Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 2203k
Pondelok, 4. júla 2011 - Štrasburg Revidované vydanie
1. Pokračovanie prerušeného zasadania
 2. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 3. Vyhlásenia predsedníctva
 4. Uctenie si pamiatky
 5. Voľba dvoch podpredsedov (predkladanie kandidatúr): pozri zápisnicu
 6. Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 7. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 8. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 9. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom: pozri zápisnicu
 11. Všeobecný rozpočet na rozpočtový rok 2012 (lehota na predkladanie predbežných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov): pozri zápisnicu
 12. Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
 13. Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 14. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 15. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 16. Petície: pozri zápisnicu
 17. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 18. Program práce: pozri zápisnicu
 19. Mimoburzové deriváty, centrálne zmluvné strany a archívy obchodných údajov (rozprava)
 20. Doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (rozprava)
 21. Predaj nakrátko a určité aspekty swapov na úverové zlyhanie (rozprava)
 22. Systémy náhrad pre investorov (rozprava)
 23. Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (rozprava)
 24. Rokovania o dohodách o PNR s USA, Austráliou a Kanadou (rozprava)
 25. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26. Univerzálna služba a číslo tiesňového volania 112 (stručná prezentácia)
 27. Efektívnejší a spravodlivejší obchodno-distribučný trh (stručná prezentácia)
 28. Budúcnosť rozpočtovej podpory EÚ pre rozvojové krajiny (stručná prezentácia)
 29. Priority energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky (stručná prezentácia)
 30. Sociálne služby všeobecného záujmu (stručná prezentácia)
 31. Vplyv rozvojovej politiky EÚ (stručná prezentácia)
 32. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity: pozri zápisnicu
 33. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 34. Skončenie rokovania


  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.05)

 
1. Pokračovanie prerušeného zasadania
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w dniu 23 czerwca 2011 r.

 

2. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

3. Vyhlásenia predsedníctva
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Przewodniczący. − W ostatni piątek zainaugurowaliśmy w Warszawie, w obecności przewodniczących Van Rompuya i Barroso, pierwszą polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jako Parlament Europejski oczekujemy, że będzie ona równie przyjazna naszemu Parlamentowi, co prezydencja węgierska. W środę rano prezentacji programu prac polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej dokona pan premier Donald Tusk, a więc w środę rano spotkamy się z polską prezydencją.

Dwie informacje dotyczące naszego najbliższego sąsiedztwa. Śledzimy wydarzenia w krajach najbliższego sąsiedztwa Unii. W piątkowym referendum obywatele Maroka zaakceptowali zmiany w konstytucji wzmacniające demokratyczność ustroju tego kraju. Reformy muszą być jednak prowadzone dalej i sięgać głębiej, tak by sprostać prawdziwym aspiracjom Marokańczyków. Chciałem dodać, że przy tych wyborach obecna była reprezentacja Parlamentu Europejskiego w roli obserwatora.

Kolejna sprawa dotycząca naszego sąsiedztwa. Podczas wczorajszych pokojowych demonstracji odbywających się w wielu białoruskich miastach aresztowano setki osób, które stanęły dziś przed sądem. Parlament Europejski wspiera dążenia Białorusinów do korzystania z wolności słowa i wolności zgromadzeń. Żądamy natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia wszystkich aresztowanych i skazanych z przyczyn politycznych.

 

4. Uctenie si pamiatky
MPphoto
 

  Przewodniczący. - Dotarła do nas wiadomość o śmierci Ottona von Habsburga. Otto von Habsburg-Lothringen był jednym z pierwszych promotorów integracji europejskiej i współtwórcą idei Paneuropy. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Unii paneuropejskiej, najstarszego europejskiego ruchu integracyjnego. Przez dwie dekady, zasiadając w grupie Europejskiej Partii Ludowej, był także wielkim promotorem rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej. Odszedł od nas nasz były kolega z Parlamentu Europejskiego.

25 czerwca zmarł także inny nasz kolega Jan Kułakowski, były poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy ALDE. Jako polski emigrant, jeszcze w czasie, gdy w Polsce panował system komunistyczny, pełnił przez 14 lat funkcję Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Pracy. W rządzie, którym kierowałem, był przez 4 lata głównym negocjatorem członkowstwa w Unii Europejskiej. Jan Kułakowski wielce przyczynił się do tego, że Polska może dziś przewodzić pracom Rady Unii.

Proszę Państwa, odeszło od nas dwóch wybitnych Europejczyków o jakże różnych biografiach. Ich życiorysy połączyła idea pokojowej reintegracji całego naszego kontynentu. Odeszli, ale pozostawili swoje dziedzictwo kolejnym pokoleniom, także nam, siedzącym na tej sali. To, jak Europa zmieniła się za ich życia, jest dowodem, jak wiele można dokonać nawet wtedy, gdy punktem wyjścia jest kryzys i trudności. Nie zapomnimy o ich wkładzie do idei europejskiej. Będziemy kontynuować ich osiągnięcia.

(Posłowie wstali i zachowali minutę ciszy)

 

5. Voľba dvoch podpredsedov (predkladanie kandidatúr): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

6. Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

7. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

8. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

9. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

11. Všeobecný rozpočet na rozpočtový rok 2012 (lehota na predkladanie predbežných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov): pozri zápisnicu

12. Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu

13. Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu

14. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu

15. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu

16. Petície: pozri zápisnicu

17. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

18. Program práce: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

19. Mimoburzové deriváty, centrálne zmluvné strany a archívy obchodných údajov (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Werner Langen, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) (A7-0223/2011).

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, Berichterstatter. − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen über den Beschluss des Wirtschaftsausschusses zur Derivate-Regulierung berichten. Es ist immerhin knapp drei Jahre nach der Pleite der Lehman Brothers und zwei Jahre nach den G20-Beschlüssen, und wir sind jetzt so weit, dass wir eine Regulierung für Derivate außerbörslich gehandelter Finanzmarktprodukte entscheidungsreif haben.

Ich möchte zuerst allen, die daran mitgewirkt haben, Dank sagen, dass der Wirtschaftsausschuss einen einstimmigen Beschluss zustande gebracht hat: den Kolleginnen und Kollegen, den Schattenberichterstattern, den Mitarbeitern des Sekretariats, vor allen Dingen aber auch Kommissar Barnier, der mit seinem Vorschlag die Grundlage dafür geliefert hat, dass wir eine vernünftige, strenge, wirksame Regulierung für Derivate verabschieden können. Ich möchte auch der ungarischen Ratspräsidentschaft Dank sagen, die Tag und Nacht gearbeitet hat, um die sehr widerstreitenden Positionen im Rat einander anzunähern. Leider ist es nicht gelungen, die politische Verständigung hinzubekommen. Deshalb wird das Dossier an die polnische Ratspräsidentschaft weitergeleitet. Ich bin optimistisch, dass es gelingen wird, nach der Sommerpause mit der polnischen Ratspräsidentschaft relativ schnell eine Lösung zu finden.

Im weiteren Verfahren stellt sich die Frage, ob wir über den Gesetzestext abstimmen und die Schlussabstimmung abhalten. Der Wirtschaftsausschuss wird sich heute Abend noch einmal darüber unterhalten. Die beiden Berichterstatter bzw. die Vorsitzenden der beiden größten Fraktionen haben mir gegenüber angedeutet, dass sie die Schlussabstimmung auf September verschieben möchten, um den Verhandlungsspielraum mit der polnischen Delegation aufrechtzuerhalten und nicht von vornherein eine zweite Lesung zu bewirken.

Die wichtigsten Punkte des Berichts, die auch strittig sind: Es geht um Rechtsvorschriften für zentrale Gegenparteien, für eine bessere Besicherung bilateraler Kontrakte, eine höhere Eigenkapitalunterlegung, mehr Transparenz durch Meldung an ein Transaktionsregister sowie die Vermeidung von Marktmanipulationen bei Derivaten. Das sind die wichtigsten Dinge. Wenn man das Volumen ansieht – Stand Ende Juni: Die Finanzmarktderivate haben außerhalb der Börse ein Volumen von insgesamt 60 Billionen US-Dollar und an den Börsen von 67,9 Billionen US-Dollar erreicht. Deshalb kann man erahnen, dass diese Problematik, wobei OTC-Derivate keinerlei Absicherung außer der bilateralen Vereinbarung hatten, in der Tat eine der Hauptursachen für die Finanzmarktkrise war.

Die Probleme, die wir noch haben, betreffen zum einen den Anwendungsbereich. Im Rat gibt es zwar eine klare Sperrminorität entsprechend dem Vorschlag der Kommission, das auf Over-the-counter-Derivate zu beschränken. Dies entspricht auch den G20-Beschlüssen. Aber der amerikanische Finanzminister hat vor kurzem eine Initiative gestartet, dies auch auf die börslich gehandelten Derivate auszudehnen. Das Parlament hat sich ganz klar dagegen positioniert. Wir möchten auch bei dieser Linie bleiben. Ich glaube, dass es auch eine vernünftige Linie ist, wenn wir uns an den G20-Beschlüssen orientieren. Ich bitte die Kommission, Kommissar Barnier, dass auch die Kommissionsbeamten und die Mitarbeiter ganz klar bei dieser Linie bleiben, auch wenn es im Rat andere Vorschläge gibt.

Der zweite Bereich sind Ausnahmen vom Geltungsbereich. Unsere Auffassung war, dass diese Ausnahmen möglichst gering gehalten werden sollen. Es gab viele Ausnahmewünsche, durchaus auch berechtigte. Wir haben lediglich die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel ausgenommen und für Pensionsfonds eine Übergangsregulierung für bilaterales Clearing ermöglicht. Ausgenommen von der Clearingverpflichtung sollen die so genannten Intragroup transactions zwischen Mutter- und Tochterunternehmen werden. Hier gibt es von verschiedenen Verbünden Interventionen, wonach auch dafür eine Ausnahme gelten soll. Aber wenn ich an den Sparkassen- und Giroverband denke – etwa in Deutschland –, dem die Landesbanken mit dem größten Derivate-Risiko angehören: Die zweitgrößte deutsche Landesbank, die LBBW allein, hat zum 31. Dezember 2010 ein Derivate-Volumen von 2,3 Billionen Euro ausgewiesen. Daran sieht man, dass wir Verbünde nicht gleich behandeln können wie Mutter- und Tochterunternehmen.

Der dritte Bereich sind Clearingschwellen für nichtfinanzielle Gegenparteien. Hier haben wir uns geeinigt: Unternehmen, die nur Endnutzer sind, sollen hier ausgenommen werden. Ein offener Punkt ist die Anerkennung von Drittststaaten-Clearinghäusern. Hier verlangen wir Reziprozität. Ich sage auch ganz deutlich: Auch, was die Interoperabilität angeht, die Zusammenarbeit verschiedener Clearinghäuser, wollen wir das nur auf Casa-Papiere beschränken bzw. eine mindestens dreijährige Erfahrung voraussetzen.

Ich bin optimistisch, dass es nach der guten Vorarbeit der Ungarn gelingt, unter polnischer Ratspräsidentschaft die noch offenen Fragen zu klären. Von den eingereichten 33 Änderungsanträgen ist ein Teil technischer Art. Da geht es um die Anpassung an den Lissabonner Vertrag, weil der Vorschlag da noch nicht vollständig war. Die anderen sind im Wesentlichen Anträge, die im Sinne des Beschlusses des ECON-Ausschusses gemeinsam verabredet werden können. Abzulehnen sind die 13 Änderungsanträge der GUE, die den Anwendungsbereich völlig verändern würden. In dem Sinne bedanke ich mich nochmals herzlich für die gute Mitarbeit von allen Seiten dieses Hauses.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, Werner Langen, vient de souligner l'obligation que nous avons, avec ce texte et quelques autres, de tirer toutes les leçons de cette crise financière, qui a été d'une violence inouïe et qui, contrairement à ce que pensent certains banquiers, n'est pas terminée. Peut-être leur crise est-elle terminée mais la crise n'est pas terminée, avec ses conséquences économiques et sociales.

Nous avons un devoir, produit par produit, secteur par secteur, marché par marché, d'établir une régulation intelligente et une supervision efficace. C'est nécessaire, mais cela ne sera pas suffisant. Il faut aussi que les citoyens auxquels on demande beaucoup d'efforts, en ce moment, aient le sentiment que ces efforts sont justes et équitables, en plus d'être nécessaires. Voilà pourquoi j'ai été heureux, aux côtés du Président Barroso, que la Commission puisse proposer, il y a quelques jours, la création d'une taxe sur les transactions financières, et voilà aussi pourquoi je travaille actuellement sur un nouvel encadrement d'un certain nombre de bonus et de rémunérations qui, dans ces situations, ne sont ni justifiables, ni explicables.

Revenons à l'agenda des réformes ambitieuses que nous avons engagées ensemble. Mesdames et Messieurs les députés, avec le Conseil, c'est ensemble que nous avons établi le nouveau cadre de supervision, une supervision renforcée qui n'était pas suffisante sur les agences de notation, des exigences de capital supplémentaires pour notre portefeuille de négociation et – je viens de l'évoquer – un premier encadrement pour les rémunérations.

D'ici peu – quelques semaines –, je vous présenterai un texte fondamental sur les règles de capitalisation bancaire nécessaires pour mettre en œuvre les mesures de Bâle III en juillet, la gestion et la résolution bancaire en septembre et enfin la grande révision d'une très grande directive MiFID et abus de marché au début de l'automne.

Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet très important et fondamental, comme l'a évoqué M. Langen, à savoir le règlement sur les dérivés pour viser à rétablir un meilleur fonctionnement de marchés qui – comme il l'a dit – représentent des échanges de 600 000 milliards d'euros. Ils ont été au cœur de la crise, l'opacité a été au cœur de la crise. Le calendrier de cette réforme est très important. Je l'ai redit aux ministres des finances la semaine dernière. Nous avons à respecter les engagements du G20 et à mettre en œuvre ces engagements et, en particulier, celui-ci avant la fin 2012.

Nous devons donc respecter nos engagements et voilà pourquoi je suis heureux, Monsieur le rapporteur Werner Langen, de la confirmation que vous avez faite de votre accord avec plusieurs groupes, pour vous donner les quelques semaines nécessaires pour aboutir à un bon accord en première lecture – je crois que c'est possible, je pense que c'est nécessaire. En particulier, un accord qui doit encore être recherché sur trois questions importantes pour la Commission: la supervision, le champ d'application et la question des pays tiers.

Télégraphiquement, je voudrais évoquer, Monsieur le Président, ces trois points et d'abord la supervision pour laquelle je souhaite que l'on préserve un rôle important pour l'ESMA et les collèges de supervision.

Nous parlons de marchés et d'infrastructures qui ne sont pas nationaux mais au moins européens, en tout cas, et même souvent mondiaux. Une coordination efficace entre les régulateurs européens est donc indispensable. La proposition de la Commission sur ce point me paraît équilibrée. Elle concilie bien la responsabilité première des États membres en matière d'agrément et de supervision, avec l'attribution de fonctions importantes telles que vous les avez voulues à l'ESMA et aux collèges de supervision.

Deuxième point, le champ d'application. Des obligations en matière de compensation, de reporting et d'accès. Je soutiens largement un champ élargi sur le reporting. Concernant l'obligation de compensation, j'ai bien entendu la position de Werner Langen. Un champ large présente, nous le savons, à la fois des avantages et des inconvénients. Si un champ large permet de fermer certaines voies de contournement de la réglementation ainsi que d'assurer une convergence avec l'approche américaine, on ne peut pas négliger la sensibilité de ce sujet.

Troisième point, un mot sur la question des pays tiers. Soyons clairs, Mesdames et Messieurs les députés, je ne souhaite pas de duplication de règles inutiles. Au cours de ma dernière visite aux États-Unis – la troisième en l'espace d'un an –, j'ai identifié avec le ministre des finances, les régulateurs et les superviseurs les risques de ce que nous avons appelé les underlaps, à savoir les trous entre la législation transatlantique et les risques d'overlap, donc de duplication, de superposition de règles inutiles. L'une des clés du succès de cette réforme réside bien dans la maîtrise des risques d'arbitrage réglementaire, ainsi que des effets extraterritoriaux de la législation des pays tiers sur l'Union.

Cependant, nous ne devons plus être naïfs. Notre objectif doit être d'établir une égalité de concurrence fondée sur la reconnaissance mutuelle sans application extraterritoriale du droit des pays tiers. C'est la réciprocité sincère et complète.

Je note, d'ailleurs, que le Parlement a adopté des amendements visant à la définition d'un dispositif de coordination avec les pays tiers. J'espère que nous pourrons approfondir cette discussion lors du trilogue.

Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire rapidement et précisément, en remerciant encore une fois votre rapporteur, Werner Langen, pour le travail très important qu'il a fait avec l'ensemble de ses collègues, des rapporteurs fictifs et des coordinateurs des différents groupes, que je remercie également.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, rapporteur for the opinion of the Committee on Legal Affairs. − Mr President, this proposal has had a lot of attention, partly because there has been lack of transparency and understanding of derivatives, making derivatives a target for demonisation. However, derivatives are widely used for risk management, including by corporate entities engaged in the real economy and by pension funds. Of course it is also true that, like many financial products, they can be abused or made overly complex.

The opinion of the Committee on Legal Affairs was made early in the report’s consideration, and I appreciate the fact that the rapporteur reflected much of it in his report. On matters specific to our committee, we considered it key to dispel notions of retrospective legislation on outstanding contracts, which may well be illegal. However, the retrospective extension of reporting, where this is simple due to electronic records, I consider acceptable.

We are also pleased to see the uptake of the suggestion of FRAND – fair, reasonable and non-discriminatory licensing practices. This can usefully be applied in a range of financial services to achieve openness and competition, while respecting legitimate property rights. We are also pleased to see inclusion of corporate exemptions for legitimate hedging and intra-group exemptions.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels, rapporteur for the opinion of the Committee on Industry, Research and Energy. − Mr President, in one minute may I just quote from the report of the US Financial Crisis Inquiry Commission on OTC derivatives.

‘The biggest financial institutions drove the market and over-the-counter derivatives after these instruments were fully deregulated in 2000. In the wake of that action, the market for these derivatives spiraled out of control and out of sight, growing to USD 673 trillion in notional amount by 2008. We concluded that over-the-counter derivatives contributed significantly to the crisis. The report explains the unlimited leverage, the lack of transparency, the lack of capital requirements, and the concentrations of risk that proved so disastrous. It also lays out how credit derivatives fueled mortgage securitization and amplified losses from the collapse of the housing bubble. After that collapse, derivatives were in the center of the storm. Millions of derivatives of all types between systemically important financial firms were unseen and unknown when the financial system nearly collapsed. The obligations hidden from view added to the market uncertainty and escalated the panic we saw in the fall of 2008, leading to government rescues of financial firms.’

There is a need to regulate, there is a need for transparency. We congratulate Werner Langen and we will follow.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, voilà, pour reprendre une image qu'aime bien le commissaire, une nouvelle brique de ce dispositif de régulation et de supervision qu'il met courageusement et efficacement en place. Une nouvelle brique, il y en aura une autre tout à l'heure, avec les ventes à découvert. Mais pour sceller ces briques, il faut qu'il y ait accord du Conseil et je crois que c'est la raison pour laquelle nous devons encore profiter des jours qui viennent pour essayer de mener à bien un trilogue qui permettra d'obtenir une décision en première lecture.

C'est la raison pour laquelle le PPE est favorable au report du vote sur la résolution législative à une prochaine session, qui donnera aux négociateurs le temps de parvenir à un bon accord. Cet accord traite, comme vous l'a dit Werner Langen, qui a fait un travail remarquable dans cette affaire difficile, notamment du rôle et de la supervision de l'ESMA. L'ESMA est un élément très fort du dispositif de régulation financière qui a été mis en place. Il faut que cette autorité puisse, au niveau européen, jouer pleinement son rôle qui, en l'occurrence, est très important.

Concernant le champ d'application, nous soutenons la proposition du rapporteur de le limiter aux marchés de gré à gré, aux opérations de gré à gré; il est important aussi de veiller à l'interopérabilité et à la question des pays tiers. Je rappellerai également que la commission économique, dans un souci pragmatique, estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer une rétroactivité des dispositions, sauf, éventuellement, pour les opérations qui se poursuivraient pendant une longue période.

Ce dispositif est difficile, compliqué, mais il est indispensable pour éviter que les crises financières telles que celles que nous avons connues se reproduisent.

 
  
MPphoto
 

  Leonardo Domenici, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io mi associo al ringraziamento nei confronti dell'on. Langen e degli altri colleghi con cui abbiamo lavorato per mettere a punto questa complessa relazione.

Credo che sia particolarmente importante ciò che ha ricordato l'on. Langen, quando ha detto che noi vogliamo mantenere lo "scope", il campo di applicazione di questo regolamento, tenendo fede a quello che fu il mandato del G20 di Pittsburgh nel 2009: l'obiettivo fondamentale di ricondurre la gran parte dei derivati "over the counter" su piattaforme regolamentate, per evitare di continuare ad essere esposti ad un alto grado di rischio e di speculazione; quando si arriva, come è accaduto, a scambiare, ad assicurare 400 milioni di dollari senza "collateral", cioè senza adeguate riserve, si capisce quali sono i rischi che corriamo.

Detto questo però, vorrei anche accennare a due problemi: il primo problema è il rapporto con il Consiglio, il secondo problema è l'organicità della proposta di riforma dei mercati finanziari che noi dobbiamo portare avanti.

Sollevo il primo problema per quanto riguarda il Consiglio, e lo dico in maniera molto netta: la sensazione è troppo spesso che il Consiglio rappresenti un ostacolo a fare presto e bene sul piano della riforma dei mercati finanziari. Io mi auguro che la nuova Presidenza si faccia carico di questo problema, perché anche in questa occasione noi dobbiamo mettere nel conto un allungamento dei tempi, che è dovuto in larga misura a quelle che sono le posizioni, le difficoltà, i contrasti che affiorano in sede di Consiglio. È un problema che riguarda anche la procedura che vogliamo seguire.

La seconda questione: organicità e specificità dei provvedimenti. Non c'è soltanto il provvedimento sugli OTC, c'è il provvedimento sugli "short selling" e su altro. Io voglio richiamare due punti: la questione specifica del mercato delle materie prime, un mercato particolare che richiede interventi antispeculativi particolari, e il problema dell'esposizione in derivati delle autonomie locali nei paesi dell'Unione europea. Penso che questi siano problemi su cui il Parlamento deve intervenire.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, je voulais tout d'abord remercier le rapporteur, Werner Langen, pour la qualité de l'atmosphère qu'il a fait régner dans les discussions que nous avons pu avoir, qui ont abouti à un texte très largement consensuel au sein du Parlement, mais un texte ambitieux et responsable.

Je voudrais aussi insister sur deux points qui ont fait l'objet de propositions que nous, le groupe des Verts, avons faites, et qui ont ensuite été repris par l'ensemble des groupes politiques qui ont soutenu ce texte.

Le premier point concerne l'harmonisation par l'ESMA des règles sur la concurrence entre les chambres de compensation au niveau des collatéraux. On sait que l'un des grands dangers de ce texte est de concentrer du risque dans des chambres de compensation là où il était auparavant disséminé, mais de concentrer du risque dans des chambres de compensation qui se font elles–mêmes concurrence, entre elles, et qui se font concurrence en diminuant le niveau de sécurité du système. Rien n'était prévu dans la proposition initiale de la Commission pour assurer que les chambres de compensation ne se fassent pas concurrence sur le niveau de sécurité, dont un des critères importants est le niveau de collatéral.

Le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est le fait que nous avons proposé un élargissement dans le texte du Parlement; nous avons fait sauter le seuil qui était prévu par la Commission et qui limitait la transmission d'informations, le reporting des informations sur les échanges, puisque cent pour cent des produits dérivés ne seront pas échangés dans des chambres de compensation, nous avons donc prévu que la totalité des informations, qu'il s'agisse d'échanges OTC ou d'échanges réalisés dans des chambres de compensation, soient transmises au superviseur pour qu'il ait une vision globale des risques. J'espère que le Conseil pourra tenir compte de cette évolution importante du texte du Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the cornerstone of today’s package on financial products, EMIR, was the focus of global agreement, via the G20, regarding future legislation on derivative instruments. I would like to thank the rapporteur, Dr Langen, and his team for ensuring that the global dimension of this regulation has been considered. I believe that the Langen report has demonstrated that the democratic process, both here in the Parliament and other EU institutions, including the Commission, is working. Although aimed at modifying the use of derivatives through increased transparency of reporting, and, where applicable, reducing counter-party risk through central clearing, this has been an example where the most vocal and persuasive voices shaping this legislation have been those delivering growth and value in the European economy, namely businesses, large and small, from many Member States.

The report presented to plenary this week considers proportionate responses to different derivative products based on risk, considers the end-users of such products when used for hedging business purposes and takes into account the needs of millions of European savers and pensioners.

We must now ensure that technical details, in particular on segregation, third countries and different types of collateral, are suitably addressed. Where there are overlaps on to other legislative reports such as MiFID, MAD and CRD, we must ensure that the principles established in this regulation are delivered throughout and that our European businesses are not at any stage disadvantaged. Such treatment of non-financials must be ensured in subsequent legislation so as not to discourage genuine business hedging, which would have a significant impact on risk management in the real economy.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Robert Goebbels hat ja eben schon sehr deutlich gemacht, welche Rolle die Derivate in der Finanzkrise gespielt haben, welche Dimensionen sie haben. Aufgrund dieser Dimensionen fordern viele Bürger und Bürgerinnen, solche Finanzprodukte ganz vom Markt zu nehmen. Das ist auch unsere Forderung gewesen. Es ist uns aber auch klar, dass eine solche Forderung aus einer kleinen Fraktion nicht mehrheitsfähig zu machen ist. Das müssen wir akzeptieren und das akzeptieren wir auch. Dennoch will ich noch einmal unterstreichen, dass wir es schon für sinnvoll hielten, hier noch weiter zu gehen. Andererseits – das muss ich Werner Langen sehr deutlich und anerkennend sagen – ist der Bericht auch aus unserer Sicht ein akzeptabler und veritabler Bericht geworden.

Drei aus unserer Sicht wichtige Punkte sind die Clearingverpflichtung, die Zulassung und Aufsicht der zentralen Gegenparteien und die Berichtspflicht für Derivatehändler. Das scheint uns ein wichtiges und tragfähiges Grundgerüst und eine vernünftige Infrastruktur zu sein, um zu einer vernünftigen Regulierung zu kommen. Diese Regulierung ist im Übrigen eine Voraussetzung dafür, dass eine Finanztransaktionssteuer, über die im Augenblick eine Debatte geführt wird, auf den Derivatehandel überhaupt erhoben werden kann. Wenn wir auch nicht mit allen unseren Forderungen zum Zuge gekommen sind, so sind wir doch der Meinung, dass dieser Bericht durchaus unterstützungswürdig ist.

Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, der mir besonders wichtig war: der Verweis auf die Problematik des Handels mit Lebensmitteln und der Spekulation damit. Wir haben diesen Verweis nur in die Erwägungen aufnehmen können, dazu war Herr Langen bereit. Dieser Punkt wird im Zuge der MiFID noch einmal zur Sprache kommen.

Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ zu beantworten (Artikel 149 Absatz 8 GO)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Herr Kollege Klute, Sie haben davon gesprochen, dass Sie sich als Vertreter Ihrer Fraktion einen Ausstieg aus den Derivaten wünschen. Haben Sie dazu auch ein Ausstiegsszenario, wenn Sie sich politisch durchsetzen könnten? Was wären da Ihre Visionen?

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute (GUE/NGL). - Herr Präsident! Es gibt schon Überlegungen dazu in unserer Partei, aber die Zeit, die ich hier habe, reicht nicht aus, um das ein bisschen darzulegen. Wir haben schon Vorstellungen, wie man anders mit den Finanzmärkten umgehen kann und wie man das, was zum Teil über die Derivate geleistet wird, auch in anderer Form leisten kann. Aber es würde zu weit führen, dies hier auszuführen. Ich kann Ihnen aber gerne mehr Informationen dazu zur Verfügung stellen.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, on behalf of the ALDE Group. − Mr President, I am now speaking about the aspects relating to economic and monetary affairs rather than legal affairs. There are two prongs to this legislation: first, clearing derivatives through central counter-parties. So there will not be the situation that prevailed after Lehman went down, where it took a long time to sort out who owed who what, although it is worth pointing out that matters were, by and large, sorted out. The second aspect is reporting of all derivatives to a central registry. So, in future, there will be a much better understanding of the level and ownership of derivative contracts, and an alert will be given if it seems there is a build-up of systemic risks.

The comparison with US legislation has and will be taken seriously in order to avoid regulatory arbitrage. Equivalence, not sameness, is the key, as we are not the US and there are important differences between our legislative processes and theirs. For instance, the powers of rule-making devolved to ESMA cannot be as wide as for their US counterparts, and conduct of business aspects in the EU belong to MiFID and MAD.

I support exemption of foreign exchange from clearing, since there are already settlement procedures through CLS Bank that cover the risk. I also support the exemption of pension funds from the clearing obligations. This should continue until the collateral problem has been solved. Here we do have a difference from the US in that their CCPs accept a wider range of collateral so that their pension funds are not caught in the expensive cycle of asset conversion that would apply under EMIR.

We also hear a lot about horizontal versus vertical silos. What is important to my group is open access and the efficiency that competition provides. We need to ensure that there is not unfair profiteering, because the costs incurred in the financial system in general take their toll on the real economy and real people.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, i derivati OTC si sono caratterizzati per rappresentare una sorta di giungla incontrollata, senza regole, nella quale si sono cimentati indisturbati gli speculatori e i truffatori.

Questa relazione sembra mettere un po' di chiarezza nel settore, a partire dal deposito dei dati sulle negoziazioni, levando cioè quel velo di oscurità finora presente nel mercato. L'obbligo di compensazione tramite controparti centrali è certamente utile per prevenire i rischi e favorire l'intera stabilità del sistema finanziario. Bene si è fatto tuttavia a esentare da questo obbligo le imprese non finanziarie – quelle realmente produttive per intendersi – che possono fare ricorso ai derivati per coprire i rischi concreti, legati appunto ad esempio alle variazioni di cambio. Un ruolo decisivo dovrà inoltre giocarlo l'ESMA, speriamo si dimostri all'altezza e non si riveli invece solo una sovrastruttura burocratica europea.

Questa relazione si inserisce in un contesto di ampia revisione internazionale del settore, seguendo delle linee guida comuni. I mercati finanziari sono quanto di più interconnesso ci sia a livello globale e risulta perciò necessario agire in un clima il più concorde possibile. È per questo stesso motivo che vedo ad esempio difficile l'istituzione di una tassa sulle transazioni finanziarie a livello della sola Comunità europea. Sono dell'idea che una buona regolamentazione di tutto il settore finanziario il più possibile estesa funzioni meglio e sia certamente più utile di eventuali nuove imposizioni.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Frau Präsidentin! Die meisten von uns erinnern sich an die historische Begegnung von Michail Gorbatschow und Ronald Reagan vor 25 Jahren in Island, als es um das Thema ging, um das es heute auch gehen muss: Abrüsten. Ich wundere mich schon, dass die Derivate in ihrer gegenwärtigen Form – auch etwas eingedämmt durch die jetzigen Maßnahmen – immer noch so massiv verteidigt werden, wenn man sieht, was sie anrichten. Sie haben sich doch als ein Katapult zur Vermögensexplosion, aber natürlich auch zu extremer Zerstörung erwiesen. Die Zahlen sind genannt worden. Kompliment an Herrn Kollegen Langen, dass es Ihnen gelungen ist, doch so manche – auch nationalstaatlich begründete – Einflussnahme abzuwehren!

Bevor wir allzu sehr in die Details gehen: Das große Problem ist nicht gelöst, die Dschinni ist weiterhin aus der Flasche. Wir versuchen auf den Weltfinanzmärkten als – wenn man so will – globale Gemeinschaft, sofern vorhanden, langsam die Risiken zurückzufahren. Da ist der vorliegende Bericht sicherlich ein Schritt in eine vernünftige Richtung, aber – Herr Kollege Langen, Sie haben es erwähnt – die Landesbanken, die eingequetscht sind zwischen den Sparkassen und den wirklich großen Geldhäusern, bleiben ein enormes Risiko. Im privaten Bereich haben wir große Schwierigkeiten. Und ich bin nicht einverstanden, dass wir die Pensionsfonds so davonkommen lassen, wie dies jetzt vorgesehen ist. Aber es bleibt schon auch noch die Hoffnung, dass im Bereich MiFID wesentlich mehr passieren wird, als bisher angedacht ist.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE). - Voorzitter, de handel in ingewikkelde financiële producten, waarvan niemand meer begreep wat ze inhielden of waarvan niemand nog de risico's kon inschatten, heeft een belangrijke rol gespeeld in de aanloop naar de financiële en de economische crises. Daarom is het goed dat onze commissaris Barnier met deze wetgevingsvoorstellen is gekomen, want we moeten meer openheid krijgen in de derivatenhandel en zekerheden moeten beter zijn afgedekt. Onze rapporteur, Werner Lange, heeft dan ook uitstekend werk verricht om deze voorstellen verder uit te werken tot een ambitieus pakket, waarin we ook voortbouwen op de fundamenten die we hebben gelegd voor de Europese toezichthouder.

Derivaten moeten openbaar worden verhandeld, want daardoor krijgen toezichthouders meer zicht op de handelsstromen tussen kopers en verkopers en kunnen risico's beter worden ingeschat. Ik ben blij dat in de voorstellen waarover wij morgen stemmen ook rekening is gehouden met het speciale karakter van pensioenfondsen, die al aan een hele strenge risicowetgeving zijn onderworpen. Daar speelt dat punt van risico's op een andere wijze. Zij mogen al niet speculeren en moeten wel het risico afdekken. Zij moeten ook voldoen aan de eisen van transparantie en openheid, maar niet aan de clearingverplichting en gelukkig is de uitzondering goed uitgewerkt in het voorstel. Een tijdelijke en gedeeltelijke uitzondering, dat biedt ruimte om een oplossing te vinden die gebaseerd zal zijn op enkele jaren praktijkervaring, waarbij het vervolgens aan de Commissie is om uit te maken of we die oplossing hebben gevonden, dan wel of de tijd verlengd moet worden.

Ik hoop dat op deze, maar ook op andere punten, de Raad die nog geen overeenstemming heeft weten te bereiken, het Parlement zal volgen zodat we snel tot een finale afronding van deze wetgeving kunnen komen.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský (ECR). - Paní předsedající, dnes projednáváme další z opatření vyvolaných zkušenostmi z celosvětové ekonomické krize. Snaha o sledování trhu s OTC deriváty a případně nezbytná regulace při extrémním chování je asi rozumná. Tak jako u jiných pravidel přijímaných na evropské úrovni je však zapotřebí, aby při snaze o maximální administraci nedošlo k poškození dobře fungujících mechanismů, které naopak velmi pomáhají rychlému obchodnímu styku bez zásadního nebezpečí.

Finanční nástroje používané zejména v oblasti energetiky nejsou ve většině případů spojené se spekulací, ale s reálným obchodním zájmem a zajištěním svých rizik. Nová pravidla v případě OTC derivátů v energetické oblasti by měla přispět k posílení stability a transparentnosti na finančních trzích, ale zároveň by neměla zvyšovat náklady a ceny pro koncového uživatele. To znamená také, že by se povinnosti nových pravidel měly vztahovat pouze pro budoucí smlouvy. Velmi se přimlouvám pro zajištění zjednodušení všech těchto postupů.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Langen képviselőúrnak azt a hatalmas munkát, amit a jelentéstervezettel kapcsolatosan végzett. Egyetértek vele, hogy a tőzsdén kívüli ügyletek pontos, egységes szabályozása égető kérdés, főleg azok után, hogy végre sikerült megalkotni az európai pénzügyi felügyeleti rendszereket. Sőt, tovább megyek : az ügyletek lebonyolításai formáit úgy kell szabályozni, hogy azok egységes előírások alapján minden felügyeletet végző intézmény, nemzeti hatóság vagy éppen pénzügyi szereplő számára átláthatóak legyenek!

A Bizottság javaslata szerint kötelező lesz bejelenteni a tőzsdén kívüli származtatott termékekkel való kereskedést, az ügyletek elszámolása pedig központi szerződő felek bevonásával történik meg. A pótlólagos tőkekövetelményről szóló előírás pedig azért megkerülhetetlen, mert nem megengedhető az a lehetséges gyakorlat, hogy a bankok magas kockázatú befektetésekbe invesztálva a profitot megtartsák és a tőkét esetleg a betétesek pénzéből képezzék.

A Bizottság javaslatával, amely több ponton érinti az amerikai szabályozást, egyet lehet érteni. Érdemes azonban elgondolkodni azon, hogy a kereskedelmi és a kereskedési adattárházaknak történő jelentéstevési kötelezettségnek hol van jobb helye. Legyen a szerződő felek kötelezettsége vagy hatékonyabb az, ha azt a központi szerződő fél teszi? Felmerül a kérdés: hol lennének ezek az adattárházak, és pontosan hogy is néznének ki? El lehet gondolkodni egy olyan rendszeren, ami a lobbiregiszterhez hasonló rendszert hozna létre, hogy az adattárházba szolgáltatott információkat egységes sztenderdek szerint harmonizált rendszerben összesítenék. Jó lenne ennek Európában megvalósulni! Ugyanez az elv akár vonatkozhatna a központi szerződő felek újbóli nyilvántartásba vételére is. Azt gondolom, célszerű lenne és fontos, hogy első olvasatban megállapodásra jussunk ebben a fontos kérdésben.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Madam President, in the financial crash we saw how a shock in one corner of the global financial market, coupled with uncertainty, sent systemic waves across the world. The aim of this regulation is to reduce systemic risk caused by a financial institution’s failure by encouraging central clearing and improving transparency.

It is not intended to lock non-financial companies out of derivative markets, which they use to reduce exposures to fluctuations in foreign exchange, interest rates or raw material prices. Having excluded these companies from this regulation, we must not price them out of these markets when we look at the Capital Requirements Directive later. I would also be concerned if the compromise in this text on what are acceptable liquid assets were to be cut and pasted into the rules on bank liquidity.

Like many colleagues, I hear the concerns of our constituents. They see highly volatile markets for food and fuel, yet prices in the shops and the fuel stations seem only to move in one direction. But derivatives allow producers and suppliers to reduce the volatility and it would be wrong to blame such fluctuations solely on derivatives traders. We need to look at economic factors as well as market abuses across physical and financial markets when we look at MiFID and MAD later this year.

The ambition of this regulation is to reduce systemic risk and it would be a mistake if the end legislation contributes to increasing monopoly powers in our markets.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, anch'io voglio associarmi ai complimenti che sono stati fatti al collega Langen e a tutti i relatori ombra, nel senso che hanno portato qui un testo condiviso, e sono pienamente d'accordo sul fatto che una regolamentazione seria e attenta in materia di derivati debba essere posta in essere per evitare comportamenti fortemente speculativi e poco ortodossi.

Tuttavia i derivati non vanno demonizzati, in quanto se utilizzati correttamente rappresentano uno strumento finanziario utile e importante. Nell'approcciarsi dunque alla riforma della regolamentazione è opportuno farlo in modo critico senza però avere un'ottica di tipo negativo. Concordiamo quindi su tutta la necessità di inserire controllo e supervisione. È necessario che i supervisori nazionali ed europei possano tenere sotto controllo e conoscere l'entità e il volume degli scambi, ma al contempo dobbiamo stare attenti a non essere troppo restrittivi, ponendo soglie, termini e fardelli burocratici, che al lato pratico andrebbero a vanificare il ricorso a tali strumenti.

Non sono gli strumenti finanziari in sé che hanno portato alla crisi, ma il loro utilizzo sconsiderato e fuori dalle regole e la mancanza di supervisione ed è su questi aspetti che bisogna incidere. Per questo occorrono regole più stringenti per le controparti centrali, sia a livello di requisiti di capitale sia per lo svolgimento delle attività, maggiori poteri all'ESMA e alla commissione per gli standard tecnici e relativi alla compensazione, per evitare che vi siano differenze tra Stati e Stati.

Plaudo all'introduzione generale dell'informazione per tenere sotto controllo la situazione e avere un quadro completo del mercato dei derivati, che permetta di poter agire in via preventiva. Credo infine sia importare esentare da alcuni obblighi gli enti non finanziari, quando fanno ricorso al mercato dei derivati per coprirsi dai rischi connessi alle proprie attività.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). - Frau Präsidentin! Mit unserem einstimmigen Votum im ECON-Ausschuss haben wir ein eindeutiges Signal gesetzt. Derivate werden künftig auf der Gemeinschaftsebene reguliert. Aus dem sehr guten Bericht von Werner Langen wird deutlich, dass wir bei Derivatgeschäften, die bisher oft außerbörslich gehandelt werden, auf umfassender Transparenz bestehen. Bei exzessivem Handel bringen sie die Finanzmärkte potenziell in Gefahr. Ich begrüße, dass nur wenige Ausnahmen vom Anwendungsbereich vorgeschlagen werden. Das sorgt für eine hohe Effektivität der Richtlinie.

Das Clearing der OTC-Derivate, also die risikoorientierte Bewertung und Abwicklung, soll künftig von zentralen Stellen berücksichtigt werden. Das führt zu mehr Durchschaubarkeit an den Handelsplätzen. Es ist im Sinne der Anleger, dass die neue EU-Börsen- und -Wertpapieraufsicht ESMA eine tragende Rolle übernimmt. Darüber hinaus sind sowohl das Transaktionsregister als auch eine Standardisierung der Verfahren geeignet, neue Risiken frühzeitig zu erkennen. Die Kommission ist bereits im Boot. Jetzt ist der Rat gefordert, damit die Mitgliedstaaten endlich an einem Strang ziehen. Dann können wir im Herbst Nägel mit Köpfen machen. Risikokontrolle und Markttransparenz sind die Grundpfeiler eines funktionierenden Finanzdienstleistungsmarktes, eine exzellente Grundlage für das notwendige langfristige Vertrauen.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Nikým a ničím neregulované obchody s derivátmi boli bezpochyby jedným z faktorov, ktoré viedli k finančnej kríze. Návrh nariadenia preto považujem za kľúčový, aby sa predišlo vzniku ďalších kríz. Netransparentnosť derivátov znemožňuje identifikáciu povahy a miery rizika, a teda ohrozuje finančnú stabilitu a spoločnosť ako takú. Z tohto hľadiska je dôležité zriadenie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy a aj jeho úloha v posudzovaní toho, ktoré deriváty sa musia zúčtovať. Činnosť tohto orgánu treba naďalej podporovať, pretože znižuje systémové riziko vo finančnom systéme vrátane možnej neschopnosti vysoko prepojených protistrán splniť si svoje platobné záväzky. Chcela by som však v súvislosti s týmto apelovať na Komisiu, pán komisár, aby ste osobitnú pozornosť venovali obchodom finančných inštitúcií na komoditných trhoch. Angažovanosť finančníkov je už podľa všetkého nezdravá, a preto by sa Komisia mala zamyslieť nad tým, či účasť na komoditných burzách neobmedzí len na fyzických obchodníkov.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Tatsächlich werden über 80 % der Derivatgeschäfte außerbörslich vereinbart. Der Großteil der Derivate ist daher nur sehr schwer zu kontrollieren. Zudem handelt es sich nicht um standardisierte Produkte. Das schafft komplexe gegenseitige Abhängigkeiten. Die Auswirkungen wurden in der Finanzkrise sehr deutlich. Over-the-counter-Derivate erhöhten die Unsicherheit in den Märkten zusätzlich. Die Informationen lagen nur den Vertragsparteien vor, und daher konnten die Risiken nicht abgeschätzt werden. Wichtig ist daher Transparenz. Verträge sollten innerhalb eines Tages bei dem Transaktionsregister gemeldet werden. Wir dürfen die Finanzmarktstabilität nicht durch undurchsichtige Produkte fahrlässig aufs Spiel setzen, denn der Derivatehandel ist kein Spiel, sondern eine Bündelung von Risiken mit zum Teil gravierenden Folgen für die Realwirtschaften. Ich denke hier vor allem an die Rohstoffderivate.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, je voudrais remercier chacune et chacun des parlementaires, que j'ai écoutés naturellement avec beaucoup d'attention, pour leur contribution. Toutes les questions qui ont été posées ou les points qui ont été soulignés renforcent le travail que le rapporteur, le président Langen, a réalisé sur tous ces points et les réponses intelligentes qui ont été apportées.

Je voudrais, télégraphiquement, évoquer un certain nombre de sujets importants en écho à vos questions.

D'abord, je tiens à remercier la présidente, Sharon Bowles, pour le travail très important qui a été réalisé par la commission JURI et la contribution positive qu'elle a apportée au texte sur plusieurs points. La présidente Bowles a rappelé d'ailleurs – ce qui est utile – que les produits dérivés avaient une utilité. Il ne s'agit pas de les condamner en général, ce serait d'ailleurs totalement irréaliste; ils peuvent servir l'économie réelle. C'est d'ailleurs pour cette raison – je le dis à Madame Vicky Ford – que, lorsque des entreprises utilisent ces produits pour se couvrir contre certains risques et préserver leur activité économique, nous avons prévu un certain nombre d'exemptions. En revanche, lorsque les entreprises utilisent ces produits comme des banques le font, il n'y aura pas d'exemptions.

Mais ce dont il s'agit, ce n'est pas de condamner les produits dérivés, mais de s'assurer de la manière dont ils sont construits, dont ils sont proposés et utilisés, dont ils sont échangés, dont ils sont couverts, ce qui, visiblement, n'a pas été le cas dans toutes les années passées.

Jean-Paul Gauzès, M. Goebbels, M. Domenici, Mme Wortmann-Kool, tout à l'heure, M. Mann, ont évoqué le manque de transparence que le rapporteur et moi-même avons souligné et qui justifie ce texte. Il est clair que le manque de transparence est au cœur de la crise et que les produits dérivés ont constitué, effectivement, parce qu'ils n'étaient ni transparents, ni contrôlés, ni compensés, ni standardisés, un des véhicules de la crise.

Je remercie Monsieur Canfin d'avoir rappelé – et c'est la vérité, je lui en donne acte –, que le texte de la Commission avait été amélioré sur un certain nombre de points grâce au Parlement. Je reviendrai sur un autre point évoqué par M. Canfin.

Je rappelle une question que Mme Bowles a évoquée, comme Mme Gáll-Pelcz, sur les trade repositories qui vont, effectivement, jouer un rôle central. Ils vont être, Mesdames et Messieurs les députés, la boîte d'enregistrement de toutes les opérations. La chose est essentielle pour que le régulateur puisse travailler efficacement. Pour cela, nous discutons – j'allais dire quotidiennement – sur le plan technique, avec les États-Unis et les régulateurs américains pour garantir l'accès aux informations des dispositifs de coordination – Mme Swinburne a évoqué ce point – et la réciprocité totale, complète et sincère entre Américains et Européens. Nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes dans une démarche parallèle de vote dans le cadre de la Dodd-Frank Act et des textes que les régulateurs américains peuvent établir – parfois même sans mesure législative – et nous-mêmes, ici même, au Conseil et au Parlement.

Je voudrais qu'il y ait un accord, en effet, pour éviter toute position qui serait contraire aux règles de concurrence et donc source de surcoûts pour l'économie.

Enfin, je dis à Madame Bowles: "Oui, bien sûr, pas d'exemptions sans analyse préalable par l'ESMA".

Monsieur Canfin, vous avez raison quant à la nécessité d'éviter toute concurrence prudentielle, touchant aux conditions de sécurité dans lesquelles doivent opérer les chambres de compensation. Je voudrais d'ailleurs dire que, sur ce point, il me semble utile que le Comité européen du risque systémique puisse jouer un rôle dans cette vigilance. Ce sera sûrement un point à réexaminer en trilogue. M. Gauzès a rappelé le souci que j'ai de bâtir cette architecture avec vous et avec le Conseil, brique par brique, produit par produit. Nous avons ici une brique importante, majeure, quand on voit les volumes des échanges qui sont concernés.

Il a également évoqué l'ESMA. C'est un point essentiel, nous devons utiliser chaque texte, Mesdames et Messieurs les députés, pour donner toute sa force et son efficacité à ce dispositif que vous avez voulu avec un règlement, avec des compétences sur lesquelles, Mesdames et Messieurs les députés, nous devons éviter le recul ou le détricotage. Je vois bien qu'il y a des tentatives de repli, de défense de prés carrés sur chacun de ces textes. Je tiens, comme vous, à ce que l'ESMA puisse bénéficier de toutes les compétences et de toute la force qui lui ont été données, notamment grâce à vous.

M. Domenici a évoqué le gré à gré. Naturellement, c'est là que se concentrent le risque et l'absence de transparence, d'où la décision du G20 et la proposition de la Commission. Nous sommes naturellement très attentifs, Monsieur Domenici, à nos relations avec le Conseil et je veux, à cet instant, remercier la présidence hongroise pour tous les efforts qu'elle a déployés pour faire avancer ce texte.

Je voudrais dire un mot d'un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, bien avant d'ailleurs que j'exerce cette fonction: celle des matières premières. M. Canfin, M. Klute, M.Tošenovský, et à l'instant, Mme Flašíková Beňová, ont évoqué la question des matières premières. Je veux dire que le texte sur les dérivés est aussi important pour cette raison-là, Mesdames et Messieurs les députés, parce que tous les produits dérivés utilisés sur les marchés de matières premières, quelle que soit la nature de cette matière première, vont être couverts par cette exigence de transparence, de standardisation et de responsabilité.

Nous ne devrons pas nous contenter de cela sur la question des matières premières et de la maîtrise des risques de spéculation – j'allais dire d'hyperspéculation – qui viennent accélérer les phénomènes de volatilité des prix, au détriment souvent des personnes les plus fragiles, notamment dans certains pays d'Afrique. Nous allons faire des propositions sur les limites de position, sur la responsabilité, mais le texte que vous allez adopter – j'espère dans quelques semaines – et les amendements sur lesquels vous allez vous prononcer constituent un des instruments de transparence et de responsabilité sur les marchés de matières premières.

Enfin, Madame la Présidente, je voudrais dire un mot sur les fonds de pension évoqués par Mmes Swinburne et Wortmann-Kool. Nous ne devons pas créer de loop hole dans la réglementation. Nous avons identifié un problème spécifique que posent ces institutions qui sont essentielles pour beaucoup d'Européens et nous proposerons – vous le savez – des mesures transitoires limitées pour traiter cette question.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη 5 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι.

 

20. Doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση του Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (ΧΟΕΔ) (COM(2010)0433 - C7-0203/2010 - 2010/0232(COD)) (A7-0097/2011)

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan, rapporteur. − Madam President, I would first like to express my gratitude to my colleagues, shadow rapporteurs, the rapporteur for the opinion and to other Members of this Parliament who contributed to this report.

I would also like to express my thanks to the Council and Commission for all the successful cooperation during the trialogue meetings led by Ms Sharon Bowles. I would also like thank Mr Van Es, our adviser in the Committee on Economic and Monetary Affairs, for his support.

With regard to financial conglomerates, there are potential risks arising from multiple uses of capital, management complexity, concentration, conflicts of interest and other so-called group risks when several licences for different financial services are combined. Therefore, financial conglomerates must be placed under supplementary supervision, consolidated at group level.

The Commission intends to improve European legislation on supplementary supervision in two steps. The first step is to address the most urgent issues through amending the current directive and updating several sectoral directives. The second step, probably in 2012, is to present a proposal for a new directive on this supplementary supervision of financial conglomerates, based on a more fundamental debate on this issue.

Through our joint efforts we, the European Parliament, Council and Commission, now have a good consensus on how to change the current directive at this first step. Our main proposals refer to defining mixed financial holding companies and placing them under supplementary supervision – which includes bringing alternative investment fund managers under the scope of this current directive – introducing the possibility of stress-testing at the level of each financial conglomerate, ensuring that the new European supervisory authorities issue general guidelines regarding supervision of financial conglomerates through the joint committee, amending the Solvency II Directive and improving the transparency of supplementary supervision.

In view of the second step, our report includes a review clause. We ask the Commission to look into the possibility of placing under supplementary supervision non-regulated entities, in particular special-purpose vehicles.

The identification criteria of financial conglomerates owned by wider non-financial groups active in the banking, insurance and investment services sector are materially relevant in the internal market for financial services. The possibility of introducing mandatory stress-testing at a group level must also be considered.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, tout à l'heure nous évoquions, Mme la présidente Sharon Bowles, Mme Swinburne et moi-même, d'ailleurs, le dialogue transatlantique et le souci de bien voir comment coordonner nos efforts de régulation.

Quand je suis aux États-Unis et même en Europe, il m'arrive très souvent de rappeler les différences, qu'il faut bien avoir en tête, entre le secteur bancaire européen et celui des États-Unis. Il y a beaucoup de différences.

Tout d'abord en Europe, le secteur bancaire finance les trois quarts de l'économie, contre un quart seulement aux États-Unis. Bâle III, comme Bâle II, nous allons les appliquer à 8 230 banques chez nous en Europe. Aux États-Unis, ce sera une vingtaine de banques. Puis, il y a une troisième différence: c'est l'existence chez nous, en Europe, du sujet que nous traitons – M. le rapporteur Stolojan vient de l'évoquer avec beaucoup de compétence – à savoir la question des conglomérats. Ils sont une spécificité européenne. Voilà pourquoi la Commission salue vivement l'accord intervenu sur la proposition FICOD et veut remercier tous ceux qui, parmi vous, se sont engagés pour faire aboutir ce processus et d'abord vous-même, Monsieur le rapporteur Stolojan, les rapporteurs fictifs, Mme Bowles, Mme Swinburne, Peter Skinner, M. Lamberts et M. Klute.

Du côté du Conseil, je voudrais également dire un mot de remerciements aux deux présidences belge et hongroise qui ont permis d'accomplir ces pas en avant.

Les conglomérats financiers, les groupes de bancassurance sont, je le répète, une spécificité du paysage bancaire européen. Il s'agit d'un business model qui fonctionne bien. Pourtant, la crise a montré qu'il fallait, là encore, renforcer certains aspects de la directive sur les conglomérats financiers. Voilà pourquoi la Commission a fait cette proposition en août 2010 pour modifier la directive. Grâce à un accord entre le Parlement et le Conseil sur ces modifications, la surveillance des conglomérats financiers sera fortement améliorée en fermant une faille réglementaire. En effet, en incluant les compagnies financières appelées "holdings mixtes" dans les directives sectorielles, c'est-à-dire dans la directive capital requirement en ce qui concerne les banques et dans Solvabilité II pour les assureurs, le niveau le plus élevé des conglomérats sera désormais surveillé de manière plus efficace et cela va contribuer, je crois, à renforcer la stabilité financière.

Je remercie, en particulier, votre rapporteur Stolojan, pour son rôle déterminant, qui a permis d'améliorer la directive sur plusieurs points importants, qui n'étaient d'ailleurs pas visés par la proposition originale de la Commission. Je pense au stress testing, qu'il a évoqué à l'instant, au renforcement du rôle du comité mixte des autorités européennes de surveillance. Toutes ces améliorations sont en ligne avec le paquet "supervision". L'accord élargira également le champ d'application de la surveillance complémentaire aux sociétés de gestion de portefeuille et aux fonds alternatifs contrôlés par un conglomérat.

Finalement, je voudrais aussi saluer l'accord trouvé sur la transparence des structures de groupe. J'aimerais aussi dire un mot sur les tableaux de corrélation, qui sont un sujet controversé, difficile au moment des trilogues. J'apprécie beaucoup, Mesdames et Messieurs les députés, l'importance que le Parlement accorde à ce sujet. J'ai du mal quelquefois à comprendre les difficultés du Conseil, en ce qui concerne l'obligation de communiquer à la Commission, avec les mesures traditionnelles de transposition, ces tableaux montrant comment la directive en question a été transposée dans la loi nationale. Cela devrait normalement, me semble-t-il, faire partie des travaux de transposition effectués par les États membres. Je suis très heureux du soutien du Parlement sur ce point. La Commission considère que de tels tableaux font partie intégrante de nos efforts pour mieux légiférer, et je voudrais vous remercier de les avoir inclus dans le texte final, comme vous le proposez, et comme la Commission l'avait également suggéré initialement.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Valentin Bodu, rapporteur for the opinion of the Committee on Legal Affairs. − Madam President, the functioning of the investor compensation schemes has been improved and brought into line with banking scheme standards. I would like to mention that we cannot send a signal of equivalence of treatment between capital market investors and depositors in commercial banks. Although both categories have to be protected, with regard to protection for investors in securities it should be considered that the risk of the latter is taken by choice.

I welcome the introduction of the lending system between the schemes and I hope that Parliament in plenary will maintain my own amendment regarding the postponement of reaching the guarantee ceiling by Romania and Bulgaria, in order to respect the terms of the accession treaties.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner, on behalf of the S&D Group. – Madam President, congratulations to Mr Stolojan and the services, including Mr Van Es – he does not get mentioned very often but he is quite a solid part of our Parliamentary services, he should be thanked. Everyone – at least almost everybody – has worked tirelessly and very hard to get consensus on this law, and the legislation we will vote on will ensure appropriate supplementary supervision of financial groups. This is something that was missing from our discussion on Solvency II and which we knew was very important – as were, we remember, the effects of AIG when they occurred. So it is gratifying that I have heard already from the Commissioner of the transatlantic bearing of this issue.

We all know very well what happens when corporations are involved in things which are too complex and too risky. To this end, financial business and other key business are accommodated in this particular report, whether they are banks or insurance or involved in securities. This legislation spreads out the approach to those risks.

Commissioner, may I just mention to you now that transatlantic issues are still alive, and we need to ensure that the financial conglomerates are a part of that discussion, particularly in the TEC. I do not want to sound accusatory, but we are not seeing financial issues discussed in the TEC and we are wondering which side of the Atlantic is being resistant to seeing it discussed. Please come back to me on that.

On the directive itself, you are right: stress-testing, the role of authorities, correlation tables, are notable successes for Parliament. We won them in a hard fight within the trialogues. We should feel justified, therefore, in our relative success in this legislation, which I believe will continue in the interest of better protection of consumers – something that we should come to expect.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, a key feature in the supervision of conglomerates is ensuring that there is avoidance of regulatory repetition, but it is also important to have a level playing field as viewed from the separate sectoral companies with which they compete. This underlines several of the amendments that have been made, and there is the specific point included that all risks are incorporated while eliminating supervisory and prudential overlaps.

As Mr Skinner just mentioned, correlation tables are included. Happily, all institutions finally agreed on them being necessary in this instance, because it gets complicated fitting it in to all the other legislation. But, more generally, I reinforce that correlation tables are vital as part of the European supervisory architecture. In the interinstitutional agreement I think we might also have to look at sector-by-sector as well as case-by-case exemptions from whatever is agreed.

Inclusion of uniform reporting formats, frequency and dates within two years of adoption of implementing technical standards has also been agreed and will make supervision easier. As has been mentioned, stress tests are included but not yet mandatory. As the rapporteur said, making them compulsory features in the review clause.

I also confess that I am a little disappointed that the issue of scope is only in the review clause, in particular looking at the material relevance of the financial part of a large conglomerate rather than just having a threshold. In practice, some Member States may have this under control, but I really do not see why we could not have been bolder at this point in time. As others have said, this is a good outcome, but the next review should be bolder, and we have made the point here of many of the issues that we will wish to see.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Barnier, Herr Stolojan, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wir sind der Meinung, dass dieser Bericht notwendig ist, um an einem schlecht entworfenen Bericht aus dem Jahr 2002, an einer schlecht entworfenen Richtlinie über Finanzkonglomerate Korrekturen vorzunehmen. Diese Richtlinie entspricht dem Geist vor der Krise, wonach man nicht so streng reguliert und Ausnahmen zulässt. Rechtlich ist es richtig, dass wir das jetzt korrigiert haben.

Es ist auch richtig, dass der gemeinsame Ausschuss der drei Aufseher, also Versicherungen, Banken sowie Wertpapiere und Börsen, jetzt endlich stärkere Kompetenzen in Bezug auf diese Institutionen bekommt, die ja über den reinen Bereich von Banken bzw. Versicherungen hinausgehen und übergreifend sind. Allerdings zeigt sich doch auch deutlich, dass dieses Prinzip der Trennung in drei verschiedene Aufseher der Realität auf dem Finanzmarkt eigentlich nicht mehr entspricht, dass wir damals nicht weit genug gegangen sind.

Schade ist, dass die wichtigsten und relevantesten Fragen letztlich nur in der Review Clause gelandet sind. Deshalb hoffen wir auf einen starken Bericht sowohl aus den internationalen Finanzinstitutionen als auch von Ihnen, Herr Barnier, von der Kommission, hoffentlich endlich im nächsten Jahr. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten klare Antworten auf die Frage von too big to fail, too interconnected to fail. Es ist kein Wert an sich, dass wir immer komplexere und unüberschaubare Finanzinstitutionen zulassen. Da muss noch nachgearbeitet werden!

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, a nome del gruppo EFD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, le varie entità che vengono identificate con il nome di conglomerati finanziari spaziano in diversi ambiti e sono quindi difficilmente riconducibili in un'unica categoria e in un solo ambito di applicazione regolamentare.

Nel passato questa situazione ha creato non poche difficoltà che la crisi finanziaria ha ulteriormente esasperato. La relazione proposta va quindi nella giusta direzione per colmare una lacuna che è diventata nel tempo sempre più evidente. Le neocostituite autorità europee di sorveglianza sui mercati, banche e assicurazioni devono poter agire di comune accordo in questo settore e l'istituzione di un comitato congiunto mi sembra una valida idea.

È necessaria l'identificazione certa a livello europeo del campo di applicazione di questa direttiva onde evitare incomprensione e potenziali conflitti che indebolirebbero il ruolo di prevenzione e vigilanza nel settore. L'interdipendenza sempre più stretta che si è creata nell'ambito finanziario necessita quindi certamente di nuove regole, più valide ed estese che possono cioè fare riferimento all'intera dimensione europea.

 
  
  

Elnökváltás: UR LÁSZLÓ TŐKÉS
Alelnök

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Încep şi eu prin a-l felicita pe colegul meu, dl Stolojan. Această propunere de directivă se înscrie în contextul evoluţiilor legate de supravegherea suplimentară, în scopul de a eficientiza practicile de gestionare a riscului.

Revizuirea cadrului de supraveghere suplimentară a entităţilor financiare care aparţin unui conglomerat financiar este dictată de globalizarea care a avut impact asupra pieţei financiare europene. Criza financiară a scos la lumină deficienţe majore ale supravegherii în sectorul financiar. Menţionez că revizuirea acestui cadru are ca obiectiv supravegherea activităţii celor mai mari grupuri financiare europene. Anumite grupuri financiare nu pot fi supuse supravegherii suplimentare din cauza structurii lor juridice. În acelaşi timp, uneori, este dificil ca activităţile bancare să fie separate de cele de asigurare.

În final, subliniez că este foarte important ca grupurile financiare să fie supuse unei supravegheri identice, armonizate, fapt ce ar consolida mecanismele europene de supraveghere.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Stolojan úrnak a jelentése kiváló munka, és több, mint időszerű. A problémák alapján elmondhatjuk, hogy a pénzügyi szektor globalizált állapotából és integráltságából fakadóan a korábban alkalmazott felügyeleti módszereket és eljárásokat szinkronba kell hozni az összetett és kiterjedt pénzügyi kapcsolati rendszerekben felmerülő kockázatokkal. Egyetértek azzal, hogy a pénzügyi konglomerátumok fertőzöttségének magas foka és a rendszer zavarai hosszú távon is meghatározzák a pénzügyi szektor helyzetét. A bizalom visszaállítása érdekében mindenképpen támogatom az irányelvnek a módosítását, s támogatom azt is, hogy iránymutatásokat dolgozzanak ki az átláthatóság érdekében. A javasolt stressztesztek pedig rámutathatnak a gyengeségekre, így véleményem szerint a kockázatoknak való kitettség a közeljövőben mindenféleképpen csökkeni fog.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, j'ai une remarque et une demande à faire. Ma remarque, c'est pour souligner que, grâce au travail de M. Stolojan, nous avons pu arriver à un accord en première lecture; j'espère que ce dossier donnera envie au Conseil d'aboutir dans les négociations qui concernent les trois autres dossiers.

Et je voudrais vous demander, Monsieur le Président, de donner la parole à M. Bodu qui, tout à l'heure, a fait une inversion de texte et qui devait intervenir au nom de la commission juridique. Je fais cette demande en qualité de coordinateur du groupe PPE.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Valentin Bodu, rapporteur for the opinion of the Committee on Legal Affairs. − Mr President, supplementary supervision of a financial conglomerate should lead to a reduction in the systemic risk that such conglomerates pose to the market. Supervision at group level will be added and will not replace the supervision of each member of the conglomerate under the applicable arrangements for supervision in the banking market, the capital market or the insurance market.

Therefore we will have supervision at group-member level, over which we will overlap the supervision at group level to which the member belongs. This supplementary supervision will not produce extra bureaucracy as long as there is cooperation between the European and national authorities with regulatory responsibilities.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Panie Przewodniczący! Niezmiernie cieszy fakt, że podejmujemy dziś trudną, acz ważną kwestię. Sprawozdawca słusznie zauważył, że oprócz walki z następstwami regresu należy podjąć działania mające doprowadzić do wprowadzenia należytych uregulowań w celu naprawienia jego przyczyn. Jest to perspektywiczne myślenie i warto je pochwalić. Lepsza, sprawniejsza i dokładniejsza kontrola przepływającego kapitału winna stać się naszym priorytetem. Musimy wiedzieć, w jakiej sytuacji się znajdujemy, kto dokładnie jest odpowiedzialny za nadzór nad finansami, jak wygląda ich obieg oraz wykorzystanie.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, je remercie tous les orateurs qui se sont exprimés dans la ligne de M. Stolojan.

Quelques remarques et quelques précisions. Monsieur Skinner, d'abord, je vous remercie de suivre ces questions avec beaucoup de compétence. Je pense comme vous Monsieur Skinner, que ce texte va renforcer très sensiblement la surveillance à un niveau global et consolidé. Comme vous, je pense que cela fait partie du programme du G20 que j'ai souvent rappelé devant vous – Mme Băsescu y a fait allusion tout à l'heure. Aucun acteur, aucun secteur, aucun produit ne doit rester à l'écart d'une régulation efficace et d'une supervision intelligente. M. Siekierski, à l'instant, a évoqué également ce point de supervision globale.

Monsieur Skinner, concernant les discussions que nous avons avec les États–Unis, je vous ai dit le temps que j'y passe; avec beaucoup de confiance mais sans aucune naïveté, nous avançons point par point. Le texte que nous avons évoqué tout à l'heure avec M. Langen, sur les dérivés a fait l'objet de beaucoup de concertations techniques avec les superviseurs américains, tout au long de l'été dernier.

À propos de la discussion avec les États–Unis, d'abord sur la substance, Monsieur Skinner, je peux vous assurer que ces discussions sont extrêmement intenses, riches et que rien n'est laissé de côté. Ce point, précisément, sur les conglomérats, je l'ai évoqué d'une manière claire, lorsque j'ai rencontré les autorités américaines, le ministre américain, en expliquant que nous allions, de notre côté, traiter en profondeur cette question spécifique aux Européens.

Ces questions ne sont pas traitées, Monsieur Skinner, formellement dans le cadre du dialogue transatlantique, mais dans le cadre du Joint Forum de Bâle, et cela a un certain sens, objectivement, puisque les FICOD sont des global players. Là aussi, nous suivons ces travaux de manière très vigilante. Mme Bowles a rappelé le résultat – positif, grâce à vous – obtenu sur les tables de corrélation et leur inclusion que nous souhaitions dans le texte.

Je veux marquer mon accord avec M. Giegold sur la nécessité d'une supervision globale consolidée. Cette question du comité conjoint, que M. Morganti a évoquée également, est importante. Je tiens à lui dire aussi que nous avons, ensemble, prévu une révision pour 2012, voire 2013; nous ferons tout notre possible. Monsieur Giegold, ces modifications que vous allez adopter ne sont qu'une première étape. Nous devons continuer à renforcer le cadre législatif pour les conglomérats, notamment dans le texte du paquet supervision, et le rôle du comité mixte, et ce à la lumière des leçons que nous pourrions tirer, dans quelques années, de l'application de la CRD 4 et du paquet Solvabilité II.

Par conséquent, sur ce sujet qui est très important, qui est spécifique à l'Europe, mais qui touche des entreprises puissantes, je suis heureux de continuer notre dialogue pour renforcer la surveillance de ces conglomérats dans d'autres débats, je viens de le dire, en 2012 et 2013, et j'espère que nous pourrons le faire, comme Mme Bowles l'a souhaité, avec la plus grande audace possible.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan, rapporteur. − Mr President, I thank all the speakers who raised several issues in this debate, some of which we had a long discussion on during the trialogue meetings. My colleagues proposed some issues as amendments, and the main obstacle we had in agreeing on these issues was the lack of impact assessments. We should not forget that we are discussing the financial sector, which is very sensitive to all kinds of regulation, and each regulation has a cost. Therefore we should be very careful when we propose different regulation for entities operating in this sector.

I very much hope that the Commission will be able – maybe next year – to come up, as they proposed, with a new proposal for a directive on supplementary supervision of financial conglomerates. Once again I want to thank Mr Barnier the Commissioner, and his staff, who worked very hard with the Hungarian Presidency and with our colleagues, in order to arrive at this consensus, which I hope will be voted on tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

A szavazásra kedden 2011. július 5-én kerül sor.

 

21. Predaj nakrátko a určité aspekty swapov na úverové zlyhanie (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Elnök. − A következő pont a Pascal Canfin által a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében készített jelentés a shortolás és a kötvénykockázati swapok (CDS) bizonyos aspektusaira irányuló javaslatról (COM(2010)0482 - C7-0264/2010 - 2010/0251(COD)) (A7-0055/2011)

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin, rapporteur. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, comme vous le savez, ce rapport concerne les ventes à découvert et l'encadrement des CDS, ces produits d'assurance sur les dettes contre le défaut, et notamment le défaut des États.

Ce texte trouve son origine dans la crise grecque dès le printemps 2010 puisque, à la suite de mouvements sur les marchés financiers qui avaient été observés, une demande politique avait été transmise au commissaire Barnier, à la Commission européenne, pour créer un encadrement européen des ventes à découvert et des outils de spéculation sur les dettes souveraines. La Commission a produit ce règlement en septembre et depuis lors, nous avons nous, en commission des affaires économiques et monétaires, adopté notre propre position en mars, et le Conseil a adopté la sienne en mai et depuis, nous sommes en négociations, puisque nous avons déjà eu cinq trilogues qui ont permis d'aboutir à la formulation d'un certain nombre de compromis possibles. Et je voulais, même s'ils ne sont pas présents, remercier les représentants de la présidence hongroise qui ont participé à ces trilogues et qui ont contribué à faire avancer le dossier.

Mais après ces quatre ou cinq réunions de négociations, nous avons, avec les shadow rapporteurs qui ont voté ce texte à la majorité en commission des affaires économiques et monétaires – donc le groupe socialiste, le groupe PPE et le groupe VERTS, que je représente –pris la décision de voter en plénière ce texte en juillet, mais sans proposition législative, pour envoyer deux messages. Le premier message consiste à dire que nous voulons continuer la négociation avec le Conseil parce que cela fait presque un an que ce texte a été mis sur la table par la Commission et, comme dans d'autres sujets, le Parlement veut avoir une attitude responsable, mais ambitieuse. Nous voulons ces textes, nous voulons que les règles changent sur les marchés financiers et, trop souvent, nous sommes obligés d'attendre un Conseil qui, lui, prend manifestement beaucoup plus de temps que nous pour prendre ses décisions. Donc, nous voulons continuer les négociations, ce qui veut dire que nous ne voterons pas la proposition législative demain.

En revanche, nous voulons aussi envoyer trois messages sur le fond pour réaffirmer les positions votées en commission des affaires économiques et monétaires et qui deviendront demain – à une majorité très large, je pense –les positions du Parlement européen.

Le premier sujet, c'est le rôle de l'ESMA. Nous avons renforcé, dans notre version, le rôle de l'ESMA et à plusieurs reprises, Monsieur le Commissaire, vous avez rappelé l'importance de cette institution pour assurer une cohérence des règles du marché unique sur les services financiers. Et je dois dire que la position qui a été adoptée au Conseil – avoir une ligne rouge qui soit une ligne rouge absolue pour nous, créer un droit de veto pour les États sur les questions de réglementation européenne concernant les dettes souveraines – est totalement inacceptable.

Le deuxième point que je voulais rappeler, c'est le fait que nous souhaitons une règle simple au Parlement, c'est–à–dire que, quand vous vendez un titre, que ce soit une action ou une obligation, vous devez avoir la certitude de savoir où la trouver, il doit y avoir un accord avec quelqu'un qui va vous la prêter. C'est ce qu'on appelle la "hard locate rule", en termes techniques. C'est une position du Parlement, et cela me semble une position de bon sens.

Le dernier point sur lequel je voudrais insister, qui est évidemment clé dans les discussions que nous avons, c'est l'interdiction des CDS à nu. C'est une position très majoritaire au sein du Parlement européen. Nous ne comprenons pas pourquoi, en matière financière, il est possible de se couvrir contre un risque au travers d'un CDS quand on ne détient pas ce risque, c'est–à–dire qu'on ne détient pas l'obligation du pays qui a émis ce titre financier. C'est un non–sens, c'est une porte ouverte à la spéculation.

Pour conclure, je dirai que les débats actuels sur la Grèce nous donnent raison puisque une partie des arguments qui ont été avancés pour limiter la restructuration grecque, c'est de dire "oui, mais certains ont spéculé. S'il y a une restructuration, ils vont gagner de l'argent sans avoir investi en Grèce", c'est justement ce phénomène auquel nous voulons mettre fin.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, comme l'a dit M. Canfin, tous les jours qui passent, si on regarde bien ce qui se passe sur les marchés, nous sommes rappelés à l'ordre quant à l'urgence et à l'actualité de ce texte. Voilà pourquoi, Monsieur Canfin, toute ma direction générale et mon équipe ont travaillé aussi rapidement, je crois, aussi sérieusement, en quatre mois et demi; cela fera un an le 15 septembre prochain, que nous aurons déposé ce texte. Je vois le temps qui passe, nous savons que le temps des marchés est beaucoup plus rapide que le temps de la démocratie, et c'est pourquoi je souhaite, comme vous–même, que vous puissiez, après le bon travail que vous avez effectué, avec la présidence hongroise récemment, aboutir à une solution et à des compromis.

Mesdames, Messieurs, la crise financière de 2008 et la débâcle boursière qui a suivi ont bien montré les effets et les risques que peuvent présenter des évolutions incontrôlées des marchés financiers, parfois favorisées par un certain nombre de pratiques qui sont condamnables et que nous devons encadrer. La crise obligataire de 2009 a souligné que ces phénomènes pouvaient aussi toucher les marchés obligataires en entraînant de graves difficultés pour tous les acteurs présents sur ces marchés, y compris les États membres quand ils cherchent à se financer.

Dans les deux cas, les États membres ont réagi dans l'urgence, souvent de manière désordonnée sans avoir l'information et les moyens nécessaires pour agir efficacement et dans un cadre réellement européen.

Le projet de règlement sur la vente à découvert et les CDS visent précisément à remédier à cette situation. Nous voulons renforcer la transparence sur ces pratiques qui, souvent utiles, peuvent toutefois avoir un effet sur les marchés en augmentant la volatilité. Il doit permettre aux régulateurs nationaux d'agir de manière efficace, dans le cadre global et coordonné européen que nous souhaitons consolider.

Face à ces marchés encore instables et à des difficultés persistantes sur la dette de certains États membres, l'Europe se doit d'agir rapidement; elle doit aussi agir concrètement.

Il est essentiel que le Parlement européen, le Conseil et la Commission puissent progresser, comme vous l'avez souhaité vous–même, Monsieur Canfin, – et les quelques semaines que vous allez avoir devraient le permettre –, vers un compromis dynamique. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Canfin, du travail très efficace que vous avez fait aux côtés des rapporteurs fictifs Ferber, Goebbels, Schmidt et Kamal et, vous l'avez dit vous–même, de la présidence qui a accompagné ces efforts, et avec eux.

Il y a pas mal de convergences désormais entre le texte soumis au vote du Parlement et l'accord général du Conseil. Je pense que les trilogues ont permis d'engager ce mouvement de convergence et je souhaite qu'il puisse aboutir.

Je voudrais simplement évoquer trois points devant vous: l'achat de CDS à nu, les restrictions sur la vente à découvert à nu et les pouvoirs de l'ESMA que vous avez vous–même évoqués, Monsieur Canfin.

Premier point. Concernant la question délicate des CDS sur risques souverains et la possibilité de les acheter sans être exposé au risque sous-jacent, donc à nu, je pense qu'il faut agir de manière appropriée. Je suis réservé, vous le savez, sur les effets d'une interdiction inconditionnelle des CDS à nu à propos de la liquidité des marchés souverains et sur l'impact que cela pourrait avoir sur le marché obligataire. Je trouve nécessaire de changer le "statu quo" et de ne pas laisser à la discrétion des États membres l'interdiction des CDS à nu. Ne manquons pas cette occasion; voilà pourquoi je vous confirme que nous sommes prêts à travailler avec le Parlement européen et le Conseil pour trouver une solution qui réponde à ces préoccupations qui sont en effet légitimes.

Deuxième point. Concernant les restrictions sur les ventes à découvert, la "locate rule", que vous avez évoquée, nous devons garder des mesures efficaces et suffisamment contraignantes pour les opérateurs de marché. Une différenciation des dispositions entre actions et dette souveraine peut être envisagée, mais elle ne doit pas, Monsieur Canfin, aboutir à des exigences trop souples qui seraient alors sans effet.

Troisième point. Concernant les pouvoirs de l'ESMA, il est très important que cette autorité – je le redis une nouvelle fois à propos de ce texte – puisse jouer son rôle de coordination et dans certains cas, d'intervention; cela a été prévu par le règlement fondateur de l'ESMA que vous avez vous–même consolidé et ce règlement autorise formellement cette intervention dans certaines conditions. Les questions liées à la dette souveraine revêtent évidemment une importance particulière pour les États membres. Nous le voyons bien dans la période actuelle, mais maintenir un cadre réglementaire européen cohérent avec une autorité pouvant agir efficacement, est également très important. J'ai pris l'engagement, lors du récent Conseil ECOFIN du mois de mai, de travailler avec vous et avec le Conseil sur une solution appropriée.

Encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir bien compris et travaillé sur ce texte qui est, de mon point de vue, une des briques qu'on évoquait tout à l'heure et d'avoir décidé de prendre les quelques jours ou quelques semaines nécessaires pour poursuivre efficacement et faire aboutir les trilogues.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Rechtsausschusses. − Herr Präsident, Herr Kommissar, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen! Das ist ein sehr wichtiger Vorschlag und ein sehr wichtiger Bericht. Der Bereich, über den wir hier sprechen, ist in meinen Augen eigentlich das Synonym dafür, dass wir an den Finanzmärkten in der Vergangenheit Dinge zugelassen haben, die wir in Casinos und in der staatlichen Lotterie schon seit Jahren und Jahrzehnten verboten haben.

Der Berichterstatter hat mit Recht darauf hingewiesen, dass wir in der Situation sind, dass Kreditausfallversicherungen angeboten werden, die etwas versichern, was es möglicherweise gar nicht gibt. Das führt in der Praxis dazu, dass auch bei der aktuellen Debatte über die Griechenland-Krise niemand weiß, wie viele CDS es tatsächlich gibt und was die Konsequenzen wären, sollte es in Griechenland tatsächlich zu einer Zahlungsunfähigkeit kommen. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir hier regulieren, dass wir für eine vernünftige Aufsicht sorgen und damit auch einen Beitrag dazu leisten, dass sich zumindest auch an den Finanzmärkten Spielregeln entwickeln, die denen entsprechen, die für den normalen Bürger beim Casino-Besuch und bei Lotteriespielen auch gelten.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist richtig, dass wir heute im Plenum des Europäischen Parlaments über diesen wichtigen Vorschlag der Kommission debattieren und morgen auch als Europäisches Parlament unsere Position beschreiben, weil die Gespräche in den letzten Wochen – bei allem Lob für die ungarische Ratspräsidentschaft, die sich sehr bemüht hat, Rat und Parlament zusammenzubringen – gezeigt haben, dass der Ministerrat noch Impulse braucht, um Regelungen zu erlassen, die das ermöglichen, was notwendig ist, aber das verbieten, was nicht notwendig ist.

Ich sage in aller Deutlichkeit: Ich kann das Wort Liquidität nicht mehr hören. Wenn es ein Problem gab, das uns überhaupt in die Finanzkrise geführt hat, dann war es, dass es zuviel Liquidität gab, die in Produkte investiert wurde, die keiner braucht, und die dann zusammengebrochen sind und uns in die Krise geführt haben. Und deswegen: Wer braucht eine Versicherung gegen den Ausfall einer Staatsbürgschaft? Doch nur der, der eine Staatsbürgschaft hat, und der soll sie auch haben. Wer aber auf den Ausfall der Zahlungsfähigkeit eines Landes spekuliert, der soll das mit solchen Instrumenten nicht tun können. Deswegen müssen diese Produkte verboten werden!

Beim short selling von Aktien, also dem Verkauf von Aktien, die man nicht hat, geht es darum, Spielregeln zu entwickeln, damit hier nicht hochspekulativ gearbeitet werden kann. Ich denke, hier haben wir einen vernünftigen Kompromiss erarbeitet, und da sind auch die Gespräche mit dem Rat sehr konstruktiv. Ich bedanke mich beim Berichterstatter für seine hervorragende Arbeit, bei den Schattenberichterstattern für die konstruktiven Gespräche, bei der Kommission, die hier eine sehr positive Rolle spielt. Ich hoffe außerdem, dass auch der Rat als Akteur, der heute leider nicht präsent ist, in der Lage ist, möglichst bald mit uns zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. In dem Sinne freue ich mich, dass wir als Parlament jetzt ein klares Signal zu diesem wichtigen Dossier abgeben.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, je suis en total accord avec mes collègues Canfin, Lehne et Ferber car, selon moi, pour éviter une nouvelle crise financière, il faut renforcer l'encadrement réglementaire des marchés. Il faut notamment interdire toutes les pratiques abusives. Parmi celles-ci, la vente à découvert est particulièrement nuisible. Bear Stearns et Lehman Brothers furent acculés à la faillite par des ventes à découvert des actions de ces deux fleurons du capitalisme de Wall Street. Les naked CDS sont plus abusifs encore. Warren Buffett les a qualifiés d'armes de destruction massive. En théorie, un CDS est une assurance contre une possibilité de perte sur un titre financier. Mais les naked CDS offrent la possibilité de s'assurer contre un risque qu'on ne détient pas. C'est de la spéculation toxique et dangereuse pour l'économie réelle.

Actuellement, certains acteurs des marchés parient sur l'éclatement de l'eurozone et le défaut d'un État. En achetant des CDS nus sur la dette souveraine de certains États, ils ne font qu'amplifier la pression spéculatrice contre les États concernés. Il est étrange que certains États – la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie et d'autres – ne veulent pas d'une interdiction des CDS nus sur la dette souveraine. Ils croient aux sirènes des marchés qui annoncent une plus grande volatilité sur le marché de la dette souveraine en cas d'interdiction des CDS nus. Que ces gouvernements expliquent à leurs opinions publiques qu'ils préfèrent se soumettre à la spéculation folle plutôt que de s'aliéner les sacro-saints marchés financiers. Wolfgang Münchau, éditorialiste du Financial Times, qui est loin d'être un gauchiste, écrit ce qui suit:

I quote in English: ‘A naked CDS purchase means that you take out insurance on bonds without actually owning them. It is a purely speculative gamble. There is not one social or economic benefit. Even hardened speculators agree on this point. Especially because naked CDSs constitute a large part of all CDS transactions, the case for banning them is about as a strong as that for banning bank robberies.

‘Economically, CDSs are insurance ... A universally accepted aspect of insurance regulation is that you can only insure what you actually own. Insurance is not meant as a gamble, but an instrument to allow the buyer to reduce incalculable risks. Not even the most libertarian extremist would accept that you could take out insurance on your neighbour’s house or the life of your boss.’

Therefore it is absolutely necessary that we reach an agreement with the Council, especially on banning naked CDSs.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, för ALDE-gruppen. – Herr talman! Herr kommissionär! Jag vill börja med att tacka föredraganden Pascal Canfin för ett alldeles utmärkt arbete, och framför allt för det sätt som han har lett trepartsförhandlingarna på. Det har varit ett rent nöje även om man inte är helt överens.

Vi behöver ett europeiskt regelverk för blankning, short selling. Det tror jag vi alla är överens om. Vi behöver ökad transparens och öppenhet. Ingenting ska längre kunna pågå i det fördolda. Vi behöver större möjlighet till reglering, och vi behöver också större möjlighet till europeisk reglering genom Esma. Dock – och nu förstår jag att jag svär i den här kammaren – dock är det viktigt för de finansiella marknaderna att ha möjlighet till blankning. Det ger faktiskt likviditet på markanden och avslöjar felprissättningar och aktiebubblor.

Stridsfrågan nu handlar om huruvida EU ska införa ett förbud för blankning av nakna kreditswappar. I samband med krisen i Grekland har det påståtts att marknadsaktörer använt sig av de här kreditswapparna i stor omfattning för att spekulera mot den grekiska krisen. Kommissionens rapport från i fjol visade ju att så var inte fallet. Det skedde ju inte. Det finns heller inte belägg för att det tyska förbudet under finanskrisen hade avsedd effekt, Markus Ferber. Tvärtom anser akademisk expertis att det hade negativ effekt. Utgångspunkten bör ju vara att inte införa marknadsbegränsningar om vi inte vet vad som ska inträffa.

Min och min grupps uppfattning är – och det ligger i linje vad Klaus-Heiner Lehne sa och vad kommissionären säger – att experimentera med ett förbud i dessa tider kan vara skadligt. Bevisbördan bör ligga på dem som ska införa det här förbudet. Vi är för och jag är för att tillsynsmyndigheterna i exceptionella fall temporärt kan förbjuda eller begränsa blankning om det förekommer marknadsmanipulation och annat. Men ett permanent förbud idag skulle göra marknaden, som redan är osäker, ännu osäkrare.

Talaren accepterade att svara på en fråga enligt förfarandet med "blått kort" (artikel 149.8 i arbetsordningen)

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). - Mr President, I have a very short question. Could Mr Schmidt explain to me what economic benefit naked short-selling brings to an efficient financial market? From my perspective, there is no theoretical reason in economic theory to explain what it is good for.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Mr President, I would rather use my mother tongue, but OK. Mr Giegold, I tried to explain that in Swedish and I think the burden of proof is upon you to say why you should ban naked CDSs today, because exactly as the Commissioner said, there is turmoil out there in the market. We do not know what is going to happen – that is also what Mr Lehne said. This is the crucial issue now: you do not know what is going to happen, I do not know what is going to happen, therefore be cautious, my dear friend Sven Giegold, be cautious. We are not dealing with theories now. We are dealing with a dramatic economic situation in Europe today, so you have a responsibility to know what kind of proposals you are passing through this House.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I would like to thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for the work that we have done, even though we may not agree on every element.

One of the things that we do agree on is the need for better coordination between regulators and supervisors across borders so that they can act quickly. We all agree on the need for greater transparency. We can also agree that, where there is abusive behaviour in short selling, that should be banned. But that is banned under the Market Abuse Directive, so we have to be clear about what we are trying to achieve with this directive.

The question has been raised about uncovered sovereign CDSs. When I talk to the participants in the market I ask them why they want to use uncovered sovereign CDSs. Some of the investment banks tell me that they need them if they provide credit lines to some small and second-tier banks. I have also heard from investors – and I have shared this with my colleagues, but they did not seem to want to listen – that, if you have investments in countries that you are concerned about and you cannot get protection on those investments, you use uncovered sovereign CDSs as a proxy hedge for those investments, in such sectors as infrastructure, shopping malls and others. That is why they are used.

The problem is that, if we ban this, what will we end up with? We will end up with more complicated and less transparent instruments, when we want transparency. We will also end up not actually recognising the real problem. The real problem with CDSs and other derivatives is how they are treated on the balance sheets of banks and how banks use them to falsify their accounts, liquidity and capital.

Let us focus on the real problem here, rather than trying to ban everything without tackling the real problem. Let us tackle the real problem of transparency, IFRS standards and the way these instruments are dealt with by banks.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Spekulation war ein wesentlicher Faktor beim Auslösen der Krise, CDS und Leerverkäufe ein wesentlicher Verschärfungsfaktor für die Krise. Diese Instrumente sind zu reinen Spekulationsinstrumenten verkommen. Etliche in der Finanzindustrie scheinen diese Instrumente als persönliche Gelddruckmaschine missverstanden zu haben oder zu missbrauchen. Das geht zulasten ganzer Volkswirtschaften, von Staaten und vor allem der Menschen in den betroffenen Ländern! Insofern ist zu begrüßen, dass die Kommission endlich initiativ geworden ist und begriffen hat, dass eine Regulierung notwendig ist. Ob es eine strikte Regulierung wird, werden wir noch sehen.

Ich begrüße ausdrücklich die Arbeit und die Bemühungen des Berichterstatters Canfin, die vorgelegte Regulierung zu verbessern und dem Spielcasino einen Riegel vorzuschieben. Es muss darum gehen, ungedeckte Leerverkäufe de facto zu verbieten, Spekulation zukünftig zu verhindern. Es geht auch um eine strikte Regulierung und vor allem um eine starke Aufsichtsbehörde in Europa.

Ich befürchte allerdings, dass sich in den weiteren Verhandlungen die Interessen der Finanzplätze, insbesondere London und Frankfurt, durchsetzen und nicht die Interessen der Mehrheit der Menschen in Europa. Wenn das passiert, dann wird nicht viel mehr übrig bleiben als ein Schweizer Käse, bei dem die Löcher wahrscheinlich größer sind als der verbleibende Rest. Dies findet mit Sicherheit nicht die Zustimmung meiner Fraktion!

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - За да могат да бъдат добре контролирани различните деривативни инструменти, това изисква хора, които имат много добро познание за тях. Обаче, колеги, един човек, който има такова добро познание, къде би отишъл той? В Европейската контролна агенция, където ще получава 30 - 40 хиляди евро на година, или ще стане брокер на борсата, където може да изкарва милиони със спекулации?

Забогатяването чрез използване на спекулация и знание за това как работи системата се нарича от две хиляди години насам, колеги, олигархия. И чрез игрите на новата финансова олигархия сега европейските граждани (най-обикновените, най-бедните хора) плащат цената на това, че тази олигархия беше оставена да се разиграва. Затова, за да спре ограбването на европейските граждани, господин Комисар, е не просто необходимо, а е задължително забраняването на непокритите къси продажби и кредитни суапове.

Ораторът се съгласява да отговори на въпрос по процедурата "синя карта" (член 149, параграф 8 от Релгамента)

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Ich richte meine Frage an meinen Vorredner. Ja, wir sollten uns mit dem Rat einigen. Das klingt ja ganz gut. Mich würde interessieren, wie mein Vorredner die Situation sieht: Ist der Rat aus seiner Sicht säumig und auch zu wenig bereit, transparent zu sein? Vor allem würde mich auch interessieren, welche Rolle nationale Regierungen spielen sollten – eine wichtige oder eher eine unbedeutende Rolle? Und wie schätzt er die Funktion und Aufgabe von ESMA ein?

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Благодаря, г-н Obermayr. Мисля, че отговорът на Вашия въпрос е много прост. Когато виждаме Съвета повече от година да се бави и да не действа, аз не мога да разбера позицията на Комисията. Защо трябва да се забрани на националните държави сами да вземат мерки? Когато една държава е заплашена, тя не може да изчаква Съвета от всичките държави да стои и да вземе решение, при положение, че няма желание. Затова смятам, че трябва да се даде правомощие на националните държави да забранят тези инструменти в тази ситуация.

А колкото до ролята на ESMA - да, тя е изключително важна. Но както казах в началото на своето изказване, просто не мога да си представя как ще бъде набран нейният персонал, който да осъществява реален контрол.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE). - Panie Przewodniczący! Gratulacje dla posła sprawozdawcy, dla „sprawozdawców-cieni”. Pozwólcie Państwo na kilka uwag wyrażonych również pod wpływem tej debaty.

Może wyda się to niektórym z Państwa banalne, ale pragnę przypomnieć, że spadki na giełdach podczas kryzysu były skutkiem, a nie przyczyną problemów. Powodem tych gwałtownych spadków było nadmierne ryzyko ponoszone przez uczestników rynku, a spadki były reakcją na poniesione przez nich straty. Czasami przecież ceny muszą spadać, aby odzwierciedlać prawdziwą wartość czy to akcji, czy obligacji, czy innego instrumentu. Ważne jest natomiast, aby te spadki nie prowadziły do powstania paniki lub nadmiernych wahań. Dlatego ta regulacja jest tak ważna. Dlatego cieszę się, że – moim zdaniem – odpowiada ona na wyzwania, jako że sytuacja, w której nadzory będą posiadały pełną informację dotyczącą krótkich pozycji, jest sytuacją jak najbardziej wskazaną. Zwiększy to jakość nadzoru oraz zaufanie do tego typu instytucji. Nie do końca jestem jednak przekonany, czy przyczyni się do tego podobnie upublicznianie tych informacji. Mam nadzieję, że nie przyniesie to skutków odwrotnych do oczekiwanych, w taki choćby sposób, że wiedza o ilości otwartych krótkich pozycji będzie zwiększała skłonność inwestorów do silniejszego podążania za tym właśnie trendem.

Odnośnie CDS-ów nie jestem przekonany, czy zakazywanie niepokrytych transakcji CDS-ów jest właściwą reakcją na to, co działo się z greckimi obligacjami. Nie ma – ja ich przynamniej nie znam – przekonujących dowodów na to, że CDS-y powodowały większe wahania, czy też zwiększały oprocentowanie obligacji zagrożonych państw. Rynki kontraktów CDS-ów są, proszę pamiętać, wielokrotnie mniejsze od rynków obligacji państw, na które opiewają. Dlatego ciężko jest wierzyć, że fakt ten wpływa w ten sposób. Nawet pomimo to, mógłbym się zgodzić co do zasadności tego zakazu, gdyby nie fakt – o czym wspomniał między innymi pan Kamall – że puste CDS-y pokrywają tak naprawdę inne transakcje, które nie są uwzględniane.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). - Herr Präsident, liebe Kollegen! Wir wissen nicht genau, welche Rolle Leeverkäufe oder ungedeckte Leerverkäufe bei den Pleiten von Merrill Lynch und Lehman gespielt haben, aber wir wissen, dass sie zumindest wesentlich zum Kollaps dieser Institutionen beigetragen haben.

Die Behauptung, dass ungedeckte Leerverkäufe nützlich für den Markt sind, lässt sich genauso schwer beweisen wie die Aussage, das Ende der Welt kommt, wenn wir es nicht verbieten. Wir haben es hier mit einem sehr komplizierten, sehr technischen Bereich zu tun, und ich wage nicht, eindeutig zu sagen, dass dieses oder jenes richtig ist. Mir scheint es aber absurd zu sein, etwas verkaufen zu wollen, was ich gar nicht besitze, und dies noch dazu spekulativ einsetzen zu wollen. Das widerspricht meinem Grundverständnis von dem, was man im Geschäftsleben tun soll. Wenn ich keinen Titel habe, dann tue ich mich schwer, ihn anzubieten. Ob das wirklich nützlich ist für den Markt, kann ich nicht beurteilen. Es mag so sein, aber mein Gefühl sagt mir eher, dass es nicht so ist.

Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir es so handhaben sollten, dass Aktien, Schuldtitel oder CDS nur dann zum Verkauf angeboten werden können, wenn man entweder einen Titel hat oder aber – wenn man keinen Titel hat – eine Leihvereinbarung geschlossen hat oder zumindest eine Vereinbarung, die besagt, dass der Titel am nächsten Tag oder in soundsoviel Tagen verfügbar ist, wenn das Geschäft dann tatsächlich zum Abschluss und zur Abwicklung kommt, sodass kein Risiko entsteht. Ich dachte, dass Rat und Parlament sich schon darauf geeinigt hätten, denn sie hatten sich ja eigentlich auf die Intra-Day-Regelung verständigt. Leider ist der Rat davon wieder abgegangen, und ich hoffe, dass man vielleicht hier zurückfindet.

Eines steht fest: Diese Geschäfte sind letztinstanzlich grenzüberschreitend, und deshalb ist es wichtig, dass wir ganz klare Aufsichtsregeln haben. Mir scheint, dass ESMA, die neu gegründete Aufsichtsbehörde für Wertpapiere und Märkte, die ideale Institution ist, um im Ernstfall dann alleine das Mandat zu haben, einzugreifen und festzustellen, was verboten werden muss, was zumindest erfasst werden muss, wo wir ein Register brauchen, wo wir eine Kennzeichnungspflicht und dergleichen mehr brauchen. Insofern ist das eine ideale Gelegenheit, ESMA produktiv einzusetzen.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Vin să salut şi eu iniţiativa Comisiei de a crea un cadru legal privind vânzările în lipsă şi CDS-urile, referitor la situaţiile în care operaţiuni de piaţă ar deveni o ameninţare la adresa stabilităţii financiare sau a încrederii pe pieţe. Sunt de acord cu propunerea de a introduce un regim de transparenţă, care presupune notificarea către autoritatea competentă a poziţiilor semnificative nete scurte în acţiuni, în funcţie de praguri specifice. În condiţii normale, vânzarea în lipsă favorizează lichiditatea pieţei şi contribuie la fixarea eficientă a preţurilor. Însă în cadrul pieţelor aflate în dificultate, aceasta poate amplifica scăderea preţurilor. Acest lucru ar duce la pieţe dezordonate şi riscuri sistemice.

Organismele de reglementare trebuie să obţină atribuţii clare de restricţionare sau de interzicere a vânzărilor în lipsă în situaţii excepţionale. Acestea vor fi exercitate în colaborare cu ESMA.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Podobne ako dnešná debata o derivátoch, aj diskusia o predaji nakrátko a swapoch na úverové zlyhania je dôležitá z hľadiska zachovania už aj tak krehkej finančnej stability. Že majú tieto ustanovenia formu nariadenia je nevyhnutné – ukladajú totiž priame povinnosti súkromným stranám zverejňovať informácie. Transparentnosť je potrebná predovšetkým z dôvodov stability na finančných trhoch a ochrany investora.

Ďalším dôležitým bodom tohto návrhu je návrh zákazu takzvaného nekrytého shortsellingu, teda predaja nakrátko. Aktuálna dlhová kríza ukazuje, ako špekulanti, ktorí ani nevlastnia dlhopisy členských štátov eurozóny, ale na ne iba vsádzajú, môžu privodiť krach celých štátov. Preto je dôležité, aby sa v poisťovaní cenných papierov prostredníctvom credit default swaps mohli angažovať výlučne a iba majitelia dlhopisov.

No a poslednou dôležitou agendou predkladaného textu je posilnenie kompetencií ESMA. Dúfam, že prehodnotí Rada svoje stanovisko, že by to mali byť ministri financií, a nie ESMA, kto bude rozhodovať v takzvaných výnimočných situáciách, a že ESMA v tomto smere dostane prioritu.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Es freut mich, dass ich dazu noch einige kritische Anmerkungen einbringen darf. Bei Leerverkäufen verkauft man ein Wertpapier, das man nicht hat oder das man bloß geliehen hat. Damit können Spekulanten auf sinkende Kurse wetten. Diese komplexen undurchsichtigen Instrumente waren die entscheidende Ursache für die Finanzkrise. Wir brauchen daher ein grundsätzliches Verbot von spekulativen Leerverkäufen bei Termingeschäften. Das Verbot muss aber umfassend sein, auch ungedeckte Kreditausfallversicherungen und Leerverkäufe, vor allem von Staatsanleihen, müssen erfasst werden. Das Wetten auf die Zahlungsunfähigkeit eines Staates in Krisenzeiten ist verheerend, und die destruktive Spekulation mit Staatsanleihen muss eingedämmt werden. Schließlich bedarf es auch einer Stärkung der Sanktionsmechanismen im Finanzdienstleistungssektor. Die Eurokrise sollte uns eines verdeutlichen: Nicht jedes Finanzgeschäft, das kurzfristig Profit bringt, ist auch volkswirtschaftlich und ethisch vertretbar.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE). - Monsieur le Président, ayant écouté ce débat en citoyen non compétent, je me dis que, tout de même, dans cette affaire, il doit y avoir un peu de bon sens. Quand il y a des crises, ce sont directement ou indirectement les citoyens qui en paient les conséquences. Je crois que, quand il entend qu'il est absurde de vendre quelque chose qu'on n'a pas, ou encore d'assurer un risque qu'on n'a pas, eh bien, là, le citoyen comprend que c'est une mécanique qui n'est pas convenable.

Je crois qu'aujourd'hui, dans cette législation financière complexe, il faut essayer de retrouver du bon sens de manière à remettre au centre de ces travaux l'esprit humain, et non plus des logiciels configurés tous de la même façon qui font que, quand les mouvements sont aberrants, plus personne n'y comprend grand chose. Je crois que le Parlement a pris des positions raisonnables et j'espère que le Conseil s'alignera sur ces positions raisonnables.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Herr Präsident! Herr Kommissar Barnier, Sie haben eingangs gesagt, wie wichtig es ist, bei diesem Thema dynamisch voranzukommen. Diese Ansicht teile ich, erinnere aber auch gleichzeitig daran, dass wir bereits beim Dossier über die Alternative Investment Fund Managers als Abgeordnete einen Passus vorgesehen haben, der darauf abgezielt hat, ungedeckte Leerverkäufe zu verbieten. Dazu ist es nicht gekommen. Es wurde ein eigener Vorschlag vorgelegt.

Ich habe ursprünglich die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu diesem Thema verfasst, dann aber meinen Namen streichen lassen, weil ich der Ansicht bin, dass es hier keine Kompromisse geben darf. Wir brauchen ein rigoroses Verbot für ungedeckte Leerverkäufe. Credit Default Swaps auf Staatsanleihen sollten verboten werden. Insofern kann ich nur dem Wirtschaftsausschuss, der bei den weiteren Arbeiten Konstruktives voranbringen konnte, gratulieren, dass dies soweit geglückt ist, und hoffe, dass beim Endergebnis auch die Mitgliedstaaten ein bisschen vernünftiger sind.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Madame Regner, je n'ai pas oublié l'engagement qui a été pris au moment du débat dont M. Gauzès se souvient aussi, comme vous tous, sur l'AIFM.

C'est précisément pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure en écho au travail de M. Canfin – que vous avez bien fait de saluer, les uns et les autres, unanimement – en l'espace de quatre mois et demi, la Commission, comme elle s'y était engagée, a préparé ce texte qu'elle a déposé sur la table de ceux qui doivent décider, le Parlement que vous représentez et que vous êtes, et le Conseil, il y a près d'un an maintenant, il y aura un an le 15 septembre prochain.

Je voudrais remercier le président Lehne, M. Schmidt, M. Händel, Mme Flašíková Beňová, d'avoir marqué leur accord avec la nécessité de réglementer les CDS, de renforcer la transparence, la stabilité financière. M. Gauzès parlait des citoyens. Les citoyens sont aussi des contribuables. Je dis souvent qu'ils ne peuvent pas se payer une deuxième crise et, politiquement, ils n'accepteront pas une nouvelle crise sans qu'on ait tiré des leçons de celle qui n'est pas finie et qui dure depuis maintenant plus de trois ans. Nous le devons aux citoyens, en particulier à ceux qui se trouvent dans des pays qui sont attaqués sur les marchés, Monsieur Gauzès, et qui subissent les effets de la volatilité, de la spéculation, de l'hyperspéculation que M. Stoyanov, d'ailleurs, n'est pas le seul ici à dénoncer.

Voilà pourquoi la Commission a proposé des règles, de la transparence, de la responsabilité, mais elle est prête, naturellement, à continuer de travailler davantage encore avec le Parlement.

Monsieur Ferber, que j'ai écouté comme toujours avec beaucoup d'attention, a évoqué la question de la liquidité. Je redis mon souhait d'être avec vous prudent et réaliste. M. Schmidt, d'ailleurs, a évoqué ce point, comme Mme Bǎsescu. Nous savons l'importance de la liquidité pour le bon fonctionnement du marché de la dette. Voilà pourquoi j'ai exprimé une réserve sur une interdiction pure et simple, mais je suis, Monsieur Ferber, toujours prêt à discuter de tout progrès, de tout encadrement supplémentaire qui pourrait rassurer.

M. Goebbels a bien fait de dire que les ventes à découvert peuvent être nuisibles, mais elles peuvent être aussi utiles; c'est pour cela que nous n'avons pas hésité à mettre en place un encadrement et des règles. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Goebbels: la détention de CDS sans être exposé aux risques sous–jacents pose des problèmes délicats. M. Kamal, d'ailleurs, a évoqué la sensibilité de cette question. Ce sera un des sujets que nous devrons traiter dans le cadre du trilogue.

Mais au total, Mesdames et Messieurs les députés, grâce à vous et avec vous, nous allons créer, si vous le voulez bien et si le Conseil le veut bien, pour la première fois, un encadrement européen sur le marché des CDS, avec une autorité européenne dont je ne souhaite pas qu'elle soit affaiblie, ni sur ce sujet, ni sur d'autres, et je tiens à ce qu'elle puisse utiliser cet article 9 que M. Giegold connaît bien de l'ESMA, qui lui donne un pouvoir important.

Un mot sur les naked short sellings, qui me préoccupent tout autant que vous. M. Klinz et Mme Regner ont évoqué ce point. Nous allons proposer dans ce texte – et j'espère que nous allons y aboutir – une double discipline, une discipline quotidienne, avec la "locate rule" que votre rapporteur, M. Canfin, a évoquée et puis un système cohérent de responsabilité avec l'obligation de rachat. Voilà, il s'agit là de la discipline quotidienne obligatoire pour tout le monde et puis il y a en cas d'urgence, la capacité d'interdiction coordonnée que nous souhaitions tous.

Un mot enfin, Monsieur Nitras, sur la question de la publication. Nous avons prévu cette publication, cette publicité, pour les actions au–delà d'un certain seuil. C'est d'ailleurs précisément, si je ne me trompe pas, ce que les superviseurs avaient souhaité et demandé. Pour la dette souveraine, cette publicité n'est pas automatique, mais l'information, la publicité, sera obligatoire pour les superviseurs qui en auront besoin.

Voilà, ce que je peux dire, Monsieur le Président, pour remercier et le rapporteur et les orateurs, et préciser un certain nombre de points, avant, je l'espère, que vous puissiez, que nous puissions utiliser les quelques semaines qui viennent pour aboutir à un accord dynamique sur ce point.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin, rapporteur. − Monsieur le Président, je voulais juste faire une remarque à mon collègue, Syed Kamall - puisqu'il est un des négociateurs de ce texte et qu'il le connaît très bien, sinon il n'a qu'à le lire – concernant l'argument qu'il avance selon lequel les CDS sont utilisés comme proxy hedging et donc qu'il ne faut pas les interdire parce que, si c'est du proxy hedging, à ce moment-là, ils ne sont pas non couverts, c'est dans le texte. Donc si vous pouviez changer d'argument ou alors lire le texte, ce serait sympathique parce que, sinon, on débat pour rien.

(Applaudissements)

Le deuxième argument que je voulais avancer est que nous voulons vraiment conclure ce texte parce que nous avons un sentiment d'urgence. Personne ne dit que les CDS sont la cause de la crise grecque. Ce serait absurde de le penser. En revanche, c'est clairement de l'huile jetée sur le feu par des opérateurs financiers qui n'ont d'autre ambition que de faire en sorte que la crise s'approfondisse pour pouvoir, à un moment donné, gagner de l'argent.

Puisque nous parlons des CDS, je voudrais vous dire que ce texte n'aborde que l'achat de CDS. Cela pose un autre problème qui a d'ailleurs, pour le coup, été soulevé par Syed Kamall, qui tient au fait que des opérateurs qui vendent les CDS, comme les banques américaines, puis les hedge funds, sont censés fournir une assurance contre le risque de défaut à des banques comme la BNP, la Deutsche Bank ou la Barclays. Pour ces banques, c'est une façon de sortir le risque de leur bilan. Or, ceux qui vendent les CDS, comme les hedge funds, sont beaucoup moins capitalisés que les banques. Cet outil permet de tirer vers le bas les exigences de capital et donc de sécurité du système.

Puisque vous travaillez sur CRD4, j'aimerais que vous intégriez donc aussi la question de la vente des CDS et des obligations qui concernent les vendeurs de CDS, sans vous limiter aux acheteurs, comme c'est le cas dans ce texte.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

A szavazásra kedden 2011. július 5-én kerül sor.

 
  
  

IN THE CHAIR: DIANA WALLIS
Vice-President

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. – Spre deosebire de vânzările long, unde riscul se reduce la diferența de preț între cumpărare și revânzare, la vânzările short riscul este nelimitat, pierderea putând fi, teoretic, infinită. Având în vedere riscurile nelimitate pe care un vânzător și le asumă la vânzarea short, s-a considerat necesar să se adopte acest regulament. Totuși, anumite notificări sau proceduri pot avea termene un pic mai relaxate. De asemenea, tranzacțiile speculative, alături de cele de hedging, sunt parte componentă a acestei piețe și ele trebuiesc anunțate către ESMA. Tranzacțiile speculative nu sunt dăunătoare in sine, ci scăparea lor de sub control este periculoasă.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Scicluna (S&D), in writing. – Restrictions on short-selling and credit default swaps in exceptional situations have long been overdue, as is the need for more transparency from financial markets. Parliament rightly found it appropriate to have a common framework rather than to rely on a number of divergent measures by Member States, as experienced during the financial crisis three years ago. These obligations come in the wake of various other reforms to past regulatory regimes. It is easy to jump on the bandwagon at this time and argue that more regulation is better because we do not want to live through another crisis in our lifetime. But at the same time we all want to look forward to a future where industry, both manufacturing and services, provides much-needed jobs, based on strong economic growth. For this we need many bankable projects. Let us therefore satisfy ourselves that there is no unintended collateral damage to industry from financial regulation. We do not want EU project funding to be curtailed by a drought of liquidity, nor do we want their responsibility in mitigating risks to become prohibitively expensive so as to make them lose their competitiveness.

 

22. Systémy náhrad pre investorov (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Olle Schmidt, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council on investor-compensation schemes (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD)) (A7-0167/2011).

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, föredragande. − Fru talman! Herr kommissionär.

Madam President, in this case I urgently need a broad consensus, so I will take another tone in this debate.

Jag vill tacka alla skuggföredragande, kommissionen, utskottet och gruppens sekretariat för ett väldigt gott arbete. Vi hade hoppas att komma i mål, men riktigt där är vi inte än. Investerarskyddet är ett konsumentskydd för värdepapper och pengar som banker och värdepappersbolag hanterar för kunders räkning. Det innebär att du som kund kan få ersättning av staten om ett institut som går i konkurs inte kan lämna ut dina tillgångar i samband med bedrägeri eller slarv eller allvarliga felbedömningar och misstag. Däremot ersätts inte riskinvesteringar, t.ex. om aktieinvesteringar faller i värde.

Jag tar utskottets ändringsförslag punkt för punkt. För det första vill utskottet höja ersättningen till 100 000 euro per investerare och att ersättningen blir lika hög oavsett EU-land. Det tyngst vägande skälet för att föreslå 100 000 är att det finns länder som har högre ersättning än de föreslagna 50 000, t.ex. Storbritannien, Frankrike och Spanien. Vi vill alltså inte sänka ersättningsnivåerna och på så sätt försämra konsumentskyddet i dessa länder. Skyddet bör också vara lika högt för investeringar som för bankkontosparande. Vi behöver personer som vill investera i framtida företagsamhet.

För det andra vill utskottet utvidga skyddet till att omfatta fall där det är bevisat i en domstol att ett värdepappersföretag gett dåliga råd, bad advice. Värdepappersbolag som vilseleder investerarna och ger dåliga råd i investeringsbeslut ska kunna vara grund för ersättning. Ett exempel är när en fondrådgivare ger äldre människor rådet att investera i högriskfonder med lång placeringshorisont.

För det tredje anser utskottet att det är viktigt att skapa system som har tillräckligt med pengar för att kunna betala ut ersättningen. Skattebetalarna ska inte i efterhand behöva stå för notan. Därför bör man införa en förfondering, ex ante, så att det finns pengar i fonder om ett företag skulle gå i konkurs. Målnivån föreslås sänkas från 0,5 till 0,3 procent av värdepappersbolagets tillgångar. Processen snabbas på så att alla medlemsländer ska uppnå full finansiering av sina fonder efter fem år i stället för tio år. Beräkningen av avgifterna ska baseras på den potentiella ersättningsrisk som ett företag har. De värdepappersbolag som tar störst risker ska också bidra mer till finansieringen än andra bolag som tar mindre risker.

För det fjärde måste lånemekanismen justeras. Kommissionen har föreslagit en obligatorisk kreditmekanism, där system kan låna av varandra, mellan länder. För att undvika moral hazard, medveten underfinansiering, föreslår vi att den obligatoriska lånemekanismen inte tas i bruk förrän alla system har byggt upp sina fonder och nått målnivån. Efter femårsperioden ska ett system ha rätt att låna från andra system i Europeiska unionen, förutsatt att det system som befinner sig i denna situation tidigare hade uppnått målnivån för finansiering.

För det femte vill utskottet att kommissionen utreder UCITS-fonderna inkludering i direktivet. Vi har haft en hård diskussion i utskottet om huruvida aktie- och räntefonder, så kallade UCITS-fonder, ska inkluderas eller inte. Vi anser att man måste se ytterligare på hur det ska gå till. Vi vill givetvis inte ha Madoff-liknande affärer, men utskottet tycker att kommissionen ska utreda för- och nackdelarna med att komplettera eller ersätta befintliga system med försäkringsbaserade lösningar, så kallade försäkringsavtalssystem.

Slutligen vill utskottet också öka transparensen genom att införa rapporteringsskyldighet för medlemsländerna i unionen, dvs. en skyldighet att rapportera till kommissionen och Esma hur de nationella systemen fungerar.

Frågan om investerarskydd är viktig för konsumenter, investerare och för den finansiella stabiliteten. I morgon skulle jag behöva ett starkt besked från parlamentet. Jag hoppas att jag får stöd i omröstningen så att vi kan påbörja förhandlingarna med rådet så snart som möjligt.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, je voudrais d'abord remercier chaleureusement Olle Schmidt, et également la commission ECON et sa présidente Sharon Bowles, pour le signal très ambitieux – Monsieur Schmidt, sans équivoque – qui est envoyé sur ce dossier important par le Parlement.

Le renforcement des systèmes d'indemnisation des investisseurs est une pièce dans un ensemble cohérent qui comprend également – je le rappelle – la garantie des dépôts et le livre blanc sur les fonds de garantie des assurances. C'est un paquet complet qui a été adopté par la Commission il y a maintenant un an.

Voilà une proposition importante dans notre réponse à la crise. Les utilisateurs, les investisseurs de détail comptent parmi les acteurs les plus vulnérables du système financier et ils sont aussi les premières victimes de la crise. Il est, non seulement, juste de les protéger – d'ailleurs, nos concitoyens ne comprendraient pas un échec dans ce domaine – mais aussi logique. Un investissement serein passe par l'assurance que l'on sera bien indemnisé en cas de situation extrême, comme la fraude ou des erreurs opérationnelles qui entraîneraient la disparition des titres. L'indemnisation des investisseurs contribue dès lors à restaurer la confiance dans le système financier – c'est une des leçons de la crise – mais aussi à matérialiser la création d'un véritable marché intérieur des services financiers.

C'est cette logique qui devait amener les colégislateurs à adopter, sur la base d'une proposition de la Commission en 1997, la toute première directive sur l'indemnisation des investisseurs. Cette directive a été utile, mais il faut l'améliorer; c'est ce que nous faisons ensemble aujourd'hui.

Mesdames et messieurs les députés, je suis, depuis très longtemps, partisan d'une politique de prévoyance, comme on dit en français, de prévention; ça coûte toujours moins cher que la réparation et j'ai, dans d'autres domaines comme l'écologie, imaginé dans mon propre pays des mécanismes de prévoyance. Voilà pourquoi je souhaite, ici, ce mécanisme de fonds de garantie.

Premier constat, Monsieur Schmidt, je partage l'approche ambitieuse qui marque votre rapport. L'accord du Parlement sur le principe du préfinancement est un point très positif. Pour nous – pour la Commission –, c'est une condition sine qua non pour que le système soit crédible. En effet, à quoi cela sert-il de prévoir un niveau de couverture élevé s'il n'y a pas d'argent disponible dans une mesure suffisante. Dire que l'on pourrait lever l'argent au fur et à mesure des besoins, est assez illusoire en période de stress.

Deuxième point, Monsieur Schmidt, je suis également bien disposé quant à l'alignement du niveau de couverture sur la garantie des dépôts à 100 000 euros, comme vous l'avez proposé. Nous avions proposé, nous Commission, 50 000 euros, c'est-à-dire un niveau moins élevé que pour la garantie de dépôt dans le secteur bancaire parce que les risques pour la stabilité financière nous paraissent plus élevés dans ce dernier secteur, moins élevés dans l'autre. Je pense notamment au phénomène des ruées bancaires comme on l'a connu avec la banque Northern Rock en 2008. Mais je veux bien prendre en compte votre proposition, qui est plus ambitieuse.

Enfin, je salue le fait que le Parlement préserve le mécanisme d'emprunt mutuel entre fonds. J'y vois une manifestation supplémentaire de votre attachement à l'émergence d'une approche économique plus harmonisée, plus mutualisée, indispensable pour surmonter les défis de la crise.

Bien sûr, Monsieur Schmidt, il y a quelques points, ici et là, qui sont matière à débats ou à divergences avec la proposition initiale de la Commission. Par exemple – vous l'avez rappelé dans votre intervention –, il me semble que l'extension de la couverture aux OPCVM est naturelle, compte tenu de l'attractivité de ce produit auprès des investisseurs de détail. Vous avez souhaité reporter cette mesure. Cela dit, je note bien votre souhait de la réexaminer dans le cadre de la révision de la directive OPCVM dans quelques mois. Vous pouvez compter sur la Commission pour abonder dans ce sens, Monsieur Schmidt.

De plus, la réduction du préfinancement à 0,3 % devra être soigneusement évaluée si vous voulez véritablement porter la couverture à 100 000 euros. Il n'y a pas de secret, Mesdames et Messieurs les députés, accroître la couverture tout en diminuant le financement risque, potentiellement, de mettre le système en situation de difficulté ou de stress.

Enfin, j'ai quelques réserves quant à l'introduction d'un amendement qui vise à couvrir ce qu'on appelle les "mauvais conseils" (bad advice). Je partage votre objectif : la finance est une discipline complexe et il y a un certain nombre de charlatans qui ont vite fait d'abuser des consommateurs les moins avertis. Cependant, cette situation relève plutôt des règles de conduite de la directive MiFID, dont la violation ouvre droit à des recours en responsabilité.

Par ailleurs, cette notion est difficilement praticable. Elle pourrait conduire à élargir considérablement le nombre de situations dans lesquelles nous serions amenés à actionner les fonds d'indemnisation sans que le financement soit revu en conséquence. Donc, en l'état, Monsieur Schmidt, très franchement, ce concept de "mauvais conseil" est assez incertain à nos yeux, et il pourrait conduire à des divergences d'interprétation importantes, d'un pays à l'autre, et à fragmenter à nouveau le marché. Voilà pourquoi nous avons des difficultés à accepter l'introduction de ce concept dans le texte.

Mais au total, Monsieur Schmidt, en vous remerciant à nouveau globalement pour l'excellent travail qui a été fait, par vous-même, les rapporteurs fictifs et les coordinateurs, je peux dire que le Parlement et la Commission – c'est ce qui est important à mes yeux – partagent clairement une vision commune dans ce dossier. C'est une solution ambitieuse, c'est une solution européenne et le Conseil devra en tenir compte. C'est le signal que vous envoyez aux États membres, pour qu'ils puissent s'accorder rapidement sur une approche générale. Je compte d'ailleurs sur la présidence polonaise pour déployer tous ses efforts et convaincre les pays qui ne l'ont pas encore fait, d'adopter cette approche plus européenne et plus favorable à l'investisseur de détail. Au total, tout accord crédible doit prévoir une couverture suffisamment élevée, un niveau de préfinancement crédible et un accès facile à l'indemnisation. C'est dans ce sens que nous travaillons, Monsieur le rapporteur Schmidt, et je voulais vous en remercier.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Valentin Bodu, rapporteur for the opinion of the Committee on Legal Affairs. − Madam President, the functioning of the investor compensation schemes has been improved and brought into line with banking scheme standards. I would like to mention that we cannot send a signal of equivalence of treatment between capital market investors and depositors in commercial banks. Although both categories have to be protected, with regard to protection for investors in securities it should be considered that the risk of the latter is taken by choice. I do not think it is a good idea to increase the threshold to EUR 100 000 because this will put too much burden on broker dealers.

I welcome the introduction of the lending system between the schemes and I hope that Parliament in plenary will maintain my own amendment regarding the postponement of reaching the guarantee ceiling by Romania and Bulgaria, in order to respect the terms of the accession treaties.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'objectif de ce texte est bien de protéger les investisseurs privés contre les pratiques frauduleuses ou gravement déficientes des entreprises d'investissement.

Ce texte est de nature à renforcer la confiance après une crise dans laquelle les investisseurs de détail, comme vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, étaient certainement les acteurs les plus vulnérables et les premières victimes de cette crise.

Il faut bien comprendre que ce texte organise une indemnisation de dernier recours. Ce n'est pas une indemnisation au fil de l'eau, c'est une indemnisation de dernier recours. C'est la raison pour laquelle notre commission, à l'unanimité, a voté ce rapport qui souhaite une harmonisation maximum des règles et un relèvement du plafond à 100 000 euros.

S'agissant du cas particulier des OPCVM, la Commission a estimé non pas qu'il ne s'agissait pas de prévoir des mesures de protection des investisseurs, mais que ce produit si particulier, qui a d'ailleurs une excellente réputation, méritait que des règles propres lui soient attribuées dans le cadre des révisions de la directive OPCVM. C'est la raison pour laquelle la commission économique a demandé à votre Commission de faire une étude pour connaître les avantages et les inconvénients qu'il y aurait à élargir aux OPCVM le champ d'application de cette directive d'indemnisation pour les investisseurs privés.

Il appartient maintenant au Conseil de se mettre d'accord pour que ce que nous votons en première lecture –  puisque nous voterons aussi la résolution législative – puisse devenir rapidement un texte applicable. Je le répète, pour les Européens, pour les investisseurs privés, il y là aussi un sentiment d'appartenance à l'Union européenne qui doit se matérialiser par une protection équivalente pour tous.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, cette révision de la directive relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs est dans le droit fil, malheureusement, de la crise et aussi du scandale Madoff qui a frappé de plein fouet certains petits investisseurs européens.

Elle se présente parallèlement, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, à la révision de la directive sur le dépôt de garanties bancaires et à la mise en place d'un équivalent dans le domaine de l'assurance. C'est important pour nous; c'est aussi ce qui nous a guidés pour demander que le plafond soit porté à 100 000. En effet, le plafond d'origine dans le secteur bancaire était à 25 000, et on le porte aujourd'hui à 100 000. Pourquoi organiser un décrochage dans le domaine de l'investissement alors que, justement, nous voulons que les Européens puissent diversifier leur épargne dans des conditions sûres, y compris en favorisant de l'investissement qui sera utile pour financer nos besoins en investissement à long terme?

Vous avez dit que le "bad advice" ou mauvais avis renvoyait à la MiFID mais c'est justement de la MiFID dont nous nous sommes inspirés pour l'introduire ici parce que nous pensons qu'ici, nous avons aussi besoin de décliner ce concept utile qui a été introduit dans la MiFID. Donc, nous ne disons pas le contraire, nous vous demandons de tirer les conséquences pour ce texte de ce qui existe dans la MiFID.

Sur la situation des OPCVM, tout le monde l'a dit, nous ne voulons pas que ceux qui sont aujourd'hui détenteurs d'OPCVM se retrouvent dans des situations moins favorables que des investisseurs hors OPCVM, alors que ce produit d'épargne constitue une vraie valeur ajoutée pour le marché financier européen.

Deux mots pour conclure, pour attirer votre attention sur la façon dont ce texte s'appliquerait aussi aux collectivités territoriales – on a vu dans la crise combien elles pouvaient être atteintes – et pour vous demander, comme le Parlement européen va le faire dans son vote demain, d'examiner dans quelles conditions un système d'assurance ne pourrait pas être beaucoup plus efficace, opérationnel et, d'une certaine manière, utile pour financer ce fonds ex ante.

Monsieur le Commissaire, vous avez dit "Les citoyens ne comprendraient pas un échec dans ce domaine". Nous comptons sur le vote fort de ce Parlement demain et sur votre pression pour que le Conseil débloque une situation où, manifestement, il n'a pas l'air de vouloir avancer assez vite à notre goût.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, lieber Herr Schmidt, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und auch für die Position, die Sie hier vertreten haben. Diese Reform der Anlegerschutzrichtlinie ist zur Verbesserung des Finanzmarktverbraucherschutzes nötig. Wir haben mehrere große Skandale gesehen. Die Konsequenz aus diesen Skandalen ist diese Reform. Danke auch an die Kommission für den starken, anspruchsvollen Vorschlag, den sie vorgelegt hat.

Ich will kurz auf zwei Punkte eingehen, die nicht konsensual waren. Sie haben es eben angesprochen, Herr Barnier: die Frage der Fehlberatung. Wir haben uns letztlich gemeinsam darauf geeinigt, dass es sinnvoll ist, dies in die Richtlinie aufzunehmen. Es geht nicht darum, dass die Definition und die Strukturen zur Verhinderung von Fehlberatung dort hinein gehören – die gehören natürlich in die MIF-Richtlinie –, aber wenn ein Unternehmen nachweislich Fehlberatung macht und dafür nicht haften kann, weil es z. B. schon in Konkurs ist, dann gibt es dafür derzeit keine Finanzierung. Und die Sparerinnen und Sparer, die praktisch in Mitleidenschaft gezogen werden, sind bisher nicht geschützt. Deshalb haben sich auch Vertreter der Kommission in den Anhörungen und Beratungen des ECON dazu durchaus offen gezeigt. Ich würde Sie daher bitten, Herr Barnier, an der Stelle noch einmal über Ihre ablehnende Haltung nachzudenken. Auch im Rahmen von UCITS werden wir uns mit dem Thema noch einmal neu beschäftigen müssen. Danke, dass Sie das aufnehmen wollen.

Ein zentraler Punkt ist meines Erachtens aber, dass es derzeit eine Blockade-Minderheit im Rat gibt. Auch die deutsche Bundesregierung ist daran beteiligt. Sie sollte nochmals nachdenken, ob sie diese Blockade wirklich aufrechterhalten will. Wir brauchen diese Reform der Anlegerschutzrichtlinie! Die Bürger haben nach der Krise kein Verständnis für schwachen Verbraucherschutz!

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. – Madam President, Madoff is often cited as a reason for these sorts of measures, but actually, in the Madoff affair, the SEC in the US was warned a number of times. So arguably they had the tools at their disposal, they just chose not to use them.

What I am worried about in this particular directive, though, is creating moral hazard and encouraging investors not to practise due diligence. They can invest willy-nilly knowing full well that they will be compensated for a bad decision, and that is what we have to be very careful about.

I would like to thank the other groups for accepting my amendment on transparency. It is important that investors see the cost of regulation, but also understand how much they are being charged for compensation so that, when they buy an investment, they are not being hoodwinked into paying more than they need to.

But what I am worried about is the high level of compensation. It is fine for places like London, Frankfurt and Paris, but many of the small Member States are very worried about a harmonised level of EUR 100 000 and worry about concentration of financial services and financial products in the big centres. I welcome the fact that London is such a centre, but I am worried about that from a competitive point of view. For that reason we will be abstaining but look forward to a healthy debate in the trialogues.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Frau Präsidentin! Die Finanzmärkte und die auf ihnen gehandelten Wertpapiere werden bekanntlich immer komplexer und somit für Anleger undurchsichtiger und unverständlicher. Dass dies nicht nur den herkömmlichen Kleinanleger betrifft, wurde uns durch die von den USA ausgehende Finanzkrise bewusst. Sie förderte zutage, dass sich auch europäische Bankinstitute Unmengen von ineinander verschachtelten Papieren andrehen ließen, die am Ende schließlich wertlos waren.

Neben einer strikten Kontrolle der Finanzmärkte unter Einschränkung gewisser Spekulationspraktiken wie der ungedeckten Leerverkäufe ist daher meines Erachtens eine Stärkung der verschiedenen Entschädigungssysteme für Anleger notwendig. Die Änderung der betreffenden Richtlinie muss meiner Meinung nach insbesondere vom Aspekt des Verbraucherschutzes beeinflusst sein. Die diesbezüglich vom Berichterstatter ausgearbeiteten Vorschläge zum Kommissionstext sind also durchaus zu begrüßen. Vor allem für Anleger, die grenzüberschreitend investieren – und dies wird wohl die Mehrheit tatsächlich tun –, muss es Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit in Bezug auf etwaige Ansprüche geben. Daher brauchen wir, wie gesagt, ein gemeinsames Schutzniveau.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, là aussi, télégraphiquement, je voudrais apporter mon point de vue à M. Bodu et marquer mon intérêt pour un certain nombre de questions que vous avez évoquées.

Il y a, objectivement, Monsieur Bodu, des différences entre garantie de dépôt d'un côté, compensation pour les investisseurs, de l'autre. Mais j'ai dit tout à l'heure que, s'il y avait un financement suffisant, j'étais favorable à l'alignement que Mme Berès a également évoqué.

Monsieur Gauzès, oui, nous étudierons l'extension aux OPCVM. Je connais les réserves du Parlement sur cette question. Il me semble, néanmoins, Monsieur Gauzès, utile que l'inclusion dans le champ de la directive soit prévue. Mais nous allons essayer de nous convaincre mutuellement et de discuter de cette question.

Je pense aussi, Monsieur Gauzès, qu'il faut que tous les investisseurs soient placés sur un pied d'égalité. En tout cas, je vous remercie d'avoir souligné, une fois encore, la nécessité de bien protéger les investisseurs, comme à l'instant M. Mölzer vient de le rappeler à son tour.

Mme Berès a dit elle–même que j'avais insisté sur le paquet global dans lequel se trouve ce texte, donc nous ne sommes pas au bout de la route, et il s'agit des investisseurs aussi bien que des assurés. Je voudrais, Madame Berès, préciser que le futur texte sur les conservateurs centraux de titres sera une occasion supplémentaire de tirer un certain nombre de conséquences de l'affaire Madoff.

J'ai noté aussi deux points qui m'ont intéressé et que je trouve importants, même s'ils comportent des aspects techniques. Il s'agit, premièrement, de l'inclusion des contrats d'assurance. Je trouve que c'est une bonne question; je vais regarder cela et étudier aussi les difficultés et les problèmes techniques que cela peut poser. Ensuite, il y a une question à laquelle je suis, évidemment, sensible, à savoir l'endettement excessif, parfois exorbitant, auquel sont parvenues certaines collectivités locales. Là aussi, je serai attentif à votre débat, et nous allons envisager comment traiter cette question.

Enfin, Madame Berès, comme Monsieur Giegold, vous avez évoqué la question des mauvais conseils; c'est une question que je trouve légitime. Moi aussi, je veux qu'on préserve ou qu'on protège les gens. Est-ce le bon véhicule juridique pour la traiter? C'est une question de nature juridique technique qui peut être différente et cela supposerait, en particulier, Monsieur Giegold, que nous ayons une définition cohérente harmonisée sur ce que doit être cette notion de mauvais conseil. Néanmoins, j'ai compris votre insistance. Je vois un large accord sur cette question et, donc, nous allons étudier cette question à la lumière de votre débat d'aujourd'hui et de vos interpellations que j'ai bien enregistrées.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, föredragande. − Fru talman! Även om ni kanske inte har märkt det tidigare har jag en tilltro till den fria marknaden och människors möjligheter att göra fria val. Men samtidigt vill jag säga väldigt tydligt att jag också har en stark tilltro till att konsumenterna måste skyddas. Det är klart att det här direktivet är så viktigt just från denna utgångspunkt. Så, mina vänner, ni som kan kritisera mig i andra sammanhang, här är vi helt på samma linje. Den ordinäre vanlige investeraren ska kunna veta att man är någorlunda trygg i de investeringar man gör. Det är av oerhörd vikt för Europas framtid. Så ser jag på det, och på tilltron till de finansiella marknaderna.

Herr Barnier, ni talade om UCITS och finansieringsformer; 0,3 kan diskuteras när vi dessutom går upp till 100 000. Jag håller med om det, men samtidigt är ju rådets synpunkt att vi ska en mycket, mycket lägre finansieringsmekanism. Vi vet väl kanske inte riktigt var vi ska hamna. Jag tycker också att det är rimligt att ta in UCITS när det gäller MIFID och när det gäller UCITS 5, men jag tror säkert att vi kan komma överens om detta. När det gäller bad advice, dåligt råd, hoppas jag också att vi kan hitta en lösning eftersom jag tror att det är en viktig punkt för de vanliga investerarna i Europa just nu.

Finally, I would like to express my gratitude to the Commissioner, Mr Gauzès, Ms Berès, Mr Kamall and Mr Giegold for their very fruitful cooperation, and I hope that we can close this dossier in the autumn.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 5 July 2011.

 

23. Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  President. − The next item is the report by Carlos Coelho, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on the amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing an agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD)) (A7-0241/2011).

We had expected Commissioner Malmström to be with us, but I understand there is a problem with her incoming flight. She is on her way but she will not be here at the beginning. Commissioner Barnier will stand in so long as is necessary.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, relator. − Há três questões de fundo que gostaria de sublinhar no início deste debate. Em primeiro, a eficácia legislativa. Uma vez mais, e em matérias tão sensíveis como as ligadas a Schengen, o Parlamento Europeu consegue chegar a um acordo em primeira leitura.

Trabalhámos bem e depressa. Para os que não acreditam na co-decisão, uma vez mais damos uma resposta concludente. Se a decisão ainda fosse tomada por unanimidade no Conselho, continuaria adiada por mais tempo. Agradeço à Presidência húngara o seu esforço e o seu empenho competente.

Em segundo lugar, o reforço de Schengen. Mesmo com opiniões diferentes, nalgumas matérias, conseguimos um amplo consenso neste Parlamento. Porque, no essencial, somos dos que queremos o reforço de Schengen e não pactuamos com tentativas de fragilizar a livre circulação das pessoas. Agradeço aos relatores-sombra a sua colaboração e o seu apoio.

E, em terceiro lugar, a solução comunitária. Apesar de inicialmente ter tido pouco apoio no Conselho, a criação desta Agência corresponde à preferência manifestada por este Parlamento, que sempre lutou por uma solução europeia em detrimento da intergovernamental que ainda prevalece no SIS I. De acordo com a avaliação de impacto feita pela Comissão, a criação de uma Agência é, sem dúvida, a melhor solução sob o ponto de vista financeiro, operacional e institucional.

Peço ao Comissário Barnier que transmita à Comissária Malmström o nosso agradecimento pela iniciativa oportuna e pela colaboração que nos prestou.

O regulamento que vamos aprovar corresponde positivamente às preocupações deste Parlamento. Permita-me sublinhar sete pontos. Primeiro: novos sistemas chocam com o instrumento legislativo, fala-se muito de novos sistemas na área do espaço da liberdade, segurança e justiça. Ficou claramente salvaguardado no regulamento que apenas poderão ser juntados novos sistemas depois destes terem sido criados através de um instrumento jurídico próprio aprovado em co-decisão com o Parlamento Europeu.

Segundo: não à interoperabilidade entre os sistemas. Ficou expressamente salvaguardado que não poderá existir interoperabilidade entre os sistemas geridos pela Agência a não ser que essa possibilidade esteja expressamente prevista nos instrumentos jurídicos que criam cada um desses sistemas.

Em terceiro lugar, a localização da Agência. As prerrogativas do Parlamento Europeu foram respeitadas e a decisão foi tomada em co-decisão entre o Parlamento e o Conselho. Sede em Talin, site técnico em Estrasburgo, o site backup na Áustria. A pressão do Parlamento levou a que tivéssemos recebido duas cartas dos Ministros francês e estoniano, confirmando os investimentos que cada um destes países irá fazer de forma a que a solução encontrada seja a melhor em termos de custo-eficácia.

Em quarto lugar: infra-estrutura de comunicação. Conseguimos alcançar um compromisso: fica proibida qualquer possibilidade de acesso não autorizado; fica obrigatório que todos os dados que circulam na rede sejam criptados e fica garantido que a chave da encriptação não poderá ser transmitida para a responsabilidade de uma empresa privada em regime de outsourcing, exactamente ao contrário do que hoje acontece.

Regulámos também os membros do management board e os direitos do voto, de forma a garantir de os Estados-Membros só participam no sistema em que estão vinculados. Foi salvaguardada a participação do Reino Unido e a Irlanda decidiu não se vincular a este regulamento. E, finalmente, Senhora Presidente, foram introduzidas melhorias diversas no que diz respeito ao reforço do papel do Parlamento Europeu, ao reforço da transparência e à melhoria da protecção de dados.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci de votre compréhension. Cecilia Malmström était dans un avion qui est arrivé avec du retard, indépendamment de sa volonté. Elle m'a demandé de l'excuser. Elle est sur la route pour nous rejoindre et donc, Monsieur Coelho, je lui ferai part de votre message.

Je pense qu'elle sera là dans quelques instants pour prendre le relais; en attendant, je voudrais, en son nom, vous remercier très chaleureusement, Monsieur Coelho, pour l'approche constructive dont vous avez fait preuve tout au long des négociations sur cette proposition avec – je crois pouvoir le dire – une coopération fructueuse entre les trois institutions. Je crois que nous sommes parvenus, ainsi, à notre objectif commun.

Cette proposition répond à la demande explicite du Parlement européen et du Conseil, comme vous le savez mieux que personne, formulée en 2006, au temps où les instruments de base pour la deuxième génération du système Schengen et le système d'information sur les visas ont été adoptés. Selon les analyses d'impact, la proposition inclut désormais EURODAC aussi.

La mission principale de la future agence sera d'assurer que ces systèmes informatiques cruciaux opèrent bien 24 heures par jour, sept jours par semaine, et que l'échange de données se fasse dans le respect total de la sécurité des données et des règles de protection des données.

À l'avenir, l'agence a vocation à développer d'autres systèmes d'information à très grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, sur la base de propositions législatives qui ont été ou qui seront adoptées par le colégislateur. En ce qui concerne la proposition de compromis, Mme Malmström m'a indiqué qu'elle était satisfaite que les amendements principaux du Parlement européen aient été intégrés dans le texte de compromis.

La Commission souhaite cependant souligner et faire comprendre l'intention qui est la sienne de faire une déclaration, reprise au compte rendu du Conseil, rappelant que le principe d'autonomie institutionnelle de l'Union européenne s'oppose à ce que les États tiers, y compris les États associés, se voient accorder des droits de vote dans l'agence.

En conséquence, l'acceptation par la Commission du compromis du colégislateur se fonde sur le principe que ce compromis n'octroie pas de droits de vote aux pays associés, ni ne crée des attentes à cet égard.

Voilà, Monsieur Coelho, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, ce que je voulais dire au nom de Cecilia Malmström, en vous remerciant pour votre compréhension.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, raportor pentru aviz, Comisia pentru control bugetar. − Gestionarea operaţională a SIS II, VIS, EURODAC şi a altor sisteme de tehnologia informaţiei la scară largă este vitală pentru viitorul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie european. Prin urmare, instituirea unei singure autorităţi care să asigure gestionarea operaţională a acestor sisteme informative este absolut necesară.

Traversăm o perioadă de restricţii bugetare care trebuie să se reflecte şi în activitatea organismelor europene. Susţin propunerea ca strategia agenţiei să se bazeze pe un plan multianual privind politica de personal şi pe un proiect de program anual de lucru, cu obiective clare şi indicatori de performanţă. Regret că propunerea Comisiei de control bugetar de a se reduce numărul membrilor Consiliului de administraţie nu a fost acceptată. Respect dreptul statelor membre de a fi implicate în luare deciziilor la nivelul agenţiilor, dar consider că un consiliu de administraţie format din 29 de membri este o structură costisitoare şi greoaie, care nu contribuie la eficientizarea activităţii. Consider că prima prioritate a agenţiei trebuie să fie clarificarea situaţiei SIS II. Este necesară o analiză şi o decizie privind programul şi costurile finalizării acestui sistem.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre del Grupo PPE. – Señora Presidenta, apoyo el trabajo riguroso del señor Coelho y le felicito por su capacidad negociadora, en el Parlamento y en primera lectura.

En cuanto a la necesidad de la creación de una nueva Agencia para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud, es preciso recordar que la propia Comisión ha declarado que no puede asumir la responsabilidad de gestionar grandes bases de datos y que la creación de una agencia meramente ejecutiva no propiciaría en ningún caso el control del Parlamento. Y eso se debería al hecho de que quedaría inmersa en la estructura de la Comisión Europea.

Pero, considerando la importante labor que se encomienda a la nueva Agencia y la necesidad de que esa labor quede sometida al escrutinio del Parlamento, el nuevo organismo deberá adoptar la forma de agencia europea con personalidad jurídica propia.

Los objetivos deben quedar claramente definidos, es decir, la gestión operativa del SIS II, del Sistema de Información de Visados (VIS) y de Eurodac, pudiendo responsabilizarse además de la preparación, desarrollo y gestión operativa de otros sistemas de información de gran magnitud.

Pero hay que tener en cuenta que esto siempre habrá de hacerlo contando con los instrumentos jurídicos adecuados. La Agencia no podrá, en ningún caso, tomar decisiones de carácter político, tales como la creación de nuevos sistemas de información o la interoperabilidad entre diferentes sistemas.

El importante papel que asumirá la Agencia exige que cuente con una estructura administrativa reforzada con la finalidad de garantizar la integridad y la protección de datos, razón por la que será preciso incorporar a la misma las figuras del responsable de seguridad y de una autoridad independiente para la protección de datos, dando con ello cobertura a las prescripciones legales inscritas en el ámbito del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Y, señor Coelho, para concluir, estoy muy de acuerdo con sus tres puntos iniciales y con los siete del Parlamento, por apostar singularmente por la solución comunitaria y por apostar firmemente por que no se limite el espacio Schengen.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, à mon tour, je voudrais féliciter notre collègue, M. Carlos Coelho, pour les talents qu'il a déployés au cours de cette négociation et qui ont permis au Parlement européen d'engranger un certain nombre de bons résultats.

Notre objectif, il l'a indiqué, était d'améliorer l'efficacité de la gestion opérationnelle des systèmes de sécurité des données du secteur de la justice et des affaires intérieures, pour le SIS, le VIS et EURODAC.

Je tiens à souligner plusieurs points que les socialistes considèrent comme des avancées tout à fait positives. Tout d'abord, la garantie que le mandat de l'agence sera limité à un travail technique qui ne pourra exercer une quelconque influence sur le fond même des données conservées. Ensuite, une transparence démocratique dans tout le processus, incluant non seulement le Parlement européen dans la procédure de sélection du directeur, mais surtout donnant l'assurance que, s'il devait y avoir extension du mandat de l'agence à d'autres systèmes et une intention éventuelle de rendre ce système interopérable, cela ne pourrait se faire que via la procédure législative ordinaire. Puis, l'interdiction pour les opérateurs privés de prendre en charge la maintenance des systèmes et d'avoir accès aux codes de sécurité et au contenu des données et, enfin, la participation du Parlement européen au choix du siège de cette agence.

Sur ce dernier point, je regrette que l'inclusion de la définition du siège dans le règlement ait fait l'objet d'autant de résistance du côté du Conseil. Sa déclaration unilatérale selon laquelle cette décision ne créerait pas de précédent n'a pas de valeur juridique en tant que telle. Notre institution a respecté à la lettre les traités, selon lesquels le Parlement doit aussi donner son consentement à la désignation des sièges des agences européennes.

À la lumière de ce point, je souhaite que le Conseil considère enfin le Parlement européen comme un partenaire à part entière, c'est–à–dire un colégislateur, au même titre que lui. Cette forme de rivalité institutionnelle se fait également sentir dans le dossier sur Schengen, en ce qui concerne surtout la révision du mécanisme d'évaluation. J'aimerais, à cet égard, que nous nous orientions vers des débats de fond plutôt que vers des batailles juridiques.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, Mr Coelho is as usual a safe pair of hands – I am not sure what we would do without him – and he has safely overseen the co-legislation of this regulation.

The Commission has attempted to develop several large-scale systems over the last few years but we know, certainly in the case of SIS II, that there have been serious delays and even some apparent mismanagement. In some of our Member States it is not unknown to have these problems. So it is sensible to concentrate technical know-how in one place. But at the same time, as Mr Coelho said, it is important to ensure on sensitive issues, such as any proposal for system or data interoperability, that Parliament is very much involved in any such decision.

It is also important that this regulation provides for the European Data Protection Supervisor to have the power to obtain from the agency access to all information necessary to his work.

The Commission will shortly propose setting up yet more IT systems, for instance an entry/exit system for Schengen borders and a registered traveller programme. I do not know whether the Commissioner – I know he is standing in for a colleague – is able to tell us whether the Commission is already planning that the agency should be involved in designing those two new databases.

I am very pleased that the UK will be able to participate in the adoption of this regulation and in the management of the agency to a degree that reflects its participation in SIS and in Eurodac. This is perhaps a model for variable geometry in the Schengen evaluation mechanism.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar Barnier, sehr geehrter Berichterstatter Carlos Coelho! Wir erörtern heute vorerst zum letzten Mal den Rahmen für die zu schaffende IT-Agentur der Europäischen Union. Wir werden als Parlament einen Kompromiss mit dem Rat annehmen, in dem die zentralen Forderungen unsererseits aufgenommen sind. Das liegt einerseits daran, dass wir schon öfter darüber debattiert haben, andererseits aber auch an der guten Arbeit des Berichterstatters – vielen Dank dafür und auch für die Zusammenarbeit. Ihnen möchte ich hier auch die Unterstützung der Grünen-Fraktion zusichern.

Ich möchte aber anschließend einen inhaltlichen Punkt zur IT-Agentur betonen. Mit dem geplanten Rahmen ist klar und deutlich eine Verknüpfung von unterschiedlichen Datenbanken mit personenbezogenen Informationen ausgeschlossen. Wir wollen eine effiziente und sichere technische Plattform, aber wir wollen keine Ausweitung der Erfassung personenbezogener Daten für alle möglichen Zwecke. Jedem, der anderes plant, sollte das Votum des Parlaments eine Mahnung sein. Wir haben ein Auge auf diese Agentur und werden keine Alleingänge dulden.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, w imieniu grupy ECR. – W dzisiejszym, coraz bardziej mobilnym świecie ochrona danych osobowych to niezbędne narzędzie zapewniające obywatelom bezpieczeństwo i przestrzeń wolności w ramach nieskrępowanego przemieszczania w Unii Europejskiej. Sprawnie zorganizowana i budząca zaufanie ochrona wpływa na zwiększenie aktywności, przyczyniając się także do rozwoju gospodarczego i społecznego.

Projekt powołania agencji nadzorującej wszystkie trzy działające obecnie systemy informacyjne wydaje się interesujący, gdyż zarządzanie wielkoskalowymi systemami informatycznymi wymaga odpowiedzialności wyspecjalizowanej instytucji. Istotne jednak jest zapewnienie reprezentacji w zarządzie wszystkim państwom członkowskim. Aby system ochrony danych był skuteczny, poszczególne rozwiązania muszą obowiązywać wszystkie państwa. Ważnym zadaniem, jakie powinna realizować agencja, jest zagwarantowanie bezpieczeństwa sieci oraz przekazywanie danych poprzez eliminację coraz powszechniejszych zagrożeń. Wzorem działania Europejskiego Inspektora Danych Osobowych agencja powinna realizować swoje cele w oparciu o podstawowe wolności obywatelskie. Mam nadzieję, że system taki pozwoli na bardziej skuteczną wymianę danych oraz ich bezpieczniejsze przetwarzanie i udostępnianie.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark, on behalf of the EFD Group. – Madam President, yet another expensive, bureaucratic monster arises by combining VIS, SIS and Eurodac, whether or not any Member State currently participates in these agencies. It is meant to develop Schengen, which itself is under pressure due to the Libyan situation. What is the use of a system to allow free movement which has to be partially suspended because of the free movement it encourages?

I understand there will be a central agency to retain fingerprints and biometric records for five years, including material obtained under SIS – ‘information regarding certain categories of persons and property’. So, under the guise of facilitating the free movement of people, we have a resurrection of the Stasi.

Of course, this is intended to lead to EU immigration control. In the case of the UK, many immigrants come from the Commonwealth, a unique voluntary association including every single one of our former colonies. Well, we have our own border controls for that purpose, and the EU does not have the right to interfere.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werter Berichterstatter! Im Unterschied zu meinem Vorredner bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, die Gründung dieser Agentur tatsächlich zu unterstützen. Ich war sehr oft skeptisch, wenn es um die Gründung von Agenturen gegangen ist. In diesem Fall unterstütze ich das gerne: Zum Ersten weiß ich, dass Herr Coelho die Verhandlungen geführt hat, und daher weiß ich, es kommt ein positives Ergebnis heraus. Darauf ist Verlass. Zweitens hat die Europäische Kommission mit dem Handling des Schengener Informationssystems gezeigt, dass man der Kommission die Verwaltung von großen IT-Informationssystemen nicht übertragen kann. Und zum Dritten erachte ich es als sinnvoll, drei Großinformationssysteme, nämlich das Schengener Informationssystem, das Visa-Informationssystem und EURODAC, unter einem Dach verwalten zu können. Das bringt zweifelsohne Synergieeffekte.

Wichtig ist auch, dass geklärt worden ist, welche Aufgaben die Agentur zu übernehmen hat und welche nicht – nämlich nicht die, politische Entscheidungen zu treffen, aber sehr wohl die Verwaltung dieser drei Informationssysteme mit einem hohen Standard.

Zudem sollten meines Erachtens auch Schulungen durchgeführt werden, damit wir in allen Staaten gleich hohe Standards bei der Umsetzung und der Nutzung der Systeme haben.

Schließlich möchte ich noch erwähnen, dass ich hoffe, dass wir aufgrund dieser Einigung über die Agentur eine neue Diskussion auch darüber beginnen, wie wir die Datensysteme sinnvoll miteinander verknüpfen – in begründeten Fällen! Ich weise darauf hin, dass dies gerade in der Krisensituation sinnvoll wäre, die wir jetzt in Nordafrika haben. Wir wissen, dass Kriminelle dieses System nutzen, um über die Grenze zu kommen, und hier Asylanträge stellen, um über das Asyl Drogenkuriere oder auch Terroristen einzuschleusen. Wenn wir Europol die Möglichkeit geben, diese Systeme zu nutzen, dann dient das einem Mehr an Sicherheit unserer Bürger in Europa. Daher würde ich begrüßen, wenn eine Diskussion auch in diese Richtung eröffnet werden würde.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Tiež by som sa rada poďakovala kolegovi Coelhovi, pretože návrh zastrešiť systémy SIS II, VIS a EURODAC jednou agentúrou na úrovni Európskej únie považujem za správny.

Problém však vzniká tým, že niektoré členské štáty sa jednotlivých systémov vôbec nezúčastňujú, resp. zúčastňujú sa ich iba čiastočne. A v tejto súvislosti by som sa chcela spýtať, do akej miery bude predkladané nariadenie záväzné pre takéto členské štáty, resp. akými právomocami budú disponovať pri prijímaní legislatívy na zriadenie agentúry.

Napriek nejasnostiam som presvedčená, že vytvorenie agentúry je žiaduca vec. Agentúra bude plniť dôležité úlohy. Mala by byť tiež zodpovedná za technické opatrenia, ktoré si vyžadujú zverené úlohy a ktoré nemajú normatívnu povahu. Tieto povinnosti by sa nemali dotknúť normatívnych úloh, ktoré sú vyhradené iba pre Komisiu. Agentúra by mala byť výlučne operatívnou, nie politickou inštitúciou. Jej pôsobenie a rozhodovanie musí byť v súlade s právnym základom, ktorý Európsky parlament prijal pre jednotlivé tri databázy.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE). - Madame la Présidente, Madame et Monsieur les Commissaires, je tiens en premier lieu à saluer les efforts de notre collègue Carlos Coelho sur ce dossier très difficile qui a exigé une grande technicité, beaucoup de travail et de connaissance du dossier.

Le contrôle de notre territoire commun et de nos frontières européennes est l'un des enjeux les plus importants auxquels nous devons faire face, et l'outil technologique est plus que jamais au service de ce défi. En effet, depuis quelques années, nous avons pu assister à un développement sans précédent des bases de données européennes et de l'échange des données à caractère personnel. Ce que certains qualifient de tsunami digital devrait certainement se confirmer dans les années qui viennent.

Le SIS, le VIS, EURODAC sont autant d'instruments essentiels aujourd'hui pour assurer la sécurité de nos citoyens européens. Assurer une bonne gestion opérationnelle de ces bases de données est donc une question majeure à laquelle il est de notre responsabilité d'offrir une réponse efficace. Cette réponse est bien sûr fort délicate et Carlos Coelho a dû faire face à des nombreux obstacles juridiques, institutionnels, budgétaires, politiques et techniques et il est, malgré tout, parvenu à un texte équilibré qui satisfait toutes les parties intéressées.

La création de cette agence des réseaux paraît, en effet, la meilleure solution pour assurer la sécurité intérieure des États membres. Aucune autre institution ou agence existante ne pouvait prendre en charge, aujourd'hui, la bonne gestion de ces systèmes d'information. Elle permettra d'améliorer la gestion des systèmes d'information existants, elle offrira une meilleure synergie entre ces bases de données et permettra, par ailleurs, d'intégrer les instruments qui seront adoptés à l'avenir.

L'une des questions très délicates qui s'est posée sur ce dossier fut le siège de l'agence: où fallait–il l'établir? L'Estonie et la France sont les deux seuls pays qui se sont portés candidats pour l'accueillir. La France héberge déjà, à Strasbourg, le système d'information Schengen, dont elle assure la gestion opérationnelle et l'administration depuis 1995; elle en possède par conséquent une totale maîtrise technique.

Faisant suite aux conclusions du Conseil européen de décembre 2003, qui donnait la priorité aux nouveaux États membres, l'Estonie souhaitait aussi recevoir le siège de cette future agence. Il me semble que le compromis trouvé est très bon: une sorte de répartition des missions – j'en termine Madame la Présidente – s'est opérée par un transfert du siège de l'agence à Tallinn, où seront effectuées les tâches de gouvernance, de stratégie et de conception des programmes. Le développement et l'exploitation des systèmes auront lieu à Strasbourg. Le rapport coût/efficacité est fort équilibré, et cette solution de compromis ne remet nullement en cause la gestion centralisée des systèmes IT.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - Şi eu aş dori, în primul rând, să apreciez munca deosebită depusă de colegul Carlos, care, încă o dată, şi-a dovedit expertiza deosebită pe care o are în acest domeniu.

Aş avea două remarce legate de înfiinţarea acestei noi agenţii, pe care o consider şi eu de mare utilitate. În primul rând, în contextul actual, în care atacurile cibernetice au devenit un pericol de importanţă maximă la nivel global, trebuie să ne asigurăm că securitatea bazelor de date administrate de această agenţie este la cele mai înalte standarde. În al doilea rând, cel puţin la acest moment, noua agenţie, dacă ar funcţiona, s-ar afla fără o parte a obiectului de activitate, întrucât Sistemul SIS II este încă departe de a fi funcţional. De aceea, profit de această ocazie pentru a cere Comisiei şi doamnei comisar să îşi respecte angajamentul de a finaliza Sistemul SIS II la data cuvenită.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Propunerea de înfiinţare a acestei agenţii este una firească, deoarece Comisia nu trebuie să fie managerul acestor sisteme informatice de mari dimensiuni, tocmai pentru asigurarea unei transparenţe totale şi a înlătura orice conflict de interese. Vă rog să aveţi în vedere anvergura acestui sistem compus din trei părţi - SIS II, VIS şi EURODAC - care, datorită importanţei sale majore şi relaţiilor de interconectare dintre ele, necesită tutela unei entităţi unice bine definite.

Consider că o administrare fragmentată şi necorelată ar duce la o desincronizare între aceste sisteme, desincronizare care ar putea avea efecte devastatoare asupra protecţiei datelor personale, asupra informaţiilor legate de viză şi asupra cererilor de acordare de azil. Aşadar, susţin în totalitate înfiinţarea acestei agenţii specifice pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice de mari dimensiuni, ca o măsură pentru protejarea securităţii şi integrităţii în Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE). - Madam President, I was not intending to waste the plenary’s time, but I was provoked by Mr Clark who said that another bureaucratic monster like the Stasi will be created.

I would like to remind Mr Clark that the future home of the IT agency, or whatever we call it, is Tallinn, which is not the place where the Stasi was invented. Indeed, on the contrary another ‘S’ word, Skype, was invented by Estonian boys and girls some years ago. Beyond that Estonia was the first country to be under real cyber-attacks in the modern age and we survived. I believe Schengen, with the free movement of European people, will survive with us as well.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Frau Präsidentin! Bessere Zusammenarbeit und diverse EDV-Systeme sollten bekanntlich den Wegfall der Binnengrenzen kompensieren. Bis dato fällt das einstige Vorzeigeprojekt Schengener Informationssystem, SIS II, vor allem mit Kostenexplosion und ständigen Verzögerungen auf. Die Sinnhaftigkeit einer eigenen IT-Agentur muss meines Erachtens auch bezweifelt werden. Theoretisch soll sie die Visa-Datenbanken und die digitalen Informationen über Asylbewerber und Straftäter besser als bisher verknüpfen. Wenn man bedenkt, dass SIS ursprünglich für 15 Millionen Datensätze konzipiert wurde, und die Anforderungen nicht zuletzt wegen der nationalen Unterschiede mittlerweile auf 100 Millionen gestiegen sind, wird das Ausmaß eines solchen EDV-Projekts ersichtlich. Wenn nicht einmal im Rahmen eines Systems, nämlich SIS und SIS II, eine problemlose Datenabstimmung möglich ist, dann muss man sich schon die kritische Frage stellen, wie da plötzlich einer eigenen IT-Agentur eine Verknüpfung verschiedenster Systeme möglich sein sollte. Das erscheint mir eher sehr schwierig zu sein.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Zriadenie agentúry na riadenie rozsiahlych informačných systémov v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa už dlhšiu dobu v praxi javilo ako potrebné, a tak bude ďalším krokom k hladšiemu spracovávaniu a využívaniu informácií v rámci Európskej únie. Samozrejme pri výkone svojich činností musí agentúra spĺňať najvyššie štandardy Európskej únie v oblasti ochrany údajov. Získavanie informácií by taktiež nemalo byť prístupné pre členské štáty, ktoré nie sú súčasťou systému. Čo sa týka výberu sídla agentúry, plne súhlasím s výberom jediného centralizovaného sídla, keďže takéto riešenie je finančne najmenej náročné a zjednoduší aj spoluprácu jednotlivých zložiek agentúry.

Na záver dodávam, že ma teší, že Európsky parlament mal možnosť sa podieľať významne a priamo na zriaďovaní tejto agentúry, a blahoželám kolegovi Coelhovi.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, forgive me for arriving late, my plane departed very late, but I know you were in the capable hands of Commissioner Barnier. Let me thank you and the rapporteur for the debate, and let me quickly answer a few of the questions.

I think Baroness Ludford asked whether the agency would cover any other IT systems. The agency will initially take over operational management of VIS and Eurodac. SIS II will also be taken over as soon as it is operational, i.e. in the first quarter of 2013. In the communication that the Commission made a few weeks ago, we also referred to the European entry/exit system and a registered travel programme. We also announced that we would conduct further consultations in the coming weeks, and this is what we will do, together with the Parliament and with the Council, regarding the communication on smart borders.

Them plan is to entrust these systems, once they are in place, to the IT agency, working on the basis of the relevant instruments. I can assure Mr Albrecht that no other system will be put in place without a specific legal act, and that interoperability will not be introduced without the consent of the two co-legislators.

With regard to Mr Enciu’s question on security, all safeguards are in place both from a legal and logistical point of view; I can reassure him of that. We have achieved something very worthwhile with this compromise between the three institutions. I am looking forward to this new agency becoming operational and starting work.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, relator. − Senhora Presidente, também eu queria saudar a presença da Comissária Malmström. Antes dela chegar, tive a ocasião de recordar que se prova uma vez mais que a co-decisão é um instrumento poderoso, porque se nós estivéssemos ainda com o regime antigo e esta decisão não tivesse a co-decisão mas fosse aprovada por unanimidade no Conselho, provavelmente não teríamos decisão porque ainda estaríamos empatados no Conselho à espera de uma unanimidade que nunca mais conseguiríamos obter.

Queria dizer que partilho das considerações que foram feitas pelo colega Marinescu. De facto, também teria desejado um conselho de administração com menos membros, mas nestas matérias que têm a ver com Schengen e se baseiam na confiança mútua, é muito importante que todos os Estados-Membros participem e só por essa razão aceitámos um conselho de administração muito grande. Mas, de facto, não faz sentido que em todas as agências europeias tenhamos conselhos de administração tão grandes.

A colega Monika Benová e o colega Mikolášik levantaram a questão da participação dos Estados-Membros. E a verdade é que o Reino Unido decidiu participar neste regulamento, a Irlanda decidiu ficar de fora, mas o que ficou garantido foi, primeiro, que a presidência desta agência só poderá ser de um Estado-Membro que participe em todos os sistemas que são geridos pela agência, ou seja, os Estados-Membros que têm uma participação parcial não podem ser elegíveis para presidente, e, em segundo lugar, e com isto termino Sra. Presidente, que só têm acesso à informação os Estados-Membros que participam em cada um dos temas. E, assim, creio que estão salvaguardadas as preocupações.

Para terminar, Sra. Presidente, queria agradecer a todos os colegas que me dirigiram palavras simpáticas. Creio que todos estivemos à altura deste desafio e que o Parlamento e o Conselho, com a ajuda da Comissão, demonstraram uma vez mais que conseguimos, num tempo recorde, chegar a uma primeira leitura com grande sucesso.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 5 July 2011.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE), per iscritto. – La relazione del collega Coelho ha ottenuto il mio consenso in questa sede in quanto sono convinto della necessità di istituire un'Agenzia responsabile della gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nel quadro dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Come già del resto la stessa Commissione aveva affermato nel 2009, la gestione di sistemi quali SIS II, VIS e EURODAC così complessi ed allo stesso tempo così determinanti all'interno del'Unione Europea non può mantenere il carattere di provvisorietà che li ha caratterizzati fino ad oggi. La gestione temporanea da parte della Commissione non è in grado di garantire quel carattere di tecnicità e operatività che invece la creazione di un'apposita agenzia permetterà, garantendo in maniera continua e costante quelli che saranno i suoi compiti principali: l'adozione di misure di sicurezza; la rendicontazione e pubblicazione; il monitoraggio; l'organizzazione di formazioni specifiche. Concordo quindi pienamente con ciò che è stato deciso all'interno della relazione avendo piena fiducia che questo sia un ulteriore passo per garantire all'Europa di mantenersi all'interno di quel percorso che garantisce una rete integra per sviluppare sicurezza e democrazia

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. – Mr President, it has taken more than two years from the Commission’s proposal to the first reading in the Parliament. The establishment of the EU IT Agency is a long-awaited step towards ensuring streamlined operational management of large-scale European Union IT systems, namely SIS II, VIS and EURODAC.

However, from a long-term perspective, the Agency ought also to become a centre of competence responsible for developing additional large-scale IT systems, should it be required to do so in the future and if the Parliament and the Council so decide. I am pleased that a compromise has been reached between Estonia and France to locate the seat of the Agency in Tallinn, Estonia. This decision is in line with the European Council conclusions of 13 December 2003, which gave priority to the Member States that acceded to in 2004 and 2007 in the distribution of the seats of new EU offices and agencies. The Agency is expected to begin work at the beginning of 2012. I therefore hope that the Parliament and the Council can adopt the regulation at first reading so that the Agency can become operational on schedule.

 

24. Rokovania o dohodách o PNR s USA, Austráliou a Kanadou (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. − The next item is the debate on

– the oral question to the Commission on state of play regarding the negotiations with Australia, the US and Canada on the use and transfer of passenger name record (PNR) data by Cornelia Ernst, Helmut Scholz and Søren Bo Søndergaard, on behalf of the Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left (O-000156/2011 – B7-0412/2011),

– the oral question to the Commission on state of play regarding the negotiations with Australia, the US and Canada on the use and transfer of passenger name record (PNR) data by Jan Philipp Albrecht, on behalf of the Group of the Greens/European Free Alliance (O-000159/2011 – B7-0413/2011),

– the oral question to the Commission on state of play regarding the negotiations with Australia, the US and Canada on the use and transfer of passenger name record (PNR) data by Birgit Sippel, on behalf of the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament (O-000160/2011 – B7-0414/2011),

– the oral question to the Commission on state of play regarding the negotiations with Australia, the US and Canada on the use and transfer of passenger name record (PNR) data by Timothy Kirkhope, on behalf of the European Conservatives and Reformists (O-000164/2011 – B7-0415/2011),

– the oral question to the Commission on state of play regarding the negotiations with Australia, the US and Canada on the use and transfer of passenger name record (PNR) data by Sophia in ’t Veld, on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (O-000165/2011 – B7-0416/2011),

– the oral question to the Commission on state of play regarding the negotiations with Australia, the US and Canada on the use and transfer of passenger name record (PNR) data by Axel Voss, Simon Busuttil and Manfred Weber, on behalf of the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) (O-000170/2011 – B7-0417/2011).

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, Verfasserin. − Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben nun schon mehrere Entschließungen zum Thema PNR angenommen, in denen konkrete Anforderungen formuliert wurden. Dabei ging es immer um Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und um das Verbot des Profiling. Wir betrachten die Rechtsgrundlage des Abkommens mit Australien als unangemessen. Denn das Ziel des Abkommens mit Australien ist, die nach australischem Recht vorgeschriebene Übermittlung der Daten in Einklang mit europäischem Recht, mit dem Datenschutzrecht, zu bringen. Deshalb muss es definitiv auch den Bezug zu Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU geben.

Auch stellen wir erneut die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Wenn man in Betracht zieht, dass 2009 nach Angaben der australischen Regierung gerade einmal fünf Personen aufgespürt und wegen Terrorismus angeklagt wurden – wobei noch nicht einmal sicher war, ob dies durch PNR-Daten ermöglicht wurde –, dann hat das bei immerhin mehreren Millionen Datensätzen, die jahrelang gespeichert werden, mit Verhältnismäßigkeit nicht sonderlich viel zu tun. Sie dienen letztlich, wie wir alle wissen, dem Profiling, und für Profiling gibt es noch nicht einmal eine gemeinsame und einheitliche Definition. Ich weiß nicht, wie oft die Kommission bereits aus solchen Gründen aufgefordert wurde, die Notwendigkeit der Übermittlung von PNR zu beweisen, Alternativen vorzulegen und zu prüfen. Um diese Frage zu untersuchen, ist ein wirklich substanzieller Bericht notwendig.

Noch ein Wort zur Zweckbindung: Wie soll die Zweckbindung gesichert werden, wenn verschiedene Drittstaaten untereinander Abkommen schließen, nach denen systematisch PNR ausgetauscht werden? Wenn überhaupt, dann ist dies nur schwer möglich.

Wir erwarten übrigens seitens der Kommission auch eine ganz klare Antwort zur Beziehung zwischen PNR und dem amerikanischen secure flight program. Das secure flight program dient bekanntlich dazu, so genannte potenziell gefährliche Passagiere vom Fliegen auszuschließen. Oft genug sind Fehler und Verwechslungen aufgetreten, was dazu geführt hat, dass die betreffenden Personen nicht mehr reisen konnten und praktisch keine wirkliche Chance hatten, sich rechtlich zur Wehr zu setzen.

Ein letztes Wort: Bitte vergessen Sie nicht, es geht nicht nur um Selbstbestimmung, um Selbstbestimmung im Informationsbereich, sondern vor allem auch um die Freizügigkeit als Grundrecht, wie es die Europäische Grundrechtecharta vorsieht.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, Verfasser. − Frau Präsidentin, Frau Kommissarin Malmström, werte Kollegen! Dieses Hohe Haus hat wiederholt klargestellt, was es erwartet, bevor über eine Annahme von Passagierdatenabkommen auch nur nachgedacht wird.

Erstens: Vor über einem Jahr wurde hier beschlossen, dass PNR-Daten unter keinen Umständen für so genanntes Data Mining und Profiling benutzt werden dürfen. Das hieße, dass der praktizierten Rasterfahndung ins Blaue hinein endlich ein Ende gesetzt wird und wieder zur anlassbezogenen Ermittlung zurückgekehrt wird. Doch was liefert die Kommission? Einen Freibrief für das Verknüpfen und Analysieren aller möglichen Informationen zu Persönlichkeitsprofilen und Risikoindikatoren. So geht es nicht, meine Damen und Herren!

Zweitens: Wir haben die Kommission ausdrücklich dazu aufgefordert, ein Gutachten der Grundrechteagentur einzuholen. Doch was ist passiert? Gar nichts! Erst auf unsere Anfrage hin hat die Agentur nun einen Bericht zum geplanten EU-PNR-System vorgelegt und dabei deutliche Grundrechtsverletzungen aufgezeigt.

Drittens: Wir haben die Kommission ausdrücklich aufgefordert, eine Datenschutzfolgeabschätzung einzuholen. Und was ist passiert? Auch nichts!

Viertens: Und wir haben wiederholt den Nachweis verlangt, dass eine solche Maßnahme verhältnismäßig und notwendig ist, dass es also keine weniger intensiven Maßnahmen gibt, die den gleichen Zweck erfüllen. Auch dieser Nachweis fehlt!

Es freut mich, dass die polnische Ratspräsidentschaft diese Frage nun offensiv angehen möchte. Sehr geehrte Kommissarin Malmström, meines Erachtens ist es peinlich, dass Sie offenbar nicht in der Lage sind, diese Fragen zu lösen. Stattdessen ziehen Sie sich die Decke über den Kopf wie ein verängstigtes Kind. Nehmen Sie endlich zur Kenntnis, dass es massive rechtliche Probleme mit dem PNR-Abkommen und dem geplanten EU-System gibt. Ihr eigener Juristischer Dienst sagt das! Der Juristische Dienst des Rates sagt das! Die Grundrechteagentur sagt das! Der Europäische Datenschutzbeauftragte sagt das! Diverse hoch angesehene Think Tanks sagen das! Machen Sie endlich Schluss mit der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung in allen Lebensbereichen! Sollten Sie diese PNR-Abkommen wirklich dem Parlament vorlegen, werden wir als Grüne darauf bestehen, diese dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vorzulegen.

Sehr geehrte Damen und Herren der Kommission, von Anfang an haben Sie vertuscht, verdreht und verheimlicht. Sie haben gute Miene zum bösen Spiel gemacht und sich dabei über den Tisch ziehen lassen. Doch damit kommen Sie nicht durch!

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel, Verfasserin. − Frau Präsidentin! Ich muss diesem Haus ehrlich gestehen, dass ich, was die Diskussion um die Fluggastdaten angeht, ein wenig verwirrt bin, denn die Fakten und die Fragen, die geklärt werden müssen, sind ja nicht neu. Trotzdem hat man den Eindruck, dass wir nicht weiterkommen, ja, schlimmer noch, dass wir uns wieder zu schlechteren Konditionen zurückbewegen, als wir sie irgendwann schon einmal vereinbart hatten.

Derzeit scheitert die Unterzeichnung des Australien-Abkommens auch daran, dass sich die Mitgliedstaaten mehr Zeit zur Prüfung auserbeten haben. Ich fürchte, die Realität ist eine andere, aber ich würde hoffen wollen, dass das etwas damit zu tun hat, dass auch die Mitgliedstaaten erkannt haben, dass zum Zweck der Terrorismusbekämpfung nicht jedes Mittel recht sein kann. Wir haben – und die meisten hier im Hause werden sich daran erinnern – sehr schwierige, aber zum Schluss doch von einem Abschluss gekrönte Verhandlungen über das SWIFT-Abkommen geführt. Ich wundere mich schon, dass wir uns jetzt in Bezug auf den Datenschutz und die Datensicherheit auf einem Niveau bewegen, bei dem man den Eindruck hat, wir bleiben unter Standards zurück, die wir schon einmal vereinbart hatten. Fünfzehn Jahre Speicherfrist ist viel zu lang. Bei dem für die USA besonders einschneidenden Attentat vom 11. September 2001 beispielsweise hätten 15 Jahre alte Daten überhaupt nicht geholfen, weil die Täter viel zu jung waren, als dass man auf so alte Daten hätte zurückgreifen können.

Zwischen Verwendungszweck und Verhältnismäßigkeit besteht meiner Meinung nach eine sehr enge Verbindung. Man kann nicht Millionen von Daten unbescholtener Bürger 15 Jahre lang sammeln und dann sagen: „Na ja, wir verwenden diese Daten eigentlich für alles“, wie es nämlich derzeit im Text des US-Abkommens steht. Das geht nicht! Ich sage ganz deutlich: Das ist eine Anforderung sowohl an die USA als auch an die Kommission und an unsere Mitgliedstaaten. Wenn man eine Maßnahme zur Bekämpfung des Terrorismus und schwerwiegender internationaler Kriminalität beschließt, dann muss diese Maßnahme auch darauf begrenzt sein und darf nicht durch die Hintertür auf andere Bereiche ausgedehnt werden.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, author. − Mr President, I want to particularly thank the Commissioner for coming here this evening and of course Sophia in ’t Veld, our rapporteur, and all the other shadow rapporteurs who are still working hard on what has been a very long journey on these three PNR agreements.

I had hoped that in this plenary session we would be voting through the agreements between the EU, Canada, the US and Australia. However, for reasons which you have already heard and explained yourself, Commissioner, there are still outstanding issues.

I believe that the swift adoption of these agreements is essential and that such agreements are an essential tool in the fight against terrorism. I think it is right that we use this time to ask the right questions and gather as much information as we can from the Commission as to the compatibility of such agreements with European law, and on their practical implementation. These questions will no doubt be raised once again in my own report on the EU PNR agreement.

But, for me personally, the necessity and the proportionality of these agreements have been long apparent from the number of crimes they have helped prevent, and the number of criminals that they have contributed to catching. These are serious crimes and serious criminals: murderers, rapists, drug-traffickers, child-traffickers and terrorists. The questions which we are asking here this evening are incredibly important. Answers to them would make the process of decision-making for this House a lot easier and a lot more informed.

There will always be ideological differences within this House, for example as to how long data should be stored, and there are even those who would argue it should not be collected at all. But I believe we have reached a workable and reasonable conclusion on these questions which should satisfy all, with good safeguards and checks and rights for EU citizens.

We are at a crucial juncture, at which every negotiation and every process finds itself. A time when we have to move forward and do our jobs; when we have to look at what we have on the table and then make some positive decisions, and I hope that is the way that we will now go forward.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, author. − Madam President, I am very much looking forward to the answers to these very detailed questions.

I would like to start by adding yet another one. We know that South Korea and Qatar have repeatedly asked to begin negotiations with the European Commission for an agreement because they too are requesting the transfer of PNR. So far the Commission has turned their request down. That means that there is no legal basis for the transfer of data to those countries. We know that other countries will soon follow suit. I would like to know what the Commission’s course of action will be.

Secondly, I would like to highlight one point from the oral question, and that is the issue of necessity and proportionality. The demonstration that we had two weeks ago in Manchester of the use of PNR underlined what we have been saying here for a long time. PNR data can, in particular circumstances, be useful, maybe even necessary, when people cross borders, but the long-term storage of data concerning all passengers remains very problematic.

Essentially, what is being done is that data is stored because it may come in handy one day in order to solve crimes that have not yet been committed and that we are not aware of. That is not proportional and your own legal advisers and those of the Council agree. I look forward to your answer.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss, Verfasser. − Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Die Herausforderung, vor der wir bei diesem Thema im Zusammenhang mit Daten und deren Übermittlung immer wieder stehen, ist die ewige Suche nach einer Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Freiheit ohne Sicherheit ist fragil. Sicherheit ohne Freiheit ist repressiv. Also brauchen wir so viel Sicherheit wie notwendig, um uns Freiräume zu erschaffen, aber eben nicht zu viel Sicherheit, damit wir diese Freiräume nicht gefährden. Und meines Erachtens geht es bei den PNR genau darum.

Ein solches System kann ja mehr Sicherheit generieren und auch das Reisen erleichtern, aber in diesem Bereich, in dem wir eine Balance finden müssen, taucht eben dann immer die Frage auf: Wo ist der Punkt, wo wir nicht mehr mitgehen wollen. Mit diesen Anfragen haben wir versucht, Ihnen dies einmal mitzuteilen. Es gibt rechtliche Probleme. Es gibt praktische Probleme. Es gibt vielleicht überhaupt Probleme in Bezug auf die Anwendung generell im Rahmen des europäischen Rechts.

Was das australische Abkommen betrifft, so scheint mir, dass wir eine gute Ausgangssituation haben, auf der wir aufbauen können. Wenn wir dagegen das amerikanische Abkommen sehen, so sieht es dann doch etwas anders aus. Dann muss man sich natürlich fragen – was auch Sophia in 't Veld eben angesprochen hat –, wie sich denn so viele unterschiedliche Abkommen miteinander vereinbaren lassen. Was wollen denn die Anderen haben? Wir sollten einmal klären, was genau Profiling ist. Es hört sich zunächst immer sehr gefährlich an, aber es gibt ja auch ein sehr objektiviertes Profiling, wie wir das von den britischen Behörden kennen. Das scheint mir durchaus auch akzeptabel zu sein. Nach meinem Gefühl haben wir im Moment eine letzte Möglichkeit, was das amerikanische Abkommen betrifft, da sollten wir in jedem Fall noch weiterverhandeln.

Und noch eine kurze letzte Frage hinsichtlich Kanada: Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Verhandlungen abgebrochen worden sind. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir eine Rückmeldung dazu geben könnten.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, let me try to answer all these questions, which are indeed very detailed. But this is a good moment to take stock of where we are.

The negotiations with the US, Australia and Canada have now reached an advanced stage. The negotiations with Australia have been concluded and the Commission has recommended that the Council sign and conclude the agreement and put it to Parliament. The procedure for signing is pending in the Council due to parliamentary scrutiny in some Member States.

The negotiations with the US are well advanced but still ongoing. The draft text has been made available to the Council and to some members of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. The negotiations with Canada are also ongoing. There have been delays due to the parliamentary elections in Canada. We hope to be able to present you with a draft text very soon but I cannot undertake to do so before the summer break.

So important decisions will shortly be made on these three agreements. Ms in ’t Veld and certain others mentioned agreements concerning numerous countries, but the aim is to make a single joint multilateral agreement out of these three bilateral agreements. But that is for later, there are no negotiations whatsoever ongoing with any other country.

Let me start with a few remarks on necessity and proportionality and on profiling. The question of necessity and proportionality is something you face in many issues, including EU PNR. It is a very important question.

This issue was analysed in depth in both our communication on PNR from last year and the impact assessment that accompanied the proposal for an EU PNR. The analysis essentially revealed three things: firstly, PNR is used by a growing number of countries globally to prevent and to bring to justice those guilty of serious crimes and terrorism. Serious crimes and terrorism continue to cause very serious harm to victims, as well as to the economy and citizens’ sense of security.

Secondly, PNR can make a unique contribution because it helps identify people who are not known to be involved in criminal activities but whose travel patterns fit with those of drug smugglers or human traffickers. In other words, while simple passport data may not be enough to catch criminals already on the wanted list, PNR data makes it possible to identify a wider range of persons who are likely to pose a security risk.

Thirdly, there is evidence that PNR data has already been successful in preventing and fighting serious crimes and terrorism, both in Member States and in third countries. Data has been particularly important in identifying and dismantling criminal networks involving crimes such as drug-smuggling and human trafficking. My services have already met with you once to present evidence on the necessity of PNR and there will be a follow-up meeting tomorrow.

The Commission is therefore convinced that PNR is an important tool in fighting serious crime and terrorism, when it is complemented by strong data-protection guarantees and when the necessity and proportionality principles are respected.

The issue of profiling was also raised. That has been discussed already and there is no exact definition of it in EU law. Profiling is generally understood to be an automatic data processing technique where a profile is applied to an individual in order to take a decision that affects him or her.

There are, therefore, three different uses of PNR: firstly, reactive use in specific investigations after the flight. Secondly, real-time use prior to the flight, by checking PNR against pre-determined risk assessment criteria and against databases on wanted persons. Thirdly, there is pro-active use – also known as trend analysis – to create or update risk assessment criteria.

Of these three uses of PNR data, only one – real-time use – might potentially be considered to be a form of profiling, in this case the checking of the PNR against pre-determined risk assessment criteria. To ensure that this use will not adversely affect individuals, the new EU-Australia PNR agreement explicitly prohibits automated processing and always requires human involvement before adverse decisions are taken on the basis of PNR data.

This prohibition was not present in the PNR agreement from 2007, so it is an important step forward. The Commission is seeking to have the same provisions included in the US and Canadian agreements. A similar provision is also included in the Commission’s proposal for the directive on the European PNR.

The Commission’s approach to both the European PNR and PNR agreements with third countries is therefore in line with EU data protection legislation, which grants every individual the right not to be subject to a decision which produces legal effects concerning him or her, and which is based exclusively, or to a decisive extent, on automated processing of data on him or her. Against this background, the Commission is not convinced of the need to develop any new legal definition of profiling.

On the EU-Australia agreement, the Commission’s view is that the new agreement respects the Council’s negotiating mandate and the resolution of this House. We consider that it respects the principles of necessity and proportionality. We should bear in mind that the agreement has a well-defined and specific purpose limitation – a limited period of detention of all PNR. PNR will be masked-out a short time after the flight and stored anonymously. Strict conditions apply on transfers of data to third countries and PNR must be transmitted by air carriers exclusively by the ‘push’ method. The question of proportionality should be viewed in the general context of the laws of the third country, in this case Australia, and the security threat faced by that country.

Members have raised important questions on dispute resolution, suspension and termination. The procedures for terminating the agreement would be the same as those for concluding the agreement and therefore Parliament’s role is fully assured.

Suspension of the agreement is regulated by Article 218(9) of the Treaty. There is no formal role for Parliament. However, a parliamentary resolution calling for a suspension would certainly be a very important political consideration for whether the Commission would desire to launch such a procedure.

Finally, the Commission agrees with the European Court of Justice that the main purpose of PNR agreements is police and judicial cooperation, and not data protection. That was confirmed in 2005 by the European Court of Justice in the US PNR case. It was clearly stated that PNR agreements should be drawn up using the legal bases for police and judicial cooperation.

On the US agreement, you asked whether there were any bilateral agreements between the US and Member States on PNR. This issue was discussed in detail in this House in October 2010. The US signed a memorandum of understanding with several Member States as part of the Visa Waiver Programme. The memorandum of understanding was intended to commit the parties – the US and the specific Member States – to enter into negotiations on passenger information, information on the screening of known or suspected terrorists, information to combat terrorism and serious crime and information on migration and border security matters.

The memorandum of understanding was not intended to be in itself the legal basis for the exchange of data between that Member State and the US. It merely expressed the intention of the two parties to have specific agreements to govern the exchange of data. Only such an agreement would then be the legal basis for exchanging data.

In order to implement the memorandum of understanding, the US and the relevant Member States signed only two types of agreement, namely agreements on enhancing cooperation in preventing and combating serious crime and agreements on the exchange of screening information concerning known or suspected terrorists.

Following that debate, and in the context of the negotiations, we again examined the issue, and asked both the Member States and the US whether there were any bilateral agreements between them on PNR. Both sides replied categorically negatively. Both the Member States and the US assure us that the only agreement regulating PNR is the one that the US signed with the EU in 2007. No further agreement exists.

Secure flight data are not to be confused with PNR data. They differ both in nature and in function. They are much more limited in scope since secure flight data include only the name, date of birth and gender of passengers. Such data are used by the US authorities exclusively to prevent individuals already known to pose a security risk – i.e. those on the US no-fly list – from boarding an aircraft. Secure flight data is collected by air carriers on behalf of the US authorities and PNR data is collected by air carriers for their own commercial purposes. To reduce their economic burden, carriers generally choose to provide the required secure data with the PNR data to the US Department of Homeland Security (DHS). On receipt, the secure flight data is retrieved from the PNR and stored separately for seven days and then deleted.

Another very important issue is ad hoc ‘pulls’ by the US authorities. Last year’s joint review acknowledged that there was a problem with regard to both the number of ad hoc requests for PNR data and the fact that the DHS executed such requests by ‘pulling’ the data. It strongly called for improvements to this state of affairs and for the US authorities to step up their efforts to encourage air carriers to use the ‘push’ method of transmission only.

The US has acknowledged that the high frequency of ‘pulls’ is problematic. The issue is being re-discussed in the context of negotiations with the US on the new PNR agreement. The Commission’s aim is to ensure that data are transferred using the ‘push’ method, with recourse to ‘pulls’ only in strictly limited circumstances.

Finally, you asked about the opinion of our Legal Service. I can say that the Commission is seeking improvements to the text on a small number of key issues. We have emphasised to the US that the support of both the Council and the Parliament is needed for the final outcome of the negotiations.

On the issue of the transfer of data between the US and Canada, this was, and continues to be, governed by the memorandum of understanding signed between those two countries. Its purpose is the sharing of ‘look-out’ and advance passenger information data between Canadian border service agencies and the United States Customs and Border Protection to identify high-risk travellers and facilitate the flow of legitimate persons across the border.

We have carefully assessed these agreements on a strictly confidential basis and we are convinced that they do not violate the PNR agreements with either country.

I am sorry this was long but there were very many questions that I had to answer. I hope I have adequately answered the questions asked in this plenary.

 
  
MPphoto
 

  Ágnes Hankiss, a PPE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, biztos asszony! Belbiztonsági kérdésekben kialakított állásfoglalásaink akkor tükrözik hűen európai alapértékeinket, ha mindig a biztonság és a szabadság egyensúlyát fejezik ki. Nem árt felhívni a figyelmet arra, hogy a biztonság ugyanúgy alapvető joga polgárainknak, mint az adatvédelem. Valóban, a profilalkotásra sokszor már-már hisztérikus dühvel sokan, mint valami ördögi eszközre tekintenek, de tudjuk-e, hogy mit jelent pontosan a profilkészítés és az adtabányászat? Tudjuk-e, hogy valójában miről is beszélünk?

Elengedhetetlen, hogy a Bizottság elvégezze a szükséges definíciót – már-már tudományos alapossággal történjen ez –, hiszen a terrorizmus és a szervezett bűnözés mai formái elleni harc aligha lehet eredményes csupán a bűnüldözés konvencionális eszközeivel. Felhívnám a figyelmet arra egyébként, hogy a tagországok saját bűnüldözésében a profilalkotás a szó legtágabb értelmében bevett és nagyon is hatékony eszköz, különösebb probléma nélkül.

Továbbá nem lehet megkerülni, hogy a harmadik országokkal megkötendő PNR egyezmények kapcsán kitérjünk az EU saját PNR kérdésére is. Mind az Unió, mind a tagállamok és a légiipar számára is sok előnnyel járna, ha az uniós PNR rendszer centralizáltan működne. Ha valóban fontosnak tartjuk az információátadás kölcsönösségét – azaz, hogy ne csak adjunk, hanem kapjunk is információkat harmadik országoktól –, akkor nekünk itt, az Unióban létre kell hoznunk azt az egységes európai szervezeti keretet, amely valóban fogadni és feldolgozni képes az adatokat, biztosítva az információhoz való egyenlő hozzáférést a tagországok számára. A megoldás – bár különböző verziókat már hallottunk, de a végső megoldása – ennek a kérdésnek még várat magára. Megfontolandó lehet, hogy nem az volna-e a leghatékonyabb, ha az Europol kapna olyan kompetenciákat, amelyeknek a segítségével vezető szerepet tölthetne be az EU PNR-mechanizmusának a működtetésében. Javaslom, hogy az Europol jövőbeni mandátumának tárgyalásokor mérlegeljük a lehetőségeket.

 
  
  

IN THE CHAIR: LIBOR ROUČEK
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, za skupinu S&D. – V máji a v novembri minulého roka dal Parlament vo svojich uzneseniach jasne najavo, čo očakáva od rokovaní vo veci prístupu k údajom z osobných záznamov o cestujúcich. Komisia mala zabezpečiť, aby sa v dohodách s Austráliou, Kanadou a Spojenými štátmi rešpektovalo právo Európskej únie v oblasti ochrany osobných údajov.

Vy ste tu hovorili o Spojených štátoch amerických. Ak sa pozrieme na desaťročnú históriu našich vzájomných rokovaní, tak USA jednostranne nastoľujú podmienky voči Európskej únii, ale keď výnimočne prejaví nejakú požiadavku Únia, Spojené štáty odmietajú čo i len uvažovať o prispôsobení svojho systému ochrany údajov.

Májové stanovisko právnych služieb Komisie vo veci dohody medzi EÚ a USA bolo jednoznačné. Dohoda vo svojej súčasnej podobe je v rozpore so základnými právami. A Komisia? Dva dni po tom, čo bolo toto stanovisko uverejnené, ste nám poslali nezmenený text tejto dohody. Ak v tejto podobe ostane, verím, že Parlament využije svoju právomoc a odmietne schválenie dohody.

Pani Komisárka, my chceme, aby bola dohoda schválená, a radi ju aj schválime, ale až keď bude rešpektovať európske štandardy ochrany údajov, napríklad proporcionalitu, obmedzenie účelu, zákonné odškodnenie či záruku nezávislého preskúmania.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Mr President, I will be very brief.

Firstly, I am intrigued to hear about the plans for a multilateral agreement for all the other countries. I am wondering why they get different treatment and when this will start, because some countries are already asking for PNR.

Secondly, on the legal opinions of the Commission and Council Legal Services, they were actually not on minor issues. They went right to the core. They challenged the core: the proportionality and the necessity of long-term storage. I would like to hear a little more about that.

Thirdly, regarding the legal basis, the European Court of Justice did not confirm police and justice cooperation as a legal basis; it simply rejected Article 95 – internal markets – as a legal basis.

Finally, Commissioner, on ‘push’ and ‘pull’, the Parliament’s resolution is crystal clear: ‘push’ only. No ‘pull’: not even a little bit of ‘pull’. It is like being pregnant: you cannot be ‘a little bit’ pregnant. There is no such thing as ‘a little bit’ of ‘pull’. ‘Pull’ is giving a log-in to a third country. ‘Push’ only!

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, em nome do Grupo Verts/ALE. – Senhor Presidente, creio que não há desculpa aqui para a falta de clareza. Estamos em face de uma mudança de paradigma na investigação. Os cidadãos sabem que antes eram investigados se fossem suspeitos de um crime ou tivessem cometido um crime. O que se passa com o tratamento dos dados PMR é que toda a gente é investigada, inclusive pessoas inocentes, e portanto, justificado ou não, proporcional ou não, necessário ou não, é preciso que seja dito claramente aos cidadãos que eles estão a ser investigados, mesmo quando inocentes. Isto não pode acontecer sem um debate muito claro com os cidadãos, particularmente quando os seus dados estão nas mãos de países terceiros, como é o caso. É por isso que discutimos aqui hoje o acordo com os Estados Unidos.

A maior parte das pessoas aceitaria que os seus dados fossem usados para impedir um terrorista de rebentar com o avião onde estão. Essa não é a questão. Mas, o que diriam as pessoas se grande parte dos seus dados, incluindo cartão de crédito e endereço, estivessem nas mãos de um país terceiro durante 15 anos, muito depois do avião ter chegado ao seu destino? É o que se passa agora com o acordo que temos com os Estados Unidos. E, em 15 anos, vamos ser claros, muitas administrações mudam: uma administração que diz que não faria data mining pode depois vir a fazê-lo. Para isso, seria preciso que o acordo fosse perfeitamente claro, no entanto, creio que o acordo que nós temos, hoje em dia, deixa grandes buracos, grandes janelas para diferentes utilizações. Gostaria de saber o que vai fazer a Comissão para fechar esses grandes buracos no acordo que temos agora.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, comment concilier lutte contre le terrorisme et la criminalité et protection des données personnelles? Depuis le 11 septembre 2001, on multiplie les législations sécuritaires et le fichage, au motif notamment que les techniques modernes devraient permettre de tendre vers un degré d'insécurité zéro en contrôlant de plus en plus de nos concitoyens.

De nombreuses études montrent pourtant, désormais, les effets néfastes de ces législations; même votre service juridique, Madame la Commissaire, et le contrôleur européen des données les reconnaissent, mais rien n'y fait. On fiche encore et toujours, et de plus en plus. Vous nous dites que les résultats sont là: je reste perplexe et je voudrais reprendre ici les propos tenus par un sénateur américain pour inciter son gouvernement à tenir bon. "Depuis l'accord signé avec l'Union européenne, dit–il, au moins deux terroristes ont été arrêtés". Combien de milliers de personnes fichées pour deux terroristes? Leur arrestation n'aurait–elle pas pu avoir lieu par d'autres moyens? Si, bien sûr, d'autant plus que ces deux personnes ont été arrêtées après avoir effectué de très nombreux voyages en avion entre leur pays et les États–Unis. Et l'une d'elles n'a même pas été arrêtée aux États-Unis. Alors pourquoi accroît–on le nombre des personnes concernées? Pourquoi augmente–t–on à 15 ans la durée de rétention des informations? Pourquoi transmet–on autant de données, y compris bancaires, sans que nous ayons les moindres garanties quant aux utilisations qui en sont faites en termes de profilage et de transmission à des pays tiers, et sans que nos concitoyens n'aient la moindre garantie d'un recours juridique possible?

Je dois dire, Madame la Commissaire, que vos réponses ne m'ont pas convaincue.

(Le Président interrompt l'orateur)

Je reste sur ma faim et je maintiens que ce n'est pas le fichage généralisé de la population qui réglera le problème, mais bien l'octroi de moyens, et notamment de moyens humains, aux services concernés.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). - Herr Präsident! Ich habe nur drei sehr einfache und kurze Fragen an die Frau Kommissarin. Zum Thema PNR gibt es ja bereits verschiedene juristische Gutachten der Kommission. Wir haben die Kommission gebeten, uns die drei jüngsten zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis war, dass wir von zwei Gutachten lediglich die Deckblätter erhalten haben, das dritte Gutachten wurde gar nicht übermittelt.

Meine Frage an Sie: Verstehen Sie das unter transparenter Politik und wann werden Sie die jüngsten Gutachten des Juristischen Dienstes veröffentlichen? Das ist sehr wichtig, da hier vor allem der Verdacht besteht, dass gegen geltendes Recht verstoßen wird.

Punkt 2 zur Verhältnismäßigkeit: Bei der Speicherdauer variieren die Entwürfe zwischen 5 und 15 Jahren. Meine konkrete Frage an Sie: Welche Speicherdauer halten Sie für nicht mehr verhältnismäßig – 15, 20, 30, 100 Jahre? Vielleicht könnten Sie uns da mal konkrete Zahlen nennen.

Punkt 3 zur Notwendigkeit: Bis zum heutigen Tag hat die Kommission keine ausreichenden Zahlen zu den Kosten vorgelegt. Wann wird die Kommission endlich eine unabhängige Studie in Auftrag geben, die Kostentransparenz garantiert?

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). - Mr President, as one minute is not long, could I just check whether the Commissioner answered the question about the scope of the US agreement. I am not sure if we heard your answer to that.

You have said what the status of the various negotiations is. For the Socialist and Democrat Group there are currently too many differences between the PNR negotiations. It is important that, regardless of what third state we are negotiating with, we build on common principles.

Secondly, we cannot have vastly different standards of protection for European citizens depending on which third state they are flying to. By doing this we risk creating an incentive for Member States to begin to develop bilateral agreements which will then undermine our work at EU level. We should ensure full respect for the Charter. The scope – as everyone has said – should not be unnecessarily wide. Data retention periods should respect the tests of proportionality and necessity and we should have proper redress.

All of these principles are still up for grabs in some of the negotiations. If the EU institutions’ own legal services are providing opinions against the current status of negotiations, then we should listen and ensure the agreements we put in place respect the fundamental rights of EU citizens.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Die vollmundigen Ankündigungen der EU, man werde für Datenschutz sorgen, wurden nun sogar vom Juristischen Dienst der Kommission selbst als jene Augenauswischerei enttarnt, als die wir sie von Anfang an kritisiert haben. Grundrechte, Menschenrechte und Datenschutz sind für die Amerikaner im so genannten Kampf gegen den Terror offenbar ein Fremdwort. Da werden Millionen an Datensätzen gespeichert, die Fluggesellschaften zur Datenweitergabe gezwungen, und Passagieren wird ohne Offenlegung von Verdachtsmomenten die Einreise in die USA verweigert. Im Rahmen ihres Verhandlungsmandats hätte die Kommission die rechtswidrige Erpressung der Fluggesellschaften zur Datenherausgabe beenden sollen. Während im australischen Abkommen die Speicherfristen auf fünfeinhalb Jahre fixiert wurden, ohne dass sensible Daten freigegeben werden, soll das US-Heimatschutzministerium weiterhin 15 Jahre quasi uneingeschränkten Zugriff auf alle personenbezogenen Daten haben. Da lässt George Orwell grüßen.

Die Speicherung von Daten von Verdächtigen ist eine Sache, die Hortung von Daten unbescholtener Bürger ist etwas, was nicht vertretbar ist!

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López (S&D). - Señor Presidente, señora Comisaria, como están viendo a lo largo del debate de esta tarde, este tema está muy lejos de estar maduro, porque en todas las negociaciones que la Comisión lleva a cabo con los distintos países no está habiendo, desde el punto de vista de esta diputada —y en el Parlamento también lo hemos percibido así—, mucha transparencia y no conocemos exactamente muchas cuestiones que quedan pendientes y que están confusas. Y es un acuerdo de mucha importancia, porque los estándares comunes que se van a manejar en el acuerdo con los Estados Unidos después van a ser referencia para otros acuerdos, y sobre todo para el PNR europeo, del cual voy a ser ponente alternativa.

A mí me parece que es importante que haya la máxima transparencia, que sepamos exactamente, por ejemplo, cuándo se va a usar el sistema «pull», citado aquí. Exactamente: ¿en qué van a consistir los perfiles? No puede ser que a una persona se le impida viajar y se la controle porque su apellido coincida con el de un ciudadano del mismo país que esté siendo perseguido por narcotraficante.

Ha habido muchos errores. Cuantas más garantías y cuantas más salvaguardas hagamos en un tema tan importante, mejor será, porque este Parlamento, tras el Tratado de Lisboa, va a tener la responsabilidad de votarlo y, por lo tanto, el asunto tiene que estar maduro y todavía no lo está.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Spoštovana komisarka, odgovorili ste na nekaj skrbi, ampak žal se mi zdi, da imamo pred sabo spet ponudbo, ki jo Evropejke in Evropejci preprosto ne moremo in ne smemo sprejeti. Predlog ne izboljšuje standardov varstva osebnih podatkov, kar priznava celo pravna služba.

Imam občutek, ko da si nekdo vztrajno zatiska ušesa. Bo res praktično vsak razlog, že najmanjši zločin, opravičeval shranjevanje naših osebnih podatkov. Jasno moramo vedeti, zakaj vse jih bodo ameriški organi uporabili. Ne smemo dovoliti, da bi podatke več milijonov potnikov, vključno s številkami kreditnih kartic, koristili tudi na ameriških mejah za varnost, ki ni povezana s preprečevanjem terorizma in resnega kriminala. To je zelo velik korak nazaj za varstvo osebnih podatkov.

Kako bomo ljudem razložili, da lahko ameriške oblasti naše podatke še vedno hranijo do petnajst let, ne vem. Osnutek sporazuma je močno neskladen s temeljnimi človekovimi pravicami. Imamo vso priložnost, da ga zavrnemo. In zato je skrajni čas, da je Unija odločna in da se Evropska komisija vrne za pogajalsko mizo in doseže izboljšave predloga ter zagotovi, da bo poseg v našo zasebnost resnično pravno upravičen.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - In cadrul unei scrisori trimise pe data de 16 mai 2011 Direcţiei Generale Afaceri Interne, Serviciul Juridic al Comisiei Europene avertizează că proiectul de acord UE-SUA privind schimbul de date PNR nu este compatibil cu drepturile fundamentale ale omului.

Juriştii Comisiei au constatat motive de îngrijorare cu privire la proiectul de acord UE-SUA, precum proporţionalitatea aplicării sale în cazul infracţiunilor minore care nu fac parte din scopul de prevenire a terorismului sau a criminalităţii grave. Proiectul propune reţinerea datelor colectate până la 15 ani şi nu prevede nicio cale de acţiune în justiţie.

Serviciul Juridic al Comisiei atrage atenţia că observaţiile sale anterioare nu au fost luate în considerare în elaborarea variantei actuale.

Aş dori să întreb Comisia dacă momentan derulează negocieri cu Statele Unite şi separat cu Australia şi cum consideră Comisia acest raport juridic, deoarece, ignorându-l, Comisia desconsideră avizul legal al propriului Serviciu Juridic.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - Am înţeles cât de importante sunt acordurile de tip PNR pentru Uniunea Europeană, dar, în acelaşi timp, este important să existe şi un echilibru real între protecţia vieţii private a cetăţenilor europeni şi necesitatea combaterii terorismului.

Doamnă comisar, trebuie să dispunem de garanţii ferme din partea acestor state că nivelul de protecţie a datelor cu caracter personal ale cetăţenilor europeni va fi la acelaşi nivel ca şi în interiorul Uniunii Europene. De asemenea, reguli echivalente ca cele din Uniunea Europeană trebuie să existe în ceea ce priveşte timpul de păstrare a datelor şi accesul la căi de atac administrative şi judiciare. Nu era cazul acum, în seara asta, să ridic problema lipsei reciprocităţii de free-visa pentru cinci state membre - Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Polonia şi România - în relaţia cu Statele Unite şi Canada, dar dumneavoastră aţi făcut acest lucru şi aş dori să vă întreb când se va rezolva şi această problemă oarecum ruşinoasă pentru Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Niet pochýb o tom, že civilizovaná spoločnosť sa musí účinne brániť pred kriminálnymi aktivitami rozličných teroristických zoskupení. V súvislosti s pripravovanou dohodou o využívaní a prenose údajov z osobných záznamov o cestujúcich však treba vyjadriť isté znepokojenie nad primeranosťou a proporcionalitou obsiahnutých v uvedenej dohode, najmä v nadväznosti na zodpovednosť Európskej únie za ochranu osobných údajov jej občanov.

Podľa súčasných odborných vyjadrení právnej služby text pripravovanej dohody nezabezpečuje náležitú ochranu osobných údajov našich občanov a ani nakladanie si s osobnými údajmi podľa európskeho práva. Preto, vážená pani komisárka, zvážte prosím rozsah a proporcionalitu navrhnutých záväzkov Európskej únie, aby sme vo finále schvaľovania nemuseli navrhnutý text vážnej medzištátnej dohody v Parlamente odmietnuť.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Herr Präsident! Viel wurde zum Thema PNR-Abkommen bereits diskutiert. Datenschutz ist in der EU in Artikel 16 AEUV und in Artikel 8 der Grundrechtecharta geregelt. Die gemeinsamen bilateralen Anstrengungen gegen den Terrorismus stehen außer Diskussion. Dennoch stelle ich klar, dass der Schutz der Privatsphäre unserer Bürgerinnen und Bürger von größter Wichtigkeit ist und einen sehr hohen Stellenwert bei diesen einnimmt.

Zum neuen US-EU-Abkommen halte ich fest, dass die Aufbewahrungsfrist noch länger ist als im alten Abkommen: einer von den Punkten, die unbedingt geändert werden müssen! Um es mit den Worten von Botschafter Eacho auszudrücken: „Freiheit ohne Sicherheit ist fragil, Sicherheit ohne Freiheit ist repressiv.“ Es gilt also, die richtige Balance zu finden.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). - Senhor Presidente, muito obrigado à Sra. Comissária Malmström pelas repostas que deu. Gostei particularmente quando referiu que este sistema é útil se (e disse-o, if) houver uma forte protecção de dados. Ora, a questão que está colocada é essa: saber se nós estamos ou não perante um sistema, designadamente face aos Estados Unidos da América, em que se esteja a respeitar a legislação europeia sobre protecção de dados. A Sra. Comissária tem parecer jurídico nos seus serviços. Aquilo que nos parece, é que há uma tentativa de que sejamos nós a adequarmo-nos ao padrão de protecção de dados deles. Mas, tratando-se dos nossos dados, são eles que se têm que adaptar ao nosso quadro jurídico e isso tem que ser assegurado. No entanto, não é evidente que, sob o ponto de vista da proporcionalidade, da utilização dos dados e da retenção dos dados, isso esteja a ser verificado.

Finalmente, a Sra. Comissária deu a ideia de que era possível o pull nalgumas circunstâncias. Recordo aquilo que a Sra. Deputada in't Veld já disse, ou seja, de acordo com o Parlamento Europeu, não é possível nenhum pull, só o sistema push deve ser permitido.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). - Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Itt a PNR adatcserénél nem adatvédelmi együttműködésről, hanem adatvédelmi zavarról van szó. Egyszerűen sértő az, hogy az Amerikai Egyesült Államok úgy tekint Európára, hogy az képtelen kiszűrni a bűnözői elemeket. Rendkívül veszélyes kiadnunk az Európai Unió állampolgárainak adatait, főleg ilyen feltételek mellett, hogy az Amerikai Egyesült Államok 15 évig a legbelsőbb, legbizalmasabb információkat is megőrizheti. Azt szeretném kérdezni, hogy ki fogja azt eldönteni, hogy ki a terrorista vagy terroristagyanús Európában? Illetve a másik kérdésem az lenne, hogy mit fogunk mi cserébe kapni esetleg, ha ez a megállapodás – ne adj Isten! – létrejönne? A másik lényeges pont az, hogy az Európai Uniónak rá kellene már arra ébredni, hogy felnőtt, és stílusában annyit változtatni, hogy csak a paritásos alapon létrejövő együttműködésekben vegyen részt, legyen szó akár az Amerikai Egyesült Államokról, legyen szó akár Kanadáról vagy Ausztráliáról.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, I will comment on a few specific questions.

The multilateral agreement that was announced in the communication on external PNR – where we also outlined a few guiding principles – will be based on the Australian system. On the legal basis, the Parliament’s Legal Service said in 2007 that the correct legal basis was police cooperation. With regard to the costs of the EU PNR, an impact assessment and an independent study have been conducted on costs. They are on our website and Members are welcome to look at them.

Let us be very clear about what we discussed today. Today we have three agreements with Australia, Canada and the US. We have decided jointly to renegotiate them. What we have achieved so far is a huge improvement, but there are no texts before you today to vote upon because negotiations are still ongoing.

I am here today to answer a few questions and I hope I can provide some clarifications. I am willing to hold further discussions, but we already have agreements and we are trying to make improvements to them. So far we have improved them immensely in terms of definition, clarity, data protection and legal clarity.

There will be developments and processes will be defined, but let me remind you that a country has the sovereign right to decide who can land on its territory and to impose certain conditions. We cannot change that.

I cannot discuss ongoing negotiations; I cannot go into details. I cannot comment on leaked documents. I have tried to provide as much information as possible to the coordinators, the rapporteur and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. I am willing to continue to do so and to discuss all texts we draw up as the process continues.

I am quite positive that we will reach an agreement that considers both the necessity to protect our citizens against terrorism and organised crime and that also includes robust provisions on data protection. But today we were here to answer questions on certain issues. I have done my best to do that. I am sorry if you do not like the answers but there is nothing to vote on today. Hopefully there will be before too long and then we will most likely have the chance to discuss it.

In the meantime the Commission is available to provide information. Mr Priebe will come to the committee tomorrow to give further information on the necessity and proportionality of PNR and provide some statistics. We are willing to come and see Members at any time to inform them and discuss specific details.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

 

25. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. − The next item is the one-minute speeches on matters of political importance.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, en la Unión Europea hay 30 millones de personas que sufren malnutrición y otros 79 millones viven por debajo del umbral de la pobreza. La mayoría dependen de la ayuda alimentaria prestada, en especial, por los bancos de alimentos.

Un 40 % de los fondos necesarios para ofrecer estos alimentos procede de las aportaciones de la Unión, a través del Plan Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos. Tal Plan se desarrollaba, hasta la fecha, en virtud de las previsiones contenidas en el Reglamento (CE) nº 983/2008 de la Comisión, que establece las ayudas para la compra de cereales, leche en polvo y arroz. En abril el Reglamento fue parcialmente revocado por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, reduciendo el presupuesto destinado a ayuda alimentaria de 500 millones de euros a 133 millones.

La construcción de la Unión Europea se ha inspirado históricamente en el principio de la solidaridad. Por eso, ahora, señor Presidente, más que nunca invocamos el compromiso de la nueva Presidencia polaca y del Parlamento Europeo para ayudar a los más desfavorecidos y restablecer el crédito presupuestario ahora tan limitado.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Komunitárna legislatíva v oblasti úpravy rodinno-právnych vzťahov je komplexným riešením, či už miestnej príslušnosti právomocných súdov, alebo práva rozhodného v prípadoch cezhraničných manželstiev a úpravy styku a starostlivosti o dieťa. Neposkytuje však dostatočnú ochranu práve dotknutým subjektom, teda deťom. To spôsobuje, že deti sú často krát prostriedkom vybavovania účtov medzi bývalými manželmi, respektíve partnermi.

Strohým nasledovaním textácie právnej úpravy dochádza k situáciám, kedy súdy členských štátov umožnia rozdelenie prirodzených zväzkov medzi matkou a dieťaťom. Z tohto dôvodu apelujem na príslušné inštitúcie Európskej únie, aby zosúladili stávajúcu legislatívu s čo najväčšou mierou rešpektu ochrany pozitívnych záujmov dieťaťa, nielen prostredníctvom vágnych únikových ustanovení, ktoré sú v praxi problematicky aplikovateľné, napríklad článok 12 nariadenia Brusel II.

Dôležitým momentom je tiež láskavé a prirodzené etické pristupovanie súdov v prípadoch rozhodovaní takýchto sporov, a to najmä s ohľadom na ochranu práv a oprávnených záujmov dieťaťa.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - Spoštovani predsedujoči, ponovno se dogaja flotilja za Gazo in sproža burne razprave o umestnosti, potrebnosti in nevarnostih takšne pobude. Vtis je, da je ves medijski vihar okoli flotilje – o njeni končni usodi v tem trenutno še ni mogoče reči ničesar konkretnega – v resnici samo slepilni manever, da ne bi na ustrezen način, z dovolj ostrine in odgovornosti spregovorili o resnih razmerah v Gazi, kjer milijon in pol ljudi od leta 2007 živi v človeka nevrednih razmerah.

Razmere v Gazi se ne spreminjajo na bolje, s tem pa tudi sprejemljiva rešitev palestinsko-izraelskega spora ni nič bližje, kot je bila pred petimi, desetimi ali tridesetimi leti. Rešitev ima ime in definicijo – two state solution, dve državi, živeči v miru, medsebojnem spoštovanju in medsebojnem priznanju.

Pomemben korak v pravo smer bi bilo že to, če bi Izrael vrnil dostojanstvo prebivalcem Gaze. Potem humanitarne akcije, kot je flotilja, ne bi bile več potrebne.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). - Senhor Presidente, foi hoje anunciado o encerramento da linha ferroviária entre Porto e Vigo. A região do norte de Portugal e da Galiza sofrem um duro golpe com esta desistência. Esta linha morre porque deixou de servir. Deixou de servir porque não está adaptada às condições actuais da vida moderna e tal só aconteceu porque faltou o investimento nos últimos tempos.

A Europa diz apostar na ferrovia e nos transportes colectivos sustentáveis. Contudo, um estudo realizado em Portugal, a pedido da troika, pede o fecho de mais de 800 quilómetros de linha ferroviária em Portugal. Ainda há duas semanas, uma estreita maioria deste Parlamento rejeitou a proposta que iria colocar o investimento produtivo fora dos cálculos do défice. Essa proposta não passou, mas medidas como esta teriam salvo a linha ferroviária, modernizando-a. Sr. Presidente, a conclusão de tudo isto é triste. A ditadura do défice está a matar os serviços públicos na Europa.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, my constituency, Northern Ireland, has seen many changes in recent years. It is a more stable and peaceful place to live in as it emerges from a terrorist campaign that has seen many lives lost, and many families bereaved.

However, deep-rooted problems remain. We have recently experienced the dangers of Republican terrorism, which resulted in the death of two young soldiers shortly before they were to be deployed to Afghanistan. The callous murder of two police officers and recent rioting just last week in Belfast show how community tension can still erupt into violence. The number of ‘peace walls’ separating communities has never been higher. Often these walls separate communities suffering from high and generational unemployment, low educational attainment and poor health, including problems with mental health and growing rates of suicide.

During a recent visit to Northern Ireland, Commissioner Hahn was able to see at first hand the huge contribution that the European Peace Fund is making to people across Northern Ireland. He spoke of his ongoing support for that Fund and I hope that together, in this Parliament, we will be able to make that Fund continue.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - 17. júna prijala Benátska komisia stanovisko k novej maďarskej ústave. Táto téma sa obšírne diskutovala tiež aj na pôde Európskeho parlamentu. Vnímam to ako pozitívum a verím, že maďarská vláda a parlament budú reflektovať na podnety z tejto diskusie.

Z pohľadu susedských vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom je dobré, že sa Benátska komisia vyjadrila k častiam ústavy, ktoré vyvolali obavy aj na Slovensku. Osobitne k článku, podľa ktorého Maďarsko nesie zodpovednosť za osudy Maďarov žijúcich v zahraničí a má podporovať uplatňovanie ich individuálnych a kolektívnych práv. Komisia sa jasne vyjadrila, že zodpovednosť za ochranu menšín nesú v prvom rade domovské štáty.

Podstatné bude, ako Maďarsko pristúpi k implementácii ústavy. Príprava rámcových a vykonávacích zákonov bude pre Maďarsko príležitosťou, ako odstrániť nejasnosti a zmenšiť napätia, ktoré sa okolo tejto ústavy vyskytli. V tomto prajem našim maďarským priateľom mnoho úspechov.

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (S&D). - Mr President, I underline the importance of free movement of workers who directly participate in and benefit from the EU project. European citizens are taking advantage of this right, not only working in different Member States, but also building a new life, career, and families. The free movement of workers did not create turbulence on labour markets. On the contrary, it contributed to the economic growth of Member States that opened their labour markets.

Once you work in a country you become a contributor to the budget of that country. Consequently you should legally receive social security benefits. Therefore I urge the Dutch authorities to open their labour market to Romanian and Bulgarian workers, bearing in mind the requests and evaluations made by different experts who assess the effects of this right on their countries.

 
  
MPphoto
 

  Антония Първанова (ALDE). - Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, искам да изложа на вашето внимание зачестилите случаи на установилата се порочна практика на летище София за нерегламентирано отваряне на багажа на пътниците и зачестилите случаи на липса на вещи от техния багаж. Получавам множество оплаквания от пътници, които получават куфарите си с разбити ключалки и установяват липсата на лични вещи. До този момент не са предприети ефективни мерки по завишаване контрола при обработката на багажи и преустановяването на тази практика въпреки сигналите, подадени до Летище София ЕАД.

Нарушенията на изискванията за сигурност и безопасност, както и нерегламентираният достъп до пътнически багаж може да станат причина за извършването на терористичен акт или друга атака с трагични последствия. Тези факти са доказателство за грубо незачитане на европейските норми, свързани с въздухоплаването и предоставянето на летищни услуги.

Настоявам българските власти да осъществят стриктен контрол и мониторинг върху наземните оператори, на които са раздали лицензи. С оглед на сигурността на полетите, настоявам да бъде обърнато внимание на българските власти за временно спиране правата на Летище София ЕАД по издадения лиценз за оператор по наземно обслужване.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). - Señor Presidente, en defensa de los derechos fundamentales, pido a las instituciones responsables que revisen la designación de San Sebastián como Capital Europea de la Cultura, porque creo que ha sido elegida siguiendo un criterio político, lo que supone una discriminación hacia las demás ciudades aspirantes.

El presidente del tribunal dijo que era escogida para apoyar el proceso de paz y, que yo sepa, en España existe una organización terrorista, llamada ETA, que, a día de hoy, no ha abandonado las armas y que hace dos meses consiguió que su brazo político, Bildu, gobernase, entre otros municipios, el de San Sebastián. No creo que, desde Europa, debamos dar un altavoz tan potente a quienes no condenan la violencia terrorista y harán propaganda para repartir culpas entre víctimas y asesinos.

¿Dónde está el derecho a la libertad y a la dignidad? Desde luego, no en San Sebastián, donde compañeros nuestros, como los señores Mayor Oreja, Iturgaiz, Zalba, o yo misma, debemos ir escoltados. Creo en la cultura de la vida, no en la del tiro en la nuca. Señorías, ¿puede haber verdadera cultura sin libertad? No, y mil veces no.

Cuando San Sebastián sea una ciudad libre para todos, que vuelva a presentar su candidatura y mientras tanto, que vayan aprendiendo la cultura del respeto a quienes piensan de forma diferente. Porque mañana quizá lo merezca, pero hoy, con Batasuna y sus herederos en las instituciones, no lo merece.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). - Monsieur le Président, je voudrais ce soir exprimer ma colère et m'insurger contre le sort qui est réservé aux bateaux de la flotille de la liberté pour Gaza et aux militants pacifistes qui ont eu le courage de monter à bord pour protester contre la violation répétée du droit international que constitue le blocus de Gaza. Aucun bateau ne partira. Des militants sont traînés devant les tribunaux, des bateaux ont été sabotés. Tout le monde condamne le blocus, mais une fois de plus, on cède aux pressions d'Israël qui menaçait de récidiver ses violences et ses assassinats de l'année dernière.

Le gouvernement grec nous dit qu'il a voulu éviter un bain de sang. Où est le droit? Ceux qui soutiennent le peuple palestinien se font insulter, voire traîner devant les tribunaux. En France, près de 400 élus viennent d'être traités nommément de collabos et comparés à ceux qui dénonçaient les Juifs pendant la Deuxième guerre mondiale, parce qu'ils ont soutenu la flotille. C'est insupportable! Il y en a marre de ce deux–poids–deux mesures! Au nom de quoi Israël peut–il continuer à maltraiter, à assassiner le peuple palestinien? Ce n'est pas parce qu'il se proclame État juif qu'il parle au nom de tous les juifs du monde. Les témoignages nous le montrent tous les jours. La Shoah a été un drame épouvantable...

(Le Président interrompt l'orateur)

et je fais partie de ceux qui pensaient qu'elle aurait pu être évitée; mais cela ne justifie pas qu'Israël puisse faire n'importe quoi, en toute impunité.

(Le Président interrompt l'orateur)

Cessons d'en faire un État à part! Face aux carences des pouvoirs politiques, les citoyens prennent des initiatives pacifistes, aidons–les à rester pacifistes et battons–nous ensemble pour faire lever le blocus de Gaza.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazábal Rubial (S&D). - Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para compartir la alegría de que San Sebastián haya sido elegida Capital Europea de la Cultura en 2016, pero también para pedir que se deje de criticar la decisión del jurado y, sobre todo, que se deje de infravalorar el gran proyecto que la ciudad presentó.

La propuesta «Olas de energía ciudadana» es el resultado de una ilusión compartida, el trabajo de miles de personas y diferentes organizaciones con un objetivo común: la cultura como fomento del conocimiento entre diferentes.

San Sebastián ya es un referente de la cultura por su festival internacional de cine, por el festival de jazz o por el festival de derechos humanos, pero el proyecto que ha ganado la capitalidad va mucho más allá y propone un sinfín de actividades que van desde un encuentro de premios Nobel hasta una red de espacios verdes por la cultura, desde un G-20 de ONG hasta un proyecto que fusiona arte y gastronomía.

En definitiva, un gran proyecto que ha hecho que esta gran ciudad haya ganado por méritos propios y no por decisiones políticas. Cambiar esa elección sí que sería una decisión política.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). - Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Hét éve tagja Magyarország az Európai Uniónak, hét év bőven elegendő ahhoz, hogy szociális értelemben mérleget lehessen vonni. 2004-ben azzal kábították a magyarokat, hogyha belépünk az Európai Unióba, majd akkor a magyarok Bécsben nyithatnak cukrászdát. Ezt óriásplakátokon hirdették. Nos, a valóság ebben szemben az, hogy eltelt hét év és a magyar rezidensek 340 eurót keresnek egy hónapban, míg Nyugat-Európában 1000-1200 eurót. A magyar pedagógusok 300-400 euró közötti bérrel rendelkeznek, a nyugdíjasok 200-250 eurós átlagnyugdíjjal rendelkeznek, amíg Nyugat-Európában akár a nyolc-tízszeresét is megkereshetik, és igen, évente Magyarországon mintegy 300-an fagynak meg a XXI. században, és nemhogy Bécsben nem nyithatunk cukrászdát, hanem magyar kézben nem maradt cukorgyár Magyarországon. A valóság az, hogy Kelet-Európa Nyugat-Európának nem a nagy európai magasztos eszmével rendelkező egyesülés jegyében kellett, hanem piac és olcsó munkaerő tekintetében.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). - Vreau să mă refer la decizia de vineri a Comisiei de finanţe din Parlamentul danez, pentru că ne-a adus o veste foarte proastă: Danemarca vrea să instituie începând de mâine un control permanent la graniţele cu Germania şi Suedia. Mă alătur celor care au protestat deja în Europa împotriva acestei decizii de a limita libertatea de mişcare a cetăţenilor europeni. Consider inacceptabil, pe de altă parte, şantajul exercitat de partide care nu trăiesc decât de pe urma adversităţii faţă de imigraţie. Nu obsesiile de acest fel, ci, cred eu, proiectele tinerilor europeni ar trebui să stea la baza deciziilor din ţările membre.

Solicit Comisiei o reacţie rapidă, aşa cum a şi promis într-un prim moment, şi sper ca autorităţile daneze să revină asupra acestei nefericite idei.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Az Unió és Kína gazdasági kapcsolatainak fejlesztése rendkívül fontos. Emellett azonban az emberi és kisebbségi jogi problémák eltérő felfogását nyíltan fel kell vetni, ahogy azt a brit és a német kormányfő megtette. A magyar miniszterelnök ezzel szemben sajnos ezt elmulasztotta, sőt, az EU közös irányvonalától eltérően Orbán Viktor már stratégiai szövetségesnek nevezte Kínát, azt az országot, amely felemásan érvényesíti az emberi jogokat, korlátozza a szólás és a sajtó szabadságát, súlyosan megsérti a tibeti és más kisebbségek jogait. Vajon Kína ezekben a kérdésekben is stratégiai szövetségesnek tekinthető? A kínai miniszterelnök magyarországi látogatása során az idegenrendészeti hatóságok durva módon megakadályozták a tibeti kisebbség békés tüntetését. Ez ellen többen tiltakoztak, köztük a Fidesz EP-képviselői, Szájer József, Gál Kinga, Gyürk András is. Példaadó tiltakozásuk hitelességét az támasztotta volna alá, ha a magyar médiatörvény és az új magyar alkotmány elfogadásakor is kifejezésre juttatták volna fenntartásaikat.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, la semana pasada un jurado en el que participaban funcionarios de la Comisión Europea consideró que Donosti, San Sebastián, debe ser Capital Europea de la Cultura en 2016. El jurado cree que la apuesta vasca por acercar y hermanar a distintos en ideas, razas, procedencias y lenguas lo merece. La propuesta ha ganado porque es original y constructiva, porque se basa en el impulso ciudadano y porque cuenta con la ilusión y el impulso de toda una sociedad y sus instituciones.

En las últimas elecciones, la ciudadanía ha querido que el Ayuntamiento de Donosti cambie de manos, pero el proyecto ganador y el equipo que lo desarrolla siguen siendo los mismos. Sin embargo, han pasado de merecer reconocimiento a convertirse, para algunos medios y políticos españoles, en un peligro para la seguridad del Estado. Este tipo de insultos y descalificaciones, que han alcanzado también al jurado de la capitalidad cultural, obliga a plantearse por qué cuestionan la democracia y la diversidad. Tenemos derecho a proyectar en el mundo una Euskadi abierta, acogedora, próspera y activa, y lo haremos con el proyecto ganador, porque somos mucho más que violencia y terrorismo.

Ayudarnos a contarlo es una herramienta para la paz.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - În ultimul timp, în România agenda publică a fost ocupată de un subiect extrem de important: reorganizarea administrativă. Din păcate, dezbaterile au atins mai mult forma proiectului, şi nu fondul. Tema reorganizării administrative este una de actualitate mai ales pentru noile state membre. Din perspectiva Parlamentului European, este importantă pentru că are două efecte majore: creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi îmbunătăţirea relaţiilor comunităţilor locale cu autorităţile statului. Totodată, înseamnă descentralizare.

Din aceste motive, consider că este important să vorbim despre modele de organizare administrativă la nivel european. Din perspectiva dezvoltării strategice, în următorii ani, acest proces va conduce la o rupere ireversibilă de conceptul de stat comunist. Va însemna trecerea la un stat construit pe baza conceptului european, care pune accentul pe dezvoltarea regională.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'incidente di Fukushima continua a produrre conseguenze molto gravi, con la perdita in mare di acqua radioattiva 6 500 volte superiore ai limiti legali. Il rischio che i prodotti alimentari vengano contaminati è alto.

L'Europa ha stabilito controlli molto severi, ma questo riguarda esclusivamente i prodotti freschi. Nessuna norma a tutela è stata emanata per i prodotti trasformati, in particolare per il pesce in scatola. Noi importiamo 370 000 tonnellate di tonno in scatola, i fornitori principali sono i paesi del Sudest asiatico che importano pesce dal Giappone. Ciò significa che il pesce in scatola importato in Europa potrebbe contenere pesce giapponese. È fondamentale ed urgente dare informazioni precise circa il luogo d'origine.

Oggi infatti i consumatori conoscono dove è stata prodotta la scatola, ma non il luogo dove il pesce è stato pescato. La Commissione lo ha recentemente riconosciuto e prevede di colmare questa lacuna con la riforma della politica comune della pesca, che però non entrerà in vigore prima di due anni, così come la relazione Sommer in discussione in questa plenaria non avrà efficacia prima di tre anni. Non dobbiamo creare allarmismi, ma i consumatori hanno il diritto ad informazioni urgenti e trasparenti. La Commissione deve intervenire al più presto.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL). - Senhor Presidente, o Parlamento grego aprovou um novo pacote de medidas de austeridade com severas consequências para as condições de vida do povo e para a economia do país. Quem impôs este programa foi a União Europeia, a União também é responsável.

Em Portugal, na semana passada, o Parlamento aprovou o programa do Governo, que aproveitou, aliás, a circunstância para anunciar um imposto extraordinário que tira às pessoas metade do subsídio de Natal. Para se cumprir o défice, não se hesita em agravar a recessão em que o meu país já se encontra. A União, a Europa, também é responsável porque é dela a obsessão autoritária pelo défice. E, no entanto, ao arrepio das políticas recessivas, o governo irlandês anunciou a redução do IVA na restauração, na hotelaria e no ócio. Pergunto: porque é impossível em Portugal e na Grécia o que é possível e desejável na Irlanda? E, se nestes países de turismo, as autoridades nacionais quiserem baixar o IVA, levará a Comissão Europeia em conta a jurisprudência irlandesa?

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D). - Señor Presidente, este sábado pasado miles de ciudadanos celebraron por toda Europa el Día del Orgullo Gay treinta años después de que se descubriera el primer caso de sida en el mundo. Treinta años después, la lucha contra el VIH en todo el planeta sigue siendo desigual en función del lugar donde se desarrolla y, dentro de este, también en función de la clase social a la que se pertenece, al igual que siguen siendo profundamente desiguales los derechos de las personas homosexuales en función del país en el que residen.

Todavía hoy hay 76 países en todo el mundo que penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y siete al menos lo hacen además con castigo de pena de muerte. Por eso es importantísima la Resolución de las Naciones Unidas, aprobada el pasado 17 de junio, en la que se repudia esa actitud y se insta de manera urgente a esos países a que modifiquen esa actitud y esa legislación.

Hoy yo quiero unirme a ese llamamiento, al igual que al relativo al bloqueo de la Directiva sobre igualdad de trato, que otorga o que puede otorgar a este amplio colectivo de ciudadanos en la Unión Europea los mismos derechos y la misma igualdad de oportunidades, marcando el camino también así en toda la Unión Europea de lo que debe ser un camino común en todo el mundo.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira (PPE). - Senhor Presidente, na semana passada a Comissão Europeia divulgou a sua proposta de Perspectivas Financeiras para o período de 2014-2020. O documento apresentado pela Comissão é equilibrado no que toca às propostas para as várias políticas europeias e mantém estável a estrutura e o período de 7 anos do quadro financeiro. As Perspectivas estão agora claramente orientadas para os objectivos da Estratégia UE 2020 e introduzem maior simplificação, mais transparência e equidade no sistema de financiamento.

A política de coesão mantém um orçamento expressivo, o que se saúda com um enfoque nos resultados, no valor acrescentado e na criação da nova categoria das regiões em transição. Porém, a preocupação com a dimensão territorial, que esteve subjacente a esta medida, foi esquecida para as regiões ultraperiféricas. Apesar de continuar a existir uma dotação específica para as RUP o seu valor diminui de 979 milhões de euros para 926 milhões de euros, entre 2014 e 2020, o que é preocupante se tomarmos em consideração as dificuldades permanentes e os desafios futuros que se colocam a estas regiões.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - În cadrul şedinţei plenare de luna trecută, Parlamentul European a condamnat ferm, prin adoptarea unei rezoluţii de urgenţă, practicile guvernului ucrainean în influenţarea justiţiei în scopul compromiterii liderilor opoziţiei.

Vreau să atrag atenţia că practici de acest fel, poate şi mai grave, nu au loc doar în afara Uniunii Europene, ci şi în România, stat membru al Uniunii. Puterea actuală a reuşit să aservească propriilor interese politice o parte a sistemului judiciar al statului. Preşedintele Băsescu nu pierde nicio ocazie de a demonstra acest lucru, divulgând în avanpremieră declanşări de urmăriri penale, anchete şi arestări. Fabricarea de dosare la comanda puterii pentru liderii opoziţiei şi urmăririle penale selective sunt, din păcate, practici generalizate în România. Parlamentul European trebuie să condamne practicile puterii din România, care pun în pericol statul de drept şi democraţia, prin adoptarea unei rezoluţii ca şi în cazul Ucrainei.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Vattimo (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo parlare della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione, per la quale l'Unione europea sta per erogare un contributo di 672 milioni di euro.

Questo contributo era legato ad alcune condizioni. Primo: consultazione e accordo delle comunità locali, che invece non sono mai state ascoltate sulla sostanza del problema, e anzi da ultimo represse con una vera e propria militarizzazione della Val di Susa, che è la zona di questo traforo.

Secondo: rispetto di alcuni termini temporali per l'inizio dei lavori, termini che sono stati invece varie volte ritardati arbitrariamente. A tutt'oggi i soli lavori effettuati nella zona sono stati una recinzione fortificata dove stanno i 900 agenti che devono controllare e tenere lontani i cittadini. In queste condizioni, largamente illegali, per l'Unione europea erogare il previsto contributo significherebbe solo cedere a una truffa perpetrata dal governo italiano e dal governo regionale del Piemonte oltre che dalle lobby che pesantemente li condizionano. "Achtung! Banditi! Achtung!".

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D). - De la 1 iulie, Olanda aplică măsuri ce-i discriminează grav pe cetăţenii români şi bulgari, care alături de cei extracomunitari, vor primi permise de muncă doar în cazuri excepţionale.

În materie de obligaţii, România şi-a îndeplinit partea care îi revine, inclusiv contribuţia la bugetul comun. Indiferent de problemele de acomodare ale noilor state membre la regulile Uniunii Europene, nu cred că ele dau dreptul unui stat membru să-i discrimineze pe alţi cetăţeni care au drepturi egale cu oricare alţi cetăţeni din ţările Uniunii.

Din păcate, aceste dovezi de egoism naţional se multiplică în ultima vreme, în ciuda faptului că actuala criză trebuie să demonstreze că solidaritatea ce stă la baza construcţiei europene nu este o vorbă goală. S-a vorbit mai devreme despre gestul Danemarcei, care a introdus controale vamale la graniţele interne ale Uniunii. Nu cred că trebuie să lăsăm construcţia europeană prizonieră în mâinile partidelor populiste şi extremiste, care alimentează temerile populaţiei şi atacă valorile fondatoare ale Uniunii Europene pentru ipotetice câştiguri electorale.

Solicit Comisiei să interpeleze pe această temă guvernele ţărilor care aplică standarde diferite şi să adopte măsurile necesare pentru ca toţi cetăţenii să fie trataţi în mod egal pe teritoriul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri 60 000 italiani hanno manifestato in Val di Susa contro l'assurdo progetto di costruire il TAV Torino-Lione.

Come eurodeputato condanno ogni forma di violenza, sia quella dei facinorosi infiltrati che ieri hanno creato disordini, sia la violenza di deputati e ministri italiani che oggi hanno voluto assimilare il pacifico popolo "NO TAV" ai "Black block". Tutti sanno che il TAV in Val di Susa non si farà mai. È possibile militarizzare un territorio per vent'anni? Questo è il risultato del mancato ascolto dei cittadini e deve essere un insegnamento per l'Unione europea. Le opere si fanno con i cittadini e per i cittadini, non per i comitati di affari partitici di destra e di sinistra.

Le scadenze temporali poste dalla Commissione per l'erogazione del contributo europeo pari a 662 milioni di euro sono scadute. Kallas si decida a ritirare il contributo subito. L'Italia con queste proroghe sta godendo di privilegi che non vengono assegnati ad altri Stati membri.

Invito quindi la commissione per le petizioni a inviare quanto prima una delegazione in Val di Susa per sincerarsi di quanto sta accadendo e per ascoltare la popolazione. Il Parlamento europeo non deve abbandonare questi cittadini e le loro ragioni.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Aşa cum arată experţii în documentul revizuit în iunie 2011, „Outcome Indicators and Targets Towards a New System of Monitoring and Evaluation of Cohesion Policy”, sunt necesari mai mulţi paşi în dezvoltarea noului sistem de monitorizare şi evaluare. Resursele umane adecvate, precum şi baza de date şi surse de colectare a datelor de o mai bună calitate, reprezintă fundamentul unei evaluări efective.

Avem nevoie încă de acum să ne implicăm în realizarea paşilor ce ne vor pregăti. Statele membre, alături de Comisie, trebuie să aibă un plan clar de pregătire a experţilor din autorităţile de management. În plus, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie implicate atât pentru pregătirea resurselor umane cât şi pentru adaptarea bazelor de date şi ale surselor de colectare a informaţiilor statistice.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI). - Astăzi, 4 iulie, sărbătorim un jubileu: 235 de ani de la Declaraţia de Independenţă a Americii. E o sărbătoare admirabilă, care marchează, aşa cum sună titlul filmului realizat de Griffith, „Naşterea unei naţiuni”. Am să omagiez Ziua Naţională a Americii în felul meu, invocând câteva maxime şi aforisme.

Mark Twain: „Este bine că America a fost descoperită, dar ar fi fost şi mai bine dacă s-ar fi trecut pe lângă ea.”

Talleyrand: „Americanii au treizeci şi două de religii şi un singur fel de mâncare.”

Henry James: „Aş putea să mă întorc în America să mor, dar niciodată, niciodată să trăiesc.”

Regele Eduard al VIII-lea: „Lucrul care m-a impresionat cel mai mult în America a fost felul în care părinţii se supun copiilor.”

Albert Camus: „Carevasăzică, va trebui într-o bună zi să alegem între Rusia şi America.”

George Washington: „Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile” şi Corneliu Vadim Tudor, adică cel care vă vorbeşte: „Dă, Doamne, minte la americani până când nu vor face planeta biftec.”

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). - Sub 50% din elevii absolvenţi de liceu din România au promovat anul acesta examenul de bacalaureat. Sunt cele mai slabe rezultate din ultimii 20 de ani. Nu întâmplător, acest lucru se întâmplă în mandatul guvernului care a alocat educaţiei cel mai mic procent din produsul intern brut din ultimii 20 de ani: 2,73% faţă de 6% cât prevede legea. Este şi cea mai mică alocare bugetară pentru educaţie din întreaga Uniunea Europeană.

Anul acesta, salariile profesorilor au scăzut cu până la 60%. Multe cadre didactice au ales să plece din sistem pentru a supravieţui. În ultimii doi ani, nu au existat niciun fel de investiţii în acest sistem. Decizii majore, precum închiderea unor şcoli, au fost luate fără consultarea părinţilor, profesorilor, sindicatelor sau partenerilor europeni. Toate acestea se întâmplă în timp ce Uniunea Europeană ar trebui să vizeze obiectivele programului Europa 2020, printre care se numără şi promovarea cunoaşterii, inovării şi educaţiei.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D). - Señor Presidente, tres sentimientos.

Primero: Es intolerable que se pidan penas tan desproporcionadas en Dinamarca al Sr. López de Uralde, que se presentó, en un alarde de pacífica protesta e imaginación, como Jefe de Estado del Planeta Tierra.

Segundo: Mi deseo de que Israel permita llegar a Gaza a la flotilla en la que está un colega nuestro, mi buen amigo Willy Meyer, y de que, desde luego, no vuelva a ocurrir lo sucedido con la agresión a la flotilla del Mavi Marmara.

Tercero: Doy la enhorabuena a San Sebastián y a su anterior alcalde, Odón Elorza, por conseguir la designación como Capital Europea de la Cultura en 2016, junto a la polaca Wrocław. Se lo merecen, se lo han currado durante mucho tiempo. Espero que les salga bien a ambas ciudades. Les saldrá bien si ejecutan bien los proyectos premiados.

 
  
MPphoto
 

  Слави Бинев (NI). - Г-н Президент, колеги, позволявам си от тази висока трибуна да ви занимая с проблем, който в страната ми, за съжаление, остава без компетентно решение. Настоящото правителство на страната ни е на път да осъди на екологична катастрофа един цял регион в и без това не много голямата ни държава, отдавайки на концесия златодобивни мини край Крумовград на канадската фирма „Дънди Прешъс”. Освен че концесията се отдава на абсурдно ниски цени, в нея липсват важни документи, като например оценка за въздействието върху околната среда. Но не само това. Регионът е част от защитена зона и влиза в "Натура 2000". Но и това липсва в документацията.

Питам се, уважаеми колеги, кое налага престъпването на определени правила за опазване на природата и кое налага осъждането на един цял регион на унищожение. Парите, които ще вземе България от концесията, или парите, които правителството ще прибере за нея? Настоявам да се обърне внимание върху тази явна корупционна сделка и ще се потърси сметка на виновните за това. Ще сезирам и Европейската комисия, като се надявам, че ако не България, то Европа ще съумее да запази този регион, в който природата и архитектурата съжителстват от векове. Нещо, което ще бъде разрушено още с първата бомба в мините в Крумовград.

 
  
MPphoto
 

  President. − That concludes the item.

 

26. Univerzálna služba a číslo tiesňového volania 112 (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Sylvana Rapti, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, on the universal service and ‘112’ emergency number (2010/2274(INI)) (A7-0220/2011).

 
  
MPphoto
 

  Συλβάνα Ράπτη, Εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, έχω πόσα λεπτά;

Όσα και να έχω, έχω χάσει λίγο χρόνο από τη διερμηνεία. Ξεκινώ και με σταματάτε εσείς.

(Ο Πρόεδρος ενημερώνει την εισηγήτρια ότι έχει τέσσερα λεπτά.)

Η έκθεση την οποία πραγματεύομαι έχει θέμα τον πανευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 και την καθολική υπηρεσία. Ο αριθμός 112 είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Αλλά όσο χρήσιμος είναι, τόσο λίγο γνωστός είναι. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε από το Ευρωβαρόμετρο το Φεβρουάριο του 2011, βλέπουμε ότι μόνο το 26% των Ευρωπαίων πολιτών μπορούν να συνδέσουν τον αριθμό 112 με τη χρήση που μπορεί να έχει για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να φθάσει στο 80% ώς το 2020 το ποσοστό των πολιτών που θα μπορούν να συνδέσουν τον αριθμό 112 με την κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένας στόχος φιλόδοξος ο οποίος, για να γίνει πραγματικότητα, χρειάζεται να γίνουν προηγουμένως κάποια άλλα πράγματα. Τα πράγματα αυτά είναι κατά τη γνώμη μου τρία:

Το πρώτο είναι η ενημέρωση που μπορεί να περάσει μέσα από τα σχολεία και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως επίσης μέσα από τους σταθμούς εισόδου των τουριστών σε κάθε πόλη, πράγμα που σημαίνει ότι το 112 πρέπει να διαφημίζεται στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Το δεύτερο σημείο είναι το θέμα της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καταλαβαίνουμε όλοι πόση σημασία έχει, ιδιαίτερα τώρα που είναι καλοκαίρι και που ξεκινάει η περίοδος των διακοπών, να μπορεί ένας Ευρωπαίος πολίτης να ξέρει ότι καλώντας το 112 θα λυθεί το πρόβλημά του σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν βρίσκεται, σε οποιαδήποτε γλώσσα και αν απευθυνθεί στο τηλέφωνο.

Το βασικότερο όμως σημείο απ’ όλα είναι η εντόπιση της θέσης του καλούντος: να μπορούμε κατευθείαν να εντοπίσουμε πού βρίσκεται αυτός που έχει πρόβλημα, για να τον βοηθήσουμε. Εδώ έρχεται η τεχνολογία. Εδώ η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο και εδώ κάπου έρχεται και εμπλέκεται και το ζήτημα της καθολικής υπηρεσίας.

Να ξέρουμε για τι μιλάμε και να ξέρουν και οι πολίτες που μας ακούν. Η καθολική υπηρεσία – το ξέρουμε όλοι – είναι μία στοιχειώδης δέσμη υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας που να μπορεί να παρασχεθεί σε προσιτή τιμή και χωρίς να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι μια έννοια που εμπεριέχεται στην οδηγία που είχε εκπονηθεί το 2002, μία οδηγία η οποία αναθεωρήθηκε το 2008, ενώ μόλις τον Μάιο έληξε η προθεσμία που είχαν τα κράτη μέλη για να ενσωματώσουν την οδηγία αυτή στη νομοθεσία τους.

Κατά συνέπεια, τώρα μόλις αρχίζουμε να έχουμε την περίοδο αξιολόγησης, πράγμα που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό πριν προχωρήσουμε σε ένα επόμενο στάδιο. Και αυτό το λέω διότι την κουβέντα αυτή την κάνουμε σε μία περίοδο που είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα οικονομικά των κρατών μελών.

Θεωρώ απαραίτητο να τονίσω ότι η καθολική υπηρεσία κατά τη γνώμη μου δεν είναι ούτε η μοναδική αλλά ούτε και η βασική ώθηση για να πετύχουμε τον στόχο της ευρυζωνικότητας για όλους. Και αυτό γιατί απαιτείται πολύ υψηλό επενδυτικό κόστος χωρίς κατ’ ανάγκη να έχουμε σημαντικά βελτιωμένες υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Θέλω στο σημείο αυτό να αναφέρω και δύο αριθμούς που έχουν τη σημασία τους. Σαφώς και υποστηρίζω την ψηφιακή ατζέντα και τους στόχους της. Αλλά όταν βλέπουμε ότι ακόμη και εκεί που η ευρυζωνικότητα διατίθεται κατά 100% γίνεται χρήση μόνο κατά 50%, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει.

Ολοκληρώνοντας, νομίζω ότι η εισαγωγή της υποχρέωσης της ευρυζωνικότητας στην καθολική υπηρεσία θα πρέπει να ακολουθηθεί από κάποια συγκεκριμένα μέτρα και παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα με χρηματοδότηση και από εθνικούς και από κοινοτικούς πόρους.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Reforma pieţei unice trebuie completată prin asigurarea accesului la comunicaţii pentru toţi cetăţenii europeni. Raportul de faţă oferă soluţii pentru o soluţionare eficientă a acestei probleme. Consider că astfel sunt promovate incluziunea socială şi investiţiile transfrontaliere. De aceea, implementarea corectă a Directivei serviciilor universale este cheia desăvârşirii pieţei unice.

Numărul unic de urgenţă 112 este una dintre inovaţiile de succes ale Uniunii Europene. Este necesară continuarea campaniei de informare a populaţiei în scopul eficientizării acestui serviciu. Salut încurajarea cooperării dintre instituţiile responsabile de gestionarea situaţiilor de urgenţă din diferite state membre. De asemenea, susţin iniţiativa de a utiliza traducători în cadrul acestor servicii, precum şi introducerea sistemului de localizare a apelantului. În cazuri extreme, fiecare minut contează.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - Mr President, as the chairman of the committee and also as the shadow for Mrs Rapti, I want to thank her in particular for producing an extremely well-balanced and important report. It is well timed to contribute to the review that the Commission is undertaking. I welcome Mrs Malmström here, looking after Mrs Kroes’ interests, because I know that in Sweden in particular they are very much engaged, as in many countries, in rolling out broadband.

I think that Mrs Rapti is right in her approach to this, in saying that the current universal service provision is entirely outdated. I should know because I worked on it way back in 1999. That was at the time when mobile phones were in their infancy. We are now in a position where European citizens on average have more than one mobile phone each. So ideas about universal service are being fundamentally changed and recalibrated, but clearly broadband is now moving in as being an entitlement. We have lots of programmes in this area. Governments have already committed to roll out those programmes and are now doing so. We need to make sure that those are effected, but we also need to ensure that the basic principles of universal service are complied with, particularly for people who are disadvantaged and disabled, to enable them to access those services. That is an area where the existing legal conditions need to be properly enforced.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Pane předsedající, nechci opakovat, co řekli kolegové, ale skutečným problémem linky 112 je, že o ní ví sotva 26 % Evropanů, takže ta komunikační strategie musí být prioritou pro členské státy ve spolupráci s Evropskou komisí.

Také lokalizace volajícího na tuto linku se musí zlepšit, jelikož to zásadním způsobem rozhoduje o šanci na záchranu života. Podporuji i myšlenku tzv. reverzní linky 112, která by představovala systém včasného varování občanů pomocí telekomunikačních služeb ohledně přírodních a jiných katastrof, kterých u nás už přibývá.

Dále jednoznačně podporuji rozšíření možností pro zdravotně postižené uživatele telekomunikačních služeb a vítám samozřejmě závazek Komise k rozšíření vysokopásmového internetového připojení mezi evropskými občany i mimo městské aglomerace.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, também considero importante este debate. Sabemos como é importante o serviço universal e que o número de emergência 112 deve ser divulgado. Como sabemos, hoje ainda, menos de 30 % da população tem conhecimento deste número de emergência. Portanto, só isso demonstra a necessidade das campanhas de informação, de educação, a utilização dos vários meios, da Internet, da rádio e da banda larga. Mas, queria aqui deixar um outro alerta: que tudo isto não sirva também para aumentar a exclusão social, porque nós temos de reconhecer que há cerca de 100 milhões de pessoas em risco de pobreza e com dificuldades de acesso às novas tecnologias. É necessário ter em conta medidas e acções concretas que permitam o acesso a todos em igualdade de circunstâncias, ou seja, que o facto de não ter dinheiro não seja um impedimento para o acesso às novas tecnologias, para o acesso ao serviço universal e para o acesso ao número de emergência.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Chcel by som podporiť návrh správy pani poslankyne Rapti, ktorý navrhuje riešiť univerzálnu službu a číslo tiesňového volania 112 podstatne efektívnejšie. Predovšetkým sa treba usilovať o to, aby táto služba bola skutočne dostupná po celej Európskej únii. Ďalej, mali by sme sa usilovať o to, aby bolo možné v prípade potreby lokalizovať miesto odkiaľ je volané, aby bolo v prípade potreby pomoci možné tomuto volajúcemu poskytnúť čo najrýchlejšiu zdravotnícku pomoc.

Súčasne by sme sa mali zamerať na to, aby sa predišlo zneužívaniu tejto telefónnej linky na rozličné žarty alebo iné spôsoby zneužívania, aby skutočne nedochádzalo k tomu, že v centrálach, kde pracujú ľudia, ktorí sú pod stresom, niekto nezneužíval toto telefónne číslo na vyvolávanie nepravdivých poplachov.

Ďalej si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili komunikáciu vo viacerých jazykoch, pretože keď sa ľudia voľne pohybujú po celej Európe, tak nie vždy na centrálach je možné proste komunikovať v rodnom jazyku, ale aspoň základné a najrozšírenejšie jazyky, ktoré sú v Európskej únii používané, by mali byť v týchto centrálach bežne dostupné. No a v súvislosti s tým by som chcel upozorniť ešte potom aj na dostupnosť lekárskej pomoci.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí an díospóireacht seo an-suimiúil agus tá sé tábhachtach dár saoránaigh.

Mr President, one of the problems I find with the European Union is that an awful lot of the good work we do is never actually transmitted to the citizens. It is very easy to get publicity if you want to be negative in the Member States, in the media, etc., but a lot of the good work we do is never reported.

That is partly our own fault. As has been pointed out, if only 26% of citizens are aware of this facility, then you have to ask what are we going to do about it, and whose fault is it. Certainly it is something that is of major importance. Speakers have mentioned people with disabilities but this can add value to the lives of average individual citizens. We should be making an all-out effort to communicate that message to every single citizen so that they can see the positive side of the European Union, which is sadly neglected in these times.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, the Commission thinks the 112 emergency number is great!

On behalf of the Commission and Ms Kroes, I would like to congratulate the rapporteur, Ms Rapti, on the work that she has done, and also to congratulate the Committee on the Internal Market and Consumer Protection and the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety on the work they have done on this report.

Regarding universal services, I am glad that the Commission and Parliament take very much the same line when it comes to what role the universal service should play in achieving the common objective of broadband coverage. It should provide a safety net to ensure that citizens are not prevented from participating in society through a lack of affordable access to essential telecom services.

Universal service is not the only means, nor the key driver, for achieving our ‘Broadband for all’ objectives, and it should take its appropriate, proper place within the range of instruments available to us. Given the potentially significant costs involved in ensuring broadband roll-out across Europe, we need to ensure that the burden of legal obligations does not fall unfairly on the telecom industry or result in increased consumer prices.

The flexibility given by the revised telecom rules should be exercised in a coherent manner right across the EU and take appropriate account of conditions on the ground and of the potential impact on the telecoms industry and consumers.

The Commission is therefore planning to issue a communication, as has been mentioned, on the role of universal service in a broadband environment following the public consultation last year. We have also shown our willingness to help Member States in the implementation process by developing and providing guidance on the application of the existing universal service rules, as called for in the report. We are at the moment in discussion with Member States and the industry on the contents of this guidance. We have also consulted BEREC, which is due to give its opinion very soon.

On the other hand, the Commission agrees that the roll-out of 112 services has contributed to better access for European citizens to emergency services, but we need to reap the full benefits of the revised telecom rules, notably on improving access to 112 facilities for disabled users and transmission of precise caller location information.

The Commission is committed to supporting the development, standardisation and take-up of advanced emergency communication technologies. It considers that Parliament’s proposals to define key performance indicators for the emergency services could be a good way forward in enhancing common performance standards.

Obviously, the Commission agrees that the life-saving function of the 112 emergency number cannot be effective if we do not make people truly aware that 112 protects them everywhere in the European Union. That is why the Commission will keep pushing Member States to step up their efforts in promoting 112. Improvements to the 112 system depend heavily on the Member States’ cooperation. The Commission has been actively promoting the exchange of technical expertise and best practice within the Expert Group on Emergency Access, mainly on the implementation of the revised telecom rules on 112 and next-generation emergency access, including standardisation.

I can assure you that the Commission will continue to closely cooperate with Member States in order to ensure high and compatible performance on national 112 systems which keep pace with ever-evolving technologies.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 5 July 2011.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. – Az egységes piac és az általa nyújtott szabadságjogok szerves része a vészhelyzetekben rendelkezésre álló segítség. A 112-es, egységes segélyhívószámot 2006-ban vezették be hazámban, azzal a céllal, hogy a segélyszolgálatokat könnyebben elérhetővé tegyék. Büszkén mondhatom, hogy a magyar kormány elkötelezte magát a 112-es segélyhívó teljes átvételére, melynek értelmében 2012 végétől a 19 millió euróból megvalósuló fejlesztések révén fokozatosan megszűnnek az eddigi hívószámok. Sokukban felmerülhet a kérdés, hogy miért csak 2012-ben? Úgy vélem, hogy a technikai megvalósítás illetve a tudatosítás, hogy egy hívószám beépüljön a köztudatba nem szabad, hogy rövid távú folyamat legyen. A technikai megalapozottság különösen fontos. A 21. században Európa nem engedheti meg, hogy a segélyszolgálatoknak ne legyen egységes informatikai háttérrendszere vagy, hogy ne működjön az adatkeresés illetve a helymeghatározás, hiszen az ilyen formában történő működtetés nemhogy nem mozdítja elő, de kifejezetten megnehezíti az egységes szemléletű segítségnyújtás megszervezését! A jelentés célja és tartalma tehát mindenképp üdvözölendő. Elérkezett az idő arra, hogy tudatosítsuk a polgárokban, bármilyen vészhelyzet esetén a 112-t kell hívniuk. Továbbra is arra kell kérni valamennyi tagállamot, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a 112 egész Európában elérhető, teljes mértékben megbízható szolgáltatássá váljon!

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. – Mobilitatea crescută la nivel european a impus şi ideea unui număr unic pentru apelurile de urgenţă, tocmai pentru a creşte eficienţa serviciilor oferite cetăţenilor. Numărul 112, parte a obligaţiilor asumate de statele membre pentru aderarea la UE, serveşte acestui scop, deşi doar 26% dintre europeni îl pot identifica drept număr pentru apelurile de urgenţă, conform ultimului Eurobarometru. Constatăm, astfel, necesitatea de a promova mai mult numărul unic 112 pentru ca acesta să nu-şi piardă utilitatea în statele membre, concomitent cu renunţarea la promovarea altor numere naţionale. Datorită mobilităţii cetăţenilor europeni, trebuie să avem în vedere tratarea eficientă a apelurilor de urgenţă în limbi străine, precum şi alternativele la apelurile vocale: mesajele SMS, e-mailurile sau faxurile, în special pentru persoanele cu deficienţe de auz. La nivel tehnic, este esenţială reducerea apelurilor de urgenţă eşuate, scurtarea timpilor de răspuns, precum şi reducerea numărului de apeluri false, care poate depăşi cu mult numărul apelurilor reale. Venind din România, ţară în care numărul 112 funcţionează eficient de câţiva ani, consider că este important să sprijinim schimburile de experienţă între serviciile de urgenţă din statele membre, dar şi programele comune de formare pentru experţi şi organizaţiile non-guvernamentale.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), par écrit. – Monsieur le Président, chers collègues, Vingt ans après sa création, le 112 est certes accessible dans tous les Etats membres, mais il n'est connu que de 26% des Européens. Ce constat est inacceptable, et c'est pourquoi je me suis battue pour que le Parlement adresse un message à la Commission et aux Etats membres. Je me félicite donc du vote du rapport de Silvana Rapti, qui demande l'amélioration de la qualité de service et l'information sur ce numéro. Une meilleure réglementation est nécessaire, et il faut favoriser l'échange de bonnes pratiques et assurer l'attribution effective des fonds européens. La localisation automatique des appels d’urgence doit impérativement être accélérée, et le futur du 112 garanti par la fiabilité des appels via Skype et la création d'un mécanisme d’alerte automatique par SMS en cas de catastrophe: le "112 inversé". En ce qui concerne le service universel, s'il n'est qu'envisagé d'étendre à terme le service universel au haut-débit, je me réjouis surtout du rappel de l'obligation faite aux opérateurs de respecter les règles européennes sur la neutralité du réseau: il est inadmissible que leurs clients ne puissent pas avoir accès aux services, contenus et applications de leur choix sur internet. Merci.

 

27. Efektívnejší a spravodlivejší obchodno-distribučný trh (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Anna Maria Corazza Bildt, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, on a more efficient and fairer retail market (2010/2109(INI)) (A7-0217/2011).

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt, rapporteur. − Mr President, did you know that retail provides almost 20 million jobs and continued to employ throughout the crisis? Our report is about creating more jobs in Europe. The time has come to recognise that retailers are drivers of growth. Did you know, and can you imagine, that if you buy a toy in one Member State for your child, you have to retest it to get additional certification in another Member State? Did you know that you have to repack a cheese to market it on a cross-border basis? What a waste.

Our report is about removing borders and barriers to the free movement of goods and services. This is the backbone of European integration and the single market. For the first time we are putting retail on the map of EU policy-making. This has never been done before. I am very grateful to shadows and colleagues who have made a great contribution in making a cross-political commitment to call for an action plan for retail, based on a long-term and holistic approach.

I am really glad that this has been anchored in the new Single Market Act. We are not shying away from controversial issues: unfair commercial practices, private labels, extra fees, to name but a few, as well as tax and trade laws. I know how many colleagues care about people and consumers with reduced mobility or who live in remote and isolated areas or in town centres. We are calling for action on this as well.

Actually our entire report is a call for action. We are asking Member States to implement and enforce existing internal market legislation and competition law, goods packages, service directives, the Small Business Act and to remove the hidden and hideous new restrictions that have been put up in recent years.

We call on the Commission to take tough measures against breaches of internal market legislation, to crack down on unfair commercial practices, to create a true common European payment area and to remove obstacles, especially for e-commerce. We asked the stakeholders to accept their shared responsibility – with regard to the environment and corporate social responsibility – and to continue to innovate as they are doing. They also have to invest more in skills and competence-building.

I am really grateful that colleagues in committee overwhelmingly trusted my line, based on self-regulation. Measures imposed top-down and parachuted will not yield better results or be more efficient than measures that the retailers throughout the supply chain would themselves adopt, share, shape and own. This will require much more commitment from us in public-private partnerships.

This is my first report. In eight months of consultation it has been a fantastic journey, which has already produced results. We have seen more direct, more intense and more constructive dialogue from people whose relationships used to be solely confrontational. I am very encouraged to see these signs of commitment and shared responsibility from the retail community.

Please, colleagues, let us give voluntary initiative a chance. But we also want to see concrete results. The time for denial is over. That is why, in the report, we gave ourselves an instrument to continue to assess progress and keep all parties engaged with the yearly retail round table. This is a living report.

From the Vikings to Venice, trade has always been a force of progress, economic development and peace. Let us keep up our commitment to putting the real economy at the centre of the political agenda. We should not give in to the wind of protectionism that is blowing throughout Europe. We should keep our commitment and stand up for a truly border-free Europe.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - Mr President, it gives me great pleasure to speak again this evening both as committee chairman and as the shadow rapporteur for this really important report. I want to congratulate Anna Maria Corazza Bildt on the very ambitious and very courageous way in which she tackled this report. She had a clear vision of what she wanted to achieve and she has carried it through, and she has cooperated effectively with everyone involved. That is crucial, and she does not exaggerate the importance of what the committee has achieved.

As she said, we have had visits and representations from people in the retail sector whom we had never seen before and who had never engaged with the European Parliament before. And yet, as she emphasises, retailers of all sizes are absolutely at the cutting edge both of the internal market and in delivering for consumers. That is the first point in many cases where consumer protection has to operate. So this is indeed a landmark report, but it is also one that demonstrates the value of the political initiative. We took up an embryo initiative from the Commission, a working document. The Commission had not decided to proceed to any sort of Green Paper. I now hope that they will take it more seriously. I think they will, as I hope Mrs Malmström will confirm later.

In conclusion, it is a great shame that in this Chamber we now do not have the chance to have a proper debate on really important reports, such as the one we have just heard about from Mrs Rapti and this report from Mrs Corazza Bildt. The procedures of this House need to be changed to allow us to engage with successful rapporteurs and to have really full debates on these issues, instead of these very truncated sessions that we are now forced to live with.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, é verdade que o comércio retalhista sofre ataques sérios, sobretudo em países onde este comércio é exercido por micro e pequenas empresas do tipo familiar e onde, nalguns casos, o poder de compra das populações está a diminuir. Em particular, as zonas menos urbanas onde desempenha um papel social importante, vivem momentos de angústia. Estou a falar com base numa experiência, a do meu país, Portugal, onde este comércio retalhista, de tipo familiar, está a ser alvo de ataques sérios, seja pelo comércio desigual, por uma concorrência desleal das grandes superfícies comerciais, seja pelas dificuldades de acesso ao crédito, seja também pela baixa do poder de compra das populações devido ao aumento da pobreza e do desemprego.

Por isso, são estes dados (que já foram aqui trazidos mas que eu queria também acrescentar) a que, creio, a Comissão deve dar a maior atenção.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, chuir sé ardú meanman orm an méid a dúirt an rapóirtéir Anna Maria Corazza Bildt faoin ábhar tábhachtach seo.

I am pleased to have an opportunity to say a few words about it.

Coming from Ireland where we are in the middle of a difficult recession – IMF bail-out, etc. – I can see exactly where the problems in relation to retail are. One of the real issues here is the survival of businesses – SMEs – in town centres, etc. which are competing against the big multinationals. While we need regulation I am prepared to go along with self-regulation up to a point, but at the same time we have to ensure that the consumer, the processor, the producer and the retailer are all given fair play, and particularly that consumers can have confidence that they are getting fair value for money. I think what we can do at EU level is to give some kind of coherence to that, and certainly this is a start in that regard.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le rapport dont nous discutons en ce moment représente une nouvelle étape importante vers la reconnaissance du rôle–clé du secteur du commerce de détail pour le marché intérieur, dans la ligne du rapport de la Commission de juillet 2010 sur l'exercice de surveillance du marché du commerce et de la distribution. Je souhaite, à cet égard, remercier Mme Anna–Maria Corazza Bildt pour son excellent travail et son projet de rapport.

La Commission est elle–même convaincue de la nécessité d'accorder ...

(Le Président interrompt l'oratrice)

une attention particulière à ce secteur, qui est un pilier de l'économie européenne. Elle l'a d'ailleurs déjà démontré dans son rapport sur l'exercice de surveillance du marché du commerce et de la distribution, ainsi que dans l'acte pour le marché unique.

La Commission se réjouit donc de constater que le Parlement approuve l'approche globale proposée dans le rapport de juillet 2010, qui prend en compte, non seulement les performances économiques du secteur de la distribution, mais également l'impact direct pour les citoyens, les consommateurs, les salariés, les agriculteurs, les PME, ou encore pour l'environnement, des pratiques et décisions concernant ce secteur.

La Commission reconnaît également la nécessité de coordonner les différentes politiques et initiatives liées au secteur. À ce titre, nous allons étudier l'idée d'élaborer un plan d'action européen global pour le commerce de détail, qui établirait une stratégie plus explicite et plus cohérente pour le secteur, tout en s'appuyant sur les initiatives déjà développées par la Commission, telles que le forum de haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ou les initiatives en matière de développement durable.

Par ailleurs, je me réjouis de toutes les initiatives proposées dans le rapport qui sont susceptibles d'améliorer le dialogue entre les institutions et les parties intéressées, comme la table ronde sur le commerce de détail qui sera organisée par le Parlement européen.

J'ai bien pris note de ce que le Parlement souhaite voir accorder une importance particulière au traitement de certains des problèmes identifiés dans notre rapport de juillet dernier. Je relèverai, en particulier, la persistance d'obstacles difficilement justifiables à la libre circulation des biens et des services, et notamment de certaines difficultés persistantes pour les entreprises d'accéder à certains marchés.

Je relèverai aussi, du point de vue des consommateurs, les plus isolés notamment, les problèmes croissants d'accessibilité des commerces et d'accès au commerce électronique. Je relève, à ce sujet, les inquiétudes du Parlement européen face à des règles nationales pouvant restreindre l'établissement d'opérateurs provenant d'autres États membres.

Le manque de loyauté dans les pratiques contractuelles et commerciales entre entreprises est un sujet d'inquiétude commun à nos deux institutions. La Commission a commencé à travailler sur le sujet et prévoit d'adopter dans les prochains mois, conformément à ce que demande le Parlement, une communication sur les législations et instruments nationaux encadrant les pratiques déloyales entre entreprises ainsi que sur les problèmes qui se posent d'un point de vue européen et l'éventuelle opportunité d'agir.

Je citerai, enfin, parmi nos préoccupations communes, la nécessité d'encourager la consommation durable.

En conclusion, Monsieur le Président, la Commission se réjouit de voir attribuer au secteur du commerce la place qui lui revient en raison de son importance tant économique que sociale et sociétale. Elle accordera au traitement des problèmes liés à ce secteur toute l'importance qu'ils méritent, en pleine coopération avec le Parlement européen.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 5 July 2011.

 

28. Budúcnosť rozpočtovej podpory EÚ pre rozvojové krajiny (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Charles Goerens, on behalf of the Committee on Development, on the future of EU budget support to developing countries (2010/2300(INI)) (A7-0206/2011).

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, rapporteur. − Monsieur le Président, pour le dire d'emblée, il n'y a pas de solution miracle aux problèmes posés par la précarité et la pauvreté. Il suffit de passer en revue les diverses formes qu'ont prises nos relations avec les pays en développement du vingtième siècle:

Laissons définitivement derrière nous l'ère coloniale, marquée par l'inféodation de continents tout entiers aux anciennes puissances coloniales européennes.

L'étape suivante – le post-colonialisme – marquée par une approche plutôt paternaliste, a produit des résultats, sinon médiocres, du moins très insatisfaisants au regard des besoins considérables des pays du sud, plus particulièrement dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement économique de base.

Au cours des dernières décennies, une politique de coopération, basée sur un ensemble de valeurs comme les droits de l'homme, le respect des minorités, la promotion du principe démocratique et de l'état de droit, a fini par s'imposer.

Cette politique dont se réclame l'Union européenne tend à faire de nos pays partenaires les acteurs de leur propre développement. D'où les notions de partenariat, de dialogue politique et, avant tout, d'appropriation par les pays partenaires de leur développement.

La formule dite de "l'aide budgétaire" répond, de plus, au type de relations que je viens d'évoquer. L'appui budgétaire, en effet, désigne le transfert de ressources financières d'une agence de financement externe au Trésor du pays partenaire, pour autant que celui-ci respecte les conditions de paiement convenues. À première vue, l'aide budgétaire peut ressembler à une entreprise hasardeuse. Or, tel n'est pas le cas si l'on prend les précautions nécessaires à une utilisation judicieuse des fonds. Tout décaissement – et j'insiste sur ce point – présuppose une capacité de gestion appropriée de la part du pays récipiendaire. Aussi doit-il disposer, au préalable, d'une stratégie de lutte contre la pauvreté visant à satisfaire les besoins les plus élémentaires des populations concernées. Cela s'appelle aussi le développement endogène, la seule vraie forme de développement durable.

La Commission est d'ailleurs très consciente des conditions auxquelles doivent répondre les pays récipiendaires, et elle n'a pas manqué de mettre en place un ensemble de garde-fous susceptibles de prévenir un égarement des fonds dans les pays en développement. Quant à ces derniers, tout les invite à promouvoir leur capacité de dialogue avec leur société civile et, en premier lieu, bien entendu, avec leur parlement.

Autre avantage à ne pas négliger: une meilleure maîtrise des finances publiques par les bénéficiaires de l'aide budgétaire peut aussi avoir un effet salutaire sur la capacité de leur système d'imposition à faire entrer des recettes supplémentaires.

L'aide budgétaire n'est cependant pas une panacée, ni un instrument de financement à la portée de tous les pays; loin s'en faut. La conditionnalité exigeante a, notamment, pour effet d'écarter un nombre important de pays en développement.

Monsieur le Président, permettez-moi d'ajouter, à la fin de mon intervention, que j'insiste pour que l'amendement que j'ai proposé au paragraphe 1 soit adopté. S'il n'était pas adopté, je devrais voter contre mon propre rapport, parce qu'il fait un procès d'intention à la Commission qui représente une affirmation purement gratuite qui n'est en rien justifiée.

La Commission – j'ai eu l'occasion de le vérifier au cours de nos consultations avec elle – a tout fait pour veiller à ce que les décaissements répondent aux précautions auxquelles je viens de faire référence.

Pour terminer, je voudrais dire que l'article 11 va un peu trop loin. Il vise à promouvoir l'aide budgétaire comme la forme – pratiquement la seule forme – de coopération au développement. Cela va trop loin. Cela ne répond pas aux considérations réalistes qui ont été celles de la Commission tout au long de ces débats.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Pane předsedající, tato zpráva obsahuje podstatné argumenty pro prohloubení rozpočtové formy rozvojové podpory, namísto té starší projektové formy. Bylo by žádoucí, aby ale i Mezinárodní měnový fond a Světová banka spolupracovaly s Komisí na vytvoření nezávislých indikátorů v hodnocení efektivního využití finanční podpory z peněz evropských poplatníků. Vzhledem k tomu, že některé země jako Rwanda či Uganda prokazují schopnost řídit veřejné finance lépe než jiné země, by bylo žádoucí, aby tyto dobré zkušenosti sdílely mezi sebou vlády a parlamenty příjemců rozvojové pomoci a aby spolupracovaly i na tvorbě oněch indikátorů pro hodnocení. Závěrem chci vyzdvihnout vysokou kvalitu a široký záběr obou zpráv kolegů Goerense a i následně Kaczmarka. K této zprávě bych se ještě ráda vyjádřila později.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D). - Señor Presidente, el apoyo presupuestario es en la actualidad una de las modalidades de ayuda más importantes. Nos encontramos en un momento fundamental, ya que la Comisión tiene el compromiso de aumentar los fondos dedicados al apoyo presupuestario en los próximos años.

Considero que el apoyo presupuestario es compatible con otras modalidades de ayuda, siempre y cuando exista un compromiso a largo plazo y una mejor coordinación entre los donantes, a la vez que se simplifican los procedimientos.

La Comisión debería adoptar un enfoque dinámico en relación con los criterios de admisibilidad, y los indicadores de resultados deben establecerse en función del logro de objetivos de reducción de la pobreza.

Creo que el apoyo presupuestario debe priorizar aquellos programas que mayor incidencia tienen en la reducción de la pobreza y así consideramos fundamentales los ministerios de salud y educación. De la misma forma, la perspectiva de género también debería introducirse en el apoyo presupuestario.

Otra de las potencialidades que se destaca en el informe es que el apoyo presupuestario contribuye a reforzar los sistemas de gestión pública y la capacidad de auditoría y control de los países en desarrollo.

Finalmente, señor Presidente, considero que, tanto los Parlamentos nacionales de los países en desarrollo como las autoridades locales y no estatales, deben estar informados y poder realizar aportaciones en todas las fases del apoyo presupuestario.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, suhtaudun erittäin epäillen suoraan budjettitukeen, koska katson, että se voi edistää muun muassa asekauppaa. Asia, johon haluaisin kiinnittää huomiota on se, että koko EU:n budjetin, mutta myös kehitysavun ja tämän budjettituen, täytyisi olla paremman valvonnan alla ja avoimempaa, niin että kansalaiset tietävät mihin rahat käytetään.

Olisi mielenkiintoista tietää, onko komissiossa mietitty sitä, että Internetiin tulisi kuukausittain avoin tieto, mitä tuloksia tällä EU:n antamalla rahoitusavulla on saatu. Uskoisin sen auttavan niin, että kansalaiset olisivat valppaampia ja avuliaampia auttamaan, koska he tietävät, että rahat menevät perille. Nyt ne eivät valitettavasti kaikki mene ollenkaan perille, vaan siellä on väärinkäytöksiä, siellä on korruptiota, siellä on aseiden ostoa. Esittäisinkin, että EU ryhtyy laittamaan Internetiin kuukausittain tulokset siitä, mitä kehitysavulla on saatu aikaan.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, há neste debate um ponto de partida essencial que, por vezes, alguns esquecem ou se esforçam por ocultar. Desde há décadas, há séculos, que as relações entre os chamados países industrializados e os países ditos em desenvolvimento se fundam no comércio desigual, na dependência e no subdesenvolvimento destes últimos, encarados como pontos de abastecimento de matérias-primas e de mão-de-obra barata.

As relações centro-periferia, próprias do sistema capitalista vigente à escala global, são intrinsecamente injustas e desiguais. Estas relações são mantidas pelas políticas impostas por instituições como a OMC ou o FMI, com os seus programas de ajustamento estrutural, e através de instrumentos como a asfixiante dívida externa e o seu serviço. É tudo isto que deve ser questionado e profundamente alterado, é por tudo isto que a política de ajuda ao desenvolvimento não deve ser encarada como um acto de caridade dos mais ricos para com os mais pobres, mas sim como uma necessidade ditada por critérios de elementar justiça. O relatório, que contém aspectos positivos, mas que não está isento de contradições, passa, infelizmente, ao lado destas e de outras questões essenciais.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Eu consider că sprijinul bugetar acordat ţărilor în curs de dezvoltare este mai eficient decât finanţarea pe bază de proiecte. Astfel, sunt reduse costurile adiacente şi fragmentarea acestora. În plus, contribuţiile pot fi adaptate cerinţelor specifice fiecărei ţări pe baza unui dialog continuu între donatori şi beneficiari. Insist asupra importanţei pe care o are transparenţa acestui proces. Implicarea activă a Comisiei Europene, a societăţii civile locale şi a parlamentelor naţionale este esenţială în acest sens. De asemenea, principiul proprietăţii comune asupra implementării fondurilor este un factor hotărâtor pentru eficienţa lor.

Consider că UE trebuie să menţină condiţionalitatea ca bază a sprijinului bugetar. În acest fel, se va garanta respectarea drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). - Mr President, I would also like to thank the rapporteur for his great report. I very much agree that budget support is a very important instrument. It does not help with everything, but it has the potential to increase country ownership and enhance parliamentary control and oversight by civil society, and it can contribute to accountability.

Of course it only works if, at the same time, you strengthen civil society organisations, parliaments and courts of auditors. In the end it does not mean that we should engage less if we just give money to a country, it actually means engaging more, in policy dialogue, etc. But we cannot expect a development which took Europe decades, if not millennia, to happen within a month. You cannot confuse defectiveness with something that you can see in a weekly update reporting that this or that has happened. Education or health sectors, for example, do not spring up within a week or two. For proper, sustainable growth and development we actually need more time; we need to take a longer view.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Uvedomujem si, že poskytovanie rozpočtovej pomoci rozvojovým krajinám je dôležitým príspevkom umožňujúcim zlepšiť finančné kapacity verejných výdavkov rozvojových krajín. Na druhej strane, v mnohých krajinách vidíme nedostatočnú zodpovednosť vlád za nakladanie s poskytnutými prostriedkami, preto je veľmi dôležité citlivo zvažovať, či tá – ktorá krajina je skutočne schopná efektívne a zodpovedne nakladať s prostriedkami našej rozpočtovej podpory. Aj preto úsilie pána spravodajcu Charlesa Goerensa o spresnení pravidiel poskytovania európskej rozpočtovej podpory vnímam ako zmysluplné úsilie o efektívnejšie a racionálnejšie nakladanie s prostriedkami Európskej únie, čo je podľa môjho osobného názoru hodné aj našej širokej podpory.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Wsparcie budżetowe Unii dla krajów rozwijających się jest wyjątkowo ważne. Należy rozpatrywać nie tylko skutki pozytywne, ale też negatywne. Bez wątpienia wsparcie to ma bezpośredni wpływ na rozwój potencjału gospodarczego. Niemniej jednak nie możemy zapomnieć o ewentualnych zagrożeniach związanych ze wsparciem budżetowym. Do takich można zaliczyć trudności z przeprowadzeniem monitoringu w krajach spoza Unii Europejskiej i możliwe nieprawidłowości związane z rozdysponowaniem środków i ich wykorzystaniem.

Uważam jednak, że wsparcie to jest bardzo ważne i powinno być prowadzone nadal. Leży ono pośrednio również w interesie Unii Europejskiej. Skutkuje znacznie szybszym wzrostem gospodarczym w państwach wspieranych, a więc przyczynia się do polepszenia ich sytuacji gospodarczej, co, dzięki wymianie handlowej, pozytywnie wpłynie również na kraje członkowskie i ich rynki. Przeznaczone środki pozwolą na ustabilizowanie się sytuacji wewnętrznych w zapalnych regionach oraz na znaczne zmniejszenie wskaźnika ubóstwa. Pomoc ta jest ważna. Musimy jednak spróbować wprowadzić kontrolę wypływających ze wspólnoty środków i ich lepszy monitoring, by rzeczywiście wspierały one budowę gospodarek, a nie zostały przeznaczone na niepożądane cele.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, tríd is tríd, tá mé i bhfabhar na tacaíochta buiséid seo do na tíortha atá ag forbairt, ach chun a bheith macánta táim beagáinín amhrasach faoi chomh héifeachtach is atá sé.

The idea of budgetary support for developing countries goes back to the Marshall Plan and is seen as perhaps the most effective way of implementing the Paris Declaration and the Accra Agenda. Indeed, the European Union spent EUR 13 billion on this from 2003 to 2009.

Obviously, some good has come of it. But I am just wondering how effective it really is and, particularly, how we can justify that type of expenditure, because it is difficult to assess the effect in terms of the twin objectives of poverty reduction and the strengthening of democracy in the countries that are recipients of this aid. I would like an objective view. There are different views but certainly an objective view would be welcome.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, rapporteur. − Monsieur le Président, si je demande une fois de plus la parole, c'est parce que certains intervenants ont dit que le rapport n'était pas assez précis. Je les invite à relire le rapport écrit où toutes les conditions, d'un caractère plus strict, même, que ce qui avait été revendiqué, s'inscrivent.

Je fais, notamment, référence au paragraphe 32, qui parle de la Commission, qui applique systématiquement une approche axée sur les résultats fondés sur des indicateurs de performance, ou au paragraphe 33, qui parle d'une décision stratégique, ou encore au paragraphe 34, qui rappelle que d'importantes lacunes et incapacités et, notamment, la faible gouvernance, sont de nature à priver nombre de pays en développement de l'aide budgétaire.

Vous tous qui avez formulé des critiques, sachez que l'appui budgétaire n'est pas à la portée de tout le monde. Des conditions extrêmement strictes doivent être respectées et très peu de pannes sont constatées, comme le confirme le rapport de la Cour des comptes. J'insiste aussi sur le fait que le Fonds monétaire international est impliqué dans chaque décision et que, d'ailleurs, la Commission fait précéder de l'aval du FMI toute décision de décaissement en la matière.

Je crois qu'on ne saurait pas être plus strict. Malgré tout ce qui est fait dans ce domaine, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, je tiens à le préciser. Mais ne soyons pas hypocrites, Monsieur le Président, cela se passe aussi dans nos pays et au sein de l'Union européenne. Avons–nous des leçons à donner au reste du monde? Pouvons–nous dire que nous sommes à l'abri ...

(Le Président interrompt l'orateur)

de tout décaissement non conforme?

Monsieur le Président, je tenais tout de même à faire ces quelques mises au point.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank Mr Goerens for this very valuable contribution to the important debate on budget support. We welcome it because it invites the Commission to continue our efforts to improve the design and the approach of budget support.

Mr Goerens, the proposals that you raise come at a time when we are busy preparing the new communication on EU budget support. It is scheduled for adoption by mid-October. In this regard it is becoming apparent that your report – Parliament’s report – and the emerging ideas of the new communication are moving in similar directions.

As part of the new budget support policy, the Commission will develop a closer link between general budget support and the fundamental values of the European Union. This is particularly important when it comes to political governance. Issues like human rights, democracy, the rule of law and the eligibility criteria covering macroeconomic public financial management and the national or sector strategy in the partner country will be assessed in a much more structured and rigorous way, as you also pointed out in your speech just now and in your report.

Ms Jäätteenmäki, the Commission will strengthen accountability and transparency in order to make development processes much more inclusive. The role of parliaments, civil society organisations and audit institutions in partner countries will be further strengthened as part of a budget support operation. The external oversight of national budgets is crucial for domestic accountability and international acceptance. In addition the Commission will strengthen its risk assessment and management framework with regard to budget support in line with the recommendations of the recent Court of Auditors report.

Finally, we would also like to make a reference to the Court of Auditors report on budget support operations from 2010. The Court there acknowledged that the Commission has made considerable progress but noted that there are still weaknesses in the methodology and the management that can prevent budget support from reaching its full potential. With this statement and backed by Council conclusions, I would like to contest the statement in paragraph 1 of the report that there have been numerous types of undesirable development and wastage of money. However, it is precisely because there are still improvements to be made that the Commission will come with a communication in mid-October. Mr Goerens, your report will be very helpful in that regard.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 5 July 2011.

 

29. Priority energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Francisco Sosa Wagner, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy, on energy infrastructure priorities for 2020 and beyond (2011/2034(INI)) (A7-0226/2011).

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner, Ponente. − Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a los ponentes alternativos la fecunda colaboración que me han prestado a la hora de redactar este informe. Y lo mismo digo respecto de los demás diputados, compañeros de la comisión de este Parlamento.

Hace sesenta años se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Nada mejor para conmemorar este acontecimiento que debatir ahora sobre las infraestructuras energéticas en Europa.

Hoy, la Unión Europea tiene fijados con claridad los objetivos de su política: mercado interior común europeo, impulso de las energías renovables como medio o instrumento de lucha contra el cambio climático, seguridad del abastecimiento y diversificación de sus fuentes.

En el Tratado de Lisboa se ha consagrado un título a la energía, el XXI, donde aparecen formulados estos compromisos que acabo de mencionar y, además, el fomento de la interconexión de las redes energéticas. Pues bien, el objetivo del informe que hemos elaborado está orientado a corregir unas infraestructuras energéticas que, a juicio de la Comisión Europea, se hallan desfasadas y mal interconectadas. Así, por ejemplo, nos encontramos con un aumento espectacular de generación de electricidad de origen eólico en el mar del Norte y en el Báltico, con el inmenso potencial de energía renovable en el sur de Europa y en el norte de África, con los problemas que se derivan del almacenamiento de electricidad a gran escala y con las necesidades de recarga de los vehículos eléctricos, entre otras muchas cuestiones urgentes.

Todo ello es imposible afrontarlo hoy si no ideamos nuevas redes y nuevas conexiones, tanto en el interior de la Unión Europea como con terceros países. Se trata, por tanto, en estos años venideros, de avanzar en la determinación de las infraestructuras necesarias: a) estableciendo los criterios que permitan seleccionar proyectos de interés europeo; b) suprimiendo las «islas energéticas»; c) garantizando la ejecución de estos proyectos en plazos razonables y arbitrando fórmulas para solucionar el conflictivo asunto de los procedimientos de autorización y licencias en los Estados miembros, y d) asegurando una financiación que atraiga e impulse la inversión privada, sin perjuicio de los apoyos públicos que sean necesarios.

La eficiencia energética y el ahorro, así como las redes inteligentes, son ingredientes centrales en el nuevo diseño incorporado al informe, porque hemos creído que, mediante la disminución de la demanda de energía, se puede disminuir la dependencia de las importaciones, con el consiguiente efecto en las necesidades de infraestructuras.

Preocupación fundamental de este informe desde el primer momento ha sido la tramitación de las licencias y autorizaciones destinadas a permitir la ejecución de las obras necesarias. En la actualidad, los proyectos se eternizan. Y se eternizan por la oposición de las poblaciones a ver crecer en su vecindad torres o instalaciones de otro tipo. Para solucionar este conflicto, se ha pensado en la información temprana a la ciudadanía y en establecer un sistema de advertencias para el caso de que las autoridades de un Estado no atiendan una solicitud en un plazo razonable.

Estamos ante objetivos ambiciosos, para los que es necesario el concurso de todos. En este sentido, son imprescindibles las empresas del sector, que claman justamente por un marco regulatorio estable, la mejor forma de asegurar la financiación de sus esfuerzos.

Hasta ahora, la política energética de la Unión Europea, tanto hacia el exterior de las fronteras como en su interior, ha carecido de un impulso decididamente europeo. Europa ha de hablar con una sola voz. Una voz que sea bien audible y resuene cabal en la bóveda del edificio europeo, porque es de nuestra fragilidad energética de donde hemos de sacar las fuerzas para construir una Europa energéticamente sólida y vigorosa, digna sucesora, en este año de aniversario, de aquel gran invento que fue la CECA, nuestra cuna, precisamente.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). - Priekšsēdētāj! Mēs visi esam pieraduši pie izvēles. Mums ir izvēle, pērkot ziepes, izvēle, pērkot televizorus, izvēle, pie kura mobilā telefona operatora mēs pieslēgsimies. Un šī izvēle mums kā patērētājiem nodrošina pēc iespējas zemākas cenas, jo tā ir konkurence. Taču pastāv viena joma, kur mums šīs konkurences, šīs izvēles bieži vien Eiropā nav. Tā ir enerģētika — elektrība un gāze. Kāpēc šīs izvēles daudziem patērētājiem nav? Tāpēc, ka mums Eiropā trūkst infrastruktūras, trūkst starpsavienojumu, lai mums vispār būtu šāds tirgus, lai patērētājiem šāda izvēle būtu.

Ar šo ziņojumu Eiropas Parlaments skaidri saka, ka Eiropas iedzīvotājiem un patērētājiem ir jābūt izvēlei ne tikai attiecībā uz ziepēm, bet arī enerģētikā — elektrības un gāzes tirgū. Izveidojot šo infrastruktūru, mēs nodrošināsim patērētājiem izvēli un pēc iespējas zemākas cenas. Paldies par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D). - Senhor Presidente, a modernização e a renovação da infra-estrutura energética são factores essenciais para os objectivos de crescimento sustentável e inteligente que procuramos com a Estratégia 2020 e para a nossa segurança energética de que precisamos.

É indispensável envolver todas as regiões neste desafio. Para isso, os incentivos previstos nos sistemas regulamentares devem ser melhorados, nomeadamente os que se aplicam a projectos de maior risco e a projectos mais inovadores como os que se estão a desenvolver nas Ilhas dos Açores no domínio das energias renováveis.

As regiões devem estar associadas às fases de concepção e de realização dos projectos, na definição das prioridades, na sua elaboração e execução, porque tal garante melhores resultados e, logo, uma melhor defesa do interesse europeu. O momento económico actual acentua ainda mais a necessidade de adoptar uma abordagem inovadora e integrada das questões energéticas para que se levem em conta todos os aspectos económicos, ambientais e sociais.

É indispensável não perder de vista os seus efeitos a médio e longo prazo procurando assegurar a todos os cidadãos europeus uma energia segura, sustentável e a preços aceitáveis.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Lisabonská zmluva poskytuje osobitný právny základ pre rozvoj energetickej politiky Európskej únie, ktorý musí byť vhodne využitý za účelom modernizácie, zlepšenia prepojenia a úpravy energetickej infraštruktúry Únie tak, aby boli dosiahnuté energetické a klimatické ciele na rok 2020.

Bezpečnosť dodávok a upevnenie solidarity medzi členskými štátmi v oblasti energetiky je podľa môjho názoru možné zabezpečiť aj prostredníctvom politiky súdržnosti. Predovšetkým európska územná spolupráca poskytuje nové možnosti cezhraničnej spolupráce, napríklad za účelom prepojenia medzi miestnymi a regionálnymi zdrojmi energie a veľkými energetickými sieťami. Koordinácia projektov energetickej infraštruktúry na miestnej, regionálnej a európskej úrovni je základnou podmienkou na zabezpečenie náležitého prepojenia sietí a maximalizáciu efektívnosti finančných prostriedkov, či už z regionálnych, alebo európskych zdrojov.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, não é de mais sublinhar a importância do desenvolvimento da produção da energia e o estabelecimento das prioridades em infra-estruturas energéticas até 2020 ou mais. Mas, como a energia é uma área estratégica que exige investimentos elevados, as regiões e países de economias mais frágeis têm dificuldade em acompanhar as inovações e, por isso, uma liberalização completa nesta área pode originar maiores desigualdades sociais, maiores assimetrias e uma maior pobreza energética.

Assim, impõem-se três medidas que nos parecem essenciais: manter políticas públicas na área da energia, exactamente com o objectivo de assegurar o seu acesso a todos em igualdade de circunstâncias, manter empresas públicas e sectores públicos fortes, que permitam também às regiões e países com dificuldades inovarem, expandirem-se e serem apoiados, e assegurar que todas as pessoas tenham acesso à energia, impedindo a pobreza energética e a dificuldade de milhões de famílias em aceder à energia e ao aquecimento das suas casas.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, ba mhaith liom ar dtús an rapóirtéir a mholadh as ucht an óráid bhreá a thug sé faoin bhfuinneamh agus an méid atá le déanamh againn idir seo agus 2020.

The rapporteur used a phrase which is very important. He said ‘the European interest’. It is about time we started thinking about the European interest, not the Member States’ interest, not the global interest, but the European interest.

The sooner we become self-sufficient in terms of energy, the better we will be able to contribute to the entire world. Certainly we need a Europe-wide grid, not in 2050, but as soon as possible. We need renewable energy – wind, wave, tidal, bio, solar. All of these are within our remit. We have to develop these. Also if we have fossil fuels within Europe, let us develop them. The sooner we wean ourselves off fossil fuels coming from other regimes, the stronger we will be in Europe and the greater chance we will have of creating a sense of Europe – one voice, one Europe – and then we will be able to convert the world.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Európsky parlament už prijal koncepciu energetickej politiky Európskej únie a mnohé schválené opatrenia trás európskych energetických prepojení sa budú realizovať pravdepodobne aj po roku 2020. Napriek tomu pohľad do vzdialenejšej budúcnosti energetickej infraštruktúry Európskej únie môže byť iste užitočný.

Nové technológie, ako i nové druhy energetických zdrojov prinášajú aj nové nároky na energetické rozvody a súčasné siete nie sú vždy schopné prepraviť nové druhy energií. Preto kvalifikovaný odborný pohľad na technológie energetickej infraštruktúry Európskej únie po roku 2020 môže byť užitočným podkladom pre politické rozhodovanie európskych inštitúcií, pretože pomôže vytvárať prognózu finančných kapacít na zabezpečenie energetického potenciálu pre potrebný ekonomický a hospodársky rast Európskej únie, najmä v budúcnosti. Z tohto pohľadu, myslím, táto koncepcia môže byť zaujímavá.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, the Commission very much welcomes this own-initiative report on energy infrastructure priorities for 2020 and beyond. It is a topic that is of course very high on the agenda and I would like to thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for their commitment and constructive cooperation.

Energy networks are at the heart of our energy system. Without secure intelligence and sustainable energy networks we cannot meet our climate goals and our energy targets in Europe.

Within the next decades our energy system will therefore need to go through a deep transformation process that will bring huge challenges but also opportunities in the way we generate, transport, distribute and consume energy. In almost any possible future scenario, energy infrastructures will play the key role as a catalyst enabling us to meet our emission reduction objectives.

Furthermore, as the European Council in February confirmed, they will also be crucial in ensuring that solidarity between Member States becomes operational, that alternative supply routes materialise and that renewables will develop.

The new EU energy infrastructure policy is needed to change the way in which networks are planned and developed in the European Union. This is why the European Parliament’s own-initiative report on energy infrastructure is so timely and important.

In November last year the Commission adopted a communication outlining our vision for such a new policy, the strategies and priorities to be pursued, and I would like to recall here what is needed.

We need to build grids connecting the huge offshore wind energy potential in the northern seas to consumption centres in northern and central Europe. We need to diversify our gas supplies, sources, counterparts and routes with the construction of the southern corridor. We need to develop interconnections in south-western Europe with a view to integrating renewable energies and increasing the flexibility of gas flows in the region. We need to fully integrate the Baltic electricity and gas market into the European market, thus ending the isolation of energy islands, and we need to strengthen the regional network in central-eastern and south-eastern Europe.

We need now to move from priorities to concrete projects of European interest, from plans on drawing boards to consultation, permit granting, financing and construction on the ground, and that is why our forthcoming legislative proposal on energy infrastructure will be so important.

An essential element when implementing infrastructure policies is ensuring financing. It is estimated that over EUR 200 billion are needed in the coming years, and not all this investment will just happen by itself.

Last week, as you know, the Commission adopted our proposal for the next multiannual framework; it provides for EUR 9.1 billion to be dedicated to energy infrastructures for the period 2014-2020 as part of a common infrastructure fund. This acknowledges the need for specific EU funding for energy infrastructures in order to deliver on our common energy and climate targets but also to ensure continued and secure supply of competitive energy to all European citizens.

The Commission warmly welcomes the European Parliament’s support for a fund such as outlined in your resolution on the MFF. The Commission also appreciates the recommendations, including in the report discussed today, regarding the prioritisation of energy infrastructure projects, the acceleration of permit-granting procedures and better involvement of interested stakeholders as well as the regulation of cross-border infrastructure and financing.

We will take all this into due consideration in the process of developing the forthcoming legislative proposal for a regulation on energy infrastructure development, which is scheduled for the autumn of this year. We look forward to cooperating with the Parliament on this new proposal and to your support in the efforts to develop the grids Europe needs for 2020 and beyond.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 5 July 2011.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – A estratégia europeia para a energia e clima deve combinar a competitividade da economia com a segurança de abastecimento de energia e as preocupações ambientais. Para alcançar os objectivos propostos, é fundamental que haja um forte investimento nas infra-estruturas de energia. Congratulo-me com a proposta de criação de um Mecanismo Europeu de Conexão contida no Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2022 adoptado pela Comissão Europeia. O Connecting Europe Facility pretende acelerar o desenvolvimento de infra-estruturas nas áreas de energia, transportes e tecnologias de informação e comunicação (TIC) com um orçamento de 40 mil milhões de euros para o período 2014-2020. Em particular, chamo a atenção deste mecanismo para o apoio às ilhas e regiões ultraperiféricas, tais como as Ilhas Canárias, a Madeira, os Açores e as RUP francesas, cujos requisitos específicos em termos de infra-estruturas energéticas devem ser tidos em conta.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. – Koledzy, stworzeniu optymalnych sieci energetycznych na wspólnym rynku UE winny służyć infrastrukturalne priorytety. Raport koncentruje się na założeniach, które mają być zachowane. Są to: ekologia i ratowanie klimatu, efektywność przesyłu i oszczędność, konkurencja i solidarność, bezpieczeństwo dostaw, finansowanie, współpraca agencji i 10-letni okres przygotowywania planów. W oparciu o to siły rynkowe same z siebie mają wykreować uzgodnioną z krajami członkowskimi wspólnorynkową infrastrukturę. Nie sądzę, by mogło to doprowadzić do optymalnych rozwiązań. Potrzebny jest uzgodniony z krajami członkowskimi projekt-wizja.

Mam kilka uwag do raportu. Po pierwsze - w punkcie 5 pan sprawozdawca przestrzega przed "rozwojem infrastruktury pomiędzy UE a krajami trzecimi", bo może to sprzyjać ryzyku wypływu emisji CO2. Z tym się nie zgadzam. Sieci europejskie muszą być gotowe na przyjęcie energii z zewnątrz lub na jej eksport. Ingerowanie przez Komisję w te kwestie jest niezgodne z ustaleniami WTO.

Po drugie - infrastruktura europejska winna uwzględniać istnienie stref czasowych, a także stref klimatycznych.

Po trzecie - przepływ energii pozyskiwanej z wiatru z północy na południe wymaga specjalnych nowych sieci, i to nie tylko znad Morza Północnego, ale również znad Bałtyku.

Dziękuję.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – Tisztelt Képviselőtársaim! Az évtized legfőbb energetikai kihívása a megfizethető, biztonságos és fenntartható energia szavatolása minden európai állampolgár számára. Addig azonban nem számíthatunk átütő eredményre, amíg nem rendelkezünk egy hatékony, megfelelő rugalmasságot biztosító energia infrastruktúrával. Egyetértek azzal, hogy az Európai Uniónak a diverzifikációt kiemelt prioritásként kell kezelni.

Mint ahogy a jelentés is hangsúlyozza, a délkelet-európai országokban nem megfelelő az energiaszállítási hálózatok sűrűsége. Európa érdeke, hogy az alternatív ellátási és tranzitútvonalak segítségével csökkenjen a térség egyoldalú kiszolgáltatottsága, piaci likviditása erősödjön és a különböző energiaforrások megfelelően versenyezzenek egymással. Ennek fényében nagy előrelépésnek tartom, hogy a jelentés egyértelműen azonosítja azokat a kritériumokat, amelyek alapján egy kiemelt beruházás közösségi forrásokra is számíthat. A kritériumok között szerepel a tranzitútvonalak és a források diverzifikációja, a piaci integráció és a likviditás növelése, az energiaszigetek felszámolása és a megújuló energia hálózati integrálása. Egyetértek azzal, hogy a tisztán gazdaságossági mutatókon kívül a társadalmi-gazdasági tényezőket is figyelembe kell venni az értékelésnél. Végezetül a finanszírozási forrásokra szeretnék kitérni. A Bizottság becslése szerint 2020-ig 200 milliárd eurós beruházásra van szükség egyedül az energiaszállítás területén. Előreláthatólag az EU-s források a teljes finanszírozási igény töredékét fedik csak le, ezért elengedhetetlen, hogy a magánszektor beruházás-ösztönzése érdekében stabil szabályozási környezetet és új, innovatív finanszírozási eszközöket hozzunk létre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE), na piśmie. – Szanowny Panie Przewodniczący! Zagraniczny wymiar polityki energetycznej UE jest jednym z priorytetów prezydencji Polski. Zintegrowane i pewne sieci energetyczne są kluczowym wymogiem nie tylko dla celów unijnej polityki energetycznej, ale także dla strategii gospodarczej. UE potrzebuje w pełni funkcjonującego wewnętrznego rynku w tym obszarze.

Zgodnie z postanowieniami, do 2015 r. powinna się zakończyć budowa wewnętrznego rynku energii, który zapewni swobodny przepływ gazu i prądu między krajami UE, a także przyłączenie do infrastruktury wysp energetycznych. Wobec rosnącego zapotrzebowania na importowane surowce, UE buduje wspólną politykę energetyczną, by uniknąć w przyszłości kryzysów, takich, jakie miały miejsce w zeszłym roku. Nowe trasy przesyłu i interkonektory między krajami, a także poszukiwanie alternatywnych surowców, źródeł i tras dostaw mają być podstawą bezpieczeństwa energetycznego i solidarności między jej członkami.

Polska jest ważnym elementem tego systemu, jednak infrastruktura energetyczna w kraju jest w stanie powolnej degradacji. Polskie elektrownie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne są zdekapitalizowane w ponad 70%. W Polsce, z gospodarką opartą na węglu, udało się uwzględnić wykorzystanie rodzimych zasobów paliw kopalnych, czyli np. węgla, a także gazu łupkowego. W Polsce produkcja energii elektrycznej jest w ponad 90 proc. oparta na węglu. Kopalnie są rentowne, co stanowi wyjątek w UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), na piśmie. – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwom Unii Europejskiej to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi Wspólnota. Już od wielu lat debatujemy nad możliwościami realizacji tego zadania. Tymczasem jego główne założenie, tj. uniezależnienie się od rosyjskiego eksportu, wciąż jest niezrealizowane. Aby zmienić ten stan rzeczy Unia potrzebuje znacznych inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Niezbędna staje się budowa nowych sieci przesyłowych. Naszym priorytetem musi być budowa rurociągu Nabucco oraz rurociągu Północ-Południe. Realizacja tych przedsięwzięć umożliwi uniezależnienie się od rosyjskich blokad oraz szantaży energetycznych. Tym samym przyczyni się do obniżenia cen gazu oraz wzmocni konkurencyjność gospodarek krajowych. Budowa tych tras będzie również wyrazem europejskiej solidarności w dziedzinie energii, tak potrzebnej w ostatnim ciężkim dla Wspólnoty okresie. Kolejnym niezwykle ważnym elementem budowy energetycznej niezależności Europy jest powstanie tzw. polskiej części ropociągu Odessa/Brody. Jego realizacja pozwalałaby na przesył kaukaskiej ropy do Europy Środkowo-Wschodniej. Tym samym doszłoby do wzrostu konkurencyjności oraz obniżki cen. Inwestycja ta wpisuje się również w założenia Partnerstwa Wschodniego w zakresie wspólnych inicjatyw energetycznych. W całym sprawozdaniu zbyt mało mówi się również o wsparciu finansowym dla budowy kolejnych magazynów węglowodorów. Ich powstanie jest konieczne aby wydłużyć okres bezpieczeństwa do minimum 120 dni.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Nem mindegy számunkra, hogy energiapolitikánk, energiainfrastruktúránk, hogy alakul majd a jövőben. Látható, hogy egyes tagországok között verseny van kialakulóban, ami az energiapolitikát illeti. Ezért infrastruktúránk folyamatos fejlesztésére és modernizálására van szükségünk. Meg kell próbálnunk a nemzeti töredezettségeket a minimumra szorítani. Különös figyelmet kell szentelni főleg azokra a tagállamokra, melyek kizárólag egy szolgáltatótól függenek.

Szeretném itt kiemelni a közép-európai országok kiszolgáltatottságát a gázellátás terén. Jövőben az infrastruktúra fejlesztésénél ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy egy bizonyos mértékig ezt ki tudjuk küszöbölni. Pozitív eredmények mutatkoznak az észak-déli összeköttetés terén is, mely mindenképpen előrelépésnek tekinthető. Olyan hálózatokat kell kiépítenünk, melyek hatékonyan tudnak működni, külön tekintettel a tagállamok közötti szolidaritásra. Kulcsfontosságú lehet továbbá a takarékosság és az energiahatékonyság kérdése is. Az Európai Unió különösen függ néhány energiahordozótól, ezért kell jól gazdálkodnunk a már meglévő energiákkal. Úgy gondolom, hogy Európa számára nagyon fontos, hogy egy közös piacot tudjunk kialakítani, melyhez ez a jelentés is a segítségünkre lehet. Sajnálatos viszont, hogy a gázinfrastruktúra nem kap elegendő teret a jelentésben. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a regionális együttműködés kérdésére. Ezen belül a Vidal Quadras-féle jelentés IV-es függeléke tud a segítségünkre lenni, amelyet már elfogadtunk a gázellátás biztonságának kérdésénél.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. – Consider necesară o schimbare în portofoliul actual de generare a energiei prin orientarea spre mai multe surse de energie regenerabilă şi, de aceea, solicit statelor membre să adapteze infrastructura la mixul energetic necesar îndeplinirii obiectivelor stabilite de UE pentru energia din surse regenerabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) si eficienţa energetică. Trebuie realizate investiții substanțiale în infrastructura energetică pentru atingerea acestui obiectiv până în 2050 (cca. 200 miliarde de euro). Nerealizarea acestor investiții ar presupune: costuri mult mai mari în materie de deteriorare a mediului, creșterea preţurilor la energie şi a insecurității si dependenţei energetice. De infrastructura energetică sunt legate riscuri importante: operaţionale (ex. congestia, discontinuitatea aprovizionării), naturale (ex. cutremure, inundaţii), de mediu (ex. poluarea, distrugerea habitatelor, pierderea biodiversităţii) şi antropogene/politice (ex: riscurile legate de siguranţă şi terorismul). Statele membre ar trebui să realizeze o cartografiere a riscurilor ca instrument de luare a deciziilor şi al monitorizării rezultatelor creării şi îmbunătăţirii reţelelor inteligente, interconectate. Modernizarea reţelelor naţionale în domeniul energiei şi interconectarea lor într-o reţea super- inteligentă ar putea oferi un flux stabil şi sigur de energie la preţuri accesibile pentru cetăţeni şi crea mai multe locuri de muncă verzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. – Г-н Председател, уважаеми колеги, в съобщението на Комисията от ноември 2010 г. за "приоритетите в енергийната инфраструктура до 2020 г. и след това" се адресират основните предизвикателства пред развитието на електро- и газовата инфраструктура на ЕС, което да позволи постигането на единен енергиен пазар и висока сигурност на енергоснабдяването. Очевидна е необходимостта от замяна на остарелия инструмент ТЕН-Е с ново законодателство за енергийната сигурност и инфраструктура, което да даде решения и за необходимото финансиране. Само за газопроводите и електрическите мрежи са нужни над 200 милиарда евро до 2020 г. Докладът на комисията ИТРЕ е насочен именно, за да представи позицията на ЕП по очакваното ново законодателно предложение. От една страна, в него се потвърждават четирите приоритетни електрически коридора и три такива в газовия сектор, но същевременно се предлага и начин за оптимизиране на ограничените финансови средства. Преди всичко чрез ясни правила за присвояване на статус за "проект от европейски интерес", за които може да се привлича дори публично финансиране. Приветствам разработените подробни критерии за проект с европейски измерения, които ще позволят да се увеличи интегрираността на пазара, да се отстранят недостатъците в междусистемните връзки, да се премахне зависимостта от единствен доставчик. "Повече Европа" в енергетиката означава повече европейска солидарност и ползи за гражданите.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), na piśmie. – Bezpieczeństwo energetyczne to ostatnio modne i popularne hasło powtarzane we wszystkich instytucjach unijnych. Sprowadza się ono nie tylko do dostępu do surowców energetycznych, ale oznacza również sprawną infrastrukturę związaną z przesyłem i dystrybucją. Traktat z Lizbony od niedawna wskazuje na potrzebę budowania solidarności energetycznej w Europie w tej dziedzinie. Należy to wykorzystać i zadbać o realizację długoterminowych, strategicznych planów infrastrukturalnych. Zwłaszcza należy zwiększyć przepustowość połączeń energetycznych między państwami członkowskimi UE oraz budować alternatywne, strategiczne trasy. Istotnym elementem energetycznej układanki są interkonektory. Pozwalają one na swobodny przesył węglowodorów pomiędzy państwami członkowskimi. Chronią je przed próbami energetycznych blokad ze strony państw eksporterów oraz umożliwiają stabilizację cen produkowanej energii. Dlatego niezwykle ważną kwestią jest udzielenie wsparcia finansowego przez Unię dla budowy tego typu projektów. Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne to także zaangażowanie w rozwój nowych technologii. Pozwalają one na zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne oraz na lepsze wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii, na przykład takich jak węgiel. Dlatego też, wobec restryktywnej polityki klimatycznej, Unia powinna aktywnie wspierać projekty CCS, szczególnie w państwach gdzie węgiel ma znaczny udział w produkcji energii.

 

30. Sociálne služby všeobecného záujmu (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Proinsias De Rossa, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, on the future of social services of general interest (2009/2222(INI)) (A7-0239/2011).

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, rapporteur. − Mr President, this report is about the future of universal social services and proposes pragmatic ideas for advancing the quality of those services, and decent working conditions for those who deliver them.

It is based on widespread consultation with civil society, with the social partners, and with local and regional authorities, and on detailed political compromises consolidating 285 amendments to the report. It is my objective to try to maintain the integrity of those compromises in the vote tomorrow.

A high-level stakeholders’ working group is proposed. For me this is the most important aspect of the report. We can differ here on matters of principle and on matters of law but the proposed working group provides us with an ongoing method to arrive at implementable solutions. I also propose a fourth Forum on Services of General Interest to monitor progress of the working group and other initiatives such as the European Voluntary Quality Framework.

Research consistently proves that social services, and public services more generally, are not only socially invaluable, but are also economically vital. Public services contribute 26% of our GDP and employ 64 million people, one third of whom are employed in the health and social services, while Eurofound research shows that public services are one of the most important ways of enhancing the citizens’ quality of life, ensuring full inclusion in society and providing for social and territorial cohesion.

The report as it stands outlines reforms to address the problems and legal uncertainties that providers and users have identified as needing urgent solutions, such as the difficulties arising from current procurement and state aid rules. It also proposes an active role for social economy enterprises and actors, urges that a race to the bottom be prevented through compliance by contractors and sub-contractors with Member States’ social, environmental, and quality criteria, and looks for an EU statute on mutual societies.

The world has changed dramatically since 2007, the last occasion on which social services were addressed in this Parliament. The ‘light regulation’ economic model, assiduously promoted by the Commission and the Council over many years, spectacularly collapsed at the end of that year. That collapse has had enormous human, social and economic costs. Some Member States’ debt and budget deficits have reached crisis levels as a consequence of the nationalisation of privately owned bank debt, resulting in vicious austerity programmes which are hitting the vulnerable hardest.

The pressures generated by this situation are putting massive strain on the funding of social services, and the report calls for enhanced EU programmes and for project bonds to help address those problems. Because of the economic and unemployment crisis our citizens face, they have a greater need than ever for access to high quality social services, while our economies and our societies also need the added value which such services can deliver.

I hope that this report can be adopted in full tomorrow and look forward to working with all the stakeholders to ensure that our citizens get the services they deserve. To conclude I want to thank everybody who worked with me on this report – the shadows, the staff, those in civil society – who took part and indeed brought forward many innovative ideas which I hope the working group will be in a position to develop over the time to come.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE). - Senhor Presidente, o relatório que debatemos é de particular importância, tendo em conta a influência que os serviços sociais de interesse geral têm na vida quotidiana dos cidadãos europeus, assim como na coesão social, na criação de emprego e no crescimento económico.

A colaboração com o relator Proinsias De Rossa foi muito proveitosa e clarificadora, como acabou de dizer o próprio relator, permitindo a adopção de vários compromissos na Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. Pelo resultado que hoje temos aqui e debatemos, cumprimento e felicito o relator.

Na verdade, da nossa parte, a principal preocupação foi a de tornar claro que as competências nesta matéria cabem aos Estados-Membros. As autoridades nacionais são as detentoras das competências de definir, organizar e financiar os serviços sociais de interesse geral. Assim, é desnecessária a criação de legislação harmonizadora ao nível europeu, dado que são muito diversas as realidades destes serviços sociais de interesse geral nos 27 Estados-Membros. Basta atentar nos serviços de saúde, de segurança social, de emprego e de alojamento social, que são exemplos de que a proximidade e o conhecimento dos contextos são a pedra angular para a adequada e mais justa prestação destes serviços.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE). - Monsieur le Président, la clause sociale transversale et l'article 14 du traité de Lisbonne garantissent de manière contraignante les droits sociaux et, notamment, le droit à l'accès aux services d'intérêt général. Il est temps de prouver aux citoyens européens que l'Europe sociale est en marche.

Il faut donc donner à nos acquis sociaux toute la place qu'ils méritent dans le droit communautaire en reconnaissant la spécificité des SSIG au regard des règles de concurrence, sachant que ces services disposent d'un ancrage local fort et reposent sur des acteurs de l'économie sociale.

Le rapport de M. De Rossa est l'occasion d'affirmer les principes simples, mais forts et lourds de sens, d'égalité, d'universalité d'accès à ces services organisés de manière collective, qui sont des facteurs de bien–être et de progrès social.

Madame la Commissaire, vous avez dit "Il est temps de passer au concret". Oui, il est temps de passer au concret; alors je vous propose, dans ce débat, d'apporter un réel soutien à un instrument législatif européen pour les services publics à caractère social.

Je vous invite donc à voter la résolution alternative déposée par notre groupe, les Verts.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). - Mr President, it is right that this European Parliament asserts itself – specifically protecting in this resolution both health and housing – so that the European Court does not sneak European competition policy into the provision of public services on our continent.

I welcome the recognition in the resolution that the social rights of users and of staff override those of competition, and also our call to protect public services in our countries against disproportionate cuts at this time of economic austerity. Local government in particular will welcome our statement that the most appropriate form of delivery for social services is public and voluntary sector provision, including in-house. They will welcome the fact that tendering is only one form of selecting a provider and that, if tendering is used, there should be no automatic bias towards the lowest cost above everything else. Mutuals and cooperatives will welcome our recognition for the social economy.

The public service ethic is brought into European decision-making through this resolution. I join with others in congratulating our rapporteur and I hope the Commission will respect the principles of our vote when we take that vote tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, gostaria de começar por sublinhar a importância da generalidade dos serviços públicos, incluindo os serviços sociais de interesse geral, sem os quais não há Europa social nem inclusão social. Por isso, salientamos a necessidade de alterar as políticas de liberalizações, para passar a promover uma verdadeira política de progresso social, que garanta o acesso universal a serviços públicos de qualidade, dando naturalmente especial atenção a grupos desfavorecidos, mas garantindo a todos o acesso a esses serviços de interesse geral.

Daí considerarmos que se deveria parar com as liberalizações e proceder a uma avaliação urgente das consequências sociais e na vida das populações de liberalizações em sectores fundamentais para o progresso social, tais como na área dos transportes, da energia, da água, dos correios, das telecomunicações, da saúde, da educação e da protecção social. E, por isso, aqui fica, Sra. Comissária, o desafio que lhe lançamos.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D). - Senhor Presidente, como relator do parecer da REGI sobre o futuro dos serviços sociais de interesse geral, quero felicitar o colega De Rossa, sublinhando o facto de estarmos perante um pilar essencial do modelo de economia social de mercado que defendemos para a Europa e no qual os SSIG desempenham um papel fundamental na sua coesão.

A coesão social ao nível da União Europeia aconselha a não descurar a existência de níveis de protecção mínima em todos os Estados-Membros, sem prejuízo do respeito das competências das suas autoridades nacionais, regionais e locais. As regiões europeias têm um papel muito importante na prestação destes serviços às populações e a sua opinião dever ser tida em conta, dada a natureza própria dos seus constrangimentos para garantir às populações essa prestação.

Numa altura de crise, como a que agora atravessamos, os serviços gerais de interesse geral constituem uma rede de protecção social para os mais desfavorecidos ou para aqueles cujos rendimentos não lhes permitem o acesso a serviços privados. Assim, é importante garantir que os Estados-Membros que descentralizam poderes, os façam acompanhar dos respectivos meios financeiros, para que as autoridades regionais e locais possam assegurar a sua boa prestação às populações.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, we have followed with great interest the debate in the Parliament on social services of general interest. We fully share the rapporteur’s view of the social services. We agree that the social services play an important role in terms of helping people throughout their lives and enhancing their capacity to participate in society and enjoy their fundamental rights. So the Commission agrees with the rapporteur and the House that it is vital to guarantee universal access to high-quality, accessible, affordable social services.

The Commission is aware of the concerns expressed by public authorities and service providers on the application of EU rules to social services. However, we would like to stress that EU state aid and internal market rules can help public authorities to organise and finance good quality, cost-efficient services. In addition, we believe that some of the difficulties encountered by stakeholders are due to a lack of awareness and information about how EU rules are applied. As a result, the Commission has put in place various tools over the last four years to provide more information and clarification to stakeholders, and we will of course continue to do so.

The Commission is also in the process of revisiting EU state aid and public procurement rules. In the state aid field, the Commission will ensure that the rules take due account of the specificities of the social services sector and are proportionate to the – often limited – competition distortions in this area. This initiative will be part of a more differentiated approach to state aid for public services announced by the Commission in March.

On public procurement, the Commission’s Green Paper has launched an EU-wide debate on how to increase flexibility and clarify existing rules while, at the same time, guaranteeing high-quality services. I am sure that substantial progress can be achieved in this area.

I would also like to comment on an idea which was discussed in the Third Forum on Social Services of General Interest, namely the establishment of a high-level working group involving a wide range of stakeholders: Parliament, Commission, Council, Committee of Regions, social partners and civil society organisations.

The Commission is, of course, always open to dialogue on the application of EU rules to social services, as the recent public consultation has shown. At the same time we need, of course, to ensure that such a dialogue respects the role of the various institutions as defined by the Treaties and leads to concrete results. We consider, therefore, that it would be more suitable and effective to build on existing structures; the Commission is ready to discuss in more detail how such a dialogue could be organised.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 5 July 2011.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – A Europa vive hoje uma realidade social bastante difícil em consequência da crise. Neste contexto, a actividade dos serviços sociais ganha maior importância, assim como se torna necessário reforçar a vertente social do processo de construção europeia. É preciso garantir uma maior segurança jurídica aos actores sociais e aos poderes públicos, assegurar a transparência financeira neste sector e melhorar a qualidade dos serviços prestados, respeitando o princípio da subsidiariedade e tendo em conta a concretização da vertente social da Estratégia Europa 2020. Neste sentido, torna-se particularmente relevante a definição de um estatuto para as mutualidades e outras organizações sociais, o apoio à formação profissional dos seus trabalhadores e ainda a clarificação dos procedimentos de apoio financeiro por parte das entidades públicas. Todos estes processos deverão respeitar os poderes locais, regionais e nacionais, que assumem funções diferenciadas de apoio e de financiamento dos Serviços Sociais de Interesse Geral (SSIG) nos diferentes Estados-Membros. Os SSIG revestem-se de características especiais, não devendo por isso ser tratados como qualquer outro serviço económico ou estar sujeitos às mesmas regras de concorrência impostas pelo mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), в писмена форма. – Социалните услуги от общ интерес представляват голям и сложен набор от дейности, целящи да посрещнат основни нужди на европейските граждани, често с фокус върху най-уязвимите групи. Те са важен инструмент за постигането на целта на Стратегия 2020 за приобщаващ растеж, като в същото време допринасят значително за създаването на работни места, особено за жените и по-възрастната част от населението. Не трябва да пренебрегваме и ролята им по отношение на възможностите за въздействие върху демографските промени. Осигуряването на адекватни и качествени социални услуги в европейските региони е важна стъпка те да станат по-атрактивни за своите граждани. СУОИ се характеризират с голямо разнообразие и са необходими по-задълбочени познания и анализи относно тяхната организацията и функциониране в държави-членки и приноса им за социалното сближаване в Европейския съюз. По този начин би могъл да се намери и баланс между жизнената социална роля на тези услуги и правилата на вътрешния пазар и конкуренцията. В заключение бих искала да добавя, че продължаващите демографски промени предопределят нарастващото значение на СУОИ и в условията на икономическа криза и строги бюджетни ограничения следва да се търсят алтернативни решения за тяхното финансиране, като например по-широкото прилагане на публично-частните партньорства в тази сфера и адекватното използване на средствата от Структурните фондове.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. – Euroopa areng põhineb sotsiaalsel turumajandusel ja pole kahtlustki, et üldhuviteenused on Euroopa sotsiaalse mudeli lahutamatu osa. Nende organiseerimiseni liikmesriikides on jõutud ajaloolise arengu kaudu, nad on erinevate kultuuritraditsioonide tulemus ning seetõttu ei ole ka võimalik luua ühtset ja kõigile sobivat Euroopa mudelit.

Meie lähenemine teemaderingile peab olema paindlik ning järgima subsidiaarsuse põhimõtet. Ühtne ELi raammäärus ei ole vajalik ega põhjendatud juriidiliselt selles valdkonnas õiguskindluse tekitamiseks. Liikmesriigid peavad tagama teenustele võrdse juurdepääsu, olenemata isiku majanduslikust olukorrast või soost, lihtsustades eelkõige ebasoodsas olukorras olevate rühmade, näiteks üksikemade ja eakate naiste juurdepääsu sotsiaalsetele õigustele.

On oluline, et liikmesriigid investeeriksid kättesaadavatesse, taskukohastesse, kvaliteetsetesse ja mitmekesistesse lastehooldusteenustesse ja parandaksid teistele ülalpeetavatele osutatavaid hooldusteenuseid, mis oleks oluline samm naiste ja meeste võrdõiguslikkuse suunas. Kindlasti ei tohiks me aga unustada, et elame integreeruvas Euroopas ja ei ole vastuvõetav olukord, kus ühes riigis on vajalikud teenused kättesaadavad, teises mitte.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – Haluan onnitella Proinsias De Rossaa hänen ansiokkaasta mietinnöstään yleishyödyllisten palvelujen tulevaisuudesta.

Yleishyödyllisten palvelujen tuottaminen ja järjestäminen on toistaiseksi ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuualuetta. EU-tasolla tarvitaan kuitenkin nykyistä harmonisoidumpia periaatteita tällä alalla. Yleishyödyllisten palveluiden saatavuus on taattava kaikille EU-kansalaisille perusoikeuksien turvaamiseksi ja kasvavien terveyserojen kaventamiseksi. Näiden palvelujen järjestämisen tulee kuulua ensisijaisesti yhteiskunnan vastuulle, sillä markkinalähtöinen palvelujärjestelmä ei pysty takaamaan yleishyödyllisten palvelujen saatavuutta kaikille, läheskään kaikkien palvelujen kohdalla kun ei ole olemassa aitoa markkinakysyntää. Jos palvelujärjestelmää vapautetaan liian pitkälle, eniten kärsivät palveluja eniten tarvitsevat sekä erityisesti naiset.

Yleishyödyllisten palvelujen hankinnan on oltava mahdollisimman avoin prosessi yleisten hankintasäännösten mukaisesti. On kuitenkin samalla muistettava, että laadukkaiden ja tarkoitustenmukaisten palvelujen takaamiseen tarvitaan joustavaa hankintamenettelyä, jossa hinta ei ole ainut määräävä tekijä. Tietyissä tilanteissa pitää olla lupa suosia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. – Schon in ihrer Mitteilung zu den Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse hat die Kommission letztes Jahr zugegeben, dass nicht alle Mitgliedstaaten die finanziellen Mittel haben, um dem steigenden Bedarf an Sozialdienstleistungen gerecht zu werden. In manchen Staaten weisen die sozialen Netze sogar enorme Lücken auf. Nun ist es wichtig, diese Lücken zu füllen.

Der Bericht meines Kollegen Proinsias de Rossa ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, um soziale Gerechtigkeit und soziale Eingliederung auch morgen noch mit Sozialdienstleistungen möglich zu machen. Die einseitige politische Ausrichtung auf die Binnenmarktregeln durch die Europäische Kommission ist ein großer Irrtum. Eine Haushaltskonsolidierung auf Teufel komm raus ist keine Lösung. Der öffentliche Sektor ist zum Hauptziel aller Sparmaßnahmen geworden, um die infolge der Rettungsaktionen für pleitebedrohte Banken entstandenen Haushaltsdefizite wieder auszugleichen. Der Wegfall öffentlicher Dienstleistungen verschärft die Folgen für jene, die besonders unter der gegenwärtigen Krise in vielen Mitgliedstaaten leiden müssen.

Ich begrüße den freiwilligen europäischen Qualitätsrahmen, um auch in schwierigen Zeiten eine hohe Qualität zu garantieren – einen freiwilligen Qualitätsrahmen übrigens, der die Akteure in den Prozess einbezieht und dessen Grundsätze die mitgliedstaatlichen Qualitätssysteme unterstützt. Ich hoffe, die Kommission folgt dem Bericht meines Kollegen und ihrer eigenen Feststellung von letztem Jahr, d. h. „Lücken füllen“ anstatt neue Löcher aufzureißen.

 

31. Vplyv rozvojovej politiky EÚ (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Filip Kaczmarek, on behalf of the Committee on Development, on increasing the impact of EU development policy (2011/2047(INI)) (A7-0205/2011).

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Sprawozdanie, nad którym będziemy głosowali jutro jest ważne dla przyszłości współpracy rozwojowej Unii Europejskiej. Dlaczego? Otóż w październiku Komisja Europejska przedstawi komunikat w sprawie przyszłych priorytetów europejskiej polityki rozwojowej. Pod koniec roku Komisja przedstawi również propozycję legislacyjną przyszłego instrumentu współpracy rozwojowej, a w Busan, w Południowej Korei odbędzie się kolejne forum wysokiego szczebla w sprawie efektywności pomocy. Forum w Busan jest zresztą jednym z rozwojowych priorytetów polskiej prezydencji. Zatem to dobra chwila, by Parlament przedstawił własne oczekiwania wobec przyszłej polityki rozwojowej Unii.

Podstawą dyskusji na ten temat i naszego sprawozdania jest Zielona Księga o włączającym wzroście (ang. inclusive growth) i zrównoważonym rozwoju przedstawiona przez Komisję Europejską w ubiegłym roku. W Komisji Rozwoju osiągnęliśmy szerokie porozumienie polityczne i zgadzamy się z wieloma propozycjami komisarza Piebalgsa i całej Komisji. Uważamy, że współpraca rozwojowa musi być bardziej niż dotychczas zorientowana na efekty i konkretne rezultaty. Nie oznacza to jednocześnie, że chcemy absolutyzować wskaźniki, mierniki. Trzeba bowiem unikać sytuacji, w której nasza uwaga byłaby skupiona na krajach czy sektorach łatwych, czyli takich, w których łatwo jest osiągać wyniki, a nie takich gdzie potrzeby są największe. Musimy pamiętać o pomocy dla najbiedniejszych i tych, którzy mieli pecha urodzić się w krajach bardzo źle zarządzanych.

Z drugiej strony warto przypomnieć o tym, że 72% biednych ludzi na świecie nie mieszka wcale w najbiedniejszych krajach świata, tylko w krajach o średnim poziomie dochodów. Współpraca rozwojowa nie może być przerywana w chwili wyjścia przez dany kraj z kategorii najbiedniejszego państwa świata do kategorii krajów o średnich dochodach.

Popieramy też wysiłki zmierzające do poprawy koordynacji. Jesteśmy za właściwym podziałem pracy i wykorzystaniem tego, w czym dobre są poszczególne państwa członkowskie. Popieramy propozycję Unii Europejskiej, aby bardziej skoncentrować się na pewnych dziedzinach, jak energie odnawialne i rolnictwo. To obszary, w których potencjał krajów rozwijających się jest stosunkowo wysoki. Chcielibyśmy, aby priorytety te były nakierowane na biednych i na ich potrzeby, aby metody realizacji tych priorytetów pozwalały na zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw, aby sprzyjały działaniom na poziomie lokalnym i regionalnym.

Dwa kolejne obszary tematyczne szczególnego znaczenia to zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne. Jednak tematem, który wywołał najwięcej dyskusji w Komisji Rozwoju, jest sam termin „włączający wzrost”. Uważam, że nie powinniśmy bać się tego pojęcia. Dla mnie osobiście oznacza ono taki wzrost, który jest po stronie biednych, w interesie biednych, taki wzrost, którego konsekwencją w oddziaływaniu jest zmniejszenie nierówności społecznych. Inaczej mówiąc wzrost ma być dostępny dla biednych, a nie tylko dla najbardziej aktywnych. Mamy świadomość, że to nie jest łatwe zadanie, że włączenie społeczne wymaga zrealizowania wielu trudnych zadań: dostępu do rynku pracy, zwiększenia standardów na rynku pracy, budowania systemów zabezpieczenia społecznego, systemów podatkowych. To są bardzo trudne i ważne zadania. Komisja Rozwoju wielokrotnie i przy różnych okazjach powtarza pogląd, że formułując nowe zadania czy zasady nie możemy zapominać o wcześniejszych zobowiązaniach. Tak jest i tym razem.

Jeżeli chcemy sprostać nowym wyzwaniom, to stare obietnice muszą zostać wypełnione, to nie jest tylko kwestia moralnej odpowiedzialności, ale również naszej wiarygodności wobec partnerów zewnętrznych. Dlatego zwiększenie skuteczności pomocy rozwojowej nie może być pretekstem do zmniejszenia ilości lub zamrożenia skali pomocy dla krajów rozwijających się. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli konsekwentni w naszych wcześniejszych obietnicach.

Dziękuję wszystkim posłom, ekspertom, doradcom i sekretariatowi Komisji Rozwoju za pomoc w przygotowaniu tego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). - Mr President, many thanks to the rapporteur. The process of achieving aid effectiveness is an extremely important one for development assistance and I believe that the principles set in the Paris declarations are exactly the right ones that make our development assistance more effective.

However we should not confuse the idea of aid effectiveness with value for money. Development does not come overnight. The number of schools that you build does not say anything about the quality of education taught in those schools. We should not fall into the trap of demanding short-term results which might not even support our long-term goals and long-term development. Development takes time. I am very sorry if that does not fit into everybody’s election plans, but that is life and that is how development works, so we should not forget to look at the long-term perspective.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D). - Señor Presidente, el actual contexto de crisis nos obliga a replantearnos en el ámbito de la Unión nuestro trabajo en cooperación al desarrollo y realizar una seria apuesta por mejorar nuestra eficacia y lograr más y mejores resultados en la lucha contra la pobreza.

La Unión Europea es sin duda una excelente plataforma para una mayor y mejor coordinación de la ayuda comunitaria y de los Estados miembros. Tenemos ahora la oportunidad de redoblar los esfuerzos en materia de eficacia de la ayuda y sabemos que la ayuda oficial al desarrollo no permitirá por sí sola erradicar la pobreza.

Quiero apuntar algunos de los retos que se plantean a la cooperación al desarrollo a nivel europeo e internacional y que requerirán nuestra respuesta y exigirán probablemente un replanteamiento de nuestras prioridades.

El primero, la cooperación al desarrollo después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Debemos pensar desde ahora mismo qué próximos objetivos debe marcarse la cooperación internacional para terminar con la pobreza.

En segundo lugar, buscar nuevos e innovadores mecanismos de financiación. Hoy sabemos que la ayuda oficial al desarrollo es necesaria, pero no será suficiente para cumplir nuestro objetivo de erradicación de la pobreza. Defendemos la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras.

En tercer lugar, la necesidad de lograr una verdadera y completa integración de la planificación de la lucha contra la pobreza y la lucha contra el cambio climático.

Y, en cuarto y último lugar, debemos plantearnos cómo continuar la cooperación con los países emergentes, reforzando al mismo tiempo nuestro trabajo con los países menos desarrollados.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Pane předsedající, naprosto podporuji, aby Evropský rozvojový fond nalezl své místo v celkovém rozpočtu Unie, a líbí se mi, že kolega Kaczmarek formuloval nerigidní stanovisko, a to nejen pokud jde o tlak na lepší kontrolu prostředků, transparentnost a efektivitu veřejné správy v zemích přijímajících rozvojovou pomoc. Sebevětší suma na rozvoj je totiž k ničemu, zmizí-li v propadlišti korupce. Sdílím také obavy společně s ním, že soustředit se na velmi omezené množství bezpečných zemí na úkor států, v nichž jsou bezpečnostní rizika větší, je problém, protože právě proto může být pomoc v těchto státech potřebnější.

Závěrem chci zdůraznit varování obsažené v článku 84 zprávy kolegy Kaczmarka. Jde o nákup zemědělské půdy především čínskými investory. Může to totiž vážně ohrozit místní obyvatele, především se jedná o jejich zásobování potravinami a rozvoj zemědělské činnosti.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, há neste debate uma questão central que é, diga-se, muito pertinente: a questão da coerência. Ou melhor dizendo, a questão da incoerência entre os proclamados objectivos da ajuda ao desenvolvimento e as políticas e acções concretas aplicadas na prática.

Por um lado, reconhece-se a importância da agricultura, da indústria, dos recursos endógenos, da capacitação e da transferência de conhecimento como factores imprescindíveis para promover a emancipação e o desenvolvimento livre e autónomo dos países menos desenvolvidos.

Por outro lado, continua a defender-se a desregulação e a liberalização do comércio mundial e do sistema financeiro, que desviam recursos destes países, comprometem possibilidades de desenvolvimento e agravam a sua dependência e subjugação. Reconhece-se a importância dos sistemas públicos de ensino e de saúde no combate à pobreza, mas, na prática, colocam-nos sob a imensa pressão dos chamados programas de ajustamento estrutural, à maneira do FMI, que desmantelam estes e outros serviços públicos essenciais.

Os direitos de propriedade continuam muitas vezes a ter prevalência sobre o interesse público e a saúde de populações inteiras, a chamada diplomacia das matérias-primas que encobre indisfarçáveis visões neocolonialistas. Enfim, estes são apenas alguns exemplos desta gritante incoerência.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Modernizácia európskej rozvojovej politiky musí nevyhnutne vychádzať z hodnotenia doterajších spôsobov fungovania rozvojovej politiky Európskej únie. Som presvedčený, že Európska únia musí omnoho väčšie úsilie vynaložiť na podporu pracovných a podnikateľských návykov obyvateľstva rozvojových krajín tak, aby postupne prechádzalo od primitívnych, málo efektívnych zárobkových činností, alebo niekedy aj od ničnerobenia z dôvodu chýbajúcich pracovných príležitostí, k práci, ktorá je pre spoločnosť potrebná, a ktorá tým, ktorí ju vykonávajú, prinesie aj slušný primeraný zárobok.

Súčasne je potrebné dohliadnuť na to, aby boli podnikateľské pravidlá v týchto krajinách jednoduché a daňové systémy nenáročné a spravodlivé. Musíme sa usilovať o to, aby sme občanov v týchto krajinách naučili, ako sa hovorí, chytať ryby, a nie aby sme im tieto ryby dávali.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, I should like to thank Mr Kaczmarek very much for this report. I think it fits very well into the current debate that we are having at this moment and the reflection on the future policy. We have just finalised the public consultation on the Green Paper on development policy. It produced 240 written responses, and we have also received a lot of other input from different stakeholders. The findings from this can be seen on the website.

Having reflected on the findings of the consultation, the Commission is currently drafting a follow-up communication, and it will be adopted in mid-October. Looking at this, we are very pleased to see that there is very little divergence in our thinking on how to increase the impact of EU development policy. It is clear that we agree on the vital role that doing more to support inclusive and sustainable growth could play in this endeavour.

For instance, Parliament supports the suggestions in the Green Paper of focusing EU development on energy and food security. We also agree with Parliament, as expressed in your report, on the vital importance of good governance for poverty reduction, including the importance of fighting corruption and having tax systems working well. We note and share your concern for utmost transparency over the use of aid to incentivise political reform, and the Commission, like Parliament, values the role played by local and regional authorities and of course national parliaments as well.

Furthermore, we want to see continued action in the field of human development, notably health and education. The Commission agrees with Parliament that broad measures of poverty should be applied rather than narrow income definitions. It is for this reason that the Commission anchors its support around the achievement of the MDGs, as these provide the best available measure of poverty in the broader sense.

We agree that we need to improve effectiveness and transparency. We are all pleased, I think, to see the last European Council confirm the commitment of the Member States to increase ODA levels to at least 0.7% of GNI in 2015. As regards the importance of strengthening policy for the coherence of development, I am obviously very pleased with your paragraph 49, calling for a linkage between external policy and the internal policies on migration.

On differentiation we agree that the aid should be targeted at those countries where the need is the greatest and where we can make the biggest difference. However, that does not mean that we will only focus on so-called easy countries and engage in a risk-averse strategy. On the contrary, we consider support to fragile states to be a vital element of development policy. We also noted with interest the remark and the suggestions by Parliament regarding the assessment of the risks of working with and through the private sector and on avoiding a return to tied aid, as well as on innovative financing mechanisms. We also saw your reference to gender equality and support for the most vulnerable sectors of society in developing countries.

In short, I believe that the European Parliament and the rapporteur Mr Kaczmarek will find that many ideas in the report will also be in the future communication. I would like to thank you very much for your contribution.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 5 July 2011.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. – Euroopan unioni on maailman suurin kehitysavun antaja. EU ja sen jäsenvaltiot antoivat viime vuonna kehitysapua yhteensä 53,8 miljardin edestä. Tästä Euroopan komission osuus oli noin 10 miljardia.

Kehitysavun ongelmana on avun perillemeno. Jotta korruptiolta olisi mahdollista välttyä, kehitysavun pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyvää sekä antaja- että saajamaissa.

Parlamentti esittää kehitysapua koskevan sähköisen tietokannan luomista. Sen avulla on mahdollista lisätä kehitysyhteistyöhankkeiden avoimuutta ja yleistä hyväksyntää. Tietokannasta on tehtävä mahdollisimman selkeä. Kansalaisten on voitava seurata reaaliaikaisesti internetissä kehitysavun perillemenoa ja mitä sillä saadaan aikaan.

 

32. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

33. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

34. Skončenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
 

(The sitting closed at 23.50)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia