Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2011. június 22., Szerda - Brüsszel HL kiadás

20. Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 150. cikke)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napi rendi pont az egyperces felszólalások.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Elnök asszony! A szabad vasárnapot a munkavállalói jogok terén európai szabvánnyá kellene nyilvánítani. Ezzel a szakszervezetek, civil szervezetek és a katolikus csoportok és egyházak képviselői is egyetértettek, amikor a héten Brüsszelben megalapították az Európai Vasárnap Szövetséget. A szabad vasárnap a tisztességes munkafeltételek szempontjából is fontos, amely egyúttal a családi – különösen a szülők és gyermekek közötti – kapcsolatok építésére is kiváló lehetőséget kínál. Elégedettséggel tölt el, hogy e kezdeményezés megszületésekor jelen voltam, akárcsak a két szlovákiai civil szervezet, a Klub mnohodetnych rodín (Nagycsaládosok Klubja) és az Aliancia za nedel’u (Vasárnap Szövetség). A munkaidő-irányelv felülvizsgálatakor a Bizottságnak figyelembe kellene vennie az európai szervezetek százai által újonnan létrehozott szövetség véleményét, mivel a törvényalkotás kapcsán ekkora szervezetet nem szabad figyelmen kívül hagyni.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE).(HU) Tisztelt elnök asszony! Az elmúlt hetekben a román politikum részéről durva támadássorozat és ellenséges hisztériakampány zúdult az erdélyi Székelyföld brüsszeli képviseleti irodájának létrehozóira, és általában a romániai magyar közösségre. Ezenközben Romániában az ország területi, adminisztratív átrendezésének egy olyan tervét kívánják áterőszakolni, mely nyolc többségi megarégió létrehozása által Székelyföld és Partium vidékének többségben élő magyarságát abszolút kisebbségbe taszítaná. Románia erdélyi magyar képviselői a Helyi Önkormányzatok Európai Chartajának, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartajának explicit előírásai értelmében határozottan visszautasítják országuk regionális újrarendezésének ezt a demokráciaellenes és diszkriminatív módját. Románia és Magyarország néppárti kormánypártjainak demokratikus értékközösségére apellálva hathatós segítségüket, valamint az Európai Parlament cselekvő támogatását kérjük erdélyi magyar közösségünk védelmében.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Elnök asszony! Ön szerint mit jelent a „perverzió” szó? A szótár szerint a szó jelentése „teljes elferdítés”. A politikai perverzió nem más, mint hazugság és a választók cinikus megtévesztése. Úgy tűnik, hogy Lettországban a parlamenti képviselők egy politikailag perverz csoportja bukkant fel. A helyzet az, hogy a legutóbbi lettországi parlamenti választások során a Saskaňas centrs (Harmónia Központ) csoport tagjai azt az ígéretet tették – a lettországi népesség több mint 40%-át kitevő – oroszajkú választóiknak, hogy védelmezni fogják anyanyelvüket. Múlt héten azonban ez a csoport megszavazta, hogy szigorítsák azok büntetését, akik a magánszektorban nem használják az ország hivatalos nyelvét. Nyilvánvaló, hogy egy dolgot ígérnek, és egészen mást cselekszenek. Remélem, hogy az elnök asszony egyetért velem abban, hogy ez ferdítés. Lehetséges, hogy Lettország egy új politikai mozgalom, a „Perverzió Központ” szülőhelye lesz. Köszönöm a figyelmüket!

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Elnök asszony! Egészen biztosan egyetlen európai, így egyetlen görög sem szeret koldulni. Nekünk, görögöknek meg kell értenünk, hogy életszínvonalunkat legalább 10 évvel visszavetettük. Attól tartok, hogy ez sajnos más országokban is be fog következni.

Ugyanakkor azt látjuk, hogy minket okolnak olyan dolgokért, amelyekért nem minket terhel a felelősség. Tizenhét európai vezető és ugyanennyi helyettes, tizenhét költségvetés, tizenhét kötvénypiac és egy közös valuta. A közös fizetőeszköz nem maradhat fenn ebben a formában. Közös gazdaságpolitikára, egységes kötvénypiacra és együttes koordinációra van szükség. A pénzügyi fegyelem kétségkívül a fogyasztói közhangulat élénkülését jelzi. Nem látom, hogy erre vonatkozóan bármi is történne. Fegyelmeznünk kell önmagunkat, így védelmezve az elmúlt 65 év főbb vívmányait, amelyek a közös fizetőeszközben teljesedtek ki.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Elnök asszony! Nem egészen egy éve pártközi petíciót fogalmaztam meg az Egyesült Királyság uniós tagságára vonatkozó népszavazásról. A kampány a teljes politikai palettát képviselő, elismert személyek támogatottságát nyerte el.

Ezek a személyek ugyanakkor kifogásoltak az Európai Uniónak az európai szövetségi állam létrehozásával kapcsolatos megszállottságát, amely figyelmen kívül hagyja az emberek akaratát és a demokráciát. Az emberek akarata nem mellőzhető a végtelenségig. Választóim gyakran keresnek meg a következő kérdéssel: „Mikor kérdeznek meg minket is az Európai Uniós tagságunkkal kapcsolatban?”. Az emberek akaratát Európa-szerte semmibe vették, Európa polgárainak akarata ellenére létrehozták az egységes fizetőeszközt, és lám meg is lett az eredménye. A tagállamokban megtartott népszavazások eredményeiről sem vettek tudomást.

A választókerületemben, az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban élők mind azt kérik, hogy „hagyjuk a lakosságot dönteni.” A hivatásos politikusok melléfogtak. Hagyjuk a döntést a lakosságra.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(BG) Elnök asszony! Január óta kerekasztal-beszélgetéseket szervezek Bulgáriában a közös agrárpolitika reformjával kapcsolatban. Ezek segítségével megismertem Bulgária határozott álláspontját, amely méltó figyelmet érdemel a Dess-jelentés megvitatása során.

Meg kell mondanom, hogy elégedett vagyok a Bulgária által a KAP-ról szóló vitában képviselt álláspont főbb pontjával:

elsősorban az erős, igazságos és jól finanszírozott agrárpolitikával;

a közvetlen kifizetések kiszámítására vonatkozó új, semleges, egyértelmű és igazságos kritériumokkal, amelyek a tagállamok, régióik és különböző ágazataik közötti jövőbeni elosztás alapját jelentik;

céljaink között szerepel továbbá a közvetlen kifizetés biztosítása az aktív, kis- és középméretű termelők, illetve a közös agrárpolitika valódi felelősei számára.

További három dolgot szeretnék kiemelni:

több lehetőséget az állattartók számára;

a második pillér nagyobb rugalmasságát;

végezetül pedig az egyszerű és átlátható eljárásokat annak érdekében, hogy a gazdák számára tisztességes bevételt tudjunk biztosítani, a fiatalokat pedig a mezőgazdaságban való beruházásra ösztönözzük. Szeretnénk, ha Európa továbbra is gondoskodna az ellátás és az árak biztonságáról, és megfelelően védelmezné pozícióját a világban.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Elnök asszony! Lengyelország és Németország már 1991. június 11-én aláírta a jó szomszédi viszonyról és baráti együttműködésről szóló megállapodást, amely ma is a két ország kapcsolatának alapjául szolgál. Tegnap, e neves esemény 20-dik évfordulóján Tusk lengyel kormányfő és Merkel német kancellár elnökletével a lengyel és német kormányok közös konzultációt tartottak Varsóban. A két állam különböző minisztériumainak képviseletében több mint húsz miniszter és miniszter-helyettes vett részt a megbeszélésen. A közös találkozó eredményeként a Lengyel Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság „Szomszédok és Partnerek” címmel nyilatkozatot tett közzé, továbbá az elkövetkező évekre szóló együttműködési programot hozott létre.

Az évforduló kapcsán szeretném emlékeztetni a tisztelt Házat az egymást követő német kormányok Lengyelország uniós csatlakozási törekvéseinek támogatása iránt tanúsított elkötelezettségére. Lengyelország és Németország kapcsolata folyamatosan fejlődik, amit a két ország közötti kereskedelem növekvő volumene is jól példáz. Országaink Európa legdinamikusabban fejlődő gazdaságai között szerepelnek. Reméljük, hogy Lengyelország és Németország kapcsolata – polgáraink és Európa egészének javát egyaránt szolgálva – tovább fejlődik.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Elnök asszony! Az Európai Uniónak hatékony agrárpolitikára van szüksége a szigorú normákat érintő társadalmi elvárások teljesítéséhez, és legfőképpen ahhoz, hogy az Unió erőteljes és független szerepet játszhasson.

A komoly kihívásokkal, így a nyersanyagárak ingadozásával, a magas előállítási költségekkel és az alacsony bevétellel szembenéző európai vállalkozások versenyképességét fenn kell tartani. A harmadik világ országaira jellemző alacsony előállítási költségek és a szintén alacsony, az uniós normákhoz nem hasonlítható szociális, környezetvédelmi és minőségi normák árcsökkenéshez vezetnek. Az új kereskedelmi kapcsolatok kialakításakor az európai termelési szintek megóvását biztosító biztonsági záradékokat kell alkalmazni. Az ilyen típusú záradékokat, amelyeket ipari vonatkozásban, például a Dél-Koreával aláírt gépjárműipai kereskedelmi megállapodásokban alkalmaznak, a mezőgazdaságban is be kell vezetni.

Mindez az egyenlő feltételek és esélyegyenlőség megteremtését hivatott szolgálni. A fenntartható európai mezőgazdaság támogatása érdekében minden országnak biztosítani kell a jogot ahhoz, hogy a saját polgárait érintő kérdésekre, így az élelmiszerbiztonságra, a környezetvédelemre, a géntechnológiai módosítással kapcsolatos fenntartásokra vagy a vidéki területek igényeire összpontosítsa figyelmét.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Elnök asszony! Múlt héten a katalán parlamentben a Katalónia fő politikai pártjai által delegált képviselők közül néhányan egységesen kiálltak nyelvünk, a katalán nyelv Európai Unióban és intézményeiben való védelme mellett.

Mint azt az elmúlt 25 év során számos katalán parlamenti képviselő megtette, újfent kérjük a katalán nyelvnek az Európai Parlament hivatalos nyelveként való elismerését.

Nyelvünk, amelynek használatát évszázadokon át tiltotta a spanyol állam, most új esélyt kapott. Horvátország néhány hónap múlva az Európai Unió tagja lesz. Ahhoz, hogy a horvát hivatalos nyelv lehessen, módosítani kell a Szerződést. Amikor ez a nap elérkezik, ismét kérni fogjuk a spanyol kormányt, hogy engedélyezze a katalán hivatalos nyelvként való elismerését az Európai Unióban. A spanyol kormánynak épp úgy kellene támogatnia nyelvünk hivatalossá tételét az Unióban, mint ahogyan azt az ír kormány tette a gall nyelvvel néhány évvel ezelőtt.

Kérjük az Európai Parlament és a Bizottság támogatását a katalán nyelv hivatalos nyelvként való elismerése érdekében.

 
  
MPphoto
 

  Spyros Danellis (S&D).(EL) Elnök asszony! Az Ádeni-öbölben, illetve ma már az Indiai Óceán hatalmas kiterjedésű tengeri térségében is előforduló kalóztámadások problémája az EU NAVFOR erőfeszítései ellenére egyre súlyosbodik. A kalóztevékenység által érintett terület nagysága megnehezíti a kalóztámadások problémájának kizárólag katonai úton történő megoldását. Így a nehézség leküzdésére hozott intézkedéseket, ha csak az eredeti ok orvoslását célzó lépésekkel is – lehetőség szerint egy nagyratörő nemzetközi stratégia keretében –, de javítani kell. A kalóztevékenység a Szomáliára az elmúlt húsz év során leginkább jellemző abszolút szegénységben és a kormányzás hiányában gyökerezik.

Az Európai Uniónak lehetősége van az Európai Fejlesztési Alap e célra történő nagyobb mértékű felhasználására. Az Európai Unió és az ENSZ egyaránt rendelkeznek tapasztalattal olyan programokban, amelyek valós eredményekkel jártak Szomáliában, amely tevékenységet folytatni és fokozni kell.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Elnök asszony! Anatoly Bitkov múlt éjjel meghalt Magadánban, az oroszországi Kolima régió fővárosában. Bitkov a helyi televíziós csatorna, a „Kolima Plusz” főszerkesztője volt. Nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy gyilkosság vagy természetes halál történt-e, illetve hogy politikai indíttatású gyilkosságról van-e szó vagy sem, azt azonban érdemes megemlíteni, hogy sajnálatos módon nem egyedi esetről van szó. Oroszországban újságírók halnak meg, a halálesetek pedig még gyakoribbak a politikai kérdések kapcsán nyomozó újságírók körében. Számos tekintélyes felmérés azt mutatja, hogy az Oroszországi Föderációban az elmúlt tíz évben megközelítőleg kétszáz újságíró veszítette életét. Ma ez a legmagasabb kockázattal járó foglalkozás ebben az országban. Az újságírók szabadsága és biztonsága nélkül nem létezhet szabad média, a szabad média hiányában pedig nincs demokrácia. Az Oroszországi Föderációval folytatott együttműködésünk során erre mindig emlékeznünk kell.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). – Elnök asszony! Szombaton a Szabadág Flottilla 2 résztvevőjeként sok száz aktivistával együtt elhajózom Gázába. Gyógyszereket és az újjáépítéshez szükséges építőanyagot szállítunk, amelyekre rendkívül nagy szükség van.

Az illegális izraeli blokád következtében 300 ezer ember él napi egy dollárnál kevesebb pénzből, a munkanélküliség pedig eléri a 40%-ot. Catherine Ashton szerint a flottilla nem megfelelő válasz a gázai helyzetre, az Unió válasza ugyanakkor az, hogy kutatási alapokon keresztül továbbra is támogatja az izraeli fegyveripari cégeket, amelyek a palesztin civilek meggyilkolására használt fegyvereket gyártják. A flottilla bírálata helyett az Európai Uniónak el kellene ítélnie az Izraeli Védelmi Erők ellenünk irányuló erőszakos fenyegetését. Azon tény ismeretében, hogy kilenc aktivistát gyilkoltak meg a tavalyi flottillán, e fenyegetéseket rendkívül komolyan kell venni. Az Uniónak pedig nem szabad a továbbiakban a palesztin nép elnyomásában bűnrészességet vállalnia.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D).(SK) Elnök asszony! Két hete Strasbourgban heves vita folyt a magyar alkotmányról, ma pedig a velencei bizottság is nyilatkozatot tett. Ezért szeretném megismételni a figyelmeztetést a magyar alkotmány problémás szövegezésével, és különös tekintettel a D. cikk megfogalmazásával kapcsolatban, amely Magyarország minden magyarral szemben fennálló felelősségéről, egységes magyar nemzetről, közösségi jogokról és a közösségi önkormányzatok más országokban történő létrehozásáról szól, téve mindezt a nemzetiségi hovatartozás elvére hivatkozva. A velencei bizottság hangsúlyozta az emberi jogok egyéni jellegét, mivel az etnikai kisebbségek védelméről szóló keretmegállapodás nem biztosít kollektív kisebbségi jogokat. A kulturális, vallási, etnikai, szociális, gazdasági és pénzügyi politikát szabályozó alkotmányos jog elfogadásával a velencei bizottság megkérdőjelezi a demokrácia elvét. Kérem az Európai Unió intézményinek haladéktalan válaszát a velencei bizottság magyar alkotmányról megfogalmazott véleményével kapcsolatban.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Elnök asszony! Azon tűnődöm, hogy szabad-e a gazdasági válságot éghajlat-károsító intézkedésekkel megoldani. Sajnos az Európai Bizottság úgy véli, hogy igen, ezért a támogató mechanizmusról szóló memorandum törvényes intézkedéseként Portugáliával együtt jóváhagyta a megújuló energia csökkentett garantált árára vonatkozó záradékot. Görögországban a megújuló erőforrásokba való beruházások jelentik a gazdasági válságot ellensúlyozó kevés tényezők egyikét, ezért a távozó környezetvédelmi miniszter garantált árak iránti elkötelezettségét utódának késlekedés nélkül meg kell újítania.

Ugyanakkor az éghajlatváltozással kapcsolatos, jelenleg is elégtelen európai célkitűzések, a 20-20-20 célkitűzések alól a gazdasági problémákkal küzdő országoknak biztosított lehetséges mentességről szóló vita teljességgel abszurd. E döntések elfogadhatatlan, a Bizottság által mégis jóváhagyott hozzáállásról tanúskodnak, amelyek európai politikák egész sorát eredményezik, amelyekért aztán soha senki nem tartozik felelősséggel. Ezzel Európa csak azt éri el, hogy maga alatt vágja a fát.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseket a természettudósok által javasolt szintre kell emelni, a gazdasági problémával küzdő államoknak pedig speciális programokat kell kialakítani. A mi feladatunk, hogy a zsákutcából megtaláljuk a kiutat és szembe nézzünk a gazdasági, szociális és környezeti válsággal. Végső soron a pénzügyi szerkezetátalakítás nem azonos a fenntartható környezetre mért támadással.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D).(SK) Elnök asszony! Európa és az Európai Unió szeretne a világ legversenyképesebb, legjobb és legfejlettebb gazdaságává válni.

Ennek eléréséhez azonban nem elég a finanszírozásról és az azzal összefüggő kérdésekről beszélni; az Európai Unióban további beruházásokra van szükség az oktatás, a tudomány, a kutatás és az innováció terén is. Az Európai Bizottság nemrégiben újabb kutatási eredményeket tett közzé a tagállamok e téren megvalósított beruházásairól. Az országokat négy csoportba sorolták, és hazám, Szlovákia sajnos a harmadik csoportban nagyon kedvezőtlen helyezést ért el, mivel mindössze 0,48%-át teljesítette az Európa 2020 stratégia keretében eredetileg vállalt 2%-nak, amelyet a tudományos munka, az oktatás és a kutatás terén kívánt beruházni.

Ezért arra kérem az Európai Uniót, az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy a tagállamoknak biztosítsanak komolyabb támogatást, beruházásaikat pedig ösztönözzék erőteljesebben e téren, mivel csak a kutatásra, az innovációra és az oktatásra fordított beruházásokkal valósíthatjuk meg az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Elnök asszony! Az Európai Unió az elmúlt 20 évben központi szerepet vállalt az írországi béke és megegyezés előmozdításában. Az Unió 1994 óta több mint 1,3 milliárd euróval járult hozzá a béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló programhoz, míg megközelítőleg 349 millió euróval támogatta az Írországért Nemzetközi Alapot.

A kelet-belfasti erőszakos incidensek, valamint Ronan Kerr meggyilkolása rávilágít, hogy milyen fontos a programok fenntartása, amelyek a határ mindkét oldalán ösztönzik a gazdasági és társadalmi fejlődést.

Az Írországért Nemzetközi Alap, valamint a béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló program képviselői és az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága a héten a program parlamenti és uniós támogatásának fontosságáról tartottak megbeszélést. Erősen hiszem, hogy az Európai Uniónak és más nemzetközi partnereknek komolyan el kellene gondolkodniuk a kérdéssel kapcsolatban, és ezen értékes és eredményes program fenntartása mellett kellene dönteniük.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). – Elnök asszony! A mezőgazdasági termelés a walesi gazdaság hajtómotorja, ugyanakkor az egyre szaporodó uniós jogszabályok hatálya következtében a walesi mezőgazdasági termelők nem képesek sikeresen felvenni a versenyt, annak ellenére, hogy a normák Európában a legmagasabbak közé tartoznak.

Az elektromos azonosításra vonatkozó rendeletek értelmében – a súlyos technológiai hiányosságok ellenére – megbüntetik a mezőgazdasági termelőket a pontatlan adatok miatt. Sok más tagállam képviselőihez hasonlóan én is számos alkalommal felhívtam a Bizottság figyelmét erre a problémára. A walesi mezőgazdasági termelők a hibás elektronikus azonosító rendszert egyfajta rejtett adóként értékelik.

Egy másik probléma, hogy az oltalom alatt álló földrajzi jelölésekre (OFJ) vonatkozó jogszabályok értelmében a 24 hónaposnál fiatalabb walesi marhákat nem lehet walesiként jelölni. Ez Skóciában nem így van, ott a marhahúsipari ágazat bármilyen korú állatból származó húsra rányomhatja az ország pecsétjét.

Wales kiváló marhahús állít elő és meg kell kapnia a lehetőséget, hogy azt walesiként jelölhesse meg. A világpiaci kereskedelem az országok termékeinek reklámozásától függ. Ezek a kérdések sok száz walesi mezőgazdasági termelőt érintenek, akik sok esetben a családjuk által generációk óta működtetett, elsőrangú üzleti vállalkozásokat vezetnek. Erre szeretnék magyarázatot kapni.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).(ES) Elnök asszony! Szeretném kifejezni támogatásomat az Unió gazdasági kormányzásának szigorítása érdekében létrehozott intézkedéscsomag, valamint a túlzott hiánnyal rendelkező tagállamok fegyelmi eljárásának tisztázását és felgyorsítását célzó intézkedések kapcsán.

Az Uniónak ugyanakkor tisztában kell lennie azzal, hogy egyes tagállamok úgy próbálnak megfelelni az Európa által velük szemben állított költségvetési követelményeknek, hogy közben destabilizálják az államon belüli kormányzás forrásait.

Erre a spanyol állam jó példával szolgál: úgy próbál megfelelni a követelményeknek, hogy költségvetési hiányát az autonóm kormányokra és a helyi tanácsokra hárítja.

Ezek az intézkedések elítélendők, mivel nem állnak összhangban az Európai Unió Stabilitási és Növekedési paktumának szellemiségével, és legfőképp azért, mert jelentősen gátolják az erős gazdaságú nemzetek, például Katalónia gazdasági fellendülését.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Az EU nem szól bele a tagállamai közigazgatási berendezkedésébe. Ezt fontos hangsúlyozni, mert ma Romániában egyes politikusok azzal magyarázzák a közigazgatási átszervezés szükségességét, hogy az ország másképp nem tud több pénzt lehívni az EU strukturális alapjaiból. Romániában jelenleg olyan reformról folyik a vita, amely során a jelenlegi 41 megyének nevezett NAC3-as szintű közigazgatási egységből nyolc NAC2-es szintű közigazgatási egység jönne létre, figyelmen kívül hagyva a földrajzi, gazdasági, szociális, kulturális realitásokat. A kérdést övező viták leginkább a romániai magyarságról szólnak. Ez az őshonos nemzeti közösség a reform után ugyanis többé egyetlen közigazgatási egységben sem lenne többségben, dacára az Európa Tanács vonatkozó egyezményében foglaltakkal, így elvesztené önkormányzatiságának alapfeltételeit. Az EU oda kell figyeljen arra, hogy a szubszidiaritás elvét ne csak rajta kérjék számon a tagállamok, hanem a tagállamok is biztosítsák a döntések állampolgárokhoz minél közelebbi szintű meghozatalát.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE).(RO) Elnök asszony! Mint azzal valószínűleg ön is tisztában van, Chişinăuban, a Moldovai Köztársaságban a hétvégén lezajlott a helyi választások második fordulója. Ahogy arra az EBESZ megfigyelők is rámutattak, a Moldovai Köztársaság más területein zajló választásokhoz hasonlóan ezek a választások is jórészt az európai és nemzetközi normák szerint folytak, amely nagy előrelépés a 2010-es parlamenti választásokhoz képest.

Örömömre szolgálnak a Moldovai Köztársaság helyi választásainak eredményei, amelyek megerősítették a jelenleg kormányon lévő Alianţa pentru Integrare Europeană (Szövetség az Európai Integrációért) nevű szervezetben résztvevő pártok helyzetét. A választások eredményei a moldovai polgárok világos üzenetét közvetítik arról, hogy a virágzó, demokratikus társadalom létrehozására és a Moldovai Köztársaság európai integrációjára irányuló törekvésük erős és valós. Ezek az eredmények a Szövetség az Európai Integrációért pártjait is a vállalt reformok végrehajtására ösztönzik.

Személyes megjegyzésként üdvözlöm és örömmel tölt el az a tény, hogy Chişinău polgármesteri posztját ebben a ciklusban is Dorin Chirtoacã tölti be.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR).(PL) Elnök asszony! A közelmúltban a lengyel közvéleményt megrázta egy eset, amely reggel hat órakor történt. Nyolc felfegyverzett tisztviselő, köztük hat különleges ügynök tört be egy toronyház egyik lakásába. Ebben semmi rendkívüli nincs, hiszen a ház lakói között volt egy drogkereskedés miatt körözött személy, egy fegyverkereskedő és egy másik személy, akit bankrablások szervezésével gyanúsítanak. Az áldozat mégsem ezek egyike volt. A toronyházban lakott egy internet felhasználó is, egy diák, aki elég bátor volt ahhoz, hogy a jelenlegi kormány tevékenységéről ironikus hangon beszéljen.

Meglehetősen aggasztó, hogy a hatalom annyira érzékeny a kritikára, a gúnyra és a nevetésre, hogy reggel hat órakor felfegyverzett hivatalnokokat küld az internetező diákért. Ez ellen a gyakorlat ellen küzdeni kell, különösen itt, az Európai Parlamentben.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR).(PL) Elnök asszony! Lengyelország 10 napon belül átveszi az Európai Unió soros elnöki tisztét, és ezért szorosan figyelemmel kell kísérnünk, hogy mi történik Lengyelországban. A demokrácia minősége jól mérhető az ellenzékkel szemben tanúsított bánásmóddal. Sajnos Lengyelországban az ellenzék boszorkányüldözése folyik, amelyben a bíróságok is részt vesznek. Jaroslaw Kaczyñski volt miniszterelnököt, az ellenzék vezetőjét érintő ügyben a bíróság elrendelte Kaczyñski pszichiátriai vizsgálatát. Ez különösen aljas, tekintettel arra, hogy a vizsgálat egyetlen oka annak elismerése, hogy a bátyja, sógornője és barátai halálát okozó smolenski tragédiát követően nyugtatókat szedett. Ebben semmi rendkívüli nem volt, és megfelelő orvosi dokumentáció is alátámasztja.

Az események ilyen irányú fordulata sajnálatos, mivel európai üzenete is van, amelynek a végkifejletét július 6-án láthatjuk. Jaroslaw Kaczyñski ezen a napon vesz részt a pszichiátriai teszteken, miközben Donald Tusk az Európai Unió elnökeként Strasbourgban megtartja beiktatási beszédét. Remélem, hogy a nemzetközi közösség kifejezi tiltakozását a pszichiátriai vizsgálatok politikai csatározásokban való felhasználása ellen, amely a Szovjetunió és Fehéroroszország példáját követi.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Ezzel ez a napirendi pont lezárult.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat