Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Νεκρολογία
 5.Εκλογή των δύο αντιπροέδρων (προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Γενικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2012 (προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογιών): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Παράγωγα, κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και αρχεία καταγραφής συναλλαγών (συζήτηση)
 20.Συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (συζήτηση)
 21.Ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (συζήτηση)
 22.Συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών (συζήτηση)
 23.Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (συζήτηση)
 24.Πορεία των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες PNR με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά (συζήτηση)
 25.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 26.Καθολική υπηρεσία και αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 (συνοπτική παρουσίαση)
 27.Μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά (συνοπτική παρουσίαση)
 28.Δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ προς στις αναπτυσσόμενες χώρες (συνοπτική παρουσίαση)
 29.Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα (συνοπτική παρουσίαση)
 30.Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (συνοπτική παρουσίαση)
 31.Αντίκτυπος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 32.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 33.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 34.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (601 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2203 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου