Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 4 juli 2011 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Parentation
 5.Val av två vice talmän (tidsfrist för ingivande av kandidaturer): se protokollet
 6.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 7.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 8.Valprövning: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 11.Den allmänna budgeten för budgetåret 2012 (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag): se protokollet
 12.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 13.Anslagsöverföringar: se protokollet
 14.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 16.Framställningar: se protokollet
 17.Inkomna dokument: se protokollet
 18.Arbetsplan: se protokollet
 19.OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (debatt)
 20.Extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat (debatt)
 21.Blankning och vissa aspekter av kreditswappar (debatt)
 22.System för ersättning till investerare (debatt)
 23.Byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (debatt)
 24.Läget i förhandlingarna med Förenta staterna, Australien och Kanada om avtal om passageraruppgifter (debatt)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Samhällsomfattande tjänster och larmnumret 112 (kortfattad redogörelse)
 27.En effektivare och rättvisare detaljhandelsmarknad (kortfattad redogörelse)
 28.Budgetstöd till utvecklingsländer (kortfattad redogörelse)
 29.Prioriteringar för energiinfrastrukturen för 2020 och framåt (kortfattad redogörelse)
 30.Sociala tjänster av allmänt intresse (kortfattad redogörelse)
 31.Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare (kortfattad redogörelse)
 32.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 33.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 34.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (601 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2203 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy