Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 4. heinäkuuta 2011 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Muistosanat
 5.Kahden varapuhemiehen valitseminen (ehdokkuuksien jättämisen määräaika): ks. pöytäkirja
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 11.Varainhoitovuoden 2012 yleinen talousarvio (tarkistusesitysten jättämisen määräaika): ks. pöytäkirja
 12.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 13.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 14.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 15.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 16.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 17.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 18.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 19.OTC-johdannaiset, keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit (keskustelu)
 20.Finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonta (keskustelu)
 21.Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueet (keskustelu)
 22.Sijoittajien korvausjärjestelmät (keskustelu)
 23.Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto (keskustelu)
 24.Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa tehtäviä PNR-sopimuksia koskevat neuvottelut (keskustelu)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Yleispalvelu ja hätänumero 112 (lyhyt esittely)
 27.Kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisääminen (lyhyt esittely)
 28.Kehitysmaille annettava budjettituki (lyhyt esittely)
 29.Energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen (lyhyt esittely)
 30.Yleishyödylliset sosiaalipalvelut (lyhyt esittely)
 31.EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutus (lyhyt esittely)
 32.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 33.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 34.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (601 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2203 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö