа в краткосрочен или в дългосрочен план. Неразумно е да очакваме същите упорито трудещи се държави винаги да плащат за грешките на другите.

 
  
MPphoto
 

  Оли Рен, заместник-председател на Комисията. (EN) Г-н Председател, не съм сигурен, че мога да отговоря на всички членове на ЕП. Няма да имаме време за това, но ще се опитам да обясня вижданията си по отношение на набелязаните тази вечер въпроси.

Преди всичко, искам да благодаря на всички за много същественото и важно разискване, което отразява общото чувство на отговорност към икономическото бъдеще на Европа, към растежа и стабилността и към благополучието на нашите граждани.

Смятам, че като цяло всички споделят мнението, че балансираните и стабилни публични финанси са необходимо условие за устойчив растеж и подобряване на заетостта, което е целта на настоящия законодателен пакет. Ето защо той заслужава вашата подкрепа. Както мнозина от вас подчертаха, това е основен елемент на нашия изчерпателен политически отговор на сегашната и все още продължаваща финансова и дългова криза.

Защо е толкова важно да се приеме този пакет при сегашната ситуация? Защото трябва да можем да покажем на нашите граждани, на стопанските субекти и на международните партньори, че в бъдеще Европейският съюз наистина може да предотврати фискална криза като тази, която наскоро се разигра например в Гърция.

Никога отново. Това е първият елемент на законодателния пакет. Ето защо ни е необходим превантивен бюджетен надзор и ефективно прилагане, както се предлага в пакета, а също и от докладчиците и вашата комисия. Ето защо се нуждаем и от истински и ефективно функциониращ механизъм за установяване и коригиране на макроикономическите неравновесия, за да се предотвратят кризи като тези, на които станахме свидетели, например в Ирландия или кредитният бум в Испания.

Ето защо ни е необходим вторият елемент от пакета: ефективен механизъм за установяване и решаване на макроикономически неравновесия.

Някои от вас, като Udo Bullmann, Sven Giegold и Philippe Lamberts, попитаха дали смятаме за решен въпроса за симетрията/асиметрията. Мога да Ви предложа моето тълкуване и обяснението на Комисията по този въпрос, който в действителност, ако погледнете текстовете, е изключително сложен. Надявам се, че никой няма да блокира пакета поради тази причина, тъй като би било невъзможно просто да обясним това на нашите граждани.

Проектите на Съвета и на Парламента обхващат както държавите с дефицит, така и тези с излишък. Това е съвсем ясно. Различията в проектите няма да окажат съществено въздействие върху обхвата или акцента на икономическото наблюдение, което ще се осъществява. Надявам се, че Европейският парламент и Съветът могат да работят заедно и да постигнат съгласие по същество, а не по отношение на семантиката.

Практически разлика няма, затова нека отметнем това и да приключим важния въпрос за симетрията/асиметрията, така че да можем да започнем работа, за да установим, а също и да коригираме, макроикономическите неравновесия и различията в конкурентоспособността.

И така, в крайна сметка утрешното гласуване ще бъде много важно, от решаващо значение, за Европейския съюз и за това до каква степен той ще успее да убеди широката общественост, стопанските субекти и международните партньори в нашите възможности да преодолеем кризата и да създадем условия за устойчив растеж.

Ето защо вашият глас утре ще бъде прекрасна възможност да се завърши историческият етап, когато паричният съюз най-накрая ще бъде допълнен с истински и реално функциониращ икономически съюз – от който определено се нуждаем. Това ще позволи на Европейския съюз да излезе от сегашната сериозна криза, да се надяваме, по-силен за бъдещето, с направени изводи и, във всеки случай, с нови подходящи инструменти на политиката за постигането на устойчив растеж, заетост и благополучие за нашите граждани.

 
  
MPphoto
 

  Андраш Карман, действащ председател на Съвета. (EN) Г-н Председател, радвам се, че повечето изказвания показват, че възложената ни задача – и под „нас“ визирам Парламента и Съвета – да постигнем съгласие по един много амбициозен и нов пакет за икономическото управление, е завършена на 99 %.

Съгласен съм с много от членовете на ЕП, че след усилената работа при преговорите трябва да завършим споразумението. Оптимист съм, защото тук, в този Парламент, усещам ангажимент и истинско чувство на съпричастност към бъдещето на Европа.

Позволете ми да направя няколко забележки по конкретния въпрос – който все още остава открит – за разширяването на гласуването с обратно квалифицирано мнозинство. През последните шест или седем седмици Съветът обсъждаше предложенията на Парламента най-малко веднъж седмично. През последните четири седмици министрите на финансите на 27-те държави-членки обсъдиха пакета три пъти и всеки път правеха големи отстъпки на Европейския парламент по различни точки от текста, за да проправят пътя за своевременното постигане на споразумение.

Ние обсъдихме всички аспекти на всички предложения на различни нива. Първоначално предложихте правилото за обратното квалифицирано мнозинство да се прилага в повече от 15 случая. В някои случаи това не беше юридически осъществимо и ние много бързо го установихме. Някои от другите спорни точки вече бяха включени в общия подход на Съвета към решението за налагане на финансови санкции.

През май Съветът се съгласи с гласуването с обратно квалифицирано мнозинство на две места в допълнение към общия подход. В понеделник Съветът направи големи отстъпки, последно по отношение на предпазния лост на Пакта, включващ клауза за преразглеждане след три години и процедурата „спазвай или давай обяснения“, която беше засилена в сравнение с предишното споразумение от заседанието на съвета по икономически и финансови въпроси през март.

Тези защити могат да дадат необходимата увереност на Парламента, че отклоненията от предложенията и препоръките на Комисията ще бъдат сведени до минимум и че случаите на неспазване на правилата и следователно, тези които изискват обяснения, ще бъдат много редки изключения.

Крайно време е Европейският парламент да преразгледа своята първоначална позиция и да направи крачка към Съвета. Пазарите и инвеститорите са бдителни, и те биха искали да видят дали можем да постигнем споразумение в следващите дни. Смятам, че за нас е особено важно да направим това. В допълнение, пакетът може да покаже как европейските институции могат да си сътрудничат по отговорен, ефективен и конструктивен начин в тази важна област. На няколко пъти по време на тристранната процедура чух сериозни критики от членове на Парламента за междуправителствените процедури. Бързото и навременно приемане на пакета може да докаже, че методът на Общността е правилният подход, който трябва да се използва, за да се продължи напред.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, докладчик. (PT) Г-н Председател, благодаря за приноса на всички към разискването, и по-специално за обобщенията, които бяха направени от г-н Рен и от действащия председател на Съвета, Андраш Карман. Бих искала само да подчертая един момент: всъщност отстъпки направиха и двете страни и мисля, че сме много близо до постигането на споразумение. Не искам обаче да се пропусне въпросът за симетрията и асиметрията да бъде отбелязан като важен проблем, който трябва да бъде разгледан. Това и гласуването с обратно квалифицирано мнозинство са точките, по които все още се правят корекции, и за тях все още не е направено заключение. Особено съм благодарна за положителния принос на г-н Рен, но ако трябва да има споразумение, то трябва да се основава на правния текст – на частта с членовете – включително, разбира се, на член 32, член 42 и съображение 11-A, както беше широко обсъдено. Затова ще ви бъда благодарна, ако имате предвид този въпрос, защото, както видяхте, той предизвиква интереса на няколко членове на ЕП и на няколко политически групи.

Отбелязвайки това, мисля, че новият фактор – анализът на макроикономическите несъответствия – може да бъде полезен. Извинявам се, г-н член на Комисията, не само че се откриват проблеми с балоните в областта на собствеността или финансовите пазари, но също и, че се отбелязва значението на най-големия проблем в Европа: създадените напрежения поради напълно различните начини, по които се развиват икономиките от еврозоната. Точно сега тези напрежения са сериозна заплаха за съществуването на общата валута в условията на неоптимално действаща парична зона, както беше много добре подчертано днес от г-н García-Margallo y Marfil.

Факт е, че Европейският съюз е несъвършен и непълен. Това, което правим, не е достатъчно, за да компенсираме проблемите, които европейската икономика изпитва в момента. Мисля, че карикатурата, в която за всичко да се обвиняват грешките на мързеливите, онези, които лъжат, и онези, които не са прави – и на тях се противопоставят добродетелните, които нямат проблеми – е изключително опасна карикатура, която всички ние трябва да избягваме. В крайна сметка историята на Европа показва, че простите обяснения на сложни проблеми никога не дават добри резултати. Това е апелът, който отправям от тук.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio, докладчик. (PT) Г-н Председател, благодаря за приноса на всички към това разискване и бих искал да изразя специалната си благодарност – защото досега не направих това – за решаващата роля, която изигра г-жа Bowles, председател на комисията по икономически и парични въпроси.

Искам да отбележа, че пакетът за икономическото управление предлага по-голяма прозрачност за институциите и по-добра и по-голяма роля на Парламента. Пакетът също така е част от защитните механизми на еврото. Всеки, който смята, че тук не се съдържат най-добрите решения за растеж, трябва да признае също, че не знае за държава, която не успява да постигне растеж, въпреки че държавните й сметки са в ред. Държавите, които показват бюджетна дисциплина, са страни с икономически растеж и ние не трябва да забравяме това. Това е примерът, който трябва да дадем тук. Това е примерът, който следваме сега, например в моята страна.

Искам също така да задам въпрос към всички членове на Парламента: можете ли да кажете, че пакетът за икономическото управление е по-лош днес, отколкото когато беше внесен тук? Можете ли да кажете, че по него не са направени подобрения от ЕП? Не можете, защото не е вярно. Днешният пакет за икономическото управление е по-добър от първоначалното предложение на Комисията и е по-добър заради големия принос на членовете на ЕП. Ето защо трябва да дадем много ясен отговор на нашите граждани. Искаме европейска икономика, която регистрира растеж. Искаме стабилност. Със сигурност искаме прозрачност. За да постигнем всичко това обаче, трябва да покажем чувство на отговорност при гласуването утре; задължително трябва да гласуваме отговорно и да изберем много добре нашите партньори.

За мен моят избор е съвсем ясен: ще гласувам за една по-добра Европа и за по-добра европейска икономика.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, докладчик. (FR) Г-жо Председател, благодаря на всички за това разискване, на г-н Рен на г-н Карман.

Първо, искам да кажа на министъра, че според мен вече доказахме, че общностният метод работи добре. Както г-н Diogo Feio току-що каза, текстът действително беше подобрен, и аз мисля, че когато има обществен дебат, ние си вършим работата и гражданите могат да бъдат информирани за това, което се случва в Брюксел.

Защо тогава все още дискутираме обратното квалифицирано мнозинство? Искам да отбележа нещо съвсем просто. В Парламента има държави, например с по-голямо население, които са представени от повече членове. По отношение на гласовете, всяка държава разполага с брой гласове, съответстващи на нейния размер. В коя демокрация обаче има система, според която, когато се стигне до прилагане на правило, третираме по различен начин хората, за които важи това правило?

Когато става въпрос за въвеждане в практиката на правила, които сме договорили заедно, не можем да започнем да правим изключения. Гражданите очакват законът да се прилага еднакво към всички. На европейско равнище всички държави-членки, големи или малки, трябва да се третират еднакво.

Ето защо се борим: това не е идеологическа борба, а въпрос от общ интерес.

Вторият ми коментар е за симетрията и аз се обръщам по-специално към г-жа Ferreira. Това е важен въпрос: той е част от споразумението. Трябва да сме наясно, че някои от нас платиха висока цена, и за да сме сигурни, че въпросът ще стигне до края, се нуждаем от възможно най-широко единство в Парламента по отношение на всички аспекти на споразумението. Трябва да бъдем единни. Както посочи г-н члена на Комисията, смятам, че различията помежду ни не са толкова големи, за да не можем да ги преодолеем. Затова апелирам към единство. Не можем да искаме подкрепа, а в същото време да изоставяме други в трудности.

И последно, бих искала да благодаря специално на г-н Карман за това, че отбеляза накратко принципа „спазвай или давай обяснения“. Толкова много пъти съм Ви задавала въпроса по време на нашите дискусии: какво означава „спазвай или давай обяснения“ и на кого се дават обяснения? Вие сте добър адвокат; Вие увлякохте Съвета. Съветът е готов да направи това публично. Съветът планира далновидно икономически диалог. Благодаря Ви. Поискайте все пак той да отиде още малко по-далеч: това е всичко, което искаме. Справихте се толкова успешно, че съм сигурна, че ще стигнем там.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, докладчик. (NL) Г-жо Председател, аз също искам да благодаря на всички, които участваха в разискването, и на всички, които ни подкрепиха с такива ясни аргументи.

Бих искала също да благодаря на г-жа Sharon Bowles, председател на комисията по икономически и парични въпроси, защото ситуацията е много сложна и ако резултатът от утрешното гласуване бъде положителен, това със сигурност ще се дължи на нея.

Днешният дебат беше доста идеологически и е ясно, че всички в ЕП искат устойчиви публични финанси и бюджетна дисциплина. Историята обаче показва, че това не може да се постигне, като просто се харчи повече.

Сега разполагаме с пакет. Постигнахме много. Г-н Рен има 15 точки в списъка си и може би някои членове на ЕП не одобряват детайлите на пакета, но ако разгледате алтернативата, която се предлага от левицата, се оказваме дори в по-лошо положение. Ето защо се надявам, че утре членовете на ЕП ще бъдат готови да се изправят срещу предизвикателството на този много важен законодателен пакет за Парламента, който за първи път в своята история упражнява правомощията на съзаконодател, точно както Съвета.

През следващата седмица ще трябва да преодолеем още няколко пречки, но, да се надяваме, утре ще имаме положителен резултат от гласуването. Ето защо ни остава още една седмица и се надявам, че в крайна сметка през юли ще успеем да вземем решение на първо четене, защото на 98 % сме стигнали до този момент.

От името на Европейската народна партия (Християндемократи), бих искала също да наблегна на казаното от г-жа Goulard за симетрията и асиметрията. Наистина в ЕП се правят взаимни отстъпки и всеки има своите приоритети. Принципът на взаимните отстъпки обаче следва да се приложи, с оглед на симетрия, и по отношение на това Парламентът в крайна сметка да приеме позиция по пакета.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 23 юни 2011 г.

Писмени декларации (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Във времена, когато въздействието на рецесията и кризата с държавния дълг се усеща силно, се нуждаем от силно икономическо управление на равнище на ЕС. Законодателният пакет за икономическото управление, в сегашната си форма, обаче няма да помогне на икономиката на Европейския съюз да се възстанови, а ще доведе до ситуация, в която високата безработица и бедността ще присъстват трайно.

Мисля, че предложенията в пакета не са достатъчно амбициозни, тъй като са насочени само към строги икономии и ограничаване на социалните права на гражданите. Не се споменават елементи, които биха могли да подкрепят европейското икономическо възстановяване, като например инвестиции в ключови области на инфраструктурата, образованието, научните изследвания и иновациите.

Ние можем да предложим алтернатива на този модел на строги икономии, който, както можем да видим в Гърция, се оказва изключително ограничен. Създаването на облигации, които да се емитират съвместно за част от държавния дълг на Европа, автоматично ще намали разходите за финансиране в Европейския съюз и ще позволи инвестициите да бъдат възобновени. Ако се следва политическия модел „Нов курс“ от САЩ, решението на сегашната икономическа и финансова криза ще включва възстановяване на икономическия растеж въз основа на инвестиции и създаване на нови работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) Важно е ЕС не просто да реагира на кризата, като елиминира най-наболелите проблеми, а също и да подготви по-фундаментална реформа на икономическото управление. Много точки в представените доклади са насочени в правилната посока, но същевременно имат редица пропуски. В предложенията се говори за по-строги санкции, за глоби за неизпълнение на препоръките и за това те да се прилагат автоматично, за да се избегне сключването на политически сделки. Всичко това е много добре. Не ме напуска усещането, че санкциите са съобразени с онези държави, които в момента са в трудна ситуация. Те сякаш се основават на идеята, че тези държави могат сами да се справят с трудната ситуация, и че те са в състояние сами да подобрят положението, в което се намират, чрез дисциплиниран подход. Това обаче е грешка. Още преди кризата в Европа се разви динамика, като силните държави от еврозоната заздравиха своите конкурентни предимства. Благодарение, наред с друго, на дъмпинга на заплатите в Германия например, основните държави засилиха своята експортна позиция, а периферните страни се превърнаха в неконкурентоспособни пазари за техните продукти и капитали. За тези държави кризата беше последният гвоздей в ковчега. Невъзможно е от това положение да се излезе само със силата на волята или със собствени решения. Ситуацията с макроикономическите неравновесия, особено в държавите с единната валута, може да бъде решена само чрез доброволна преоценка на сегашния модел на икономическо развитие. Решението няма да дойде само със съкращения и бюджетна дисциплина, а с политика на целево развитие и подкрепа за конкурентоспособността на периферията на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Както обикновено, под претекст да бъдат решени предизвиканите от самите вас проблеми вие ни налагате повече Европа и повече правомощия на Комисията: тази Комисия, която е малко повече от шепа държавни служители, назначени без демократичен контрол, получава ролята на цензор и робски надзирател и ще има правото да налага санкции на държавите-членки. Вашето псевдоикономическо управление далеч надминава бюджетния надзор. То не е нищо друго, а налагане на надзор над нашите народи и нации. Това е прилагане на доктрината за ограничения суверенитет, която беше толкова близка до сърцето на великия демократ Брежнев, като изключим това, че вместо танкове имаме финансови санкции. Аз не преувеличавам: в един от докладите е сметнато за необходимо да се посочи, че в случай на промяна в мнозинството след избори, новото правителство трябва да получи разрешение, преди да промени бюджетните приоритети на предишното управление, и дори тогава може да направи това само повърхностно. Що се отнася до самите приоритети, те са тези, които се налагат от Европейския съюз: погасяване на задълженията към частните кредитори, успокояване на пазарите, разрушаване на социалната сигурност и навсякъде, засилване на либерализацията в съответствие със стратегията „ЕС 2020“. Това не е коригиране на грешки, подобряване на държавното управление или предотвратяване на друга ситуация като тази в Гърция: това е демокрация, държана под прицел.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), в писмена форма. (CS) Кризата може да ни даде възможност да променим нашите правила и институции или да създадем нови такива. Икономистът Йозеф Шумпетер говори за „съзидателно разрушение“. Следователно в момента ЕС има уникалната възможност да създаде нов механизъм, който трябва да доведе до по-голяма макроикономическа, фискална и валутна стабилност за държавите-членки в дългосрочен план и да помогне за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Опитът ни с действието на Икономическия и паричен съюз в миналото показва, че тези правила трябва да залегнат в законодателството и че не можем да разчитаме на добрата воля на отделните държави-членки. Поради тази причина представеният законодателен пакет от шест предложения за създаване на по-добра рамка за икономическо управление е стъпка в правилната посока. Четири предложения засягат фискални теми, включително реформата на Пакта за стабилност и растеж, а два нови регламента се опитват да установят и намерят решение за макроикономическите неравновесия, които възникват в ЕС и еврозоната. За да се прилагат ефективно тези нови правила обаче, сега и в бъдеще е препоръчително националните парламенти и Европейският парламент да участват по-внимателно и на по-ранен етап в целия процес.

Като цяло смятам, че представеният законодателен пакет е подходящ отговор на световната криза и на текущата икономическа ситуация в ЕС, като се основава на съответното законодателство и е в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и други стратегически документи на ЕС. Затова препоръчвам той да бъде приет в изменения му вариант.

 
  
MPphoto
 
 

  Илиaна Ивaнова (PPE), в писмена форма. Липсата на адекватни инструменти за ранна диагностика на проблеми с публичните финанси, както и недостатъчно добре работещите механизми на Пакта за стабилност и растеж са сред основните причини за дълговата криза, през която преминават еврозоната и ЕС. С този законодателен пакет предприемаме адекватни мерки за коригиране на дисбалансите преди те да повлияят негативно на публичните финанси. Те ще позволят на Европейската комисия да осъществява постоянен мониторинг на макроикономическото развитие на страните-членки и ако е нужно ще бъде предприеман задълбочен анализ на националните икономики. Затова индикаторите за мониторинг на макроикономическото развитие и техните критични стойности не трябва да бъдат приемани автоматично от Комисията, а трябва да бъдат икономически анализирани. Важно е при изготвянето на таблицата с показатели да бъдат взети предвид различните начални позиции на страните-членки, както и техните макроикономически характеристики, които са различни за страните от еврозоната и за останалите държави от ЕС. При анализа на критичните стойности на показателите трябва да се отчита процесът на наваксване (catching up-process) на новите страни-членки. Само така може да бъде осигурен адекватен анализ на макроикономическото им развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), в писмена форма. (EN) Икономическата интеграция на Европейския съюз, и по-специално еврото, достигнаха критичен етап от развитието си, на който вече не можем да затваряме очите си за явните отклонения от определените критерии с цел да се защити икономическата стабилност на Съюза. Затова призовавам за засилване на ролята на Комисията по отношение на икономическото управление на ЕС. В крайна сметка трябва да бъдат създадени автоматични механизми и те да се изпълняват, когато някои държави-членки последователно нарушават Пакта за стабилност и растеж. Икономическата криза разкри безотговорните финансови и икономически решения на няколко правителства. Добросъвестните държави-членки обаче плащат цената за тях. Кризата ни научи един болезнен, но въпреки това ценен урок за бъдещето. Комисията трябва да получи мандат да се намесва безпристрастно, когато получава тревожни сигнали от коя да е държава-членка и Съветът не трябва да подкрепя виновниците. Често споменаваната солидарност няма да продължи безкрайно; ако не приканим нарушителите към ред, гражданите на държави като Естония може да загубят търпение.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Приемането на пакета за икономическото управление отново доказва, че европейският проект все още е жив и че той почива върху съгласието на 27-те, че държавите-членки ще преодолеят затрудненията си и същевременно ще се изправят срещу предизвикателствата на бъдещето. Кризата с държавния дълг показва, че действащите надзорни и коригиращи механизми са незадоволителни. Мерките, които са поставени на гласуване днес, имат за цел да заздравят неработещите инструменти и затова е важно те да се приложат на практика. Критерият за дълга, както беше приет в Договора от Маастрихт, най-накрая започва да функционира с този нов пакет и вече действително ще се прилага. Институционализирането на европейския семестър, засилването на диалога между европейските институции и националните органи, ролята на Европейския парламент и Комисията през целия процес на надзор, както и по-широкото и по-ефективно наблюдение, са начини за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа. Трябва обаче да подчертая, че успехът на икономическата политика на Европа трябва да зависи и от други, допълващи мерки за подкрепа на инвестициите и растежа в държавите-членки. Европа трябва да се концентрира върху обща стратегия, но не трябва да забравя специфичните особености на всяка държава.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), в писмена форма. (PL) Както показа изминалата година, така нареченият Пакт за стабилност и растеж, който трябваше да послужи като ефективен инструмент за възпиране на нарушения на макроикономическите принципи в еврозоната от държавите-членки, не беше, меко казано, особено ефективен. Това се дължи до голяма степен на факта, че държавите-членки вярваха, че могат да действат безнаказано, тъй като предвидените санкции не бяха автоматични. Имаме съгласие по отношение на формата на санкциите, които ще се налагат на държавите от еврозоната, които надхвърлят разрешените нива на дефицита и държавния дълг. Също толкова важно е обаче да се вземат превантивни мерки и затова ние в Европейския парламент подкрепяме и въвеждането на автоматичен механизъм в рамките на предпазния лост на пакта. Целият процес също така изисква по-голяма прозрачност и това може да се осигури само с по-голямото участие на Европейския парламент и националните парламенти.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), в писмена форма. (PL) През март и юни 2010 г. Европейският съвет прие стратегията „Европа 2020“, основният приоритет на която е засилената координация на стратегиите на държавите-членки в областта на икономическата политика и, като дългосрочна цел, устойчивият и приобщаващ растеж и устойчивата заетост. Тъй като икономическото управление третира държавния дълг като еквивалент на дефицит, трябва да положим всички усилия, за да гарантираме, че въведената средносрочна бюджетна рамка помага да се намали тежестта върху бъдещите поколения. Правейки това, трябва да използваме опита, който беше придобит през първото десетилетие от функционирането на икономическия и паричен съюз. Изискванията по отношение на правилата и процедурите, които формират бюджетната рамка, спешно трябва да се стандартизират, за да се гарантира подобна социална закрила и да се води борба със социалната изолация.

С оглед на силната взаимозависимост между бюджетите на държавите-членки и бюджета на ЕС бюджетните прогнози и на двете равнища трябва да се характеризират с еднаква степен на прозрачност. Ето защо е толкова важно да е налице съгласие между Комисията и всяка държава-членка по отношение на обхвата на прогнозите и методите за прогнозиране. Това сътрудничество ще позволи да се избегнат противоречиви макробюджетни сценарии и да се повиши доверието в прогнозите, които се използват в процеса на планиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), в писмена форма. (RO) Икономическата криза и последствията от нея ни показаха, че бъдещето на ЕС трябва да се гради върху европейски, а не върху национални решения. Намирането на осъществимо решение на кризата с държавния дълг и необходимостта от засилване на еврото, връщането на пътя на устойчивия растеж и създаването на нови работни места зависят от ефективната координация между държавите-членки и укрепването на Пакта за стабилност и растеж. Накратко, това зависи от една силна Европа, цел, която намира израз и в мотото на унгарското председателство на Европейския съвет.

Пакетът за европейското икономическо управление от дневния ред на Европейския парламент може да създаде необходимите механизми за бъдещето на ЕС по начин, който са си представяли неговите архитекти. Приемането на пакета за икономическото управление ще доведе до тясна координация, фискална дисциплина, икономически надзор, ефективни правила за вземане на решения, силни европейски институции, като това ще подпомогне възстановяването на ЕС.

Икономическата криза промени света необратимо и видимо е налице все по-спешна нужда от нова финансова структура на ЕС. Намираме се в повратна точка. Всяко отслабване на амбицията на държавите-членки да завършат реформите, които бяха започнати под натиска на кризата, прекомерната снизходителност, твърде многото изключения от общоприетите правила и връщането към нов етап на вътрешен протекционизъм ще нанесат фатални удари.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), в писмена форма. – (SK) Не считам, че правителствата или длъжностните лица могат да управляват икономиката. Същевременно разбирам, че трябва да търсим причините за финансовите проблеми на Гърция и на други държави-членки на ЕС и да намерим начин да ги избегнем в бъдеще. В същото време съдбата на демокрацията е неясна, тъй като ограничаваме правото на гражданите да решават бюджета на собствените си държави, а следователно и приоритетите на държавната политика. Солидарността е възможна, но само ако всички следват правилото за отговорно управление. И така стигаме до кръстопът. Единият път води към забавяне на европейската интеграция и евентуално разпадане. Другият път води до хармонизиране на данъчното законодателство, край на националните бюджети и федерална свръхдържава. В този случай обаче говорим и за единна система на здравноосигурителни вноски, социално осигуряване и пенсии в целия ЕС. Тези аргументи, а не изпразнените от съдържание фрази за единство, участват в дебата за федерална Европа.

 
Правна информация - Политика за поверителност