Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 4. juli 2011 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Mindeord
 5.Election de deux vice-présidents (délai de dépôt des candidatures): se protokollen
 6.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 7.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 8.Valgs prøvelse: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure: se protokollen
 11.Det almindelige budget for 2012 (frist for ændringsforslag): se protokollen
 12.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 13.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 14.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 15.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 16.Andragender (jf. protokollen)
 17.Modtagne dokumenter: se protokollen
 18.Arbejdsplan: se protokollen
 19.OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (forhandling)
 20.Supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat (forhandling)
 21.Short selling og visse aspekter af credit default swaps (forhandling)
 22.Investorgarantiordninger (forhandling)
 23.Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed (forhandling)
 24.Den aktuelle situation i forhandlingerne om PNR-aftaler med USA, Australien og Canada (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Forsyningspligt og alarmnummer "112" (kortfattet forelæggelse)
 27.Et mere effektivt og fair detailmarked (kortfattet forelæggelse)
 28.EU's budgetstøtte til udviklingslande (kortfattet forelæggelse)
 29.Prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter (kortfattet forelæggelse)
 30.Socialydelser af almen interesse (kortfattet forelæggelse)
 31.Virkningen af EU's udviklingspolitik (kortfattet forelæggelse)
 32.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet : se protokollen
 33.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 34.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (601 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2203 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik