Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0110/2011

  Pino Arlacchi (S&D), γραπτώς. (EN) Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, επειδή τονίζει ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, με τη σημαντική συμβολή της στο πρότυπο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αποτελεί έναν από τους στυλοβάτες της πολιτικής συνοχής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική συνεργασία απέδειξε την αποτελεσματικότητά της στην προώθηση μιας αρμονικής ανάπτυξης ολόκληρης της Ένωσης, έχει τώρα θεμελιώδη σημασία να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της από το τρέχον 2,5% στο 7% τουλάχιστον των συνολικών πόρων της πολιτικής της συνοχής για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου